T.C.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU
KAYIT
DÖNEMİ
SEÇENEKLER
Peşinat
02.05.2014-31.05.2014
Tarihleri arasında
yapılacak kayıt
yenilemeler
06.2014/05.2015
TOPLAM
Peşinat
02.06.2014-30.06.2014
Tarihleri arasında
yapılacak kayıt
yenilemeler
07.2014/05.2015
TOPLAM
Peşinat
01.07.2014-31.07.2014
Tarihleri arasında
yapılacak kayıt
yenilemeler
08.2014/05.2015
TOPLAM
Peşinat
01.08.2014
Tarihinde
yapılacak kayıt
yenilemeler
TIP
FAKÜLTESİ
EĞİTİM
FAKÜLTESİ
DİĞER
FAKÜLTELER
UZAKTAN
HEMŞİRELİK
UZAKTAN
HEMŞİRELİK
EĞİTİM
YÜKSEKOKULU
EĞİTİM LİSANS
YÜKSEKOKULU
LİSANS
MESLEK
2013/2014 Eğitim
2013/2014 Eğitim
2013/2014 Eğitim 2013/2014 Eğitim
YÜKSEKOKULU
Yılı Öncesi Kayıt
Yılı Kayıt
Yılı Kayıt Yapanlar Yılı Öncesi Kayıt
Yapanlar
Yapanlar
Yapanlar
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Uzaktan Eğitim)
2.500,00 TL
1.720,00 TL
2.540,00 TL
950,00 TL
1.400,00 TL
650,00 TL
980,00 TL
940,00 TL
325,00 TL
12x2450,00 TL
12x1500,00 TL
12x1800,00 TL
12x700,00 TL
12x800,00 TL
12x450,00 TL
12x750,00 TL
12x930,00 TL
12x275,00 TL
31.900,00 TL
19.720,00 TL
24.140,00 TL
9.350,00 TL
11.000,00 TL
6.050,00 TL
9.980,00 TL
12.100,00 TL
3.625,00 TL
4.950,00 TL
3.220,00 TL
4.340,00 TL
1.650,00 TL
2.200,00 TL
1.100,00 TL
1.730,00 TL
1.870,00 TL
600,00 TL
11x2450,00 TL
11x1500,00 TL
11x1800,00 TL
11x700,00 TL
11x800,00 TL
11x450,00 TL
11x750,00 TL
11x930,00 TL
11x275,00 TL
31.900,00 TL
19.720,00 TL
24.140,00 TL
9.350,00 TL
11.000,00 TL
6.050,00 TL
9.980,00 TL
12.100,00 TL
3.625,00 TL
7.400,00 TL
4.720,00 TL
6.140,00 TL
2.350,00 TL
3.000,00 TL
1.550,00 TL
2.480,00 TL
2.800,00 TL
875,00 TL
10x2450,00 TL
10x1500,00 TL
10x1800,00 TL
10x700,00 TL
10x800,00 TL
10x450,00 TL
10x750,00 TL
10x930,00 TL
10x275,00 TL
31.900,00 TL
19.720,00 TL
24.140,00 TL
9.350,00 TL
11.000,00 TL
6.050,00 TL
9.980,00 TL
12.100,00 TL
3.625,00 TL
9.850,00 TL
6.220,00 TL
7.940,00 TL
3.050,00 TL
3.800,00 TL
2.000,00 TL
3.230,00 TL
3.730,00 TL
1.150,00 TL
09.2014/05.2015
9x2450,00 TL
9x1500,00 TL
9x1800,00 TL
9x700,00 TL
9x800,00 TL
9x450,00 TL
9x750,00 TL
9x930,00 TL
9x275,00 TL
TOPLAM
31.900,00 TL
19.720,00 TL
24.140,00 TL
9.350,00 TL
11.000,00 TL
6.050,00 TL
9.980,00 TL
12.100,00 TL
3.625,00 TL
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesi’nde yapılan ve 31 Aralık 2013 tarih ve 28868 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle kredi kartları ile taksitlendirme süresi 9 ay olarak sınırlandırılmıştır. 10 taksit ve üstü sadece Banka Taksitlendirmeleri için
geçerlidir.
ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ
FAKÜLTE / BÖLÜM
DERS - SINAV KREDİ
ÜCRETİ
YAZ OKULU
KREDİ
ÜCRETİ
FAKÜLTE / BÖLÜM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
530,00 TL
EĞİTİM FAKÜLTESİ
530,00 TL
DİĞER FAKÜLTELER
670,00 TL
DİĞER FAKÜLTELER
670,00 TL
LİSANS (Uzaktan Eğitim)
(2013/2014 Eğitim Yılı Kayıt Yapanlar)
LİSANS (Uzaktan Eğitim)2013/2014 Eğitim Yılı Öncesi
Kayıt Yapanlar
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
(2013/2014 Eğitim Yılı Kayıt Yapanlar)
MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU (Uzaktan Eğitim)
290,00 TL
175,00 TL
220,00 TL
260,00 TL
350,00 TL
80,00 TL
ÜCRET
TIP FAKÜLTESİ
27.500,00 USD
LİSANS PROGRAMLARI
13.200,00 USD
EĞİTİM FAKÜLTESİ
11.000,00 USD
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
290,00 TL
(2013/2014 Eğitim Yılı Kayıt Yapanlar)
LİSANS (Uzaktan Eğitim)2013/2014 Eğitim
Yılı Öncesi Kayıt Yapanlar
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
175,00 TL
220,00 TL
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
260,00 TL
(2013/2014 Eğitim Yılı Kayıt Yapanlar)
MESLEK YÜKSEKOKULU
350,00 TL
MESLEK YÜKSEKOKULU (Uzaktan Eğitim)
80,00 TL
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER (2010-2011 EĞT. YILI GİRİŞLİLER)
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
FAKÜLTE
LİSANS (Uzaktan Eğitim)
FAKÜLTE
TIP FAKÜLTESİ
ÜCRET
21.000,00 USD
6.000,00 USD
7.150,00 USD
* Taksitlendirmelerde çek ve senet kesinlikle kabul edilmeyecektir. Sadece Kredi Kartı ve İş Bankası aracılığıyla taksitlendirme yapılacaktır.
* Taksitlendirme yapamayacak öğrenciler dönem ücreti ödeyerek kayıt yenileyebilirler:
Güz Dönemi Ücretini (Yıllık ücretin 1/2si) : 02.05.2014 - 01.08.2014 tarihleri arasında
Bahar Dönemi Ücretini (Yıllık ücretin 1/2si) : 02.01.2015 - 31.01.2015 tarihleri arasında
nakit ödeme yapabilirler. (Tıp Fakültesi hariç)
* Sadece normal eğitim süresi içinde mezun olamayıp yılı uzayan öğrenciler kredi başına ücret öderler. Normal eğitim süresi içerisinde olanlar, yıllık ya da dönemlik ödeme yaparlar.
* Öğrenciler; ödedikleri kredi başı ücret Bir yıllık eğitim ücretini geçiyorsa, o yıl için belirlenmiş eğitim ücretini öderler. (Yabancı uyruklu öğrenciler hariç)
* Zorunlu mesleki uygulama eğitiminin (staj) ilk senesi ücretsizdir. 2. ve daha sonraki tekrarında dönem ücretinin %25'i ücret olarak alınır.
* YAZ OKULU ÜCRETİ: Yaz okulunda ders alacak öğrenciler; dersin kredisinin kredi ücreti ile çarpılması sonucu bulunan ücreti ödeyeceklerdir.
* ÇİFT ANADAL / YANDAL KREDİ ÜCRETİ: 2009 ve sonrası girişli öğrenciler normal eğitim süresini aştıkları dönemde, o yıl için belirlenmiş olan kredi ücretini ödeyeceklerdir.
* Eğitim ücretinin tamamının 30.06.2014 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır.
* İNDİRİMLER BİRDEN FAZLA İSE (Kardeş İndirimi, Mezun İndirimi, Marmara Eğitim Kurumları Mezun İndirimi, Peşin İndirimi v.b.) En yüksek olanı dikkate alınır
Download

* Taksitlendirmelerde çek ve senet kesinlikle kabul edilmeyecektir