Tarih
: 20.03.2014
Evrak No: 1403200248
'I
U ä-ı :~\ f.í 'ı'
N ı ›x\ §=‹il › iv,
f\¦¬i÷; ı 1 şi
U s; (IJ
ıNsTıTuT TuRc DE NoRMAı_ısATıoN
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
Sayı
Konu
:
14.03.2014
2 28382635-770.00.00.00-95403
Z Eğitim İşleri (Genel)
Türk Standardları Enstitüsü olarak, endüstri alanında çalışmak için eğitim almış veya almakta
olan kişilerin, mevcut sistemlerin ve idari işlemlerin etkinlik ve verimliliğinin arttırılmasına
yönelik bir takım temel bilgi, beceri, bakış açısı, üretme yeteneği, bilgiyi değerlendirmehizmet
kullanma-yorumlama ve uzmanlık kazanmalarının öneminden yola çıkarak, topluma
üniversitelerin
Bu
teknik,
amaçla
etme misyonumuza bir halka daha eklemeyi hedeflemekteyiz.
mezun olan veya bu
birinden
dallarının
mühendislik
fen bilimleri
herhangi
ve/veya
ürıiversitelerin son sınıf öğrencileri ile ilgili sektörün ihtiyaç duyabileceği teknik alanlarda
sertifikalı uzmanlar yetiştirerek ülkemiz istihdamına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan
“Türk Standardları Enstitüsü Endüstriyel Adaptasyon Eğitimi Programı” hizmete sunulmuştur.
hazırlanan afiş ve broşür ekte
Endüstriyel Adaptasyon Programı Eğitimlerinin tanıtımına yönelik
ile ilgili detaylara
bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca, www.tse.org.tr intemet sitemizde program
yer almakta olup, programlara başvurular kabul edilmeye başlanmıştır.
Yeni mezun olan veya son sınıf öğrencilerinin, iş hayatına daha hızlı ve profesyonel girişlerine
ve standardların
bulunmak
katkıda
öğreterek ülkemiz sanayicisinin
uygulanmasını
üzere
bulunmak
katkıda
artmasına
açılan programlardan sertifikalı
standardizasyon bilincinin
uzmanlar olarak faydalandırrrıak amacıyla, “Endüstriyel Adaptasyon Programı" ile ilgili ekte
katkılarınızı bekler.
verdiğimiz broşür ve afişlerin hedef kitlelere ulaştırılabilmesi için değerli
saygılarımızı sunarız.
e-imzalı
Üzeyir KARAGOZ
Genel Sekreter
EKLER:
1) EAP Tanıtım Afişi
2) EAP Tanıtım Broşürü
ıseorgtt/Dognılama
asp›:7p=razxbí5_|
adresi
Evrak
//ebys
olarak
htqa
doğnılaıııı
ırnulanmışur
lmıaKaııuı\u`ııa
5070
gm:clcktroııık
Buevıak
sayılıElekuonık
_
_ 7,
Adres
Tzıaran
aıuıesssı
E-,mm..¬§=z¢[email protected]ß=_.fgzz
_
ýý
_
_)
M sızzeıı
Aynnzııısııgı
ru sızzaıeaua
Eızıammk
AğMrşyw
_
V
1
“*›¢'*&
Download

buradan