İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 24.02.2014 tarihli Yeni Şafak Gazetesi’nin “Derin Kulak Pensilvanya” başlıklı haberinden, hakkımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2011/762 dosya numarasıyla yürütülen bir soruşturma dosyası olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Neyle suçlandığımı dahi bilmediğim ve dosya esas numarasından yaklaşık 3 yıldır devam ettiği anlaşılan bu soruşturmanın gerek yürütülüş tarzı, gerekse de açığa çıkma şekli düşünüldüğünde, soruşturmanın hukuka uygun yürütülmediği, özel hayatımın gizliliğinin ihlal edildiği ve hukuk devleti ilkesinden uzaklaşılarak hukuki güvenlik ilkesini zedelediği açık olmakla; işbu soruşturmada daha ciddi hak kaybı yaşamamak adına basına yansıyan bu soruşturmanın içeriğinden 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince aşağıdaki hususlarda, suç işleyenler hakkında yapacağım başvurular mahfuz kalmak üzere, bilgi talep ediyorum: 1. Hakkımdaki dinleme kararı hangi tarihte, kim tarafından verilmiştir ve bu dinleme ne kadar süre devam etmiştir? 2. Dinleme kararı ve sonrasında var ise, uzatma kararları usule uygun şekilde alınmış mıdır? 3. Dinlemeye esas teşkil eden suçlama/suçlamalar nelerdir? 4. Tarafıma atfedilen suç için dinleme kararının alınmasını gerektirecek “kuvvetli şüphe” kriteri oluşmuş mudur? 5. Dinleme neticesinde elde edilmiş ses kayıtlarının muhafazası güvenli ortamda yapılabilmiş ve soruşturma içeriğine sağlıklı biçimde aktarılabilmiş midir? Yeşilköy, Dünya Ticaret Merkezi (IDTM) A-­‐‑1 Blok No: 61 Bakırköy/İstanbul Tel: 0212.4658868 (pbx) Fax: 02124658869 İsim / Soyisim İmza [email protected] www.elmadaghukuk.com BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Gerçek Kişiler için) Başvuru sahibinin adı soyadı: ........................................ Oturma yeri veya iş adresi: ............................................................. ..................... Başvuruya hangi yolla cevap almak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: (Elektronik istersiniz? oturumda yapılacak başvurular için doldurulması şarttır.) Yazılı Elektronik Elektronik posta adresi : (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.) ................................................@.................com 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İmzası : gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim 24.02.2014 tarihli Yeni Şafak Gazetesi’nin “Derin Kulak Pensilvanya” başlıklı haberinden hakkımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2011/762 dosya numarasıyla yürütülen bir İstenen bilgi veya belgeler : soruşturma olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Neyle (Not : Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği suçlandığımı dahi bilmediğim işbu soruşturmada, aşağıdaki takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar konularda bilgi sahibi olmak istiyorum: kullanılabilir. 1. Hakkımdaki dinleme kararı hangi tarihte kim tarafından verilmiştir ve bu dinleme ne kadar sürmüştür? 2. Dinlemeye esas teşkil eden suçlama/suçlamalar nelerdir? Yeşilköy, Dünya Ticaret Merkezi (IDTM) A-­‐‑1 Blok No: 61 Bakırköy/İstanbul Tel: 0212.4658868 (pbx) Fax: 02124658869 [email protected] www.elmadaghukuk.com 
Download

Dilekçe dökümana ulaşmak için tıklayınız.