T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İSTANBUL İLİ ÇEKMECE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
"SAĞLIK SISTEMI VE HEMŞIRELIK" SEMPOZYUMU 08 MAYIS 2014
09:00-09:30 KAYIT
09:30-10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
M. Sc Demet YURTSEVER Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürü
Uzm. Dr. Necati Taşkın Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi
Doç. Dr. Fatma Nur KESİKTAŞ (İstanbul İli Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı)
10:00-10:30 Konferans 1: Günümüzde Hemşirelik ve Hemşirelik Sorunları(Büyük Resmi Görmek)
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM(İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim
Anabilim Dalı Başkanı)
Tartışma
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:15 Panel 1: Hemşirelik Meslekleşme Süreci, Stratejiler ve Öneriler (Hemşirelik Mesleğinde
Değişim)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nezihe BEJI(İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı)
Hemşirelik Mesleğinde Araştırma
Konuşmacı: Prof. Dr. Nursen NAHÇIVAN(İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı
Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi)
Hemşirelik Mesleğinde Yönetim
Konuşmacı: Doç. Dr. Ülkü BAYKAL(İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte
Yönetim Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi)
1
Hemşirelik Mesleğinde Eğitim
Konuşmacı: Doç. Dr. Hülya KAYA (İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Eğitim
Anabilim Dalı Başkanı)
Hemşirelik Mesleğinde Uygulamalar
Konuşmacı: M.sc Hem. Bengü AKSOY( Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hizmet
İçi Eğitim Koordinatörü)
Tartışma
12:15-13:15 YEMEK ARASI
13:15-15:15 Panel 2: Hemşirelikte Haklar ve Sorumluluklar ve Beklentiler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
Hemşirelikte Tıbbi Müdahaleden Doğan Hak ve Yükümlülükleri(Örnek Yüksek Mahkeme Kararları)
Konuşmacı: Avukat Halide SAVAŞ
Hemşirelikte Örgütlenme Hakları
Konuşmacı: Dr. Hem. Betül SÖNMEZ(İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
Kalite Sistem Sorumlusu)
Tartışma
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:45 Konferans 2: Hemşirelik Mesleğindeki Değişim Süreci(Tartışma Ve Öneriler)
Kolaylaştırıcılar: Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM(İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı)
Tartışma Katılımcılarla gerçekleştirilecektir.
16:45-17:00 Değerlendirme ve Kapanış
Tarih: 08.05.2014 Saat: 09:00‐17:00
Yer: İBB Ali Emiri Kültür Merkezi Mimar Sinan Mah., Akşemsettin Cd No:52, Karagümrük/Istanbul
İletişim Bilgileri: İstanbul İli Çekmece Kamu Hastaneler Birliği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü
Bengü AKSOY Tel: (0212) 404 15 00 /Dahili:2088
Kayıt Mail: [email protected]
Web: www.kanunieah.gov.tr
Twitter: twitter.com/kanunieah
2
ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Selami ALBAYRAK ( İstanbul Sağlık Müdürü)
ONUR KURULU
Prof. Dr. İhsan BAKIR ( İstanbul İli Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri)
Doç. Dr. Fatma Nur KESİKTAŞ (İstanbul İli Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı)
M.Şemsettin DÖĞÜCÜ (İstanbul İli Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı)
Op. Dr. Murat HANÖZÜ (İstanbul İli Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı)
Uz. Dr. Necati TAŞKIN İstanbul İli Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim
Anabilim Dalı Başkanı
SEMPOZYUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM (İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim
Anabilim Dalı Başkanı)
M. Sc Demet YURTSEVER (İstanbul İli Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)
DÜZENLEME KURULU
M. Sc Bengü AKSOY (Kanuni Sultan Süleyman E.A.H. Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü)
Uz. Hem Mümine MUTLU (Kanuni Sultan Süleyman E.A.H. Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü)
Hem. Zerrin SERCAN(Kanuni Sultan Süleyman E.A.H. Bölüm Koordinatörü)
Hem. Necla TÜRKSEL(Kanuni Sultan Süleyman E.A.H. Bölüm Koordinatörü)
SEKRETERLER
M. Sc Aylin ARAS ERBAŞI(Kanuni Sultan Süleyman E.A.H. Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü)
M. Sc Nalan ÖZTÜRK(Kanuni Sultan Süleyman E.A.H. Bölüm Koordinatörü)
Hem. Aylin YILDIRIM(Kanuni Sultan Süleyman E.A.H. İKK Hemşiresi)
Toplantıya katılım ücretsizdir. Katılımcılara program sonrasında katılım belgesi verilecektir.
3
Download

1 tc sağlık bakanlığı türkiye kamu hastaneleri kurumu istanbul ili