Beyaz et ihracatı Rusya
ile 500 bin tonu zorluyor
eyaz Et Sanayicileri ve
Damızlıkçıları Birliği
Derneği (BESD-BİR)
Başkanı Sait Koca, 2013 yılında
396 bin ton olarak gerçekleşen
kanatlı eti ihracatının ABD ve AB
gibi bazı ülkelerden gıda ithalatını durduran Rusya’nın
Türkiye’ye yönelmesinin de etkisiyle bu yıl 450 bin tona ulaşmasını beklediklerini söyledi.
Sektöre ilişkin değerlendirme
toplantısında konuşan Sait
Koca, “2013’te sektör 396 bin ton
ihracatla 655 milyon dolar döviz
geliri elde etti.
B
TAKSiM VE KIZILAY'A GiRiŞ PARALI OLACAK
met
aşbakan Ah un
’n
Davutoğlu dığı
bugün açıkla mı’nda
gra
önüşüm Pro
‘Öncelikli D ler yer aldı.9 Başlıkta
kritik eylem lem planlarından miaçıklanan eytandaşı ilgilendiren
lyonlarca var verildi.
adımlara ye
t merkezına göre ken
Eylem plan bil girişi sınıro
t
lerine otom . Büyükşehirlerde ken
k
ca
a
ıl
ır
d
n
la
raç girişini
merkezine a n pilot Akıllı Ulaşım
e
ir
ücretlend US) uygulaması
Sistemleri (A.Yeni metro, tren gibi
başlatılacakistasyon projeleri
raylı sistem ‘otoparklar’ zorunlu
tasarlanırken. Otopark ücreti ile
k
hale gelece ti ilişkilendirilerek
e
cr
ü
m
şı
a sistem en
ula
toplu taşım
otopark ile sağlanacak.
tegrasyonu
mlerinin
taşıma siste istasylu
p
to
ce
le
ve
Böy
deki durak
kent çeperinrk Et-Devam Et’ uyguonlarda ‘Pa ınlaştırılacak.
yg
lamaları ya
B
ODTÜ Teknokent,
1 milyar dolarlık
şirket çıkaracak
B
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
9 KASIM 2014 Pazar
KDV dahil 25 Krş
ünyesinde KOBİ'leri yanı sıra
Türk Telekom, Aselsan, Havelsan, TAİ, Arçelik, Vestel ve
Netaş gibi sektörlerinin önde gelen şirketlerini barındıran ODTÜ Teknokent, dünya
çapında bilinir bir ekosistem oluşturmayı
amaçlıyor. Washington’da ofis açan ODTÜ
Teknokent, San Francisco’da ise kuluçka
ve hızlandırma merkezi kuruyor.
www.ekonomigazetesi.net
12 BiN POLiÇEYi AŞTI
igorta sektörüne 1 yıl önce
Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve ABD’nin
katılan yeni bir satış kanalı
diğer eyaletlerinde de ofisler açılacak.
olarak tanıtılan ING SigorODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa
tacılık Grubu'nun yatırımı "SigKızıltaş, 2020'ye kadar 1 milyar dolarlık
orta Cini" hızla büyüyor. 1 yıllık
sürede yatırım tutarının 8 milyon bir teknoloji çıkarmayı hedeflediklerini
söyledi. Mustafa Kızıltaş, 2020 yılına
dolara ulaştığını söyleyen Sigorta Cini Genel
kadar bünyelerinden 1 milyar dolarlık
Müdürü Pieter-Bas Vos, "İlk mağazamızın
bir teknoloji çıkarmayı amaçladıklarını
faaliyete başladığı tarih olan 2013 yılı Ekim
belirterek, bunu sağlarken işbirliğine
ayından bugüne 12 binden fazla poliçeye ve 7
binden fazla müşteri adedine ulaştık" dedi.
inandıklarını bildirdi.
S
3.3 MiLYAR DOLARLIK TEŞViK
'VOSVOS'A BiR MiLYON
DOLARLIK TEKLiF
ünyanın en yoksul devlet
başkanı olarak bilinen Mujica’nın 27 yıllık vosvosuna bir milyon dolarlık teklif geldi.MontevideoUruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'ya Volkswagen marka eski ‘kaplumbağa' otomobili
için bir milyon dolarlık teklif yapıldı. Haftalık Busqueda dergisinin haberine göre
Mujica'ya teklif, haziran ayında Bolivya'da
düzenlenen G77 zirvesi sırasında karşılaştığı
bir Arap şeyhinden geldi.Uruguay'ın mütevazılığıyla ve özel yaşamında lüksten uzak
durmasıyla tanınan solcu devlet başkanı, 27
yaşındaki otomobili için daha önce de sık
sık teklifler almış, ancak meblağ hiç bu
kadar yüksek olmamıştı.
D
PERAKENDE SATIŞ
HACMi YÜZDE 1 ARTTI
evsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Eylül ayında
bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda
gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda
dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,1,
otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,9
arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılı
Eylül ayı perakende satış hacim endeksini
açıkladı. Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya
göre değişimi incelendiğinde bilgisayar, kitap
ve iletişim aygıtları satışları yüzde 1,5, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 4,2, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1,9,
posta veya internet üzerinden satışlar yüzde
1,5 artarken, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları
yüzde 7,5 azaldı.
M
GiRiŞiMCi ÖĞRENCiLER
iŞLERiNi KURMAYA HAZIR
aptıkları iş planları ve iş fikirleriyle ‘girişimciliği’ öğrenen
Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ)
öğrencileri, kendi işlerini kurabilecek duruma geldi. Sertifika sahibi öğrenciler, girişimlerini hayata geçirdikleri takdirde
KOSGEB’den 30 bin lira hibe, 70 bin lira da
faizsiz geri ödemeli kredi alabilecek.Uludağ
Üniversitesi’nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle düzenlediği,
‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ tamamlandı. Uludağ Üniversitesi öğretim
üyelerinden toplam 70 saat boyunca, uygulamalı girişimcilik eğitimi alan 20 öğrenci, Rektörlük B Salonu’nda düzenlenen törende
sertifikalarını aldı. Törende konuşan Uludağ
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek,
Uludağ Üniversitesi’nin uygulamalı eğitime
verdiği önemi vurgulayarak, girişimciliği
öğrenen öğrencilerin hayata atılmaya hazır
hale gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Y
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2022’ye kadar yüksek teknolojili
üretim için 3.3 milyar dolarlık teşvik harcaması yapılacağını söyledi
H
ükümetin yüksek teknolojili üretimi
desteklemek amacıyla yeni ve iddialı bir
teşvik programı üzerine çalıştığı öğrenildi.
İnovasyon Haftası nedeniyle Gaziantep’te bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “2022’ye
kadar yüksek teknolojili üretim için 3.3 milyar
dolarlık teşvik harcaması yapılacak” dedi.
Zeybekci yeni teşvik mekanizmasına ilişkin
ayrıntı vermezken edindiği bilgilere göre,
hükümet yüksek teknolojide çok iddialı bir
destek programı üzerinde çalışma yapıyor. Bilimsel niteliği yüksek ithal ikamesi etkisi olan
yüksek teknolojiler iddialı bir programla
desteklenecek. Bununla ilgili bir formül üzerinde çalışılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar şunları söyledi:
“Destek birinci yıl yüzde 20, ikinci yıl yüzde 15,
üçüncü yıl yüzde 10 olacak. Diyelim ki şirket
ihracat yapıyor. İhraç ettiği ürünün içinde en
az yüzde 30 yüksek teknoloji varsa ve bu yüksek teknoloji OECD’nin tanımlamasına uyuyorsa
ona destek verilecek. Şirket ilk yıl 10 milyon
dolarlık ihracat yaptı, 1 milyon 750 bin dolar
destek alacak. İhracatını 15 milyon dolara
çıkardı, destek 2 milyon 625 milyon doları bulacak. Üçüncü yıl ihracatı 25 milyon dolar oldu, o
zaman destek miktarı 4 milyon 375 milyon dolar
olacak. Hedef 7 yılda 15 milyar dolarlık
yüksek teknoloji ihracatı."
Halen şirketleri yüksek
teknolojili üretime
özendirmek
amacını
R
A
C G
Ğ
I
Ç
A
i
taşıyan birçok destek programı uygulanıyor.Ancak kaynaklar üzerinde çalışılan
programın, bugüne kadarki en
iddialı program olacağını
bildiriyor.
E
R
N
E
J
"
iSi"
N
I
Toryumun nükleer enerji üretiminde kullanılmasına dönük uluslararası çalışmalara aktif
katılım sağlanacak, bu yönde Ar-Ge faaliyetleri
öncelikle desteklenecek
üneş ve rüzgar enerjisinden elektrik
enerjisi üreten
tesislerde kullanılan mekanik veya
elektro-mekanik teçhizatın 2018
yılında yüzde 45'inin yurt içinde
üretilmesi hedefleniyor.
konusunda da adım atılıyor. Bu
doğrultuda, 2018 yılında güneş ve
rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan
mekanik veya elektro-mekanik
teçhizatın yüzde 45'inin yurt içinde
üretilmesi hedefleniyor.
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yer alan 25 öncelikli
dönüşüm programının 9'una ilişkin eylem planları Kalkınma
Bakanlığının internet sitesinde
yayımlandı.
Hidroelektrik santrallerde kullanılan 50 megavat ve üstü türbinlerin tamamının yerli olarak
üretilmesi sağlanacak. Yeni eylem
planıyla, jeotermal, biokütle enerjisi santral ve tesislerinde kullanılan yerli girdi miktarının da
artırılması öngörülüyor.
Buna göre, Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğünün (MTA) yurt
dışında madencilik faaliyetleri yapabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek.
Söz konusu planlar doğrultusunda,
cari açığa sebep olan teçhizatların
yerli üretimle karşılanması
Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
Kasa fişi ve
bankamatik
çıktılarındaki Yazısı
büyük tehlike S.10’da
Süleyman GÖKSU
Afiyet
Nedir?
Yazısı
S.10’da
Bu arada hükümetin, Ar-Ge merkezleri
konusunda iş dünyasından gelen yoğun talepleri de değerlendirmeye aldığı
öğrenildi. Bu merkezler
için daha önce 50 olan
araştırmacı personel
şartı 30’a indirilmişti.
DÜ
ŞE
çalışmalara aktif katılım sağlayacak, bu yönde Ar-Ge faaliyetleri de
öncelikle desteklenecek.
CE
K
Maliyetler düşürülecek
Plan doğrultusunda demir-çelik
sektöründe, enerji verimliliğinin
arttırılması çalışmalarına hız verilecek. 2016 yılı sonunda ark ocaklı
tesisler başta olmak üzere demirçelik ve demir dışı metaller sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerde enerji verimliliğinin
artırılmasına yönelik tedbir ve
öneriler belirlenecek ve bu öneriler
desteklenecek.
Eylem planları kapsamında mevcut
doğal kaynakların daha aktif
değerlendirilmesi de hedefleniyor.
Türkiye, özellikle toryumun nükleer enerji üretiminde kullanılmasına dönük uluslararası
Ekonomi
2
Ekonomi
3
Gündem
9
Haliç'ten Karadeniz'e 100
yıl önceki gibi tren hattı
Gıda fiyatları düşmeye
devam ediyor
Erdoğan'dan Halep ve
çözüm süreci mesajı
aliç – Karadeniz Sahra Hattı
Kağıthane demiryolu projesi
yeniden canlanıyor. Dekovil
adıyla da anılan hattın yeniden inşaası için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ihaleye çıktı.
irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
B
Örgütü'nün (FAO) Gıda Fiyatları
Endeksi, Nisan ayından bu yana yedi
umhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi gündemdeki konularla ilgili
değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan, çözüm süreci ve Halep
konusunda da çok net mesajlar verdi.
H
aydır aralıksız düşüyor. Böylece
yedi aylık kayıp 21.5 puan oldu ya da
yüzde 1.0 oldu.
C
2
Ekonomi
9 KASIM
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
BİNALARA ÇAMAŞIR MAKİNESİ KRİTERİ
inaların enerji tüketimleriyle
ilgili belge düzenlemeleri
B
için zorunlu. Proje halindeki
binalar, verimli enerji kullanımı
için plan hazırlanmaması
halinde yapı izni de
alamayacak. Kamu kurumları
da 2 yıl içinde Enerji Kimlik
Belgesi (EKB) almak zorunda.
Şu ana kadar EKB alanlar yüzde
2’de kaldı.
Türkiye’de 5627 Sayılı Enerji
Verimliliği Kanunu’na göre
mevcut binaların 2017 yılına
kadar Enerji Kimlik Belgesi
Ülker, 2.1 milyar lira ciro açıkladı
lker, yılın ilk dokuz ayında 2.1
milyar lira ciro ve 187 milyon lira
faaliyet karı ile kapattı.Türkiye'nin en
büyük gıda şirketi Ülker, 2014 yılı ilk
dokuz aylık konsolide mali tablolarını
açıkladı. Firmanın KAP'a gönderdiği
mali tablolara göre Ülker, 2014 yılının
ilk dokuz ayında elde ettikleri satış
gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 7
artırarak 2 milyar 123 milyon liraya
ulaştırdı. Şirketin geçtiğimiz yıl 191
milyon lira olarak dönem karı ise bu
yıl 187 milyon lira olarak gerçekleşti.
Ü
Ülker’in 2014 yılı ilk 9 ay sonunda
vergi ve amortisman öncesi
düzeltilmiş faaliyet karı (FAVÖK) 235
milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin
bu dönemdeki ana ortaklığa ait net kar
ise 155 milyon lira olarak gerçekleşti.
2014 yılı dokuz ay sonuçları, komşu
ülkelerde yaşanan siyasi ve politik
istikrasızlıklar, artan hammadde
maliyetleri göz önünde
bulundurulduğunda, beklentilerine
paralel olarak gerçekleştiğini
açıklayan Ülker CEO'su Mehmet
Tütüncü, büyüme trendi ihracatta
geçekleşen yavaşlamaya rağmen
yüksek tek haneli seviyelerde devam
etmesi bu yılı planlara ve hedeflere
uygun olarak bitireceklerine
inandıklarını söyledi.Tütüncü,
firmanın 9 Aylık sonuçlar sonrası orta
ve uzun vadeli hedefleri
doğrultusunda sapma olmadan
çalışmalarını sürdüreceğini de
belirtti.CİHAN
Suriyeli iş adamı
Türkiye'de fabrika kurdu
lkesindeki iç savaşta rejim
güçlerince düzenlenen saldırıda
fabrikaları yıkılan Suriyeli iş adamı
Mahmut Zagrit, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun
(TKDK) sağladığı destekle
Kahramanmaraş'ta fabrika kurdu.
Ü
Zagrit, yaptığı açıklamada, 1979
yılında İtaya'ya öğrenci olarak gittiğini
ancak Hafız Esed döneminde çıkan iç
savaş nedeniyle 3. sınıfta okulu
bırakarak iş hayatına atıldığını söyledi.
Kısa sürede iyi yerlere geldiğini belirten
Zagrit, daha sonra zeytin, yoğurt ve
peynir alanında kendi firmasını
kurarak Ortadoğu'ya ihracat yapmaya
başladığını ifade etti. İşleri iyi gidince
kendi ülkesine dönerek, 1992 yılında
fabrika kurduğunu anlatan Zagrit,
şöyle konuştu:
"Fabrika iyi iş yapınca 2005 yılında
ikincisini kurarak Lübnan, Irak ve
Dubai'ye ihracat yapmaya başladım.
Fakat iç savaş başlayınca şartlar
ağırlaştı, araçlarımız durdurulup
mallarımız yağmalanmaya başladı. En
sonunda da fabrikalarımı
bombaladılar. Çalışanlarımı alıp
cezaevine attılar ve beni öldürmek
istediler. Bunun üzerine her şeyimi
bırakıp Türkiye'ye sığındım."C
CİHAN
(EKB) alması zorunlu. EKB,
binalarda enerjinin ve enerji
kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılmasını, enerji israfının
önlenmesini, binanın enerji
ihtiyacı ve enerji tüketim
sınıflandırması, sera gazı salımı
seviyesi, yalıtım özellikleri ve
ısıtma ve/veya soğutma
sistemlerinin verimi ile ilgili
bilgileri içeren bir belge.
Son güne kalacak
Ancak resmi rakamlar
Türkiye’nin enerji verimliliği
konusunda çok yavaş yol
aldığını ortaya koyuyor. BES
Enerji ortaklarından Serkan
Emin, Türkiye’de 8 milyondan
fazla bina olduğu tahmin
edilmesine rağmen, EKB alan
bina sayısının 220 bin adedi
geçmediğine, bunun da yüzde
2’lik bir orana denk geldiğine
dikkat çekti.
Türkiye’nin bu alanda yavaş yol
almasının birçok nedeni
bulunduğunu anlatan Emin,
bunların başında ise
kamuoyunda yeterince
Yırtıcı Fikirler için bir araya geliyorlar
Geleceğin Gücü Girişimciler (G3) Forumu, bu yıl doğadan esinlenerek girişimci ve
girişimci adaylarının 'Yırtıcı Fikirleri'ni, kurt, kaplan, şahin ve baykuş temasıyla iş
dünyasından sivil toplum temsilcilerine kadar birçok uzmanı bir araya getirecek.
luslararası Girişimcilik
U
Merkezi UGM, TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu, TOBB Genç
Girişimciler Kurulu ve GATE ev
sahipliğinde İstanbul'da G3
Forum yapılacak. 18 Kasım'da
'Yırtıcı Fikirler' temasıyla
yapılacak forum öncesinde
basınla bir araya gelen
organizasyon bileşenleri bilgi
verdi.
Toplantıda konuşan G3
Platform Başkanı Gülden
Yılmaz, 'G3 Forum'un bugüne
kadar girişimcileriyle büyüyen
Türkiye hedefiyle, binlerce
girişimci ve adayını kendi
konusunun uzmanlarıyla
ve Toplumsal Kalkınma
Bakanı Amadou Boubacar
Cisse'nin katılımıyla
Türkiye-Nijer Karma
Ekonomik Komisyonu
(KEK) 1. Dönem Toplantısı
imza töreni düzenlendi.
Törende konuşan Yılmaz,
Türkiye ile Nijer'in coğrafi
olarak birbirine uzak olsa
da dost ve kardeş iki ülke
olduğunu söyledi. İkili
ilişkilerin son dönemde
artan ziyaretlerle daha da
ileri boyuta taşındığını
belirten Yılmaz,
Türkiye'nin 2002'den bu
yana önemli bir ekonomik
dönüşüm geçirerek,
dünyanın sayılı
ekonomileri arasına
girdiğini ve ekonomik
büyümesini sürdürdüğünü
ifade etti.
Türkiye'nin ekonomik
kalkınma sürecine Afrika
ülkelerini de dahil etmeyi
amaçladığını kaydeden
Yılmaz, "2003'te Afrika
ürkiye genelinde 349 kişiye
T
bir otobüs düşüyor.
Türkiye'de otobüs başına
düşen kişi sayısında Tekirdağ
ilk sırada, Şırnak ise son
sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) Diyarbakır Bölge
Müdürü M. Salih Uras, Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
(ADNKS) 2013 ve Motorlu Kara
Taşıtları 2013 yılı verilerine
göre illerin otobüs başına
düşen kişi sayısını açıkladı.
Uras, bölgelerine bağlı
Diyarbakır'ın bin 233 kişiye bir
otobüs ile 69'uncu sırada,
Şanlıurfa'nın ise bin 435 kişiye
bir otobüs ile 70'inci sırada
yer aldığını kaydetti.
buluşturduğunu söyledi.
Yılmaz, 'Katılımcılara 'kaplan
gibi cesur musun, kurt gibi cin
fikirli misin, şahin gibi ileri
görüşlü müsün, baykuş gibi
bilge misin?' diye soracağız.
Katılımcılarımız da, yuvarlak
masalarda mentorlarımıza
hukuktan yatırıma kadar soru
sorma imkanı bulacak' dedi.
Patlamaya hazır bomba
TOBB Genç Girişimciler Kurulu
Başkanı Ali Sabancı ise
istihdam ile girişimciliğin
ilgisine dikkat çekerek,
'Türkiye'de yılda 800 bin genç
AFRİKA'YLA TİCARET BÜYÜYOR
konomi Bakanlığında,
Nijer Devlet Bakanı ve
E
Planlama Toprak İdaresi
349 kişiye bir otobüs
Türkiye'de 349 kişiye bir
otobüs düştüğünü belirten
Uras, iller sıralamasında
Tekirdağ'ın 197 kişiye bir
otobüs ile ilk sırada yer
aldığını, Şırnak'ın 3 bin 838
kişiye bir otobüs ile son sırada
yer aldığını söyledi.
Toplantıya; TOBB Genç
Girişimciler Kurulu Başkanı Ali
Sabancı, G3 Platform Başkanı
Gülden Yılmaz, GATE Events
Başkanı Selçuk Kiper,
Vodafone Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Ender
Buruk, TOBB Girişimcilik Daire
Başkanı Cihat Alagöz, UGM YK
Başkanı Sezai Hazır ve TEB
Bireysel ve Özel Bankacılık
Kıdemli Genel Müdür
Yardımcısı Gökhan Mendi'den
oluşan G3 Forum Danışma
Kurulu üyeleri katıldı.
KAPLAN MISIN, BAYKUŞ MU?
farkındalık oluşmamasının ve
bilgi eksikliğinin geldiğini
belirterek, “C sınıfından daha
düşük seviyede çıkan yeni
yapılacak veya yapılmakta olan
binalar kanunen iskan ruhsatı
alamamaktadır. Mevcut binalar
için enerji kimlik belgesi asgari
sınıflandırma seviyesi koşulu
yoktur. Ancak, bu binaların da
2017 yılına kadar mutlaka Enerji
Kimlik Belgesine sahip olmaları
gerekmektedir. Buna rağmen,
hem yeni yapılmakta olan hem
de mevcut binaların belge alma
hızı oldukça yavaş. CİHAN
kıtasında 12 olan
büyükelçilik sayısı 35'e,
ticaret müşavirliği sayısı
ise 11'den 26'ya, TİKA'nın
ofisi sayısı 3'ten 11'e
çıkarıldı. Bu stratejinin
ticaretimize de olumlu
yansımaları oldu, 2003'te
Afrika kıtası ile 5,4 milyar
dolar olan ticaret hacmi
yüzde 300'den fazla
artarak 2013'te 23,4 milyar
dolara ulaştı. 2014 yılında
da Afrika ülkeleri ile
ticaret hacmimizin 25
milyar dolara ulaşmasını
bekliyoruz" diye konuştu.
Nijer'e tarım
anlaşması daveti
Nijer ile ticaret, yatırım,
bilim, sanayi, çevre,
ormancılık, sağlık gibi
alanlardaki işbirliği
olanaklarının KEK
toplantısı vesilesiyle ele
alınmasından büyük
mutluluk duyduğunu dile
getiren Yılmaz, 2013'ün
mart ayından bu yana
Niamey'de temsilcilik
açarak, faaliyete geçen
TİKA Proje Koordinasyon
Ofisi desteğinin artarak
devam edeceğini
vurguladı. Nijer'in tarımsal
kalkınmasına yönelik
çabaları takdirle takip
ettiğini belirten Yılmaz, iki
ülke arasında Tarım
Alanında İşbirliği
Mutabakat Zaptı'nın
imzalanması için Nijer
heyetini Türkiye'ye davet
etti.
Kalkınma
Bakanı Cevdet
Yılmaz, bu yıl
Türkiye'nin Afrika
ülkeleriyle ticaret
hacminin hacminin 25
milyar dolara
ulaşmasını
beklediklerini
ifade etti.
dolar olan ticaret
hacmimiz, 2013'te 46
milyon doları aştı. Ancak
olması gereken seviye
itibarıyla bu rakam hala
düşük, bu rakam daha da
artmalı. Nijer'e
genelleştirilmiş tercihler
sistemi kapsamında
gümrük vergisiz veya
indirimli oranlarla
ülkemize ithal imkanı
sağlıyoruz, serbest ticaret
alanı tesis edilmesi için
çaba sarfediyoruz, Ticaret
ve Ekonomik Ortaklık
Anlaşması akdetmek
istiyoruz. Türk-Nijer İş
Konseyinin bir an önce
faaliyete geçmesini
diliyoruz. Ayrıca
görüşmelerde
Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunması
Anlaşması ve Çifte
Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması
müzakerelerinin en kısa
süre içerisinde
başlatılması yönünde
mutabık kalındı."
Enerjide işbirliği çağrısı
Türkiye ve Nijer arasındaki
ikili ilişkilerin, son yıllarda
geliştiğine dikkati çeken
Yılmaz, şöyle konuştu:
"2002'de yalnızca 815 bin
Yılmaz, enerjinin işbirliği
konusunda çok kritik ve
önemli alanlardan biri
olduğunun altını çizdi.AA
iş için pazara çıkıyor. Genç
nüfusumuz avantaj gibi
görünüyor, ama bu gençlere iş
bulamazsak, genç nüfusumuz
patlamaya hazır bomba
gibi duruyor. Girişimcilik, bir
fırsat. Girişimcilik artınca,
istihdama katkı sağlanıyor'
dedi.C
CİHAN
CarrefourSA’ya SAP
Türkiye’den ödül
Verilere göre iller
sıralamasında ilk sırada yer
alan Tekirdağ'ı 198 kişi ile
Düzce, 206 kişi ile Yalova ve
211 kişi ile Edirne takip eti.
Kişi başına düşen otobüs
sayısında Doğu ve Güneydoğu
Anadolu illeri ise son
sıralarda yer aldı. Şırnak kişi
başına düşen otobüs
sayısında 3 bin 833 ile son
sırada yer alırken, Şırnak'ı 3
bin 272 ile Siirt, 3 bin 250 ile
Hakkari takip etti.C
CİHAN
O marka IŞİD'ten
dolayı ismini değiştirdi
Düşün
arrefourSA, bu yıl “Basit
cusu
un
19’
yla
ası
Fark Yarat” tem
l’da
bu
an
İst
um
For
P
SA
düzenlenen
an
lan
SAP Oscar’ı olarak tanım
i”
“Yılın SAP Dönüşüm Projes
ödülünü aldı.
C
ünde 21
Türkiye perakende sektör
rrefourSA,
Ca
en
ter
yıldır faaliyet gös
dan biri
rın
nla
ala
ırım
öncelikli yat
lojisi
olarak gördüğü bilgi tekno
hayata
için
ü
altyapısının dönüşüm
lüğe
rür
yü
n
ini
jes
pro
geçirdiği SAP
yu
du rdu.
geçişini de SAP Forum’da
rü Mehmet
CarrefourSA Genel Müdü
m Kurulu
eti
Yön
bal
Glo
P
T. Nane, SA
Üyesi ve Global Müşteri
b Enslin,
Operasyonları Başkanı Ro
u Üyesi ve
rul
Ku
m
eti
SAP Global Yön
ve SAP
CIO’su Ingrid-Helen Arnold
nep
Zey
Türkiye Genel Müdürü
leşen
Keskin’in katılımı ile gerçek
ne
Na
T.
et
hm
Me
e
nd
ödül töreni
sel
im
bil
n
’nı
rSA
ou
Caref
asyon
perakendeciliğe tam entegr
ı
lar
şun
rak
ola
süreci ile ilgili
söyledi:
lyon TL
“Teknoloji alanında 30 mi
ne
isi’
loj
no
Tek
P
yatırımla SA
el Reis
geçilmesini sağlayan Tem
Mevcut
ik.
ird
Projesi’ni hayata geç
imsel
bil
iş,
şm
elle
BT yapısını, yer
arları
kar
iş
lı
hız
ve
i
liğ
eci
perakend
ek
esn
alabilmeyi destekleyen
k.
bir altyapıya dönüştürdü
(ERP)
ma
nla
pla
k
na
kay
Kurumsal
u ile
on
projesi ve BT transformasy
ızın
rım
kla
şirket süreç ve kayna
dı.
verimli kullanılması sağlan
ışması ile,
Projeyi yoğun bir ekip çal
maları
ula
uyg
P
SA
10 ay gibi global
kısa
k
ece
bil
ıla
say
or
içinde de rek
bir zamanda tamamlamayı
eç ve
başardık. Böylece tüm sür
rmda
tfo
pla
bir
tek
iz
yöntemlerim
m
Tü
u.
old
ş
toplanmı
rımız ve
tedarikçilerimiz, çalışanla
i
dil
ı
ayn
marketlerimiz ile
AN
konuşmaya başladık.”CİH
elçikalı çikolata
B
üreticisinin adı, IŞİD'in
İngilizce kısaltması ISIS'ti ve
bu nedenle zarara uğrayan
şirket isim değişikliğine gitti.
Marka adını, şirketin 3. kuşak
sahibinin soyadı olan Libert
olarak değiştirmeye karar
verdi.
Belçika'nın önemli çikolata
üreticilerinden biri marka
ismini değiştirme kararı aldı.
Gerekçe, markanın adının,
Irak ve Şam İslam Devleti
IŞİD'in İngilizce kısaltması
ISIS olması.
Bu nedenle, bir yıl içinde
milyonlarca Euroluk zarar
eden şirket, 1923'ten bu yana
taşıdığı ismi değiştiriyor.
Yetkililer, adı Italo Suisse'den
gelen markaya rağbetin
azaldığını, siparişlerde de
kayda değer düşüş olduğunu
belirtti.
Şirketten yapılan açıklamada,
ne ABD'den ne de
İngiltere'den beklenen
siparişlerin alınamadığı ve
bunun üzerine ISIS adının
müşterileri rahatsız ettiğinin
fark edildiği belirtildi.
Ayrıca, şirketin adı nedeniyle
geçen yılki zararın 2-3 milyon
Euro olduğu vurgulandı.
1923 yılından bu yana hizmet
veren çikolata üreticisi, her yıl
5 bin ton çikolatata üretiyor.
Şirketin yıllık ortalama cirosu
ise 44 milyon dolar.C
CİHAN
10 KASIM
3
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
‘2023’ü hayal ettik var güçle çalışıyoruz’ Otomotiv Avrupa'da gaza bastı
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 hedeflerine ilişkin motivasyonuna Van Gogh’un
sözünü örnek gösterdi: "Resmimi hayal ediyorum ve sonra hayalimi boyuyorum.”
ürkiye İnovasyon
T
Haftası Gaziantep”
etkinliğinin 2. gününde
konuşan TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi, Van
Gogh’un ‘Resmimi hayal
ediyorum ve sonra
hayalimi boyuyorum’
sözünü hatırlatarak, ‘Biz
de 2023 hedefl erini önce
hayal ettik, sonra bu
hayalimizi gerçekleştirmek
için TİM olarak var
gücümüzle çalışıyoruz”
dedi. Türkiye’nin cari açığı
olmadığını söyleyen
Büyükekşi, “Türkiye’nin
inovasyon açığı var” diye
konuştu.
Gaziantep’e Girişim Evi
Ekonomi Bakanlığı
Müsteşarı İbrahim Şenel
artık Türkiye’nin içine
kapanan değil, dünyayla
daha fazla entegre olan ve
ihracatla büyüyen bir ülke
olduğunu belirtti. Dış
ticarette temel sorunun
sürdürülebilirlik olduğunu
anlatan Şenel, “60 bin
civarında ihracatçımız var.
Bu önemli bir sayı ancak
öngörülen daha fazla
olması. Bir önceki yıl
ihracat yapmayan 11 bin
firma bir sonraki yıl
ihracat yapıyor.
Bir diğer taraftan bir
önceki yıl ihracat yapan
firmalardan da ortalama
olarak 11 bin firma bir
sonraki yıl ihracat
yapmıyor. Bu kırılganlığı,
bu yapısal sorunları
görmek durumundayız. Bir
diğer sorunumuz ise
firmalarımızın mallarının
yüzde 45’i sadece bir
ülkeye satış yapıyor. Bu
oran 7-8 yıl önce yüzde
50’nin üzerindeydi bu
azalış tabii ki sevindirici”
dedi. TEB Holding
Yönetim Kurulu
Üyesi Varol Civil,
inovasyona çok
önem verdiklerini ve
bunu kendi
bankalarında
devamlı şekilde
uyguladıklarını
kaydetti. Varol Civil,
Türkiye’nin enerji
kaynaklarının
bulunmadığını
ancak yüksek
potansiyelde girişimcilik
ruhuna sahip olduğunu
açıkladı. İstanbul’dan
sonra Gaziantep’te
açtıkları Girişimcilik Evi
hakkında bilgiler veren
Civil, bunun çok önemli
bir oluşum olduğunu dile
getirerek şunları söyledi:
“Burada gençlerimizin
fikirlerini ticaretleştirerek
onların girişimlerini
dünyaya tanıtacağız”
ifadelerini kullandı. Civil,
TEB’in hayata geçirdiği
KOBİ TV’yi yılda 4 milyon
500 bin kişinin ziyaret
ettiğini, KOBİ Akademi
aracılığı ile de 22 bin
işadamına ulaştıklarını
anlattı. Bu arada verilen
bilgilere göre TİM ve
TEB’in ortak projesi olan
Girişim Evi’nde yılda 2
dönem girişimci adayı
alınacak ve her bir
merkezde 1 yılda 30
girişimciye ulaşılacak. TEB
KOBİ TV ve www.tim.org.
tr üzerinden alınan
başvurular jüri
değerlendirmesinden
geçerek seçilenler
toplamda 6 aylık bir kamp
ve danışmanlık sürecini
tamamlayacaklar. 6 aylık
kamp süreci sonunda
başarılı olan girişimciler
TEB Melek Yatırım
Platformu yatırımcıları ve
TİM üyesi sanayiciler ile
buluşup projelerine
yatırım ve müşteri bulma
imkanına erişecek. Ayrıca
İnovasyon Haftası
etkinliklerinde projelerini
tanıtacaklar.Türkiye
İnovasyon Haftası
Gaziantep etkinliği
sırasında, gazeteci Vahap
Munyar
moderatörlüğünde “Türk
İş Dünyası” konulu panel
yapıldı. Panele, Türk
Medya Yönetim Kurulu
Başkanı Ethem Sancak,
Akfen Holding ve TAV
Havalimanları Holding
Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Akın, LC Waikiki
Yönetim Kurulu Başkanı
Vahap Küçük ve Sanko
Holding Onursal Başkanı
Abdulkadir Konukoğlu,
konuşmacı olarak katıldı.
Konukoğlu, Gaziantep
sanayisinin inovasyon
çalışmalarına önem
verdiğini belirtti.AA
vrupa otomobil
pazarı bu yılın
A
eylül ayında geçen
yılın aynı dönemine
göre yüzde 6 büyüdü.
Otomotiv Sanayii
Derneği (OSD)
tarafından
hazırlanan, 'Avrupa
ve Türkiye Araç
Pazarı
Değerlendirmesi
2013/2014 Eylül'
raporu yayımlandı.
Rapora göre, AB (28)
ve EFTA ülkelerinde
otomobil pazarı bu
yılın eylül ayında 2013
yılı eylül ayına göre
yüzde 6 artarak 1
milyon 179 binden 1
milyon 270 bin
düzeyine yükseldi.
Otomobil pazarında
eylülde en fazla
düşüş gösteren ülke
yüzde 5 ile Norveç
oldu. Bu ayda en
yüksek artış yüzde 58
ile İrlanda'da
gerçekleşti. Önemli
pazarlardan
İspanya'da artış
yüzde 26, İngiltere ve
Fransa'da yüzde 6,
Almanya'da yüzde 5
oldu.
Söz konusu dönemde
Türkiye otomobil
pazarındaki düşüş
yüzde 8 düzeyinde
gerçekleşti ve pazar
'İSTANBUL'DA SANAYİ OLMALI VE YAŞAMALIDIR'
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Bahçıvan, teknoloji ve
çevreyle barışık, ihracata dayalı hedefleri
olan, kaliteli istihdamı içeren sanayi
kollarının İstanbul ve yakın çevresinde uzun
süreler kalması gerektiğini söyledi
yapılmasını doğru
bulmuyoruz. Avrupa’nın
en büyük ekonomik baş
şehirlerinde, her biri kendi
değeri ve markası olan
farklı sektörlerle
bütünleşmiş şehirler
olmasına rağmen, şehrin
etrafında sanayi
kümelenmesinin olduğunu
görüyorsunuz” dedi.
stanbul Sanayi Odası
(İSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Bahçıvan,
teknoloji ve çevreyle
barışık, ihracata dayalı
hedefleri olan, kaliteli
istihdamı içeren sanayi
kollarının İstanbul ve
yakın çevresinde uzun
süreler kalması gerektiğini
belirterek, “İstanbul’da
sanayi olmalı ve
yaşamalıdır. İstanbul
sanayisi, Türkiye’nin
sanayisinde katma değerli
teknoloji konusunda
bayraktarlık yapacaktır”
dedi. Bahçıvan, İstanbul
ve yakın çevresinde
organize sanayi bölgesi
oluşturma çalışmalarının
da olduğunu, yakında bu
konuda adımlar
atacaklarını söyledi.
İ
Konuk olan Bahçıvan,
Türkiye'nin geleceğini
stratejik olarak sağlam
tutabilmesinin temelinin
üretim ve sanayi toplumu
olmasından geçtiğini
vurguladı. “Sanayinin
Belli birikimsel kültürler
ve iş güçlerinin kolaylıkla
başka yerlere taşınmasının
mümkün olmadığını
belirten Bahçıvan, şunları
kaydetti:
gayri safi milli hasıladaki
payını yüzde 20-25’ler
boyutuna tutabilecek ve
önemli bir bölümünü
ihracata döndürebilecek
bir ekonomik modeli
oluşturmak zorundayız”
diyen Bahçıvan, bunun
cari açığı hafifl etecek,
Türkiye’nin istikrarlı
büyümesini sağlayacak,
istihdam gücünün de
sürdürülebilir bir kalitede
olmasının yolunu
açacağını vurguladı.
İstanbul’da sanayi olmalı
ve yaşamalıdır
Bahçıvan, ‘İstanbul’dan
sanayi çıksın’ denilmesinin
kendilerini üzdüğünü ifade
ederek, “İstanbul’un
finans, kapital, turizm,
kültür ve alışveriş şehri
olması önemli hedefler.
Bunu söylerken
İstanbul’un sanayideki
gücünü ve Türkiye’nin
İstanbul sanayisinden
alabileceklerini
önemsemeyerek tespitler
“Teknoloji ve çevreyle
barışık, ihracata dayalı
hedefl eri olan, kaliteli
istihdamı içeren sanayi
kollarının İstanbul ve
yakın çevresinde uzun
süreler kalması
gerektiğini, bunlara
yönelik başta arazi olmak
üzere lojistik ve farklı
desteklerle
desteklenmesini ve
İstanbul sanayicisinin
İstanbul’da iş yapabilme
şevkinin farklı
enstrümanlarla
desteklendiği zaman
Türkiye’nin geleceğine
değer katacağını
düşünüyoruz. Bunun için
İstanbul’da sanayi olmalı
ve yaşamalıdır. İstanbul
sanayisi, Türkiye’nin
sanayisinde katma değerli
teknoloji konusunda
bayraktarlık yapacaktır.”
49 bine geriledi.
Bu yılın ocakeylül döneminde
AB ve EFTA
ülkelerinde
otomobil pazarı
bir önceki yılın
aynı dönemine
göre yüzde 6 arttı
ve 9 milyon 907
bin düzeyinde
gerçekleşti.
Aynı dönemde
Türkiye otomobil
pazarı bir önceki
yıla göre yüzde 19
azaldı ve 367 bin
oldu.
Ticari araç pazarı
AB ve EFTA
ülkelerinde ticari araç
pazarı bu yılın eylül
ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde
13 artarak 187 bin
adet düzeyinde
gerçekleşti. Eylül
ayında Türkiye'de ise
20 bin 881düzeyinde
gerçekleşen ticari
araç pazarı bir önceki
yılın aynı ayına göre
yüzde 15 büyüdü.
Eylül ayında ticari
araç pazarında en
fazla düşüş gösteren
ülke yüzde 20 ile
Letonya oldu. Bu
ayda en yüksek artış
yüzde 57 ile
Portekiz'de
gerçekleşti. Önemli
pazarlardan İtalya'da
talep yüzde 33,
İspanya'da yüzde 20,
Fransa'da yüzde 12,
İngiltere'de yüzde 11,
Almanya'da ise yüzde
8 artış gösterdi.
2014 yılı ocak-eylül
döneminde AB ve
EFTA ülkelerinde
ticari araç pazarı bir
önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde
9 arttı ve 1 milyon 405
bin düzeyinde
gerçekleşti. Aynı
dönemde Türkiye
ticari araç pazarı bir
önceki yıla göre
yüzde 17 azaldı ve 134
bin oldu.
AB ve EFTA
ülkelerinde eylül ayı
hafif ticari araç satışı
bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 16
arttı ve 157 bin
düzeyinde
gerçekleşti. Türkiye
hafif ticari araç pazarı
ise 2014 yılı eylül
ayında bir önceki yıla
göre yüzde 15 artarak
17 bin 269 düzeyine
yükseldi.
Eylül ayında hafif
ticari araç pazarında
en fazla düşüş
gösteren ülke yüzde 9
ile Letonya oldu.
Bu ayda en yüksek
artış yüzde 67 ile
İrlanda'da
gerçekleşti. Önemli
pazarlardan İtalya'da
yüzde 36, İspanya'da
yüzde 24, İngiltere'de
ve Fransa'da yüzde
14, Almanya'da ise
yüzde 12 artış
gerçekleşti. AA
Atlasjet, filosuna '30' yeni uçak katacak
Bahçıvan, İstanbul ve
yakın çevresinde organize
sanayi bölgesi oluşturma
konusunda yoğun bir
çalışmalarının olduğunu
anlatarak, gelecek süreçte
bu konuda adım
atacaklarını söyledi.
İSO Başkanı Bahçıvan,
milli gelir içerisinde
sanayinin payının azalıp
gayrimenkulün artmasına
yönelik tartışmalarla ilgili
hiçbir sektöre karşı art
niyetinin olmadığını
belirterek, “Elimize baltayı
alıp da ‘o sektörü ortadan
kaldıralım’ düşüncesi
içinde olmam. Asıl
tartışılması gereken konu,
Türkiye’de 3 nesildir
sanayici olan ailelerde bile
arkadan gelen kuşakların
neden kendi işlerini
büyütmeyip, gayrimenkule
dönmeleri olduğudur.
Bir sektörün cezbedici,
diğer sektörün ise caydırıcı
olmasının altında yatanın
araştırılması gerekiyor.
Ben sanayicilerimizin
tekrar kendi işlerinde
büyüme, kendi işlerini
geliştirme noktasında arzu
ve gayretlerinin tekrar
ayağa kalkacağını
düşünüyorum” şeklinde
konuştu. Bahçıvan,
Türkiye’de cari açığın
çözümü için tasarruf
alışkanlığının yeniden
kazanılması gerektiğini
hatırlattı. CİHAN
avayolu şirketi Atlasjet, Airbus ile
H
liste fiyatıyla hesaplandığında 3
milyar doları bulan 30 adet yeni Airbus
321ceo modeli uçak siparişi için
mutabakat zaptı imzaladı.
Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak,
görüşmelerin devam ettiğini ve sipariş
sayısı ile diğer detayların henüz
nihayetlendirilmediğini söylediler.
Sektör kaynakları, anlaşmanın şartlarına
göre siparişin 30 adetin altına
inebileceğini söylediler.
Atlasjet ve Airbus konu hakkında yorum
yapmadı. Atlasjet'in filosunda şu anda 19
adet Airbus A320 ailesi üyesi uçak
bulunuyor. Atlasjet Genel Müdürü Orhan
Coşkun 22 Ekim'de Reuters'a yaptığı
açıklamada yaklaşık 50 uçak için değişik
üreticilerle görüşme halinde olduklarını
ve son aşamaya yaklaştıklarını
söylemişti.
Havayolu şirketine yakın bir kaynak,
"Yapılan anlaşmaya rağmen Boeing ve
bir diğer uçak üreticisi ile görüşmeler
sürüyor. Yapılan bu anlaşmayı
görüşmelere başlayabilmek için bir ön
koşul olarak görmek gerekiyor. Henüz
kesin sipariş anlamına gelmiyor"
dedi. CİHAN
Şişecam'dan, Romanya'ya 85 milyon dolarlık yatırım
85 milyon
dolarlık
yatırım
yaparak
otomobil camı
üretiminde söz
sahibi olan
Şişecam,
2020'de ise
dünyanın
en büyük
üç
üreticisinden
biri olmayı
hedefliyor
am sektörünün global oyuncuları
C
arasında yer alan Şişecam
Topluluğu, düz cam sektörüne
stratejik bir yatırım daha yaptı. Şirket,
2012 yılında Romanya'da satın aldığı
GlassCorp S.A. şirketi bünyesine 85
milyon dolar yatırım yaparak, yeni bir
otomotiv camları tesisini üretime hazır
hale getirdi.
Türk sermayesinin Romanya'daki en
büyük yatırımı olan GlassCorp
tesislerinin açılış töreninde konuşan
Romanya Başbakanı Victor Ponta, 85
milyon dolarlık yatırıma imza atan
Şişecam Topluluğu'nun
büyüklüğünden etkilendiğini
belirterek, Romanya'nın
gelişmesindeki en önemli faktörlerden
birinin otomotiv ana ve yan sanayisi
olduğunu söyledi.Şişecam Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Kırman ise bugün düz
cam sektöründe Avrupa'da 3'üncü,
dünyada ise 6'ncı büyük üretici
olduklarını belirterek, “Büyüme
planlarımız doğrultusunda son
yıllarda hayata geçirdiğimiz
yatırımlarla düz camda satış
gelirlerimiz 1 milyar dolara ulaştı.
Bugün de Şişecam için stratejik bir iş
alanı olan otomotiv camlarında
önemli bir yatırımı hayata geçirmenin
gururunu yaşıyoruz” dedi.
Şişecam'ın 2012 yılında Romanya'ya
yöneldiğini ifade eden Kırman, şunları
söyledi: “Hem teknolojik gelişme ve
kapasite artışı ihtiyacımızı hem de
global ayak izimizi genişletmek
amacıyla yaptığımız çalışmalar
sonucunda 2012'de GlassCorp'u
bünyemize kattık. Romanya,
Avrupa'nın olgun ve gelişmekte olan
pazarlarına yakınlığı, teknolojik
altyapısının gücü, kaliteli insan
kaynağı ve özellikle de yatırım teşviki
imkânları ile öne çıktı.”
DEV ÜRETİM TESİSİ
Otomotiv sektöründe Audi, BMW,
Dacia, Daimler, Ford, GM, Hyundai,
Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota,
Volkswagen gibi dünya devlerinin
önemli tedarikçileri arasında yer alan
Romanya Başbakanı Victor Ponta,
Türkiye Cumhuriyeti Romanya
Büyükelçisi Koray Ertaş, Şişecam
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr.
Ahmet Kırman,
Düzcam Grubu
Başkanı Dr. Reha
Akçakaya, açılışın
ardından otomotiv
camları üretim tesisini
birlikte inceledi.
13 ülkede üretim
yaparak 150 ülkeye
cam satıyor
Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Kırman'ın verdiği bilgiye göre
Şişecam Topluluğu, düz cam, cam ev
eşyası, cam ambalaj, soda ve krom
bileşiklerini kapsayan iş kollarında
faaliyet gösteriyor. Topluluk,
Rusya'dan Almanya'ya, Mısır'dan
Hindistan'a geniş bir coğrafyadaki 13
ülkede üretim gerçekleştiriyor. 20 bini
aşkın çalışanı bulunan Topluluk, 150
ülkeye 3.1 milyar doları bulan satış
yapıyor. Prof. Dr. Ahmet Kırman, 2020
vizyonları doğrultusunda dünyanın en
büyük üç üreticisinden biri olma
yolunda ilerlediklerini dile getirirken,
“Bu modern tesis, 800 bin araç set/yıl
üretim kapasitesiyle Romanya'nın en
büyük otomotiv camları üretim tesisi
konumundadır” dedi. CİHAN
4
Borsa Finans
9 KASIM
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Umut vadeden şirketleri tekrar Türk yapacağız
ürkiye'nin önde
T
gelen şirketlerinden SBK Holding 2014 sona
ermeden bir şirketi
daha bünyesine
kattı. İlaç sektöründeki büyümesini
sürdüren SBK
Holding, önde
gelen ilaç şirketlerinden Biofarma'yı da satın aldı.
Türkiye'nin köklü
firmalarından olmasına karşın yenilikçi faaliyetleriyle adını duyuran SBK Holding
yeni bir satın almayla büyümesini
sürdürdü. 85 yıllık mazisiyle
Türkiye'nin en eski ilaç şirketlerinden olan Münir Şahin'i 2 ay
önce bünyesine katan SBK Holding
yine bir satın almaya imza attı.
Dünya ilaç sektörün de önemli yere
sahip İspanyol ve Ürdünlü firma ile
aynı masaya oturan SBK Holding
bu yarış içerisinde tek TÜRK firma
olarak yer aldı. Biofarma'yı diğer
rakiplerinden sıyrılarak bünyesine
dahil etti. SBK Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, "Biofarma sağlık sektöründe
3'üncü satın aldığımız şirket oldu.
Bunun yanında 2 tane özel hastaneyi bünyemize kattık. 2 tane
daha almak için görüşmelerimiz
sürüyor. Yalnızca sağlık değil, inşaat dışında tüm sektörlerde umut
vadeden şirketleri yabancılardan
geri alıp tekrar Türk kimliğine
kavuşturacağız" sözlerini
kullandı.A
AA
Vakıfbank`tan 1 milyar liralık net kâr
Geçtiğimiz haftalarda
Münir Şahin ve BETASAN gibi sağlık sektöründeki firmaları
yabancılardan satın
alan SBK Holding
bugün de Biofarmayı
aldığını açıkladı.
Holdingin Yönetim
Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz,
"Umut vadeden Türk
şirketlerini yabancılardan alarak
tekrar Türk yapacağız" dedi.
akıfbank 2014 yılı 9 aylık finansallarını açıkladı. buna
V
göre banka yılın ilk 9 ayında 1 milyar lira net kâr elde etti.
Vakıfbank tarafından açıklanan
2014/9 dönemi konsolide olmayan
finansallara göre net kar
1.070.483.000 TL olarak gerçekleşti. Banka'nın 3. çeyrek net kar
rakamı ise 347.676.000 TL oldu.
2013 yılı 3. çeyrek net kar rakamı
256.466.000 TL olarak açıklanmıştı.A
AA
`Yunanistan`ın desteğe ihtiyacı olacak`
ransa Maliye
F
Bakanı "Yunanistan'ın kurtarma
programı sona
erdiğinde bir yedeğe,
desteğe ihtiyacı olacak" dedi.Fransa
Maliye Bakanı Miche
Sapin, Yunanistan'ın
bu yıl sonunda
AB/IMF kurtarma programında çıkacağını
ancak finansal
desteğin devam etme-
sine ihtiyaç duyacağını söyledi. Sapin,
bu desteğin kurtarma
programı ile aynı şartlar altında olmayacağını da belirtti.
Sapin, "Yunanistan'ın
kurtarma programından sonra da bizim
desteğimizin devam
etmesine ihtiyacı olacağını düşünüyorum,
destek şu andaki gibi
ve aynı mekanizmalarla olmayacak.
Ancak Fransa bu
desteğin devam ettirilmesine hazır" diye
konuştu.A
AA
Mehmet CAVLI
Fakirlik, Enflasyon
ve Gayrimenkul
Piyasası
Doymayan zenginler çok kazansınlar diye hayatı
karıştırıyor, farklılaştırıyor, pahalılaştırıyorlar. Hayatı bir yönüyle zulme dönüştürüyorlar. Zenginlikleri
ile yaşamın dengesini bozuyorlar. İnsanların rızık
dengesi onlar vesilesiyle olumsuz karışıyor. Birinin
hakkı diğerinin boğazından geçiyor. Bütün insanlar
başkalarının hakkını yiyerek hak haksızlığa
dönüşüyor, rızık ekonomisi haram ekonomisine
dönüşüyor.
Tahsili ve eğitimi yüksek, topluma ve devletine karşı
sorumluluk duygusu yoğun olan insanların hane
halkı gelirleri çok düşük. Tahsilsiz ve eğitimsiz olup
ve sadece kendi çıkarları ile uğraşanlar, en iyi arabalara binenler, en pahalı evlerde oturanlar kimler
bir bakın. Lüks yaşam sürdürenler için tahsil önemsiz. Çünkü tahsile önem vermemişler. Bütün ülkelerde sokaklara çıkıldığında ekonomi verilerinin
tespitini yapmak zor değil. Ekmek, süt, soğan,
lokantaların yemek fiyatları, petrol, kiralar, ulaşım
giderleri birkaç iktisadi ölçü.
`Dönem para kazanma dönemi değil!`
LB Menkul Değerler Genel
Müdürü Metin Aytekin, şu
A
andan 2015 yılına kadar olan
dönemin para kazanma değil,
varlıkları koruma dönemi
olduğunu söyledi.
ALB Menkul Değerler Genel
Müdürü Metin Aytekin, 2015'e
kadar şu anki dönemin para
kazanma değil, varlıkları koruma
dönemi olduğunu söyledi. 2015'te
hem seçim döneminin biteceğini
hem de ABD'nin faiz kararının
netleşeceğini vurgulayan Aytekin
"Taşlar yerine oturunca
piyasalarda düzeltme olabilir"
dedi.
ALB işlem hacmi ile zirvede
ALB'nin 2015 yılı hedeflerinin
açıklandığı toplantıda konuşan
Aytekin, faaliyetlerine 2013 yılı
Ocak ayında başladıklarını ve
işlem hacminde geçen yılı 2'nci
sırada tamamladıklarını hatırlatarak, bu yılın üçüncü
çeyreğinde ise 116 milyar dolarlık
işlem hacmiyle Foreks
piyasasında liderliği ele geçirdiklerini söyledi.
Aylık işlem hâkimlerin 30-35 milyar lira olduğunu kaydeden
Aytekin, bunu 40-45 milyar liraya
çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Pazar paylarının yüzde 10
olduğunu aktaran Aytekin, sözlerine şöyle devam etti: "Geçen
yıl Türkiye'de 5 trilyon lira işlem
hacmi gerçekleşti. 2014 yılında
işlem hacminin yüzde 30 artarak
6.5 trilyon liraya, 2015 yılında ise
8.5 trilyon liraya ulaşmasını bekliyoruz." dedi. ALB Menkul
Değerler'in yılı 370 milyar liralık
işlem hacmiyle tamamlamayı
hedeflediğini ifade eden Aytekin,
gelecek yılki hedeflerinin de 470
milyar liralık işlem hacmi
olduğunu söyledi.
Basit bir şekilde evlerin fiyatları ile onları satın alması beklenen asgari ücretin oranı düşündürücü ve
vahim. Arabaların fiyatları ile ortalama gelir arasındaki iktisadi kat sayı ekonominin gücüne ve insanların alım gücüne açık birer gösterge. Asgari ücretle
ne kadar ekmek, ne kadar süt almak ölçü. Tasarruf
edilen gelir miktarı önemli bir ölçü.
Bütün ev ilanlarında, pencerelerdeki ilanlar, gazetelerdeki ilanlar veya internetteki ilanlar çok basit birer
araştırma göstergesi. Gelişmiş ülkelerde konut ilanlarını maliye takip etmektedir. Verdiği konut veya
arazi ilan fiyatı ile tapudaki fiyat farklılığı çok kolay
takip edilir. Bu fiyat farkı vergi kaçakçılığı anlamını
taşır. Vergi denetimlerini ev ilanları üzerinden veya
emlak komisyoncularının satış beyanı takibi ile yapmak zor değil. Emlak komisyoncularının bütün işleri
de aynı takip sistemine tabi olabilir.
Emlak komisyoncularının kestiği yüzdelik komisyon
masrafı vergilendirme yönünden önemli.
Vergilendirilmeyen komisyonlar kaçakçılık kapsamında olmalı değil mi? Emlak komisyonculuğu
piyasayı ne şekilde etkiliyor? Çok önemli. Emlak
komisyonculuğu yapan tüccarların ruhsatlandırılması, vergilendirilmesi, sosyal güvenlik açısından
incelenerek ticarette düzgün çalıştırılması çok
önemli görülüyor.
Vergilendirme, sosyal güvenlik ve enflasyon açısından gayrimenkul piyasası gelişmiş ülkelerde kontrol
altında. Lüks araba sahipleri de kontrol altında.
Gelişmemiş ülkeler bu kontrolü yapamadığından enflasyonla mücadelede zayıf kalıyor, vatandaşlarına
pahalı hayat yaşatıyor ve pahalı ülkeler konumuna
giriyorlar.
A tipi lisans başvurusunda 25 milyon lira sermaye gerektiğini aktaran Aytekin, "Amacımız
şirketimizi yatırım bankası haline
getirmek" dedi. 2014 yılı sonuna
kadar, portföy yönetim şirketi kuruluş izni için de başvuracaklarını söyleyen Metin Aytekin,
“Portföy yönetim şirketleri ağırlıklı olarak sabit getirili yatırımlara yönelmiş durumda. Bizim
yapmak istediğimiz ise bir çok
yatırım aracını kullanarak (opsiyonlar, türev araçlar, emtia ve
borsalar) yine yatırımcıların risk
algısına bağlı olarak dinamik bir
portföy yönetimi yapmak” diye
konuştu.
Vergi düzenlemesi olsa
hacim 20 trilyonu bulabilir
Türkiye'de Foreks işlemlerinin
gelirler vergisine tabii olduğunu
belirten Aytekin , sözlerine şöyle
devam etti: "Yurt dışında hala
işlem yapan yatırımcı var. Türk
yatırımcının yurt dışında yaptığı
işlem hacminin yurt içindekinin 2
katı olduğu söyleniyor. Vergi
konusu önemli yurt dışında vergi
ile karşılaşmayıp vergi ödemiyor.
Vergi ile ilgili henüz sonuç çıkmadı. AA
Madalyonun çok yönü var. Belki de lüks konut, lüks
araba sahipleri üzerinde eğitim seviyeleri
konusunda birçok anketler yapılabilir. Gerekli de...
Maliye ve sosyal güvenlik yönüyle zengin kişilerin
kazançları merak konusu olmalı denebilir. Gelişmiş
ülkeler bu takibi yapıyor. Gelişmemiş ülkeler maalesef piyasalarda etkisiz ve kontrolsüz. Bu yüzden
gelişmemiş ülkeler enflasyon bataklığında. Bu yüzden her ürün pahalı.
Portföy yönetim şirketi kuracak
ALB Menkul’ün sadece Foreks
işlemlerine aracılık yapmadığını
vurgulayan Metin Aytekin, ALB’nin, BIST VIOP işlemlerini
yapan ve A tipi lisans başvurusunu gerçekleştiren ilk firmalardan biri olduğunu belirtti.
Çin’deki fuarda 20
milyon dolarlık iş
bağlantısı yaptı
in’de 18-21 Ekim tarihleri arasında
Ç
düzenlenen 11. Uluslararası Yunfu
Doğal Taş Fuarı’nda dünyanın birçok
ülkesinden mermer ve doğal taş sektörünün önde gelen temsilcileri bir
araya geldi.
Türkiye’den Türkiye İşadamları ve
Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON)
aracılığıyla fuara katılan Çobanlar Mermer, 20 milyon dolarlık iş bağlantısı
yaptı. Çin’de üç yıl içinde yapılarak, 300
milyon dolara mal olması planlanan
rezidans ve işyerlerinde Türk mermeri
kullanılacak.Çobanlar Mermer CEO’su
Sami Çoban, Çin’deki fuarın kendileri
açısından çok iyi geçtiğini
söyledi.
TUSKON aracılığıyla fuara Türkiye’den
10 firmanın katıldığını belirten Çoban,
“Fuar boyunca ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Bu bağlamda 20 milyon dolarlık bir iş bağlantısı yaptık.
2018 yılında bitirilmesi planlanan 300
bin metrekarelik yaklaşık 300 milyon
dolara mal olacak rezidans ve işyerlerinde kendi ürünümüz olan Ottoman
(Osmanlı) bej mermeri kullanılacak.”
dedi.
`Tahvil alımları 2 yıl sürecek`
CB Başkanı Draghi,
E
tahvil alımlarının en
az iki yıl süreceğini kaydetti. Draghi, gerektiği
takdirde daha fazla tedbir alınması konusunda
görüş birliği içinde
olduklarını kaydetti.
Avrupa Merkez Bankası
(AMB) Başkanı Mario
Draghi, faizleri
değiştirmeme kararının
alındığı toplantının
ardından yaptığı basın
toplantısında, tahvil
alımlarının en az iki yıl
süreceğini kaydetti.
Draghi, "Çok uzun
süreli düşük enflasyon
dönemi risklerinin ortadan kaldırılması
gerekli hale gelirse,
Yönetim Konseyi, yetkisi dahilinde, ilave
olağandışı enstrüman-
lar kullanmaya ilişkin
taahhütlerinde görüş
birliğindedir" dedi.
ECB Başkanı Draghi,
bugün düzenlenen faiz
toplantısının ardından
olağan basın toplantısını düzenledi.
Draghi toplantıda,
geçtiğimiz ay teminatlı
tahvil alımlarına
başladıklarını hatırlatarak, "Yakın zamanda varlığa dayalı
menkul kıymet alımlarına da başlayacağız." dedi.
Draghi, ECB bilançosunun 2012 yılı
başlarındaki seviyelerine doğru yükseleceğini ifade ederek,
"Varlık alımları para
politikası duruşunu
gevşetecek" diye
konuştu.ECB Başkanı,
para politikası ile
düşük enflasyon bekleyişlerine yanıt verildiğini ifade
etti.Draghi, "Alınan tedbirler enflasyon bekleyişlerinin güçlü şekilde
çıkap almasını
destekleyecek. ECB uzmanları gerektiği tak-
tirde alınacak daha
fazla tedbiri hazırlamakla
görevlendirildiler" şeklinde konuştu.Draghi,
ılımlı ekonomik toparlanma görünümünün
devam ettiğinin belirterek, iç talebin para
politikası tedbirleri ile
destekleneceğini ifade
etti.AA
Çoban, fuarda, Çinli işadamlarının mermer sektöründe önde gelen İtalya’ya
rağmen Türk mermerini tercih etmelerinin kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.
Türkiye’nin Çin’e olan ihracatında mermerin son yıllarda ilk sırada yer aldığını
belirten Çoban, “Bunun yanı sıra Türk
mermer sektörünün dünyada en çok
ihracat yaptığı ülke de Çin. Son dönemlerde çok fazla sayıda Çin firmasının,
Türkiye’de mermer ocağı satın alarak ya
da mevcut üreticilerle ortaklık kurmak
yoluyla mermer ocağı işletmeciliğine
yatırım yapıyor. Bu durum Çin’de Türk
mermerine olan talebin artmasının bir
göstergesidir.” şeklinde konuştu.C
CİHAN
9 KASIM
2014
Muhasebe
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
5
En düşük maaş 3 bin 200 lira
Akademisyenlerin maaşlarına zam ve ‘akademik teşvik’ öngören
tasarı TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.
Akademisyenlerin
maaşlarına zam ve
‘akademik teşvik’ öngören
tasarı TBMM’de kabul
edilerek yasalaştı.
Tasarının görüşmeleri
sırasında söz alan MHP
Balıkesir Milletvekili
Ahmet Duran Bulut, Bakan
Avcı’ya, akademisyenlerin
askerlik görevleri hakkında
düzenleme olup
olmayacağını sordu. MHP’li
Bulut, Avcı’ya, “Hâkim ve
savcılara yeni verilen, aynı
zamanda öğretmenlerimize
de verilen akademik
askerlik hakkını
akademisyenlere vermeyi
düşünüyor musunuz”
sorusunu yöneltti. MHP’li
Bulut’un sorusunu
yanıtlayan Bakan Avcı,
ilkesel olarak böyle bir
düzenlemenin yerinde
olacağını ve muhalefetin
bu konuda teklif getirirse
değerlendirebileceklerini
belirtti.
O DA VATAN HİZMETİ
SAYILIR
Avcı şunları söyledi:
“Genelkurmay ve Millî
Savunma Bakanlığı’yla
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?
ASİD (Lastik
Sanayicileri ve
İthalatçıları
Derneği) Genel
Sekreteri Bahadır
Ünsal, hangi
araçların kış lastiği
kullanması gerektiği
konusunda
kamuoyunda hala
bir kafa karışıklığı
yaşandığını belirtti.
L
Ünsal, ‘’2012’den bu
yana uygulanan
genelge kapsamında
zorunluluk sadece
kamyon, çekici,
tanker, otobüs,
minibüs, kamyonet
ve A türü yetki
belgeli otomobilleri
kapsıyor. Ancak tam
bir yol güvenliğinin
sağlanması için;
binek otolar da dahil
olmak üzere bütün
araçların kış lastiği
kullanımı
desteklenmelidir’’
dedi.
LASİD/Lastik
Sanayicileri ve
İthalatçıları Derneği
Genel Sekreteri
Bahadır Ünsal;
derneğe özellikle
hangi araçların kış
lastiği takması
gerektiği konusunda
sorular yöneltildiğini
belirterek
"Genelgenin çıktığı
2012 yılı Kasım
ayından bu yana
hangi araçların kış
lastiği takması
gerektiği konusunda
zaman zaman basına
da yansıyan
sıkıntılar gördük. Bu
taleplere cevaben
açıklama yapma
gereği duyduk’’ dedi.
LASİD Genel
Sekreteri Ünsal;
genelgenin önemli
maddelerine işaret
ederek şu açıklamayı
yaptı:
- Kış lastiği
kullanımı,
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı'nca
hazırlanan ve 8
Kasım 2012 tarih ve
28461 sayı ile Resmi
Gazete’de
yayınlanan,
‘Araçların
Yüklenmesine İlişkin
Ölçü ve Usuller ile
Tartı ve Boyut,
Ölçüm Toleransları
Hakkındaki
Yönetmelik’ ve buna
bağlı olarak
yayınlanan
genelgeler ile
düzenlenmiştir.
- Ülkemizde tescil
edilmiş olsun veya
olmasın şehirlerarası
karayollarında
seyreden; kamyon,
çekici, tanker,
otobüs, minibüs,
kamyonet ve “A türü
yetki belgeleri”ne
kayıtlı otomobillerde
her yılın 1 Aralık ile
takip eden yılın 1
- Söz konusu
zorunluluk; hava
şartlarının
gerektirmesi
halinde Bakanlıkça
1 ay artırılabilir.
Şehir içi
taşımacılıkta kış
lastiği uygulaması ile
ilgili hususlar
ortalama yerel
sıcaklıklar dikkate
alınarak ilgili
Valiliklerce belirlenir
ve uygulanır. Bu
illerde bulunan yol
kenarı denetim
istasyonlarında bu
husus dikkate alınır.
- Yol kenarı
denetlemelerinde
yukarıda belirtilen
araçlardan kış lastiği
takmayanlara 519.TL. ceza
uygulanacak ve araç
kış lastiği takana
kadar trafikten men
edilecektir.
Binek otolar da kış
lastiği kullanmalı
LASİD Genel
Sekreteri Ünsal;
zorunluluğun sadece
ticari araçlar için
olduğunu ancak tüm
araçların kış lastiği
uygulamasına
hassasiyet
göstermesi
gerektiğini de
belirtti: ‘’Yönetmelik
ve buna bağlı
genelgeler, kış
aylarındaki
emniyetli sürüş ve
trafik kazalarının
azalması adına çok
önemli bir adımdır.
Ancak trafikte kayıtlı
toplam 18.5 Milyon
araç bulunmakta
olup, bunun
yaklaşık 9.5 milyon
adedi binek
otolarıdır. Ticari
araçlar için Zorunlu
Kış Lastiği
Kullanımının, binek
otolarına
uygulanmaması tam
bir yol güvenliğinin
henüz
sağlanamaması
anlamına
gelmektedir. Bu
bağlamda
zorunluluk
kapsamının
genişletilmesi ve
trafikte dolaşan tüm
araçların bu
dönemde Kış Lastiği
takması
desteklenmelidir.
Böylece trafikteki
tüm araçların en
uygun lastikle
seyrinin sağlanması
gerçek anlamda yol
güvenliği açısından
riskleri minimize
edecektir. ‘’
Kaplama lastikten
kış lastiği olur mu?
Kaplama kış lastiği
kullanımı
konusunda da görüş
açıklayan Genel
Sekreter Bahadır
Ünsal, şöyle
konuştu: ‘’Yıllardır
ihmal edilmiş ve
teknolojik olmayan
yöntemlerle
kaplanmış lastikleri
kullanan taşıma
sektörü, bu nedenle
sıkıntılar yaşamıştır.
Yollarda
parçalanmış veya
olduğu gibi çıkmış
sırt atıkları
hepimizin sıkça
gördüğü görüntüler.
Bu konudaki
sorunlar Avrupa
Birliği’nde R 109
regülasyonu ile
çözülmüş olmasına
rağmen ülkemizde
uygulaması
gecikmiştir.
Derneğimizin
üyeleri bugün artık
kendi geliştirdikleri
teknolojileri ile
kaplama
yapmakta/yaptırmak
ta ve lastiklerimiz
güvenli bir şekilde 2.
hatta 3. hayatını
yaşayabilmektedir.
B
ve kamuoyunda "torba
yasa" olarak bilinen kanun
kapsamında fazla
çalışmasına ihtiyaç duyulan
Gelir İdaresi Başkanlığı
(GİB) ile Sosyal Güvenlik
Araştırma görevlisi maaşı 3
bin 20 ile 3 bin 256 liraya
yükselecek. Öğretim
görevlisi ve okutman maaşı
da 3 bin 20 ile 3 bin 425 lira
olacak. Yasaya göre;
profesörlere 726,
doçentlere 653, yardımcı
doçentlere 581, araştırma
görevlilerine 508, öğretim
görevlilerine de 436 liraya
varan teşvik
verilecek.C
CİHAN
En düşük maaş
3 bin 20 lira
Akademisyen maaşlarında
yüzde 35’e varan artış
sağlandı. Profesör maaşı 5
bin 7 ile 5 bin 656, doçent
O memuriyet için KPSS şartı kalktı
Yürürlükteki
Genelgenin
(2012/KDGM07/DENETİM), 2.
Maddesinin d
şıkkında yer alan
diğer bir önemli
konu ise; lastiklerin
kaplama yapılarak
kullanılması halinde
lastik omuzlarında
(M+S) işareti ve sırt
deseninin kış
lastiğine uygun
olması
zorunluluğudur. Kış
lastiği kullanımında
bu konu da dikkate
alınmalı ve özen
gösterilmelidir.
Kaplama
konusunda, ‘Motorlu
Taşıtlar ve
Römorklarının
Kaplanmış Havalı
Lastikleri İmalatı
Uygulaması ile ilgili
Yönetmelik’ ile
oluşturulmuş olan
güvenli kaplama
lastik standardını
ifade eden, UN/ECE
R 108 ve R-109
regülasyonu
uygulanmaktadır.
Buna göre kaplama
lastiklerin
Bakanlıkça
denetlenerek
sertifikalandırılan
tesislerde kaplanmış
olması
gerekmektedir.’
CİHAN
aymakam olabilmek
K
için artık KPSS'ye
girmek gerekmeyecek.
Hükümetin yaptığı
yönetmelik değişikliği ile
kaymakam adaylarının
KPSS'ye girme şartı
kaldırıldı.
Böylece KPSS'den 80 ve
üzeri alma şartı
aranmaksızın
Kaymakamlık Sınavı'na
başvurmak mümkün
olacak.
Hükümet'in, Kamu
Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel
Yönetmelikte değişiklik
yapılmasına ilişkin kararı
bugünkü Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe
girdi.
Böylece kaymakam
adayları da MİT, İçişleri,
Adalet Bakanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı ve
Dışişleri Bakanlıkları
Teftiş Kurulları, Jandarma
Genel Komutanlığı ve
Askeri Adalet Teftiş
Kurulları gibi Kamu
"Torba yasa" için mesaiye kalana fazla ücret
akanlar Kurulu, bazı
alacakların yeniden
yapılandırılmasını da içeren
maaşı 3 bin 657 ile 4 bin
265, yardımcı doçent maaşı
3 bin 551 ile 3 bin 571 liraya
çıkacak.
Kurumu (SGK) Başkanlığı
personeline fazla çalışma
ücreti ödenmesine karar
verdi.Konuya ilişkin Kurul
kararı, Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Buna göre, 6552 sayılı İş
Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına
Dair Kanun kapsamında
yapılacak işlerde fazla
çalışmasına ihtiyaç
duyulan GİB Tahsilat ve
İhtilaflı İşler, Uygulama ve
Veri Yönetimi, Gelir
Yönetimi ve Mükellef
Hizmetleri daire
başkanlıklarında görev
yapan personel ile taşra
teşkilatında vergi dairesi
başkanlıklarına bağlı tahsil
daireleri ve vergi dairesi
başkanlığı bulunmayan
illerde GİB'e bağlı tahsil
dairelerinde görev
yapan personele, SGK
Emeklilik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve Sigorta
Primleri Genel
Müdürlüğünde görev yapan
personel ile taşra
teşkilatında görev yapan
personele fazla çalışma
ücreti ödenecek.
Söz konusu ücret, mesai
saatleri dışında fiilen fazla
çalışma yapan personele
ödenecek. Personele fazla
çalışma ücreti ödenecek
süre, ayda 50 saati
geçemeyecek.
5 KATI FAZLA
ÖDENECEK
Fazla çalışmanın her bir
saati için 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununun
(K) cetvelinde 1,54 lira
olarak belirlenmiş olan fazla
çalışma saat ücretinin 5 katı
esas alınacak.
1 Ekim 2014 tarihinden
geçerli olmak üzere bugün
yürürlüğe giren kararın
hükümleri, 1 Ekim 2014 ile
31 Aralık 2014 arasında
uygulanacak.CİHAN
Personel Seçme
Sınavından (KPSS) istisna
tutulmuş oldu.
KPSS'DEN 80 ALAN
BAŞVURABİLİYORDU
İçişleri Bakanlığı Ağustos
ayında yaptığı ve 60
adayın alınacağını ilan
ettiği son duyurusunda,
Kaymakamlık sınavına
girilebilmesi için
KPSS'den en az 80 puan
alma şartı aramıştı. Eylül
ayında yapılan son sınava
da bu şartı taşıyan adaylar
başvurmuştu. CİHAN
ISSN 1308 7606
Nisan tarihleri
arasında kalan dört
aylık dönemde kış
lastiği kullanılması
zorunludur.
görüşülmeye değer.
Akademisyenlerin askerlik
görevlerini, kendi
akademik çalışmalarını da
aksatmayacak bir biçimde
yürütmelerinin ilkesel
olarak yerinde olacağını
düşünüyorum. Akademik
hizmetler de vatan görevi
sayılır.”
Yıl:70 Sayı:24977 Tarih:9 Kasım 2014 Pazar
Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan AYTEKİN
Sorumlu Müdür Yazı İşleri Müdürü Yayın Sahibi Temsilcisi
Bilal ÇETİN
Kübra ERENER
Şüheda YILDIRIM
Sayfa Editörü
Sayfa Editörü
Gülşan KURT
Yasemin ERENER
İstihbarat Şefi
Caner ERDOĞAN
Haber Müdürü
İnternet Site Editörü
Kenan KURTOĞLU
Yücel TANOL
İdari Merkez
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu
Cad. No:2 Sefaköy/
Küçükçekmece/İST
Reklam Pazarlama ve Dağıtım
Tevfik Bey Mah. Tahsin
Tekoğlu Cad. No:2
Sefaköy/ Küçükçekmece/İST
Tel :0212 540 40 45 Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Tel :0212 540 40 45
Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Ankara Temsilciliği
Macun Mah.3. Cadde No:2
Yenimahalle /ANK.
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
ANKARA İRTİBAT
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
İstanbul Dağıtım
DORUKKAYA MATBACILIK YAY. REKL. MADENCİLİK ENERJİ VE İNŞAAT A.Ş
ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM
Yayın Türü: Yerel Ticari Süreli
Basıldığı Yer İstanbul
Alkım Basım Yayın Dağıtım Tic.A.Ş.
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No:2 Sefaköy/ İSTANBUL
Tel : 0212 540 40 45 Resmi ilanlarınızı internet sitemizden de
görebilirsiniz (www.ekonomigazetesi.net)
EKONOMİ Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
6
9 KASIM 2014
Dış Haberler
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
RUSYA
Rusya’nın merkez bölgelerinden Smolensk’te
meydana gelen trafik
kazasında araçta bulunan 2 aylık bir bebek ve
sürücü (38) feci şekilde
hayatını hayatını kaybetti. Kaza anı amatör
kameraya da yansıdı.
Görüntüde hatalı sollama sonucunda lüks
markalı bir araç karşı
şeride geçerek başka bir
otomobile çarpıyor.
Çarpma sonucunda
araçlar paramparça
oldu. Feci olayda yerel
markalı otomobilde bulunan bebek ve sürücü
hayatını kaybetti, bir
kadın ise (32) ağır şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazaya neden olan
sürücünün alkollü
olduğu iddia ediliyor.
CİHAN
AVUSTURYA
Avusturya'nın başkenti
Viyana'da açılması
planlanan imam hatip
lisesi inşaatını protesto
eden aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisi'nin
yürüyüşü olaysız sona
erdi. Okul binasının
önünde toplanan 250
kişi bir saat süren
protesto ardından
olaysız şekilde dağıldı.
Partinin Viyana
Başkanı Johann Gudenus toplanan kalabalığa "Türkçe eğitim
yapan imam okulu istemiyoruz." açıklamasında bulundu. Sol
derneklerin Müslüman
toplumla dayanışma
için düzenlediği karşı
yürüyüşe ise polis
kayıtlarına göre 80 kişi
katıldı. Viyana İslam
Federasyonu tarafından bu sene açık lise
olarak eğitime
başlayan ve farklı bir
binada eğitim veren
imam hatip lisesinin
diplomaları Türkiye'de
tanınacak.
CİHAN
ALMANYA
Almanya'nın Osnabrück Savcılığı,
Kabareci Dieter Nuhr
hakkında açtığı soruşturmayı kapattı. Erhat
Toka isimli bir vatandaşın savcılığa Dieter
Nuhr’un sahnelerinde
İslam’a hakaret ettiğini
bildirerek suç duyurusunda bulunmuştu.
Osnabrück Savcılığı ise
Nuhr hakkındaki
soruşturma dosyasının
kapatıldığını belirtti.
Buna gerekçe olarak
ise Dieter Nuhr’un
İslam hakkındaki
ifadelerinin halkı
kışkırtma suçu kapsamına girmediği,
bunun için Dieter
Nuhr’da yabancı düşmanı bir dünya
görüşünün olmadığı
gösterildi. Savcılık
ayrıca Dieter Nuhr’un
kabare sanatını icra ettiğini ve bu nedenle bir
dini gruba hakaret
edilmesi suçunun oluşmadığını kaydetti.
CİHAN
İSRAİL
İsrail ordu kaynakları,
minibüsüyle dün akşam
3 İsrail askerine çarpan
Filistinlinin teslim
olduğunu duyurdu.
Yediot Ahronot gazetesi,
Filistinli şoförün sivil
şube ekiplerine teslim
olduğunu sorgulanmak
üzere de istihbarat
merkezine sevk edildiğini
yazdı. Filistinli kaynaklar
ise İsrail askerlerine
çarpan şoförün, aracını
bırakarak kaçmasının
ardından gece boynca İsrail askerleri tarafından
yaşadığı bölgede ve
evinde arandığını
söyledi. Bulunamayan
şahsın babası ve akrabalarının gözaltına
alındığı kaydedildi.
CİHAN
Konken:
ARD ve ZDF
gazeteci
yetiştirmeli
lman Gazeteciler Sendikası‘nın
(DJV) Weimar kentinde iki gün
süren olağan delege toplantısı
sona erdi. Medya politikası ve
gazeteciliğin konuşulduğu toplantıya
17 eyalet teşkilatından 280 delege
katıldı. DJV Başkanı Michael
Konken, ARD ve ZDF gibi kamu
kanallarının genç gazetecilerin
yetişmesi için daha fazla çaba sarf
etmesini istedi. Kısıtlamalara rağmen gazeteciliğin geleceğinden
umutlu olduğuna vurgu yapan
Konken, “Gazetecilik toplumumuzda
her zaman hareketli ve vazgeçilmez
role sahip olmaya devam edecektir.”
dedi.
A
Toplantıda ayrıca her iki yılda bir
DJV delegeleri tarafından seçilen
Basın Konseyi yönetim kurulu seçimi
gerçekleşti. İki yıl görev yapacak
Basın Konseyi’ne Klaus Andrießen
(Wetzlarer Neue Zeitung), Sascha
Borowski (AugsburgerAllgemeine),
Peter Höver (Schleswig-HolsteinischerZeitungsverlag), Jan-Hendrik
Lehmann (Nordwestzeitung), Sergej
Lochthofen (serbest gazeteci), Heike
Rost(serbest foto muhabiri) ve Katrin
Saft (Sächsische Zeitung, Freie
Presse) seçildi. Konseyde 20 yıldır
görev yapan Uschi Ernst ise yeniden
aday olmadı.dedi.
CİHAN
Eide: Kıbrıs'ta çözümsüzlük
için kötü bir zaman
Birleşmiş
Milletler (BM)
Genel
Sekreteri’nin
Kıbrıs Özel
Danışmanı
Espen Barth
Eide, Kıbrıs’a
somut fikirlerle
geldiğini ve
taraflarla
bunları
geliştirmeyi
umut ettiğini
belirtti.
ide, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın açıklaması yapan Eide,
statükonun bölgesel koşullardan dolayı
eskiden olduğu gibi istikrarlı olmayacağı
düşüncesinde olduğunu söyledi. Eide,
“Çözümsüzlük için kötü bir zaman.” dedi.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Eroğlu’na, Ankara ve Atina’ya
gerçekleştirdiği çok başarılı ziyaretler
hakkında bilgi verdiğini söyledi. Eide,
çözüme katkı koymaya ve ivme
kazandırma konusunda üstlerine düşeni
yapmaya hazır olan her iki ülkenin de
çözüme hızlı şekilde ulaşılmasını umut ettiğini ve şahsı ile BM’nin bu yöndeki girişimlerine destek verdiğini belirtti. Espen
Barth Eide, görüşmeyle ayrıca müzakerelerin yeniden başlamasını ve her iki
tarafın da masada olmasını sağlayacak
koşulların nasıl yaratabileceği konusundaki görüşmeyi amaçladığını söyledi.
Eide, “Biliyorsunuz Eroğlu, müzakerelere
başlamaya hazır ancak Anastasiadis
değil. Her iki tarafın da masaya dönebileceği ve müzakerelerin hızlanacağı
koşulları nasıl yaratabiliriz konuşmamız
E
lazım.” dedi. Anastasiadis’in masayı, Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin bölgeye
gelip, çalışmalarda bulunmaya başlamasıyla terk ettiğine işaret eden Eide,
Kıbrıslı Rumların bu faaliyetleri, “Münhasır Ekonomik Bölgeleri”nin ihlali olarak
görürken, Kıbrıs Türk tarafının da ada
etrafından doğal gaz ve petrol gibi doğal
kaynakların ortak kaynak olduğu ve eşit
şekilde faydalanılması görüşünde
olduğunu belirtti. Doğal gaz ve petrolün
fazla para kazandırdığını ancak platformlarda çok fazla iş imkanı yaratmadığına
işaret eden Eide, karada iş imkanı
yaratma konusunda birlikte çalışmak ve
çözümler üretmek gerektiğini söyledi.
Eide, “Tüm bunlar ortak konulardır. Ben
de onları ‘benim geleceğim’den ‘bizim
ortak geleceğimize’ yönlendirmeye
çalışıyorum. Gelecekte hayal edemeyecekleri kadar çok anlaşmaları olacak. Burada
sorun şu an bir anlaşma olmamasıdır”
dedi. Eide, Ankara’da, 30 Aralık
öncesinde araştırma gemilerinin geri çekileceği yönünde bir izlenim edinip, edinmediğine ilişkin soruyu yanıtında,
Ankara’nın yapıcı fikirleri desteklemeye
hazır olduğunu söyledi. Gemilerin varlığının sadece bir unsur olduğunu kaydeden kaydeden Eide, kendisinin ancak
izlenimlerini aktarabileceğini, tarafların
kendi görüşlerini ifade edebileceğini belirtti. Espen Barth Eide, mevcut duruma
karşı ciddi tartışmalar bulunduğuna işaret
ederek, statükonun, bölgesel koşullardan
dolayı eskiden olduğu gibi istikrarlı olmayacağı düşüncesinde olduğunu
söyledi. Eide, "Çözümsüzlük için kötü bir
zaman. Diğer yandan, olası çözümle ilgili
oldukça güzel ekonomik fikirler var. Eğer
ekonominiz turizm ya da banka üzerine
inşa edilirse,bölünmüş olup olmadığı
önemli değildir ekonomik açıdan ancak
hidrokarbon kaynaklarına dayalı bir
ekonomide, siyasi sorunu çözmek çok
önemli olacak." diye konuştu. Hidrokarbon kaynaklarının eskiden beri “nimet ya
da lanet” olabileceğini, bazı ülkeler için
ise kesinlikle lanet olduğuna işaret eden
Eide, istatistiklere bakıldığında, petrol bulunan ülkelerde her zaman sorun
yaşandığını, bazı ülkelerin bunu iyi idare
ettiğini çünkü politik olarak da olayı
doğru yönlendirdiğini söyledi.
CİHAN
YENİ BULUŞLAR-TEKNOLOJİ
Mark Zuckerberg'den
Messenger açıklaması
acebook'un kurucusu, sosyal ağın
Messenger hizmetini neden ayrı
bir uygulama olarak sunduğunu
bir soru-cevap oturumunda yanıtladı.
F
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg,
sosyal ağ tarafından düzenlenen oturumda kullanıcılarla bir araya geldi.
Zuckerberg, kendisine yöneltilen sorular arasında Messenger mesajlaşma
hizmetinin neden ayrı bir uygulama haline getirildiğine açıklık getirdi.
Zuckerberg, 'zor sorular sordukları için
kullanıcılara minnettar olduğunu' belirtirken, 'bu sayede dürüstlüklerini koruduklarını' ifade etti.
Sosyal ağdaki tüm kullanıcılardan tek
bir uygulama indirmelerini istemenin
kolay olmadığını belirten Zuckerberg,
daha iyi bir tecrübe olacağına inandıkları için Messenger'ı ayrı olarak indirilen bir uygulama haline
getirdiklerini söyledi. Zuckerberg, açık-
lamasında şu ifadeleri kullandı. "Mobilde, her uygulama sadece tek bir şeyi
iyi yapmaya odaklanıyor. Facebook
uygulamasının odaklandığı ise haber
akışı.
Facebook'ta mesajlaşma çok öne çıkıyordu ve günde 10 milyar mesaj atılıyordu. Mobil kullanıcıların en çok
mesajlaşma uygulamalarına ilgi gösterdiğini ve söz konusu uygumaların hızlı
mesajlaşmayı öne çıkardığını gördük.
İnsanlar günde neredeyse 15 kişiyle
mesajlaşıyor. Bu mesajları atmak için
bir uygulama girip belli basamakları
aşarak yazışma yapmak uğraştırıcı bir
süreç."
"GÜVEN İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Zuckerberg, mesajlaşmanın sosyal
ağlarda yapılan birkaç işlemden biri
olduğunu, bazı ülkelerde Facebook kul-
lanımı yüzde 85 olurken, mesajlaşma
uygulaması kullanan ve SMS atan nüfus
oranının ise yüzde 95'e çıktığına dikkat
çekti.
Facebook topluluğundan tek bir uygulama indirmelerini istemenin zor
olduğunu tekrarlayan Zuckerberg, bunu
yapmalarındaki amacın hizmet
kalitesini ve tecrübeyi artırmak
olduğunu ifade etti.
Messenger ile insanlar arasında hızlı
iletişimi sağladıklarını belirten Zuckerberg, böylece sosyal ağ üzerinde cevap
vermekte geç kalmak gibi sorunun
kalmadığını ifade etti.
Kullanıcıların güvenini kazanmakta
yapmaları gereken birçok şey olduğunu
belirten Zuckerberg, birçok yetenekli insanın üzerinde çalıştığı Messenger ile
sadece mesajlaşmaya yönelik uygulamanın sunduğu tecrübeyi artıracaklarını söyledi.
Jäger’in üzerindeki
istifa baskısı
giderek artıyor
uzey Ren-Vestfalya
(KRV) Meclisi Köln'deki holigan ve
Neonazilerin bir olup olay
çıkarmasını görüştü. Anamuhalefet partisi CDU ve
FDP başta İçişleri Bakanı
Ralf Jäger olmak üzere
hükumeti hala olayları aydınlatmamakla suçladı.
Durumu iyi okuyamamakla itham edilen Jäger,
olayın ertesi ertesi günü
50 polisin yaralanmasına
ve büyük hasarların belli
olmasına 'Polisin konsepti
doğruydu' dediği için
eleştirildi. Anamuhalefet
partisi CDU’nun lideri
Armin Laschet, Jäger'in
hemen değiştirilmesini isterken, aynı partiden Theo
Kruse de bakanın artık
eyalet için 'bir numaralı
tehlike' olduğunu söyledi.
FDP'li Robert Orth da
Jäger için yolun sonunun
göründüğünü belirterek
istifasını istedi. Muhalif
siyasiler, içişleri
bakanının 4 bin 500 kişilik holigan ve Neonazi gurubuna müsaade etmesini
büyük bir yanlış
olduğunda birleşti.
K
Jäger ise ”Yasaklamak
yasal olarak mümkün
değil.” diyerek kendini
savundu. Polisin başarısızlığını kabul eden Jäger,
“Yeni bir şiddet şekli ile
karşı karşıyayız.” dedi.
Oturumda ayrıca eyaletteki mültecilerin durumu
da görüşüldü. SPD Yeşiller
koalisyonu muhalefet partilerini mülteci zirvesinde
birlikte kararlaştırılan
maddelere uymamakla
suçlarken, CDU lideri
Laschet mülteci yurtları
için standart anlamındaki
'Heim-TÜV' talebini
yineledi. İçişleri Bakanı
muhalefete diyalogda
kalmayı teklif etse de
destek alamadı. Buna rağmen koalisyon partileri
vekil oyları ile mültecilere
geniş çaplı destek programını kabul etti. Buna
göre mülteci sayısı 10 bine
çıkarılacak ve yılda 40 milyon Euro ek destek ile
takviye yapılacak. CİHAN
9 KASIM 2014
Politika
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
CHP’li Küçük:
Şiddette azalma
yok, son 10 ayda
226 kadın
öldürüldü
Milletvekili Sedef Küçük, Bakan İslam’a kadın cinayetleri ve şiddet
konusunda eleştirilerde bulundu.
Kadın cinayetleri ve şiddetin hiçbir
zaman azalma belirtisi göstermediğini beliren Küçük, "Temmuz
ayında 35, ağustos ayında 24, eylül
ayında 28, ekim ayında 29
kadınımızın canına kıyıldı.
Geçtiğimiz 10 ayda 226 kadın
öldürüldü bu ülkede." dedi. Binlerce,
on binlerce kadının şiddet gördüğünü
kaydeden Küçük, "Bu durumun sosyolojik, psikolojik, antropolojik sebepleri vardır diyebiliriz.
Bu sebepler dün de vardı, yarında
olacak denilebilir. Peki bu sebepler
var diye, var olacak diye bu kör şiddetle mücadele etmeyecek miyiz?
Meclisimiz, üzerine düşeni yerine getirdi ve kanunu çıkardı.
Muhalefet partileri bunun siyaset
üstü bir mesele olarak gördü ve tüm
desteğini verdi. Medya kadın cinayetlerini gündeme taşıdı, tartıştı ve lanetledi. Sivil toplum örgütleri ellerinden
geleni yapıyorlar. Ama bir yerlerde
hata var." diye konuştu.
HP İstanbul Milletvekili Sedef
Küçük, kadın cinayetleri ve şiddetin hiçbir zaman azalma belirtisi göstermediğini belirterek son 10
ayda 226 kadının öldürüldüğünü
söyledi. Temmuz ayında 35, ağustos
ayında 24, eylül ayında 28, ekim
ayında ise 29 kadının canına
kıyıldığını kaydeden Küçük,
"Geçtiğimiz 10 ayda 226 kadın
öldürüldü bu ülkede. Meclisimiz, üzerine düşeni yerine getirdi ve kanunu
çıkardı.
C
Muhalefet partileri bunun siyaset
üstü bir mesele olarak gördü ve tüm
desteğini verdi. Medya kadın cinayetlerini gündeme taşıdı, tartıştı ve lanetledi. Sivil toplum örgütleri ellerinden
geleni yapıyorlar. Ama bir yerlerde
hata var." dedi. TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2015 yılı bütçesinin
görüşmelerine başlandı. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr.
Ayşenur İslam bakanlık çalışmaları
ve bütçe ile ilgili sunumunu yaptı.
Bakanların sunumunun ardından
milletvekillerinin bütçe ile ilgili
görüşlerini dile getirdi. CHP İstanbul
HP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, kadına yönelik
şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Ayşenur
İslam’a bir öneride bulundu.
Kadın meselesine ilişkin çok fazla
sorun bulunduğunu hatırlatan
Toprak, "Çok iyi bir program
hazırlanmalı. Benim önerim hazır,
C
Bakanlığın bütçesi konuşuluyor, bir yılı kadın yılı
olarak ilan edelim. Bakın
Japonya kadın sorunsalını bu şekilde çözdü. Bu bir yıl içinde
Bakanlığa biraz daha fazla bütçe
verilerek kamu spotları kanalıyla,
belki yapılacak televizyon
dizileriyle, insanlarımız televizyon
dizilerinden çok etkileniyor.
Önümüzdeki yılın 2015 yılının
kadın yılı ilan edilmesi ve
kadınımıza karşı şiddetle mücadele edilmesini öneriyorum."
dedi.
Kanun uygulaması gerekenlerin üzerine düşeni tam anlamıyla yerine getirmediğini vurgulayan Küçük,
"Bakanlık da, polis de, yargı da,
uygulamacı da yeterince güçlü bir
irade ortaya koymuyor. Silik,
neredeyse varla yok arası bir mücadele veriliyor. Tabi buna mücadele
denirse. Gerekçeler üretiliyor. Zaman
zaman şiddet makulleştiriliyor.
Önümüzdeki 1 yılın 2015
yılının kadın yılı ilan
edilmesi ve kadınımıza
karşı şiddetle mücadele
edilmesini öneriyorum." açıklamasında bulundu.
'ÜLKEMİZ ÇOCUK
PORNOGRAFİSİ KONUSUNDA
RİSKLİ ÜLKELER ARASINDA'
AK Parti Malatya Milletvekili
Mustafa Şahin, 12 yaş altı nüfusun
25 milyon ve 18 yaş altı ise nüfusun yüzde 40’ı olduğunu
söyledi. 34 yaş altı nüfusun
Türkiye nüfusunun yüzde 64’ünü
oluşturduğunu kaydeden Şahin,
Toprak
Kadın meselesine ilişkin
ülkemizde çok fazla sorun
bulunduğunu hatırlatan
Toprak, "Çok iyi bir program
hazırlanmalı. Benim önerim hazır,
Bakanlığın bütçesi konuşuluyor,
bir yılı kadın yılı olarak ilan edelim. Bakın Japonya kadın sorunsalını bu şekilde çözdü. Bu bir yıl
içinde Bakanlığa biraz daha fazla
bütçe verilerek kamu spotları
kanalıyla, belki yapılacak televizyon dizileriyle insanlarımız
televizyon dizilerinden çok etkileniyor. Kadına karşı şiddetin
konu olarak ele alındığı televizyon dizileri. Eğitim sistemine
muhakkak sadece kadına değil
farklı olan her kesime karşı ayrımcılıkla mücadele edilen bir ders
konması gerekiyor. İlkokuldan
"Bu çerçevede genç ve dinamik bir
nüfusa sahip olmaktan övünmekten ziyade niteliksel anlamda
gençlerimizi daha nasıl farklı
donelerle yetiştirebiliriz, bu
çerçevede ulusal gençlik konseyi
kurularak gençliğimize yönelik bir
çalışmayı yapabiliriz." diye
konuştu.
Sokak çocukları, üstün
yetenekli çocuklar, korumaya muhtaç çocuklar,
çocuk ihmali ve istismarı, yoksul
çocuklar gibi değişik alanlarda
çalışmalar yapılabileceğini hatırlatan Şahin, "Ülkemiz çocuk
pornografisi konusunda riskli
ülkeler arasında olduğunu
bilmekteyiz.
Bu anlamda köklerimiz ile barış
içinde olup kültürümüze ait çizgi
film sayısının artırılması, geleneksel çocuk oyunları ile birlikte ninnilerimiz ve masallarımızın genç
nesillere yol göstermesi anlamında iletişim araçlarının etkin
kullanılarak Aile Bakanlığı’nın
daha aktif bir hale getirilmesi
gelecek nesillerimiz için ayrıca
önem arz etmektedir." şeklinde
konuştu.
Mediha SELÇUK-EKONOMİ
altepe Belediyesi
tarafından Prof. Dr.
Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde düzenlenen
Avrupa Birliği ile iş birliği
geliştirilmesi amacıyla 'Avrupa
Birliği ve Uluslararası İlişkiler
Merkezi'nin açılışında
konuşan CHP Genel Sekreteri
Gürsel Tekin , “AKP sarayların
partisi oldu.” dedi.
M
"AKP, yolsuzluk, yoksulluk ve
yasaksız Türkiye yaratacaklardı" diyen Tekin, “2002
yılında seçimden hemen sonra
AKP yetkilileri, cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak
üzere Ankara'daki devasa binalarıyla ilgili çok acımasızca
eleştirileri olmuştur.
Aynı savcı dövülen kadıncağız için
ise polise hakaretten 8 yıl 9 aya kadar
hapis talep etti. Buna karşı Sayın
Bakanın veya bir başka devlet yetkilisinin sesini çıkardığını duydunuz
mu? Bu suskunluk şiddeti cesaretlendirmiyor mu sizce?"
CİHAN
sorusunu yöneltti.
lise sona kadar bu ders verilmeli.
İnsanları bu konuda
eğitmediğiniz ve bu konularla
mücadele etmediğiniz sürece bu
sorunu sadece yasaları değiştirerek, korumalar vererek ve tedbirler alarak önlemek mümkün
değildir.
CHP’li Gürsel
Tekin: AKP
sarayların
partisi oldu
Maltepe Belediyesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler
Merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıldı.
Açılışın ardından Gürsel
Tekin, gazetecilerinin sorularını yanıtladı.
İzmir’de bir kadının karakolda
polisler tarafından hunharca
dövüldüğüne ilişkin görüntüleri eminim hala hafızalarınızdadır. İzmir’de
o kadını feci şekilde döven polislerin
yargılandığı davada ne oldu biliyor
musunuz? savcı şiddet gösteren iki
polis için 1 yıl 1 aya kadar hapis
cezası istedi.
Şiddetin önlenmesi için
2015 'Kadın Yılı' ilan edilsin
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı 2015 yılı bütçesinin
görüşmelerine başlandı. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr.
Ayşenur İslam, Bakanlık çalışmaları ve bütçe ile ilgili
sunumunu yaptı. Bakanın
sunumunun ardından milletvekillerinin bütçe ile ilgili görüşlerini
dile getirdi.
MHP’li Günal:
Sayıştay'ın
denetim
raporları kuşa
çevrilerek
Meclis'e
gönderiliyor
7
Sadece binalarla ilgili değil
tüm milletvekillerinin oturduğu lojmanların çok lüks
olduğunu ifade etmiştir.
illiyetçi Hareket Partisi(MHP) Antalya Milletvekili Mehmet Günal,
TBMM adına denetim yapan Sayıştay raporlarının kuşa çevrildiğini söyledi.
Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in de raporların Genel Kurul'a gelmesini sağlayamadığını savunan Günal, siyasi iktidarın
bir an önce hukuk tanımaz tavrından
vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.
M
Mehmet Günal, yaptığı yazılı açıklamada,
torba kanun görüşmeleri sırasında da
görüldüğü gibi Meclis iç tüzüğüne uyulmadığı ve bu hususta Meclis Başkanı
Çiçek’in AKP’ye yaptırım uygulayamadığını söyeldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
hukuk tanımadığını bunun Ak Saray'ın
Başbakanlık'tan alınması olayında da
görüldüğünü belirten Günal, şöyle devam
etti:
"Balık baştan kokar. TBMM bütçesini
görüşmemize rağmen, daha önce soru önergesi verdiğim halde gelen cevap tatmin
edici olmadığı için, artık yeni yapılan binanın parasına puluna karışmıyoruz, 'ne
kadara mal oldu, itfaiye meydanından
alınmış gibi eşyalar nereden alındı,
hesabını kim, nasıl verdi?' diye sormayacağım.
Meclisin tüzel kişiliğinin korumasını ve
Anayasa'da yer alan bir komisyon olarak
Plan ve Bütçe Komisyonunun ihtisas
alanındaki işlerle uğraşmasını istiyorum.
Aylarca torba kanunla uğraşmak yerine
bütçe maratonu başlamadan kendi
bünyemizde bir alt komisyon kursaydık
bütçe kesin hesaplarına bakmış ve daha
sağlıklı bir bütçe süreci yaşıyor olurduk.
İç tüzüke uygun olmamasına rağmen
süren torba kanun ile gereksiz üç beş tane
filancadan intikam alma operasyonu için
komisyonda otuz sekiz gün, toplamda
doksan dokuz gün bizi esir ettiniz."
Meclis Başkanı Çiçek'in komisyon başkanlığına 40'a yakın maddenin iç tüzüke
aykırı olduğuna ve bunların komisyonda
görüşülmemesi gerektiğine dair bir yazı
yazdığına dikkat çekn Günal, "Ama yazı
yazdım diye iş bitmiyor, sorumluluğun
gereğini yerine getirmek gerekiyor.
Meclis Başkanı'nın iç tüzüğe hâkim olması
ve ne diyorsa onu uygulaması lazım. Fakat
bu uygulamalarla Plan Bütçe Komisyonu'nun ihtisas komisyonu olma özelliğini yitirdi.
Bütün komisyonları yerine de çalışmaya
başladı. Alakasız birçok madde maalesef
torbaya dolduruldu ve haram ile helal
karıştırılarak millete yutturuldu."
ifadesini kullandı.
CİHAN
Çok da şaşkınlıkla ve de
hayretle de izledim. ilk kez bir
siyasetçi Ankara’daki bu hantal yapıyı bu kadar net bir şekilde tespit etmiş ve bunu da
ifade etmişler hatta hatırlarsanız programlarını da üç
şey üzerine kurmuşlardı.
Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaksız Türkiye yaratacaklardı. Biz
de çok heveslenmiştik
doğrusu muhalefet olarak da
uzun süredir
Türkiye'de bu tespitleri yapabilecek bir siyasi partinin çıkmasını bekliyorduk. Çıktı ama
başka bir şey oldu.
Sarayların partisi oldu. O
tabloda gazetelerdeki resimleri görünce bir siyasetçi
olarak da utandığımı ifade
etmek isterim." şeklinde
konuştu.
Gazetecilerin, "Çözüm
sürecinde gelinen noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?"
sorusuna ise Tekin,
Türkiye’nin hiçbir dönemde
yaşamadığı sorunlarla yüz
yüze kaldığını söyledi.
Tekin, “Çözüm süreci ya da ismini bir türlü belirleyemedikleri barış süreci bunun adı
barıştır yani buna ne derlerse
desinler.
Bu sürecin başladığı günden
itibaren 76 milyonu ilgilendiren kısmen tabi ki gizli
olabilir ama çoğunluğunun
şeffaf olması gereken bu sorunun kapalı kapılar ardında
gitmesi doğrusu başlı başına
bir çözümsüzlüktür.
Şimdi düşünün taraflarda iktidar partisi milletvekilleri
olarak bu çözümün ne
olduğunu bilmiyor, HDP milletvekilleri bilmiyor.
Parlamento'da siyasi partiler
bilmiyor. Şimdi bu çözüm
nedir, çözümün içeriği nedir,
ne kadarı çözülür ne kadarı
çözülmez bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Ama şunu da ısrarla vurgulamak istiyorum; bu mesele iç
politika rey meselesine
dönüştürülecek mesele
değildir.
Çok tehlikelidir. İktidarın da
bu konuda hassasiyet
içerisinde götürmesi gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini
kullandı.
CİHAN
8
Gündem
9 KASIM
“Amaç, Suriye’den Irak’tan, Türkiye’den bir parça ve ‘Büyük Kürdistan’ dizaynı”
Bakan Canikli: Amaç Büyük Kürdistan
ümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye’nin Ortadoğu’da sessiz kalmadığını, bölgede
oyun kurucu olarak rol aldığını
söyledi. Kuzey Irak'la petrol anlaşmasına değinen Canikli "Petrol anlaşması ile her yıl 10 ile 20 milyar
Dolar’lık bir kaynak sağlıyoruz.
Lozan’da kaybettiğimiz haklarımızı
bugün bu anlaşma ile büyük oranda
telafi ettik" diye konuştu.
"SÜREÇ, TÜRKİYE’NİN TEK PARÇA
KALMASI TEMİNATI”
Çözüm sürecini değerlendiren
Canikli, ’Biz bu projeyi hiçbir
zaman sona erdiremeyiz’ diyen
Canikli şöyle devam etti: AK Parti
İktidarları döneminde, terör ile mücadelenin en yoğun yaşandığı ve
bugünkü yöntemlerle en büyük
başarıların gösterildiği yıl 2012’dir.
Terör ile mücadelenin güvenlik
araçlarının öne çıkarılarak yapıldığı
17 kişinin yaralandığı,
Kuran-ı Kerimler'in yere
fırlatıldığı böylesine bir
barbarlığın; ancak
stratejik çatışma alanı
2014
Gündem
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
G
İsrail askerlerinin İslam
dünyasının en kutsal
mekanlarından olan
Kudüs'teki Mescid'i
Aksa'ya postallarıyla
girip tahrip etmesini
lanetlerken, "İsrail'in
bir an önce İslam'ın
kutsalları üzerindeki
tahrik hareketinden geri
dönmesi" çağrısı yaptı.
9 KASIM
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
CHP'den İsrail'e çağrı
HP Genel Başkan
C
Yardımcısı ve Parti
Sözcüsü Haluk Koç,
2014
olarak belirlenen İsrailFilistin anlaşmazlığının
daha da sıkıntılı bir
döneme geçmesini
tetikleyeceği uyarısı
yapan Koç şu tespitleri
yaptı;
VANDALİZM VE
DEVLET TERÖRÜ
"Yıllardır bölgede
sürdürülen İsrail
vandalizmi ve devlet
terörü, bu sefer barbar
bir saldırı ile tüm
Müslümanlar için en
kutsal mekanlar
arasında yer alan
Küdüs'teki Mescid-i
Aksa'ya yönelmiştir."
POSTALLA KİRLETME
GİRİŞİMİ
"Aşırı sağcı, dinci ve
faşist İsrail kanadının
çağrısı üzerine Mescid-i
Aksa asker postalları ile
kirletilmeye
çalışılmıştır. CHP olarak
bu girişimi şiddetle
kınıyoruz."
ANLAŞMAZLIĞIN
BÜYÜMESİNİ TETİKLER
"Bu saldırıyı, birçok
unsur tarafından
'Stratejik Çatışma Alanı'
o yıl 1500’e yakın terörist imha
edildi. Başarı gibi duruyor; ama anketlere göre, o bölgedeki vatandaşlarımız ile diğer bölgelerdeki
insanlarımızın birlikte yaşama
oranı, isteği dip seviyesinde…
Terörde başarı var; ama millette birlikte gelecek kurma iradesi yok
olmuş. Çözüm Süreci ile bu seviye
artık yüzde 90’ları aşmıştır.
Türkiye’nin birlikte yaşaması, tek
parça olarak geleceğe yürümesi ihtimali çok kuvvetli duruyor. Süreç,
Türkiye’nin tek vücut kalmasının
teminatıdır aslında…”
”IŞİD BİR ARAÇ, AMAÇ ‘BÜYÜK
KÜRDİSTAN’ DİZAYNI”
Kobani ısrarı ve ‘üst akıl’ yorumları
yapan Nurettin Canikli şöyle dedi:
“Bölgede IŞİD’in eline geçen kaç yer
var; kaç bin insan varken; Kobani
diretmesi bilinci bir dizayn ve kendi
menfaatlerine Türkiye’nin de
olarak belirlenmiş olan
Ortadoğu'da zaten
sürmekte olan İsrailFilistin anlaşmazlığının
daha da sıkıntılı bir
döneme geçmesini
tetikleyecek bir tahrik
davranışı olarak görmek
gerekiyor."
hizmet etmesi isteği… Gelecekte
bunlar ortaya çıkacak. Türkiye’nin
vebalden nasıl uzak durduğu anlaşılacak. 1914’ten sonrası, 1. Dünya
Savaşı sonrası bölgeyi şekillendirenlerle, bugün birileri aynı
mahiyette o rolü devraldı. Haritalar
yeniden çizilmek üzere, kendi
amaçları doğrultusunda araç olarak
gördükleri PKK’yı
hareketlendirerek, destekleyerek,
belki sözler vererek, kendi uzun
vadeli amaçları için, terörü harekete
geçirdiler. 6-7 hadiseleri, Kobani ısrarı işte tam da bunun ürünü… Üst
akıl ülkeleri, Ortadoğu’nun daha
yönetilebilir, istedikleri verimlilikte
olmasını istiyor. 1914 dizaynına,
yeni şekil verilmesi gerekiyor. Buna
çalışılıyor, gayret gösteriliyor.
Suriye, Irak ve Türkiye’den
parçalarla Büyük Kürdistan projesi
olabilir, gibi duruyor. Zira barış
isteyenlerin, ayaklanması gibi bir
durum söz konusu olamaz. Yönlendirilmişler” diye konuştu.
“LOZAN’DAKİ HAKLARI, AK
PARTİ İKTİDARI TELAFİ
ETTİ”
‘Biz Ortadoğu’daki dizaynda
seyirci değiliz. Biz de ‘oyun
kurucu’ olarak dik duruyoruz’
diyen Canikli, “Biz Kuzey Irak
Yönetimi ile hem ekonomik
hem siyasi olarak iyi ilişkiler
içindeyiz. Petrol anlaşması ile
her yıl 10 ile 20 milyar
Dolar’lık bir kaynak sağlıyoruz. Lozan’da kaybettiğimiz
haklarımızı bugün bu anlaşma ile büyük oranda telafi
ettik. 60 milyar Dolar enerji
ithal eden Türkiye, 20 milyarlık bölümünü Kuzey
Irak’dan alıyor. Biz ülke menfaati olarak Kuzey Irak’la iyi
ilişkilerimizin sürmesini
istiyoruz” dedi.CİHAN
BİR AN ÖNCE
TAHRİKTEN DÖNMELİ
"Bu durumu şiddetle
lanetliyor ve bir an önce
İsrail'in İslam'ın
kutsalları üzerindeki
tahrik hareketinden geri
dönmesi çağrısı
yapıyoruz."A
AA
Başbakanlık'tan 'saray' açıklaması
Erdoğan'dan
Halep ve çözüm
süreci mesajı
rdoğan, çözüm süreci ve Halep
E
konusunda da çok net mesajlar
verdi.
"ÇÖZÜM SÜRECİNİN
İMRALI İLE ALAKASI YOK"
Erdoğan'ın çözüm süreci ile ilgili
son günlerdeki tartışmalara
yönelik açıklamaları şöyleydi:
"Bu sürecin geriye giderek
değerlendirilmesini yaptığımızda
milli birlik projesi olarak devam
etmiştir. Bunun İmralı ile alakası
yoktur. Hükümetimizin ülkemizde
bölücü terör örgütüne karşı
halkımızı nasıl rahatlatabiliriz diye
attığımız adımlardı.
Milli birlik ve kardeşlik projesi çok
daha farklı bir hassasiyet ifade
ediyor. Bu milli birliğin içinde etnik
unsur ayrımı söz konusu değil. Bu
süreci bu şekilde sürdürdük.
İmralı'da başlar İmralı'da biter
yaklaşım tarzı çözüm sürecine
uyan ifadeler değil. Siz kalkar etnik
yaklaşım içerisinde vatandaşı
sokağa davet ederseniz, burada
çözüm derdiniz olmaz. Olmadığı da
ortaya çıktı.
Siz kalkar da vatandaşı sokağa
davet eder 40 kişinin ölümüne
sebep olursan senin çözüm diye bir
derdin olmaz. Eğer gerçekten barış
istiyorsan barış çağrısı, özgürlük
çağrısı yaparsın.
Eline molotof atıp dükkanları,
arabaları, evleri yakanların barış
ile alakası yoktur. Siz barış
istiyorsanız, barışın çağrısını
yaparsınız. Bunların barış ve
özgürlük derdi yok. Öyle bir
9
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi gündemdeki konularla ilgili
değerlendirmelerde bulundu.Halep'teki hassasiyetlerinin Kobani'den daha önemli
olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Burada bir şeyi özellikle ifade etmek lazım.
Dikkatler bir tarafa yöneldiği anda Mescid-i Aksa olayı patlak veriyor. Burada bir
planlama var, stratejik yaklaşım var. Üzerinde hassasiyetle durulmalı. Halep ile ilgili
hassasiyetimiz, Kobani'den fazladır”dedi.
dertleri olsa molotofla
esnafın camlarını
indirmez.
Cumhurbaşkanı
olarak barış için,
gerekeni yapacağıma
milletime söz verdim
milletim de bana yetki
verdi."
"HALEP
HASSASİYETİMİZ
KOBANİ'DEN
FAZLA"
Suriye'de yaşanan
gelişmelere de
değinen Erdoğan,
"Halep'teki hassasiyeti
Kobani'den çok daha
fazla" dedi. Erdoğan,
36. paralel üzerindeki
çalışmalara devam
ettiklerini söyledi.
'36. PARALEL
ÇALIŞMALARIMIZ
SÜRÜYOR'
Halep'teki
hassasiyetlerinin
Kobani'den daha
önemli olduğuna
dikkat çeken Erdoğan,
"Burada bir şeyi
özellikle ifade etmek
lazım. Dikkatler bir
tarafa yöneldiği anda
Mescid-i Aksa olayı
patlak veriyor. Burada bir planlama
var, stratejik yaklaşım var.
Üzerinde hassasiyetle durulmalı.
Halep ile ilgili hassasiyetimiz,
Kobani'den fazladır. Burada terör
örgütünün girişimleri yanında
rejimin de girişimleri var. Bölgeye
hassasiyetleri olan ülkelerle
görüşmelerimiz sürüyor. Bütün
kuzey Suriye hattında
hassasiyetimiz devam ediyor.
Irak'taki hassasiyetimiz
devam ediyor" diye konuştu.
"Halep ile ilgili hassasiyetimiz
bölgede daha önce söylediğimiz
gibi Kobani’deki hassasiyetten
daha fazladır, bunu da
söylemem lazım. Halep,
bir tarih ekonomi medeniyet
merkezidir. Bu denli önemli bir
merkezin zaten bombardıman
edilmek suretiyle bütün o önemli
eserler yıkılmış vaziyetteyken,
şehir adeta bir tehditle karşı
karşıya. Burada DAEŞ terör
örgütünün yanında rejimin de bu
tür girişimleri var."A
AA
İslam: Kamplarda iyi durumdayız
ile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İslam,
A
''Kamplarda iyi durumdayız.
AK Parti o işçiler için harekete geçiyor
K Parti
A
milletvekilleri,
mevsimlik tarım
işçilerinin taşınmasında
yaşanan sorunlarla ilgili
harekete geçiyor.
Verilecek araştırma
önergesinin haftaya
TBMM Genel Kurulu'nda
görüşülmesi ve
Araştırma Komisyonu
kurulması
planlanıyor.AA
aşbakanlık'tan yapılan
açıklamada yeni yapılan
Cumhurbaşkanlık Sarayıyla
ilgili şöyle denildi:
B
HİZMET YOLUNDA
KULLANILACAK
"Milletimizin oylarıyla bu
görevlere gelen devlet ricali
görevde kaldıkları süre içinde
bu imkanları devlete ve millete
hizmet yolunda kullanacak,
anayasal çerçevede demokratik
seçimlerle görevden
ayrıldıklarında yerlerine
gelenlere emaneti teslim
edeceklerdir.
Tüm bu imkanların gerçek
sahibi sadece millettir.
Emanetin kime verileceğine de
yine sadece aziz milletimiz
karar verecektir.
kurumları, bakanlıklar ve bir
çok kamu binaları için büyük
yatırımlar yapılmış devletimizin
bir çok birimi hizmetin gereğine
yakışır imkanlara
kavuşturulmuştur.
BİR ÇOK KURUMA
YATIRIM YAPILDI
Bugüne kadar başta yargı
gösterdi.İsrail'in Mescid-i
Aksa'ya yaptığı saldırının kabul
edilemeyeceğini ifade eden
Akdoğan, 'Yaşananlar bunun
kabul edilebilir bir yanı olabilir
mi? 21. yüzyılda bu kadar
fütursuz, pervasız bir olay
yaşanabilir mi? bir barış şehrine,
barış mescidine semai denilen
ortak kutsal alanı olan bir yere
siz postallarınızla girip orayı
kirletmeye çalışacaksınız. O kirli
postallarınızla, siz o mekanları
kirletemezsiniz ancak kendiniz
kirlenirsiniz. Bu yoldan çıkmış
bir hükümetin yapabileceği bir
uygulamadır. Bir grup yoldan
çıkabilir, fanatik olabilir sapkın
davranışlar sergileyebilir
bunlarla mücadele etmek daha
kolaydır. Bir devlet bir hükümet
bir yönetim yoldan çıkarsa,
zulüm yapmaya başlarsa işte o
KİMSE BUNDAN
RAHATSIZ OLMAMALI
Türkiye büyümektedir. Ülkemiz
dünyada hak ettiği yeri hızla
alırken temsil ve hizmet
imkânlarının aynı şekilde
büyümesinden ve milletimize
layık standartlara
ulaşmasından kimse rahatsız
olmamalıdır."A
AA
ışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, İsrail
askerlerinin Mescid-i
Aksa baskınının kabul
edilemez olduğunu
belirtti.
D
zaman ne olacak? o zaman
bütün insanlığın bir araya
gelmesi gerekiyor.”AA
Güllüce'den
İsrail'e
tepki:
Bu
barbarlıktır
değerlendirdi.
Çavuşoğlu, mevkidaşı
Faysal ile
görüşmelerinde birçok
konuyu değerlendirme
fırsatı bulduklarını
dile getirerek, ikili
ilişkiler ve bölgede
herkesin saygı
duyduğu iki ülke
olarak ilişkileri
geliştirme konusunda
hemfikir olduklarını
vurguladı.
Akdoğan'dan Mescid-i Aksa tepkisi
aşbakan Yardımcısı Yalçın
B
Akdoğan, İsrail'in Mescid-i
Aksa'ya saldırısına sert tepki
Bakan İslam, TBMM'deki Plan
ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve
Sosyal Politikalara Bakanlığı'nın
bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını ve
eleştirilerini yanıtladı.
"İsrail'in yaptıkları kabul edilebilir değil"
POLEMİKLER ART NİYETLİ
Milletimizin ve devletimizin
itibarını temsil eden hizmet
binaları ve araçları üzerinden,
tamamen art niyetli polemikler
yapılması hiç kimseye fayda
sağlamamaktadır.
Ama şehirlerimizdeki Suriyeli
misafirlerimize de psiko-sosyal
destek vermemiz gerekir. Bunun
için de yerel yönetimlerle,
STK'larla, derneklerle, vakıflarla
işbirliği yapmak istiyoruz''
dedi.
Bakan İslam,
''Kamplarda iyi
durumdayız.
Ama şehirlerimizdeki
Suriyeli mis afirlerimize de
psiko-sosyal
destek vermemiz gerekir"
dedi.
Çavuşoğlu, İsrail
askerlerinin Mescid-i
Aksa baskınının kabul
edilemez olduğunu
belirterek, "İslam İşbirliği
Teşkilatı, Birleşmiş
Milletler’in aktif olması
ve bu konuda sorumlu
davranması noktasında
çağrılarda da bulunduk.
Buna karşı sessiz
kalmayacağımızı bir kez
daha vurgulamak
istiyorum" dedi
Suudi Arabistan Dışişleri
Bakanı Saud Al
Faysal’ın davetlisi olarak
başkent Riyad’a gelen
Çavuşoğlu, temaslarının
ardından ziyaretini
Siyasi ilişkilerin
yanında ekonomik
ilişkilerin potansiyelini
değerlendirdiklerini ve
geliştirilmesi
gerektiğini teyit
ettiklerini belirten
Çavuşoğlu, “Özellikle
karşılıklı yatırımlar,
savunma sanayi başta
olmak üzere birçok
alanda işadamlarımızı
daha sık bir araya
getirmemiz gerektiğini de
konuştuk” ifadesini
kullandı.CİHAN
İSRAİL'E DUR DEYİN!
Biri İsrail'e dur desin! Yapanlar
kadar dünyada sessiz kalanları da
kınıyorum. Binlerce yıllık insanlık
tarihinde çocuklar, kadınlar,
silahsızlar ve mabetler korunur
diye doğal bir kural vardır.
BU YÜK SADECE
TÜRKİYE’NİN
OMUZLARINDA
evre ve Şehircilik Bakanı İdris
Ç
Güllüce Ülke TV'de katıldığı
programda gündeme ilişkin
soruları yanıtladı. Güllüce
İsrail'in Kudüs'te gösterdiği terör
için; ''Bunu dünya tarihinde
Endülüs barbarları yapardı.
Yapılan çok çirkindir, barbarlıktır
ve insanlık dışıdır'' sözleriyle
tepki gösterdi.Güllüce: ''Bu
yapılanın çirkin sözlerle ifade
edilmesi lazım. Dünya
kurulduğundan beri nadirdir bu...
Böyle bir ahlaksızlığı, edepsizliği,
barbarlığı Endülüs barbarları
yapmış…Hülagü Han Bağdat’a
girdiğinde mabetlere saldırmış,
aynı şey şimdi de İsrail tarafından
yapılıyor. Burada tuhafıma giden
şey bütün dünya nerede? İnsan
haklarından bahseden Batı
nerede?
BU KADAR ÇİRKİNİ
YAPILMAMIŞTI
Acı olan da insanların sessiz
kalmasıdır. Bu dünya insanlığının
yüz karasıdır. Tarihe böyle
geçecek. Bu gayri insani ve gayri
ahlakidir.İsrail tarihte de böyle
zulümler yapmıştır ancak böyle
çirkini daha önce hiç
görülmedi.
Diğer ülkeler tepki gösteremiyor.
Çünkü bazı güçler tarafından
dizayn edildiler. Onun için
Ülkemiz üzerinde planlar
yapılıyor. Bu yük sadece
Türkiye’nin omuzlarında
olmamalı. Hangi dinden olursa
olsun insanların bu tür saldırılara
tepki göstermeleri gerekir'' diye
konuştu.AA
Bütün soruları ve önerileri
büyük bir ciddiyetle dinlediğini
ve notlarını aldığını belirten
İslam, ''Konuşmalarınızda
geçen önerilerin bize yol gösterici, ufuk açıcı olacağını
düşünüyorum.Cevaplandıramadığım soruları size yazılı
olarak göndermeye çalışacağım''
diye konuştu.
''Eşbaşkanlık konusundaki
fikriyle ilgili bir soru üzerine
Bakan İslam, ''Ben aslında
kadınların bizzat seçimlere
girmelerini, seçilmelerini,
başkan olmalarını arzu ediyorum.
Hani 81 ilde kadın başkan
seçilse memnun olurum.
Görüşüm
böyle. Kadınların her kademede
seçilerek, atanarak, eğitim sistemleri içerisinde, iş dünyasında
en yüksek yerlere gelebilmeleri
gerektiğini ve bunun önünün
açılması gerektiğini düşünüyorum'' dedi.
HDP Şırnak Milletvekili Hasip
Kaplan'nın konuşması sırasında
kadın ölümüyle ilgili bir haber
gösterdiğini anımsatan İslam,
konuyla ilgili haberinin olmadığını söyledi.
İslam, ''İnsan ölümleri, yaşları,
cinsiyetleri ve mensubiyetleri ne
olursa olsun bizim kalbimizi
kanatan, bizi derinden
yaralayan şeyler. Hiçbir
kardeşimizin öldürülmesini arzu
etmeyiz'' dedi.AA
10
9 KASIM 2014
Basın-Kritik
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
Süleyman GÖKSU
Kasa fişi ve bankamatik çıktılarındaki büyük tehlike
AFİYET NEDİR?
H
ormon bozucu bir kimyasal olan bisfenol A (BPA) günlük hayatta hepimizin elinin altında olan yüzlerce üründe
kullanılıyor ve bu yüzden de BPA metabolitleri toplumun yüzde 90’ ının idrarında bulunabiliyor. BPA’ nın sadece yiyecek ve
içecek kaplarında değil, kasa fişi, bankamatik çıktısı, uçak bileti gibi termal kâğıtlarda da bulunduğu ve bunlara temas
edilmesiyle önemli miktarda BPA’ ya maruz
kalınabileceği biliniyordu. BPA, oyaların
kâğıda bağlanmasını sağlıyor ve baskının
daha görünür olmasını sağlıyor. Kasa fişi,
bankamatik çıktısı, uçak bileti gibi termal
kâğıtlarda yüksek miktarda -1 gramında ortalama 20 miligram- BPA bulunuyor. Yeni
bir araştırmada, el dezenfektanları (Purell)
ve cilt bakım ürünleri kullandıktan sonra
termal kâğıtlara temasın BPA’ nın emilimini
elleri kuru olanlara göre 100 kattan fazla
artabileceği ortaya çıktı. Bunun sebebi bu
tür ürünlerde, isopropyl myristate, propylene glycol ve ethanol gibi derinin geçirgenliğini artıran kimyasal maddeler
bulunması. Bir başka deneyde de Purell ile
el temizliği yapan kişiler önce termal kâğıtlara temas ettiler, daha sonra da patates
kızartması yediler. Bu durumda hem deriden emilme hem de sindirim sistemi
aracılığıyla kanda litrede 7 miligram mik-
tarında “biyo-aktif BPA” ve 90 dakika içinde
idrarda 1 gram kreatinin başına 20 mikrogram total BPA bulunduğu tespit edildi.
Araştırmada belirlenen bu BPA değerleri
obeziteden diyabet ve kalp hastalıklarına,
meme ve prostat kanserinden kısırlık ve kızlarda erken buluğa, astım ve alerjik
hastalıklardan migrene kadar birçok
hastalığın riskini artırıyor.
BPA biberonlarda yasaklandı
İki sene kadar önce dünyanın birçok
ülkesinde ve bizde biberon ve diğer çocuk
kap ve bardaklarında BPA kullanılması
yasaklanmıştı. BPA yerine son senelerde
bisfenol S (BPS) kullanılmaya başlandı ama
onun da tıpkı akrabası BPA gibi hormon
bozucu bir madde olduğu unutulmamalı.
BPA’ nın insan sağlığı ve çevreye zararlarını
anlatan sayısız yazım var.
Gelelim neticeye
Bu araştırma sayesinde, hem el dezenfektanlarından hem BPA’ dan uzak durmak
için kuvvetli bir delilimiz daha oldu.
Kimyasalların emniyetli oldukları ispatlanmadan hayatımıza girdiklerini ve unların
zararlarının daha sonra ortaya çıktığını unutmayın ve mümkün olduğu kadar
kimyasallardan uzak durmaya çalışın. İsveç
Kimyasallar Dairesi hükümete BPA’ nın termal kâğıtlarda yasaklanmasını tavsiye ettiğini hatırlatırım. BPA termal kâğıtlarda
yasaklanana kadar şunlara dikkat etmenizi
önemle tavsiye ederim:
BİR: Gereksiz fişler toplanmamalı ve saklanmamalı.
İKİ: Fişler ayrı bir cüzdan veya çantada
toplanmalı.
ÜÇ: Çocuklara tutması ve oynaması için
asla fiş verilmemeli.
DÖRT: Bir fişle temastan sonra eller iyice
yıkanmalı.
BEŞ: Fişlerle temastan önce ve sonra sonra
alkol bazlı el temizleyiciler kullanılmamalı.
ALTI: Fişler veya diğer termal kâğıtlar
yeniden kazanıma verilmemeli (BPA’ lı
fişler yeniden kazanılan kâğıda da bulaşabilir).
YEDİ: Sürekli olarak termal kâğıtlarla
meşgul olan kasiyer (özellikle de doğurganlık çağında olan veya gebeler) gibi meslek
sahipleri eldiven kullanmalı.
D
uada istenecek en
mühim şey, Allah’tan günahlarının ve kusurlarının
affı ve afiyettir. Resûlullâh
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
"Rabbinden dininde,
dünyanda ve ahretinde af ve
afiyet iste. Eğer sana bunlar
verilirse kurtulmuşsun demektir."
"Ya Rabbi, beni -faydalı- ilimle zenginleştir, hilimle
süsle, takvâ ile itibarlı ve şerefli kıl ve afiyet ile güzelleştir."
Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.),
amcası Hz. Abbas’a Allâhü
Teâlâ'dan afiyet niyaz
etmesini çok tavsiye ederdi.
Zira kendisine afiyet ihsan olunan kişi dünyada ve ahrette
korktuklarından emin olur,
kalbiyle Ümit etmiş olduğu
dünya ve ahret selâmetine
kavuşur. Bazı İslâm büyükleri
afiyeti şöyle tarif ettiler:
"Afiyet dinin bidatten, amelin
afetten (onu bozan şeylerden), nefsin şehvetten
selâmette olması, kalbin
daima korku ve ümit arasında
bulunmasıdır."
ması ve bir an ondan gafil olmamasıdır." "Afiyet kulun son
nefesini kelime-i şehâdetle
vermesi, evliya zümresinde
haşrolması, sonra cehennem
üzerindeki sırat köprüsünü
selametle geçmesi, sonra cennete girmesidir. İşte afiyet
budur."
"Afiyet, Allâhü Teâlâ'nın seni
başkasına muhtaç etmemesi,
dininde kuvvetli, bedenini
sağlam kılmasıdır."
"Afiyet on şeydir ki beşi
dünyada beşi de ahrettedir.
Dünyadakiler: Faydalı ilim,
sâlih amel, amellerde ihlâs,
nimetlere şükür ve Cenâb-ı
Hakk'ın kazasına razı olmaktır.
"Afiyet, kalb-i selim (tertemiz,
Allah’ın sevgisinde halis,
tamamen ona teslim olmuş
kalp) sahibi olmak, Allâhü
Teâlâ'ya tevekkül etmektir."
"Afiyet dinde istikamettir. Salihlerle arkadaşlık etmek, sohbetlerinden faydalanmak,
nafile ibadetlere muvaffak olmaktır. "Afiyet kalbin Allâhü
Teâlâ'nın zikrinde karar kıl-
Ahrettekiler: (yüzlerin
karardığı günde) Yüz aklığı,
mizanında sevabın ağır olması, hesabın kolaylığı, sırat
üzerinden geçmek, cehennemden kurtulmak ve cennetlere girmektir." Allah
cümlemizi sağlık ve afiyetten
ayırmasın.
Adamı dövsek elimize ne geçer
dedi 'Hırsımızı alırız' yanıtını aldı
Oğlunu bonzaiye kurban veren
baba: Devlet bu duruma el atmıyor
Zonguldak'ın
Ereğli ilçesinde
medyana gelen
trafik kazası
güvenlik kameralarına yansıdı.
Özel bir iş yerine ait
minibüsün
çarptığı yolcu
otobüsündeki
bayan yolcular,
çarpan sürücüye
tepki gösterirken, erkek
yolcuların
'dövsek elimize
ne geçer' sözüne
'Hırsımızı alırız'
diyerek karşılık
verdi. Kazada
yaralanan olmadı.
İstanbul’da rehabilitasyon merkezinde kalan
14 yaşındaki M. Y. bonzaiden hayatını kaybetti.
aza, Ereğli Kepez kara
K
yolu Devrek Caddesi üzerinde meydana geldi.
Ereğli-Ormanlı hattında
çalışan 67 M 8132 plakalı özel
halk minibüsü sürücüsü
Hasan Berber (29), yolda
bekleyen yolcuyu almak için
yavaşladığı sırada, arkadan
gelen 67 LA 994 plakalı
minibüs sürücüsü Ferdi Çavdar, fren yapmasına rağmen
duramayarak yolcu
minibüsüne çarptı.
Otobüste bulunan yaklaşık 15
yolcu, korku ve panik içerisinde
dolmuştan indi. Kazada bazı
kadınlar boynunu incitirken,
küçük bir yolcunun ise çarptığı
kafasında şişlik meydana geldi.
Muharrem Günay'ın, 'Bunu
dövsen ne geçecek eline' demesi
üzerine bir başka kadın yolcu ise
'hırsımı alacağım' diyerek cevap
verdi. Diğer erkek yolcuların
araya girmesi ile yolcu kadınlar
sakinleştirildi. Ucuz atlatılan
kaza bir iş yerine ait güvenlik
kamerası tarafından kaydedildi.
Minibüsteki yolculardan Muharrem Günay (51), Ormanlı
Cuma'ya gittiklerini bir anda
kütleme olduğunu ve bir şey anlayamadığını söyledi. Bu sırada
minibüsteki bir kadın yolcunun,
'Bana bıraksalar bir saniye bırakmam' sözüne cevap veren
Görüntülerde, bekleyen yolcunun minibüsü görmesi ile el
kaldırdığı minibüsün yolcuyu
almak için yavaşladığı sırada,
arkadan gelen özel şirkete ait
minibüsün duramayarak yolcu
minibüsüne çarptığı görülüyor.
Döne YILDIRIM-EKONOMİ
'OĞLUM TİNER
KULLANIYORDU
AMA BONZAİ
DEĞİL'
çocuğundan birini kaybettiğini
ifade eden baba Mustafa Y.,
“Gençlerimiz ölüyor. Buna devletin
dur demesi lazım. Devlet bu duruma
el atmıyor. El atsa bunların hepsi biterdi. Olan anne babalara oluyor.”
dedi.
3
Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 14 yaşındaki
M. Y. cuma günü fenalaşınca
görevliler tarafından ambulansla
Eyüp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ardından Bakırköy Devlet Hastanesi’ne sevk edilen M. Y., daha sonra
da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne sevk edildi. Genç,
yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İlk incelemelere göre M.Y’nin ölüm
nedeni, kimyasal zehirlenmeye bağlı
kalp krizi olarak belirlendi. Baba
Mustafa Y., çocuğunun bonzai kullanımı sebebiyle hayatını kaybettiğini kabul etti.
Oğlunun sık sık Gaziantep'teki oturduğu evden ve kaldığı yurttan
kaçtığını ifade eden Baba Mustafa
Y., “Oğlum tiner kullanıyordu.
Hatta ben onu Kadıköy’de tiner
alırken yakalamıştım. Ama bonzai
kullandığını bilmiyordum. Oğlum
bonzai kullanmıyordu. Arkadaşları
bonzai vermiştir.” diye konuştu.
Çocuğu komaya girdikten sonra 3
hastane gezdiğini aktaran Mustafa
n
nrası öfkelene
tı. Tartışma so
ış
ta
rt
n
ta
na
lu
bu
ce
. üzerinde
lerisinin ge
A
t
ga
o
ze
İz
ot
i
r
bi
kç
be
de
rşun
ersin'
baba-oğula ku
an 5 liralık çöp
bekçisi, kaybol soran patron ve banca ile kılan mermilerden biri
sabını
yağdırdı. Sı
rleri ise
tenekesinin he ğdırdı. Ağır
boynuna, diğe i
'ın
ak
oç
K
ya
n
si
un
Ya
çeşitl
oğluna kurş
-oğul hastaye oğlu Harun'un vücudunun
yaralanan baba i kayıplara
et etti.
kç
yerlerine isab
kaldırılırken be
karıştı.
ul 112 ekipnan baba ve oğ nesi'ne
la
ra
ya
r
ğı
A
ta
sin Devlet Has
tafa Kemal Bul
Olay, Gazi Mus al Müdürlüğü lerince Mer davi altına alındı.
te
m
kaldırılarak
varı Makina İk
n bir iş yerinin
r oto galeride
bi
ki
da
ın
ıs
Çevrede buluna ı olay anını görünrş
ka
e
iy
lg
bi
eras
i. Alınan
güvenlik kam
yakalameydana geld hibi olan
kaçan bekçiyi
,
lis
sa
po
n
ni
en
ri
rk
ye
le
tü
göre iş
tı. Görgü
oğlu Harun
çalışma başlat
önündeki
Yasin Koçak ve n gece bekçil- mak için
n
ni
ri
ye
iş
rini
tanıkları olayın kaybolmasında kayKoçak galerile .ile iş yeri
n
tA
çöp tenekesini etti.
CİHAN
iği yapan İzze
n
ni
si
e
ke
ad
if
ne
te
ğı
p
dı
çö
an
kl
ki
na
de
önün
ası nedeniyle
yerinde olmam
Çöp tenekesinin hesabını soran
M
patron ve oğluna kurşun yağdırdı
Bebek sahilinde
yaban domuzu paniği
eşiktaş'ta denizden yüzerek
B
kıyıya çıktığı iddia edilen bir
yaban domuzu paniğe sebep
oldu. Caddeye çıkan domuzu, bir
aracın çarparak yaraladığı öğrenildi. Panik halinde sağa sola
kaçışan domuz, bir yalının
bahçesine girdi.
Bebek sahilinde saat 23.00
sıralarında denizden çıktığı öne
sürülen bir yaban domuzu, önce
caddeye çıkarak sağa sola kaçışmaya başladı. Yoldan geçen bir
otomobil domuza çarparak yaral-
adı. Sersemleyen yaralı domuz
bir yalının bahçesine girdi.
Çevredeki vatandaşlar da yalı
bahçesinin kapısını kapatarak
domuzu içeride tuttu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay
yerine gelen polis ekipleri, durumu Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekiplerine haber verdi.
Bahçede dolaşan yaralı domuz,
çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Olay yerine gelen veteriner ekipleri, yaralı yaban
domuzunu uyuşturucu iğne ile
etkisiz hale getirdi. İki kez atılan
iğne sonucu bayılan yaban domuzu bahçeye giren veteriner
tarafından hayvan toplama
aracına taşındı. Tedavi edilecek
olan yaban domuzunun daha
sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.
can havliyle bahçeye girdi.
Vatandaşlar da kapıyı kapatarak
içerde kalmasını sağladılar.
Domuzun denizden çıktığını belirten bir vatandaş, "Domuz
sahile yakın sığ bir yerden çıktı.
Oradan çıktıktan sonra araba
çarptı domuza. Yaralanan domuz
Oradan yüzerek buraya kadar
gelmesi enteresan. Bebek gibi bir
yerden sahile çıkması ilginç
oldu. İnsanlara saldırmaya
çalıştı" dedi.
CİHAN
Çok ilginç, gazetelerde okuduğumuz kadarıyla bu 3. köprü inşaatından dolayı oradaki ağaçları
kesmişler ve doğal ortamı bozulmuş.
Y. “Evladıma ilk gittiği gün müdahale edilmiş olsaydı belki yaşardı.”
ifadelerini kullandı.
'UYUŞUTURUCUYLA YETERİ KADAR
MÜCADELE EDİLMİYOR'
Acılı baba konuşmasına şöyle
devam etti: “Uyuşturucuyla yeteri
kadar mücadele edilmiyor. Gençlerimiz ölüyor. Buna devletin dur
demesi lazım.
Devlet bu duruma el atmıyor. Devlet
el atsa bunların hepsi biterdi. Olan
annelere babalara oluyor. Zehir satanlar para kazanıyor.
Başka anaların babaların canı yanmasın. İnsanlar uyuşturucu tacirlerine kendi eliyle ceza vermek istiyor.
Televizyonda bu tip olayları görüyordum. Kendi kendimi yiyordum.
Şimdi aynısı benim başıma geldi.”
CİHAN
Metrobüsteki şüpheli çantadan evrak çıktı
Fikirtepe metrobüs durağında
bir araç içerisinde şüpheli çanta
bulunmasıyla ilgili olay yerine
gelen uzman ekipler, çanta üzerinde inceleme yaptı.
Özel kıyafetlerini giyen bomba
uzmanlarının incelemesinin
ardından çantadan evrak çıktı.
Daha sonra hem metrobüs, hem
de araç yolu, trafiğe açıldı.
adıköy Fikirtepe durağında
K
durdurulan metrobüsün
içerisindeki şüpheli çantadan
evrak çıktı. Çantanın boş
olduğunun anlaşılması üzerine
seferler normale döndü.
Bu arada, olayla ilgili gözaltın
alınan şahsın şüpheli çanta ile
ilgisinin olmadığı öğrenildi.
Şahsın serbest bırakıldığı
bildirildi.
CİHAN
9 KASIM 2014
Eğitim
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
e-Okul VBS 1. yazılı sonuçları giriliyor
İlkokul, ortaokul ve liselerde 1. yazılılar birçoğu yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Öğretmenler e-okul veli bilgilendirme sistemi aracılığı ile yazılı sonuçlarını sisteme girmeye başladılar.
11
Özel Hacı Hasan Doğru Fen Lisesi öğrencisi,
Kimya Olimpiyat bölge birincisi oldu
O
kul VBS sistemi ile öğrenciler
yazılı sonuçları, devamsızlık bilgileri ve diğer sistem puanlarını
görüntüleyebiliyorlar. Neler
öğrenebileceğinizi ve giriş için
gerekli bilgileri aşağıda bizler anlattık.
E-Okul Ders Programı : e-оkul ders
programı, ders başlangıç ve bitiş
sааtleri, derslere giren öğretmen bilgileri haftalık ders programı,
Dеvamsızlık Bilgileri : 2011 - 2012
eğitim öğretim yılı dönеm içinde
özürlü ve özürsüz devаmsızlıklаr,
eokul-meb.com
E-Okul Not Bilgileri : Öğrencinin
оkulda аldığı sınаv, proje ve performans bеlirlеmеyе yönelik çalışmalarla ilgili puаnlаr. Karne
sоnuçlarının açıklanmasına günler
kala e Öğrenci Karnesi ve notlаrını
da e-Okul Veli sisteminde .
Öğrеnci TC Kimlik No: İçişlеri
Bakanlığı, Nüfus ve Vаtаndаşlık
İşlеri Genel Müdürlüğü tarafından
verilen 11 basamaklı numaradır.
TC Kimlik No bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara
kullanılmaktadır. Veliler öğrencilerin
karne notlarını e-okul sаyfаsındа
öğreniyоrlar
Öğrenci Okul No: Okula kayıt
sırasında verilen numaradır. Her
öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmаktаdır. Sisteme giriş
yapabilmek için bu numaranın bilinmеsi gerekir .
E-Okul Giriş: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne öğrenci, veli,
yönetici ve öğretmenlerin nasıl eokul
giriş yapacağınızı öğrenmek için EOkul Giriş sayfasını ziyaret
еdеbilirsiniz .
D
Ü
N
K
Ü
Ç
Ö
Z
Ü
M
Ç
E
N
G
E
L
B
U
L
M
A
C
A
E-Kаyıt: Evraksız, bağışsız E Kayıt
işlemleri, sınаvsız öğrenci
оrtaöğretim kurumları ekayıt
işlеmlеri için E-Kayıt linkini takip
edebilirsiniz .
E-okul veli bilgilendirme sistemi;
ebeveynlerin her zaman çocuklarının eğitim durumlarını takip altında tutulabilmesini hedefler.
Çünkü bu sistem ile ebeveynler
sadece internet sayesinde herhangi
bir okulda eğitim alan çocuklarının
ders notlarına, devamsızlıklarına, yıl
içinde verilen ödevlerini yapıp yapmadıklarına, haftalık ders programlarına, sağlık problemlerine gibi
eğitim sürecine ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilirler.
E-Okul Zaman Zaman Kapanabiliyor!
MEB'in sistem yoğunluğu sebebiyle,
eokul girişleri bazen olmayabiliyor.
Öğrenciler bu durumda panik yapmasın zira böylesi sorunlar hemen
düzeltiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminde
Karşılaşılan Bazı Sorunlar
E-Okul veli bilgilendirme sistemi her
ne kadar bu alandaki işlemlerimizi
kolaylaştırsa da bazı sorunlarla
karşılaşılabilmektedir. E-Okul veli
bilgilendirme sisteminde karşılaşılan
bu sorunlardan bazıları öğrenci listelerinin tam olarak girilememesinden kaynaklanmaktadır. Bu sorun
not girişleri yapılmadan düzeltilme-
lidir. Aksi takdirde öğrenciyi sisteme
ekleme şansı kalmayacaktır. E-Okul
sistemine öğrencinin aldığı notlar
girilemeyecektir. E-Okul veli bilgilendirme sisteminde sınıfı yanlış
girilmiş öğrenci ise not giriş işlemleri
başladıktan sonra sınıfı düzeltilemeyecek ve karne alamayacaktır. EOkul veli bilgilendirme sisteminde
okulların çoğu öğrenciyi sisteme
işlemekte ancak öğrenciye ait genel
bilgiler ve veli bilgileri gibi bilgileri
girmemektedir. E-Okul veli bilgilendirme sisteminin düzenli bir
şekilde çalışabilmesi için öğrenciye
ait bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi
gerekmektedir.
E-Okul veli bilgilendirme sisteminde
öğrenciye ait bilgilerin yanlış girilmesi büyük sıkıntılara yol açabilmektedir. E-Okul veli
bilgilendirme sisteminde Milli Eğitim
Bakanlığının genelgelerde vermiş
olduğu günlük bilgilerin (devamsızlık vb.) her gün girilmesi gerektiği
talimatı oldukça önem taşımaktadır.
E-Okul veli bilgilendirme sisteminin
düzenli çalışabilmesi için Milli
Eğitim Bakanlığının göstermiş
olduğu genelgelere uyulması gerekmektedir. E-Okul veli bilgilendirme
sisteminde karşılaşılan bu sorunlar
sisteme girilen yanlış bilgi veya eksik
bilgilerden kaynaklanmaktadır. EOkul veli bilgilendirme sistemi, bilgiler doğru girildiğinde aksamadan
çalışan bir uygulamadır.
AA
ÜBİTAK tarafından
T
düzenlenen 22. Ulusal
Kimya Olimpiyatları Akdeniz
Bölge Birincisi Özel Hacı
Hasan Doğru Fen Lisesi
öğrencisi Yavuz Faruk Bakman, birinci aşama sınavında başarılı olarak
Türkiye finallerine katılmaya
hak kazandı.
Özel Hacı Hasan Doğru Fen
Lisesi öğrencisi Yavuz Faruk
Bakman'ın, üstün başarı
göstererek Akdeniz Bölgesi
Birincisi olduğunu belirten
Okul Müdürü Lokman Kılıç,
"Öğrencimiz Osmaniye' de
bir ilki başararak
Türkiye'deki en iyi 60
öğrenci içine girmeyi başarmıştır.
Başarısından dolayı
öğrencimiz ODTÜ, Bilkent ve
Ankara Üniversitesi gibi
Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden öğretim
görevlilerinin 2 hafta süreyle
eğitimin verildiği yaz okuluna katıldı." bilgilerini
verdi. Yavuz Faruk Bakman,
Türkiye finallerine daha
öncede olimpiyat öğrencilerine danışmanlık yapan
kimya öğretmeni İsmail
ÇELİK 'in danışmanlığında
hazırlandığını belirten Kılıç,
"Yavuz Faruk Bakman, 15-16
Kasım tarihlerinde
Ankara'da düzenlenecek
olan 2. Aşama sınavlarına
katılacak.
İkinci aşama sınavları sonucunda madalya alan öğrencilere para ödülünün
yanında üniversite sınavlarında ek puan ve
karşılıksız burs veriliyor.
Bu sınavda madalya alan
öğrenciler Milli Takım Seçme
Sınavı'na katılıyor ve
sonuçta Dünya Kimya
Olimpiyatlarında ülkemizi
temsil edecek 4 kişilik milli
takım oluşturuluyor." dedi.
Eğitim alanında Osmaniye'
nin adının duyurmak için
çalıştıklarını belirten Okul
Müdürü Lokman Kılıç, şöyle
devam etti: " Öğrencimizin
başarısı için öğretmenleri
eşliğinde özverili ve fedakarlık çalışarak, diğer alanlarda
olduğu gibi, bilim olimpiyatlarında da gün geçtikçe daha
başarılı hale geliyor.
Hoşgörü okulları olarak Osmaniye'ye bunun gibi daha
birçok başarıyı kazandırmak
için çalışıyoruz. Geleceğin
bilim adamlarını yetiştirmek
için hiçbir fedakarlıktan
kaçınmıyoruz. Öğrencimizin
başarısı ile gurur duyuyor,
emeği geçen herkese
teşekkür ediyoruz."
Kimya öğretmeni İsmail
Çelik ise "Öğrencimizle birlikte kimya olimpiyatları için
8 ay boyunca yoğun bir şekilde hazırlandık. Okul idarecilerimizin de büyük desteği
ile ilk hedefimize ulaşmayı
başardık. Şimdi Osmaniye
için Türkiye ile yarışmaya
hazırlanıyoruz." diye
konuştu.
CİHAN
KPSS'de büyük değişiklik!
aymakam olabilmek için
K
artık KPSS'ye girmek
gerekmeyecek. Hükümetin
yaptığı yönetmelik değişikliği ile kaymakam adaylarının KPSS'ye girme şartı
kaldırıldı. Böylece KPSS'den
80 ve üzeri alma şartı aranmaksızın Kaymakamlık Sınavı'na başvurmak mümkün
olacak.
Hükümet'in, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin kararı
bugünkü Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Böylece kaymakam
adayları da MİT, İçişleri,
Adalet Bakanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlıkları Teftiş Kurulları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Askeri Adalet
Teftiş Kurulları gibi Kamu
Personel Seçme Sınavından
(KPSS) istisna tutulmuş oldu.
KPSS'DEN 80 ALAN
BAŞVURABİLİYORDU
İçişleri Bakanlığı Ağustos
ayında yaptığı ve 60 adayın
alınacağını ilan ettiği son
duyurusunda, Kaymakamlık
sınavına girilebilmesi için
KPSS'den en az 80 puan
alma şartı aramıştı. Eylül
ayında yapılan son sınava da
bu şartı taşıyan adaylar
başvurmuştu.
AA
12
9 KASIM 2014
Sağlık
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Bel fıtığı tedavisinde fizik tedavi
uygulamaları yaşam kalitesini artırıyor!
C vitamini içeren gıdaları
mevsiminde ve parçalamadan tüketin
vitamini içeren sebze ve
C
meyvelerin ısıya ve ışığa
karşı direnci çok düşük
el fıtığı sorunu yaşayan bazı
hastaların durumu ameliyat
gerektirecek kadar ciddi değildir.
Fizik tedavi uygulamaları ile de
çözüm bulmak mümkündür.
Konuyla ilgili olarak, Hisar Intercontinental Hospital Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu, bel
fıtığında fizik tedavinin yeri ve bel
fıtığı tedavisinde doğru bilinen
yanlışlar hakkında bilgiler verdi.
B
Bel fıtığı tedavisinde fizik tedavinin
yeri nedir?
Bel fıtığının tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılabilir. Öncelikle bel
fıtığı tespit edildiğinde hastaya iyileşmeye katkıda bulunacak ilaçlar
verilir. Olayın başlangıç aşamasında, yani akut dönemde istirahat ile birlikte ödemi azaltıcı
ilaçlara başlanır. İlk günlerde istirahatla birlikte 20 dakika sürecek
ve 2 saat ara ile günde evde birkaç
kere yapılabilecek soğuk uygulaması ön fizik tedavi uygulaması
yerine geçecektir.
Akut dönemin arkasından hasta
evde sıcak uygulamalara başlayabilir veya soğuk uygulamaya da
devam edebilir. Başlangıç tedavisinin arkasından hastada
yeterli iyileşme olmadıysa daha
geniş fizik tedavi yöntemlerinin
kullanıldığı tedavi aşamasına
geçilir. Bel fıtığının başlamasının
ardından ilk günleri atlattıktan
sonra fizik tedavi hastanın iyileşmesine katkıda bulunacak bir
tedavi yöntem grubudur.
Bel çektirme, bardak çekmek gibi
uygulamalar ne kadar doğrudur?
Bel çektirme yöntemi, hastanın
fıtığının ne durumda olduğunu
bilmeyen ve bunun araştırmasını
yapmayan herhangi bir kişiye, yani
hekim olmayan kişilere yaptırılmamalıdır. Bel çekme, fizik tedavi
yöntemleri içinde traksiyon cihazı
olarak elimiz altında olan bir cihazdır.
Ancak bu cihaz bile tetkik sonucuna göre uygun bel fıtıklarında
kullanılır. Hastada bel kayması,
ileri derecede kemik erimesi,
sinirin üzerine ileri derecede bası
yapan bir fıtığın olmadığına emin
olduktan sonra uygulanır. Bardak
çekmek, evdeki bireylerden biri
tarafından sadece kas spazmı varsa
onu çözmeye yardımcı olması
amacı ile yapılabilir. Bel fıtığının
iyileşmesine değil, onun neden
olduğu kas spazmının meydana getirdiği ağrıyı azaltmaya faydası olabilir. Fizik tedavi araçları içinde
bizim de bardak çekmeye benzer
etki ile birlikte daha fonksiyonlu
olan vakumlu aletlerimiz var, onları zamanı geldiğinde zaten kullanılmaktayız.
Fizik tedavi sırasında ağrı olur mu?
Fizik tedavinin başlangıcında bazı
hastalar ağrılarının arttığını ifade
ederler. Ancak bunun bilimsel bir
dayanağı yoktur. Hastanın durumunda o sırada biraz değişiklik
olmuş; ödem ve enflamasyonu artmış olabilir.
Bu bir süreçtir, sabırla tedaviye
devam edildiğinde hem verilen
ilaçların hem de fizik tedavinin etkisi yavaş yavaş kendini gösterecektir. Ağrı artışı olduğunda
muhakkak hastanın tekrar değerlendirilmesi gerekir.
Fizik tedavinin etkisi ne kadar
sürede belli olur? Ağrılar devam
etse de tedaviye devam edilmeli
midir?
Fizik tedavinin etkisi 1 haftadan
sonra kendini gösterecektir. 2 hafta
içinde ağrıların azalmaya başlaması gerekir. Ağrı gittikçe artıyorsa
hastanın muhakkak tekrar değerlendirilmesi ve ona göre tedaviye
devam edip etmemek konusunda
karar verilmesi gerekir.
Tedavi nasıl yapılır?
Fizik tedavi yöntemi, kombine
uygulanan bir yöntemdir. Hastaya
bir seri olarak sıcak veya soğuk
uygulama ile başlanıp, ödem ve
spazmı çözüp, kanlanmayı, dokunun beslenmesini artıracak ajanlarla devam edilir.
Ağrılar azaldıktan sonra, hastaya
korunma yöntemlerinin, kasları
kuvvetlendirme egzersizlerinin
öğretilmesi gerekir. Ayrıca hastanın
tedavisi bitip iyileşmesi olduktan
sonra da spora teşvik edilmesi,
karın ve sırt kasları kuvvetlendirilerek doğal korse oluşturması
sağlanmaya çalışılır.
Hangi egzersizler uygundur?
Karın ve sırt kaslarını kuvvetlendirecek, kas kısalmalarını geri çevirecek germe egzersizleri en uygun
egzersizlerdir. Spor olarak hastalara yüzme, yürüyüş, bisiklete
binme ve pilates önerilebilir.
uyarısında bulunuyor. Erciyes
Üniversitesi Diyet Uzmanı Esra
Kula, C vitamini eksikliğinin
bağışıklık sisteminde oluşacak
zayıflık nedeniyle vücudun
bulaşıcı hastalıklara karşı açık
hale gelmesine neden
olabileceğini söyledi. Ayrıca diş
eti kanaması kılcal damarlarda
incelme ve diş kayıplarıyla
sonuçlanan hastalıklara da
sebep olduğunu beliren Kula,
“C vitamini, kemiklerin ve
dişlerin gelişiminde rol oynar.
olduğundan bu gıdaların
saklanması ve pişirilmesi
önerilmiyor. Erciyes
Üniversitesi Diyet Uzmanı Esra
Kula, sebze ve meyvelerin
hazırlanması sırasında metal
temasının fazla olması,
gıdaların çok küçük parçalara
ayrılması, kesildikten sonra
bekletilmesi, haşlama suyunun
dökülmesi, bakır kap
kullanılması ve
kurutulmasının vitamin
kaybına neden olduğunu
söyledi.
Vücudun direncini arttırıp
kişiyi hastalıklara karşı korur.
Ayrıca güneş ışınlarının deriye
verdiği zararı önleyerek güneş
ışınları kaynaklı kanserin
önlenmesinde önemlidir. Yine
bazı kanser ilaçlarının yan
etkilerinin gidermesinde de
yardımcıdır.” dedi.
Kış kendini iyiden iyiye
hissettirmeye başladı. Bununla
beraber C vitamini eksikliğine
bağlı hastalıklar da
yaygınlaşmaya başladı.
Uzmanlar bu süreçte hasta
olmamak için C vitamini
tüketimine ağırlık verilmesi
ISI VE IŞIK VİTAMİN KAYBINA
NEDEN OLUYOR
Meyve ve sebzelerdeki C
vitamininin sıcak, su,
hava, pişirme, ışık ve
sigara içme ile kolayca
kaybolduğuna dikkat
çeken diyetisyen Esra
Kula, gıdaların
mevsiminde ve taze
olarak tüketilmesi tavsiyesinde
bulundu.
Kula, “Gıdaların hazırlama
esnasında demir ve metal
temasının fazla olması, çok
küçük parçalara ayrılması,
bakır kaplar kullanılması ve
haşlama suyunun dökülmesi C
vitamini kayıplarına sebep
olmaktadır.
Ayrıca yapılan yanlışlardan bir
diğeri de nane limon
tüketiminin sıcak olarak
yapılması. Bu vitamini içeren
gıdaların kaynatılarak
tüketilmesi yine vitamin
kayıplarına neden olmaktadır.”
uyarısında bulundu.
C vitaminin kivi başta olmak
üzere turunçgiller ve
yeşilbiberde bol miktarda
olduğunu belirten Diyet
Uzmanı Kula, bu gıdaları
tüketirken dikkat edilmesi
Masa başında çalışanlar dikkat
rtopedi ve Travmatoloji
O
Uzmanı Op.Dr. Hasan
Doğan, hareketsiz yaşamın,
masa başında eğilerek
çalışanların, boyun ağrıları
yaşadığına dikkat çekerek, bu
ağrıları hafife almamaları
gerektiğini söyledi.
Boyun ağrılarının geçirilmesi
için bilinçsizce yapılan
hareketlerin boyun fıtığına
sebep olduğunu, bu fıtığın
sinirleri baskı altına alarak,
kol ve bacaklarda güçsüzlük,
ellerde uyuşma karıncalanma, hareket kısıtlılığı
hatta idrar kaçırmaya varan
sorunlar oluşturduğunu
söyledi. Op.Dr. Doğan; 'Micro-
cerrahi ve ameliyatla giderilmeye çalışılan, iş rutininde
tekrarlanma olasılığı yüksek
olan ofis hastalıklarından
kurtulmak için ilaç ve cerrahi
yöntemlerin dışında, ağrıya
neden olan hasar görmüş
dokuların, bedenin kendi
kendini iyileştirme mekanizmasını harekete geçiren doğal
ve kalıcı tedavi yöntemi olan
Proloterapi ile iyileştirmek
mümkündür' dedi.
Üç kişiden birinin boyun
ağrısı yaşadığı günümüzde,
yanlış duruş şekli ve hareketsiz yaşamın tetiklediği fıtık
hastalığından, vücudun
kendi kendini iyileştirme
gereken hususlara değindi.
Kula, gıdaların demir teması
olmadan parçalanması,
pişirilirken bakır kaplar
kullanılmaması, haşlama
olarak pişirilen sebze suyunun
dökülmeme gerektiğini anlattı.
Ayrıca C vitaminine sahip
meyveleri sıcakla temas
ettirmeden soğuk olarak
tüketilmesinin de önemli
olduğunu vurguladı.
C VİTAMİNİ İÇEREN GIDALAR
C vitamini içeren gıdaların
başında limon, greyfurt,
portakal, çilek, frenk üzümü ve
kivi gelmektedir. 1 adet orta
boy kivide vücudun günlük
ihtiyacının yüzde 140’ını
karşılayacak zenginlikte C
vitamini içerir.
Diğer C vitamini içeren gıdalar
ise şunlar: “Ahududu, papaya,
kavun, yeşilbiber, taze fasulye,
brokoli, karnabahar, kara
lahana, domates, balkabağı,
tatlı patates, ıspanak,
maydanoz, turp, taze
baharatlar, taze rezene,
kuşkonmaz, yabanmersini,
bezelye ve soğan.”
CİHAN
Bilgisayar başında eğ
çalışma sonucu ortay ilerek
a çıkan boyun
ağrıları, bacaklarda g
üçsüzlük ve
idrar kaçırmaya vara
n problemlere
yol açıyor.
mekanizmasını harekete
geçirerek kalıcı olarak
tedavi sağlayan proloterapi ile kurtulmanın
mümkün olduğunu
söyleyen Op. Dr. Hasan
Doğan, 'Bir pozisyonda en
fazla 20 dakika durduktan
sonra iki dakika kadar işe ara
vermek ya da başka bir işle ilgilenmek daha doğru olacaktır.
tedavi ve ilaçlar sonucu sıklıkla tekrarlanabildiğini vurgularken, rahatsızlıkların
nüksetmemesi için önleyici ve
kalıcı tedavi olan Proloterapi
yöntemini tavsiye etti.
Proloterapi Yöntemi ile ağrıya
neden olan; zayıflamış,
yıpranmış bağ ve dokuların
güçlendirildiğini, tekrar eski
haline getirildiğini, vücudun
kendi kendini iyileştirme
mekanizmasının harekete
geçirildiğini belirtti.
Bu sürede sıkışmaya maruz
kalan sinirler ve damarlara
rahatlama şansı vermiş oluruz' dedi.
Proloterapi'nin yenileme ve
onarma anlamına geldiğini
söyleyen Op.Dr. Hasan
Doğan, 1930'lu yıllardan
günümüze kadar uygulanan
Proloterapi'nin özellikle
eklem, kas, iskelet ve bağ
doku problemlerde başarıyla
uygulanan bir tedavi metodu
olduğunu söyledi.
CİHAN
Dr. Doğan, masa başında, bilgisayar karşısında oturarak
çalışan kişilerin, hareketsiz
kaldıkları için şekil bozuklukları yaşadığını, bel ağrıları,
omurgada eğrilik gibi rahatsızlıklar oluştuğunu belirtti.
Bel ve sırt ağrılarının, yanlış
Türkiye'nin genelinde hafta sonu da yağış yok, sadece en batıda Trakya'dan
Ege kıyılarına uzanan kesimde görülecek. Hafta sonu biraz daha artacak sıcaklıklar önümüzdeki hafta da Kasım ortalamasının üzerinde seyredecek.
Beş büyük kent merkezinin hava koşullarına gelince: İstanbul parçalı bulutlu, zayıf lodosla sıcaklık yine yüksek 20 derece.
Pazar günü hava bulutlanacak, yağmur da çiseleyebilir. Ankara'da sabahlar hala soğuk ama sıcaklık artıyor, öğle saatlerinde
17 derece. İzmir ılık 23 derece, cumartesi önce Çeşme'de, geceye doğru kentin genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağmur pazar
sabahı da sürecek. Bursa güneşli gölgede 24, Adana ise 27 dereceye çıkacak Marmara'da hafta sonu da rüzgar zayıf ve sıcaklık yüksek 20-24 derece. Cumartesi akşamı ile pazar sabahı arasında Edirne, Çanakkale ve Gökceada arasında kısa süreli
sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu'da hafta sonu sıcaklık lodosla 2-3 derece artıyor, 17-18 derecelerde olacak. Sabah ve
geceleri ise yine ayazla soğuk, pazar günü Konya-Aksaray tarafına hafif yağmur yagabilir.
Ege'ye yağmur geliyor, cumartesi akşamı ile pazar öğlen saatleri arasında, İzmir, Kuşadası, Aydın, Bodrum boyunca sağanak
yağmur bekleniyor. Sıcaklık fazla düşmeyecek, sahillerde 20-23 derece ancak, Bodrum, Fethiye arasında rüzgar kuvvetli esecek. Akdeniz'de hafta sonu da sıcaklık yüksek 26-27 dereceye çıkacak, hava genel olarak açık ama cumartesi gecesi Alanya
çevresine kısa süre yağmur yağabilir. Güneydoğu'da en az bir hafta daha yağış yok, Gündüz diyarbakır 19 ama gece 2 dereceye kadar iniyor. Doğu Anadolu'da gökyüzü açık olmayı sürdüreceğinden, kuvvetli ayaz da devam edecek. Erzurum 10, Malatya
16 derece. Yaklaşık 10 gün yağış beklenmiyor Karadeniz güneşli, sıcaklık sahillerde yüksek 19-21 derece, iç kesimlerde ise 17
dereceyi geçmiyor. Pazar ve pazartesi hava çok kapanmayacak ama Karabük, Kastamonu civarında hafif yağmur olasılığı var.
ANKARA
İS TAN BUL
Bugün
9 Kasım Pazar
18
Rüzgar
14
12
Bugün
9 Kasım Pazar
Nem
%63
16
Rüzgar
13
2
AN TAL YA
İZ MİR
Bugün
9 Kasım Pazar
Nem
% 76
22
Bugün
9 Kasım Pazar
Rüzgar
22
15
Nem
% 96
24
Rüzgar
20
12
Nem
% 72
13
Müzedeki eserlerin çalınmasını
önlemek için çip takılacak
9 KASIM 2014
Kültür-Sanat
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
K
ültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik,
bakanlık olarak mekanları koruduklarını, bu yöntemin yeterli olmadığını
vurgulayarak, “Her tabloya bir çip
takılarak her tablonun kendisini takip
edeceğiz. Yani o tablo temizlik için bile
yerinden oynatıldığında bunu sistemde
göreceğiz. Bunu yapacağız.” dedi.
Bakan Çelik, Resim Heykel Müzesinden
kaybolan eserlerle ilgili 4-5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını ifade ederek, “Şimdi bu soruşturma devam
ediyor. Bu günde 4-5 tane ilde eş zamanlı
operasyon yapıldı. Yapılan operasyon
sonucunda 17 eser ele geçirildi. 22 kişi
gözaltına alındı.” diye konuştu.
Bakan Çelik, bir süre önce Resim Heykel
Müzesinden çalınan ve Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
yürütülen operasyonla bir kısmı ele
geçirilen tablolarla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Ömer Çelik, eserlerin çalınmasının önüne geçmek için yeni yöntemler geliştirdiklerini belirtti. Resim Heykel
Müzesindeki her eserin halkın malı
olduğunun altını çizdi.
17 ESER YENİDEN RESİM HEYKEL MÜZESİNE
Bakan Ömer Çelik şöyle konuştu: “302
tane eser kayıp Resim Heykel Müzesinden. Bunların 120 kadarı resim diğerleri
başka objeler. Aslında bu, yıllardan beri
konuşulan bilinen bir şeydi.
Ben göreve geldikten sonra bununla ilgili
bir rapor istedim. Rapor önüme
geldiğimde doğrusu çok rahatsız oldum.
302 tane eser kayıp, bazı eserlerin orijinal olup olmadığı kuşkulu. Bunlar
Türkiye’nin milli hafızasının, milli
kültürünün parçası olan, Türkiye’nin
milli koleksiyonundan çalınmış eserler.
Bu konuyla ilgili araştırma talimatı
verdim.
İYİ NİYETLİ ALICIYI BAŞTAN SUÇLAMAK
DOĞRU DEĞİL
Müfettişlerimiz bir araştırma yaptılar. 1,5
yıl süren bir araştırma oldu, bütün katalogları, müzayede evlerini, antikacıları
taradılar. Çok sayıda koleksiyonerle,
müzayede evi sahibi ile görüştüler ve
benim önüme bir rapor getirdiler.
Eserlerin 5-10 kere el değiştirdikten sonra
iyi niyetli alıcının bunu gidip almış olabileceğini ifade eden Bakan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birde şu var: İyi
niyetli alıcılar olabilir. Yani 10 yıl evvel,
20 yıl evvel bu eserler çalınmış olabilir.
Rapor sonunda bu eserlerin bazılarının
muhtemel bazı adreslerde olabileceği
şeklinde bir tespit ortaya çıktı. Ve bu
artık iyice somutlaştığı için de Bakanlığımız tarafından savcılığa başvuru
yapıldı. Başsavcılık makamı ve emniyet
çok büyük bir hassasiyetle yaklaştı.
Bunlara bir kimlik uydurulmuş olabilir.
Eserler 5 kere 10 kere el değiştirmiş,
10'uncu aşamada hakikaten samimi bir
iyi niyetli alıcı gidip bunu almış, parasını
da ödemiş ve bu eser onun evinde ele
geçirilmiş olabilir. Şimdi bu kişiyi baştan
suçlamak doğru değil.
Onun öncesinde ben müfettiş raporu
önüme geldikten, bu operasyon için, bu
süreç için düğmeye basmadan evvel
sayın Cumhurbaşkanımıza,
Başbakanken arz ettim. Böyle bir durum
var ve bunun üstüne gideceğiz diye. Kendisi de ‘Şimdiye kadar niye yapılmamış,
sonuna kadar üstüne gidin.’ dedi.
Yani burada savcılık soruşturması
sonuçlanana kadar, yargı kararını verene
kadar kimseyi baştan suçlu ilan etmemek lazım. Hele de iyi niyetle kültür
sanata para yatıran işadamlarını, koleksiyonerleri baştan suçlu ilan etmemek
lazım.
Ve netice itibarıyla süreç başladı. İlk aşamada yapılan tespitler sonucunda belli
bir miktarda eser bulundu. Sonra 12 tane
eser bu operasyonları duyanlar tarafından bakanlığımıza iletildi ve 43 eser
oldu.
Onların orijinal olup olmadığına dair
tetkiklerini yaptık. Ve sonuçta bize,
Resim Heykel Müzesine ait oldukları ortaya çıktı. Şimdi bu soruşturma devam
ediyor. Bu günde 4-5 tane ilde eş zamanlı
operasyon yapıldı. Yapılan operasyon
sonucunda 17 eser ele geçirildi. 22 kişi
gözaltına alındı.”
Ama kimin iyi niyetli alıcı olduğunu,
kimin kötü niyetli davrandığını bu soruşturmanın sonucunda göreceğiz. Eğer
sonuçta elindeki eser ele geçirilmiş birisi
iyi niyetli alıcı ise biz ona teşekkür edeceğiz.
Çünkü diyeceğiz ki ‘Siz bu eserlerin yok
edilmesini, çalınmasını, kaybolmasını
engellemiş oldunuz. Sizin bir kusurunuz
yok, siz bilmeden bunu almışsınız’ diye.
Bundan sonra soruşturma devam edecek. Bir daha aynı durum yaşanmasın
diye şöyle bir yöntem izleyeceğiz: Mesela
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇOCUK YUVASI-EYÜP AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
MÜSTEŞARLIK
EYÜP ÇOCUK YUVASI MÜDÜRLÜĞÜ-MALZEME DAHİL YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM
HİZMET ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/144957
1- İdarenin
a) Adresi
: FAHRİ KORUTÜRK CADDESİ 32, 34051 EYÜP/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 212 4188830-212 4172592
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://ekap.kikgov.tr/EKAP
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 7-12 yaş: 40.150 Ana Öğün, 20075 Öğün Kahvaltı, 20075 Ara Öğün
Personel: 11.080 Ana Öğün, 1875 Öğün Kahvaltı Yılda 12 Defa
100 Kişilik Özel Gün Menüsü. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer
: EYÜP ÇOCUK YUVASI MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi
: İşe başlama tarihi 01.01.2015, İşin bitiş tarihi 31.12.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EYÜP ÇOCUK YUVASI MÜDÜRLÜĞÜ-Fahri Korutürk Cd.
No:32 Eyüp/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
: 01.12.2014-10.30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ veya İŞLETME KAYIT BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler
benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı EYÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILACAK DOKÜMAN BEDELİ KARŞILIĞI EYÜP ÇOCUK YUVASI MÜDÜRLÜĞÜ
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EYÜP ÇOCUK YUVASI MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
BASIN:70225/www.bik.gov.tr
yıllar içinde bu nasıl olmuş: Birincisi
darbe döneminde bu çok suistimal
edilmiş. Kontroller iyi yapılmadığı için
Türkiye’de sistem çöktüğü için darbe
dönemlerinde eserler alınmış birilerinin
evlerine konulmuş daha sonra da bunların izi kaybolmuş.
Güya sergilenmek için teşhir için gönderilmiş ama daha sonra izi kaybettirilmiş
eserlerin. Bir kısmının örneğin 43 tane
eserin sahte olduğunu tespit ettik Resim
Heykel Müzesi'ndeki. Bu da şunu gösteriyor demek ki çalmak için sahtelerini
yaptırmışlar orijinalleri ile değiştirmişler.”
ESERLERE ÇİPLİ TAKİP SİSTEMİ
Müzedeki eserlere takip için çip takıla-
cağını anlatan Bakan Çelik, “Biz sadece
mekanları koruyoruz ama bu yöntemin
yeterli olmadığı gözüküyor. Her tabloya
bir çip takılarak her tablonun kendisini
takip edeceğiz.
Yani o tablo temizlik için bile yerinden
oynatıldığında bunu sistemde göreceğiz.
Bunu yapacağız. Ama şu anda yürüyen
soruşturma bağlamında önemli olan şu:
Resim Heykel Müzesinde ne kadar eser
kaybolmuşsa bunların hepsi halkın
malıdır,
Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak değeridir.
Bunların hepsini geri istiyoruz. Kötü
niyetli alıcılar cezasını çeksin. İyi niyetli
alıcılara da teşekkür edeceğiz. Bu eserleri
korudukları için.” şeklinde konuştu.
CİHAN
ZAYİ
00525 Nolu İETT İşyeri Giriş Kartımı Kaybettim. Hükümsüzdür.
Ogün DİZAR
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
YETİŞTİRME YURDU-ATATÜRK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
MÜSTEŞARLIK
ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/148850
1- İdarenin
a) Adresi
: Eski Londra Asfaltı Siyavuşpaşa Durağı Çocuk Esirgeme Kurumu Kampüsü No:167, 34182
BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 212 4417090-212 4417268
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://ekap.kikgov.tr/EKAP
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 12 AY SÜRELİ, 9 ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ İLE HİZMET ALIMI. Ayrıntılı bilgiye
EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer
: Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu
c) Süresi
: İşe başlama tarihi 01.01.2015, İşin bitiş tarihi 31.12.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Adnan Kahveci Bulvarı Eski Londra Asfaltı No:167 Bahçelievler/İstanbul
b) Tarihi ve saati
: 09.12.2014-09.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin,
ruhsat vb. belgeler,
Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya îmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait
olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamuda veya özel sektörde yapılan ihale konusu özel güvenlik hizmet alımına ilişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı
ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
BASIN:70582/www.bik.gov.tr
14
Magazin-Tv
9 KASIM
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
20 bin liralık 'iffet'
davası
zlem Yıldız, Seren Serengil’e “Özlem evliyken eski
Önedeniyle
erkek arkadaşımla Facebook’tan yazıştı” sözleri
20 bin liralık manevi tazminat davası
açtı.Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde Serengil’in, Yıldız’ın eşini aldattığına dair kanaat oluşturmaya çalıştığı iddia
edildi.HABER MERKEZİ
10 bin lira tazminat
ödeyecek
Kıvanç'ın aşk
hali
jda Pekkan’a “Hilkat garibesi”,
“Kurbağa gibi bakıyor”, “Maymun
A
poposu gibi dudaklar” diyen ünlü estetisyen Prof. Dr. Nazım Durak, 10 bin
lira tazminat ödeyecek.SÜPERSTAR
Ajda Pekkan, estetisyen Prof. Dr.
Nazım Durak’ın bir TV programında
kendisi hakkındaki “Hilkat garibesi”,
“Kurbağa gibi bakıyor”, “Maymun
poposu gibi dudaklar” sözleri üzerine
1 milyon liralık manevi tazminat
davası açtı. Pekkan, dava dilekçesinde
Durak’ın kendisini eleştirmediğini,
hakaret ettiğini ileri sürdü.
Mahkemede Nazım Durak, 63 yaşında
olduğunu belirterek, “Burada Ajda
Pekkan’ın yaşını söyleyerek saygısızlık
yapmak istemiyorum. Biz onun
şarkılarıyla büyüdük. Programda
botoks gibi estetik uygulamaların
doğru ellerde yapılmadığını
konuşurken, Ajda Pekkan konusu
açıldı. HABER MERKEZİ
yuncu Kıvanç Tatlıtuğ stilist
Oyaşadığı
Başak Dizer'le ilişkisi sonrası
değişimle şaşırtıyor.
Amerika tatilini lüksten uzak hippi
tarzı karavanla geçiren Tatlıtuğ'un
İstanbul dönüşü yeni mekanı Galata
oldu.Etiler ve Nişantaşı'na artık
uğramayan ünlü oyuncu Galata'daki
salaş kafeleri tercih ediyor. Lüks otomobillerini garajda bırakıp taksiye
binen Tatlıtuğ'un giyim tarzında da
rahat çizgiler dikkat çekiyor.HABER
MERKEZİ
"
m
u
d
y
o
k
k
a
s
a
y
e
d
e
im
d
n
"Ke
evgilisi Demir Demirkan’ın 18 yıllık beraberliklerini
tek taraflı bitirdiğini açıklayıp lise aşkına dönSmesiyle
zor günler geçiren Sertab Erener, önceki gün
Nişantaşı'nda yeni ev arayışındaydı.Gazetecilerle sohbet eden Erener, Demirkan’a mahkeme kararıyla
konuşma yasağı getirmesi sorulunca “Ben de konuşmuyorum. Kendime de konuşma yasağı koydum”
dedi.HABER MERKEZİ
KANAL AKIŞLARI
09:00Rüzgar Gülü
09:50Yabancı Sinema "Korkusuz Kahraman"
11:50Enine Boyuna
13:001'de Bugün
13:50Yedi Güzel Adam
15:45Seksenler
18:00Yaşama Yerleşmek
19:00Ana Haber Bülteni
19:45Spor
19:50Hava Durumu
19:55Yabancı Sinema "Fare
Şehri"
21:30Stadyum
00:00Yabancı Sinema "Korkusuz Kahraman"
01:55Seksenler
06:30Comedya
08:00Gülhan'ın Galaksi
Rehberi
09:00Dünya Listeleri
10:30Pazar Magazin
12:00Güneri Cıvaoğlu ile
Şeffaf Oda
13:15Teksus
14:30Bay Tahmin
22:30Pazar Magazin
08:00Akasya Durağı
10:30Yerli Dizi
13:00Yerli Dizi
14:45Tülin Şahin ile Moda
15:45Yerli Dizi
18:30Star Haber
19:15Star Life
20:00Gönül İşleri
22:30Yerli Dizi
01:00Yerli Dizi
02:50Yerli Dizi
08:00Çok Güzel
Hareketler Bunlar
11:00Ulan İstanbul
12:15Pazar Gezmesi
16:00Ben Bilmem Eşim Bilir
19:00Ana Haber Bülteni
20:00Urfalıyam Ezelden
22:15Bana Artık Hicran De
00:3012 Kehanet
06:00 Selena
07:25 Diğer Yarım
10:00 Nihat Hatipoğlu İle
Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi Tv
12:20Beyaz Karanfil
14:35Alemin Kralı
16:55 Kara Para Aşk
18:50 Haber
20:00 Kalp Hırsızı
23:20Beyaz Karanfil
00:00Gerçek Adalet
01:45Ekip 49
03:30Yedi Psikopat
05:10Dudaktan Kalbe
06:15Yeter Ki Sen Kazan
07:00Her Sabah
08:452. Sayfa
10:30Doktor Aytuğ
12:30Öğle Haberleri
12:50Derya'nın Dünyası
14:45Dudaktan Kalbe
16:15Dolu Dolu Anadolu
17:50Sıcak Gündem
18:00Ana Haber
18:50Yeter Ki Sen Kazan
19:50Fünye
21:45Kayıp Kimlik
23:45Hayatın Rengi
05:00Gezenti
05:20Donanım Haber
06:00Shappies
06:20Monster Warriors
06:40Ejder Avcıları
09:00Trend Topic
12:00I Heart Radio
15:30Donanım Haber
18:00Yeşil Öyküler
18:40Fırıldak Ailesi
08:45Lifestyle
08:55 Hava Durumu
09:00Haber Merkezi
09:15Ekonomi Piyasalar
09:20Spor
09:30Ekonomi Notları
10:00Haber Merkezi
10:15Ekonomi Piyasalar
10:20Spor
10:30Seçim Aktüel
10:45Spor
10:55Hava Durumu
11:00Haber Merkezi
11:15Ekonomi Piyasalar
11:20Spor
11:30Haber Merkezi
11:35Ekonomi Piyasalar
11:40Spor
08:30 Ayı Kardeşler
09:00 Pepee
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ev Kuşu
14:00 Lezzet Haritası
15:00 Pepee
15:15 Mavi Mavi
17:15 Davetsiz Misafir
19:00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:00 Ah Neriman
01:00 Davetsiz Misafir
03:00 Pazar Sürprizi
02:00Gece Haberleri
02:15Tarafsız Bölge
04:00Gece Haberleri
04:155N1K
05:20Serra ile İtalyan İşi
06:00Güne Merhaba
07:40Spor
07:50Güne Merhaba
08:40Spor
08:49Güne Merhaba
09:00Parametre
10:00Haber
10:35Paranın Gündemi
11:00Haber
12:00Bugün
13:48Hava Durumu
14:00Günlük
14:50Hava Durumu
07:00Geri Sayım
09:45Cnbc-e.com'da Bugün
10:00Piyasa Ekranı
10:30Piyasaya Bakış
11:00Piyasa Ekranı
12:00Finans Cafe
14:00Piyasaya Bakış
14:30İş Dünyasından
15:00 Piyasaya Bakış
15:30Piyasa Ekranı
16:00 Kapanışa Doğru
16:45Cnbc-e.com'da Bugün
17:00 Son Baskı
17:30Piyasaya Bakış
18:00Avatar
18:30Penguins of Madagascar
19:00The Simpsons
20:00Mom
11:35Spor Bülteni
11:55Hava Durumu +
Yol Durumu
12:00Ajans Bugün
12:35İşin Sırrı
12:503 Dakika
12:55Hava Durumu +
Yol Durumu
13:00Ajans
13:50Hava Durumu
13:55Yol Durumu
14:00Ajans
14:30Spor Bülteni
14:50 3 Dakika
15:00Ajans Gün İçi
15:25Bize Sorun
16:00Ajans Gün İçi
16:30Spor Bülteni
07.30Murat Güloğlu ile Çalar
Saat Hafta Sonu
10.00Aspava
11.45Çocuklar Duymasın
12.45BKM Güldür Güldür
14.00Kadim Dostum
16.15Karagül
19.00 FOX Ana Haber
Hafta Sonu
20.15O Hayat Benim
23.45Aspava
01.30BKM Güldür Güldür
03.15Umutsuz Ev Kadınları
12:00Haber Masası
12:25Dünya Raporu
12:35Ekonomide Görünüm
12:45Spor Bülteni
13:00Gün Ortası
13:35Ekonomide Görünüm
13:45Spor Bülteni
14:00Gün Ortası
14:45Ekonomide Görünüm
15:00Güne Bakış
15:35Ekonomide Görünüm
15:45Spor Bülteni
16:00Güne Bakış
16:35Ekonomide Görünüm
16:45Spor Bülteni
17:00Akşam Haberleri
18:00Akşam Raporu
20:00Televizyon Gazetesi
9 KASIM 2014
Spor
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel, takımda öyle yıkılmış, bitmiş bir durumun olmadığını ve
herkesin olayların farkında olduğunu söyledi.
Taffarel: Galatasaray'da öyle
yıkılmış bitmiş bir durum yok
T
ürkiye Futbol Federasyonu'nun ALS
hastalığı konusunda
farkındalık oluşturmak
için Hasan Doğan Tesisleri'nde düzenlenen
etkinliğe katılan Taffarel,
sonrasında basın mensuplarına Galatasaray ve
Türkiye ile Brezilya
arasında oynanacak
dostluk maçıyla ilgili
açıklamalar yaptı.
düşen takımı düzeltmek
için gayret etmemiz.
Önemli olan taraftarlarımızın eve mutlu dönmesini sağlamaktır."
diye konuştu.
Brezilya teknik heyet ve
futbolcularına İstanbul'un ve Türkiye'deki
ortamın güzelliğini aktardığını ifade eden
Brezilyalı antrenör, söz-
Biz ve futbolcular durumun farkındayız. Herkes
işin bilincinde.
O kadar da kötü bir
durum yok. Bunun
üstesinden geleceğiz."
dedi.
Türkiye-Brezilya dostluk
maçı
Çarşamba günü oynanacak TürkiyeBrezilya maçı içinse
Brezilya Milli Takımı'nın
kaleci antrenörü Taffarel, "Türkiye ile
Brezilya'nın karşılaşacak
olması beni mutlu
ediyor.
lerini şöyle sürdürdü:
"Orada buralarının propagandasını yaptım.
Onlar da bunu hissedecektir.
Zaman zaman takımların
kötü durumlar
geçirdiğini kaydeden
Taffarel, "Takım kötü oynayınca eleştiriler
gelmesi normal. Bize
Dünya Kupası'ndan
sonra birçok yerde
maçlar oynadık. Türkiye
ile burada maç oynamak
duygusal olacak." şeklinde konuştu.
Son haftalarda Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde
kötü günler geçiren
Galatasaray'daki durumun farkında olduklarını ifade eden
Brezilyalı antrenör,
"Galatasaray'da öyle
yıkılmış, bitmiş bir durumumuz yok.
58 yıl sonra yapılan bu
hazırlık maçında beklentiler yüksek olacaktır. Bu
maç öncesinde iki
tarafta sıkıntılı süreç
yaşıyor.
Bizler de Dünya Kupası'nda kötü bir imaj
çizdik. Bu imajımızı
düzeltmek istiyoruz.
Sonuçtan ziyade iyi maç
olmasını istiyorum."
'MELO'NUN DAVET
EDİLDİĞİNİ BİLİYORUM'
Öte yandan Türkiye Fut-
bol Federasyonu Başkanı
Yıldırım Demirören ile
sıkıntılar yaşayan futbolcuları Melo'nun TürkiyeBrezilya maçına gelip
gelmeyeceği sorusuna
ise Taffarel, "Onun maça
davet edildiğini biliyorum.
Melo hatta Brezilya milli
takım kampına gelmek
istiyor. Tabii ki herkes
kampa katılmayı ister.
Milli Takım kampını ziyaret edip maça gelecektir." diye cevap verdi.
CİHAN
Tolunay Kafkas: Türk futbolunun
ilerlemesi ve gelişmesi adına susuyoruz
Kardemir
Karbükspor
Teknik Direktörü
Tolunay
Kafkas,
Türk futEYE HAZIRIM'
'BEDEL ÖDEM
n
rı
la
cu
bolunun Kaftakakıms,ısaolkaumt oysuzunetk- at Takokınumsuköndtüagibetmdeesl ödi emeynue
"Sak
olduğu
hem iler- ileoydiunğicunilaber sılirkıtentreııilek,olduilg.ili heifardezaedmanen hatecrzımübr akeliiçteinknbiikr
adam, "Kazan
Konyaspor maç yok, maçlar stoper
y
şe
r
bi
k
ca
lemesi
şa
hamle yaptık on aldık.
konu
de
ri
ge
et
im
rv
ed
fo
aldılar, biz
tan sonra söyl
ak için bir
zisyon verpo
iç
H
ı.
ld
Oyunu kazanm Çift
ka
hem de
r
le
m
ne
ay.
lli dö
hamleydi Turg
mediğimiz, be ü deplasben
nd
ün
gelişmesi oymanundaüsoltümnlamüğıza birarğmmaçenı sakantzaranmfoaraaddöına ükbü. Otüyunnuhan,mm
ız
leleri yapıyoru
elimize aldığım
a göre.
tik.
un
et
or
yb
sk
ka
n
için susf
cu
se
le
sonu
maa
rluklardan
unun hem ilBiliyorsunuz zo uklarda
Biz Türk futbol lişmesi için
tuklarını
zorl
ge
geçiyoruz, bu
erlemesi, hem
er
H
.
yor biliyuz
or
iy
ak
em
an kayn lanı t
yler söyl
nd
şe
r
şu
bi
er
yl
ve bir
zla saka
çok şe
orsunuz çok fa
takımın başına
y
şe
k
ço
r. Bir türlü
daha
oyuncumuz va
geliyor. Bizim
ni
ya
l,
go
n
haya çıkarma
le
sa
ni
şeyler
istediğimiz 11
geliyor. İşte ye
ntılar çektik.
r.
konusunda sıkı an'ın
bir sürü şey va
Özk
söylemedi
İşte yine Emre
zaman dile
a oldu. Ben
ir
ılm
çb
rt
hi
yı
ı
ar
da
nl
ın
Biz bu
il- ayağ
u
ol
tb
fu
edim her
yl
rk
sö
Tü
ha öncede
da
getirmiyoruz,
klerini
.
erim, bunun
sin diye
zaman da söyl
erlesin ve geliş takımın
ek adam
r
bedelini ödeyec sıkıntı yok."
Dediğim gibi he şey, ama
r
r
bi
bi
ifade etti.
benim bunda
başına geliyor olmaya
CİHAN
çok
nuştu.
bu sene bize
konuştu.
başladı." diye
şeklinde ko
Bekir Yılmaz: Serimizi devam ettirmek istiyoruz
bilgi verdi. Yetenekli oyuncu, "Sezon başından
beri sergilediğimiz iyi bir oyun var aslandı.
Kaybettiğimiz maçlar da dikkat edilirse çok
şanssız şekilde kaybettiğimiz maçlar. Bu zaten
kamuoyu tarafından da söyleniyor. Şimdi iki
maçlık seri yakaladık. Kupa maçını da
katarsak 3 maçtır yenilmiyoruz. Yenilmemeyi,
kazanmayı alışkanlık haline getirmemiz bizim
için önemli. Şimdi Kayseri Erciyesspor maçı
var, kolay maç değil. Deplasmanda da galibiyet alıp, bir de milli takım arası var, o arada
İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda
bulunan başarılı futbolcu
Semih Şentürk, Abdullah
Avcı'nın iyi bir takım kurduğunu belirterek, "Son
hafta hariç herşey iyi
gidiyordu. Geçen hafta
talihsiz bir son saniye
golüyle moralimiz bozulsa
da futbol üç ihtimalli bir
oyun. Galipte gelebiliyor-
daha da iyi hazırlanıp serimizi devam ettirmek
istiyoruz." dedi. Kendi performansını da
değerlendiren başarılı futbolcu, "Bugün ben
şans bulurum yarın başkası bulur. Önemli
olan takımın başarısı. Herkes oynamak istiyor,
çalışıyor. Hocamız da şans veriyor. Ben de
çalışıyorum, şans bulunca elimden geleni
yapıyorum. Ufak bir faydam bile olsa benim
için mutluluk verici, çünkü bu takım için
oynuyorum, takımın başarısı için, buradan
ekmek yiyorum, karşılığını da vermem lazım."
diye konuştu. Takım olarak geride kalan 8 haftada ortaya koydukları performansla zirvenin
adaylarından oldukularını gösterdiklerini de
belirten, Bekir Yılmaz, takımın hedefinin zirve
olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:
"Tabiki hedefimiz zirve. Bursaspor'da oynuyorsanız hedefiniz zirve olmalı. Hocamızın da
'ilk 5'i hedefliyoruz' diye bir açıklaması vardı.
Oralarda kaldığınız zaman zaten hedefe kolay
yaklaşacağımızı biliyoruz. Şuanda aldığımız
skorlarla, oyunumuzla zirvenin adaylardan
biri olduğumuzu gösterdik, bunu göstermeye
devam edeceğiz." Taraftarlara da çağrıda bulunan yetenekli oyuncu, "Taraftarımız bizim
için çok önemli. Bunu Balıkesirspor maçında
da Sivasspor maçında da gördük. Onların ufak
bir hareketlenmesi bile bizim için ekstra
Gençlerbirliği'nde icra krizi
entbol Süper Lig'de mücadele
eden Gençlerbirliği'nde sürpriz
H
gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır
kurumsal yapısı, ekonomik
planlaması ve borçsuz olması ile
övünen Gençlerbirliği futbol
takımının aksine Hentbol'da tam
tersine bir süreç işleniyor.
Hentbolda geçen sezon ligde yer
almaya başlayan Gençlerbirliği ilk
sezonunu oyuncularına 3 ile 5 maaş
arasında borç ile kapattı. Başkent
ekibi borçlarına rağmen sezon
başında 5 yabancı transfer etti
ardından ligden bir çok yerli
Semih: Tekrardan
milli takıma hizmet
etmek istiyorum
İ
stanbul Başakşehir'in
golcü futbolcusu Semih
Şentürk, tekrardan milli
takıma hizmet etmek istediğini söyledi. İstanbul
Başakşehir, Süper Lig'in 9.
haftasında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma
öncesi hazırlıklarını
sürdürdü.
or'un
p
s
a
s
r
u
B
orta
başarılı cusu
un
saha oy maz,
l
Bekir Yı igde
l
takımın dığı 2
al
üst üste etin
galibiy oral
nm
ardında nu ve
bulduğu ErKayseri r
ciyesspo da
da
karşısın m etva
seriyi de tediks
tirmek i ledi.
y
lerini sö
zlüce Tesisleri'nde antrenman öncesi
Ö
basın toplantısı düzenleyen başarılı futbolcu, takımın durumu ve hedefleri hakkında
15
oyuncuyu kadrosuna
kattı.Gençlerbirliği Hentbol
takımında ekonomik kriz bu sezon
da devam ederken, bir yabancı
oyuncusu şehri terketti. Futbol
takımının aksine hentbolda
yaşanan bu mali krize rağmen
Gençlerbirliği'nde transferler
devam etmesi dikkat çekti.
Son olarak Özel İdare'den ayrılan 3
milli oyuncu Alican, Emre ve
Uğur'u başkent temsilcisi transfer
etti. Kadrodaki oyuncu sayısı
ihtiyaç olmamasına rağmen 20'ye
yaklaştı.Ekonomik krize rağmen
yapılan son transferlerden sonra
geçen sezon forma giyen ve alacağı
bulunan 4 oyuncu Gençlerbirliği
Hentbol takımı için icra takibi
başlattı.
Bu sezon ayrıca yerli oyuncuların
iki aylık maaşlarının tam
verilmediği, geçen sezondan devam
eden oyuncuların geçen yılkı
birikmiş alacaklarının halen
ödenmediği öğrenildi.
Gençlerbirliği Hentbol takımında
yaşanan ekonomik sıkıntılardan
Başkan İlhan Cavcav'ın haberi
olmadığı iddia edildi.
AA
kuvvet. Onları arkamızda hissettiğimiz zaman
çok daha başka oynuyoruz, çok daha başka
oluyor her şey. Onların her zaman yanımızda
olmasını istiyoruz. Onlarla birlikteyken bizi
kolay kolay kimsenin alt edebileceğini düşünmüyorum." şeklinde konuştu. Başarılı futbolcu, takımın oynadığı sistem için ise "Zaten
biz 4-4-2 oynadığımız zaman da saha içinde
zaman zaman bu sisteme dönüyorduk. Saha
içinde baştan veya oyun içinde değişiyor.
Önemli olan bizim buna doğru reaksiyonu
göstermemiz. Bu bizim için sorun oluşturmuyor." değerlendirmesinde bulundu.
CİHAN
sun, son saniyede
mağlupta olabiliyorsun.
Biz o maçı unuttuk, şimdi
önümüzde Beşiktaş maçı
var. İnşallah Beşiktaş
maçını da atlatıp, milli
takım arasına moralli bir
şekilde girmek istiyoruz."
dedi. İki iyi takımın
karşılaşacağını da ifade
eden tecrübeli futbolcu,
"Beşiktaş bu ligin iyi oynayan takımlarından 2-3
tanesi. Bizde iyi futbol oynayan bir takımız. İki iyi
takımın mücadelesinde inşallah kazanan taraf bir
oluruz." diye konuştu.
Kendi performansını da
değerlendiren Semik Şentürk, "İlk 4 hafta şans bulamamıştım. Son 4
haftada hocam şans verdi
ve 4 gol attım. Bunu
sürdürmek istiyorum, inşallah bu hafta da Beşiktaş
maçıyla bunu devam ettiririm." şeklinde konuştu.
Milli takım ile ilgili gelen
bir soru üzerine golcü futbolcu, “Her futbolcunun
hayali milli takımdır. Benimde performansım iyi
olduğu sürece inşallah
oralara çağırlırım ve tekrar
milli takıma hizmet ederim." dedi.
CİHAN
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
9 KASIM 2014 Pazar
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
K
ÖPRÜ
VE OTOYOLLAR
HALKIN
OLACAK
'G20'DE BÖYLESiNE BiR
TAAHHÜDE GiREN ÜLKE YOK'
DESAV Başkanı Prof. Dr.
Ünsal Ban, köprü ve otoyollarda özelleştirmenin tekrar
gündeme geleceğini söyledi.
an, “Köprü ve otoyollar tekrar vitrine
çıkıyor ama bu seferki özelleştirme metodu
öncekinden çok daha farklı olabilir ”dedi.
B
"MİLLETİN VE ÜLKENİN
MENFAATİ ÖNCELİK"
Köprü ve otoyolların özelleştirmesinin daha
öncede gündeme geldiğini ancak satışların iptal
edildiğini vurgulayan Ban, şöyle konuştu; “Aralık 2012'de, 5,72 milyar dolar bedel karşılığında
25 yıllığına özelleştirmesi yapılan, fakat sonrasında ihalesi iptal edilen köprü ve otoyolların
özelleştirilmesi tekrar gündemde. Hatırlanacağı
üzere köprü ve otoyol ihalesi, dönemin
Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında iptal
edilmişti. Sayın Erdoğan, 5,72 milyar dolarlık
özelleştirme bedelinin olması gerekenden çok
düşük seviyede kaldığını ifade etmiş ve bu
rakamın en az 7 milyar dolar olması gerektiğini
belirtmişti. İhale sonrasındaki açıklamalarında
çok önemli noktalara değinen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, önceliğinin milletinin
ve ülkesinin menfaati olduğunu bir kez daha
göstermişti” dedi.
"KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA
ÖZELLEŞTİRME TEKRAR GÜNDEMDE"
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "İlk defa kalkınma
planının ekindeki somut eylem
planlarını yaptık. 417 adım
açıklandı. G20 ülkeleri
içerisinde bu kadar detaylı
eylem planı açıklayıp, böylesine bir taahhüde giren ülke de
yok" dedi.
Babacan, Hazine Müsteşarlığı,
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK),
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) 2015 yılı bütçelerinin
görüşmeleri sırasında milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
Babacan, "Tüketici kredilerindeki
artış son 12 ayda yüzde 8-9
civarında, KOBİ kredilerine baktığımızda yüzde 25'lik bir artış var.
Eskiden televizyonlarda bankaların
kredi kartı reklamını görüyordunuz,
şimdi KOBİ kredisi reklamlarını
görüyorsunuz" dedi.
"1 milyon 262 bin ilave
istihdam sağlandı"
Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan,
yılın ilk yarısında ekonominin
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 3,3 büyüdüğünü hatırlattı.
çizen Babacan, "Temmuz ayı
itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 262 bin ilave istihdam sağlanmıştır" ifadesini
kullandı.
tahmin edildiğini anlatan Babacan,
Merkez Bankasının, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 8,4-9,4
arasında gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.
Babacan, istihdamdaki güçlü seyre
rağmen iş gücüne katılım oranının
artış eğilimini sürdürmesi sonucunda işsizlik oranının bu yıl yüzde
9,6 seviyesinde gerçekleşmesinin
beklendiğini kaydetti.
Bu yıl, Türkiye'nin ticaret ortaklarının beklenenden düşük seyreden büyüme eğilimlerine rağmen,
pazar ve ürün çeşitlendirme politikaları neticesinde ihracatın
olumlu bir performans sergilediğini
belirten Babacan, yıl sonunda ihracatın yüzde 5,7 artarak 160,5 milyar
dolar olmasını beklediklerini
söyledi.
Enflasyon ve dış ticaret
Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü
göstergelerin ekonomide ilk yarıya
benzer bir büyüme eğiliminin
devam ettiğine işaret ettiğini anlatan Babacan, bu yıl ekonominin
yüzde 3,3 seviyesinde büyümesinin
beklendiğini söyledi.
"1 milyon 262 bin ilave istihdam"
Geçen yılın ortalarında başlayan
döviz kuru hareketleri ve gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin 2014 yılı enflasyonu üzerinde olumsuz etkide
bulunduğunu belirten Babacan,
ekim ayında enflasyonun yüzde 8,96
seviyesinde gerçekleştiğini dile getirdi.
Yılın 6 ayında önemli ölçüde istihdam artışının gözlendiğinin altını
Enflasyonun yıl sonu itibarıyla
yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğinin
Makro ihtiyati tedbirler ve altın ihracatının uzun dönem seyrine dönmesinin etkisiyle bu yıl ithalat
artışının önemli ölçüde
yavaşladığını anlatan Babacan, "Toplam ithalatın yüzde
3 azalarak 244 milyar dolar
düzeyine gerilemesi tahmin
edilmektedir" dedi.
Galata Köprüsü'nün kayıp parçaları bulundu
Tarihi Galata Köprüsü’nün kayıp 4
parçası 1992 yılındaki yangında
hasar görerek sulara gömülüştü. 1994
yılının ocak ayında sudan çıkarılan
parçalar, işlevlerini yitirdiği için
hurda olarak MKE’ye satıldığı
ortaya çıktı
alata Köprüsü’nün bin tonu bulan kayıp 4
parçasının, 1992 yılındaki yangından 2 yıl
sonra işlevini yitirdiği gerekçesiyle Makine
Kimya Endüstrisi’ne (MKE) hurda niyetine
satıldığı ortaya çıktı.Kültür Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı.
G
Parçaların akıbetini belirlemek için 16 Mayıs
1992’de köprüde çıkan yangına odaklanıldı. Sebebi belirlenemeyen yangın, 1912’de yapılan
köprünün 80 yıl sonra emekliye ayrılmasına yol açtı. Yangın sonrası bir
bölümü büyük zarar gören tarihi köprü
24 Mayıs 1992’de iki parçaya bölünerek
Hasköy-Balat arasında yerleştirildi. Tarihi köprünün bir bölümü yangının
hemen ardından suya gömüldü.
Yangından zarar gören diğer iki parça da
bir süre sonra üzerindeki ağır inşaat
malzemeleri yükü sebebiyle suyun altına gömüldü. 2 yıl boyunca suyun altında kalan ağırlığı bin tonu bulan
parçalar, Nurettin Sözen’in belediye başkanlığının son döneminde, 1994 yılı ocak ayında
suyun altından çıkarıldı.
Ancak, suyun altında paslanan ve yıpranan
parçalar, işlevlerini yitirdiği gerekçesiyle
MKE’ye hurda olarak satıldığı ortaya çıktı. Tarihi köprünün parçalarının satışı, eski evraklara
ulaşan belediye kaynakları tarafından da doğrulandı.Dönemin belediye başkanı Nurettin
Sözen, köprünün hurda olarak satışına ilişkin
sorularımız üzerine, “Nereye satıldığı
konusunda hiçbir bilgim yok maalesef. Makine
Kimya Endüstrisi bir devlet kurumu, o parçayı
alıp ne yapacak? Bu satışla ilgili hiç fikrim yok.
İlk defa duyuyorum” dedi.
Köprü ve otoyolların hangi yöntem ile özelleştirileceğinin henüz belirlenmediğini ifade eden
Prof.Dr.Ünsal Ban, “Önümüzdeki yılın ilk
çeyreğinde başlayacağı belirtilen süreçte,
özelleştirme metoduna seçilen danışmanla birlikte karar verileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda,
ilk ihalenin iptali sonrasında halka arz seçeneği
ön plâna çıkmış olsa da, işletme hakkı devri ya
da köprü ve otoyolların gelirlerine göre gruplandırılarak özelleştirilmesi de konuşulan
seçenekler arasında yer alıyor. Bununla birlikte,
geride bıraktığımız Şubat ayında TBMM'den
geçen Torba Kanun, köprü ve otoyolların halka
arz yöntemiyle satışı için gerekli olan düzenlemeleri ihtiva ediyor. Bu durum, belirlenecek
olan danışmanın özelleştirme metodu olarak
gerekli altyapısal hazırlıkları yapılmış olan halka
arz yöntemini tercih etme ihtimalini arttırıyor”
diye konuştu.
“Köprü ve otoyollarda özelleştirme metodu ne
olursa olsun, sonunda kârlı çıkan milletimiz ve
ülkemiz olur ”diyen Ban, “Halkın malı halkın.
Kurulacak olan anonim şirketin halka arz edilmesiyle birlikte, köprü ve otoyollarda elde edilen
gelirlerden hisse sahibi olan halkımız da istifade
edebilir. Bu kapsamda, hastane, okul, vb. kamu
yatırımları, dolaylı yollardan halka dönen köprü
ve otoyol gelirleri, temettü ve bedelsiz hisse
dağıtımı ile doğrudan hisse sahibi olan halkın cebine girer. Kârlılık ve verimlilik yükselir.”
Download

9 - Ekonomi Gazetesi