BU YÖNETMELİK SAHTE DİŞHEKİMLERİNİ ARTTIRIR
http://www.medimagazin.com.tr/dis-hekimi/meslek-org/tr-bu-yonetmelik-sahte-dishekimlerini-arttirir-3-26-63578.html
25.12.2014
Adana Dişhekimleri Odası Başkanı Hasan Yaman ve Adanalı dişhekimleri, dişhekimi
olmayan kişilere ağız diş sağlığı sunulan özel merkezlere ortak olma hakkı veren
yönetmeliğin iptali için Ankara’ya giderek Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.
Yaman, yönetmeliğin içerdiği hükümlerde; diş hekimliği mesleğinin dünyadaki
uygulamalarının ve getireceği etik sorunlar gözardı edilerek, toplum sağlığına bir
ticaret/tüccar yaklaşımı içerisinde çözüm arandığını ve sahte dişçilere Ağız Diş Sağlığı
Merkezi (ADSM) açma yolu açıldığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Türk Dişhekimleri Birliği Yöneticilerinin de katıldığı eylemde bugün sağlığın en saygın
meslek gruplarından biri olan dişhekimliği mesleğinin zor bir dönemeçten geçirilmek
istendiğine işaret eden Yaman, dişhekiminin herhangi bir baskı olmadan, serbestçe, kendi
özgür iradesi, vicdanı ve tıbbi bilgileriyle hizmet verebileceği bütün dünyada kabul edildiği
mesleki gerçeklik olduğunu söyledi. Yaman, “Bütün dünya bu gerçeği biliyor ama bizim
Sağlık Bakanı bilmiyor. En iyi Ağız Diş sağlığı hizmeti özelden verilir. Uygulanmaya
çalışılan bu yönetmelikle Ağız Diş sağlığında kalite düşecektir. Korsan dişçilere giden
vatandaşımız daha da mağdur olacaktır” ifadelerini kullandı.
Başkan Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik taslağında, diş hekimi diplomasına sahip olmayan kişilere ağız diş
sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmesine bütün meslektaşlarımız karşı çıkmaktadır.
Yine aynı taslakta muayenehane ve polikliniklerin açılması, bugünün Türkiye’sinde
karşılanması son derece zor olan fiziki şartlar getirilerek bir anlamda engellenmektedir.
Yönetmelik taslağındaki ilgili maddeler, diş hekimlerini kendini yöneten bir meslek grubu
olmaktan çıkaracak; herhangi bir meslekten bir kişinin ya da mesleksiz sermaye sahibinin
yanında işçileştirecektir. Yönetmelik taslağının bu haliyle kabul edilmesi halinde; diş
hekimliği mesleğinin gelişmesi engellenecek, mesleğin geleceği tehlikeye atılacak ve
meslekte geri dönülmesi mümkün olmayan tahribatlara neden olacaktır. Zaten şimdiye kadar
ülkemizde koruyucu uygulamalardan uzak, yetersiz sağlık politikaları nedeniyle toplumun
yüzde 90’ının ağzında oluşan diş çürüğü ve diş eti hastalıkları; sağlık hizmetlerine erişimde
kar amacının öne çıkarılmasıyla daha büyük boyutlara taşınacaktır. Ağız ve diş hastalıklarının
genel sağlıkta yarattığı olumsuz sonuçlar ise daha da büyüyecektir”
Yapılan basın açıklamasının ardından Dt. Yaman, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek
Ağız ve Diş sağlığında kalitenin düşürülmemesi ve sahte dişçilere fırsat verilmemesi için
uygulamaya konulmak istenen taslağın yanlış olduğunu ifade ederek düzeltilmesini istedi.
DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ
http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html
23.12.2014
Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte
yapmayı planladığı değişikliğe itiraz eden hekimler, diş hekimliğini sermayenin hakimiyetine
açmaya 'dur' demek için buluştuklarını anlattılar.
"Gücümüzü emeğimizden alıyor, mesleğimize sahip çıkıyoruz" diyen hekimler adına Ankara
Diş Hekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci'nin yaptığı ortak açıklama şöyle:
"Sağlık Bakanlığı, dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan
Türk Dişhekimleri Birliği’nin tüm itiraz ve eleştirilerine rağmen, serbest çalışan
dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikde köklü değişiklikler yapan taslak çalışmayı
hayata geçirmek üzeredir.
"BAKAN NİSPET YAPAR GİBİ..."
Sayın Sağlık Bakanı seslenişlerimize sürekli kulak tıkamakla beraber nispet yapar gibi bu
Yönetmeliğin arkasında olduğunu ve açılacak büyük sermaye kaynaklı yatırımlarla kurulan
merkezlerden hizmet de satın alabileceklerini söylemektedir. Yıllardır sadece koruyucu
hekimlik uygulamaları için özel muayenehanelerden kamunun hizmet satın alması için
yaptığımız onlarca başvuru, onlarca çalışma sürekli güya bütçe engeline takılırken, birden bire
sermayeye ağız diş sağlığı merkezi açabileceklerine dair izinler veren yeni yönetmelik taslağı
gündeme gelince ilahi takdir bütçeye ek bir ödenek mi sağlamıştır?
DİŞ HEKİMLERİ KANUNLARI PROTESTO ETMEK İÇİN YÜRÜDÜ
http://www.bolgedenhaber.com/saglik/dis-hekimleri-kanunlari-protesto-etmek-icin-yurudu-h16555.html
23.12.2014
Diş Hekimleri, tıpkı Aile hekimleri gibi eylem yaptı. Haklarında çıkarılan kanunları yetersiz
ve maksatlı bulan Diş Hekimleri, Sağlık bakanlığına kadar yürüyecekler.
Diş Hekimleri, tıpkı Aile hekimleri gibi eylem yaptı. Haklarında çıkarılan kanunları yetersiz
ve maksatlı bulan Diş Hekimleri, Sağlık bakanlığına kadar yürüyecekler.
Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili diş hekimlerinin tepkisi büyüyor ve bu konuda
eylemler devam ediyor. Türk Dişhekimleri Birliği yaptığı açıklamada Yönetmelik taslağına
karşı her gün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını bildirerek, tepkilerini dile
getireceklerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağında ise, dişhekimi diplomasına
sahip olmayan kişilere ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmekte,
muayenehane ve polikliniklerin açılması bugünün Türkiye’sinde karşılanması son derece zor
olan fiziki şartlar getirilerek bir anlamda engellenmektedir. 16 12 2014 tarihinde TDB ve
Dişhekimleri Odaları Yönetim Kurulları ile Bakanlık önünde yaptığımız Basın Açıklamasının
ardından eylemlilik sürecimizin devam edilmesi kararı alınmıştır. Buna göre bugünden
başlayarak her gün bir Odamızın temsilcileri Ankara`ya gelerek, Sayın Sağlık Bakanı ile
görüşecek ve basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendireceklerdir.
Türkiye Diş Hekimleri Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Diş Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri ile kamu, üniversite ve özelde çalışan hekimler ile öğrenciler TDB
önünde bir araya gelerek sağlık bakanlığı’na yürüdüler. Yarın da Adana Diş Hekimleri
Odası'nın katılımıyla yürüyüş yapılacak.
"MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Sağlık Bakanlığı’nın Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelikte yapmayı planladığı değişikliğe itiraz eden hekimler, diş hekimliğini
sermayenin hakimiyetine açmaya 'dur' demek için buluştuklarını anlattılar. "Gücümüzü
emeğimizden alıyor, mesleğimize sahip çıkıyoruz" diyen hekimler adına Ankara Diş
Hekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci'nin yaptığı ortak açıklama şöyle: "Sağlık Bakanlığı,
dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan Türk Dişhekimleri
Birliği’nin tüm itiraz ve eleştirilerine rağmen, serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma
koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelikde köklü değişiklikler yapan taslak çalışmayı hayata geçirmek
üzeredir.
"BAKAN NİSPET YAPAR GİBİ..."
Sayın Sağlık Bakanı seslenişlerimize sürekli kulak tıkamakla beraber nispet yapar gibi bu
Yönetmeliğin arkasında olduğunu ve açılacak büyük sermaye kaynaklı yatırımlarla kurulan
merkezlerden hizmet de satın alabileceklerini söylemektedir. Yıllardır sadece koruyucu
hekimlik uygulamaları için özel muayenehanelerden kamunun hizmet satın alması için
yaptığımız onlarca başvuru, onlarca çalışma sürekli güya bütçe engeline takılırken, birden bire
sermayeye ağız diş sağlığı merkezi açabileceklerine dair izinler veren yeni yönetmelik taslağı
gündeme gelince ilahi takdir bütçeye ek bir ödenek mi sağlamıştır? Yoksa adak isteyen
sermayedarlar bu sefer de dişhekimliği alanında sağlık harcamalarına gözünü dikmiş ve
hükümette teslim mi olmuştur? Bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan
ihtiyacın ne olduğunun meslek örgütüyle, dişhekimi ve ülke kamuoyu ile paylaşılmasını Sayın
Sağlık Bakanı'ndan istiyoruz. Ardından, Bakanlık tarafından ortaya konan ihtiyacın ve çözüm
önerilerinin Sağlık Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında, kamuoyuna açık bir
şekilde tartışılması ve değerlendirilmesini talep ediyoruz. Örneğin Bakanlık yetkilileri biz
dişhekimlerine ve ülke kamuoyuna, ağız diş sağlığı alanında dişhekimlerinin öz sermayeleri
ile kapitalist kar amacı gütmedikleri halde, çağın gerektirdiği hangi yatırımı yapmadıklarını
ve bunun için bu alanı sermayenin yatırımına açtıklarını anlatmalı ve ikna etmelidirler. Tabii
bu 'ihtiyaç', çeşitli kurumlarla yasadışı sağlık hizmeti vermek için kaçak anlaşmalar yapan
sermaye gruplarının oluşturduğu merkezlere 'A sınıfı' diyerek onları taçlandırma ve gelecekte
onlar aracılığı ile ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerini de özelleştirmek ve muayenehaneleri,
poliklinikleri sistem dışına itmek arzusu da olmamalıdır. Sağlık Bakanlığı uygulamaları,
uzun süredir ne yazık ki sağlığı ve sağlık çalışanını değil sermayeyi korumak üzerine
kurgulandı. Bu Yönetmelik taslağı da bu duruma hizmet etmek amaçlı olduğunu hazırlanış
yöntemi ile madde madde bağırmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri
Odası olarak arzumuz, dişhekimliği uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan
dişhekimlerinin alanında, hem kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların
sağlığını ilgilendiren tüm düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde
olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı'nın, meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı,
bileşeni olduğunu kabul etmesi ve alanımızı sermayenin kar güden vahşi kapitalist anlayışına
teslim etmemesidir. Gücümüzü emeğimizden alıyoruz, kimsenin lütfundan değil. Bu nedenle
halk sağlığı için, mesleğimiz için yürütüyor olduğumuz haklı mücadelemizin kamuoyuna ve
şu anda hükmeden mevcut idarenin içinde birazcık aklı ve vicdanı kalmış bürokrat ve
siyasilere duyurulması için sizlerin destek ve ilgisini bekliyoruz. Unutmayalım ki ihmal
ettiğimiz, görmezden geldiğimiz sağlık alanında ki yozlaşma alanlarından birine, bir gün
sağlığımız bozulduğunda ihtiyacımız olabilir."
DİŞHEKİMLERİNİN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI TEPKİSİ!
http://www.canlihaber.com/dishekimlerinin-ozel-saglik-kuruluslari-tepkisi-53771h.htm
23.12.2014
Dişhekimlerinin Özel Sağlık Kuruluşları Tepkisi!
Dişhekimleri Sağlık Bakanı Müzezzinoğlu'ndan randevu beklerken, Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelikle ilgili tepkilerini eyemle duyuruyorlar.
Türkiye Diş Hekimleri Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Diş Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri ile kamu, üniversite ve özelde çalışan hekimler ile öğrenciler TDB
önünde bir araya gelerek sağlık bakanlığı’na yürüdüler. Yarın da Adana Diş Hekimleri
Odası'nın katılımıyla yürüyüş yapılacak.
"MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Sağlık Bakanlığı’nın Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelikte yapmayı planladığı değişikliğe itiraz eden hekimler, diş hekimliğini
sermayenin hakimiyetine açmaya 'dur' demek için buluştuklarını anlattılar.
"Gücümüzü emeğimizden alıyor, mesleğimize sahip çıkıyoruz" diyen hekimler adına Ankara
Diş Hekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci'nin yaptığı ortak açıklama şöyle:
"Sağlık Bakanlığı, dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan
Türk Dişhekimleri Birliği’nin tüm itiraz ve eleştirilerine rağmen, serbest çalışan
dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikde köklü değişiklikler yapan taslak çalışmayı
hayata geçirmek üzeredir.
"BAKAN NİSPET YAPAR GİBİ..."
Sayın Sağlık Bakanı seslenişlerimize sürekli kulak tıkamakla beraber nispet yapar gibi bu
Yönetmeliğin arkasında olduğunu ve açılacak büyük sermaye kaynaklı yatırımlarla kurulan
merkezlerden hizmet de satın alabileceklerini söylemektedir. Yıllardır sadece koruyucu
hekimlik uygulamaları için özel muayenehanelerden kamunun hizmet satın alması için
yaptığımız onlarca başvuru, onlarca çalışma sürekli güya bütçe engeline takılırken, birden bire
sermayeye ağız diş sağlığı merkezi açabileceklerine dair izinler veren yeni yönetmelik taslağı
gündeme gelince ilahi takdir bütçeye ek bir ödenek mi sağlamıştır? Yoksa adak isteyen
sermayedarlar bu sefer de dişhekimliği alanında sağlık harcamalarına gözünü dikmiş ve
hükümette teslim mi olmuştur?
Bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan ihtiyacın ne olduğunun meslek
örgütüyle, dişhekimi ve ülke kamuoyu ile paylaşılmasını Sayın Sağlık Bakanı'ndan istiyoruz.
Ardından, Bakanlık tarafından ortaya konan ihtiyacın ve çözüm önerilerinin Sağlık Bakanlığı
ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında, kamuoyuna açık bir şekilde tartışılması ve
değerlendirilmesini talep ediyoruz. Örneğin Bakanlık yetkilileri biz dişhekimlerine ve ülke
kamuoyuna, ağız diş sağlığı alanında dişhekimlerinin öz sermayeleri ile kapitalist kar amacı
gütmedikleri halde, çağın gerektirdiği hangi yatırımı yapmadıklarını ve bunun için bu alanı
sermayenin yatırımına açtıklarını anlatmalı ve ikna etmelidirler.
Tabii bu 'ihtiyaç', çeşitli kurumlarla yasadışı sağlık hizmeti vermek için kaçak anlaşmalar
yapan sermaye gruplarının oluşturduğu merkezlere 'A sınıfı' diyerek onları taçlandırma ve
gelecekte onlar aracılığı ile ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerini de özelleştirmek ve
muayenehaneleri, poliklinikleri sistem dışına itmek arzusu da olmamalıdır.
Sağlık Bakanlığı uygulamaları, uzun süredir ne yazık ki sağlığı ve sağlık çalışanını değil
sermayeyi korumak üzerine kurgulandı. Bu Yönetmelik taslağı da bu duruma hizmet etmek
amaçlı olduğunu hazırlanış yöntemi ile madde madde bağırmaktadır.
Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri Odası olarak arzumuz, dişhekimliği
uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan dişhekimlerinin alanında, hem
kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların sağlığını ilgilendiren tüm
düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde olduğu gibi, Sağlık
Bakanlığı'nın, meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı, bileşeni olduğunu kabul
etmesi ve alanımızı sermayenin kar güden vahşi kapitalist anlayışına teslim etmemesidir.
Gücümüzü emeğimizden alıyoruz, kimsenin lütfundan değil. Bu nedenle halk sağlığı için,
mesleğimiz için yürütüyor olduğumuz haklı mücadelemizin kamuoyuna ve şu anda hükmeden
mevcut idarenin içinde birazcık aklı ve vicdanı kalmış bürokrat ve siyasilere duyurulması için
sizlerin destek ve ilgisini bekliyoruz. Unutmayalım ki ihmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz
sağlık alanında ki yozlaşma alanlarından birine, bir gün sağlığımız bozulduğunda ihtiyacımız
olabilir."
DİŞ HEKİMLERİ SAĞLIK BAKANLIĞINA DOĞRU YÜRÜDÜ!
http://www.taseronhaber.com/haber/dis-hekimleri-saglik-bakanligina-dogru-yurudu-9148.html
23.12.2014
Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerinde planladığı düzenlemenin ardından çıkardığı Ağız ve
Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik diş hekimleri
tarafından büyük tepki çekti.
Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili diş hekimlerinin tepkisi büyüyor ve bu konuda
eylemler devam ediyor. Türk Dişhekimleri Birliği yaptığı açıklamada Yönetmelik taslağına
karşı her gün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını bildirerek, tepkilerini dile
getireceklerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağında ise, dişhekimi diplomasına
sahip olmayan kişilere ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmekte,
muayenehane ve polikliniklerin açılması bugünün Türkiye’sinde karşılanması son derece zor
olan fiziki şartlar getirilerek bir anlamda engellenmektedir. 16 12 2014 tarihinde TDB ve
Dişhekimleri Odaları Yönetim Kurulları ile Bakanlık önünde yaptığımız Basın Açıklamasının
ardından eylemlilik sürecimizin devam edilmesi kararı alınmıştır. Buna göre bugünden
başlayarak her gün bir Odamızın temsilcileri Ankara`ya gelerek, Sayın Sağlık Bakanı ile
görüşecek ve basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendireceklerdir.
Türkiye Diş Hekimleri Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Diş Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri ile kamu, üniversite ve özelde çalışan hekimler ile öğrenciler TDB
önünde bir araya gelerek sağlık bakanlığı’na yürüdüler. Yarın da Adana Diş Hekimleri
Odası'nın katılımıyla yürüyüş yapılacak.
"MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Sağlık Bakanlığı’nın Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelikte yapmayı planladığı değişikliğe itiraz eden hekimler, diş hekimliğini
sermayenin hakimiyetine açmaya 'dur' demek için buluştuklarını anlattılar. "Gücümüzü
emeğimizden alıyor, mesleğimize sahip çıkıyoruz" diyen hekimler adına Ankara Diş
Hekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci'nin yaptığı ortak açıklama şöyle: "Sağlık Bakanlığı,
dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan Türk Dişhekimleri
Birliği’nin tüm itiraz ve eleştirilerine rağmen, serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma
koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelikde köklü değişiklikler yapan taslak çalışmayı hayata geçirmek
üzeredir.
"BAKAN NİSPET YAPAR GİBİ..."
Sayın Sağlık Bakanı seslenişlerimize sürekli kulak tıkamakla beraber nispet yapar gibi bu
Yönetmeliğin arkasında olduğunu ve açılacak büyük sermaye kaynaklı yatırımlarla kurulan
merkezlerden hizmet de satın alabileceklerini söylemektedir. Yıllardır sadece koruyucu
hekimlik uygulamaları için özel muayenehanelerden kamunun hizmet satın alması için
yaptığımız onlarca başvuru, onlarca çalışma sürekli güya bütçe engeline takılırken, birden bire
sermayeye ağız diş sağlığı merkezi açabileceklerine dair izinler veren yeni yönetmelik taslağı
gündeme gelince ilahi takdir bütçeye ek bir ödenek mi sağlamıştır? Yoksa adak isteyen
sermayedarlar bu sefer de dişhekimliği alanında sağlık harcamalarına gözünü dikmiş ve
hükümette teslim mi olmuştur? Bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan
ihtiyacın ne olduğunun meslek örgütüyle, dişhekimi ve ülke kamuoyu ile paylaşılmasını Sayın
Sağlık Bakanı'ndan istiyoruz. Ardından, Bakanlık tarafından ortaya konan ihtiyacın ve çözüm
önerilerinin Sağlık Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında, kamuoyuna açık bir
şekilde tartışılması ve değerlendirilmesini talep ediyoruz. Örneğin Bakanlık yetkilileri biz
dişhekimlerine ve ülke kamuoyuna, ağız diş sağlığı alanında dişhekimlerinin öz sermayeleri
ile kapitalist kar amacı gütmedikleri halde, çağın gerektirdiği hangi yatırımı yapmadıklarını
ve bunun için bu alanı sermayenin yatırımına açtıklarını anlatmalı ve ikna etmelidirler. Tabii
bu 'ihtiyaç', çeşitli kurumlarla yasadışı sağlık hizmeti vermek için kaçak anlaşmalar yapan
sermaye gruplarının oluşturduğu merkezlere 'A sınıfı' diyerek onları taçlandırma ve gelecekte
onlar aracılığı ile ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerini de özelleştirmek ve muayenehaneleri,
poliklinikleri sistem dışına itmek arzusu da olmamalıdır. Sağlık Bakanlığı uygulamaları,
uzun süredir ne yazık ki sağlığı ve sağlık çalışanını değil sermayeyi korumak üzerine
kurgulandı. Bu Yönetmelik taslağı da bu duruma hizmet etmek amaçlı olduğunu hazırlanış
yöntemi ile madde madde bağırmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri
Odası olarak arzumuz, dişhekimliği uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan
dişhekimlerinin alanında, hem kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların
sağlığını ilgilendiren tüm düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde
olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı'nın, meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı,
bileşeni olduğunu kabul etmesi ve alanımızı sermayenin kar güden vahşi kapitalist anlayışına
teslim etmemesidir. Gücümüzü emeğimizden alıyoruz, kimsenin lütfundan değil. Bu nedenle
halk sağlığı için, mesleğimiz için yürütüyor olduğumuz haklı mücadelemizin kamuoyuna ve
şu anda hükmeden mevcut idarenin içinde birazcık aklı ve vicdanı kalmış bürokrat ve
siyasilere duyurulması için sizlerin destek ve ilgisini bekliyoruz. Unutmayalım ki ihmal
ettiğimiz, görmezden geldiğimiz sağlık alanında ki yozlaşma alanlarından birine, bir gün
sağlığımız bozulduğunda ihtiyacımız olabilir."
SAĞLIK BAKANLIĞINI DİŞ HEKİMLERİ PROTESTO ETTİ
http://www.sureklihaber.com/saglik/saglik-bakanligini-dis-hekimleri-protesto-etti-h72962.html
23.12.2014
Sağlık Bakanlığı tarafından önce aile hekimleri daha sonrada diş hekimleri için getirilen yeni
uygulamalar oldukça büyük tepkiler aldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili diş hekimlerinin tepkisi büyüyor ve bu konuda
eylemler devam ediyor. Türk Dişhekimleri Birliği yaptığı açıklamada Yönetmelik taslağına
karşı her gün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını bildirerek, tepkilerini dile
getireceklerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağında ise, dişhekimi diplomasına
sahip olmayan kişilere ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmekte,
muayenehane ve polikliniklerin açılması bugünün Türkiye’sinde karşılanması son derece zor
olan fiziki şartlar getirilerek bir anlamda engellenmektedir. 16 12 2014 tarihinde TDB ve
Dişhekimleri Odaları Yönetim Kurulları ile Bakanlık önünde yaptığımız Basın Açıklamasının
ardından eylemlilik sürecimizin devam edilmesi kararı alınmıştır. Buna göre bugünden
başlayarak her gün bir Odamızın temsilcileri Ankara`ya gelerek, Sayın Sağlık Bakanı ile
görüşecek ve basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendireceklerdir.
Türkiye Diş Hekimleri Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Diş Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri ile kamu, üniversite ve özelde çalışan hekimler ile öğrenciler TDB
önünde bir araya gelerek sağlık bakanlığı’na yürüdüler. Yarın da Adana Diş Hekimleri
Odası'nın katılımıyla yürüyüş yapılacak.
"MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Sağlık Bakanlığı’nın Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelikte yapmayı planladığı değişikliğe itiraz eden hekimler, diş hekimliğini
sermayenin hakimiyetine açmaya 'dur' demek için buluştuklarını anlattılar. "Gücümüzü
emeğimizden alıyor, mesleğimize sahip çıkıyoruz" diyen hekimler adına Ankara Diş
Hekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci'nin yaptığı ortak açıklama şöyle: "Sağlık Bakanlığı,
dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan Türk Dişhekimleri
Birliği’nin tüm itiraz ve eleştirilerine rağmen, serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma
koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelikde köklü değişiklikler yapan taslak çalışmayı hayata geçirmek
üzeredir.
"BAKAN NİSPET YAPAR GİBİ..."
Sayın Sağlık Bakanı seslenişlerimize sürekli kulak tıkamakla beraber nispet yapar gibi bu
Yönetmeliğin arkasında olduğunu ve açılacak büyük sermaye kaynaklı yatırımlarla kurulan
merkezlerden hizmet de satın alabileceklerini söylemektedir. Yıllardır sadece koruyucu
hekimlik uygulamaları için özel muayenehanelerden kamunun hizmet satın alması için
yaptığımız onlarca başvuru, onlarca çalışma sürekli güya bütçe engeline takılırken, birden bire
sermayeye ağız diş sağlığı merkezi açabileceklerine dair izinler veren yeni yönetmelik taslağı
gündeme gelince ilahi takdir bütçeye ek bir ödenek mi sağlamıştır? Yoksa adak isteyen
sermayedarlar bu sefer de dişhekimliği alanında sağlık harcamalarına gözünü dikmiş ve
hükümette teslim mi olmuştur? Bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan
ihtiyacın ne olduğunun meslek örgütüyle, dişhekimi ve ülke kamuoyu ile paylaşılmasını Sayın
Sağlık Bakanı'ndan istiyoruz. Ardından, Bakanlık tarafından ortaya konan ihtiyacın ve çözüm
önerilerinin Sağlık Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında, kamuoyuna açık bir
şekilde tartışılması ve değerlendirilmesini talep ediyoruz. Örneğin Bakanlık yetkilileri biz
dişhekimlerine ve ülke kamuoyuna, ağız diş sağlığı alanında dişhekimlerinin öz sermayeleri
ile kapitalist kar amacı gütmedikleri halde, çağın gerektirdiği hangi yatırımı yapmadıklarını
ve bunun için bu alanı sermayenin yatırımına açtıklarını anlatmalı ve ikna etmelidirler. Tabii
bu 'ihtiyaç', çeşitli kurumlarla yasadışı sağlık hizmeti vermek için kaçak anlaşmalar yapan
sermaye gruplarının oluşturduğu merkezlere 'A sınıfı' diyerek onları taçlandırma ve gelecekte
onlar aracılığı ile ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerini de özelleştirmek ve muayenehaneleri,
poliklinikleri sistem dışına itmek arzusu da olmamalıdır. Sağlık Bakanlığı uygulamaları,
uzun süredir ne yazık ki sağlığı ve sağlık çalışanını değil sermayeyi korumak üzerine
kurgulandı. Bu Yönetmelik taslağı da bu duruma hizmet etmek amaçlı olduğunu hazırlanış
yöntemi ile madde madde bağırmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri
Odası olarak arzumuz, dişhekimliği uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan
dişhekimlerinin alanında, hem kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların
sağlığını ilgilendiren tüm düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde
olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı'nın, meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı,
bileşeni olduğunu kabul etmesi ve alanımızı sermayenin kar güden vahşi kapitalist anlayışına
teslim etmemesidir. Gücümüzü emeğimizden alıyoruz, kimsenin lütfundan değil. Bu nedenle
halk sağlığı için, mesleğimiz için yürütüyor olduğumuz haklı mücadelemizin kamuoyuna ve
şu anda hükmeden mevcut idarenin içinde birazcık aklı ve vicdanı kalmış bürokrat ve
siyasilere duyurulması için sizlerin destek ve ilgisini bekliyoruz. Unutmayalım ki ihmal
ettiğimiz, görmezden geldiğimiz sağlık alanında ki yozlaşma alanlarından birine, bir gün
sağlığımız bozulduğunda ihtiyacımız olabilir."
DİŞ HEKİMLERİ DE SESLERİNİ DUYURMAK İÇİN YÜRÜYÜŞE BAŞLADI
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/27824945.asp
22.12.2014
Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor. Bakanlığın
hazırladığı yönetmelik değişikliğine itiraz eden hekimler, her gün Ankara'daki Türkiye
Dişhekimleri Birliği önünden Sağlık Bakanlığı'na yürüme kararı aldı. İlk olarak bugün yapılan
yürüyüş yarın saat 13.00'te Adana, sonrasında ise Antalya, Aydın ve Hatay Odalarının
katılımıyla 26 Aralık'a kadar devam edecek.
Bundan böyle her gün yürüyecekler
Türkiye Diş Hekimleri Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Diş Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri ile kamu, üniversite ve özelde çalışan hekimler ile öğrenciler TDB
önünde bir araya gelerek sağlık bakanlığı’na yürüdüler. Yarın da Adana Diş Hekimleri
Odası'nın katılımıyla yürüyüş yapılacak.
"MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Sağlık Bakanlığı’nın Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelikte yapmayı planladığı değişikliğe itiraz eden hekimler, diş hekimliğini
sermayenin hakimiyetine açmaya 'dur' demek için buluştuklarını anlattılar.
"Gücümüzü emeğimizden alıyor, mesleğimize sahip çıkıyoruz" diyen hekimler adına Ankara
Diş Hekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci'nin yaptığı ortak açıklama şöyle:
"Sağlık Bakanlığı, dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan
Türk Dişhekimleri Birliği’nin tüm itiraz ve eleştirilerine rağmen, serbest çalışan
dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikde köklü değişiklikler yapan taslak çalışmayı
hayata geçirmek üzeredir.
"BAKAN NİSPET YAPAR GİBİ..."
Sayın Sağlık Bakanı seslenişlerimize sürekli kulak tıkamakla beraber nispet yapar gibi bu
Yönetmeliğin arkasında olduğunu ve açılacak büyük sermaye kaynaklı yatırımlarla kurulan
merkezlerden hizmet de satın alabileceklerini söylemektedir. Yıllardır sadece koruyucu
hekimlik uygulamaları için özel muayenehanelerden kamunun hizmet satın alması için
yaptığımız onlarca başvuru, onlarca çalışma sürekli güya bütçe engeline takılırken, birden bire
sermayeye ağız diş sağlığı merkezi açabileceklerine dair izinler veren yeni yönetmelik taslağı
gündeme gelince ilahi takdir bütçeye ek bir ödenek mi sağlamıştır? Yoksa adak isteyen
sermayedarlar bu sefer de dişhekimliği alanında sağlık harcamalarına gözünü dikmiş ve
hükümette teslim mi olmuştur?
Bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan ihtiyacın ne olduğunun meslek
örgütüyle, dişhekimi ve ülke kamuoyu ile paylaşılmasını Sayın Sağlık Bakanı'ndan istiyoruz.
Ardından, Bakanlık tarafından ortaya konan ihtiyacın ve çözüm önerilerinin Sağlık Bakanlığı
ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında, kamuoyuna açık bir şekilde tartışılması ve
değerlendirilmesini talep ediyoruz. Örneğin Bakanlık yetkilileri biz dişhekimlerine ve ülke
kamuoyuna, ağız diş sağlığı alanında dişhekimlerinin öz sermayeleri ile kapitalist kar amacı
gütmedikleri halde, çağın gerektirdiği hangi yatırımı yapmadıklarını ve bunun için bu alanı
sermayenin yatırımına açtıklarını anlatmalı ve ikna etmelidirler.
Tabii bu 'ihtiyaç', çeşitli kurumlarla yasadışı sağlık hizmeti vermek için kaçak anlaşmalar
yapan sermaye gruplarının oluşturduğu merkezlere 'A sınıfı' diyerek onları taçlandırma ve
gelecekte onlar aracılığı ile ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerini de özelleştirmek ve
muayenehaneleri, poliklinikleri sistem dışına itmek arzusu da olmamalıdır.
Sağlık Bakanlığı uygulamaları, uzun süredir ne yazık ki sağlığı ve sağlık çalışanını değil
sermayeyi korumak üzerine kurgulandı. Bu Yönetmelik taslağı da bu duruma hizmet etmek
amaçlı olduğunu hazırlanış yöntemi ile madde madde bağırmaktadır.
Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri Odası olarak arzumuz, dişhekimliği
uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan dişhekimlerinin alanında, hem
kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların sağlığını ilgilendiren tüm
düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde olduğu gibi, Sağlık
Bakanlığı'nın, meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı, bileşeni olduğunu kabul
etmesi ve alanımızı sermayenin kar güden vahşi kapitalist anlayışına teslim etmemesidir.
Gücümüzü emeğimizden alıyoruz, kimsenin lütfundan değil. Bu nedenle halk sağlığı için,
mesleğimiz için yürütüyor olduğumuz haklı mücadelemizin kamuoyuna ve şu anda hükmeden
mevcut idarenin içinde birazcık aklı ve vicdanı kalmış bürokrat ve siyasilere duyurulması için
sizlerin destek ve ilgisini bekliyoruz. Unutmayalım ki ihmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz
sağlık alanında ki yozlaşma alanlarından birine, bir gün sağlığımız bozulduğunda ihtiyacımız
olabilir."
DİŞ HEKİMLERİ ANKARA'YI SALLADI! RANDEVU BEKLİYORLAR
http://www.mersinhaberler.com/saglik/dis-hekimleri-ankarayi-salladi-randevu-bekliyorlar-h15846.html
23.12.2014
Ankara'da büyük eylem. Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu
bekliyor. Bakanlığın hazırladığı yönetmelik değişikliğine itiraz eden hekimler, her gün
Ankara'daki Türkiye Dişhekimleri Birliği önünden Sağlık Bakanlığı'na yürüme kararı aldı.
Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor. Bakanlığın
hazırladığı yönetmelik değişikliğine itiraz eden hekimler, her gün Ankara'daki Türkiye
Dişhekimleri Birliği önünden Sağlık Bakanlığı'na yürüme kararı aldı. İlk olarak bugün yapılan
yürüyüş yarın saat 13.00'te Adana, sonrasında ise Antalya, Aydın ve Hatay Odalarının
katılımıyla 26 Aralık'a kadar devam edecek.
Türkiye Diş Hekimleri Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Diş Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri ile kamu, üniversite ve özelde çalışan hekimler ile öğrenciler TDB
önünde bir araya gelerek sağlık bakanlığı’na yürüdüler. Yarın da Adana Diş Hekimleri
Odası'nın katılımıyla yürüyüş yapılacak.
"MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Sağlık Bakanlığı’nın Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelikte yapmayı planladığı değişikliğe itiraz eden hekimler, diş hekimliğini
sermayenin hakimiyetine açmaya 'dur' demek için buluştuklarını anlattılar.
"Gücümüzü emeğimizden alıyor, mesleğimize sahip çıkıyoruz" diyen hekimler adına Ankara
Diş Hekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci'nin yaptığı ortak açıklama şöyle:
"Sağlık Bakanlığı, dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan
Türk Dişhekimleri Birliği’nin tüm itiraz ve eleştirilerine rağmen, serbest çalışan
dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikde köklü değişiklikler yapan taslak çalışmayı
hayata geçirmek üzeredir.
"BAKAN NİSPET YAPAR GİBİ..."
Sayın Sağlık Bakanı seslenişlerimize sürekli kulak tıkamakla beraber nispet yapar gibi bu
Yönetmeliğin arkasında olduğunu ve açılacak büyük sermaye kaynaklı yatırımlarla kurulan
merkezlerden hizmet de satın alabileceklerini söylemektedir. Yıllardır sadece koruyucu
hekimlik uygulamaları için özel muayenehanelerden kamunun hizmet satın alması için
yaptığımız onlarca başvuru, onlarca çalışma sürekli güya bütçe engeline takılırken, birden bire
sermayeye ağız diş sağlığı merkezi açabileceklerine dair izinler veren yeni yönetmelik taslağı
gündeme gelince ilahi takdir bütçeye ek bir ödenek mi sağlamıştır? Yoksa adak isteyen
sermayedarlar bu sefer de dişhekimliği alanında sağlık harcamalarına gözünü dikmiş ve
hükümette teslim mi olmuştur?
Bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan ihtiyacın ne olduğunun meslek
örgütüyle, dişhekimi ve ülke kamuoyu ile paylaşılmasını Sayın Sağlık Bakanı'ndan istiyoruz.
Ardından, Bakanlık tarafından ortaya konan ihtiyacın ve çözüm önerilerinin Sağlık Bakanlığı
ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında, kamuoyuna açık bir şekilde tartışılması ve
değerlendirilmesini talep ediyoruz. Örneğin Bakanlık yetkilileri biz dişhekimlerine ve ülke
kamuoyuna, ağız diş sağlığı alanında dişhekimlerinin öz sermayeleri ile kapitalist kar amacı
gütmedikleri halde, çağın gerektirdiği hangi yatırımı yapmadıklarını ve bunun için bu alanı
sermayenin yatırımına açtıklarını anlatmalı ve ikna etmelidirler.
Tabii bu 'ihtiyaç', çeşitli kurumlarla yasadışı sağlık hizmeti vermek için kaçak anlaşmalar
yapan sermaye gruplarının oluşturduğu merkezlere 'A sınıfı' diyerek onları taçlandırma ve
gelecekte onlar aracılığı ile ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerini de özelleştirmek ve
muayenehaneleri, poliklinikleri sistem dışına itmek arzusu da olmamalıdır.
Sağlık Bakanlığı uygulamaları, uzun süredir ne yazık ki sağlığı ve sağlık çalışanını değil
sermayeyi korumak üzerine kurgulandı. Bu Yönetmelik taslağı da bu duruma hizmet etmek
amaçlı olduğunu hazırlanış yöntemi ile madde madde bağırmaktadır.
Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri Odası olarak arzumuz, dişhekimliği
uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan dişhekimlerinin alanında, hem
kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların sağlığını ilgilendiren tüm
düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde olduğu gibi, Sağlık
Bakanlığı'nın, meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı, bileşeni olduğunu kabul
etmesi ve alanımızı sermayenin kar güden vahşi kapitalist anlayışına teslim etmemesidir.
Gücümüzü emeğimizden alıyoruz, kimsenin lütfundan değil. Bu nedenle halk sağlığı için,
mesleğimiz için yürütüyor olduğumuz haklı mücadelemizin kamuoyuna ve şu anda hükmeden
mevcut idarenin içinde birazcık aklı ve vicdanı kalmış bürokrat ve siyasilere duyurulması için
sizlerin destek ve ilgisini bekliyoruz. Unutmayalım ki ihmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz
sağlık alanında ki yozlaşma alanlarından birine, bir gün sağlığımız bozulduğunda ihtiyacımız
olabilir."
BU GÖRÜNTÜ BU HAFTA HERGÜN SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE OLACAK!
http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-bu-goruntu-bu-hafta-hergun-saglik-bakanligi-onunde-olacak-1-11-63509.html
http://www.personelsaglik.com/saglik-bakanligi-onunde-her-gun-bir-eylem-haberi-15134.html
22.12.2014
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili diş hekimlerinin tepkisi büyüyor. Türk Dişhekimleri
Birliği yaptığı açıklamada Yönetmelik taslağına karşı her gün Sağlık Bakanlığı önünde eylem
yapacaklarını bildirerek, tepkilerini dile getireceklerini açıkladı.
Bugün Ankara Dişhekimleri Odası Sağlık Bakanlığı önüne gelerek Yönetmeliğe tepkisini
gösterdi. Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci Yönetmeliğe bu haliyle itiraz
ettiklerini belirterek, Yönemeliğin sermayenin önünü açtığını ve diş hekimliği diploması
olmayanlara da bu hizmeti veren kuruluşlara ortak olma hakkı sunduğunu söyledi. Cebeci,
Yönetmeliğin muayenehanesi olan diş hekimleri haricinde reklama ve sevke izin verdiğini
belirterek bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığının altını çizdi.
Eyleme katıan diş hekimleri olaysız bir şekilde dağıldı.
Diğer taraftan TDB ve Odalar yaptıkları ortak açıklamada şunları kaydetti:
Dişhekimi olarak vazgeçmemizin mümkün olmadığı en önemli meslek özelliğimiz, kendi
kendimizi yönetiyor olmamızdır.
Dişhekiminin herhangi bir baskı olmadan, serbestçe, kendi özgür iradesi, vicdanı ve tıbbi
bilgileriyle hizmet verebileceği bütün dünyada kabul edilmiş bir mesleki gerçekliktir.
Hastalarımıza koyacağımız teşhisin tıbbi ve etik temelli olması, dişhekiminin kendi kendini
yönetiyor olma özelliğine, diğer bir deyişle dişhekiminin serbest meslek olma özelliğine
hayati derecede bağlıdır.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağında ise, dişhekimi diplomasına sahip olmayan
kişilere ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmekte, muayenehane ve
polikliniklerin açılması bugünün Türkiye’sinde karşılanması son derece zor olan fiziki şartlar
getirilerek bir anlamda engellenmektedir.
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak mesleğimizin ve toplum ağız diş
sağlığının geleceğini ilgilendiren bu önemli değişikliklere ilişkin kaygı ve endişelerimizi pek
çok kez hem Sayın Sağlık Bakanına hem de Bakanlık yetkililerine ilettik.
Ancak Sayın Sağlık Bakanı ve yetkililer, tüm seslenişlerimizi duymazdan gelmektedir.
Yönetmelik taslağının bu haliyle kabul edilmesi; dişhekimliği mesleğinin gelişmesini
engelleyecek, mesleğin geleceğini tehlikeye atacak ve meslekte geri dönülmesi mümkün
olmayan tahribatlara neden olacaktır. Zaten şimdiye kadar ülkemizde koruyucu
uygulamalardan uzak, yetersiz sağlık politikaları nedeniyle toplumun yüzde 90’ının ağzında
oluşan diş çürüğü ve diş eti hastalıkları; sağlık hizmetlerine erişimde kâr amacının öne
çıkarılmasıyla daha büyük boyutlara taşınacaktır. Ağız ve diş hastalıklarının genel sağlıkta
yarattığı olumsuz sonuçlar ise daha da büyüyecektir.
Bu nedenle Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak, sesimizi Sayın Sağlık
Bakanına duyurana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
16 Aralık 2014 tarihinde TDB ve Dişhekimleri Odaları Yönetim Kurulları ile Bakanlık
önünde yaptığımız Basın Açıklamasının ardından eylemlilik sürecimizin devam edilmesi
kararı alınmıştır. Buna göre bugünden başlayarak her gün bir Odamızın temsilcileri
Ankara`ya gelerek, Sayın Sağlık Bakanı ile görüşecek ve basın açıklamasıyla kamuoyunu
bilgilendireceklerdir.
Bugün, 22 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 13.00’de Ankara Dişhekimleri Odamızın,
23 Aralık 2014 Salı günü aynı saatlerde Adana Dişhekimleri Odamızın,
24 Aralık 2014 Çarşamba günü aynı saatlerde Antalya Dişhekimleri Odamızın,
25 Aralık 2014 Perşembe günü aynı saatlerde Aydın Dişhekimleri Odamızın ve
26 Aralık 2014 Cuma günü de aynı saatlerde Hatay Dişhekimleri Odamızın,
değerli üyeleri ile birlikte TDB Genel Merkezi önünden Sağlık Bakanlığı’na yürüyeceğiz ve
orada bir kez daha Sayın Sağlık Bakanına sesleneceğiz.
Diğer Odalarımızın katılımı ile sürdüreceğimiz eylem programımız netleştikçe ayrıca
duyurulacaktır.
Mesleğimize sahip çıkmakta kararlıyız…
Dişhekimleri sermayenin kölesi olmayacak!
Toplum ağız diş sağlığı ve mesleğimiz adına yürüttüğümüz haklı mücadelemizi sürdüreceğiz.
Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI
DİŞ HEKİMLERİ O YÖNETMELİĞİ PROTESTO ETTİ
http://www.kamuturk.net/dis-hekimleri-protesto-icin-sokaklarda-30665-haberi/
22.12.2014
Türkiye Diş Hekimleri Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Diş Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri ile kamu, üniversite ve özelde çalışan hekimler ile öğrenciler TDB
önünde bir araya gelerek sağlık bakanlığı’na yürüdüler.
Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili diş hekimlerinin tepkisi büyüyor ve bu konuda
eylemler devam ediyor. Türk Dişhekimleri Birliği yaptığı açıklamada Yönetmelik taslağına
karşı her gün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını bildirerek, tepkilerini dile
getireceklerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik taslağında ise, dişhekimi diplomasına
sahip olmayan kişilere ağız diş sağlığı merkezlerine ortak olma hakkı verilmekte,
muayenehane ve polikliniklerin açılması bugünün Türkiye’sinde karşılanması son derece zor
olan fiziki şartlar getirilerek bir anlamda engellenmektedir. 16 12 2014 tarihinde TDB ve
Dişhekimleri Odaları Yönetim Kurulları ile Bakanlık önünde yaptığımız Basın Açıklamasının
ardından eylemlilik sürecimizin devam edilmesi kararı alınmıştır. Buna göre bugünden
başlayarak her gün bir Odamızın temsilcileri Ankara`ya gelerek, Sayın Sağlık Bakanı ile
görüşecek ve basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendireceklerdir.
Türkiye Diş Hekimleri Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Diş Hekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyeleri ile kamu, üniversite ve özelde çalışan hekimler ile öğrenciler TDB
önünde bir araya gelerek sağlık bakanlığı’na yürüdüler. Yarın da Adana Diş Hekimleri
Odası'nın katılımıyla yürüyüş yapılacak.
"MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Sağlık Bakanlığı’nın Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelikte yapmayı planladığı değişikliğe itiraz eden hekimler, diş hekimliğini
sermayenin hakimiyetine açmaya 'dur' demek için buluştuklarını anlattılar. "Gücümüzü
emeğimizden alıyor, mesleğimize sahip çıkıyoruz" diyen hekimler adına Ankara Diş
Hekimleri Odası Başkanı İlker Cebeci'nin yaptığı ortak açıklama şöyle: "Sağlık Bakanlığı,
dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan Türk Dişhekimleri
Birliği’nin tüm itiraz ve eleştirilerine rağmen, serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma
koşullarını belirleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkındaki Yönetmelikde köklü değişiklikler yapan taslak çalışmayı hayata geçirmek
üzeredir.
"BAKAN NİSPET YAPAR GİBİ..."
Sayın Sağlık Bakanı seslenişlerimize sürekli kulak tıkamakla beraber nispet yapar gibi bu
Yönetmeliğin arkasında olduğunu ve açılacak büyük sermaye kaynaklı yatırımlarla kurulan
merkezlerden hizmet de satın alabileceklerini söylemektedir. Yıllardır sadece koruyucu
hekimlik uygulamaları için özel muayenehanelerden kamunun hizmet satın alması için
yaptığımız onlarca başvuru, onlarca çalışma sürekli güya bütçe engeline takılırken, birden bire
sermayeye ağız diş sağlığı merkezi açabileceklerine dair izinler veren yeni yönetmelik taslağı
gündeme gelince ilahi takdir bütçeye ek bir ödenek mi sağlamıştır? Yoksa adak isteyen
sermayedarlar bu sefer de dişhekimliği alanında sağlık harcamalarına gözünü dikmiş ve
hükümette teslim mi olmuştur? Bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan
ihtiyacın ne olduğunun meslek örgütüyle, dişhekimi ve ülke kamuoyu ile paylaşılmasını Sayın
Sağlık Bakanı'ndan istiyoruz. Ardından, Bakanlık tarafından ortaya konan ihtiyacın ve çözüm
önerilerinin Sağlık Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında, kamuoyuna açık bir
şekilde tartışılması ve değerlendirilmesini talep ediyoruz. Örneğin Bakanlık yetkilileri biz
dişhekimlerine ve ülke kamuoyuna, ağız diş sağlığı alanında dişhekimlerinin öz sermayeleri
ile kapitalist kar amacı gütmedikleri halde, çağın gerektirdiği hangi yatırımı yapmadıklarını
ve bunun için bu alanı sermayenin yatırımına açtıklarını anlatmalı ve ikna etmelidirler. Tabii
bu 'ihtiyaç', çeşitli kurumlarla yasadışı sağlık hizmeti vermek için kaçak anlaşmalar yapan
sermaye gruplarının oluşturduğu merkezlere 'A sınıfı' diyerek onları taçlandırma ve gelecekte
onlar aracılığı ile ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerini de özelleştirmek ve muayenehaneleri,
poliklinikleri sistem dışına itmek arzusu da olmamalıdır. Sağlık Bakanlığı uygulamaları,
uzun süredir ne yazık ki sağlığı ve sağlık çalışanını değil sermayeyi korumak üzerine
kurgulandı. Bu Yönetmelik taslağı da bu duruma hizmet etmek amaçlı olduğunu hazırlanış
yöntemi ile madde madde bağırmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri
Odası olarak arzumuz, dişhekimliği uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan
dişhekimlerinin alanında, hem kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların
sağlığını ilgilendiren tüm düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde
olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı'nın, meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı,
bileşeni olduğunu kabul etmesi ve alanımızı sermayenin kar güden vahşi kapitalist anlayışına
teslim etmemesidir. Gücümüzü emeğimizden alıyoruz, kimsenin lütfundan değil. Bu nedenle
halk sağlığı için, mesleğimiz için yürütüyor olduğumuz haklı mücadelemizin kamuoyuna ve
şu anda hükmeden mevcut idarenin içinde birazcık aklı ve vicdanı kalmış bürokrat ve
siyasilere duyurulması için sizlerin destek ve ilgisini bekliyoruz. Unutmayalım ki ihmal
ettiğimiz, görmezden geldiğimiz sağlık alanında ki yozlaşma alanlarından birine, bir gün
sağlığımız bozulduğunda ihtiyacımız olabilir."
Download

Basında yayınlanan haberler için tıklayınız