2014
2015
İnformel Eğitim - çocukistanbul
İNFORMEL EĞİTİM - çocukistanbul
HAKKINDA
İnformel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri (çocukistanbul), çocukların formel eğitim alanı dışında ve
yanı sıra, akranlarıyla birlikte eşit ve paylaşımcı bir ortamda eğlenerek öğrenecekleri, birey olarak
kendilerini tanıyacakları, beceri ve kavrayışlarını geliştirip zenginleştirecekleri kalıcı ve nitelikli ortam
ve fırsatlar oluşturmayı amaçlamaktadır.
çocukistanbul, Hands On International (Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği) üyesi ve Türkiye
temsilcisidir.
FAALİYET ÖZETİ
Eğitim Programları ve Etkinlikler
çocukistanbul faaliyetlerine 2011 yılında başlamış, 2012-13 eğitim döneminden bu yana da İstanbul
Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde, Enerji Müzesi merkezli eğitim programlarını
üstlenmiştir. çocukistanbul’un bir kurucu ortağının, 2007 yılından bu yana santralistanbul’da eğitim
koordinatörü olarak program hazırlama ve yürütme sorumluluğunu üstlenmiş olması, tüm bu
deneyim, birikim ve sürekliliğin çocukistanbul bünyesinde devamlılığını sağlamıştır.
Temel Faaliyetler
çocukistanbul çalışmalarını çocukistanbulEnerji, çocukistanbulBilim, çocukistanbulAtölye ve
çocukistanbulSergi ana başlıkları altında sürdürmektedir.
çocukistanbul, misyonu doğrultusunda okul dışı ortamlardan her kesimden çocuk ve gençlerin
yararlanmalarını hedeflemekte ve destekçi/sponsor katkısıyla program ve etkinliklerini devlet
okullarına pozitif ayrımcılık yaparak mümkün olan oranda ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir.
Son 3 yıl eğitim öğretim döneminde sadece belirtilen başlıklar altında gerçekleştirilmiş olan
Okul Eğitim Programlarına yaklaşık 35 bin öğrenci katılmış, hafta sonu atölye programları ve
interaktif geçici sergi etkinliği ile birlikte çeşitli yaş gruplarından erişilen toplam çocuk sayısı 50
bini aşmıştır.
İnformel Eğitim - çocukistanbul Haziran 2014
Page 1
Yukarıdaki tablo, sadece hafta içi rezervasyonlu okul eğitim programları bilgisini yansıtmaktadır.
Eğitim Programlarına katılımın okullara göre dağılımı ise ortalama olarak %65,4 Devlet ve %34,6 Özel
Okul şeklinde gerçekleşmiştir.
 Diğer Etkinlikler
İnformel Eğitim – çocukistanbul yukarıdaki “temel” faaliyetleri yanısıra sadece 2013-14 eğitimöğretim dönemi süresi içinde aşağıdaki etkinlik ve çalışmaları gerçekleştirmiştir;
ERG İyi Örnekler Konferansı: Son 2 yıldır Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi (ERG)’nin
düzenlediği “İyi Örnekler Konferansı”na davet edilen İnformel Eğitim her iki yılda da iki ayrı konu
başlığı altında eğitimcilerle 3’er saatlik interaktif atölye programları gerçekleştirmiş, ayrıca ERG’nin
2013 yılında Kars ve Iğdır illerinde düzenlenen “seçilmiş örnekler” konferanslarında da programını bu
illerde eğitimcilerle paylaşmıştır.
Öğretmen Eğitimleri: 2013 yılında başlatılan “Öğretmen Eğitimi” programı 2014 yılında da
zenginleşen bir içerikle devam etmektedir.
Tarih Vakfı Dünya Kenti İstanbul Sergi etkinliği: 15 Ocak-22 Şubat arası Galata Rum Okulunda
düzenlenen Yine, Yeni: Dünya Kenti İstanbul sergisinin 23 Şubat’ta gerçekleşen “İstanbul Hayali’ne
Şenlik” kapanış günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “İstanbul’a Çocuk Eli Değiyor” etkinliği.
Hands On International 2013 Stockholm Konferansı: İnformel Eğitim, 2 yılda bir gerçekleşen Hands
On International’ın Stockholm’de yapılan 9. Konferansına Türkiye’den davetli konuşmacı olarak
katılmıştır.
İnformel Eğitim - çocukistanbul Haziran 2014
Page 2
Uluslararası ilişkiler
çocukistanbul, uluslararası kurum, organizasyon ve proje işbirlikleri ile informel eğitim alanında geniş
bir uluslararası ağın aktif bir üyesidir. Bu temelde zengin bir deneyim paylaşımı ve birikim inşa etmiş,
aynı zamanda bu alanda ülkemizi de temsil etmiş ve etmektedir.
İnformel Eğitim – çocukistanbul Hands On International Türkiye temsilcisidir.
http://www.hands-on-international.net/pages/ambassadors.asp?p=1-0
 Proje Ortaklıkları
Londra Bilim Müzesi ile işbirliği ve program ortaklığı ile 2012-13 eğitim döneminden bu yana
sürdürülmekte olan, bilim ve bilimsel düşünce temalı interaktif atölyeler programı:
(Mystery Boxes / Gizemli Kutular)
ZOOM Kindermuseum/Viyana ile “Flying High” sergi etkinliği ve “Kim Bilim İnsanıdır?”
ortak projeleri
EU SiS Catalyst Mentoring Project kapsamında ZOOM Kindermuseum ile birlikte
Türkiye partneri ve “Çocuklarla Bilim Buluşmaları” program geliştirmesi
SiS Catalyist / ECU Net’in Avrupa Birliği Komisyonu için hazırladığı “What We Recommend” (Ne
Öneriyoruz?) fokus grup çalışması Türkiye uygulaması
conservatoire national des arts et metiers / Paris işbirliği ile bilim ve mühendislik
temalı “ENGINEER” atölye programları serisi
 Uluslararası üyelikler
Hands on International (Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği) üyesi ve Türkiye
Temsilcisi
ECU Net (Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliği) üyesi ve aktif katılımcısı
İnformel Eğitim - çocukistanbul Haziran 2014
Page 3
PROGRAM SPONSORLARIMIZ
2011-2014 son üç yıllık dönemde çocukistanbul’un çeşitli program ve etkinliklerinin %90’ı aşan
oranlarda ücretsiz gerçekleşmesini ve böylelikle her kesimden çocuklara ulaşmasını olanaklı kılmış
olan destekçilerimize teşekkür ederiz.
2013-14 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM…
çocukistanbulEnerji
 Enerji Eğitim Programı
“Bugün burada elektrik hakkında çok şey öğrendim.Nasıl elde edilebildiğini , bizim ne kadar
çok elektrik harcadığımızı buradaki enerji bisikletine bindiğimizde gördüm. Elektrik ve enerji
kavramlarına artık çok farklı bakıyorum. Katıldığım en güzel geziydi.” 5. Sınıf Öğrencisi
“Bence burası çok güzel bir yer.Muhteşem şeyler var. Ayrıca herşeye dokunabilmek en
güzeli.Plazma küreye dokunmak harikaydı...” 4.Sınıf Öğrencisi
Bugün burada çok mutlu oldum. Çünkü yeni şeyler öğrendim ve eğlendim.En
sevdiğim gezi elektrik gezisi oldu. (3.sınıf öğrencisi)
İnformel Eğitim - çocukistanbul Haziran 2014
Page 4
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Enerji
Müzesi’nde çocukistanbul tarafından yürütülen çocuklara ve gençlere
yönelik “Enerji Eğitimi Programından” her yıl farklı yaş gruplarından 7 bini
aşkın öğrenci yararlanmaktadır.
çocukistanbulEnerji başlığı altında gerçekleştirilen Enerji Eğitim
Programları, enerji tasarrufu, verimliliği ve alternatif enerji kaynakları
temalarına odaklanmış olup, eğitim konusunda misyonunu “bugünün
etkin aktörleri ve geleceğin enerji tüketicileri ve karar vericilerinin
eğitimi” olarak belirlemiştir.
Programların içeriği 3-6 yaş okul öncesinden 16-18 yaş grubuna kadar 4
farklı yaş grubuna dönük olarak ilgili yaş gruplarının duygusal, sosyal,
zihinsel gelişimleri ve müfredat bağlantısı göz önünde bulundurularak
oluşturulmuştur.
Çocuklar hemen her şeye dokunabildikleri Enerji Müzesinde, Müze’nin tarihi, tükenen ve alternatif
enerji kaynakları, enerji tasarrufu ve verimliliği ile elektriğin elde edilme yöntemleri gibi konularda
çeşitli oyun, aktivite ve çalışma kağıtları ile zenginleştirilmiş interaktif bir programa katılmaktadırlar.
Program, Enerji Oyun Alanı’nda yer alan ve tüm yaş gruplarının ilgisini çeken elektrik ve enerji temalı
interaktif ünitelerin deneyimlenmesiyle tamamlanmaktadır.
 Okullarla Enerji Oyunları - “Enerji bir oyun değildir… Ya da öyle midir?”
Enerji Eğitim programı 2014-15 eğitim döneminde Okullarla Enerji Oyunları serisi ile
zenginleştiriyor. Okul grupları, gerek enerji kaynaklarının nitelikleri, gerekse de günlük yaşamda
verdiğimiz her kararın bu alanda geleceği nasıl etkilediği konusunda algı ve bilgilerini bir dizi eğlenceli
ve öğretici “enerji oyunu” oynayarak geliştirecekler.
2007 yılından bu yana devam etmekte olan ve her yıl farklı yaş gruplarından yaklaşık 7.500
öğrenci, genç ve çocuğun katılmakta olduğu Enerji Eğitimi Programları 2014-15 yılı ve
sonrasında zenginleşerek devam edecektir.
http://www.cocukistanbul.org/cocukistanbulenerji/enerji-egitim-programi/
İnformel Eğitim - çocukistanbul Haziran 2014
Page 5
çocukistanbulBilim
 Gizemli Kutular
“Bilim insanlarının her engele karşı yine de çabaladıklarını öğrendim. Ve de ben bilimin
yaşlı, güzel, çirkin, kadın, erkek, engelli, hiç bir ayrımcılık yapılmadığını, hepsinin birer bilim
insanı olabileceğini öğrendim. Sadece becerileri kullanmak yetermiş..” 4. Sınıf Öğrencisi
“Gizemli Kutuları gerçekten merak ediyorum ama onu açmak istemiyorum. Deney
yaparak, düşünerek, bilgi edinerek bulmak istiyorum aynı bilim insanları gibi. Ve o
kutunun içindekileri bulana kadar vaz geçmeyeceğim. Zaten merak etmek bilim
insanlarının bir özelliğidir.” 7. Sınıf Öğrencisi
“… Kendimi bu çalışmadan sonra ünlü bir bilim kızı gibi görüyorum.” 5. Sınıf
Öğrencisi
2012 – 2013 eğitim yılında uygulamaya alınan ve Londra Bilim
Müzesi lisans ve işbirliği ile gerçekleştirilen bilim ve bilimsel
düşünce temalı “Gizemli Kutular Eğitim Programı”, 10 -15 yaş
grubu öğrencileri hedeflemektedir. Programa katılan çocuklar,
“Gizemli Kutular”ın içinde ne olduğunu bilimsel düşünme
süreçleri izleğinde araştırıyorlar, grup çalışması ortamında
bulgularını tartışıyor, karar veriyor, sunuyor ve savunuyorlar.
santralistanbul’da gerçekleşen interaktif atölyelere , İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve
destekçi kurumlar katkısıyla 2012-13 eğitim döneminde 5.300, sömestr döneminde TEGV Eğitim
Parklarında 350 olmak üzere toplam 5.650 öğrenci ücretsiz olarak, 2013-14 eğitim döneminde ise
Adana uygulaması dahil yaklaşık 6.250 öğrenci (%92’si ücretsiz) katılmıştır.
Gizemli Kutular program uygulamasına 2014-15 yılında İstanbul’da devam edilecek ve yanı sıra
programın Adana ile başlamış olan İstanbu dışı uygulaması STK ve Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri işbirlikleri ile yaygınlaştırılacaktır.
http://www.cocukistanbul.org/cocukistanbulbilim/gizemli-kutular/
İnformel Eğitim - çocukistanbul Haziran 2014
Page 6
 Kim Bilim İnsanıdır?
Viyana ZOOM Kindermuseum partnerliği ile gerçekleşen ortak
proje, çocukların bilim insanlarına ilişkin tek tip (stereotypic)
algılarını açığa çıkartmayı, dönüştürmeyi ve farklı bilimsel
çalışma alanlarına ilişkin farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan
interaktif bir atölye çalışmasıdır. Nisan-Mayıs 2014 döneminde
İstanbul ve Viyana’da eş zamanlı olarak 300’er adet öğrenci ile
gerçekleştirilen programın sonuçları karşılıklı olarak konsolide
edilecek ve ortak bir sergi ile sonlandırılacaktır.
Başarıyla yürütülen Kim Bilim İnsanıdır programı, “Bilim İnsanı Ne Yapar?” temasına
odaklanarak 2014-15 eğitim döneminde sürdürülecektir.
http://www.cocukistanbul.org/cocukistanbulbilim/kim-bilim-insanidir/
 Çocuklarla Bilim Buluşmaları
Çocukları merak ettikleri konularda, bir interaktif konferanslar
serisi ile bilim insanlarıyla buluşturmayı amaçlayan program,
Türkiye’den çocukistanbul’un partner olarak katıldığı ve Avrupa
Komisyonu tarafından finanse edilen “SiS Catalyst Mentorluk
Programı” çerçevesinde geliştirildi. Çocuklarla Bilim Buluşmaları
serisinin ilk yılı uygulaması, 2014 yılını ilkbaharında 3 ayrı temada
6 konferans olarak gerçekleştirildi:
o
o
o
“Burun Bilir” Doç Dr Uygar Tazebay
“Yıldızlar Konuşuyor” Prof Dr Ali Alpar
“Duygularımıza Yolculuk” Yrd Doç Dr Murat Paker
8-11 yaş grubunu hedefleyen her bir konferans bir kez hafta içi okul grupları, bir kez de aileleriyle
birlikte çocukların katıldığı hafta sonu etkinlikleri olarak düzenlendi. Çocuklar bir üniversite
ortamında bilim insanlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadılar, sordular, aktif olarak katıldılar,
eğlendiler, öğrendiler. İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde gerçekleşen bilim
buluşmalarında yaklaşık toplam 750 katılımcı bilim insanlarıyla buluştu.
İnformel Eğitim - çocukistanbul Haziran 2014
Page 7
Çocuklarla Bilim Buluşmaları serisi 2015 yılı ve takip eden yıllarda okul grupları ve çocuklarıyla
birlikte aileleri kapsayacak şekilde sürdürülecektir.
 “ENGINEER”
Avrupa Birliği 7.çerçeve programı kapsamında yürütülen ENGINEER projesi, Boston Museum of
Science tarafından geliştirilen “EiE” (Engineering is Elementary) modelini temel alan, çocukların farklı
bilim ve mühendislik alanlarında basit materyal kullanımıyla tasarım yaptıkları, araştırarak, soru
sorarak ve sorun çözerek bilim ve mühendislik alanı ile tanıştıkları bir dizi atölye çalışmasını
kapsamaktadır.
Program, proje katılımcılarından
işbirli ile gerçekleştirilecektir.
conservatoire national des arts et metiers / Paris
İnformel Eğitim – çocukistanbul tarafından adapte edilerek uygulanacak ENGINEER interaktif
atölyeler programı, 2014-15 eğitim döneminde hafta içlerinde okul gruplarını kapsayacaktır.
Hafta sonlarında ise aile atölyeleri olarak planlanmaktadır.
çocukistanbulAtölye
“Çocukların İstanbul’u”…..
8 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında, her Cumartesi Columbia
Üniversitesi’nin USA Newyork dışında 8 ülke ve kentten sonra
Türkiyede kurduğu 9. “kent laboratuarı” olan Studio X - İstanbul
işbirliğiyle ve Studio-X’in mekanında gerçekleştirilen interaktif
atölyelerde çocuklar yaşadıkları şehri keşfettier, sorguladılar
ve yaratıcılıklarını kullanarak hayallerindeki İstanbul’u çizerek, yeniden
inşa ettiler.
İnformel Eğitim - çocukistanbul Haziran 2014
Page 8
çocukistanbul’un içerik ve uygulamasını yaptığı, 4 tema ve 7 farklı atölyeden oluşan Çocukların
İstanbul’u serisi, çocukların yaşadıkları şehir ile ilgili algı, görüş, düşünce ve isteklerini yansıttıkları
değerli çıktılar ortaya koydu. Bu çıktılardan yola çıkarak proje, “büyüyen metropolde büyümek”
başlıklı bir sergi ile tamamlandı.
Çocukların İstanbul algısı, hayali, farkındalıkları, talep ve ihtiyaçlarının da yansıtacağı yaratıcı,
keyifli ve nitelikli interaktif atölye çalışmaları ve etkinlikler, 2014-15 dönemi ve sonrasında bir
“çocukistanbul şehir laboratuarı” olarak devam edecek. Çocuklar kent üzerinde düşünmeye,
tüm yaratıcılıklarıyla onun bir nesnesi değil bir öznesi olarak bugünü ve yarınının şekillenmesine
katılmaya devam edecekler.
www.cocukistanbul.org
https://www.facebook.com/pages/%C3%A7ocukistanbul/136238219831978
[email protected]
santralistanbul - Enerji Müzesi
Kazım Karabekir Cad. No: 2/6 Eyüp 34060 İstanbul
+90 212 311 7706
İnformel Eğitim - çocukistanbul Haziran 2014
Page 9
Download

İNFORMEL EĞİTİM - çocukistanbul HAKKINDA