ÖSYM İLE YERLEŞEN FORMASYON GRUBU
VİZE PROGRAMI
(28-29 KASIM 2014)
BÖLÜM
DERS ADI
ÖĞRETİM
ELEMANI
SINAV GÜNÜ
VE SAATİ
SINAV YERİ
TARİH
Türk Eğitim
Sistemi ve Okul
Yönetimi
Rehberlik
M. ÖCALAN
Cuma
13:30-14:30
EFD 19
H.ATAK
Cuma
14:45-15:45
Cuma
15:45-16:00
Cumartesi
09:30-10.30
EFD 19
Cumartesi
10:45-11:45
EFD 19
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
Öğretmenlik
Uygulaması
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal
Tasarım
Sınıf Yönetimi
N. KÖŞKER
EFD 19
EFD 19
R. AĞCA
A. TAŞ
BÖLÜM
DERS ADI
ÖĞRETİM
ELEMANI
SINAV GÜNÜ
VE SAATİ
SINAV YERİ
EDEBİYAT
Türk Eğitim
Sistemi ve Okul
Yönetimi
Rehberlik
A. TAŞ
Cuma
13:30-14:30
EFD-5
S. BALCI
Cuma
14:45-15:45
Cuma
15:45-16:00
Cumartesi
09:30-10.30
EFD-5
Cumartesi
10:45-11:45
EFD-5
EDEBİYAT
EDEBİYAT
EDEBİYAT
EDEBİYAT
Öğretmenlik
Uygulaması
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal
Tasarım
Sınıf Yönetimi
M. ÜÇGÜL
EFD-5
EFD-5
S. PİLAV
S.ASLAN
BÖLÜM
DERS ADI
ÖĞRETİM
ELEMANI
SINAV GÜNÜ VE
SAATİ
SINAV YERİ
MATEMATİK
Bilgisayar
Destekli Öğretim
R. AĞCA
Cuma
13:30-14:30
EFD 4
MATEMATİK
Rehberlik
H. ATAK
Cuma
14:45-15:45
EFD 4
MATEMATİK
Öğretmenlik
Uygulaması
Cuma
15:45-16:00
EFD 4
MATEMATİK
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarım
Sınıf Yönetimi
Cumartesi
09:30-10.30
EFD 4
Cumartesi
10:45-11:45
EFD 4
MATEMATİK
V. TOPTAŞ
H.ATASAYAR
İ. AYDOĞAN
ÖSYM İLE YERLEŞEN FORMASYON GRUBU
VİZE PROGRAMI
(28-29 KASIM 2014)
BÖLÜM
DERS ADI
ÖĞRETİM
ELEMANI
SINAV GÜNÜ VE
SAATİ
SINAV YERİ
FELSEFEİLAHİYATÇOCUK GEL.
FELSEFEİLAHİYATÇOCUK GEL.
FELSEFEİLAHİYATÇOCUK GEL.
FELSEFEİLAHİYATÇOCUK GEL.
FELSEFEİLAHİYATÇOCUK GEL.
Türk Eğitim
Tarihi
R. METİN
Cuma
13:30-14:30
EFD 3
Rehberlik
N. TAŞTAN
Cuma
14:45-15:45
EFD 3
Cuma
15:45-16:00
EFD 3
Öğretmenlik
Uygulaması
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarım
Sınıf Yönetimi
H.ATASAYAR
Cumartesi
09:30-10.30
EFD 3
M. ARSLAN
Cumartesi
10:45-11:45
EFD 3
BÖLÜM
DERS ADI
ÖĞRETİM
ELEMANI
SINAV GÜNÜ VE
SAATİ
SINAV YERİ
BİYOLOJİ
Bilgisayar
Destekli Öğretim
Cuma
13:30-14:30
EFD-2
H. ÇELİK
BİYOLOJİ
Rehberlik
S. BALCI
Cuma
14:45-15:45
EFD-2
BİYOLOJİ
Öğretmenlik
Uygulaması
Cuma
15:45-16:00
EFD-2
BİYOLOJİ
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarım
Sınıf Yönetimi
S. M. ÖZDEMİR
M. DEMİRBAŞ
Cumartesi
09:30-10.30
EFD-2
A. TAŞ
Cumartesi
10:45-11:45
EFD-2
BİYOLOJİ
ÖSYM İLE YERLEŞEN FORMASYON GRUBU
VİZE PROGRAMI
(28-29 KASIM 2014)
BÖLÜM
DERS ADI
ÖĞRETİM
ELEMANI
SINAV GÜNÜ VE
SAATİ
SINAV YERİ
FİZİK-KİMYA
Bilgisayar
Destekli Öğretim
Cuma
13:30-14:30
EFD-1
T. KIRINDI
FİZİK-KİMYA
Rehberlik
B. ALVER
Cuma
14:45-15:45
EFD-1
FİZİK-KİMYA
Öğretmenlik
Uygulaması
Cuma
15:45-16:00
EFD-1
FİZİK-KİMYA
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarım
Sınıf Yönetimi
S. M. ÖZDEMİR
H. ÇELİK
Cumartesi
09:30-10.30
EFD-1
L. ERASLAN
Cumartesi
10:45-11:45
EFD-1
FİZİK-KİMYA
Download

ösym ile yerleşen formasyon grubu vize programı