3
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Bir Kahraman Doğuyor - 3 (Mustafa Kemal’in Kişilik Özelliği ve Dört Şehir)
1.
4.
Selanik, Balkanlardaki en gelişmiş şehirlerden
biriydi. Liman ve demiryolu ile ülkenin ve dünyanın farklı yerleriyle irtibat halindeydi. Avrupa'da
basılan gazete, dergi ve kitaplar kolayca temin
ediliyordu. Böylece dünyadaki gelişmelerden ve
fikir akımlarından haberdar oluyordu.
1. Selanik: Mustafa Kemal'in kültürel birikiminde
etkili olan şehirdir.
2. Manastır: Mustafa Kemal'in Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başladığı şehirdir.
3. Sofya: Harp Akademisini okuduğu şehirdir.
Verilen bilgilerin Doğru "D" ve Yanlış "Y" olma
durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru
sıralanmıştır?
Mustafa Kemal'in gençlik yıllarının geçtiği
Selanik'le ilgili verilen bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
1.
A) Zengin bir kültürel yapı vardır.
B) Ekonomik yönden gelişmiştir.
C) Basın - yayın imkanları geniştir.
D) Askeri yönden Balkanların en güçlü şehridir.
2.
3.
A)
D
D
D
B)
D
Y
D
C)
D
D
Y
D)
Y
Y
D
2.
1.
Mehmet Emin Yurdakul'dan etkilenmiştir.
2.
Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik
Bey sayesinde tarih bilinci gelişmiştir.
3.
Türk milletinin geleceği ile ilgili arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmaya
başlamıştır.
5.
Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında
yaşadığı şehirlerin katkısı çok olmuştur. Bu şehirlerdeki ortam ve okuduğu kitaplar fikir hayatının
oluşmasını sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden biri
değildir?
Verilenlerden hangileri Mustafa Kemal'in
Manastır Askeri İdadisinde eğitim gördüğü
dönem ile ilgilidir?
B) Manastır
D) Üsküp
A
A) Sofya
C) İstanbul
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
B) 1. ve 2.
D) 1. 2. ve 3.
6.
3.
1. Mustafa Kemal'in Avrupa temsilcileriyle görüştüğü şehir ............ dır.
2. ............. şehrinde iken yapılan Türk - Yunan
savaşında başarılı olmasına rağmen kazanç
elde edilememesi devletin geleceği ile ilgili
soru işaretlerine neden olmuştur.
3. ............. şehrinde kaldığı sürece Türklerle yakından ilgilenmiş, onların sorunlarını yerinde
görme fırsatı bulmuştur.
Mustafa Kemal'e ait verilen bilgilerde
"..........." boşluklara aşağıdaki şehirlerden
hangisi gelirse doğru sıralanmış olur?
1
2
3
A)
Sofya
Manastır
Sofya
B)
Manastır
İstanbul
Selanik
C)
Selanik
Sofya
Manastır
D)
Manastır
İstanbul
İstanbul
Î
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in
öğrenim hayatının geçtiği şehirlerden biri
değildir?
A) Manastır
C) İstanbul
7.
B) Sofya
D) Selanik
Mustafa Kemal'in yaşağıdı dört şehir düşünce
hayatının oluşmasında etkili olmuştur. Bu düşünceler;
1. İlke ve inkılaplar
2. Devletler arası ilişkiler
3. Siyasi fikirler
gibi unsurların hangileri üzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız 1.
C) 2. ve 3.
B) 1. ve 2.
D) 1. 2. ve 3.
TEST
3
Bir Kahraman Doğuyor - 3 (Mustafa Kemal’in Kişilik Özelliği ve Dört Şehir)
8.
10.
Selanik
Dünyadaki gelişmelerden farklı
fikirlerden haberdar oluyorlardı.
Manastır
Namık Kemal ve Mehmet Emin
Yurdakul'dan etkilenmiştir.
İstanbul
Avrupa'daki gelişmeleri ve siyasi
gelişmeleri yakından takip etmiştir.
Sofya
Görevi gereği Avrupa'daki devletlerin temsilcileri ile görüşmüştür.
Yukarıda Mustafa Kemal'in fikir hayatında
etkili olan şehirler ve bu şehirlerin katkıları
verilmiştir. Bu şehirlerden hangisinin katkısı
yanlış yorumlanmıştır?
C)
9.
Selanik
B)
Farklı fikirleri
öğrenme imkanı
olmuştur.
İstanbul
Ülkenin ve dünyanın gidişatı
hakkında fikir
sahibi olmuştur.
D)
A) Yaşadığı şehirlerin
B) Öğretmenlerinin
C) Okuduğu kitapların
D) Askerî başarıların
A
T
TES
KAZAN
B) Mustafa Kemal'in savaştığı şehirler hangileridir?
C) Mustafa Kemal'in okul hayatının geçtiği şehirler hangileridir?
D) Mustafa Kemal'in askerlik yaptığı şehirler
Sofya
Avrupalı devleterin bakış açılarını öğrenme
imkanı olmuştur.
Verilen bilgilere göre ilke ve inkılapları gerçekleştiren Mustafa Kemal'in fikir hayatının
oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin
etkisi olmamıştır?
Adı
etkili olan şehirler hangileridir?
Manastır
Avrupalı yazarların fikirlerini
benimsemiştir.
Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşması ve
gelişmesinde yaşadığı şehirlerdeki ortamın
katkısı önemlidir. Bunun yanında öğretmenleri
ve okuduğu kitaplardan kazandığı kültür sevgisi,
akılcı ve bilimsel düşünme becerisi fikir hayatının
oluşmasını sağlamıştır. Bu düşünceleri daha
sonra meydana getirdiği ilke ve inkılaplarında
görmek mümkündür.
KAVRAM
IM
A) Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında
hangileridir?
A
A)
Sosyal Bilgiler öğretmeni aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını tahtaya yazmıştır?
11.
Selda
Murat
: Mustafa Kemal, Manastır'da iken
vatan ve hürriyet şairi Namık
Kemal'den etkilenmiştir.
: Sofya'da iken öğretmeni ve
okuduğu kitaplardan Türk tarihi ve
kültür sevgisi belirgin hâle
gelmiştir.
Selda ve Murat'ın verdiği bilgilerden yola
çıkarak Mustafa Kemal'de hangi düşüncenin
oluştuğu söylenebilir?
A) Osmanlıcılık
B) İslamcılık
C) Türkçülük
D) Batıcılık
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

Bir Kahraman Doğuyor - 3 (Mustafa Kemal`in Kişilik Özelliği ve Dört