www.adefter.com
Alan Adı
Açıklama
detailref
Detay satır referansı
linenumber
Yevmiye madde numarası haricinde dönem başında 1’den başlayacak ve arada
boşluk olmaksızın ardışık olacak şekilde yevmiye madde satır numarası
linenumbercounter
Yevmiye madde no
accmainid
Kebir kodu (muhasebe kodu ilk 3 hane)
accmainiddesc
Kebir kodu (muhasebe kodu ilk 3 hane) açıklaması
accsubid
Muhasebe kodu
accsubdesc
Muhasebe kod açıklaması
amount
Tutar (negatif değer olmamalı)
debitcreditcode
Borç ise D, Alacak ise C
postingdate
Muhasebe fiş tarihi
documenttype
invoice : Fatura
check : Çek
voucher : Senet
other : Fatura, Çek, Senet dışında resmi bir belge ile ilişkisi olan tüm türler other
olarak iletilecek
Doküman tipinin other olması durumunda;
Paymentmethod Banka;
Banka İşlem Fişi
Banka Virman Fişi
Gelen Havaleler
Gönderilen Havaleler
Banka Kur Farkı Fişi
Alınan Hizmet Faturası
Verilen Hizmet Faturası
Bankadan Çek Ödemesi
Bankadan Senet Ödemesi
doctypedesc
Paymentmethod Nakit;
CH Tahsilat
CH Ödeme
Bankaya Yatırılan
Bankadan Çekilen
Mal Alım Faturası
Perakende Satış İade Faturası
Toptan Satış İade Faturası
Alınan Hizmet Faturası
Alım İade Faturası
Perakende Satış Faturası
Toptan Satış Faturası
Verilen Hizmet Faturası
Müstahsil Makbuzu
www.adefter.com
Çek Tahsil
Senet Tahsil
Çek Ödemesi
Senet Ödemesi
Gider Pusulası
Verilen Serbest Meslek Makbuzu
Alınan Serbest Meslek Makbuzu
Paymentmethod Teminat Mektubu;
Teminat Girişi
Teminat Çıkışı
İşlem Bordrosu Müşteri Teminatı
İşlem Bordrosu Kendi Teminatımız
documentnumber
İlişkili belgenin numarası (Örn: Fatura numarası)
documentreference
Muhasebe fiş referans numarası, kullanılan sistemde böyle bir numara yoksa
yevmiye no
entrynumbercounter
Yevmiye madde no
documentdate
İlişkili belgenin tarihi (Örn: Fatura tarihi) yyyy-aa-gg formatında
paymentmethod
Çek, Senet, Nakit, Banka, Teminat Mektubu ya da boş
detailcomment
Muhasebe fişi satır açıklaması
erpno
Kullanılan sistemde firmaları birbirinden ayırt eden firma numarası, yoksa 001
divisionno
Kullanılan sistemde işyerlerini birbirinden ayıran işyeri numarası, kağıt
ortamında basılan defterlerde ayrı olarak basılıyorsa e-defter’de farklı bir işyeri
numarasına sahip olmalı yoksa 0
enteredby
Muhasebe fişini giren kişinin ad soyad ilk harfi yada açık halde adı soyadı
entereddate
Muhasebe fişi kayıt tarihi
entrynumber
Muhasebe fiş numarası, kullanılan sistemde böyle bir numara yoksa yevmiye no
entrycomment
Muhasebe fişi açıklaması
Download

tıklayın. - A