22/a
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İNTERNET VERGİ DAİRESİ
Dilekçe Cevap Tarihi: 29/12/2014
İLGİLİ MAKAMA SUNULMAK ÜZERE
Aşağıda belirtilen mükellefe ait bilgilerin doğruluğu ve bu mükellefin 29/12/2014 tarihi itibari
ile 6183 S.K. 22/A Mad. kapsamında borcunun bulunmadığı kayıtlarımızın tetkikinden
anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz/rica olunur.
TASDİK EDEN
MALTEPE VERGİ DAİRESİ
CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ
Adı Soyadı
Vergi Kimlik
Numarası
İşyeri Adresi
Dilekçe Talep Tarihi
Dilekçe Numarası
: VİZYON YAYINCILIK İNŞAAT
EĞT.DAN.ORG.TURSAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ.
:
9250142987
: ANITTEPE IŞIKSK. No:1/ 5 ÇANKAYA/ ANKARA
: 29/12/2014
: 14i491bki01mns
Bu yazı İnternet Vergi Dairesi tarafından oluşturulmuştur. Yazının doğruluğunu
https://intvd.gib.gov.tr adresinden 'SORGULAMALAR' menüsünden, 'Dilekçe Sorgulama'
seçeneğinden, dilekçe numarası ve Vergi Kimlik Numarası ile kontrol edebilirsiniz.
İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi
Vergi Kimlik No
: 9250142987
İşyeri Ünvanı/Adı
: VİZYON YAYINCILIK İNŞAAT EĞT.DAN.ORG.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
İşyeri Adresi
: ANITTEPE IŞIK SOK../ NO:1/15 ANKARA
Borç Sorgulamaya Esas
Alınan Tarih
: 29.12.2014
Belgenin Alındığı Tarih
: 29.12.2014 10:49:20
105938400030291220141049200060202
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
105W92E-18V-103H-81T-127F-54J-123U-12H15T100E-15R-58O-125C57R45E74Z-58K37U-63T115L-78U21U-116M-93I-95E98C-72D-47H-116J101P-97G-29K-52G57F3X108Y59G79P-41W
Türkiye genelinde Kurumumuz bilgi işlem kayıtlarında 29.12.2014 tarihi itibariyle yapılan
sorgulama sonucunda, Kurumumuza muaccel hale gelmiş borcunuzun bulunmadığı anlaşılmıştır.
İş bu belge, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden ihalelere katılmada, 5510
sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara ihale suretiyle yapılan işlerle ilgili
istihkak ödemelerinde/kesintilerinde kullanılamaz ve ibra anlamını taşımaz.
İş bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendine tabi olarak çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borç bilgilerini içermemektedir.
Bu belgenin doğruluğundan tereddüt edilmesi halinde www.sgk.gov.tr adresindeki işveren menüsünde bulunan , e-borcu Yoktur Belgesi Kontrol Uygulaması menüsü seçildikten sonra105938400030291220141049200060202 barkod
nosunu girerek kontrol ediniz
©SGK . Sayfa içeriğindeki bilgilerle ilgili uyuşmazlık halinde Kurum kayıtları esastır
Sayfa: 1
İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi
Vergi Kimlik No
: 9250142987
İşyeri Ünvanı/Adı
: VİZYON YAYINCILIK İNŞAAT EĞT.DAN.ORG.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
İşyeri Adresi
: ANITTEPE IŞIK SOK../ NO:1/15 ANKARA
Borç Sorgulamaya Esas
Alınan Tarih
: 28.12.2014
Belgenin Alındığı Tarih
: 29.12.2014 10:51:51
105938400010291220141051510060202
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
105W92Z-18Y-103S-81G-127G-54B-123F4D-116A111C116C101D-1U82G-62D-40G41O103E-112C21X-106O-7A-35V-120T-39V26R113S-7Q95X17C34Z-122E-43T62Z-98C-111G44X17V-15J
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca, 28.12.2014 tarihi
itibariyle Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumuna kesinleşmiş
sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunmadığı anlaşılmıştır.
İş bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince,
Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem kayıtlarının 28.12.2014 tarihi itibariyle
sorgulanması sonucunda düzenlenmiş olup, ibra anlamını taşımamaktadır. 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesi gereğince çıkarılmış olan Sosyal
Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve
İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine istinaden Hakediş
Ödemesinde kullanılamayacağı gibi, sözkonusu yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca düzenlenen
ilişiksizlik belgesi niteliğinde de bulunmamaktadır.
İş bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendine tabi olarak çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borç bilgilerini içermemektedir.
Bu belgenin doğruluğundan tereddüt edilmesi halinde www.sgk.gov.tr adresindeki işveren menüsünde bulunan , e-borcu Yoktur Belgesi Kontrol Uygulaması menüsü seçildikten sonra105938400010291220141051510060202 barkod
nosunu girerek kontrol ediniz
©SGK . Sayfa içeriğindeki bilgilerle ilgili uyuşmazlık halinde Kurum kayıtları esastır
Sayfa: 1
Download

tc maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı internet vergi dairesi