1) Aşağıdakilerden hangisi hastane öncei müdahale ekibi üyelerinden biri değildir?
CEVAP: UZMAN DOKTOR
2) Bebeklerde dolaşım değerlendirilmesi için nabız kontrolü nerden yapılmalıdır?
CEVAP: BRAKİYAL ARTER
3) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçları arasında yer almaz?
CEVAP: HASTA VE YARALIYI TEDAVİ ETMEK
4) I. SAKOM
II. UMKE III.TATD IV.EMERCOM
Yukarıdakilerden hangisi Türkiyede afetlerde sağlık organizasyonunda yer almaz?
CEVAP :YALNIZ IV. EMERCOM
5) Aşağıdakilerden hangisi afetlerde,ikincil koruma faaliyerleri kapsamındaki hizmetlerden biri değildir?
CEVAP :ACİL ÖNLEMLERİN SÜREKLİLİĞİNİN DEVAMI VE DESTEKLENMESİ
6) I.KAN BASINCI II.KILCAL DAMAR DOLUMU III. HAREKET IV.NABIZ
Yukardakilerden hangisi yada hangileri yaşam bulguları arasında yer alır?
CEVAP : I VE IV
7) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde dış kalp masajı ile ilgili olarak yanlıştır?
CEVAP: KALP MASAJI, DAKİKADA 80-100 BASINÇ OLACAK ŞEKİLDE UYGULANMALIDIR.
8) Aşağıdakilerden hangisi yüz yaralanmalarında ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?
CEVAP : YÜZDE VAR OLAN KANAMALAR ETKİLİ BASINÇ YAPARAK KONTROL ALTINA ALINMALIDIR.
9) Aşağıdakilerden hangisi göz yaralanmalarında ilk yardım için yanlıştır?
CEVAP: YIRTILMALARDA, YARALI GÖZE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADAN HASTA EN KISA SÜREDE
HASTANEYE GÖTÜRÜLÜR.
10) Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda acil yanıt sisteminin aktive edildiği, sağ kalım zinciri halkasını
oluşturur?
CEVAP : III. HALKA
11) Aşağıdakilerden hangisi açık yaralanma çeşitleri içinde dış kanamanın en fazla olduğu yaralanma tipidir?
CEVAP : KOPMA YARALARI
12) I. Zarar azaltma evresi
II.önceki hazırlık evresi
III. Olaya müdahale evresi
IV. İyileştirme evresi
V. Yeniden inşa evresi
Yukarıdakilerden hangisi kriz yönetimi faaliyetleri kapsamında yer alır?
CEVAP : III. , IV VE V
13) Aşağıdakilerden hangisi travma sırasında ve sonrasında travmayla baş etmeyi kolaylaştırmak için
yapılması gerekenlerden biridir?
CEVAP: HASTA/YARALIYA YAŞADIĞI KAYGI YADA KORKUNUN NORMAL OLDUĞUNU TRAVMA
SONRASI BUNU ATLATACAĞINI SÖYLEMEK.
14) Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralının ilk değerlendirmesi sırasında yapılmaz?
CEVAP : DOLAŞIMI DEĞERLENDİRME
15) Aşağıdakilerden hangisi Bebeklerde bilinç kontrolü için doğru bir uygulamadır?
CEVAP : HASTANIN/YARALININ AYAK TABANINA HAFİFÇE VURULMALIDIR.
16) Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralının sağlık çalışanı kaynaklı iletişim zorluklarından biri değildir?
CEVAP : DÜŞÜN EĞİTİM DÜZEYİNE SAHİP OLMA
17) Erişkin hastaya temek yaşam desteği sağlanmasında ,kalp masajının suni solunuma oranı ne olmalıdır?
CEVAP : 30/2
18) Aşağıdakilerden hangisi dolaşımı ve solunumu etkili ancak bilinci kapalı erişkin hastaya verilecek en
uygun pozisyondur?
CEVAP : DERLENME POSİZYONU
19) Aşağıdakilerden hangisi insan, mal ve çevreyi korumak için acil müdahaleyi gerektiren ve yerel imkanlar
ile baş edilebilen olayların sonuçlarıdır?
CEVAP: ACİL DURUM
20) Aşağıdakilerden hangisi triyaj kuralları için yanlıştır?
CEVAP : TRİYAJ SORUMLUSU HASTA VEYA YARALININ ACİL BAKIMIYLADA İLGİLENİR.
Download

1) Aşağıdakilerden hangisi hastane öncei müdahale ekibi