Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü):
24.02.2014
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE HAK KAZANILMAYARAK
MÜSTEŞARLIĞA İADE EDİLEN DEVLET KATKISI TUTARLARINA İLİŞKİN
SEKTÖR DUYURUSU
(2014/7)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelgenin (2013/10)
2 nci maddesine göre, sistemden ayrılan katılımcıların devlet katkısı hesabındaki hak
kazanılmayan tutarlardan Müsteşarlık hesaplarına fazladan ödenen kısmın iade süreci
kapsamında, emeklilik şirketleri tarafından Emeklilik Gözetim Merkezine (EGM) yapılması
gereken başvuruya ilişkin son tarih, gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen 2014 yılı için
bir defaya mahsus olmak üzere 30/06/2014’e, EGM’nin yaptığı incelemenin sonuçlarını
şirketlere ve Müsteşarlığa gönderimine ilişkin son tarih ise 31/07/2014’e kadar uzatılmıştır.
Download

Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanilmayarak Müstesarliga