T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
27 Ocak 2014
PAZARTESİ
Sayı : 28895
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5848
Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait bazı kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2013
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
S. ERGİN
Adalet Bakanı
F. ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E. BAĞIŞ
Avrupa Birliği Bakanı
N. ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. BAYRAKTAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
S. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
İçişleri Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN
Kalkınma Bakanı V.
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
H. YAZICI
Millî Savunma Bakanı V.
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 240. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
9/12/2013 TARİHLİ VE 2013/5848 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait tutulan kadrolardan
ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.
MADDE 2 – (1) Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli
(4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Bu Kararın;
a) 1 inci maddesi 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
Sayfa : 4
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5
Sayfa : 6
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7
Sayfa : 8
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9
Sayfa : 10
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11
Sayfa : 12
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13
Sayfa : 14
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15
Sayfa : 16
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17
Sayfa : 18
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19
Sayfa : 20
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21
Sayfa : 22
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23
Sayfa : 24
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25
Sayfa : 26
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27
Sayfa : 28
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29
Sayfa : 30
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31
Sayfa : 32
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33
Sayfa : 34
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35
Sayfa : 36
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 37
Sayfa : 38
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39
Sayfa : 40
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 41
Sayfa : 42
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43
Sayfa : 44
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 45
Sayfa : 46
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 47
Sayfa : 48
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 49
Sayfa : 50
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51
Sayfa : 52
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 53
Sayfa : 54
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 55
Sayfa : 56
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 57
Sayfa : 58
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 59
Sayfa : 60
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 61
Sayfa : 62
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 63
Sayfa : 64
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 65
Sayfa : 66
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 67
Sayfa : 68
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Karar Sayısı : 2013/5849
Yükseköğretim kurumlarına ait idari kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. BOZDAĞ
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı
S. ERGİN
F. ŞAHİN
E. BAĞIŞ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU
M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
M. Z. ÇAĞLAYAN
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı V.
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
H. YAZICI
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı V.
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
9/12/2013 TARİHLİ VE 2013/5849 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) Yükseköğretim kurumlarına ait tutulan idari kadrolardan ekli (2) sayılı
cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıştır.
MADDE 2 – (1) Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli
(4) sayılı cetvellerde yer alan tutulan ve boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı
cetvellerde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Bu Kararın;
a) 1 inci maddesi 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 69
Sayfa : 70
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 71
Sayfa : 72
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 73
Sayfa : 74
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 75
Sayfa : 76
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 77
Sayfa : 78
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 79
Sayfa : 80
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 81
Sayfa : 82
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 83
Sayfa : 84
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 85
Sayfa : 86
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 87
Sayfa : 88
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 89
Sayfa : 90
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 91
Sayfa : 92
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 93
Sayfa : 94
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 95
Sayfa : 96
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 97
Sayfa : 98
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 99
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 100
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 101
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 102
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 103
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 104
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 105
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 105
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 106
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 107
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 108
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 109
Sayfa : 110
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 110
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 111
Sayfa : 112
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 112
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 113
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 113
Sayfa : 114
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 114
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 115
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 115
Sayfa : 116
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 116
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 117
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 117
Sayfa : 118
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 118
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 119
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 119
Sayfa : 120
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 120
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 121
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 121
Sayfa : 122
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 122
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 123
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 123
Sayfa : 124
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 124
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 125
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 125
Sayfa : 126
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 126
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 127
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 127
Sayfa : 128
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 128
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 129
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 129
Sayfa : 130
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 130
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 131
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 131
Sayfa : 132
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 132
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 133
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 133
Sayfa : 134
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 134
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 135
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 135
Sayfa : 136
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 136
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 137
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 137
Sayfa : 138
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 138
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 139
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 139
Sayfa : 140
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 140
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 141
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 141
Sayfa : 142
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 142
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 143
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 143
Sayfa : 144
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 144
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 145
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 145
Sayfa : 146
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 146
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 147
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 147
Sayfa : 148
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 148
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 149
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 149
Sayfa : 150
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 150
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 151
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 151
Sayfa : 152
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 152
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 153
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 153
Sayfa : 154
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 154
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 155
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 155
Sayfa : 156
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 156
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 157
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 157
Sayfa : 158
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 158
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 159
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 159
Sayfa : 160
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 160
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 161
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 161
Sayfa : 162
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 162
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 163
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 163
Sayfa : 164
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 164
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 165
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 165
Sayfa : 166
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 166
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 167
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 167
Sayfa : 168
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 168
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 169
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 169
Sayfa : 170
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 170
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 171
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 171
Sayfa : 172
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 172
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 173
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 173
Sayfa : 174
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 174
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 175
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 175
Sayfa : 176
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 176
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 177
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 177
Sayfa : 178
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 178
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 179
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 179
Sayfa : 180
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 180
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 181
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 181
Sayfa : 182
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 182
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 183
Karar Sayısı : 2014/5831
Bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait;
1 - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile
(B) sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması,
2 - Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali
ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde
değişiklik yapılması;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 31/12/2013 tarihli ve 24754 sayılı yazısı
üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
M. ÇAVUŞOĞLU
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 183
Sayfa : 184
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 184
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 185
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 185
Sayfa : 186
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 186
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 187
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 187
Sayfa : 188
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 188
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 189
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 189
Sayfa : 190
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 190
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 191
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 191
Sayfa : 192
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 192
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 193
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 193
Sayfa : 194
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 194
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 195
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 195
Sayfa : 196
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 196
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 197
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 197
Sayfa : 198
RESMÎ GAZETE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 198
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 199
ATAMA KARARLARI
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2014/69
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Basri Hakan HAKYEMEZ’in atanması, 657 sayılı
Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
26/1/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/70
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Faruk
ÖZÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
26/1/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Akif Çağatay KILIÇ
Başbakan
Gençlik ve Spor Bakanı
—— • ——
YÖNETMELİKLER
Canik Başarı Üniversitesinden:
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI
DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Canik Başarı Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulunda yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Canik Başarı Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda
yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 199
Sayfa : 200
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 Kurları: Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen kişisel
dil becerilerine ait seviyeleri,
b) DBS (Düzey Belirleme Sınavı): Hazırlık sınıfına ilk defa kayıt yaptıran öğrencinin
seviyesine uygun kurdan eğitimine başlayabilmesi için yapılan sınavı,
c) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,
ç) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen İngilizce hazırlık eğitiminin verildiği sınıfı,
d) IELTS: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan International English
Language Testing System Sınavını,
e) KSP (Kur Sonu Puanı): İlgili kura ait SDP’nin yüzde 60’ı ile kur sonu sınavında alınan notun yüzde 40’ı toplamını,
f) Rektör/Rektörlük: Canik Başarı Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
g) SDP (Sürekli Değerlendirme Puanı): Bir kur boyunca sınav, sunum, ödev, proje, grup
çalışması, derse katılım ve benzeri etkinliklerden elde edilen puanı,
ğ) Senato: Canik Başarı Üniversitesi Senatosunu,
h) TOEFL: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,
ı) Üniversite: Canik Başarı Üniversitesini,
i) YDS: Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavını,
j) YDYP (Yabancı Dil Yeterlik Puanı): Öğrencinin YDYS’den aldığı puanı,
k) YDYS (Yabancı Dil Yeterlik Sınavı): Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından öğrencinin yabancı dil yeterlik düzeyini ölçmek için yapılan sınavı,
l) YSP (Yarıyıl Sonu Puanı): Birinci KSP’nin yüzde 40’ı ikinci KSP’nin yüzde 60’ı alınarak bulunan puanı,
m) Yüksekokul Kurulu: Canik Başarı Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
n) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Canik Başarı Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Yönetim Kurulunu,
o) Yüksekokul Müdürlüğü: Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
ö) Yüksekokul: Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretimin amacı
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; Üniversitenin ön lisans,
lisans ve lisansüstü programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterliklerini ölçmek, yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek, dinlediğini ve okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının yabancı dilde verilen derslerini ve öngördüğü konularda yazılmış bilimsel yayınları takip
edebilecek, ilgili literatürü okuyup anlayabilecek ve araştırma yapabilecek seviyeye çıkarmaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 200
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 201
Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında yapılan yabancı dil eğitiminin müfredatı, Üniversitenin akademik program ihtiyaçları esas alınarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 kurlarına göre düzenlenir. Hazırlık sınıfını başarı ile bitirebilmek için, her öğrencinin YDYO tarafından yapılan
DBS sonuçlarına göre belirlenecek kurdan eğitimine başlaması ve öngörülen seviyede hazırlık
sınıfını bitirmesi veya YDYS sınavında başarılı olması gerekir.
Düzey belirleme ve yeterlik sınavı
MADDE 7 – (1) Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilerden yabancı dil hazırlık okumaları zorunlu olanlar ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık okumak isteyenler istemeleri halinde
YDYS’ye tabi tutulurlar. Hazırlık okuyacak her öğrenci düzey belirleme sınavına alınır. Bu sınavda aldıkları puana göre A1, A2, B1, B2 veya C1 kurlarından kendileri için uygun olana yerleştirilirler.
(2) YDYS, eğitim-öğretim yılı başında, birinci yarıyıl sonunda ve yılsonunda olmak
üzere yılda üç kez Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulunun belirlediği yöntemle yapılır.
Eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulu sınav yöntemini duyurur. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye, Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve
hazırlık sınıfında herhangi bir sebeple başarısız olan öğrenciler girebilir. Birinci yarıyıl sonunda
yapılan YDYS’ye, hazırlık sınıfına o yıl başlamış olan öğrencilerden devam şartını yerine getiren ve geçmiş yıllarda başarısız olan öğrenciler girebilir. Yılsonunda yapılan YDYS’ye ise,
o yılki hazırlık programında devam şartını yerine getirdiği halde başarısız olan ve geçmiş yıllarda herhangi bir sebeple başarısız olan öğrenciler girebilir.
Muafiyet
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrenciler, aşağıdaki şartlardan en az birini karşılamak kaydıyla İngilizce hazırlık eğitiminden muaf sayılarak
yerleştirildikleri programlarda eğitim-öğretime başlar:
a) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan YDYS’de başarılı olmak.
b) YDS sınavından en az 60 (İngilizce Öğretmenliği Bölümü için 70) puan alan öğrenciler Üniversite bünyesinde yapılan ikinci aşama sınavına ( Konuşma, Yazma) tâbi tutulurlar.
İkinci aşama sınavından en az 65 (İngilizce Öğretmenliği Bölümü için 75) puan alan öğrenciler
hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar.
c) IELTS sınavından 6, TOEFL (IBT) sınavından 84 veya daha yukarı puan aldığını
belgeleyen öğrenciler yeterlik sınavından muaf tutulur.
ç) İngilizcenin anadil olduğu bir ülkede orta öğrenimlerini o ülke vatandaşlarının devam
ettiği eğitim kurumlarında en az 3 yıl okuyarak tamamladığını belgelemek.
d) Yurt içi veya yurtdışındaki bir üniversitede yabancı dille eğitimin yapıldığı bir ön lisans veya lisans programından mezun olmak.
e) Yurt içi veya yurtdışındaki bir üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler Türkçe eğitim yapan bölümlerde eğitimlerine başlarlar. İngilizce
eğitim verilen programlarda ise, öğrencinin bölüme geçebilmesi için Üniversite tarafından yapılan YDYS sınavlarının birinden başarılı olma şartı aranır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlardan birisine sahip olmayan ve/veya başka bir üniversitede hazırlık okumuş olmasına rağmen herhangi bir sebepten dolayı kalmış olan adaylar
İngilizce hazırlık mecburi olan bölümlerden herhangi birine sorumlu olarak geçemezler.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 201
Sayfa : 202
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
(3) Zorunlu İngilizce eğitimi olan Türkçe programlara DSG ile geçiş yapan öğrencilerde
dil belgesi aranmaz. Eğitim dili İngilizce olan programlarda ise yabancı dil başarı belgesi aranır.
(4) Muafiyet için eşdeğer kabul edilecek belgelerin, yeterlik sınav tarihinden en geç bir
hafta önce Yabancı Diller Yüksekokulu ilgili birim sekreterliğine teslim edilmesi, üzerinden
üç yıl geçmemiş olması ve eşdeğerliğinin Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.
Eğitim süresi ve derse devam
MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi her biri en az ondört haftalık iki yarıyıldan
oluşur. Haftalık ders yükü 20 saatten az olmamak kaydıyla Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Her yarıyıl iki kur döneminden oluşur.
(2) Derslere yüzde 80 oranında devam etmek zorunludur. Birinci yarıyılda derse devam
oranı yüzde 80’in altına düşen öğrenci yarıyıl sonunda yapılan kur sonu sınavına giremez.
(3) Öğrencinin birinci yarıyıl sonundaki YDYS’ye girebilmesi için birinci yarıyılda,
yılsonundaki YDYS’ye girebilmesi için ikinci yarıyılda yüzde 80 devam şartını yerine getirmesi
gerekir. Ertesi yılki eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye girişte ise devam şartı aranmaz.
Notlar ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Notlar; SDP, KSP, YSP ve YDYP’den oluşur.
a) SDP; her bir kurda yapılan sınav, sunum, ödev, proje, grup çalışması, derse katılım
ve benzeri etkinliklerin ağırlıklı ortalamalarından oluşur. Yüksekokul Kurulu, her eğitim-öğretim yılı başında, bu etkinliklerin hangi ağırlıkla temsil edileceğine karar verir ve gerekli duyuruyu yapar.
b) KSP; ilgili kura ait SDP’nin yüzde 60’ı ile kur sonu sınavında alınan notun yüzde
40’ı toplanarak bulunur. Bir kuru başarı ile bitirebilmesi için öğrencinin KSP puanının en az
65 ve İngilizce öğretmenliği için en az 75 olması gerekmektedir.
c) YSP; birinci KSP’nin yüzde 40’ı, ikinci KSP’nin yüzde 60’ı alınarak hesaplanır ve
yüz üzerinden en az 65 ve İngilizce öğretmenliği için en az 75 olması istenir.
ç) YDYP; YDYS’nin 100 üzerinden en az 70 ve İngilizce öğretmenliği için en az 75
olması gerekir.
(2) Birinci yarıyılda başarısız olan öğrenci, bulunduğu kurdan ikinci yarıyıla devam
eder.
(3) B2 kurunu başarı ile bitiren öğrenci hazırlık sınıfını bitirmiş olur.
(4) Kendi isteği ile yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun,
başarısız olması halinde, bir sonraki yıl isterse hazırlık sınıfı eğitimine ve isterse normal eğitimine devam eder. Normal eğitimine devam etmesi halinde, sonraki yıllarda açılan YDYS’lerin
herhangi birinde başarılı olursa, yabancı dil hazırlık eğitimini tamamlamış olur.
(5) Normal eğitimi Türkçe olan hazırlık sınıfı öğrencisi, devam koşulunu yerine getirmemiş ve ertesi yılki eğitim-öğretim yılı başında açılan YDYS’de başarısız olmuşsa yabancı
dil hazırlık eğitimini tekrarlar. Yabancı dil hazırlık sınıfında devam koşulunu yerine getirdiği
halde başarısız olmuşsa, ertesi yıl, isterse yabancı dil hazırlık eğitimine, isterse normal eğitimine
devam eder.
Normal eğitimine devam etmesi halinde, sonraki yıllarda açılan YDYS’lerin herhangi
birinde başarılı olursa, yabancı dil hazırlık eğitimini tamamlamış olur. Yabancı dil hazırlık eğitimini, her ne şekilde olursa olsun, tamamlamadan bağlı olduğu bölüm/programdan mezun olamaz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 202
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 203
(6) Normal eğitimi kısmen yabancı dilde olan hazırlık sınıfı öğrencisi, devam koşulunu
yerine getirdiği halde başarısız olursa, ertesi yıl, isterse hazırlık sınıfı eğitimine, isterse yabancı
dilde verilen dersler dışında normal eğitimine devam eder. Normal eğitimine devam etmesi
halinde daha sonra açılan YDYS’lerin herhangi birinden başarılı olursa, hazırlık sınıfı eğitimini
tamamlamış olur ve yabancı dilde verilen derslerini alabilir.
(7) Normal eğitimi bütünüyle yabancı dilde olan hazırlık sınıfı öğrencisi, yabancı dil
hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamadan normal eğitimine devam edemez.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 11 – (1) Öğrenci sınav sonucuna ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde Yüksekokul Kurulu’na dilekçe ile itiraz edebilir. Sınav evrakı, Yüksekokul Müdürünün
görevlendirdiği bir komisyon tarafından incelenir ve Yüksekokul Kurulunda karara bağlanır.
Sonuç bir hafta içerisinde öğrenciye duyurulur.
Yabancı dil hazırlık programı yaz okulu
MADDE 12 – (1) B1 kurunu bitirmiş veya B2 kurundan başarısız olmuş öğrenciler
için, diğer dönemlerden bağımsız olarak, bir kur dönemi yaz okulu açılabilir. Yaz okulu açılabilmesi için en az on beş öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekir. Kesin kayıt yaptıran öğrenci
sayısı yirmiyi geçerse birden çok şube açılabilir. Yaz okulundaki sınav, değerlendirme ve derse
devam koşulları normal yarıyıl içinde olduğu gibidir. Yaz okuluna sadece o yıl hazırlık okumuş
olan öğrenciler katılabilir.
(2) Yaz Okulu programının süresi, başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir.
Mazeret ve izin
MADDE 13 – (1) Mazereti Yüksekokul Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye bir
kereye mahsus bir veya iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izin sonrası kaldığı kurdan eğitimine
devam eder.
(2) Herhangi bir sınava katılamayan öğrenci mazeret dilekçesini veya sağlık raporunu
Yabancı Diller Yüksekokulu Kuruluna sınav tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sunması
gerekir. Dilekçenin veya raporun kabul edilmesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu kararına
bağlıdır. Alınan rapor bir aydan fazla bir süreyi kapsıyorsa öğrenci okuduğu kur dönemini
tekrar eder.
(3) Sınava katılamayan öğrenciler her dönem için en fazla bir defa mazeret dilekçesi
veya heyet raporunu Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu’na sunabilirler.
Öğrenim ücreti ve burslar
MADDE 14 – (1) Dil hazırlık programı yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve çeşitli amaçlarla
alınacak diğer ücretler, Mütevelli Heyeti tarafından, her akademik yıl için yeniden belirlenir.
(2) Eğitim-öğretim ücretini ilân edilen tarihlerde ödemeyen öğrenciler hakkında, ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve
27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 203
Sayfa : 204
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
Süleyman Şah Üniversitesinden:
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Şah Üniversitesinin ekonomik ve
sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, iç ve dış her türlü alım, inşaat, onarım ve bakım, kiralama,
finansal kiralama, taşıma, proje, etüt, müşavirlik ve benzeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun fiyat ve şartlarla, en uygun zamanda serbest piyasa koşulları içerisinde temin
edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Şah Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü alım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve
benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
(2) Mal satımları konusunda ihale yapılmaz, ancak Mütevelli Heyet tarafından ihale
yapılmasına karar verilebilir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
121 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alım: Taşınır ve taşınmaz varlıklar ile her türlü ihtiyaç maddeleri hizmet ve haklarının
en iyi şekilde uygun değer ve koşullarla zamanında alımını,
b) Hizmet: İlgili mevzuata göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişilere
ücret karşılığında yaptırılan araştırma, etüt, plan, proje kontrollük, müşavirlik ve benzeri her
türlü hizmeti,
c) İdare: Süleyman Şah Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimleri,
ç) İhale: Bu Yönetmelikteki usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi
üzerine bırakıldığını ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,
d) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetkisi ve sorumluluğuna sahip kişi
veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
e) Kiralama: Taşınır ve taşınmaz mallarla, hizmet ve hakların kiralanması veya kiraya
verilmesini,
f) Komisyon: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan işlerin yapılması için ilgili
mevzuata göre kurulacak komisyonları,
g) Mütevelli Heyet: Süleyman Şah Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) PBS: Süleyman Şah Üniversitesi personelinin elektronik ortamda işlem yapabildiği
yazılımı,
h) Rayiç bedel: İşlemin yapıldığı gündeki normal alım-satım değerini,
ı) Rektör: Süleyman Şah Üniversitesi Rektörünü,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 204
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 205
i) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren ve
Süleyman Şah Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeleri,
j) Sözleşme: Üniversite yönetimi ile yüklenici veya başka kişi/kişiler arasında yapılan
yazılı anlaşmayı,
k) Taşıma: Menkul şeylerin yerlerinin değiştirilmesi işlerini,
l) Uygun fiyat: Bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı,
m) Üniversite: Süleyman Şah Üniversitesini,
n) Yaklaşık maliyet: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini, yapım işlerinde keşif bedelini,
o) Yapım: Her türlü inşaat, imalat, teknik onarım, yıkma değiştirme, iyileştirme ve montaj işlerini,
ö) Yeterlik belgesi: Genellikle yapım, taşıma ve hizmet ihaleleri ile gerektiğinde diğer
ihalelerde isteklilerden talep edilen, ihale konusu işte mesleki ve mali yeterliklerini gösteren
resmi belgeler veya ilgili komisyona verilmesi gereken diğer belgelerin her birini,
p) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisiyle, işin üzerine ihale edildiği gerçek kişi, adi
ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişi, müteahhidi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale Komisyonları, Satın Alma İlkeleri,
Satın Alma Talepleri ve Mali Limitler
Satın alma ve ihale komisyonu
MADDE 5 – (1) Satın alma ve ihale işleri ile ilgili organlar şunlardır:
a) Satın Alma ve İhale Komisyonu: Satın alma işlerinden sorumlu birim amiri, mali işlerden sorumlu birim amiri ile işin ilgili olduğu birimin temsilcisi olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Bu komisyonda görev alacak ilgili birim temsilcileri genel sekreterin önerisi ve
Rektörün uygun görüşü ile her iki yılda bir Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecektir.
b) Teknik Komisyon: İhale konusu iş, kapsam ve niteliği itibariyle olağandışı şekilde
geniş kapsamlı ve teknik bilgi gerektiriyorsa işin teknik şartnamesini oluşturmak amacıyla Mütevelli Heyet tarafından en az üç kişiden oluşan teknik komisyon oluşturulabilir.
(2) Komisyonlar, üye tamsayısı ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
karar alır.
(3) Komisyon, ihale yapılacak işle ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak
yaklaşık maliyet hesap raporu hazırlar. Gerekli hallerde konusunda uzman ve teknik kişiler komisyona davet edilebilir ve/veya yazılı görüş istenebilir. Yaklaşık maliyet ihale sonuna kadar
gizli tutulur.
Satın alma ilkeleri
MADDE 6 – (1) Satın alma ilkeleri şunlardır:
a) Ödeneği olmayan kalemden harcama yapılmaz.
b) Mal ve hizmet alımının mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden yapılması esastır.
c) Mal ve hizmet alımlarında sadece en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme yeteneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan
en uygun teklif tercih edilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 205
Sayfa : 206
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
ç) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin
aksamaması; ancak gereksiz mal stoklarından kaçınılması için Üniversite gerekli tedbirleri alır.
d) Alımlarla ilgili işler bir elde toplanarak satın alma işlerinden sorumlu birim amirinin
yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Aynı tür mal ve hizmetler için mümkün oldukça tek ihale
açılır. Birimler acil olaylar dışında firmalarla doğrudan mal ve hizmet alımları konusunda ilişkide bulunamaz. Ancak, Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale edilmediğinde
maddi, manevi zarar doğurabilecek, eğitimi aksatabilecek teknik veya doğal afetlerden dolayı
oluşan beklenmedik durumlarda birimler yüklenicilerle doğrudan mal ve hizmet alımları konusunda ilişkide bulunabilir. Acil alımlar olarak belirlenen durumlarda gerekli mal ve hizmet
alımı, birim yöneticisi tarafından şifahen veya yazılı olarak olay ve meblağ da belirtilmek suretiyle genel sekreterin bilgilendirilmesi ve onay alınmasını müteakip Üniversitenin satın alma
işlerinden sorumlu görevlisi tarafından en kısa sürede gerçekleştirilir. Ödeme işlemi; işe ait fatura Üniversiteye ulaştırıldığında, birim yöneticisi ve genel sekreterin onayı üzerine mali işlerden sorumlu birim amirince yapılır.
e) Şartname ve sözleşmeler kolaylıkla incelenebilmelerini ve anlaşılmalarını mümkün
kılacak şekilde hazırlanır, ihaleye davet edilen her firmaya mal ve hizmet alımına ait açıklayıcı
bilgilerin verilmesi ve rekabet bakımından birden fazla firmanın teklif vermesi sağlanır.
Satın alma talepleri
MADDE 7 – (1) Tüm birimler, satın alınmasını talep ettikleri mal veya hizmetin konusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan satın alma talebini birim yöneticisi tarafından
yazılı olarak genel sekreterliğe gönderir. Aynı işlem Üniversitenin PBS sistemi aracılığı ile de
yapılabilir. Bilgi işlem ile ilgili tüm konularda talepler Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilip, başkanlığın yapacağı değerlendirme sonucunda gerekli görülürse genel sekreterliğe gönderilir. Genel sekreter onayını verirken alımın hangi satın alma usulü ile yapılacağını
da belirler veya bu yetkiyi satın alma ve ihale komisyonuna verir. Genel sekreter tarafından
onaylanan talepler, satın alma ve ihale komisyonunda görüşülmek üzere satın alma işlerinden
sorumlu birim amirine gönderilir. Satın alma işlerinden sorumlu birim amiri, belirlenen usule
göre idari ve teknik şartnameleri, fiyat tekliflerini ve diğer belgeleri hazırlatıp satın alma ve
ihale komisyonuna sunar. Satın alma ve ihale komisyonunun kararı doğrultusunda satın alma
işleri, satın alma işlerinden sorumlu birim tarafından yürütülür.
Mali limitler
MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyet, her bütçe dönemi başında Rektör ve genel sekreterin
onaylamaya yetkili olduğu mali limitleri belirler. Mali limitler tahmini bütçeye göre tespit
edilir. Rektör ve genel sekreter için belirlenen mali limitleri aşan harcama tutarları için Mütevelli Heyet yetkilidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale Usulleri, Teslim Alma ve Ödeme
Satın alma ve ihale usulleri
MADDE 9 – (1) 1 inci maddede belirtilen satın alma ve ihalelerde aşağıdaki usullerden
biri uygulanır:
a) Kapalı teklif usulü: Bu usulde, teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa
konulduktan sonra, zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu, açıkça
yazılıp zarf kapatılır. Zarfın kapanan kısmının teklif veren tarafından imzalanması, teklif
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 206
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 207
mektubunun şartnameye uygun olarak hazırlanması, şartnamede teklif mektubu ile beraber
verilmesi istenen belge ve ek bilgiler varsa mutlaka verilmesi, teklif mektuplarında teklif edilen
fiyatlar rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, teklif mektuplarının teklif
veren tarafından imzalanması gerekir.
b) Açık teklif usulü: Niteliği itibariyle açık teklif alınmasında fayda görülen veya kapalı
teklif istenilmesinin gereksiz zaman kaybına neden olacağı hallerde, yazılı tekliflerin açık olarak veya faks ya da e-mail ile alınması suretiyle gerçekleştirilen satın alma usulüdür.
c) Doğrudan temin usulüne ilişkin esaslar şunlardır:
1) Bu usulde yayın, perakende yiyecek, içecek, çiçek, acil ihtiyaç duyulan kâğıt-kırtasiye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makineleri için toner/kartuş ve benzeri sarf malzemesi, bakım, onarım, müşavirlik, eğitim, müfredat geliştirme, yazılım, araştırma, etüt, fotoğraf, film, harita, keşif, reklam ve tanıtım, ilan, tercümanlık gibi özel nitelikli mal ve hizmetler
herhangi bir firmadan doğrudan temin edilir. Onay süreci tamamlanan satın alma talebine istinaden satın alma işi doğrudan satın alma işlerinden sorumlu birim amiri tarafından gerçekleştirilir.
2) Bir mal veya hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya distribütör eliyle satıldığı hallerde de doğrudan temin usulü uygulanır.
3) Değer ve miktarına bakılmadan elektrik, su, doğalgaz, ulaşım ve iletişim gibi abonman sözleşmesine veya tarifeye bağlanmış her türlü işlerde satın alma kararı aranmaz. Bu işlerde ödemeler mali işlerden sorumlu birim amirinin izni ile gerçekleştirilir.
4) Doğrudan temin usulünde, bir defada yapılan alımlar Mütevelli Heyetince belirlenen
mali limit tutarını aşamaz.
ç) Pazarlık usulü: Bu usulde, yapılacak işin fiyatı, niteliği, işin yerine getirilme süresi
ve diğer şartları isteklilerle görüşülerek idarenin menfaatine en uygun teklif sahibine ihale yapılır.
d) Açık eksiltme usulü: Bu usulde ihaleye; istenilen iş veya malı, şartnamede yazılı
şartlara uygun olarak temin edebilecek kimseler katılabilir ve hazır bulunanlar tarafından yapılacak tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihale yapılır.
Açık eksiltme usulü ile ihale aşamasında aşağıdaki esaslara uyulur:
1) 1 inci maddede yazılı işlerle onay merciinde işin diğer ihale usullerinden biriyle yapılmasında İdareye fayda sağlamayacağına karar verilen işler açık eksiltme suretiyle ihale edilir.
2) Açık eksiltmeye; şartnamede gösterilen şartlara uymak, teminatını vermek ve gerekli
belgeleri komisyona ibraz etmek şartıyla herkes katılabilir. Komisyonca; teminatı ve belgeleri
incelendikten sonra, durumları şartnameye ve ilgili mevzuata uygun bulunmayarak açık eksiltmeye giremeyecek olanlara teminatları ve belgeleri iade edilir. Bu husus ayrıca bir tutanakla
belirtilir.
3) Açık eksiltmeye katılmaya hak kazananlar bir tutanakla tespit edildikten ve bu husus
orada hazır bulunan isteklilere duyurulduktan sonra; komisyon başkanı isteklileri, şartnameyi
imzalamaları ve teklif vermeleri için davet eder. Şartnameyi imzalamayan istekliler teklif veremez.
4) Teklif vermekten çekilenler ile teklif verecek istekli kalmadığının belirlenmesinden
sonra; komisyonca yetkili makamın onay şartına bağlı olmak üzere, en son ve en düşük teklif
veren teklif sahibine ihalenin yapıldığı bildirilir ve bu husus karara yazılarak imzalanır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 207
Sayfa : 208
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
e) Yarışma usulü: Üniversite; her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlarla ilgili işlerini,
oluşturulan yarışma jürisi tarafından değerlendirme yapılmak suretiyle ödüllü veya ödülsüz
yarışma ile yaptırabilir. Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri de Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile pazarlıkla ihale edilebilir.
Teslim alma ve ödeme
MADDE 10 – (1) Satın alma talebinde yer alan işin tamamlanmasını müteakip talep
eden birimce gerektiğinde bir muayene heyeti oluşturulmak suretiyle mal veya hizmetin ayıpsız
olarak ifa edildiğine ilişkin teslim tutanağı düzenlenir. Teslim sonrası gerekli onayları tamamlanmış olan fatura, mali işlerden sorumlu birim amirliği tarafından, yüklenici ile anlaşılmış
ödeme koşulları çerçevesinde ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şartnameler, Sözleşme, Teminatlar, İhalenin Kesinleşmesi, İhaleye Katılamayacaklar
ve Komisyon Kararı Gerektirmeyen İşlere İlişkin Esaslar
Şartnameler ve sözleşme
MADDE 11 – (1) Yapılacak olan alımlara ilişkin şartnameler bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak satın alma işlerinden sorumlu birim amirliğine
teslim edilir.
(2) Şartnamelerde satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliğinin belirtilmesi gerekir. Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında gerekli hallerde ek hususlara da yer verilir.
(3) Şartnameler idari ve teknik şartname olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan;
a) İdari şartname: Yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla
satın alma işlerinden sorumlu birim amirliğince hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına veya bir kısmına ya da diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir. Söz konusu hususlar şunlardır:
1) Yaptırılacak işin veya alınacak malın mahiyet cins ve miktarı ile işin konusu, yapım
işlerinde alt yüklenici kullanılıp kullanılamayacağı.
2) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi.
3) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı.
4) Opsiyon müddeti.
5) İşin süresi.
6) Ödeme şartları ve yeri.
7) Teslim şekli, teslim tarihi ve usuller.
8) Vergi, harçlar ve diğer masraflarla ilgili giderlerin kim tarafından ne şekilde ödeneceği.
9) Gümrük işleri.
10) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar.
11) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu,
işin ve siparişin durdurulması veya iptali.
12) Uyuşmazlıkların çözümü.
13) Satın alma işleminin hangi usulle yapılacağı.
14) Gecikme ve diğer hususlarla ilgili cezai müeyyideler.
15) Gerekli görülen diğer belgeler.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 208
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 209
b) Teknik şartname: İşin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik
açıklamaları ve şartları içeren şartnamedir ve istekte bulunan birim ile satın alma işlerinden
sorumlu birim amirliği tarafından birlikte hazırlanır. Hazırlanan satın alma talep formu veya
dilekçesinde aşağıda belirtilen ayrıntılı teknik açıklamalar da işin aciliyeti ve niteliğine göre
teknik şartname olarak kabul edilir:
1) İşin konusu, niteliği ve yöntemi.
2) Garanti.
3) Teslim süresi, yeri ve şekli.
4) Bakım, servis, montaj süresi ve ücretleri.
5) Hizmetin/malın niteliği gerektiriyorsa, yedek parça fiyat listesi.
(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun
teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde, satın alma ve ihale
komisyonunca kararın onaylanmasını takiben onbeş gün içinde sonuç ilgili firmaya bildirilir
ve firma sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin teminatı yatırmaya davet
edilir. Sözleşmelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Malın tanımı, hizmetin konusu, yapılacak iş ve şartlar gibi alınacak malın/hizmetin
net ve ayrıntılı olarak açıklaması.
b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat.
c) Süre, fesih, yenileme şartları.
ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve
sigorta sorumlulukları.
d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai
şartlar ve idare için doğacak haklar.
(5) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı
yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat
artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, istenirse yeni bir satın alma isteği
yapılmasına gerek duyulmadan sözleşme satın alma ve ihale komisyonunun onayıyla yenilenebilir. Ancak mevcut sözleşme koşulları aynı kalmak kaydıyla, ek hizmet istekleri için, yeni
bir satın alma talebi yapılması gerekir.
Geçici ve kesin teminat
MADDE 12 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden satın alma ve ihale komisyonu tarafından belirlenecek oranda geçici teminat alınabilir.
(2) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden satın alma
ve ihale komisyonu tarafından belirlenecek oranda kesin teminat alınır.
İhalenin kesinleşmesi
MADDE 13 – (1) İhaleler mali limitler çerçevesinde harcama yetkilisinin onayı ile en
geç onbeş iş günü içerisinde kesinleşir. Bu durum en geç üç iş günü içinde yüklenici firmaya
tebliğ edilerek sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin varsa geçici teminatları iade edilir.
(2) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenicinin teminatı herhangi bir zarar bulunmasına gerek olmaksızın irat kaydedilir. Yüklenicinin Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarıyla karşılanamıyorsa kalan kısım hukuki yollardan ayrıca
talep edilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 209
Sayfa : 210
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
İhaleye katılamayacaklar ve yeterlik kuralları
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici
olarak kendileri veya başkaları adına, 1 inci madde kapsamına giren işlemlere katılamazlar:
a) Mütevelli Heyet Başkanı ve üyeleri, Rektör, genel sekreter, kurucu vakıf olan Sistem
Eğitim ve Kültür Vakfı yönetim ve denetim kurulu üyeleri.
b) 2 nci madde kapsamına giren iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar bu derece
dâhil kan ve ikinci dereceye kadar bu derece dâhil kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
c) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen
istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip,
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama getirilenler.
ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre, geçici veya devamlı olarak; 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin
ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.
d) Haklarında iflas yoluyla takip başlatılanlar, iflas ertelemesi, yeniden yapılanma veya
konkordato için başvurmuş olanlar, hakkında başlatılan icra takibi semeresiz kalmış olanlar.
e) SGK primi ve kesinleşmiş vergi borcu bulunanlar.
(2) İhaleye katılacakların mevzuatları uyarınca ihale konusu mal veya hizmeti sağlamaya ehil olduğunu gösteren belgeler ile ihale konusu işi ifa edebilme kapasitesi yönünde değerlendirilmek üzere iş hacmi, cirosu ve ödediği vergilere ilişkin dökümler ihaleye katılım öncesi satın alma ve ihale komisyonuna sunulur. Komisyon gerekli gördüğü başkaca belgeleri
talep edebilir.
Satın alma ve ihale komisyonu kararını gerektirmeyen işler
MADDE 15 – (1) Satın alma ve ihale komisyonunun kararını gerektirmeyen işler şunlardır:
a) Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlar.
b) Yapımına Mütevelli Heyetçe karar verilen Üniversite bünyesinde yapılacak tüm inşaat işleri ve harcamaları müteahhit bir firmaya ihale edilmediği taktirde, Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından satın alma ve ihale komisyonu kararı olmadan yapılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 210
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
27 Ocak 2014
PAZARTESİ
Sayı : 28895
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Manavgat 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2009/895
Karar No : 2011/524
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı
28/04/2011 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK.
NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Valerğevna ve Svetlana kızı, 03/09/1969
doğumlu, SVETLANA SHUSTIKOVAI, Mihayloviç ve Lidya oğlu, 18/01/1968 D.lu SERGEY
OBIVALIN ve Victor ve Svitlano kızı, 24/02/1974 D.lu OLGA KORTOVA tüm aramalara
rağmen bulunamamış, Rusya Adli Makamlarına gönderilen tebliğ evrakları da tebliğ
edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
249
—————
Esas No : 2008/886
Karar No : 2011/327
Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak suçundan Mahkememizin
yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 31/03/2011 tarihli ilamı ile Hükmün Açıklanmasının Geri
Bırakılmasına Karar verilen Ali ve Beya oğlu, 29/12/1980 Tunus doğumlu MOHAMMED
RIADH BOUZAYANE tüm aramalara rağmen bulunamamış, Tunus adli makamlarına gönderilen
tebligat evraklarının da tebliğ edilemediği anlaşılmakla,
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
250
—— • ——

Silifke 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2011/306
Karar No : 2012/1009
Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf suçundan
Mahkememizde görülmekte olan kamu davası yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 04/12/2012
tarihli ilamı ile Silifke Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine Görevsizlik karan verilen Necmettin ve
Beyhan oğlu, 25/09/1982 doğumlu, Hatay, Merkez, Armutlu mah/köy nüfusuna kayıtlı Sanık
SALİH DAVUTOGLU ve müşteki Ekrem ve Vedia oğlu, 1969 doğumlu Salih ÖZBAHADIR'ın
yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış, olması nedeni ile; ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı
İlan olunur.
359
27/1/2014
ORTA SAYFA
Sayfa : 212
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Ereğli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:
Esas No : 2008/67
Karar No : 2008/32
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda Esas
ve karar numarası yazılı 06/02/2008 tarihli ilamı ile TCK.nun 206, 62/1, 52. maddeleri gereğince
1500 TL. ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mahmut ve Meryem Haci Süleyman oğlu, 1977
doğumlu, Irak/Zaho mah/köy nüfusuna kayıtlı AZAD MAHMUT ALİ tüm aramalara rağmen
bulunamadığından,
1 - Gerekçeli Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince
ilan suretiyle TEBLİĞİNE,
2 - Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
10777
—————
Esas No : 2008/67
Karar No : 2008/32
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda Esas
ve Karar numarası yazılı 06/02/2008 tarihli ilamı ile TCK.nun 206/1, 62/1, 52 maddeleri
gereğince 1500 TL. ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Nasır Tamer ve Belkıs Mehir oğlu,
1986 doğumlu, Irak/Zaho mah/köy nüfusuna kayıtlı AZAT NASIR TAMER tüm aramalara
rağmen bulunamadığından,.
1 - Gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince
hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
10776
—————
Esas No : 2010/50
Karar No : 2013/627
5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık suçundan Mahkememizin
yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/12/2013 tarihli ek kararı ile; 31/01/2011 tarih 6217
sayılı yasanın 8. Maddesi ile değişik 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 34. Maddesinde
düzenlenen suçun kabahate dönüştüğü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 20/1 -c bendine göre
idari para cezasının miktarı da dikkate alınarak, 3 yıllık soruşturma zamanaşımı bulunduğu suç
tarihine göre 07/06/2011 tarihinde idari para cezası yönünden soruşturma zamanaşımı dolduğu
anlaşılmakla;
sanık
hakkında
açılan
kamu
davasının
ZAMANAŞIMI
NEDENİYLE
DÜŞÜRÜLMESİNE karar verildiği ve Muhammed ve Hovraia oğlu, 10/07/1964 doğumlu,
Cezayir
mah/köy
nüfusuna
kayıtlı
NACER
BOUCHACHİ
tüm
aramalara
rağmen
bulunamadığından;
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin
ilan suretiyle TEBLİĞİNE,
2 - Hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı
takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
10775
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 213
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
: ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.
a) Adresi
No.111 45500 Soma/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın a)
İhalenin-Niteliği-Türü
3
1
Kalem
Polyester
İ.K No
Dosya No
9263
2014-0152
9267
2014-0153
9275
2014-0154
Branda,
Polipropilen Branda, Laminasyonlu
Polietilen Branda Alımı
2
3
11
Kalem Hidrolik Ekskavatör
Yedeği Alımı
77 Kalem Komatsu Yedeği Alımı
İhale Tarih
Teslim
ve Saati
Süresi
11.02.2014
14.00
12.02.2014
14.00
14.02.2014
14.00
60 Gün
120 Gün
180Gün
b) Teslim yeri
: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.
c) Teslim tarihleri
: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren
yukarıda yazılı takvim günüdür.
3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı
salonu Soma/MANİSA
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78
Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye
katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.
8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,
(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden
kanunlara tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
668/1-1
Sayfa : 214
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
HİZMET SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemize ait Eynez (Y.A) Stok Sahasından, İstasyon vagon yükleme veya İstasyon
torbalama tesisine kömür nakli ihalemiz, aşağıda belirtile tarihte ihale edilecektir.
1 - İdarenin Adresi
: E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 45500
Soma / MANİSA
a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13
b) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin a)
Niteliği-Türü-Miktarı
Eynez (Y.A) Stok Sahasından, 100.000
ton Kömürün İstasyon vagon yükleme
tesisine veya İstasyon torbalama tesisine
taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi.
İ.K No
Dosya
No
İhale Tarihi
ve Saati
Teslim
Süresi
2014/9225
2014/137
10/02/2014
14:00
240
gün
b) Yapılacağı yer
: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa
c) İşin süresi
: İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.
d) İhale usulü
: Açık ihale
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma /
Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3
D. 4 Bornova / İzmir adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr
669/1-1
—— • ——
FABRİKAMIZ İHTİYACI “2.680 METRE PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI KONVEYÖR
ZİNCİR İMALİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/8253
1 - İdarenin
a) Adresi
: Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı/Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası
: 0 222 230 27 39 (10 Hat) - Dahili 1476 - 1478/
0 222 230 59 15
c) Elektronik posta adresi(varsa) : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi ( varsa )
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 2.680 metre PANCAR BOŞALT. MAK.
KONVEYÖR ZİNCİR İMALİ
1 - ZİNCİR (200 boy X 10,4 m) (PBM. ZİN / 001 NOLU TEKNİK ŞART. GÖRE) 2.080 mt.
2 - ZİNCİR (50 boy X 12 m) (PBM. ZİN / 001a NOLU TEKNİK ŞART. GÖRE) 600 mt.
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
b) Teslim Yeri
c) İşin süresi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 215
: ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MALZEME
AMBARI
: Sözleşme imzalandıktan sonra 45 takvim gününde
: ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI
SALONU
b) Tarihi ve saati
: 17.02.2014 - Pazartesi - Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde
uygulanacak kriterler: İdari şartnamemizin 7.ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı /
Eskişehir adresinde görülebilir ve 50,00 TL. (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı dahil 50.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. –
Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – ESKİŞEHİR
ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001
5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000
0163 61 – AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. – TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 – ŞEKERBANKTAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - no’lu hesaplarından birine yatırmak
zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin
ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az
beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi
olarak kabul edilecektir.
7 - Teklifler, 17.02.2014 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR
MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da
gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden
İdaremiz sorumlu değildir.
8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme
düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş)
takvim günü olmalıdır.
11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
622/1-1
Sayfa : 216
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
HURDA BETON TRAVERS KAPALI ZARF YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/
İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi
: 0216 337 82 14
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemize bağlı, 11, 12, 16, 17. Yol Bakım Onarım
Müdürlüğü mıntıkasında mevcut, Toplam: 73.176 Ad Hurda beton traversin, bulunduğu yerden,
olduğu şekli ile, nakliye ve diğer giderlerinin alıcıya ait olmak üzere, varsa üzerindeki demir
bağlantı malzemelerinin alıcı tarafından sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmesi ve bedelinin
peşin ödenmesi şartıyla, Kapalı Zarf Yöntemi satışı yapılacaktır.
3 - Yukarıda belirtilen satışımız, Kapalı Zarf Yöntemi ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına, 31/01/2014 Saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50,00 TL bedelle
temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 2886, 4734 ve 4735 sayılı
yasalara tabi değildir.
509/1-1
—— • ——
TOPLU TAŞIMA HATTI KİRAYA VERİLECEKTİR
Van Belediye Başkanlığından:
Van Belediyesi Encümeninin 10/01/2014 tarih ve 062 sayılı kararı ile Toplu Taşıma
Hizmetlerinin 20 Adet Halk Otobüsü hat 5393 sayılı Belediye kanunun 18. e fıkrası gereğince
sınırlı ayni hak tesisi ile kiralama 29 yıllık intifa hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile ihale edilecektir.
1. İŞİN ADI
: Van Belediyesi İmar ve mücavir alan sınırları
dahilinde kalan Toplu Taşıma (İntifa) kullanım
hakkı hizmetinin kiraya verilmesi.
2. NİTELİĞİ
: Toplu Taşımacılık işi 20 Hattın intifa hakkı.
3. YERİ
: Van Belediyesi İmar ve Mücavir alanları.
4. MİKTARI
: 317.797,00 (Üç yüz on yedi bin yedi yüz doksan
yedi) TL + KDV
5. ŞARTNAME VE EKLERİ
a) Alacağı Yer
: Van Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler
Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. Aydın Perihan İş
merkezi Kat:4
b) Şartname Bedeli
: 1.000,00 (Bin) TL.
6. İHALE TARİHİ
: 07/02/2014 Cuma günü Saat 14.00’da
7. İHALE USULÜ
: 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Açık
artırma usulü
8. İHALE YERİ
: Cumhuriyet Cad. Aydın Perihan İş merkezi Kat: 7
Encümen Salonunu.
9. İHALEYİ YAPACAK MAKAM : Van Belediyesi Encümeni
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 217
İSTEKLİLERDEN ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:
1. Türkiye de tebligat için adres göstermesi, Teklif Sahibinin adını, unvanını, tebligata
esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe
2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
a. Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan sureti
b. Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi,
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
3. İmza sirküleri,
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (
Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya Şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin
vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır)
5. Teklif Alma Şartnamesinde yazılı şartlara göre en az % 3 (9.533,91 TL) geçici teminatı
vermesi.
6. Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge
7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi
8. İhale Dokümanı Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi her gün mesai
dahilinde Van Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000 TL. karşılığında
alınabilir;
9. İhale üzerine kaldığında istenilen tipteki Otobüsü bir ay içerisinde hazır
bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname.
10. İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal
Güvenlik Kurumu ve Belediyeden herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge,
11. Kiraya verilecek Hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale
sonunda Kira bedeline KDV hesaplanarak eklenecektir.
12. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, Kira bedeli 80.000,00 TL peşin
geriye kalan kısmı ihale tarihinden itibaren 4 yıl sonra 170 (yüz yetmiş) ay eşit taksit halinde
tahsil edilecektir.
13. Otobüsler Ring usulü dönüşümlü olarak çalışacaktır.
14. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 07.02.2014 Cuma günü saat 14.00’da
Belediyemiz Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir, İhale ile ilgili şartları yerine
getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak istekli bizzat
ihalede bulunmak zorundadır.
15. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir.
16. İhaleye katılacak teklif sahipleri istenilen evraklar ve geçici teminat mektuplarını ihale
saatinde dosya içinde ihale komisyon başkanlığına teslim edeceklerdir.
17. İhale üzerinde kalan işletici, ihale komisyonu huzurunda, şartnameyi okuduğuna ve
aynen kabul ettiğine dair ihale işletme şartnamesini sayfa sayfa imzalamak zorundadır.
18. İhale, İstenilen evraklar ve geçici teminat mektubunu tam olarak veren istekliler
arasında açık artırma yolu ile encümen huzurunda yapacaktır
19. İlan olunur.
545/1-1
Sayfa : 218
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
21 ADET JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHASI
İHALE EDİLECEKTİR
Manisa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden:
1) İdaremizce 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
hükümlerine göre jeotermal kaynak ve/veya doğal mineralli su arama ruhsatı verilen; ancak ruhsat
sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve
geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 21 (Yirmibir) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve
Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye
çıkarılacaktır.
2) İhale, Manisa İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 13.02.2014 Perşembe
günü saat 14.00’da yapılacaktır.
3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.
1 Nolu Saha.................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 2.562,26 hektar
İlçesi
: Alaşehir
Muhammen Bedel
: 41.829,15.-TL
Beldesi
:
Geçici Teminat Bedeli
:
Köyü-Mevkii
: Belenyaka
Pafta No
: L21a3 – L21a4– L21c1–
Erişim No
: 3191250
1.254,87.-TL
L21d2
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y (SAĞA)
637470
637470
639745
640227
639670
X (YUKARI)
4241083
4239980
4238075
4237662
4236635
POLİGON 1
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
Y(SAĞA)
644000
644000
644922
643110
640500
X (YUKARI)
4233405
4233000
4233000
4232555
4235455
POLİGON 1
11.NOKTA
12.NOKTA
13.NOKTA
Y (SAĞA)
639120
635500
637410
X (YUKARI)
4235690
4240850
4241151
POLİGON 2
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Y (SAĞA)
647444
646266
647999
646000
644726
645294
X (YUKARI)
4232166
4233000
4233000
4234500
4234755
4235996
POLİGON 2
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
11.NOKTA
Y (SAĞA)
653280
651440
649692
650000
648000
X (YUKARI)
4230450
4229340
4230576
4231500
4233000
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 219
2 Nolu Saha..................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
İlçesi
: Akhisar
Muhammen Bedeli
: 35.621,37.-TL
Beldesi
:
Geçici Teminat Bedeli
:
Köyü-Mevkii
: Moralılar
Pafta No
: K19b1 – K19b2 – K19b4
Erişim No
: 3230058
: 2.182,00 hektar
1.068,64.-TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
572460
576317
575880
575750
X (YUKARI)
4310100
4305994
4300339
4300375
5.NOKTA
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
Y (SAĞA)
575750
571000
570808
567805
X (YUKARI)
4306000
4306000
4305679
4308297
3 Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 3.706,64 hektar
İlçesi
: Akhisar
Muhammen Bedeli
: 60.511,27.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:
Köyü-Mevkii
: Pınarcık
Pafta No
: K19b3 – K19c4
Erişim No
: 3230052
1.815,34.-TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y (SAĞA)
568760
568000
575750
575750
576389
X (YUKARI)
4302266
4301000
4299000
4299505
4298244
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
Y (SAĞA)
574515
575500
574800
574800
565681
X (YUKARI)
4297490
4294330
4293837
4294000
4298652
4 Nolu Saha.................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.958,68 hektar
İlçesi
: Gölmarmara
Muhammen Bedeli
: 80.950,95.-TL
Beldesi
: --
Geçici Teminat Bedeli
: 2.428,53.-TL
Köyü-Mevkii
: Hacıveliler
Pafta No
: K19c1- K19c2- K19c3- K19c4
Erişim No
: 3230051
Sayfa : 220
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y (SAĞA)
581634
581000
578450
574864
574810
X (YUKARI)
4274411
4274999
4272460
4272787
4272910
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
Y (SAĞA)
574651
571240
573005
583750
X (YUKARI)
4272934
4275290
4278100
4278220
5 Nolu Saha.................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 3.021,94 hektar
İlçesi
: Salihli
Muhammen Bedeli
: 49.333,47.-TL
Beldesi
: --Geçici Teminat Bedeli
: 1.480,00.-TL
Köyü-Mevkii
: Tekelioğlu
Pafta No
: K19c2- K19c3- K20d4
Erişim No
: 3230050
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:
Y (SAĞA)
X (YUKARI)
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
584460
592067
592532
592330
588580
4271300
4274222
4273248
4272460
4272280
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
Y (SAĞA)
589148
586385
581634
583750
X (YUKARI)
4270000
4270000
4274411
4278220
6 nolu Saha..................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 776,84 hektar
İlçesi
: Salihli
Muhammen Bedeli
: 24.487,72.-TL
Beldesi
: --Geçici Teminat Bedeli
:
734,63.-TL
Köyü-Mevkii
: Pazarköy
Pafta No
: K20d2-K20d3-K20d4
Erişim No
: 3230049
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
596086
592532
592067
591613
X (YUKARI)
4275625
4272460
4273248
4275034
POLİGON 2
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
598000
599398
599400
598000
Y (SAĞA)
X (YUKARI)
4270000
4270000
4269950
4269833
POLİGON 3
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
599013
601505
601863
599333
X (YUKARI)
4276013
4276344
4275650
4275672
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 221
7 Nolu Saha..................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.911,71 hektar
İlçesi
: Sarıgöl
Muhammen Bedeli
: 80.184,16.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:
Köyü-Mevkii
: Yeniköy
Pafta No
: L21a3-L21b3-L21b4
Erişim No
: 3230041
2.405,52.-TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
653765
665565
664580
652880
X (YUKARI)
4243020
4241645
4237710
4238790
8.Nolu Saha.................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.956,43 hektar
İlçesi
: Saruhanlı
Muhammen Bedeli
: 80.914,22.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
: 2.427,43.-TL
Köyü-Mevkii
: Adiloba-Hacırahmanlı
Pafta No
: K19a4-K19d1
Erişim No
: 3191200
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y (SAĞA)
546660
551070
552960
553810
550440
X (YUKARI)
4292350
4293930
4293285
4286665
4282240
9.Nolu Saha.................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 84,39 hektar
İlçesi
: Alaşehir
Muhammen Bedeli
: 24.487,72.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:
Köyü-Mevkii
: Horzum Alayaka
Pafta No
: L20a3
Erişim No
: 3281592
734,63.-TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
606653
607918
607946
606392
X (YUKARI)
4245138
4245623
4244764
4244759
Sayfa : 222
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
10.Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 3.153,96 hektar
İlçesi
: Merkez
Muhammen Bedeli
: 51.488,71.-TL
Beldesi
: --Geçici Teminat Bedeli
: 1.544,66.-TL
Köyü-Mevkii
: Karaağaçlı
Pafta No
: K18c2-K19a4-K19d1
Erişim No
: 3281783
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
548793
547638
543000
541007
X (YUKARI)
4286642
4283974
4279000
4278999
5.NOKTA
6.NOKTA
7.NOKTA
Y (SAĞA)
540679
547632
548033
X (YUKARI)
4279703
4289745
4288676
11.Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 238,68 hektar
İlçesi
: Demirci
Muhammen Bedeli
: 24.487,72.-TL
Beldesi
: --Geçici Teminat Bedeli
:
734,63.-TL
Köyü-Mevkii
: Saraycık
Pafta No
: K20b3-K21a4
Erişim No
: 3281781
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1
Y (SAĞA)
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
630000
630000
631342
631338
629200
629100
4292480
4295000
X (YUKARI)
4295000
4292500
4292500
4292398
POLİGON 2
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
633635
633500
633500
633625
X (YUKARI)
4294998
4293684
4294999
4294999
POLİGON 3
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
632703
632668
632357
632460
X (YUKARI)
4292500
4292346
4292358
4292500
12.Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.874,43 hektar
İlçesi
: Saruhanlı
Muhammen Bedeli
: 79.575,56.-TL
Beldesi
: --Geçici Teminat Bedeli
: 2.387,27.-TL
Köyü-Mevkii
: Tepecik
Pafta No
: K18c2-K19a4-K19d1
Erişim No
: 3281782
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 223
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
Y (SAĞA)
X (YUKARI)
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
541542
542571
542242
544577
551504
4286961
4287979
4288494
4293610
4294859
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
Y (SAĞA)
551070
546664
546665
546660
547357
X (YUKARI)
4293130
4292353
4292352
4292350
4290485
11.NOKTA
12.NOKTA
13.NOKTA
Y (SAĞA)
547631
540687
540478
X (YUKARI)
4289745
4279726
4284634
13.Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 1.595,67 hektar
İlçesi
: Saruhanlı
Muhammen Bedeli
: 26.049,47.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:
Köyü-Mevkii
: Tirkeş
Pafta No
: K19a3-K19a4
Erişim No
: 3281786
781,48.-TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Y (SAĞA)
554753
556262
554308
553432
552960
X (YUKARI)
4295534
4291269
4289663
4289616
4293285
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
Y (SAĞA)
552958
552957
551072
551505
554901
X (YUKARI)
4293286
4293292
4293930
4294860
4295649
14.Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 3.910,33 hektar
İlçesi
: Demirci
Muhammen Bedeli
: 63.836,53.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:
Köyü-Mevkii
: Borlu
Pafta No
: K20b3-K20c2-K21a4-K21d1
Erişim No
: 3281788
1.915,10.-TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Y (SAĞA)
626685
628357
631338
631333
632305
632357
X (YUKARI)
4292500
4292499
4292395
4292286
4292287
4292358
Sayfa : 224
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
11.NOKTA
12.NOKTA
Y (SAĞA)
632668
632534
633040
631136
629900
626666
X (YUKARI)
4292346
4291748
4291116
4286143
4286143
4286395
13.NOKTA
14.NOKTA
15.NOKTA
16.NOKTA
17.NOKTA
18.NOKTA
Y (SAĞA)
626668
625986
624500
625404
626675
626683
X (YUKARI)
4287040
4286449
4286565
4289276
4289358
4291840
19.NOKTA
20.NOKTA
21.NOKTA
Y (SAĞA)
626338
626344
626683
X (YUKARI)
4292077
4292096
4291864
15.Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 1.575,00 hektar
İlçesi
: Demirci
Muhammen Bedeli
: 25.712,03.-TL
Beldesi
: --Geçici Teminat Bedeli
:
771,36.-TL
Köyü-Mevkii
: Köprübaşı-Saraycık Jeotermal Alanı
Pafta No
: K20b3 – K21a4
Erişim No
: 3178910
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
630000
633500
633500
630000
X (YUKARI)
4297000
4297000
4292500
4292500
16.Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 200,00 hektar
İlçesi
: Demirci
Muhammen Bedeli
: 24.487,72.-TL
Beldesi
: --Geçici Teminat Bedeli
:
734,63.-TL
Köyü-Mevkii
: Demirci – Eskihisar Jeotermal Alanı
Pafta No
: J21d3
Erişim No
: 3178891
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
645000
647000
647000
645000
X (YUKARI)
4322000
4322000
4321000
4321000
17.Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 3.098,03 hektar
İlçesi
: Sarıgöl
Muhammen Bedeli
: 50.575,65.-TL
Beldesi
: --Geçici Teminat Bedeli
: 1.517,27.-TL
Köyü-Mevkii
: Alemşahlı
Pafta No
: L21d2 – L21d3
Erişim No
: 3206231
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 225
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Y (SAĞA)
646303
647128
648214
649438
X (YUKARI)
4221202
4222455
4223819
4225000
5.NOKTA
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
Y (SAĞA)
650000
650000
644873
644840
X (YUKARI)
4225000
4217000
4217000
4222165
18.Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 2.778,22 hektar
İlçesi
: Sarıgöl
Muhammen Bedeli
: 45.354,72.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:
Köyü-Mevkii
: Dindarlı
Pafta No
: L21c1 – L21d2
Erişim No
: 3206232
1.360,64.-TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Y (SAĞA)
644000
650511
651440
652380
653300
654802
X (YUKARI)
4230000
4229997
4229340
4229907
4228000
4228000
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
11.NOKTA
12.NOKTA
Y (SAĞA)
650000
649438
650175
646940
644539
644000
X (YUKARI)
4225000
4225000
4225711
4227966
4228113
4227093
19. Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.286,75 hektar
İlçesi
: Gölmarmara
Muhammen Bedeli
: 69.981,62.-TL
Beldesi
: ---
Geçici Teminat Bedeli
:
Köyü-Mevkii
: ---
Pafta No
: L20a2 – L20a3
Erişim No
: 3305437
2.099,45.-TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Y (SAĞA)
600406
607008
607441
607223
607000
607000
X (YUKARI)
4248969
4248385
4247953
4247000
4247000
4246850
Sayfa : 226
Y (SAĞA)
X (YUKARI)
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
11.NOKTA
12.NOKTA
606529
606864
606745
606653
606392
606647
4246653
4245672
4245173
4245138
4244759
4244760
13.NOKTA
14.NOKTA
15.NOKTA
16.NOKTA
17.NOKTA
18.NOKTA
Y (SAĞA)
606597
605665
605000
605000
604678
604290
X (YUKARI)
4244552
4244000
4244000
4243607
4243416
4242719
19.NOKTA
20.NOKTA
21.NOKTA
Y (SAĞA)
604718
604632
598622
X (YUKARI)
4241009
4240686
4244693
20. Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 3.210,72 hektar
İlçesi
: Salihli
Muhammen Bedeli
: 52.415,33.-TL
Beldesi
: --Geçici Teminat Bedeli
: 1.572,46.-TL
Köyü-Mevkii
: --Pafta No
: L20a1 – L20a2 – L20a4
Erişim No
: 3305436
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Y (SAĞA)
588621
591636
591936
594000
594000
596000
X (YUKARI)
4255850
4253768
4253210
4252985
4251000
4251000
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
11.NOKTA
12.NOKTA
Y (SAĞA)
598000
598856
598971
593496
588219
588900
X (YUKARI)
4252000
4252459
4252446
4247993
4250977
4254620
13.NOKTA
14.NOKTA
15.NOKTA
Y (SAĞA)
587752
587800
587462
X (YUKARI)
4254834
4255496
4255538
21. Nolu Saha................................................................................................................................
İli
: Manisa
Alanı
: 4.986,00 hektar
İlçesi
: Sarıgöl
Muhammen Bedeli
: 81.396,95.-TL
Beldesi
: --Geçici Teminat Bedeli
: 2.441,91.-TL
Köyü-Mevkii
: --Pafta No
: L21c1
Erişim No
: 3179318
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Y (SAĞA)
661000
660500
655000
653375
654000
657000
X (YUKARI)
4226000
4227500
4230000
4229300
4235000
4235000
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
Y (SAĞA)
658000
664000
664000
X (YUKARI)
4233700
4229000
4226000
Sayfa : 227
4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde
jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan
kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum,
kuruluş ve idareleri katılabilir.
5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;
a - Gerçek kişiler için;
1 - Müracaat dilekçesi,
2 - T.C. kimlik numarası,
3 - Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
ile varsa e-posta adresi,
4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5 - Onaylı imza beyanı,
6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,
7 - Her sayfası imzalanmış şartname,
8 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.
b) Tüzel kişiler için;
1 - Müracaat dilekçesi,
2 - Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi, şirketin
yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,
3 - Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,
4 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi,
6 - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza beyanı,
7 - Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak
sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,
8 - Her sayfası imzalanmış şartname,
9 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu
6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Manisa İl Özel İdaresi Ruhsat ve
Denetim Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Manisa İl Özel
İdaresi İl Encümenine verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme
tarihi ve saatine kadar İl Encümenine ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal sahaları için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az
olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli
üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
İlan olunur.
556/1-1
Sayfa : 228
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:
-Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve
ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri"ne göre
değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate
alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanmaolcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
Başvuruda
istenilen
belgeler
Mersin
Üniversitesi'nin
web
sayfasında
(http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)
bulunan
"Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin
Profesörlük için 6 (Altı) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurulması gerekmektedir.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Birim
Anabilim Dalı
Bölüm
Unvan
Derece
Adet
Grafik
Profesör
1
1
İç Hastalıkları Hemşireliği
Profesör
1
1
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Profesör
1
1
Cerrahi Tıp Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji
Profesör
1
1
Dahili Tıp Bilimleri
Aile Hekimliği
Profesör
1
1
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör
1
1
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Profesör
1
1
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik
Tıp Fakültesi
633/1-1
—— • ——
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
DUYURU
İstanbul Barosu Başkanlığından alınan 06.12.2013 gün ve 39670 sayılı yazıda; Yalçın ve
Necmiye Oğlu, 1970 doğumlu, Hatay İli, Kırıkhan İlçesi; Kurtuluş Mah.; Cilt No: 006/01, Aile
Kütük No: 30; Sıra No: 25'de kayıtlı Av. Atila KIRDAR'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 10.10.2013
gün ve 39/21 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha
yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği
ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.
Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.
maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.
658/1-1
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 229
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret
veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
676/1-1
Sayfa : 230
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret
veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
677/1-1
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 231
Sayfa : 232
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 233
Sayfa : 234
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 235
Sayfa : 236
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 237
Sayfa : 238
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 239
Sayfa : 240
RESMÎ GAZETE
27 Ocak 2014 – Sayı : 28895
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5848 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda
1
Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2013/5849 Yükseköğretim Kurumlarına Ait İdari Kadrolarda Düzenleme
69
Yapılması Hakkında Karar
2014/5831 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal
183
ve İhdası Hakkında Karar
ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık ile Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Atama Kararları
199
YÖNETMELİKLER
— Canik Başarı Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
199
— Süleyman Şah Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
204
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
211
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
213
c - Çeşitli İlânlar
228
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
231
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 80 Kr
Download

yürütme ve idare bölümü