T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZLİ İLİ, HONAZ İLÇESİ
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
YANGIN EYLEM PLANI
2014
İÇİNDEKİLER
A. HONAZ DAĞI MİLLİ PARK SAHASININ GENEL ÖZELLİKLERİ………………………..1
A.1. Milli Park Sahası Hakkında Genel Bilgiler...……………………………………………...1
A.2. Milli Park Sahasının Koordinatları………..………………………………………………1
A.3. Sahanın Genel Tanımı………………………………………………………………………2
A.4. Saha İçerisindeki ve Yakınındaki Yerleşim Yerleri………………………………............2
A.5. Sahanın İklimi……………………………………………………………………………….3
B. HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI’NIN YANGIN EYLEM PLANI VERİLERİ..……………11
B.1. Sahanın Yangın Riskine Hassasiyet Derecesi..…………………………………………….11
B.2. Sahada ve Yakın Çevresinde Çıkmış Önceki Yıl Yangınları ve Nedenleri………………12
B.3.Yangın Bölgesinde Koruma Altına Alınan Türler……………………………….................12
B.4. Yangın Çıkmadan Önce Tabiat Parkı’nda yapılacak işlemler…………………………....13
B.4.1. Hazırlık ve Değerlendirme Toplantıları………………………………………………….13
B.4.2. Hizmet İçi Eğitimler…………………….………………………………………………….14
B.4.2.1.Teknik Elemanların Eğitimi……………………………………………………………...14
B.4.2.2.İşçilerin Eğitimi…………………………………………………………………………..14
B.4.2.2.1.Gözetleme ve Haberleşme İşçilerin Eğitimi………………………………………….14
B.4.2.2.2. Yangın Söndürme İşçilerinin Eğitimi………………………………………………..14
B.4.3.Halkın Bilinçlendirilmesine Yönelik Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri………………..14
B.4.3.1. Hedef Kitlelere Yönelik Bilinçlendirme Faaliyetleri………………..………………...14
B.4.3.1.1.Çocuklara ve Gençlere Yönelik Etkinlikler………………………..………………...14
B.4.3.1.2.Orman Köylülerine Yönelik Etkinlikler………………………..…………………...15
B.5. Sahada Yangın Çıkması Durumunda Aranacak Birimlerin Öncelikli Sıraları ve Telefon
Numaraları………………………………………………………………………………………...17
B.6. Saha İçerisindeki Su Kaynakları ve Koordinatları……………………………...............17
i
B.7.Sahaya Ulaşım Kolaylığı (Yol ağı ve yolların durumu) ...………………………............19
B.8.Yangının
Yerleşim
Yerlerini
Tehdit
Etmesi
Durumunda
Tahliye
Planı…………………………...........................................................................................................19
B.9.Yangında Kullanılmak Üzere Hazır Bulundurulacak Malzemeler ve Kimler Tarafından
Temin Edileceği ……………...........................................................................................................19
B.10. Yangın Sonrası Yapılacak Uygulamalar……….…………………………….................20
KAYNAKLAR……………………………………………………………………20
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1. Denizli’nin Sıcaklık Değerlerinin Aylık Dağılışı..................................................3
Şekil 2. Hakim Rüzgar Yönü ve Hızı…………………………………………………….4
Şekil 3.Denizli’nin Yıllık Rüzgar Gülü.………………………………………………….5
Şekil 4.Denizli’de Aylık Ortalama Yağış ve Sıcaklık Grafiği………………………….6
ii
TABLO LİSTESİ
Tablo 1. Honaz Dağı Milli Parkı’na en yakın yerleşim yerlerinin mesafeleri …..……..2
Tablo 2. De Martonne Yöntemine Göre Denizli’nin Aylık İklim Tipi.............................6
Tablo 3. Denizli’nin Su Bilançosu Tablosu… ..................................................................7
Tablo 4. 2013 yılında çıkan orman yangınları (Denizli OİM) ..........................................8
Tablo 5.Honaz Dağı Milli Parkı Orman Yangınlarıyla Mücadele Su Kaynakları ve Milli
Parka Uzaklıkları ............................................................................................................18
Tablo 6. DKMP Denizli Şube Araçlarının Plakaları …………………………….….....20
iii
FOTOĞRAF LİSTESİ
Foto 1. Honaz Dağı Milli Parkı.…………………………………………………...2
iv
HARİTALAR LİSTESİ
Harita 1. Honaz Dağı Milli Park sınırlarını gösterir harita……………………………...1
Harita 2. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Değerleri…….......................................................8
Harita 3. Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Değerleri …………………………………....9
Harita 4. Yıllık Ortalama Sıcaklık Değerleri …………………………………………..10
Harita 5. Yıllık Ortalama Yağış Miktarı………………..……........................................11
Harita 6. Yangına Hassas Bölgeler Haritası………………… …………………………………...12
EKLER
EK-1 Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı
v
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
A.HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ:
A.1. Milli Park Sahası Hakkında Genel Bilgiler:
Sahanın Adı : Honaz Dağı Milli Parkı
Bölge Müdürlüğü: Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü
İl Şube Müdürlüğü: Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
Şefliği : Honaz Orman İşletme Şefliği
A.2. Milli Park Sahası’nın Koordinatları :
Harita 1: Honaz Dağı Milli Park Sınırlarını Gösterir Harita (Honaz Dağı Milli Parkı, UDGP)
1
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Foto 1: Honaz Dağı Milli Parkı
A.3. Sahanın Genel Tanımı: : Honaz Dağı Milli Parkı’nın sınırları kuzeyde Honaz Horst’u
ile Büyük Menderes Graben’inin birbirini ayıran eğim kırıklığından geçer. Milli parkın
batısındaki sınır Gökpınar Deresi’nin doğusundaki yolu takip etmektedir. Güney ve doğu
sınırları ise, tepeler hattını oluşturmuştur.
Honaz Dağı, sahip olduğu geniş orman alanları, su kaynakları, kanyonları ve
yamaçları, zengin bitki örtüsü ve fauna çeşitliliğinin korunabilmesi ve ulusal servet olarak
geleceğe sağlıklı biçimde taşınabilmesi amacıyla 30.03.1995 tarihinde 95/6717 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile milli park ilan edilmiştir. 03.04.1998 yılında 98/10945 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile sınırları genişletilmiştir. Milli Park 9.616 ha. alana sahiptir .
A.4. Saha İçerisindeki ve Yakınındaki Yerleşim Yerleri:
Honaz Dağı Milli Parkı
alanı ile etkileşim halinde olan yerleşim alanları
Cankurtaran, Karateke, Menteşe, Karataş ve Ovacık yerleşmeleri ve Honaz İlçesidir.
Tabiat Parkı’na en yakın yerleşim yerlerinin mesafeleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Honaz Dağı Milli Parkı’na en yakın yerleşim yerlerinin mesafeleri.
Yerleşim yeri adı
Mesafesi (km)
Karateke
300 m
Menteşe
300 m.
Ovacık
750 m.
2
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Karataş
1km
Cankurtaran
1 km.
Emirazizli
1,5 km.
Honaz
5 km
A.5. Sahanın İklimi :
Sahaya en yakın meteoroloji istasyonu Denizli Meteoroloji İstasyonudur. Denizli’de
ortalama sıcaklık 16,1 ºC’dir. Ortalama sıcaklıklar kışın 5,8 ºC ve 7,3 ºC arasında değişir.
Yazın da 27,5 ºC’ye kadar yükselir (Şekil 1). Ortalama sıcaklıklarda en düşük değer Ocak
ayında, en yüksek değere de Temmuz ayında ulaşılmaktadır. Sıcaklık yönünden bu özellikler
yörede denizel özelliklerin hakim olduğunu ortaya koymaktadır. Bu özellikler yörede
Akdeniz iklim özelliklerinin hüküm sürdüğünü göstermektedir.
50
40
30
En Yüksek Sıcaklık
20
C
Ortalama Yüksek Sıcaklık
o
Ortalama Sıcaklık
Ortalama Düşük Sıcaklık
10
En Düşük Sıcaklık
0
-10
-20
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Şekil 1. Denizli’nin Sıcaklık Değerlerinin Aylık Dağılışı
Honaz Dağı Milli Parkı’nın yıllık sıcaklık haritası incelendiğinde yıllık ortalama
sıcaklıklar 16 ile 6 ºC arasında değişmektedir. Honaz ilçe merkezinin kuzeyinde sıcaklıklar 16
ºC’den fazladır. Sıcaklıklar Dağ’ın batı ve doğu yamaçlarında fazla girinti yapmadan
dağılırken Dağ’ın kuzeyinde vadiler boyunca güneye doğru girinti yaparlar. Dağ’ın zirve
kesiminde ise sıcaklıklar 6 ºC’den düşüktür (Harita 4). Ocak ayı gerçek sıcaklık haritası
incelendiğinde en dikkati çeken unsur Dağ üzerinde sıcaklıkların 0 ºC altına düşmesidir. Ova
üzerinde sıcaklılar 5 ºC iken dağın zirve kesiminde sıcaklıklar -5 ºC altındadır. Dağ üzerinde
1300 metre civarında sıcaklıklar 0 ºC altına düşer bu nedenle düşen yağış bu ayda çoğunlukla
kar olarak düşer (Harita 2). Temmuz ayı gerçek sıcaklık haritası incelendiğinde sıcaklıkların
28 ºC ile 14 ºC arasında değiştiği görülür (Harita 3). Ovada sıcaklıklar 27 ºC üzerine çıkarak
3
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
bunaltıcı bir hal alırken dağ üzerinde 15 ºC altına kadar düşmesi Honaz Dağı’nı yöre halkının
yaz aylarında bunaltıcı sıcaklıklardan kurtaracağı bir alan olarak karşımıza çıkarmaktadır.
Dağ üzerinde 1400 m civarında sıcaklıkların 20 ºC altına düşmesi yaz aylarında dağı cazibe
merkezi haline getirmektedir. Bu nedenle uygun alanlarda günü birlik piknik alanları ve seyir
taraçaları oluşturularak serinleme ve rahatlama fonksiyonu sağlanabilir.
970
968
966
hPa
964
962
960
958
956
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Şekil 2. Hakim rüzgar yönü ve hızı
Denizli’de aylık ortalama rüzgar hızı değerlerinin düşük olduğu görülür. Bu değerler
Temmuz ayına kadar 1 m/sn civarındadır. Sonbahar aylarında ortalama rüzgar düşer ve
1m/sn’nin altına düşer (Şekil 2).
En hızlı rüzgar hızı ve yönü incelendiğinde yaz aylarındaki rüzgarlar dışında tüm
rüzgarların fırtına şiddetini geçtiği görülür. Kış aylarında cephesel sistemlerin kuvvetli olması
rüzgar şiddetlerinin artmasına neden olmaktadır. Yine cephesel sistemlerin geçiş rotasına
bağlı olarak bütün şiddetli rüzgarlar güney sektörlüdür. Denizli’deki hakim rüzgar yönü
incelendiğinde yıl içerisinde en fazla kuzeybatıdan estiği ve ikinci hakim yönün güneybatı
olduğu görülmektedir (Şekil 3). Diğer yönlerin frekansı oldukça düşüktür. Bu durum da
batıdan sokulan cephe sistemlerinin konumundan kaynaklanmaktadır.
4
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
K
3000.00
2500.00
KB
KD
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
B
0.00
D
GB
GD
G
Şekil 3. Denizli’nin Yıllık Rüzgar Gülü
Denizli’nin yıllık ortalama yağış miktarı 555,7 mm’dir. Aylık en yüksek yağış miktarı
Aralık ayında 84,3 mm, en düşük yağış miktarı ise Temmuz görülmektedir. En yüksek yağış
ile en düşük yağış değeri arasında 11 katına yakın fark bulunmaktadır (Şekil 4) Denizli’de
yağışın yarısına yakın bir kısmı (% 42) kışın düşmektedir. İlkbahar mevsiminde ise bu oran %
30’dur. Yazın bu oran % 9’a düşmektedir (Şekil 4). Yağış rejimin tek maksimum ve tek
minimumlu olması, yağışın mevsime dağılışı ile yörede Akdeniz yağış rejiminin hüküm
sürdüğünü göstermektedir.
5
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
30
90
80
25
70
60
o
C
50
15
mm
20
40
10
30
20
5
10
0
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
Ortalama Toplam Yağış Miktarı
VIII
IX
X
XI
XII
Ortalama Sıcaklık
Şekil 4. Denizli’de Aylık Ortalama Yağış ve Sıcaklık Grafiği
Yörenin iklim tipi üç farklı metot ile saptanmıştır. Denizli, De Martonne'nin iklim
sınıflandırmasının yıllık değerlendirmesine göre; Yarı Kurak ile Nemli İklim arasındadır.
Yörede Kasım ile Mart arasında nemli koşullar, Nisan ayında yarı kurak-nemli iklim arasında
geçiş oluşturan bir iklim yaşanırken, Mayıs ile Eylül arasında çok kurak koşullar hakimdir.
Ekim ayında ise kurak koşullar yaşanmaktadır. Yörede nemli ve çok kurak koşullar arasında
hızlı bir geçiş yaşanması bahar mevsimlerinin çok kısa olduğunu göstermektedir (Tablo 3).
Tablo 2. De Martonne Yöntemine Göre Denizli’nin Aylık İklim Tipi
AYLAR
DEĞERLENDİRME
Ocak
Nemli İklim
Şubat
Nemli İklim
Mart
Nemli İklim
Nisan
Yarı Kurak ile Nemli İklim arasında
Mayıs
Çok Kurak İklim
Haziran
Çok Kurak İklim
Temmuz
Çok Kurak İklim
6
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ağustos
Çok Kurak İklim
Eylül
Çok Kurak İklim
Ekim
Kurak İklim
Kasım
Nemli İklim
Aralık
Nemli İklim
Thornthwaite göre Denizli; B1B'3b'3 ile simgelenen 1. dereceden yağışlı, 3. dereceden
mezotermik (orta sıcaklık), 3. dereceden denizsel (oseanik), iklim tipine girdiği görülür.
Tablo 3. Denizli’nin Su Bilançosu Tablosu
Parametreler
OCA
ŞUB
MAR
NİS
MAY
HAZ
TEM
AĞU
EYL
EKİ
KAS
ARA
YILLIK
Aylık Ortalama Sıcaklık (°
C)
5,8
6,7
9,9
14,6
19,8
24,7
27,5
26,8
22,4
16,9
11,0
7,3
16,1
Aylık Sıcaklık İndisi (i)
1,3
1,6
2,8
5,1
8,0
11,2
13,2
12,7
9,7
6,3
3,3
1,8
76,9
Etp (Potansiyel
Evapotranspirasyon) (mm)
9,7
12,5
24,9
49,3
84,3
124,3
150,1
143,5
104,7
63,8
30,0
14,6
811,7
Enlem Düzeltme Katsayısı
0,9
0,8
1,0
1,1
1,2
1,2
1,3
1,2
1,0
1,0
0,8
0,8
Etp (Düzeltilmiş
Evapotranspirasyon) (mm)
8,3
10,5
25,7
54,3
103,7
154,1
187,7
167,9
108,9
61,2
25,2
12,1
919,5
Aylık Ortalama Yağış
(mm)
79,0
70,0
66,8
57,9
40,3
22,3
17,9
7,7
12,9
32,6
64,0
84,3
555,7
Faydalı Su yedeği (mm)
100,0
100,0
100,0
100,0
36,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,8
100,0
0,0
Etr (Hakiki
Evapotranspirasyon) (mm)
8,3
10,5
25,7
54,3
103,7
58,9
17,9
7,7
12,9
32,6
25,2
12,1
369,7
Su fazlası (mm)
70,7
59,5
41,1
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,8
72,2
186,0
Su Noksanı (mm)
0,0
0,0
0,0
0,0
63,4
131,8
169,8
160,2
96,0
28,6
0,0
0,0
0,0
Akış (mm)
35,4
47,4
44,3
24,0
12,0
6,0
3,0
1,5
0,7
0,4
19,6
45,9
240,1
Nemlilik Oranı
8,5
5,6
1,6
0,1
-0,6
-0,9
-0,9
-1,0
-0,9
-0,5
1,5
6,0
18,7
7
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Harita 2. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Değerleri
8
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Harita 3. Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Değerleri
9
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Harita 4. Yıllık Ortalama Sıcaklık Değerleri
10
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Harita 5. Yıllık Ortalama Yağış Miktarı
11
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
B. HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI’NIN YANGIN EYLEM PLANI VERİLERİ
B.1.Sahanın Yangın Riskine Hassasiyet Derecesi: Honaz Dağı Milli Parkı, 2.
derece yangına hassas bölgede bulunmaktadır.
Harita 6. Yangına Hassas Bölgeler Haritası
B.2. Sahada ve Yakın Çevresinde Çıkmış Önceki Yıl Yangınları ve
Nedenleri: Honaz Dağı Milli Parkı ve yakın çevresinde 2013 yılında çıkan
orman yangınları ile ilgili hazırlanan bilgiler Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4. 2013 yılında çıkan orman yangınları (Denizli OİM)
YILI
2013
2013
MEVKİİ
GÖZ
KALE
Y.ALAN
0,02 ha
0,01 ha
SEBEBİ
Piknik Ateşi
Bilinmeyen
B.3. Yangın Bölgesinde Koruma Altına Alınan Türler: Honaz Dağı Milli Parkı
sınırları içinde tespiti yapılan 964 tür. Bitkiden 122’si Türkiye için endemiktir.
Dünyanın hiçbir köşesinde bulunmayan 43 bitki sadece Honaz Dağı’nda yetişir.
Ballıbaba, sığırkuyruğu, safran vb. bunlara örnek olarak verilebilir. Dağın kuzey
yamaçlarında kızılçam, kermes meşesi, 1000 m.den yukarıda Toros karaçamı, 1700
m.den sonra boylu ardıç, kokar ardıç ve mazı meşesi, 2000 m civarında ise bodur
12
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ardıç, geven, kardikeni “kirpi yastığı” gibi yer örtücüleri ve defne “yel otu” türü yaz
kış yeşil bitkiler yer almaktadır. Güney yamaçlar ağaçsız ve taşlık olup küçük
gruplar halinde katran ardıcı gedik dikeni ve boylu ardıç gibi bitkiler vardır. Yaban
hayvanlarından özellikle dağ keçisi yoğun olarak bulunmaktadır. Ayrıca sahada
yaban domuzu, tavşan, tilki, porsuk ve sansar da mevcuttur.
Honaz Dağı Milli Parkında en önemli çevresel sorunlarından birisi, yangın
çıkma riskidir. Yer örtüsünü oluşturan kuru dallar ve kurumuş kızılçam iğne
yaprakları ve kozalakları bir kıvılcımdan alev alacak yapıya sahiptir. (Denizli İli
DTMP,(2013-2023))
B.4.Yangın Çıkmadan Önce Tabiat Parkı’nda Yapılacak İşlemler:
Honaz, Karataş ve çevre köylerde yangın için bilinçlendirme çalışmaları
yapılmalı ve eğitimler artırılmalıdır.
Bu amaçla; yangın çıkmadan önce yapılan hazırlık çalışmaları, yangınla
mücadele faaliyetlerinde yer alan her kademedeki personelin eğitimi ile halkın
eğitimi
ve
uyarılmasına
yönelik
tanıtım
ve
bilinçlendirme
faaliyetlerini
kapsamaktadır.
B.4.1. Hazırlık ve Değerlendirme Toplantıları
Her yıl Orman Bölge Müdürlükleri tarafından orman yangınları ile mücadele
kapsamında her bölge için eylem planları hazırlanmakta olup, Denizli ilini de
kapsayan Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları İle Mücadele 2013
Yılı Eylem Planı gereğince;
Her yıl Mayıs ayında Denizli Orman Bölge Müdürü, Bölge Müdür
Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürlerinin orman yangınlarıyla
mücadelede alınması gerekli önlemlerin değerlendirileceği hazırlık toplantısı
yapılmaktadır.
13
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
B.4.2- Hizmet İçi Eğitimler
B.4.2.1- Teknik Elemanların Eğitimi
İşletme Müdürlüklerindeki teknik elemanların eğitimi her yıl Denizli Orman
İşletme
Müdürlüğü’nce
Mayıs
ayı
içerisinde
düzenlenen
seminerlerle
gerçekleştirilmektedir.
B.4.2.2- İşçilerin Eğitimi
B.4.2.2.1-Gözetleme ve Haberleşme İşçilerinin Eğitimi
Gözetleme ve haberleşme işçilerinin hazırlık eğitimi her yıl nisan ayının son
haftası içerisinde Denizli Orman İşletme Müdürlüğü’nce düzenlenen seminerle
gerçekleştirilmektedir. Gözetleme işçilerinin işbaşı eğitimi kulelerde göreve
başladıklarında görevli elemanlarca işbaşında tatbiki olarak gerçekleştirilmektedir.
B.4.2.2.2- Yangın Söndürme İşçilerinin Eğitimi
Yangın söndürme işçilerinin eğitimi işe alındıkları günden itibaren Denizli
Orman İşletme Müdürlüğü’nce işbaşı eğitimine tabi tutularak her an göreve hazır
halde bulunmaları sağlanacaktır.
B.4.3. Halkın Bilinçlendirilmesine Yönelik Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri
B.4.3.1-Hedef Kitlelere Yönelik Bilinçlendirme Faaliyetleri
B.4.3.1.1.- Çocuklara ve Gençlere Yönelik Etkinlikler
Denizli
Orman
Bölge
Müdürlüğü
teknik
elemanlarınca
Bölge
Müdürlüğümüz mıntıkasındaki ilköğretim ile lise ve dengi okullarda orman
sevgisini ve çevre bilincini arttırmaya yönelik seminerler verilecek, video ve slayt
gösterileri yapılacaktır.
İmkanlar dahilinde Denizli Orman İşletme Müdürlüğü’nce eğitim döneminin
son aylarında belirlenen yörelerde ilköğretim çağındaki çocuklara ormanlarda bir
14
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
günlük gezi yapılarak ormancılık faaliyetleri hakkında uygulamalı bilgiler
verilecektir.
Faaliyetler
Yer
Zaman
Slayt, Video
Denizli-Teras Park-Çamlık
ve Tiyatro
İncilipınar, Adalet Parkı
gösterisi
EGS Park, İlçe Merkezleri
Nisan, Mayıs, Haziran
ayları
Beldeler
Orman Köyleri
B.4.3.1.2- Orman Köylülerine Yönelik Etkinlikler
-Yangın riski yüksek orman köylerinde Denizli Orman İşletme Müdürlüğü’nce
Nisan–Haziran ayları arasında toplantılar düzenlenecek, halkın orman yangınları
konusunda eğitimine, bilgilendirilmesine yönelik programlar gerçekleştirilecek, afiş
ve broşürler dağıtılacaktır.
-Orman Köyleri Muhtarları Toplantısı: Orman köyleri muhtarları ile Mayıs ayı
içerisinde işletme müdürü ve teknik elemanlarının katılacağı bir toplantı yapılarak
alınacak önlemler anlatılacaktır.
-Avcı, Çoban Ve Çiftçilerin Eğitimi: Yangına hassas yörelerdeki avcı, çoban ve
çiftçilerin orman yangınlarının önlenmesi konusunda eğitimleri Denizli Orman
İşletme Müdürlüğü’nce Mart- Haziran ayları arasında sağlanacaktır. Bu eğitimlerde
avcı ve çiftçi derneklerinin katılımı ve destekleri sağlanacaktır. Çobanlara
sorumluluk sahalarını belirleyen bir belge verilecektir.
- İl ve İlçe Müftülükleri Cuma vaazlarında, orman yangınları konusunu zaman
zaman anlatacaklardır.
- Belirli Gün Ve Hafta Etkinlikleri : 21 Mart Dünya Ormancılık günü, ağaç
bayramları, orman haftası gibi belirli gün ve haftalar ile yöresel etkinlikler
vesilesiyle salon toplantıları yapılacak, afiş broşür gibi tanıtım materyallerinin
15
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
dağıtımı gerçekleştirilecek ve halkın görebileceği kalabalık mekânlara uyarıcı afiş
ve pankartlar asılacaktır.
-Yerel Yönetimlerle Koordinasyon Toplantıları: Yangın sezonu öncesi yöredeki
Belediye Başkanlarıyla toplantılar düzenlenecek, orman yangınlarının önlenmesine
yönelik alınan tedbirler ile gerekli olan iş birliği ve yardımlaşma prensipleri
oluşturulacaktır.
- Yerel Radyo Ve Televizyonlar Vasıtasıyla Bilinçlendirme Çalışmaları:
Belgesel, eğitici, spot türde TV ve Radyo kasetlerinin özellikle yangın mevsimi
süresince yoğun olarak kullanımı sağlanacaktır.
-Basın ve Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Etkinlikler: Yangın mevsimi öncesi
Denizli Orman İşletme Müdürlüğü’nce gönüllü kuruluş ve basın mensuplarıyla
toplantı yapılarak, orman yangınlarıyla mücadelede alınan tedbirler anlatılacak ve
destekleri sağlanacaktır.
-Yanan ormanlık sahalardaki ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının tanıtımı
amacıyla yazılı ve görsel basın mensuplarına teknik gezi programı düzenlenecektir.
-Askeri Birliklerin, Yerel İtfaiye Teşkilatlarının ve Arama Kurtarma
Birliklerinin Eğitimi: Askeri birliklere yangın sezonu öncesi Denizli Orman
İşletme Müdürlüğü’nce orman yangınlarının önlenmesi ve yangın esnasında
yapılacak müdahaleler ve yardımlaşmalar hususunda eğitimler düzenlenecektir.
- Yöredeki yerel yönetimlerin itfaiye teşkilatlarına yönelik olarak yangın sezonu
öncesi orman yangınlarıyla mücadele konusunda ve yangın esnasında gerekli
koordinasyon, işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla bilgilendirme
toplantıları düzenlenecektir.
-Gönüllü Kuruluşların Eğitimi: Gönüllü kuruluşların eğitimi Orman Bölge
Müdürlüklerince verilecektir.
16
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
-Mükelleflerin Eğitimi
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
: Mükelleflerin eğitimi Orman Bölge Müdürlüğü
görevlilerince köy toplantıları yapılarak sağlanacaktır.
Ayrıca her yangın sezonu başında orman yangınlarının önlenmesi amacıyla
anız ve her türlü bitki örtüsünün yasaklanması ile diğer tertip ve tedbirler hakkında il
valisinin başkanlığında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan
yangınla mücadele komisyonu tarafından eylem planının eki kararlar alınmakta ve
uygulanmaktadır. (EK-1)
B.5. Sahada Yangın Çıkması Durumunda Aranacak Birimlerin Öncelik
Sıraları ve Telefon Numaraları:
Sahada çıkacak yangına ilk müdahale edecek ekip; Denizli Orman İşletme
Müdürlüğü Honaz Orman İşletme Şefliği’dir.
Yangın İhbar Hattı: 177
Sahadan Sorumlu Birim;
Honaz Orman İşletme Şefliği: 0 258 8113107 -İsmail Araç 0505 768 5808
Denizli Orman İşl. Müdürlüğü: 0258 2125455- 0505 3956623
Denizli Orman İşletme Müdürü: 0258 2125455- Güven Gültekin 0505 7586425
Denizli Orman işletme Şefliği: 0 258 2125455-Cem Güngör 0 505 597 4233
Pamukkale Orman İşletme Şefliği: 0 258 2125455- Sinan Sözbilen 0 505 9067978
İtfaiye: 110
Honaz Belediyesi: 0 258 811 3107- Başkan Turgut Devecioğlu 0 542 425 6594
Denizli Belediyesi: 0 258 2652137- İtfaiye 0 258 2410351
Denizli Merkez Jandarma: 0 258 264 70 86-87
Denizli Çamlık Orman Yangın Ekibi: 0 258 212 9649
Honaz Orman Yangın Ekibi : 0258 8111044
B.6. Saha İçerisindeki Su Kaynakları ve K o o r d i n a t l a r ı :
Milli Parkın içinde kullanılabilir durumda 2 adet yangın havuzu bulunmaktadır.
Milli Park’ta olası bir yangın esnasında en yakın yangınla mücadele su kaynakları
ve uzaklıkları Tablo 5’de verilmiştir.
17
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
YERİ
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
CİNSİ
ENLEM
BOYLAM
Honaz Depo
Yangın Havuzu
37’46”00
29’17”05
Y.Cankurtaran
Yangın Havuzu
37’41”28
29’14”58
Düden
Yangın havuzu
37’45’’19’
29’21’’31’
Erikli
Yangın havuzu
37’44’’02’
29’13’’59’
Karataş
Yangın havuzu
37’41’’20’
29’09’’25’
Karadağ
Yangın havuzu
37’40’’22’
29’22”09’
Saklıgöl
Gölet
37’46’’43’
29’23”52’
Gökpınar
Gölet
34’43’’52’
29’11”39’
Gökpınar
Baraj
34’47’’10’
29’07”30’
Tablo 5. Honaz Dağı Milli Parkı Orman Yangınlarıyla Mücadele Su Kaynakları ve Milli Parka
Uzaklıkları
18
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
B.7. Sahaya Ulaşım Kolaylığı (Yol Ağı ve yolların durumu) : Yol ağının
yetersiz olduğu yerler vardır. Özellikle Karateke-Honaz arası yol ağı,
duyarlılık bakımından yetersiz kalmaktadır.
yangına
Ayrıca Honaz -Menteşe arasında
yapılacak 2 adet yol, zirvenin Honaz yüzüne ulaşımını kolaylaştıracaktır.
B.8. Yangının Yerleşim Yerlerini Tehdit Etmesi durumunda Tahliye Planı:
Orman yangınlarının yerleşim alanlarını tehdit etmesi halinde, tehdit altındaki
halkın toplanma, gönderme, yerleştirme, ikmal ve iaşe, emniyet, sağlık, ulaştırma
ve haberleşme işlerini yürütmek üzere başta Denizli İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlar ivedi olarak bilgilendirilecektir.
Denizli ilinde hakim rüzgar yönü KuzeyBatı istikametidir. Yangının
yerleşim
yerlerini tehdit
istikametine
doğru
etmesi
yanıcı
durumunda
rüzgar
yönünün
ters
maddenin bulunmadığı açık alanlara halkın
toplanması sağlanacaktır
B.9. Yangında Kullanılmak Üzere Hazır Bulundurulacak Malzemeler ve
Kimler Tarafından Temin edileceği:
Sahada
çıkacak
yangınlara
müdahale
amacıyla
Honaz
Orman
Deposu’nda 1 adet, Çamlık’ta 2 adet ve Cankurtaran’da 1 adet olmak üzere
toplam 4 adet
arazöz devreye girecektir. Diğer yangın malzemeleri Honaz
Şefliği’nde yeterince bulunmaktadır. Karateke, Menteşe, Karataş, Cankurtaran,
Ovacık ve Emirazizli köylerinde su tankerleri bulunmaktadır. Dozer ise Denizli
Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
Sahada çıkan yangında DKMP İl Şube Müdürü, sahadan sorumlu mühendis
ve orman muhafaza memuru ilk müdahale ekibinde yer alacaktır. Yangın esnasında
sahaya gidecek araçların plakaları, şoför ve ilgili personellerin irtibat numaraları
Tablo 6’da verilmiştir.
19
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 6. DKMP Denizli Şube araçlarının plakaları, şoförlerin ve ilgili personellerin irtibat
numaraları
SIRA NO
ARAÇ PLAKA
ŞOFÖR ADI
İRTİBAT
NO
NUMARASI
1
20 DF 722
Metin KALE
0 535 787 53 90
2
20 ZA 911
Osman SIZLI
0 539 940 68 56
3
20 EP 315
Ahmet GÜVENÇ
0 530 746 03 23
DKMP Denizli Şube Müdürü- Hamdi AKAN- 0 532 344 13 97
DKMP Denizli Şube Orman Mühendisi-Mustafa ARIK-0 532 351 44 77
Yangın esnasında DKMP Denizli Şube Müdürlüğü’nden müdahale edecek
araçlar ihale usulü ile temin edilmekte olup, yılın belli zamanlarında ihale
sonucunda araç plakaları değişebilmektedir.
B.10. Yangın Sonrası Yapılacak Uygulamalar:
OGM ile DKMPGM arasında imzalanan Korunan Alanlardaki Uygulamalara
İlişkin Protokol gereğince ;
-
-
Sahadaki zarar gören ağaçların Olağan üstü hasılat etası raporu Denizli
Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge
Müdürlüğü’nce düzenlenir. Korunan alandaki ağaçlar DKMP V.
Bölge Müdürlüğü tarafından bu raporun onaylanmasını müteakip
kesilebilir. V. Bölge Müdürlüğü’nün onayı olmadan korunan
alanlardaki ağaçlar kesilemez.
Korunan alanda meydana gelen orman yangını sonrasında yanık sahadaki
dikili kuru emvalin ne şekilde değerlendirileceğine ve sahanın
ağaçlandırılıp ağaçlandırılmayacağına DKMPGM ve OGM tarafından
oluşturulacak uzman ekiplerin müşterek yapacağı teknik inceleme
sonucunda karar verilecektir. Yanık saha için orman tesisine, yangın
riskini azaltmaya veya yangınla mücadeleyi kolaylaştırmaya yönelik
herhangi bir müdahale öngörülecekse, buna OGM’nin bu sahaya
YARDOP uygulanması ile ilgili görüşü ve ihtiyaç duyulması halinde
üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilimsel görüş talep edilerek gerekli
uygulama yapılacaktır.
Yangın Eylem Planında yer almayan hükümlerin ortaya çıkması
20
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
durumunda, yürürlükteki mevzuatlar doğrultusunda hareket edilecektir.
İşbu yangın eylem planı; 1 nüshası DKMP Orman ve Su İşleri V. Bölge
Müdürlüğü’nde, 1 nüshası Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nde, 1 nüshası
Denizli Orman İşletme Müdürlüğünde, 1 nüshası DKMP Denizli Şube
Müdürlüğünde, 1 nüshası Çivril Orman İşletme Şefliğinde, 1 nüshası
sahayla ilgili mühendiste olmak üzere toplam 6 nüsha olarak hazırlanmıştır.
TARAFIMIZDAN DÜZENLENMİŞTİR.
Serpil TAŞPINAR
Mustafa ARIK
Çevre Yük. Müh.
Tütün Tekn. Müh.
KONTROL EDİLMİŞTİR.
Mine DURMUŞ
Hamdi AKAN
Milli Prk. Şube Müd.
Denizli Şube Müd.
UYGUNDUR.
Hasan BAŞYİĞİT
V.Bölge Md. Yrd.
..../07/2014
OLUR
Mehmet KUSCU
Doğa Koruma ve Milli Parklar
V. Bölge Müdürü
21
HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI
2014 YANGIN EYLEM PLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAYNAKLAR
1. (www.ormansu.gov.tr.-E-Hizmetler-GeoData)
2. Denizli İli, Doğa Turizmi Master Planı (2013-2023)
3. Devlet Meteoroloji İstasyonu Genel Müdürlüğü Verileri
4. Denizli Orman İşletme Müdürlüğü
5. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele 2013 Yılı
Eylem Planı
22
DENİZLİ İLİ ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE
KOMİSYON KARARI
KARAR TARİHİ
KARAR NO.
:26 / 05 / 2014
:2014 / 1
6831 sayılı Orman Kanununun 69. Maddesi ve Orman Yangınlarının Önlenmesi ve
Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince
oluşturulan “ Denizli İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun” 26.05.2014 günü saat
10.30 da Denizli Valisi Sayın Abdulkadir DEMİR başkanlığında yapılmış olan toplantıda
aşağıdaki kararlar alınmıştır.
A- GENEL HÜKÜMLER;
Orman Yangınlarının söndürülmesinde öncelikle Orman Bölge Müdürlüğü yangın
ekipleri kullanılacak, bu ekiplerin yeterli olmaması durumunda civar Orman Bölge
Müdürlüklerinden takviye ekip talep edilecektir.
İhtiyaç halinde, AFAD, DSİ, Karayolları, Belediyeler ve Askeri Birliklerden ekip ve araç
desteği sağlanacaktır.
Kasten ve Terör amaçlı çıkarılabilecek orman yangınlarının önlenebilmesi için istihbarat
çalışmaları arttırılacaktır. İstihbarat kuruluşları bu konuda Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği
içerisinde olacaklardır.
İlimizde yaz aylarında diğer illerden gelen arıcı ve çobanların kimlik tespitleri mahalle
muhtarları, jandarma, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Orman İdaresinin iş birliği ile
yapılacak ve bu kişiler yangın konusunda uyarılacaktır. Göçerlerin Denizli İli hudutlarındaki
ormanlık sahalarda konaklamasına izin verilmeyecektir.
Yangın sezonu boyunca piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaktır.
Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü
ekiplerince takip edilecektir. Yangın sezonu boyunca piknik yapılacak yerlerin listesi talep
edenlere verilecektir.
01 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alana 500 metre mesafede havai fişek
atılması yasaktır. Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge
Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir.
Yangın riskinin yüksek olduğu günlerde görev sahaları itibarıyla,
İl Jandarma
Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü seyyar ekipler çıkararak halkı
yangına karşı uyaracaklardır.
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörden yangın yerine gelen itfaiye araçları,
iş makineleri ve diğer vasıtalar ile personel yangın amirinin emrinde görev yapacaklardır. Görev
süresi yangının söndürülmesine bağlı olarak yangın amirinin iznine tabidir.
İlimiz sınırları içerisinde dilek feneri vb. ad altında satılan, havada uzun mesafeler
uçabilen ve düştüğü yeri yakma özelliğine sahip nesnelerin satışı ve kullanımı 01 Haziran -31
Ekim 2014 tarihleri arasında yasaktır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı
ve İl Emniyet Müdürlüğü gerekli tedbirleri alarak satan ve kullananlar hakkında yasal işlem
yapacaklardır.
Valiliğimiz tarafından mahalle muhtarlıklarına dağıtılan çok amaçlı su tankerleri, devamlı
olarak dolu bulundurulacak ve mıntıkasında çıkan orman yangınlarına destek sağlayacaklardır.
Bu konuda mahalle muhtarlıklarına kaymakamlarca yazılı tebligat yapılacaktır.
Orman yangınları ile mücadele komisyonu, havaların çok kritik olduğu durumlarda ve
gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanarak, tedbirlere yönelik ilave kararlar alabilecektir.
2014 Yılı Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Kararı 2014/1
B-KURUMLARIN GÖREVLERİ :
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ;
Ormanların içeresinden geçen mahalle yollarının şarampollerindeki kuru ot ve yanıcı
madde temizliklerini yapmak.
Yangın esnasında Orman Bölge Müdürlüğünün veya Orman İşletme Müdürlüklerinin
talebi halinde, yangın söndürme arazözü, dozer, greyder, kamyon ve benzeri iş makinelerini
yangın mahalline sevk etmek.
Yangınla mücadelede Arazözlere su almak için, mahallelerde bulunan mevcut su
şebekesine 1,5 inçlik vana yaptırmak.
Mahalle yollarının eksik olan yönlendirme levhalarını tamamlamak.
Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde orman bitişik veya yakın mevcut tüm çöplüklerin
etrafında 30 m. genişliğinde mineral toprak ortaya çıkarılmak suretiyle emniyet şeridi
oluşturmak.
Çöplüklerde çıkacak yangınlara karşı her türlü tedbiri almak ve çıkan yangınları
söndürmek.
İl Jandarma Komutanlığı ;
Jandarma ekipleri görevleri sırasında gördükleri veya kendilerine vatandaşlar tarafından
duyurulan orman yangın ihbarlarını süratle Alo :177 ve 112 no’lu telefona bildirmek.
Orman Yangınlarının önlenmesine yönelik Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanacak
broşürlerin dağıtımını sağlamak.
Anız ve bitki örtüsü yakılmaması hususunda vatandaşları uyarmak ve yakanlar hakkında
yasal işlem yapmak.
Pamukkale ören yerinin yangına karşı korunması için devriye görevlendirmek.
Yangın mahalline ulaşım ve yangın alanında her türlü güvenliği sağlamak.
Orman yangınına giden orman teşkilatına ait veya orman teşkilatınca kiralanmış araçlar
ile yardıma giden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait araçların karayolundaki
seyrine gece ve gündüz yardımcı olmak ve geçiş üstünlüğü sağlamak ile radar uygulamaları
esnasında geçişlerde öncelik tanıyarak Dozer yüklü treylerlere karayolunda öncülük yapmak.
İl Emniyet Müdürlüğü;
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevleri sırasında gördükleri veya kendilerine vatandaşlar
tarafından duyurulan orman yangını ihbarlarını süratle Alo 177 ve 112 nolu telefona bildirmek.
Orman Yangınlarının önlenmesine yönelik Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanacak
broşürlerin dağıtımını yapmak.
Laodikya ören yerinin yangına karşı korunması için devriye görevlendirmek.
Yangın mahalline ulaşım ve sorumluluk bölgesindeki yangın alanında her türlü güvenliği
sağlamak.
Orman yangınına giden orman teşkilatına ait veya orman teşkilatınca kiralanmış
araçlar ile yardıma giden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait araçların
karayolundaki seyrine gece ve gündüz yardımcı olmak ve geçiş üstünlüğü sağlamak ile radar
uygulamaları esnasında geçişlerde öncelik tanıyarak Dozer yüklü treylerlere karayolunda öncülük
yapmak.
2014 Yılı Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Kararı 2014/1
İl Müftülüğü;
Yangın mevsimi döneminde kritik haftalarda, İl, İlçe ve Mahalle camilerinden orman
yangınları hakkında Cuma günleri bilgilendirici hutbe verilmesini sağlamak..
Orman İdaresince bildirilen kritik hava durumunu, cami hoparlörü kanalıyla vatandaşa
duyurulmasını sağlamak.
Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. ;
Orman içinden ve kenarından geçen enerji nakil hatlarından çıkması olası yangınlara
karşı her türlü önlemleri almak.
Enerji nakil hatlarının alt bakımları ile tel ve direk bakımlarını sürekli yapmak.
Talep halinde;
-Orman yangın alanından geçen elektrik hattının enerjisini kesmek,
-Fırtınalı havalarda gerekli görülen mıntıkalarda elektrik hattının enerjisini
kesmek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü;
İlimiz sınırları dahilindeki tarlalarda anız, bağ ve bahçelerde ot, çalı vs. yakılmasının
yasak olduğunu ilgililere duyurmak ve bu konuda halkı bilinçlendirici eğitim çalışmaları yapmak.
Ormana bitişik hububat tarlalarında hasadı müteakip yanıcı maddelerden arındırılmış 5-10
metrelik koruyucu bantlar oluşturulması konusunda ilgilileri bilgilendirmek.
Kırsal alanda çalışan biçer-döver ve balya makinalarından kaynaklanan yangınların
çıkmaması için gerekli her türlü tedbirleri aldırmak ve ilgili makinalarda yangın söndürmeye
yönelik su bidonu ile yangın söndürme cihazı bulundurulmasını sağlamak.
Anızların kısa biçilmesine yönelik, hem makine sahibi hem de hububat sahibinin
uyarılmasını sağlamak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ;
Tüm okullarda Orman Yangınları ile ilgili eğitim vermek ve bu konuda Orman Bölge
Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.
Orman Yangınına katılacak personele “orman ve kırsal alan yangınlarına müdahale”
eğitimini ücretsiz ve öncelikli olarak Halk Eğitim Müdürlüğü kanalıyla verdirmek.
İl Sağlık Müdürlüğü;
Orman yangınları ile mücadelede anında acil sağlık yardım hizmetlerinin verilebilmesi
için, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezince, olay yerine en yakın merkezlerden
Ambulans ve doktor görevlendirmek.
Meteoroloji Müdürlüğü;
Meteorolojik bilgilerini, yangın mevsimi süresince (1 Haziran – 31 Ekim ) her gün
Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekât Merkezine bildirmek. Ayrıca, olağanüstü Meteorolojik
olayların beklenmesi durumu hasıl olduğunda ivedilikle Orman Bölge Müdürlüğüne bilgi
vermek.
2014 Yılı Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Kararı 2014/1
DSİ 212. Teknik Şube Müdürlüğü;
İlimizdeki Şube Müdürlüğü sınırlarındaki şantiyelerinin bulunduğu yerleri ve makine
parkı cetvelini Orman Bölge Müdürlüğüne bildirmek.
Orman yangınlarını söndürme çalışmasında, Orman Bölge Müdürlüğünün talebi halinde
ihtiyaç duyulan treyler, dozer ve greyder gibi iş makinelerini yangın mahalline ivedilikle sevk
etmek.
Bünyesinde çalışan yüklenici firma şantiyelerinin bulunduğu yerleri ve makine parkı
cetvelini Orman Bölge Müdürlüğüne bildirmek ve talep halinde yangına gönderilmesini
sağlamak.
Karayolları 27. Şube Şefliği;
İlimiz dahilindeki Devlet Karayollarının, özellikle Gökpınar- Cankurtaran, Kale – Muğla
İl sınırı, Kaklık -Yokuşbaşı, Acıpayam -Çameli yollarının orman içinden geçen, kuru ot ve yanıcı
madde ile kaplı olan kısımlarının şarampol temizliklerini 20 Haziran’a kadar yapmak.
Karayollarında çalışan yüklenici firma şantiyelerinin bulunduğu yerleri ve makine parkı
cetvelini Orman Bölge Müdürlüğüne bildirmek ve talep halinde yangına gönderilmesini
sağlamak.
Yangın Emniyet yollarının bakımları için, talep halinde iş makinası görevlendirmesi
yapmak.
Yangına giden iş makinalarının naklinde kullanılacak treylerler, yangın sezonu boyunca,
yangının hangi güzergâh üzerinde ve günün hangi saatinde çıkacağı kestirilemediği için öncü
aracın ilgili işletmesi tarafından karşılanmak şartı ile karayollarından izin almadan hareket
edecektir.
Orman Bölge Müdürlüğü ;
Orman Yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak.
Yangın sezonu öncesi, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesine yönelik her
türlü hazırlığı yapmak ve çıkan orman yangınlarına müdahale etmek.
Yangın söndürmede kullanılan su çukuru, havuz ve göletlere girilmemesi konusunda ilgili
Orman İşletme Müdürlüklerince ilgili mahalle muhtarlıklarını yazılı olarak uyarmak.
Yangın söndürmede kullanılan su çukuru, havuz ve göletlere, can güvenliği ve emniyete
yönelik her türlü tedbiri almak, uyarıcı levhalar asmak ve zaman zaman kontrollerini yapmak.
Yangın mahalline gelen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait motorlu nakil
ve söndürme araçlarının akaryakıt masrafını karşılamak.
Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisindeki askeri birlik ve üniversite kampüs alanlarında
bulunan ormanlık sahaların bakımlarının yapılması ve orman yangınlarına karşı gerekli
tedbirlerin alınması için gerekli yazışmaları yapmak ve tedbir alınmasını sağlamak.
C- DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER
01 Haziran-31 Ekim 2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen Orman yangınları açısından
kritik ormanlık alanlara girilmesi komisyonumuzca yasaklanmıştır.
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yasaklanmış bölge girişlerine görülecek şekilde
kırmızı yazı ile ‘’GİRİLMESİ YASAKTIR’’ yazılı levhalar asılacaktır.
Girilmesi yasak ormanlık alanlar Jandarma, Emniyet ve Orman görevlileri tarafından
zaman zaman devriye görevi yapılarak kontrol edilecektir.
Yasağa uymayanlar hakkında, ilgili kurumlarınca 6831 Orman Kanununun 74 ncü
maddesine göre yasal işlem yapılacaktır.
2014 Yılı Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Kararı 2014/1
Yangın mevsimi boyunca girilmesi yasak ormanlık alanlar :
-Bağbaşı, Göztaşı mevkiinden Pamukkale kampüsü üzerindeki ormanlık alan hattı ve
üzeri.
-Başkarcı Beldesi İsrafil Deresi ve Ornaz deresi mevkii ormanları.
-Göveçlik – Altındere- Göktepe mevkii ormanları.
-Gökpınar ve Cankurtaran mevkileri izinli piknik alanları dışındaki ormanlar.
-Tavas –Pınarlık- Zeytinyaylası arasındaki ormanlar.
-Denizli Yenişehir Mevkiindeki ağaçlandırma sahaları.(Piknik ve Mesire alanları hariç)
-Denizli Atatürk Ormanı ve Karateke Ağaçlandırma sahaları, Karateke Murtat mevkii
arasındaki ormanlar.
-Karahayıt ağaçlandırma sahaları.
-Buldan Çağış Mıntıkası ormanları.
-Buldan – Güney ilçeleri arasındaki yol kenarı ağaçlandırma sahaları.
-Buldan Yayla Mahallesi tarımsal ve sulama amaçlı göletlerin etrafındaki elma deresi
mevkii ormanları.
-Sarayköy Karataş, Sazak ve Kabaağaç Mahalleleri civarındaki ormanlar.
-Gökpınar beldesi, Derbent Deresi civarı ve sakızcı düzlüğü mevkii ormanları
-Servergazi beldesindeki mesire alanları dışındaki ormanlık alanlar.
-Servergazi Türbesi ile Yenişehir arasında kalan ormanlar.
-Şirinköy Deresi Evliya Köşkünden sonraki dere içi ormanları.
-Karataş piknik alanı dışındaki Pınarlık yol güzergâhı ormanları.
-Kelleci kardeşler Denizli halı arasında karayolu güzergâhındaki ağaçlandırma sahaları.
-Tavas İlçesi Pınarlık Mahallesi yol ayrımından Denizli eski karayolu arasında kalan
havza ormanları.
-Tavas-Denizli eski karayolu Pınarlık Mahallesi ayrımından sonraki ormanlar, Akoluk ve
Söğütönü mevkii ormanları (Akyar Göleti, Kızılcabölük Mahallesi Çamlığı hariç)
- Honaz dağı Milli Park alanı içerisindeki ormanlar.
-Kızılyer-Karaçay yol kenarındaki ağaçlandırma sahaları.
-Çivril Akdağ Tabiat Parkı.
-Sapaca Boğazı mevkiindeki ormanlar.
-Kaklık Kuruin mevkii-Alikurt-Yokuşbaşı ağaçlandırma sahaları.
-Pamukkale Özel Çevre ve Koruma Bölgesi üzerindeki ağaçlandırma sahaları.
-Yeniköy-Küçükdere Mahallesi arasındaki ağaçlandırma sahaları.
-Pamukkale Üniversitesi Lojmanları üzerindeki Çamlık deresi ve giriş yolu ile çamlık
mesireliği üzerindeki ormanlık alanlar (spor amaçlı hariç).
İşbu komisyon kararları yukarıda belirtildiği şekilde 26.05.2014 tarihinde alınarak birlikte
imzalanmıştır.
2014 Yılı Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu Kararı 2014/1
Download

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI