UYGULAMALI MUHASEBE ALANINDA 2 ÖNEMLİ EĞİTİM
UYGULAMALI FİNANSAL ARAÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, ÖLÇÜMÜ
VE RAPORLANMASI EĞİTİMİ ve
UYGULAMALI GRUP ŞİRKETLERİ MUHASEBESİ VE RAPORLAMASI EĞİTİMİ
İSTANBUL 10-11 Aralık 2014
Eğitim 2 gün, 16 saat sürecektir.
Eğitmen: Doç. Dr. Zafer Sayar
Günümüzde finansal sistemler eskisinden çok daha fazla kırılgan ve risk odaklı bir yaklaşım
içine girmişlerdir. Finansal sistemin en önemli aktörleri olan bankalar ve yatırım kuruluşlarına
yönelik düzenleme ve yaklaşımlar bu risk odaklı yeni gözetim ve denetim anlayışının birer
sonucu olmaktadır. Ülkemizde de BDDK ve SPK bu anlayış çerçevesinde çalışmalarını
yürütmektedir. Finansal araç kullanımı ve bu araçların muhasebeleştirilerek, ölçümü ve
raporlanması bu yeni yaklaşımda önemini bir kat daha artırmaktadır.
Eğitim çalışmasında; Finansal Araçlar Muhasebesi detaylı bir şekilde açıklanarak, UFRS’lere
uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarda finansal araçların değerlenmesi ve
raporlanması konusu irdelenmektedir.
Yer: SPL
Bankalar Cad. No:21/A K:1-2 Karaköy - İSTANBUL
Ücret: 1000 TL + KDV (%18)
Tarih: 10-11 Aralık 2014, Saat: 9.30-18.30
BİLGİ VE
DESTEK İÇİN
444 9 775
[email protected]
UYGULAMALI FİNANSAL ARAÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,
ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI EĞİTİMİ
10 Aralık 2014
UYGULAMALI GRUP ŞİRKETLERİ MUHASEBESİ VE
RAPORLAMASI EĞİTİMİ
11 Aralık 2014
• UMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme
• UFRS 9: Finansal Araçlar
• UMS 32: Finansal Araçlar: Sunum
• UFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar
• UMS 27: Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
• UMS 28: İştiraklerdeki Yatırımlar
• UFRS 3: İşletme Birleşmeleri
• UFRS 10: Konsolide Finansal Tablolar
• UFRS 11: Müşterek Anlaşmalar
• UFRS 12: Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin
Açıklamalar
KONULAR
• UFRS Kapsamında Finansal Araçlar ve Sınıflandırılması
• Gerçeğe Uygun Değer Kavramı ve Uygulanması
• Gerçeğe Uygun Değeri Gelir Tablosu ile İlişkilendirilen
Finansal Varlık (Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlık)
Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
• Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık
Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
• Satılmaya Hazır Finansal Varlık Değerlemesi ve
Muhasebeleştirilmesi
• Ticari Alacaklar ve Kullandırılan Kredilerin Değerlemesi
ve Muhasebeleştirilmesi
• İskonto Edilmiş Maliyet (Etkin Faiz Yöntemi) ve
Uygulaması
• Özkaynak Finansal Varlık Değer Artış Fonu ve
Uygulaması
• Finansal Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılması
• Basit ve Etkin Faiz Kapsamında Vadeli Mevduatların
Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
• Kuponlu ve Kuponsuz Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin
Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
• Kullanılan Kredilerde İndirgenmiş Değer Çalışması
• Ticari Alacaklar Karşılık Çalışması
• Türev Araçlar: Forward, Future, Swap, Opsiyon
Sözleşmeleri Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
• Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
(Hedge Accounting)
• Finansal Araçların Finansal Tablolarda Sunumu ve
Dipnot Açıklamaları
KONULAR
• Grup Şirketleri/İşletme Toplulukları/Holding Yapılar
• Ana Ortak ve Yavru Ortaklar
• Konsolide Finansal Tablolar/Bireysel (Solo)
Finansal Tablolar
• Bağlı Ortaklık
• İştirak
• İş Ortaklıkları/Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar
• Kontrol Gücü/Hakim Ortak Kavramı
• Önemli Derecede Etkinlik Kavramı
• Konsolidasyon Ağacı ve Uygulaması
• Konsolidasyon İşlemleri
• Tam Konsolidasyon/Satır Satır Konsolidasyon ve
Uygulaması
• Eliminasyonlar
• Azınlık Payı (Topluluk Dışı Pay)
• Konsolidasyonda Temel Kurallar
• Öz Kaynak Yöntemi ve Uygulaması
• Şirket Satın Alma ve Birleşme Uygulaması
• Şerefiye: Pozitif ve Negatif Şerefiye Hesaplanması ve
Finansal Tablolarda Gösterimi
• Başvurular oep.spl.com.tr adresi üzerinden alınmaktadır.
• Ödemenin havale/EFT yoluyla yapılması durumunda ödeme yapıldıktan sonra dekontun [email protected] adresine
gönderilmesi gerekmektedir.
• Katılımcı sayısı sınırlıdır. Ücret iadesi yapılmayacaktır.
• Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Ücret: 1000 TL + KDV (%18)
Diğer Bilgiler:
Unvan:
Hesap No / Şube:
IBAN:
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
9630-5261148-374, Denizbank 1.Levent Şubesi
TR61 0013 4000 0052 6114 8000 37 (TRY Vadesiz Mevduat)
BİLGİ VE
DESTEK İÇİN
444 9 775
[email protected]
Download

UYGULAMALI FİNANSAL ARAÇLARIN