From: Hüsnü Ada [mailto:[email protected]]
Sent: Tuesday, August 12, 2014 1:48 PM
To: yatirimlar;
Cc:
Subject: Bosna Hersek Hizmet Alımı İhalesi Duyurusu hk.
Sayın Sektör Temsilcileri
Saraybosna Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Bosna Hersek Federasyonu
toprakları içinde petrol ve gaz arama ve çıkarma faaliyetleri için düzenlenecek
sözleşmelerin hazırlanması, müzakerelerin yürütülmesi ve müzakerelerde danışma
hizmetleri sağlanmasına yönelik müşavirlik hizmetleri sunabilecek bir firmanın seçimine
ilişkin olarak Federasyon Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanlığınca ihale süreci başlatıldığı
ifade edilmektedir.
Söz konusu ihale süreci ile ilgili olarak yayımlanan ilanın bir örneği ekte yer almakta olup,
ilgili belgelerin temin edilmesi için son tarih 3 Eylül 2014, ihaleye iştirak için ise son tarih
8 Eylül 2014 olarak belirlenmiştir.
Bilgilerini ve söz konusu ihale duyurusunun kuruluşunuz bünyesindeki ilgili şirketlere
iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Dr. Hüsnü ADA
Şube Müdürü
Yurtdışı Müteahhitlik ve Yatırımlar Dairesi
Serbest Bölgeler,Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müd.
Ekonomi Bakanlığı
Tel: +90 312 204 8065
E-mail: [email protected]
[email protected]
Bu e-posta sadece yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımaktadır. Size
yanlışlıkla ulaşmışsa lütfen mesajı sisteminizden siliniz. T.C. Ekonomi Bakanlığı bu mesajın içeriği ile ilgili
olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
This e-mail communication is intended for the private use of the people named above. If you received this
message in error, please immediately delete it from your system.Ministry of Economy does not accept legal
responsibility for the contents of this message.
Fax from
88- B8- 14 13:48
: +387 33 227 15&
Pg :
BOSNA I HERCRGOVINA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Minista rstvo v:mjskih poslovn
Ministry of Foreign Affairs
1
No. 06/6-3 1-05-24598-1114
The Ministry uf Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina presents its compliments
to all Embassies accredited to Bosnia and Herzegovina and has the honor to infonn that
Ministry of Energy, Mining and Industry of Federation of Bosnia and Herzegovina launched
an open procedure procurement services selection of a legal entity as an expert consultant for
the consu lting services in negotiating, conducting negotiations and preparaton of contract
modality lor purposes of the Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina, in
procedure for assignment o f a concession contract for research and exploration of oil and gas
in the territory of the Federation of Bosnia and Herzegovina
Information about Tender 00cumc:H is released in a public invitation to potential legal
entiti es in the Bulletin of Public Procurement ("Official Gazette of Bosnia and Herzegovina "
No. 58i l4) of 28 July 2014th year, and can be found out in the appendix that is attached to
these note.
The Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina avails itself of this
opportuni ty to renew to all Embassies accredited to Bosnia and Herzegovina the assurances
of its highest consideration.JJK
Sarajevo, August 6, 20 14
ALL EY1BASSIES ACCREDITED
TO BOSNIA AND HERZEGOVINA
~11\ L~lhLL
jdc
Attach - as stated
i\ lu ~ala 2, S:~rnj('vO, Tel: ( +.3117 ,3]) 2111 -100, Fa: (+387 33) 227-156 - 1\!usal:l 2, Sarajevo, Phon e: (+3117 33) 28 1-IUO, Fnx: (+3!l7 3.') 227- 156
PROCUREMENT NOTICE – INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name
Federal Ministry of Energy, Mining and Industry
Contact person
Martina Mihić
Address
Alekse Šantića bb
Postal code
88000
Municipality/City
Mostar
Identification number
4227314160001
Telephone
036513802
Fax
036580015
E-mail
[email protected]
Internet address
www.fmeri.gov.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority
Administrative bodies
I.3.b. Level of government where contracting
authority belong to
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority
Public service
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Services
II.1.a. Title of the object of the contract
Selection of a legal entity, in its capacity of professional consultant for the consulting services in
negotiating, conducting negotiations and preparation of contract modality for purposes of the
Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina, in procedure for assignment of a
concession contract for exploration and exploitation of oil and gas in the territory of the Federation of
Bosnia and Herzegovina.
II.1.b. Description of the object of the contract
Consulting services in negotiating, conducting negotiations and preparation of contract modality for
purposes of the Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina, in procedure for
assignment of a concession contract for exploration and exploitation of oil and gas in the territory of
the Federation of Bosnia and Herzegovina.
Martina Mihić, 24.7.2014 12:04, Poslano na objavu, D31CD-4BBE7-A81AF-3532D
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to the Tender Documentation.
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date Obtainable until
3.9.2014
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is
required
50,00 KM
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date
8.9.2014.
Time
11:00
Address and
place
Alipašina 41,
Sarajevo
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
- A fee for collecting the Tender Documents is paid to the bank account: UNION BANKA d.d. Sarajevo
1020500000106698
- Types of income: 722791
- Budget organization: 1701001
- Purpose of payment: Selection of professional consultant
- Evidence proving that fee for collecting the Tender Documents was paid shall be submitted together
with the request to collect the Tender Documents.
The tenderer's representative attending the bid opening procedure shall have a written authorization
issued by the tenderer empowering him to sign and collect the Minutes of the public bid opening
procedure.
Martina Mihić, 24.7.2014 12:04, Poslano na objavu, D31CD-4BBE7-A81AF-3532D
ANEX A
I.2. Address for obtaining tender documents
Contact person
Martina Mihić
Address
Alipašina 41
Postal code
71 000
Municipality/city
Sarajevo
Telephone
033226493
Fax
033220619
E-mail
[email protected]
Internet address
www.fmeri.gov.ba
Martina Mihić, 24.7.2014 12:04, Poslano na objavu, D31CD-4BBE7-A81AF-3532D
Download

Saraybosna Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Bosna