T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Şehzadeler Sosyal Güvenlik
MerkeziManisa Sosyal Güvenlik Kurumu işvereni olup,adı soyadı/ünvanları yazılı işverenlere prim,gecikme zammı,idari para
cezası,D.V,EKP,İSP,ÖİV,TTK,Tarım ve kira borcundan dolayı adı geçenlerin dairemizce bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle
posta ve memur eliyle ödeme emri tebligatı mümkün olmamıştır.Bu nedenle ilanen tebliğ yapılması zorunluluğu doğmuş olup,213 sayılı
vergi usul kanununun 103. ile 106. maddelerine istinaden ilgililerin,bu ilan tarihinden başlayarak (1) bir ay içindeManisa Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve yahut mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde
kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,aksi halde sözü edilen (1) bir ayın sonunda tebliği yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.
1
2
3
İSİM
ABDULLAH PEHLİVAN
ABDULLAH PEHLİVAN
ABDULLAH PEHLİVAN
SİCİL
1071490
1071490
1071490
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ABDULMECİT BULUT
ABDURRAHMAN ŞAHİN
ADEM IŞIK
ADEM IŞIK
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADİL ÖZÖVGÜ
ADİL ÖZÖVGÜ
ADİL ÖZÖVGÜ
ADİL ÖZÖVGÜ
ADNAN DALGIN
ADNAN DALGIN
AHMET ANAÇ
AHMET ANAÇ
AHMET ANAÇ
AHMET ANAÇ
AHMET ANAÇ
AHMET ANAÇ
AHMET ANAÇ
AHMET ANAÇ
AHMET ANAÇ
AHMET ANAÇ
AHMET ARAZ
AHMET ARAZ
AHMET BAĞÇECİ
AHMET BAĞÇECİ
AHMET BAĞÇECİ
AHMET BAĞÇECİ
AHMET BAĞÇECİ
AHMET BAĞÇECİ
AHMET BAĞÇECİ
AHMET BAĞÇECİ
AHMET BAĞÇECİ
AHMET CEM KARACA
1064535
1091046
1022102
1022102
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1027044
1027044
1027044
1027044
1076223
1076223
1112743
1112743
1112743
1112743
1112743
1112743
1112743
1112743
1112743
1112743
1094297
1094297
1028776
1028776
1028776
1028776
1028776
1028776
1028776
1028776
1028776
1070128
1-1.800 ARASI
TÜR
DOSYA
2013/14900
PRİM
DAMGA VERGİSİ
2013/36202
2013/36201
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
2013/50238
2013/22533
PRİM
2013/38550
PRİM
2013/38551
EĞİTİME KATKI PAYI
2007/6768
İŞSİZLİK PRİMİ
2010/19449
DAMGA VERGİSİ
2012/31141
PRİM
2010/14879
PRİM
2013/37877
DAMGA VERGİSİ
2010/14881
DAMGA VERGİSİ
2007/6769
DAMGA VERGİSİ
2010/19447
PRİM
2009/14800
PRİM
2013/14702
PRİM
2013/52006
İŞSİZLİK SİGORTASI
2013/14703
İŞSİZLİK SİGORTASI
2013/59488
DAMGA VERGİSİ
2012/24724
İŞSİZLİK PRİMİ
2012/24725
DAMGA VERGİSİ
2013/30262
İŞSİZLİK PRİMİ
2013/21375
İŞSİZLİK PRİMİ
2012/23079
DAMGA VERGİSİ
2012/23077
PRİM
2013/50158
İŞSİZLİK PRİMİ
2012/23081
PRİM
2012/23080
İDARİ PARA CEZASI
2013/61549
DAMGA VERGİSİ
2013/32744
PRİM
2013/21377
PRİM
2013/34272
İŞSİZLİK PRİMİ
2013/18432
PRİM
2013/63916
PRİM
2013/63917
İŞSİZLİK PRİMİ
2013/63915
PRİM
2013/63923
DAMGA VERGİSİ
2013/63922
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
2013/63918
İŞSİZLİK PRİMİ
2013/63919
EĞİTİME KATKI PAYI
2013/63921
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
2013/63920
EĞİTİME KATKI PAYI
2013/15904
PRİM
ASIL ALACAK
136,44 TL
18,00 TL
12,22 TL
KİMLİK NO
21125429040
21125429040
21125429040
450,50 TL
267,29 TL
183,58 TL
6,50 TL
1.302,61 TL
924,12 TL
359,50 TL
317,80 TL
196,89 TL
182,34 TL
116,65 TL
90,00 TL
50,40 TL
1.361,11 TL
236,23 TL
121,89 TL
111,00 TL
191,97 TL
121,80 TL
1.349,11 TL
1.001,70 TL
703,00 TL
629,46 TL
405,31 TL
397,00 TL
256,60 TL
163,20 TL
114,02 TL
84,66 TL
849,67 TL
526,53 TL
1.575,07 TL
141,05 TL
70,35 TL
48,00 TL
24,00 TL
10,50 TL
7,00 TL
7,00 TL
4,00 TL
193,86 TL
17150586766
11591760808
38554872170
38554872170
38749854424
38749854424
38749854424
38749854424
38749854424
38749854424
38749854424
38749854424
38749854424
41863750688
41863750688
41863750688
41863750688
30845119124
30845119124
4822358948
4822358948
4822358948
4822358948
4822358948
4822358948
4822358948
4822358948
4822358948
4822358948
20071330400
20071330400
24557339840
24557339840
24557339840
24557339840
24557339840
24557339840
24557339840
24557339840
24557339840
56935260422
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
AHMET CEM KARACA
AHMET CEM KARACA
AHMET ÇATAL
AHMET ÇATAL
AHMET ÇATAL
AHMET GÜRKAN KARAKURT
AHMET GÜRKAN KARAKURT
AHMET GÜRKAN KARAKURT
AHMET GÜRKAN KARAKURT
AHMET HİKMET KARATAŞ
AHMET HİKMET KARATAŞ
AHMET HİKMET KARATAŞ
AHMET KAYA
AHMET KAYA
AHMET KEMAL CANDAROĞLU
AHMET KEMAL CANDAROĞLU
AHMET KEMAL CANDAROĞLU
AHMET KERESTECİ
AHMET KERESTECİ
AHMET KERESTECİ
AHMET KURT
AHMET KURT
AHMET OKAN YETİŞEN
AHMET ORHAN
AHMET ORHAN
AHMET ORHAN
AHMET TAKUR
AHMET TAKUR
AHMET TAKUR
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TÜNALP
AHMET TÜNALP
AHMET UZ
AHMET UZ
AHMET UZ
AHMET UZ
AHMET UZ
AHMET UZ
AHMET VOLKAN BARAK
AHMET YAVAŞ
AHMETCAVLI
AHMETCAVLI
AKİF ZIKLIER
AKİF ZIKLIER
AKİF ZIKLIER
AKİF ZIKLIER
ALAATTİN BİNGÖL
ALAATTİN BİNGÖL
ALAATTİN BİNGÖL
ALİ AKKUZU
1070128
1070128
1087976
1087976
1087976
1132657
1132657
1132657
1132657
1116663
1116663
1116663
1126329
1126329
1117161
1084556
1084556
1124063
1124063
1124063
1108739
1108739
1022768
1079369
1079369
1079369
82785
82785
82785
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1020472
1020472
1119348
1119348
1119347
1119348
1119348
1119347
1099059
1100411
1035902
1035902
1119305
1119305
1119305
1119305
1068780
1068780
1068780
1118214
2013/24090
2013/24089
2013/14918
2013/14919
2013/14920
2013/51771
2013/29398
2013/51772
2013/63376
2013/22788
2013/62171
2013/22790
2013/30335
2013/30336
2013/22970
2012/18625
2012/18626
2013/20142
2013/20143
2013/62940
2013/20874
2013/61253
2013/59469
2012/22985
2012/22986
2012/22987
2013/50947
2013/13561
2013/50948
2007/6767
2010/19448
2010/19449
2009/14802
2012/31142
2010/14880
2007/6768
2010/14881
2007/6769
2013/37877
2013/38528
2013/38529
2013/32037
2013/23211
2013/21798
2013/62363
2013/32038
2013/62362
2013/13608
2013/13269
2013/16199
2013/23977
2012/26127
2012/26128
2012/26129
2013/21671
2008/11426
2008/11425
2012/12787
2013/22256
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
27,00 TL
16,62 TL
1.106,41 TL
99,08 TL
62,50 TL
764,95 TL
529,94 TL
115,97 TL
78,20 TL
1.011,23 TL
105,80 TL
86,70 TL
792,85 TL
70,95 TL
418,05 TL
221,46 TL
186,20 TL
1.534,50 TL
137,44 TL
102,00 TL
341,11 TL
216,75 TL
73,00 TL
1.085,10 TL
97,37 TL
20,30 TL
455,83 TL
395,90 TL
116,71 TL
1.302,61 TL
924,12 TL
359,50 TL
317,80 TL
196,89 TL
182,34 TL
116,65 TL
90,00 TL
50,40 TL
31,50 TL
19,00 TL
12,00 TL
1.589,40 TL
815,64 TL
268,46 TL
263,20 TL
140,24 TL
125,00 TL
392,50 TL
541,50 TL
216,39 TL
23,70 TL
944,14 TL
796,00 TL
144,20 TL
79,79 TL
489,42 TL
279,60 TL
97,74 TL
783,76 TL
56935260422
56935260422
20423548132
20423548132
20423548132
22768671100
22768671100
22768671100
22768671100
45157427386
45157427386
45157427386
56635270554
56635270554
55000148924
55000148924
55000148924
38254871312
38254871312
38254871312
63709022896
63709022896
14930635270
28682202864
28682202864
28682202864
63325035232
63325035232
63325035232
38752854350
38752854350
38752854350
38752854350
38752854350
38752854350
38752854350
38752854350
38752854350
38752854350
48382542084
48382542084
57805099036
57805099036
57805099036
57805099036
57805099036
57805099036
29191963864
44938656724
31864865450
31864865450
11075777162
11075777162
11075777162
11075777162
37795307304
37795307304
37795307304
26017613286
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
ALİ AKKUZU
ALİ AKKUZU
ALİ CÖMERT
ALİ CÖMERT
ALİ GEZER
ALİ GEZER
ALİ GEZER
ALİ HİKMET TEMELLİ
ALİ HOŞÇABOL
ALİ HOŞÇABOL
ALİ HOŞÇABOL
ALİ SAĞLAM
ALİ SAĞLAM
ALİ SAĞLAM
ALİ SAĞLAM
ALİ SAĞLAM
ALİ SAĞLAM
ALİ TETİK
ALİ TETİK
ALİ TETİK
ALİ UYSAL
ALİ UYSAL
ALP AYCAN
ALP AYCAN
ALP AYCAN
ALPARSLAN ÖZGÜRLER
ALPARSLAN ÖZGÜRLER
ALPAY KÖSE
ALPAY KÖSE
ALPER YILMAZ
ALPER YILMAZ
ALPER YILMAZ
ASLI ÇELİK
AYDAN ÖRNEK
AYHAN AKÇAY
AYHAN AKÇAY
AYHAN AKÇAY
AYHAN AKÇAY
AYHAN AKÇAY
AYHAN AKÇAY
AYHAN AKÇAY
AYHAN KAMAL
AYHAN KAMAL
AYİŞE TETİK
AYNUR ÖZÇİLOĞLU
AYNUR ÖZÇİLOĞLU
AYNUR ÖZÇİLOĞLU
AYNUR ÖZÇİLOĞLU
AYNUR YILDIZ
AYNUR YILDIZ
AYNUR YILDIZ
AYNUR YILDIZ
AYSUN KOÇ
AYSUN KOÇ
AYSUN KOÇ
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
1118214
1118214
1095856
1095856
1069688
1069688
1069688
1083910
1083326
1083326
1083326
1016008
1016008
1016008
1016008
1016008
1016008
1111420
1111420
1111420
1017351
1017351
1078725
1078725
1078725
1073527
1073527
1009477
1009477
1099820
1099820
1099820
1114924
1067110
1083581
1083581
1083581
1083581
1083581
1083581
1083581
1076887
1076887
1126329
1055224
1055224
1055224
1055224
1132787
1132787
1132787
1132787
1088976
1088976
1088976
1010886
1010886
1010886
1010886
2013/22257
2013/62279
2013/20406
2013/20408
2014/10787
2014/10788
2014/10789
2013/22622
2012/11120
2012/11121
2012/11122
2013/16032
2013/37279
2013/37283
2013/37280
2013/37281
2013/37282
2013/21237
2013/21537
2013/61441
2013/38191
2013/38192
2012/32310
2012/32311
2013/24644
2012/30380
2013/60056
2007/16615
2007/16616
2013/30443
2013/30444
2013/61502
2013/10737
2010/13011
2013/72772
2014/21084
2013/60344
2012/30627
2014/27450
2013/72774
2014/21085
2013/24496
2013/24497
2012/32796
2012/11982
2012/11985
2012/11984
2012/11983
2013/29452
2014/22829
2014/27982
2013/29453
2013/12809
2013/12810
2013/12811
2009/11014
2009/100104
2009/11015
2009/11018
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
70,19 TL
59,20 TL
560,77 TL
50,22 TL
1.267,75 TL
105,61 TL
63,80 TL
326,41 TL
823,07 TL
818,50 TL
756,65 TL
125,67 TL
26,90 TL
19,60 TL
10,62 TL
5,55 TL
2,00 TL
216,57 TL
187,44 TL
146,95 TL
396,33 TL
8,00 TL
810,98 TL
68,53 TL
60,20 TL
456,01 TL
116,60 TL
228,32 TL
16,00 TL
1.151,75 TL
103,14 TL
62,50 TL
397,45 TL
250,72 TL
1.036,87 TL
616,19 TL
279,60 TL
213,55 TL
138,35 TL
91,95 TL
53,58 TL
275,51 TL
168,82 TL
118,80 TL
330,45 TL
137,09 TL
10,00 TL
3,00 TL
797,71 TL
571,40 TL
138,35 TL
71,44 TL
695,06 TL
62,24 TL
44,10 TL
690,51 TL
70,35 TL
61,84 TL
24,00 TL
26017613286
26017613286
28337201792
28337201792
43666500392
43666500392
43666500392
42703723244
29513174732
29513174732
29513174732
25235454268
25235454268
25235454268
25235454268
25235454268
25235454268
56560260842
56560260842
56560260842
23072381310
23072381310
61909082948
61909082948
61909082948
29504162458
29504162458
54217325616
54217325616
64657353896
64657353896
64657353896
56992293678
37939068566
56935249014
56935249014
56935249014
56935249014
56935249014
56935249014
56935249014
29483353366
29483353366
56557260916
53092755174
53092755174
53092755174
53092755174
10510572034
10510572034
10510572034
10510572034
57652219670
57652219670
57652219670
21323779688
21323779688
21323779688
21323779688
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE TUTAR
AYŞE TUTAR
AYŞE TUTAR
AYŞE TUTAR
AYŞİN BİNGÖL
AYŞİN BİNGÖL
AYŞİN BİNGÖL
AZİZE ÇETİN
AZİZE ÇETİN
AZİZE ÇETİN
BAHAR ULU
BAHAR ULU
BAHAR ULU
BAHATTİN KOTİL
BAHATTİN KOTİL
BAHATTİN UYSAL
BAHATTİN UYSAL
BARIŞ SUN
BARIŞ SUN
BARIŞ SUN
BARIŞ SUN
BARIŞ SUN
BAYRAM TOMBUL
BEKİR ALTINEL
BEKİR ALTINEL
BEKİR ALTINEL
BEKİR TERZİ
BESİM İŞLEK
BESİM İŞLEK
BİNALİ NAMIK
BİNALİ NAMIK
BİNNAZ ARAS
BİNNAZ ARAS
BİNYAMİN SEVİNİR
BİRGÜL EL SADİ
BİRGÜL EL SADİ
BİRGÜL EL SADİ
BİRGÜL EL SADİ
BİRGÜL EL SADİ
BİRGÜL EL SADİ
BİRGÜL ELSADİ
BİRGÜL ELSADİ
BİRGÜL ELSADİ
BİRGÜL ELSADİ
BİRGÜL ELSADİ
BİRGÜL ELSADİ
BURCU BİLGEN
BURCU BİLGEN
BURHAN ABAY
BURHAN ABAY
BURHAN ABAY
BURHAN ABAY
BURHAN ABAY
BURHAN ABAY
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
1056635
1056635
1056635
1056635
1068780
1068780
1068780
1024733
1024733
1024733
1102403
1102403
1102403
1012559
1012559
1081073
1081073
1129013
1129013
1129013
1129013
1129013
1126024
54129
54129
54129
1052233
1079061
1079061
1100213
1100213
1066171
1066171
1083284
1023905
1022689
1023905
1023905
1022689
1023905
1023905
1023905
1023905
1023905
1023905
1023905
1083692
1083692
1060118
1060118
1060118
1060118
1060118
1060118
2009/100105
2009/11017
2009/100107
2009/11016
2009/100106
2012/13475
2012/13478
2012/13477
2012/13476
2008/11426
2008/11425
2012/12787
2013/41617
2013/41618
2013/41619
2013/61891
2013/19810
2013/29040
2013/23811
2013/23812
2012/31081
2013/60261
2013/32246
2013/54155
2013/62446
2013/32247
2013/54156
2013/22875
2013/37818
2013/37819
2013/37820
2013/50045
2012/15390
2012/15391
2012/24896
2012/24897
2007/11940
2007/11941
2012/30896
2000/1073
2013/41586
2003/810
2009/1862
2013/41587
2009/1863
2013/18688
2013/41586
2013/18689
2013/18690
2013/41587
2013/18691
2012/24537
2012/24538
2014/21470
2012/27851
2013/29277
2012/27852
2013/54951
2013/61085
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
10,50 TL
10,00 TL
4,00 TL
3,00 TL
2,50 TL
295,05 TL
114,00 TL
48,00 TL
15,00 TL
489,42 TL
279,60 TL
97,74 TL
75,90 TL
10,50 TL
4,00 TL
445,74 TL
397,37 TL
240,85 TL
70,50 TL
2,50 TL
195,50 TL
82,60 TL
989,89 TL
666,59 TL
95,20 TL
88,65 TL
59,69 TL
89,10 TL
30,00 TL
18,00 TL
8,00 TL
64,84 TL
589,17 TL
70,70 TL
365,12 TL
62,50 TL
240,19 TL
165,80 TL
496,23 TL
927,55 TL
468,96 TL
271,22 TL
19,00 TL
7,50 TL
5,00 TL
927,55 TL
468,96 TL
271,22 TL
19,00 TL
7,50 TL
5,00 TL
220,17 TL
116,90 TL
939,81 TL
617,08 TL
578,91 TL
362,40 TL
353,29 TL
275,05 TL
21323779688
21323779688
21323779688
21323779688
21323779688
18074545082
18074545082
18074545082
18074545082
37708310278
37708310278
37708310278
56044288096
56044288096
56044288096
54946315186
54946315186
54946315186
43777687852
43777687852
30161140758
30161140758
26774031774
26774031774
26774031774
26774031774
26774031774
54121343058
26578114420
26578114420
26578114420
18116550906
30763201024
30763201024
34621818980
34621818980
24479331564
24479331564
12947505036
58402210428
58402210428
58402210428
58402210428
58402210428
58402210428
58402210428
58402210428
58402210428
58402210428
58402210428
58402210428
14072689490
14072689490
13946681806
13946681806
13946681806
13946681806
13946681806
13946681806
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
BURHAN ABAY
BURHAN ABAY
BURHAN ABAY
BÜLENT ÇİLEK
BÜLENT ÇİLEK
BÜLENT KESER
BÜLENT KESER
BÜLENT KESER
BÜLENT KESER
CAN HAMDİ TURGUT
CAN HAMDİ TURGUT
CAN HAMDİ TURGUT
CAN HAMDİ TURGUT
CAN HAMDİ TURGUT
CANAN KURUOĞLU
CANAN KURUOĞLU
CANAN NALPANT
CANAN NALPANT
CANDAN VAR
CANDAN VAR
CEM BELLİ
CEM BELLİ
CEM BELLİ
CEM BELLİ
CEM BELLİ
CEMAL BAYKUŞ
CEMAL BAYKUŞ
CEMAL BAYKUŞ
CEMİL EMEKLİLER
CEMİL GÜRÖZ
CEMİL GÜRÖZ
CEMİL GÜRÖZ
CEMİL GÜRÖZ
CEMİL GÜRÖZ
CEMİL GÜRÖZ
CENGİZ DOĞRU
CENGİZ DOĞRU
CİHAN DÜZSÖZ
CİHAN DÜZSÖZ
CİHAN DÜZSÖZ
CİHAN DÜZSÖZ
CİHAN KARACA
CİHAN KARACA
CİHAN KARACA
CİHAN ÖZBEK
CİHAN ÖZBEK
CİHAN ÖZBEK
COŞKUN GÜLER
COŞKUN GÜLER
COŞKUN GÜLER
COŞKUN GÜLER
ÇETİN KURTULAN
ÇETİN KURTULAN
DERYA BOZKARA
DERYA BOZKARA
DERYA BOZKARA
DİLEK AYDOĞAN
DİLEK AYDOĞAN
DİLEK AYDOĞAN
1060118
1060118
1060118
1114407
1114407
1074391
1074391
1074391
1074391
72487
72487
72487
72487
72487
1091871
1091871
1074474
1074474
1056371
1056371
1076207
1076207
1076207
1076207
1076207
1082269
1082269
1082269
1087423
1090905
1090905
1090905
1090905
1090905
1090905
1103731
1103731
1054751
1054751
1054751
1054751
1118871
1118871
1118871
1020482
1020482
1020482
1058237
1058237
1058237
1058237
1092034
1092034
1060463
1060463
1060463
1129875
1129875
1129875
2013/73681
2014/27711
2014/21471
2013/2131
2013/61439
2012/22184
2012/22185
2012/29741
2013/60073
2013/26169
2013/50794
2013/59348
2013/12623
2013/26170
2013/30990
2013/60718
2007/1097
2007/1098
2013/49777
2013/49778
2012/30447
2007/902
2012/30448
2007/903
2013/24811
2009/17276
2009/17277
2009/17278
2013/27895
2013/28285
2013/35748
2013/35728
2013/57761
2013/57762
2013/60673
2013/29508
2013/61975
2009/11832
2009/11835
2009/11834
2009/11833
2013/20713
2013/20714
2013/62322
2013/38331
2013/38332
2013/38333
2012/14645
2012/14646
2012/14648
2012/14647
2013/28172
2013/60730
2005/1186
2005/1185
2005/1184
2013/32907
2012/29820
2013/32910
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
162,41 TL
137,60 TL
81,73 TL
452,44 TL
261,55 TL
932,92 TL
434,40 TL
383,32 TL
170,25 TL
1.273,11 TL
458,97 TL
331,80 TL
279,55 TL
114,02 TL
460,02 TL
194,70 TL
936,15 TL
117,60 TL
739,09 TL
57,00 TL
895,36 TL
636,68 TL
80,18 TL
58,80 TL
10,50 TL
684,63 TL
61,32 TL
42,00 TL
305,34 TL
692,86 TL
487,49 TL
446,89 TL
124,50 TL
124,50 TL
124,50 TL
256,08 TL
165,00 TL
763,76 TL
154,19 TL
4,00 TL
1,00 TL
1.728,82 TL
154,83 TL
119,00 TL
86,98 TL
12,25 TL
4,00 TL
256,06 TL
22,93 TL
12,00 TL
3,00 TL
168,08 TL
89,60 TL
132,00 TL
46,00 TL
14,00 TL
1.696,11 TL
213,19 TL
168,47 TL
13946681806
13946681806
13946681806
52633392328
52633392328
34984592206
34984592206
34984592206
34984592206
43444697764
43444697764
43444697764
43444697764
43444697764
31607100930
31607100930
42850730492
42850730492
68242157296
68242157296
38083660026
38083660026
38083660026
38083660026
38083660026
13994666510
13994666510
13994666510
21437431960
23587386282
23587386282
23587386282
23587386282
23587386282
23587386282
42724722066
42724722066
56668257454
56668257454
56668257454
56668257454
20534154284
20534154284
20534154284
21122442806
21122442806
21122442806
22510597528
22510597528
22510597528
22510597528
47479563544
47479563544
48622536590
48622536590
48622536590
50992446324
50992446324
50992446324
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
DİLEK AYDOĞAN
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİYADİN ÖZKAN
DİYADİN ÖZKAN
DÖNDÜ DEMİR
DÖNDÜ DEMİR
DÖNDÜ DEMİR
DÖNDÜ DEMİR
DÖNDÜ DEMİR
DÖNMEZ ÖZDEMİR
DUDU DÖNMEZ
DUDU DÖNMEZ
DUDU DÖNMEZ
DÜRDANE COŞAR
DÜRDANE COŞAR
DÜRDANE COŞAR
EKREM ÇELİK
EKREM ÇELİK
EKREM ÇELİK
EKREM ÇELİK
EKREM ÇELİK
EKREM ÇELİK
EKREM TAŞ
EKREM TAŞ
EKREM TAŞ
EKREM TAŞ
ELİF TURGUT
ELİF TURGUT
EMEL DEMİRCİ
EMEL DEMİRCİ
EMEL YILMAZ
EMEL YILMAZ
EMEL YILMAZ
EMEL YILMAZ
EMEL YILMAZ
EMEL YILMAZ
EMEL YILMAZ
EMEL YILMAZ
EMEL YILMAZ
EMİN SUNGUR
EMİN SUNGUR
EMİN SUNGUR
EMİN SUNGUR
EMİNE BELE
EMİNE BELE
EMİNE ÖZGÜR
EMİNE ÜRÜN
EMİNE ÜRÜN
EMİNE ÜRÜN
1129875
1074901
1074900
1074903
1074902
1082338
1074901
1074902
1074900
1074903
1082338
1074903
1119814
1119814
1062453
1062453
1062453
1062453
1062453
1018815
1015978
1015978
1015978
1083476
1083476
1083476
1014598
1014598
1014598
1014598
1014598
1014598
1077511
1077511
1077511
1077511
1100813
1100813
1092541
1092541
57140
57140
57140
57140
57140
57140
57140
57140
57140
1027137
1027137
1027137
1027137
1079934
1079934
1087488
1106845
1106845
1106845
2013/32566
2013/19186
2013/29626
2013/19189
2012/24090
2009/17224
2013/37222
2012/24091
2013/37209
2013/37223
2009/17225
2013/37224
2013/21672
2013/61642
2012/15789
2012/15790
2012/15793
2012/15792
2012/15791
2007/6085
2013/51713
2013/37327
2013/37328
2011/10252
2011/10251
2011/10253
2013/35482
2010/896
2013/35483
2013/35485
2013/35484
2010/897
2012/10678
2012/10679
2013/60146
2012/10622
2013/22015
2013/61803
2013/20383
2013/60777
2012/10826
2012/10827
2012/10821
2012/10828
2012/10820
2012/10825
2012/10822
2012/10823
2012/10824
2013/33682
2013/42031
2013/42030
2013/42029
2013/24932
2013/24933
2009/17156
2013/20329
2013/20330
2013/61140
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
EĞİTİME KATKI PAYI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
90,10 TL
647,58 TL
589,90 TL
355,78 TL
350,92 TL
343,13 TL
245,00 TL
233,80 TL
171,50 TL
31,86 TL
31,50 TL
19,60 TL
212,46 TL
146,40 TL
1.591,46 TL
140,43 TL
103,80 TL
18,00 TL
6,00 TL
187,20 TL
1.237,10 TL
88,60 TL
1,50 TL
286,50 TL
221,37 TL
76,00 TL
657,90 TL
173,45 TL
58,90 TL
26,00 TL
7,00 TL
3,00 TL
1.593,00 TL
106,20 TL
98,00 TL
66,38 TL
603,92 TL
271,90 TL
229,75 TL
156,00 TL
1.458,00 TL
1.458,00 TL
1.198,55 TL
207,60 TL
205,08 TL
16,00 TL
4,00 TL
1,50 TL
1,00 TL
191,07 TL
80,08 TL
7,96 TL
4,41 TL
787,99 TL
194,18 TL
121,10 TL
1.670,41 TL
149,60 TL
96,25 TL
50992446324
19534981112
19534981112
19534981112
19534981112
19534981112
19534981112
19534981112
19534981112
19534981112
19534981112
19534981112
19888568182
19888568182
22442410896
22442410896
22442410896
22442410896
22442410896
28714178716
56020565234
56020565234
56020565234
32618101114
32618101114
32618101114
12929702170
12929702170
12929702170
12929702170
12929702170
12929702170
20387288716
20387288716
20387288716
20387288716
52432259686
52432259686
27770528312
27770528312
50125475368
50125475368
50125475368
50125475368
50125475368
50125475368
50125475368
50125475368
50125475368
50461460400
50461460400
50461460400
50461460400
36769920754
36769920754
11477059194
21869200356
21869200356
21869200356
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
EMRAH YÜRÜK
EMRAH YÜRÜK
EMRAH YÜRÜK
EMRE DEMİRKOÇ
EMRE DEMİRKOÇ
EMRE MÜFTÜOĞLU
EMRE MÜFTÜOĞLU
EMRE MÜFTÜOĞLU
EMRE MÜFTÜOĞLU
EMRE MÜFTÜOĞLU
EMRE MÜFTÜOĞLU
EMSAL ATICI
EMSAL ATICI
EMSAL ATICI
ENES DİNÇER
ENES DİNÇER
ENES DİNÇER
ENES DİNÇER
ENES DİNÇER
ENGİN AŞICI
ENGİN AŞICI
ENGİN AŞICI
ENGİN AŞICI
ENGİN AŞICI
ENGİN AŞICI
ENGİN AŞICI
ENGİN AŞICI
ENGİN AŞICI
ENGİN AŞICI
ENGİN SEVİM
ENGİN SEVİM
ENGİN YOLAL
ENGİN YOLAL
ENGİN YOLAL
ENGİN YOLAL
ENGİN YOLAL
ENGİN YOLAL
ENGİN YOLAL
ENGİN YOLAL
ENİS MIZRA
ENİS MIZRA
ENİS MIZRA
ENVER PEKER
ENVER PEKER
ENVER ULUDEMİR
ENVER ULUDEMİR
ENVER ULUDEMİR
ENVER ULUDEMİR
ERCAN BEĞEN
ERCAN ÇIRAKOĞLU
ERCAN ÇIRAKOĞLU
ERCAN TAŞKIN
ERCAN TAŞKIN
ERCAN TAŞKIN
ERDAL HOŞER
ERDAL HOŞER
ERDAL HOŞER
ERDAL ÖZDEMİR
ERDAL ÖZDEMİR
1071782
1071782
1071782
1124169
1124169
1136324
1136324
1136324
1136324
1136324
1136324
1063754
1063754
1063754
1103908
1103908
1103908
1103908
1103908
1125139
1125139
1125139
1125139
1125139
1125139
1125139
1125139
1125139
1125139
1099083
1099083
1136447
1136447
1136447
1136447
1136447
1136447
1136447
1136447
1117293
1117293
1117293
1073999
1073999
1093616
1115608
1093616
1115608
1124687
1015675
1015675
1078766
1078766
1078766
1080780
1080780
1080780
1074619
1074619
2012/19852
2012/19853
2012/19854
2013/19854
2013/62965
2013/55382
2013/76106
2014/19566
2013/55383
2014/28502
2013/63467
2012/17837
2012/17838
2007/7318
2013/29479
2012/28197
2012/28199
2012/28198
2013/61983
2014/22179
2013/75087
2013/53335
2013/33271
2014/28203
2013/63213
2014/22181
2013/75089
2013/53336
2013/33272
2010/12353
2010/12354
2013/76302
2013/76297
2013/55292
2013/55297
2014/23160
2014/28515
2013/76303
2014/28516
2011/12949
2011/12951
2011/12950
2012/21502
2012/21503
2012/27720
2013/13706
2012/27721
2013/13707
2013/20116
2013/42400
2013/42401
2012/30764
2013/18820
2013/18819
2012/31594
2013/37896
2013/37895
2012/22659
2012/22660
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
307,89 TL
26,39 TL
18,00 TL
285,20 TL
136,00 TL
1.796,72 TL
633,78 TL
475,83 TL
158,53 TL
157,90 TL
58,65 TL
1.418,66 TL
105,63 TL
99,89 TL
1.147,55 TL
745,46 TL
318,00 TL
249,90 TL
155,55 TL
1.462,58 TL
1.387,51 TL
1.333,18 TL
979,41 TL
157,90 TL
134,30 TL
127,19 TL
123,35 TL
119,38 TL
87,71 TL
415,74 TL
113,75 TL
1.546,40 TL
480,79 TL
404,34 TL
404,34 TL
372,21 TL
197,00 TL
174,70 TL
97,75 TL
424,16 TL
59,20 TL
35,85 TL
426,72 TL
238,70 TL
745,42 TL
699,32 TL
264,60 TL
59,94 TL
120,57 TL
45,65 TL
1,00 TL
218,09 TL
22,40 TL
19,53 TL
59,30 TL
9,80 TL
5,31 TL
532,53 TL
45,01 TL
30874568382
30874568382
30874568382
19499290182
19499290182
15080643962
15080643962
15080643962
15080643962
15080643962
15080643962
47017397884
47017397884
47017397884
24149341794
24149341794
24149341794
24149341794
24149341794
52891384370
52891384370
52891384370
52891384370
52891384370
52891384370
52891384370
52891384370
52891384370
52891384370
29315173988
29315173988
33368262902
33368262902
33368262902
33368262902
33368262902
33368262902
33368262902
33368262902
16877395286
16877395286
16877395286
26611559386
26611559386
64222005540
64222005540
64222005540
64222005540
16607593142
51571435258
51571435258
52030406550
52030406550
52030406550
20924459678
20924459678
20924459678
12023745790
12023745790
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
ERDAL ÖZDEMİR
ERDİNÇ ATEŞ
ERDİNÇ ATEŞ
ERDOĞAN ERMAN
ERHAN IŞIDAN
ERHAN IŞIDAN
ERKAN AYAZ
ERKAN AYAZ
ERKAN AYAZ
ERKAN AYAZ
ERKAN GÜLTEPELİ
ERKAN GÜLTEPELİ
ERKAN GÜLTEPELİ
ERKAN SULA
ERKAN SULA
ERKAN SULA
EROL DİNÇTÜRK
EROL DİNÇTÜRK
EROL DİNÇTÜRK
EROL DİNÇTÜRK
EROL DİNÇTÜRK
EROL EĞERDİRLİOĞLU
EROL EĞERDİRLİOĞLU
EROL EĞERDİRLİOĞLU
EROL EĞERDİRLİOĞLU
EROL EĞERDİRLİOĞLU
ERSEN ÖLMEZ
ERSEN ÖLMEZ
ERSEN ÖLMEZ
ERSEN ÖLMEZ
ERSEN ÖLMEZ
ERSEN ÖLMEZ
ERSEN ÖLMEZ
ERSEN ÖLMEZ
ERSEN ÖLMEZ
ERSEN ÖLMEZ
ERSİN ACABEY
ERSİN ACABEY
ERSİN ACABEY
ERSOY EMEKLİLER
ERSOY EMEKLİLER
ERSOY EMEKLİLER
ERSOY EMEKLİLER
ERSOY EMEKLİLER
ERSOY EMEKLİLER
ERTAN VARDAR
ERTAN VARDAR
ERTAN VARDAR
ERTAN VARDAR
ERTAN VARDAR
ERTAN VARDAR
ERTAN VARDAR
ERTUĞRUL BAŞSEZGİN
ERTUĞRUL BAŞSEZGİN
ERTUĞRUL BAŞSEZGİN
ESRA FUNDA BEKTAŞ
ESRA FUNDA BEKTAŞ
ESRA FUNDA BEKTAŞ
ESRA FUNDA BEKTAŞ
1074619
1109573
1109573
1090891
1076099
1076099
1128264
1128264
1128264
1128264
1091806
1091806
1091806
1090132
1090132
1090132
1044745
1044745
1044745
1044745
1044745
59375
59375
59375
59375
59375
1033263
1033263
1033263
1033263
1033263
1033263
1033263
1033263
1033263
1033263
1105929
1105929
1105929
1103277
1103277
1103277
1103277
1103277
1103277
1039041
1039041
1039041
1039041
1039041
1039041
1039041
1069469
1069469
1069469
1109172
1109172
1109172
1109172
2012/22661
2013/20963
2013/61335
2013/20119
2012/22548
2012/22549
2012/28613
2012/28612
2012/28614
2012/28615
2012/32004
2012/32005
2012/32006
2012/25039
2012/25040
2012/25041
2013/17430
2013/17431
2013/59675
2014/29052
2014/29051
2012/32521
2013/23876
2013/23873
2013/23874
2013/23875
2007/11724
2007/11102
1999/1296
2007/11725
2007/11726
2007/11103
2007/11727
2007/11106
2007/11105
2007/11104
2013/37475
2013/37476
2013/61078
2013/19771
2013/73376
2013/61945
2013/29510
2013/54687
2013/73379
2013/49961
2014/10870
2013/49963
2014/10873
2014/10874
2014/10872
2014/10871
2012/19649
2012/19651
2012/19650
2013/31167
2013/21450
2013/61920
2013/51616
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
31,50 TL
349,49 TL
227,55 TL
108,69 TL
166,20 TL
119,00 TL
1.102,74 TL
490,95 TL
98,76 TL
68,00 TL
203,81 TL
18,25 TL
11,20 TL
768,80 TL
67,84 TL
33,60 TL
1.722,63 TL
154,26 TL
151,20 TL
6,86 TL
2,67 TL
83,96 TL
22,40 TL
15,70 TL
7,30 TL
5,00 TL
1.103,91 TL
309,49 TL
182,06 TL
148,12 TL
40,00 TL
26,54 TL
20,50 TL
16,00 TL
12,00 TL
3,00 TL
1.458,00 TL
1.458,00 TL
179,80 TL
617,39 TL
613,34 TL
552,65 TL
194,82 TL
173,20 TL
51,83 TL
581,69 TL
129,03 TL
52,09 TL
41,00 TL
41,00 TL
28,00 TL
16,59 TL
971,83 TL
65,40 TL
33,45 TL
1.304,58 TL
566,71 TL
450,75 TL
218,55 TL
12023745790
12395733586
12395733586
16630986492
31282890058
31282890058
48745179544
48745179544
48745179544
48745179544
21929401884
21929401884
21929401884
46642939216
46642939216
46642939216
15902628856
15902628856
15902628856
15902628856
15902628856
35668957694
35668957694
35668957694
35668957694
35668957694
59728166116
59728166116
59728166116
59728166116
59728166116
59728166116
59728166116
59728166116
59728166116
59728166116
46309396932
46309396932
46309396932
21398433294
21398433294
21398433294
21398433294
21398433294
21398433294
16693427536
16693427536
16693427536
16693427536
16693427536
16693427536
16693427536
26246283328
26246283328
26246283328
42145706942
42145706942
42145706942
42145706942
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
ESRA FUNDA BEKTAŞ
ESRA GÜNGÖR
ESRA GÜNGÖR
EVREN ACAR
EVREN ACAR
EYÜP ŞENBİL
EYÜP ŞENBİL
FADIL KAT
FADIL KAT
FADIL KAT
FADIL KAT
FADIL KAT
FADIL KAT
FADİK PARMAKSIZ
FADİK PARMAKSIZ
FADİK PARMAKSIZ
FADİK PARMAKSIZ
FADİME GÜLER
FADİME GÜLER
FADİME GÜLER
FADİME GÜLER
FADİME GÜLER
FAHRETTİN ÇINKILIÇ
FAHRETTİN YILMAZ
FAHRETTİN YILMAZ
FARUK KARAKILIÇ
FARUK KARAKILIÇ
FATİH GÜLERGÜN
FATİH GÜLERGÜN
FATİH MEHMET UÇMA
FATİH MEHMET UÇMA
FATİH MEHMET UÇMA
FATİH TURHAN
FATİH TURHAN
FATİH TURHAN
FATİH TURHAN
FATMA ABALI
FATMA ALTAŞ
FATMA ALTAŞ
FATMA ALTAŞ
FATMA YILMAZ
FEHMİ ÇOBAN
FEHMİ ÇOBAN
FERHAT HASKÖY
FERHAT HASKÖY
FERHAT HASKÖY
FERMAN ÇİÇEK
FERMAN ÇİÇEK
FERMAN ÇİÇEK
FERMAN ÇİÇEK
FERUDUN AKÇA
FERUDUN AKÇA
FERUDUN BULUT
FERUDUN BULUT
FERUDUN BULUT
FERUDUN BULUT
FETHİYE ATİKOL
FETİH KAYA
FETİH KAYA
1109172
1079766
1079766
1086428
1086428
1089887
1089887
1043025
1043025
1043025
1043025
1043025
1043025
1110869
1110869
1110869
1110869
1062453
1062453
1062453
1062453
1062453
1055899
1102395
1102395
1085530
1085530
1089501
1089501
1127324
1127324
1127324
1110396
1110396
1110396
1110396
1043056
1127396
1127396
1127396
1117790
1095714
1095714
1082829
1082829
1082829
1136922
1136922
1136922
1136922
1079151
1079151
1057297
1057297
1057297
1057297
1015547
1086805
1086805
2013/31168
2013/15343
2013/15344
2013/15882
2013/60493
2013/18225
2013/60623
2010/758
2010/759
2010/761
2010/16371
2010/760
2010/16372
2013/18209
2013/30104
2013/18210
2013/61380
2012/15789
2012/15790
2012/15793
2012/15792
2012/15791
2013/49985
2013/20049
2013/61890
2010/16198
2010/16199
2013/28203
2013/60592
2012/28881
2013/32699
2013/64409
2012/20707
2012/20622
2012/20623
2013/61576
2014/29650
2012/31415
2012/31417
2012/31416
2013/30763
2013/20438
2013/20440
2009/16804
2009/16806
2009/16805
2014/23243
2014/10044
2014/28483
2014/23244
2013/14103
2013/24871
2012/14010
2012/14011
2012/14013
2012/14012
2013/36086
2012/29571
2012/29572
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
116,84 TL
491,48 TL
271,60 TL
179,40 TL
63,70 TL
183,83 TL
113,30 TL
1.637,74 TL
201,88 TL
54,00 TL
42,14 TL
25,00 TL
3,61 TL
1.183,07 TL
399,16 TL
105,95 TL
71,90 TL
1.591,46 TL
140,43 TL
103,80 TL
18,00 TL
6,00 TL
435,63 TL
505,43 TL
344,60 TL
180,00 TL
21,00 TL
253,82 TL
91,77 TL
604,60 TL
516,34 TL
102,00 TL
1.593,00 TL
1.375,86 TL
501,60 TL
82,50 TL
1.417,45 TL
292,85 TL
34,00 TL
25,10 TL
333,90 TL
613,39 TL
54,93 TL
62,82 TL
10,50 TL
5,63 TL
1.010,26 TL
256,89 TL
156,40 TL
87,85 TL
198,01 TL
52,50 TL
211,15 TL
18,90 TL
16,00 TL
4,00 TL
56,19 TL
555,28 TL
49,73 TL
42145706942
28076586136
28076586136
21611427116
21611427116
53932356714
53932356714
21479417038
21479417038
21479417038
21479417038
21479417038
21479417038
35839914440
35839914440
35839914440
35839914440
26891262556
26891262556
26891262556
26891262556
26891262556
24979379998
27796145944
27796145944
34762987422
34762987422
37760219588
37760219588
15904479166
15904479166
15904479166
37129901260
37129901260
37129901260
37129901260
59863149050
54310336724
54310336724
54310336724
61369100848
36400944088
36400944088
27439257638
27439257638
27439257638
15185465230
15185465230
15185465230
15185465230
35434244256
35434244256
55702294240
55702294240
55702294240
55702294240
57205226032
51814419632
51814419632
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
FETİH KAYA
FEVZİ TETİK
FEVZİ TETİK
FEVZİ TETİK
FIRAT ALATAŞ
FIRAT ALATAŞ
FIRAT ALATAŞ
FIRAT ALATAŞ
FIRAT ALATAŞ
FIRAT ALATAŞ
FIRAT ALATAŞ
FIRAT ALATAŞ
FİLİZ AYTEKİN
FİLİZ AYTEKİN
FİLİZ EVRAN
FİLİZ TEKİRDAĞLI
FİLİZ TEKİRDAĞLI
FİLİZ TEKİRDAĞLI
FİRDEVS KUTLU
FİRDEVS KUTLU
FİRDEVS KUTLU
FİRDEVS KUTLU
FİRDEVS KUTLU
FİRDEVS KUTLU
FİRDEVS KUTLU
FİRDEVS KUTLU
GALİP KARABOĞA
GALİP KARABOĞA
GALİP KARABOĞA
GALİP KARABOĞA
GIYASETTİN AYDOĞAN
GIYASETTİN AYDOĞAN
GIYASETTİN UÇAK
GIYASETTİN UÇAK
GIYASETTİN UÇAK
GIYASETTİN UÇAK
GIYASETTİN UÇAK
GIYASETTİN UÇAK
GIYASETTİN UÇAK
GIYASETTİN UÇAK
GÖKÇE ÇİÇEK KAYA
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN ÇAMLIBEL
GÖKHAN ÇAMLIBEL
GÖKHAN ÇAMLIBEL
GÖKHAN ÇAMLIBEL
GÖKHAN ÇAMLIBEL
GÖKHAN DİRİK
GÖKHAN DİRİK
1086805
1114996
1114996
1084495
1119141
1119141
1119141
1119141
1119141
1119141
1119141
1119141
1076508
1076508
1076570
1082587
1082587
1082587
1000573
1000573
1000573
1000573
1000573
1000573
1000573
1000573
1086560
1086560
1086560
1086560
1099070
1099070
1056602
1056602
1056602
1056602
1056602
1056602
1056602
1056602
1100880
1074901
1074900
1074903
1074902
1082338
1074901
1074902
1074900
1074903
1082338
1074903
1105284
1105284
1105284
1105284
1105284
1115958
1115958
2012/29573
2013/21807
2013/61744
2012/27651
2012/20295
2013/23246
2013/30252
2012/20294
2012/20296
2013/62348
2013/23248
2013/30253
2013/14649
2013/14650
2013/11191
2009/17783
2009/17784
2009/17785
2012/17632
2012/17631
2012/17634
2012/17633
2012/17638
2012/17637
2012/17636
2012/17635
2012/15416
2012/15418
2012/15417
2012/15419
2013/13609
2013/61374
2012/13435
2012/13441
2012/13436
2012/13437
2012/13439
2012/13442
2012/13438
2012/13440
2013/61807
2013/19186
2013/29626
2013/19189
2012/24090
2009/17224
2013/37222
2012/24091
2013/37209
2013/37223
2009/17225
2013/37224
2012/28318
2013/31357
2013/55181
2012/28319
2013/60976
2013/31603
2013/23174
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
EĞİTİME KATKI PAYI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
42,00 TL
205,36 TL
133,20 TL
10,50 TL
1.116,00 TL
959,37 TL
650,24 TL
219,87 TL
207,80 TL
104,55 TL
84,66 TL
57,38 TL
441,03 TL
249,90 TL
177,89 TL
500,44 TL
44,17 TL
42,00 TL
1.600,46 TL
922,22 TL
199,58 TL
90,92 TL
51,00 TL
32,00 TL
24,00 TL
8,00 TL
712,06 TL
234,00 TL
63,77 TL
31,50 TL
598,67 TL
237,50 TL
348,56 TL
78,00 TL
72,71 TL
30,74 TL
22,00 TL
8,00 TL
6,42 TL
2,00 TL
200,00 TL
647,58 TL
589,90 TL
355,78 TL
350,92 TL
343,13 TL
245,00 TL
233,80 TL
171,50 TL
31,86 TL
31,50 TL
19,60 TL
784,84 TL
512,74 TL
426,19 TL
347,60 TL
175,14 TL
1.579,12 TL
438,54 TL
51814419632
56554261060
56554261060
56554261060
29465227388
29465227388
29465227388
29465227388
29465227388
29465227388
29465227388
29465227388
28076197202
28076197202
51184436642
42997350324
42997350324
42997350324
42859001470
42859001470
42859001470
42859001470
42859001470
42859001470
42859001470
42859001470
59242169020
59242169020
59242169020
59242169020
37592006844
37592006844
19120921690
19120921690
19120921690
19120921690
19120921690
19120921690
19120921690
19120921690
40786786972
19591979268
19591979268
19591979268
19591979268
19591979268
19591979268
19591979268
19591979268
19591979268
19591979268
19591979268
17743519614
17743519614
17743519614
17743519614
17743519614
20390474908
20390474908
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
GÖKHAN DİRİK
GÖKHAN DİRİK
GÖKHAN DİRİK
GÖKHAN DİRİK
GÖKHAN KAPLAN
GÖKHAN KAPLAN
GÖKHAN KAPLAN
GÖKHAN KAPLAN
GÖKHAN KAPLAN
GÖKHAN KAPLAN
GÖKHAN KAPLAN
GÖKHAN KAYA
GÖKHAN KAYA
GÖKHAN KAYA
GÖKHAN USTA
GÖKHAN USTA
GÖKHAN USTA
GÖKHAN USTA
GÖKHAN USTA
GÖKHAN USTA
GÖNÜL ÖZCAN
GÖNÜL ÖZCAN
GÖNÜL ÖZCAN
GÜLBAHAR AYKAL
GÜLBAHAR AYKAL
GÜLBEYAZ ZEYBEK
GÜLDANE AKBULUT
GÜLDANE AKBULUT
GÜLDANE AKBULUT
GÜLDEREN ÇELİK
GÜLDEREN ÇELİK
GÜLDEREN ÇELİK
GÜLER PAKDEMİRLİ
GÜLER PAKDEMİRLİ
GÜLER PAKDEMİRLİ
GÜLER PAKDEMİRLİ
GÜLSÜM AKDENİZ
GÜLSÜM AKDENİZ
GÜLSÜM AKDENİZ
GÜLTEKİN DEMİR
GÜLTEKİN DEMİR
GÜLTEKİN YAVUZ
GÜLTEKİN YAVUZ
GÜLTEKİN YAVUZ
GÜLTEKİN YAVUZ
GÜLTEKİN YAVUZ
GÜLTEKİN YAVUZ
GÜLTEKİN YAVUZ
GÜLTEKİN YAVUZ
GÜLTEKİN YAVUZ
GÜLTEKİN YILDIRIM
GÜLTEKİN YILDIRIM
GÜLTEKİN YILDIRIM
GÜLTEKİN YILDIRIM
GÜNDAR BALO
GÜNDAR BALO
GÜNDAR BALO
GÜRBÜZ DOĞAN
GÜRBÜZ DOĞAN
1115958
1115958
1115958
1115958
1076055
1058505
1076055
1076055
1058505
1058505
1058505
1119820
1119820
1119820
1056911
1094047
1056911
1056911
1056911
1056911
1071829
1071829
1071829
1086437
1086437
1047761
1092226
1092226
1092226
1038541
1038541
1038541
1120871
1120871
1120871
1120871
1080553
1080553
1080553
1121244
1121244
1027188
1027188
1027188
1027188
1027188
1027188
1027188
1027188
1027188
1067604
1083476
1083476
1083476
1071387
1071387
1071387
1091948
1091948
2013/50525
2013/62126
2013/76275
2013/31604
2013/19665
2012/14803
2013/24796
2013/19668
2012/14805
2012/14806
2012/14804
2013/31945
2013/61651
2013/21698
2013/13790
2013/18410
2013/13793
2013/13791
2013/13794
2013/13792
2013/33670
2013/36784
2013/36785
2013/15890
2013/60495
2013/51627
2012/27567
2012/27569
2012/27568
2014/11018
2001/1544
2014/11019
2012/16138
2013/21136
2012/16139
2012/16140
2012/14562
2012/14563
2013/57319
2012/25990
2012/25991
2007/17965
2007/17728
2007/17732
2007/17731
2007/17966
2007/17967
2007/17968
2007/17730
2007/17729
2014/10744
2011/10252
2011/10251
2011/10253
2012/30092
2013/35861
2013/35860
2012/11794
2012/11795
PRİM
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
İDARİ PARA CEZASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
337,62 TL
221,70 TL
202,57 TL
137,32 TL
886,71 TL
138,33 TL
83,30 TL
79,42 TL
64,00 TL
48,00 TL
19,00 TL
329,18 TL
184,80 TL
155,14 TL
1.142,57 TL
463,27 TL
48,00 TL
13,00 TL
4,00 TL
1,00 TL
375,99 TL
33,64 TL
27,00 TL
257,80 TL
119,70 TL
320,21 TL
190,14 TL
34,90 TL
17,02 TL
273,62 TL
95,68 TL
6,00 TL
900,49 TL
305,86 TL
78,31 TL
51,00 TL
822,17 TL
69,48 TL
60,90 TL
204,30 TL
148,60 TL
910,48 TL
658,71 TL
488,00 TL
246,50 TL
59,10 TL
19,00 TL
19,00 TL
16,00 TL
4,00 TL
666,03 TL
286,50 TL
221,37 TL
76,00 TL
97,92 TL
9,80 TL
8,64 TL
939,70 TL
294,60 TL
20390474908
20390474908
20390474908
20390474908
61408103632
61408103632
61408103632
61408103632
61408103632
61408103632
61408103632
13079714372
13079714372
13079714372
29435533464
29435533464
29435533464
29435533464
29435533464
29435533464
52075425684
52075425684
52075425684
25535396312
25535396312
33554018672
26986045224
26986045224
26986045224
16774125160
16774125160
16774125160
45202448380
45202448380
45202448380
45202448380
39625812804
39625812804
39625812804
36430931706
36430931706
28159029994
28159029994
28159029994
28159029994
28159029994
28159029994
28159029994
28159029994
28159029994
17539965038
17539965038
17539965038
17539965038
19067525982
19067525982
19067525982
30629126324
30629126324
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
HAKAN ALÇI
HAKAN ALÇI
HAKAN ALÇI
HAKAN ÇOBAN
HAKAN ERDAĞI
HAKAN ERDAĞI
HAKAN ERDAĞI
HAKAN GÜL
HAKAN GÜL
HAKAN GÜL
HAKAN HİCRİ CEYLAN
HAKAN HİCRİ CEYLAN
HAKAN HİCRİ CEYLAN
HAKAN SOYKAN
HAKAN SOYKAN
HAKAN SOYKAN
HALE OTMAN
HALE OTMAN
HALE OTMAN
HALİL ÇINAR
HALİL ÇINAR
HALİL DEMİRCİ
HALİL DEMİRCİ
HALİL İBRAHİM TOPAÇ
HALİL İBRAHİM TOPAÇ
HALİL KARAGÖZ
HALİL KARAGÖZ
HALİL KARAGÖZ
HALİL ÖZGÜR
HALİL ÖZGÜR
HALİL ÖZGÜR
HALİL ÖZGÜR
HALİL TUNÇ
HALİL TUNÇ
HALİL TUNÇ
HALİL UYSAL
HALİL UYSAL
HALİME BALABAN
HALİME BALABAN
HALİSE UÇAR
HALİSE UÇAR
HALİSE UÇAR
HALİT BORUCU
HALİT BORUCU
HALİT BORUCU
HALİT BORUCU
HALİT BORUCU
HALİT BORUCU
HALİT BORUCU
HALİT BORUCU
HALİT BORUCU
HALİT BORUCU
HALİT BORUCU
HALİT BORUCU
HALİT ÖZTOPÇULAR
HALİT ÖZTOPÇULAR
HALUK ERPINAR
HALUK ERPINAR
HALUK ERPINAR
1096119
1096119
1096119
1111790
1073849
1073849
1073849
1064813
1064813
1064813
1085234
1085234
1085234
1061982
1061982
1061982
1117040
1117040
1117040
1091308
1091308
1079084
1079084
1092219
1092219
1114440
1114440
1114440
1062147
1062147
1062147
1062147
1083624
1083624
1083624
1057542
1057543
1106662
1106662
1073119
1073119
1073119
1122446
1122446
1122446
1122446
1122446
1122446
1122446
1122446
1122446
1122446
1122446
1122446
1064537
1064537
1101699
1101699
1101699
2012/23373
2012/23374
2012/23375
2013/23254
2012/21491
2012/21492
2012/21493
2010/21777
2010/21779
2010/21778
2012/31279
2010/13659
2010/13660
2012/16066
2012/16067
2012/16068
2013/30167
2013/22893
2013/62191
2010/14698
2010/14699
2012/30793
2013/24862
2012/23330
2012/23331
2012/11481
2012/26426
2012/26427
2007/16131
2007/16132
2007/16134
2007/16133
2010/18610
2010/18612
2010/18611
2013/34925
2013/59815
2013/21949
2013/61123
2012/21504
2012/21505
2012/21506
2013/20452
2014/22061
2013/74500
2013/53656
2013/30661
2013/62685
2014/28165
2013/20453
2014/22062
2013/74501
2013/53657
2013/30663
2010/21691
2010/21692
2013/37478
2013/28997
2012/28084
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
453,66 TL
40,62 TL
37,50 TL
292,90 TL
1.003,00 TL
89,82 TL
57,20 TL
478,72 TL
71,00 TL
42,88 TL
276,06 TL
187,90 TL
87,45 TL
544,55 TL
48,77 TL
27,50 TL
441,12 TL
429,94 TL
307,60 TL
524,32 TL
221,00 TL
184,31 TL
59,50 TL
353,16 TL
101,20 TL
1.797,62 TL
220,97 TL
133,20 TL
222,14 TL
13,74 TL
12,00 TL
4,00 TL
81,66 TL
10,50 TL
7,31 TL
120,35 TL
54,38 TL
176,80 TL
110,00 TL
341,61 TL
30,59 TL
19,60 TL
1.723,83 TL
1.426,79 TL
1.364,71 TL
1.311,36 TL
1.273,11 TL
287,30 TL
157,90 TL
154,39 TL
124,08 TL
121,31 TL
117,44 TL
114,02 TL
281,74 TL
173,50 TL
760,00 TL
731,03 TL
229,00 TL
36133942450
36133942450
36133942450
36388944476
41161588600
41161588600
41161588600
42169744760
42169744760
42169744760
39964284690
39964284690
39964284690
23102149634
23102149634
23102149634
28331214262
28331214262
28331214262
15764629190
15764629190
31741372378
31741372378
59755152212
59755152212
57286236470
57286236470
57286236470
28145220756
28145220756
28145220756
28145220756
11114788562
11114788562
11114788562
60436132768
60436132768
46705590668
46705590668
20867461486
20867461486
20867461486
50356476264
50356476264
50356476264
50356476264
50356476264
50356476264
50356476264
50356476264
50356476264
50356476264
50356476264
50356476264
44833651510
44833651510
17285570128
17285570128
17285570128
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
HALUK ERPINAR
HALUK ERPINAR
HALUK HAKAN NİZAM
HAMİT SÜMER
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HANIM ARIZ
HANIM GÜLLÜÇAYIR
HANIM GÜLLÜÇAYIR
HANIM GÜLLÜÇAYIR
HANIM GÜLLÜÇAYIR
HANIM GÜLLÜÇAYIR
HANİFE GAMZE SAPMAZ
HANİFE KAYA
HANİFE KAYA
HARUN MORBEL
HARUN MORBEL
HARUN MORBEL
HARUN MORBEL
HARUN MORBEL
HARUN MORBEL
HARUN MORBEL
HARUN SAYIN
HARUN SAYIN
HARUN SAYIN
HARUN SAYIN
HARUN SAYIN
HASAN ALİ ASÖZ
HASAN ALİ ASÖZ
HASAN ALİ ASÖZ
HASAN ALİ ASÖZ
HASAN ALİ ASÖZ
HASAN ALİ ASÖZ
HASAN ARIK
HASAN ARIK
HASAN ARIK
HASAN ARIK
HASAN ATBİNER
HASAN ATBİNER
HASAN ATBİNER
HASAN BAŞBİLİK
HASAN BAŞBİLİK
HASAN BAŞBİLİK
HASAN BAŞBİLİK
HASAN BAŞBİLİK
1101699
1101699
1088540
1101722
1058245
1034575
1047562
1034575
1047562
1058245
1047562
1034575
1058245
1034575
1058245
1034575
1058245
1034575
1034575
1034575
1106256
1124529
1124529
1124529
1124529
1124529
1119691
1100070
1100070
1018484
1018484
1018484
1018484
1018484
1018484
1018484
1102771
1102771
1102771
1102771
1102771
1058214
1058214
1058214
1058214
1058214
1058214
1056776
1056776
1056776
1056776
1084486
1084486
1084486
1058271
1058271
1058271
1058271
1058271
2013/61861
2012/28085
2013/15786
2013/19526
2012/14884
2008/13557
2013/50085
2008/13560
2013/59706
2012/14885
2013/17513
2008/13559
2012/14888
2008/1657
2012/14887
2008/13558
2012/14886
2008/1658
2008/1660
2008/1659
2013/21803
2013/53418
2013/19464
2013/33806
2013/63049
2013/53419
2013/21957
2013/13223
2013/61750
2007/14234
2007/6331
2007/14232
2007/560
2007/14233
2013/380991
2013/380990
2012/11349
2012/22296
2013/19452
2013/61914
2013/29554
2005/911
2008/12990
2008/12993
2008/12994
2008/12992
2008/12991
2013/49695
2013/59804
2013/21750
2013/49696
2012/31185
2013/14424
2013/14423
2012/14631
2012/14632
2012/14634
2012/14635
2012/14633
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
228,75 TL
148,00 TL
448,35 TL
464,31 TL
1.013,53 TL
297,48 TL
284,34 TL
195,00 TL
114,00 TL
90,78 TL
87,37 TL
64,00 TL
45,00 TL
32,83 TL
32,00 TL
19,00 TL
8,00 TL
4,90 TL
2,00 TL
1,00 TL
282,78 TL
1.737,02 TL
741,41 TL
595,41 TL
231,20 TL
146,79 TL
299,10 TL
479,66 TL
196,50 TL
1.274,40 TL
976,00 TL
556,59 TL
106,00 TL
52,50 TL
34,00 TL
9,00 TL
1.185,73 TL
1.183,57 TL
763,00 TL
453,60 TL
386,28 TL
790,14 TL
114,61 TL
54,00 TL
34,00 TL
16,00 TL
10,26 TL
945,32 TL
501,30 TL
418,97 TL
81,01 TL
70,14 TL
21,00 TL
6,19 TL
313,31 TL
26,84 TL
20,00 TL
8,00 TL
5,00 TL
17285570128
17285570128
38590859838
12992021376
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
15923628118
53530180544
23813434480
23813434480
23813434480
23813434480
23813434480
42427740572
32228047536
32228047536
49945404368
49945404368
49945404368
49945404368
49945404368
49945404368
49945404368
20333481048
20333481048
20333481048
20333481048
20333481048
29873143164
29873143164
29873143164
29873143164
29873143164
29873143164
38821850498
38821850498
38821850498
38821850498
16445597708
16445597708
16445597708
11585772220
11585772220
11585772220
11585772220
11585772220
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
HASAN ELÇİOĞLI
HASAN FULCUN
HASAN FULCUN
HASAN FULCUN
HASAN FULCUN
HASAN GÖKTAŞ
HASAN GÖKTAŞ
HASAN GÖKTAŞ
HASAN GÖKTAŞ
HASAN GÖKTAŞ
HASAN GÖKTAŞ
HASAN GÖKTAŞ
HASAN GÖKTAŞ
HASAN GÜLMEZ
HASAN GÜLMEZ
HASAN HİLMİ ERGÜL
HASAN HİLMİ ERGÜL
HASAN HİLMİ ERGÜL
HASAN HİLMİ ERGÜL
HASAN HÜSEYİN KÖKÇİNGİRT
HASAN HÜSEYİN KÖKÇİNGİRT
HASAN İZİ
HASAN İZİ
HASAN İZİ
HASAN İZİ
HASAN İZİ
HASAN İZİ
HASAN İZİ
HASAN LEVENT GÖNÜL
HASAN LEVENT GÖNÜL
HASAN LEVENT GÖNÜL
HASAN LEVENT GÖNÜL
HASAN LEVENT GÖNÜL
HASAN LEVENT GÖNÜL
HASAN ÖZGÜRLER
HASAN ÖZGÜRLER
HASAN UÇRAK
HASAN UÇRAK
HASAN UÇRAK
HASAN ÜGE
HASAN ÜGE
HASAN ÜNALAN
HASAN ÜNALAN
HASAN ÜNALAN
HASAN YALÇIN
HATİCE ÇINGIRT
HATİCE KAHRAMAN
HATİCE KAHRAMAN
HATİCE KAHRAMAN
HATİCE YILMAZ
HATİCE YILMAZ
HATİCE YILMAZ
HATİCE YILMAZ
HAVVA AYDIN
HAVVA AYDIN
HAVVA AYDIN
HAYAL ÜRGÜN
HAYAL ÜRGÜN
HAYAL ÜRGÜN
1129645
1090805
1090805
1060619
1060619
1115193
1115193
1115193
1115193
1115193
1115193
1115193
1115193
1084944
1084944
1053009
1053009
1053009
1053009
1064895
1064895
1056914
1056914
1056914
1056914
1056914
1056914
1056914
53132
53132
53132
53132
53132
53132
1073527
1073527
1067388
1067388
1067388
1099316
1099316
1107336
1107336
1107336
1025513
1012980
1089239
1089239
1089239
1079451
1079451
1079451
1079451
1086559
1086559
1086559
1120633
1120633
1120633
2012/25829
2012/22100
2013/60659
2012/15719
2012/15721
2014/20157
2013/50381
2013/22415
2013/62067
2013/73999
2014/20159
2013/50382
2014/27058
2012/31264
2013/60424
2009/11
2009/12
2009/14
2009/13
2010/21813
2010/21814
2012/13784
2007/7511
2012/13781
2012/13787
2012/13786
2012/13783
2012/13785
2008/11937
2007/2970
2008/11938
2008/11941
2009/11655
2009/11656
2012/30380
2013/60056
2010/15019
2010/15021
2010/15020
2012/25945
2012/25946
2012/12805
2012/12804
2012/12807
2007/9714
2013/63728
2012/23030
2012/23032
2012/23031
2013/14098
2013/14098
2013/24903
2013/24903
2012/22850
2012/22851
2012/22852
2014/21981
2013/20640
2013/62437
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İDARİ PARA CEZASI
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
238,00 TL
1.132,66 TL
328,10 TL
17,89 TL
12,00 TL
1.443,83 TL
1.301,53 TL
359,60 TL
227,70 TL
183,87 TL
125,55 TL
111,55 TL
99,25 TL
231,00 TL
63,00 TL
82,42 TL
12,60 TL
4,00 TL
2,00 TL
164,91 TL
108,00 TL
676,80 TL
444,00 TL
370,45 TL
344,00 TL
66,00 TL
32,22 TL
19,00 TL
1.505,25 TL
694,90 TL
562,00 TL
212,10 TL
164,27 TL
44,80 TL
456,01 TL
116,60 TL
49,60 TL
8,00 TL
4,44 TL
226,65 TL
101,25 TL
1.521,00 TL
551,67 TL
237,95 TL
76,18 TL
18,23 TL
206,84 TL
22,40 TL
18,26 TL
185,61 TL
185,61 TL
82,60 TL
82,60 TL
808,88 TL
71,38 TL
42,70 TL
1.426,79 TL
638,68 TL
370,45 TL
51691215594
30308135968
30308135968
60916115830
60916115830
28967189088
28967189088
28967189088
28967189088
28967189088
28967189088
28967189088
28967189088
57229569702
57229569702
34576950896
34576950896
34576950896
34576950896
29261182966
29261182966
21314229048
21314229048
21314229048
21314229048
21314229048
21314229048
21314229048
33221039238
33221039238
33221039238
33221039238
33221039238
33221039238
29522161884
29522161884
24898315190
24898315190
24898315190
42265723898
42265723898
40411995700
40411995700
40411995700
43861685382
14042963964
45886624766
45886624766
45886624766
28789267650
32281775162
28789267650
32281775162
13333727414
13333727414
13333727414
29300169910
29300169910
29300169910
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
HAYAL ÜRGÜN
HAYAL ÜRGÜN
HAYAL ÜRGÜN
HAYAL ÜRGÜN
HAYAL ÜRGÜN
HAYATİ KESGİN
HAYATİ KESGİN
HAYATİ KESGİN
HAYATİ KESGİN
HAYRETTİN DİNDAR
HAYRİ TURAL
HAYRİ TURAL
HAYRİ TURAL
HAYRULLAH YEDİKARDEŞLER
HAYRULLAH YEDİKARDEŞLER
HAYRULLAH YEDİKARDEŞLER
HAYRULLAH YEDİKARDEŞLER
HAYRULLAH YEDİKARDEŞLER
HAYRULLAH YEDİKARDEŞLER
HAYRULLAH YEDİKARDEŞLER
HÜLYA ÇELİK
HÜLYA ÇELİK
HÜLYA KARABÖCEK
HÜLYA KARABÖCEK
HÜLYA KARABÖCEK
HÜLYA SARIKAYA
HÜLYA SARIKAYA
HÜLYA SARIKAYA
HÜLYA SARIKAYA
HÜRÜ ÖZMEN
HÜSEYİN AKSOY
HÜSEYİN ALİ AVCAN
HÜSEYİN ALİ AVCAN
HÜSEYİN ALİ AVCAN
HÜSEYİN ALPARSLAN
HÜSEYİN ALPARSLAN
HÜSEYİN AVNİ AKKUZU
HÜSEYİN AVNİ AKKUZU
HÜSEYİN AVNİ AKKUZU
HÜSEYİN AVNİ AKKUZU
HÜSEYİN ÇAĞUŞAN
HÜSEYİN ELDEM
HÜSEYİN ELDEM
HÜSEYİN ELDEM
HÜSEYİN ELDEM
HÜSEYİN ELDEM
HÜSEYİN ELDEM
HÜSEYİN ELDEM
HÜSEYİN FULCUN
HÜSEYİN FULCUN
HÜSEYİN GEZER
HÜSEYİN GEZER
HÜSEYİN GEZER
HÜSEYİN GEZER
HÜSEYİN GÜVEN
HÜSEYİN GÜVEN
HÜSEYİN HİLMİ AKKAŞ
HÜSEYİN HİLMİ AKKAŞ
HÜSEYİN ÖNCEL
1120633
1120633
1120633
1120633
1120633
1056406
1056406
1056406
1056406
1129972
1101399
1101399
1101399
1078991
1078991
1078991
1078991
1078991
1078991
1078991
1083614
1083614
1102887
1102887
1102887
1130557
1130557
1130557
1130557
1110693
1078845
1071040
1071040
1071040
1062280
75698
1061472
1061472
1061472
1061472
1090250
1059323
1059323
1059323
1059323
1059323
1059323
1059323
1090805
1090805
1108703
1108703
1108703
1108703
1124481
1124481
1089137
1089137
1086296
2013/50869
2013/74368
2013/31711
2014/21983
2014/21982
2012/12713
2012/12714
2012/12716
2012/12715
2013/32772
2012/23439
2012/23440
2012/23441
2008/10427
2008/10430
2013/16019
2008/10428
2008/10429
2013/24653
2013/24652
2013/22635
2013/60345
2013/17755
2013/17757
2013/17756
2013/33097
2014/22723
2014/22724
2014/27853
2013/18339
2012/30767
2012/32640
2013/35824
2013/35823
2013/66796
2013/12485
2012/16118
2012/16119
2012/16121
2012/16120
2013/18125
2006/164
2007/14829
2006/165
2006/166
2007/14830
2006/167
2007/14831
2012/22100
2013/60659
2013/31292
2013/20299
2013/61521
2013/31293
2012/28510
2012/28509
2013/18303
2013/60579
2013/14417
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
365,99 TL
197,64 TL
171,58 TL
157,90 TL
124,08 TL
397,83 TL
34,59 TL
18,00 TL
5,00 TL
544,57 TL
164,01 TL
13,86 TL
12,50 TL
852,68 TL
531,00 TL
75,09 TL
72,92 TL
60,90 TL
11,20 TL
6,44 TL
185,05 TL
137,90 TL
278,61 TL
38,75 TL
24,95 TL
551,63 TL
283,28 TL
72,60 TL
54,30 TL
322,53 TL
62,84 TL
114,04 TL
18,00 TL
9,78 TL
904,96 TL
71,15 TL
155,78 TL
13,95 TL
6,00 TL
2,00 TL
280,81 TL
1.074,85 TL
585,95 TL
444,15 TL
96,26 TL
52,46 TL
48,00 TL
32,00 TL
1.132,66 TL
328,10 TL
1.788,56 TL
600,21 TL
332,10 TL
291,09 TL
153,00 TL
118,96 TL
209,54 TL
112,00 TL
162,05 TL
29300169910
29300169910
29300169910
29300169910
29300169910
27350245592
27350245592
27350245592
27350245592
27368233734
33149040958
33149040958
33149040958
15056656644
15056656644
15056656644
15056656644
15056656644
15056656644
15056656644
42406733144
42406733144
37756638918
37756638918
37756638918
31105921136
31105921136
31105921136
31105921136
17036579424
32381016936
30314136270
30314136270
30314136270
47932810116
47932810116
29423152356
29423152356
29423152356
29423152356
12026753488
48829523034
48829523034
48829523034
48829523034
48829523034
48829523034
48829523034
30326135384
30326135384
12430614382
12430614382
12430614382
12430614382
14167718678
14167718678
34136019322
34136019322
24217140854
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
HÜSEYİN ÖNCEL
HÜSEYİN SAVAŞ
HÜSEYİN SAVAŞ
HÜSEYİN YAR
HÜSEYİN YAR
HÜSEYİN YAR
HÜSEYİN YAR
HÜSNÜ PALABIYIK
HÜSNÜ PALABIYIK
İBRAHİM AKSOY
İBRAHİM AKTAŞ
İBRAHİM AKTAŞ
İBRAHİM AKTAŞ
İBRAHİM ARIBAL
İBRAHİM ARIBAL
İBRAHİM ARIBAL
İBRAHİM ARIBAL
İBRAHİM ARIBAL
İBRAHİM ARIBAL
İBRAHİM CÜLAM
İBRAHİM CÜLAM
İBRAHİM CÜLAM
İBRAHİM ERUYAR
İBRAHİM ERUYAR
İBRAHİM ERUYAR
İBRAHİM İÇİN
İBRAHİM İÇİN
İBRAHİM İÇİN
İBRAHİM İÇİN
İBRAHİM İÇİN
İBRAHİM İÇİN
İBRAHİM İÇİN
İBRAHİM İÇİN
İBRAHİM İLERLER
İBRAHİM İLERLER
İBRAHİM İLERLER
İBRAHİM İLERLER
İBRAHİM İLERLER
İBRAHİM İLERLER
İBRAHİM İLERLER
İBRAHİM SAPMAZ
İBRAHİM SAPMAZ
İBRAHİM ŞAHİN
İBRAHİM ŞAHİN
İBRAHİM ŞAHİN
İBRAHİM ŞAHİN
İBRAHİM ŞAHİN
İBRAHİM ŞAHİN
İBRAHİM UYUM
İBRAHİM UYUM
İBRAHİM UYUM
İBRAHİM YAVUZ
İBRAHİM YAVUZ
İBRAHİM YAVUZ
İDRİS YALÇIN
İDRİS YALÇIN
İDRİS YALÇIN
İDRİS YALÇIN
İDRİS YALÇIN
1086296
1076853
1076853
1053116
1053116
1053116
1053116
1073118
1073118
1021715
1081473
1081473
1081473
1065035
1065035
1063854
1063854
1063854
1063854
1057599
1057599
1057599
1101315
1101315
1101315
1065033
1065033
1065033
1065033
1065033
1065033
1065033
1065033
1058063
1058063
1058063
1058063
1058063
1058063
1058063
1084252
1084252
1128407
1128407
1128407
1128407
1128407
1128407
1090142
1090142
1090142
1071633
1071633
1071633
1092096
1092096
1092096
1092096
1092096
2013/14418
2012/24743
2012/24742
2008/10035
2008/10038
2008/10037
2008/10036
2012/30280
2013/24753
2013/42241
2012/31041
2012/31042
2013/60285
2007/2422
2007/2423
2012/17833
2012/17836
2012/17834
2012/17835
2012/18353
2012/18354
2012/18355
2010/21904
2013/18914
2010/21905
2006/999
2007/2541
2006/1000
2008/12350
2008/12349
2006/1001
2007/2542
2007/2543
2007/10648
2005/2352
2004/586
2007/10650
2007/10649
2013/66111
2013/66112
2012/24108
2012/24109
2012/28594
2012/28594
2012/28595
2012/28595
2013/62647
2013/62647
2012/25042
2012/25043
2012/25044
2012/20517
2012/20518
2012/20519
2012/31990
2012/31990
2012/31992
2012/31992
2012/31991
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
63,00 TL
214,60 TL
49,69 TL
174,55 TL
49,00 TL
26,44 TL
8,33 TL
407,38 TL
122,40 TL
10,02 TL
1.745,39 TL
149,63 TL
93,80 TL
162,24 TL
81,00 TL
38,52 TL
6,00 TL
3,26 TL
2,00 TL
453,52 TL
38,87 TL
31,40 TL
1.011,46 TL
226,32 TL
118,75 TL
808,79 TL
355,78 TL
287,80 TL
207,19 TL
137,90 TL
106,20 TL
31,86 TL
20,30 TL
918,11 TL
872,54 TL
624,49 TL
531,00 TL
373,10 TL
244,10 TL
3,50 TL
105,16 TL
36,20 TL
690,02 TL
690,02 TL
58,32 TL
58,32 TL
51,00 TL
51,00 TL
835,11 TL
70,57 TL
44,80 TL
552,34 TL
48,74 TL
30,10 TL
298,91 TL
298,91 TL
33,60 TL
33,60 TL
26,76 TL
24217140854
39811121512
39811121512
44512660086
44512660086
44512660086
44512660086
48817519216
48817519216
63733152392
23351376280
23351376280
23351376280
25804065796
25804065796
25804065796
25804065796
25804065796
25804065796
27644235766
27644235766
27644235766
30392090174
30392090174
30392090174
44746938814
44746938814
44746938814
44746938814
44746938814
44746938814
44746938814
44746938814
36355946618
36355946618
36355946618
36355946618
36355946618
36355946618
36355946618
63418033008
63418033008
63418033008
63418033008
63418033008
63418033008
36202939206
36202939206
36202939206
43585689772
43585689772
43585689772
14654644510
14654644510
14654644510
14654644510
14654644510
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
İDRİS YALÇIN
İHSAN ÇETİN
İHSAN ÇETİN
İLHAN DÜZENLİ
İLHAN DÜZENLİ
İLHAN DÜZENLİ
İLHAN DÜZENLİ
İLHAN DÜZENLİ
İLHAN DÜZENLİ
İLHAN DÜZENLİ
İLHAN DÜZENLİ
İLHAN SOLMUK
İLHAN SOLMUK
İLHAN SOLMUK
İLHAN SOLMUK
İLKER BODUR
İLKER BODUR
İLKER BODUR
İLKER BODUR
İLKNUR ALTUNCU
İLKNUR ALTUNCU
İMDAT ALTUNTAŞ
İMDAT ALTUNTAŞ
İMDAT ALTUNTAŞ
İMDAT ALTUNTAŞ
İMRAN KAPLAN
İMRAN KAPLAN
İRFAN KARAKAYA
İRFAN KARAKAYA
İRFAN KARAKAYA
İRFAN KARAKAYA
İRFAN MERSİN
İRFAN MERSİN
İRFAN MERSİN
İSA ESEN
İSA ÜLKE
İSA ÜLKE
İSA ÜLKE
İSMAİL AKEL
İSMAİL AKEL
İSMAİL AKEL
İSMAİL AKEL
İSMAİL AYGÜN
İSMAİL BELGE
İSMAİL BELGE
İSMAİL ÇATALOĞLU
İSMAİL ÇATALOĞLU
İSMAİL ÇATALOĞLU
İSMAİL ÇATALOĞLU
İSMAİL ÇATALOĞLU
İSMAİL ÇATALOĞLU
İSMAİL DEMİR
İSMAİL DEMİR
İSMAİL DÖNMEZ
İSMAİL DÖNMEZ
İSMAİL DÖNMEZ
İSMAİL GÜLFİDAN
İSMAİL GÜLFİDAN
İSMAİL GÜLFİDAN
1092096
1119947
1119947
1038728
1035275
1035275
1038728
1035275
1035275
1035275
1035275
1057713
1057713
1057713
1057713
1056043
1056043
1056043
1056043
1081299
1081299
1058297
1058297
1058297
1058297
1073146
1073146
1051518
59616
59616
59616
1093026
1093026
1093026
1080267
1047558
1047558
1047558
1055885
1055885
1055885
1055885
1087798
1008342
1008342
1060073
1060073
1060073
1060073
1060073
1060073
1084413
1084413
1078449
1078449
1078449
1084905
1084905
1084905
2012/31991
2012/26173
2012/26174
2013/55358
2013/59563
2013/26416
2013/55360
2013/65612
2013/65611
2013/65609
2013/65610
2012/14138
2012/14139
2012/14141
2012/14140
2012/13223
2012/13224
2012/13226
2012/13225
2012/22835
2012/22836
2012/14608
2012/14609
2012/14611
2012/14610
2012/25089
2012/25090
2014/21949
2013/23881
2013/23883
2013/23882
2012/27728
2012/27729
2012/27730
2012/31160
2013/59705
2013/26397
2013/50087
2012/12239
2012/12240
2012/12241
2012/12242
2013/15755
2009/12922
2009/12923
2012/15070
2012/15071
2012/15074
2012/15075
2012/15072
2012/15073
2012/25197
2012/25198
2012/22959
2012/22960
2012/22961
2012/32174
2013/60422
2012/32175
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
26,76 TL
189,21 TL
51,00 TL
925,60 TL
373,80 TL
212,59 TL
82,90 TL
68,00 TL
43,00 TL
20,00 TL
19,00 TL
111,38 TL
9,83 TL
4,00 TL
1,00 TL
93,97 TL
8,87 TL
4,00 TL
1,00 TL
394,13 TL
114,80 TL
438,96 TL
32,32 TL
16,00 TL
4,00 TL
252,58 TL
167,10 TL
174,89 TL
50,06 TL
8,00 TL
4,23 TL
434,08 TL
38,87 TL
33,60 TL
320,18 TL
584,30 TL
548,49 TL
161,37 TL
223,11 TL
15,54 TL
12,00 TL
3,00 TL
334,44 TL
240,05 TL
208,00 TL
1.142,59 TL
102,32 TL
42,00 TL
16,00 TL
11,00 TL
2,00 TL
166,17 TL
105,70 TL
830,46 TL
74,37 TL
67,20 TL
1.170,70 TL
127,10 TL
104,85 TL
14654644510
19621252446
19621252446
40993780190
40993780190
40993780190
40993780190
40993780190
40993780190
40993780190
40993780190
32686962686
32686962686
32686962686
32686962686
37390887454
37390887454
37390887454
37390887454
11264783158
11264783158
27925053812
27925053812
27925053812
27925053812
10157807346
10157807346
32513070966
63643032142
63643032142
63643032142
14933476412
14933476412
14933476412
43039832068
29279178432
29279178432
29279178432
58456185024
58456185024
58456185024
58456185024
63934015090
21230450748
21230450748
40504795880
40504795880
40504795880
40504795880
40504795880
40504795880
44143686882
44143686882
39949818742
39949818742
39949818742
49063510750
49063510750
49063510750
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
İSMAİL KARA
İSMAİL KARA
İSMAİL KARCI
İSMAİL KARCI
İSMAİL KARCI
İSMAİL KARCI
İSMAİL KARCI
İSMAİL KARCI
İSMAİL KARCI
İSMAİL KARCI
İSMAİL MORBEL
İSMAİL MORBEL
İSMAİL MORBEL
İSMAİL MORBEL
İSMAİL MORBEL
İSMAİL MORBEL
İSMAİL MORBEL
İSMAİL ÖZ
İSMAİL ÖZ
İSMAİL SARI
İSMAİL SARI
İSMAİL ÜSTÜN
İSMAİL ÜSTÜN
İSMAİL YEŞİL
İSMAİL YEŞİL
İSMAİL YEŞİL
İSMAİL YEŞİL
İSMAİL YEŞİL
İSMET ARSLAN
İSMET ARSLAN
İSMET ARSLAN
İSMET ARSLAN
İSMET ARSLAN
İSMET ARSLAN
İSMET BERKTAŞ
İSMET BERKTAŞ
İSMET BERKTAŞ
İSMET BERKTAŞ
İSMET BERKTAŞ
İSMET GÖZEL
İSMET GÖZEL
İSMET GÖZEL
İSMET GÖZEL
İSMET GÖZEL
İZZETTİN YILDIRIM
İZZETTİN YILDIRIM
İZZETTİN YILDIRIM
İZZETTİN YILDIRIM
KAAN ŞENTÜRK
KAAN ŞENTÜRK
KAAN ŞENTÜRK
KAAN ŞENTÜRK
KADİR KAZIM BAHADIR
KADİR KAZIM BAHADIR
KAMİL AÇIKEL
KAMİL AÇIKEL
KAMİL AÇIKEL
KAMİL AÇIKEL
KAMİL AHMET EREN
1115211
1115211
1002599
1002599
1080396
1002599
1080396
1002599
1002599
1002599
1018484
1018484
1018484
1018484
1018484
1018484
1018484
1073526
1073526
37355
37355
1084261
1084261
1061019
1061019
1061019
1061019
1061019
1117558
1117558
1117558
1117558
1117558
1117558
1062381
1062381
1062381
1062381
1062381
1066622
1082949
1082949
1066622
1066622
1060035
1060035
1060035
1060035
1122953
1122953
1122953
1122953
1071026
1071026
1060107
1060107
1060107
1060107
1056639
2013/10653
2013/62071
2012/23065
2012/23062
2012/31144
2012/23068
2013/18759
2012/23064
2012/23067
2012/23066
2007/14234
2007/6331
2007/14232
2007/560
2007/14233
2013/380991
2013/380990
2013/11362
2013/57313
2012/32552
2012/32553
2012/31173
2012/31174
2010/17518
2010/17519
2010/17520
2012/15936
2012/15935
2012/21767
2012/26028
2011/13159
2012/26030
2012/26029
2011/13160
2007/16853
2008/13024
2007/16855
2007/16856
2007/16854
2007/15005
2009/17407
2009/17408
2007/15006
2007/15007
2012/15504
2012/15505
2012/15507
2012/15506
2013/19295
2013/30902
2013/62775
2013/19296
2007/17278
2013/35820
2012/15432
2012/15435
2012/15433
2012/15434
2012/13537
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
206,84 TL
129,40 TL
594,14 TL
275,71 TL
219,01 TL
144,10 TL
86,80 TL
41,15 TL
3,00 TL
2,00 TL
1.274,40 TL
976,00 TL
556,59 TL
106,00 TL
52,50 TL
34,00 TL
9,00 TL
168,72 TL
116,60 TL
757,69 TL
67,86 TL
649,04 TL
58,12 TL
1.496,22 TL
133,97 TL
40,00 TL
30,44 TL
10,33 TL
1.126,88 TL
1.067,31 TL
224,52 TL
116,80 TL
95,58 TL
74,00 TL
613,76 TL
54,96 TL
18,00 TL
8,00 TL
6,00 TL
1.238,28 TL
881,01 TL
287,40 TL
109,25 TL
25,00 TL
610,89 TL
54,71 TL
20,00 TL
5,00 TL
1.517,07 TL
556,63 TL
136,00 TL
135,87 TL
782,19 TL
182,10 TL
19,38 TL
4,44 TL
2,66 TL
1,33 TL
173,49 TL
44935649644
44935649644
33215051000
33215051000
33215051000
33215051000
33215051000
33215051000
33215051000
33215051000
49924405096
49924405096
49924405096
49924405096
49924405096
49924405096
49924405096
14732651492
14732651492
51358420996
51358420996
34226005136
34226005136
46168605466
46168605466
46168605466
46168605466
46168605466
11629117390
11629117390
11629117390
11629117390
11629117390
11629117390
49597471466
49597471466
49597471466
49597471466
49597471466
57166249156
57166249156
57166249156
57166249156
57166249156
40976047906
40976047906
40976047906
40976047906
57190241188
57190241188
57190241188
57190241188
19748279524
19748279524
34049015770
34049015770
34049015770
34049015770
23423353218
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
KAMİL AHMET EREN
KAMİL AHMET EREN
KAMİL BURÇ AKTAŞ
KAMİL BURÇ AKTAŞ
KAMİL CEYLAN
KAYA KORELLİ
KEMAL ÇELİK
KEMAL ÇELİK
KEMAL ÇELİK
KEMAL DURMAZ
KEMAL DURMAZ
KEMAL KARAMAN
KEMAL KARAMAN
KEMAL ÖDEMİŞ
KEMAL ÖDEMİŞ
KEMAL ÖDEMİŞ
KEMAL ÖZYILMAZ
KEMAL ÖZYILMAZ
KEMAL ÖZYILMAZ
KEMAL ÖZYILMAZ
KEMAL ÖZYILMAZ
KEMAL SAKIZ
KEMAL SAKIZ
KEMAL ŞİN
KEMAL ŞİN
KEMAL ŞİN
KEMAL ŞİN
KEMAL ŞİN
KEMAL UĞRAŞ
KEMAL UĞRAŞ
KEMAL ÜLGEY
KEMAL ÜLGEY
KEMAL ÜLGEY
KENAN DÜZSÖZ
KENAN DÜZSÖZ
KENAN DÜZSÖZ
KENAN DÜZSÖZ
KERİM YALÇIN
KERİM YALÇIN
KERİM YALÇIN
KERİM YALÇIN
KERİM YALÇIN
KERİM YALÇIN
KEVSER ÇAMLI
KEZİBAN FİGEN ÖZKAN
KIYAS ÜSTÜNDAĞ
KIYAS ÜSTÜNDAĞ
KIYAS ÜSTÜNDAĞ
KIYAS ÜSTÜNDAĞ
KRİSTAL GÜNGÖRÜN
KRİSTAL GÜNGÖRÜN
KRİSTAL GÜNGÖRÜN
KRİSTAL GÜNGÖRÜN
KUBİLAY AYBİRDİ
KUBİLAY AYBİRDİ
KUBİLAY AYBİRDİ
KUBİLAY AYBİRDİ
KUBİLAY AYBİRDİ
KUBİLAY AYBİRDİ
1056639
1056639
1083680
1083680
1125401
1079464
1063300
1063300
1063300
1058457
1058457
1112958
1112958
1137445
1137445
1137445
1105203
1105203
1105203
1105203
1105203
1034196
1034196
1095717
1095719
1095718
1095719
1095718
1069288
1069288
1061459
1061459
1061459
1054751
1054751
1054751
1054751
1123732
1123732
1123732
1123732
1123732
1123732
1029914
1089088
1089273
1089273
1089273
1089273
1086371
1086371
1086371
1086371
1102747
1102747
1102747
1102747
1102747
1102747
2012/13538
2012/13539
2010/18469
2010/18470
2012/25838
2013/24904
2012/25887
2012/25889
2012/25888
2012/14535
2012/14534
2013/21543
2013/61559
2014/23280
2014/10088
2014/28548
2013/29142
2012/28302
2013/60961
2012/28304
2012/28305
2008/34
2008/33
2013/66668
2012/23368
2013/66675
2012/23369
2013/66676
2012/29398
2013/24559
2007/1584
2007/1583
2007/1582
2009/11832
2009/11835
2009/11834
2009/11833
2013/31081
2013/53546
2013/62858
2013/19550
2013/31082
2013/53547
2013/58150
2013/18311
2012/24969
2009/13742
2009/10850
2009/13743
2014/21217
2012/31336
2014/21218
2012/31337
2012/28119
2012/23547
2013/54720
2012/28121
2013/54721
2012/28120
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
14,66 TL 23423353218
9,00 TL 23423353218
531,02 TL 39010624050
56,31 TL 39010624050
153,00 TL 29486160848
68,60 TL 43228717756
191,65 TL 64219016818
18,89 TL 64219016818
17,04 TL 64219016818
40,00 TL 23618371102
11,00 TL 23618371102
456,84 TL 13868684824
262,60 TL 13868684824
435,53 TL 62530070014
332,22 TL 62530070014
157,90 TL 62530070014
1.549,96 TL 37186706952
1.086,82 TL 37186706952
178,75 TL 37186706952
94,52 TL 37186706952
59,20 TL 37186706952
107,48 TL 51106799008
8,00 TL 51106799008
618,21 TL 38011880458
216,12 TL 38011880458
149,71 TL 38011880458
147,40 TL 38011880458
97,40 TL 38011880458
413,70 TL 61222105492
36,50 TL 61222105492
258,00 TL 17248730866
60,00 TL 17248730866
20,00 TL 17248730866
763,76 TL 56680257098
154,19 TL 56680257098
4,00 TL 56680257098
1,00 TL 56680257098
1.273,11 TL 19970481672
633,81 TL 19970481672
248,20 TL 19970481672
204,36 TL 19970481672
114,02 TL 19970481672
56,76 TL 19970481672
12,56 TL 11207577066
205,54 TL 50503145104
638,00 TL 17383653938
637,36 TL 17383653938
183,10 TL 17383653938
12,50 TL 17383653938
1.600,33 TL 57199240052
555,51 TL 57199240052
139,15 TL 57199240052
72,54 TL 57199240052
1.168,12 TL 13106534058
876,78 TL 13106534058
323,40 TL 13106534058
279,60 TL 13106534058
128,74 TL 13106534058
104,61 TL 13106534058
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
LATİ ÖZKAN
LATİ ÖZKAN
LATİ ÖZKAN
LATİ ÖZKAN
LATİ ÖZKAN
LATİF DAĞDELEN
LATİF ÖZKAN
LATİF ÖZKAN
LATİF ÖZKAN
LATİF ÖZKAN
LATİF ÖZKAN
LATİF ÖZKAN
LEVENT BERBER
LEVENT BERBER
LEVENT ÇELEBİ
LEVENT ÇELEBİ
LEVENT ÇELEBİ
LEVENT ÇELEBİ
LEVENT ÇELEBİ
LEVENT ÇELEBİ
LEVENT KURT
LEVENT KURT
LEVENT KURT
LEVENT KURT
LEVENT KURT
LEVENT ÖZDAMAR
LEVENT ÖZDAMAR
LEVENT ÖZDAMAR
MAHİR SİLİNSİN
MAHİR SİLİNSİN
MAHİR SİLİNSİN
MAHİR SİLİNSİN
MAHMUT APAK
MAHMUT APAK
MAHMUT ATA
MAHMUT YURGA
MAHMUT YURGA
MAHMUT YURGA
MAHMUT YURGA
MAHMUT YURGA
MAHMUT YURGA
MAKBULE NERİMAN DİNLER
MAKBULE NERİMAN DİNLER
MAKBULE NERİMAN DİNLER
MAKBULE NERİMAN DİNLER
MAKBULE NERİMAN DİNLER
MAKBULE NERİMAN DİNLER
MEFAİL SAYIN
MEFAİL SAYIN
MEFAİL SAYIN
MEFAİL SAYIN
MEHMET ALİ LÜLE
MEHMET ALİ SEZER
MEHMET ALİ SEZER
MEHMET ALİ SEZER
MEHMET ALİ TÜRKOĞLU
MEHMET ALİ TÜRKOĞLU
MEHMET ALİ TÜRKOĞLU
MEHMET ALKAN
1078591
1078592
1078592
1078592
1078591
1080910
1078592
1078592
1078592
1078592
1078592
1078592
1083512
1083512
1058152
1058152
1058152
1058152
1058152
1058152
1109331
1109331
1109331
1109331
1109331
1112345
1112345
1112345
1118010
1118010
1024343
1126272
1017871
1017871
1047783
1087499
1087500
1087499
1087499
1087500
1087500
1059173
1059173
1059173
1059402
1059173
1059402
1122891
1122891
1122891
1122891
1071638
1064832
1064832
1064832
1091423
1091423
1091423
1089501
2012/2460
2012/24327
2012/24328
2012/24329
2013/30731
2009/14222
2012/30731
2012/24327
2013/24639
2012/24328
2012/24329
2013/24640
2012/24527
2012/24528
2005/551
2007/10643
2007/10639
2007/10641
2007/10640
2007/10642
2013/20809
2013/31146
2013/61309
2013/20810
2013/31147
2012/25676
2012/25677
2012/25678
2012/11435
2012/26048
2001/1983
2012/25863
2013/37776
2013/24927
2012/27536
2009/17145
2013/15690
2009/17146
2009/17147
2013/15691
2013/60536
2007/4435
2007/4438
2007/4437
2010/16341
2007/4436
2010/16342
2013/30846
2013/20624
2013/62766
2013/30848
2012/30171
2013/66902
2013/66904
2013/66905
2010/18171
2010/18173
2010/18172
2013/28203
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK PRİMİ
201,06 TL
124,53 TL
11,15 TL
9,80 TL
3,17 TL
148,80 TL
201,06 TL
124,53 TL
16,99 TL
11,15 TL
9,80 TL
9,80 TL
383,00 TL
262,40 TL
537,54 TL
174,63 TL
133,00 TL
30,00 TL
15,64 TL
10,00 TL
1.761,59 TL
976,00 TL
173,40 TL
151,01 TL
83,66 TL
1.626,62 TL
164,46 TL
102,00 TL
1.160,02 TL
139,80 TL
106,20 TL
102,00 TL
383,67 TL
15,12 TL
254,45 TL
1.478,63 TL
790,71 TL
124,95 TL
76,30 TL
70,81 TL
53,90 TL
657,16 TL
114,00 TL
64,00 TL
40,24 TL
19,00 TL
3,60 TL
924,21 TL
271,03 TL
175,55 TL
82,77 TL
573,00 TL
20,23 TL
2,72 TL
0,89 TL
230,98 TL
33,60 TL
20,68 TL
253,82 TL
57871422882
57871422882
57871422882
57871422882
57871422882
27820697494
57871422882
57871422882
57871422882
57871422882
57871422882
57871422882
39139842830
39139842830
25999561578
25999561578
25999561578
25999561578
25999561578
25999561578
63580026808
63580026808
63580026808
63580026808
63580026808
15314636166
15314636166
15314636166
14345669334
14345669334
14345669334
14345669334
28100209710
28100209710
13556705282
25624892244
25624892244
25624892244
25624892244
25624892244
25624892244
33488194572
33488194572
33488194572
33488194572
33488194572
33488194572
19841485594
19841485594
19841485594
19841485594
30026114658
44497674184
44497674184
44497674184
28148195266
28148195268
28148195267
61513096584
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
MEHMET ALKAN
MEHMET AYDOĞAN
MEHMET AYDOĞAN
MEHMET BAYRAM
MEHMET BAYRAM
MEHMET BENGİER
MEHMET BENGİER
MEHMET BENGİER
MEHMET BİRAL
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET ÇINAR
MEHMET ÇINAR
MEHMET EMİN GÖKÇE
MEHMET EMİN GÖKÇE
MEHMET EMİN GÖKÇE
MEHMET EMİN GÖKÇE
MEHMET EMİN GÖKÇE
MEHMET EMİN GÖKÇE
MEHMET EMİN GÖKÇE
MEHMET EMİN GÖKÇE
MEHMET EMİN UÇKUN
MEHMET EMİN UÇKUN
MEHMET EMİN UÇKUN
MEHMET EMİN UÇKUN
MEHMET FAHRİ UYSAL
MEHMET FAHRİ UYSAL
MEHMET FAHRİ UYSAL
MEHMET GÜLDOĞDU
MEHMET GÜLDOĞDU
MEHMET GÜLDOĞDU
MEHMET KILIÇ
MEHMET KILIÇ
MEHMET KILIÇ
MEHMET KILIÇ
MEHMET PERGEL
MEHMET PERGEL
MEHMET PERGEL
MEHMET PERGEL
MEHMET PERGEL
MEHMET SADUN İŞMAN
MEHMET SADUN İŞMAN
MEHMET SADUN İŞMAN
MEHMET SADUN İŞMAN
MEHMET SADUN İŞMAN
MEHMET SADUN İŞMAN
MEHMET SAMANLI
MEHMET SEBER
1089501
1083572
1083572
1035617
1035617
1087357
1087357
1087357
1084314
1082810
1082810
1082810
1082810
1082810
1082810
1082810
1082810
1082810
1082810
1082810
1082810
1082810
1106598
1106598
1124334
1124334
1124334
1124334
1124334
1124334
1124334
1124334
53072
53072
53072
53072
1084893
1084893
1084893
1079825
1079825
1079825
1093573
1119221
1119221
1093573
1063412
1063412
1063412
1063412
1063412
1061199
1061199
1061199
1061199
1061199
1061199
1030541
1060352
2013/60592
2012/10543
2012/10544
2013/66237
2013/66238
2009/16569
2009/16570
2009/16571
2012/31175
2014/20983
2013/72578
2013/51143
2013/27353
2009/17178
2009/17177
2013/60321
2012/30924
2013/38015
2014/27440
2013/51145
2014/20984
2013/72580
2012/21907
2013/61121
2013/28431
2013/33646
2013/19647
2013/20752
2013/62990
20123/60868
2013/28433
2013/33647
2012/24590
2012/24591
2012/24593
2012/24592
2012/25242
2012/25244
2012/25243
2012/30867
2013/24923
2013/24924
2013/36882
2013/21509
2013/62353
2013/36883
2012/17313
2012/17317
2012/17314
2012/17316
2012/17315
2013/27021
2012/16462
2013/27022
2012/16463
2013/59867
2012/16464
2001/1735
2012/15609
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İDARİ PARA CEZASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
91,77 TL
595,77 TL
149,10 TL
86,78 TL
4,00 TL
1.417,38 TL
126,92 TL
78,40 TL
254,79 TL
1.462,58 TL
1.387,51 TL
1.333,18 TL
401,35 TL
347,90 TL
322,95 TL
287,55 TL
209,71 TL
195,00 TL
157,90 TL
155,32 TL
127,19 TL
123,35 TL
727,40 TL
139,80 TL
1.165,77 TL
834,74 TL
555,07 TL
274,63 TL
187,00 TL
176,70 TL
98,52 TL
70,55 TL
324,30 TL
60,00 TL
5,00 TL
4,00 TL
317,86 TL
29,60 TL
28,47 TL
177,89 TL
15,93 TL
9,80 TL
842,71 TL
681,76 TL
167,80 TL
75,46 TL
76,74 TL
8,00 TL
6,87 TL
6,00 TL
2,00 TL
1.671,46 TL
1.589,04 TL
149,67 TL
142,32 TL
96,22 TL
88,80 TL
93,44 TL
206,38 TL
61513096584
16546368054
16546368054
37207893166
37207893166
61948081186
61948081186
61948081186
14426621602
51550428752
51550428752
51550428752
51550428752
51550428752
51550428752
51550428752
51550428752
51550428752
51550428752
51550428752
51550428752
51550428752
21827419240
21827419240
35509971032
35509971032
35509971032
35509971032
35509971032
35509971032
35509971032
35509971032
19589504090
19589504090
19589504090
19589504090
52090411136
52090411136
52090411136
61621092782
61621092782
61621092782
22526395026
57649504482
57649504482
22526395026
17339555514
17339555514
17339555514
17339555514
17339555514
41707507720
41707507720
41707507720
41707507720
41707507720
41707507720
38413851834
58810176354
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
MEHMET SEBER
MEHMET SEBER
MEHMET ŞAH ALTINDAĞ
MEHMET ŞAH ALTINDAĞ
MEHMET TAYFUR
MEHMET TAYFUR
MEHMET TAYFUR
MEHMET TOKTAMIŞ
MEHMET TÜRKER ÖZTÜRK
MEHMET TÜRKER ÖZTÜRK
MENDERES ÇELİK
MENDERES ÇELİK
MERYEM ÇIRAKOĞLU
MERYEM ÇIRAKOĞLU
MERYEM SÖYLEMEZ
MERYEM SÖYLEMEZ
MERYEM SÖYLEMEZ
MERYEM SÖYLEMEZ
MESTAN DURGUT
MESTAN DURGUT
MESUT BAYSUĞ
MESUT BAYSUĞ
MESUT DÖNMEZ
MESUT DÖNMEZ
MESUT HASKARACA
MESUT HASKARACA
MESUT OKTAY BALİ
MESUT OKTAY BALİ
MESUT OKTAY BALİ
MESUT OKTAY BALİ
MESUT OKTAY BALİ
MESUT REŞAT EMEK
MESUT REŞAT EMEK
MESUT REŞAT EMEK
MESUT REŞAT EMEK
MESUT ŞEYŞANE
MESUT ŞEYŞANE
MESUT ŞEYŞANE
MESUT ŞEYŞANE
METE PALABIYIK
METE PALABIYIK
METİN DEĞİRMENCİ
METİN DEĞİRMENCİ
METİN ERTUĞRUL
METİN ÖZÜRGÜN
METİN ÖZÜRGÜN
METİN ÖZÜRGÜN
METİN ÖZÜRGÜN
METİN SOYUTEMİZ
METİN SOYUTEMİZ
METİN SOYUTEMİZ
METİN SOYUTEMİZ
METİN SOYUTEMİZ
METİN SOYUTEMİZ
METİN SOYUTEMİZ
METİN SOYUTEMİZ
METİN SOYUTEMİZ
MUALLA ÖZTÜRK
MUAMMER CUMA CANDEMİR
1060352
1060352
1099242
1099242
1083832
1083832
1083832
1101065
1094105
1094105
1027463
1027463
1015675
1015675
1120871
1120871
1120871
1120871
1060619
1060619
1081011
1081011
1084635
1084635
1118807
1118807
1039067
1039067
1039067
1039067
1039067
1066678
1099718
1099718
1066678
1011133
1011133
1011133
1011133
1073118
1073118
1081831
1081831
1022374
1054473
1054473
1054473
1054473
1105365
1105365
1105365
1105365
1105365
1105365
1105365
1105365
1105365
1082182
1099505
2012/15608
2012/15610
2013/36166
2013/13628
2012/24540
2012/24541
2012/24542
2012/16439
2009/17092
2009/17093
2013/42284
2013/42285
2013/42400
2013/42401
2012/16062
2012/16063
2012/16065
2012/16064
2012/15718
2012/15720
2013/31087
2013/60257
2012/27653
2012/27654
2013/20662
2013/62319
2007/13474
2007/13475
2007/13476
2007/13477
2007/13478
2013/24721
2013/13680
2013/61500
2013/24722
2013/26274
2013/26273
2013/26276
2013/26275
2012/30280
2013/24753
2012/30973
2012/30974
2013/63952
2009/464
2009/465
2009/467
2009/466
2013/73567
2014/21420
2013/33183
2013/21631
2013/54999
2013/60982
2014/27697
2013/73568
2014/21422
2009/13500
2013/28706
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
110,70 TL
74,90 TL
318,00 TL
297,36 TL
1.279,92 TL
112,93 TL
78,75 TL
693,00 TL
432,16 TL
111,20 TL
372,49 TL
0,50 TL
45,65 TL
1,00 TL
245,50 TL
21,98 TL
8,00 TL
2,00 TL
199,74 TL
3,00 TL
308,32 TL
146,30 TL
310,38 TL
174,90 TL
377,57 TL
142,00 TL
1.797,15 TL
306,00 TL
70,23 TL
6,00 TL
1,50 TL
1.056,54 TL
171,25 TL
115,00 TL
44,56 TL
19,00 TL
14,00 TL
13,00 TL
12,00 TL
407,38 TL
122,40 TL
1.486,41 TL
133,11 TL
11,48 TL
70,35 TL
10,50 TL
2,00 TL
1,00 TL
1.374,07 TL
1.126,03 TL
342,03 TL
336,60 TL
226,04 TL
202,30 TL
157,90 TL
121,31 TL
101,91 TL
127,00 TL
539,93 TL
58810176354
58810176354
22895461940
22895461940
37468231172
37468231172
37468231172
22646379098
33772024738
33772024738
37417692740
37417692740
48742529786
48742529786
53563648370
53563648370
53563648370
53563648370
60916115830
60916115830
44836692978
44836692978
26177277830
26177277830
45682623826
45682623826
41119543996
41119543996
41119543996
41119543996
41119543996
49555494230
49555494230
49555494230
49555494230
29872940832
29872940832
29872940832
29872940832
48787520236
48787520236
29972148350
29972148350
68215159524
15953350652
15953350652
15953350652
15953350652
51238437946
51238437946
51238437946
51238437946
51238437946
51238437946
51238437946
51238437946
51238437946
50392466410
23861142962
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
MUAMMER CUMA CANDEMİR
MUAMMER UYUM
MUAMMER UYUM
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUHAMMED MEDENİ ERDOĞAN
MUHAMMED MEDENİ ERDOĞAN
MUHAMMED MEDENİ ERDOĞAN
MUHAMMED MEDENİ ERDOĞAN
MUHAMMED MEDENİ ERDOĞAN
MUHAMMED MEDENİ ERDOĞAN
MUHARREM AZBAY
MUHARREM AZBAY
MUHARREM AZBAY
MUHUTTİN TEPEDELEN
MUHUTTİN TEPEDELEN
MUHUTTİN TEPEDELEN
MUHUTTİN TEPEDELEN
MUKADDES UYAR
MUKADDES UYAR
MURAT AKARSU
MURAT ALTUNCU
MURAT ALTUNCU
MURAT BİLGE KELÇE
MURAT BİLGE KELÇE
MURAT BİLGE KELÇE
MURAT DOĞRU
MURAT DOĞRU
MURAT DOĞRU
MURAT DOĞRU
MURAT DOĞRU
MURAT ESMERBİLEK
MURAT ESMERBİLEK
MURAT ESMERBİLEK
MURAT ESMERBİLEK
MURAT EYİ
MURAT EYİ
MURAT EYİ
MURAT GAZELCİ
MURAT INIK
MURAT INIK
MURAT INIK
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
1099505
1093416
1093415
1105365
1105365
1105365
1105365
1105365
1105365
1105365
1105365
1105365
1093492
1067821
1096478
1067821
1093492
1096478
1066948
1066948
1066948
1061485
1061485
1061485
1061485
1097867
1097867
1075680
1081299
1081299
1060309
1060309
1060309
1060606
1073038
1060606
1073038
1073038
1013231
1013231
1013231
1013231
1079042
1079042
1079042
1097490
1070070
1070070
1070070
1088720
1088720
1088720
1088720
1088720
1088720
1088720
1088720
1088720
1088720
2013/63487
2013/23322
2011/12722
2013/73567
2014/21420
2013/33183
2013/21631
2013/54999
2013/60982
2014/27697
2013/73568
2014/21422
2011/12712
2012/23240
2013/20820
2012/23241
2011/12713
2013/60879
2007/15044
2007/15046
2007/15045
2012/16122
2012/16123
2012/16125
2012/16124
2014/29709
2014/29708
2012/29517
2012/22835
2012/22836
2013/24661
2013/24663
2013/24662
2012/15716
2013/24742
2012/15717
2013/24744
2013/24743
2013/25408
2013/25409
2013/25410
2013/25411
2012/24373
2012/24374
2012/24375
2013/21589
2012/29991
2013/24088
2013/24087
2010/10604
2009/19442
2012/25130
2013/25135
2010/10633
2010/10605
2010/10617
2009/19443
2012/25131
2013/25136
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
162,50 TL
159,20 TL
67,20 TL
1.374,07 TL
1.126,03 TL
342,03 TL
336,60 TL
226,04 TL
202,30 TL
157,90 TL
121,31 TL
101,91 TL
972,86 TL
552,79 TL
402,64 TL
339,65 TL
315,95 TL
162,45 TL
690,23 TL
83,80 TL
58,31 TL
153,44 TL
13,74 TL
6,00 TL
2,00 TL
25,00 TL
21,48 TL
471,29 TL
394,13 TL
114,80 TL
189,82 TL
30,93 TL
9,19 TL
785,52 TL
233,76 TL
123,00 TL
27,00 TL
20,03 TL
184,29 TL
17,75 TL
5,00 TL
5,00 TL
177,89 TL
15,93 TL
9,80 TL
301,69 TL
98,22 TL
9,00 TL
8,80 TL
1.298,14 TL
1.140,78 TL
984,06 TL
928,62 TL
303,42 TL
290,90 TL
239,60 TL
101,40 TL
83,16 TL
83,16 TL
23861142962
36199939302
36199939302
51226438382
51226438382
51226438382
51226438382
51226438382
51226438382
51226438382
51226438382
51226438382
17288759636
17288759636
17288759636
17288759636
17288759636
17288759636
15550388072
15550388072
15550388072
25250316510
25250316510
25250316510
25250316510
26624259006
26624259006
23792354342
52711375236
52711375236
31846637884
31846637884
31846637884
62425066214
62425066214
62425066214
62425066214
62425066214
22166419304
22166419304
22166419304
22166419304
53239188032
53239188032
53239188032
39712822228
56353086994
56353086994
56353086994
63328036090
63328036090
63328036090
63328036090
63328036090
63328036090
63328036090
63328036090
63328036090
63328036090
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN
MURAT OZANDI
MURAT OZANDI
MURAT OZANDI
MURAT OZANDI
MURAT OZANDI
MURAT OZANDI
MURAT OZANDI
MURAT OZANDI
MURAT OZANDI
MURAT OZANDI
MURAT ÖZBAY
MURAT ÖZBAY
MURAT ÖZBAY
MURAT ÖZBAY
MURAT ÖZBİLGİN
MURAT ÖZBİLGİN
MURAT ÖZBİLGİN
MURAT ÖZBİLGİN
MURAT ÖZGÜL
MURAT ÖZGÜL
MURAT ÖZGÜL
MURAT ÖZGÜL
MURAT ÖZGÜL
MURAT ÖZGÜR
MURAT ÖZŞİRİN
MURAT ÖZŞİRİN
MURAT ÖZŞİRİN
MURAT ÖZŞİRİN
MURAT ÖZŞİRİN
MURAT ÖZŞİRİN
MURAT SÜTLÜ
MURAT SÜTLÜ
MURAT SÜTLÜ
MURAT SÜTLÜ
MURAT TAŞ
MURAT TAŞ
MURAT TAŞ
MURAT TAŞ
MURAT TÜRKMEN
MURAT TÜRKMEN
MURAT TÜRKMEN
MURAT TÜRKMEN
MURAT TÜRKMEN
MURAT TÜRKMEN
MURAT TÜRKMEN
MURAT TÜRKMEN
MURAT UĞUZ
MURAT UĞUZ
MURAT UĞUZ
MURAT ÜNVER
MURAT ÜNVER
MURAT ÜNVER
MURAT ÜNVER
1088720
1088720
1088720
1088720
1012681
1012681
1063679
1063679
1063679
1063679
1063679
1063679
1063679
1063679
1063679
1063679
1061871
1061871
1061871
1061871
1057921
1057921
1057921
1057921
1060542
1060542
1060542
1060542
1060542
1087488
1060749
1060749
1060749
1060749
1060749
1060749
1056640
1056640
1056640
1056640
1077511
1077511
1077511
1077511
1053507
1053507
1053507
1053507
1053507
1053507
1053507
1053507
1074872
1074872
1074872
1063172
1063173
1063172
1063173
2010/10634
2010/10635
2012/25132
2013/25137
2013/37122
2013/37123
2013/49580
2013/26831
2012/29387
2013/72271
2013/59892
2013/49584
2013/26832
2012/29388
2013/72272
2014/27305
2012/16613
2012/16614
2012/16616
2012/16615
2012/14006
2012/14007
2012/14009
2012/14008
2012/16546
2012/16547
2012/16550
2012/16549
2012/16548
2009/17156
2012/16710
2012/16714
2012/16715
2012/16711
2012/16713
2012/16712
2012/13470
2012/13471
2012/13473
2012/13472
2012/10678
2012/10679
2013/60146
2012/10622
2007/13552
2007/13549
2007/13381
2007/13550
2007/13382
2007/13383
2007/13551
2007/13384
2010/23478
2010/23479
2010/23480
2007/3279
2007/3295
2007/3280
2007/3296
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
25,64 TL
25,00 TL
12,50 TL
12,50 TL
206,36 TL
1,00 TL
1.375,24 TL
1.335,10 TL
1.302,74 TL
1.255,82 TL
219,30 TL
121,32 TL
117,81 TL
114,96 TL
110,56 TL
78,20 TL
322,22 TL
28,85 TL
18,00 TL
6,00 TL
54,87 TL
4,91 TL
4,00 TL
1,00 TL
1.123,64 TL
100,61 TL
57,00 TL
4,00 TL
1,00 TL
121,10 TL
1.588,02 TL
251,17 TL
116,80 TL
96,74 TL
6,00 TL
2,00 TL
173,77 TL
15,56 TL
8,00 TL
2,00 TL
1.593,00 TL
106,20 TL
98,00 TL
66,38 TL
510,53 TL
268,20 TL
186,18 TL
60,00 TL
44,34 TL
22,00 TL
16,00 TL
6,00 TL
1.681,88 TL
150,62 TL
19,60 TL
703,66 TL
566,68 TL
63,01 TL
50,74 TL
63328036090
63328036090
63328036090
63328036090
41932131554
41932131554
58045211882
58045211882
58045211882
58045211882
58045211882
58045211882
58045211882
58045211882
58045211882
58045211882
39793464904
39793464904
39793464904
39793464904
54880316836
54880316836
54880316836
54880316836
14354437078
14354437078
14354437078
14354437078
14354437078
16169607332
25337313760
25337313760
25337313760
25337313760
25337313760
25337313760
25010584432
25010584432
25010584432
25010584432
20339290378
20339290378
20339290378
20339290378
29305795640
29305795640
29305795640
29305795640
29305795640
29305795640
29305795640
29305795640
31598105754
31598105754
31598105754
56959064082
56959064082
56959064082
56959064082
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
MURAT ÜNVER
MURAT ÜNVER
MURAT ÜNVER
MURAT ÜNVER
MURAT ÜNVER
MURAT ÜNVER
MUSA ARGUÇ
MUSA ARGUÇ
MUSA KARGI
MUSA KARGI
MUSALLİM UYAR
MUSTAFA AKÇAY
MUSTAFA AKÇAY
MUSTAFA AKÇAY
MUSTAFA ALAKUŞ
MUSTAFA ALAKUŞ
MUSTAFA ALİ GERDAN
MUSTAFA ALİ GERDAN
MUSTAFA ALİ GERDAN
MUSTAFA ALİ TUZLAK
MUSTAFA ALİ TUZLAK
MUSTAFA ALİ TUZLAK
MUSTAFA ALİ TUZLAK
MUSTAFA ALİ TUZLAK
MUSTAFA ALİ TUZLAK
MUSTAFA ALİ TUZLAK
MUSTAFA ALİ TUZLAK
MUSTAFA ARSLAN
MUSTAFA ASIM SAKINÇ
MUSTAFA ASIM SAKINÇ
MUSTAFA AYDOĞAN
MUSTAFA AYDOĞAN
MUSTAFA ÇEVİK
MUSTAFA ÇEVİK
MUSTAFA DOĞAN
MUSTAFA DOĞAN
MUSTAFA DOĞAN
MUSTAFA DUMANOĞLU
MUSTAFA DUMANOĞLU
MUSTAFA GÜÇLÜ
MUSTAFA GÜÇLÜ
MUSTAFA GÜLGEN
MUSTAFA GÜLGEN
MUSTAFA GÜLGEN
MUSTAFA GÜLGEN
MUSTAFA KAPLANGİL
MUSTAFA KAPLANGİL
MUSTAFA KAPLANGİL
MUSTAFA KAPLANGİL
MUSTAFA KARABULUT
MUSTAFA KARABULUT
MUSTAFA KARABULUT
MUSTAFA KARABULUT
MUSTAFA KARABULUT
MUSTAFA KARAHALLI
MUSTAFA KARAHALLI
MUSTAFA KARTAL
MUSTAFA KARTAL
MUSTAFA KARTAL
1063172
1063173
1063172
1063173
1063172
1063173
1099377
1099377
1008518
1008518
1049913
1079879
1079879
1079879
1106377
1106377
1101241
1101241
1101241
1051153
1051153
1051153
1051153
1051153
1051153
1051153
1051153
1028014
62400
62400
1009192
1009192
1110197
1110197
1060618
1060618
1060618
59665
59665
1064980
1064980
1014540
1014540
1014540
1014540
1071610
1068794
1071610
1068794
1034338
1034338
1034338
1034338
1034338
1050363
1050363
1132481
1132481
1132481
2012/17276
2007/3299
2007/3282
2007/3298
2007/3281
2007/3297
2013/13642
2013/61403
2010/551
2010/552
2013/17386
2013/32326
2012/32327
2013/24925
2013/21857
2013/61111
2013/29155
2013/29156
2013/61836
2008/1036
2008/12938
2008/1037
2008/1038
2008/12936
2008/1039
2008/12937
2008/12939
2009/2038
2010/149
2010/150
2007/4877
2007/4878
2011/13106
2011/13107
2012/15714
2012/15715
2012/15713
2012/32350
2012/32351
2010/21831
2010/21832
2010/868
2010/870
2010/869
2010/871
2012/32399
2010/10345
2013/36227
2010/10346
2008/10790
2008/10786
2008/10788
2008/10787
2008/10789
2008/11809
2008/11807
2014/22841
2013/52344
2013/75733
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
32,00 TL
24,00 TL
6,00 TL
6,00 TL
2,00 TL
2,00 TL
393,45 TL
130,00 TL
99,10 TL
3,50 TL
850,94 TL
1.179,41 TL
105,62 TL
73,50 TL
680,01 TL
389,60 TL
718,04 TL
64,31 TL
52,50 TL
1.146,73 TL
314,57 TL
147,74 TL
45,00 TL
28,17 TL
16,00 TL
12,00 TL
3,00 TL
278,51 TL
94,00 TL
1,00 TL
582,26 TL
96,00 TL
181,55 TL
130,05 TL
216,43 TL
158,80 TL
67,92 TL
1.275,20 TL
114,08 TL
404,80 TL
48,00 TL
887,13 TL
27,00 TL
17,50 TL
10,00 TL
170,06 TL
152,71 TL
112,80 TL
90,00 TL
1.084,18 TL
92,93 TL
38,17 TL
16,00 TL
5,00 TL
437,79 TL
88,00 TL
1.426,79 TL
1.164,56 TL
1.035,48 TL
56959064082
56959064082
56959064082
56959064082
56959064082
56959064082
28789267650
28789267650
25853284568
25853284568
11786751758
43642662632
43642662632
43642662632
21200440182
21200440182
57409232372
57409232372
57409232372
50575451158
50575451158
50575451158
50575451158
50575451158
50575451158
50575451158
50575451158
27392233540
55315213836
55315213836
57721222334
57721222334
37750892180
37750892180
62140075904
62140075904
62140075904
46012612732
46012612732
40750479916
40750479916
20702454598
20702454598
20702454598
20702454598
61390100718
61390100718
61390100718
61390100718
12020742020
12020742020
12020742020
12020742020
12020742020
20551458744
50551458744
10631260100
10631260100
10631260100
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
MUSTAFA KARTAL
MUSTAFA KARTAL
MUSTAFA KARTAL
MUSTAFA KARTAL
MUSTAFA KARTAL
MUSTAFA KARTAL
MUSTAFA KEBAPÇI
MUSTAFA KEBAPÇI
MUSTAFA KEBAPÇI
MUSTAFA KEBAPÇI
MUSTAFA KEBAPÇI
MUSTAFA KEBAPÇI
MUSTAFA KEBAPÇI
MUSTAFA KEBAPÇI
MUSTAFA KEBAPÇI
MUSTAFA KESER
MUSTAFA KESER
MUSTAFA KESER
MUSTAFA KESER
MUSTAFA KESER
MUSTAFA KOÇ
MUSTAFA ÖZLÜK
MUSTAFA SUCULAR
MUSTAFA SUCULAR
MUSTAFA USLU
MUSTAFA USLU
MUSTAFA USLU
MUSTAFA USLU
MUTLU COŞKUNER
MUTLU COŞKUNER
MUTLU EDİS
MUTLU EDİS
MUTLU EDİS
MÜCELLA TÜRKÇÜ(TELDEMİR)
MÜCELLA TÜRKÇÜ(TELDEMİR)
MÜGE AKÇAY
MÜGE AKÇAY
MÜLAYİM PEHLİVAN
MÜLAYİM PEHLİVAN
MÜLAYİM PEHLİVAN
MÜLAYİM PEHLİVAN
MÜNÜR KARAGÖZLÜ
MÜNÜR KARAGÖZLÜ
MÜRÜVET ALGEÇ
MÜSLİM BİRLİK
MÜSLİM BİRLİK
MÜSLİM BİRLİK
MÜZEYYEN ÖZYILDIZLI
MÜZEYYEN ÖZYILDIZLI
MÜZEYYEN ÖZYILDIZLI
NACİ ERGÜDEN
NACİYE KURT
NACİYE KURT
NACİYE SARUCAN
NACİYE SARUCAN
NACİYE SARUCAN
NACİYE SARUCAN
NACİYE SARUCAN
NADİR ÖZGÜRLER
1132481
1132481
1132481
1132481
1132481
1132481
1096154
1094547
1096154
1094547
1096154
1032030
1032030
1032030
1032030
1085294
1085294
1085294
1085294
1085294
1015986
1119052
1084252
1084252
1088151
1088151
1088151
1088151
1122856
1122857
1070127
1070127
1070127
1020648
1020648
1102277
1102277
1060120
1060120
1060120
1060120
1056562
1056562
1071793
1103133
1103133
1103133
1124913
1124913
1124913
1053342
1027405
1027405
1111661
1111661
1111661
1111661
1111661
1073527
2013/36932
2013/52345
2014/27966
2014/22842
2013/63354
2013/75734
2010/17856
2009/15494
2010/17855
2009/15495
2010/17857
2013/37958
2013/37959
2013/37961
2013/37960
2013/27538
2013/5509
2013/60441
2013/27540
2013/55010
2013/37340
2013/21434
2012/24108
2012/24109
2009/19031
2009/13702
2009/19032
2013/15774
2013/19374
2013/62760
2007/9617
2007/9619
2007/9618
2013/38380
2013/38381
2013/20035
2013/20036
2012/15447
2012/15450
2012/15449
2012/15448
2012/13562
2012/13563
2012/20547
2013/19708
2013/19709
2013/61938
2013/25382
2012/20337
2012/25793
2009/10974
2013/42342
2013/42343
2014/13378
2013/30130
2014/13371
2013/61454
2014/13372
2012/30380
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İDARİ PARA CEZASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
556,58 TL
151,87 TL
138,35 TL
124,08 TL
117,30 TL
90,92 TL
1.646,52 TL
1.135,36 TL
945,83 TL
461,14 TL
136,20 TL
105,50 TL
9,45 TL
8,00 TL
4,50 TL
1.273,11 TL
655,68 TL
400,60 TL
114,02 TL
58,72 TL
13,80 TL
297,00 TL
105,16 TL
36,20 TL
494,61 TL
255,00 TL
199,40 TL
188,71 TL
313,70 TL
170,00 TL
76,40 TL
9,00 TL
6,84 TL
101,67 TL
1,00 TL
905,40 TL
81,08 TL
198,23 TL
72,00 TL
50,00 TL
15,00 TL
692,59 TL
40,00 TL
38,40 TL
809,06 TL
167,19 TL
122,50 TL
92,65 TL
68,00 TL
51,00 TL
216,00 TL
351,83 TL
8,50 TL
1.593,00 TL
1.366,73 TL
343,04 TL
225,35 TL
30,28 TL
456,01 TL
10631260100
10631260100
10631260100
10631260100
10631260100
10631260100
34528730316
34528730316
34528730316
34528730316
34528730316
34528730316
34528730316
34528730316
34528730316
38894050894
38894050894
38894050894
38894050894
38894050894
23066388264
60532129570
37093909460
37093909460
24233339324
24233339324
24233339324
24233339324
15899418140
15899418140
17587514110
17587514110
17587514110
47146561330
47146561330
46438376416
46438376416
32237084492
32237084492
32237084492
32237084492
53215351702
53215351702
28124195372
28424466882
28424466882
28424466882
52540187192
52540187192
52540187192
54085344610
11957195794
11957195794
21779424590
21779424590
21779424590
21779424590
21779424590
29462163856
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
NADİR ÖZGÜRLER
NAFİZE KARAKOL
NAHİT ŞAHİN
NAHİT ŞAHİN
NAZİFE ERGÜN
NAZİFE ERKURŞUN
NAZİFE ERKURŞUN
NAZİFE ERKURŞUN
NAZİFE ERKURŞUN
NEBAHAT TURAN
NEBAHAT TURAN
NEBAHAT TURAN
NEBAHAT TURAN
NEBAHAT TURAN
NECATİ ÇAKAR
NECATİ SEÇKİN
NECDET YERKAZAN
NECDET ZORBA
NECMETTİN UÇAK
NECMETTİN UÇAK
NECMETTİN UÇAK
NECMETTİN UÇAK
NECMETTİN UÇAK
NEDİM ÖZKAN
NEDİM ÖZKAN
NEDİM ÖZKAN
NEHİR YILDIRAN
NEJDET ÖZDOĞAN
NEJDET ÖZDOĞAN
NEJDET ÖZSOYBAŞ
NEJDET ÖZSOYBAŞ
NESİM VARDARLI
NESİM VARDARLI
NESİM VARDARLI
NESİM VARDARLI
NESİM VARDARLI
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NİHAL ŞENKAL ECE
NİHAL ŞENKAL ECE
NİYAZİ TOZAN
NİYAZİ TOZAN
NUMAN ÜNAL
NUMAN ÜNAL
NUMAN ÜNAL
NUMAN ÜNAL
NURAN BULUT
NURAN BULUT
NURAN BULUT
NURAY GEDİKBEY
NURAY GEDİKBEY
NURAY GEDİKBEY
1073527
1093791
1016842
1016842
1080831
1052260
1052260
1052260
1052260
1061391
1061391
1061391
1061391
1061391
1096571
1050387
1015600
1074965
43277
43277
43277
43277
43277
1032790
1032790
1032790
1088505
1081271
1081271
1065715
1065716
1060005
1060005
1060005
1060005
1060005
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
1042326
1042326
1066662
1066662
1056890
1056890
1056890
1056890
1101360
1101360
1101360
1094276
1094276
1094276
2013/60056
2013/20842
2013/37580
2013/37581
2013/20309
2012/23824
2012/23825
2012/23827
2012/23826
2010/19731
2010/19732
2010/19734
2010/19735
2010/19733
2013/20905
2013/42973
2013/36089
2007/1774
2013/23691
2013/10472
2013/23692
2013/23694
2013/23693
2013/37466
2013/37467
2013/37468
2013/15784
2012/32131
2013/60273
2013/24073
2013/24074
2012/15523
2012/15524
2012/15527
2012/15526
2012/15525
2009/11014
2009/100104
2009/11015
2009/11018
2009/100105
2009/11017
2009/100107
2009/11016
2009/100106
2013/16161
2013/59467
2013/13164
2013/67217
2012/13824
2012/13825
2012/13827
2012/13826
2012/26520
2012/26521
2012/26522
2012/27702
2012/27704
2012/27703
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
116,60 TL
295,49 TL
158,33 TL
8,00 TL
71,15 TL
750,08 TL
111,95 TL
16,00 TL
8,00 TL
839,19 TL
75,18 TL
40,00 TL
32,00 TL
13,00 TL
224,42 TL
551,72 TL
68,74 TL
127,40 TL
450,68 TL
343,92 TL
30,80 TL
20,30 TL
13,00 TL
98,50 TL
32,00 TL
21,00 TL
485,26 TL
207,85 TL
137,90 TL
257,95 TL
23,09 TL
1.255,43 TL
112,42 TL
42,00 TL
26,00 TL
8,00 TL
690,51 TL
70,35 TL
61,84 TL
24,00 TL
10,50 TL
10,00 TL
4,00 TL
3,00 TL
2,50 TL
377,82 TL
142,20 TL
188,51 TL
110,37 TL
93,29 TL
7,88 TL
4,00 TL
1,00 TL
369,15 TL
32,57 TL
25,00 TL
28,53 TL
11,20 TL
2,55 TL
29462163856
40420082224
13535703254
13535703254
56644256570
64714001272
64714001272
64714001272
64714001272
29168160968
29168160968
29168160968
29168160968
29168160968
38953848288
42598713986
46213606042
33212039452
42289737710
42289737710
42289737710
42289737710
42289737710
25310303276
25310303276
25310303276
58174452590
14642644034
14642644034
37312902210
37312902211
34501789614
34501789614
34501789614
34501789614
34501789614
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
49969312250
49969312250
29381178054
29381178054
16324635910
16324635910
16324635910
16324635910
28838193428
28838193428
28838193428
40879746432
40879746432
40879746432
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
NURAY GÖKÇE
NURAY GÖKÇE
NURAY GÖKÇE
NURAY GÖKÇE
NURCAN ÇIRAKOĞLU
NURCAN ÇIRAKOĞLU
NURGÜL APOHAN
NURGÜL APOHAN
NURİ ELGÜN
NURİ ELGÜN
NURİ ELGÜN
NURULLAH ÇAY
NURULLAH ÇAY
NURULLAH ÇAY
NURULLAH ÇAY
NURULLAH DAĞLI
NURULLAH DAĞLI
NURULLAH DAĞLI
NUSRET GALİTEKİN
NUSRET GALİTEKİN
NUSRET GALİTEKİN
NUSRET GALİTEKİN
NUSRET GALİTEKİN
NUSRET GALİTEKİN
NUSRET GALİTEKİN
NUSRET GALİTEKİN
OGÜN GÖRÜŞKEN
OGÜN GÖRÜŞKEN
OGÜN GÖRÜŞKEN
OGÜN GÖRÜŞKEN
OGÜN GÖRÜŞKEN
OGÜN GÖRÜŞKEN
OGÜN GÖRÜŞKEN
OGÜN GÖRÜŞKEN
OĞUZ DİNÇ
OĞUZ DİNÇ
OĞUZ DİNÇ
OĞUZ DİNÇ
OKTAY BABACAN
OKTAY BABACAN
ORHAN BİLGİN
ORHAN BİLGİN
ORHAN BİLGİN
ORHAN BİLGİN
ORHAN BİLGİN
ORHAN ÖZER
ORHAN ÖZER
ORHAN ÖZER
ORHAN SAYAR
ORHAN SAYAR
OSMAN AKÇAY
OSMAN AKÇAY
OSMAN ÖZDEMİR
OSMAN SELİMOĞLU
OSMAN SELİMOĞLU
OSMAN SELİMOĞLU
OSMAN TAŞÇI
OSMAN TAŞÇI
OSMAN TAŞÇI
1059369
1059369
1059369
1059369
1015675
1015675
1101385
1101385
1093697
1093697
1093697
1037889
1037889
1037889
1037889
1055199
1055199
1055199
1099686
1099686
1099686
1085560
1106629
1106629
1099686
1099686
1076860
1076860
1091858
1076860
1076860
1091858
1091858
1076860
63427
63427
63427
63427
1076387
1076387
1061951
1061951
1061951
1061951
1061951
1086172
1086172
1086172
1091619
1091619
1118013
1118013
37026
1092157
1092157
1092157
1084806
1084806
1084806
2010/14802
2010/14803
2010/14805
2010/14804
2013/42400
2013/42401
2013/30782
2013/30785
2013/20807
2013/60861
2013/20808
2008/1610
2008/1611
2008/1612
2008/1613
2012/12460
2012/12462
2012/12461
2012/25964
2012/25965
2012/25966
2013/35954
2013/17725
2013/17726
2012/25962
2012/25963
2012/11950
2013/33611
2013/28105
2012/18544
2012/18546
2013/20320
2013/60716
2013/60130
2004/1341
2004/1338
2004/1340
2004/1339
2012/30420
2013/24442
2012/16012
2012/16016
2012/16013
2012/16015
2012/16014
2012/24401
2012/24402
2012/24403
2012/23308
2012/23309
2012/22034
2012/22035
2008/626
2012/12761
2012/12760
2012/12762
2012/31223
2013/14421
2013/14422
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
205,44 TL
17,37 TL
12,00 TL
3,00 TL
45,65 TL
1,00 TL
1.491,42 TL
125,97 TL
1.009,18 TL
92,20 TL
85,28 TL
230,75 TL
32,50 TL
3,00 TL
3,00 TL
258,81 TL
45,00 TL
29,31 TL
1.170,00 TL
1.170,00 TL
1.170,00 TL
769,05 TL
525,57 TL
301,00 TL
13,07 TL
1,17 TL
1.520,42 TL
977,17 TL
836,49 TL
468,50 TL
228,60 TL
203,81 TL
192,30 TL
177,50 TL
882,46 TL
175,05 TL
16,00 TL
13,00 TL
159,18 TL
127,40 TL
1.032,31 TL
85,00 TL
77,12 TL
18,00 TL
6,00 TL
441,46 TL
39,54 TL
31,50 TL
379,32 TL
238,30 TL
402,02 TL
59,20 TL
190,65 TL
608,00 TL
162,13 TL
119,50 TL
150,75 TL
13,50 TL
10,50 TL
19354940016
19354940016
19354940016
19354940016
30746122308
30746122308
46186399422
46186399422
44821652260
44821652260
44821652260
24200349486
24200349486
24200349486
24200349486
13910686622
13910686622
13910686622
39946814532
39946814532
39946814532
39946814532
39946814532
39946814532
39946814532
39946814532
40786786804
40786786804
40786786804
40786786804
40786786804
40786786804
40786786804
40786786804
56638256810
56638256810
56638256810
56638256810
52612393124
52612393124
16184619556
16184619556
16184619556
16184619556
16184619556
59335168404
59335168404
59335168404
37015924540
37015924540
51040445610
51040445610
25850289740
63772383290
63772383290
63772383290
15893620914
15893620914
15893620914
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
ÖMER ALTINEL
ÖMER ALTINEL
ÖMER ALTINEL
ÖMER DİNDAR
ÖMER DİNDAR
ÖMER DİNDAR
ÖMER DİNDAR
ÖMER DİNDAR
ÖMER DİNDAR
ÖMER DİNDAR
ÖMER DİNDAR
ÖMER DİNDAR
ÖMER DİNDAR
ÖMER YARAN
ÖMER YARAN
ÖMER YARAN
ÖMER YARAN
ÖMER YARAN
ÖZALP ARSLAN
ÖZALP ARSLAN
ÖZALP ARSLAN
ÖZALP ARSLAN
ÖZCAN BAŞÇI
ÖZCAN BAŞÇI
ÖZCAN BAŞÇI
ÖZCAN KILICI
ÖZCAN KILICI
ÖZCAN KILICI
ÖZCAN SOYKÖK
ÖZCAN SOYKÖK
ÖZCAN SOYKÖK
ÖZCAN YERLİKAYA
ÖZCAN YERLİKAYA
ÖZCAN YERLİKAYA
ÖZCAN YERLİKAYA
ÖZGÜR İLHAN
ÖZGÜR İLHAN
ÖZGÜR İLHAN
ÖZGÜR İLHAN
ÖZGÜR İLHAN
ÖZGÜR İLHAN
ÖZGÜR İLHAN
ÖZGÜR İLHAN
ÖZGÜR KAYA
ÖZGÜR KAYA
ÖZGÜR KAYA
ÖZGÜR KAYA
ÖZGÜR KAYA
ÖZGÜRHAN İŞÇİ
ÖZGÜRHAN İŞÇİ
ÖZGÜRHAN İŞÇİ
ÖZNUR UYSAL
ÖZNUR UYSAL
ÖZNUR UYSAL
PERİHAN AKDEMİR
PERİHAN AKDEMİR
PERİHAN KİBAR
PINAR BAYATUR(URAL)
PINAR BAYATUR(URAL)
54129
54129
54129
1129594
1129594
1129594
1129594
1129594
1129594
1129594
1129594
1129594
1129594
1060868
1060868
1060868
1060868
1060868
1084836
1084836
1084836
1084836
1068755
1068755
1068755
1078053
1078053
1078053
118758
118758
118758
1057684
1057684
1057684
1057684
1109438
1109438
1109438
1109438
1109438
1109438
1109438
1109438
1063492
1063492
1063492
1063492
1063492
1061690
1061690
1061690
1074306
1074306
1074306
1075761
1075761
75118
1067607
1067607
2013/37818
2013/37819
2013/37820
2013/74906
2013/53895
2013/33346
2012/28941
2013/62508
2014/22635
2014/28470
2013/33347
2013/74907
2013/53896
2012/16378
2012/16379
2012/16382
2012/16381
2012/16380
2010/23383
2010/23386
2010/23385
2010/23384
2012/19297
2012/19298
2012/19299
2007/8557
2007/8558
2007/8559
2013/20599
2013/62315
2013/20600
2012/14055
2012/14056
2012/14058
2012/14057
2013/33060
2012/20852
2013/52077
2013/66311
2013/61319
2013/73820
2013/33061
2013/73822
2012/17385
2013/49563
2012/17387
2012/17386
2013/49564
2013/24237
2013/24239
2013/24238
2012/25867
2012/25868
2012/25869
2010/13950
2010/13951
2013/50676
2013/12876
2013/12877
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
30,00 TL
18,00 TL
8,00 TL
1.425,14 TL
1.389,64 TL
1.349,11 TL
367,28 TL
185,30 TL
164,37 TL
157,90 TL
145,06 TL
121,31 TL
117,44 TL
417,05 TL
37,34 TL
16,00 TL
12,00 TL
3,00 TL
1.019,83 TL
141,40 TL
121,00 TL
91,34 TL
168,18 TL
10,66 TL
9,00 TL
284,97 TL
24,43 TL
19,60 TL
928,50 TL
122,80 TL
77,26 TL
116,29 TL
9,83 TL
4,00 TL
1,00 TL
1.588,16 TL
672,57 TL
524,55 TL
470,00 TL
311,80 TL
252,05 TL
142,23 TL
69,54 TL
607,18 TL
283,41 TL
111,20 TL
54,76 TL
50,76 TL
805,41 TL
80,50 TL
72,10 TL
934,98 TL
83,73 TL
61,60 TL
305,58 TL
268,40 TL
387,32 TL
209,28 TL
88,00 TL
24344335086
24344335086
24344335086
62080085346
62080085346
62080085346
62080085346
62080085346
62080085346
62080085346
62080085346
62080085346
62080085346
53665149942
53665149942
53665149942
53665149942
53665149942
16076596392
16076596392
16076596392
16076596392
37462909954
37462909954
37462909954
46240290962
46240290962
46240290962
41395766416
41395766416
41395766416
40027604744
40027604744
40027604744
40027604744
17972542254
17972542254
17972542254
17972542254
17972542254
17972542254
17972542254
17972542254
54241432588
54241432588
54241432588
54241432588
54241432588
22886383572
22886383572
22886383572
34384999728
34384999728
34384999728
37804873448
37804873448
55585294306
44773666520
44773666520
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
RAFET ARICI
RAFET ARICI
RAFET ARICI
RAFET ARICI
RAFET ARICI
RAFET GÖKÇE
RAFET TAY
RAFET TAY
RAHMAN ÇELİK
RAHMAN ÇELİK
RAHMAN ÇELİK
RAMAZAN AYER
RAMAZAN AYER
RAMAZAN AYER
RAMAZAN BİLBEY
RAMAZAN BİLBEY
RAMAZAN BOZDOĞAN
RAMAZAN BOZDOĞAN
RAMAZAN ERHİN
RAMAZAN ERHİN
RAMAZAN ERHİN
RAMAZAN ERHİN
RAMAZAN GEZER
RAMAZAN GEZER
RAMAZAN HAÇİN
RAMAZAN KAHRAMAN
RAMAZAN KAHRAMAN
RAMAZAN ÖZDEMİR
RAMAZAN ÖZDEMİR
RAMAZAN ÖZDEMİR
RAMAZAN ÖZKAN
RAMAZAN ÖZKAN
RAMAZAN ÖZKAN
RAMAZAN POLAT
RAMAZAN TAŞDEMİR
RAMAZAN TAŞDEMİR
RAMAZAN TAŞDEMİR
RAMAZAN TAY
RAMAZAN TAY
RAMAZAN TAY
RAMAZAN TURHAN
RAMAZAN YENER DEMİRCİ
RAMAZAN YENER DEMİRCİ
RAMAZAN YENER DEMİRCİ
RAMAZAN YETİK
RAMAZAN YETİK
RAMAZAN YETİK
RAMAZAN YETİK
RAMAZAN ZIRAMAN
RAMAZAN ZIRAMAN
RAMAZAN ZIRAMAN
RAMAZAN ZIRAMAN
RAMAZAN ZIRAMAN
RAMAZAN ZIRAMAN
RAMAZAN ZIRAMAN
RAMAZAN ZIRAMAN
RAZEN KARA
RAZEN KARA
RAZEN KARA
1112091
1112091
1112091
1112091
1112091
1081678
1079203
1079203
1060048
1060048
1060048
1122665
1122665
1122665
1067712
1067712
1018032
1018032
1099627
1099627
1099627
1099627
1088982
1088982
1009783
1107092
1107093
1072085
1072085
1072085
1100243
1100243
1100243
1063571
1123618
1123618
1123618
1028175
1028175
1028175
1109600
1082550
1082550
1082550
1060671
1060671
1060671
1060671
1071911
1071911
1066437
1071911
1066437
1071911
1066437
1071911
1054955
1054955
1054955
2012/23466
2013/30208
2012/27146
2013/36120
2012/27147
2012/30991
2012/24777
2012/24778
2012/15484
2012/15485
2012/15486
2013/20583
2013/20584
2013/62724
2012/19722
2012/19723
2013/37662
2013/37663
2012/12758
2012/27790
2012/12757
2012/27791
2013/64546
2012/27277
2013/26030
2013/20384
2013/61175
2007/1750
2007/1752
2007/1751
2013/28854
2013/61768
2013/13254
2012/29389
2013/19841
2013/19843
2013/62843
2013/64280
2013/64281
2013/67282
2012/27599
2009/17892
2009/17893
2009/17894
2012/16450
2012/16453
2012/16451
2012/16452
2013/27695
2013/60021
2013/24708
2012/19003
2013/24709
2012/19004
2013/24710
2012/19005
2009/13516
2009/12352
2009/944
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
1.570,82 TL
851,10 TL
709,91 TL
321,50 TL
133,20 TL
383,18 TL
218,76 TL
129,65 TL
251,37 TL
40,10 TL
19,20 TL
866,38 TL
76,45 TL
51,00 TL
251,46 TL
166,50 TL
61,58 TL
2,00 TL
429,40 TL
213,51 TL
179,96 TL
85,00 TL
277,47 TL
169,87 TL
387,83 TL
492,58 TL
74,72 TL
921,73 TL
84,20 TL
82,55 TL
425,31 TL
358,40 TL
171,90 TL
1.296,01 TL
1.514,64 TL
135,65 TL
102,00 TL
100,61 TL
3,00 TL
3,00 TL
157,89 TL
1.298,82 TL
216,42 TL
1,05 TL
55,61 TL
12,00 TL
4,98 TL
3,00 TL
565,64 TL
372,50 TL
290,50 TL
254,79 TL
26,01 TL
22,82 TL
16,00 TL
14,80 TL
867,15 TL
321,67 TL
185,93 TL
29395605560
29395605560
29395605560
29395605560
29395605560
47611570348
58168208592
58168208592
25714024678
25714024678
25714024678
12215747076
12215747076
12215747076
26854233036
26854233036
18098555494
18098555494
52534336742
52534336742
52534336742
52534336742
10949792270
10949792270
21257445796
52741389302
52741389302
34564965338
34564965340
34564965339
17140014064
40993780190
17140014064
15596639060
34927993916
34927993916
34927993916
58177208200
58177208200
58177208200
45997614106
27782527976
27782527976
27782527976
18938510140
18938510140
18938510140
18938510140
39589836786
39589836786
39589836786
39589836786
39589836786
39589836786
39589836786
39589836786
17927360612
17927360612
17927360612
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
RAZEN KARA
RAZEN KARA
RAZEN KARA
RAZEN KARA
RAZEN KARA
RAZEN KARA
RECEP OKUMUŞ
RECEP OKUMUŞ
RECEP OKUMUŞ
RECEP ÖZDEMİR
RECEP SARIPINAR
RECEP SARIPINAR
RECEP SARIPINAR
RECEP TAN
RECEP TAN
REYHAN GÜRLER
REYHAN GÜRLER
REYHAN GÜRLER
RIDVAN BEHMAN
RIFAT CANTEKİN
RIFAT CANTEKİN
RIFAT CANTEKİN
RIFAT CANTEKİN
RIFAT CANTEKİN
RIFAT CANTEKİN
RÜSTEM URTEKİN
RÜSTEM URTEKİN
RÜSTEM URTEKİN
RÜSTEM URTEKİN
SAADET ÇAĞLAYAN
SAADET ÇAĞLAYAN
SABAHAT ÇETİNER
SABAHATTİN ÖZEL
SABAHATTİN ÖZEL
SABAHATTİN PAMUKÇU
SABAHATTİN PAMUKÇU
SABAHATTİN PAMUKÇU
SABAHATTİN ŞENER
SABAHATTİN ŞENER
SABRİ TUĞLAR
SABRİ TUĞLAR
SADETTİN AKMAN
SADETTİN AKMAN
SADETTİN AKMAN
SADETTİN KOÇANALI
SADETTİN KOÇANALI
SADETTİN KOÇANALI
SADETTİN KOÇANALI
SADETTİN KOÇANALI
SADIK PELEVAN
SADIK PELEVAN
SADIK SEVERCAN
SAİT ORHAN
SAİT ORHAN
SALİH FİDAN
SALİH FİDAN
SALİH FİDAN
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
1054955
1054955
1054955
1054955
1054955
1054955
1098433
1098433
1098433
1018815
1060469
1060469
1060469
1096750
1096750
1060816
1060816
1060816
1092615
1058214
1058214
1058214
1058214
1058214
1058214
1057217
1057217
1057217
1057217
1114154
1114154
1022703
1024258
1024258
1066854
1066854
1066854
1084787
1084787
1022731
1022731
1082125
1082125
1082125
1004997
1004997
1004997
1004997
1004997
1115033
1115033
1101660
1109424
1109424
1091479
1091479
1091479
1005262
1005262
2009/12354
2009/12355
2009/12353
2009/945
2009/947
2009/946
2012/24925
2012/24926
2012/24927
2007/6085
2012/15836
2012/15838
2012/15837
2013/23182
2013/60893
2012/16394
2012/16396
2012/16395
2013/20403
2005/911
2008/12990
2008/12993
2008/12994
2008/12992
2008/12991
2012/14319
2012/14322
2012/14320
2012/14321
2013/21296
2013/21297
2013/41904
2013/63795
2013/63796
2012/28505
2012/28506
2012/28507
2012/31222
2013/60411
2013/41573
2013/41574
2009/16647
2009/16648
2009/16649
2003/937
2007/2952
2003/977
2007/2953
2003/978
2013/10711
2013/62050
2013/61858
2013/61316
2012/11275
2012/23304
2012/23305
2012/23306
2013/59390
2013/59390
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
78,00 TL
40,00 TL
22,00 TL
16,65 TL
12,00 TL
3,00 TL
317,02 TL
27,96 TL
25,00 TL
187,20 TL
88,95 TL
9,80 TL
7,97 TL
605,14 TL
100,00 TL
243,12 TL
29,40 TL
21,77 TL
292,13 TL
790,14 TL
114,61 TL
54,00 TL
34,00 TL
16,00 TL
10,26 TL
660,47 TL
36,00 TL
17,44 TL
9,00 TL
391,09 TL
74,00 TL
33,90 TL
81,16 TL
0,50 TL
421,62 TL
37,76 TL
17,00 TL
558,22 TL
67,20 TL
429,75 TL
3,00 TL
284,62 TL
25,49 TL
10,50 TL
1.080,12 TL
387,07 TL
155,80 TL
150,00 TL
25,73 TL
432,40 TL
74,00 TL
335,70 TL
531,95 TL
531,95 TL
645,40 TL
57,80 TL
44,80 TL
868,99 TL
868,99 TL
17927360612
17927360612
17927360612
17927360612
17927360612
17927360612
11549761048
11549761048
11549761048
28642181192
21641435860
21641435860
21641435860
44869722192
44869722192
39820820024
39820820024
39820820024
56263271114
15668737632
15668737632
15668737632
15668737632
15668737632
15668737632
21905424142
21905424142
21905424142
21905424142
53746378766
53746378766
18346279516
25976281000
25976281000
24236339338
24236339338
24236339338
28355201972
28355201972
21691553002
21691553002
54130346118
54130346118
54130346118
50152074510
50152074510
50152074510
50152074510
50152074510
24185348566
24185348566
23480364066
55249302774
55249302774
43372687684
43372687684
43372687684
62443065640
62458065130
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİM ÖZDEMİR
SALİM ÖZDEMİR
SALİM ÖZDEMİR
SALİM ÖZDEMİR
SALİM ÖZDEMİR
SAMİME YILDIZ
SAMİME YILDIZ
SAVAŞ ÇAM
SAVAŞ ÇAM
SAVAŞ ÇAM
SAVAŞ MIZRAKÇI
SAVAŞ MIZRAKÇI
SAVET KOYUNCU
SAVET KOYUNCU
SAVET KOYUNCU
SAVET KOYUNCU
SAVET KOYUNCU
SAVET KOYUNCU
SAVET KOYUNCU
SAVET KOYUNCU
SEBAHAT KİRİŞ
SEBAHAT KİRİŞ
SEBAHAT KİRİŞ
SEBAHAT KİRİŞ
SEBAHAT KİRİŞ
SEÇKİN SEÇİLMİŞ
SEÇKİN SEÇİLMİŞ
SEDAT ŞAHİN
SEDAT ŞAHİN
SEDAT ŞAHİN
SEDAT ŞAHİN
SEFA DURUKAN
SEFA DURUKAN
SEFA DURUKAN
SEFA DURUKAN
SEFA DURUKAN
SEFA DURUKAN
SEFA DURUKAN
SEFER YILMAZ
SEFER YILMAZ
SEFER YILMAZ
SEFER YILMAZ
SEFER YILMAZ
SEFER YILMAZ
SEFER YILMAZ
SEKİNE GERDAN
SEKİNE GERDAN
SELAHATTİN CANUYAR
SELAHATTİN CANUYAR
SELAHATTİN CANUYAR
SELAHATTİN ERYILMAZ
SELAHATTİN ERYILMAZ
SELAHATTİN ERYILMAZ
1005262
1005262
1005262
1005262
1005262
1005262
1063022
1063022
1063022
1063022
1063022
1098402
1098402
1093329
1093329
1093329
1053318
10533118
1055635
1055635
1055635
1055635
1055635
1055635
1055635
1055635
1083526
1083526
1083526
1083526
1083526
1076318
1076318
45939
45939
45939
45939
1109245
1109245
1109245
1109245
1109245
1109245
1109245
1065105
1060786
1065105
1065105
1060786
1060786
1060786
1067347
1067347
1065076
1065076
1065076
1016298
1016298
1016298
2013/25946
2013/25946
2012/32587
2012/32587
2013/51402
2013/51402
2005/1948
2005/1944
2005/1945
2005/1947
2005/1946
2013/21775
2013/61051
2013/35974
2013/57861
2013/43745
2013/27326
2013/43032
2012/12426
2012/12427
2012/12428
2012/12432
2012/12429
2012/12433
2012/12430
2012/12431
2013/17786
2013/17785
2013/17781
2013/17782
2013/17783
2012/32359
2013/24438
2013/24424
2013/24425
2013/24426
2013/24427
2013/42373
2012/23649
2013/42374
2013/73796
2012/27492
2013/25400
2013/42375
2007/2280
2012/16397
2007/2281
2007/2282
2012/16398
2012/16400
2012/16399
2010/14490
2010/14491
2007/2505
2007/2506
2007/2507
2013/37777
2013/14278
2013/37780
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
833,06 TL
833,06 TL
390,87 TL
390,87 TL
159,86 TL
159,86 TL
612,00 TL
197,53 TL
17,69 TL
12,00 TL
4,00 TL
708,20 TL
350,10 TL
420,74 TL
79,70 TL
62,50 TL
346,98 TL
61,21 TL
567,71 TL
166,25 TL
51,40 TL
20,00 TL
14,89 TL
8,00 TL
5,00 TL
2,00 TL
1.593,00 TL
890,21 TL
363,39 TL
31,16 TL
29,75 TL
413,17 TL
200,90 TL
102,74 TL
7,50 TL
2,50 TL
2,00 TL
1.063,34 TL
875,38 TL
418,00 TL
164,08 TL
119,00 TL
92,65 TL
58,65 TL
425,12 TL
65,84 TL
38,07 TL
24,00 TL
5,90 TL
4,00 TL
1,00 TL
264,69 TL
189,60 TL
1.713,88 TL
152,10 TL
95,60 TL
810,49 TL
265,31 TL
251,90 TL
62443065640
62458065130
62443065640
62458065130
62443065640
62458065130
24958678852
24958678852
24958678852
24958678852
24958678852
50116485550
50116485550
46876616846
46876616846
46876616846
52921166136
52921166136
33626026604
33626026604
33626026604
33626026604
33626026604
33626026604
33626026604
33626026604
61753374084
61753374084
61753374084
61753374084
61753374084
16925590434
16925590434
14285656760
14285656760
14285656760
14285656760
33358430212
33358430212
33358430212
33358430212
33358430212
33358430212
33358430212
29165182666
29165182666
29165182666
29165182666
29165182666
29165182666
29165182666
56230271680
56230271680
12719722180
12719722180
12719722180
21185440184
21185440184
21185440184
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
SELAHATTİN ERYILMAZ
SELAHATTİN ERYILMAZ
SELAHATTİN TUNCER
SELAHATTİN TUNCER
SELAHATTİN TUNCER
SELAHATTİN TUNCER
SELAMİ ÇAKAR
SELAMİ ÇAKAR
SELAMİ ÇAKAR
SELAMİ ÇAKAR
SELAMİ KARADUMAN
SELAMİ KARADUMAN
SELAMİ KARADUMAN
SELAMİ KARADUMAN
SELAMİ KARADUMAN
SELDA SEZER
SELDA SEZER
SELDA SEZER
SELİM ÇAKIR
SELİM ÇAKIR
SELİM ÇAKIR
SELİM ÇAKIR
SELİM ÇAKIR
SELİM SIĞIRTMAÇ
SELİM SIĞIRTMAÇ
SELİM ÜYEMİŞ
SELİM ÜYEMİŞ
SELİM ÜYEMİŞ
SELİM ÜYEMİŞ
SELİM ÜYEMİŞ
SELİM ÜYEMİŞ
SELMA GÜÇLÜ
SELMA GÜÇLÜ
SELMA GÜÇLÜ
SELMA GÜL
SELMA GÜL
SEMİHA KOLSARICI
SEMİHA KOLSARICI
SEMRA ÇALIŞIR
SEMRA ÇALIŞIR
SEMRA ÇALIŞIR
SEMRA PREPOL
SEMRA PREPOL
SEMRA PREPOL
SEMRA PREPOL
SENA KURT
SENA KURT
SENA KURT
SENEM SARIGEDİK
SENEM SARIGEDİK
SENEM SARIGEDİK
SENEM SARIGEDİK
SENEM SARIGEDİK
SERBÜLENT YILMAZER
SERBÜLENT YILMAZER
SERDAR GÖÇEN
SERDAR GÖÇEN
SERDAR GÖÇEN
SERDAR IŞIK
1016298
1016298
1060489
1060489
1060489
1060489
1097746
1097746
1097746
1097746
1042028
1042028
1042028
1042028
1042028
1064832
1064832
1064832
1091493
1091493
1091493
1091493
1091493
1079183
1079183
1052347
1052347
1052347
1052347
1052347
1052347
1085212
1085212
1085212
1075891
1075891
40314
40314
1069561
1069561
1069561
1042299
1042299
1042299
1042299
1097299
1097299
1097299
1098911
1098911
1098911
1098911
1098911
1055080
1055080
1090727
1090727
1090727
1092412
2013/37779
2013/37778
2012/15828
2012/15829
2012/15831
2012/15830
2013/28535
2013/13119
2013/60994
2013/28536
2012/26861
2013/42461
2012/26862
2013/58089
2014/12773
2013/66902
2013/66904
2013/66905
2013/17453
2012/25170
2013/59691
2012/25171
2013/17454
2012/24774
2012/24775
2008/100380
2008/13062
2008/100382
2008/13064
2008/100381
2008/13063
2010/13647
2010/13649
2010/13648
2012/29502
2012/29503
2013/49394
2013/10469
2013/15181
2013/24567
2013/24568
2014/12954
2007/5620
2014/12956
2014/12955
2012/23385
2012/23386
2012/23387
2013/13591
2013/31245
2013/61348
2013/13592
2013/31246
2010/19902
2010/19903
2012/17766
2012/17767
2012/17768
2013/28335
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
8,00 TL
6,00 TL
290,24 TL
25,99 TL
20,00 TL
5,00 TL
658,36 TL
233,18 TL
178,95 TL
56,43 TL
1.216,89 TL
446,37 TL
108,97 TL
92,00 TL
39,96 TL
20,23 TL
2,72 TL
0,89 TL
1.459,23 TL
192,05 TL
165,00 TL
148,75 TL
130,72 TL
380,15 TL
88,80 TL
1.199,24 TL
494,00 TL
46,00 TL
32,00 TL
16,00 TL
9,00 TL
444,38 TL
42,00 TL
37,56 TL
927,45 TL
87,08 TL
141,71 TL
135,88 TL
171,05 TL
14,66 TL
9,00 TL
268,57 TL
233,23 TL
20,00 TL
15,00 TL
1.632,24 TL
146,17 TL
66,25 TL
1.499,60 TL
1.026,90 TL
142,23 TL
134,30 TL
91,82 TL
926,25 TL
388,80 TL
1.101,39 TL
93,07 TL
56,00 TL
819,06 TL
21185440184
21185440184
12524044934
12524044934
12524044934
12524044934
57475239046
57475239046
57475239046
57475239046
53329355702
53329355702
53329355702
53329355702
53329355702
44455675550
44455675550
44455675550
60469131516
60469131516
60469131516
60469131516
60469131516
68698142082
68698142082
36034401742
36034401742
36034401742
36034401742
36034401742
36034401742
18317535542
18317535542
18317535542
42289723300
42289723300
11377063840
11377063840
60004140768
60004140768
60004140768
40639574794
40639574794
40639574794
40639574794
38195004886
38195004886
38195004886
41635762598
41635762598
41635762598
41635762598
41635762598
32093084582
32093084582
32531049142
32531049142
32531049142
24295423696
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
SERDAR IŞIK
SERDAR IŞIK
SERDAR KIVRAKBAŞ
SERDAR KIVRAKBAŞ
SERDAR SEART
SERDAR SEART
SERDAR SEART
SERHAT ÖZTEKİN
SERHAT ÖZTEKİN
SERHAT ÖZTEKİN
SERHAT ÖZTEKİN
SERKAN DEDEŞİN
SERKAN DEDEŞİN
SERKAN DÜNGE
SERKAN DÜNGE
SERKAN DÜNGE
SERKAN DÜNGE
SERKAN DÜNGE
SERKAN DÜNGE
SERKAN DÜNGE
SERKAN ONAT
SERKAN ONAT
SERKAN ONAT
SERMENT KOÇAK
SERMENT KOÇAK
SERMENT KOÇAK
SERMENT KOÇAK
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SERTAÇ BİRCAN
SEVCAN TANÜLKÜ
SEVCAN TANÜLKÜ
SEVCAN TANÜLKÜ
SEVDİYE ŞİMŞEK
SEVDİYE ŞİMŞEK
SEVDİYE ŞİMŞEK
SEVDİYE ŞİMŞEK
SEVDİYE ŞİMŞEK
SEVGİ KARASOY
SEVGİ KARASOY
SEVGİ KARASOY
SEVGÜL ALGU
SEVGÜL ALGU
SEVGÜL ALGU
SEVGÜL ALGU
1092412
1092412
1080256
1080256
1071879
1071879
1071879
13187
13187
13187
13187
1066598
1066599
1034848
1034848
1034848
1034848
1034848
1034848
1034848
1070424
1070424
1070424
1067703
1067703
1067703
1067703
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1045786
1063423
1063423
1063423
1060859
1060859
1060859
1060859
1060859
1059971
1059971
1059971
1058113
1058113
1058113
1058113
2013/28336
2013/60767
2013/18766
2013/18767
2012/21846
2012/21847
2012/12864
2010/10061
2009/2112
2010/10062
2010/10063
2007/11324
2007/11325
2013/21942
2013/17634
2008/1252
2013/21943
2013/17635
2013/17636
2008/1253
2007/8853
2007/8855
2007/8854
2013/24182
2012/29559
2013/24183
2013/24184
2014/29178
2014/29408
2013/66382
2014/29513
2008/517
2007/9709
2013/41842
2014/29514
2014/29515
2008/518
2013/42219
2008/516
2014/29409
2007/9480
2007/9481
2013/66383
2014/29410
2012/18236
2012/18238
2012/18237
2012/16383
2012/16384
2012/16386
2012/16387
2012/16385
2007/15761
2007/15763
2007/15762
2012/14363
2012/14367
2012/14364
2012/14366
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
73,34 TL
72,40 TL
367,38 TL
264,55 TL
379,86 TL
332,70 TL
242,00 TL
296,85 TL
48,74 TL
25,81 TL
19,80 TL
311,05 TL
121,00 TL
1.207,71 TL
569,84 TL
161,40 TL
102,06 TL
51,03 TL
27,50 TL
6,00 TL
49,12 TL
9,00 TL
4,40 TL
446,37 TL
436,59 TL
79,05 TL
70,00 TL
787,60 TL
304,08 TL
133,02 TL
52,50 TL
34,60 TL
24,22 TL
18,12 TL
17,00 TL
14,00 TL
13,49 TL
10,96 TL
6,39 TL
4,00 TL
1,00 TL
1,00 TL
1,00 TL
1,00 TL
70,85 TL
8,00 TL
6,34 TL
1.555,23 TL
139,26 TL
44,00 TL
24,00 TL
14,00 TL
203,60 TL
32,00 TL
9,00 TL
123,80 TL
27,00 TL
10,93 TL
4,00 TL
24295423696
24295423696
41863751296
41863751296
19778487708
19778487708
19778487708
56614263744
56614263744
56614263744
56614263744
21133869968
21133869968
49681489964
49681489964
49681489964
49681489964
49681489964
49681489964
49681489964
14359283342
14359283342
14359283342
10775791928
10775791928
10775791928
10775791928
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
27466317602
46342057494
46342057494
46342057494
29692445494
29692445494
29692445494
29692445494
29692445494
30971118336
30971118336
30971118336
14232064754
14232064754
14232064754
14232064754
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
SEVGÜL ALGU
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVİNÇ AŞICI
SEVİNÇ AŞICI
SEVİNÇ AŞICI
SEYFEDDİN HANCIOĞLU
SEYFEDDİN HANCIOĞLU
SEYFEDDİN HANCIOĞLU
SEYFEDDİN HANCIOĞLU
SEYFETTİN AKGÜN
SEYFETTİN AKGÜN
SEYFETTİN AKGÜN
SEYFETTİN AKGÜN
SIRRI RAZLIK
SIRRI RAZLIK
SIRRI RAZLIK
SIRRI RAZLIK
SIRRI RAZLIK
SİBEL OLCAY AKÇA
SİBEL OLCAY AKÇA
SİBEL OLCAY AKÇA
SİBEL OLCAY AKÇA
SİMGE SEHA ÖZYER
SİMGE SEHA ÖZYER
SİMGE SEHA ÖZYER
SİNEM DOĞAN
SİNEM DOĞAN
SİNEM DOĞAN
SİNEM DOĞAN
SONER DEMİR
SONER DEMİR
SONGÜL KOYUNCU
SONGÜL KOYUNCU
SONGÜL KOYUNCU
SUAT CANİK
SUAT CANİK
SUAT CANİK
SUAT CANİK
SUAT ŞIRACI
SUAT ŞIRACI
SUAT ŞIRACI
SÜLEYMAN AKKUŞ
SÜLEYMAN AKKUŞ
SÜLEYMAN AYDEMİR
SÜLEYMAN AYDEMİR
SÜLEYMAN AYDEMİR
1058113
1100104
1100104
1100104
1100104
1100104
1100104
1100104
1100104
1100104
1100104
1100104
1100104
1100104
1100104
1085818
1085818
1085818
1061472
1061472
1061472
1061472
1051040
1051040
1051040
1051040
1086060
1086060
1086060
1086060
1086060
1060554
1060554
1060554
1060554
1105666
1105666
1105666
1058223
1058223
1058223
1058223
1039766
1039766
1069472
1069472
1069472
1054978
1054978
1054978
1054978
1061078
1061078
1061078
1087652
1087652
1022738
1022738
1022738
2012/14365
2014/21256
2013/73544
2013/52663
2013/34236
2012/22275
2010/10459
2012/27806
2012/27805
2014/27617
2013/61755
2014/21257
2013/73545
2013/52664
2013/34237
2013/55025
2013/55026
2013/55027
2012/16118
2012/16119
2012/16121
2012/16120
2008/100430
2008/100431
2008/100433
2008/100432
2012/12565
2012/12566
2012/12564
2010/21602
2010/21603
2012/15862
2012/15865
2012/15864
2012/15863
2012/25941
2012/25943
2012/25942
2005/914
2005/915
2012/14619
2012/14618
2007/16703
2007/16704
2007/11689
2007/11690
2007/11691
2009/971
2009/972
2009/974
2009/973
2012/16112
2012/16114
2012/16113
2012/11155
2012/14438
2013/40536
2013/40537
2013/40538
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
1,00 TL
1.426,79 TL
1.364,71 TL
1.311,36 TL
1.184,39 TL
1.115,44 TL
839,84 TL
525,10 TL
178,81 TL
157,90 TL
151,30 TL
124,08 TL
121,31 TL
117,44 TL
106,08 TL
802,35 TL
71,86 TL
52,62 TL
155,78 TL
13,95 TL
6,00 TL
2,00 TL
951,40 TL
142,00 TL
14,00 TL
7,00 TL
1.687,00 TL
1.125,00 TL
562,00 TL
269,29 TL
188,80 TL
414,80 TL
219,75 TL
6,00 TL
2,00 TL
379,60 TL
41,25 TL
32,09 TL
1.316,20 TL
117,87 TL
36,00 TL
9,00 TL
262,57 TL
9,50 TL
1.566,61 TL
136,23 TL
84,20 TL
76,23 TL
10,59 TL
10,00 TL
3,00 TL
46,27 TL
18,00 TL
3,92 TL
1.290,95 TL
132,30 TL
140,28 TL
81,47 TL
13,50 TL
14232064754
39538829210
39538829210
39538829210
39538829210
39538829210
39538829210
39538829210
39538829210
39538829210
39538829210
39538829210
39538829210
39538829210
39538829210
28910170200
28910170200
28910170200
17954534154
17954534154
17954534154
17954534154
37948846964
37948846964
37948846964
37948846964
41440751848
41440751848
41440751848
41440751848
41440751848
27413107690
27413107690
27413107690
27413107690
40201806438
40201806438
40201806438
28262200754
28262200754
28262200754
28262200754
26945252342
26945252342
56416265656
56416265656
56416265656
39823818530
39823818530
39823818530
39823818530
29717166526
29717166526
29717166526
40214023006
40214023006
45832631114
45832631114
45832631114
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
SÜLEYMAN AYDEMİR
SÜLEYMAN AYDEMİR
SÜLEYMAN AYDEMİR
SÜLEYMAN AYDEMİR
SÜLEYMAN BAKAY
SÜLEYMAN BAKAY
SÜLEYMAN BALABAN
SÜLEYMAN BALABAN
SÜLEYMAN BALABAN
SÜLEYMAN BALABAN
SÜLEYMAN BALABAN
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN ERDOĞAN
SÜLEYMAN ERDOĞAN
SÜLEYMAN ERDOĞAN
SÜLEYMAN ERDOĞAN
SÜLEYMAN GÜLER
SÜLEYMAN GÜLER
SÜLEYMAN GÜLER
SÜLEYMAN GÜLER
SÜLEYMAN GÜLER
SÜLEYMAN GÜLER
SÜLEYMAN İŞÇİLER
SÜLEYMAN İŞÇİLER
SÜLEYMAN İŞÇİLER
SÜLEYMAN İŞÇİLER
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN SİPAHİ
SÜLEYMAN SİPAHİ
SÜLEYMAN SİPAHİ
SÜLEYMAN TETİK
SÜLEYMAN TETİK
ŞAHİN AKÇELİK
ŞAHİN AKÇELİK
ŞAHİN AKÇELİK
ŞAHİN ÖNDEÇ
ŞAHİN ÖNDEÇ
ŞAHİN ÖNDEÇ
ŞAHİN ÖNDEÇ
ŞAHİN ÖNDEÇ
ŞAHSİNE ÖZGÜRLER
1022738
1022738
1022738
1022738
1078117
1078117
1064230
1064231
1016775
1016775
1016775
1054270
1060534
1054270
1054270
1054270
1054270
1060534
1054270
1060534
1054270
1054270
1088873
1088873
1088873
1088873
1091986
1091986
1091986
1091986
1091986
1091986
50808
50808
50808
50808
1092379
1092379
1092379
1092379
1092379
1092379
1092379
1092379
1092379
1064313
1064313
1064313
1100138
1100138
1038541
1038541
1038541
1060926
1095801
1060926
1060926
1060926
1073527
2013/40542
2013/40539
2013/40541
2013/40540
2012/30601
2013/60166
2007/16840
2007/16841
2013/38225
1997/1239
2013/38226
2009/1154
2007/9298
2009/1158
2010/15603
2009/1155
2010/15605
2007/9300
2010/15604
2007/9299
2009/1157
2009/1156
2012/25187
2013/35983
2012/25188
2012/25189
2009/12443
2009/12441
2012/31996
2009/12442
2009/12444
2012/31997
2013/35003
2013/10442
2013/35004
2013/35005
2013/72934
2014/21126
2012/22175
2013/60759
2013/55477
2013/28182
2014/27543
2013/72935
2014/21128
2010/12648
2010/12650
2010/12649
2013/13240
2013/61756
2014/11018
2001/1544
2014/11019
2013/24675
2013/20306
2013/24676
2013/24678
2013/24677
2012/30380
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
8,00 TL
6,89 TL
4,00 TL
2,50 TL
244,86 TL
88,20 TL
426,59 TL
289,10 TL
223,70 TL
24,91 TL
10,00 TL
1.301,39 TL
972,32 TL
444,00 TL
243,54 TL
114,83 TL
52,00 TL
40,44 TL
15,00 TL
13,33 TL
13,00 TL
3,00 TL
200,10 TL
69,00 TL
17,40 TL
10,50 TL
608,00 TL
258,17 TL
183,43 TL
23,12 TL
22,40 TL
16,43 TL
1.204,85 TL
181,41 TL
132,37 TL
111,00 TL
1.379,80 TL
928,06 TL
846,45 TL
772,86 TL
594,71 TL
481,17 TL
137,60 TL
121,31 TL
80,71 TL
325,69 TL
40,00 TL
29,16 TL
580,08 TL
259,40 TL
273,62 TL
95,68 TL
6,00 TL
267,77 TL
222,90 TL
23,99 TL
14,00 TL
4,00 TL
456,01 TL
45832631114
45832631114
45832631114
45832631114
45547640678
45547640678
12680709968
12680709968
12680709968
12680709968
12680709968
72664010602
72664010602
72664010602
72664010602
72664010602
72664010602
72664010602
72664010602
72664010602
72664010602
72664010602
47734515950
47734515950
47734515950
47734515950
30766093060
30766093060
30766093060
30766093060
30766093060
30766093060
27545227846
27545227846
27545227846
27545227846
39865267556
39865267556
39865267556
39865267556
39865267556
39865267556
39865267556
39865267556
39865267556
64357005842
64357005842
64357005842
56551261124
56551261124
16777125006
16777125006
16777125006
53029378244
53029378244
53029378244
53029378244
53029378244
29525161720
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
ŞAHSİNE ÖZGÜRLER
ŞAKİR ONAT
ŞAKİR ONAT
ŞAKİR ONAT
ŞAKİR ONAT
ŞEFİK UÇMAK
ŞENOL SIVACI
ŞENOL SIVACI
ŞENOL SIVACI
ŞENOL VEZİR
ŞENOL VEZİR
ŞENOL VEZİR
ŞENOL VEZİR
ŞENOL VEZİR
ŞENOL VEZİR
ŞERAFETTİN AKAY
ŞERAFETTİN AKAY
ŞERİF BAYRAKTAR
ŞERİF BAYRAKTAR
ŞERİF UÇMAK
ŞEVKET AKMAN
ŞEVKET AKMAN
ŞEVKET AKMAN
ŞEVKET AKMAN
ŞEVKET AKMAN
ŞEVKET AKMAN
ŞEVKET AKMAN
ŞEVKET BİLDİK
ŞEVKET BİLDİK
ŞEVKET SELÇUK
ŞEVKET SELÇUK
ŞEVKET SELÇUK
ŞEVKET ŞEN
ŞEVKET ŞEN
ŞEVKET ŞEN
ŞEVKET ŞEN
ŞEVKET ŞENYÜZ
ŞEVKET ŞENYÜZ
ŞEVKİ SARIKAYA
ŞEVKİ SARIKAYA
ŞEVKİ SARIKAYA
ŞEVKİ SARIKAYA
ŞÜKRÜ AKDOĞAN
ŞÜKRÜ AKDOĞAN
ŞÜKRÜ AKDOĞAN
ŞÜKRÜ AKDOĞAN
ŞÜKRÜ DEMİRGÜRZ
ŞÜKRÜ DEMİRGÜRZ
ŞÜKRÜ KORKMAZ
ŞÜKRÜ KORKMAZ
ŞÜKRÜ KORKMAZ
ŞÜKRÜ KORKMAZ
TAHİR CANUYAR
TAHİR CANUYAR
TALAT ÖNAY
TALAT ÖNAY
TALAT ÖNAY
TALHA ÇERÇİ
TALHA ÇERÇİ
1073527
1054311
1054311
1054311
1054311
1084666
1092866
1092866
1092866
1053210
1053210
1053210
1053210
1053210
1053210
1070462
1070462
1079024
1079025
1084666
1131171
1131171
1131171
1131171
1131171
1131171
1131171
1077314
1077314
1128821
1128821
1128821
1096819
1096819
1096819
1096819
1090652
1090652
1020874
1020874
1020874
1020874
50976
50976
50976
50976
1085717
1085717
35937
35937
35937
35937
30888
30888
1062455
1062455
1062455
1097401
1097401
2013/60056
2004/1646
2010/623
2010/625
2010/624
2013/35788
2012/31993
2012/31995
2012/31994
2007/2308
2007/2309
2007/2310
2007/3566
2007/3567
2007/3568
2012/19892
2012/19893
2012/30784
2012/30785
2013/35788
2013/33275
2013/75566
2014/22992
2014/27880
2013/53234
2013/63153
2013/33276
2007/2344
2007/2345
2013/32297
2013/54177
2013/32298
2012/23382
2013/58502
2012/23383
2012/23384
2012/25107
2012/25108
2013/41728
2013/41729
2013/41730
2013/41731
2013/25497
2013/25496
2013/25498
2013/25499
2009/10830
2009/10831
2013/10453
2013/38204
2013/38206
2013/38205
2007/13958
2007/13959
2012/16751
2012/16752
2012/16753
2010/12152
2009/15837
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
116,60 TL
58,63 TL
8,75 TL
2,00 TL
1,00 TL
423,55 TL
112,56 TL
22,40 TL
10,08 TL
292,20 TL
24,00 TL
84,00 TL
297,05 TL
8,00 TL
28,00 TL
697,21 TL
62,44 TL
1.089,15 TL
79,55 TL
423,55 TL
1.518,27 TL
242,58 TL
185,36 TL
178,20 TL
174,19 TL
151,30 TL
128,30 TL
1.681,38 TL
78,40 TL
639,58 TL
332,73 TL
56,44 TL
1.444,72 TL
266,00 TL
129,36 TL
75,00 TL
304,02 TL
96,25 TL
1.248,83 TL
60,00 TL
28,00 TL
17,00 TL
92,06 TL
9,16 TL
8,24 TL
8,00 TL
389,45 TL
74,20 TL
633,57 TL
425,12 TL
140,12 TL
38,07 TL
68,24 TL
1,00 TL
1.162,50 TL
98,25 TL
61,60 TL
868,47 TL
75,00 TL
29525161720
14018315070
14018315070
14018315070
14018315070
36340930110
49888470086
49888470086
49888470086
51358458302
51358458302
51358458302
51358458302
51358458302
51358458302
23465371348
23465371348
47119570970
47119570970
36340930110
58444002456
58444002456
58444002456
58444002456
58444002456
58444002456
58444002456
12791513874
12791513874
16706589586
16706589586
16706589586
11980729232
11980729232
11980729232
11980729232
46936590192
46936590192
27221250090
27221250090
27221250090
27221250090
40993784228
40993784228
40993784228
40993784228
60484343193
60484343194
53743341572
53743341572
53743341572
53743341572
12722722016
12722722016
49174507052
49174507052
49174507052
11987439158
11987439158
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
TALHA ÇERÇİ
TALHA ÇERÇİ
TAMER SARI
TAMER SARI
TAMER SARI
TAMER SARI
TANER BAŞOL
TANER BAŞOL
TANER BAŞOL
TAYYİP ÇİÇEK
TAYYİP ÇİÇEK
TAYYİP ÇİÇEK
TESLİME TAŞ
TESLİME TAŞ
TESLİME TAŞ
TESLİME TAŞ
TESLİME TAŞ
TOLGA KADAZ
TOLGA KADAZ
TOLGA KOMAN
TOLGA KOMAN
TUNA BALTA
TUNA BALTA
TUNA BALTA
TUNCAY EMEKLER
TURAN UYGURALP
TURGAY SASALLI
TURGAY SASALLI
TURGAY SASALLI
TURHAN GÜNDOĞAR
TURHAN GÜNDOĞAR
TURHAN GÜNDOĞAR
TURHAN GÜNDOĞAR
TÜLAY ARICI
TÜLAY ARICI
TÜLAY ARICI
TÜLAY KAYA
TÜLAY KAYA
TÜLAY KAYA
TÜLAY KAYA
TÜLİN PALATIR
TÜLİN PALATIR
TÜLİN PALATIR
TÜLİN PALATIR
TÜRKAN TOPKAYA
TÜRKAN TOPKAYA
TÜRKAN TOPKAYA
TÜRKAN TOPKAYA
TÜRKAN TOPKAYA
TÜRKAN TOPKAYA
TÜRKAN TOPKAYA
TÜRKAN TOPKAYA
UFUK MERDE
UFUK MERDE
UFUK MERDE
UFUK MERDE
UFUK MERDE
UĞUR KARABACAK
UĞUR YALÇIN
1097401
1097401
1053395
1053395
1053395
1053395
1060327
1060327
1060327
1022983
1022983
1022983
1061861
1061861
1061861
1061861
1061861
1034731
1034731
1036282
1036282
1075259
1075259
1075259
1112741
32732
1074594
1074594
1074594
1055057
1055057
1055057
1055057
1076742
1076742
1076742
1056795
1056795
1056795
1056795
1012604
1012604
1012604
1012604
1043098
1043098
1043098
1043098
1043098
1043098
1043098
1043098
1035560
1035560
1035560
1035560
1035560
1080910
1094636
2013/37551
2010/12153
2009/259
2009/260
2009/262
2009/261
2007/8950
2012/15612
2012/15611
2013/64871
2013/41116
2013/41117
2012/16189
2012/16193
2012/16190
2012/16192
2012/16191
2008/1503
2008/1504
2013/65843
2013/65846
2012/22519
2012/22521
2012/22520
2012/15589
2013/10616
2013/14983
2013/37182
2013/37183
2012/11905
2012/11906
2012/11908
2012/11907
2012/24143
2012/24144
2012/24145
2012/13502
2012/13505
2012/13504
2012/13503
2013/63789
2013/63792
2013/63790
2013/63791
2010/100165
2013/17393
2013/59660
2014/28999
2014/28996
2014/28998
2014/28995
2014/28997
2012/25721
2012/25719
2013/66276
2012/25720
2013/66277
2009/14222
2012/27699
İDARİ PARA CEZASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
69,00 TL
37,50 TL
70,35 TL
10,50 TL
2,00 TL
1,00 TL
168,00 TL
30,00 TL
10,00 TL
814,85 TL
272,27 TL
8,50 TL
378,48 TL
61,20 TL
33,89 TL
18,00 TL
6,00 TL
238,30 TL
9,00 TL
101,31 TL
1,50 TL
57,83 TL
9,80 TL
4,89 TL
243,40 TL
195,98 TL
407,09 TL
36,45 TL
28,60 TL
297,76 TL
28,24 TL
16,00 TL
4,00 TL
603,80 TL
54,07 TL
39,20 TL
268,20 TL
42,78 TL
18,00 TL
5,00 TL
225,09 TL
20,00 TL
19,03 TL
5,00 TL
178,20 TL
154,83 TL
150,10 TL
22,00 TL
19,36 TL
7,00 TL
5,00 TL
0,42 TL
70,88 TL
52,31 TL
5,68 TL
1,00 TL
0,50 TL
148,80 TL
206,84 TL
11987439158
11987439158
54382320478
54382320478
54382320478
54382320478
50959447418
50959447418
50959447418
15395619874
15395619874
15395619874
15791730722
15791730722
15791730722
15791730722
15791730722
12212739692
12212739692
12455547474
12455547474
64144008322
64144008322
64144008322
37315982738
29273170180
33236024878
33236024878
33236024878
17561296940
17561296940
17561296940
17561296940
48295708058
48295708058
48295708058
52090414038
52090414038
52090414038
52090414038
38170872028
38170872028
38170872028
38170872028
39854178948
39854178948
39854178948
39854178948
39854178948
39854178948
39854178948
39854178948
33584013210
33584013210
33584013210
33584013210
33584013210
63697015726
43306702858
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
UĞUR YALÇIN
UĞUR YALÇIN
UĞUR YENGİL
UĞUR YENGİL
UMUT ZARSUER
UMUT ZARSUER
UMUT ZARSUER
UMUT ZARSUER
UMUT ZARSUER
UMUT ZARSUER
UMUT ZARSUER
UMUT ZARSUER
ÜLGER ŞEN
ÜLGER ŞEN
ÜLGER ŞEN
ÜMİT ÇOBAN
ÜMİT ÇOBAN
ÜMİT HAKAN DEMİRCİN
ÜMİT HAKAN DEMİRCİN
ÜMİT HAKAN DEMİRCİN
ÜMİT HAKAN DEMİRCİN
ÜMİT HAKAN DEMİRCİN
ÜMİT HAKAN DEMİRCİN
ÜMİT HAKAN DEMİRCİN
ÜMİT HAKAN DEMİRCİN
ÜMİT HAKAN DEMİRCİN
ÜMİT NALPANT
ÜMİT NALPANT
ÜMİT NAMLI
ÜMİT NAMLI
ÜMİT NAMLI
ÜMİT NAMLI
ÜMİT ÖZÇİVİCİ
ÜMMEHAN ÇELEN
ÜMMEHAN ÇELEN
ÜMMEHAN ÇELEN
ÜMMEHAN ÇELEN
ÜMMEHAN ÇELEN
ÜMMEHAN ÇELEN
ÜNSAL ÇAKIR
ÜNSAL ÇAKIR
VACİT YEĞİN
VACİT YEĞİN
VACİT YEĞİN
VECDİ ŞAHİN
VECDİ ŞAHİN
VECDİ ŞAHİN
VECDİ ŞAHİN
VELİ SEZER
VELİ SEZER
VELİ SEZER
VEYSEL GERDAN
VEYSEL GERDAN
VEYSEL GERDAN
VEYSEL GERDAN
VEYSEL GERDAN
VEYSEL GERDAN
VEYSEL GERDAN
VEYSEL GERDAN
1094636
1094636
1077860
1077861
1102202
1102202
1102202
1102202
1102202
1102202
1102202
1102202
1068036
1068036
1068036
1088846
1088846
1055520
1055520
1055520
1055520
1055520
1055520
1055520
1055520
1055520
1074474
1074474
1130729
1130729
1130729
1130729
1092859
1065651
1065651
1065651
1065651
1065651
1065651
1099311
1099311
1067689
1067689
1067689
45939
45939
45939
45939
1067262
1067262
1067262
1056467
1056467
1056467
1056467
1056467
1056467
1056467
1056467
2012/27701
2012/27700
2009/12190
2009/12191
2013/64587
2013/30538
2013/61885
2012/28099
2013/54817
2012/28100
2013/64588
2013/64589
2010/14274
2010/14275
2010/14276
2009/19361
2009/19362
2012/12126
2012/12125
2012/12128
2012/12127
2012/12131
2012/12132
2012/12133
2012/12129
2012/12130
2007/1097
2007/1098
2013/53293
2013/75462
2013/34121
2013/63020
2012/28870
2009/13695
2009/13696
2009/13697
2012/29472
2013/23991
2013/23990
2013/21829
2013/61400
2012/18392
2012/18393
2012/18394
2013/24424
2013/24425
2013/24426
2013/24427
2010/12097
2010/12098
2010/12099
2012/13342
2012/13347
2012/13339
2012/13346
2012/13344
2012/13341
2012/13345
2012/13343
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
22,40 TL
18,53 TL
436,31 TL
207,20 TL
1.037,54 TL
853,36 TL
405,40 TL
282,90 TL
234,84 TL
99,80 TL
90,23 TL
58,65 TL
327,44 TL
29,32 TL
18,00 TL
314,44 TL
44,80 TL
515,40 TL
496,07 TL
46,17 TL
44,43 TL
16,00 TL
16,00 TL
11,20 TL
4,00 TL
4,00 TL
936,15 TL
117,60 TL
583,24 TL
557,32 TL
346,08 TL
117,30 TL
214,08 TL
1.687,53 TL
148,90 TL
90,90 TL
60,38 TL
12,50 TL
5,33 TL
393,76 TL
240,85 TL
1.190,55 TL
106,62 TL
65,10 TL
102,74 TL
7,50 TL
2,50 TL
2,00 TL
213,97 TL
19,16 TL
11,20 TL
328,03 TL
138,80 TL
93,09 TL
42,00 TL
11,00 TL
8,34 TL
4,00 TL
1,00 TL
43306702858
43306702858
50818456568
50818456568
30800105940
30800105940
30800105940
30800105940
30800105940
30800105940
30800105940
30800105940
15071644244
15071644244
15071644244
38191860264
38191860264
11590840266
11590840266
11590840266
11590840266
11590840266
11590840266
11590840266
11590840266
11590840266
27668236022
27668236022
20965362968
20965362968
20965362968
20965362968
25856280758
23945139758
23945139758
23945139758
23945139758
23945139758
23945139758
63754021806
63754021806
17075589316
17075589316
17075589316
14297656314
14297656314
14297656314
14297656314
5380033696
5380033696
5380033696
57406232436
57406232436
57406232436
57406232436
57406232436
57406232436
57406232436
57406232436
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
VEYSEL GÜL
VEYSEL GÜL
VEYSEL GÜL
YALÇIN YENİLMEZ
YALÇIN YENİLMEZ
YASEMİN ERÇEVİK
YASEMİN ERÇEVİK
YASEMİN YEYİTLER
YASEMİN YEYİTLER
YAŞAR BAHAR
YAŞAR BAHAR
YAŞAR BAHAR
YAŞAR BAHAR
YAŞAR BAHAR
YAŞAR BAHAR
YAŞAR BAYRAM
YAŞAR BAYRAM
YAŞAR BAYRAM
YAŞAR GÜNER
YAŞAR GÜNER
YAŞAR GÜNER
YAVUZ YILDIRIM
YAVUZ YILDIRIM
YAVUZ YILDIRIM
YEKTA AKIN
YEKTA AKIN
YEKTA AKIN
YELİZ KIRALİ
YELİZ KIRALİ
YILDIZ AK
YILDIZ AK
YILDIZ SÜRMELİ
YILDIZ SÜRMELİ
YILDIZ SÜRMELİ
YILDIZ SÜRMELİ
YILMAZ CEYLAN
YILMAZ CEYLAN
YILMAZ CEYLAN
YİĞİT NAZİF GÜNEZER
YİĞİT NAZİF GÜNEZER
YİĞİT NAZİF GÜNEZER
YİĞİT NAZİF GÜNEZER
YİĞİT NAZİF GÜNEZER
YİĞİT NAZİF GÜNEZER
YİĞİT NAZİF GÜNEZER
YİĞİT NAZİF GÜNEZER
YUNUS İŞLER
YUNUS İŞLER
YUNUS İŞLER
YUNUS İŞLER
YUSUF AKYÜREK
YUSUF AKYÜREK
YUSUF AKYÜREK
YUSUF GÜNDOĞAN
YUSUF GÜNDOĞAN
YUSUF GÜNDOĞAN
YUSUF GÜNDOĞAN
YUSUF GÜNDOĞAN
YUSUF GÜNDOĞAN
1108457
1108457
1108457
1094933
1094933
1121520
1121520
1122593
1122593
1061038
1076780
1061038
1061038
1076780
1061038
1081929
1081929
1081929
1128821
1128821
1128821
1039560
1039560
1039560
1124570
1124570
1124570
1094105
1094105
1120715
1120715
1049136
1049136
1049136
1049136
1094519
1094519
1094519
1053437
1053437
1053437
1053437
1053437
1053437
1053437
1053437
1061510
1061510
1061510
1061510
1087172
1087172
1087172
1082432
1085287
1082432
1085287
1082432
1085287
2013/12904
2013/12905
2013/12906
2012/11858
2013/60833
2013/21583
2013/62584
2013/20538
2013/62713
2010/15731
2012/27631
2010/15732
2012/15933
2012/27632
2012/15934
2012/22878
2012/22879
2012/22880
2013/32297
2013/54177
2013/32298
2007/16217
2007/16219
2007/16218
2012/25924
2012/25926
2012/25925
2009/17092
2009/17093
2013/20887
2013/62452
2007/7183
2007/7184
2007/7185
2007/7186
2012/23358
2012/23359
2012/23360
2009/10933
2009/269
2009/270
2009/10936
2009/272
2009/10934
2009/271
2009/10935
2012/16090
2012/16093
2012/16091
2012/16092
2012/24439
2012/24441
2012/24440
2009/18003
2010/14891
2009/18004
2010/14892
2009/18005
2010/14893
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK SİGORTASI
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
687,62 TL
61,58 TL
51,00 TL
1.416,34 TL
346,30 TL
681,76 TL
167,80 TL
202,83 TL
136,00 TL
1.555,70 TL
432,21 TL
254,60 TL
227,45 TL
138,75 TL
41,25 TL
1.371,13 TL
122,79 TL
87,50 TL
639,58 TL
332,73 TL
56,44 TL
644,28 TL
156,15 TL
17,50 TL
741,70 TL
230,43 TL
170,00 TL
432,16 TL
111,20 TL
633,68 TL
233,60 TL
105,53 TL
15,75 TL
3,00 TL
3,00 TL
1.016,74 TL
91,05 TL
69,80 TL
51,21 TL
47,04 TL
24,50 TL
8,00 TL
8,00 TL
4,59 TL
4,00 TL
2,00 TL
263,32 TL
30,00 TL
22,25 TL
10,00 TL
151,09 TL
21,00 TL
13,53 TL
753,90 TL
401,85 TL
65,56 TL
34,95 TL
31,50 TL
31,50 TL
18712905384
18712905384
18712905384
43954681246
43954681246
12917716936
12917716936
19445497856
19445497856
11469005826
11469005826
11469005826
11469005826
11469005826
11469005826
16103609668
16103609668
16103609668
33937971372
33937971372
33937971372
45484444490
45484444490
45484444490
57487509892
57487509892
57487509892
15683799974
15683799975
39217839158
39217839158
22525995302
22525995302
22525995302
22525995302
57772176822
57772176822
57772176822
48901516824
48901516824
48901516824
48901516824
48901516824
48901516824
48901516824
48901516824
15161645212
15161645212
15161645212
15161645212
57349340960
57349340960
57349340960
10717159304
10717159304
10717159304
10717159304
10717159304
10717159304
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
YUSUF TAŞÇI
YUSUF TAŞÇI
YUSUF TAŞÇI
YUSUF TAŞÇI
YUSUF ZİYA ATIŞ
YUSUF ZİYA ATIŞ
YUSUF ZİYA ATIŞ
YUSUF ZİYA ATIŞ
YUSUF ZİYA ATIŞ
YUSUF ZİYA ATIŞ
YUSUF ZİYA ATIŞ
YUSUF ZİYA ATIŞ
YUSUF ZİYA ATIŞ
YÜKSEL ÖZMEN
YÜKSEL ÖZMEN
ZAFER GÜNEÇ
ZAFER GÜNEÇ
ZAFER GÜNEÇ
ZAFER GÜNEÇ
ZAFER GÜNEÇ
ZEHRA BAYRAKÇI
ZEHRA BAYRAKÇI
ZEHRA BAYRAKÇI
ZEHRA CAN
ZEHRA CAN
ZEHRA CAN
ZEHRA GÖKÇE
ZEHRA GÖKÇE
ZEHRA GÖKÇE
ZEHRA NESRİN İNANKUL
ZEKİ AKIN
ZEKİ ÖZBEK
ZEKİ ÖZBEK
ZEKİ ÖZBEK
ZEKİ TAŞDÖNER
ZEKİ TAŞDÖNER
ZEKİ TAŞDÖNER
ZEKİ TAŞDÖNER
ZEKİ TAŞDÖNER
ZEKİ TAŞDÖNER
ZEKİ TAŞDÖNER
ZEKİ TAŞDÖNER
ZEYNEP ÖZER
ZEYNEP ÖZER
ZİNET YALÇIN
ZİNET YALÇIN
ZİNET YALÇIN
ZİYA TOĞAN
ZİYA TOĞAN
ZİYA TOĞAN
ZİYA TOĞAN
ZİYA TOĞAN
ZİYA TOĞAN
ZİYA TOĞAN
ZİYA TOĞAN
ZİYAETTİN KAÇIM
ZİYAETTİN KAÇIM
ZİYAETTİN KAÇIM
ZÜBEYİR KESİCİ
1067007
1067007
1067007
1067007
1041601
1086490
1041601
1086490
1041601
1041601
1041601
1041601
1041601
1070265
1070265
1059355
1059355
1059355
1059355
1059355
1081756
1081756
1081756
1065696
1065696
1065696
1010777
1010777
1010777
24605
1026079
1071791
1071791
1071791
61487
61487
61487
61487
61487
61487
61487
61487
1083972
1083972
1092096
1092096
1092096
1061518
1061518
1061518
1061518
1061518
1061518
1061518
1061518
1099253
1099253
1099253
1094499
2009/15422
2005/1021
2009/15423
2005/1022
2013/16125
2013/15597
2014/12373
2013/60497
2013/16126
2014/12377
2014/12374
2014/12376
2014/12375
2010/15333
2010/15334
2010/16350
2010/16351
2010/16353
2010/16354
2010/16352
2013/17776
2013/17777
2013/17778
2012/18326
2012/18327
2012/18328
2010/15158
2010/15159
2010/15160
2013/10592
2009/1975
2012/30198
2013/36783
2013/36782
2007/12361
2007/12218
2007/12217
2007/12362
2007/12216
2007/12364
2007/12215
2007/12363
2013/27203
2013/60373
2012/31990
2012/31992
2012/31991
2012/14660
2010/19750
2012/14661
2010/19751
2012/14663
2010/19752
2012/14662
2012/19420
2012/24886
2012/24888
2012/24887
2013/32325
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK SİGORTASI
İŞSİZLİK SİGORTASI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
EĞİTİME KATKI PAYI
EĞİTİME KATKI PAYI
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
892,93 TL
194,33 TL
181,00 TL
77,00 TL
731,52 TL
208,38 TL
171,19 TL
97,30 TL
65,51 TL
39,90 TL
25,55 TL
6,00 TL
3,00 TL
450,82 TL
322,20 TL
1.091,74 TL
93,56 TL
60,00 TL
32,00 TL
18,00 TL
413,93 TL
36,53 TL
30,80 TL
207,68 TL
17,55 TL
10,50 TL
651,19 TL
55,81 TL
45,80 TL
407,63 TL
24,26 TL
316,50 TL
54,00 TL
28,34 TL
1.120,26 TL
1.070,78 TL
146,16 TL
100,35 TL
44,00 TL
40,00 TL
14,00 TL
11,00 TL
276,11 TL
116,20 TL
298,91 TL
33,60 TL
26,76 TL
1.580,83 TL
354,09 TL
123,17 TL
29,92 TL
26,00 TL
22,00 TL
9,00 TL
7,00 TL
228,55 TL
25,00 TL
19,32 TL
249,03 TL
27010693930
27010693930
27010693930
27010693930
57553044890
57553044890
57553044890
57553044890
57553044890
57553044890
57553044890
57553044890
57553044890
26263870532
26263870532
29033188554
29033188554
29033188554
29033188554
29033188554
27056234920
27056234920
27056234920
20117480564
20117480564
20117480564
19333940754
19333940754
19333940754
55918293136
24287347580
16379613062
16379613062
16379613062
18535493334
18535493334
18535493334
18535493334
18535493334
18535493334
18535493334
18535493334
43600501010
43600501010
14618645768
14618645768
14618645768
11872774692
11872774692
11872774692
11872774692
11872774692
11872774692
11872774692
11872774692
20873451280
20873451280
20873451280
45715646402
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ZÜBEYİR KESİCİ
ZÜLFİYE AYDEMİR
ZÜLFİYE AYDEMİR
ZÜLKÜF AÇIKGÖZ
ZÜLKÜF AÇIKGÖZ
ZÜLKÜF AÇIKGÖZ
ZÜLKÜF AÇIKGÖZ
ZÜLKÜF AÇIKGÖZ
ZÜLKÜF AÇIKGÖZ
1094499
1086120
1086120
1115208
1115208
1115208
1115208
1115208
1115208
İSİM
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADEM TOPBAŞ
ADİL ÖZÖVGÜ
ADNAN DALGIN
AHMET ANAÇ
AHMET ARAZ
AHMET CAVLI
AHMET KAYA
AHMET KAYA
AHMET KEMAL CANDAROĞLU
AHMET KURT
AHMET ORHAN
AHMET ORHAN
AHMET ORHAN
AHMET TAKUR
AHMET TAKUR
AHMET TAKUR
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET TOPBAŞ
AHMET UZ
AHMET UZ
AHMET UZ
AKİF ZIKLIER
AKİF ZIKLIER
ALAATTİN BİNGÖL
ALİ HOŞÇABOL
ALİ TETİK
ALİ TETİK
ASLI ÇELİK
AYHAN AKÇAY
AYHAN KAMAL
AYİŞE TETİK
AYNUR ÖZÇİLOĞLU
AYNUR YILDIZ
AYSUN KOÇ
AYSUN KOÇ
AYSUN KOÇ
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
SİCİL
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1027044
1076223
1112743
1094297
1035902
1126329
1126329
1084556
1108739
1079369
1079369
1079369
82785
82785
82785
1080467
1080467
1080467
1080467
1080467
1119347
1119348
1119348
1119305
1119305
1068780
1083326
1111420
1111420
1114924
1083581
1076887
1126329
1055224
1132787
1088976
1088976
1088976
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
2013/60763
DAMGA VERGİSİ
2012/31322
PRİM
2012/31323
İŞSİZLİK PRİMİ
2013/50351
PRİM
2013/10709
İŞSİZLİK PRİMİ
2013/24356
İŞSİZLİK PRİMİ
2013/24357
DAMGA VERGİSİ
2013/50352
İŞSİZLİK PRİMİ
2013/62049
DAMGA VERGİSİ
1.800.-180.000 ARASI
DOSYA
TÜR
2009/14802
DAMGA VERGİSİ
2010/14880
İŞSİZLİK PRİMİ
2012/31142
İŞSİZLİK PRİMİ
2010/19448
İŞSİZLİK PRİMİ
2009/14801
İŞSİZLİK PRİMİ
2013/52004
PRİM
2012/24723
PRİM
2012/23078
İŞSİZLİK PRİMİ
2013/34271
PRİM
2013/16198
PRİM
2013/30335
PRİM
2013/30336
İŞSİZLİK PRİMİ
2012/18624
PRİM
2013/20872
PRİM
2012/22985
PRİM
2012/22986
İŞSİZLİK PRİMİ
2012/22987
DAMGA VERGİSİ
2013/13561
PRİM
2013/50947
PRİM
2013/50948
İŞSİZLİK PRİMİ
2009/14801
İŞSİZLİK PRİMİ
2010/14879
PRİM
2012/31141
PRİM
2010/19447
PRİM
2009/14800
PRİM
2013/21797
PRİM
2013/23210
PRİM
2012/21777
PRİM
2012/23496
PRİM
2012/23496
PRİM
2008/11424
PRİM
2012/11119
PRİM
2013/21537
PRİM
2013/21235
PRİM
2013/10736
PRİM
2012/30626
PRİM
2013/24495
PRİM
2012/32796
PRİM
2012/11981
PRİM
2014/22828
PRİM
2013/12809
PRİM
2013/12810
İŞSİZLİK PRİMİ
2013/12811
DAMGA VERGİSİ
2009/11014
PRİM
2009/11015
İŞSİZLİK PRİMİ
2009/11016
EĞİTİME KATKI PAYI
2009/11017
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
2009/11018
DAMGA VERGİSİ
107,30 TL
729,62 TL
65,33 TL
1.311,34 TL
461,40 TL
244,65 TL
121,55 TL
117,43 TL
97,75 TL
45715646402
30800132120
30800132120
13391033014
13391033014
13391033014
13391033014
13391033014
13391033014
ASIL ALACAK
1.855,03
2.036,16
2.198,47
10.969,22
20.714,43
2.604,67
2.175,45
7.689,20
8.963,60
2.316,84
792,85
70,95
2.473,13
3.865,59
1.085,10
97,37
20,30
395,90
455,83
116,71
1.855,03
2.036,16
2.198,47
10.969,22
20.714,43
3.042,49
3.152,74
6.091,02
9.419,17
9.419,17
5.710,00
8.317,59
2.093,12
2.418,29
4.703,20
2.384,01
3.077,14
118,80
2.584,55
6.514,49
695,06
62,24
44,10
690,51
61,84
3,00
10,00
24,00
KİMLİK NO
38749854424
38749854424
38749854424
38749854424
38749854424
41863750688
30845119124
4822358948
20071330400
31864865450
56635270554
56635270554
55000148924
63709022896
28682202864
28682202864
28682202864
63325035232
63325035232
63325035232
38752854350
38752854350
38752854350
38752854350
38752854350
57805099036
57805099036
57805099036
11075777162
11075777162
37795307304
29513174732
56560260842
56560260842
56992293678
56935249014
29483353366
56557260916
53092755174
10510572034
57652219670
57652219670
57652219670
21323779688
21323779688
21323779688
21323779688
21323779688
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE ÇELİKTEN
AYŞE TUTAR
AYŞİN BİNGÖL
BAHAR ULU
BAHAR ULU
BAHATTİN UYSAL
BEKİR ALTINEL
BESİM İŞLEK
BİNALİ NAMIK
BİNNAZ ARAS
BURCU BİLGEN
BURHAN ABAY
BURHAN ABAY
BURHAN ABAY
BURHAN ABAY
BÜLENT ÇİLEK
BÜLENT KESER
BÜLENT KESER
CAN HAMDİ TURGUT
CANAN KURUOĞLU
CANAN NALPANT
CAVİT YİĞİTTÜRK
CEM BELLİ
CEMİL GÜRÖZ
CEMİL GÜRÖZ
CEMİL GÜRÖZ
CENGİZ DOĞRU
CİHAN DÜZSÖZ
ÇETİN KURTULAN
DERYA BOZKARA
DERYA BOZKARA
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİLEK BARIK
DİYADİN ÖZKAN
DÜRDANE COŞAR
ELİF TURGUT
EMEL DEMİRCİ
EMEL YILMAZ
EMİN SUNGUR
EMİNE BELE
EMİNE ÖZGÜR
EMİNE ÖZGÜR
EMRE DEMİRKOÇ
EMRE MÜFTÜOĞLU
EMRE MÜFTÜOĞLU
ENES DİNÇER
ENES DİNÇER
ENGİN YOLAL
ENGİN YOLAL
ENVER PEKER
ENVER ULUDEMİR
ENVER ULUDEMİR
ENVER ULUDEMİR
ENVER ULUDEMİR
ERCAN TAŞKIN
1010886
1010886
1010886
1010886
1056635
1068780
1102403
1102403
1081073
54129
1079061
1100213
1066171
1083692
11060118
11060118
11060118
11060118
1114407
1074391
1074391
72487
1091871
1074474
1037543
1076207
1090905
1090905
1090905
1103731
1054751
1092034
1060463
1060463
1074902
1074900
1074901
1119814
1083476
1100813
1092541
57140
1027137
1079934
1087488
1087488
1124169
1136324
1136324
1103908
1103908
1136447
1136447
1073999
1115608
1115608
1115608
1093616
1078766
2009/100104
2009/100105
2009/100106
2009/100107
2012/13474
2008/11424
2013/29039
2013/19809
2012/31080
2013/37817
2012/15389
2012/24895
2007/11939
2012/24537
2013/73679
2013/54950
2013/29275
2012/27850
2013/21230
2012/29740
2012/22183
2013/12622
2013/30986
2007/1096
2013/16112
2007/901
2013/35727
2013/35747
2013/28283
2013/29507
2009/11831
2013/28171
2005/1183
2005/1182
2012/24089
2012/21247
2012/10191
2013/21670
2011/10250
2012/23171
2013/20382
2012/10819
2013/33681
2013/24931
2009/17155
2009/17154
2013/19852
2014/19565
2013/76105
2012/28196
2013/29478
2014/23157
2013/76296
2012/21501
2013/13710
2013/13709
2013/13708
2012/27719
2012/30764
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
70,35
10,50
2,50
4,00
3.283,88
5.710,00
2.690,02
4.436,88
2.280,79
3.363,47
6.579,16
4.077,28
2.682,37
2.458,40
1.889,54
4.121,57
6.753,86
7.199,11
5.052,09
4.471,87
10.883,93
3.121,40
5.137,04
10.453,80
3.257,91
7.109,48
4.990,26
5.443,68
7.736,90
2.859,48
8.528,53
1.904,90
2.244,47
25.063,03
3.918,36
6.921,54
7.230,67
2.407,72
2.704,54
6.743,65
2.565,22
2.610,67
1.938,13
8.799,43
1.963,07
21.920,77
3.327,17
5.472,06
7.200,05
8.324,16
12.814,30
4.280,30
4.995,05
4.764,62
1.998,00
2.718,00
4.662,00
7.342,64
218,09
21323779688
21323779688
21323779688
21323779688
18074545082
37708310278
54946315186
54946315186
30161140758
30763201024
34621818980
24479331564
14072689490
13946681806
13946681806
13946681806
13946681806
52633392328
34984592206
34984592206
43444697764
31607100930
42850730492
32594072002
38083660026
23587386282
23587386282
23587386282
42724722066
56668257454
47479563544
48622536590
48622536590
19534981112
19534981112
19534981112
19888568182
32618101114
52432259686
27770528312
50125475368
50461460400
36769920754
11477059194
11477059194
19499290182
15080643962
15080643962
24149341794
24149341794
33368262902
33368262902
26611559386
64222005540
64222005540
64222005540
64222005540
52030406550
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
ERCAN TAŞKIN
ERCAN TAŞKIN
ERDİNÇ ATEŞ
ERHAN IŞIDAN
ERKAN AYAZ
ERKAN AYAZ
ERKAN AYAZ
ERKAN AYAZ
ERKAN AYAZ
ERKAN GÜLTEPELİ
ERKAN GÜLTEPELİ
ERKAN GÜLTEPELİ
EROL EĞERDİRLİOĞLU
EROL EĞERDİRLİOĞLU
EROL EĞERDİRLİOĞLU
EROL EĞERDİRLİOĞLU
EROL EĞERDİRLİOĞLU
ERSİN ACABEY
ERSOY EMEKLİLER
ERSOY EMEKLİLER
ERSOY EMEKLİLER
ESRA FUNDA BEKTAŞ
ESRA GÜNGÖR
EVREN ACAR
EYÜP ŞENBİL
EYÜP ŞENBİL
FAHRETTİN YILMAZ
FATİH GÜLERGÜN
FATİH MEHMET UÇMA
FATİH MEHMET UÇMA
FATİH MEHMET UÇMA
FATİH TURHAN
FATİH TURHAN
FATİH TURHAN
FATMA ALTAŞ
FATMA ALTAŞ
FATMA ALTAŞ
FERHAT HASKÖY
FERHAT HASKÖY
FERHAT HASKÖY
FERMAN ÇİÇEK
FERUDUN AKÇA
FEVZİ TETİK
FIRAT ALATAŞ
FİLİZ AYTEKİN
GIYASETTİN AYDOĞAN
GÖKÇE ÇİÇEK KAYA
GÖKÇE ÇİÇEK KAYA
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN BARIK
GÖKHAN ÇAMLIBEL
GÖKHAN ÇAMLIBEL
GÖKHAN ÇAMLIBEL
GÖKHAN DİRİK
GÖKHAN KAPLAN
GÖKHAN KAYA
GÖNÜL ÖZCAN
GÖNÜL ÖZCAN
1078766
1078766
1109573
1076099
1128264
1128264
1128264
1128264
1128264
1091806
1091806
1091806
59375
59375
59375
59375
59375
1105929
1103277
1103277
1103277
1109172
1079766
1086428
1089887
1089887
1102395
1089501
1127324
1127324
1127324
1110396
1110396
1110396
1127396
1127396
1127396
1082829
1082829
1082829
1136922
1079151
1114996
1119141
1076508
1099070
1100880
1100880
1074902
1074900
1074901
1105284
1105284
1105284
1115958
1058505
1119820
1071829
1071829
2013/18819
2013/18820
2013/20962
2012/22547
2012/28611
2012/28612
2012/28613
2012/28614
2012/28615
2012/32004
2012/32005
2012/32006
2012/32521
2013/23873
2013/23874
2013/23875
2013/23876
2012/11711
2013/54686
2013/29509
2013/19770
2013/21449
2013/15342
2013/15881
2013/18224
2013/18224
2013/20048
2013/28202
2013/64408
2013/32698
2012/28880
2012/11509
2012/20621
2012/11508
2012/31415
2012/31416
2012/31417
2009/16804
2009/16805
2009/16806
2014/10043
2013/14102
2013/21806
2012/20291
2013/14648
2012/22260
2013/28531
2013/28526
2012/24089
2012/21247
2012/10191
2012/28317
2013/31356
2012/23601
2013/23172
2012/14802
2013/21697
2013/33670
2013/36784
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
2012/21806
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
19,53
22,40
4.077,12
1.966,79
5.482,20
490,95
1.102,74
98,76
68,00
203,81
18,25
11,20
83,96
15,70
7,30
5,00
22,40
26.230,52
2.049,68
2.305,13
7.305,54
6.328,07
5.967,97
2.063,10
2.052,86
2.052,86
5.643,53
3.006,26
2.821,00
5.851,79
6.851,98
5.492,40
21.730,83
72.755,13
292,85
25,10
34,00
62,82
5,63
10,50
2.925,70
2.211,02
2.293,02
2.491,63
4.998,31
6.685,22
3.688,15
41.184,46
3.918,36
6.921,54
7.230,67
2.492,99
5.726,34
7.014,48
5.043,10
2.364,01
1.809,76
375,99
33,64
52030406550
52030406550
12395733586
31282890058
48745179544
48745179544
48745179544
48745179544
48745179544
21929401884
21929401884
21929401884
35668957694
35668957694
35668957694
35668957694
35668957694
46309396932
21398433294
21398433294
21398433294
42145706942
28076586136
21611427116
53932356714
53932356714
27796145944
37760219588
15904479166
15904479166
15904479166
37129901260
37129901260
37129901260
54310336724
54310336724
54310336724
27439257638
27439257638
27439257638
15185465230
35434244256
56554261060
29465227388
28076197202
37592006844
40786786972
40786786972
19591979268
19591979268
19591979268
17743519614
17743519614
17743519614
20390474908
61408103632
13079714372
52075425684
52075425684
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
GÖNÜL ÖZCAN
GÜLBAHAR AYKAL
GÜLTEKİN DEMİR
GÜLTEKİN YAVUZ
GÜLTEKİN YILDIRIM
GÜRBÜZ DOĞAN
HAKAN HİCRİ CEYLAN
HALE OTMAN
HALİL ÇINAR
HALİL DEMİRCİ
HALİL İBRAHİM TOPAÇ
HALİL KARAGÖZ
HALİL KARAGÖZ
HALİME BALABAN
HALİT ÖZTOPÇULAR
HALUK ERPINAR
HALUK ERPINAR
HAMZA DİNÇTÜRK
HAMZA DİNÇTÜRK
HANIM GÜLLÜÇAYIR
HANIM GÜLLÜÇAYIR
HANİFE KAYA
HARUN MORBEL
HARUN MORBEL
HARUN MORBEL
HARUN SAYIN
HARUN SAYIN
HARUN SAYIN
HARUN SAYIN
HASAN ALİ ASÖZ
HASAN ARIK
HASAN ATBİNER
HASAN ATBİNER
HASAN ATBİNER
HASAN ELÇİOĞLI
HASAN ELÇİOĞLI
HASAN FULCUN
HASAN FULCUN
HASAN GÖKTAŞ
HASAN GÖKTAŞ
HASAN GÜLMEZ
HASAN HÜSEYİN KÖKÇİNGİRT
HASAN İZİ
HASAN LEVENT GÖNÜL
HASAN LEVENT GÖNÜL
HASAN LEVENT GÖNÜL
HASAN LEVENT GÖNÜL
HASAN ÖZGÜRLER
HASAN ÜGE
HASAN ÜNALAN
HASAN ÜNALAN
HATİCE YILMAZ
HATİCE YILMAZ
HAYAL ÜRGÜN
HAYAL ÜRGÜN
HAYAL ÜRGÜN
HAYAL ÜRGÜN
HAYRULLAH YEDİKARDEŞLER
HÜLYA ÇELİK
1071829
1086437
1121244
1027188
1083476
1091948
1085234
1117040
1091308
1079084
1092219
1114440
1114440
1106662
1064537
1101699
1101699
1047562
1034575
1124529
1124529
1100070
1018484
1018484
1018484
1102771
1102771
1102771
1102771
1058214
1056776
1084486
1084486
1084486
1129645
1129645
1090805
1090805
1115193
1115193
1084944
1064895
1056914
53132
53132
53132
53132
1073527
1099316
1107336
1107336
1079451
1079451
1120633
1120633
1120633
1120633
1078991
1083614
2013/36785
2013/15889
2012/25989
2007/17727
2011/10250
2012/11793
2010/13658
2013/22892
2010/14697
2012/30792
2012/23329
2012/26425
2012/11945
2013/21948
2010/21690
2012/28083
2013/28996
2013/50084
2008/13556
2013/33805
2013/19463
2013/13222
2007/559
2007/14231
2007/558
2013/29553
2013/19451
2012/22295
2012/11348
2005/910
2013/21749
2012/31185
2013/14423
2013/14424
2012/25828
2012/25827
2013/28253
2012/11123
2013/73998
2013/22414
2012/31263
2010/21812
2012/13782
2008/11939
2008/11940
2007/2968
2007/2969
2012/30379
2012/25944
2012/12803
2012/12806
2013/14097
2013/14097
2013/31710
2013/74367
2013/50868
2013/20639
2008/10431
2013/22634
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
27,00
3.050,62
2.417,36
7.794,75
2.704,54
10.493,47
2.223,55
4.800,62
5.854,97
2.180,92
3.943,77
2.541,13
20.672,67
1.974,05
3.239,73
2.709,55
8.650,30
2.991,48
3.321,79
7.045,69
8.773,35
5.356,12
1.811,50
6.400,77
18.208,74
4.570,80
9.028,86
14.005,44
14.031,15
8.823,93
4.879,42
70,14
6,19
21,00
8.940,11
102.811,07
3.162,77
9.484,91
2.134,96
4.247,05
2.579,37
1.841,92
7.783,23
2.211,92
27.184,51
39.728,12
3,364,25
5.396,19
2.530,92
5.991,96
6.084,00
2.165,39
2.165,39
1.915,98
2.217,21
4.086,96
7.131,90
6.750,00
2.066,13
52075425684
25535396312
36430931706
28159029994
17539965038
30629126324
39964284690
28331214262
15764629190
31741372378
59755152212
57286236470
57286236470
46705590668
44833651510
17285570128
17285570128
15923628118
15923628118
23813434480
23813434480
32228047536
49945404368
49945404368
49945404368
20333481048
20333481048
20333481048
20333481048
29873143164
38821850498
16445597708
16445597708
16445597708
51691215594
51691215594
30308135968
30308135968
28967189088
28967189088
57229569702
29261182966
21314229048
33221039238
33221039238
33221039238
33221039238
29522161884
42265723898
40411995700
40411995700
28789267650
32281775162
29300169910
29300169910
29300169910
29300169910
15056656644
42406733144
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
HÜRÜ ÖZMEN
HÜSEYİN ALİ AVCAN
HÜSEYİN ALİ AVCAN
HÜSEYİN ALİ AVCAN
HÜSEYİN FULCUN
HÜSEYİN FULCUN
HÜSEYİN GEZER
HÜSEYİN GÜVEN
HÜSEYİN GÜVEN
HÜSEYİN GÜVEN
HÜSEYİN HİLMİ AKKAŞ
HÜSEYİN ÖNCEL
HÜSEYİN SAVAŞ
HÜSEYİN YAR
HÜSNÜ PALABIYIK
İBRAHİM ARIBAL
İBRAHİM ERUYAR
İBRAHİM ERUYAR
İBRAHİM İÇİN
İBRAHİM İÇİN
İBRAHİM İLERLER
İBRAHİM İLERLER
İBRAHİM İLERLER
İDRİS YALÇIN
İDRİS YALÇIN
İDRİS YALÇIN
İHSAN ÇETİN
İLHAN DÜZENLİ
İLKNUR ALTUNCU
İMRAN KAPLAN
İSA ESEN
İSA ÜLKE
İSA ÜLKE
İSMAİL BELGE
İSMAİL DEMİR
İSMAİL KARA
İSMAİL KARCI
İSMAİL KARCI
İSMAİL MORBEL
İSMAİL MORBEL
İSMAİL MORBEL
İSMAİL ÖZ
İSMAİL ÖZ
İSMAİL ÖZ
İSMAİL ÜSTÜN
İSMAİL ÜSTÜN
İSMET ARSLAN
İSMET GÖZEL
İSMET GÖZEL
KADİR KAZIM BAHADIR
KAMİL BURÇ AKTAŞ
KAMİL CEYLAN
KAMİL CEYLAN
KEMAL KARAMAN
KEMAL ÖDEMİŞ
KEMAL ÖDEMİŞ
KEMAL ÖZYILMAZ
KEMAL ÖZYILMAZ
KEMAL ÖZYILMAZ
1110693
1071040
1071040
1071040
1090805
1090805
1108703
1124481
1124481
1124481
1089137
1086296
1076853
1053116
1073118
1065035
1101315
1101315
1065004
1065003
1058063
1058063
1058063
1092096
1092096
1092096
11119947
1035275
1081299
1073146
1080267
1047558
1047558
1008342
1084413
1115211
1080396
1002599
1018484
1018484
1018484
1073526
1073526
1073526
1084261
1084261
1117558
1082549
1082949
1071026
1083680
1125401
1125401
1112958
1137445
1137445
1105203
1105203
1105203
2013/18339
2012/32640
2013/35823
2013/35824
2013/28253
2012/11123
2012/23634
2012/28508
2012/28509
2012/28510
2013/18302
2013/14416
2012/24741
2008/10034
2012/30279
2007/2421
2013/18913
2010/21903
2008/12349
2006/998
2004/585
2005/2351
2007/10647
2012/31990
2012/31991
2012/31992
2012/26172
2013/26415
2012/22834
2012/25088
2012/31160
2013/50086
2013/26396
2009/12921
2012/25196
2013/10652
2012/31143
2012/23063
2007/559
2007/14231
2007/558
2013/11361
2013/11362
2013/57313
2012/31173
2012/31174
2011/13158
2009/17406
2009/17406
2007/17277
2010/18468
2012/25837
2012/25836
2013/21542
2014/10087
2014/23279
2013/29141
2012/28302
2012/28304
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
322,53
114,04
9,78
18,00
3.162,77
9.484,91
6.090,50
3.108,09
118,96
153,00
2.444,71
1.809,52
5.713,42
1.901,64
4.549,24
1.919,89
2.602,67
11.631,81
2.313,37
9.031,73
7.382,14
10.308,95
10.971,30
298,91
26,76
33,60
11.294,78
2.480,32
4.598,13
2.820,57
320,18
1.828,92
6.216,21
2.677,69
1.910,66
2.413,00
2.445,46
6.634,47
1.811,50
6.400,77
18.208,74
1.884,04
168,72
116,60
649,04
58,12
2.507,01
8.853,69
8.853,69
5.700,83
6.376,24
1.997,79
23.640,51
5.101,28
3.780,43
5.008,58
17.824,46
1.086,82
94,52
17036579424
30314136270
30314136270
30314136270
30326135384
30326135384
12430614382
14167718678
14167718678
14167718678
34136019322
24217140854
39811121512
44512660086
48817519216
25804065796
30392090174
30392090174
44746938814
44746938814
36355946618
36355946618
36355946618
14654644510
14654644510
14654644510
19621252446
40993780190
11264783158
10157807346
43039832068
29279178432
29279178432
21230450748
44143686882
44935649644
33215051000
33215051000
49924405096
49924405096
49924405096
14732651492
14732651492
14732651492
34226005136
34226005136
11629117390
57166249156
57166249156
19748279524
39010624050
29486160848
29486160848
13868684824
62530070014
62530070014
37186706952
37186706952
37186706952
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
KEMAL ÖZYILMAZ
KEMAL ÖZYILMAZ
KEMAL ÖZYILMAZ
KEMAL ŞİN
KEMAL ŞİN
KEMAL ÜLGEY
KEMAL ÜLGEY
KENAN DÜZSÖZ
KERİM YALÇIN
KIYAS ÜSTÜNDAĞ
KIYAS ÜSTÜNDAĞ
KUBİLAY AYBİRDİ
KUBİLAY AYBİRDİ
LATİ ÖZKAN
LATİ ÖZKAN
LATİ ÖZKAN
LATİ ÖZKAN
LATİ ÖZKAN
LATİF DAĞDELEN
LATİF DAĞDELEN
LATİF DAĞDELEN
LEVENT BERBER
LEVENT ÇELEBİ
MAHİR SİLİNSİN
MAHİR SİLİNSİN
MAHİR SİLİNSİN
MAHİR SİLİNSİN
MAHİR SİLİNSİN
MAKBULE NERİMAN DİNLER
MEFAİL SAYIN
MEHMET ALİ LÜLE
MEHMET ALKAN
MEHMET AYDOĞAN
MEHMET BİRAL
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET COŞKUN ELGEN
MEHMET ÇINAR
MEHMET EMİN GÖKÇE
MEHMET EMİN GÖKÇE
MEHMET KILIÇ
MEHMET SEBER
MEHMET TÜRKER ÖZTÜRK
MESUT BAYSUĞ
MESUT BAYSUĞ
MESUT DÖNMEZ
MESUT HASKARACA
MESUT REŞAT EMEK
METE PALABIYIK
METİN SOYUTEMİZ
METİN SOYUTEMİZ
METİN SOYUTEMİZ
MUAMMER CUMA CANDEMİR
MUAMMER UYUM
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUAZZEZ SOYUTEMİZ
MUHAMMED MEDENİ ERDOĞAN
MUHAMMED MEDENİ ERDOĞAN
MUHAMMED MEDENİ ERDOĞAN
1105203
1105203
1105203
1095719
1095717
1061459
1061459
1054751
1123732
1089273
1089273
1102747
1102747
1078592
1078592
1078592
1078591
1078591
1080910
1080910
1080910
1083512
1058152
1126272
1118010
1118010
1126272
1118010
1059173
1122891
1071638
1089501
1083572
1084314
1082810
1082810
1106598
1124334
1124334
1119221
1060352
1094105
1081011
1081011
1084635
1118807
1099718
1073118
1105365
1105365
1105365
1099505
1093415
1105365
1105365
1105365
1096478
1067821
1093492
2012/28305
2013/29142
2013/60961
2012/23367
2013/21828
2007/1581
2007/1580
2009/11831
2013/19549
2009/13741
2009/10849
2013/54719
2012/23546
2012/24327
2012/24328
2012/24329
2012/2460
2013/30731
2009/14221
2009/14220
2009/14222
2012/24526
2005/550
2012/25862
2012/21772
2012/11434
2012/25861
2012/21771
2007/4434
2013/20623
2012/30171
2013/28202
2012/10542
2012/31175
2012/30923
2009/17176
2012/21416
2013/20750
2013/19646
2013/21508
2012/15607
2009/17091
2013/31086
2013/31086
2012/27652
2013/20661
2013/13679
2012/30279
2013/54998
2013/33182
2013/21630
2013/28705
2011/12721
2013/54998
2013/33182
2013/21630
2013/20817
2012/20831
2011/12711
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
59,20
1.549,96
178,75
2.485,49
4.396,63
2.667,77
31.906,62
8.528,53
2.281,75
7.117,21
18.509,30
3.610,47
9.790,60
124,53
11,15
9,80
201,06
3,17
3.568,50
39.848,10
148,80
4.276,81
6.002,54
1.944,91
3.121,91
13.340,16
22.042,12
35.901,92
7.776,32
2.485,32
573,00
3.006,26
7.049,78
254,79
2.341,50
3.606,18
8.243,78
3.249,64
6.568,02
7.612,93
1.891,81
4.825,61
3.648,32
3.648,32
3.465,91
4.216,20
1.912,35
4.549,24
2.597,51
3.868,58
4.290,34
6.029,21
1.883,76
2.597,51
3.868,58
4.290,34
4.764,78
6.172,93
23.999,33
37186706952
37186706952
37186706952
38011880458
38011880458
17248730866
17248730866
56680257098
19970481672
17383653938
17383653938
13106534058
13106534058
57871422882
57871422882
57871422882
57871422882
57871422882
27820697494
27820697494
27820697494
39139842830
25999561578
14345669334
14345669334
14345669334
14345669334
14345669334
33488194572
19841485594
30026114658
61513096584
16546368054
14426621602
51550428752
51550428752
21827419240
35509971032
35509971032
57649504482
58810176354
33772024738
44836692978
44836692978
26177277830
45682623826
49555494230
48787520236
51238437946
51238437946
51238437946
36199939302
51226438382
51226438382
51226438382
17288759636
17288759636
17288759636
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
MUKADDES UYAR
MURAT ALTUNCU
MURAT BİLGE KELÇE
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT KARABULUT
MURAT ÖZGÜR
MURAT ÖZGÜR
MURAT TÜRKMEN
MUSA ARGUÇ
MUSTAFA ALAKUŞ
MUSTAFA ALİ GERDAN
MUSTAFA ALİ GERDAN
MUSTAFA ALİ GERDAN
MUSTAFA AYDOĞAN
MUSTAFA ÇEVİK
MUSTAFA GÜÇLÜ
MUSTAFA KAPLANGİL
MUSTAFA KAPLANGİL
MUSTAFA USLU
MUSTAFA USLU
MUTLU COŞKUNER
MUTLU COŞKUNER
MUTLU COŞKUNER
MÜLAYİM PEHLİVAN
MÜZEYYEN ÖZYILDIZLI
MÜZEYYEN ÖZYILDIZLI
MÜZEYYEN ÖZYILDIZLI
MÜZEYYEN ÖZYILDIZLI
NACİYE SARUCAN
NACİYE SARUCAN
NACİYE SARUCAN
NACİYE SARUCAN
NACİYE SARUCAN
NACİYE SARUCAN
NACİYE SARUCAN
NADİR ÖZGÜRLER
NADİR ÖZGÜRLER
NECDET ZORBA
NECDET ZORBA
NECDET ZORBA
NEDİM ÖZKAN
NEJDET ÖZDOĞAN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NEVZAT ÖZEN
NİHAL ŞENKAL ECE
NUSRET GALİTEKİN
OGÜN GÖRÜŞKEN
OGÜN GÖRÜŞKEN
OGÜN GÖRÜŞKEN
OGÜN GÖRÜŞKEN
1097867
1081299
1060309
1088720
1088720
1088720
1088720
1087488
1087488
1053507
1099377
1106377
1101241
1101241
1101241
1009192
1110197
1064980
1068794
1071610
1088151
1088151
1122856
1122856
1122856
1060120
1124913
1124913
1124913
1124913
1111661
1111661
1111661
1111661
1111661
1111661
1111661
1073527
1073527
1074965
1074965
1074965
1032790
1081271
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
1010886
1042326
1106629
1076860
1091858
1076860
1076860
2014/29707
2012/22834
2013/24660
2010/10616
2009/19441
2010/10603
2010/10615
2009/17155
2009/17154
2007/13553
2013/13641
2013/21856
2013/29155
2013/29156
2013/61836
2007/4876
2011/13105
2010/21830
2010/10344
2012/32398
2013/15773
2009/19030
2013/19373
2014/11648
2014/11649
2012/15446
2012/25792
2012/20336
2013/25381
2012/25791
2014/13377
2014/13376
2013/30129
2012/11234
2014/13373
2014/13375
2014/13374
2012/30379
2012/30379
2007/1772
2007/1773
2007/1771
2013/37465
2012/32130
2009/11014
2009/11015
2009/11016
2009/11017
2009/11018
2009/100104
2009/100105
2009/100106
2009/100107
2013/16160
2013/17724
2012/18543
2013/28104
2013/33610
2012/11949
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
EĞİTİME KATKI PAYI
ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
8.696,91
4.598,13
2.120,69
1.917,56
13.499,32
14.496,14
22.691,13
1.963,07
21.920,77
5.700,56
4.393,68
5.167,26
718,04
64,31
52,50
6.358,94
2.027,09
4.587,87
1.807,04
1.899,11
2.107,43
5.523,02
3.502,84
3.654,00
10.741,00
2.213,66
14.147,50
21.264,09
25.640,03
162.969,27
3.114,00
4.788,00
7.506,55
7.983,05
11.054,00
11.250,00
17.784,00
5.396,19
5.396,19
2.504,06
3.717,00
27.961,95
2.272,40
2.424,57
690,51
61,84
3,00
10,00
24,00
70,35
10,50
2,50
4,00
4.215,42
5.868,67
5.231,66
9.111,38
10.911,67
16.760,05
26624259006
52711375236
31846637884
63328036090
63328036090
63328036090
63328036090
16169607332
16169607332
29305795640
28789267650
21200440182
57409232372
57409232372
57409232372
57721222334
37750892180
40750479916
61390100718
61390100718
24233339324
24233339324
15899418140
15899418140
15899418140
32237084492
52540187192
52540187192
52540187192
52540187192
21779424590
21779424590
21779424590
21779424590
21779424590
21779424590
21779424590
29462163856
29462163856
33212039452
33212039452
33212039452
25310303276
14642644034
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
26377867084
49969312250
39946814532
40786786804
40786786804
40786786804
40786786804
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
OKTAY BABACAN
ORHAN SAYAR
OSMAN AKÇAY
OSMAN SELİMOĞLU
OSMAN TAŞÇI
OSMAN TAŞÇI
OSMAN TAŞÇI
ÖMER ALTINEL
ÖMER DİNDAR
ÖZGÜR İLHAN
PERİHAN AKDEMİR
PINAR BAYATUR(URAL)
PINAR BAYATUR(URAL)
PINAR BAYATUR(URAL)
RAFET ARICI
RAFET ARICI
RAFET ARICI
RAFET ARICI
RAFET ARICI
RAFET GÖKÇE
RAFET TAY
RAMAZAN BİLBEY
RAMAZAN ERHİN
RAMAZAN ERHİN
RAMAZAN ERHİN
RAMAZAN ERHİN
RAMAZAN GEZER
RAMAZAN ÖZKAN
RAMAZAN ÖZKAN
RAMAZAN ZIRAMAN
RAZEN KARA
RECEP TAN
RIFAT CANTEKİN
SAADET ÇAĞLAYAN
SABAHATTİN ÖZEL
SABAHATTİN ŞENER
SADETTİN KOÇANALI
SADIK PELEVAN
SADIK PELEVAN
SADIK PELEVAN
SADIK SEVERCAN
SADIK SEVERCAN
SAİT ORHAN
SAİT ORHAN
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SALİH ZEKİ DOĞRU
SAMİME YILDIZ
SAVAŞ ÇAM
SEBAHAT KİRİŞ
SEÇKİN SEÇİLMİŞ
SEÇKİN SEÇİLMİŞ
SEÇKİN SEÇİLMİŞ
SEFA DURUKAN
1076387
1091619
1118013
1092157
1084806
1084806
1084806
54129
1129594
1109438
1075761
1067607
1067607
1067607
1112091
1112091
1112091
1112091
1112091
1081678
1079203
1067712
1099627
1099627
1099627
1099627
1088982
1100243
1100243
1071911
1054955
1096750
1058214
1114154
1024258
1084787
1004997
1115033
1115033
1115033
1101660
1101660
1109424
1109424
1005262
1005262
1005262
1005262
1005262
1005262
1005262
1005262
1098402
1093329
1083526
1076318
1076318
1076318
1109245
2012/30419
2012/23307
2012/22033
2012/12759
2012/31223
2013/14421
2013/14422
2013/37817
2014/22634
2012/20851
2010/13949
2013/12875
2013/12876
2013/12877
2013/36121
2012/11216
2012/27145
2013/30207
2012/23465
2012/30991
2012/24776
2012/19721
2012/12756
2012/11803
2012/27789
2012/11802
2012/27276
2013/13253
2013/28853
2013/27694
2009/12351
2012/22232
2005/910
2013/21295
2014/10674
2012/22212
2007/2951
2013/10710
2013/10711
2013/62050
2012/11654
2012/11653
2012/11274
2012/11273
2012/32586
2012/32586
2013/25945
2013/25945
2012/32587
2013/25946
2013/51402
2013/59390
2012/11253
2013/35973
2013/17784
2012/32358
2012/32359
2013/24438
2013/73792
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
DAMGA VERGİSİ
PRİM
PRİM
İDARİ PARA CEZASI
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
1.804,33
4.235,81
4.556,32
1.810,35
150,75
13,50
10,50
3.363,47
1.890,24
6.703,53
3.411,63
2.336,93
209,28
88,00
2.793,00
8.025,01
8.163,86
9.787,67
10.039,32
383,18
2.503,63
2.975,73
2.009,51
2.039,12
2.384,08
20.105,48
2.009,85
1.919,55
4.749,33
6.317,54
3.592,14
6.757,60
8.823,93
4.367,10
17.437,87
6.605,67
4.451,70
5.116,67
432,40
74,00
2.969,48
35.138,64
6.246,99
70.129,80
4.559,87
4.559,87
10.407,73
10.407,73
390,87
833,06
159,86
868,99
7.870,32
4.698,45
3.717,00
4.878,45
413,17
200,90
1.832,13
52612393124
37015924540
51040445610
63772383290
15893620914
15893620914
15893620914
24344335086
62080085346
17972542254
37804873448
44773666520
44773666520
44773666520
29395605560
29395605560
29395605560
29395605560
29395605560
47611570348
58168208592
26854233036
52534336742
52534336742
52534336742
52534336742
10949792270
17140014064
17140014064
39589836786
17927360612
44869722192
15668737632
53746378766
25976281000
28355201972
50152074510
24185348566
24185348566
24185348566
23480364066
23480364066
55249302774
55249302774
62443065640
62458065130
62443065640
62458065130
62458065130
62458065130
62458065130
62458065130
50116485550
46876616846
61753374084
16925590434
16925590434
16925590434
33358430212
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
SEFA DURUKAN
SEFA DURUKAN
SEFA DURUKAN
SEFA DURUKAN
SEFA DURUKAN
SEFA DURUKAN
SEKİNE GERDAN
SELAHATTİN ERYILMAZ
SELAMİ ÇAKAR
SELİM ÇAKIR
SELİM SIĞIRTMAÇ
SELİM SIĞIRTMAÇ
SELİM ÜYEMİŞ
SELİM ÜYEMİŞ
SEMİHA KOLSARICI
SEMİHA KOLSARICI
SEMRA PREPOL
SEMRA PREPOL
SERBÜLENT YILMAZER
SERDAR KIVRAKBAŞ
SERDAR SEART
SERKAN DEDEŞİN
SEVGİ KARASOY
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SEVGÜL ÇİFTÇİ
SIRRI RAZLIK
SİBEL OLCAY AKÇA
SÜLEYMAN AKKUŞ
SÜLEYMAN AKKUŞ
SÜLEYMAN AKKUŞ
SÜLEYMAN BAKAY
SÜLEYMAN BALABAN
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN BULUT
SÜLEYMAN İŞÇİLER
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN PALA
SÜLEYMAN TETİK
ŞAHİN ÖNDEÇ
ŞAHSİNE ÖZGÜRLER
ŞENOL SIVACI
ŞENOL SIVACI
ŞENOL SIVACI
ŞENOL VEZİR
ŞENOL VEZİR
ŞENOL VEZİR
ŞEVKET AKMAN
ŞEVKET AKMAN
ŞEVKET AKMAN
ŞEVKET BİLDİK
ŞEVKET ŞENYÜZ
ŞÜKRÜ DEMİRGÜRZ
ŞÜKRÜ KORKMAZ
TALHA ÇERÇİ
TALHA ÇERÇİ
TALHA ÇERÇİ
TUNCAY EMEKLER
TUNCAY EMEKLER
1109245
1109245
1109245
1109245
1109245
1109245
1067347
1016298
1097746
1091493
1079183
1079183
1052347
1052347
40314
40314
1042299
1042299
1055080
1080256
1071879
1066598
1059971
1100104
1100104
1086060
1060554
1087652
1087652
1087652
1078117
1064230
1054270
1060534
50808
1092379
1092379
1092379
1100138
1095801
1073527
1092866
1092866
1092866
1053210
1053210
1053210
1131171
1131171
1131171
1077314
1090652
1085717
35937
1097401
1097401
1097401
1112742
1112741
2012/27491
2013/25399
2012/23648
2013/42372
2012/27490
2013/25398
2010/14489
2013/14277
2013/13118
2012/25169
2013/33792
2012/24773
2008/13061
2008/100379
2013/10469
2013/49394
2014/12953
2007/5619
2010/19903
2013/18765
2012/21845
2007/11323
2007/15760
2012/27804
2012/11647
2010/21601
2012/15861
2012/14437
2012/11154
2012/14436
2012/30600
2007/16839
2010/15604
2007/9297
2013/10441
2013/28181
2013/55476
2012/22174
2012/22277
2013/20305
2012/30379
2012/31993
2012/31994
2012/31995
2007/2306
2007/2307
2007/3565
2013/53233
2014/22991
2013/75565
2007/2343
2012/25106
2009/10829
2012/10709
2009/15836
2010/12151
2009/15835
2012/15588
2012/11209
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
SÜLEYMAN BULUT
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
DAMGA VERGİSİ
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
PRİM
PRİM
İŞSİZLİK PRİMİ
İŞSİZLİK PRİMİ
2.305,00
2.374,27
9.775,07
11.873,97
25.739,09
26.512,65
2.999,94
2.962,44
2.722,18
2.202,64
3.884,36
4.245,14
6.043,24
11.062,87
33358430212
33358430212
33358430212
33358430212
33358430212
33358430212
56230271680
21185440184
57475239046
60469131516
68698142082
68698142082
36034401742
36034401742
2.400,90
2.721,07
10.960,44
4.102,45
4.521,86
3.473,55
2.273,29
6.468,40
7.933,49
3.141,76
4.631,98
3.702,12
14.630,82
35.471,19
2.897,46
4.977,05
2.760,25
11.015,22
2.025,93
5.453,31
6.739,79
9.593,21
6.477,53
2.489,13
5.396,19
112,56
10,08
22,40
33.378,05
2.989,08
2.446,61
2.061,29
2.131,61
2.850,19
19.335,97
3.234,01
4.348,86
7.058,25
3.353,71
9.697,91
37.449,76
24.118,65
41.287,00
40639574794
40639574794
32093084582
41863751296
19778487708
21133869968
30971118336
39538829210
39538829210
41440751848
27413107690
40214023006
40214023006
40214023006
45547640678
12680709968
72664010602
72664010602
27545227846
39865267556
39865267556
39865267556
56551261124
53029378244
29525161720
49888470086
49888470086
49888470086
51358458302
51358458302
51358458302
58444002456
58444002456
58444002456
12791513874
46936590192
60484343192
53743341572
11987439158
11987439158
11987439158
37315982738
37315982738
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
1
2
3
4
5
6
TÜLAY KAYA
TÜRKAN TOPKAYA
UĞUR KARABACAK
UĞUR KARABACAK
UĞUR KARABACAK
UĞUR ÖZTÜRK
UĞUR YENGİL
UMUT ZARSUER
UMUT ZARSUER
UMUT ZARSUER
ÜMİT ÇOBAN
ÜMİT NALPANT
ÜMİT NAMLI
ÜMİT NAMLI
ÜNSAL ÇAKIR
VEYSEL GERDAN
YALÇIN YENİLMEZ
YASEMİN ERÇEVİK
YASEMİN YEYİTLER
YAŞAR BAHAR
YAŞAR BAHAR
YAŞAR BAHAR
YAŞAR BAHAR
YEKTA AKIN
YELİZ KIRALİ
YILDIZ AK
YUSUF TAŞÇI
YUSUF TAŞÇI
YUSUF ZİYA ATIŞ
YÜKSEL ÖZMEN
ZEYNEP ÖZER
ZİNET YALÇIN
ZİNET YALÇIN
ZİNET YALÇIN
ZÜBEYİR KESİCİ
ZÜLKÜF AÇIKGÖZ
ZÜLKÜF AÇIKGÖZ
ZÜLKÜF AÇIKGÖZ
1056795
1043098
1080910
1080910
1080910
1114847
1077860
1102202
1102202
1102202
1088846
1074474
1130729
1130729
1099311
1056467
1094933
1121520
1122593
1061038
1076780
1076780
1061038
1124570
1094105
1120715
1067007
1067007
1086490
1070265
1083972
1092096
1092096
1092096
1094499
1115208
1115208
1115208
İSİM
ERSİN ACABEY
KIYAS ÜSTÜNDAĞ
MÜZEYYEN ÖZYILDIZLI
MÜZEYYEN ÖZYILDIZLI
TUNCAY EMEKLER
TUNCAY EMEKLER
SİCİL
1105929
1089273
1124913
1124913
1112741
1112741
2012/13501
PRİM
2013/17392
PRİM
2009/14221
İŞSİZLİK PRİMİ
2009/14220
PRİM
2009/14222
DAMGA VERGİSİ
2013/21711
PRİM
2009/12189
PRİM
2013/54816
PRİM
2012/28098
PRİM
2013/30537
PRİM
2009/19360
PRİM
2007/1096
PRİM
2013/34120
PRİM
2013/53292
PRİM
2013/21828
PRİM
2012/13340
PRİM
2012/11857
PRİM
2013/21582
PRİM
2013/20537
PRİM
2012/15932
PRİM
2012/27630
PRİM
2012/27630
PRİM
2010/15730
PRİM
2012/25923
PRİM
2009/17091
PRİM
2013/20886
PRİM
2005/1020
PRİM
2009/15421
PRİM
2013/15596
PRİM
2010/15332
PRİM
2013/27202
PRİM
2012/31990
PRİM
2012/31991
İŞSİZLİK PRİMİ
2012/31992
DAMGA VERGİSİ
2013/32324
PRİM
2013/24355
PRİM
2013/24358
İDARİ PARA CEZASI
2013/10708
PRİM
180.00 ÜSTÜ
DOSYA
TÜR
2012/11710
PRİM
2009/10848
PRİM
2012/20335
PRİM
2013/25380
PRİM
2012/11208
PRİM
2012/15587
PRİM
2.994,88
1.831,91
3.568,50
39.848,10
148,80
6.091,37
5.162,67
3.118,46
3.253,46
11.252,78
3.668,57
10.453,80
3.864,32
6.512,90
4.396,63
3.663,09
15.816,68
7.612,93
2.399,92
2.539,85
4.826,52
4.826,52
17.367,68
8.653,23
4.825,61
7.072,50
2.299,62
10.566,20
2.326,92
5.033,95
3.083,14
298,91
26,76
33,60
2.781,05
2.731,88
3.101,00
5.152,12
52090414038
39854178948
63697015726
63697015726
63697015726
26999247110
50818456568
30800105940
30800105940
30800105940
38191860264
27668236022
20965362968
20965362968
63754021806
57406232436
43954681246
12917716936
19445497856
11469005826
11469005826
11469005826
11469005826
57487509892
15683799974
39217839158
27010693930
27010693930
57553044890
26263870532
43600501010
14618645768
14618645768
14618645768
45715646402
13391033014
13391033014
13391033014
ASIL ALACAK KİMLİK NO
293.975,63
46309396932
206.686,90
17383653938
244.536,79
52540187192
294.860,32
52540187192
474.800,57
37315982738
277.364,57
37315982738
Download

isim sicil dosya tür asıl alacak kimlik no 1 abdullah pehlivan