ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
‘‘ ŞEKERFX FOREX RUN YARIŞMASI ’’ KATILIM ŞARTNAMESİ
1. Yarışma Kuralları;
1.1.
Foreks yarışması iki kademeli olarak yapılacaktır: 3 Hafta boyunca sürecek olan
genel yarışma ve haftalık 3 adet yarışmadan oluşmaktadır.
1.2.
Yarışmacıların bir kurumun müşterisi olma zorunluluğu yoktur; ancak yarışmaya
katılacak kişilerin;
1.2.1.
18 yaşını doldurmuş olması
1.2.2.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından işlem yasağı konmamış olması
1.2.3.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanları ve birinci dereceden yakını
olmamak şartlarının hepsini taşımaları gerekmektedir
1.3.
Yarışmacılar döviz ve altında kaldıraçlı olarak alım/satım gerçekleştirecek olup;
stopout (müşterinin otomatik pozisyon kapatma) seviyesi ise %20 olarak
kullanılacaktır. Yarışmacılar bu oranın dışında bir oran talebinde bulunamazlar.
1.4.
Yarışmacılar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin standart hesap tarifesi
kapsamında işlemlerini gerçekleştirecek olup; kaldıraç oranları altın için 1:50, TL
paritelerinde 1:66, diğer paritelerde ise 1:100 olarak uygulanacaktır.
1.5.
Yarışmada “expert adviser” kullanmak yasaktır.
1.6.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. önceden haber vermeksizin yarışma
koşullarında değişiklik yapabilir ya da yarışmayı iptal edebilir.
1.7.
Yarışmacılar, işlemlerini internet üzerinden Şeker Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.’nin demo sisteminde kendileri gerçekleştireceklerdir.
2. Genel Yarışma:
2.1.
Genel Yarışma, 8 Eylül 2014 saat 00:00'da başlar. Bitiş zamanı 26 Eylül 2014
23:59 piyasa kapanışıdır.
2.2.
Genel yarışmada yarışmaya hak kazanabilmek için başlangıç tarihinden önce
yarışmaya ve ForexWorld’e kayıt olmak zorunludur.
2.3.
Genel yarışmaya katılanlar başka herhangi bir kayda gerek olmaksızın haftalık
yarışmalara katılmaya hak kazanırlar
2.4.
Genel yarışmacılara, Forex piyasalarında alım-satım yapabilmeleri için 8 Eylül
2014 00:00 tarihinde 25.000 USD tutarında sanal teminat ile yarışma hesabı açılır.
Yarışmacıların bakiyelerine 15 Eylül 2014 00:00 tarihinde 25.000 USD ve 22 Eylül
2014 00:00 tarihinde 25.000 USD sanal teminat aktarılacaktır.
2.5.
Genel yarışmacıların bakiyeleri her hafta sonu Pazar günü 23.59 piyasa açılışı
öncesi sıfırlanır ve 2.4 maddesinde belirtildiği üzere USD 25.000 sanal bakiye
tanımlanır. Yarışmacıların sıfırlama öncesi açık pozisyonu mevcut ise Cuma gece
kapanış fiyatları ile pozisyonların kapatıldığı varsayılır. Kar zarar da buna göre
hesaplanır. Yarışmacıların sıfırlama öncesi oluşmuş ilgili haftaya ait kar-zararları aracı
kurum tarafından kayıt altına alınır.
2.6.
Müşterilerin genel yarışmada yarıştıkları her haftanın kar/zararları ayrı bir
hesapta takip edilir. Biriken kar-zarar toplamı yarışmanın sonundaki sıralamayı
hesaplamak için kullanılacaktır.
2.7.
Genel yarışmada tüm pozisyonlar yarışma süresi içinde açılıp, kapatılmalıdır.
Ayrıca her haftanın birincisi ayrı olarak belirleneceğinden tüm yarışmacılar hafta
sonuna açık pozisyon ile girmemelidir.
2.8.
Genel yarışmada yarışmacılar en az 1 lot pozisyon işlem yapmalıdır. En az 1 lot
pozisyon işlem yapmayan yarışmacılar diskalifiye edilir.
2.9.
Genel yarışmada hedge pozisyonu açmak serbesttir.
2.10.
Yarışmacılardan, hesaplarını en iyi şekilde işletmeleri istenir. Yarışmanın
sonunda başlangıç teminatından (25.000 USD'lik sanal teminat'tan) daha fazla olmak
kaydıyla en çok kazanan yarışmacı galip ilan edilir. En çok kazananı belirlemek için
aracı kurum 2.6 maddesinde belirtildiği üzere tuttuğu haftalık kayıtların toplamını
kullanacaktır.
2.11.
3 Haftalık kayıtların toplamı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve bu
sıralamaya göre en yüksek bakiyeye ulaşan yarışmacı genel yarışmayı kazanacaktır.
Yarışmacıların karları eşit olduğu takdirde lot bazında en fazla hacim gerçekleştirmiş
olan yarışmacı galip ilan edilecektir.
2.12.
Hiçbir yarışmacının başlangıç teminatı olan USD 25.000 sanal bakiyenin üstüne
çıkamaması durumunda, kazanan belirlenmez.
3. Haftalık Yarışma:
3.1.
Haftalık yarışmaların ilki, 8 Eylül 2014 saat 00:00'da başlar. Bitiş zamanı 12
Eylül 2014 23:59 piyasa kapanışıdır; ikincisi, 15 Eylül 2014 saat 00:00'da başlar. Bitiş
zamanı 19 Eylül 2014 23:59 piyasa kapanışıdır; üçüncüsü, 22 Eylül 2014 saat 00:00'da
başlar. Bitiş zamanı 26 Eylül 2014 23:59 piyasa kapanışıdır.
3.2.
Haftalık yarışmada yarışmaya hak kazanabilmek için başlangıç tarihinden önce
yarışmaya ve ForexWorld’e kayıt olmak zorunludur.
3.3.
Haftalık yarışmada hedge pozisyonu açmak serbesttir.
3.4.
Genel yarışmaya kayıt gerçekleştirememiş olanlar yarışma haftasından önce
kayıt yaptırarak haftalık yarışmaya ve devamındaki haftalık yarışmalara katılıma hak
kazanırlar.
3.5.
Haftalık yarışmacılara katıldığı haftadan itibaren forex piyasalarında alım-satım
yapabilmeleri için 2.4 maddede belirtilen tarihlerde ve yatırımcının katılım tarihine
bağlı olarak 8 Eylül 2014 00:00 veya 15 Eylül 2014 00:00 veya 22 Eylül 2014 00:00
tarihinde 25.000 USD tutarında sanal teminat ile yarışma hesabı açılır.
3.6.
Haftalık yarışmaya katılan yarışmacıların bakiyeleri her hafta Cuma günü piyasa
kapanışında sıfırlanır ve 3.4 maddesinde belirtilen tarihlerde 25.000 USD sanal bakiye
tanımlanır.
3.7.
Yarışmacılardan, hesaplarını en iyi şekilde işletmeleri istenir. Haftalık
yarışmanın sonunda başlangıç teminatından (25.000 USD'lik sanal teminat'tan) daha
fazla olmak kaydıyla en çok kazanan yarışmacı galip ilan edilir. Yarışmacıların
kapatılmamış açık pozisyonu mevcut ise Cuma gece kapanış fiyatları ile pozisyonların
kapatıldığı varsayılır ve kar zarar bu işlem sonucunda ortaya çıkar. Yarışmacıların
karları eşit olduğu takdirde lot bazında en fazla hacim gerçekleştirmiş olan yarışmacı
galip ilan edilecektir.
3.8.
Haftalık yarışmada yarışmacılar en az 1 lot pozisyon işlem yapmalıdır. En az 1
lot pozisyon işlem yapmayan yarışmacılar diskalifiye edilir.
3.9.
Hiçbir yarışmacının başlangıç teminatı olan USD 25.000 sanal bakiyenin üstüne
çıkamaması durumunda, kazanan belirlenmez.
4. Ödül;
4.1.
Ödül alabilmek için, yarışmacıların yarışma şartlarına ve kurallarına başvuru
sürecinden başlamak üzere tam olarak uymuş olması gerekir. Aksi takdirde ödül
haklarını yitirirler.
4.2.
Yarışma başvuru formunda doldurulması zorunlu kişisel bilgilerinde yanlış
beyanda bulunan yarışmacılar ödül alma hakkını kaybederler.
4.3.
Ödül hakkını kaybeden yarışmacının hakkı, yarışma sonucunda oluşan
sıralamada kendisinden sonra gelen, kar elde etmiş yarışmacıya geçer.
4.4.
Genel Yarışma:
4.4.1.
Genel yarışmanın sonunda birinci olan yarışmacı birincilik ödülü olarak Apple
McBook Pro Retina Display almaya hak kazanır. İkinci olan yarışmacı iPhone 6
telefon almaya hak kazanır. Üçüncü olan yarışmacı VIP Turizm’den 900 TL değerinde
“Mutlu Seyahat Çeki” almaya hak kazanır.
4.5.
Haftalık Yarışma:
4.5.1.
Yarışmacılara, yarışma sonu ödüllerinden farklı olarak haftalık ödül de
verilecektir.
4.5.2.
Yarışma başladıktan sonra birinci, ikinci ve üçüncü haftanın sonunda sadece
birinci olan yarışmacılar VIP Turizm’den 900 TL değerinde “Mutlu Seyahat Çeki”
almaya hak kazanır.
4.5.3.
Birinci, ikinci ya da üçüncü haftanın sonunda ödül alan kişiler, genel yarışmaya
katılma hakkı da elde etmiş iseler ve genel yarışma sonunda da ilk üçe girerlerse genel
yarışmada da ödül almaya hak kazanırlar.
Genel Yarışma:
Yarışmanın birincisi bir adet Apple McBook Pro Retina Display, ikincisi iPhone 6
telefon, üçüncüsü VIP Turizm’den 900 TL değerinde “Mutlu Seyahat Çeki” almaya
hak kazanır.
“Mutlu Seyahat Çeki”
www.vip.com.tr adresinde belirtilen Vip
Turizm’in sunmuş olduğu ürün ve/veya hizmetlerin satın alınması amacıyla kullanılır.
“Mutlu Seyahat Çeki” nin tutarından daha yüksek tutarlı bir ürün/hizmet alındığında
anılan çek bedeli fiyattan düşülecektir. Çekin daha altında bir bedel ile alınan
hizmet/ürün fiyatından arta kalan rakam daha sonra herhangi başka bir ürün/hizmet
alımında kullanılamaz.
Haftalık Yarışma:
Haftalık yarışmanın sadece birincisi Genel Yarışma bahsinde detayları anlatıldığı
koşullar geçerli olmak üzere VIP Turizm’den 900 TL değerinde “Mutlu Seyahat Çeki”
almaya hak kazanır.
Yarışma Yöneticileri:
Telefon : 0212 334 33 55
Salim KASAP (Kaldıraçlı İşlemler Birim Müdürü)
Hasan AYDIN (ŞekerFX Teftiş Kurulu Başkanı)
Erhan GÜRSOY (ŞekerFX Jüri Üyesi)
Yarışma Bilgi Hattı
Telefon : 0212 334 33 55
Elektronik Posta : [email protected]
"MPİ'nin 16.07.2014 tarih 58259698-255.05.02-2270-5885 sayılı izni ile kapsam dışı bırakılmıştır."
Download

Sayı: 04/ - ŞekerFX