Genişlik
Derinlik
Yükseklik
Yatak (160x200)
168
217
118
168
217
118
43
42
53
43
42
53
43
42
37
43
42
37
55
42
53
55
42
53
55
42
37
55
42
37
55
42
103
55
42
103
yukseklik
KLEO Yatak Odası
de
rin
lik
lik
niş
ge
yukseklik
ikili dar komodin
de
rin
lik
niş
ge
lik
yukseklik
Tekil dar komodin
de
rin
lik
niş
ge
lik
yukseklik
İkili geniş komodin
de
lik
niş
rin
ge
lik
yukseklik
Tekil geniş komodin
de
lik
niş
rin
ge
lik
yukseklik
Dar Şifoniyer
de
lik
niş
rin
ge
lik
Tüm ölçüler 'cm' cinsindendir.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
KLEO Yatak Odası
Derinlik
Yükseklik
90
42
103
90
42
103
yukseklik
Geniş Şifoniyer
Genişlik
lik
niş
ge
de
rin
lik
Tüm ölçüler 'cm' cinsindendir.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Download

Kleo Broşür indir