ELEKTRİKLİ HAFİF TAŞIT TASARIMI (tam ad öğrenilip yazılacak)
MAK492 Bitirme Tasarım Projesi – İ.T.Ü. Makine Mühendisliği Bölümü 2012-2013 BaharDönemi
Onur KARACA, Erdi ÖZATA, Yalçın EMİNÇE, Barışcan ŞENERGİN
İstanbul Teknik üniversitesi Makina Fakültesi , Gümüşsuyu, İstanbul, 34437, Türkiye
Proje Özeti: Yerli otomobil mevzusu ülkemizde her geçen gün etraflıca konuşulan bir mesele haline gelmiştir. Bizler de İTÜ’lü
mühendisler olarak ülkemizin bu probleminin çözümünde gelecekte yer alacağımızdan dolayı bilgilerimizi sınayıp, gerçek bir ürün
hayata geçirebileceğimiz bir otomobil yapmak istedik.İsmini Türkçe’de kişisel mobilite demek olan Zat’ül Hareke’den alan Zahar’da
hedefimiz; Ayazağa Kampüsü’nde de sürülebilecek bir araç oluşturmaktır.
1. PROJENĐN AMACI
4.SÜSPANSĐYON
Projenin Amacı: Amacımız Facilis’te yer alan kimi problemleri aşarak,
Ayazağa Kampüsü’nde de sürülebilecek bir araç oluşturmaktır. Yarış
kurallarına riayet ederek tasarladığımız otomobilin mekaniği içinde şasi
tasarımı, araca uygun elektrikli motor seçimi ve hesapları, direksiyon
sisteminin tasarımı, hidrolik disk fren sistemi hesap ve tasarımı, ön ve arka
tekerlerin yataklanması gibi başlıklar bulunmaktadır.
Temel olarak şehirde görülebilecek bir otomobil planlaması yaparak, yerli
otomobilleri üretecek ilerinin mühendisleri olarak otomobil teknolojisine dair
bilgilerimizi sınadık ve bir otomobil tasarlayıp ürettik.
2. MOTOR SEÇĐMĐ VE OPTĐMĐZASYON
5.FRENLER VE DĐREKSĐYON SĐSTEMĐ
6.ZAHAR
3. ŞASĐ
7.SONUÇLAR
Proje sonucunda ortaya çıkan otomobil,Zahar, Shell Eco Marathon
Europe 2013 yarışmasına katılmıştır. Geliştirilen teknikler ve mevcut
hesaplamalar sonucu Ayazağa Kampüsü’nde sürülebilir durumda olan
Zahar; Facilis Elektrikli Otomobil Projesi kapsamında tasarlanıp imal
edilen ikinci otomobil olmuştur. Bundan sonraki hedeflerimiz, plaka
alabilecek tarzda otomobiller üretip, hem okulumuza hem de sanayiye
ürünler kazandırmaktır.
Download

Poster Sunumu - İTÜ Akademi - İstanbul Teknik Üniversitesi