SOSY
AL
T
IE
TI
UT
NC
ES
ÜÜS
İT
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
- INS
Çukurova Üniversitesi
LER EN
LİM
ST
Bİ
SC
EO
F S O CIA L
Bankacılık ve Finans
Uzaktan Eğitim (e- MBA)
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Programın Amacı
I. DÖNEM DERSLERİ
Finansal piyasaların yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgiler vermeyi
Alternatif Finansman Teknikleri
amaçlayan bu program, özellikle bankacılık, vadeli işlemler, sermaye
Temel Finansman İlkeleri
piyasaları ve portföy yönetimi konularına odaklanmaktadır. Program,
Finansal Piyasalar
SPK Lisanslama sınavları, BES sınavları ve VOB uzman yardımcılığı
Uluslararası Finansman Teknikleri
sınavlarına girecek adayların hazırlık altyapısının oluşturulmasında önemli
Sermaye Piyasası Analizi
katkılar sağlayacaktır.
II. DÖNEM DERSLERİ
Başvuru Koşulları
Finansmanda Güncel Gelişmeler
4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.
Portföy Yönetimi
ALES puanı koşulu aranmamaktadır.
Finansal Risk Yönetimi
Bankalarda Kredi Yönetimi
Başvurular
Bankalarda Aktif ve Pasif Yönetimi
Başvurular 29 Aralık 2014 - 23 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Dönem Projesi
Detaylı bilgiler için;
e-MBA Programı Web Sayfası : http://emba.cu.edu.tr
İLETİŞİM
Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası : http://sosyalbilimler.cu.edu.tr
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Mülakat Tarihi ve Yerleri
Tel: (322) 338 65 74
Web: http://sosyalbilimler.cu.edu.tr
Mülakat Sınav Tarihi : 30 Ocak 2015
E-mail: [email protected]; [email protected];
Mülakat Sınav Yerleri : Adana, İstanbul, Ankara, Erzurum
[email protected]; [email protected]; [email protected]
Download

Bankacılık ve Finans - Çukurova Üniversitesi | Uzaktan Eğitim