ETKİNLİK 65
ÇEKİNGEN,GİRİŞKEN, SALDIRGAN
Çekingen Kişilik Bozukluğu
1-Başkaları tarafından kabul
görmeme, küçümsenme,
eleştirilme, dışlanma
endişeleriyle sosyal ilişki
gerektiren islerden uzak
durma
2-Sevilip, sayıldığına kesin
inanmadıkça başkalarıyla
iletişim kurmak,görüşmek
istemez
3-Hafife alınıp, dalga
geçileceği endişesi ile yakın
ilişkilerde rahat
davranamaz,bu ilişkilerde
tutukluk yasayıp, kendini ve
sahip olduklarını ortaya
koyamaz
Çekingen Kişilik Bozukluğu
4-Başkalarının da bulunduğu iletişim gereken ortamlarda düşünce içerikleri
yoğun bir şekilde eleştirilme, dışlanma düşünceleri ile kaplanmıştır
5-Hissettikleri yetersizlik duyguları nedeniyle, daha önce karsılaşmadıkları
kişilerle ayni ortamda bulunduklarında istedikleri gibi hareket
edememelerine, konuşma ve davranışlarında kısıtlılık hissetmelerine yol acar.
6-Kişiler kendilerini sosyal acıdan yeteneksiz, renksiz, etkisiz ,zayıf veya diğer
kişilere göre daha değersiz bireyler olarak görürler.
7-Küçük düşüp, mahcup olacakları seklindeki düşünce yapıları nedeniyle
kendi baslarına bireysel girişimlerde bulunamaz ve yeni aktivitelere başlamak
ya da başkalarına katılmak istemezler.
GİRİŞKENLİK NEDİR?
Girişkenlik:Karşınızdaki kişinin hakkını
gözardı etmeden kendi hakkınızı,kendi
duygu ve düşüncelerinizi açıklama
becerisidir.
Girişken davranmak kendinizi güvenli
hissetmenizi sağlayabilir,günlük olaylarla
başetmede kontrolü ele almanızda
yardımcı olabilir.
Nasıl Daha Fazla Girişken Olabilirim?
• Yaşadığınız duyguyu belirleyin.
• Birincil olarak hissettiğiniz duyguyu seçin.
• Duygunuzun yoğunluğunu iyi belirleyin.
• İhtiyacınızı belirleyin.
• Bir sonraki basamak duygularınızı ve
ihtiyaçlarınızı karşınızdakine açıklamaktır.
Girişken Davranışta Dikkat
Edilecek Diğer Noktalar
Nelerdir?
Girişkenlik sadece söylenen şeylerle
değil,nasıl söylendiği ile de ilişkilidir.Beden
diliniz girişkenliği desteklemiyorsa pek
inandırıcı olamazsınız.
• Dinleme,
• Göz ilişkisi,
• Bedenin duruşu.
Saldırganlık Nedir?
• Saldırganlık, başkalarının kişisel haklarına aldırış
etmeden , onları göz ardı ederek kendi ihtiyaçlarını
karşılamaktır.
• Saldırganlık başkalarının haklarının yüzeye çıkmasına izin
vermez,duygusal ve fiziksel zorlamayı içerir
• Canlıların temel iç güdülerinden , dürtülerinden
biridir.Saldırgan davranışların , saldırganlığın kaynağına
ilişkin çeşitli kuramlar ,varsayımlar ileri sürülmüş değişik
yorumlar yapılmıştır.Bunlar iki grup içinde
toplanabilir.Birinci gruptaki görüşler ,saldırganlığın
içgüdüsel ve güdüsel; ikinci gruptaki görüşler toplumsal
kaynaklı olduğunu kabul etmiştir.
Saldırganlığın Nedenleri Neler Olabilir?
•Organik nedenler
•Çocuğun biriken enerjisini nasıl
boşaltacağını bilememesi
•Çocuğun saldırgan birini model
olarak alması
•Tv’deki şiddet görüntüleri
•Çocuğun şiddete maruz kalması
•Aile içindeki saldırgan ortam
•Şiddete tahrik eden ortam
•Ebeveynin saldırganlığı pekiştiren
tepkileri
Çekingenlikle ilgili öğrencilerin
verdiği tanımlar:
• Soykan: Özgüveni olmayan , düşüncelerini
•
•
•
•
söyleyemeyen insanlardır.
Adem: Cesareti olmayan kişilerdir.
Ersin: Kendine pek güvenemeyen kişidir.
Esra: Rahat hareket edemeyen ,cesaretsiz
başkaları ile ilişkileri iyi olmayan pasif kişidir.
Seda: Kişinin istediği ortamda istediği hareketi
yapamamasıdır.
Saldırganlıkla ilgili öğrencilerin
verdiği tanımlar:
•
•
•
•
•
•
Adem:Konuşmayan insanlardır
Ebru: Sinirli olan insanlardır.
Ersin:Eğitimsiz kişilerdir.
Esra: Medeniyetsizlik
Seda: Bana çok uzak bir kelime.Saldırganlıkla
insanların bir şeyleri çözebileceğine
inanmıyorum.
Sevcan: Şiddet uygulamak.
Girişkenlikle ilgili öğrencilerin
verdiği tanımlar:
• Seda:Atılganlık
• Mustafa: Kendini ön plana çıkarmak ve
toplumda yükselmek isteyen kişilerdir.
• Soykan: Aktif olan kişilerdir.
• Esra: Kendini rahat ifade edebilen ,
insanlarla kolay iletişim kurabilen ,
düşündüklerini rahatça söyleyebilen
kişilerdir.
Çekingen davranış türü ile ilgili bazı
öğrencilerin verdiği örnekler:
• Hoşlandığım çocukla ilk konuştuğum zaman çok
•
•
çekindim.Çok utandım.O an oradan kaçıp gitmek
istedim ve yüzümün çok kızardığını hissettim.
Dershaneye gidiyordum,minibüse bindim ,paramı
verdim .Şoför paramın üstünü vermedi ve ben
çok fazla bir miktar olmadığı için istemeye
çekindim.Sonra da arabadan indim.
Derste hoca bir soru sormuştu.Cevabını bildiğime
emindim;ama sınıfta kimse parmağını
kaldırmadığı için ben de söylemeye çekindim.
Girişken davranış türü ile ilgili bazı
öğrencilerin verdiği örnekler:
• Milli bayramlarda öğretmenimiz okumamız için
•
•
şiir verirdi.Kimse şiir okumak istemezdi ,ama ben
hemen parmağımı kaldırırdım.
Arkadaşımla beraber çarşıya çıkmıştık.Arkadaşım
telefon alacaktı ve beğendiği bütün telefonların
fiyatını bana sordurttu.Ben burada girişkendim
ama arkadaşım son derece çekingendi.
Ailemle beraber pastaneye gittik.Kardeşimin
dondurmasından kıl çıktı.Hemen garsona
çağırdım ve dondurmayı değiştirmesini rica
ettim.
Download

Çekingen Kişilik Bozukluğu