KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Program İçeriği
1. Yarıyıl
1.Mali Yönetim ve Denetimde Küresel
Gelişmeler
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
1.Kamu Kesiminin Ekonomik ve Mali
Analizi
1.Kamu Harcamaları Mevzuatı
2.Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları
2.Türkiye’de Mali Yönetim ve Denetim
3.Türk Vergi Sisteminde Güncel Sorunlar*
3.Alternatif Bütçe Yaklaşımları *
4.Regülâsyon Politikaları *
4.Hazine Yönetimi *
2.Yerelleşme
3.Kamu Teşvik Uygulamaları *
4.Devlet
Mallarının
Denetimi *
Dönem Projesi
Not: Her dönem için 1. ve 2. Sıradaki dersler zorunlu olup, diğerleri (*) seçimlik derslerdir.
Akademik Kadro
Başvuru Yeri
Prof.Dr. Kâmil TÜĞEN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa SAKAL
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doç.Dr. Haluk EGELİ
Tınaztepe Yerleşkesi
Doç.Dr. Ahmet ÖZEN
Kaynaklar – Buca/İZMİR
Doç.Dr. H.Ayça ŞİMŞEK
Doç.Dr. Yusuf KILDİŞ
Yrd. Doç.Dr. Ayşe GÜNAY BEKÂR
Yrd. Doç.Dr. Haluk TANDIRCIOĞLU
Başvuru Koşulları
*Fakültelerden 4 Yıllık lisans mezunu olmak
*Programa başvuru için ALES veya dil puanı şartı yoktur.
Başvuru Tarihleri
Ön kayıtların kabulü: 15 Temmuz- 22 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 29 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Tarihleri: 03-08 Eylül 2014
Telefon: +90 (232) 453 75 83
Fax
: +90 (232) 453 02 66
E-posta: [email protected]
Yönetimi
ve
Download

kamu mali yönetimi ve denetimi tezsiz yüksek lisans programı