112 ACİL YARDIM
T.C. İçişleri Bakanlığı -İİGM
Ülkemizde Acil Yardım hizmet numaraları farklı kurumlar için farklı numaralarda dağılmış durumdadır. 112
Acil Yardım için Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Projesi ile Acil Yardım hizmetleri tek bir
numara altında toplanarak, farklı kurumların acil durumlarda anında, hızlı ve koordineli bir şekilde tüm
kurumların müdahalesini web ve mobil tabanlı uygulamar ile sağlamaktadır.
112 ACİL YARDIM
T.C. İçişleri Bakanlığı -İİGM
Acil Yardım hizmetleri, bu proje kapsamında 112 numarası çatısı altında toplanarak;
•
112 hattına gelen çağrıların kullanıcılar tarafından bilgisayarları üzerinden karşılanması,
•
Gelen Acil Çağrıların Çağrı Alıcılar aracılığı ile görevli kurum (Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Sivil
Savunma ve il yapısına göre diğer ilgili kurumlar) personeline (Çağrı Yönlendiricilere) uygulama üzerinden
dağıtılması,
•
Acil Çağrı ve vaka ile ilgili bilgilerin uygulama üzerinden girişinin, sayısal ve coğrafi takibinin sağlanması,
•
Vakaya müdahale edecek Kaynakların uygulama üzerinden görevlendirilmesi,
•
Acil Çağrı Merkezi ile Kurumların Kaynakları arasında bilgi paylaşımının ve haberleşmenin sağlanması
•
Acil Çağrı ve vaka konumlarının harita üzerinden takip edilmesinin yanı sıra, vakalara müdahale eden
Mobil Birimlerinin anlık olarak harita üzerinden durumları ve hareket bilgileri bazında takip edilmesi
•
Şehrin sayısal haritaları üzerinde adres, bilinen yer araması yapılabilmesi,
•
Tüm bilgilerin veri tabanına kaydedilmesi ve bu bilgilerin eş zamanlı olarak paylaşılması,
•
Sistemde gerçekleşen işlemlerin detaylı istatistiği oluşturularak sorgulanması
•
Gerekli raporların sistem üzerinden kolayca alınabilmesi,
•
Gerekli engellemeler ve kontrollerin yazılım tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmesi,
•
Tüm sesli iletişimine ait seslerin kaydedilmesi ve bu kayıtların daha sonra araştırıldığında kolaylıkla
dinlenebilir olması sağlanmıştır.
112 ACİL YARDIM
112 ÇALIŞMA SENARYOSU
Çağrı Alıcı
ACİL
ÇAĞRI
U
Yazılımı
MBTY
ÇA Yazılımı
MBTY
VAK
VAK A
A
UZMAN ÇAĞRI ALICI - ÇAĞRI
YÖNLENDİRİCİ
SANTRAL
Çağrı Yönetimi
Vaka ve Kaynak Yönetimi
ÇY Yazılımı
MBTY
ÇY
Yazılımı
MBTY
KAYNAKLA
R
İTFAİYE
Çağrı
Yönlendirici
SAĞLIK
Çağrı
Yönlendirici
AT
Yazılımı
MBTY
Operasyon
Merkezi
KAYNAKLA
R
Personel
Diğer
Kaynaklar
MTGY
MTHY
Mobil
Birim
112 ACİL YARDIM
T.C. İçişleri Bakanlığı -İİGM
112 ACİL YARDIM
T.C. İçişleri Bakanlığı -İİGM
Download

112