48.TOD ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ ( 2014 )
TCOD İNTERAKTİF VİDEO KULUP TOPLANTI PROGRAMI
48-th TOS NATIONAL OPHTHALMOLOGY CONGRESS ( 2014 ) INTERACTIVE VİDEO CLUB MEETING PROGRAM of TROS
48-й НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС ТОО ( 2014 ) ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНОГО СОБРАНИЯ
VİDEO КЛУБА
Dr. Süleyman
KAYNAK-0011
Türkiye
Oturum Başkanları – Session Chairmen – Председатели сессии
Dr. Zafer
SIDIKOV-0794
Özbekistan
Dr. Asizbek
ESHMAMBETOV-0752
Kırgızistan
Olgu prezantasyonları - Case presentations – Презентации клинических случаев
OLGU/СЛУЧАЙ -1
OLGU/СЛУЧАЙ -2
Travmatik kornea hastalıklarının
tedavisinde konjonktival flep
uygulamasının etkinliği
Bilateral arka polar kataraktlı olguda
cerrahi yaklaşım
Dr. Gürsoy ALAGÖZ-0820
Dr. Emil HÜSEYNOV-0818
Dr. Emil HÜSEYNOV-0818
Dr. İsmail HALİLİ-1359
Akademik Zarifa Aliyeva adına Milli
Oftalmologiya Merkezi,
Bakü-Azerbaycan
TC-SB-Sakarya Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Sakarya-Türkiye
Dr. Gürsoy ALAGÖZ-0820
OLGU/СЛУЧАЙ -3
OLGU/СЛУЧАЙ -4
Ön-arka segment tutulumlu penetran
yaralanmalı gözde, kombine ön
segment rekonstrüksiyonu ve pars
plana vitrektomi
Siderozis olgusunda pars plana
vitrektomi
Dr. İsmail HALİLİ-1359
Dr. Hakan DURUKAN
1. Tiran Askeri Hastanesi, Göz Hst
Kliniği, Tiran-Arnavutluk
2.GATA Göz Hastalıkları AD
Ankara-Türkiye
Dr. Anar RAHİMOV-0838
Dr. Hakan DURUKAN
Dr. Anar RAHİMOV-0838
OLGU/СЛУЧАЙ -5
OLGU/СЛУЧАЙ -6
Vitrektomize gözde gelişen matür
kataraktın özellikleri
Enkapsüle bleb gelişen
trabekülektomili hastalarda
Mitomisin C ile bleb iğneleme tekniği
Dr. Nilüfer KOÇAK-1010
Dr. Mahmut KAYA
Dr. Taylan ÖZTÜRK
Dr. Süleyman KAYNAK-0011
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göz Hastalıkları AD-İzmir-Türkiye
Dr. Aziz YULDAŞEV-1271
Dr. Nilüfer KOÇAK-1010
OLGU/СЛУЧАЙ -7
Dr. Banu ŞATANA-0610
Dr. Olimzhon RUZUBAEV-0383
Dr. Berna BAŞARIR-0596
Dr. Çiğdem ALTAN-0121
Dr. Ahmet DEMİROK-0140
1.SB Beyoğlu Dr. Reşat Belger Göz HstEAH, İstanbul-Türkiye
2.SB, Milli EAH, 2.Göz Cerrahi bölümü,
Bişkek-Kırgızistan
Dr. Aziz YULDAŞEV-1271
Dr. Banu ŞATANA-0610
Dr. Çiğdem ALTAN-0121
Dr. Berna BAŞARIR-0596
Dr. Ahmet DEMİROK-0140
1.SB, Milli EAH, 2.Göz Cerrahi
bölümü, Bişkek-Kırgızistan
2.SB Beyoğlu Dr. Reşat Belger Göz
Hst-EAH, İstanbul-Türkiye
OLGU/СЛУЧАЙ -8
Pediatrik afak glokomlarda Ahmed
glokom valv implantasyonu
Dr. Banu ŞATANA-0610
1.Askeri Hastane, Göz Hst. Kliniği
Bakü-Azerbaycan
2.GATA Göz Hastalıkları AD
Ankara-Türkiye
Sorunsuz Derin Anterior Lameller
Keratoplasti (DALK) sonrası nadir
görülen bir komplikasyon: 360
derece alıcı yatakta sınırlı ikincil ön
kamara ve spontan rezolüsyonu
Dr. Anar İSMAYİLZADE-1323
Dr. H.Elvin ÇAYLAK YILDIZ-0205
Dr. Anar İSMAYİLZADE-1323
SB.Haydarpaşa Numune EAH, Göz
Hst. Kliniği, İstanbul-Türkiye
Dr. Hatıra QOCAYEVA-1405
OLGU/СЛУЧАЙ -9
OLGU/СЛУЧАЙ -10
Patlama sonucu gözde yaygın yabancı
cisimler olan olguya yaklaşım
Femtosaniye Lazer ile Keratoplasti
Uygulamaları
Dr. Hatıra QOCAYEVA-1405
Dr. Faik ORUÇOĞLU-0441
Dr. Aysel ALİYEVA-1177
Dr. Faik ORUÇOĞLU-0441
1.Askeri Hastane, Göz Hst. Kliniği
Bakü-Azerbaycan
2. Bir İnci Göz Hastanesi,
İstanbul-Türkiye
Dr. Aysel ALİYEVA-1177
OLGU/СЛУЧАЙ -11
OLGU/СЛУЧАЙ -12
Tiroid orbitopatide dekompresyon
ameliyatı
Travmatik komplike retina
dekolmanlı bir olguya yaklaşım
Dr. Levent AKÇAY-0161
Dr. Selim DOĞANAY-1167
Dünya Hastanesi-Altunizade,
İstanbul-Türkiye
Dünya Göz Hastanesi
Bursa-Türkiye
Dr. Levent AKÇAY-0161
Dr. Selim DOĞANAY-1167
OLGU/СЛУЧАЙ -13
OLGU/СЛУЧАЙ -14
Aynı seansda katarakt ve аçık açılı
glokomun kapsamlı tedavisi
Kapsül ve/veya zonül yetmezlikli
olguların tedavisinde tek parça
katlanabilir arka kamara göz içi
lenslerinin irise sütürlü olarak
kullanılması
Dr. Gürsoy ALAGÖZ-0820
Dr. Muharram PİRMATOV-0785
Dr. Muharram PİRMATOV-0785
1.Tusi adına klinka,
Bakü-Azerbaycan
2.Bir İnci Göz Hastanesi,
İstanbul-Türkiye
Akademik Z.Aliyeva adına Milli
Oftalmoloji Merkezi,
Bakü-Azerbaycan
Dr. Gürsoy ALAGÖZ-0820
TC-SB-Sakarya Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Sakarya-Türkiye
Video filmler maksimum 5 dakikaya edit edilmiş olmalıdır.
Video sunumu + İnteraktif tartışma dahil, bir olgu için süre 6 dakikayı geçmemelidir.
Sunular, kongrede en geç toplantı saatinden 2 saat önce TCOD Video Kulübü toplantısı adına SUNU TESLİM bürosuna verilmiş
olmalıdır.
Download

Oturum Başkanları – Session Chairmen – Председатели сессии Dr