GÜNDEM
1.Gün
09:00 – 09:30 Kayıt ve Açılış
09:30 – 10:30 1. Oturum – EnMS Uygulaması – Yönetimsel Sorumluluklar



Enerji Birimlerinin Roller ve Sorumluluklarının Tanımlanması
Enerji Politikası Hazırlanması
Kapsam ve Sınırları Tanımlama
10:30 – 10:45 ARA
10:45 – 12:00 2. Oturum – EnMS Uygulaması – Planlama Aşaması (Veri Toplama ve
Analiz):



Enerji Dengesi
Etkin Enerji Kullanıcıları
Trendler
12:00 – 13:15 Öğle Yemeği
13:15 – 14:45 3. Oturum – EnMS Uygulaması – Planlama Aşaması (Veri Toplama ve
Analiz -Devam):



Sürücüler
Referanslar
Enerji Performans Göstergeleri
14:45 – 15:00 ARA
15:00 – 16:45 4. Oturum – EnMS Uygulaması – Planlama Aşaması



Operasyonal Kontrol
Fırsatların Kaydı
Amaçları, Hedefleri ve Eylem Planları
16:45 – 17:00 Değerlendirme ve 1. Gün Kapanış
2. Gün
09:30 – 10:30 1. Oturum – EnMS Uygulaması – Uygulama ve Operasyon Aşaması



Farkındalık
Eğitim ve Yatkınlık
Kritik İşletim Parametreleri
10:30 – 10:45 ARA
10:45 – 12:00 2. Oturum – EnMS Uygulaması – Uygulama ve Operasyon Aşaması


Enerji Verimli Tasarım
Enerji Verimli Satın alma
12:00 – 13:15 Öğle Yemeği
13:15 – 14:45 3. Oturum – EnMS Uygulaması – Kontrol ve İnceleme Aşaması


Sistem Denetimi ve İç Denetleme
Performans Denetimi – Ölçme ve Doğrulama
14:45 – 15:00 ARA
15:00 – 16:45 4. Oturum – EnMS Uygulaması – Kontrol ve İnceleme Aşaması

Yönetim Gözden Geçirmesi
16:45 – 17:00 Değerlendirme ve 1. Gün Kapanış
Download

1.Gün 2. Gün