Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
2013-2014 Bahar Yarıyılı BÜTÜNLEME Sınavları Programı
II. Yarıyıl
Kodu
ALDE1012
Dersin Adı
Dilbilime Giriş
Gün
07 Temmuz 2014 Pazartesi
Yer
Saat
A2
11:00-12:25
Dersi veren
Ok. Dr. Hülya Bilen / Ar. Gör.
Dr. Barış Konukman
ALDE1011
Almanca Metin Çözümlemeleri
09 Temmuz 2014 Çarşamba
A2
09:30-10:55
Ok. Robert Wegener
ALDE1009
Almanca Dilbilgisi 2
03 Temmuz 2014 Perşembe
A9
12:30-13:55
Ok. Dr. Hülya Bilen
ALDE1010
Alman Edebiyatı Tarihi
30 Haziran 2014 Pazartesi
A2
11:00-12:25
Ok. Günay Develi
ALDE1008
Çağdaş Alman Kültürü
27 Haziran 2014 Cuma
A8
11:00-12:25
Ok. Robert Wegener
Gün
Yer
Saat
IV. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Dersi veren
ALDE2021
15.-17.Y.Y. Alman Kül. ve Ede.
03 Temmuz 2014 Perşembe
A2
11:00-12:25
Yard. Doç. Dr. Şebnem Sunar
ALDE2019
Almanca Dilbilgisi 4
30 Temmuz 2014 Pazartesi
418
12:30-13:55
Ok. Dr. Hülya Bilen
ALDE2052
Anlatı Sanatları
04 Temmuz 2014 Cuma
A8
11:00-12:25
Yard. Doç. Dr. Meral Oraliş
ALDE2020
Almanca Yazılı Anlatım 2
27 Haziran 2014 Cuma
A2
09:30-10:55
Ok. Robert Wegener
ALDE2084
Ortaçağ Alman Edebiyatı
01 Temmuz 2014 Salı
A2
11:00-12:25
Prof. Dr. Mahmut Karakuş
ALDE2088
Çeviri Semineri 2
02 Temmuz 2014 Çarşamba
233
09:30-10:55
Ok. Günay Develi
ALDE2085
Alman Edebiyatında Tiyatro 2
09 Temmuz 2014 Çarşamba
A2
11:00-12:25
Ok. Robert Wegener
ALDE2086
Alman Edebiyatında Roman 2
02 Temmuz 2014 Çarşamba
A2
11:00-12:25
Yard. Doç. Dr. Meral Oraliş
Gün
Yer
Saat
VI. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Dersi veren
ALDE3033
18. Y.Y. Alman Edebiyatı Met.
03 Temmuz 2014 Perşembe
A2
12:30-13:55
Yard. Doç. Dr. Şebnem Sunar
ALDE3038
Edebiyat Çevirisi 2
03 Temmuz 2014 Perşembe
A2
11:00-12:25
Yard. Doç. Dr. Şebnem Sunar
ALDE3037
Medya Semineri 2
27 Haziran 2014 Cuma
418
15:30-16:30
Doç. Dr. Ersel Kayaoğlu
ALDE3034
Sözdizim Anlambilim
27 Haziran 2014 Cuma
418
12:30-13:55
Doç. Dr. Canan Şenöz Ayata
ALDE3036
Karşılaştırmalı Edebiyat
01 Temmuz 2014 Salı
233
09:30-10:55
Prof. Dr. Mahmut Karakuş
ALDE3032
Alman Ede. Çağdaş Akımlar 2
08 Temmuz 2014 Salı
A2
09:30-10:55
Yard. Doç. Dr. Şebnem Sunar
ALDE3090
Disiplinlerarası Çalışmalar 2
02 Temmuz 2014 Çarşamba
A2
09:30-10:55
Yard. Doç. Dr. Meral Oraliş
ALDE3039
Almanca Uzmanlık Dili 2
07 Temmuz 2014 Pazartesi
A2
11:00-12:25
Ok. Dr. Hülya Bilen / Ar. Gör.
Dr. Barış Konukman
VIII. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
Gün
Yer
Saat
Dersi veren
ALDE4047
Dilbilim Çalışmaları 2
27 Haziran 2014 Cuma
418
14:00-15:25
Doç . Dr. Canan Şenöz Ayata
ALDE4049
Edebiyat Çevirisi 4
03 Temmuz 2014 Perşembe
A2
12:30-13:55
Yard. Doç. Dr. Şebnem Sunar
ALDE4048
Medya Semineri 4
27 Haziran 2014 Cuma
418
15:30-16:30
Doç. Dr. Ersel Kayaoğlu
ALDE4092
Kültürlerarası Çalışmalar 2
08 Temmuz 2014 Salı
233
09:30-10:55
Prof. Dr. Mahmut Karakuş
ALDE4045
20. Y.Y. Alman Kültürü ve Ed.
30 Haziran 2014 Pazartesi
A2
09:30-10:55
Ok. Günay Develi
ALDE4050
Almanca Uzmanlık Dili 4
03 Temmuz 2014 Perşembe
A9
14:00-15:25
Ok. Dr. Hülya Bilen
ALDE4046
20. Yüzyıl Alman Ed. Metinleri
04 Temmuz 2014 Cuma
A8
09:30-10:55
Yard. Doç. Dr. Meral Oraliş
Prof. Dr. Mahmut Karakuş
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Download

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2013