ANKARA ÜNİVERSİTESİ İBN-İ SİNA HASTANESİ
ACİL TIP ANABİLİM DALI GÖREV TANIMLARI
ACİL TIP ANABİLİM DALI SOSYAL HİZMET UZMANI
A: GÖREV ÜNVANI
:ACİL TIP ANABİLİM DALI SOSYAL HİZMET UZMANI
B. GÖREV YERİ
:Acil Tıp Anabilim Dalı
C. BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU AMİRİ :Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
D. GÖREV ÖZETİ
: Acil Servise başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik
sorunlarını tespit etmek, sorunları ile ilgili sosyal hizmet müdehalesi planlamak ve uygulamak.
E. İŞ GEREKLERİ
: Üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümünden veya sağlık
eğitim bölümlerinden mezun sağlık personeli olmak.
F. GÖREV. YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
1. Acil Servise başvuran;
Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
Engelli hastalar,
Sağlık güvencesiz hastalar,
Yoksul hastalar,
Aile içi şiddet mağduru hastalar,
İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,
Mülteci ve sığınmacı hastalar,
İnsan ticareti mağduru hastalar,
Yaşlı, dul ve yetim hastalar,
Kronik hastalar,
Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,
Alkol ve madde bağımlısı hastalar,
Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,
İl dışından gelen hastalar,
İş kazası geçiren hastalar,
65 yaş ve üstü hastalar,
18 yaş altı adölesan gebe hastalar,
2.
3.
4.
öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi
sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenmesi
amacıyla sosyal hizmet müdahalesi planlamak ve uygulamak, hasta ve yakınlarına destek
olmak ve gereksinimi doğrultusunda ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, bildirimi
zorunlu istismar vakalarını ilgili birimlere bildirmek, hasta ve yakınlarının hastalık süreci
hakkında bilgi almasını sağlamak.
Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli
sosyal hizmet müdahalesinde bulunmak.
Tedavi olmayı reddetme, ilaç kullanmayı reddetme, hastanede kalmayı reddetme ve acil
serviste uzun süre yatmaktan dolayı moral gücünü kaybetme gibi durumlarda hastalığı
kabullenme, içinde bulunduğu yeni durumla başa çıkma yollarını öğrenme gibi konularda
ve hastanın çaresizlik, bağımlılık gibi durumlarıyla başa çıkma konularında psikolojik
destek sağlanması için gerekli sosyal hizmet müdahalesi yapmak,
Tedaviyi olumsuz etkileyecek şekilde, hasta ile personel arasında anlaşmazlık çıktığında
sorunun kaynağının bulunması ve hastanın konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesini
sağlamak,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Acil Servis personelinin çalışmasını güçleştirecek şekilde sorun çıkaran hastalar ile
görüşülerek kuralların anlatılması gibi uzlaştırma ve bilgilendirme çalışmaları yapmak,
Acil serviste yatan hastaların yakınları ile hastanın doktoru ve hemşireleri arasındaki
iletişimi sağlar.
Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve
kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine nakillerini
koordine etmek ve bu kapsamda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamak,
Afetlerde, gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlamak ve uygulamak, (Acil servise kabul
edilen hastaların kimlik bilgilerini eksiksiz bir şekilde kayıt eder. Herhangi bir nedenle
istenen bilgileri veremeyecek durumda olan ve kimlikleri belirlenemeyen hastaları Hastane
Müdürlüğüne, mesai dışında ise Hastane Nöbetçi Amirliğine bildirir.)
Hastane kuralları ve sosyal hizmet mesleği etik kuralları çerçevesinde hasta ve ailesi adına
savunuculuk yapmak( hasta hakları kapsamında ), hasta ve hasta yakınlarının istek ve
şikayetlerini dinleyerek ilgili birimleri haberdar etmek.
Hastane personeline yönelik hizmet içi eğitim programlarında görev almak,
İnsan kaynakları ve kalite çalışmalarına katılmak,
Bilimsel araştırmalar planlamak ve uygulamaktır.
24 saat şift şeklinde görev yapar.
Hastane Yönetimi tarafından tahsis edilmiş olan kimliğini takar.
Hastane ve bölümün çalışma ilkelerine tamamen uyar, çalıştığı yerin tertip ve düzenini
sağlar, kullandığı malzemeleri korur, işlerini zamanında tamamlar.
Download

Acil Tıp Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Uzmanı