Ruminantlara Spesifik
Performans Katkısı
BIOZYM NEDİR?
BIOZYM içeriğindeki A.Oryzae, hedefe spesifik bitki ekstrakları
ve organik mineralleri ile etken maddeleri AB tarafından
onaylanmış, zengin bir içeriğe sahip olup tamamıyla organik bir
üründür.
NEDEN BIOZYM?
İçeriğindeki Aspergilwlus Oryzae NRRL 458 ile;
»» Rumende sindirimde aktif olan mantarların gelişimini ve
bakterilerin sayılarını arttırmak için;
»» Rumende bulunan bakteri, protozoa ve mantarların
optimal dengesini sağlamak için;
»» Rumen PH’ını dengelemek için;
»» Sindirimi düzenlemek için;
%1 NDF SİNDİRİMİ ARTIŞI
Daha fazla verim
»» NDF Sindirimini arttırarak yemden yüksek oranda
faydalanmayı sağlamak için;
»» Et ve Süt verimini arttırmak için;
BIOZYM kullanımında;
%10 SİNDİRİM ARTIŞI
Daha fazla enerji
»» NDF sindiriminin %1 artması; süt veriminde 0.25 kg,
kuru madde alınımında 0,1 kg’lık artış gösterir ve ineğe
daha fazla enerji sağlar.
»» BIOZYM ile beslenmeyle en az %10 oranında NDF
sindirimi gerçekleşmektedir!
%26.6 MALİYET DÜŞÜŞÜ
Daha düşük maliyet
»» Sindirimi %40’tan, %50’ye çıkararak yem maliyetinde
% 26,6 oranında indirim sağlanır.
»» BIOZYM ile beslenmeyle %4 oranında yemden
yararlanmada artış görülür!
%4 YEMDEN YARARLANMA ARTIŞI
Daha etkili yem alımı
İçeriğindeki Hedefe Spesifik Organik
Mineraller ile;
»» Vücut kondüsyonu, tırnak ve eklem sağlığı, somatik
hücre sayısının azaltılması için;
»» Döl tutma oranı ve gebelik oranını arttırması için;
»» Süt bileşenlerini iyileştirmesi için;
»» Çevre kirliliğine yol açan mineral atılımını azaltması
için;
»» Rumende bulunan bakteri, protozoa ve mantarların
optimal dengesini sağlamak için;
İçeriğindeki Hedefe Spesifik Bitkisel
Ekstraktlar ile;
»» Süt inekleri, besi sığırları, koyun ve keçilerde verimlilik için en önemli organlardan birisi olan karaciğerin
temizlenmesi ve korunması için;
»» Östrus’a iyi hazırlık sağlaması ve döl verimini artırması için;
»» Bağışıklık, döl verimi, sindirim sistemi ve uzun süren yüksek bir verimlilik için;
»» Hepatik Steatozis Sendromu riskini önlemesi için;
»» Rumende bulunan bakteri, protozoa ve mantarların optimal dengesini sağlamak için;
»» Karaciğerin depolama kapasitesini artırması için;
»» İştahı ve yem tüketimini artırması için;
BIOZYM’IN RUMEN BAKTERİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
BAKTERİ
KONTROL
BIOZYM
% ARTIŞ
Ruminococcus flavefaciens
59.4
67.1
%13.0
Ruminococcus albus
84.1c
118.4d
%40.8
Butyivibrio fibrisolvens
13.6a
18.7b
%37.5
27c
40.2d
%48.9
Fibrobacter succinogenes
ab
cd
a
b
bir satır içinde üst değerler arasındaki farklılık (P < 0.10)
bir satır içinde üst değerler arasındaki farklılık (P < 0.01)
Albright et al., 2002
En üst düzeyde kaba yemden
yararlanım
•••
Karlı üretim
•••
Karaciğerin depolama kapasitesinde
artış
•••
Lif sindiriminde artış
•••
Dengeli Rumen PH’ı
•••
Rumen mantar ve bakterilerinde
çoğalma
BIOZYM TÜM KABA YEMLERDE ÇALIŞIR
Farklı Mısır Silajları Üzerine Etkisi
Farklı Saman Tipleri Üzerine Etkisi
ORTALAMA YANIT : + 7%
ORTALAMA YANIT : + 14%
30-35
35-40
40-45
NDF (% DM)
NDF (% DM)
35-40
45-50
50-55
0
5
NDF d Kontrol
NDF d BIOZYM
10
15
20
25
30
35
40
NDF d (% Sindirilebilirlik)
40-45
45-50
50-55
>55
Nocek and Jensen (2011)
0
10
20
30
40
50
NDF d (% Sindirilebilirlik)
NDF d Kontrol
NDF d BIOZYM
Yemden Yararlanım Artışı
Performans Denemeleri : Besi Sığırları*
Kontrol
Kontrol
BIOZYM
BIOZYM
1,5
1,55
1,6
1,65
1,7
Günlük canlı ağırlık artışı (kg)
* Yüksek mısır bazlı rasyonlarla beslenen besi
sığırlarından elde edilen sonuçlar:
%8’den fazla canlı ağırlık artışı vardır.
Nocek and Jensen (2011)
1,75
1,30
+4%
1,35
1,4
1,45
1,5
Yemden yararlanım (kg süt/kg kuru madde alımı)
1,55
BIOZYM KUZU DENEMELERİ
BIOZYM takviyesiyle (10 g/gün), alınımında herhangi bir değişiklik olmadan yüksek tahıllı tamamen pellet
rasyonlarda, kazanç/besleme oranında %4.9 daha iyi bir sonuç elde edilmiştir.
ÇALIŞMA
KONTROL
BIOZYM
SEM
P-değeri
6
6
Besi Başlangıç Canlı Ağırlık (kg)
29.5
29.4
0.13
0.58
Besi Bitiş Canlı Ağırlık (kg)
54.8
54.8
0.52
0.96
Kuru Madde Alımı (kg/gün)
1.41
1.41
0.02
0.82
Ortalama Canlı Ağırlık Kazancı (kg)
0.34
0.37
0.01
0.12
Top. Canlı Ağırlık Artışı / Top. Yem Tüketimi (kg/kg)
0.245
0.257
0.004
0.07
73
70
1.84
Kuzu Sayısı
Besi Günü
0.22
Zerby, et al., 2011
BIOZYM İÇERİĞİ
»» Fungal Misel (Aspergillus Oryzae NRRL 458)
»» Bitkisel Ekstraktlar
»» Silbum Marianum
»» İlligium Verum
»» Allium Satium
»» Grape Seed Extrackt
»» Calsium Formate
»» Organik Çinko
»» Organik Mangan
Kullanım Şekli ve Dozaj
50 gram/gün, süt ineklerinde hayvan başı
30 gram/gün, besi sığırları hayvan başı
10 gram/gün, buzağı, koyun ve keçi hayvan başı
naturapack
“ sürdürülebilir
inovatif çözümler “
Ürünlerimizle ilgili daha fazla bilgi için
web sitemizi ziyaret edin:
www.naturapack1525.com
Konsantre Yem Rasyon Desteği
•••
Tmr (Konsantre + Kaba Yem) Rasyon Desteği
•••
Yem Hammaddelerinde Analiz Desteği
•••
Metabolik Sürü Sağlığı Kontrolünde Çözüm Desteği
•••
Güncel Bilimsel Gelişmelerin Takibi ve Uygulama Desteği
Detaylı bilgi için
teknik personelimize başvurunuz.
Naturapack 1525 bir Norm Hayvan Sağlığı Ltd. markasıdır.
T • (332) 342 24 71 - 72 F • (332) 342 19 44
Fevzi Çakmak Mh. 10563 Sk. No.38 K
aratay - Konya
www.naturapack1525.com www.normhayvansagligi.com
Download

Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı