MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ UYGULAMALARI
Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan, risk
ve tehditlerden koruyan insani, ahlaki, sosyal ve manevi değerlerimizin öğrencilerimize kazandırılması
amacıyla ilimizde Değerler Eğitimi Uygulamaları 2011-2012 yılından başlanmış olup, her okulda Değerler
Eğitimi Komisyonu oluşturulmuştur. (Okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, rehber öğretmen,
bir öğretmen ve bir öğrenciden oluşmaktadır.) Bu kapsamda Adalet, Savgi ve Saygı, Yardımlaşma, Hoşgörü,
Sabır, Sorumluluk, Çalışkanlık, Kanaatkarlık, Sağlıklı Yaşam, Vefa vs. değerler aylık olarak ildeki tüm
okullarımızda işlenmektedir.
Eğitim öğretim yılının başında ve sonunda Değerler Eğitimi Okul Temsilcilerinin katılımıyla yıllık
uygulama planı hazırlanır ve her ay Milli Eğitim Müdürlüğü Ag-Ge birimince yıllık planda belirlenen ayın
değeri ile ilgili Uygulama Yönergesi hazırlanır. Bu kapsamda okullarımızda ve sınıflarımızda Değerler
Eğitimi Panoları oluşturulup, temaya uygun sözler ve afişler asılmaktadır. Ayın değeri ile ilgili Milli Eğitim
Müdürlüğünün de uygun gördüğü kitapların okunması, film ve/ya videoların izlettirilmesi tavsiye
edilmektedir. Ayın değerine uygun olarak, ayın örnek şahsiyetleri seçilip, örnek davranışlar hakkında
öğretmenler tarafından bilgilendirilme yapılmaktadır. Milli Eğitim Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan sınıf içi
etkinlikler uygulanmakta ve ayın değeri ile ilgili kıssadan hisseler öğrencilerle paylaşılmaktadır. Okullarda
uzman ve eğitimcilerin katılımıyla seminerler verilmektedir. Ayrıca velilerin de bu süreçte aktif rol alabilmeleri
için, Okul Değerler Eğitimi Komisyonları tarafından, ayın değeriyle ilgili kısa bir mektup hazırlanarak velilere
gönderilmektedir. Gene ayın değeriyle ilgili, slogan, logo, spor ve bilgi yarışmaları ile turnuvalar
düzenlenmektedir. Her ayın değeri ile ilgili kentin farklı yerlerindeki billboardlara güzel sözler ve afişler
asılıp, kamuoyunun bilgilenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca ildeki bütün okulların Değerler Eğitimi temsilcileri
googlegroup ve facebook gruplarına dâhil edilmiş ve böylece her türlü fikir alışverişi sağlanmıştır. Okullarda
yapılan bütün çalışmalar açıklamalarıyla beraber Değerlendirme Formu şeklinde Ar-Ge birimine
gönderilmekte ve değerlendirilmektedir.
Muş İl Müftülüğü ile protokol imzalanarak camilerde imamların kürsü konuşmalarında ve Cuma
sohbetlerinde ayın değeriyle ilgili halkı bilgilendirmeleri sağlanmaktadır.
Okullara gönderilen Ödül Yönergesine göre ayın değerini en iyi işleyen okullara Değerler Eğitimi
Başarılı Okul Belgesi ile üstün gayret gösteren öğrenci, veli, diğer kurumlar ile sene sonunda yıl içindeki
performansları dikkate alınarak öğretmen ve idarecilere Değerler Eğitimi Onur Belgeleri verilmektedir. Bütün
bu çalışmaların oldukça verimli geçtiği görülmekte ve daha da iyi şekilde yürütülmesine devam edilecektir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ARGE Birimi
Değerler Eğitim
mi Okul Tem
msilcileri Semineri
O
Okullarda
Deeğerler Eğitiimi Çalışmaaları
O
Okullarda
Deeğerler Eğitiimi Çalışmaaları
O
Okullarda
Deeğerler Eğitiimi Çalışmaaları
Okullarda Değerler Eğitimi Çalışmaları
Okullarda Değerler Eğitimi Çalışmaları
Okullarda Değerler Eğitimi Çalışmaları
Okullarda Değerler Eğitimi Seminerleri
Değerler Eğitimi Temsilcilerine Seminer
Değerler Eğitimi Kapsamında Öğrenci Semineri
Değerler Eğitimi Kapsamında Tüm Okullara Dağıtılan Kitaplar
Değerler Eğitimi Kapsamında Öğretmen ve Öğrencilere Kitap Dağıtımı
Okullarda Değerler Eğitimi Panoları
Okullarda Değerler Eğitimi Panoları
Değerler Eğitimi Billboardları
Değerler Eğitimi Billboardları
Değerler Eğitimi Ödül Belgeleri (Öğretmen / Veli)
Değerler Eğitimi Ödül Belgeleri (Öğrenci / Okul)
Değerler Eğiitimi Ödül Dağıtım
D
Törreni
Basındda Değerlerr Eğitimi
Download

MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ