2828 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN
YARARLANANLARIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN ÜNİVERSİTEMİZ KADROSUNA
YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Üniversitemize 2828 Sayılı Kanun Kapsamında yerleştirilmiş olan adaylar, aşağıda
belirtilen belgeler ile birlikte 09/01/2015 tarihi mesai bitimine kadar Erciyes Üniversitesi
Personel Dairesi Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne (Rektörlük binası 2.kat
no:6) başvurmaları gerekmektedir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve Aslı
2- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
3- Sağlık Kurul Raporu ( Üniversitemiz Hastanesinden Alınacaktır.)
4- Savcılık İyi Hal Belgesi
5- 4 Adet Resim
6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı
7- Üniversitemize Yerleştirildiğini gösteren Sonuç Belgesi (Internet çıktısı)
8- Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Kampus Şubesinden açılacak hesap numarası
9- Adres ve telefon numaralarını belirtir dilekçe. (Dilekçeyi aşağıdaki bağlantıdan
indirebilirsiniz.)
Personel Daire Başkanlığı
Dilekçeyi görmek için http://personeldb.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/dilekce.doc
tıklayınız
Download

Dilekçeyi görmek için http://personeldb.erciyes.edu.tr/ckfinder