SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KOLEKSİYONLARINDA KURU TEMİZLİK
İŞLEMİ
Olumsuz koşullarda partikül kirleticiler eserler üzerinde birikebilir ve bu
partiküller metal iyonlarını, mikroorganizma veya sporlarını içerebileceğinden
eserlerden uzaklaştırılmalıdır. Bu amaçla Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
koleksiyonlarındaki eserlerin kuru temizlikleri yapılmıştır.
Kuru temizlikte konservasyona uygun, geliştirilmiş başlığa sahip, düşük vakum
gücüne ayarlanabilen HEPA filtreli süpürgeler ile kuru ve yumuşak fırçalar
kullanılmıştır. Cilt yüzeyinin ortasından başlayarak dışa doğru süpürülen eserlerin yine
şirazeden başlayarak temizlikleri yapılmıştır. Metin kısmının temizliği yapılırken eseri
cildine zarar vermeden açmaya dikkat edilmiş, minyatürlü, tezhipli ve hasarlı alanların
temizliğinde ise daha dikkatli çalışılmıştır.
Download

SYEK-Kuru Temizlik Çalışmaları