TİREBOLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
Araç Tescil İşlemleri
Sürücü Belgesi İşlemleri
2
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Fatura ve Fatura düzenleyen bayinin yetki belgesi ,
2- Uygunluk Belgesi,
3- Zorunlu mali mesuliyet sigortası,
4- ÖTV ödeme belgesi aslı,
5- Vatandaşlık numarası,
6- Tescil ve Trafik Belgesi ( Trafik Tescil Şube veya Bürosundan ),
7- Şoförler odasından yeni kayıt dosyası
8-Ticari araçlar için şoförler odasından sicil kaydı,
9- Tüzel kişiler için imza sirküleri,
10-Verasetli araçlar için veraset ilamı (İlgili mahkemeden)
11-Teknik değişiklik yapılanlarda MMO’dan proje-teknik belge,
12-Muayene istasyonunda fenni muayene yaptırılacak,
13-Devir-Trf’ten çekme ve Hurda işlemlerinde vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
1- Sertifikanın aslı,
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3- Diploma aslı,
4- Şoförler derneğinden dosya ( Dosya içindeki bilgiler nüfus bilgilerine göre
doldurulacak )
5- Sağlık raporu ( Aslı ) ( 2 yıl geçerli )
6- Sabıka kaydı ( Aslı ) ( 1 Yıl geçerli )
7- Kan grubu belgesi,
8- Maliyeden harç makbuzu,
9- Dört ( 4 ) Adet Fotoğraf,
10- Sürücü belgesi kart ücreti,
11- Öğrenim belgesi,
12- MTSK Müdürlüğüne müracaat formu ( Onaylı Fotokopisi )
Yivsiz Tüfek
Ruhsatnamesi
1- Dilekçe
2- Şahsın Elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Sabıka kaydına ilişkin beyanı,
4-Maliyeden Vergi Borcu Yoktur yazısı
5- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almasına engel halinin bulunup bulunmadığını
gösteren sağlık raporu,
6- İki adet fotoğraf.
7- Parmak izi (Dosyasında yok ise)
4
Yivsiz Tüfek Satın Alma
Belgesi
1-Dilekçe ve ikamet beyanı ,
2-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
3-Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
(Dosyasında bulunan Raporun üzerinden altı ay geçmiş ise),
4- Maliyeden Vergi Borcu Yoktur yazısı
5- İki adet fotoğraf,
6- Parmak izi (Dosyasında yok ise)
5
Yivsiz Tüfek Devir
İşlemleri
3
6
Parmak İzi Alınması
İşlemleri
7
İlçe Emniyet Müdürlüğüne
Gelen Evrakların (PostaElektronik Posta vb.)
Kayıt ve Havale İşlemleri
8
4982 Sayılı Bilgi Edinme
Kanunu İşlemleri
3071 Sayılı Dilekçe
Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanun İşlemleri
30 Dakika
Kurum içi ve kurum dışı
yapılan yazışmaların
tamamlanmasından sonra
1 saat
Kurum içi ve kurum dışı
yapılan yazışmaların
tamamlanmasından sonra
1 saat
Kurum içi ve kurum dışı
yapılan yazışmaların
tamamlanmasından sonra
1 saat
1-Devir eden ve devir alanın karşılıklı dilekçeleri.
2-Devir alan ve Devir edenin Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
3- Bir adet fotoğraf,
4- Parmak izi (Dosyasında Yok ise)
1- İlgili birimlerden (Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği-Belgelendirme Büro
Amirliği-Soruşturmacı Birimler) parmak izi alınacak şahıs ile ilgili resmi yazı.
2- Parmak izi alınacak şahsın kimlik bilgilerini içeren resmi belge.(Nüfus CüzdanıEhliyet vb.)
15 Dakika
1-İşlem yapılacak veya bilgi mahiyetinde gelen evraklar.
15 Dakika
1-Gerçek kişiler tarafından yapılacak başvuruda; başvuru konusu ile birlikte başvuru
sahibinin adı-soyadı, imzası ve adresini içeren dilekçe.
2- Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda; tüzel kişinin ünvanı, adresi, yetkili
kişinin imzası ve yetki belgesini içeren dilekçe.
3- Gerçek veya tüzel kişiler başvurularını E-Posta veya faks yoluyla yaparsa ayrıca
kimliği tespit için T.C. Kimlik Numarası ile birlikte gerçek kişiler için yönetmelik ekinde
yer alan EK:1; tüzel kişiler için Ek:2 doldurulması mecburidir.
(Belirtilen ekler İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde mevcut olup vatandaş memnuniyeti
açısından kanun ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmaktadır.)
9
15 Dakika
1- Belli bir konuyu ihtiva eden ve dilekçe sahibinin adı-soyadı, imzası, iş veya ikamet
adresini içeren dilekçe.
Kanuni süre 15 iş günü
(Bilgi veya belgeler başka
bir kurumu
ilgilendiriyorsa veya o
kurumlardan istenecekse
başvuru sahibine bilgi
verilmek kaydıyla 30 iş
günü
Kanuni süre 30 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
: Fahrettin SADULLAHOĞLU
Ünvan
: İlçe Emniyet Müdürü
Adres
: Hamam Mahallesi
Tel
: 0454 4114019
Faks
: 0454 411 27 17
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
: Ömer Lütfi YARAN
Ünvan
: Kaymakam
Adres
: Tirebolu Kaymakamlığı
Tel
: 0454 411 40 02
Faks
: 0454 411 41 94
E-Posta
: [email protected]
Download

Hizmet Standartları - Tirebolu Kaymakamlığı