T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı kayıt yenileyecek
öğrencilere ilişkin gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
Kayıt Yenileme Tarihleri
Banka Adı ve Hesap
Numarası
08 – 12 Eylül 2014
Ziraat Bankası Kars Şubesi 26158586-5017
İBAN: TR27 0001 000 147 26158586 5017
HARÇ ÜCRETLERİ
*Normal süresini okuyan öğrenciler (1,2,3,4,5 ve 6. dönem
öğrencileri) harç ücreti yatırmayacaktır.
** Dönem uzatan öğrenciler (7,8,9 ve sonrası dönemdeki öğrenciler)
harç ücreti olarak 129,00 TL yatıracaktır.
Not 1: Kayıt yenileyecek öğrenciler Enstitüye gelerek dilekçe ile
kayıt yenileyeceklerdir. Dönem uzatıp harç ücreti yatıranlar dekontları
da teslim edeceklerdir. (Kayıt süresini geçiren öğrencilerin kaydı
alınmayacaktır.)
Not 2: Öğrenciler internet şubelerinden yukarıda belirtilen
İBAN numarasına EFT yaparak harç ücretini yatırabilirler. (Dekont
için yazıcı çıktısı yeterlidir. Dekontu e-mail adresine veya faks olarak
gönderebilirler.)
Enstitü Faks No: 0 474 225 11 87
e-mail : [email protected]
Kayıt yenileme dilekçe örneği ve ders kayıt tutanağı alt
sayfalardadır.
T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Enstitünüzün …………………………………………………………… Anabilim
Dalı öğrencilerinizdenim 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı …….. dönem ders/tez
kaydı yaptırmam gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
…../09/2014
Adı Soyadı :
Öğrenci No :
İmza
:
Adres:
Telefon:
EKLER:
1 Adet Banka Dekontu
1 Adet Ders Kayıt Tutanağı
KAÜ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıt Tutanağı
DERS KAYIT TUTANAĞI
Ö Ğ R E N C İ N İ N :
…../09/2014
Numarası
:
Adı ve Soyadı
:
Mezun olduğu Fakülte ve Yılı
:
İzlediği Proğram (Doktora/Yükseklisans) : Yüksek Lisans
İzlediği Proğramın Anabilim ve Bilim Dalı :
Durumu (Ders Aşaması / Tez Aşaması ) :
Dersin Kodu
Danışman
Ünvanı, Adı ve Soyadı
D E R S İ N
A D I
Anabilim Dalı Başkanı
Ünvanı, Adı ve Soyadı
Kredisi
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı kayıt yenileyecek