İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014
Aşı ve İmmünizasyon
P-037
Kuduz Şüpheli Temaslarda Evcil Hayvanların Takibi
ve Bilgi Akışı ile İlgili Pratikte Karşılaşılan Sorunlar
Figen
g OSMANOĞLU EZEN1
1
Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Sakarya
Soru(n)
Kuduz şüpheli temaslarda evcil hayvanların takibi ve sürece ait bilgi akışında kişilerin ve kurumların sorumlulukları nelerdir?
Olay/Olgu
Bölgemize ait bir okulun bahçesinde sahipsiz bir kedi ile yüzeyel (kanamasız-tırmalama) temas nedeniyle hastanemize 1-2 hafta içinde 3 çocuk ebeveynleriyle başvurmuştur. Hasta ve yakınlarından alınan bilgi ile söz konusu
kedinin takibinin ve muayenesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır. Rutin bildirim uygulamaları yapıldığı halde
kedinin ne muayenesi ne de kontrollü takibi mümkün olamadığından hastaların hepsinde gözlem süresini kapsayacak şekilde aşı uygulamaları tamamlanmıştır.
Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?
İlgili belediye aranarak bilgi verilmiştir. Ancak belediye “şüpheli temas” tanımlaması nedeniyle görevin İl Tarım
Müdürlüğüne iletileceğini belirtmiştir. Ancak hasta yakınları vasıtası ile alınan bilgiler doğrultusunda bir çözüm oluşturulamadan söz konusu kedinin gözlem süresi de dolmuştur.
Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu
Sokak hayvanları ile ilgili yasalar çıkmış olmasına rağmen, gerek kişiler gerekse kurumlar sorumluluklarını ciddiye almamaktadır. Sonuç olarak bir hayvana yapılacak tek doz bir kuduz aşısının bedeli, üç çocuğa yapılan toplam dokuz doz aşı olabilmektedir. Ekonomik boyutu bir yana, özellikle serum uygulaması da gereken hastalarda
bu durum “malpractice” yönünden ciddi riskler taşımaktadır. Sahipli hayvanların bile aşısının denetlenemediği
gerçeğinden hareketle, kişi ve kurumların sorumluluklarını hekim uyarısı olmadan ciddi ve profesyonel şekilde
yerine getirmeleri için neler yapılabilir?
İNFEKSİYON DÜNYASI ■
777
Download

İndir