2015-2016 MEİS MODÜLÜ
BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI
Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü
(İstatistik)
OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Hizmetleri
Bölümü (İstatistik)
Hayrettin TEKDÖŞ
Ayşe BÜYÜKSANDALYECİ
Fatma DEMEZ
Elife PİŞKİN
Şube Müdürü
Şef
Memur
Memur
İSTATİSTİĞİN OKUL, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ÖNEMİ
İstatistik;
analiz edilebilir ve yorumlanabilir
gerçeklerin sayısal ifadesidir.
İstatistik;
herhangi bir araştırma alanına ilişkin
sayısal verilerin derlenmesi, sunumu,
analizi ve yorumlanmasında
uygulanan ilke ve yöntemleri
incelemektedir.
İSTATİSTİĞİN;
OKUL, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİN ÖNEMİ
Bu sebeple istatistik:
Okul, ilçe ve İl Milli Eğitim
Müdürlüklerinin doğru veriye ulaşıp
kendilerini geliştirmelerine,
başarının ve verimin arttırılması için
bir önceki yıllarla mukayese
yapılabilmesi imkanı sağlamaktadır.
GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
2015- 2016 Öğretim Yılından itibaren
MEBBIS ana sayfasında bulunan Meis
Modülü butonu kaldırılmış olup,
Bakanlığımız tarafından Meis Sorgu
Modülü içerisine atılmıştır. Bundan sonra
İlçenize bağlı okul ve kurumların Meis
Modülü veri giriş işlemleri buradan
yapılacaktır.
GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
2015- 2016 Öğretim Yılı için;
Meis Modülü’ne veri giriş işlemleri
Meis Sorgu Modülü’nden
19 Ekim 2015 Pazartesi günü itibariyle
başlayıp, 27 Kasım 2015 Cuma gününe
kadar İl,ilçe ve okul kontrolleriyle birlikte
tamamlanmış olacaktır.
GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
MEİS Modülü ekranları yenilenip
güncellendiğinden her kurum, kullanıcı adı
ve şifresini girdiğinde karşısına gelen
ekranlarda sadece kurum genel bilgileri
altındaki ilgili ekranlara ve bağlı olduğu
genel müdürlük altındaki ilgili ekranlara
bilgi girişleri yapılacaktır.
GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
NOT: Müdürlüğümüz Mebbis yöneticileri
tarafından İlçenizdeki Özlük bölümüne
verilen yetkilendirmeyle ilgili kullanıcı adı
ve şifresini ilgili arkadaşlardan alıp veri
girişlerinizin takibini buradan yapabilirsiniz
MODÜLDEKİ BÖLÜMLERLE
İLGİLİ BİLGİLENDİRME
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı
Resmi – Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülü’nde
EĞİTİM OLANAKLARI altındaki;
Kütüphane Metaryal (APK05501 ekranı)
Kütüphane Kullanımı (APK05502 ekranı)
Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri
(APK05504 ekranı) mutlaka eksiksiz ve doğru bir
şekilde doldurulacaktır.
Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar
(resmi-özel) Bina Kullanımı Durumu
ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları
Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS
Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal /
Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları
gerekmektedir.
GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğüne bağlı ikili Mesleki Eğitim
Merkezlerinin tüm bilgi girişleri MEİS
MODÜLÜ’nden yapılacaktır.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne bağlı kurumların (iş okulumeslek lisesi vb.) bina bilgileri, eğitim
olanakları ve personel durum bilgi girişleri
MEİS MODÜLÜ’nden yapılacaktır.
GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
Tüm resmi, özel ve bağımsız anaokulları,
ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim
kurumları bünyesindeki anasınıfları ile
ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim
kurumlarına ait öğrenci ve bina bilgileri
bilgi girişi E-OKUL MODÜLÜ’nden tüm
kurumların EĞİTİM OLANAKLARI bilgi
girişleri ise MEİS MODÜLÜ’nden
yapılacaktır.
Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellenmesi
gereken ekranlar:
e-okul sisteminde İlkokul-Ortaokul-Ortaöğretim
Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki
Öğretim Şekli
Tahsis Durumu
Bina Durumu
Lojman Durumu
Bina Kullanımı (Özellikle Derslik Sayıları)
Bina Kullanımı Penceresi içerisine;
Büroda kullanılan bilgisayar sayısı
Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı
Fatih Projesi kapsamında;
Tablet bilgisayar sayısı
Akıllı tahta sayısı
Çok fonksiyonlu yazıcı sayısı
Döküman kamera sayısı
Bina Kullanımı Penceresi
Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam
sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler
yatak kapasitelerini MEİS MODÜLÜ’nde bina
bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına,
uygulama oteli bulunan anadolu otelcilik ve
turizm meslek liseleri ise yatak kapasitelerini
E-OKUL MODÜLÜ’ndeki bina bilgileri
altındaki bina kullanımı alanına girecektir.
Çeşitli sebeplerle eğitime ara veren
kurumlarımız bir süre sonra tekrar eğitime
başlandığında hizmete giriş tarihi olarak ilk açıldığı
tarih işlenecektir.
Hizmete giriş yılı eksik olanlar tamamlayacaktır.
Eksik bilgi olması halinde sorgu modülünden tam
sayı alınamamaktadır.
Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari
işlemler yapılacaktır.
MEİS MODÜLÜ bilgi girişleri için Okul
Müdürlerinin onay vermeden önce bilgileri
mutlaka kontrol etmelidir.
Meis, e-okul, HEM ve özel öğretim modülleri
hatalı bilgi girişlerinde birinci derecede sorumlu;
birim amirleri ile okul/kurum müdürleridir.
İstatistik bilgilerinin güncellenmesinin önemi
dolasıyla okul/kurum müdürlerine büyük görev
düşmektedir.
RESMİ VE ÖZEL
İLKOKUL VE ORTAOKULLAR,
BAĞIMSIZ ANAOKULU
İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜNYESİNDEKİ
ANASINIFLARI,
ORTAÖĞRETİM
BİLGİ GİRİŞLERİ
E-OKUL MODÜLÜNDEN
YAPILACAKTIR.
RESMİ VE ÖZEL
DERSHANE,
MTSK,
MUHTELİF KURSLAR
BİLGİ GİRİŞLERİNİ
MEİS MODÜLÜNDEN
YAPACAKLARDIR.
NOT :
Bu tabloya Milli Eğitim Bakanlığı'na
bağlı kurumlar, 625 Sayılı Kanun gereğince açılan
kurumlar ve SHÇEK ile açılan kurumlar dışındaki
kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan
çocuk bakımevlerindeki bilgiler işlenecektir. Yani;
(657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 191.
maddesi gereğince Sağlık Müdürlüğü, Belediye,
Askeriye, PTT vb. kurumların bünyesinde açılan
okulöncesi kurumları ile Sosyal Politikalar
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
bağlı kurumlarında eğitim gören 36-66 ay arası
çocuk sayıları, e-okul sisteminden girilecektir.)
Örgün Eğitim Nedir;
Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı
seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış
programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli
eğitimdir.
Örgün eğitim, okulöncesi, ilköğretim,
ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarını
kapsamaktadır.
Yaygın Eğitim Nedir;
Örgün eğitim imkanlarından
yararlanamamış olanlara, gittikleri okuldan
erken ayrılanlara veya örgün eğitim
kurumlarında okumakta olanlara ve meslek
dallarında daha yeterli duruma gelmek
isteyenlere uygulanan eğitim türü Yaygın
Eğitim olarak tanımlanmaktadır.
E-OKULDAN BİLGİ GİRİŞİ
YAPILACAK EKRANLAR
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı
BİNA BİLGİLERİ EKRANLARI
Tahsis Durumu
Bina Durumu
Lojman Durumu
Bina Kullanımı
BİNA BİLGİLERİ
Aynı binaların birden fazla kurum
müdürlüğünce kullanılması durumunda,
Binanın sahibi okul/kurum;
Bina Durumu, Lojman Durumu, Bina
Kullanımını,
Kiracı okul/kurum;
Tahsis Durumu Ekranını girecek.
Örneğin: 40 derslikli Lisenin bir bölümünde kiracı olarak X
İ.Ö.Okulu (10 derslikte) eğitim vermekte. Bu durumda;
Lise: Bina durumu+Bina kullanımı (Tüm derslik sayısını (40)
girecektir.)
X İ.Ö.O. ise: Sadece Bina Tahsis Durumunu (kendisine ayrılan
derslik sayısını (10) girecek)
BİNA BİLGİLERİ
Bina kullanım durumu eksiksiz
doldurulacaktır. (Tahsisli binalarda eğitimöğretim yapanlar hariç)
Bina kullanım durumunun
doldurulmaması halinde, yapılacak
planlamalarda hatalar meydana gelmektedir.
Kütüphane sayısı 1’den
fazla Olamaz.
Yatak Kapasiteleri
sadece
Öğretmenevleri,
Eğitim Merkezleri,
Sosyal Tesisler,
Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesine bağlı
uygulama otelleri için
girilecektir.
BİNA KULLANIMI
ÖNEMLİ NOT: İdari odalar (Derslik
Sayısı:Kullanılan-Kullanılmayan-Anasınıfı dahil)
sütuna yazılmayacaktır. Çünkü bu ayrıca
belirtilmiştir.
BİNA DURUMU
Kurum her bir binası için yeni bir kayıt yapacak, o
binaların bilgisini girecek, ısınma durumu bilgileri
boş geçilmeyecek.
LOJMAN DURUM
Eğer kurumunuza ait lojman varsa, kaloriferli
veya sobalı bölümüne sayısı yazılıp KAYDET
düğmesi tıklanarak veri kayıt altına alınır.
OKULLAŞMA ORANLARI
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı
Okullaşma oranları;
31 Aralık tarihi itibariyle Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemindeki çağ nüfusları
Bakanlığımız e-okul veri tabanından alınan
eğitim kademeleri ve doğum yıllarına göre
öğrenci sayıları kullanılarak, Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından hesaplanmaktadır.
Brüt Okullaşma Oranı
İlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait
olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda
bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir.
A: Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı
B: Teorik yaş grubundaki toplam çağ nüfusu
A
Brüt okullaşma oranı = ----- x 100
B
Net Okullaşma Oranı
İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda
bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim
türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam
nüfusa bölünmesi ile elde edilir.
A: Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı
B: Teorik yaş grubundaki toplam çağ nüfusu
A
Net okullaşma oranı = ----- x 100
B
OSMANİYE İLİ EĞİTİM İSTATİSTİKİ
ÖĞRENCİ SAYILARI (RESMİ+ÖZEL)
OSMANİYE İLİ EĞİTİM İSTATİSTİKİ
OKULLAŞMA ORANLARI (%)
Müdürlüğünüzce İlçenize bağlı
resmi – özel, okul ve kurum yöneticileri ile
15 Ekim 2015 tarihine kadar 2015-2016
Eğitim ve Öğretim yılı veri giriş işlemleri
hakkında bilgilendirme toplantısı yapılması
ve toplantı yapıldığına dair bilginin İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme
Hizmetleri (İstatistik) Bölümüne resmi yazı
ile bildirilmesi gerekmektedir.
Meis Modülü Bilgi Giriş İşlemleri Sırasında
Herhangi Bir Sorunla Karşılaştığınızda Aşağıda
Belirtilen Telefon Numarasından Bölümümüze
Ulaşabilirsiniz.
Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölüm
(İstatistik) Telefonu :
0328 826 17 83/ 2056
Resmi e-posta adresi :
[email protected]
OSMANİYE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA
TÜM İL/İLÇELERİMİZDE, OKUL VE
KURUMLARIMIZDA GÖREV YAPAN İDARECİ,
ÖĞRETMEN VE ÇALIŞANLARIMIZA SAĞLIK,
MUTLULUK VE BAŞARILAR DİLİYORUM
HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM.
Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü (İstatistik)
Hayrettin TEKDÖŞ
Şube Müdürü
Download

Sunu için tıklayınız... - Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü