Balık Yemi Kalitesi Yönetimi–
teknoloji ve balık yemi arasındaki ilişkiler
0 Sunum
1. Balık yemi kalitesi yönetimi
2. Kim Pagh ve ANDRITZ hakkında
3. Balık yeni üretim hattı şeması
4. İyi kalite balık yeminin tanımı
5. Balık yemi üretimi için ANDRITZ makine ve teknolojileri
1 Balık Yemi Kalitesi Yönetimi–
teknoloji ve balık yemi arasındaki ilişkiler
 Başarılı balık yetiştiriciliğinin anahtarları, yem formüllerinin doğru uygulanması,
balık yemi hammaddelerinin yüksek kaliteli, yem içeriğinin kontrollü homojen ve
fiziksel pelet özelliklerinin optimum olmasında yatmaktadır.
 Artan talebe ayak uydurmak için, endüstriyel yem üretimi sürekli bir kalite artırma
sürecinden geçmektedir. Farklı tip balık yemleri için farklı talepler ortaya
çıkmaktadır. Yemin çiftlikteki işlevine bağlı olarak yüzmesi veya batması ve
tozlaşmadan mekanik dağıtıma olanak verebilmek için peletin dayanıklılığı gibi.
1
İyi kalite nedir ve nasıl sağlanır konusu yem üretim hatlarında ana konudur. Balık yemi
üretim hattında farklı noktalarda teknik kalite önemlidir, bunlar ince öğütme, ekstrusyon işlemi
öncesi şartlandırma, ekstrusyon, kurutma, vakum kaplama ve pelet soğutması vs içerir.
Teknik kalite : Yoğunluk (dansite), batma veya yüzme kabiliyeti, yağ, nem, ölçüler(uzunluk,
çap), toz vs.
Kimyasal kalite pek çok şey manasına gelebilir : Yem besin maddelerinin yem üretim
hattında ve yemin depolanması sırasında zarar görmemesini sağlamak
Yeni hammaddelerle ilgili zorluklar : Geleneksel yem hammaddeleri kısıtlı. Yeni içerik ve
ham maddelere nasıl uyum sağlanacağı ve bunlardan en iyi şekilde yararlanmak.
Gıda güvenliğine artan odak: Yem içeriği ve süreç izlenebilirliği
Yüksek kaliteli yemi sağlamak : en az işletme maliyeti ile
2.1 Konuşmacı
Kim Pagh, 48 yaşında, Danimarka’da yaşıyor
 ANDRITZ Yem & Biyoyakıt firmasında Su Ürünleri ve Evcil Hayvan Yemleri Ürün
Müdürü. Ekstrusyon işlemi, teknolojisi ile tüm dünyada su ürünleri ve evcil hayvan
yemi üretim projelerinin tasarım ve uygulamalarında 23 yıldan fazla bilgi ve
uygulamalı deneyim sahibi.
2.2 ANDRITZ Yem ve Biyoyakıt
Yem sanayinin lider küresel tedarikçisi:
Hayvan yemi peletleri
Su ürünleri yemi peletleri
Evcil hayvan yemi peletleri
2.3 ANDRITZ Yem ve Biyoyakıt : ”Tek durakta çözüm”
Mühendislik, satış, optimizasyon ve servis
Tesis tasarımı,
mühendislik ve proje
yönetimi
En güncel teknolojide
makine ve tesis
otomasyonu
Satış sonrası tedarik,
hizmet ve destek
2.4 Balık Yemi Üretim Akış Şeması
Hammadde alımından bitmiş ürün paketlemeye
 İşlem teknolojileri
2.5 ANDRITZ Yem ve Biyoyakıt
Balık yemi sanayi için ANDRITZ Teknolojileri
Otomasyon
Değirmen
Kurutucu
Ekstruder
Kaplayıcı
Yem
İçeriği
Su ürünleri Yemi
Fabrikası
Su ürünleri Yemi
Balık Çiftliği
Balık İşleme
İnsan Gıdası
3.0 İyi Kimyasal Kalite Nedir?
Kimyasal kalite, çoğunlukla, her balık türü için gereksinimleri sağlamak üzere
piyasada bulunan hammaddelerin eniyilenmesi (optimizasyonu) sırasındaki
zorlukların aşılmasına ilişkindir.
Üretici ve çiftçi arasındaki anlaşmaya bağlı reçete
Hammadde/reçete ulaşılabilirlik ve fiyatlar
Ham protein, ham lipid %si; hazmedilebilir protein, hazmedilebilir enerji, nem, kül, vb
Yem mikro içeriği: Vitamin, mineraller ve diğerleri
Üretim sırasında protein ve amino asitlerin korunması çok önemlidir. Bu, sıcaklık,
zaman ve nemin yönetimini gerektirir.
3.1 Su ürünleri yem sanayisinde akımlar ve zorluklar
Yem içeriği kavramında değişim
1) Daha az deniz ürünü proteini ve yağı
2) Daha fazla bitkisel protein ve yağ ve gıda
yan ürünleri
Azaltılmış çevresel etki çevre dostu su ürünleri
yemleri ile çiftçilik
Yeni balık türleri farklı yem formülleri ve fiziksel
özellikleri
Artan gıda güvenliği odağı, yem içeriği ve süreç
izlenebilirliği
Endüstriyel tesis verimliliği odağında artış, işlem
maliyetlerinde ve tesis emisyonlarında azalma
3.2 Yem maddeleri içeriğinin balık yemi kalitesi ve
kurutulma özellikleriyle ilişkisi
Yem hammaddeleri
Etkileyen madde
Etki
Marin proteinleri
Suda çözünebilen protein
Buharlaşmaya karşı
pelet yüzeyini mühürler
Hayvansal proteinler
Suda çözünebilen protein
Pelet yüzeyini mühürler
Suyu bağlar
Bitkisel prot.
konsantresi
Yağlı tohumlar
Yağ içeriği
Suyun hareketini ve
buharlaşmayı engeller
Taneli hububatlar
Nişasta tip ve kalitesi
Gluten
Buharlaşmayı sınırlar
Nişasta konsantresi
Nişasta tip ve kalitesi
Pelet yüzeyini mühürler
Gluten
Gluten tip ve kalitesi
Hücresel yapı
Marin yağları
Yağ içeriği
Suyun hareketini ve
buharlaşmayı engeller
Bitkisel yağlar
Yağ içeriği
Suyun hareketini ve
buharlaşmayı engeller
Ekstrusyon ve kurutma işlemini zorlaştıran yem hammaddeleri ve mikser veya
ekstruderde yağ eklenmesinin bileşimi, kurutma süresini önemli derecede uzatmaktadır.
+20-100%, daha büyük kurutucular ve yüksek dereceler gerekmektedir.
Bu da yem besinlerinin oksidasyonu/ termal bozulmaya yol açar.
3.3
Hammaddelerin kontrolu
4.0 İyi Teknik Kalite Nedir?
 Dayanıklılık, yoğunluk, yüzme/batma, kırık peletlerin ve tozun engellenmesi,
peletlerde tekdüze ve pürüzsüz yüzey elde etmek
 Doku profil analizi – stres gevşetme testi
 Ağırlık, ölçüler uzunluk/çap
Note:
Diameter:
Dimension:
Dimension lenght:
Density:
99%
sinking
sinking
sinking
Size
1,3
1,5
2
Min
1,1
1,3
1,7
Norm
1,3
1,5
2
Max
1,5
1,7
2,3
Min
1,2
1,7
2,3
Norm
1,8
2,5
3,5
Max
2,4
3,3
4,7
g/l
580-600
580-600
580-600
sinking
sinking
sinking
3
4
5
2,7
3,6
4,5
3
4
5
3,3
4,4
5,5
3,4
4,1
4,9
4,5
5,5
6,5
5,6
6,9
8,1
500-550
500-550
sinking
sinking
sinking
6
7
9
5,4
6,3
8,1
6
7
9
6,6
7,7
9,9
5,6
6,4
8,3
7,5
8,5
10
9,4
10,6
13,8
500-550
500-550
500-550
4.1 Kalite Yönetimi
Kalite Kontrol
Görsel Kontrol:
Tekdüzelik
Yüzey
Pürüzsüzlük
Keskin kesim
Doku
Ölçü kontrolü
Uzunluk-çap
Yüzme-batma
Nemlilik
Dayanıklılık/Sertlik
Nişasta jelatinleşmesi
Çap
Yoğunluk
Yağ içeriği
Yağ içeriği
Batma
Nemlilik
Yağ içeriği
Batma hızı
Nemlilik
Dayanıklılık
Sıcaklık
Tozlanma
Batma hızı
Protein-Yağ
Lif-Kül-Su
Dayanıklılık/Sertlik
4.2 Öğütme
Andritz Çekiçli Değirmen
Ekstrusyon süreçlerinde, her alt-işlem bir sonraki işlemin performasını etkiler
Bitmiş ürün kalitesi
İnce yapı
Zerreleri küçültme
Küçük parçacıklar ile karbonhidratlara
erişimin artırılması
16
4.3 Öğütme
Su ürünleri Yemi Üretiminde ince öğütme talebi
Tipik gereksinimler
Karides yemi
95 % <700mµ
50% < 220mµ
Küçük balık yemi peletleri
ø0,6-1,2
95 % <500mµ
50 % <220mµ
Balık yemi ø 2-16mm
Somun/ alabalık/levrek
95 % <800mµ
50 % <220mµ
Balık yemi ø2-16mm
Tilapia, Pangasius vb.
95 % <800mµ
50 % <220mµ
Yorumlar
Sıklıkla elek kullanılır
Sıklıkla elek kullanılır
4.5 Ekstrusyon
 Kontrol edilebilirlik
 Esneklik
 Verimlilik
Sıvı ekleme
Sıvı ekleme
Buhar ekleme
Dozlama vidası
Haznede
sürekli besleme
Sürücü motor
Doğrudan bağlı
veya kayışlı
aktarmalı
Hazne bölümleri
Kesici
Basınç kontrolu
Sıvı ekleme
Buhar ekleme
4.6 Ekstrusyon
Ekstrusyon pişirme parametreleri son ürüne etki eder
Ekstruder esnek bir araçtır, yemi farklı yollarda yapmaya olanak sağlar
Kurutma öncesi nem oranlarında önemli farklılıklar ile
Sürtünme
pişirme
Buhar ve
sürtünme
pişirmesi
kombine
Buhar
pişirme
Kurutmadan önce %6 daha az nem demek:
 Kurutma maliyetinde %33 düşüş
 Kurutucunun ebatlarını 1/3 oranında azaltabilmek
 50.000 ton/yıl bir tesiste, yılda 3.3 Mil. Kg daha az
su buharlaştırmak
 ~ 400.000 kg/yıl yağ tasarrufu demek
4.7 ECS: Ekspansiyon (Genleşme) Kontrol Sistemi
video:
650 g/l
570 g/l
495 g/l
440 g/l
4.7.1 Kurutma
Kurutma bölgesi sıcaklık yönetimi
 Peletler kurudukça kurutma bölgesi sıcaklığını adım adım düşürmek
 Buharlaştırılacak yüksek miktar nem olduğunda kurutma havasında daha yüksek
dereceli sıcaklık
 Kurutucu girişinde pelet yüzey neminde yüksek buharlaşma peletleri soğutur
 Peletin nemi kademeli olarak azldıkça sıcaklık azalırsa kalan nemin merkezden
yüzeye çıkabilmesi için daha uzun zaman kalır.
4.8. Kurutma
Tekdüze batma veya yüzme özellikleri için tekdüze kurutma kritik önemdedir.
650
g/l
570
g/l
440
g/l
4.9 Kurutma
Kaplama sırasında tekdüze yağ emilimi için tekdüze kurutma
kritik önemdedir.
Nem oranı ne kadar yüksekse o kadar az
yağ emer
Eşit olmayan batma/yüzme özellikleri
Eşit olmayan besin değerleri
Renkte görsel farklılık
Çok yüksek kurutma sıcaklıkları kabuk yaratır
Vakumsuz yağlamada yağ emilimini yavaşlatır
4.10 Vakum kaplama
Kaplamada kalite






Nazik işlem
Peletlerden yağ akmaz
Kuru yüzey
Tozlanma olmaz
Kırılan pelet olmaz
Tekdüze ürün
4.11 Vakum kaplama işlemi
ANDRITZ sistemi doğru kontrol sağlar:
•Vakum basıncı
•Sıvı ekleme
•Devir
Sonuçta emilim ve tüm yüzeylere erişimde esneklik ve
tekrar edilebilirlik sağlanır.
6.0 Su ürünleri yem teknolojisi çözümleri sunuyoruz...
Yüksek kapasiteli ince öğütme
yüksek oranda bitkisel protein, yağlı
tohum ve yan ürün eklenen balık yemi
formüllerinde
Ekstrusyon teknolojileri,
artan esneklik ve iyileştirilmiş
kontrol edilebilirlik.
6.1...ve
Yüksek kapasiteli ekstrusyon ve
kurutma teknolojileri -Yem besin
maddelerine en az termal etkiiyileştirilmiş toplam enerji etkinliği ve
azaltılmış emisyon
Vakum kaplama ve Mikro Sıvı
Sistemi, balık ve bitkisel yağlar ve
mikro katkılar
Süreç otomasyonu - süreç
istikrarı = tutarlı yem kalitesini
garantiler – nesnel süreç verisi
kaydı = toplam maliyet yönetimi
- yem içeriği ve süreç
izlenebilirliği = gıda güvenliğine
katkı
6.2 ANDRITZ YEM VE BİYOYAKIT
Yem kalitesini en iyi seviyeye getirmek amacıyla balık yemi sanayi ve su
ürünleri çiftlikleri ile yakın işbirliğine adanmıştır
Brlikte bir fark yaratırız
Download

Balık Yemi Kalitesi Yönetimi– teknoloji ve balık yemi arasındaki ilişkiler