ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠ FORMU
23.06.2014
Adı Soyadı
MUHLİS ÖZKAN
TC Kimlik No
39928242414
Akademik Ünvanı
Prof.Dr.
Doğum Yılı
14/4/1951
ÖĞRENĠM DURUMU
Mezuniyet Tarihi
Derece
Adı
Bölüm
1972
Lisans
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi/İstanbul Zooloji - Botanik Bölümü
Yüksek Öğretmen Okulu
1972-1976
Doktora
Atatürk Üniversitesi/Fen Fakültesi/Zooloji
Biyoloji
1981
Yrd.Doçentlik
Fen Fakültesi
Biyoloji
1982
Doçentlik
Fen Fakültesi
Biyoloji
1987
Profesörlük
Fen Edebiyat
Biyoloji
2002
Profesörlük
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
YAYINLAR
Sıra
No
Yayın Adı
Doktora Öncesi
Makale
1
Noyan, B.Anıl, D.Özkan, T. Özkan M., Sizofrenlerde Karyolojik Arastırmalar Çapa Tıp Fakültesi Dergisi 1972
Doktora Sonrası
2
Özkan M., Allophysalis Alt Cinsi ve Haemaphysalis (Allophysalis.) aksarensis n.sp. Hakkında Doğa 106-110 1 1977
3
Özkan M., Doğu Anadolu Su Akarları (Acari, Hydrachnellae) Üzerine Taksonomik Arastırmalar II Doğa 25-46 5 1981
4
Özkan M., Ixodoidae’deki Bazı Anormallikler Biyoloji Dergisi 97-108 27 1977
5
Özkan M., Georgella Türleri Üzerine Sistematik Bir Arastırma Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 1-8 1 1981
6
Özkan M., Doğu Anadolu bölgesi su akrları (Acari Hydrachellae) üzerine sistematik araştırmalar II Atatürk Üniversitesi Fen
Fakültesi Dergisi 145-163 1 1982
Kitap
7
Özkan M., Erzurum Ve Çevre İlleri Kenelerinin Sistematik Yönden İncelenmesi 116 1978
Kongre Faaliyeti
8
Özkan M., Haemaphysalis (A.) Akserensis Hakkında (Acarina, Ixodoidea) TÜBİTAK, IV. Bilim Kongresi 1977
AraĢtırma Projesi
9
Özkan M., Erzurum Ve Çevre İlleri Kenelerinin Sistematik Yönden İncelenmesi TÜBİTAK, 1976
Lisansüstü Eğitim Faaliyeti
10
Özkan M., "Erzurum Ovası Oribatidlerinin (Acari) Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi ", Atatürk Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Temmuz, 1986.
Doçentlik Öncesi
Kongre Faaliyeti
11
Özkan M., Limnesia Türleri Hakkında. Tübitak, Vıı. Bilim Kongresi, 1980. Yalvaç, S., Özkan, M., Ixodoidea’da Bazı Yapısal
Bozukluklar TÜBİTAK, VII. Bilim Kongresi 1980
Doçentlik Sonrası
Makale
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠ FORMU
23.06.2014
12
Özkan M., Wassermilben aus der Türkei Entomol. Basiliensia V 29-60 7 1982
13
Özkan M., Hydrobaderia n. gn., eine neue Hydryphantiden-Gattung aus der Türkei (Acari, Actinedida, Hydrachnellae) Ento.
Basiliensia 19-26 10 1985
Lisansüstü Eğitim Faaliyeti
14
Özkan M., Erzurum Ovası Oribatidlerinin (Acari) Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi Atatürk Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü 1986
Profesörlük Sonrası
Makale
15
Özkan M.,Bader, C. Zewei Neue Wassermilben-Arten (Acari, Hydrachnellae) Nebst Neuen Fundorten aus der Türkei
(Ostanatolien) Archiv für Hydrobiologie 133– 145 114 1988
16
Erman, O. Özkan M., Some New And Unrecorded Arrenurus Duges, 1834 (Acari:Hydrachnellae), Species From Turkey
Journal of Natural History 1417–1428 31 1997
17
Sezek, F. Özkan M., A Study of Eylais rahmi Özkan, 1982 (Acar; Hydrachnellae:Eylaidae) Internat. J. Acarol 161-166 26
2000
18
Durmuş Ali Bal Özkan M., A Contributionto The Morphology of Trichouropoda quinquemontana Wisniewski And
Hirschmann1988 (Acari: Mesostigmata: Uropodina) Includung The Immature Stages, Israel Journal of Zoology 313-329 48
2002
19
Aşçı, F. Özkan M., A New Water Mite (Acari, Hydrachnellae, Hydryphantidae) Species from Turkey Acarina, Russian
Journal of Acarology 37–40 12 2004
20
Boyacı, Y. Ö. Özkan M., Two New Species of Genus Arrenurus Duges, 1833 (Arrenuridae, Hydrachnellae, Acari) From
Turkey Journal of Natural History 2447-2453 38 2004
21
Bursalı, A. Özkan M., A New Record of Water Mite Species Lebertia turcica (Lebertiidea, Hydracnellae, Acari) From Turkey
Bulluten of Applied Sciences 113-116 23a 2004
22
Onrat, S.P.Aşçı, F. Özkan M., A Cytogenetics Study of Hydrodroma despiciens (Müller, 1776) (Acari, Hydrachnellae;
Hydrodromidae Genetics and Molecular Research 342-349 5 2006
23
Bal, D. A. Özkan M., A new species of the genus Oplitis (Acarina, Mesostigmata, Uropodina) from Turkey BIOLOGIA 121124 61 2006
24
Bal, D. A. Özkan M., Uropoda abantica n. sp., a new mesostigmatid mite (Acari : Uropodidae) from Turkey INTERNATIONAL
JOURNAL OF ACAROLOGY 41-47 33 2007
25
Bal, D.A. Özkan M., Uropoda abantica n.sp., A New Mesostigmatid Mite (Acari: Uropodidae) From Turkey International
Journal of Acarology 41-47 33 2007
26
Erman, O. Özkan M.,Ayyıldız, N.Doğan, S. Checklist of the Mites (Arachnida: Acari) of Turkey Second Supplement Zootaxa
1-21 1532 2007
27
Boyacı, Y.Ö Özkan M., Shivatonia ıspartaensis sp.N., A New Water Mite (Acari: Hydrachnidia: Bharotoniinae) From The
Western Taurus Mountains of Anatolia, Turkey Aquatic Insects 195-201 29 2007
28
Boyacı, Y. Ö. Özkan M., The species of the genus Monatractides viets, 1926 (Acari, Hydrachnidia, Torrenticolidae) in Turkey
Turkish Journal of Zoology 363-366 32 2008
29
Özdilek Z., Özkan M., The effect of applying elements of instructional design on teaching material for the subject of
classification of matter. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) 84-96 8 2009
30
Aşçı, F.Bursalı,A. Özkan M., A new water mite species Sperchon (Scutosperchon ) akdagensis n.sp. (Acari,: Hydrachnidia:
Sperhontidae) from Turkey Biologia 1-4 65 2010
31
Bursali, A.Tekin, S.Orhan, M.Keskin, A. Özkan M., Ixodid ticks (Acari: Ixodidae) infesting humans in Tokat Province of
Turkey: species diversity and seasonal activity Journal of Vector Ecology 180-186 35 2010
32
Aşçı, F.Bursali, A. Özkan M., Sperchon (Scutosperchon) akdagensis sp n. (Acari: Hydrachnidia: Sperchontidae) from Turkey
BIOLOGIA 880-883 65 2010
33
Bursali, A.Tekin, S.Orhan, M.Keskin, A. Özkan M., Ixodid ticks (Acari: Ixodidae) infesting humans in Tokat Province of
Turkey: species diversity and seasonal activity JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY 180-186 35 2010
34
Boyacı, Y. O. Özkan M.,Didinen, H. A new species of Acherontacarus (Acari, Hydrachnidia) from the Taurus Mountains
(southern Turkey): Acherontacarus anatolicus n. sp. Turkish Journal of Zoology 291-295 34 2010
35
Sezek, F. Özkan M., Two new records for Pseudoscorpion fauna of Turkey TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 509518 35 2011
36
Aşçı, F.Boyacı, Y.Ö. Özkan M., A new species of water mite family Hygrobatidae (Acari, Hydrachnidia) from Turkey Journal
of Biology and Life Sciences 14-16 2 2011
37
Boyacı, Y. Ö.Gulle, P. Özkan M., Water mites of the genus Sperchon Kramer (Acari: Hydrachnidia: Sperchontidae) from
Turkey, with description of a new species from Taurus Mountains (southern Turkey) Aquatic Insects 85-92 34 2012
38
Güngör, S. Zeren özer D., Özkan M., A study on the evaluation of science projects of primary school students based on
scientific criteria Asia-Pacific on Science Learning and Teaching 1-40 14 2013
39
Özkan M., Hydryphantes (s.str.) crassipalpis Koenike. 1914 Üzerine Bir Araştırma Doğa Türk Zooloji Dergisi 86-109 12
1988
40
Ayyıldız, N. Özkan M., Erzurum Ovası Oribatid Akarları (Acari: Oribatida) Üzerine Sistematik Araştırmalar. I. İlkel Oribatidler
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠ FORMU
23.06.2014
Doğa Türk Zooloji Dergisi 115-130 12 1988
41
Özkan M.,Ayyıldız, N.Soysal, Z. Türkiye Akar Faunası Doğa Türk Zooloji Dergisi 75-85 12 1988
42
Özkan M., Tadjikodhyas Cinsi (Hydrachnellae, Acari) ve Türkiye’den Yeni Bir Alt Türü Hakkında Doğa Türk Biyoloji Dergisi
53-61 12 1988
43
Özkan M., Doğu Anadolu Su Akarları (Acari, Hydrachellae) Üzerine Araştırmalar IV. Doğa Türk Zooloji Dergisi 88-108 13
1989
44
Özkan M.,Soysal, Z. Türkiye’den Yeni Bir Nilotonia (Acari, Hydrachnellae) Türü Doğa Türk Zooloji Dergisi 15-27 13 1989
45
Özkan M.,Sosyal, Z. Türkiye’de Yeni Bir Nilotonia (Acari, Hydrachnellae) Türü Doğa Türk Zooloji Dergisi 119-129 13 1989
46
Özkan M.,Erman, O Türkiye’den Yeni Bir Rhinophoracarus (Acari, Hydrachnellae Acari) Türü Doğa Tr. J. of Zoology 229–
236 14 1990
47
Özkan M.,Erman, O. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Mideopsis (Mideopsidae, Hydrachnellae, Acari) Türü Doğa Tr. J. of
Zoology 301–310 14 1990
48
Özkan M.,Boyacı, Y.Ö. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Nilotonia Thor, 1905 (Acari, Hydrachnellae Türü Doğa Tr. J. Of
Zoology 200–213 14 1990
49
Özkan M.,Erman, O. Türkiye Faunası İçin Yeni Üç Arrenurus Duges, 1833 (Hydrachnellae, Acari) Türü Doğa Tr. J. Of
Zoology 323–336 15 1991
50
Özkan M.,Boyacı, Y.Ö. Türkiye Faunası İçin Yeni İki Megaluracarus (Arrenuridae, Hydrachnellae, Acari) Türü Doğa Tr. J. Of
Zoology 164-171 16 1991
51
Özkan M.,Boyacı, Y.Ö. Türkiye Faunası İçin Bir Ljania Thor, 1898 (Acari, Hydrachnellae, Axonopsidae) Türü Doğa Tr. Of
Zoology 84-91 16 1992
52
Özkan M.,Boyacı, Y.Ö. Türkiye’den Yeni Bir Trichothyas viets, 1936 (Thyasidae, Hydrachnellae, Acari) Türü Doğa Tr. Of
Zoology 395-404 16 1992
53
Özkan M.,Boyacı, Y.Ö. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Pseudotorrenticola Walter, 1936 (Hydrachnellae, Acari) Türü Doğa Tr.
Of. Zoology 141-147 16 1992
54
Özkan M.,Boyacı, Y.Ö. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Forelia Haller, 1882 Pionidae, Hydrachnellae, Acari) Türü Doğa Tr. of
Zoology 385–394 16 1992
55
Özkan M.,Erman, O.Boyacı, Y.Ö. Sultan Sazlığı’ndan (Kayseri) Türkiye Faunası İçin Yeni Bazı Arrenurus Duges, 1834
(Acari, Hydrachnellae) Türleri Doğa Tr. Zoology 471-501 17 1993
56
Özkan M.,Küçükönder,Z. Nilotonia (Dartia) Vietsi Bader ve Sepasgosarian, 1980 (Acari, Hydrachnellae) Üzerine Bir
Araştırma Doğa Tr. J. Of Zoology 325-339 17 1993
57
Özkan M.,Boyacı,Y.Ö. Türkiye Faunası İçin Yeni Üç Arrenurus Duges, 1834 (Arrenuridae, Hydrachnellae, Acari) Türü Doğa
Tr. J. Of Zoology 185-191 18 1994
58
Özkan M.,Nusret AyyıldızErman, O. Check List of The Acari of Türkiye First Addendum, Euraac News Letter 4-12 7 1994
59
Özkan M.,Erman, O.Boyacı, Y.Ö. Sultan Sazlığı’ndan (Kayseri) Türkiye Faunası İçin Yeni Bazı Su Kenesi (Acari,
Hydrachnellae) Türleri II Doğa Tr. Zoology 77-118 19 1995
60
Özkan M.,Erman, O.Boyacı, Y.Ö. Sultan Sazlığı’nın (Kayseri) Su Akarları (Hydrachnellae, Acari) Faunası Üzerine Bir
Arastırma Doğa Tr. Of Zoology 95-98 20 1996
61
Özkan M.,Erman, O. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Thyas Koch, 1836 (Acari, Hydrachnellae) Türü Doğa Türk Zooloji Dergisi
817-827 23 1999
62
Erman, O. Özkan M., Arrenuridae (Hydrachnellae, Acari) Familyası Üzerine Bir Çalışma II Tr. J. Of Zoology 357-375 23 1999
63
Bal, D.A. Özkan M., Two New Records Of Nenteria Oudemans, 1915 (Acari: Urapodina: Trematuridae), For Turkey Turk. J.
Zool 351-356 24 2000
64
Gültekin, N. Özkan M., Erzurum İl Merkezinde Depolanan Ürünlerde Saptanan Akarlar Üzerine Araştırmalar Türk Entomol
Dergisi 289-303 23 2000
65
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., A New Species Of Hydryphantes C.L. Koch, 1841 (Hydryphantidae, Hydrachnellae, Acari) For The
Turkish Fauna Tr. J. of Zoology 369–373 25 2001
66
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Hydrochreutes Koch, 1836 (Hydrachnellae: Acari: Pionidae) Türk
Entomol Dergisi 299-305 25 2001
67
Erman, O. Özkan M.,Aşçı, F. Arrenuridae (Hydrachnellae, Acari) Türleri Üzerine Araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergis
169-179 26 2002
68
Bursalı, A. Özkan M., Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Acari: Hydrachnellae) Türü: Krendowskia latissima Piersig,
1895 Türk Entomol Dergisi 135-140 26 2002
69
Bursalı, A. Özkan M., A New Record Of A Water Mite (Acari, Hydrachnellae,) For The Turkish Fauna: Gnaphiscus Setosus
Koenike, 1898 Tr. J. of Zoology 377-380 26 2002
70
Bal, D.A. Özkan M., Investigations into Discoourellla Modesta (Leonardi,1899) 8acari:Mesostigmata:Uropodina) A New
Species For Turkey Türk. J. Zool 7-13 27 2003
71
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., Water Mite (Acari, Hydrachnellae) Fauna Of Lake Çapalı Afyon, Turkey Tr. J. Of Zoology 199-203
28 2004
72
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., Two New Records Of Water Mites (Hydrachnidia, Acari) For The Turkish Fauna: Bandakia concreta
Thor 1903 And Brachypoda mutila, Walter 1928 Turkish Journal of Zoology 278-284 28 2004
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠ FORMU
23.06.2014
73
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., New Species of Genera Piona, Koch, 1842 and Arrenurus, Duges, 1833 (Hydrachnidia, Acari) for
The Turkish Fauna Turkish Journal Of Zoology 39-43 29 2005
74
Aşçı, F. Özkan M., A New Hydrovolzia Species (Acari : Hydrachnellae : Hydrovolziidae) for The Turkish Fauna Turkish
Journal Of Zoology 113-117 29 2005
75
Bal, D.A. Özkan M., A New Vivipaorus Uropodit Mite (Acari : Gamasida : Uropodina) For The Turkish Fauna, Macrodinycus
(Monomacrodinychus) Bregetovaae Hischmann, 1975 Turkish Journal Of Zoology 125-152 29 2005
76
Bal, D.A. Özkan M., A New Viviparous Uropodid Mite (Acari: Gamasida: Uropodina) For The Turkish Fauna, Macrodinychus
(Monomacrodinychus) bregetovaae Hirschmann, 1975 Turk J Zool 125-132 29 2005
77
Bal, D.A. Özkan M., A New Species of The Genus Oplitis (Acaarina , Mesostigmata, Uropodina) From Turkey Biologia,
Bratislava 121-124 61 2006
78
Bal, A.D. Özkan M., A New Species of The Genus Oplitis (Acarina, Mesostigmata, Uropodina) From Turkey Biologia 1-5 61
2006
79
Bal, D.A. Özkan M., Trichouropoda turcicaovalis Sp.Nov., A New Uropodine Mite (Acari: Mesostigmata: Trematuridae) From
Turkey Zootaxa 31-49 1132 2006
80
Bal, D.A. Özkan M., Uropoda abantica N. Sp., A New Uropodid Mite (Acari:Mesostigmata: Uropodina) From Turkey Internat,
J. Acaro 1-7 32 2006
81
Aşçı, F. Özkan M., Redescription of Hydryphantes (Polyhydryphantes) lamellatus (Ponyi, 1956) (Acar: Hydryphantidae), A
New Species For The Turkish Fauna Acarina 14 2006
82
Sezek, F. Özkan M., A New Record For The Turkish Pseudoscorpion Fauna; Lamprochernes Savignyi (Simon, 1881)
(Arachnida, Pseudoscorpionida) Turkish Journal Of Zoology 255-259 30 2006
83
Sezek, F. Özkan M., The Morphological Features Of The Development Stages Of Pselaphochernes Scorpioides (Hermann,
1804) (Arachnida, Pseudoscorpionida) Turkish Journal Of Zoology 19-25 31 2007
84
Bal, D.A. Özkan M., Some Biological and Ecological Remarks On Trichouropoda orbicularis, A Pest of Harvested Maize
Grains and A Larviparous Uropodid Mite (Acari: Mesostigmata: Uropodina), Mun. Ent. Zool 119-128 2 2007
85
Bal,D.A. Özkan M., Re-Description of Urodiaspis tecta (Kramer, 1876) (Acarina: Mesostıigmata: Uropodina) Mun. Ent. Zool
2 2007
86
Boyacı, Y. Ö. Özkan M., Limnolegeria longiseta Motaş 1928 and Sperchon rostratus Lumablad 1969 two water mite species
(Acari Hydrachnidia) from Terkey Turkish Journal of Zoology 281-286 31 2007
87
Sezek, F. Özkan M., Developmental Stages Of Neobisium Erythrodactylum (Koch, 1873): New to The Turkish Fauna Turkish
Journal Of Zoology 27-32 32 2008
88
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., The Species Of The Genus Monatractides Viets, 1926 (Acari, Hydrachnidia, Torrenticolidae) In
Turkey Turkish Journal Of Zoology 363-366 32 2008
89
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., A Species Of Nilotonia Thor, 1905 (Acari, Hydrachnidia, Anisitsiellidae) New For The Turkish Fauna
Turkish Journal Of Zoology 391-395 32 2008
90
Özdilek Z., Özkan M., A needs assessment study in science education: Sample of Turkey Bulgarian Journal of Science and
Education Policy (BJSEP), 189-207. 2 2008
91
Bursalı, A.Aşçı, F. Özkan M., Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Acari; Hydrachnidia; Hygrobatidae) Türü; Atractides
distans (Viets, 1914) BIBDAD 78-82 1 2009
92
Bal, D.A. Özkan M., A New Uropodine Mite of The Genus Urodiaspis berlese, 1916 (Acarına, Mesostıgmata) From Turkey
Midl. East. Zool 333-339 4 2009
93
Erman, O.Pesic, V.Esen, Y. Özkan M., A check list of the water mites of Turkey (Acari: Hydrachnidia) with description of two
new species Zootaxa 1-48 2624 2010
94
Boyacı, Y.O. Özkan M., A new species of Acherontacarus (Acari, Hydrachnidia) fraom the Taurus Mountains (Southern
Turkey): Acherontacarus anatolicus n.sp Turk J Zoo 291-295 34 2010
95
Aşçı, F.Boyacı, Y.Ö. Özkan M., Türkiye Faunası için Yeni Üç Su Kenesi (Acari, Hydrachnidia) Türü Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi 365-377 23 2010
96
Zeren özer D., Özkan M., Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının
Biyoloji Konularındaki Akademik Başarılarına Etkisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 181-207 24 2011
97
Aşçı,F.Boyacı, Y.Ö. Özkan M., Two new water mite records (acari, Hydrachnidia, Hygrobatidae) fort he Turkish Fauna
Çankaya University Journal of Science and Engineering 201-204 8 2011
98
Aşçı,F.Boyacı, Y.Ö. Özkan M., Hydrachnidia’dan (Acari: Hydrachnidia: Lebertia), Türkiye Faunası İçin Yeni Kayıt (Lebertia
(Hexalebertia) stigmatifera) Kafkas Üniv Fen Bil Enst Dergisi 1-3 4 2011
99
Güngör, S. Özkan M., Fen ve Teknoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci tutumunda Etkileri Üzerine Bir
Çalışma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47-59 24 2011
100
Özata-Yücel,E. Özkan M., SBS Fen Bilimleri Testindeki Başarının Düşük Olma Nedenleriyle İlgili Öğretmen ve Öğrenci
Görüşleri Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 537-562 24 2011
101
Bursalı, A.Aşçı, F. Özkan M., Lebentia insignis Neuman 1880 (Acari, Hydrachnidia, Lebertiidae) a new record for the Turkish
fauna Turkey Bulletin of Entomology 27-30 1 2011
102
Güngör, S. Özkan M., İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersindeki insan ve çevre ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemiyle
işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 249-258 25 2012
103
Güngör,S. Özkan M., A Study on The Efffects of the Cooperative Learning Method In Science and Technology Education on
The Students’Attitude: Bursa Model Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 291-300 25 2012
104
Zeren özer D., Özkan M., Proje Tabanlı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konuları ile İlgili Akademik
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠ FORMU
23.06.2014
Başarılarına Etkisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 88-102 25 2012
105
Zeren özer D., Özkan M., Proje Tabanlı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi
Türk Fen Eğitimi Dergisi 119-130 9 2012
106
Zeren özer D., Özkan M., Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin “Canlılarda Üreme ve Gelişme” Konusu Hakkındaki
Görüşleri Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 205-216 25 2012
107
İlkörücü göçmençeleb Ş., Özkan M., Bayram N., Evaluating Primary School Students’ Deep Learning Approach To Science
Lessons International Online Journal of Educational Sciences 554-562 4 2012
108
Zeren özer D., Özkan M., Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri
Üzerine Etkisi Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi 635-645 5 2013
109
Zeren özer D., Özkan M., Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri
üzerine etkisi Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi 2013
110
Sema Nur GÜNGÖR Zeren özer D., Özkan M., A study on the evaluation of science projects of primary school students
based on scientific criteria Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 1-40 14 2013
111
Zeren özer D., Özkan M., Bilgisayar ve öğretim teknolojiler1 eğitimi (BÖTE) bölümü öğretmen adaylarının biyoloji
konularında hazırladıkları projelerin proje tabanlı öğrenme yaklaşımları açısından değerlendirilmesi: Bursa ili örneği Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 615-641 23 2010
112
Zeren özer D., Özkan M., Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğretmen Adaylarının Biyoloji
Konularında Hazırladıkları Projelerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi: Bursa İli Örneği
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 615-641 23 2010
113
İlkörücü göçmençeleb Ş., Özkan M., İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersinde Öğrendikleri Biyoloji
Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi 121-132 13 2010
114
İlkörücü göçmençeleb Ş., Özkan M., Bilimsel Yayınları Takip Eden Ve Teknoloji Kullanan İlköğretim Öğrencilerinin Fen
Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri Bakımından Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi 287-295 24 2011
115
Özata Yücel, E. Özkan M., SBS fen bilimleri testindeki başarının düşük olma nedenleriyle ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 537-562 24 2011
116
Özata Yücel, E. Özkan M., 2013 fen bilimleri programının 2005 fen ve teknoloji programıyla çevre konularının işlenişi
açısından karşılaştırılması Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 237-265 26 2013
117
Özkan M.,Erman, O.Boyacı, Y.Ö. Sultan Sazlığı’nın (Kayseri) Su Akarı (Hydrachnellae, Acari Faunası Üzerine Bir Arastırma
S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Der 11-20 4 1995
118
Erman, O. Özkan M., Limnesia (S.Str.) Koch, 1836 (Limnesidae, Hydrachnellae, Acari) Türleri Üzerine Sistematik Bir
Çalışma Hacettepe Üniv. Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 67-89 18 1997
119
Özkan M.,Erman, O. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Limnocharidae, Hydrachnellae, Acari) Türü Marmara Üniv.
Fen Bilimleri Dergisi 11-16 16 2000
120
Özkan M.,Erman, O. Arrenuridae (Hydrachnallae, Acari) Türleri Üzerine Araştırmalar, III Anadolu Üni. Bilim Ve Teknoloji
Dergisi 165-183 1 2000
121
Erman, D. Özkan M., Elazıp ili su kenesi (Hydrachnellae Acari)faunası Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
19-28 12 2000
122
Aşçı,F. Özkan M., Türkiye’den Yeni Bir Su Kenesi (Hydryphantidae, Hydrachnellae, Acari) Türü: Hydryphantes
(Polyhydryhpantes) Karsensis N.Sp. Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi 325-330 2 2001
123
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Mideopsidae, Hydrachnellae, Acari) Türü: Mideopsis
(S.Str.) Crassipes Soar, 1907 S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 101-107 7 2001
124
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., Çapalı (Afyon) Gölü Su Akarı (Hydrachnellae, Acari) Faunası, SDÜ Fen Bilimleri Dergisi 2002
125
Erman, O. Özkan M., Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Limnesia (S.Str.) (Limnesiidae, Hydrachnellae, Acari) Türü: Limnesia
Manubriata Walter, 1928 S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21-24 7 2003
126
Boyacı, Y. Ö. Özkan M., Işıklı gölü (Denizli) su faunası (Hydrachulla Acari) Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
357-366 20 2003
127
Sevsay, S. Özkan M., A New Species Of Johnstoniana (Acari, Trombidiidae9 From Turkey: Johnstoniana Hakani N.Sp. G.Ü.
Fen Bilimleri Dergisi 187-191 18 2005
128
Sevsay, S. Özkan M., Erzurum Ve Erzincan İlleri Kadife Akarları (Acarı:Trombidiidae) Üzerine Sistematik Arastırmalar
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 206-222 21 2005
129
Bal, D.A. Özkan M., Türkiye Faunası Ve Asya Kıtası İçin Yeni Kayıt Olan Üç Dinychus (Acari: Urupodina: Urodinychidae)
Türü Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 113-143 8 2006
130
Aşçı, F.Bursalı, A. Özkan M., Afyonkarahisar İli Su Kenesi (Acari: Hydrachnidia) Faunası SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültedi
Dergisi 46-49 2 2006
131
Erman,O.Çitil, C.Tellioğlu, A. Özkan M., Arrenuridae (Hydrachnidia: Acari) Üzerine Arastırmalar VI. Arrenurus Duges, 1934
Cinsi Hakkında Fırat Üniv. Fen Ve Müh. Bil. Dergisi 270-277 18 2006
132
Erman, O.Tellioğlu, A.Orhan, O.Çitil, C. Özkan M., Hazar gölü ve Behramaz çayı su kenesi (Arachnidia Acari) faunası ve
mevsimsel dağılımı Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 1-10 12 2006
133
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., A Systematic and Ecologic Research Of Water Mites (Acari, Hydrachnidia) In Akdağ and Dumlu
Stream Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 24 2007
134
Erman, O.Tellioğlu, A.Çitil, C. Özkan M., Türkiye Faunası İçin Yeni Hygrobates Koch, 1837 (Hygrobatidae: Hydrachnidia:
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠ FORMU
23.06.2014
Acari) Türleri Fırat Üniv., Fen Ve Müh. Bil. Dergisi 333-339 20 2008
135
İlkörücü göçmençeleb Ş., Özkan M., İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Biyoloji Konularını Günlük Yaşamla
İlişkilendirme Düzeylerinin Başarıya Etkisi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi 531-537 17 2009
136
Sevsay, S. Özkan M., Türkiye faunası için yeni bir Trombidium fabricius, 1775 (Acari: Prostigmata: Trombidiidae) türü
EÜFBD-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 155-162 3 2010
137
Özata Yücel, E. Özkan M., Ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve çevre sorunları konularıyla ilgili fen ve teknoloji öğretmen
görüşlerinin öğretim tasarımı açısından değerlendirilmesi Milli Eğitim 165-181 201 2014
Kitap
138
Özkan M., Hayvan Coğrafyası 250 2006
139
Özkan M., Hidrobiyoloji I. 221 2000
140
Özkan M., Akaroloji. 250 2001
Kongre Faaliyeti
141
Bal, D.A Özkan M., A New Uropodid Mite of The Genus Urodiaspis Berlese 1916 (Acarina, Mesostigmata, Uropodina) For
Turkish Fauna And Desciription of Male of The Species İzmir-TÜRKİYE 2006
142
Zeren özer D., Özkan M., The Effect of Design of Reproduction and Growth of Living Species Unit In Primary School Eighth
Grade Science Course Curriculum On the Acquisition of Behaviors Aimed İstanbul Türkiye 473-476 2009
143
Zeren özer D., Özkan M., The effect of design of reproduction and growth of living species unit in primary school eighth
grade science course curriculum on the acquisition of behaviors aimed İstanbul TURKEY 2009
144
Zeren özer D., Özkan M., The Potentials Problems That Biology And Scinece Teachers May Experince During Project
Guidance Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 191-200 2011
145
Zeren özer D., Özkan M., The Potential Problems That Pre-Service Science Teachers May Experience During Project
Guidance In Turkey Floransa, İtalya 2012
146
Zeren özer D., Özkan M., The Potentials Problems Pre-Service Scinece Teachers May Experince During Project Guidance
Kuşadası, Türkiye 2011
147
Özata-Yücel, E. Özkan M., Comparison of 2005 Turkish Science and Technology Curriculum with the Science Curricula of
Different Countries in Terms of the Subject of Ecosystem, Biological Diversity and Environmental Problems Abstrack Book
Kuşadası, Türkiye 179 2011
148
Özdilek Z., Özkan M., A study on the effectiveness of an instructional design based on a holistic approach and assisted by
animations on instruction of “dissolving and mixtures. İstanbul Türkiye 848-856 1 2008
149
Özdilek Z., Özkan M., A study of the effectiveness of a holistic instructıonal design approach on student success, retention
and attitudes when factors such as multiple intelligences and constructivist theory are considered in the design. Kuşadası,
Türkiye 1369-1375 1 2008
150
Zeren özer D., Özkan M., TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Kapsamında Bursa Bölgesi
Biyoloji Projelerinin Bilimsel ve Teknik Ölçütlere Göre Değerlendirilmesi Bursa, Türkiye 2012
151
Özkan M.,Özbudak,Z Hücre bölünmesi ve Kalıtım Ünitesine İlişkin Öğretmen görüşlerinin İncelenmesi İstanbul
152
Özdilek Z., Özkan M., The effect of applying elements of instructional design on teaching material for the subject of
classification of matter Kuşadası TURKEY 2008
153
Özdilek Z., Özkan M., A study of the effectiveness of a holistic instructional design approach on student success, retention
and ides when factors such as multiple intelligences and constructivist theory are considered in the design Kuşadası
TURKEY 2008
154
Bursali, A.Tekin, S.Orhan, M.Keskin, A. Özkan M., Geographical distribotion, species diversity and seasonal activity of ixodid
ticks infesting humans in Turkey Antalya TURKEY 157 2009
155
Tekin, S.Bursali, A.Mutluay, N. Özkan M., A moleculer survey on ticks for Crimean-Congo haemorrhagic fever virus
(CCHFV) in Turkey Antalya TURKEY 156 2009
156
İlkörücü göçmençeleb Ş., Özkan M., Bursa ve çevresinde gerçekleştirilen ekolojik temelli doğa eğitimlerinin, bilişsel ve
duyuşsal katkisi üzerine nitel bir değerlendirme. Bursa, Türkiye 2012
157
Boyacı, Y. O. Özkan M., Doğu Anadolu su akarları (Acarı Hydrachnellae) üzerine sistematik araştırmalar Erzurum Türkiye
1991
158
Özkan M.,Erman, O.Boyacı, Y. O. Sultan sazlığının (Kayseri) su akarları (HYdrachnellae Acarı) faunası üzerine Isparta
Türkiye 1994
159
Özkan M.,Boyacı, Y. Ö.Erman, O. Sultan sazlığı, Çapalı ve Işıklı gölü su kenesi faunasının tür çeşitliliği, rastlanma sıklığı ve
baskınlık değerleri üzerine bir araştırma Kayseri Türkiye 303-309 2003
160
Zeren özer D., Özkan M., İlköğretim fen bilgisi dersindeki canlılarda üreme ve gelişme ünitesinin öğretimine ilişkin öğretmen
görüşleri(Bursa ili örneği) VIII ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi 2008
161
Özdilek Z., Özkan M., Elementler ve bileşikler konusunda bütüncül yaklaşım ile öğretim tasarımı hazırlanmasına yönelik bir
çalışma. Bolu, Türkiye 2008
162
Özkan M.,Soysal,Z. Nilotonia (Dartia) Vietsi Bader Ve Sepasgosarian, 1980 (Acari, Hydrachnellae) Üzerine Araştırmalar
Sivas, Türkiye 1988
163
Özkan M., Doğu Anadolu Su Akarları (Acari Hydrachnellae) Üzerine Sistematik Araştırmalar III Sivas, Türkiye 1988
164
Erman, O. Özkan M., Elazığ İli Micruracarus Viets 1911 (Arrenuridae, Hydrachnellae, Acari) Türleri Üzerine Bir Çalısma
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠ FORMU
23.06.2014
7790 4 1990
165
Özkan M.,Boyacı, Y.Ö. Doğu Anadolu Su Akarları (Acari, Hydrachnellae) Üzerine Sistematik Araştırmalar V Erzurum,
Türkiye 63-75 1990
166
Erman, O. Özkan M., Türkiye Arrenuridae (Hydrachenellae, Acari) Türleri Edirne, Türkiye 1994
167
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., Konya İlinden Türkiye Faunası İçin Yeni Su Kenesi (Hydrachnellae, Acari) Türleri I. Edirne, Türkiye
191-201 VI 1994
168
Boyacı, Y.Ö. Özkan M., Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Feltria Koenike 1889 (Hydrachhellae, Acari) Türü Isparta, Türkiye
1994
169
Özkan M.,Erman, O.Boyacı, Y.Ö. Sultan Sazlığı, Çapalı Ve Işıklı Gölü Su Kenesi Faunasının Tür Çeşitliliği, Rastlanma
Sıklığı Ve Baskınlık Değerleri Üzerine Bir Araştırma Kayseri, Türkiye 303-309 2003
170
Erman, O.Çitil, C. Özkan M., Arrenuridae (Hydrachnellae, Acari) Türleri Üzerine Araştırmalar V Elazığ, Türkiye 2003
171
Erman, O.Tellioğlu, A.Çitil, C. Özkan M., Türkiye Faunası İçin Yeni Hyrobates Koch, 1837 (Hygrobatidae: Hydrachnidia:
Acari) Türleri Çanakkale, Türkiye 2005
172
Erman, O.Çitil,C.Orhan, O. Özkan M., Arrenuridae (Hydrachnidia: Acari) Türleri Üzerine Araştırmalar VI. 20 2005
173
Erman, O.Tellioğlu, A.Orhan, O.Çitil, C. Özkan M., Hazar Gölü Ve Behremaz Çayı Su Kenesi (Hydrachnidia: Acari) Faunası
Ve Mevsimsel Dağılımı Çanakkale; Türkiye 2005
174
Özdilek Z., Özkan M., Bursa ilköğretim yedinci sınıf öğrencileri için fen bilgisi seviye tespit anketi ve tutum ölçeğinin
geliştirilmesine yönelik bir araştırma. Denizli, Türkiye 2005
175
Bal, D.A. Özkan M., Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Uropodid Akar Türü (Acari: Mesostigmata: Trematuridae) Trabzon,
Türkiye 2008
176
Bal, D.A. Özkan M., Cilliba Cassidea: Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Uropodid Akar Türü (Acari: Mesostigmata: Uropodidae)
Trabzon, Türkiye 2008
177
Sevsay, S. Özkan M., Erzurum Ve Erzincan İllerinden Türkiye Faunası İçin Yeni Kadife Akarı Türleri (Acari: Trombidiidae:
Podothrombium, Thrombium). Trabzon, Türkiye 2008
178
Erman, O.Esen, Y. Özkan M., Malatya İli Su Kenelerinin (Acari, Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi Trabzon,
Türkiye. 2008
179
Erman, O Özkan M., Erzurum İli Su Kenesi (Acari: Hydrachnellae) Faunası. Trabzon, Türkiye 2008
180
İlkörücü göçmençeleb Ş., Özkan M., İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin Fen bilgisi dersinde öğrendikleri biyoloji bilgilerini
günlük yaşamla ilişkilendirme düzeylerine teknolojinin ve bilimsel içerikli yayınların etkisi Bolu, Türkiye 2008
181
İlkörücü göçmençeleb Ş., Özkan M., İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin feni öğrenme yaklaşımlarının cinsiyete ve sınıf
düzeyine göre karşılaştırılması İzmir, Türkiye 2010
182
Bal, D.A. Özkan M., Uroobovella vinicolora ( Acari: Mesostigmata: Urodinychidae) Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Uropodid
Akar Türü Denizli, Türkiye 2010
183
Bal, D.A. Özkan M., Nenteria breviunguiculata (Acari: Mesostigmata: Trematuridae), Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Uropodid
Akar Türü Denizli 2010
184
Zeren özer D., Özkan M., İlköğretim Fen Bilgisi Dersindeki Canlılarda Üreme ve Gelişme Ünitesinin Öğretimine İlişkin
Öğretmen Görüşleri (Bursa İli Örneği) Bolu, Türkiye 164 2008
185
Zeren özer D., Özkan M., Proje Tabanlı Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularındaki Başarılarına
ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi Bursa, Türkiye 2011
186
Zeren özer D., Özkan M., İlköğretim Fen Bilgisindeki Üreme ve Gelişme Konusunun Düzenlenmesi ve Öğretimine Yönelik
Program Geliştirme Üzerine Bir Çalışma Bursa, Türkiye 2011
187
İlkörücü göçmençeleb Ş., Özkan M., Uludağ Milli Parkı, Bursa ve çevresinin bilimsel amaçlı kullanımı Bursa, Türkiye 2011
188
Zeren özer D., Özkan M., TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Kapsamında Bursa Bölgesi
Biyoloji Projelerinin Bilimsel ve Teknik Ölçütlere Göre Değerlendirilmesi Bursa, Türkiye 2012
189
Özkan M.,Özbudak,Z Hücre bölünmesi ve Kalıtım Ünitesine İlişkin Öğretmen görüşlerinin İncelenmesi İstanbul 2014
190
Çığlık,E Özkan M., Bilim merkezlerinin ilköğretim fen eğitimindeki kazanımları karşılama düzeyi:Bursa Bilim merkezi örneği
2012
191
Cıglık, E Özkan M., Fen eğitiminde bilim merkezlerinin önemi ve dünyadaki örnek ugulamalar Bursa 2012
AraĢtırma Projesi
192
Özkan M.,Erman,oBoyacı, Y.Ö. Sultan Sazlığı’nın (Kayseri) Su Akarları (Hydrachnellae, Acari) Faunası TÜBİTAK 1993
193
Özkan M.,Bal, D.A. Erzincan İli Uropoditlerinin (Gamasina, Acari) Sistematik Yönden İncelenmesi TüBİTAK 2002
194
Özkan M.,Sancar OZANER Zeren özer D., Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresindeki Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi II
TÜBİTAK-ÇAYDAG 2006
195
Özkan M., Zeren özer D., Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresindeki Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi III TÜBİTAK-ÇAYDAG
2008
196
Özkan M., Doğal kaynakların korunmasına yönelik ilkeler ve bazı öneriler Uludağ Milli Parkı, Bursa ve çevresinde ekoloji
temelli doğa eğitimi - III TUBİTAK 2008
197
Tekin, Ş.Bursalı,A.Burut,Ş. Özkan M., Determination of ticks fauna and Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV)
in hard ticks in Tokat and orther provinces of Kelkit ValleyRegon.TUBİTAK TBAG 105T357, 2006-2009). TÜBİTAK 2009
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠ FORMU
23.06.2014
198
Tekin, Ş.Bursalı, A. Özkan M., Determination of tick fauna and Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV) in hard
ticks in Tokat and other provinces of Kelkit valley region TUBİTAK 2009
199
Boyacı, Y.O. Özkan M.,Didinen, HGülle, P. Göller Bölgesi Su Kenesi (Hydracnidia, Acari) TÜBİTAK 2010
200
Boyacı, Y. Ö. Özkan M.,Gülle, P. Göller bölgesi su kenesi faunası TUBİTAK TBAG 2010
201
Özkan M., İlkörücü göçmençeleb Ş., Uludağ Milli Parkı Bursa ve Çevresinin Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı
202
Özkan M.,Gültekin,N. Kars, Ardahan, Rize Ve Artvin İl Merkezlerindeki Gıdalarda Bulunan Akarların Sistematik Ve Ekolojik
Yönden İncelenmesi Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu 2003
203
Boyacı, Y.O Özkan M., Su Kenesi Faunası SDÜBAP 2008
2005
Lisansüstü Eğitim Faaliyeti
204
Özkan M., Erzurum İli Nilotonia Thor, 1905 Türleri Üzerine Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Fen Bilimleri Enstitüsü 1988
205
Özkan M., Dumlu Çayı ve Akdağ Suyu Su Akarlarının (Acari, Hydrachnellae) Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1990
206
Özkan M., Erzurum İl Merkezinde Depolanan Ürünlerdeki Akarların Sitematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi Atatürk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1997
207
Özkan M., Erzincan, Tercan ve Erzurum Ovası Uropoditlerinin (Uropodina, Gamasida, Acari) Sistematik ve Ekolojik Yönden
İncelenmesi Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. 1998
208
Özkan M., Erzurum İli Hydrachinidae, Eylaidae (Acari, Hydrachnellae) Türlerinin Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998
209
Özkan M., İlköğretim Fen Bilgisindeki Üreme ve Gelişme Konusunun Düzenlenmesi ve Öğretimine Yönelik Program
Geliştirme Üzerine Bir Çalışma Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2005
210
Özkan M., ), İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki İnsan ve Çevre Konusunun İşbirlikçi Yöntemle İşlenmesinin
Öğrenci Başarısı ve Tutumu Üzerine Etkisi Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2011
211
Özkan M., Fen öğreniminde güçlük çekilen biyolojik kavramların yapılandırmacı yaklaşımla öğretimi Uludağ Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı 2014
212
Özkan M., Elazığ İli Su Kenelerinin (Hydrachnellae, Acari) Sistematik Yönden İncelenmesi Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü 1990
213
Özkan M., Konya İli ve Çevresi Su Kenelerinin (Hydrachnallae, Acari) Sistematik Yönden İncelenmesi Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 1995
214
Özkan M., Yeşilırmak Havzası Su Kenelerinin (Acari, Hydrachnellae) Sistematik Yönden İncelenmesi Atatürk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 2002
215
Özkan M., Kars, Ardahan, Artvin ve Rize İlleri Su Kenelerinin (Acari, Hydrachnellae) Sistematik Yönden İncelenmesi Atatürk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2002
216
Özkan M., Erzincan ve Erzurum İlleri Uropodit (Acari, Gamasida, Uropodina) Faunası Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü 2002
217
Özkan M., Erzurum ve Erzincan İlleri Kadife Akarlarının (Acari, Trombidiidae) Sistematik Yönden İncelenmesi Atatürk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 2002
218
Özkan M., Erzurum ve Erzincan İli Pseudocorpionida (Chelicerata, Arachnida) Faunası Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü 2003
219
Özkan M., İlköğretim Fen Bilgisi Dersindeki Maddenin İç Yapısına Yolculuk Ünitesinin Yeniden Düzenlenmesi ve Öğretim
Tasarımı Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006
220
Özkan M., İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin, Fen Bilgisi dersinde verilen biyoloji bilgilerini kullanma ve günlük yaşamla
ilişkilendirme düzeyleri Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007
221
Özkan M., İlköğretim fen bilgisi dersindeki maddedeki değişim ve enerji konusunun düzenlenmesi ve öğretimine yönelik
program geliştirme üzerine bir çalışma Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
222
Özkan M., Proje Tabanlı Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularındaki Başarılarına ve Bilimsel
Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2011
223
Özkan M., Fen bilimleri programındaki ekosistem, biyolopjik çeşitlilik ve çevre sorunları konularının öğretim tasarımı ve
uygulaması Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı 2013
Bilimsel Dergilerde Editörlük
224
Özkan M., Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Matbaası 2009 - 2013
Download

Özgeçmiş Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.