sağlık
Biontoloji:İnsanı inceleme sanatı
Dr. Henri Chenot tarafından ortaya konan biontoloji, hastalıkları incelerken insanı ruh ve
beden ile bir bütün olarak ele alan, zamanın geçişi ile birlikte insanda oluşan tüm değişiklikleri
inceleyen, bu değişikliklerin yaptığı etkileri bir ölçüde yönetmeyi öğreten bir bilim dalıdır.
KARDİYOLOG DR. DEMET ERCİYES
T
ıp tahsili verilirken fakültede bize tıbbın babası sayılan
Hipokrat’ın sözleri de öğretilir. Diplomamızı alırken de
Hipokrat Yemini ederiz. Hipokrat’ın en önemli sözlerinden biri olan “Hastalık yoktur, hasta vardır”ın anlamı çok derin ve kapsamlıdır. Bu söz bize her hastalığın
farklı kişilerde kendini farklı gösterebildiğini ve tedaviye yaklaşımın da farklı olması gerektiğini hatırlatır.
DUYGULARIN ROLÜ
İnsan vücudu öyle mükemmel yaratılmıştır ki, her organın, her
hücrenin ve her hücre içindeki elemanların özellikleri de görevleri
de farklıdır. Hücre çekirdeğindeki DNA’nın, kromozomların taşıdığı özellikler farklıdır ve tüm bunlar vücudun çalışması için gerekli hayati özellikleri belirler. Organların birbiriyle uyumlu şekilde
çalışmasını sağlayan mekanizma çoğu zaman bizim sebep olduğumuz dış etkenlerle dengesini kaybeder ve hastalıklar ortaya çıkar.
Her bireyin taşıdığı DNA özellikleri farklıdır. Bu özellikler adli
22 | D-LIFE ARALIK 2013
tıpta insanların kimliklerini belirlemede kullanılır. Vücudun yapıtaşı olarak adlandırdığımız DNA’lardaki bu farklılık kişiler arasındaki yapısal farklılıkları da belirler. İnsanı incelerken unutmamak
gerekir ki, onu sadece organların oluşturduğu sistemlerin uyum
içinde çalıştığı bir makine gibi ele almamak gerekir. Her insanın
farklı bir huyu, düşünce yapısı, karakteri vardır. Bu karakter her ne
kadar genlerden, yani anne-babanın taşıdığı özelliklerden, çevresel
faktörlerden, eğitim ve kültürden etkilense de, bunların hepsi bir
dereceye kadardır. Herkes olayları, dışarıdan gelen etkileri şahsına
özgü bir şekilde algılar, yorumlar ve tepki gösterir.
Nasıl ki insanın karakteri ve bunu ortaya koyuş şekli zaman
içinde değişebiliyorsa, örneğin çocuklukta farklı, erişkinlikte farklı olabiliyorsa, aynı şekilde hayatı boyunca yaşadığı tecrübeler de
karakterinde bazı değişikliklere yol açabilir. İyilik, dürüstlük gibi
temel kavramlar değişmese de, örneğin önceden çok verici ve sosyal olan bir insan yaşadığı olumsuz tecrübelerle insanlardan uzaklaşabilir.
SANAT ESERİ
Tıpta hep bahsedilen ve kişiden kişiye değiştiği söylenen özelliklerden, organların çalışma şekilleri, hastalıklara karşı tepkileri, vücudun direnci, kas gücü vs. zaman içerisinde aynı kişide döneme göre
farklılıklar gösterebilir. İnsan hayatının farklı evrelerini farklı şekilde yaşar. Yaşlanmanın kişinin görünümünde yol açtığı değişiklikler
hem vücudunda hem de karakterinde pek çok değişikliğe yol açar.
Dr. Henri Chenot tarafından ortaya konan biontoloji, insanı ruh
ve beden ile bir bütün olarak ele alan, zamanın geçişi ile birlikte onda
oluşan tüm değişiklikleri inceleyen, bu değişikliklerin yaptığı etkileri bir ölçüde yönetmeyi öğreten, inceleyen bir bilim dalıdır. Zamanın
geçişi sadece insanın yaşlanmasını değil, hayatı boyunca geçirdiği
değişik evreleri de kapsar. Bu evreler biyolojik olarak vücuttaki hormonlar, yaşanan olaylar, yaşam tarzındaki değişiklikler, beslenme
alışkanlığındaki değişiklikler, hatta yaşadığı yer, ülke değişiklikleri
gibi pek çok etkenden etkilenir.
İnsanı incelemek muhteşem bir sanat eserini incelemek gibidir.
Her insan kendine özgü farklılıklar taşır, gösterir. Bunları bir sanatkar gibi görmek, hissetmek ve yorumlamak gerekir.
Biontoloji , “yaşlılık tedavisi” anlamına gelen gerontoloji terimine
bir alternatif oluşturur ve zamanın vücudumuzda yol açtığı değişimlerle, bir başka deyişle yaşlanmayla yakından bağlantılı yeni bir sağlık bilimi konseptini tanımlamak üzere kullanılır.
Biontolojii çalışmaları ile Dr. Henri Chenot, insana bütünsel bir
şekilde yaklaşarak zamanla vücudun içerisinde gerçekleşen değişimler üzerine derinlemesine bir araştırma yapmayı amaçlar. Bu
değişimlerin doğumumuz ile başladığını kabul etmek ve ardından
fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığımız üzerine düşünmek gerekir. Zehirlenme sadece dengesiz beslenme veya fazla toksin üretimi sorunu
değil, vücut ve zihin arasında ahenk eksikliğinin de sonucudur. Hayatın uyumunu korumak için vücudumuzun üç doğal işlevi vardır:
1-Eliminasyon (Detoksifiye etmek, biriken toksinlerin, atıkların atılması)
2-Asimilasyon (Hücrenin ihtiyacı olan yaşamsal maddelerin kullanılması)
3-Rejenerasyon (Onarma)
Biontoloji, bedenin şekil ve estetiğini önemseyerek, zihin, bilinçaltı ve vücut arasındaki bağı yok etmeden vücuda genel bir bakış
açısı ile odaklanmaktadır.
Kişiyi beden ve zihin olarak bir bütün halinde incelemek ve
neticeye göre izlenmesi gereken yolu tarif etmek, bu yolda kişiyle
beraber ilerlemek Chenot Metod’un esas prensiplerindendir. D-Life
olarak biz de aynı prensibi benimsiyor ve bu konuda çok önemli bir
adım atıyoruz. Çok daha mükemmel bir şekilde hizmet vermek üzere dünyaca ünlü, kendini ispatlamış, tanınan ve takdir gören, sadece
kilo vermenin ve arınmanın çok ötesinde medikal nitelik kazanmış
spa terapileri kırk yılın üzerinde bir deneyimle sunan Henri Chenot
Metodu ilk olarak Ulus’ta, daha sonra da yatılı merkezlerimizde uygulamaya başlıyoruz.
ARALIK 2013 D-LIFE
| 23
Download

Devamı - D-LIFE