Çocuğun Gelişiminin Hareket Aracılığı İle Teşvik Edilmesi
Okulda Psikomotorik– hızlı okuyucular için
Gelişimlerinde geçikme yaşayan çocuklar, hareketlerinde göze çarpan davranışlar gösterirler: Asla sakince oturamazlar, beceriksizce hareket ederler
ve ayakları birbirine dolaşıp tökezlerler; yada korkak ve tutukludurlar ve
değişik hareket çeşitliliğinden kaçınırlar. Bu tür davranışların farklı ve çeşitli
nedenleri vardır.
Şayet çocuğun hareketlerinde zorluklar kendini gösteriyor ise, bunun öğrenmesine ve sosyal diyaloğlarına etkileri olur: Hareketlerinde sakin olmayan bir
çocuk kötü konsantre olur; korkak, beceriksiz olan bir çocuk kendine çoğunlukla az güven duyar ve gerekli öğrenme adımlarını rededer. Bu tür çocukların kendilerini geriye çekmemeleri ve gelişimlerinde geri adım atmamaları
için, uzman desteğine ihtiyaçları vardır.
Psikomotorik Tedavisinde belirli hareketler aracılığı ile ve algılama, düşünme,
hareket etme ve hisler arasındaki ilişki anlayışına dayanarak çocukların gelişimi teşvik edilebilinir.
Psikomotorik tedavisi, çocukların güçlü olduğu yönlerine odaklanır ve onların
kapasitelerinden başlar. Başarılı bir terapi için diğer bir faktör velilerle ve
öğretmenlerle danışma ve destek çerçevesinde birlikte çalışmaktır.
Psikomotorik tedavisi İsviçre`de eğitim sisteminin bir parçasıdır ve EDK
(İsviçre Kantonlar Eğitim Müdürleri Konferansı) tarafından normal ve engelliler için olan okullarda hizmet olarak tanınmıştır.
Psychomotorik Schweiz
c/o SZH/CSPS
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3000 Bern 7
Telefon 031 320 16 50
[email protected]
www.psychomotorik-schweiz.ch
Quelle:
Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung - Bewegen bewegt das Denken und Fühlen
Informationsbuch von Psychomotorik Schweiz
Verlag: Verlag/Edition SZH/CSPS, Bern. Erschienen 2007, ISBN 978-3-908262-92-3
Download

Çocuğun Gelişiminin Hareket Aracılığı İle Teşvik Edilmesi