ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI, ENKA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
SADİ GÜLÇELİK SPOR SİTESİ TESİS KULLANIM TABLOSU
s
a
a
t
1
A
Y
T
E
K
İ
N
2
3
4
5
6
7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
T
A
M
A
Ş
E
N
D
E
R
M
U
R
A
T
ANKA
DRYLAN
+SWIM
T
O
L
G
A
9
10 11 12
1
2
G
A
M
Z
E
K
G
I
R
R
U
M
P
I
Z
2
I
2
3
4
5
1
2
3 4
A
Y
H
A
N
A
Y
T
E
K
İ
N
S
E
Z
A
R
ÇARŞAMBA
50M HAVUZ
5
SUTOPU HAVUZU
6
S
E
Z
A
R
2
25M HAVUZ
7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
A
N
K
A
TAMAŞ
MURAT
ENDER
DRYLAN
+SWIM
C
A
N
T
O
L 1
G
A
3
4
PERŞEMBE
50M HAVUZ
5
1
2
A
Y
E
T
K
İ
N
C
A
N
3
SUTOPU HAVUZU
4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
E
N
D
E
R
25M HAVUZ
2
3 4
5
T
A
M
A
Ş
M
U
R
A
T
A
N
K
A
G
A
M
Z
E
K
I
R
M
I
Z
I
G
R
U
P
T
O
L
G
A
2
1 2
3
4
SUTOPU HAVUZU
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
S
E
Z
A
R
TAMAŞ
MURAT
ENDER
DRYLAN+SWI
M
2
CUMA
50M HAVUZ
ESRA
1
A
Y
H 2
A
N
)
07:30
5
25M HAVUZ
(
07:00
4
SUTOPU HAVUZU
)
06:30
1 2 3
SALI
50M HAVUZ
(
06:00
PAZARTESİ
25M HAVUZ
C
A
N
A
N
K
A
8
9
10 11 12
50M HAVUZ
25M HAVUZ
1
2
3
4 5 1 2 3 4
T
O
L
G
A
EMİN
(MAVİ)
GRUP
E
N
D
E
R
2
T
A
M
A
Ş
5
CUMARTESİ
SUTOPU HAVUZU
6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M
U
R
A
T
ANKA
DRYLAN
+SWIM
A
Y
T
E
K
İ
N
S
E
Z
A
R
08:30
2
3 4 5
1
2
10:30
C
A
N
E
N
D
E
R
SUTOPU
KIŞ
SPOR
OKULU
M
U
R
A
T
12:30
13:00
13:30
GAMZE
(TURUNCU)
GRUP
14:00
O
K
U
L
U
G
A
M
Z
E
K
I
R
M
I
Z
I
A
N
K
A
S
E
Z
A
R
E
S
R
A
1
A
Y
H
A
N
1
A
Y
H
A
N
2
15:30
16:00
A
N
K
A
M
U
R
A
T
E
N
D
E
R
A
Y
H 1
A
N
E
S
R
A
1
A
Y
T
E
K
İ
N
E M G
M A R
İ V U
N İ P
C
A
N
A
N
K
A
C
A
N
T
19:00 O
L 1
19:30 G
A
EMİN
(TURKUAZ)
GRUP
GAMZE
(KIRMIZI)
GRUP 2
AYHAN
(PEMBE)
GRUP 2
GAMZE
(TURUNCU)
GRUP 1
1
S
E
Z
A
R
1
S
E
Z
A
R
E
M
İ
N
T
U
R
K
U
A
Z
)
SUTOPU
20:00
A
Y
H
A
N
E
S
R
A
E
N
D
E
R
M
U
R
A
T
(
18:30
T
A
M
A
Ş
TOLGA
2
ENKA
OKULU
YÜZME
G
A
M
Z
E
T
U
R
U
N
C
U
G
R
U
P
C
A
N
A
N
K
A
)
2
T
A
M
A
Ş
ENKA
OKULU
YÜZME
ENKA
OKULU
YÜZME
ÇALIŞMASI
(
T
O
L
G
A
)
18:00
S
E
Z
A
R
(
17:30
3
1
K
I
R
M
I
Z
I
G
R
U
P
4
2
E
M
İ
N
T
U
R
K
U
A
Z
KIŞ
SPOR
OKULU
G
R
U
P
T
O
L 1
G
A
O
K
U
L
U
SUTOPU HAVUZU
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T
O
L
G
A
2
1
EMİN
(MAVİ)
GRUP
A
Y
H
A
N
1
EMİN
(TURKUAZ)
GRUP
A
Y
H
A
N
2
15:00
17:00
2
G
A
M
Z
E
K
I
Ş
14:30
16:30
1
E
S
R
A
G
R
U
P
)
12:00
K
I
Ş
)
11:30
T
A
M
A
Ş
A
Y
T
E
K
İ
N
(
11:00
SUTOPU
a
n
a
o
k
u
l
u
6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
)
10:00
a
n
a
o
k
u
l
u
5
50M HAVUZ
25M HAVUZ
(
a
n
a
o
k
u
l
u
4
S
E
Z
A
R
09:00
09:30
3
SUTOPU HAVUZU
(
08:00
1
PAZAR
50M HAVUZ
25M HAVUZ
G
R
U
P
SUTOPU
A
Y
H
A
N
1
EMİN
(MAVİ)
GRUP
T
O
L 2
G
A
A
Y
H
A
N
E
S
R
A
ENDER
T
A
M
A
Ş
E
S
1
R
A
1
M
U
R
A
T
2
A
Y
T
E
K
İ
N
SUTOPU
C
A
N
A
Y
T
E
K
İ
N
A
Y
H 1
A
N
S
E
Z
A
R
T
A
M
A
Ş
SUTOPU
M
U
R
A
T
C
A
N
GAMZE
(TURUNCU)
GRUP
A
N
K
A
E
N
D
E
R
S
E
Z
A
R
T
O
AYTEKİN
L 1 TOLGA 2
GRUP
G
A
C
A
N
A
Y
T
E
K
İ
N
SUTOPU
SUTOPU
S
E
Z
A
R
SUTOPU
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
Rev.Tarihi :04.04.2012
ENK-SP 06-FR08
Rev. No :0
Download

sutopu sutopu enka spor eğitim ve sosyal yardım vakfı, enka spor