şjd.T .E_İ
9+* 1_
{;|,
KELOĞLAN İLE DEV
Keloğlan, onneslnln yoptığı tereyoğı ve peynirı sotmok için şehre gidiyormuş . Şehre giderken
"Bu sef er forklı bir yol denesem, ormondon sonro koyolı tepeden geçsemJ| diye düşünmüş.
EŞeğl Korokoçon'ın yulorını tutmuş, ormon yoluno döndürmek istemiş. Karokoçon iseher
zomon 9eliP gittikleri, bildikleri yol olon, kervon yolundon gitmek istemiş. Keloğlon, KorokoÇon'ın yulorını çekmiŞ, Korokoçon, kendini geri çekmiş. Keloğlon, çekmiş; Korokoçon, çekmiş.
ÇekiŞme sürerken birden "Şongırt!" sesi ile kendilerine gelmişler. Çekişme sırosındo yerinden oynoyon su testisi,yere düşüp kırılmış.
Download

Keloğlan ile Dev-1