TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİNE BAŞVURAN KİŞİ/KURULUŞUN HİZMET SUNDUĞU TARIMSAL
İŞLETMELERE AİT 2014/ I. DÖNEM ASKI İCMALİ
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Sunan
Kişi veya Kuruluşun
Tarımsal İşletmenin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
TC Kimlik
No
45391917278
58405470430
40502067026
24866597030
48958785150
41561030044
50815731606
39815092412
23312648852
23873630136
34046290828
19619776084
32111355168
11424038890
38876122298
64582267268
12476996060
44485935204
57787499398
41474047832
65968214876
11328042832
50185755714
24761600354
34217285394
29318434970
54835591752
14432944832
21092721734
41396040300
58906448846
67582173324
27410506656
58231487008
56920530820
35972231596
23300649298
45418916772
53089039096
19400781730
18305820186
23819631968
50797723842
60283411016
21953693750
13577959848
40658070314
67525174906
56941532544
12668998100
16019886504
12593996790
55177581470
71008053688
69565111330
42223401110
31202376228
45118921854
25393962278
13280977726
34457267716
Adı Soyadı
AHMET ERDEN
ADĠL TORGUT
BĠRSEL BUCAK
M.EYYÜP BALYĠ
MEHMET CIZLAK
RAMAZAN SÖNMEZ
3 A TAR.HAY.LTD.ġTĠ.
A.KADĠR ALPARSLAN
A.Kadir Çoban
A.KADĠR EKĠNCĠ
A.KADĠR KESĠCĠ
A.KADĠR TAġ
A.KADĠR
A.KAFUR KARAHAN
A.KEMAL OLĞUN
A.MUHTAR SAATÇĠ
A.RAHMAN KUÇURGAN
A.ġAHĠN BĠLGE
A.ġEMSETTĠN GÜLLÜ
ABAS KUġÇU
ABBADĠ ANĠK
ABBAS ALTUN
ABBAS DEMĠR
ABBAS ELMAS
ABBAS GÜLĠCE
ABBAS ĠNALPOLAT
ABBAS ġAHĠN
ABBAS YAZAR
ABBAS YILDIRIM
ABDI ÜNLÜ
ABDĠ ASLAN
ABDĠ CANPOLAT
ABDĠ GÜMÜġ
Abdi Kırmızılar
ABDĠ ÖZKAN
ABDĠ TUTUġ
ABDO BARIġ
ABDO EKĠNCĠ
Abdo ERDEMLĠ
ABDO KURT
ABDO KUTLU
ABDO ġEYHUN
ABDO YOLDAġ
ABDUKADĠR ÇETĠN
Abdulah ATAġ
ABDULAH KARAMAN
ABDULAH TAġĞIN
ABDULAZIZ AĞIRTAġ
ABDULAZĠZ AKIL
ABDULAZĠZ AKKOYUN
ABDULAZĠZ AL
ABDULAZĠZ ALAY
ABDULAZĠZ
ABDULAZĠZ ASLAN
ABDULAZĠZ ASLANDAĞ
ABDULAZĠZ ATEġLĠ
ABDULAZĠZ BAYRAM
Abdulaziz BÜTÜN
ABDULAZĠZ CANPOLAT
ABDULAZĠZ DAĞTEKĠN
ABDULAZĠZ DUYAN
ABDULAZĠZ
İlçesi
V.Ģehir
Hilvan
Hilvan
Siverek
Hilvan
Halfeti
V.Ģehir
Siverek
K.köprü
Siverek
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Siverek
K.köprü
Seçiniz..
Haliliye
Bozova
K.köprü
Siverek
V.Ģehir
Bozova
Eyyübiye
Suruç
Siverek
Siverek
Birecik
Haliliye
Siverek
Siverek
K.köprü
Birecik
Siverek
K.köprü
Suruç
Suruç
V.Ģehir
Siverek
V.Ģehir
C.pınar
Suruç
V.Ģehir
Siverek
Hilvan
Harran
Siverek
Birecik
Siverek
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Merkez
Harran
Harran
Haliliye
C.pınar
C.pınar
Harran
Siverek
C.pınar
Haliliye
Harran
Köy
ELGÜN
MANTARLI
KUCAK
GEDĠK
ARINIK
KURUGÖL
ELGÜN
GÜLPINAR
Esemkulu
SOYDAN
KARINCA
ÖRGÜLÜ
GÖZELĠ
KARAHAN
BÖLÜCEK
ALTIN
KISAS
ÜRÜNLÜ
KORUKEZEN
ÇAVUġLU
KINALITEPE
AYLAN
YAĞMURLU
YEĞEN
GÜLĠCE
SARIÖREN
FATMACIK
BÜYÜKÖRDEK
DOĞUKENT
CĠNHĠSAR
ÇĠFTEKEMER
ASLANLI
ÜSTÜNTAġ
Yoğunburç
HARMANALA
KARAHÖYÜK
ALTINBAġAK
SOYDAN
Tekneli
MURATLI
yeniĢehir mah.
ADAKÖY
SOYDAN
BALKI
Gözeller
KARAKEÇĠ
GÜZELYURT
DARICALI
KARAKEÇĠ
TURNA
BEġAT
KEÇĠKIRAN
ARIN
YENĠDOĞAN
OLĞUNLAR
MERKEZ
MURATLI
GÖGEÇ
B.KAZANLI
MURATLI
AKMAĞARA
AVLAK
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
196
200
60
309
218
57
91
1112
57
484
297
60
97
59
176
19
67
311
246
149
367
67
258
53
181
106
23
203
112
449
55
73
352
167
203
52
55
151
465
281
311
312
562
1007
52
423
43
150
389
349
83
272
74
62
136
1121
158
134
129
104
55
107
TDYB
Numarası
2013/4-98
2014/4-178
2013/4-90
2014/4-167
2013/4-100
2014/4-188
2007/1-66
2013/4-104
2013/3-129
2013/4-132
2014/4-167
2013/4-132
2014/4-188
2007/1-66
2013/3-129
2014/4-185
2013/4-83
2014/4-185
2013/3-129
2013/4-100
2014/4-208
2014/4-181
2013/4-93
2011/5-88
2013/4-100
2012/4-64
2014/4-197
2014/4-208
2013/4-132
2013/4-100
2013/4-89
2014/4-169
2013/4-100
2013/3-129
2012/3-113
2012/3-113
2013/4-83
2013/4-132
2013/5-203
2013/4-132
2012/4-76
2013/4-132
2013/4-104
2014/4-178
2013/4-99
2013/4-89
2014/4-169
2013/4-100
2014/4-208
2012/4-64
2014/4-160
2012/4-82
2013/4-108
2013/4-141
2013/4-98
2013/5-211
2013/4-132
2014/4-163
2014/4-178
2013/4-132
2013/4-155
2013/4-141
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3035
2010/723
2009/1054
2014/4902
2013/877
2014/5127
2013/2969
2013/1667
2013/3029
2014/4494
2014/5030
2014/4494
2013/2979
2013/2969
2014/5080
2009/1399
2012/883
2013/3046
2013/741
2013/431
2014/4512
2013/3131
2013/3132
2010/1422
2009/1391
2014/3432
2010/745
2008/613
2014/3827
2013/431
2009/1055
2013/870
2014/4529
2013/3011
2014/4532
2013/3066
2013/3061
2014/4494
2010/1435
2014/4809
2013/759
2014/3827
2014/3823
2014/4658
2009/357
2013/3127
2013/870
2009/1391
2013/760
2009/450
2013/3090
2014/5227
2009/1372
2013/3004
2014/5146
2013/755
2014/4809
2010/1890
2014/4658
2014/4872
2013/743
2010/189
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
TC Kimlik
No
29252450852
51805691948
66685202016
38273136508
27350502060
67291177088
45712284812
62632333086
38402148112
70519069232
31607360556
19166781548
63607299642
30727784334
29222441118
44281940372
22439668538
34430268662
50995725518
36410203458
58276474766
61993349194
34640266168
21209705398
21116708444
10782060970
62503336918
26429534476
11645420474
45088922806
37103182364
16928861494
56959527020
62650332030
36638203674
35585239224
15833897970
10119083306
11658023624
42925997164
50809725994
39332108986
65410239112
25658565350
54589601110
62740329070
23219641468
47806823716
29279444810
15938889214
36491200230
44368937554
28283470914
42428011596
45124706582
39106504952
24482399438
58342472566
55384572100
17597830774
61474368256
68683141298
58834249744
10110083688
44812924420
25373574804
17399831450
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
ABDULAZĠZ
Siverek
SAVUCAK
T.Kuru
ABDULAZĠZ KÖSEOĞLU Akçakale DORUMALĠ
T.Sulu
ABDULAZĠZ ÖKTEN
Siverek
YÜCELEN
T.Sulu
ABDULAZĠZ SERTKAYA Birecik
BağlarbaĢı
Bağ.Bahçe
ABDULAZĠZ ġAHĠN
Bozova
ARGINCIK
Bağ.Bahçe
ABDULAZĠZ ġĠMġEK
Seçiniz.. AGVĠRAN
T.Sulu
ABDULAZĠZ UÇAR
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
ABDULAZĠZ VAKAR
Seçiniz.. TÜRKMEN
Bağ.Bahçe
ABDULAZĠZ YALÇIN
Suruç
KEBERLĠ
T.Kuru
Abdulbakır Polat
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
ABDULBAKĠ AĞAÇ
Bozova
ARBALI
Bağ.Bahçe
ABDULBAKĠ ÇELĠK
Haliliye
HOROZ
T.Sulu
Abdulbaki Diker
Haliliye
B. MIRDESĠ
T.Sulu
ABDULBAKĠ DURMAZ C.pınar
Y.KARATAġ
K.baĢ
ABDULBAKĠ ERDOĞAN Halfeti
AġAĞIGÖKLÜ Bağ.Bahçe
ABDULBAKĠ ERGÜL
Harran
ĠMAMBAKIR
T.Sulu
abdulbaki kabul
Harran
bilgili
T.Sulu
ABDULBAKĠ
Harran
avlak
T.Sulu
ABDULBAKĠ OBA
Siverek
BAġBÜK
T.Kuru
ABDULBAKĠ ÖKTEN
Hilvan
FAĠK
T.Kuru
ABDULBAKĠ TORGUT
Hilvan
MANTARLI
T.Kuru
ABDULBARĠ KURT
Halfeti
YEġĠLÖZEN
Bağ.Bahçe
ABDULCEBBAR ESEN
Hilvan
KOVANCI
T.Sulu
ABDULCELĠL ARICI
Birecik
ALTINOVA
Bağ.Bahçe
ABDULCELĠL ARICI
Birecik
Çiftlik
Bağ.Bahçe
abdulcelil aslan
Akçakale büyüktokaç
T.Sulu
ABDULCELĠL KILIÇ
Eyyübiye AKÖREN
T.Sulu
ABDULCELĠL SEVTEKĠN Halfeti
ORTAYOL
Bağ.Bahçe
ABDULCELĠL SOLMUġ C.pınar
MURATLI
T.Sulu
ABDULCENAP
Siverek
B.KAZANLI
T.Sulu
ABDULGAFFARĠ
K.köprü BAġÖREN
Bağ.Bahçe
ABDULGAFUR ÇELĠK
Siverek
GÜVERCĠN
K.baĢ
ABDULGAFUR DELEN Siverek
KARAKOYUN T.Sulu
ABDULGAFUR KILIÇ
Eyyübiye AKÖREN
T.Sulu
ABDULGAFUR
Siverek
ALTINPINAR T.Kuru
ABDULGAFUR TÜYSÜZ Siverek
HASIRLI
T.Kuru
ABDULGAFUR YAZAR Siverek
SOYDAN
T.Kuru
ABDULGANĠ ÇELĠK
Eyyübiye ULUKÖY
T.Sulu
ABDULGANĠ
Birecik
DĠVRĠĞĠ
Bağ.Bahçe
ABDULGANĠ ARIK
Suruç
ÇENGELLĠ
T.Sulu
ABDULGANĠ AVCIBAġI Haliliye
BÜYÜKSALKI Bağ.Bahçe
ABDULGANĠ AYKAÇ
Haliliye
SAĞLIK
T.Sulu
ABDULGANĠ DEMĠR
Haliliye
YEġĠLTEPE
T.Sulu
ABDULGANĠ ERGÜN
Eyyübiye kurucuk
T.Sulu
ABDULGANĠ KARAGEÇĠ Bozova
KARACA
T.Sulu
ABDULGANĠ KILIÇ
Eyyübiye AKÖREN
T.Sulu
ABDULGANĠ ÖCALAN Halfeti
ÖMERLĠ
Bağ.Bahçe
ABDULGANĠ ġĠKAK
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
ABDULGANĠ URUZ
Hilvan
ÇĠMDELĠ
T.Sulu
ABDULĞANĠ ALAY
Merkez
KARAMAN
T.Sulu
ABDULĞANĠ ÇETĠN
Eyyübiye SEKSENÖREN T.Sulu
ABDULĞANĠ ÖZYAVUZ Harran
BELLĠTAġ
T.Sulu
Abdulhadi EKĠNCĠ
Bozova
ARGINCIK
Bağ.Bahçe
Abdulhadi KARAKEÇĠLĠ Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
ABDULHADĠ KURT
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
ABDULHAKĠM ÖNCÜ
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
ABDULHAKĠM ÖZTÜRK C.pınar
MURATLI
T.Sulu
ABDULHAKĠM TORGUT Hilvan
KUSKUNLU
T.Sulu
ABDULHAKĠM
Harran
SOYLU
T.Sulu
ABDULHALĠM SAÇ
Hilvan
KOVANCI
T.Sulu
ABDULHALĠM TABAK Hilvan
AYDINLI
T.Kuru
ABDULHALĠM YILDIZ
V.Ģehir
YOLBĠLEN
T.Sulu
ABDULHALUK TUNCER C.pınar
DAMLACIK
K.baĢ
ABDULHAMĠT ÇELĠK
Eyyübiye ULUKÖY
T.Sulu
ABDULHAMĠT ABA
V.Ģehir
KIRLIK
T.Sulu
ABDULHAMĠT ASLAN
Eyyübiye kurucuk
T.Sulu
ABDULHAMĠT AY
Akçakale GÜNEREN
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
495
174
155
22
42
60
2018
31
116
365
160
254
68
155
56
59
86
156
251
656
235
35
151
101
81
90
275
167
59
349
27
361
542
331
721
362
265
130
180
64
50
104
155
104
1161
129
91
22
98
359
155
312
149
317
251
157
227
148
183
132
172
143
266
301
675
89
79
TDYB
Numarası
2012/4-64
2013/4-90
2014/4-167
2014/4-197
2013/4-155
2014/4-185
2013/4-132
2014/4-185
2014/4-181
2013/4-92
2013/4-90
2013/4-88
2013/4-92
2013/4-132
2014/4-188
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-141
2012/4-64
2013/4-100
2013/4-155
2013/4-83
2013/4-155
2013/4-129
2014/4-197
2014/4-163
2014/4-160
2013/4-83
2013/4-132
2014/4-174
2014/4-185
2013/4-104
2014/4-167
2014/4-160
2014/4-174
2013/4-96
2012/4-64
2013/4-108
2014/4-169
2012/3-113
2014/4-185
2013/3-129
2013/4-99
2013/4-101
2014/4-208
2014/4-160
2014/4-201
2013/4-129
2013/4-155
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-141
2010/4-31
2014/4-178
2013/4-132
2013/4-132
2014/4-208
2014/4-166
2013/4-141
2014/4-160
2014/4-160
2013/4-98
2013/4-132
2013/4-108
2014/4-208
2013/4-101
2013/4-88
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/3432
2014/4794
2014/4902
2009/472
2013/188
2014/4524
2013/3084
2009/446
2013/2972
2014/4916
2009/1393
2009/56
2013/3067
2014/4504
2009/1400
2013/1919
2013/2965
2013/3041
2014/3432
2009/1391
2013/973
2014/4511
2013/1565
2014/4497
2014/3979
2013/2994
2009/874
2014/4517
2014/4809
2013/2225
2009/446
2009/465
2013/2202
2009/874
2014/4613
2014/4526
2014/3432
2013/763
2014/4834
2013/3066
2009/1399
2013/741
2013/751
2013/3052
2008/613
2009/874
2013/3200
2014/4500
2013/1565
2014/5227
2013/3091
2013/3099
2013/610
2014/4542
2014/4809
2013/3084
2013/3042
2013/1094
2013/3099
2013/2997
2014/4544
2014/5001
2014/3827
2013/763
2014/4512
2013/3052
2009/56
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
TC Kimlik
No
68224145440
23210652012
41270050234
26984525506
65842230640
51682693684
22628666390
35651237574
16334881284
27719286822
52444671148
48973784640
41342039242
61990350902
67228171622
10830051592
65491242766
48340816622
62875318314
44353938818
31850358508
57259503646
47479835580
42808998806
67378179806
47512834464
23153641982
46027883806
64174288886
60481400508
46756853712
16064885064
48598800350
33386317554
12710992810
21233704596
26969316440
42437014106
32867320922
41957029928
38525134764
14093950258
61162391740
17894816082
66376208266
41552034600
63070323004
39011119364
68212145896
37274177794
43111981288
16907856664
28427466728
11865020980
30749387438
12944999692
38942114530
47257843820
52180676162
44776933216
18257804050
59086447070
35900224140
29471430246
12830989684
36737195528
10707055432
Adı Soyadı
ABDULHAMĠT
ABDULHAMĠT ÇAKMAK
ABDULHAMĠT
ABDULHAMĠT HASBAY
Abdulhamit KARAKEÇĠLĠ
ABDULHAMĠT KULUÇ
Abdulhamit Özkan
ABDULHAMĠT YATGĠN
ABDULHAMĠT
ABDULHEKĠM
ABDULĠLAH ÖZDEMĠR
ABDULKADIR CIZLAK
ABDULKADIR ĠSNAÇ
ABDULKADĠR ABUR
ABDULKADĠR AÇAR
ABDULKADĠR AÇAR
ABDULKADĠR AKAY
ABDULKADĠR AKBAġ
ABDULKADĠR AKCAN
ABDULKADĠR AKDENĠZ
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR AKHAN
ABDULKADĠR AKIL
ABDULKADĠR AKIL
ABDULKADĠR AKIL
ABDULKADĠR AKIL
ABDULKADĠR AKSOY
ABDULKADĠR AKSOY
ABDULKADĠR AKSU
abdulkadir akyapı
ABDULKADĠR ALAKUġ
ABDULKADĠR ALAY
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR ARICI
ABDULKADĠR ARĠ
ABDULKADĠR ARSLAN
Abdulkadir ARSLAN
ABDULKADĠR ASLAN
ABDULKADĠR ASLAN
ABDULKADĠR ATAġ
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR BADILLI
ABDULKADĠR BADILLI
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR BEġALTI
ABDULKADĠR BĠNĠCĠ
ABDULKADĠR BĠRĠġĠK
ABDULKADĠR BĠRLĠK
ABDULKADĠR BOĞA
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR BOZTEKE
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR CEYLAN
ABDULKADĠR CEYLAN
Abdulkadir CĠCE
ABDULKADĠR CUDRĠ
ABDULKADĠR ÇAKMAK
ABDULKADĠR ÇELLĠK
İlçesi
K.köprü
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Harran
Eyyübiye
Siverek
Siverek
C.pınar
Haliliye
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Birecik
Birecik
Siverek
Suruç
K.köprü
Hilvan
Eyyübiye
Birecik
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Bozova
Eyyübiye
Suruç
Harran
Seçiniz..
Eyyübiye
K.köprü
V.Ģehir
Harran
Birecik
C.pınar
K.köprü
Harran
Suruç
K.köprü
Haliliye
V.Ģehir
Halfeti
K.köprü
Haliliye
Siverek
K.köprü
K.köprü
K.köprü
Haliliye
K.köprü
Bozova
Harran
Birecik
V.Ģehir
Birecik
Eyyübiye
Halfeti
Siverek
Birecik
Harran
Hilvan
Birecik
Hilvan
K.köprü
Birecik
Köy
PINARBAġI
KÜPTEPE
SABANLI
YOĞUNCA
KEġ
ġÜKÜRALĠ
turluk
BOZKUYU
GÜLĠCE
MURATLI
DAĞETEĞĠ
AġAĞIKAMIġ
UĞRA
MANTARLI
CĠBĠNÖREN
ILGAR
ALAGÜN
ÇENGELLĠ
ÖVERLER
OVACIK
YUKARIGÖBE
AYRAN
SARIDAM
KARAKEÇĠ
KARAKEÇĠ
SARIDAM
ARIKÖK
ATLIKONAK
ÇANAKÇI
koyunluca
AYRAN
KEÇĠKIRAN
ÖRCÜNLÜ
YUKARIDĠLĠM
ESKĠ HARRAN
Çiftlik
MURATLI
GEÇĠT
GÖZCÜ
UZGÖREN
ÖVERLER
KALECĠK
KARGALI
HĠLALLĠ
AĞIZHAN
BÜYÜKSALKI
KEÇĠBURÇU
BAġÖREN
PINARBAġI
GEÇĠT
GÜZELKÖY
KARATAġ
ZĠVANLI
HARRAN
KUYUCAK
SÜLEYMANĠY
KURAL
KARAMAN
SELDEK
KARAKEÇĠ
KURUCAHÖYÜ
YENĠDOĞAN
KOPUZ
Ģekerköy
HAYRAT
YIĞINAK
BOZDERE
İşletme
Tipi
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
300
286
198
1092
212
198
57
299
181
155
22
213
96
129
170
146
499
111
62
39
137
171
382
343
1365
700
17
368
107,598
251
281
307
124
181
161
112
339
54
98
56
31
266
326
160
332
196
252
34
224
31
167
113
55
475
114
50
21
380
60
108
103
459
449
124
106
246
225
TDYB
Numarası
2014/5-380
2013/4-104
2013/4-96
2013/4-96
2014/4-178
2013/4-108
2013/3-129
2013/4-102
2013/4-100
2013/4-132
2007/1-66
2013/5-211
2014/4-178
2014/4-178
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-208
2014/4-181
2014/4-181
2013/4-129
2013/4-93
2014/4-197
2014/4-178
2014/4-160
2013/4-83
2014/4-178
2013/4-89
2014/4-185
2014/5-335
2014/4-163
2014/4-197
2014/4-185
2013/4-93
2014/4-160
2013/4-88
2014/4-197
2013/4-132
2014/4-181
2014/4-163
2011/5-88
2013/4-93
2013/3-129
2014/4-167
2013/4-83
2013/4-83
2014/4-185
2013/4-104
2014/4-185
2014/5-380
2014/4-181
2012/4-82
2014/4-181
2013/4-93
2013/4-88
2014/4-169
2014/4-184
2014/4-197
2012/4-82
2013/4-83
2014/4-178
2014/4-169
2013/4-141
2013/4-108
2013/5-310
2013/4-155
2014/4-166
2014/4-197
Statüsü
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/778
2009/465
2013/1595
2014/4526
2014/3870
2009/1372
2013/2978
2013/3044
2009/1391
2014/4809
2013/3139
2013/755
2010/720
2014/4658
2014/5018
2013/3038
2008/613
2013/2972
2013/3131
2014/4500
2009/872
2013/2822
2013/2995
2014/4495
2012/883
2014/4658
2013/745
2013/3046
2013/3048
2009/873
2013/2822
2014/4524
2009/872
2014/4495
2013/3001
2014/3979
2013/3084
2009/272
2010/1890
2010/1422
2010/693
2013/741
2013/2202
2012/310
2012/883
2009/1399
2009/1051
2009/446
2009/778
2013/3072
2013/748
2013/3101
2013/3094
2013/3075
2013/3038
2013/942
2013/2822
2014/5227
2013/3145
2014/3826
2013/84
2013/3041
2009/1056
2013/1899
2013/973
2009/476
2013/2822
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
TC Kimlik
No
49237783676
45460899948
23573630672
29858425384
38420139864
47932814558
24161614296
27905483974
69268106480
39857085656
35273235606
50239744992
72142015686
51262719834
67102193436
14450946542
38330134904
38270136976
49039796096
25643565860
14534930986
55033577814
59194452492
58180486268
65290243124
55006583798
59521444206
51811698436
27527502640
33632299276
59839430922
34934256264
59608438654
52057683804
44569935038
62002359142
54880590380
47752828070
33659294360
28073482790
61513374910
21392699146
11724023022
35705238564
40220079240
53368641286
54052618416
38081143200
28742467998
23411645646
28670470374
26288549734
62632332614
64075277996
20942110414
44059957182
69484114580
47809820682
29357451860
15719895892
21521702426
66796189046
65581239942
22718668358
48979792892
52258683504
11885412482
Adı Soyadı
ABDULKADĠR ÇETĠNER
ABDULKADĠR ÇEVĠK
ABDULKADĠR ÇĠFTÇĠ
ABDULKADĠR ÇĠFTÇĠ
ABDULKADĠR ÇĠFTÇĠ
ABDULKADĠR DAMAR
ABDULKADĠR DEMĠR
ABDULKADĠR DEMĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR DENĠZ
ABDULKADĠR DĠKEÇ
Abdulkadir Doğan
abdulkadir doğan
ABDULKADĠR DURMUġ
ABDULKADĠR EGEMEN
ABDULKADĠR ERCAN
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR ERGUN
ABDULKADĠR ERGÜN
ABDULKADĠR ESEN
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR EYĠM
ABDULKADĠR FELHAN
Abdulkadir FĠLĠZ
ABDULKADĠR GÖRGÜN
ABDULKADĠR GÜLCAN
ABDULKADĠR GÜNBEGĠ
ABDULKADĠR GÜNBEGĠ
ABDULKADĠR
Abdulkadir hatipoğlu
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR KARA
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
Abdulkadir Karadağ
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR KARTAL
ABDULKADĠR KAYA
ABDULKADĠR KAYA
ABDULKADĠR KAYA
ABDULKADĠR KEMALĠ
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR KILIÇ
ABDULKADĠR KILIÇ
ABDULKADĠR KILIÇ
ABDULKADĠR KILIÇ
ABDULKADĠR KOÇ
Abdulkadir KOYUNCU
ABDULKADĠR
ABDULKADĠR KUBAT
ABDULKADĠR KUBAT
ABDULKADĠR KURT
abdulkadir
ABDULKADĠR LALE
ABDULKADĠR MANĞAL
ABDULKADĠR MANĞAL
ABDULKADĠR MEMĠġ
İlçesi
Siverek
Halfeti
Harran
Akçakale
Akçakale
Birecik
K.köprü
Bozova
Halfeti
Bozova
Akçakale
K.köprü
Akçakale
Suruç
V.Ģehir
Suruç
Birecik
Birecik
V.Ģehir
Eyyübiye
Halfeti
Birecik
Siverek
Siverek
Haliliye
Hilvan
Suruç
Siverek
Eyyübiye
Eyyübiye
Siverek
K.köprü
Siverek
Eyyübiye
Seçiniz..
Siverek
K.köprü
Haliliye
Harran
K.köprü
Siverek
Birecik
Bozova
Suruç
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Birecik
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Bozova
C.pınar
Siverek
V.Ģehir
Bozova
V.Ģehir
Haliliye
Haliliye
Halfeti
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
C.pınar
Köy
GÖZELEK
FISTIKÖZÜ
YAYVANDOR
YUKARIÇĠNPO
SEVĠMLĠ
AYRAN
H
SEYĠTÖREN
HĠLALLĠ
DUTLUCA
DĠBEK
Büyüksalkım
gümüĢören
YEĞEN
AYAKLI
KIZILHÖYÜK
KURAL
KURAL
YOLLARBAġI
kurucuk
ÖZMÜġ
AYRAN
DÖNEMEÇ
ERKONAĞI
YENĠKÖY
KUSKUNLU
Küçükova
ÇAĞDAġ
GÖLDERE
YANIKÇÖĞÜR
DÖNEMEÇ
Yığınak köyü
ERKONAĞI
ĠKĠAĞIZ
ORTANCA
KUġLUGÖL
KIRKPINAR
DALBAġI
AVLAK
BÜYÜKSALKI
BAKMAÇ
ALTINOVA
ESKĠN
KESMECĠK
ĠNCĠRLĠ
AĞILCIK
AĞILCIK
KURAL
TURNA
NOHUT
TURNA
TURNA
AKÖREN
BAĞLICA
SARAÇÇEġME
AġAĞIALINCA
YOLBĠLEN
KEPĠRCE
GERMAN
KALECĠK
KÖSECĠK
YEġĠLÖZEN
ġEKERLĠ
HASIRLI
ORTANCA
SALUR
MURATLI
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
880
43
130
144
159
120
70
142
88
81
60
153
276
43
50
248
165
200
291
207
20
58
239
151
209
291
300
176
333
778
119
639
282
730
553
97
52
118
110
365
453
82
69
137
136
83
131
308
245
249
170
704
100
212
188
450
157
55
229
188
192
43
510
394
600
624
154
TDYB
Numarası
2014/4-174
2014/4-197
2013/4-88
2012/4-82
2013/4-88
2014/4-201
2014/4-185
2013/4-93
2013/4-129
2014/4-208
2013/4-88
2013/3-129
2013/4-99
2014/4-181
2014/4-184
2012/3-113
2013/4-89
2014/4-169
2013/4-108
2013/4-101
2013/4-101
2014/4-197
2014/4-168
2012/4-64
2014/4-166
2010/4-31
2014/4-181
2013/4-104
2012/4-76
2012/4-76
2013/5-208
2013/4-99
2012/4-64
2014/4-185
2014/4-174
2013/4-96
2013/4-98
2013/4-92
2014/4-163
2014/5-380
2014/4-174
2014/4-197
2013/4-155
2012/3-113
2013/3-129
2013/4-88
2013/4-155
2014/4-197
2013/4-102
2013/4-89
2013/4-104
2014/4-208
2014/4-160
2013/4-93
2013/4-132
2014/4-167
2013/4-98
2010/4-31
2014/4-167
2013/3-129
2013/4-88
2013/4-83
2014/4-166
2013/4-100
2014/4-174
2014/4-174
2013/4-132
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/2225
2010/745
2013/3075
2013/3068
2009/56
2012/13
2009/446
2009/41
2014/4497
2014/4512
2009/56
2013/3029
2011/182
2013/3114
2014/4668
2013/3057
2014/4543
2014/4834
2013/3081
2013/3052
2013/749
2013/2822
2009/821
2014/3432
2013/1094
2013/2726
2013/2972
2008/810
2013/759
2013/759
2013/456
2013/751
2014/3432
2013/3133
2013/2984
2012/9
2008/374
2013/3016
2010/1890
2009/778
2013/1091
2013/3188
2013/972
2013/3017
2014/5080
2013/3136
2013/973
2013/2445
2013/3044
2013/3127
2008/810
2008/613
2009/874
2013/2988
2014/4504
2013/2202
2014/5001
2008/597
2013/3102
2013/741
2013/283
2014/4511
2009/476
2008/615
2013/2225
2013/2984
2014/4809
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
TC Kimlik
No
21878696164
51055723536
22190686048
33539310692
23849616492
59155440452
36479201136
20636479704
46192888354
27758491294
70741061882
56821519726
32183355998
26705534800
71572040084
71629028836
38381132942
51547694382
61090391942
38168142980
19145777012
62596341882
20287782376
62305351218
54001630100
57178520038
25160572648
55639563440
58381471254
22019681414
63997282040
27305505276
25682556492
36317214670
29648436798
71500047352
13559356580
59581426358
21173724210
31448368254
13358983314
54964587480
20747736376
68566133402
54235608586
26837517986
19028784908
39893095152
19376779212
22460676564
28600855172
65359235558
42775999912
17228846570
46789868578
23654627904
69514103010
25697568930
30107421828
60373407516
49114783300
49375774680
62668323488
56737528744
29702430298
71305042620
52831654228
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
ABDULKADĠR MĠLLĠ
Siverek
BÜYÜKKAZAN T.Kuru
ABDULKADĠR OBA
Siverek
ALAYURT
T.Sulu
ABDULKADĠR OĞLAK Siverek
KÜPTEPE
K.baĢ
ABDULKADĠR OK
Suruç
KAPUCU
T.Sulu
Abdulkadir OKAY
Akçakale GündaĢ
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR ÖKTEM Birecik
AYRAN
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR ÖKTEN
Hilvan
FAĠK
T.Kuru
ABDULKADĠR ÖSME
V.Ģehir
ELGÜN
T.Sulu
ABDULKADĠR ÖZ
Haliliye
ÇAMLIDERE
T.Sulu
ABDULKADĠR
Harran
HARRAN
T.Sulu
Abdulkadir Polat
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
ABDULKADĠR POLAT
Bozova
BUDAKLI
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR POLAT
Suruç
AĞIRTAġ
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR SABRĠ
Siverek
AVURTEPE
T.Kuru
ABDULKADĠR SANCAR Siverek
canpolat
T.Kuru
ABDULKADĠR
Harran
MERKEZ
T.Sulu
ABDULKADĠR
Birecik
BağlarbaĢı
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR SÜRÜCÜ Halfeti
MACUNLU
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR ġAHĠN
Suruç
KÜÇÜKOVA
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR ġAHĠN
Halfeti
ARĞAÇ
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR ġENEL
Halfeti
BALABAN
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR ġEVGĠN Suruç
ÖRGÜTLÜ
T.Kuru
ABDULKADĠR ġEYHAN Siverek
KAMIġLI
K.baĢ
ABDULKADĠR ġĠMġEK Suruç
GÜNEBAKAN T.Sulu
ABDULKADĠR TALĠK
V.Ģehir
MALTA
T.Sulu
ABDULKADĠR TOFAN
Siverek
TAġAĞIL
K.baĢ
Abdulkadir tokaryaz
Akçakale karatepe
T.Sulu
ABDULKADĠR
Siverek
AġAĞIALINCA T.Sulu
ABDULKADĠR TORGUT Hilvan
KUSKUNLU
T.Kuru
ABDULKADĠR TUTUġ
Halfeti
ÖMERLĠ
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR ULUÇ
Halfeti
DERGĠLĠ
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR ULUTAġ Halfeti
ORTAYOL
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR UNURLU Birecik
BÖĞÜRTLEN Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR URAN
Siverek
KARPUZCU
T.Kuru
ABDULKADĠR URTEKĠN Siverek
GERÇEK
Arıcılık
ABDULKADĠR ÜÇAĞAÇ V.Ģehir
YOLBĠLEN
T.Kuru
ABDULKADĠR ÜLPĠK
C.pınar
MERKEZ
K.baĢ
ABDULKADĠR
Birecik
GÜZELYURT Bağ.Bahçe
Abdulkadir YALAV
Siverek
ALAGÜN
T.Kuru
ABDULKADĠR
Harran
BULDUM
T.Sulu
ABDULKADĠR YAVUZ Suruç
YÖNLÜ
T.Sulu
ABDULKADĠR YAZAR K.köprü BÜYÜKÖRDEK T.Sulu
ABDULKADĠR YENER
Suruç
B.ZĠYARET
T.Sulu
ABDULKADĠR YETKĠN Harran
TAHILALAN
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR YILDIZ
Harran
BĠNEKLĠ
T.Sulu
ABDULKADĠR YILMAZ Birecik
ÖZVEREN
Bağ.Bahçe
ABDULKADĠR
Siverek
ALTINLI
T.Sulu
ABDULKAFUR
Siverek
ÇAVUġLU
T.Kuru
ABDULKAFUR MAVĠ
Siverek
YOĞUNCA
T.Kuru
ABDULKAFUR VEHIP
Siverek
KEÇĠKIRAN
T.Kuru
ABDULKAHAR ALKIġ
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
abdulkar güler
Eyyübiye olgunlar
T.Sulu
ABDULKERĠM AKIL
K.köprü ÇĠFTÇĠBAġI
T.Kuru
ABDULKERĠM AKTAR K.köprü BUĞDAYHÖY T.Sulu
ABDULKERĠM ATEġ
Suruç
KAPUCU
T.Kuru
Abdulkerim ÇĠFTÇĠ
Harran
YAYVANDOR T.Sulu
ABDULKERĠM KIRMIZI Haliliye
KAYGILI
T.Sulu
ABDULKERĠM
Siverek
DAĞBAġIArıcılık
ABDULKERĠM
Hilvan
BUĞUR
T.Sulu
Abdulkerim Önal
Haliliye
ġENOCAK
T.Sulu
ABDULKERĠM ÖZBAY Eyyübiye GÜNBALI
T.Sulu
abdulkerim ÖZBAY
Eyyübiye Günbalı
T.Sulu
ABDULKERĠM ġAHĠN
Birecik
ASLANLI
Bağ.Bahçe
ABDULKERĠM
Haliliye
MAĞARACIK T.Sulu
ABDULKERĠM YOĞUN K.köprü YOĞUNBURÇ Bağ.Bahçe
ABDULLAH ACAR
Eyyübiye VERGĠLĠ
T.Sulu
ABDULLAH ADAL
Halfeti
DURAK
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
100
500
443
65
70
71
201
439
296
82
173
199
10
1396
118
139
47
155
62
44
58
367
442
122
50
102
85
445
136
45
40
24
56
100
319
467
692
222
200
162
64
100
68
35
90
123
336
899
120
366
155
221
760
200
100
135
196
183
468
176
99
52
20
347
69
175
31
TDYB
Numarası
2013/4-96
2013/4-102
2013/4-104
2013/5-267
2012/4-76
2014/4-197
2014/5-327
2013/4-155
2013/4-155
2013/4-141
2013/4-92
2013/5-192
2014/4-184
2012/4-64
2013/4-101
2013/4-141
2014/4-197
2014/4-169
2013/4-88
2013/4-83
2014/4-188
2014/4-181
2014/4-167
2014/4-181
2014/4-184
2014/4-168
2013/4-99
2014/4-208
2014/4-166
2013/4-83
2014/4-188
2014/4-201
2014/4-201
2014/4-184
2012/4-64
2013/4-155
2013/4-93
2014/4-169
2014/4-178
2013/4-141
2012/3-113
2014/4-188
2013/5-266
2013/4-98
2013/4-129
2014/4-169
2014/4-208
2014/4-174
2012/4-64
2013/4-100
2013/4-132
2013/4-99
2014/4-168
2013/4-83
2014/4-184
2014/4-163
2013/4-89
2012/4-64
2013/4-88
2013/4-92
2013/4-108
2013/4-99
2014/4-197
2014/4-208
2013/4-93
2014/4-160
2014/4-201
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/1062
2014/4520
2009/816
2013/3014
2014/5157
2013/2822
2013/2999
2013/1565
2013/972
2013/3107
2014/4916
2008/365
2014/4706
2014/4960
2009/1377
2013/1919
2009/472
2014/4834
2013/3136
2013/3145
2013/2968
2013/3101
2014/5030
2013/925
2013/942
2014/4965
2013/3070
2013/760
2013/758
2013/3013
2014/3930
2013/1857
2013/1869
2013/3125
2009/1402
2013/973
2009/30
2013/870
2014/3870
2013/3099
2013/3017
2013/2979
2013/2990
2008/374
2013/750
2013/2114
2013/3024
2013/2984
2013/2964
2008/615
2014/4872
2009/357
2013/2115
2012/883
2013/942
2010/1890
2009/463
2009/450
2013/3036
2013/3016
2013/1190
2009/357
2010/745
2013/3024
2013/3094
2013/3090
2013/3200
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
TC Kimlik
No
45988887366
11847035582
51922683062
38645131810
38762119388
27506513414
43690960018
29624432776
36011216000
17666836744
10212073556
12246005718
59524443770
61507365092
16043885702
19688760038
46558868426
50464734294
40505075332
15482899196
72712001910
10965048474
27077513776
27224508808
39665089242
38969117408
56380537018
36974187904
56554534782
46180881084
55162581980
36188207634
28124474798
51772694898
61498363886
31187376848
33110314804
13160978690
16079880368
48400814964
17156854074
68845119158
33197305528
17114848688
50044750904
13136978402
26822525002
34349271586
19112779322
32804321890
49066781898
65014248190
68356147190
64330270960
27299502602
38951113012
24974580054
52132677766
18623793278
33980282814
52375674188
55981545248
17051859860
38546140898
13262975252
60265403770
33227306174
Adı Soyadı
ABDULLAH AKBAġ
ABDULLAH AKBAġ
ABDULLAH AKCAN
ABDULLAH AKDAĞ
ABDULLAH AKDEMĠR
Abdullah AKIN
ABDULLAH AKKURT
ABDULLAH AKKUġ
ABDULLAH AKMEġE
ABDULLAH AKSĠT
ABDULLAH AKSOY
Abdullah AKSOY
ABDULLAH AKSOY
ABDULLAH ALAKUġ
ABDULLAH ALAY
Abdullah ALDENĠZ
Abdullah Alkan
Abdullah ALSA
ABDULLAH ALTINTAġ
ABDULLAH ANAR
ABDULLAH ARAK
Abdullah ARIKAN
ABDULLAH ARSLAN
ABDULLAH ARSLAN
ABDULLAH
ABDULLAH ASATEKĠN
ABDULLAH ASLAN
ABDULLAH ASLAN
ABDULLAH ASLAN
ABDULLAH ASLAN
ABDULLAH ASLAN
ABDULLAH ASLAN
ABDULLAH ASLAN
Abdullah ASLAN
ABDULLAH ATÇI
Abdullah ATLI
ABDULLAH ATLI
ABDULLAH ATLIHAN
Abdullah AYAĞA
ABDULLAH AYAZ
ABDULLAH AYAZ
Abdullah AYDIN
ABDULLAH AYKILIÇ
ABDULLAH AZMĠ
ABDULLAH BADILLI
Abdullah BAKADUR
ABDULLAH BALAK
ABDULLAH BATMAÇ
ABDULLAH BAYKUġ
ABDULLAH BAYRAM
ABDULLAH BAYUK
ABDULLAH BERAN
ABDULLAH BĠLGĠÇ
ABDULLAH BOZAN
ABDULLAH BOZDAL
Abdullah Bozkurt
ABDULLAH BOZTEKE
ABDULLAH
ABDULLAH CANBEK
ABDULLAH COLAYIR
Abdullah Cüncü
abdullah çağala
ABDULLAH ÇAKAR
ABDULLAH ÇAKMAK
ABDULLAH ÇAY
ABDULLAH ÇELĠK
ABDULLAH ÇELĠK
İlçesi
K.köprü
V.Ģehir
Bozova
Akçakale
Akçakale
V.Ģehir
Harran
K.köprü
Harran
Siverek
Bozova
Bozova
Suruç
Halfeti
Eyyübiye
Harran
Eyyübiye
Harran
Siverek
Halfeti
Siverek
Bozova
Harran
Harran
Akçakale
Harran
Harran
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Bozova
Birecik
Haliliye
Bozova
Harran
Haliliye
Hilvan
Harran
Harran
Siverek
Bozova
Birecik
Harran
K.köprü
Akçakale
K.köprü
Harran
Harran
Halfeti
Hilvan
Halfeti
Siverek
Halfeti
Birecik
Akçakale
Birecik
Halfeti
K.köprü
Halfeti
Haliliye
Akçakale
Suruç
Siverek
Hilvan
Birecik
Bozova
Köy
ÖVERLER
YEġĠLALĠÇ
BÜYÜKHAN
BÜYÜKTOKAÇ
YUSUFBEY
Kargalı
TAHILALAN
YUKARIGÖBE
ULUAĞAÇ
ĠLERĠ
ĠKĠZKÖY
ġanlıavĢar
AġAĞIKARINC
DERGĠLĠ
KARAMAN
Öncüler
Ambartepe
Yukarıyakınyol
ÇAYLARBAġI
BALABAN
ĠLERĠ
ġanlıavĢar
MĠNARE
MĠNARE
YUSUFBEY
TEKNELĠ
ġAHĠNALAN
ASLANLI
havĢanlı
KAB
YENĠDOĞAN
ĠKĠZ
BENTBAHÇESĠ
MĠHRAPLI
BAĞLICA
Öncüler
KARATEPE
HAYRAT
Parapara
MEYDANKAPI
SÖYLEMEZ
ġanlıavĢar
TÜTEN
SEFERKÖY
BÖLÜCEK
AKDĠKEN
SAVAġ
KURUYER
ÖZTAġ
GÜRKUYU
ULUYAZI
SIRATAġLAR
KAMIġLI
ÇAKALLI
ġEKERKÖY
Y
ÖZVEREN
SELDEK
KÜÇÜKTÜLME
SÜTVEREN
TĠLEYLĠ
büyüktaĢ
GÖLEN
ÖRGÜLÜ
KAVALIK
AYRAN
AVLAK
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
20
190
10
83
235
263
267
101,886
53
181
93
76
42
51
411
136
71
140
61
51
689
172
88
61
194
91
98
326
208
143
92
136
73
191
25
94
188
323
145
225
100
85
59
329
227
81
573
157
276
62
82
48
1226
112
28
149
189
138
19
62
131
145
10
284
102
46
42
TDYB
Numarası
2014/4-181
2013/4-155
2012/4-76
2013/4-90
2013/5-211
2013/5-203
2013/4-141
2014/5-335
2013/4-141
2013/4-104
2013/5-192
2013/5-310
2012/4-76
2014/4-188
2012/4-82
2010/4-31
2013/3-129
2010/4-31
2013/4-102
2014/4-188
2013/4-104
2013/5-310
2013/4-88
2013/4-88
2013/5-211
2013/4-88
2013/4-108
2013/4-93
2013/4-101
2014/4-185
2013/4-141
2014/4-201
2014/4-197
2010/4-31
2013/4-93
2010/4-31
2013/4-141
2014/4-160
2013/4-99
2013/4-108
2014/4-167
2013/5-310
2014/4-201
2013/4-108
2014/4-185
2014/4-163
2012/4-82
2013/4-141
2013/4-129
2014/4-197
2014/4-178
2014/4-201
2013/4-104
2014/4-201
2014/4-201
2014/4-163
2014/4-169
2014/4-201
2014/4-185
2014/4-188
2013/4-92
2014/4-163
2014/4-184
2014/4-167
2014/4-160
2013/4-89
2013/4-93
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/272
2013/1565
2013/3345
2013/3118
2013/755
2010/1435
2013/3107
2013/3048
2013/3099
2009/465
2008/365
2013/1899
2013/3345
2014/3930
2014/5227
2009/676
2013/2978
2008/360
2013/3044
2013/2968
2009/465
2013/1899
2013/3001
2013/3001
2013/755
2013/3075
2013/763
2010/694
2009/1377
2008/363
2013/3004
2013/1850
2013/2445
2013/2726
2010/693
2009/676
2013/3099
2009/874
2009/357
2009/1372
2014/4902
2013/1899
2012/13
2009/1372
2014/4524
2013/2994
2014/4531
2013/762
2013/750
2010/745
2010/720
2013/3200
2009/465
2013/1850
2012/13
2014/5100
2013/2114
2013/2035
2009/1399
2013/2968
2013/3067
2013/2996
2014/4706
2013/2202
2014/4544
2009/1403
2013/3094
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
TC Kimlik
No
13019978468
29933417570
16583859690
41357035468
67072179706
16385869040
23660627776
39713096468
10383065084
57478503526
43138988048
67195175708
66247207374
33323301806
33710290218
58720470788
56554535222
44917916696
67333169378
57898482258
14000961674
37787156712
61090394080
46474881080
53659631682
44521935564
46786855830
47140842640
55642561778
29192441170
28250470862
57391515286
64867253078
65503244818
71521030166
65281235350
62263340118
38936117592
49240775132
62683324644
63205321530
13706954454
30923384574
68875117902
35633228552
18461801920
69358114074
69805099152
20072743230
49264788064
18020814408
10410081230
59959432196
25247578808
34259274332
29948427410
65938227462
69490099130
33128315770
35981229324
69073110030
32237344794
62332350666
13331983652
72268002232
13493966630
40997053108
Adı Soyadı
ABDULLAH ÇELLĠK
ABDULLAH ÇETĠN
ABDULLAH ÇETĠN
ABDULLAH ÇETĠNER
ABDULLAH ÇETĠNTAġ
ABDULLAH ÇINAR
ABDULLAH ÇĠFTÇĠ
ABDULLAH ÇĠFTÇĠ
ABDULLAH ÇĠFTÇĠ
ABDULLAH ÇĠFTÇĠ
ABDULLAH ÇĠFTEL
ABDULLAH ÇĠMENDAĞ
ABDULLAH ÇĠMENDAĞ
ABDULLAH ÇOBAN
Abdullah DAĞ
ABDULLAH DELEN
ABDULLAH DEMĠR
ABDULLAH DEMĠR
ABDULLAH DEMĠR
ABDULLAH DEMĠR
ABDULLAH
Abdullah DEMĠRLER
ABDULLAH DEREKÇĠ
ABDULLAH DĠKEN
ABDULLAH DĠKME
Abdullah Doğan
ABDULLAH DÖNER
Abdullah DUYMAZ
Abdullah EKĠNCĠ
Abdullah ELMAS
ABDULLAH ERYOLDAġ
ABDULLAH ESEN
ABDULLAH EVĠN
Abdullah FIRAT
ABDULLAH FURAT
Abdullah GEÇĠM
ABDULLAH GÖÇER
ABDULLAH GÖRMEZ
ABDULLAH GÜMER
Abdullah GÜMÜġ
ABDULLAH GÜNAY
ABDULLAH GÜNGÖR
ABDULLAH GÜZEL
ABDULLAH HALHALLĠ
ABDULLAH
ABDULLAH ĠFġAT
ABDULLAH ĠLGEN
ABDULLAH ĠRĠZ
ABDULLAH KAÇIRAN
ABDULLAH KALKAN
ABDULLAH
ABDULLAH KAPLAN
Abdullah KARA
ABDULLAH
Abdullah KARADENĠZ
ABDULLAH KARAKAġ
ABDULLAH KARAKEÇĠ
ABDULLAH KARAMAN
ABDULLAH
ABDULLAH KARTAL
ABDULLAH KAYA
abdullah kaya
ABDULLAH KAYA
Abdullah Kayan
ABDULLAH KAYIġ
ABDULLAH KAYMAZ
ABDULLAH KAYTAN
İlçesi
Birecik
Halfeti
Birecik
Bozova
Eyyübiye
Halfeti
Harran
Haliliye
C.pınar
Harran
Hilvan
Halfeti
Halfeti
Birecik
Bozova
Suruç
Harran
Bozova
Bozova
Birecik
Suruç
Harran
V.Ģehir
V.Ģehir
Eyyübiye
K.köprü
Halfeti
Bozova
Harran
Bozova
Birecik
Suruç
Halfeti
Suruç
Bozova
Akçakale
Halfeti
Halfeti
Harran
Bozova
Suruç
Eyyübiye
Halfeti
Bozova
Harran
Hilvan
Siverek
Siverek
Birecik
V.Ģehir
Halfeti
Bozova
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Siverek
Siverek
Halfeti
Eyyübiye
Suruç
Birecik
Eyyübiye
Suruç
Suruç
Akçakale
Harran
Haliliye
Köy
GÜZELYURT
GÜRKUYU
GÜZELYURT
KARAPINAR
savaĢan
BALABAN
YAYVANDOR
ÇĠFTEKEMER
ADANA
CEYLANGÖZÜ
BUĞUR
YEġĠLÖZEN
YEġĠLÖZEN
KURAL
ikiz
ÖRGÜTLÜ
YENĠCE
BUĞLUCA
AYLAN
BAĞLARBAġI
OYMAKLI
Damlasu
ALAKONAK
AkçataĢ
ORTAHAMEDA
Esemkulu
KAYALAR
Kabacık
GÖGEÇ
IRMAKBOYU
ÖZVEREN
KÜÇÜKOVA
SIRATAġLAR
KarataĢ
HACILAR
BÜYÜKTAġ
FISTIKÖZÜ
KURUGÖL
BALKAT
Koçhisar
DAĞÖREN
ÇAKIRLAR
GÜRKUYU
AKMAĞARA
MEYDANKAPI
GÜLUġAĞI
SÖYLEMEZ
SÖYLEMEZ
Çiftlik
KEMERLĠ
MERKEZ
KINDIRALĠ
Arısu
AYRANCI
AVLAK
AġAĞIKARAB
KEġ
SAVAġAN
BAġÖREN
KESMECĠK
METELER
çamurlu
KÖSEVELĠ
ezgil
BULUTLU
AKLAR
SIRRIN
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
168
70
38
115
65
105
131
293
293
55
382
95
56
35
109
42
122
67
28
169
164
69
120
269
174
95
52
25
114
91
201
44
48
64
99
124
62
305
50
70
218
410
29
60
88
70
286
553
30
66
89
69
215
70
275
100
1536
185
52
233
63
75
33
73
51
113
79
TDYB
Numarası
2014/4-169
2014/4-188
2014/4-197
2013/4-155
2013/4-101
2014/4-201
2013/4-108
2013/5-192
2013/4-132
2013/4-129
2013/4-155
2013/4-83
2013/4-83
2014/4-197
2013/5-310
2012/3-113
2013/4-129
2013/4-93
2014/4-181
2014/4-169
2012/3-113
2010/4-31
2014/4-208
2014/4-201
2012/4-76
2013/3-129
2014/4-188
2010/4-31
2014/4-163
2010/4-31
2014/4-197
2013/4-88
2014/4-201
2012/4-76
2013/4-155
2014/4-163
2014/4-188
2014/4-188
2012/4-82
2010/4-31
2012/3-113
2012/4-82
2014/4-197
2014/4-181
2013/4-108
2013/4-89
2013/4-104
2013/4-104
2014/4-197
2013/4-108
2014/4-201
2013/4-89
2013/5-203
2013/3-129
2014/4-163
2014/4-184
2014/4-178
2014/4-201
2013/4-101
2013/4-89
2014/4-197
2013/3-129
2013/5-267
2010/4-31
2013/4-90
2013/4-98
2013/4-101
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/870
2013/1653
2014/3926
2013/973
2013/742
2013/1850
2009/1372
2008/365
2014/4504
2013/3115
2013/649
2014/4511
2014/4511
2013/2445
2013/1899
2013/3138
2013/3055
2009/41
2013/3114
2013/2114
2013/3138
2009/676
2013/3126
2010/1430
2014/5157
2013/3029
2014/3930
2009/455
2013/1050
2013/610
2013/3188
2013/3136
2013/3200
2014/4518
2013/188
2014/5100
2014/3930
2014/5127
2013/753
2009/455
2014/4532
2013/3068
2010/745
2013/3064
2009/1056
2013/1345
2009/465
2009/816
2014/3979
2013/3081
2013/1850
2013/745
2010/1435
2014/5080
2010/1890
2013/942
2014/4658
2011/13
2013/749
2014/4543
2010/745
2013/2978
2013/3014
2013/3108
2014/4794
2014/5146
2013/749
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
TC Kimlik
No
12324006378
64357268506
58258478546
47173847742
19421765252
71110045076
63739286688
69199124034
53200642136
40922056198
40640065588
41279044258
41369041266
11751028274
52207687614
50074743280
11256055386
40904164132
43669964580
25745553130
14180944528
43465966542
22715671078
24692592346
50116746088
54646606782
33884299062
22730662952
49234787004
68869119660
66157214394
38114143498
60772393984
46828850168
15553938144
28688471936
20126749348
35768233568
34139277286
68566131804
12024011528
53440648868
36980192862
53401632318
63274302164
52546663928
62086345734
29333450436
36593196776
52324672494
52273674174
12962987756
46840855998
46612863534
47017850068
48088814348
46048882314
34580266150
20360736524
24137609776
55639559580
33839285966
58096480718
22076689774
57685505078
13292970890
12132009592
Adı Soyadı
ABDULLAH KEMEÇ
ABDULLAH KILIÇ
ABDULLAH KILIÇ
ABDULLAH KILIÇ
ABDULLAH KILIÇ
ABDULLAH KILIÇ
ABDULLAH
ABDULLAH KOÇ
ABDULLAH KOÇAK
ABDULLAH KOÇYĠĞĠT
ABDULLAH KOÇYĠĞĠT
ABDULLAH KOÇYĠĞĠT
ABDULLAH KOÇYĠĞĠT
ABDULLAH KONU
ABDULLAH KORKMAZ
ABDULLAH KORKMAZ
Abdullah KURT
ABDULLAH KURT
ABDULLAH KÜLLAH
ABDULLAH OLĞUN
ABDULLAH ÖBEK
ABDULLAH ÖCALAN
Abdullah ÖNCEL
ABDULLAH ÖNER
ABDULLAH ÖZASLAN
Abdullah Özdemir
ABDULLAH ÖZDEMĠR
Abdullah Özkan
ABDULLAH ÖZKAN
ABDULLAH ÖZTÜRK
ABDULLAH ÖZTÜRK
ABDULLAH PAKIR
Abdullah Parmaksız
Abdullah POLAT
ABDULLAH POLAT
ABDULLAH POLAT
ABDULLAH POLAT
ABDULLAH RAĠK ĠZOL
ABDULLAH SAĞIR
ABDULLAH SATAN
ABDULLAH SEÇME
ABDULLAH SERCAN
ABDULLAH SĠNEM
ABDULLAH SOLAK
ABDULLAH SOLHAN
ABDULLAH SUBAġI
ABDULLAH SUBAġI
ABDULLAH SUNĞUR
ABDULLAH ġAHĠN
Abdullah ġAHĠN
abdullah Ģahin
ABDULLAH ġEKER
ABDULLAH ġILDIR
ABDULLAH ġILDIR
ABDULLAH ġILDIR
ABDULLAH ġĠKAK
ABDULLAH ġĠLEN
ABDULLAH TACAR
ABDULLAH
Abdullah TANRIVERDĠ
ABDULLAH TAġ
Abdullah TAġ
ABDULLAH TORGUT
ABDULLAH TÜYSÜZ
ABDULLAH TÜZÜN
Abdullah UÇAK
Abdullah UÇAN
İlçesi
Hilvan
Bozova
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Bozova
Akçakale
V.Ģehir
Halfeti
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Suruç
Birecik
V.Ģehir
Suruç
Eyyübiye
Harran
Hilvan
Halfeti
Suruç
Halfeti
Harran
Suruç
Suruç
Eyyübiye
Suruç
Halfeti
K.köprü
Bozova
K.köprü
Akçakale
Siverek
Suruç
Suruç
Siverek
Halfeti
Hilvan
Birecik
V.Ģehir
Siverek
Birecik
Harran
Halfeti
Halfeti
Suruç
Harran
Harran
Harran
Haliliye
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Haliliye
Halfeti
Bozova
Bozova
Bozova
Hilvan
Siverek
Suruç
Birecik
Bozova
Köy
ARICA
BAĞLICA
GÖZELER
KÜLÜNÇE
KURAL
ĠKĠZ
GEÇĠTTEPE
YOLBĠLEN
SAYLAKAYA
ÇĠFTEKEMER
ÇĠFTEKEMER
ÇĠFTEKEMER
ÇĠFTEKEMER
APALI
HACILI
GEÇĠTTEPE
Ayaklı
ÖRGÜTLÜ
AġAĞIHAMED
MEYDANKAPI
DOĞRULLAR
KURUGÖL
Kırmıt
ÖMERLĠ
KURUYER
Küçükova
YAĞIġLI
turluk
KARACA
ÇAKALLI
baĢören
HĠSARLAR
Kırkpınar
KEPEZLĠ
KARAHAN
KIRMĠT
OYMAKLI
KAVALIK
AġAĞI GÖKLÜ
SÖĞÜTLÜ
BOZDERE
GÖMÜLÜ
ÇAYLARBAġI
ĠNNAPLI
ÇATALHURMA
SAYLAKKAYA
DERGĠLĠ
KIRMĠT
MEYDANKAPI
KOYUNLUCA
koyunluca
GÜÇLÜ
OVACIK
GELENEK
OVACIK
OVACIK
GELENEK
PAYAMLI
BALABAN
KOÇHĠSAR
TAġAN
ikiz
KUSKUNLU
HASIRLI
AġAĞIKARINC
almaĢar
sağırlı
İşletme
Tipi
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
140
19
58
93
36
40
69
141
41
75
72
154
269
287
12
112
731
214
138
50
162
66
10
152
60
21,5
227
155
56
172
30
91
17
113
121
66,854
156
510
46
24
54
185
496
108
106
26
58
86
81
167
369
387
91
75
97
116
63
948
54
40
105
20
114
84
273
131
95
TDYB
Numarası
2013/4-93
2013/4-93
2012/4-82
2014/4-208
2014/4-197
2014/4-181
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-83
2013/5-192
2013/5-192
2013/5-192
2013/5-192
2013/4-93
2013/4-89
2014/4-169
2013/5-203
2014/4-181
2013/4-93
2013/4-141
2013/4-100
2014/4-188
2012/4-76
2013/4-83
2013/4-141
2014/5-334
2014/4-181
2013/3-129
2014/4-181
2014/4-188
2013/4-101
2013/4-93
2013/3-129
2014/4-163
2007/1-66
2012/4-76
2012/3-113
2013/4-155
2014/4-201
2014/4-160
2014/4-197
2013/4-155
2013/4-102
2014/4-201
2012/4-82
2013/4-83
2014/4-188
2014/4-181
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-163
2012/4-82
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-160
2014/4-201
2010/4-31
2014/4-178
2013/5-310
2013/4-102
2007/1-66
2012/3-113
2013/5-310
2013/5-310
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Ür. Ör.
Zir. O.
Serbest
Serbest
Sertifika
Numarası
2013/2988
2010/693
2014/4531
2013/3126
2013/2822
2013/3131
2014/5146
2014/5001
2013/2980
2008/365
2008/365
2008/365
2008/365
2010/694
2013/3106
2014/5071
2010/1435
2013/2972
2009/30
2013/3099
2009/1391
2014/5127
2014/4518
2013/3013
2013/3107
2013/3110
2013/3114
2013/2978
2013/3064
2014/3930
2009/1377
2009/41
2013/3029
2013/1050
2013/2969
2013/3345
2013/3113
2013/973
2013/2035
2014/4510
2013/2822
2013/1565
2013/3044
2013/1869
2013/385
2013/2980
2014/3930
2013/3114
2013/2994
2014/5100
2009/873
2013/748
2014/4500
2014/4500
2014/4500
2014/4500
2014/4500
2009/874
2013/1850
2013/610
2013/3015
2013/1899
2014/3824
2013/2969
2014/4532
2013/1899
2013/1899
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
TC Kimlik
No
37406169680
27383502662
34868252974
61750370256
14489928342
25811568174
51019720106
27527497632
45841891820
67492170512
47641832386
22219883410
42664991652
58036490814
38714138184
44833926144
44752928854
44890924268
62668323624
70981062564
27815485358
25891945452
33542310450
16241887164
17447835706
17165845186
25688564330
39146111400
10073472734
23243644244
68404136350
34100279646
34328272078
33467300758
71809017520
20492046164
19676760620
57544502316
18509598454
64948265600
48862783860
44314939366
14309943418
35066256542
48340800096
34340272544
21416094636
10401064488
44299939818
23387645862
44266940960
49243784360
15098922332
32345334120
35012252796
29369441514
36287205968
43216368014
24209610396
17420836584
33878287006
34109279364
19724773022
68500134984
31427368992
35456229422
31208376000
Adı Soyadı
ABDULLAH ULU
ABDULLAH ULUDAġ
ABDULLAH UTKUN
ABDULLAH YABĠR
Abdullah YAĞMA
Abdullah YAĞMURLU
Abdullah YAVUZ
ABDULLAH YENER
Abdullah YeĢil
ABDULLAH YILDIRIM
ABDULLAH YILDIRIM
ABDULLAH YILDIRIM
ABDULLAH YILDIZ
ABDULLAH YILDIZ
ABDULLAH YILDIZ
Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
ABDULLAH YILMAZ
ABDULLAH YILMAZ
ABDULLAH YĠĞĠT
ABDULLAH YÜCEL
ABDULLAH YÜCESOY
ABDULLAH YÜKSEL
ABDULLAH YÜKSEL
ABDULLAH ZAF
ABDULLAH ZAHĠT
ABDULLATĠF ASLAN
ABDULLATĠF ÇĠFTÇĠ
ABDULLATĠF EKE
ABDULLATĠF GÜLLÜ
ABDULLATĠF
ABDULLATĠF
ABDULLATĠF
ABDULLATĠF
Abdullatif SOYDAġ
ABDULLATĠF UÇMAZ
ABDULLATĠF URTEKĠN
ABDULLETĠF ABAY
ABDULMECĠT COġKUN
ABDULMECĠT TURUS
ABDULMETĠN DĠRĠER
ABDULMUHSĠN
ABDULMUHSĠN
ABDULMUTALĠP
ABDULNUR YEġĠLDAĞ
ABDULRAHĠM
ABDULRAHĠM DENĠZ
ABDULRAZAK ELESLĠ
ABDULREZAK
ABDULREZAK
ABDULREZAK
ABDULREZAK
ABDULSELAM CALIAT
ABDULSEMET BATMAN
ABDULSEMET TURAN
ABDULVAHAP ANLI
ABDULVAHAP ATSIZ
ABDULVAHAP DEMĠR
ABDULVAHAP ELDEN
ABDULVAHAP
ABDULVAHAP
ABDULVAHAP
ABDULVAHAP TĠLER
Abdulvahap TOKUCU
abdulvahap yalçınkaya
ABDULVAHĠT BĠRĠġĠK
ABDULVAHĠT BÜTÜN
İlçesi
Harran
Halfeti
Halfeti
Suruç
Akçakale
Suruç
Hilvan
Halfeti
Haliliye
K.köprü
Eyyübiye
Halfeti
Bozova
Siverek
Suruç
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Suruç
Birecik
C.pınar
Suruç
Suruç
Hilvan
Hilvan
Haliliye
Harran
C.pınar
Harran
Harran
Harran
Harran
Harran
Akçakale
Bozova
Harran
Eyyübiye
C.pınar
V.Ģehir
Birecik
Harran
Harran
Hilvan
Harran
Hilvan
C.pınar
Akçakale
Harran
Siverek
Harran
Siverek
Siverek
Birecik
Haliliye
Eyyübiye
Halfeti
C.pınar
Hilvan
Hilvan
Harran
Harran
Haliliye
K.köprü
Harran
Eyyübiye
Harran
Köy
ĠMAMBAKIR
ORTAYOL
AġAĞI GÖKLÜ
YAYLATEPE
KEPEZLĠ
Yalınca
KAVALIK
Kalkan
HAVġANLI
KIZILBURÇ
GÖZELLER
ÖMERLĠ
ÇAKMAKLI
GÜLPINAR
OYMAKLI
selman
selman
SELMAN
DALOCAK
YATIRTEPE
ÖZVEREN
MURATLI
YAĞIġLI
YANAL OBA
YAKINYURT
KOVANCI
KURUCUK
DAMLASU
MURATLI
AKLAR
KIRMITLI
AVALAK
AVLAK
AVLAK
PEKMEZLĠ
KABACIK
YENĠDOĞAN
GÖZELER
MURATLI
KINALITEPE
KURAL
BELLĠTAġ
ġUAYPġEHRĠ
MANTARLI
TÜRKOĞLU
YUVACALI
ALTINKÖY
BÜYÜKTOKAÇ
BELLĠTAġ
BÜYÜKKAZAN
BELLĠTAġ
YÜCELEN
ĠLERĠ
AĢağı Habip
KAYNAKLI
KAB
ARĞIL
MURATLI
GELENEK
KAMIġ
AVLAK
AVLAK
TERZĠ
KALINBAYAT
buldum
EKE KÖY
GÖGEÇ
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
71
26
35
81
72
235
165
181
189
27
119
52
33
1342
358
115
266
186
142
146
99
307
68
188
430
22
88
144
289
326
179
109
481
121
368
19
227
81
464
65
52
201
128
266
89
156
276
123
250
100
524
101
1460
24
114
204
58
407
168
116
135
224
102
380
185
175
104
TDYB
Numarası
2013/4-141
2013/4-83
2014/4-201
2011/5-88
2014/4-163
2012/4-76
2010/4-31
2014/4-188
2013/4-92
2014/4-178
2013/4-108
2013/4-83
2013/4-93
2013/4-104
2012/3-113
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-108
2014/4-169
2012/3-113
2013/4-101
2013/4-132
2014/4-181
2012/3-113
2014/4-160
2013/4-88
2012/4-82
2013/4-141
2013/4-132
2014/4-185
2013/4-99
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-163
2013/4-88
2013/4-141
2012/4-82
2013/4-132
2013/4-98
2014/4-201
2013/4-141
2013/4-155
2013/4-155
2013/4-141
2012/4-64
2013/4-132
2013/4-90
2013/4-141
2013/4-96
2013/4-141
2013/4-96
2013/4-104
2014/4-197
2007/1-66
2014/4-208
2013/4-83
2013/4-132
2013/4-89
2013/4-100
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-160
2010/4-31
2013/4-141
2012/4-82
2014/4-163
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/1919
2014/4517
2013/2035
2010/1422
2013/1050
2014/5157
2013/3108
2009/1400
2013/3016
2013/3015
2013/1190
2013/3013
2009/41
2013/1667
2013/3057
2013/2978
2013/2978
2013/739
2013/3038
2013/3057
2013/749
2014/4872
2013/3131
2013/3057
2013/2997
2013/3141
2014/5227
2013/3107
2010/472
2013/3046
2013/751
2013/3041
2013/1919
2010/189
2013/2994
2013/3141
2013/3041
2014/4531
2010/472
2013/3035
2013/1869
2013/3099
2014/4534
2013/973
2013/3099
2014/5065
2010/472
2014/4991
2013/3099
2009/1062
2013/1919
2012/9
2009/816
2009/472
2013/3139
2013/3126
2014/4517
2014/4809
2013/3127
2013/877
2013/3041
2010/189
2014/4544
2013/3108
2013/2965
2014/4525
2013/2994
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
TC Kimlik
No
42668003504
41816018728
38965911710
24053624174
61459365188
31226375436
66907189972
21743700712
71062057042
49663770394
25157572712
12998978698
38756119202
53080644404
52516668762
51049723832
50728728830
40928053078
57829483736
64747267430
46528879278
39193502282
10205468444
69448105210
68788137738
17582839744
45985879746
24434605952
40829064654
16271883242
31886357360
46138880176
51412706400
27020314740
14624926318
61474364678
53014658002
61213390050
45430294360
59845430794
10098075910
39764105140
72214013572
52159676810
51919684812
58276472854
16394668924
26401928620
32804327144
39581106238
59446439240
60058418226
53653630810
47341852240
50245744832
25307570650
23375646444
49870765534
17594833426
59620440628
10686062032
33641293876
20264750152
52792665776
27725500974
10760449988
19184775888
Adı Soyadı
ABDULVAHĠT
ABDUNNASIR DĠRĠER
ABDURAHĠM ERGÜL
ABDURAHĠM KOYUNCU
ABDURAHMAN ATÇI
ABDURAHMAN BÜTÜN
abdurahman izol
ABDURAHMAN
ABDURAHMAN
ABDURAHMAN TAYAN
Abdurahman tokaryaz
ABDURAHMAN YAġAR
ABDURAHMAN
ABDURAZAK GÜNEġ
ABDUREZZAK
ABDURKADĠR AÇIK
Abdurkadir Uğur
ABDURRAHĠM ARHAN
Abdurrahim ASLANTAY
Abdurrahim AteĢ
ABDURRAHĠM DĠKEN
ABDURRAHĠM GEÇEN
ABDURRAHĠM
ABDURRAHĠM KIRMIZI
ABDURRAHĠM
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN AÇAR
Abdurrahman AdmıĢ
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN ARI
Abdurrahman ASLAN
ABDURRAHMAN ATÇI
ABDURRAHMAN AYDIN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN BAĞA
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
Abdurrahman Bulut
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
Abdurrahman ÇĠFTÇĠ
ABDURRAHMAN ÇĠFTÇĠ
ABDURRAHMAN ÇĠFTÇĠ
ABDURRAHMAN ÇĠNAR
Abdurrahman Çoban
Abdurrahman DAĞ
ABDURRAHMAN DAġÇĠ
ABDURRAHMAN DEMĠR
abdurrahman doğru
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN EROL
ABDURRAHMAN ESEN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
İlçesi
Siverek
Birecik
C.pınar
Siverek
Bozova
Harran
Hilvan
Siverek
Siverek
Siverek
Akçakale
Halfeti
Harran
Bozova
Haliliye
Siverek
Haliliye
Hilvan
Akçakale
Siverek
V.Ģehir
C.pınar
C.pınar
Haliliye
V.Ģehir
Siverek
Birecik
K.köprü
Siverek
Siverek
K.köprü
Haliliye
K.köprü
C.pınar
Bozova
Bozova
Siverek
V.Ģehir
C.pınar
Siverek
Birecik
V.Ģehir
Haliliye
Halfeti
Halfeti
Halfeti
C.pınar
C.pınar
Eyyübiye
Siverek
K.köprü
Haliliye
Eyyübiye
V.Ģehir
K.köprü
Bozova
Siverek
Suruç
Haliliye
Suruç
Akçakale
Halfeti
Seçiniz..
Siverek
Siverek
C.pınar
Halfeti
Köy
KARAKEÇĠ
KURAL
MURATLI
KARINCA
BAĞLICA
GÖGEÇ
akçakebir
DAĞBAġIBAKMAÇ
YÜCELEN
karatepe
BULAKLI
SOYLU
BÜYÜKHAN
DAĞETEĞĠ
ÜLKÜLÜ
ANAZ
AġAĞIKÜLÜN
AKSEHRĠNÇ
KAMIġLI
AkçataĢ
YUKARIDURM
MURATLI
MAHSUMĠYE
YOLBĠLEN
KEÇĠKIRAN
KURAL
BAġÖREN
GÖZELEK
HASIRLI
YUKARIGÖBE
KASIMKUYU
ÇĠFTEKEMER
MURATLI
DUTLUK
BAĞLICA
SÖYLEMEZ
KARGALI
MURATLI
ERKONAĞI
ILGAR
YEġĠLALIÇ
Uluköy
SELDEK
SELDEK
KARAOTLAK
MURATLI
MURATLI
kap
GÖZELEK
BAHÇELĠ
YUKARIKOYM
köprülük
KINALITEPE
Korukezen
HACILAR
HASIRLI
HACILI
güçlü
ÇAYKARA
yukarıbeydaĢ
AġAĞIGÖKLÜ
BÜYÜKOBA
ÇAĞDAġ
BÜYÜKKAZAN
MURATLI
gülaçan
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Arıcılık
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
168
142
289
340
262
116
262
728
160
360
185
50
68
59
204
208
84
61
125
275
152
198
220
277
86
115
165
110
214
677
118
147
360
235
12
60
125
135
73
137
210
73
59
43
139
34
203
320
55
264
251
111
63
185
66
93
98
75
150
59
366
15
120
445
1316
99
53
TDYB
Numarası
2014/4-160
2014/4-169
2013/4-132
2014/4-167
2013/4-93
2014/4-163
2013/4-99
2012/4-64
2014/4-174
2014/4-178
2013/4-99
2013/4-83
2013/4-141
2014/4-181
2013/5-211
2014/4-167
2013/4-92
2013/4-129
2014/4-163
2014/4-167
2014/4-201
2013/4-132
2014/4-208
2013/4-89
2013/4-155
2013/4-100
2014/4-169
2013/4-92
2014/4-174
2013/4-104
2013/4-93
2014/4-185
2014/4-181
2013/4-132
2010/4-31
2013/4-93
2014/4-167
2014/4-167
2013/4-132
2013/5-208
2014/4-169
2013/4-98
2013/3-129
2013/4-83
2013/4-83
2014/4-201
2013/4-132
2013/4-132
2013/4-101
2013/4-96
2010/4-31
2013/4-89
2013/4-101
2014/4-168
2013/3-129
2010/4-31
2014/4-168
2013/4-89
2013/4-99
2011/5-88
2013/4-101
2014/4-201
2014/4-168
2014/4-168
2013/4-96
2013/4-132
2013/4-101
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4495
2014/4834
2014/4537
2014/5030
2010/693
2014/4506
2011/182
2009/450
2013/2984
2013/2995
2013/3070
2014/4511
2013/3099
2009/272
2013/755
2014/4902
2008/356
2014/4497
2013/1050
2014/5030
2010/1430
2014/4504
2013/3042
2013/1345
2013/1565
2014/4529
2013/3038
2008/356
2013/996
2009/816
2009/872
2009/1399
2013/3131
2013/3084
2008/597
2010/693
2014/5030
2013/2202
2014/4809
2013/456
2014/5071
2014/5001
2013/3027
2013/3145
2013/3145
2013/1850
2014/4809
2010/472
2009/46
2012/9
2013/3108
2013/1345
2009/46
2013/2971
2013/3029
2013/610
2013/2185
2013/3106
2013/751
2010/1422
2013/3052
2013/3200
2013/2185
2013/2115
2014/4526
2014/4809
2014/4514
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
TC Kimlik
No
13352970112
58042480618
34262283628
14606932832
44458938386
62728329436
26990520878
69937081384
17441835092
17153843552
21143707588
32603333070
44203939026
69718095432
30569400164
70720057974
62719323160
37442180144
46858855324
48964795754
42853985486
23945627446
65557235558
61579372752
25664557066
42347006994
47758216628
62485342846
51997687552
47719839682
40718071312
22661664216
63355303592
52606674758
19445767362
27830484848
65227251482
25424573114
61630365044
13286977508
34958251030
36407206974
36383207798
44245941698
44371937480
30518410978
35951221648
25613566880
21434094052
65791226480
62644332268
20750728764
59908419544
28778461182
60925389888
70603066468
21914437102
63535297550
28697462352
60757391356
39389107246
34769257306
13205971020
14336939378
37400165848
50695729946
17171848478
Adı Soyadı
ABDURRAHMAN IġIK
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
Abdurrahman Kaya
ABDURRAHMAN KAYA
ABDURRAHMAN KILIÇ
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN OĞUZ
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN ÖNER
ABDURRAHMAN
Abdurrahman Polat
ABDURRAHMAN POLAT
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
Abdurrahman ġahin
ABDURRAHMAN ġILDIR
ABDURRAHMAN ġĠMġK
ABDURRAHMAN TAġ
ABDURRAHMAN TAġÇI
Abdurrahman TURMAK
Abdurrahman TÜRKDĠLĠ
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN UZÜN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN YATÇI
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
Abdurrahman Yılmaz
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN YĠĞĠT
ABDURRAHMAN
ABDURRAHMAN
ABDURRAZAK ASLAN
Abdurrazak BARAÇ
ABDURRAZAK DUYAN
ABDURRAZAK GÜVENÇ
ABDURRAZAK
ABDURRAZAK
ABDURRAZAK
ABDURRAZAK
ABDURRAZAK ġAHĠN
Abdurrezak ALTUNDAĞ
ABDURREZAK ASLAN
ABDURREZAK DENĠZ
ABDURREZAK FELHAN
ABDURREZAK KILIÇ
Abdurrezak YeĢil
ABDURREZZAK ÇAKIR
ABDURREZZAK
ABDURREZZAK DĠREK
Abdurrezzak Polat
ABDURREZZAK TEKĠN
ABDURREZZAK
ABDÜL VAHAP ÇANKI
Abdül Vahap ÖZDEMĠR
ABDÜLAZĠZ DEMĠR
ABDÜLAZĠZ GÜVENÇ
ABDÜLAZĠZ NOĞAY
ABDÜLAZĠZ ÖBEK
ABDÜLAZĠZ ġAHĠN
ABDÜLAZĠZ UĞUR
Abdülbaki AKTAR
İlçesi
Halfeti
Halfeti
Siverek
K.köprü
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Harran
Halfeti
Birecik
Haliliye
Birecik
Eyyübiye
Harran
Halfeti
Bozova
Suruç
Hilvan
Suruç
Bozova
Siverek
Hilvan
Siverek
Birecik
Haliliye
C.pınar
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
Suruç
K.köprü
Halfeti
Suruç
Halfeti
Birecik
Siverek
Eyyübiye
Harran
Harran
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Harran
Haliliye
Akçakale
Eyyübiye
C.pınar
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
C.pınar
Halfeti
Siverek
Akçakale
K.köprü
Harran
Akçakale
Hilvan
Birecik
Haliliye
K.köprü
Köy
BOZYAZI
SÜTVEREN
KARABAHÇE
Esemkulu
PAYAMLI
AKÖREN
KAB
DAMLICA
BALKIR
gülaçan
Çiftlik
ÇANAKÇI
tüten
AKÇAMESCĠT
YOLGĠDER
BOZYAZI
BAĞLICA
MürĢitpınar
OVACIK
AYBASTI
SEYĠTÖREN
HASIRLI
Özveren
KARAKEÇĠ
BÖĞÜRTLEN
AġAĞIKOYMA
MURATLI
YÜCELEN
YEMĠġLĠ
ELGÜN
OYMAKLI
Hamurkesen
KARAOTLAK
KÜÇÜKOVA
YUKARIGÖKL
ÖZVEREN
KAMIġLI
kurucuk
DAMALASU
AKMAĞARA
MEYDANKAPI
VERGĠLĠ
VERGĠLĠ
BELLĠTAġ
BELLĠTAġ
GÜZELKÖY
AġAĞIDEREN
kurucuk
ALTINKÖY
YEġĠLTEPE
AKÖREN
Ambartepe
MEYDANKAPI
BAKIRTAġ
UMUROBA
ÇANAKÇI
MURATLI
SÜTVEREN
DĠREKLĠ
AYYILDIZ
ERGÜN
MEYDANKAPI
AġAĞIDEREN
DOĞRULLAR
tüten
ANAZ
Buğdayhöyük
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
21
67
219
32
152
281
108
297
124
81
103
51
153
66
469
48
91
101
80
126
244
115
50
180
177
133
190
111
264
50
519
23
243
56
93
120
165
123
121
164
276
366
210
123
386
175
191
105
198
68
328
68
97
250
194
67
323
158
66
158
239
79
148
185
116
225
83
TDYB
Numarası
2013/4-83
2014/4-188
2013/4-104
2013/3-129
2012/4-76
2012/4-82
2013/4-108
2014/4-201
2013/4-108
2013/4-101
2014/4-197
2013/4-92
2013/4-101
2007/1-66
2014/4-185
2013/4-83
2013/4-93
2013/5-267
2013/4-129
2012/3-113
2013/4-155
2014/4-168
2010/4-31
2014/4-178
2014/4-169
2013/4-90
2013/4-132
2014/4-168
2014/4-160
2013/4-98
2012/3-113
2013/3-129
2014/4-201
2012/3-113
2014/4-188
2014/4-201
2013/4-104
2013/4-101
2014/4-163
2013/4-88
2013/4-108
2014/4-185
2014/4-185
2013/4-141
2013/4-141
2013/5-267
2014/4-163
2013/4-101
2013/4-132
2014/4-166
2014/4-160
2013/3-129
2013/4-108
2013/4-93
2014/4-160
2013/4-92
2013/4-132
2014/4-188
2013/4-102
2014/4-163
2013/4-89
2013/4-108
2013/4-90
2013/4-89
2013/4-101
2013/4-98
2010/4-31
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3013
2013/2968
2009/465
2013/3029
2014/5157
2013/385
2013/739
2013/3200
2009/1372
2009/46
2014/3979
2014/4916
2013/3052
2013/3139
2013/3133
2013/3013
2010/693
2013/3014
2014/4500
2013/3066
2013/188
2009/821
2013/736
2014/4542
2014/5018
2013/3118
2014/4809
2013/2185
2009/874
2013/3035
2013/3113
2013/3029
2013/1850
2013/3017
2009/1400
2013/2035
2009/465
2013/3052
2010/1890
2013/3036
2009/1372
2008/363
2008/363
2013/3099
2013/3099
2013/3014
2013/2996
2013/3052
2010/472
2013/1094
2009/874
2013/2978
2009/1372
2009/30
2014/4495
2014/4916
2013/3084
2013/2968
2014/3824
2013/1050
2014/4543
2013/1190
2014/4522
2013/3127
2013/3052
2013/3043
2013/736
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
TC Kimlik
No
39452224450
10406461732
12572999194
12789004056
54001612380
30119414160
31283168002
42605005608
57781487872
12477002340
38983911136
35924216732
12788994020
69535102382
51064723244
62056351840
40664070490
27296510440
26065939628
38117150028
22913661932
32693330638
53356651600
68461134474
11838016514
45388905226
35762228768
24044612586
44836926080
63214307006
30008416282
12665998264
58357475194
51118716482
43705959754
54937589404
68677127352
67906166674
70381066292
21320705864
21449696180
19157777802
19049781436
62158344474
61333371984
61126378824
26132549484
17759828502
29999416548
18548802130
36437215618
66742195640
28958451002
70051076118
40394069870
16244879012
26615525462
11313053300
30140411824
57733496150
13484966922
72619009576
58252478764
35108250262
35216242500
44374937326
58828459470
Adı Soyadı
ABDÜLBAKĠ YEġĠLDAĞ
ABDÜLFERĠT ÖZGÜN
ABDÜLHADĠ ÇELEN
ABDÜLHAKĠM KURT
ABDÜLHALĠM TEKĠN
Abdülhamit ARSLAN
ABDÜLHAMĠT ERTAġ
ABDÜLKADĠR AKIL
Abdülkadir AYDIN
ABDÜLKADĠR ÇELEN
ABDÜLKADĠR ERGÜL
Abdülkadir GEMALMAZ
A.KADĠR KARATOPRAK
ABDÜLKADĠR KIRMIZI
Abdülkadir OBA
ABDÜLKERĠM
ABDÜLKERĠM SERT
abdüllah çevik
ABDÜLLATĠF AĞAR
ABDÜLMUHSĠN MELĠK
ABDÜLMÜTALĠP YILDIZ
ABDÜREZZAK ÇĠFTÇĠ
ABIT IRMAK
ABIT KARADEMĠR
ABĠD DEMĠR
ABĠDĠN ABA
Abidin KAMAR
ABĠDĠN KARAKAġLI
Abidin yılmaz
ABĠT AKCAN
ABĠT AKÇAKAYA
Abit AL
ABĠT ALAGÖZLÜ
ABĠT ARI
ABĠT ASLAN
ABĠT ASLAN
ABĠT ASLIHAN
ABĠT AġKIN
ABĠT ATAġ
ABĠT BAKADUR
ABĠT BALBAY
ABĠT BAYKUġ
ABĠT BAYKUġ
ABĠT BEGEÇ
Abit BEKTAġ
ABĠT BELEDE
ABĠT ÇALIġKAN
ABĠT ÇĠFTÇĠ
ABĠT DAĞTEKĠN
ABĠT DEMĠR
ABĠT DOĞAN
ABĠT DURDU
ABĠT EKĠNCĠ
Abit ENÇBĠR
ABĠT ESMER
ABĠT GEZER
ABĠT GÖK
ABĠT KARADENĠZ
ABĠT KARAHAN
ABĠT KAYA
ABĠT KAYMAZ
ABĠT KEMÇĠ
ABĠT KILIÇ
ABĠT KUBACIK
Abit KURT
ABĠT ÖZYAVUZ
ABĠT SAGUR
İlçesi
Harran
C.pınar
Harran
Seçiniz..
Birecik
Bozova
C.pınar
Siverek
Bozova
Harran
C.pınar
Bozova
K.köprü
Haliliye
Siverek
Haliliye
Siverek
K.köprü
C.pınar
Eyyübiye
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
Harran
Akçakale
V.Ģehir
K.köprü
Bozova
Harran
K.köprü
Harran
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
C.pınar
Birecik
Harran
Akçakale
Harran
Harran
Harran
Harran
Harran
Eyyübiye
Akçakale
Harran
Eyyübiye
V.Ģehir
Akçakale
Harran
Akçakale
Harran
Harran
Birecik
C.pınar
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
V.Ģehir
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Harran
Harran
Köy
ARSLANKUYU
MURATLI
ÇAĞBAġI
TAġÖNÜ
EĢmeler
TAġAN
ADANA
ÇĠFTÇĠBAġI
Gözenek
ÇAĞBAġI
MURATLI
DUTLUCA
YUKARIKOġM
KAYGILI
Alanyurt
KARAALĠ
SABANCI
ÇIRALI
MURATLI
olgunlar
BÖĞÜRTLEN
BAKIġLAR
GÖMÜLLÜ
KIRMITLI
BÜYÜKTOKAÇ
KIRLIK
Kalınbayat
SOĞUKKUYU
Keçikıran
ÖVERLER
BÜKDERE
BEġAT
ALTINTEPELĠ
GÖZELLER
ÇĠÇEK
VERGĠLĠ
GĠYĠMLĠ
ADANA
ASLANLI
CEPKENLĠ
SEVĠMLĠ
ÖZTAġ
ÖZTAġ
SAVACIK
CEPKENLĠ
BALKIR
KISAS
EKE
BÜKDERE
SAĞLIK
ĠNCĠRLĠ
BÜYÜKTOKAÇ
MEYDANKAPI
PEKMEZLĠ
KAYMAKLI
ÇATALHURMA
ġEKERKÖY
MERKEZ
BÜKDERE
SAĞLIK
AKLAR
AYAKLI
GÖZELER
KUBACIK
Duran
BELLĠTAġ
AġAĞIKESME
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
373
88
315
349
22
52
761
760
29
258
308
80
133
201
50
134
144
424
127
345
156
173
50
119
121
714
59
24
96
77
142
135
519
82
312
154
425
196
170
153
173
209
137
86
331
291
53
277
142
65
163
68
121
90
57
150
62
311
143
117
271
50
54
84
269
371
333
TDYB
Numarası
2013/4-141
2013/4-132
2013/4-141
2014/4-167
2014/4-197
2010/4-31
2013/4-132
2013/4-102
2010/4-31
2013/4-141
2013/4-132
2010/4-31
2013/4-93
2013/4-89
2010/4-31
2013/4-93
2013/4-102
2013/4-93
2013/4-132
2013/4-101
2013/4-104
2013/3-129
2014/4-184
2013/4-155
2013/4-90
2014/4-208
2010/4-31
2014/4-178
2013/4-99
2012/4-76
2013/4-88
2010/4-31
2013/4-93
2013/4-101
2013/4-129
2014/4-160
2013/4-98
2013/4-132
2014/4-169
2013/4-155
2013/4-90
2013/4-129
2013/4-108
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-141
2013/4-98
2013/4-90
2013/4-88
2012/4-82
2014/4-166
2013/4-90
2013/4-108
2014/4-163
2013/4-141
2013/4-88
2014/4-197
2013/4-132
2013/4-88
2012/4-82
2013/4-101
2014/4-184
2012/4-82
2012/4-82
2010/4-31
2013/4-141
2013/4-155
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3099
2013/3084
2013/1919
2013/3102
2014/3979
2013/610
2014/4504
2014/4520
2009/455
2013/1919
2014/4809
2013/610
2009/872
2014/4543
2013/736
2010/694
2014/3824
2013/3132
2014/4872
2009/46
2014/3828
2013/3027
2013/942
2014/4534
2014/4991
2014/4512
2013/736
2013/3015
2009/357
2014/4518
2013/3001
2013/2726
2009/30
2013/3052
2013/3115
2013/3090
2014/5146
2014/4504
2013/3109
2014/4534
2014/4794
2013/750
2009/1372
2014/4531
2009/873
2010/189
2013/3379
2014/4522
2013/3001
2013/3068
2009/1059
2014/4991
2009/1372
2014/5100
2013/3099
2013/3036
2010/745
2014/4504
2013/3001
2013/3068
2013/749
2014/4668
2014/4531
2013/3091
2009/676
2013/3099
2013/743
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
TC Kimlik
No
16478880822
41807026558
69361099306
28517475098
37307172932
27671490152
50152136980
21083717616
70903053120
39479100430
65062257328
35480237530
20510731638
62113343306
56548543448
56329537796
18887784494
32453332544
47185855766
53362635250
60793388846
34148277208
17492830824
60499398996
41609033860
16826856226
16208876828
18389802368
54103622508
43123992890
52180674564
15221921058
62245339048
33986295016
21041723482
37361171964
17852830396
67336181230
27737500528
38114155446
17672836370
46045882232
18407816780
18884801132
52393679004
49762760258
68086147606
22610664816
58282482694
36173214388
60286407610
43282971040
29273444724
66574199120
46081881084
18557801230
68908118494
18095822476
49618773982
26480543226
68305148544
16799865966
32675327960
67909162482
50497742266
49477776742
12384013248
Adı Soyadı
ABĠT SARIK
ABĠT YEġĠL
Abit YILMAZ
ABO TORPĠL
ABġT ULU
ABUBEKĠR YÜCEL
ABULLAH ÇEÇAN
ABUT BAĞ
ABUT ÇUR
ABUT ĠNALTEKĠN
ABUZER AĞIRAĞAÇ
ABUZER AKKILIÇ
ABUZER ATAÇ
ABUZER ATÇI
ABUZER BEKEN
ABUZER BOZAN
ABUZER CANBEK
Abuzer DOĞAN
ABUZER DURUSOY
Abuzer EKĠNCĠ
ABUZER EMLĠK
ABUZER KANKAYA
ABUZER KAYA
ABUZER KILINÇ
Abuzer KORKMAZ
ABUZER OFLAZ
ABUZER OGAN
ABUZER ÖZGÜL
ABUZER SEYARCI
ABUZER ġĠLLES
ABUZER UYMAZ
ABUZER YAVUZ
ABUZER YILDIRIM
ABUZET AYDENĠZ
ABUZET ÜNLÜ
ABUZĠYET PAYIR
ABZER BUCAK
Adalet AKIL
ADALET BODUROĞLU
ADALET BOZDAġ
ADALET BUCAK
ADALET BUCAK
ADALET DOĞRU
ADALET EKĠNCĠ
ADALET GÖNGEN
ADALET GÜVEN
ADALET HATĠPOĞLU
ADALET ĠZOL
ADALET KARACAGAY
ADALET MÜDÜROĞLU
ADAM BĠLDĠR
ADBULLAH YILDIRIM
ADELET ANLI
ADELET HAKKARĠ
ADELET KAYMAZ
ADELET KOġAR
ADEM AÇAR
ADEM AKA
ADEM AKBALIK
ADEM ALTUN
ADEM AYATA
ADEM AYAZ
ADEM BARKĠYER
ADEM BAYRAKTAR
ADEM BONCUK
ADEM CĠDAN
ADEM ÇADĠR
İşletme
İlçesi
Köy
Tipi
V.Ģehir
AYAKLI
T.Sulu
V.Ģehir
BĠNEKLĠ
T.Sulu
Akçakale MĠL
T.Sulu
Siverek
GÜRAKAR
K.baĢ
Harran
ĠMAMBAKIR
T.Sulu
Birecik
ÖZVEREN
Bağ.Bahçe
C.pınar
ALTINKÖY
T.Sulu
Haliliye
HALĠME
K.baĢ
Harran
DAMLASU
T.Sulu
Harran
TEKNELĠ
T.Sulu
Siverek
ÜSTÜNTAġ
T.Sulu
K.köprü GEÇĠT
Bağ.Bahçe
Halfeti
GÜLAÇAN
Bağ.Bahçe
Bozova
BAĞLICA
Bağ.Bahçe
Suruç
ÖLÇEKTEPE
T.Kuru
Halfeti
Kalkan
Bağ.Bahçe
K.köprü KÜÇÜKTÜLME Bağ.Bahçe
Bozova
TATARHÖYÜK Bağ.Bahçe
Suruç
YOĞURTCU
T.Sulu
Bozova
ORTATEPE
Bağ.Bahçe
Halfeti
DERGĠLĠ
Bağ.Bahçe
Halfeti
KARAOTLAK Bağ.Bahçe
Bozova
TAġLIDERE
Bağ.Bahçe
Halfeti
YEġĠLÖZEN
Bağ.Bahçe
K.köprü YIĞINAK
T.Sulu
Hilvan
OYMAAĞAÇ
T.Sulu
Hilvan
MALÖREN
T.Kuru
Halfeti
GÜLAÇAN
Bağ.Bahçe
Siverek
TAġAĞIL
T.Sulu
V.Ģehir
ELGÜN
T.Sulu
Bozova
HACILAR
T.Sulu
Haliliye
KEPĠRLĠ
T.Sulu
Bozova
GERDEK
Bağ.Bahçe
Suruç
BĠLGE
T.Kuru
Siverek
CĠNHĠSAR
T.Kuru
Hilvan
AĞVERAN
T.Kuru
Siverek
GÖZCEK
T.Sulu Siverek
KARAKEÇĠ
T.Kuru
Siverek
BÜYÜKKAZAN T.Kuru
Siverek
SABANCI
T.Kuru
Siverek
BÜYÜKOBA
T.Sulu
Hilvan
BUĞUR
T.Kuru
V.Ģehir
YOLBĠLEN
T.Sulu
V.Ģehir
ALAKONAK
T.Sulu
Siverek
GÜRAKAR
T.Sulu
Siverek
YOĞUNCA
T.Kuru
Hilvan
UZUNCUK
T.Kuru
Siverek
KAVALIK
Bağ.Bahçe
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Kuru
K.köprü ĠLHAN
Bağ.Bahçe
Hilvan
KARABURÇ
T.Sulu
Bozova
ÇAKMAKLI
Bağ.Bahçe
Eyyübiye kab
T.Sulu
K.köprü AĞILCIK
T.Kuru
Hilvan
ARINIK
T.Sulu
Siverek
ARMAĞANLI T.Sulu
Halfeti
HĠLALLĠ
Bağ.Bahçe
Siverek
ĠLERĠ
K.baĢ
Suruç
AYBASTI
T.Sulu
Siverek
GEDĠK
T.Kuru
Siverek
AZIKLI
K.baĢ
Siverek
SÖYLEMEZ
K.baĢ
Hilvan
FAĠK
T.Sulu
Siverek
ÜSTÜNTAġ
T.Sulu
Seçiniz.. ÜLKÜLÜ
T.Kuru
Siverek
BENEK
T.Kuru
Siverek
ÇAĞDAġ
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
50
50
501
123
98
102
243
265
68
83
86
52
71
63
279
25
44
22
112
165
30
36
74
100
53
140
206
27
116
51
126
57
195
113
183
244
110
231
246
360
412
124
188
242
516
237
232
29
211
37
58
173
66
234
223
59
66
900
52
384
102
190
89
50
135
166
173
TDYB
Numarası
2014/4-184
2014/4-184
2014/4-163
2013/4-104
2013/4-141
2014/4-169
2013/4-132
2013/4-93
2013/4-141
2013/4-108
2013/4-96
2014/4-181
2014/4-188
2013/4-93
2012/3-113
2014/4-188
2014/4-185
2010/4-31
2012/3-113
2010/4-31
2014/4-188
2013/4-83
2013/4-93
2013/4-83
2010/4-31
2014/5-327
2014/5-327
2014/4-188
2014/4-168
2013/4-98
2013/4-89
2014/4-208
2014/4-201
2014/4-181
2013/4-100
2014/5-327
2014/4-168
2014/4-178
2013/4-96
2013/4-102
2013/4-96
2013/4-90
2013/4-155
2014/4-167
2013/4-100
2013/4-96
2013/4-96
2013/4-88
2013/4-100
2013/4-108
2013/4-89
2013/4-90
2013/4-101
2014/4-174
2013/4-100
2013/4-102
2014/4-201
2012/4-64
2012/3-113
2013/4-132
2014/4-168
2014/4-167
2014/5-327
2014/4-184
2012/4-64
2014/4-168
2013/4-104
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4668
2014/4582
2014/4506
2009/816
2013/1919
2013/2114
2010/472
2009/30
2013/1919
2009/1372
2012/9
2009/272
2014/5127
2010/693
2013/3113
2009/1400
2008/363
2013/3108
2013/3017
2013/610
2014/3930
2013/3013
2009/41
2014/4511
2013/3108
2013/2999
2013/2999
2014/5127
2014/4976
2013/3035
2013/1345
2013/760
2011/13
2013/2972
2013/431
2013/2999
2013/2684
2014/4542
2013/757
2014/4520
2013/1595
2014/4522
2013/1565
2013/2202
2013/1681
2013/757
2013/757
2013/3141
2008/615
2013/2981
2013/1345
2009/1393
2013/3052
2014/4613
2013/1681
2014/3824
2013/1850
2009/1402
2013/3066
2014/4494
2014/4965
2014/5030
2013/2999
2013/3125
2013/2964
2009/821
2009/1051
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
TC Kimlik
No
63145308998
19661764954
59332447748
71923030702
25403578970
34430278012
28169486756
33824288064
20096758210
27293516162
16256875224
36452202082
64198285182
30325786600
24215607120
12534007912
44755936856
63889287528
18773802400
23897628218
63652295514
49639762590
62347347422
61621366012
39944088836
26042560500
49300773160
40307081968
64774271110
42257008514
18125808272
29591425962
19091783198
25673572456
65623238544
26459535122
63781289194
39254117080
69283116174
37592164254
61348372464
60616396850
59671428248
11226042996
65083247858
37340170858
36335201126
69622091544
12710988714
37148180844
62584331024
68497136374
33650298602
30953383554
31472364628
13589966018
16304871864
16493868690
49009791830
60883390490
60541402596
42446010922
57265302066
44773933370
47182847450
54319620022
10614057598
Adı Soyadı
ADEM DEMĠR
ADEM DEMĠRCĠ
ADEM ERTOĞIN
ADEM GÜNEġ
ADEM ĠSTEKLĠ
ADEM KARACA
ADEM KARAKAġ
ADEM KOÇ
ADEM KÜÇÜK
ADEM MÜNĠGÜ
ADEM OGAN
ADEM ÖKTEN
ADEM ÖNCÜL
ADEM ġAHĠN
ADEM TANRIVERDĠ
ADEM
ADĠL ALTINEL
ADĠL BAYTAK
Adil BĠNĠCĠ
ADĠL BUCAK
ADĠL CERYAN
ADĠL ÇETĠK
ADĠL DELEN
ADĠL DEMĠR
ADĠL DEMĠRKOL
Adil fırathan
Adil GÜMER
ADĠL KABATAġ
ADĠL KARACAN
ADĠL KARAKUCAK
ADĠL KARAYILAN
ADĠL KAYA
ADĠL KAYA
ADĠL KAYA
ADĠL KÜÇÜKBAYRAK
Adil NĠTĠK
ADĠL OLCAY
ADĠL ÖĞÜL
ADĠL ÖTLÜ
ADĠL PAYDAġ
ADĠL TABAK
ADĠL TAĞLAMAK
Adil TURGUT
ADĠL VARAN
ADĠL YARDIMCI
ADĠLE AK
ADĠLE ARSLAN
ADĠLE ATAġ
ADĠLE ATMACA
ADĠLE BAYDĠLLĠ
ADĠLE BEBE
Adile GĠN
ADĠLE GÜNBEĞĠ
ADĠLE GÜZEL
Adile KILIÇ
ADĠLE MANCI
ADĠLE ÖZDEMĠR
ADĠLE ġENAY
ADĠLE ġEYHANLIGĠL
adile yılmaz
ADĠLE ZĠT
ADĠLENUR SUYUN
ADLA YILDIRIM
ADLAN CANPOLAT
ADLAN KILIÇ
Adle AKAY
Adle AKYOL
İşletme
İlçesi
Köy
Tipi
Bozova
BAĞLICA
Bağ.Bahçe
K.köprü YOGUNBURÇ Bağ.Bahçe
Siverek
GÜLPINAR
T.Kuru
Suruç
OYMAKLI
T.Sulu
Siverek
KARACADAĞ T.Sulu
Siverek
KARABAHÇE T.Kuru
Siverek
BÖĞÜRTLEN T.Sulu
Halfeti
BALABAN
Bağ.Bahçe
Suruç
KARAKÖY
T.Sulu
Siverek
GEDĠK
T.Sulu
Hilvan
MALÖREN
T.Kuru
Hilvan
FAĠK
T.Kuru
Siverek
KUġLUGÖL
T.Kuru
Eyyübiye OVABEYLĠ
T.Sulu
Bozova
KOÇHĠSAR
T.Kuru
Siverek
OYUKTAġ
T.Sulu
Suruç
ÇOMAK
T.Kuru
Hilvan
KEPĠRHĠSAR
Bağ.Bahçe
Suruç
Gölen
Bağ.Bahçe
Siverek
GÖZCEK
T.KuruHilvan
AKÇAKEBĠR
T.Kuru
Hilvan
ULUYAZI
T.Sulu
Seçiniz.. KARAKOYUN T.Sulu
Haliliye
AKTAġ
Bağ.Bahçe
K.köprü SARIM
T.Kuru
Suruç
YILDIZ
T.Sulu
Harran
BALKAT
T.Sulu
Siverek
ÇAYLARBAġI T.Kuru
V.Ģehir
DEDE
T.Sulu
Hilvan
KUCAK
T.Sulu
Birecik
GÜZELYURT Bağ.Bahçe
Birecik
BağlarbaĢı
Bağ.Bahçe
Eyyübiye çakmak
T.Kuru
Suruç
KIRMĠT
Bağ.Bahçe
Siverek
ġEKERLĠ
T.Sulu
K.köprü BAġÖREN
Bağ.Bahçe
Halfeti
ORTAYOL
Bağ.Bahçe
Siverek
TAġLI
T.Kuru
Siverek
TAġAĞIL
T.Sulu
Hilvan
ÖZBAġ
T.Kuru
Hilvan
AYDINLI
Bağ.Bahçe
Hilvan
AYDINLI
T.Kuru
Hilvan
KUSKUNLU
T.Kuru
V.Ģehir
DOĞRULLAR T.Kuru
Hilvan
GÖLCÜK
Bağ.Bahçe
Halfeti
SIRATAġLAR Bağ.Bahçe
Birecik
BağlarbaĢı
Bağ.Bahçe
Birecik
ASLANLI
T.Kuru
Birecik
GÜZELYURT Bağ.Bahçe
K.köprü BAġÖREN
T.Kuru
Hilvan
ULUYAZI
T.Kuru
Haliliye
Diphisar
Bağ.Bahçe
Eyyübiye YANIKÇÖĞÜR T.Kuru
Halfeti
GÜRKUYU
Bağ.Bahçe
Bozova
ALTINLI
T.Sulu
Harran
KOYUNLUCA T.Sulu
Halfeti
YUKARIGÖKL Bağ.Bahçe
Eyyübiye açmalı
T.Sulu
Siverek
ORTANCA
T.Kuru
Akçakale dorumali
T.Kuru
Eyyübiye OZANLAR
T.Sulu
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Kuru
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
Eyyübiye BABADAM
T.Sulu
Harran
BALKAT
T.Sulu
Akçakale MĠL
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
43
68
326
324
82
102
205
73
56
50
130
480
379
184
109
65
106,499
13
10
282
281
99
369
53
208
74
83
120
56
685
45
56
171
19,374
115
334
54
100
65
166
18
160
400
305
10
35
10
248
31
208
106
75
265
84
51
1895
79
51
1789
294
130
322
50
119
248
90
204
TDYB
Numarası
2013/4-93
2014/5-335
2013/4-104
2014/4-181
2013/4-100
2014/4-167
2013/4-100
2013/4-101
2012/3-113
2014/4-184
2014/5-327
2013/4-155
2013/4-104
2014/4-185
2013/4-155
2014/4-208
2012/4-76
2014/4-160
2012/4-76
2014/4-168
2014/4-178
2013/4-89
2014/4-167
2013/4-89
2012/4-76
2011/5-88
2014/4-163
2014/4-168
2014/4-166
2014/4-208
2014/4-201
2014/4-197
2013/4-101
2012/4-76
2014/4-166
2010/4-31
2013/4-83
2013/4-96
2013/4-102
2014/4-178
2014/4-160
2014/4-160
2010/4-31
2013/4-83
2014/4-184
2014/4-188
2014/4-197
2014/4-169
2014/4-201
2014/5-380
2014/4-160
2010/4-31
2013/4-99
2014/4-197
2010/4-31
2013/4-141
2014/4-188
2013/4-101
2014/4-174
2014/4-163
2013/4-108
2014/4-178
2013/4-132
2014/4-178
2014/4-208
2014/4-163
2014/4-163
Statüsü
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2010/693
2013/3048
2009/1051
2013/925
2013/1681
2013/3039
2013/3069
2013/749
2013/3057
2013/942
2013/2999
2013/649
2013/1667
2013/3046
2013/973
2008/613
2013/3022
2014/4510
2014/4518
2013/2684
2010/723
2009/463
2014/4902
2009/1403
2014/5157
2010/1422
2009/873
2009/821
2009/476
2013/3024
2013/1869
2009/472
2013/3052
2013/3345
2009/476
2008/597
2014/4517
2009/458
2014/3824
2010/720
2014/4510
2014/4544
2009/676
2013/3061
2014/4706
2014/3930
2009/472
2013/3038
2013/1869
2009/778
2014/4544
2013/736
2011/182
2010/745
2008/597
2013/3041
2009/1400
2009/46
2013/2984
2013/2996
2013/1190
2014/3870
2014/4809
2014/3826
2013/3126
2009/873
2014/4506
TC Kimlik
No
934 14297943414
935 38954121250
936 54688593514
937 33131309384
938 48991175598
939 51475700650
940 46339885680
941 57391506444
942 23024653106
943 58891247868
944 58243477820
945 22673657930
946 63694297804
947 38636131898
948 63331314352
949 25477959446
950 60301407168
951 44911928794
952 36083214546
953 32273349036
954 55300574706
955 31595367650
956 16892862732
957 26075549480
958 63349308916
959 46324875672
960 66865191956
961 10266075254
962 72631009110
963 39659108034
964 12030029692
965 55552574288
966 62329350426
967 43966948672
968 47695828762
969 36359199454
970 54757594398
971 19034784770
972 42871996792
973 11958027148
974 42868996866
975 54673603396
976 53371646780
977 64462266602
978 27950493188
979 48307815118
980 34892257594
981 57418503272
982 72589000832
983 25802559938
984 16778857098
985 56206547016
986 41987012822
987 10434064776
988 45937881308
989 67237171330
990 72745003288
991 57286516404
992 24800587486
993 61408373608
994 15650898686
995 16607866932
996 43300977306
997 19505777898
998 32579327738
999 17555056734
1000 20891718792
Adı Soyadı
Adle ATEġ
ADLE BAYDĠLLĠ
adle buğu
ADLE ÇELĠK
ADLE GÜNDÜZ
ADLE KIRBOĞA
ADLE ÖLÇER
ADLE SAKINLI
Adle TOFAN
ADLE TUNCER
ADLE YETĠM
ADNAN ARUSOĞLU
ADNAN ASLAN
ADNAN BADILLI
ADNAN BAĞIġKONDU
ADNAN BAYLUĞ
ADNAN BELTĠR
ADNAN CANPOLAT
ADNAN ÇAKMAKLI
ADNAN DAKKALI
Adnan ELÇĠ
adnan erdem
ADNAN GÜLALAN
ADNAN ĠZOL
ADNAN KALKAN
ADNAN KARADAĞ
Adnan KARADAĞ
ADNAN KAYMAZ
ADNAN KEMÇĠ
ADNAN KILINÇ
ADNAN
ADNAN ġEFKATLI
Adnan ġĠMġEK
Adnan ġimĢek
adnan taplamacı
ADNAN YASLI
ADNAN YAZAR
ADNAN ZĠNCĠROĞLU
ADUL AKIL
Adul AKIL
ADUL AKIL
ADUL AZĠMOĞLU
Adul KARAKEÇĠLĠ
AFĠFE KORKMAZ
AĞAN KANDEMĠR
AHDULHAMĠT
AHMET ÇELĠK
AHMET NESĠP BEYRET
AHMET SAPAN
Ahmet Abdan
AHMET ACAR
Ahmet Acu
AHMET AÇAR
AHMET AÇAR
AHMET AÇAR
AHMET AÇAR
AHMET AÇIKGÖZOĞLU
AHMET AGRIÇ
AHMET AĞAÇ
AHMET AĞAÇ
AHMET AKALTUN
AHMET AKAR
AHMET AKAY
AHMET AKBALIK
AHMET AKBAġ
AHMET AKBAġ
AHMET AKBUĞA
İlçesi
K.köprü
K.köprü
Eyyübiye
Bozova
C.pınar
Haliliye
V.Ģehir
C.pınar
Harran
C.pınar
Haliliye
Bozova
Eyyübiye
K.köprü
Siverek
C.pınar
Hilvan
Siverek
Hilvan
Siverek
K.köprü
Haliliye
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
K.köprü
Hilvan
C.pınar
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Suruç
K.köprü
Harran
Eyyübiye
K.köprü
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Halfeti
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Hilvan
Eyyübiye
Haliliye
Harran
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Birecik
Birecik
Suruç
Siverek
K.köprü
C.pınar
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Suruç
Bozova
Halfeti
Halfeti
Köy
KALECĠK
BAġÖREN
ACKUYU
AVLAK
MURATLI
ULUHAN
KINALITEPE
MERKEZ
Damlasu
MURATLI
AYANLAR
KONUKSEVER
KARAALĠ
KÜLAFLI
KEÇĠBURCU
MURATLI
ÇĠMDELĠ
KARAKEÇĠ
ÇAKMAK
SABANCI
Tülmen
estağfirullah
KEÇĠKIRAN
KAVALIK
OVABEYLĠ
DALBAġI
CEMAL
ARINIK
ADANA
BÜYÜKKAZAN
TUNÇBĠLEK
TAġAĞIL
Küçükova
Tatburcu
sugeldi
KÖSEKÖY
BÜYÜKÖRDEK
ALTINLI
KARAKEÇĠ
AġAĞIKARAC
TURNA
ġEKERLĠ
KARAKEÇĠ
KAVAKLICA
KEÇĠKIRAN
KONAR
OLGUNLAR
KARABURÇ
KÜÇÜKDÜZLÜ
BÜYÜK
PARAPARA
SAĞLIK
DĠKTEPE
ILGAR
KURAL
CĠBĠNÖREN
EZGĠL
TAġAĞIL
KÜÇÜKTÜLME
MURATLI
YUKARIHAME
KEÇĠKIRAN
ZEYNEP
EKĠLĠ
AVLAK
FISTIKÖZÜ
KAVAKLICA
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
110
109
60
91
71
159
100
380
74
201
25
165
100
105
412
227
40
140
152
103
170
47
566
100
107
132
225
84
365
100
142
105
198,7
17
217
183
100
388
500
865
646
191
90
92
677
483
102
183
331
155
113
100
151
885
298
492
187,098
143
31
492
129
69
164
93,099
212
22
65
TDYB
Numarası
2013/3-129
2014/5-380
2013/4-99
2013/5-193
2014/4-166
2014/4-166
2013/4-98
2013/4-132
2010/4-31
2013/4-132
2013/4-98
2013/4-155
2014/4-160
2013/4-98
2013/4-104
2014/4-208
2013/4-89
2013/4-100
2014/4-160
2013/4-96
2010/4-31
2013/4-99
2013/4-100
2013/4-96
2013/4-108
2014/4-166
2010/4-31
2013/4-96
2013/4-132
2013/4-96
2013/4-98
2014/4-168
2014/5-334
2013/3-129
2013/4-99
2012/4-82
2014/4-188
2014/4-208
2014/4-178
2014/4-178
2014/4-178
2013/4-96
2014/4-178
2013/4-83
2013/4-102
2013/4-155
2013/4-108
2012/4-64
2013/4-108
2013/4-92
2013/4-88
2013/4-92
2013/4-129
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-201
2014/5-335
2014/4-168
2013/4-93
2013/4-132
2011/5-88
2013/4-108
2013/4-99
2012/4-76
2013/5-193
2014/4-188
2013/4-83
Statüsü
Zir. O.
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/5080
2009/778
2011/182
2008/364
2009/1059
2013/1094
2013/3035
2014/3827
2009/676
2014/4809
2013/3043
2013/649
2009/874
2013/3043
2014/3823
2013/3042
2013/3106
2008/615
2014/4510
2012/9
2013/736
2011/182
2014/4529
2009/458
2008/600
2013/1094
2013/3108
2013/1595
2014/4504
2009/1062
2008/371
2014/4976
2013/3110
2013/3011
2013/751
2013/3091
2013/2979
2013/3024
2014/3826
2014/3870
2014/4658
2014/4526
2014/3870
2014/4511
2013/3044
2013/649
2013/763
2014/5065
2013/763
2013/3067
2013/3036
2008/356
2014/4497
2014/5018
2014/4834
2012/13
2013/3048
2013/2456
2013/3094
2013/3084
2010/1422
2013/763
2013/751
2013/3022
2008/364
2013/1653
2014/4511
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
TC Kimlik
No
63916283660
64015280376
19763755508
12968979090
33488309334
69670103046
67381179732
58402478682
38791348766
62347338208
40594455466
36047214872
50818726692
71785021146
10887051088
50836726018
46135880230
64489278312
41015049240
54913595696
24038617450
56599529774
30365405028
24359606140
12662998328
16094884044
58318470220
67417173208
31604363062
20303748096
61591367682
45436905826
45304910242
49258772048
11574030584
51631699606
57667506338
49093778748
25730562550
12818989286
12551998156
12833988776
22574660046
29258445234
47233841956
44902919862
42071026350
19634875328
56122549194
27050514622
26918519090
28427464670
56326536174
27185510100
45682892598
26591527580
27209509318
26735537154
15740891702
22658658440
10767061626
52426673016
42098016662
25418573342
35237241704
51712696838
28769460866
Adı Soyadı
AHMET AKCAN
AHMET AKCAN
AHMET AKCAN
Ahmet AKDAĞ
AHMET AKDEMĠR
AHMET AKDOĞAN
Ahmet AKIL
Ahmet AKIL
AHMET AKIN
Ahmet AKKURT
AHMET AKKUġ
AHMET AKMEġE
Ahmet AKSOY
AHMET AKSOY
AHMET AKSOY
AHMET AKSOY
AHMET AKSOY
AHMET AKSU
AHMET AKġĠT
AHMET AKTAN
AHMET AKTAR
AHMET AKTAġ
AHMET AKYAVUZ
AHMET AKYÜZ
AHMET AL
AHMET ALAY
AHMET ALBAYRAK
AHMET ALDEMĠR
AHMET ALGU
AHMET ALĠġĠROĞLU
AHMET ALKAN
Ahmet Alkan
Ahmet Alkan
AHMET ALMAZ
AHMET ALPAK
AHMET ALPAK
AHMET ALPFĠDAN
AHMET ALTINTAġ
Ahmet Altun
AHMET ALTUNDAĞ
AHMET ALTUNDAĞ
AHMET ALTUNDAĞ
AHMET ALTUNOVA
AHMET ANLI
AHMET ARLAK
AHMET ARPA
AHMET ARSLAN
AHMET ARSLAN
AHMET ARSLAN
AHMET ARSLAN
AHMET ARSLAN
AHMET ARSLAN
AHMET ARSLAN
ahmet arslan
AHMET ARSLAN
AHMET ARSLAN
AHMET ARSLAN
AHMET ARSLAN
AHMET ARTIK
AHMET ARUSOĞLU
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
Ahmet Aslan
İlçesi
Bozova
Bozova
K.köprü
Akçakale
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Halfeti
Akçakale
C.pınar
Harran
Haliliye
Bozova
Bozova
Eyyübiye
Haliliye
Suruç
Harran
Siverek
Akçakale
Harran
Hilvan
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Siverek
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Bozova
Akçakale
Eyyübiye
Suruç
Halfeti
Haliliye
Harran
Harran
Harran
Birecik
Eyyübiye
Harran
Harran
K.köprü
Bozova
Harran
Harran
Harran
Birecik
Bozova
Harran
Halfeti
Bozova
Harran
Suruç
Harran
Bozova
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Harran
Eyyübiye
Haliliye
Köy
TOZLUCA
TOZLUCA
ÖVERLER
DORUMALĠ
GÜRAKAR
AZIKLI
KARAKEÇĠ
BAKIRCA
KARAOTLAK
ZENGĠNOVA
CEYLAN
ULUAĞAÇ
BEġAT
ĠKĠZKÖY
ZĠVANLI
BEġAT
KASIMKUYU
ÇANAKÇI
TANTANA
YÜCELEN
ONORTAK
SÜTLÜCE
GÖLCÜK
TEPEDĠBĠ
BEġAT
KEÇĠKIRAN
ÖRCÜNLÜ
DURUCA
BULDUM
AYRANCI
ULUCANLAR
Ambartepe
Ambartepe
KABACIK
BULUTLU
UĞURLU
YAZI
AĞIL
KARPUZLU
ESKĠ HARRAN
ARIN
ESKĠ HARRAN
ÖZVEREN
KAPKÖYÜ
toytepe
ÇOLPAN
GEÇĠT
KONUKSEVER
YENĠSU
MĠNARE
MĠNARE
DĠKTEPE
KIRMIZIPINAR
minare
ARĞIL
ĠNCĠRLĠ
MĠNARE
ÜÇPINAR
GÖKTAġ
KONUKSEVER
KURUCUK
HOROZ
MEHMETÇĠK
KURUCUK
MEYDANKAPI
MĠHRAPLĠ
ÇEKÇEK
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
32
193
140
232
93
159
449
658
65
58
119
215
164
90
114
75
125
146,531
67
117
245
104
125
617
83
94
53
109
86
472
62
195
236
46
69
37
119
47
156
184
75
196
146
66
59
68
50
358
123
254
74
177
97
72
76
26
88
84
78
71
57
312
291
106
62
163
53
TDYB
Numarası
2013/4-93
2013/4-89
2012/4-76
2014/4-163
2014/4-167
2014/4-168
2014/4-178
2014/4-178
2013/4-83
2014/4-163
2013/4-132
2013/4-108
2010/4-31
2013/5-192
2013/4-89
2014/4-160
2014/4-185
2014/5-335
2013/4-155
2014/4-168
2013/4-98
2013/4-88
2013/4-100
2013/4-98
2013/3-129
2014/4-185
2013/5-281
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-96
2012/4-82
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-155
2013/4-90
2007/1-66
2012/3-113
2013/4-83
2013/4-92
2013/4-88
2013/4-108
2013/4-88
2014/4-197
2013/4-99
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-181
2013/4-98
2012/4-82
2013/4-88
2013/4-88
2014/4-169
2013/4-93
2013/4-99
2013/4-83
2013/4-89
2013/4-108
2012/3-113
2013/4-108
2013/4-155
2013/4-108
2012/4-82
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-108
2014/4-160
2013/4-92
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/41
2013/745
2014/4518
2014/4506
2014/4902
2013/2456
2014/4542
2014/3870
2013/3013
2014/5100
2014/3827
2009/1372
2013/2726
2008/365
2013/3127
2013/3090
2009/1399
2013/3048
2014/4534
2013/2185
2008/374
2013/3075
2009/1391
2008/371
2013/3116
2014/4524
2013/733
2014/4525
2014/5100
2013/757
2013/3068
2013/2978
2013/2978
2013/188
2014/4794
2013/2969
2013/3066
2014/4517
2014/4509
2013/3001
2013/763
2013/3001
2013/3188
2011/182
2013/3041
2010/189
2013/3131
2008/371
2014/4531
2013/3001
2013/3001
2013/3038
2010/694
2011/182
2014/4517
2013/745
2013/763
2013/3057
2013/1190
2013/188
2013/1190
2013/3068
2013/385
2014/5227
2009/1056
2013/3090
2013/1875
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
TC Kimlik
No
35822219866
14864918326
59851425302
25538569362
10620067642
41945030332
53104643680
11616043282
64534269548
71467028982
14099950030
67657157082
71791019274
70108075378
67000194580
67498170462
60979381104
13940955354
42646990932
31214375950
13166978472
13151978982
36575196350
19634765124
50788726722
51985686840
19370771410
30719402130
55294582886
51559707346
16787866302
27683494216
27338503898
43357983428
13520963212
23249644194
62398336482
62422335658
67966162890
47722217934
49207570442
63865290740
24728595372
38534135226
43927955510
49000797084
54580609344
66079217244
72247011644
72298009928
58633461972
44791937206
69301106354
69484100248
39707107026
18281805788
58024486164
29786419400
44230936944
13556962074
24932588528
15557902172
41687030188
62059346836
50638730596
65896220086
64396270614
Adı Soyadı
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
AHMET ASLAN
AHMET ASLANLI
AHMET ATAġ
AHMET ATAġ
AHMET ATAġ
AHMET ATAġ
AHMET ATAġ
AHMET ATAġOĞLU
AHMET ATAY
AHMET ATÇI
Ahmet ATEġ
AHMET ATEġ
Ahmet ATLI
AHMET ATLIHAN
AHMET ATLIHAN
AHMET ATSIZ
AHMET AVCI
Ahmet Avcı
Ahmet Avcı
AHMET AVCI
AHMET AVUL
AHMET AYATA
AHMET AYATA
AHMET AYAZ
AHMET AYBAKAN
AHMET AYBEK
AHMET AYÇĠÇEK
Ahmet AYDIN
AHMET AYDOĞDU
AHMET AYĞAT
Ahmet AYĞAT
AHMET AYKUT
AHMET AZGIN
AHMET AZTEKĠN
AHMET BABACAN
AHMET BADILLI
AHMET BADILLI
ahmet bağ
AHMET BAĞĠ
AHMET BAĞLAN
AHMET BAKAY
AHMET BAKAY
AHMET BAKAY
AHMET BALIKÇI
AHMET BARIġ
Ahmet BARIġHAN
Ahmet BARIġHAN
AHMET BARUT
AHMET BAġAK
Ahmet BaĢıbeyaz
AHMET BATMAN
AHMET BAYALTUN
Ahmet BAYAR
AHMET BAYDILLI
AHMET BAYDILLI
AHMET BAYDILLI
AHMET BAYDĠLEK
AHMET BAYGELDĠ
AHMET BAYMAS
AHMET BAYRAK
İlçesi
Bozova
Bozova
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Suruç
Bozova
C.pınar
Akçakale
Akçakale
Haliliye
Birecik
Birecik
Birecik
Suruç
Eyyübiye
Bozova
K.köprü
Birecik
Harran
Hilvan
Hilvan
Halfeti
K.köprü
K.köprü
K.köprü
Hilvan
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Halfeti
Suruç
Bozova
Haliliye
Harran
Harran
Suruç
C.pınar
C.pınar
K.köprü
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
V.Ģehir
Suruç
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Seçiniz..
Akçakale
Akçakale
V.Ģehir
Halfeti
Haliliye
Birecik
Eyyübiye
Bozova
K.köprü
K.köprü
Haliliye
Halfeti
K.köprü
Eyyübiye
Hilvan
Köy
ĠKĠZ
DUTLUK
HALĠME
ambartepe
kurucuk
ÜVECĠK
BÜYÜKHAN
MERKEZ
BÜYÜKTOKAÇ
PEKMEZLĠ
KALECĠK
YAYLACIK
ASLANLI
ASLANLI
AġAĞIOYLUM
YARDIMCI
BAĞLICA
KALECĠK
KARABABA
ÖNCÜLER
GÜLALDI
HAYRAT
SÜTVEREN
YAYLACIK
Korukezen
Korukezen
KIRBAġI
KARADĠBEK
TAġAĞIL
TAġAĞIL
SÖYLEMEZ
TAġAĞIL
ARĞAÇ
ÇOMAK
ġanlıavĢar
ULUBAĞ
ÇEPKENLĠ
BALKIR
OYMAKLI
MURATLI
MURATLI
BĠZĠRCĠ
KEÇĠBURCU
YUKARIAĞVĠR
Çukurdoruç
KINALITEPE
ORTABOSTAN
KALKAN
YAġARKÖY
YAġAR
ĠMAMBAKIR
ELGÜN
AKDĠKEN
AKDĠKEN
YEġĠLALIÇ
ÇEKEM
DAĞETEĞĠ
BağlarbaĢı
ALTIKONAK
ġanlıavĢar
HAMURKESEN
HAMURKESEN
BÜYÜKSALKI
SAYLAKKAYA
BAHÇELĠ
AKDĠLEK
YUVACALI
İşletme
Tipi
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
B.BaĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
575
28
1022
83
301
75
58
550
165
75
574
20
83
295
135
213
70
181
34
143
580
190
125
34
34
63
451
151
344
58
270
156
68
95
86
162
169
149
425
211
156
150
190
227
84
494
158
172
72
68
50
164
131
76
111
78
99
78
96
111
108
81
21
45
218
51
106
TDYB
Numarası
2014/4-178
2013/4-90
2013/4-93
2013/4-101
2013/4-101
2011/5-88
2014/4-181
2013/4-132
2013/4-90
2013/4-90
2013/3-129
2014/4-201
2014/4-169
2014/4-169
2012/3-113
2013/4-108
2013/4-93
2010/4-31
2014/4-197
2010/4-31
2013/4-89
2014/4-160
2014/4-188
2013/3-129
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-90
2013/4-155
2014/4-168
2014/4-168
2014/4-167
2014/4-168
2013/4-83
2012/3-113
2013/5-310
2013/4-108
2013/4-141
2014/4-163
2013/5-266
2013/4-132
2014/4-166
2014/4-188
2014/4-178
2014/4-160
2013/4-99
2013/4-155
2012/3-113
2014/1-364
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-141
2014/4-168
2014/4-163
2014/4-163
2013/4-98
2014/4-188
2013/4-92
2014/4-197
2012/4-82
2013/5-310
2014/4-185
2014/4-185
2014/4-185
2013/4-83
2012/4-82
2014/4-185
2013/4-100
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2010/720
2009/1393
2009/30
2013/3052
2013/3052
2010/1422
2013/3131
2014/4504
2014/4991
2009/1054
2013/741
2013/1869
2013/3109
2013/3109
2014/4532
2009/1056
2010/693
2008/360
2010/745
2009/676
2013/3127
2014/4544
2013/2968
2013/1535
2013/3029
2013/3029
2013/3118
2013/973
2014/4976
2014/4976
2014/5030
2014/4976
2013/3145
2014/4546
2013/1899
2013/1190
2013/762
2014/4506
2013/2990
2014/4872
2009/1059
2014/4540
2014/3870
2014/4495
2011/182
2013/1565
2013/3113
2009/1471
2013/385
2013/385
2013/1919
2013/2971
2014/5100
2014/5100
2014/5001
2009/1400
2013/3067
2009/472
2013/3068
2013/1899
2009/446
2009/446
2009/1399
2013/2980
2013/385
2008/363
2013/877
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
TC Kimlik
No
62251353366
53335648164
64198277262
63451297276
60715392586
37298176902
36164214748
29846435326
53353642168
68347147482
59797423196
36644204504
40727058878
41369040962
23165645046
23060648548
29897417760
26834519884
27233506536
29489431358
66016215906
51757700248
34865249168
11796023234
38384146502
38156154148
21377707408
20321735238
58720462172
32105342112
24962580400
17768833160
19313782060
17831831024
17252233476
17252233476
22337675218
72229013062
54805585774
16763859724
32417335772
39590106328
39884090630
71647024124
37202179494
65635237412
43093974964
40445069170
52372679742
35456244036
68011152644
14225955946
12956985454
11442035932
57313506088
59599438978
49351783224
59851421410
44005952414
36038218124
17378840312
57853501970
58111479444
56944513298
61888367692
13280974688
30631787612
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
AHMET BAYRAKTAR
Suruç
KÖSEVELĠ
Bağ.Bahçe
AHMET BAYSAL
Siverek
TAġAĞIL
T.Kuru
AHMET BAYSAL
Hilvan
KEPĠRHĠSAR
T.Kuru
AHMET BEDEVĠ ERDAL Birecik
AYRAN
Bağ.Bahçe
AHMET BEGEÇ
Harran
SAVACIK
T.Sulu
AHMET BEġALTI
K.köprü GEÇĠT
T.Kuru
AHMET BEġALTI
K.köprü SARIM
Bağ.Bahçe
AHMET BEYAZKAYA
V.Ģehir
KARAKUZU
K.baĢ
AHMET BEYAZKUġ
Eyyübiye MUTLUCA
T.Sulu
AHMET BĠLGĠÇ
Siverek
KAMIġLI
K.baĢ
AHMET BĠLĠK
Harran
KÜPLÜCE
T.Sulu
AHMET BĠLĠK
Haliliye
ÜÇKUYU
T.Sulu
AHMET BĠLTEKĠN
Harran
ĠMAMBAKIR
T.Sulu
Ahmet Birdan
Haliliye
DALBAġI
T.Sulu
AHMET BĠRĠNCĠ
Hilvan
ARINIK
T.Sulu
AHMET BĠRĠNCĠ
Hilvan
ARINIK
T.Sulu
AHMET BĠRLĠK
Bozova
ZĠVANLI
Bağ.Bahçe
AHMET BĠRLĠK
Bozova
ZĠVANLI
Bağ.Bahçe
AHMET BĠRLĠK
Bozova
ZĠVANLI
Bağ.Bahçe
AHMET BĠRLĠK
Bozova
ZĠVANLI
Bağ.Bahçe
AHMET BĠTER
Harran
HARRAN
T.Sulu
AHMET BĠTER
Siverek
SALUR
T.Kuru
AHMET BĠZGĠN
Akçakale MEMER
T.Sulu
AHMET BOĞA
Harran
HARRAN
T.Sulu
AHMET BOZKOYUN
Siverek
TAġLI
T.Sulu
AHMET BOZKOYUN
Siverek
TAġLI
T.Sulu
Ahmet Bozkurt
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
AHMET BOZKURT
Birecik
YUVACIK
Bağ.Bahçe
AHMET BOZKURTLI
Harran
DAMLASU
T.Sulu
AHMET BOZOĞLAN
Birecik
BağlarbaĢı
Bağ.Bahçe
AHMET BOZTEKE
Seçiniz..
T.Kuru
AHMET BUCAK
Siverek
GÖZCEK
T.Sulu AHMET BUCAK
Hilvan
KUSKUNLU
Bağ.Bahçe
AHMET BUCAK
Siverek
TAġIKARA
T.Kuru
AHMET BUDAK
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
AHMET BUDAK
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
AHMET BULDAK
Eyyübiye KARAALĠ
T.Kuru
Ahmet Bulut
Haliliye
Uluköy
T.Sulu
AHMET BULUT
Birecik
HAYDARAHM T.Kuru
AHMET BURAK AÇAR Siverek
ALTINAHIR
T.Sulu
AHMET BÜNÜL
Eyyübiye AKÖREN
T.Sulu
AHMET CAFER
Siverek
TAġLI
T.Sulu
ahmet can
Harran
ÇĠÇEK
T.Sulu
AHMET CAN
Birecik
DĠKTEPE
Bağ.Bahçe
AHMET CAN
Haliliye
CÜLMEN
Bağ.Bahçe
AHMET CANBEKLER
Siverek
ÇAYLARBAġI T.Sulu
AHMET CEBE
Akçakale KARATEPE
T.Sulu
AHMET CELAL
Hilvan
UĞRA
T.Sulu
AHMET CEMĠL GÖNGEN Siverek
ÇAĞDAġ
T.Sulu
AHMET CEMĠL TEMELLĠ Siverek
KARAKEÇĠ
T.Kuru
AHMET CEVHERĠ
K.köprü ĠLHAN
T.Kuru
AHMET CEYLANDAĞ
V.Ģehir
AYAKLI
T.Sulu
AHMET CUDA
Hilvan
KAVALIK
Bağ.Bahçe
AHMET CULAZ
Hilvan
KAVALIK
T.Kuru
AHMET ÇAĞATAY
Harran
ARSLANKUYU T.Sulu
AHMET ÇAKAL
Siverek
DÖNEMEÇ
T.Kuru
AHMET ÇAKICI
Haliliye
MAMUCA
T.Sulu
ahmet çakır
Harran
koyunluca
T.Sulu
AHMET ÇAKMAK
K.köprü YUKARIKOġM Bağ.Bahçe
AHMET ÇALI
Haliliye
ÖRENCĠK
Bağ.Bahçe
AHMET ÇALIġKAN
K.köprü hamurkesen
Bağ.Bahçe
AHMET ÇALIġKAN
V.Ģehir
AKÇATAġ
T.Sulu
ahmet çalkan
Akçakale zenginova
T.Sulu
AHMET ÇAMDĠREG
Akçakale BÜYÜKTAġ
T.Sulu
AHMET ÇAPRAK
Seçiniz.. KINALITEPE
T.Sulu
AHMET ÇAY
Hilvan
KAVALIK
T.Kuru
AHMET ÇEÇAN
C.pınar
ALTINKÖY
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
17
129
145
102
58
108
200
618
66
161
165
242
115
60
50
50
144
49
121
97
60
253
116
275
372
99
118
38
82
24
179
416
10
215
255
280
118
82
265
688
75
133
166
95
87
982
65
90
518
469
595
76
58
176
115
118
312
256
53
64
68
569
179
63
173
107
250
TDYB
Numarası
2013/5-267
2013/4-89
2014/4-160
2014/4-201
2013/4-141
2014/4-181
2013/4-129
2013/5-211
2012/4-82
2013/4-104
2013/4-141
2012/4-64
2013/4-141
2013/4-92
2014/4-184
2014/4-184
2013/5-281
2013/5-192
2013/5-192
2013/5-192
2013/4-141
2014/4-174
2014/4-208
2013/4-88
2014/4-160
2014/4-160
2013/4-92
2014/4-197
2013/4-141
2014/4-197
2014/4-169
2014/4-168
2013/4-90
2014/4-174
2014/4-208
2013/4-132
2013/4-155
2013/3-129
2014/4-169
2013/4-96
2013/4-93
2013/4-102
2013/4-141
2014/4-169
2014/4-185
2013/4-96
2013/4-88
2014/5-327
2013/4-100
2013/4-89
2014/5-380
2013/4-93
2014/4-160
2014/4-160
2013/4-141
2013/5-208
2013/4-108
2014/4-163
2013/4-93
2013/4-89
2013/4-101
2014/4-188
2014/4-163
2013/4-90
2014/4-168
2014/4-160
2013/4-132
Statüsü
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3014
2013/3127
2014/4544
2012/13
2013/3107
2013/3101
2013/3115
2013/755
2014/5227
2009/816
2013/3041
2014/5065
2013/1919
2013/3016
2013/3125
2013/3125
2013/733
2008/365
2008/365
2008/365
2013/3004
2013/2984
2013/760
2013/3075
2009/874
2014/4495
2014/4509
2013/2445
2013/3099
2009/472
2014/5018
2013/2684
2009/1393
2013/1091
2013/3042
2014/4872
2013/973
2013/3027
2014/5018
2012/9
2013/2988
2013/3044
2013/2965
2013/84
2009/1399
2013/1595
2009/56
2013/2999
2013/3069
2013/3127
2009/778
2010/694
2014/4510
2014/4544
2013/3041
2013/456
2008/600
2009/873
2009/872
2009/1055
2009/1377
2013/2979
2013/2996
2014/4522
2013/2971
2014/4544
2010/472
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
TC Kimlik
No
34394273634
23633623514
24707596314
24911589560
10260082852
56446530878
32000348684
32366336462
12243020486
32801327208
15473902720
12431998030
32591332772
67501170670
39605105414
45697897106
47377851002
46417881436
32735328654
43141978524
72274007436
42706993088
64027285734
54709588680
37907157032
48133815610
35894223938
33089317486
63832292678
43159980908
28307470708
19166781166
22394678900
23948621724
59662431196
42652994832
21188714282
21524702980
64741261304
45826892958
47530845848
37037185554
39830091902
57298510490
59323442080
36281211026
23608003440
16439882124
33022378222
19232779516
67489170518
11307042952
19397769988
39142503940
59551430552
48775790580
18176811160
37747550468
23960619310
56257550836
29747422692
22457671442
16847849726
62143348876
60841391934
64354268738
69358108516
Adı Soyadı
AHMET ÇELĠK
AHMET ÇELĠK
AHMET ÇELĠK
AHMET ÇELĠK
AHMET ÇELĠK
AHMET ÇELĠK
AHMET ÇELĠK
AHMET ÇELĠK
AHMET ÇELĠKTEN
AHMET ÇELLĠK
AHMET ÇELLĠK
AHMET ÇETĠN
AHMET ÇETĠN KAPAKLI
AHMET ÇETĠNDAĞ
AHMET ÇETĠNER
AHMET ÇETĠNKAYA
AHMET ÇINAR
AHMET ÇINAR
Ahmet Çiçek
AHMET ÇĠÇEK
AHMET ÇĠÇEK
AHMET ÇĠÇEK
AHMET ÇĠÇEK
AHMET ÇĠÇEK
AHMET ÇĠFTÇĠ
Ahmet Çiftçi
AHMET ÇĠFTÇĠ
AHMET ÇĠFTÇĠ
AHMET ÇĠFTÇĠ
Ahmet Çiftçi
AHMET ÇĠFTÇĠ
Ahmet Çiftçi
AHMET ÇĠFTÇĠ
Ahmet Çiftçi
Ahmet Çiftçi
AHMET ÇĠFTÇĠ
ahmet çiftçi
AHMET ÇĠFTÇĠ
AHMET ÇĠFTÇĠ
AHMET ÇĠFTÇĠ
AHMET ÇĠFTÇĠ
AHMET ÇĠFTÇĠ
Ahmet Çoban
AHMET ÇOBAN
AHMET ÇOBAN
AHMET ÇOBAN
AHMET ÇOBANOĞLU
AHMET DADAġ
AHMET DAĞ
AHMET DAĞ
AHMET DAĞ
AHMET DAĞLI
Ahmet DAĞTEKĠN
AHMET DAĞTEKĠN
AHMET DAMAR
AHMET DAMAR
AHMET DARACI
AHMET DAġÇI
ahmet debeĢ
AHMET DELEN
AHMET DEMEZ
Ahmet Demir
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠR
Ahmet Demir
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠR
İlçesi
Haliliye
Akçakale
Haliliye
Haliliye
Siverek
Birecik
Halfeti
Halfeti
Suruç
Eyyübiye
K.köprü
Birecik
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Eyyübiye
V.Ģehir
Suruç
Haliliye
Harran
Harran
Harran
Eyyübiye
Birecik
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
K.köprü
Bozova
Haliliye
Siverek
Haliliye
Haliliye
Harran
Harran
Eyyübiye
Harran
Eyyübiye
V.Ģehir
Haliliye
K.köprü
Harran
Harran
Haliliye
Halfeti
V.Ģehir
Siverek
Akçakale
Haliliye
Haliliye
Harran
C.pınar
Halfeti
Eyyübiye
Siverek
C.pınar
Haliliye
Siverek
Bozova
Haliliye
Akçakale
K.köprü
Haliliye
Bozova
Eyyübiye
Köy
GÜMÜġTAġ
DONANDI
KEREMLĠ
KEREMLĠ
ÇAĞDAġ
Akarçay
GÜRKUYU
GÜRKUYU
YATIRTEPE
kab
AġIK
GÜZELYURT
KARAKEÇĠ
ULUCANLAR
GÖZELEK
AMBARTEPE
KINALITEPE
ZEYREK
ÇANAKÇI
ÇĠÇEK
SAĠDE
ÇĠÇEK
AKÖREN
AYRAN
OLGUNLAR
ANAZ
BAKIġLAR
BAKIġLAR
AÇMALI
Esemkulu
ZĠVANLI
ÇANAKÇI
BÜYÜKKAZAN
TEPEDĠBĠ
BALLICA
TÜRKOĞLU
keçikıran
KARAALĠ
ĢuaypĢehir
BAKIRTAġ
Beğrük
YEDĠKUYU
Esemkulu
CEYLANGÖZÜ
DAMLASU
OLGUNLAR
ÇEKEM
YAZ GÜNEġĠ
TAġLI
DORUMALĠ
KARATEPE
GÜÇLÜKÖYÜ
Dayanıklı
MURATLI
YEġĠLÖZEN
GÜNBALI
TAġAĞIL
GÜMÜġ
Büyükhan
ġEKERLĠ
TÜRKMENÖRE
KARPUZLU
PEKMEZLĠ
YUKARIKOġM
GÜÇLÜ
GERDEK
ÖZLÜ
İşletme
Tipi
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
118
154
142
138
426
77
39
18
109
144
460
116
541
63
366
95
70
10
188
104
98
82
590
81
79
144
126
209
98
31
60
186
100
81
287
98
81
204
58
69
328
383
45
256
122
82
57
50
100
334
148
305
83
158
56
78
170
187
111
213
110
81
96
115
158
499
98
TDYB
Numarası
2014/4-168
2013/4-88
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-104
2014/4-201
2014/4-197
2014/4-188
2012/3-113
2013/4-101
2013/4-93
2014/4-169
2014/4-178
2013/4-108
2013/4-96
2012/4-82
2013/4-98
2014/4-184
2013/4-92
2013/4-129
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-160
2014/4-169
2014/4-160
2013/4-92
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-98
2013/3-129
2013/4-89
2013/4-92
2013/4-96
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-141
2013/4-99
2014/4-160
2013/4-101
2013/3-129
2014/4-201
2014/4-168
2013/3-129
2013/4-129
2014/4-163
2013/3-129
2013/4-83
2014/4-184
2013/4-96
2014/4-163
2013/4-108
2013/4-83
2013/4-108
2013/4-132
2013/4-83
2012/4-82
2014/4-168
2013/4-132
2013/3-129
2014/4-167
2013/4-89
2013/4-92
2013/4-90
2013/4-93
2013/4-92
2014/4-178
2012/4-82
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4965
2009/56
2013/3068
2013/3068
2013/1667
2010/1430
2010/745
2013/1653
2013/3057
2009/46
2013/2988
2013/870
2014/3870
2013/763
2013/1595
2014/5227
2013/3035
2014/4706
2014/4916
2013/3115
2013/762
2013/3041
2009/874
2014/5071
2009/874
2008/356
2013/3027
2013/3027
2014/5146
2013/3029
2013/745
2014/4509
2009/1062
2013/1875
2013/1875
2013/1919
2013/3070
2014/4495
2009/67
2014/5080
2010/1430
2014/4965
2013/3029
2013/3055
2010/1890
2013/3027
2012/310
2014/4582
2009/1062
2014/4506
2009/1372
2012/883
2009/1372
2014/4537
2014/4511
2014/4525
2014/4976
2014/3827
2013/2978
2014/4902
2013/745
2014/4916
2009/1054
2009/872
2013/1875
2010/720
2014/4525
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
TC Kimlik
No
16988862288
15938882666
53854625424
18245811886
58843458342
39596100092
30326400390
12528002954
16028879696
11949022008
40106083798
11232046032
56329542714
24149003722
71989014548
32006353552
49054784764
62428347488
17027860944
57880491282
11148048816
58441471958
71257044246
70582066756
20192746944
58768460970
44941921802
59368440874
23435644236
71629042450
37577163784
50575734084
22091684068
46414883020
53644632182
53335642438
38615129274
55657558770
17411830904
11076051438
48934781442
50737728302
68881124222
50209745912
10458071354
31454366800
42706997284
53158658494
65074247218
42667997842
41963017810
72340001276
72322001850
22199685394
66847192148
63262307638
63328305448
50725722954
63718292402
48226812328
34283277040
14951920584
40049081578
31454367036
18971798246
69316103560
24269608388
Adı Soyadı
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠR
Ahmet Demir
Ahmet Demir
Ahmet Demir
Ahmet Demir
AHMET DEMĠR
Ahmet DEMĠR
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠR
ahmet demir
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠR
AHMET DEMĠRAĞI
Ahmet DEMĠREL
AHMET DEMĠREL
Ahmet Demirkan
Ahmet Demirkan
Ahmet Demirkaya
AHMET DEMĠRKIR
Ahmet Demirler
Ahmet Demirol
AHMET DEMĠRTAġ
AHMET DEMĠRTAġ
AHMET DENĠZ
AHMET DĞAN
AHMET DIġ
AHMET DĠKEN
AHMET DĠKME
AHMET DĠKME
AHMET DĠNAR
Ahmet DĠNÇOĞLU
AHMET DĠNLER
AHMET DĠREK
AHMET DĠRĠER
Ahmet DOĞAN
Ahmet Doğan
Ahmet Doğan
AHMET DOĞAN
AHMET DOĞAN
Ahmet Doğan
AHMET DOĞAN
AHMET DOĞANTĠMÜR
Ahmet DOLAP
AHMET DÖNDER
AHMET DURAP
AHMET DURAP
AHMET DURBĠN
AHMET DURDU
AHMET DURMAN
AHMET DURMAN
AHMET DURMAZ
AHMET DURURUL
Ahmet Duz
Ahmet Düger
AHMET DÜġMEZ
AHMET EFE
AHMET EKĠNCĠ
AHMET EKĠNCĠ
AHMET ELÇĠ
AHMET ELDEN
İlçesi
Suruç
Bozova
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Akçakale
Eyyübiye
Bozova
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
C.pınar
Birecik
Eyyübiye
Eyyübiye
Suruç
Suruç
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
C.pınar
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Siverek
Siverek
Harran
Haliliye
Haliliye
V.Ģehir
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Bozova
Akçakale
Akçakale
Birecik
K.köprü
K.köprü
K.köprü
Eyyübiye
Halfeti
K.köprü
V.Ģehir
Harran
Haliliye
Harran
Birecik
Birecik
Siverek
Akçakale
Harran
Harran
Bozova
Harran
Haliliye
Haliliye
Akçakale
Harran
Halfeti
V.Ģehir
Bozova
Hilvan
Köy
HARMANALA
BULANCAK
SAĞLIK
ULUHAN
HINGILAVĠ
ĠNCĠRLĠ
YUKARIBEYD
UMUROBA
BULANCAK
AKBER.DERES
güzeller
YAĞMURLU
ALTINTEPELĠ
MURATLI
BAĞLARBAġI
VERGĠLĠ
ĠNCĠ
KÖSEVELĠ
YANALOBA
SAĞLIK
BÜYÜKDÜZLÜ
ÇANAKÇI
GÜMÜġSU
ġeyhçoban
ULUHAN
MUTLUCA
ĠKĠAĞIZ
NALÇIKAN
BÜYÜKKAZAN
BÜYÜKKOZAN
DAMLASU
YAZILIKAVAK
KÜÇÜKSENEM
AkçataĢ
ORTAHAMEDA
ORTAHAMEDA
BÜYÜKTÜRBE
KARGILI
YUKARIÇĠNPO
PEKMEZLĠ
HAYDARAHM
Böyüksalkım
Kızılburç
Büyüksalkım
KISAS
GÜRKUYU
YIĞINAK
AYAKLI
SAVACIK
Keçili
SAĠDE
DIġLIK
DIġLIK
AġAĞIALINCA
BÜYÜKTOKAÇ
SAĠDE
ġUAYĠPġEHRĠ
BÜYÜKHAN
SAĠDE
ĠKĠAĞIZ
TEPEDĠBĠ
MERMER
BUĞDAYTEPE
büyük göklü
ALAKONAK
KEPĠRCE
GELENEK
İşletme
Tipi
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
122
106
121
57
146
202
147
165
218
65
94
629
416
320
142
143
64
50
127
118
156
196
72
127
77
104
75
360
519
371
138
213
260
210
229
121
258
21
50
55
100
80
76
49
89
22
263
50
58
766
76
211
353
116
82
125
148
47
69
103
92
130
83
37
474
24
62
TDYB
Numarası
2013/4-89
2014/4-178
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2014/4-208
2010/4-31
2013/5-193
2014/1-364
2013/4-99
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-132
2014/4-169
2013/4-101
2013/4-101
2012/3-113
2012/3-113
2012/4-82
2014/4-163
2013/3-129
2013/4-92
2013/3-129
2013/4-92
2013/4-98
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-98
2013/4-100
2013/4-108
2014/4-185
2013/4-93
2014/4-201
2013/4-108
2011/5-88
2013/4-108
2010/4-31
2013/4-98
2013/4-90
2014/4-169
2010/4-31
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-155
2014/4-188
2013/3-129
2014/4-184
2014/4-185
2013/4-99
2013/4-141
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-167
2013/4-90
2013/4-141
2013/4-141
2012/4-76
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-90
2013/4-88
2013/4-101
2014/4-167
2013/4-88
2013/4-89
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4543
2013/3015
2008/356
2013/3009
2013/3009
2013/3067
2013/3126
2013/2726
2008/364
2009/1471
2013/3070
2009/30
2009/30
2014/4872
2013/2114
2013/749
2014/4514
2013/3017
2013/3138
2013/3068
2010/1890
2013/2978
2013/3067
2013/3116
2013/3067
2013/3379
2008/356
2014/4509
2013/3043
2013/431
2013/763
2008/363
2013/3132
2010/1430
2008/600
2010/1422
2013/1190
2013/610
2013/3379
2009/1054
2013/870
2009/455
2013/3011
2013/3029
2014/4534
2013/1653
2013/741
2014/4668
2008/363
2009/357
2013/762
2014/5018
2014/5018
2013/3039
2009/1054
2013/762
2013/762
2014/4518
2013/762
2008/356
2013/1875
2014/4991
2013/3036
2009/1377
2013/2202
2013/3141
2009/1403
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
TC Kimlik
No
58510477850
35426234616
13520979466
28451466848
56323537846
66502199772
66187210304
43675956746
43279969920
21668689062
68245136342
39755092022
65215242614
11175044058
42910988146
36524199784
12477013308
51100715752
59197452338
21131721312
58183486104
38036143446
46525879882
40457071536
26771526792
39596098504
14612931850
65458237538
65842224700
50716737264
30526791182
48598808684
71671025166
48250811212
60259403762
44104958218
30212412926
67564165156
20525740724
58147487284
31631360980
68935127438
58483476072
58534474910
31868357944
21770702512
21782702166
51145103842
14759923572
59293451884
16343880452
64045290864
65725234802
26591541586
48880795784
58987450882
34430282668
59296449154
51877696278
24560607066
57847491072
23147647464
41663041948
40358071222
57040515254
62566330854
42203012510
Adı Soyadı
AHMET ENĠġTEKĠN
AHMET ERDAL
AHMET ERDEM
AHMET ERDOĞAN
AHMET EREN
AHMET ERGĠN
AHMET ERGÜL
AHMET ERGÜN
AHMET ERGÜN
AHMET ERKULTEKĠN
AHMET EROĞLU
AHMET EROĞLU
AHMET EROL
AHMET EROL
AHMET ERSAVAġ
AHMET ERSOY
AHMET ERTEN
AHMET ESAT BEYAZ
AHMET ESĠRTGEN
AHMET EYĠM
AHMET EYĠM
AHMET EYĠN
AHMET EYLEK
AHMET EYYÜPOĞLU
AHMET FARUK BALAK
Ahmet Faruk Behram
AHMET FATĠH ĠÇTEN
AHMET FELHAN
AHMET FELHAN
AHMET FEVZĠ ÖCALAN
AHMET FIRAT
AHMET FIRAT
AHMET FURAT
AHMET GARĠP
AHMET GAZĠ BALTA
Ahmet GEÇGEL
Ahmet Gelegen
AHMET GELEZ
AHMET GELGÖR
AHMET GENGEÇ
AHMET GERÇEK
AHMET GEYĠK
AHMET GEYĠK
AHMET GEZ
AHMET GÖBEK
AHMET GÖÇER
AHMET GÖÇER
AHMET GÖKDEMĠR
AHMET GÖKLÜ
AHMET GÖRGÜN
AHMET GÖRKEM
AHMET GÖYMEN
AHMET GÖZEK
AHMET GÜÇLÜ
AHMET GÜÇLÜ
AHMET GÜL
AHMET GÜLBAHAR
AHMET GÜLBEDEN
AHMET GÜLCAN
AHMET GÜLĠCE
AHMET GÜLLÜ
AHMET GÜLLÜ
AHMET GÜN
Ahmet GÜN
AHMET GÜNDOĞAN
Ahmet GÜNDOĞDU
AHMET GÜNEġ
İlçesi
Suruç
Halfeti
V.Ģehir
Halfeti
Halfeti
Harran
Harran
Birecik
Birecik
Akçakale
Akçakale
Hilvan
Harran
Harran
Eyyübiye
Hilvan
Suruç
Eyyübiye
Siverek
Seçiniz..
Siverek
Akçakale
V.Ģehir
Eyyübiye
K.köprü
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Suruç
C.pınar
Suruç
Bozova
Haliliye
Birecik
Suruç
Haliliye
Hilvan
Siverek
Siverek
Halfeti
Siverek
Siverek
Siverek
K.köprü
Suruç
Suruç
C.pınar
Halfeti
Suruç
C.pınar
Siverek
Siverek
Suruç
Hilvan
Hilvan
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
K.köprü
Harran
V.Ģehir
Harran
Harran
Harran
K.köprü
Köy
KARAHÖYÜK
SÜTVEREN
AYAKLI
AġAĞIGÖKLÜ
DURAK
YAYVANDOR
BĠNEKLĠ
KURAL
KURAL
MUTLUKAYA
KORUKLU
KAMIġ
MERKEZ
SAĠDE
KARAALĠ
KARACURUN
HARMANALA
MAMUCA
DÖNEMEÇ
DÖNEMEÇ
ERKONAĞI
PEKMEZLĠ
YABAN
KÖSECĠK
SAVAġ
GÜLVEREN
kab
YENĠKÖY
YENĠKÖY
KIRMĠT
MURATLI
YEĞEN
SIĞIRCIK
GÜRPINAR
GÖKTEPE
Küçük Köprü
YARIMSU
MALÖREN
GERÇEK
ġEKERLĠ
gürkuyu
CĠNHĠSAR
CĠNHĠSAR
TAġLI
YUKARIGÖBE
KIRMĠT
KIRMĠT
MURATLI
YUKARI
KÖSEVELĠ
EVRENPAġA
KAMIġLI
KAMIġLI
BÜYÜKSERGE
ASLANLI
ÇĠMDELĠ
ESKĠKALE
KARAKOYUN
ÇAĞDAġ
GÜLĠCE
AYANLAR
AKLAR
YABAN
CEPKENLĠ
KIRMITLI
OĞULCUK
DEMĠRCĠK
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
161
102
50
80
47
111
61
214
123
129
116
361
86
125
99
15
15
210
164
121
523
104
174
165
573
255
107
272
294
146,599
285
133
165
122
438
60,899
345
223
249
103
15
211
100
100
136
24
21,568
379
72
304
731
154
110
83
50
107
383
182
540
150
41
105
205
359
352
66
84
TDYB
Numarası
2012/3-113
2014/4-188
2014/4-184
2013/4-101
2014/4-201
2013/4-141
2013/4-129
2014/4-169
2014/4-169
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-100
2013/4-141
2013/4-155
2014/4-185
2013/4-88
2013/4-129
2014/4-185
2014/4-168
2014/4-168
2012/4-64
2013/4-90
2014/4-168
2013/3-129
2012/4-82
2013/4-92
2013/4-101
2014/4-166
2013/4-99
2012/4-76
2013/4-132
2014/4-181
2013/4-155
2012/4-76
2014/4-169
2014/5-334
2013/4-92
2013/4-89
2013/4-96
2013/4-104
2013/4-101
2013/4-104
2014/4-167
2013/4-96
2013/4-93
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-132
2014/4-201
2012/3-113
2013/4-132
2014/4-167
2013/4-104
2012/3-113
2014/4-184
2013/4-155
2013/5-203
2014/4-168
2014/4-167
2013/4-100
2013/4-93
2013/4-98
2014/4-168
2014/4-163
2013/4-108
2014/4-163
2013/3-129
Statüsü
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Sertifika
Numarası
2013/3066
2013/2968
2014/4668
2013/749
2013/3200
2013/3041
2013/750
2014/5018
2013/3038
2014/4525
2013/753
2013/877
2013/3041
2013/743
2013/3133
2013/3141
2014/4497
2013/3046
2013/2456
2009/821
2014/3432
2009/1054
2013/2971
2013/741
2013/748
2013/3067
2013/3052
2013/1094
2013/751
2013/3345
2014/4537
2013/3101
2013/973
2014/5157
2013/870
2013/3110
2013/3016
2013/3127
2014/4526
2009/1051
2009/1377
2009/1051
2013/3039
2009/1062
2009/872
2014/4518
2013/3345
2010/472
2013/1857
2013/3113
2014/3827
2013/3039
2013/1667
2014/4546
2013/3125
2013/649
2010/1435
2013/2456
2013/3039
2008/615
2013/3094
2013/3379
2013/2971
2010/1890
2009/1372
2014/5100
2013/3027
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
TC Kimlik
No
42134014874
24197609884
10395072704
59398445580
66781185350
17474043358
24872596676
71797022094
34973250520
66520199020
19364773550
45181918928
52558673618
60184410330
69568094838
57493503310
38372133538
26972525952
69007120364
59590439240
67996150676
26036550760
41303043738
39743095752
17090844148
22691658728
48193823716
19730768258
16988846066
25349585674
29522432526
22790660776
17768833610
52627671286
16166886990
16007892272
39161111980
39653094616
63958298752
43021977272
25655563434
38747129258
14717317900
37562167940
71665031920
41651037502
51466696856
51043715062
17945816900
27926493990
30956394076
20504741698
32630331438
67147190094
31538369222
13424982890
22739658574
22583663656
40865051694
45943888896
54001612212
50023752240
65959231516
65893233706
69142125538
66457205566
14000945766
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
AHMET GÜNEġ
K.köprü DEMĠRCĠK
Bağ.Bahçe
Ahmet GÜNEġ
Harran
KOYUNLUCA T.Sulu
AHMET GÜNEġ
Eyyübiye boydere
T.Sulu
AHMET GÜNEġ
Siverek
GÜLPINAR
T.Kuru
AHMET GÜNGÖR
Akçakale SINIRGÖREN T.Sulu
AHMET GÜRDAL
Halfeti
MACUNLU
Bağ.Bahçe
AHMET GÜRKAN
Siverek
DAMLICA
T.Sulu
AHMET GÜRKAYNAK
Halfeti
BOZYAZI
Bağ.Bahçe
AHMET GÜVENÇ
Harran
MEYDANKAPI T.Sulu
AHMET GÜVENÇ
Harran
SUGELDĠ
T.Sulu
AHMET HADĠ ÖNCEL
Eyyübiye yukarıçaykuyu
Bağ.Bahçe
AHMET HAKAN YET
Seçiniz.. ÇAYLARBAġI T.Kuru
AHMET HALAS
Siverek
CĠNHĠSAR
T.Kuru
ahmet halat
Harran
KÜPLÜCE
T.Sulu
AHMET HALHALLI
Bozova
AKMAĞARA
T.Kuru
Ahmet Hanek
Haliliye
KARPUZLU
T.Sulu
AHMET HARTAVĠOĞLU Birecik
KURAL
Bağ.Bahçe
AHMET HASBAY
Siverek
YOĞUNCA
T.Sulu
AHMET HAġĠM ĠNAN
Eyyübiye YAġAR
T.Sulu
AHMET HATĠPOĞLU
Siverek
ERKONAĞI
T.Kuru
AHMET HATĠPOĞLU
Hilvan
UZUNCUK
T.Kuru
AHMET HĠCRĠ ĠZOL
Hilvan
YAKINYURT
Bağ.Bahçe
AHMET HOROZ
Eyyübiye HOROZ
T.Sulu
AHMET HOROZ
Eyyübiye HOROZ
T.Sulu
AHMET HOġGÖREN
Bozova
DELĠLER
Bağ.Bahçe
AHMET HOġGÖREN
Halfeti
ÇEKEM
Bağ.Bahçe
AHMET IRMAK
V.Ģehir
GÖMÜLÜ
T.Sulu
AHMET IġIK
Siverek
SÖYLEMEZ
T.Sulu
AHMET IġIK
Birecik
Çiftlik
Bağ.Bahçe
AHMET ĠBRAHĠMOĞLU Eyyübiye TUZLUCA
T.Sulu
AHMET ĠÇEN
Harran
SAĠDE
T.Sulu
AHMET ĠDER
Haliliye
derinkuyu
T.Sulu
AHMET ĠDGÜ
Siverek
SÖYLEMEZ
T.Kuru
ahmet ilgin
Siverek
ÇAĞDAġ
T.Kuru
AHMET ĠMRAK
Siverek
SIAKI
T.Kuru
AHMET ĠMRAK
Siverek
SIAKI
T.Kuru
AHMET ĠMREK
Hilvan
AġAĞIKÜLÜN Bağ.Bahçe
AHMET ĠNALTEKĠN
Harran
ÇEPKENLĠ
T.Sulu
AHMET ĠNAN
V.Ģehir
KINALITEPE
T.Sulu
AHMET ĠSMAĠLOĞLU
Akçakale ÇAKIRLAR
Bağ.Bahçe
AHMET ĠZOL
Siverek
KAVALIK
T.Sulu
Ahmet KADA
Hilvan
KUSKUNLU
T.Sulu
AHMET KAHRAMAN
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
AHMET KALKAN
Eyyübiye BAġÖREN
T.Sulu
AHMET KAMIK
Haliliye
TEPEKÖY
K.baĢ
AHMET KAMIġLI
Siverek
SABANCI
T.Sulu
AHMET KAN
Birecik
ĠNNAPLI
Bağ.Bahçe
AHMET KANAT
Harran
KÜPLÜCE
T.Sulu
AHMET KANDAMAR
Halfeti
ORTAYOL
Bağ.Bahçe
AHMET KANDEMĠR
Siverek
TURNA
T.Kuru
AHMET KANKILIÇ
Siverek
SAVUCAK
T.Kuru
AHMET KANTARLI
Siverek
HALĠLĠYE
T.Sulu
AHMET KAPAKLI
K.köprü ÇÖMLEKÇĠ
Bağ.Bahçe
AHMET KAPLAN
Bozova
KINDIRALĠ
Bağ.Bahçe
Ahmet KAR
Eyyübiye Kubacık
T.Sulu
Ahmet KARA
V.Ģehir
Arısu
K.baĢ
AHMET KARAALP
Harran
YENĠDOĞAN T.Sulu
AHMET KARABOĞA
Harran
YOLGĠDER
T.Sulu
Ahmet KARABULUT
Akçakale KEPEZLĠ
T.Sulu
AHMET KARABULUT
K.köprü ÖVERLER
T.Kuru
AHMET KARACA
Birecik
AYRAN
Bağ.Bahçe
AHMET KARACA
K.köprü KORUKEZEN Bağ.Bahçe
AHMET KARACA
V.Ģehir
AYAKLI
T.Sulu
AHMET KARACA
V.Ģehir
AYAKLI
T.Sulu
AHMET KARACAN
V.Ģehir
DEDE
T.Sulu
AHMET KARADAĞ
K.köprü BAġÖREN
Bağ.Bahçe
AHMET KARADAĞ
Birecik
GÜZELYURT Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
19
143
80
679
188
138
161
57
160
109
15
146
100
98
134
289
164
420
289
360
343
32
126
132
19
70
87
180
72
71
99
84
143
380
221
335
49
160
91
32
746
213
107
224
404
314
107
76
82
795
499
86
102
58
71
716
173
128
62
281
65
46
105
50
128
71
74
TDYB
Numarası
2013/4-93
2014/4-163
2013/4-101
2013/4-100
2013/4-98
2014/4-188
2013/4-100
2014/4-201
2013/4-141
2013/4-88
2013/4-101
2013/5-208
2014/4-184
2013/4-141
2014/4-181
2013/4-92
2014/4-197
2013/4-96
2013/4-108
2012/4-64
2013/4-96
2014/4-160
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-155
2014/4-188
2013/4-155
2013/4-104
2014/4-197
2013/4-108
2013/4-141
2013/4-101
2013/4-104
2014/4-167
2013/4-100
2013/4-100
2013/4-89
2013/4-108
2014/4-168
2013/4-89
2013/4-155
2010/4-31
2013/4-132
2012/4-82
2014/4-168
2013/4-96
2014/4-197
2013/4-141
2014/4-201
2013/4-100
2014/4-166
2013/4-100
2013/4-98
2013/4-89
2013/4-99
2013/5-203
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-163
2014/4-181
2014/4-197
2013/4-93
2013/4-93
2014/4-184
2014/4-166
2014/4-185
2014/4-169
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/872
2009/873
2009/67
2008/615
2013/3379
2013/1653
2013/3069
2013/1857
2013/762
2013/3036
2013/742
2013/456
2013/3125
2013/3041
2013/2972
2014/4509
2013/2445
2012/9
2008/600
2014/3432
2009/1062
2014/4510
2013/3068
2013/3068
2013/188
2009/1400
2013/1565
2013/3019
2014/3979
2013/763
2013/762
2009/1377
2013/3019
2013/3039
2014/4529
2014/4529
2013/3106
2009/1372
2013/2971
2009/1403
2013/1565
2008/360
2010/472
2013/385
2014/4965
2012/9
2013/360
2013/3041
2013/1857
2014/4529
2013/758
2013/1681
2008/374
2013/745
2009/357
2010/1435
2013/3107
2013/3107
2013/1050
2013/3101
2013/2822
2009/872
2010/694
2014/4668
2009/476
2009/446
2013/870
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
TC Kimlik
No
62209338766
35879219284
62152340632
72163024780
57187506122
64483266100
68437135276
11319053182
29951427346
71452044164
42242009014
12381012480
35606229586
30548397188
46321881362
22580659300
37934155872
18530802568
38489137306
27587496828
61342380984
18077809808
53830631166
25835567528
39881099322
55843552704
37931152034
41270043786
16910850246
43783961090
67711159434
54853591932
67078184360
19211779186
41696024260
47785827750
29333434528
18266810608
17423845026
47128847674
13250974786
26417545194
26222542364
50593744096
28640459682
11328050448
58111475316
40577059636
24569595296
62581334394
58978454448
64309270168
71230046328
69160114750
72493008924
72517008190
64270274158
35957221284
48991783458
56887523576
60397406588
69520102892
57286510228
23153653862
72415011506
49519763228
49396783852
Adı Soyadı
AHMET KARADAĞ
AHMET KARADAĞ
AHMET KARADAĞ
AHMET KARADAĞ
AHMET KARADAġ
AHMET KARADAġ
AHMET KARADEMĠR
AHMET KARADENĠZ
AHMET KARAKAġ
AHMET KARAKILIÇ
AHMET KARAKUCAK
AHMET KARAKURT
AHMET KARAKUġ
AHMET KARAKUġ
AHMET KARAMANLI
AHMET KARATAġ
AHMET KARATAġ
Ahmet KARATAġ
AHMET KARATAġ
AHMET KARATAY
AHMET KARATAYLI
AHMET KARAYILAN
AHMET KARINCA
AHMET KARTAL
AHMET KARTAL
AHMET KAġ
AHMET KATUK
AHMET KAVAK
AHMET KAYA
AHMET KAYA
AHMET KAYA
AHMET KAYA
Ahmet Kaya
AHMET KAYA
Ahmet KAYA
AHMET KAYA
AHMET KAYA
AHMET KAYA
AHMET KAYAġ
AHMET KAYISI
AHMET KAYMAZ
AHMET KAYNAR
AHMET KAZĞAN
AHMET KEMÇE
AHMET KESKĠN
AHMET KESKĠN
AHMET KILIÇ
AHMET KILIÇ
Ahmet KILIÇ
AHMET KILIÇ
AHMET KILIÇ
AHMET KILIÇ
AHMET KILIÇ
AHMET KILIÇ
AHMET KIRAN
AHMET KIRAN
AHMET KIRBOĞA
AHMET KIRBOĞA
AHMET KIRKIL
AHMET KIRMIZI
Ahmet Kırmızı
AHMET KIRMIZI
Ahmet KIRMIZI
AHMET KIYATSĠL
AHMET KKIRAN
Ahmet KOCAOĞLU
AHMET KOÇ
İlçesi
Birecik
Halfeti
Birecik
V.Ģehir
Birecik
Halfeti
Harran
C.pınar
Siverek
Siverek
Hilvan
Siverek
Harran
Halfeti
Siverek
Birecik
Haliliye
K.köprü
K.köprü
Harran
Siverek
Birecik
Siverek
Suruç
Suruç
Bozova
Harran
Haliliye
Bozova
Eyyübiye
Harran
Harran
K.köprü
K.köprü
Bozova
Eyyübiye
Birecik
K.köprü
Siverek
Haliliye
Harran
Siverek
Harran
C.pınar
Bozova
Suruç
Birecik
Birecik
Bozova
Eyyübiye
Eyyübiye
Bozova
Akçakale
Haliliye
Siverek
Siverek
Harran
Haliliye
Harran
Haliliye
Haliliye
Haliliye
K.köprü
Siverek
Siverek
Bozova
V.Ģehir
Köy
DÜZLÜCE
ORTAYOL
DÜZLÜCE
YAZ GÜNEġĠ
EĢmeler
yeĢilözen
KIRMITLI
ADANA
BÖĞÜRTLEN
PEYNĠRCĠ
KUCAK
HALĠLLĠYE
ULUAĞAÇ
ORTAYOL
DÜĞERĠN
UĞURCUK
AġAĞIĠÇKARA
KarataĢ
SARIM
YARDIMLI
KAVALIK
GÜZELYURT
ALTINAHIR
KESMECĠK
KESMECĠK
SOYLU
LÜLECĠ
TAġLIDERE
DERĠNKUYU
MERKEZ
CEYLANGÖZÜ
Kızılburç
ÇAKMAK
ÖRGÜLÜ
ALTINTEPELĠ
YUKARIHABĠP
AKÇAHĠSAR
KEÇĠKIRAN
YAZILIKAVAK
AKLAR
KARACADAĞ
YAYGILI
ADANA
ZĠVANLI
EZGĠL
BOZDERE
GÖKTEPE
Uzunburç
AKÖREN
KARAALĠ
ARIKÖK
BÜYÜKTOKAÇ
AGVĠRAN
AVURTEPE
AVURTEPE
TAHILALAN
AÇIKYAZI
SOYLU
AKTAġ
ÇANAKÇI
KAYGILI
tileyli
HASIRLI
DAMLICA
HACILAR
KINALITEPE
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
60
12
24
50
26
171
381
152
224
560
441
70
259
21
572
417
54
42
31
99
329
69
448
186
102
143
122
32
91
380
92
107
71
174
74
463
64
31
100
201
74
82
83
924
66
161,1
215
99
85
303
269
14
100
36
283
401
144
136
142
11
243
201
180
66
1009
63
63
TDYB
Numarası
2014/4-201
2014/4-201
2014/4-169
2014/4-184
2014/4-197
2013/4-101
2013/4-99
2013/4-132
2013/4-104
2013/4-104
2014/4-208
2012/4-64
2013/4-129
2014/4-201
2012/4-64
2013/4-89
2014/4-185
2012/4-76
2014/4-181
2013/4-99
2014/4-168
2014/4-197
2013/4-104
2013/4-89
2012/3-113
2013/5-281
2013/4-141
2013/5-281
2014/4-178
2012/4-82
2013/4-141
2013/4-129
2013/3-129
2013/4-93
2010/4-31
2013/4-93
2014/4-169
2014/4-160
2014/4-184
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-100
2013/4-155
2013/4-132
2013/5-192
2012/4-76
2013/4-88
2013/4-129
2010/4-31
2014/4-160
2014/4-160
2013/4-93
2013/4-90
2014/4-185
2012/4-64
2013/4-100
2013/4-98
2007/1-66
2014/4-178
2013/4-89
2013/4-92
2013/4-89
2010/4-31
2014/4-168
2013/4-100
2010/4-31
2013/4-108
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3200
2013/3200
2013/870
2014/4582
2014/3979
2009/1377
2009/357
2014/3827
2013/3019
2009/816
2013/3024
2013/2964
2013/750
2013/1857
2014/5065
2014/4543
2009/1399
2014/5048
2013/3131
2013/751
2013/2456
2014/3926
2013/3019
2014/4543
2013/3017
2013/733
2013/3099
2013/733
2013/3015
2013/385
2013/2965
2013/3115
2013/3011
2009/872
2013/610
2013/3132
2014/4834
2014/4510
2013/3125
2009/1056
2009/1056
2013/1681
2014/4534
2014/4504
2008/365
2013/3022
2013/3136
2014/4497
2009/455
2009/874
2014/4495
2013/3094
2014/4991
2009/1399
2014/3432
2013/3069
2008/371
2013/3139
2010/720
2009/1055
2013/3009
2014/4543
2013/3108
2013/2185
2013/3069
2008/597
2013/3081
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
TC Kimlik
No
10491080924
69454115500
69205123884
61564359010
40394073730
41291043802
65317243304
17393834402
38432130262
52114690738
64411278632
10698068312
27914486034
14204946392
45655897896
11169048246
38345141874
43753958150
36299209886
58696469564
31919356704
34493276222
14294951498
41525035016
63901297962
22445677456
22277683052
64330272018
38330142992
64693263920
11879412610
47131848804
40523069368
21863696674
26639537922
66571199284
30485402310
57784493894
57937488708
68824117298
44656924044
24188612428
53449633872
48175812950
69487103772
17333841392
22079682130
13190971562
13169972200
66631194174
10836069294
16226876244
70006079010
47329842706
24242603362
35641620546
64372284444
65155256566
27854487948
39353113716
46132892588
18905789906
19094783652
11478034794
71455037248
19712761970
36044214868
Adı Soyadı
AHMET KOÇ
AHMET KOÇ
AHMET KOÇ
AHMET KOÇAN
AHMET KOÇYĠĞĠT
AHMET KOÇYĠĞĠT
AHMET KORAK
AHMET KORKMAZ
AHMET KORKMAZ
AHMET KORKMAZ
AHMET KOYUNCU
AHMET KÖRAN
AHMET KÖROĞLU
AHMET KUBAT
AHMET KURNAZ
AHMET KURġAT
AHMET KURT
AHMET KURT
AHMET KURT
AHMET KURT
AHMET KURT
AHMET
AHMET KUYTU
AHMET KÜÇÜK
AHMET LAÇĠN
AHMET LALE
AHMET LALE
ahmet levent hamavioğlu
AHMET MELĠK
AHMET MELĠK
AHMET MEMĠġ
AHMET MERAL
ahmet mesut çiçek
AHMET MĠLLĠ
AHMET MĠNĠGÖL
AHMET MĠRCAN
AHMET MODANLAR
AHMET MOL
AHMET MOL
Ahmet Muhlif YILDIRIM
AHMET MURAT
AHMET MURAT
AHMET MUTLU
AHMET NACĠ
AHMET NAZLI
AHMET NECATĠ MUTLU
AHMET NEDĠM ÇĠNĠ
AHMET NOĞAY
AHMET NOĞAY
AHMET NURĠ KANECĠ
AHMET OBUR
AHMET OGAN
AHMET OĞUZ
Ahmet Ok
AHMET OKAY
AHMET OLMAZ
AHMET ORĞUN
AHMET ORHAN
AHMET OSMANOĞLU
AHMET ÖĞÜL
AHMET ÖLÇER
AHMET ÖLMEZ
AHMET ÖLMEZ
AHMET ÖNAL
AHMET ÖNCEL
AHMET ÖNCEL
AHMET ÖNCEL
İlçesi
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Akçakale
K.köprü
K.köprü
Eyyübiye
Bozova
Akçakale
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Harran
Siverek
K.köprü
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Suruç
Eyyübiye
Suruç
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
C.pınar
Haliliye
Harran
Siverek
Siverek
Bozova
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Akçakale
Birecik
Eyyübiye
Halfeti
Akçakale
Eyyübiye
K.köprü
Haliliye
Akçakale
Akçakale
Halfeti
V.Ģehir
Hilvan
Birecik
Eyyübiye
Akçakale
C.pınar
Hilvan
Suruç
Harran
Hilvan
C.pınar
Haliliye
Haliliye
Hilvan
Akçakale
Eyyübiye
Harran
Köy
TUNÇBĠLEK
YOLBĠLEN
AYAKLI
ACIKUYU
ERGÜN
ÇĠFTEKEMER
BAġGÖZE
ÜÇDĠREK
DONANDI
HACILI
KAMIġLI
TURNA
BÜKDERE
KEÇĠBURCU
kuĢluca
kurucuk
MUTLUCA
BÜYÜKYILDIZ
AÇIKYAZI
DÖNEMEÇ
TUZLUCA
BAġÖREN
B.ZĠYARET
TOPDAĞI.MAH
ÇANAKÇI
HASIRLI
HASIRLI
güngören
köprülük
AÇMALI
MURATLI
ĠKĠAĞIZ
ÇĠÇEK
BÜYÜKKAZAN
GEDĠK
AĞILCIK
KENGERLĠ
KÖSEKÖYÜ
KÖSEKÖYÜ
ĠNCEDERE
KURAL
gülveren
SAYLAKKAYA
YUKARICĠNPO
kısas
ESEMKULU
ULUBAĞ
AġAĞIDEREN
AġAĞIDEREN
ORTAYOL
KEMERLĠ
MALÖREN
DAMLICA
Ambartepe
GÜNDAġ
ALTINKÖY
DOĞRULLAR
ÖRGÜTLÜ
YARDIMLI
KUSKUNLU
ADANA
SARIġIH
SARIġIH
KAVALIK
UĞURTAġ
YUKARIÇAYK
GÖZCÜ
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
B.BaĢ
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.KuruK.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
331
334
592
57
255
69
117
35
127
73
156
649
423
139
41
78
71
103
555
150
186
255
53
59
110
145
362
225
41
241
112
55
98
1074
362
437
261
62
56
323
104
71
243
274
132
117
174
628
180
80
415
182
163
63
130
175
51
263
163
583
338
11
61
17
505
63
251
TDYB
Numarası
2014/4-168
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-108
2013/4-89
2013/4-89
2014/4-208
2013/4-93
2013/4-90
2012/4-76
2012/4-64
2014/4-174
2013/4-88
2013/4-89
2013/4-101
2013/4-101
2013/4-98
2013/4-129
2014/4-166
2013/4-100
2013/4-108
2012/4-64
2013/5-266
2014/1-364
2014/4-181
2014/4-168
2014/4-168
2013/4-99
2013/4-101
2014/4-208
2013/4-132
2013/3-129
2013/4-141
2013/4-96
2013/4-100
2014/4-174
2013/4-108
2012/4-82
2012/4-82
2014/4-163
2014/4-197
2013/4-101
2014/4-201
2013/4-108
2013/4-101
2014/4-185
2013/4-108
2013/4-90
2013/4-108
2013/4-83
2013/4-98
2014/5-327
2014/4-201
2013/3-129
2012/4-76
2013/4-132
2014/4-174
2014/4-181
2013/4-108
2014/4-168
2013/4-132
2013/4-89
2013/4-89
2014/4-160
2013/4-89
2013/4-89
2013/4-155
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/2971
2014/5001
2014/5001
2013/3081
2009/1055
2009/1055
2014/4512
2009/41
2014/4794
2014/5048
2014/3432
2014/4613
2013/3001
2013/3127
2009/46
2013/3052
2013/3379
2013/3115
2013/758
2013/431
2013/763
2009/1402
2013/2990
2009/1471
2013/925
2009/821
2014/4965
2013/3070
2009/46
2013/760
2014/4809
2013/3116
2013/2965
2014/4526
2008/615
2014/4613
2013/2981
2013/3091
2013/3091
2014/5100
2010/745
2009/46
2011/13
2013/739
2014/4514
2014/4524
2013/763
2014/4794
2009/1056
2014/4517
2013/3035
2013/2999
2013/3200
2013/2978
2013/759
2014/4537
2013/2225
2013/3072
2009/1372
2013/2684
2014/4504
2009/1055
2009/1055
2014/4510
2013/3127
2009/463
2013/1565
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
TC Kimlik
No
62269352702
62953329942
49321776492
47521831270
65320253130
13595967498
55906566686
50953732206
25811565340
61324384146
67366171782
42407003628
22139690204
31136379272
59053460248
58504466334
67204178072
10680060416
67672169138
33209313688
32705329674
70606066304
71032052190
32531335498
28691471862
50479731196
25589559312
50290737452
54631591284
17246845906
67834157348
44032943492
51805693478
16847869076
71320041738
54178610608
52909652996
10272078096
17048861814
16649875152
60934381262
53791622432
68551132304
21707707078
34277287932
21680695478
10953047212
24956588580
26108545236
41147054310
31625366608
48709806530
30326419514
60754399812
25679569740
71929027782
24170613082
37169173108
51889682726
63412297598
28052490280
29303439676
44023943784
41801027216
71065056998
25757557980
62899317140
Adı Soyadı
AHMET ÖNDER
AHMET ÖġME
AHMET ÖZBAY
AHMET ÖZBEK
AHMET ÖZBĠLGĠ
AHMET ÖZBUDAK
AHMET ÖZCAN
AHMET ÖZÇERĠ
AHMET ÖZDEMĠR
AHMET ÖZGÜR
AHMET ÖZKAN
AHMET ÖZKAYA
AHMET ÖZKUL
AHMET ÖZMEN
AHMET ÖZTEKĠN
Ahmet ÖZTÜRK
AHMET ÖZYAVUZ
AHMET ÖZYAVUZ
AHMET PELTEK
AHMET POLAT
Ahmet Polat
Ahmet Polat
Ahmet Polat
Ahmet Polat
Ahmet POLAT
AHMET POLAT
AHMET POLAT
AHMET POLAT
AHMET PULAT
AHMET RAMĠ AKTAR
AHMET REHA AKSOY
AHMET SAĞ
AHMET SAĞIROĞLU
AHMET SAKĠN
AHMET SALĠH ÖNCEL
Ahmet SAMAR
Ahmet SAMGAR
AHMET SAPAN
AHMET SARAN
AHMET SARGI
AHMET SARIKAYA
AHMET SARIKUġ
AHMET SATAN
AHMET SATAN
AHMET SATMAZ
AHMET SAVAġ
AHMET SEÇME
AHMET SEL
AHMET SERÇE
AHMET SERT
AHMET SERVET
AHMET SEVGĠLĠ
AHMET SEYYĠD
AHMET SEZGĠN
AHMET SIMAKLI
AHMET SINAN YILDIZ
AHMET SITKI AKÇAL
AHMET SĠNA
AHMET SOLAK
AHMET SOLHAN
AHMET SOLUK
AHMET SONĞUR
ahmet soydaĢ
AHMET SU
AHMET SUNCAK
AHMET SÜLÜK
AHMET SÜRÜCÜ
İlçesi
Suruç
Suruç
Eyyübiye
Halfeti
V.Ģehir
Eyyübiye
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Suruç
Hilvan
Siverek
Suruç
Hilvan
Suruç
Harran
Haliliye
Harran
Hilvan
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Suruç
Bozova
Birecik
Bozova
Birecik
K.köprü
Haliliye
Akçakale
K.köprü
V.Ģehir
Akçakale
Akçakale
Harran
Eyyübiye
C.pınar
C.pınar
Birecik
Halfeti
Hilvan
V.Ģehir
Siverek
Haliliye
Birecik
Eyyübiye
Halfeti
Siverek
K.köprü
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Haliliye
Birecik
Birecik
Akçakale
Siverek
Akçakale
Akçakale
Eyyübiye
Siverek
Harran
Bozova
Köy
KÖSEVELĠ
ÖRGÜTLÜ
GÜNBALI
ERĠKLĠ
IġILDAR
YEDĠYOL
YOLBĠLEN
YOLLARBAġI
KARACADAĞ
BĠNATLI
KOPUZ
YENĠMAHALL
KIRMĠT
GEÇĠTAĞZI
YÖNLÜ
GÖGEÇ
YENĠSU
SUGELDĠ
KUSKUNLU
KAB
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
Kırmıt
BÜYÜKHAN
ÇOĞAN
BÜYÜKHAN
AYRAN
BUĞDAYHÖY
KAHRAMAN
PEKMEZLĠ
ÖRCÜNLÜ
SATICIK
BOYBEYĠ
AKDĠKEN
TANINMIġ
KÜÇÜKDÜZLÜ
CISSIH
BĠRLĠK
BĠLEKLĠ
SAYLAKKAYA
SÖĞÜTLÜ
AYAKLI
ÇAYLARBAġI
NOKTA
BOZDERE
KARAALĠ
ORTAYOL
SABANLI
ESTAĞFURULL
GÖMÜLÜ
BAKIMLI
SOYDAN
KARACADAĞ
AVURTEPE
GÜLGEN
ÇOĞAN
ĠNNAPLI
AKKEÇĠ
TAġLI
AKÇALĠ
pekmezli
SELMAN
BAKMAÇ
ÇAĞBAġI
BAĞLICA
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.KuruT.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Arıcılık
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
49
86
106
155
401
203
231
284
50
142
247
504
25
51
192
167
332
399
446
82
160
137
139
280
19
176,984
116
214
114
241
326
75
100
50
282
59
107
441
772
398
206
100
33
50
665
153
155
233
38
82
369
108
900
156
195
324
161
528
60
122
100
170
106
172
183
219
21
TDYB
Numarası
2012/3-113
2012/3-113
2013/4-108
2013/4-83
2013/4-108
2012/4-82
2013/4-155
2013/4-155
2014/4-184
2011/5-88
2013/4-89
2013/4-100
2014/4-181
2014/5-327
2014/4-181
2014/4-163
2012/4-82
2013/4-129
2014/4-168
2014/4-208
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2012/4-76
2012/4-76
2014/4-197
2014/4-181
2014/4-197
2012/4-82
2014/4-185
2013/4-90
2013/5-193
2012/4-64
2013/4-89
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-163
2013/4-132
2013/4-132
2014/4-197
2014/4-201
2014/4-160
2014/4-184
2013/4-96
2012/4-82
2014/4-169
2013/4-108
2013/4-83
2013/4-96
2014/4-160
2013/4-155
2014/4-208
2013/4-100
2013/4-100
2013/4-100
2012/4-82
2013/4-129
2014/4-197
2013/4-108
2013/4-96
2013/4-90
2014/4-163
2013/4-108
2014/4-174
2013/4-141
2013/4-93
Statüsü
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3017
2013/3017
2008/600
2012/310
2013/3081
2013/385
2013/1565
2013/1565
2013/3125
2010/1422
2013/3127
2013/3069
2013/3131
2013/2999
2013/3072
2013/1050
2013/748
2013/750
2013/2684
2013/3126
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2014/5157
2013/3022
2013/360
2013/3114
2013/2822
2013/3068
2014/4524
2009/1054
2008/364
2009/1402
2009/463
2013/1050
2010/1890
2014/4506
2014/4504
2014/4504
2013/2822
2011/13
2014/4510
2013/942
2013/1595
2014/4531
2013/84
2013/1190
2014/4517
2013/1595
2014/4544
2013/1565
2013/760
2014/4529
2013/1681
2013/3069
2013/748
2014/4497
2013/360
2009/1056
2009/458
2014/4794
2013/2994
2013/739
2013/2984
2013/1919
2010/693
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
TC Kimlik
No
71056044096
10773061634
48838800560
23795634762
64369266798
44476929960
35042043012
62695322522
49618774286
52165677740
33353304778
53794635002
20510736992
64240278902
47326841870
11762416480
46744859108
46717860032
47020849936
56395535382
56509531576
66352218890
44716926728
51325714592
61291374362
53959631528
32384351188
20342737198
44536945718
21878701172
43021982504
21410700342
55633559708
24668591540
44248950512
23888629354
23918628302
18128806824
15383898342
12429006150
42187402468
16094893640
62389332332
70354074224
27691885488
19892748334
23039652606
21386712448
18689792178
44260945206
55189590798
49468771848
38552135338
45400905906
54085617332
47149846878
65452235530
53836636134
25178573064
22496661398
15722896336
27341505186
55885567896
42638004760
33836297528
16445876988
68737122792
Adı Soyadı
AHMET SÜRÜCÜ
AHMET ġA
AHMET ġAHĠN
Ahmet ġAHĠN
AHMET ġAHĠN
AHMET ġAHĠN
AHMET ġAHĠN
AHMET ġAHĠN
AHMET ġAHĠN
ahmet Ģahin
Ahmet ġAHĠN
AHMET ġAHĠN
AHMET ġAVALI
AHMET ġEKER
AHMET ġEKER
AHMET ġENGÜL
AHMET ġILDIR
AHMET ġILDIR
AHMET ġILDIR
AHMET ġĠMġEK
AHMET ġĠMġEK
AHMET ġĠġĠK
AHMET ġOLA
AHMET ġUR
AHMET TABAK
AHMET TALĠK
AHMET TANÇ
AHMET TANRIKULU
AHMET TART
Ahmet TAġ
AHMET TAġ
Ahmet TAġ
AHMET TAġ
AHMET TAġ
AHMET TAġ
AHMET TAġÇI
AHMET TAġÇI
AHMET TAġTAN
Ahmet TAġTAN
AHMET TEKEġ
AHMET TEKĠN
AHMET TEKĠN
AHMET TEMEL
AHMET TEPE
AHMET TERĠM
AHMET TĠM
Ahmet TOFAN
AHMET TOKDEMĠR
AHMET TOKSÖZ
AHMET TOPDAĞ
AHMET TOPKAN
AHMET TOPRAK
Ahmet Toprak
AHMET TOPRAK
AHMET TOPRAK
AHMET TOPTAN
AHMET TOYDEMĠR
AHMET TUĞUÇ
AHMET TUNÇ
Ahmet TURAN
AHMET TURAP
AHMET TURMUġ
AHMET TÜTÜNCÜ
AHMET TÜYSÜZ
AHMET TÜYSÜZ
AHMET TÜYSÜZ
AHMET UÇAN
İşletme
İlçesi
Köy
Tipi
Birecik
CĠBĠNÖREN
Bağ.Bahçe
Haliliye
AĞIZHAN
Bağ.Bahçe
Suruç
UYSALLI
T.Kuru
Suruç
Küçük ziyaret
T.Sulu
Birecik
GÖKTEPE
Bağ.Bahçe
Birecik
TÜTEN
Bağ.Bahçe
C.pınar
DAMLACIK
K.baĢ
Birecik
ASLANLI
Bağ.Bahçe
Suruç
KARACA
Bağ.Bahçe
Harran
koyunluca
T.Kuru
Harran
BULDUM
T.Sulu
Suruç
KARACA
Bağ.Bahçe
Eyyübiye TURLUK
T.Sulu
K.köprü KIZILBURÇ
Bağ.Bahçe
K.köprü MAġUK
Bağ.Bahçe
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
Halfeti
arğıl
Bağ.Bahçe
Halfeti
Arğıl
Bağ.Bahçe
V.Ģehir
ELGÜN
T.Sulu
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
Siverek
BAġBÜK
T.Sulu
Hilvan
AYDINLI
Bağ.Bahçe
Suruç
MALTA
T.Sulu
V.Ģehir
AYAKLI
T.Sulu
Halfeti
BALABAN
Bağ.Bahçe
V.Ģehir
ELGÜN
T.Sulu
V.Ģehir
Tekneli
K.baĢ
Harran
ÇĠÇEK
T.Sulu
Bozova
Eskin
Bağ.Bahçe
Bozova
TAġAN
Bağ.Bahçe
Bozova
DENĠZBACI
Bağ.Bahçe
Siverek
ÇATLI
T.Kuru
Siverek
HASIRLI
T.Sulu
Siverek
HASIRLI
T.Sulu
Akçakale BOLATLAR
T.Sulu
Akçakale BOLATLAR
T.Sulu
Haliliye
OLGUNLAR
T.Sulu
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
V.Ģehir
AYAKLI
T.Sulu
Birecik
AlmaĢar
T.Kuru
Haliliye
KONUKLU
T.Sulu
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Akçakale GÜNEREN
T.Sulu
Harran
Aydıncık
T.Sulu
Siverek
AġAĞIALINCA T.Sulu
Halfeti
ÇEKEM
Bağ.Bahçe
Eyyübiye AKDĠLEK
T.Sulu
V.Ģehir
YOLBĠLEN
T.Sulu
K.köprü YIĞINAK
T.Sulu
Haliliye
BÜYÜK
T.Sulu
Bozova
HĠSARLAR
Bağ.Bahçe
K.köprü DOLUNAY
Bağ.Bahçe
K.köprü SANCAK
Bağ.Bahçe
Hilvan
KOPUZ
Bağ.Bahçe
V.Ģehir
YEġĠLALIÇ
T.Sulu
Birecik
DUYDUK
T.Sulu
Akçakale YUKARIÇĠNPO T.Sulu
Harran
ġUAYPġEHRĠ T.Sulu
Harran
HARRAN
T.Sulu
V.Ģehir
YABAN
T.Sulu
Hilvan
MANTARLI
T.Sulu
Siverek
YOĞUNCA
T.KuruSiverek
BEKÇERĠ
Arıcılık
Bozova
KANLIAVġAR Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
158
64
116
62,399
396
64
194
20
82
355
73
250
270
36
101
83
96
91
85
53
68
90
56
133
82
50
456
89
399
341
93
40
93
107
400
96
85
64
148
53
249
50
214
70
169
209
146
352
22
81
454
335
257
40
131
35
10
52
266
137
91
222
214
189
778
52
102
TDYB
Numarası
2013/4-89
2014/4-185
2013/4-89
2014/5-334
2013/4-129
2014/4-201
2013/4-132
2014/4-197
2014/4-181
2014/4-163
2014/4-163
2012/3-113
2014/4-185
2014/4-178
2013/4-93
2014/4-166
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-101
2013/4-101
2013/4-98
2013/4-129
2014/4-166
2014/4-160
2014/4-184
2013/4-98
2014/4-201
2014/4-168
2013/5-203
2013/4-129
2010/4-31
2014/4-178
2014/4-181
2013/4-100
2014/4-168
2014/4-168
2013/4-88
2014/4-163
2013/3-129
2013/4-132
2014/4-184
2014/4-201
2013/4-108
2013/4-132
2013/4-155
2010/4-31
2014/4-208
2014/4-188
2013/4-108
2013/4-83
2013/4-108
2013/4-92
2013/4-93
2014/4-181
2013/4-98
2014/4-184
2013/4-98
2014/4-197
2014/4-163
2013/4-155
2013/4-101
2014/4-168
2013/4-102
2014/4-168
2012/4-64
2013/5-192
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Sertifika
Numarası
2009/1403
2009/1399
2013/1345
2013/3110
2014/4497
2012/13
2014/4504
2013/2445
2013/3064
2009/873
2010/1890
2013/3017
2014/4524
2013/3015
2009/872
2009/1059
2014/4500
2014/4500
2014/4500
2014/4514
2013/742
2013/3035
2014/4500
2013/1094
2014/4510
2014/4582
2014/5001
2013/1850
2013/2971
2010/1435
2013/3115
2009/455
2013/3015
2009/272
2013/431
2013/2456
2013/2185
2009/56
2014/5100
2013/3116
2010/472
2014/4668
2010/1430
2009/1056
2014/4537
2014/4534
2009/676
2008/613
2009/1400
2013/739
2013/3061
2008/600
2013/3067
2009/41
2009/272
2008/374
2014/4706
2014/5001
2014/3926
2013/2996
2013/743
2013/749
2013/2971
2014/3824
2013/2684
2009/1402
2008/365
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
TC Kimlik
No
46726856408
38951114002
67945154854
49681774152
55675569604
13292969078
30128412034
67144192442
71551045604
40865054114
48847802012
46942865598
47005863452
55111591008
34550264650
42290010468
25757569938
67972145450
48379804676
11193038220
27317509026
64366268764
52924650014
22931646980
22973645514
46558867986
10425082956
29825418234
68842125848
48322814608
65644237748
32191735652
60862396932
49048776218
58858457392
66505202196
47755838434
52267687968
48124826106
69790085048
13694963674
56299543384
56755528160
23588632210
67402167328
50044752120
14714935138
32312351662
14183955040
54229608714
13508970126
18398195284
53083656084
36530198634
59734434346
28073484602
68992111692
44737929364
22673663870
69532093614
69268102420
63325304512
62098342622
11643024124
44485937734
27050516770
15458897096
Adı Soyadı
AHMET UÇMAZ
AHMET UĞRAġ
AHMET UKUL ĠLHAN
AHMET UMAZ
AHMET URTEKĠN
AHMET UYANIK
AHMET UZEL
AHMET UZUN
AHMET ÜÇAĞAÇ
AHMET ÜÇDAĞ
AHMET ÜLES
AHMET ÜLES
AHMET ÜLES
AHMET ÜSTÜNDAĞ
AHMET VAHĠTOĞLU
AHMET YABĠR
AHMET YAĞMURLU
AHMET YALÇINKAYA
AHMET YAPICI
ahmet yasak
AHMET YAġAR
AHMET YAġAR
AHMET YAġAR
AHMET YAġARER
Ahmet yaĢarer
Ahmet YaĢuk
AHMET YAVUKLU
AHMET YAVUZ
AHMET YAVUZ ĠNAN
AHMET YAVUZASLAN
AHMET YEKSATAN
AHMET YELOĞLU
AHMET YENTURAL
Ahmet YEġĠLDAĞ
AHMET YETĠM
AHMET YETKĠN
AHMET YETKĠN
AHMET YETKĠN
AHMET YETMEZ
ahmet yıldık
Ahmet Yıldırım
AHMET YILDIRIM
Ahmet YILDIRIM
AHMET YILDIRIM
AHMET YILDIRIM
AHMET YILDIRIM
AHMET YILDIRIM
AHMET YILDIRIM
AHMET YILDIRIMER
AHMET YILDIZ
AHMET YILDIZ
AHMET YILDIZ
AHMET YILDIZ
AHMET YILDIZ
AHMET YILDIZLI
AHMET YILMAZ
Ahmet YILMAZ
Ahmet Yılmaz
AHMET YILMAZ
ahmet yılmaz
ahmet yılmaz
AHMET YILMAZ
AHMET YILMAZ
AHMET YILMAZ
AHMET YILMAZ
AHMET YILMAZ
AHMET YILMAZCAN
İlçesi
Bozova
Birecik
K.köprü
V.Ģehir
Siverek
Birecik
C.pınar
Akçakale
V.Ģehir
Harran
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Suruç
Harran
Haliliye
Suruç
Akçakale
Siverek
Akçakale
K.köprü
Bozova
Bozova
Akçakale
Akçakale
Haliliye
V.Ģehir
Birecik
Eyyübiye
Siverek
Siverek
C.pınar
Siverek
Harran
Bozova
Eyyübiye
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Akçakale
Eyyübiye
Haliliye
K.köprü
Harran
Bozova
K.köprü
Siverek
V.Ģehir
Suruç
Akçakale
Eyyübiye
C.pınar
V.Ģehir
Harran
Siverek
Eyyübiye
Akçakale
Eyyübiye
K.köprü
Akçakale
Akçakale
Halfeti
Birecik
Birecik
Eyyübiye
Haliliye
Birecik
Köy
KABACIK
ÇOĞAN
ĠLHAN
GÖGERLĠ
KARAKOYUN
ĠNNAPLI
MERKEZ
ZENGĠNOVA
YEġĠLALIÇ
ġUAYPġEHRĠ
ELGÜN
ELGÜN
ELGÜN
HARMANALA
MEYDANKAPI
KEÇĠLĠ
YALINCA
PEKMEZLĠ
DARICALI
güvenç
GÜNIġIĞI
KEPĠRCE
TAġAN
KARATEPE
Karatepe
ĠKĠAĞIZ
BÜYÜKMUTLU
AKARÇAY
KARAALĠ
BAYIRÖZÜ
ÇAĞA
DAMLACIK
KARAKOYUN
Küplüce
TAġAN
ÇAMURLU
ELGÜN
AkçataĢ
ELGÜN
incedere
TaĢlıca
MAĞARACIK
HINGILAVĠ
HUZURLU
KOÇHĠSAR
ÖRCÜNLÜ
ĠLERĠ
AĞIRTAġ
AKÖREN
BÜYÜKTOKAÇ
VERGĠLĠ
ALTINKÖY
ALAKONAK
AġAĞIKESME
BÜYÜK
BAKIġLAR
MĠL
selman
HAMURKESEN
mil
mil
KARAOTLAK
EKENEK
BOZDERE
SELMAN
GÜÇLÜ
AKPINAR
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Arıcılık
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
33
197
73
827
300
73
281
77
472
88
54
71
209
62
216
215
101
196
2549
577
14
421
229
122
122
89
515
134
427
553
728
454
138
141
369
287
571
243
235
460
347
371
369
134
72
36
1463
10
315
64
161
125
249
162
227
123
197
173
53
380
182
74
55
81
352
224
45
TDYB
Numarası
2013/4-155
2014/4-197
2013/4-89
2014/4-208
2012/4-64
2014/4-169
2013/4-132
2013/4-108
2013/4-88
2013/4-155
2013/4-98
2014/4-168
2014/4-168
2013/4-89
2013/4-141
2013/4-98
2013/5-266
2013/4-90
2013/4-96
2014/4-163
2013/4-93
2013/4-155
2014/4-178
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-92
2013/4-98
2013/4-129
2013/4-108
2013/4-155
2012/4-64
2013/4-132
2014/4-168
2010/4-31
2013/5-281
2013/4-98
2013/4-98
2014/4-201
2014/4-168
2014/4-163
2013/3-129
2014/4-208
2010/4-31
2014/4-208
2013/4-88
2014/4-178
2013/4-132
2014/4-184
2014/4-181
2013/4-90
2014/4-160
2013/4-132
2012/4-64
2013/4-141
2014/4-166
2014/4-208
2014/4-163
2013/3-129
2014/4-185
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-201
2014/4-169
2014/4-197
2014/4-185
2012/4-82
2014/4-169
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/188
2013/360
2009/1055
2013/760
2009/450
2014/5071
2014/3827
2013/3081
2013/283
2013/743
2013/3035
2013/2971
2013/2971
2013/3106
2013/1919
2014/5146
2013/2990
2009/1054
2013/1595
2014/4506
2013/3094
2013/972
2013/3015
2013/3043
2014/5146
2008/356
2008/371
2014/4497
2008/600
2013/973
2014/3432
2014/3827
2013/2456
2009/676
2013/733
2013/3379
2013/3035
2010/1430
2013/2971
2013/2996
2013/2978
2014/4512
2013/3108
2014/4512
2013/3141
2013/3015
2014/3827
2014/4706
2013/3101
2014/4991
2013/3090
2010/472
2009/1402
2010/189
2013/758
2013/3126
2013/2996
2013/2978
2009/446
2014/4506
2014/4506
2013/1850
2014/5071
2013/2822
2008/363
2013/748
2013/2114
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
TC Kimlik
No
18704804350
49711754222
19478766288
12012015170
67834167484
20426734648
47317853424
27854484046
37646170880
24221622674
50689730828
66085217948
56158546730
72736001354
62380336056
16142878254
27038513098
31586366952
26288540274
53068650496
32954326318
40226075512
48616790854
30875382130
40850054792
29201452500
72385012558
42961376626
43462971938
71101060118
36701202696
45310907830
38962911874
12674997982
51643704572
60280416366
56536529652
14840930694
41813026870
16805856100
62395335792
11823023190
29855435416
60415400482
32068739738
25559567958
24038618372
57379513358
38033148550
46996854180
43138977394
52519660688
21293706684
24878598988
25010594578
49780766096
51784687680
53494642232
54586601106
33269311266
49363163274
31607157224
Adı Soyadı
AHMET YILMAZSOY
AHMET YILMAZTEKĠN
AHMET YĠGĠT
AHMET YĠGĠT
AHMET YĠĞĠT
AHMET YĠKĠT
Ahmet YUMURTA
AHMET YÜCEL
AHMET YÜKSEKDAĞ
AHMET YÜKSEL
AHMET YÜKSEL
AHMET YÜREKLĠ
ahmet zent
AHMET ZĠNCĠRKIRAN
AHMEY YILMAZ
Ait AYAĞA
AĠT BĠRLĠK
Ait KIRMIZI
AĠT SANCAR
Ait Sarıkurt
AKAYDOĞU ĠNġAAT
AKBEġ TEKSTĠL LTD.
AKC LTD.ġTĠ
AKÇE TĠC VE SANAYĠ
AKĠDE BAHÇELĠ
AKTAR TARIM SULAMA
ALAADDĠN ADIGÜZEL
ALAADDĠN GÜNEġ
Alaaddin ÖNCEL
ALAATTĠN BATA
ALAATTĠN KAYALIDAĞ
ALAATTĠN KIRAN
ALAATTĠN TEKĠN
ALAEDDĠN AKAY
ALAEDDĠN FENER
ALDULKADĠR ERĞAÇ
ALDULKADĠR
ALEADDĠN ERGÜL
ALEVĠ AL
ALĠ AYATA
ALĠ BĠRGÜN
ALĠ DEMĠR
ALĠ KEYGĠ
ALĠ SU
ALĠ ACAR
ALĠ ACAR
ALĠ ACEMOĞLU
ALĠ ACEMOĞLU
Ali ACIOĞLU
ALĠ ADIGUZEL
ALĠ AĞAÇ
ALĠ AĞAÇ
ALĠ AĞRIÇ
ALĠ AK
ALĠ AK
ALĠ AKAY
ALĠ AKBABA
ali akbaran
ALĠ AKBULUT
Ali AKBULUT
ALĠ AKBULUT
ALĠ AKCAN
ALĠ AKÇABA
ALĠ AKDENĠZ
ALĠ AKGÖBEK
ali akgül
ALĠ AKKOYUN
İlçesi
Suruç
Akçakale
Halfeti
Halfeti
Suruç
Halfeti
V.Ģehir
Birecik
Siverek
V.Ģehir
Eyyübiye
Hilvan
Eyyübiye
Siverek
Halfeti
Harran
Bozova
Haliliye
Harran
K.köprü
Akçakale
Eyyübiye
Haliliye
Akçakale
Siverek
Akçakale
Harran
Akçakale
Akçakale
Harran
Siverek
Siverek
C.pınar
Eyyübiye
V.Ģehir
Haliliye
Siverek
C.pınar
Haliliye
Siverek
Siverek
Bozova
Siverek
Eyyübiye
Harran
Halfeti
Hilvan
V.Ģehir
Bozova
C.pınar
Haliliye
Seçiniz..
Siverek
Harran
Eyyübiye
Halfeti
Akçakale
Harran
Suruç
Suruç
Siverek
Bozova
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
C.pınar
C.pınar
Köy
AKÖREN
AġAĞIÇĠNPOL
YUKARIGÖKL
YUKARIGÖKL
YATIRTEPE
YUKARIGÖKL
Tekneli
böğürtlen
GAZĠ
YOLBĠLEN
VERGĠLĠ
karapınar
güngören
KONURTEPE
KARAOTLAK
Parpar
ZĠVANLI
ÇEKÇEK
MEYDANKAPI
Küçükalanlı
ĠKĠZCE
ÇAMURLU
AKÇAHĠSAR
ONORTAK
SABANCI
ONORTAK
TANTANA
SEVĠMLĠ
AKDĠKEN
TANTANA
MERKEZ
AVURTEPE
MURATLI
zeynep
AYAKLI
AYAZCA
ALAGÜN
MURATLI
BEġAT
BÜYÜKOBA
KARAKOYUN
TAġAN
ÇAĞA
GÖZELLER
TOZLUCA
YEġĠLÖZEN
DOĞRULLAR
ALTINBAġAK
Yaylak
CEYLAN
KEREMLĠ
HAMURKESEN
TAġAĞIL
YENĠCE
KEÇĠKIRAN
FISTIKÖZÜ
AġAĞIÇĠNPOL
koyunluca
KIRMĠT
KIRMĠT
BAYIRÖZÜ
BÜYÜKHAN
ACARYURT
DĠLĠMLĠ
YUKARIGÖBE
muratlı
ADANA
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
B.BaĢ Süt
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
10
91
68
56
135
29
834
126
226
201
153
14
196
210
48
70
121
190
179
82
594
519
522
18
100
26
75
310
143
50
360
428
236
56
50
839
1290
209
82
264
135
61
735
173
116
84
100
97
21
197
142
158
98
214
108
90
110
71
33,795
174
235
88
183
181
100
80
846
TDYB
Numarası
2012/4-76
2013/4-98
2014/4-188
2014/4-188
2012/3-113
2014/4-188
2013/5-203
2013/4-101
2013/4-104
2013/4-108
2014/4-160
2013/4-101
2013/4-99
2014/4-167
2013/4-83
2013/4-99
2013/5-192
2010/4-31
2013/4-108
2013/3-129
2007/1-66
2007/1-66
2014/4-160
2013/4-98
2013/4-96
2013/4-98
2013/4-141
2013/4-88
2014/4-163
2013/4-108
2012/4-64
2012/4-64
2013/4-132
2013/4-101
2014/4-184
2014/4-178
2014/4-178
2013/4-132
2010/4-31
2014/4-168
2014/4-168
2013/4-108
2013/4-155
2013/4-108
2013/4-88
2013/4-83
2014/4-174
2014/4-174
2010/4-31
2013/4-132
2012/4-82
2014/4-185
2014/4-168
2013/4-129
2012/4-82
2014/4-188
2013/4-98
2014/4-163
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-100
2012/4-76
2013/3-129
2012/4-82
2013/4-88
2013/4-99
2013/4-132
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
Ür. Ör.
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/5048
2013/3043
2009/1400
2009/1400
2013/3057
2009/1400
2010/1435
2009/46
2009/465
2013/3081
2013/3090
2009/46
2013/3070
2014/5030
2013/3013
2009/357
2008/365
2008/360
2009/1372
2013/3011
2013/2969
2013/2969
2009/874
2008/374
2009/458
2008/374
2013/3099
2009/56
2013/1050
2009/1372
2009/450
2014/4960
2010/472
2013/3052
2014/4668
2014/4658
2014/4658
2010/472
2009/676
2013/2185
2013/2115
2013/2981
2013/649
2013/763
2013/3036
2014/4511
2013/996
2013/996
2009/455
2014/3827
2013/3068
2009/446
2014/4976
2013/3055
2014/5227
2014/3930
2013/3379
2013/2994
2013/3345
2014/5157
2013/431
2014/4518
2013/1535
2013/385
2013/3136
2011/182
2014/3827
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
TC Kimlik
No
63931288268
40985050270
46975845390
56521532346
61585366202
19883767368
20462738372
33395306372
69286107896
58300470894
18188819352
56158547966
46576867852
21989683534
22013682790
63892286846
16829851280
43333976154
34552656804
12758991226
72721001628
39737088050
21191713678
47158844438
40100078516
20546729050
27083513548
48721804576
43915948586
52066681532
39092113312
24125612474
27971488040
42871987578
42883987122
33017311852
25328576334
41066051148
30956388372
66880200954
43339967712
55366575136
14636925972
25358575314
51802693846
63019319204
68671127570
20483732526
48640804510
59170441472
70066076776
58537462594
48643798380
13169978318
62875330194
44383937898
68347147178
10010474838
60136409672
53095655334
19199788248
17903815778
21101717000
20978721196
49006796876
10197074234
51442703882
Adı Soyadı
Ali AkkuĢ
ALĠ AKġĠT
ALĠ AKTAġ
ALĠ AKTAġ
ALĠ AKTAġ
ALĠ AKYOL
ALĠ ALA
ALĠ ALAGÖZ
ALĠ ALAN
ALĠ ALBAYRAK
ALĠ ALINMIġ
ALĠ ALKAN
Ali Alkan
ALĠ ALKAN
ALĠ ALKAN
ALĠ ALKAN
ALĠ ALOĞLU
ALĠ ALPAK
ALĠ ALTUN
ALĠ ALTUNDAĞ
ALĠ ARAK
ALĠ ARAR
Ali Arı
ALĠ ARLAK
ALĠ ARSLAN
ALĠ ARSLAN
ALĠ ARSLAN
ALĠ ARSLAN
ALĠ ARSLAN
ALĠ ARTAġ
ali asatekin
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLAN
ali aslan
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLAN
ALĠ ASLANTAġ
ALĠ ASLIHAN
ALĠ ATAÇ
ALĠ ATAMIġ
ALĠ ATAġ
ALĠ ATAġ
ALĠ ATAġ
Ali AteĢ
ALĠ ATLIHAN
ALĠ AVCI
ALĠ AVNĠ AKDENĠZ
ALĠ AYATA
ALĠ AYAZ
ALĠ AYDIN
ALĠ AYDIN
ALĠ AYKIL
ALĠ BACAKSIZ
ALĠ BAĞ
ALĠ BAĞ
ALĠ BAĞĠ
Ali BAĞMACI
ALĠ BAĞMANCI
İşletme
İlçesi
Köy
Tipi
K.köprü Büyükalanlı
Bağ.Bahçe
Harran
TANTANA
T.Sulu
Harran
SÜTLÜCE
T.Sulu
Harran
SÜTLÜCE
T.Sulu
Eyyübiye ALTIN
T.Sulu
V.Ģehir
ALTINBAġAK T.Sulu
Eyyübiye AġAĞIYAZICI K.baĢ
K.köprü CÜLMEN
T.Sulu
Hilvan
SÖĞÜTLÜ
T.Kuru
Haliliye
ÖRCÜNLÜ
Bağ.Bahçe
Siverek
ĠLERĠ
K.baĢ
Eyyübiye MUTLUCA
T.Sulu
Eyyübiye Ambartepe
T.Sulu
Harran
YENĠDOĞAN T.Sulu
Harran
YENĠDOĞAN T.Kuru
Harran
YENĠDOĞAN T.Kuru
Birecik
ALTINOVA
Bağ.Bahçe
Eyyübiye SELMAN
T.Sulu
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Harran
ESKĠ HARRAN T.Sulu
Siverek
ĠLERĠ
K.baĢ
Birecik
KURAL
Bağ.Bahçe
Haliliye
KARPUZLU
T.Sulu
Harran
VARLIALAN
T.Sulu
Halfeti
ARĞAÇ
Bağ.Bahçe
Bozova
KESMETAġ
Bağ.Bahçe
Harran
MĠNARE
T.Sulu
Suruç
ESKĠ ÖREN
T.Sulu
Birecik
UĞURCUK
Bağ.Bahçe
Hilvan
FAĠK
T.Kuru
Harran
tekneli
T.Sulu
Eyyübiye AKLAR
T.Sulu
Haliliye
BAKIġLAR
T.Sulu
Harran
ÇĠÇEK
T.Sulu
Harran
CEYLANGÖZÜ T.Sulu
Birecik
KONAK
Bağ.Bahçe
Eyyübiye KURUCUK
T.Sulu
Haliliye
YENĠSU
T.Sulu
K.köprü ÇIRALI
K.baĢ
Akçakale olgunbey
T.Sulu
Birecik
YUKARIKARA Bağ.Bahçe
Eyyübiye VERGĠLĠ
T.Sulu
Bozova
DUTLUK
Bağ.Bahçe
Eyyübiye kurucuk
T.Sulu
Eyyübiye MĠHRAPLI
T.Sulu
Haliliye
GÜZELKÖY
T.Sulu
Eyyübiye AKDĠLEK
T.Sulu
Halfeti
GÜLAÇAN
Bağ.Bahçe
Siverek
BÜYÜKOBA
T.Kuru
Bozova
Boztepe
Bağ.Bahçe
Birecik
ASLANLI
Bağ.Bahçe
Bozova
BOZTEPE
T.Kuru
Haliliye
KARPUZLU
T.Sulu
Hilvan
GÜLALDI
T.Kuru
Siverek
YELEKEN
T.Sulu
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
Siverek
AZIKLI
T.Kuru
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Bozova
TAġAN
Bağ.Bahçe
Siverek
SÖYLEMEZ
K.baĢ
Suruç
GÖLEN
Bağ.Bahçe
Halfeti
HĠLALLĠ
Bağ.Bahçe
Eyyübiye AġAĞIYAZICI K.baĢ
Eyyübiye AġAĞIYAZICI K.baĢ
V.Ģehir
KINALITEPE
T.Sulu
Bozova
HACILAR
Bağ.Bahçe
Haliliye
KIRKPINAR
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
57
66
89
155
382
325
752
71
115
77
824
66
130
99
158
121
66
102
77
340
1056
54
58
122
91
148
74
140
61
111
190
80
225
84
164
243
322
52
273
1424
310
132
58
78
276
257
424
58
100
104
184
129
141
651
1106
43
335
105
23
130
25,779
80
1126
758
586
23
38
TDYB
Numarası
2013/3-129
2013/4-155
2013/4-88
2013/4-88
2014/4-185
2013/4-83
2013/4-93
2013/4-83
2014/4-160
2013/5-281
2013/4-104
2013/4-98
2013/3-129
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-169
2014/4-185
2014/4-208
2013/4-88
2013/4-104
2013/4-90
2013/4-92
2013/4-141
2013/4-83
2013/5-192
2013/4-141
2013/5-266
2014/4-197
2014/4-168
2013/4-141
2012/4-82
2013/3-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-89
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-93
2013/4-99
2014/4-169
2013/4-99
2013/4-90
2013/4-101
2013/4-101
2012/4-82
2013/4-98
2014/4-188
2013/4-96
2014/4-181
2014/4-169
2014/4-181
2013/4-92
2013/4-89
2013/4-104
2013/4-129
2014/4-168
2014/4-166
2013/4-155
2014/4-167
2012/4-76
2013/4-83
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-155
2010/4-31
2013/4-88
Statüsü
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3011
2014/4534
2013/3075
2013/3075
2014/4524
2013/3061
2013/3132
2012/883
2014/4544
2013/733
2009/816
2008/371
2013/2978
2013/3107
2013/3107
2013/3107
2014/5071
2008/363
2013/3024
2013/3001
2009/816
2009/1393
2014/4509
2013/3004
2013/3145
2008/365
2013/2965
2013/2990
2014/3926
2013/2115
2013/3041
2013/753
2013/3027
2013/3115
2013/3115
2009/1403
2009/1056
2009/1056
2013/3132
2011/182
2014/4834
2013/3070
2009/1393
2013/3052
2013/749
2013/748
2013/3379
2014/5127
2009/458
2013/3114
2013/3109
2013/2972
2014/4509
2013/3127
2014/3828
2014/4500
2009/821
2009/1059
2013/188
2014/5030
2013/3345
2012/310
2013/3132
2013/3132
2013/1565
2013/610
2013/3136
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TC Kimlik
No
33467297034
36683202820
68398150370
59404445634
72304020558
39257111122
63814297820
12713032100
34655261226
32828321098
19760760062
60784391008
32567328174
70036095684
24770600208
29264441046
23204656996
24842584276
25709573198
14744936716
42598992480
40334081542
30134407956
50551734886
58717462246
30647394804
46036882524
33824292924
67180186658
37100184262
11352040972
49516777624
71242046040
56464538528
13970953344
57778490502
11805034800
59869420856
44728934506
11913028296
70861050490
68146149212
64384279698
24824592466
53461648670
17708835414
52687671608
10794052536
17852818752
12428998104
45646897188
52996042120
13304970726
67249184304
25928564304
17012863288
40583063740
28877457536
21818693154
61711363334
51832692130
60484403650
47485847300
33041319060
46018274798
11037051064
39209118902
Adı Soyadı
ALĠ BALAKANÇEKĠ
ALĠ BALIK
ALĠ BALK
ALĠ BATARGÜN
ALĠ BATUR
ALĠ BAYDĠLLĠ
ALĠ BAYRACA
ALĠ BAYRAK
ali bayram
ALĠ BAYRAM
ALĠ BEDEN
ALĠ BEDLEK
ALĠ BENZER
ALĠ BENZEġ
ALĠ BEYAZTOPRAK
ALĠ BEYTEKĠN
ALĠ BĠLDĠK
ALĠ BĠLEN
ALĠ BĠLGĠN
ALĠ BĠNĠCĠ
ALĠ BOZDAĞ
ALĠ BOZKOYUN
ALĠ BOZKURT
ALĠ BOZKURT
ALĠ BOZKURTLI
ALĠ BÖRÜTEKĠN
ALĠ BUCAK
ALĠ CAN
ALĠ CAVCI
Ali Ceylan
Ali Ceylan
ALĠ CEYRAN
ALĠ CĠHANOĞLU
ALĠ CĠVELEK
ALĠ ÇADIRCI
ALĠ ÇAĞATAY
ALĠ ÇAĞLAYAN
ali çakır
ALĠ ÇAKMAK
ALĠ ÇAKMAK
ALĠ ÇAKMAK
ALĠ ÇALKA
ALĠ ÇEÇAN
ALĠ ÇELĠK
ALĠ ÇELĠK
ALĠ ÇELĠK
ALĠ ÇELĠK
ALĠ ÇELLĠK
ALĠ ÇEMBERLĠTAġ
ALĠ ÇETĠN
ALĠ ÇETĠNER
ALĠ ÇINAR
Ali ÇĠÇEK
ALĠ ÇĠÇEK
ALĠ ÇĠÇEK
ALĠ ÇĠÇEK
Ali ÇĠFTÇĠ
ALĠ ÇĠFTÇĠ
ALĠ ÇĠFTÇĠ
ALĠ ÇĠFTÇĠ
Ali Çiftçi
Ali Çiftçi
ALĠ ÇĠFTÇĠ
Ali çiftçi
ALĠ ÇĠN
ALĠ ÇĠRĠġ
ALĠ ÇĠTGEZ
İlçesi
Birecik
Siverek
V.Ģehir
Siverek
V.Ģehir
K.köprü
Siverek
Haliliye
Harran
Halfeti
Eyyübiye
Hilvan
Bozova
V.Ģehir
Siverek
Harran
V.Ģehir
Birecik
V.Ģehir
Suruç
Suruç
Siverek
Birecik
Haliliye
Harran
Harran
Hilvan
Eyyübiye
K.köprü
Haliliye
Eyyübiye
Suruç
K.köprü
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Suruç
Harran
Siverek
Siverek
Birecik
Haliliye
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
Siverek
Suruç
Birecik
Bozova
Birecik
Akçakale
C.pınar
Bozova
Siverek
Suruç
V.Ģehir
Harran
Haliliye
Harran
Harran
Eyyübiye
Haliliye
V.Ģehir
Eyyübiye
C.pınar
Seçiniz..
Siverek
Köy
KURAL
MERKEZ
NERGĠZLĠ
ġEKERLĠ
YEġĠLALIÇ
KÜLAFLI
KONURTEPE
KISAS
göktaĢ
gürkuyu
BULDUK
KARABURÇ
AVLAK
AYAKLI
GEDĠK
BÜKDERE
YEġĠLALIÇ
ÇOĞAN
KÜÇÜKDĠKME
GÖLEN
DAĞÖREN
TAġLI
KUYUCAK
mehmetçik
YENĠCE
UZUNYOL
BUĞUR
YAĞMURLU
ġEKERLĠ
BALLICA
yukarıagviran
KARACA
KONAÇ
VERGĠLĠ
GÜZELKÖY
ARSLANKUYU
OYMAKLI
koyunluca
ÇATLI
YOĞUNCA
GÜVENĠR
YEDĠKUYU
ÇĠFTÇĠBAġI
KEREMLĠ
YEġĠLALIÇ
SOYDAN
HACILI
BOZDERE
DELĠLER
GÜZELYURT
YUKARIBEYD
SARAÇÇEġME
ÜRÜNLÜ
ġEKERLĠ
YILDIZ
TAġÖNÜ
GÖGEÇ
KOÇAK
YAKACIK
CEYLANGÖZÜ
KARAALĠ
TĠLEYLĠ
Beğrük
bakıĢlar
AġAĞIDORUK
YAYGILI
BOZKUYU
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
Arıcılık
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
67
375
268
108
50
37
232
188
892
52
245
73
57
50
256
91
56
167
50
10
20
183
215
140
89
88
97
180
172
59
210
47
106
173
26
85
138
969
100
126
190
249
106
533
64
106
14
103
10
70
387
325
56
148
351
115
111
18
166
110
111
146
327
143
450
202
184
TDYB
Numarası
2014/4-169
2012/4-64
2014/4-166
2013/4-104
2014/4-184
2013/4-101
2012/4-64
2014/4-160
2014/4-163
2013/4-101
2013/4-98
2013/4-89
2013/5-193
2014/4-184
2013/4-100
2013/4-88
2013/4-98
2014/4-197
2014/4-184
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-102
2014/4-169
2013/4-101
2013/4-129
2013/4-88
2013/4-90
2013/4-93
2014/4-174
2013/4-92
2013/3-129
2012/3-113
2013/4-98
2014/4-160
2014/4-185
2013/4-141
2012/3-113
2014/4-163
2013/4-96
2013/4-104
2014/4-169
2014/4-168
2012/4-64
2012/4-82
2013/4-98
2012/4-64
2012/3-113
2013/4-89
2013/4-155
2014/4-169
2013/4-90
2013/4-132
2010/4-31
2013/4-104
2013/5-266
2014/4-167
2014/4-163
2013/3-129
2013/4-98
2013/4-129
2013/4-92
2013/4-92
2014/4-201
2013/3-129
2013/4-132
2014/4-185
2014/4-167
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/5071
2009/450
2009/476
2009/1051
2014/4668
2009/46
2014/4960
2014/4495
2014/5100
2009/46
2013/3043
2013/3106
2008/364
2014/4668
2009/1391
2013/3001
2014/5001
2013/360
2013/942
2014/4518
2014/5048
2014/4520
2013/84
2009/1377
2013/3055
2013/3075
2009/1393
2013/3132
2013/1091
2013/1875
2014/5080
2014/4546
2008/371
2013/3090
2009/1399
2013/3041
2013/3113
2014/5100
2009/1062
2009/1051
2013/870
2014/4965
2014/4960
2013/3068
2014/5001
2013/2964
2013/3138
2009/1403
2013/188
2014/5071
2014/4522
2014/4504
2008/597
2009/1051
2013/2990
2013/3102
2013/2994
2013/1535
2014/5146
2013/3115
2013/3067
2008/356
2010/1430
2013/3027
2014/4504
2014/4524
2013/3039
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
TC Kimlik
No
57988492822
57280511054
35414231788
57652497702
11997015564
70909052912
29039452048
16436882288
26993520646
57841485732
14489947152
10632065070
37040183950
56614532260
55597567436
61612366304
47518835854
58936455296
12857991530
39134114994
45241905820
22499670076
47830826288
59974413170
51889698284
35714220734
60346399640
63967286962
13679964498
19787760410
52294676652
22964663008
24038619362
49147781236
15356903530
25946550556
11160048696
54628598456
10230071510
53830636048
41972017528
72811003372
34280277104
28943451512
23156654002
48940787636
10461062448
20210742828
17798832140
15713904460
36227209056
21716687446
21356700666
38468134210
46198871138
45469914710
37811150938
59707429676
65866223918
70738072228
55672572188
57685492668
64633265960
31622366762
58543474000
51802081926
59338450322
Adı Soyadı
ALĠ ÇĠZĠK
ALĠ ÇOBAN
ALĠ ÇOBAN
ALĠ ÇOBANLI
ALĠ ÇULCU
ALĠ ÇUR
Ali Çütçü
ALĠ DADAġ
ALĠ DAĞ
ALĠ DAĞ
ALĠ DANIġ
ALĠ DEMĠR
Ali DEMĠR
Ali Demir
ALĠ DEMĠR
ALĠ DEMĠR
Ali Demir
Ali Demir
ALĠ DEMĠR
ALĠ DEMĠR
ALĠ DEMĠR
Ali Demir
ALĠ DEMĠR
ALĠ DEMĠR
ALĠ DEMĠR
ALĠ DEMĠR
Ali DEMĠR
ALĠ DEMĠR
ALĠ DEMĠRCAN
Ali Demirdağ
Ali Demirel
ALĠ DEMĠREL
ali dengiz
ALĠ DERE
ALĠ DĠKĠLĠTAġ
ALĠ DĠLAVER
Ali DOĞAN
ALĠ DOĞAN
ALĠ DOĞANOĞLU
ALĠ DONDURMACI
ALĠ DÖNDER
Ali DURSUN
Ali Düger
ALĠ EKĠNCĠ
ALĠ EKĠNCĠ
ALĠ EKREM ġELLĠ
ALĠ ELES
ALĠ ELMAS
ALĠ EMMOġ BUCAK
ALĠ ERCAN
ALĠ ERENULUĞ
ALĠ ERKULTEKĠN
ALĠ ERSÖZ
ALĠ ERTAġ
ali esin
ALĠ EVCĠK
ALĠ EZGĠ
Ali Farisoğlu
ALĠ FELHAN
ALĠ FENER
ALĠ FIRAT
ALĠ FUAT AYKUT
ALĠ FUAT MELĠK
ALĠ FUAT YILDIRIM
ALĠ GEYĠK
ALĠ GÖRAL
ALĠ GÖRGÜN
İlçesi
Siverek
Harran
Birecik
Harran
Halfeti
Harran
Haliliye
V.Ģehir
Haliliye
Bozova
V.Ģehir
Haliliye
K.köprü
K.köprü
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
K.köprü
Haliliye
Eyyübiye
Birecik
Eyyübiye
C.pınar
Akçakale
K.köprü
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Suruç
Eyyübiye
Haliliye
Halfeti
Halfeti
Harran
K.köprü
Birecik
V.Ģehir
Harran
V.Ģehir
Haliliye
Harran
Siverek
Suruç
Akçakale
Harran
Siverek
Suruç
Akçakale
Eyyübiye
Birecik
Harran
Haliliye
V.Ģehir
C.pınar
Haliliye
Haliliye
V.Ģehir
Suruç
Halfeti
Eyyübiye
K.köprü
Siverek
C.pınar
Suruç
Köy
DĠREKLĠ
YENĠCE
ÇOĞAN
KAYMAKLI
ÖZMÜġ
DAMLASU
TEPEDĠBĠ
YAZ GÜNEġĠ
BAKIġLAR
AKMAĞARA
AYAKLI
KEPĠRLĠ
YUKARIKOġM
Küçükalanlı
OLGUNLAR
AKTAġ
DALBAġI
HINGILAVĠ
TAġLICA
lÜLECĠ
DEMĠRCĠK
KARPUZLU
ALTINTEPELĠ
AYRAN
HACILI
MURATLI
AKSEHRĠNÇ
koçören
BAKIRTAġ
KARPUZLU
ESENYAYLA
UYSALLI
yardımcı
DAĞETEĞĠ
ÖZMÜġ
ORTAYOL
Uluköy
SARIġIH
ILGAR
BÜYÜK
SAĠDE
Eyyüpnebi
TEPEDĠBĠ
MEYDANKAPI
SOYDAN
AġAĞI OYLUM
BÜYÜKTOKAÇ
CEPKENLĠ
TAġIKARA
KIZILHÖYÜK
MERMER
YAMAÇALTI
BÖĞÜRTLEN
BUĞDAYTEPE
ulubağ
GÖZLEK
MURATLI
BALLICA
PERġEMBE
KINALITEPE
AġAĞIKARINC
SAYLAKKAYA
açmalı
ESTAĞFURULL
CĠNHĠSAR
MURATLI
KÜÇÜKOVA
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
122
422
127
146
88
113
56
50
126
175
50
328
131
39
369
195
66
152
245
91
20
93
427
57
33
238
93
134
56
90
170
273
103
421
53
22
75
32
210
50
57
1334
62
126
835
290
60
164
506
151
73
159
66
54
57
62
260
327
183
125
28
91
51
135
259
85
197,096
TDYB
Numarası
2014/4-167
2013/4-129
2014/4-169
2013/4-129
2014/4-201
2013/4-141
2013/4-92
2014/4-184
2013/3-129
2014/4-181
2014/4-184
2013/3-129
2010/4-31
2013/3-129
2014/4-160
2013/4-89
2013/4-92
2013/4-92
2012/4-82
2013/5-281
2013/4-93
2013/4-92
2013/4-93
2014/4-197
2012/4-76
2013/4-132
2014/4-163
2013/4-101
2013/3-129
2013/4-92
2013/4-92
2014/4-181
2013/4-99
2013/5-211
2014/4-201
2014/4-201
2013/4-99
2014/4-188
2014/4-169
2014/4-184
2013/4-141
2013/5-203
2013/4-92
2013/4-108
2013/4-132
2014/4-181
2013/4-90
2013/4-108
2014/4-174
2012/3-113
2013/4-90
2012/4-82
2014/4-201
2013/4-141
2013/4-99
2007/1-66
2013/4-132
2013/4-92
2013/3-129
2013/4-88
2013/4-89
2013/4-83
2013/4-101
2014/4-160
2014/4-167
2013/4-132
2014/5-334
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Sertifika
Numarası
2013/3039
2013/3055
2013/84
2013/750
2013/1857
2013/1919
2013/1875
2014/4582
2013/3027
2013/3114
2014/4668
2013/1535
2013/3108
2013/3011
2009/874
2014/4543
2013/3016
2013/3009
2014/4531
2013/733
2009/872
2014/4509
2009/30
2013/2822
2014/5048
2014/4872
2013/1050
2014/4514
2013/3116
2014/4509
2008/356
2013/3101
2013/3070
2013/755
2013/1857
2013/1857
2009/357
2014/4540
2014/4834
2014/4582
2013/762
2010/1435
2013/1875
2013/763
2014/4494
2013/3101
2014/4991
2013/763
2013/996
2013/3057
2014/4991
2013/753
2013/1869
2010/189
2011/182
2013/2969
2013/3084
2013/1875
2014/5080
2013/283
2013/3106
2013/2980
2013/742
2014/4544
2013/3039
2014/4872
2013/3110
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
TC Kimlik
No
59266452740
16193880084
16634865380
46807854934
34451281930
51823698080
54169620418
54502611486
48538807586
61312376122
48775786552
24194609948
11558423234
62248350460
63664303214
25421578228
16892867478
69157108502
69259105164
59830431294
11664028446
46588867642
59272444692
35543227720
35060243890
23939626820
44881919228
50743736308
55285574494
67441168478
13976960056
68737126066
70681068804
20858734872
71635032940
59425430428
53614625282
17999815188
13688971968
56590528998
13328986000
57721495448
46315875964
37460162672
11727035152
41741038952
58696468888
58222484634
67243184386
65734234206
47752819610
42278007886
23408636282
21746700658
46153886900
50719727750
33635291260
11472047882
53182647488
61408373158
39110116530
34895249206
47821826570
57553511934
56242553248
20573734966
66997187148
Adı Soyadı
ALĠ GÖRGÜN
ALĠ GUBAT
ALĠ GUBAT
ALĠ GÜL
ALĠ GÜLBAHAR
ALĠ GÜLCAN
ALĠ GÜLEL
ALĠ GÜMÜġ
ALĠ GÜMÜġKAN
ALĠ GÜNEġ
ALĠ GÜNEġ
ali güneĢ
ALĠ GÜNTEKĠN
ALĠ GÜREKE
ALĠ GÜREZ
ALĠ GÜZELER
ALĠ HAKAN
ALĠ HALHALLĠ
ALĠ HALHALLĠ
ALĠ HATĠPOĞLU
ALĠ HAYDAR
ALĠ HOROZ
ALĠ IRMAK
ALĠ IġIK
ALĠ IġIK
ALĠ ĠHSAN BUCAK
ALĠ ĠHSAN ÇEVĠK
ALĠ ĠHSAN ÖCALAN
ALĠ ĠNALÖZ
ALĠ ĠNGĠN
Ali ĠRGĠ
ALĠ KAÇ
ALĠ KAÇAR
ALĠ KAMACI
ALĠ KAMIK
Ali KAN
ALĠ KAN
ALĠ KANDAMAR
Ali KANKILIÇ
ALĠ KAPUCU
Ali KARA
ALĠ KARACAN
Ali Karadağ
ALĠ KARADUMAN
ALĠ KARAGÖZ
ALĠ KARAKAġ
ALĠ KARAKEÇĠ
ALĠ KARAKEÇĠ
Ali KARAKEÇĠLĠ
ALĠ KARAKEÇĠLĠ
ALĠ KARAKOYUN
ALĠ KARAKUCAK
Ali KARAKUġ
ALĠ KARAMAN
ALĠ KARAMANLI
ALĠ KARATAġ
ALĠ KARAYILAN
ALĠ KAYA
ALĠ KAYA
ALĠ KAYA
ALĠ KAYA
ALĠ KAYA
ALĠ KAYA
ALĠ KAYA
Ali kaya
Ali Kaya
ALĠ KAYA
İlçesi
Suruç
Haliliye
Haliliye
Halfeti
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Suruç
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Harran
C.pınar
Siverek
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Bozova
Bozova
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Siverek
Halfeti
Suruç
Haliliye
Harran
Suruç
Hilvan
Hilvan
V.Ģehir
Haliliye
Harran
Birecik
Halfeti
Suruç
Halfeti
V.Ģehir
Harran
Haliliye
Akçakale
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Seçiniz..
Akçakale
Hilvan
Akçakale
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Birecik
V.Ģehir
Haliliye
Haliliye
K.köprü
Birecik
Eyyübiye
V.Ģehir
Suruç
Haliliye
Akçakale
Köy
KÜÇÜK OVA
DAĞYANI
SEFALI
AĞIL
ESKĠKALE
ÇAĞDAġ
YÜCELEN
KARACA
ORTANCA
ÖZLÜ
ĠNNAPLI
koyunluca
MURATLI
BAKMAÇ
KEÇĠBURCU
ÖRDEKLĠ
IġILDAR
AKMAĞARA
AKMAĞARA
DÖNEMEÇ
BATI
SEKSENÖREN
YUKARI
UĞURCUK
UĞURCUK
KALEMLĠ
FISTIKÖZÜ
KIRMĠT
ĠNCĠRAĞACI
HARRAN-T
DOĞUKENT
ARINIK
ASLANLI
ALTINBAġAK
TEPEKÖY
TanınmıĢ
ĠNNAPLI
MERKEZ
Küçüksergen
DURAKI
Arısu
CEYLANGÖZÜ
DALBAġI
DORUMALI
GÜLPINAR
YOLBĠLEN
A.KARACÖRE
KARAKEÇĠ
KARAKEÇĠ
KEġ
AKDĠKEN
KUCAK
BÜYÜKTAġ
DAĞBAġIDÜĞERĠN
ÇAMURLU
SAKALTUTAN
GÖLCUK
AĞILCIK
AġAGIKOYMA
ERGÜN
KONAK
ALTINTEPELĠ
EġKĠN
Çaykara
KÖSECĠK
PEKMEZLĠ
İşletme
Tipi
T.Kuru
K.baĢ
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.KuruT.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
517
287
342
53
138
301
336
20
125
148
27
265
78
211
109
428
202
124
51
374
1813
210
102
24
103
367
95
176,998
63
242
243
543
100
83
270
157
150
161
89
55
251
126
232
61
1317
102
473
203
509
311
196
467
191
309
516
74
40
1088
72
169
218
24
277
463
53
161
53
TDYB
Numarası
2012/3-113
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-83
2014/4-208
2013/4-104
2013/4-96
2012/3-113
2014/4-174
2013/4-108
2014/4-197
2014/4-163
2014/4-166
2014/4-174
2014/4-167
2013/4-104
2014/4-167
2013/4-93
2013/4-93
2013/5-208
2014/4-174
2012/4-82
2013/4-93
2014/4-197
2014/4-169
2014/4-174
2014/4-201
2012/4-76
2013/3-129
2013/4-108
2014/4-167
2014/4-168
2014/4-184
2013/4-83
2014/4-168
2010/4-31
2014/4-197
2014/4-201
2012/4-76
2014/4-201
2013/5-203
2013/4-129
2013/4-92
2014/4-208
2013/4-104
2013/4-155
2014/4-178
2014/4-167
2014/4-178
2014/4-174
2013/4-88
2014/4-208
2014/4-163
2012/4-64
2012/4-64
2013/4-98
2014/4-197
2013/5-211
2013/4-88
2013/3-129
2013/4-89
2014/4-197
2013/4-93
2014/4-188
2013/5-267
2013/3-129
2013/4-90
Statüsü
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3113
2009/30
2009/30
2014/4517
2013/760
2013/1667
2012/9
2013/3138
2013/1091
2013/739
2013/360
2014/5100
2009/1059
2013/1091
2014/4902
2009/465
2013/2202
2013/2988
2013/3094
2013/456
2013/996
2013/3091
2009/30
2014/3926
2013/870
2013/2225
2013/2035
2013/3345
2013/3027
2013/763
2014/5030
2013/2684
2013/3125
2013/3061
2014/4965
2009/676
2013/360
2013/1850
2013/759
2013/2035
2010/1435
2013/3115
2013/3016
2013/3126
2013/1667
2013/1565
2013/2995
2013/3039
2014/4542
2013/1091
2009/56
2013/3024
2013/2994
2009/450
2014/5065
2008/371
2013/2822
2013/755
2013/3141
2013/1535
2009/1055
2013/2822
2013/3132
2013/3040
2013/3014
2013/741
2013/3118
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
TC Kimlik
No
57658508464
68311148620
35753224540
13286987576
26525541538
26135545292
51223331730
11778024662
43069982696
28919462078
60025411694
20819114590
42770002204
48280804420
15077922834
60457405056
21725700600
49111779436
69445105374
57109516116
69499103562
20747728760
57850497184
41921019276
69511113692
40388073968
41273044476
57061524044
65131249506
15746895612
50167740134
44401944808
60220423256
44632927670
47857819010
24320615294
14087960454
35042252452
35213237400
45580900326
12897000490
65074246396
58468476424
30104421982
71545030746
64984254248
26897529356
10764066976
53881623332
51511698286
23543634808
37298182224
59719424720
50095755590
53932010968
23879615472
24167605854
61075378388
57121510192
13850958728
16385870244
46033882824
18140811790
11493035264
48661808214
36341205712
55318582120
Adı Soyadı
ALĠ KAYA
ALĠ KAYA
ALĠ KAYAM
ALĠ KAYIKKIRAN
ALĠ KAYNAR
ALĠ KAZĞAN
ALĠ KELEġ
ALĠ KEMAL ACEMOĞLU
ali kemal binici
ALĠ KESKĠNBIÇAK
ALĠ KILIÇ
ALĠ KILIÇ
ALĠ KILIÇ
ALĠ KILIÇ
ALĠ KILIÇASLAN
ALĠ KINA
ALĠ KIRATLI
ALĠ KIRKIL
ALĠ KIRMIZI
ALĠ KIRMIZI
ALĠ KIRMIZI
Ali Kızılay
ALĠ KIZILKAN
Ali KĠRAZ
ALĠ KOÇ
ALĠ KOÇYĠĞĠT
ALĠ KOÇYĠĞĠT
ALĠ KONCA
ALĠ KORAK
ALĠ KORGAL
ALĠ KORKMAZ
ALĠ KORKMAZOĞLU
ALĠ KOġAR
ALĠ KOYKAÇ
Ali KOYUNCU
ALĠ KOYUNCU
ALĠ KÖROĞLU
Ali kubacık
ALĠ KURKALIN
ALĠ KURNAZ
ALĠ KURT
ALĠ KURUYAN
ALĠ KUTLUCA
ALĠ MAKTELE
ALĠ MAVĠ GÖK
ALĠ MELĠK
ALĠ MENEK
ALĠ MENGĠ
ALĠ MOL
ALĠ MORÇĠÇEK
ALĠ MURAT BADILLI
ALĠ MURTAZA
ALĠ NOYAN
Ali OBA
ALĠ OĞURLU
ALĠ OKAY
ALĠ OKAY
ALĠ OLĞUN
ALĠ ORAK
Ali ORGAN
ALĠ ORUÇ
ALĠ OSMAN ġĠLEN
ALĠ OZAR
ALĠ ÖDEN
ALĠ ÖDEN
ALĠ ÖKTEN
ALĠ ÖKTEN
İlçesi
V.Ģehir
Siverek
Harran
C.pınar
Siverek
Harran
Siverek
V.Ģehir
Eyyübiye
Siverek
Birecik
C.pınar
Suruç
Bozova
Siverek
K.köprü
Siverek
Harran
Haliliye
Haliliye
Haliliye
K.köprü
Siverek
Harran
V.Ģehir
K.köprü
K.köprü
Siverek
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Siverek
C.pınar
Halfeti
Bozova
Siverek
V.Ģehir
Harran
Harran
K.köprü
Siverek
Halfeti
Siverek
Hilvan
Halfeti
Eyyübiye
Siverek
Eyyübiye
K.köprü
Halfeti
K.köprü
Siverek
Halfeti
Siverek
C.pınar
Akçakale
Akçakale
Bozova
Bozova
Haliliye
Harran
Hilvan
Harran
Eyyübiye
V.Ģehir
Hilvan
Siverek
Köy
EġKĠN
KAMIġLI
DAMLASU
MERKEZ
ÖRGÜLÜ
YAYGILI
YOĞUNCA
DOĞRULLAR
yanıkçöğür
TURNA
MEZRA
SARAÇÇEġME
BALABAN
BÜYÜKHAN
AZIKLI
aĢık
KAMIġLI
ASLANKUYUS
MAHSUMĠYE
MAHSUMĠYE
AKTAġ
Küçükalanlı
CĠNHĠSAR
SAĠDE
YOLBĠLEN
ERGÜN
ÇĠFTEKEMER
YÜCELEN
KAP
KEÇĠKIRAN
ĠNNAPLI
KEÇĠKIRAN
AġAĞTAġLI
KURUGÖL
YAYLAK
SOYDAN
YUKARIBAĞ
Gözeler
TOZLUCA
kuĢluca
TAġÖNÜ
SAYLAKKAYA
ÜLKÜLÜ
BUĞUR
BÜYÜKGÖKLÜ
açmalı
SOYDAN
ALTIN DAMLA
KÜÇÜKALANL
DURAK
HAMURKESEN
ÇAYLARBAġI
KARAOTLAK
ALAYURT
EVRENPAġA
GÜNDAġ
GÜNDAġ
TAġAN
TAġAN
BULDUK
KARATAġ
OVACIK
ULUAĞAÇ
HACIBAYRAM.
ELGÜN
FAĠK
YÜCELEN
İşletme
Tipi
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
B.BaĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
446
525
81
211
160
128
380
485
790
122
60
131
112
49
172
69
100
99
272
476
320
105
212
155
104
137
142
359
173
85
25
100
305
65
20
126
546
119
133
40
135
40
1207
392
28
95
304
206
59
20
37
100
77
487
408
100
53
167
53
106
59
133
100
64
63
56
164
TDYB
Numarası
2014/4-167
2013/4-104
2013/4-141
2013/4-132
2013/4-100
2013/4-155
2013/4-102
2013/4-83
2013/4-99
2014/4-208
2014/4-197
2013/4-132
2014/4-181
2014/4-181
2014/4-168
2013/4-101
2013/4-96
2014/4-178
2013/4-89
2013/4-89
2013/4-89
2013/3-129
2013/4-100
2014/4-163
2013/4-98
2013/4-89
2013/4-89
2014/4-167
2014/4-208
2012/4-82
2014/4-169
2013/4-96
2013/4-132
2014/4-188
2010/4-31
2012/4-64
2013/4-83
2013/4-99
2013/4-98
2013/4-101
2014/4-167
2013/4-83
2013/4-104
2013/4-155
2013/4-101
2013/4-101
2013/4-100
2013/4-155
2013/4-108
2013/4-83
2014/4-185
2013/4-96
2013/4-83
2010/4-31
2013/4-132
2013/4-88
2012/4-76
2013/4-155
2013/4-89
2010/4-31
2013/4-155
2013/4-129
2013/4-141
2014/1-364
2014/4-168
2014/4-208
2013/4-155
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3102
2009/465
2013/762
2014/3827
2013/1681
2014/4534
2013/3044
2013/3061
2013/3070
2008/613
2014/3926
2014/4504
2013/3101
2013/3072
2013/2456
2014/4514
2009/1062
2010/720
2014/4543
2014/4543
2014/4543
2013/3011
2008/615
2010/1890
2014/5001
2009/1055
2009/1055
2014/4902
2014/4512
2014/5227
2014/5071
2009/458
2014/4504
2014/5127
2009/455
2014/4960
2013/3061
2009/357
2014/5146
2009/46
2013/3102
2013/2980
2013/1667
2013/649
2013/749
2009/46
2014/4529
2013/649
2013/2981
2014/4517
2009/446
2009/458
2013/3013
2013/2726
2014/4504
2009/56
2013/759
2013/188
2013/745
2013/2726
2013/743
2014/4500
2013/3099
2009/1471
2013/2971
2013/3024
2013/743
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
TC Kimlik
No
54769600490
26441546518
62560342952
42686002244
49411773400
15062306564
54634607128
24491604134
44443929740
59224441304
66454200120
64540277094
19697773784
45715891628
69898095420
56791520746
56026546206
25583559530
50422733062
50332736054
23399028578
25601564706
67708161556
24032617678
24626394534
33821287992
11313035276
62116357584
40727060680
34979254508
17381837996
71101041162
67681163424
14597943732
51829686432
70903057876
25316586758
24803603848
47830830698
15878899038
26576544526
29318434048
45607900360
41771028268
71014058646
24392602390
72112011892
43354980680
42410012150
25775557306
25790556896
20015758390
61819353220
53812634406
66157224980
48727801760
48991785988
20284782430
46705860488
47029849654
47914820140
11724027464
61996364194
53971631162
65503244896
65503244986
68110159810
Adı Soyadı
ALĠ ÖKTEN
ALĠ ÖSÜN
ALĠ ÖTKÜN
ALĠ ÖZAVCI
ALĠ ÖZBAY
ALĠ ÖZÇĠMEN
ALĠ ÖZDEMĠR
ALĠ ÖZDEN
Ali ÖZDOĞAN
ALĠ ÖZMEN
ALĠ ÖZTÜRK
ALĠ ÖZTÜRKMEN
ALĠ PALMANAK
ALĠ PALTA
ALĠ PEDĠZ
ALĠ POLAT
Ali POLAT
ALĠ POLAT
ALĠ POLAT
ALĠ POLAT
ALĠ POLAT
Ali Recep AteĢoğlu
ALĠ RECEP EREN
ALĠ RIZA AKTAR
ALĠ RIZA BOZ
ALĠ RIZA EYGĠ
ALĠ RIZA SEÇME
ALĠ RIZA ġĠMġEK
ALĠ RUġEN
ALĠ RÜZGAR
ALĠ SAF
ALĠ SAĞ
Ali sakat
ALĠ SALACAK
ALĠ SARI
ALĠ SARIKUġ
ALĠ SELCAN
ALĠ SELTEKĠN
ALĠ SERKAN KÖRAN
ALĠ SEZER
Ali SIĞIRCI
ALĠ SONGURALP
ALĠ SOYLU
ALĠ SU
ALĠ SUNCAK
ALĠ SUNGUR
ALĠ SUNGUR
ALĠ SUNKAR
ALĠ SUYUN
ALĠ SÜLÜK
ALĠ SÜLÜK
ALĠ SÜRÜCÜ
ALĠ ġAHĠN
ALĠ ġAHĠN
ALĠ ġAVLI
ALĠ ġEFKATLI
ALĠ ġELLĠ
ALĠ ġEYHAN
ALĠ ġILDIR
ALĠ ġILDIR
ALĠ ġĠKAK
ALĠ ġĠRZAT RASTGELDĠ
ALĠ TAAÇ
ALĠ TALĠK
ALĠ TANĞ
ALĠ TANĞ
Ali TANġO
İlçesi
Siverek
Suruç
Suruç
Siverek
Eyyübiye
C.pınar
Suruç
Haliliye
Akçakale
Halfeti
Halfeti
Suruç
V.Ģehir
Halfeti
Seçiniz..
Bozova
Bozova
Birecik
Bozova
Bozova
C.pınar
Haliliye
Eyyübiye
Akçakale
C.pınar
Halfeti
Birecik
Suruç
K.köprü
Eyyübiye
Hilvan
Akçakale
Haliliye
C.pınar
Bozova
Harran
Eyyübiye
V.Ģehir
Siverek
K.köprü
V.Ģehir
Akçakale
Eyyübiye
Eyyübiye
Siverek
Halfeti
Halfeti
Siverek
Siverek
Harran
Harran
Siverek
K.köprü
Suruç
V.Ģehir
Siverek
Suruç
Siverek
Hilvan
Hilvan
Hilvan
K.köprü
V.Ģehir
V.Ģehir
Suruç
Suruç
V.Ģehir
Köy
YÜCELEN
KÜÇÜKSERGE
MÜRġĠTPINAR
ÇAYLARBAġI
GÜNBALI
MURATLI
KÜÇÜKOVA
YAġAR
PEKMEZLĠ
SAYLAKKAYA
ÇAKALLI
ÖRĞÜTLÜ
YEġĠLALIÇ
SELDEK
AZIKLI
BUDAKLI
Budaklı
Çiçekalan
BÜYÜKHAN
BÜYÜKHAN
MURATLI
AKDOĞAN
BAġÖREN
ONORTAK
MURATLI
GÜRKUYU
BOZDERE
GÜNEBAKAN
YARIMTEPE
SAĞLIK
KOVANCI
PEKMEZLĠ
karaali
AġAĞIDURMU
KĠLLĠK
CEYLANGÖZÜ
ĠRĠCE
BÜYÜKBARDA
BAKIRCA
KARATAġ
Germen
HAKTANIR
SEKSENÖREN
SELMAN
BAKMAÇ
ÖMERLĠ
YUKARIGÖKL
ÇĠFTÇĠBAġI
KARAKEÇĠ
ÇAĞBAġI
ÇAĞBAġI
HAMAMÖREN
GERDEK
KARACA
KINALITEPE
TAġAĞIL
AġAĞI OYLUM
KAMIġLI
GELENEK
OVACIK
GELENEK
TÜLMEN
YEġĠLALIÇ
GÖMÜLÜ
KÖSEVELĠ
KÖSEVELĠ
Kadıköy
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
221
161
58
149
214
97
22
70
98
48
48
101
362
49
122
63
309
69
58
174
484
290
811
244
236
34
86
55
73
78
90
117
165
916
70
61
265
50
559
100
409
88
99
151
102
94
27
175
251
73
150
100
113
251
154
107
467
245
89
62
45
47
150
87
65
67
815
TDYB
Numarası
2014/4-167
2011/5-88
2013/5-267
2013/5-208
2012/4-82
2013/4-132
2014/4-181
2013/3-129
2014/4-163
2013/4-83
2014/4-188
2013/4-89
2013/4-108
2013/4-83
2014/4-168
2013/5-192
2013/5-310
2014/4-201
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-132
2013/4-92
2014/4-185
2013/4-98
2013/4-132
2014/4-197
2013/4-88
2012/3-113
2013/4-129
2012/4-82
2014/4-160
2013/4-90
2013/3-129
2013/4-132
2013/4-155
2013/4-129
2013/5-211
2014/4-184
2013/4-96
2014/5-334
2013/5-203
2013/4-90
2012/4-82
2013/4-108
2014/4-174
2014/4-188
2014/4-188
2012/4-64
2014/4-208
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-96
2014/4-188
2012/3-113
2013/4-155
2014/4-168
2014/4-181
2012/4-64
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-155
2012/4-76
2012/3-113
2013/5-203
Statüsü
ġirket
Serbest
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
Sertifika
Numarası
2014/4902
2010/1422
2013/3014
2013/456
2014/4525
2014/4809
2013/3072
2013/741
2013/2994
2013/2980
2014/3930
2013/1345
2013/3081
2013/3145
2013/2185
2008/365
2013/1899
2010/1430
2014/4518
2014/4518
2014/4537
2014/4509
2013/3133
2013/3043
2010/472
2010/745
2013/3136
2013/3066
2013/3055
2013/3068
2013/2997
2009/1054
2014/5080
2014/4504
2013/188
2013/3115
2013/755
2013/942
2013/1595
2013/3110
2010/1435
2014/4794
2013/3091
2013/739
2013/2984
2014/5127
2009/1400
2014/3432
2008/613
2013/1919
2013/3107
2009/458
2014/4540
2013/3138
2013/1565
2014/4976
2013/2972
2014/4960
2014/4500
2014/4500
2014/4500
2008/374
2014/5001
2013/1565
2014/5048
2013/3017
2010/1435
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
TC Kimlik
No
71566044654
41069042242
43870962986
62497337472
48886787028
25163591394
41528041656
25202571240
41681021878
55108593466
12827984944
18248822308
59260450360
25072629676
29917811424
16967845578
13109987974
19289774120
59623429842
24563611626
43270977436
16154880160
22463670460
45766894920
16496880170
46969864642
20459737838
46303886996
42320009448
42269011106
61321384200
14633937602
42386003770
29672430878
11478028786
67609157528
66070226054
25982562650
22979645396
45718895906
63037324716
34493262676
12540007784
20741736594
43408966820
47602827062
59629427880
36125225882
52399061926
48511802706
34784266550
63904290328
40829067624
56113549004
41723029862
60460397218
62725321716
69511094342
52570675928
49594758102
20387735982
16112887880
22442666002
27788486246
50557740744
51760083246
21476704674
Adı Soyadı
ALĠ TARĠK
Ali TAġ
ALĠ TATAR
ALĠ TEKDAĞ
ALĠ TEKĠN
ALĠ TEMEL
ALĠ TEMELLĠ
ALĠ TOKARYAZ
ALĠ TOLAMAN
ALĠ TOPKAN
ALĠ TUFAN
ALĠ TUĞAY
ALĠ TUM
ALĠ TUNA
ALĠ TUNÇAY
ALĠ TUR
ALĠ TURAN
ALĠ TURAN AVCI
ALĠ TURGUT
ALĠ TÜRK
ALĠ TÜRK
Ali UĢaklı
ALĠ UZUN
ALĠ UZUN
ALĠ ÜÇGÜL
ALĠ ÜLEġ
ALĠ VEZĠROĞLU
ALĠ VĠTLĠ
ALĠ YABĠR
ALĠ YABĠR
ALĠ YAHLĠZADE
ALĠ YAKINDAĞ
ALĠ YALÇIN
ALĠ YALÇIN
ALĠ YARUK
ali yaslıkaya
ALĠ YAġAR
ALĠ YAġAR
ALĠ YAġARER
Ali YaĢin
ALĠ YAVUZ
ALĠ YAVUZ
Ali Yaylakarkanata
ALĠ YENER
ALĠ YILDIRIM
ALĠ YILDIRIM
ALĠ YILDIRIM
ALĠ YILDIZ
ALĠ YILDIZ
Ali Yıldız
ALĠ YILDIZ
ALĠ YILDIZ
ALĠ YILDIZ
ALĠ YILDIZTAġ
ALĠ YILMAZ
ALĠ YILMAZ
ALĠ YILMAZ
ALĠ YILMAZ
ALĠ YILMAZ
ALĠ YILMAZTEKĠN
ALĠ YĠĞĠT
ALĠ YUNUSOĞLU
ALĠ YÜCEL
ALĠ YÜCEL
ALĠ YÜKSEKYAYLA
ALĠ YÜKSEL
ALĠ YÜKSEL
İlçesi
V.Ģehir
Harran
Seçiniz..
Eyyübiye
Harran
V.Ģehir
Siverek
Akçakale
Harran
V.Ģehir
Birecik
V.Ģehir
Siverek
Siverek
C.pınar
Akçakale
Siverek
Hilvan
Hilvan
V.Ģehir
Haliliye
K.köprü
Siverek
Eyyübiye
V.Ģehir
V.Ģehir
K.köprü
V.Ģehir
Haliliye
Haliliye
Suruç
Siverek
Harran
Haliliye
Akçakale
Akçakale
Suruç
Suruç
Akçakale
Haliliye
Siverek
Birecik
Siverek
Suruç
Bozova
Bozova
Halfeti
C.pınar
C.pınar
Haliliye
Siverek
Haliliye
Suruç
Harran
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Akçakale
Suruç
Akçakale
Halfeti
Siverek
Bozova
Birecik
Siverek
C.pınar
Eyyübiye
Köy
AYAKLI
AĢağıkesmekaya
AġLICA
ULUCANLAR
CEPKENLĠ
YOLBĠLEN
KARAKEÇĠ
KARATEPE
MEYDANKAPI
YOLBĠLEN
AKPINAR
AYAKLI
KARAKOYUN
SIAKI
YUKARITAġLI
ZENGĠNOVA
AġAĞIALINCA
KIRBAġI
KUSKUNLU
GERMAN
BABADAM
Yusufkuyu
SABANLI
YAĞMURLU
MALTA
ELGÜN
BÖLÜCEK
KINALITEPE
KEÇĠLĠ
ALTINDAMLA
BĠNATLI
AZIKLI
YENĠCE
GÖKTEPE
TOPCU
pekmezli
KÖSEVELĠ
AĞIRTAġ
KARATEPE
DALBAġI
BÜYÜKKAZAN
KONAK
OYUKTAġ
KÜÇÜKZĠYAR
ALTINLI
BÜYÜKHAN
SAYLAKKAYA
MERKEZ
MERKEZ
KARPUZLU
ARMAĞANLI
GÖRENLER
OYMAKLI
ġUAYPġEHRĠ
SELMAN
DALOCAK
DALOCAK
MĠLKÖY
KÜÇÜKOVA
HAKTANIR
YUKARIGÖKL
SOYDAN
SIZAN
ÖZVEREN
TAġAĞIL
MURATLI
KEÇĠKIRAN
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
50
111
140
74
150
289
233
335
104
153
148
60
90
158
53
76
350
617
196
115
216
42
163
433
50
125
1055
173
152
324
120
55
89
105
326
91
74
27
121
79
310
27
287
101
142
56
201
1145
1359
332
294
94
118
68
108
222
184
524
79
50
22
459
41
85
112
61
70
TDYB
Numarası
2014/4-184
2010/4-31
2013/4-100
2012/4-82
2013/4-155
2013/4-98
2013/4-96
2013/4-88
2013/4-141
2014/4-188
2014/4-169
2013/4-93
2014/4-168
2013/4-100
2007/1-66
2013/4-90
2013/4-132
2013/4-100
2014/4-174
2013/4-88
2012/4-82
2013/3-129
2014/4-166
2013/4-93
2014/4-184
2013/4-98
2013/4-108
2013/4-98
2014/4-166
2014/4-166
2013/5-267
2014/4-168
2013/4-129
2014/4-185
2013/4-90
2014/4-163
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-98
2013/4-92
2012/4-64
2014/4-197
2014/4-167
2012/3-113
2013/4-155
2013/4-98
2013/4-83
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-92
2013/4-155
2013/4-88
2012/3-113
2013/4-155
2013/4-108
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-163
2012/3-113
2013/4-98
2014/4-188
2012/4-64
2014/4-181
2014/4-169
2013/4-89
2014/4-166
2012/4-82
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4668
2009/676
2013/431
2013/3068
2014/4534
2014/5001
2013/757
2009/56
2013/2965
2013/3040
2013/2114
2010/694
2013/2456
2014/4529
2013/2969
2014/4794
2014/4494
2013/877
2013/996
2013/283
2013/748
2013/3011
2013/758
2009/30
2014/4582
2013/3035
2013/2981
2014/5001
2013/758
2013/758
2013/3014
2013/2185
2013/3055
2014/4524
2014/4522
2014/5100
2014/5048
2014/5048
2013/3043
2013/3016
2013/2964
2013/2822
2014/5030
2013/3066
2013/188
2013/3043
2013/2980
2009/30
2009/30
2014/4509
2014/4534
2013/283
2013/3113
2014/4534
2013/1190
2013/3038
2013/3038
2014/5100
2013/3017
2014/5146
2009/1400
2013/2964
2013/3131
2013/2114
2013/3127
2009/1059
2014/5227
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
TC Kimlik
No
31775361294
47203857130
53332641984
61669358420
20246749914
43030374352
22400672946
61435377556
42737001240
42997992562
41012050294
48688794194
42224018430
57667493096
42419011888
22640665944
48973779936
54967585100
16238887238
35654223796
35357232842
45214911018
23777632298
11553037948
43633962062
13412969230
49879146020
59677436322
39440101732
26789523462
20957109946
18134204058
40142082786
57250511602
61498374912
24020627238
40445072040
58801459404
27278511014
40844052322
19844763316
71221038486
23207652186
71698030846
12186018670
26741533652
13910956688
64837252940
59377445914
38876119328
26159553624
72433001022
62698335642
28646473392
10815069932
34967251502
47476847692
25214584382
72460009558
51739700204
31877362434
14240953514
71701040190
21506695330
13754958800
33455301194
55789566742
Adı Soyadı
ALĠ YÜKSEL
ALĠ YÜKSEL
ALĠ YÜZGÜL
ALĠ ZENCĠRKIRAN
ALĠġER MUSTAFA
ALĠYE ÇĠFTÇĠ
Aliye Akar
Aliye AKIL
ALĠYE AKIL
ALĠYE AKIL
ALĠYE ARHAN
ALĠYE CIZZAK
ALĠYE ÇATIK
ALĠYE ÇETĠNPOLAT
ALĠYE KARAKEÇĠLĠ
aliye özkan
ALĠYE SERTDEMĠR
ALĠYE UNTUÇ
ALĠYE YÜKSEL
ALKAN KAYABAġI
ALO DĠDĠN
ALPASLAN
ALTAN BUCAK
AMBER YILMAZ
AmĢe AKġĠT
AMġE ESENDEMĠR
AMġE GEÇEN
AMġE HATĠPOĞLU
AMġE ĠNALTEKĠN
AMġE KAYMAZ
AMġE KILIÇ
AMġE KONUK
AMġE OLĞAÇ
AmĢe Rençber
ANIL ABAN
ANTER GÜÇLÜ
ANTER KOÇYĠĞĠT
ANZILHA BOZKURT
ANZILHA ÇEVĠK
Anzılha KARABULUT
ARAM KÖRKUYU
ARAP AġAN
ARAP ÇAKMAK
ARAP KAMIK
ARAP UZUNDERE
ARDIL ODABAġI
Arif Ağaslan
ARĠF AKCAN
ARĠF ARSERĠM
ARĠF ERARSLAN
ARĠF KARAN
ARĠF KORKMAZ
ARĠF KOYUNCU
ARĠF POLAT
ARNE OBUR
ARSLAN ALĠ ULAġ
ARSLAN ÇĠFTÇĠ
ARZU ALHAS
ARZU ÇEPĠK
ARZU GÜRMEN
ARZU KARATAġ
Asaf ÇEVĠK
ASAF HANSU
ASĠYA POLAT
ASĠYE EREN
ASĠYE KARADENĠZ
ASĠYE KARAKAN
İşletme
İlçesi
Köy
Tipi
Eyyübiye VERGĠLĠ
T.Sulu
V.Ģehir
OĞLAKÇI
T.Sulu
K.köprü KIRKPINAR
Bağ.Bahçe
Bozova
KOÇHĠSAR
Bağ.Bahçe
Seçiniz.. AYRANCI
T.Kuru
Siverek
MURATLI
T.Sulu
K.köprü Hamurkesen
Bağ.Bahçe
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Kuru
Siverek
TURNA
T.Kuru
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
K.köprü PINARBAġI
T.Kuru
Hilvan
KONAÇ
T.Kuru
Siverek
ORTANCA
T.Kuru
Halfeti
ORTAYOL
Bağ.Bahçe
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
Eyyübiye turluk
T.Sulu
Birecik
ĠNNAPLI
Bağ.Bahçe
Hilvan
ÇAT
Bağ.Bahçe
Suruç
YANAL OBA
T.Kuru
Birecik
ÇOĞAN
Bağ.Bahçe
Akçakale dibek
T.Sulu
Eyyübiye SAVAġ
T.Kuru
Siverek
KALEMLĠ
T.Kuru
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Kuru
Harran
KOYUNLUCA T.Sulu
Harran
SAĠDE
T.Sulu
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Siverek
DÖNEMEÇ
T.Kuru
Harran
TEKNELĠ
T.Sulu
Harran
YAYGILI
T.Sulu
C.pınar
SARAÇÇEġME K.baĢ
C.pınar
YUKARIDURM K.baĢ
Haliliye
AYAZCA
T.Kuru
Haliliye
KAYNAKLI
T.Sulu
Siverek
ġEKERLĠ
T.Kuru
Suruç
ULUDUZ
T.Sulu
K.köprü ÇĠFTEKEMER Bağ.Bahçe
Harran
YENĠCE
T.Sulu
K.köprü ÇIRALI
Bağ.Bahçe
Akçakale KEPEZLĠ
T.Sulu
Siverek
YOĞUNCA
T.Kuru
Birecik
FATMACIK
Bağ.Bahçe
Siverek
KÜPTEPE
K.baĢ
Haliliye
KONAÇ
T.Kuru
Siverek
AġLICA
T.Kuru
Siverek
DÖNEMEÇ
T.Kuru
K.köprü YukarıkoĢma
Bağ.Bahçe
Bozova
TOZLUCA
Bağ.Bahçe
Siverek
HAMĠDĠYE
T.Sulu
Halfeti
GÜNECE
Bağ.Bahçe
Siverek
GÜRAKAR
Arıcılık
Halfeti
ÖZMÜġ
T.Kuru
C.pınar
GÜMÜġ
K.baĢ
Bozova
BÜYÜKHAN
T.Kuru
V.Ģehir
KEMERLĠ
T.Sulu
Hilvan
FAĠK
T.Sulu
V.Ģehir
Beğrük
T.Sulu
Siverek
ALTINPINAR T.Kuru
Siverek
SABANLI
T.Kuru
Hilvan
SUCUHAN
T.KuruSiverek
BATI
T.Kuru
Suruç
Küçüksergen
T.Kuru
V.Ģehir
SEPETLĠ
T.Sulu
Birecik
BOZDERE
Bağ.Bahçe
Hilvan
KAVALIK
T.Sulu
Harran
AVLAK
T.Sulu
Siverek
ġEKERLĠ
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
100
742
21
25
445
109
26
226
500
328
198
100
2180
26
399
54
111
36
201
217
163
312
661
500
313
144
137
482
76
98
427
287
273
218
523
76
134
66
10
56
115
214
378
517
140
486
63
48
221
103
497
138
1060
362
106
76
308
342
500
867
534
118,894
204
87
367
81
130
TDYB
Numarası
2014/4-160
2014/4-188
2014/4-185
2013/4-155
2013/4-96
2013/4-132
2013/3-129
2014/4-178
2014/4-178
2014/4-208
2014/5-380
2013/4-100
2014/4-174
2014/4-201
2014/4-208
2013/3-129
2014/4-197
2013/4-129
2012/3-113
2014/4-169
2013/4-101
2014/4-185
2014/4-174
2014/4-168
2014/4-163
2013/4-155
2013/4-132
2013/4-100
2013/4-88
2013/4-155
2013/4-132
2013/4-132
2014/4-160
2013/4-92
2013/4-96
2012/3-113
2013/4-89
2013/4-129
2014/4-184
2014/4-163
2013/4-104
2014/4-169
2013/4-104
2014/4-166
2013/4-100
2013/4-96
2013/3-129
2013/4-89
2014/4-168
2013/4-83
2012/4-64
2014/4-169
2013/4-132
2014/4-181
2013/4-98
2013/4-155
2014/4-201
2012/4-64
2013/4-96
2014/4-168
2014/4-188
2014/5-334
2014/5-335
2014/4-169
2014/4-178
2013/4-141
2013/4-102
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3090
2013/3040
2009/1399
2013/188
2013/757
2013/3084
2013/3029
2014/4542
2014/3826
2008/613
2009/778
2013/877
2013/2984
2013/1857
2013/760
2013/2978
2013/360
2013/750
2013/3057
2013/84
2009/1377
2013/3133
2013/2984
2009/821
2009/873
2013/743
2014/4872
2013/431
2013/3075
2014/4534
2014/4504
2014/3827
2014/4495
2008/356
2013/757
2013/3057
2009/1403
2013/3055
2014/4706
2013/1050
2009/1051
2013/84
2009/816
2013/758
2013/431
2014/4526
2013/3011
2013/745
2013/2456
2012/310
2009/450
2014/5018
2014/4504
2013/3101
2013/3035
2013/1565
2010/1430
2014/5065
2013/757
2013/2684
2013/3040
2013/3110
2013/3048
2014/5071
2010/723
2010/189
2014/4520
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
TC Kimlik
No
12878379386
11760028746
48670794768
56899520532
48871801692
14753316752
36377204574
28475481278
50389750782
42994980746
71467048478
27338508398
22568667372
58552473728
42907988210
10626070776
66544200108
53104655638
30272416612
33767290704
43177973326
69562111494
10119079200
69001112280
38207138776
13709963132
17759824306
57841502620
59473437912
55015585790
67837157284
17585834494
49105781308
27764499604
38456134420
61795356710
69946080798
71005048588
10071084618
20825722154
21362708380
32789337350
54358604410
27080517112
49003796930
69400103070
57244511830
48439805292
51709696902
25532569580
38534131884
19670760770
47437849444
24191614266
11007044232
58231479324
10707055678
67189172966
24665605868
47482845316
65146242202
47266850222
54193607836
43513965084
59953418004
52255674758
42155015430
Adı Soyadı
ASLAN ALDIRMAZ
ASLAN ALTUNDAĞ
ASLAN CIZZAK
ASLAN DENĠZ
ASLAN ERDOĞDU
ASLAN KILIÇ
ASLAN ÖKTEN
ASLAN ÖZKAN
ASLAN ÖZTÜRK
ASLAN TAġ
ASLAN ÜÇAĞAÇ
ASLAN YAġAR
Aslan Yılmaz
ASLANALĠ GEYĠK
ASLI ERGĠN
ASLI KÖRAN
ASLIHAN HAKKARĠ
ASYA BADEM
ASYA KARAKAġ
Asya TOFAN
AġHAN ERGÜN
AġIR ATEġLĠ
ATA ÇĠNGILIÇ
ATA TÜRKER
ATALAY SERTKAYA
ATAġ YILDIRIM
ATĠLLA ALKAN
ATĠLLA ERDEMLĠ
ATĠLLA KURT
ATĠLLA YAZAR
ATĠYE AKSOY
ATĠYE AYKAN
ATĠYE BALAK
ATĠYE BODUROĞLU
ATĠYE ÇOBAN
ATĠYE TUKAY
ATMAN ATAġ
ATMAN KILIÇ
ATTĠYE TAġKIN
atto yalçınkaya
AVAD DAġ
AVAġ ARMUT
AVAġ ATSIZ
AVAġ AYDOĞDU
AVAġ BAĞĠ
AvaĢ BARIġHAN
AvaĢ Demirel
AvaĢ Ġkikat
AVAT ASLAN
AVAT ASLAN
AVAT DEMĠR
AVAT ĠLÇĠ
AVAT KONDU
Avat toğan
AVAT TOPRAK
AVAT YANAR
AVNĠ AÇAR
AVNĠ AÇAR
AVNĠ BAZ
AVNĠ BOZDAĞ
AVNĠ ÇĠFTÇĠ
AVNĠ ÖZGENÇ
AVNĠ SEVĠNÇ
AVNĠ ZĠVER AYDIN
Avvad ÇAKIR
Avvad ġAHĠN
AVVAT DEMĠREL
İlçesi
C.pınar
V.Ģehir
Hilvan
Hilvan
V.Ģehir
C.pınar
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
Bozova
V.Ģehir
K.köprü
K.köprü
Siverek
Seçiniz..
Siverek
Bozova
Siverek
Siverek
Harran
Birecik
V.Ģehir
Haliliye
Birecik
Birecik
Haliliye
Haliliye
Suruç
Harran
K.köprü
Seçiniz..
Eyyübiye
K.köprü
Siverek
Harran
Harran
Birecik
Halfeti
Eyyübiye
Harran
Haliliye
V.Ģehir
Harran
Haliliye
V.Ģehir
Harran
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Harran
V.Ģehir
Haliliye
Akçakale
Harran
Birecik
Birecik
Suruç
Suruç
Bozova
Siverek
Bozova
Bozova
Harran
Harran
Eyyübiye
Köy
MURATLI
YUKARIDĠLĠM
YUVACALI
KARABURÇ
YOLLARBAġI
MURATLI
BÜYÜKOBA
GERMAN
GÜZLEK
SEYĠTÖREN
MALTA
GÜNIġIĞI
Hamurkesen
CĠNHĠSAR
AKÖREN
TURNA
KILIÇÖREN
KARAKEÇĠ
GEDĠK
Aydıncık
KURAL
AYAKLI
GÖZCÜ
BENTBAHÇESĠ
BAĞLARBAġI
TAġLICA
YAMAÇALTI
YABAN
CEYLANGÖZÜ
BÜYÜKÖRDEK
KAHRAMAN
TURLUK
SAVAġ
BÜYÜKKAZAN
YENĠCE
ĠMAMBAKIR
ASLANLI
HĠLALLI
BAYRAKLI
koyunluca
KARAALĠ
EYÜPNEBĠ
YUKARIYARI
çekçek
KINALITEPE
CEPKENLĠ
TEPEDĠBĠ
TEPEDĠBĠ
BEġAT
kurucuk
AġAĞIKESME
BÜYÜKTÜRBE
YABAN
karaman
BÜYÜKTOKAÇ
YENĠCE
ILGAR
Ilgar
ESKĠCE
HÖYÜKYANI
TOZLUCA
SAVUCAK
BUDAKLI
SIRATAġLAR
KOYUNLUCA
KOYUNLUCA
GÖZELLER
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
233
262
300
257
179
137
148
215
505
57
486
62
83
420
400
500
320
90
169
150
159
50
66
57
160
308
104
245
207
188
190
32
73
762
94
55
69
172
84
146
162
540
121
383
263
94
61
52
157
50
126
199
71
83
82
130
192
193
110
126
70
550
164
121
365
351
188
TDYB
Numarası
2014/4-208
2013/4-88
2013/4-100
2013/4-155
2013/4-108
2014/4-166
2013/5-208
2014/4-188
2014/4-188
2013/4-155
2013/4-88
2013/4-93
2013/3-129
2014/4-168
2014/4-185
2014/4-174
2014/4-174
2012/4-64
2014/4-167
2010/4-31
2014/4-169
2014/4-184
2013/4-155
2014/4-201
2014/4-197
2013/4-89
2013/4-88
2014/4-168
2013/4-129
2014/4-188
2014/4-185
2007/1-66
2013/4-98
2013/4-96
2013/4-129
2013/4-141
2014/4-169
2014/4-181
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-93
2014/4-167
2013/4-88
2013/4-101
2013/4-155
2014/4-163
2013/4-92
2013/4-92
2014/4-160
2013/4-101
2013/4-141
2013/4-108
2013/4-88
2013/4-99
2013/4-90
2013/4-141
2014/4-169
2014/4-201
2012/3-113
2014/4-181
2014/4-181
2014/4-166
2013/5-193
2014/4-201
2014/4-163
2014/4-163
2013/4-108
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3042
2013/283
2013/877
2013/973
2013/3081
2009/1059
2013/456
2014/4540
2013/2979
2013/188
2013/283
2013/3094
2013/3029
2009/821
2013/3046
2013/996
2014/4613
2013/2964
2013/3039
2009/676
2013/3038
2013/942
2013/743
2013/1869
2013/360
2014/4543
2013/3036
2013/2971
2013/3115
2013/2979
2014/4524
2013/2969
2008/374
2014/4526
2013/3055
2013/1919
2013/3109
2013/3114
2013/753
2013/2994
2010/694
2013/3102
2013/3036
2009/46
2013/1565
2009/873
2013/1875
2013/1875
2013/3090
2013/3052
2010/189
2013/1190
2013/283
2011/182
2014/4794
2010/189
2014/5018
2010/1430
2014/4532
2013/2972
2013/3131
2013/758
2008/364
2013/3200
2014/4506
2014/5100
2013/763
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
TC Kimlik
No
33413302638
39902085174
60622396486
26936522454
58936461136
59230445440
34325273054
72601005944
46291872278
18335809052
10920048228
53875630254
65554240876
37157173554
57880486196
66085225554
55075583750
51058722932
23168652744
20816726338
29483445504
29813431696
25718568710
12438011268
39572106520
44638930186
16238884572
61588372910
18476803636
17156856436
55045593208
41030044602
55078583696
65926227818
15116926236
17591830992
44638940536
35180238684
71338042772
15413906504
15656898390
28307468682
10158073948
29825421104
25571567592
15515910782
13097993810
67834167316
20429749366
15374916130
61492375120
13745956976
61375369482
58966462332
33575308790
49939754448
30848387124
34358271980
42931988026
50629731328
26996525150
22235673910
49099791772
60451404734
27362502232
35738226040
10445460420
Adı Soyadı
Avvat KESKĠN
AYDIN ARSLAN
AYDIN BEDLEK
AYDIN ÇEVĠK
AYDIN DELEN
Aydın Demirol
AYDIN DEMĠRYERĠ
AYDIN ĠSYE
AYDIN KARADAL
AYDIN KARATAġ
AYDIN KARAYILAN
AYDIN KĠRAZ
AYDIN KÜÇÜKBAYRAK
AYDIN MĠRKELAM
AYDIN TOKAK
AYDIN YAġAR
AYDIN YAZAR
AYFER ÇELĠKKANAT
AYFER GENGEÇ
AYFER KAPLAN
Ayfer KILIÇ
AYHAN ACAR
AYHAN ALTUNDAĞ
AYHAN ALTUNYÜZÜK
AYHAN ÇETĠNER
AYHAN GÜLLÜOĞLU
AYHAN ĠMRAK
AYHAN KARABURÇ
Ayhan KAYA
AYHAN KILIÇ
AYHAN ÜSTÜNDAĞ
AYHAN YAġAR
AYHAN YAZAR
AYIT KARAKEÇĠLĠ
AYĠI BARGU
AYĠNZELĠHA SAÇ
AYĠġE KILIÇ
AYĠT BĠRÇEK
AYĠT KILIÇ
AYKUT AKALTUN
AYLAZ AKSEM
AYNEY ARSLAN
AYNI ZELĠHA DURAP
AYNIZELĠHA ÇETĠN
AYNĠ AĞAÇ
AYNĠ KILIÇ
AYNO ÖZÜCÜ
AYNUR BÜLBÜL
AYNUR YAZMACI
AYNUR YÜKSEL
AYSEL ABAN
AYSEL AĞAR
AYSEL ALAKUġ
Aysel ASLAN
AYSEL AYÇĠÇEK
AYSEL BADILLI
AYSEL ÇOLAK
AYSEL DEMĠRYERĠ
AYSEL DONDURMACI
AYSEL GÖRGÜN
AYSEL HASBAY
AYSEL KANNECĠ
AYSEL KILIÇ
Aysel KIRMIZI
AYSEL OYMAK
AYSEL ÖKTEN
AYSEL ÖZGÜN
İlçesi
Harran
Halfeti
Hilvan
K.köprü
Siverek
Haliliye
Hilvan
Siverek
Halfeti
K.köprü
Birecik
Siverek
Siverek
Birecik
Halfeti
Suruç
K.köprü
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Suruç
Siverek
Haliliye
Siverek
Siverek
Bozova
Siverek
Siverek
K.köprü
Suruç
Suruç
Birecik
K.köprü
Siverek
V.Ģehir
Hilvan
Suruç
Akçakale
Akçakale
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Halfeti
Haliliye
Suruç
V.Ģehir
K.köprü
V.Ģehir
Eyyübiye
Siverek
Halfeti
Halfeti
Suruç
Suruç
K.köprü
Halfeti
Hilvan
Hilvan
Eyyübiye
Siverek
Halfeti
Haliliye
K.köprü
Bozova
Hilvan
C.pınar
Köy
Duran
DURAK
KARABURÇ
ÇIRALI
KARAKOYUN
ĠNCĠRLĠ
SÖYLEMEZ
ERĠKLĠ
KARATAġ
DĠVRĠĞĠ
EDĠZ
BÜYÜKKAZAN
ÇOĞAN
SAYLAKKAYA
KÖSEVELĠ
BÜYÜKÖRDEK
KEġ
YOĞUNCA
KAPLAN
Aligör
DARICALI
YOLYAZI
YOĞUNCA
GÖZELEK
KARAKAġ
SIAKI
KUġLUGÖL
AKÇAHĠSAR
ALIGÖR
HARMANALA
BağlarbaĢı
BÜYÜKÖRDEK
KEġ
AYAKLI
KOVANCI
KIZILHÖYÜK
EKE
AKÇALĠ
YUKARIHAME
KEBERLĠ
DĠKTEPE
ILGAR
GÜRKUYU
KEREMLĠ
K.ZĠYARET
YOLBĠLEN
YIĞINAK
YEġĠLALIÇ
altınbaĢak
ġEKERLĠ
ORTAYOL
DERGĠLĠ
aĢağı karıncalı
ÖRGÜTLÜ
baĢören
ORTAYOL
ÇAKMAK
AKÇAMESCĠT
YOĞUNCA
SAVAġAN
DERĠNKUYU
TĠLEYLĠ
ZĠVANLI
ÇAKMAK
MURATLI
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bah.
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
170
42
49
620
135
80
398
55
141
34
120
313
129
1293
23
450
55
500
639
68
50
535
178
145
584
95
255
135
106
475
127
37
39
637
100
264
212
111
89
167
477
235
107
74
109
56
101
158
225
120
667
139
30
38
192
72
20
246
298
341
631
126
293
106
166
123
65
TDYB
Numarası
2010/4-31
2013/4-83
2013/4-89
2013/4-93
2014/4-167
2013/4-92
2013/4-100
2013/4-104
2013/4-83
2012/4-76
2014/4-169
2013/4-102
2014/4-166
2013/4-129
2013/4-83
2014/4-201
2014/4-188
2013/4-96
2013/4-96
2013/4-108
2014/5-334
2014/4-168
2013/4-88
2013/4-104
2013/4-96
2013/4-101
2013/4-100
2014/4-168
2010/4-31
2012/3-113
2013/4-89
2014/4-197
2014/4-188
2014/4-178
2014/4-184
2014/4-160
2012/3-113
2013/4-90
2013/4-90
2011/5-88
2013/4-93
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-188
2012/4-82
2013/5-266
2013/4-88
2013/4-90
2013/4-155
2013/4-101
2014/4-174
2013/4-83
2014/4-188
2012/4-76
2014/4-181
2013/4-101
2013/4-83
2013/4-100
2013/4-93
2013/4-98
2013/4-96
2013/4-83
2013/5-267
2010/4-31
2013/5-192
2014/4-178
2013/4-132
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/676
2014/4517
2013/3106
2009/30
2013/2202
2013/3016
2013/3069
2013/3019
2012/310
2014/5048
2013/3109
2014/3824
2009/476
2014/4497
2013/2980
2013/1857
2013/2979
2014/4526
2014/4526
2013/1190
2013/3110
2013/2456
2013/283
2014/3828
2012/9
2009/46
2014/4529
2013/2185
2013/3108
2014/4532
2013/3106
2009/472
2014/4540
2014/3870
2013/942
2013/2997
2013/3057
2014/4522
2014/4794
2010/1422
2013/3132
2013/3109
2013/2114
2013/1653
2013/748
2013/2990
2013/283
2013/3118
2013/649
2009/46
2014/4613
2014/4517
2014/3930
2014/5048
2013/3072
2009/46
2014/4517
2013/3069
2010/694
2008/371
2012/9
2013/3145
2013/3014
2013/3108
2008/365
2010/720
2013/3084
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
TC Kimlik
No
43849963624
38018145314
40973062742
48559798566
35027244748
60931389100
32975321170
48829787856
71200047348
45658896810
13046985736
38516130096
63091322376
32348340142
62014348356
12384014856
71077051592
18854783970
45619898044
45589900730
50794718124
46429870404
57187512826
34688272022
24524597716
27701496826
33596300414
18950149366
68938117542
10413081176
63859283666
42928994894
65152247192
72583010714
14876033260
47632832500
13598965736
23213641686
71386039502
47926830830
45808888504
64336270988
49930754416
38141146738
24164613210
30617398580
63508298584
24371603028
32396337354
41039044016
67375174606
65887232326
49099778520
17386808090
25052589792
47116840540
33059325886
42904988374
37538159832
68482135726
14255944330
72478008994
34085291978
43879962604
60412411368
42874984758
Adı Soyadı
AYSEL TATAR
AYSEL VURAL
AYSEL YILDIRIM
AYSUN DAKALI
AYġAN POLAT
AYġE AKAR
AyĢe AKBAġ
AYġE AKġAHĠN
AYġE ALKAN
AYġE ALTIPARMAK
AyĢe Altun
AYġE ASLAN
AYġE BAĞIġKONDU
AYġE BARUTÇU
AYġE BAYDĠLEK
AYġE BOZTAġLI
AYġE CĠHANOĞLU
AYġE ÇETĠN
AYġE ÇETĠNER
AyĢe Çetinkaya
AYġE DURDU
AYġE EREN
AYġE FULYA
AYġE GÜL AKIL
AYġE GÜL SAĞIR
AYġE GÜNBAYĠ
AYġE GÜNBEĞĠ
AYġE GÜZELAY
AYġE KAPLAN
AYġE KAPLAN
AYġE KARADAĞ
AYġE KARAKEÇĠLĠ
AYġE KARAKOYUNLU
AYġE KEMÇĠ
AYġE KILIÇ
AYġE KURT
AYġE MANCI
AYġE ÖCALAN
AYġE ÖNCEL
AYġE ÖZTÜRK
AYġE PALTA
AYġE PAYDAġ
AYġE PINARBAġI
AYġE SAATÇI
AYġE SADE
AYġE SARAÇ
AYġE SONAR
AYġE SUNGUR
AYġE SÜZEN
AYġE YENĠÇELEN
AYġE YETKĠN
AYġE YETKĠN
AYġE YILDIRIM
AYġE YILMAZ
AYġE YÜREKLĠ
AYġEGÜL ACEMOĞLU
AYġEGÜL AVġAROĞLU
AYġEGÜL CAN
AYġEGÜL ERSAVAġ
AYġEGÜL
AyĢegül Kömürcüoğlu
AYġEGÜL SUBAġI
AYTEN ÇEPĠK
Ayten TAġDEMĠR
AYTEN TATAR
AYTEN TEKĠN
AZATĠN TAġ
İlçesi
Seçiniz..
Birecik
Suruç
Hilvan
Birecik
K.köprü
Eyyübiye
Halfeti
Akçakale
Akçakale
Haliliye
K.köprü
Siverek
Haliliye
Halfeti
Siverek
Haliliye
Birecik
Birecik
Eyyübiye
Akçakale
Eyyübiye
Eyyübiye
Siverek
Halfeti
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
Halfeti
Bozova
Birecik
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
Siverek
K.köprü
Haliliye
Halfeti
Akçakale
C.pınar
Halfeti
Halfeti
Birecik
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Halfeti
Halfeti
Hilvan
Birecik
Harran
Eyyübiye
Suruç
Halfeti
Eyyübiye
Siverek
Akçakale
K.köprü
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
V.Ģehir
Siverek
Suruç
Siverek
Siverek
Bozova
Köy
ERKONAĞI
KURAL
ÇENGELLĠ
ÜÇÜZLER
AĢağı Habip
yukarıağviran
Yanıkçögür
SELDEK
BÜYÜKTOKAÇ
DORUMALI
Uğurlu
ÖVERLER
KEÇĠBURÇU
BAġÖREN
SAYLAKAYA
SABANCI
KONAÇ
70
KURAL
Karaali
BÜYÜKTOKAÇ
GÜLVEREN
NADĠRE
AġAĞIKARAC
bulaklı
GÖLDERE
YANIKÇÖĞÜR
osmanbey
SAVAġAN
KINDIRALĠ
MENGELLĠ
KARAKEÇĠ
ĠKĠAĞIZ
AYAKLI
ÇATLI
ÖRCÜNLÜ
ÇĠÇEK
ÖMERLĠ
BOYBEYĠ
ALTINKÖY
SELDEK
SAYLAKKAYA
ÇOĞAN
BAġGÖZE
AKDOĞAN
YOLGĠDER
SAYLAKKAYA
ÖMERLĠ
YUVACALI
Ġncirli
YOLGĠDER
DURUCA
YAYLATEPE
ARĞIL
VERGĠLĠ
ġEKERLĠ
HIRBETĠLSALĠ
KORUKEZEN
AKÖREN
VERGĠLĠ
MAMUCA
BAġGÖZE
SABANCI
Karadut
DAMLICA
TAġLI
SEYĠTÖREN
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
333
272
335
50
32
46
177
52
55
656
199
56
140
396
49
468
267
70
48
134
90
604
424
689
36
237
284
389
74
52
42
84
262
50
100
65
255
90
388
250
28
118
890
235
152
196
15
85
115
249
177
90
101
96
303
452
215
340
681
181
78
110
100
51,873
409
100
282
TDYB
Numarası
2013/4-100
2014/4-169
2014/4-181
2014/4-166
2014/4-197
2013/4-101
2013/4-99
2014/4-201
2013/4-90
2014/4-208
2013/3-129
2013/4-108
2013/4-104
2013/4-98
2013/4-83
2013/4-102
2013/4-108
2014/4-197
2014/4-197
2013/3-129
2013/4-90
2014/4-185
2012/4-82
2014/4-178
2013/4-101
2012/4-76
2013/4-99
2014/4-185
2013/4-83
2013/4-89
2014/4-169
2014/4-160
2013/4-108
2014/4-184
2013/4-96
2013/4-93
2014/4-185
2014/4-201
2013/4-89
2013/4-132
2013/4-83
2013/4-83
2013/4-129
2013/4-83
2012/4-82
2014/4-185
2013/4-83
2013/4-83
2013/4-100
2014/4-197
2014/4-185
2014/4-185
2012/3-113
2013/4-83
2012/4-82
2014/4-174
2012/4-82
2013/3-129
2014/4-185
2014/4-185
2013/4-92
2013/4-83
2013/4-96
2014/5-334
2013/4-100
2013/4-96
2013/4-155
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/431
2013/3038
2013/3101
2013/1094
2009/472
2014/4514
2009/357
2013/2035
2014/4991
2013/3126
2013/3027
2009/1372
2009/1051
2013/3379
2013/2980
2014/3824
2008/600
2014/3926
2010/745
2013/2978
2014/4991
2013/3046
2014/5227
2010/720
2009/1377
2014/5157
2011/182
2008/363
2013/3145
2013/745
2014/4834
2014/4495
2013/1190
2014/4668
2009/1062
2009/872
2014/4524
2013/3200
2013/3127
2010/472
2013/3145
2013/2980
2014/4497
2013/3061
2013/3091
2013/3133
2013/2980
2013/3013
2013/877
2014/3979
2013/3133
2013/3046
2013/3017
2014/4517
2014/4525
2013/1091
2013/3091
2013/741
2013/3046
2013/3133
2008/356
2013/3061
2009/458
2013/3110
2013/3069
2009/458
2013/188
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
TC Kimlik
No
51556707578
13466970398
33761295118
50644732416
17783833022
65125244470
57064517296
32573327956
18719804222
40340081314
31043385502
59989426226
45148920834
64315284586
70729054868
32885317546
56551535218
27767503018
48736794794
40583067632
25133581974
43549969032
26426530402
20768722846
40820058850
58843452302
44989916808
61624365968
16790655740
35522236446
36710188790
22358682950
54643597946
52603671910
20165752682
13658972742
58252483232
58801465412
59464446114
24521608378
27569501274
20348747634
57712493682
26303549114
54691602722
28154480080
43780961154
59410433830
65794235236
17543841014
14399945644
69484104062
18587801132
65377241364
34730262872
38398528714
26033558158
13172972136
38018149060
62920331084
46402881328
58585467244
49414773346
43849968988
44383937034
56785520974
57964492860
Adı Soyadı
AZIZ POLATOĞLU
AZĠZ AÇAR
aziz akdemir
Aziz AKSOY
AZĠZ ASLAN
AZĠZ ATEġ
AZĠZ BALĠ
AZĠZ BENZER
AZĠZ BĠNĠCĠ
AZĠZ BOZKOYUN
AZĠZ BOZKURT
AZĠZ BUCAK
AZĠZ CANPOLAT
AZĠZ CENGĠZ
AZĠZ ÇAKMAK
AZĠZ ÇELĠK
AZĠZ ÇELĠK
AZĠZ ÇĠÇEK
AZĠZ ÇĠFTÇĠ
AZĠZ ÇĠFTÇĠ
AZĠZ ÇĠFTÇĠ
AZĠZ ÇĠFTÇĠ
Aziz ÇOBAN
AZĠZ ÇOBANOĞLU
AZĠZ DAĞ
AZĠZ DAĞ
AZĠZ DEMĠR
AZĠZ DEMĠR
AZĠZ DEMĠR
Aziz Demir
AZĠZ DEMĠR
AZĠZ DEMĠR
AZĠZ DOĞAN
AZĠZ ELĞAÇ
AZĠZ FAHRĠ ARKAN
AZĠZ FIRAT
AZĠZ GELEN
AZĠZ GEYĠK
AZĠZ GÖRGÜN
AZĠZ GÜLĠCE
AZĠZ GÜNBEGĠ
AZĠZ ĠRĠS
AZĠZ ĠZOL
AZĠZ KARADAĞ
AZĠZ KARAKAN
AZĠZ KARAKEÇĠLĠ
AZĠZ KAYA
AZĠZ KAYA
AZĠZ KAYA
AZĠZ KAYAġ
AZĠZ KILIÇ
AZĠZ KIRMIZI
AZĠZ KĠRLĠ
AZĠZ KORAK
AZĠZ KUBACIK
AZĠZ KULAN
AZĠZ LĠVE
AZĠZ NOĞAY
Aziz OK
AZĠZ ÖġME
AZĠZ ÖZ
AZĠZ ÖZALP
AZĠZ ÖZBAY
AZĠZ ÖZTÜRK
AZĠZ ÖZYAVUZ
AZĠZ POLAT
AZĠZ POLAT
İlçesi
Seçiniz..
Birecik
Eyyübiye
Haliliye
Siverek
Halfeti
K.köprü
Bozova
Suruç
Siverek
Seçiniz..
Hilvan
Siverek
Suruç
Birecik
Bozova
Eyyübiye
Suruç
Haliliye
Haliliye
Siverek
Eyyübiye
Akçakale
Halfeti
Eyyübiye
Bozova
Harran
Haliliye
C.pınar
Haliliye
Birecik
Suruç
K.köprü
Siverek
Siverek
Suruç
Siverek
Siverek
Suruç
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Hilvan
Siverek
Siverek
K.köprü
Eyyübiye
Bozova
Suruç
Siverek
Siverek
Haliliye
K.köprü
Eyyübiye
Eyyübiye
C.pınar
Siverek
Akçakale
Harran
Suruç
Suruç
Bozova
Eyyübiye
V.Ģehir
Harran
Bozova
Siverek
Köy
EDĠZ
YUVACIK
kubacık
BEġAT
KAYALI
SIRATAġLAR
KÜÇÜKALANL
AVLAK
GÖLEN
TAġLI
YUKARIKOMA
KUSKUNLU
KARAKEÇĠ
ÖRGÜTLÜ
Güvenir
bulancak
AKBER.DERES
YILDIZ
DEMĠRCĠK
APALI
ALTINAHIR
zeynep
BÜYÜKTAġ
ÇEKEM
konuklu
BOZTEPE
BELLĠTAġ
AKTAġ
MURATLI
HALĠME
KOCAALĠ
KIRMĠT
SARIġIH
BAġBÜK
KAVALIK
AġAĞIKARINC
DAĞBAġIERĠCEK
ÖRGÜTLÜ
GÜLĠCE
GÖLDERE
SÖYLEMEZ
YAKINYURT
GEDĠK
ġEKERLĠ
BÜYÜKSALKI
KESERDEDE
TAġAN
KÖSEVELĠ
KEÇĠKIRAN
ĠLERĠ
KAYGILI
BÜĞDAYHÜY
TURLUK
kubacık
MURATLI
BÖĞÜRTLEN
AġAĞIDERE
Aydıncık
ÖRGÜTLÜ
HÖYÜKYANI
AġAGIKOYMA
GÜNBALI
YARPUZ
BELLĠTAġ
BUDAKLI
ALTINPINAR
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Arıcılık
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
359
136
91
52
121
13
48
68
21
195
119
100
213
158
71
117
143
565
113
74
398
161
299
53
175
137
129
120
92
175
36
37
32
402
100
15
190
91
152
105
232
126
144
105
100
420
305
58
164
100
544
523
189
243
200
274
296
114
314
138
132
36
75
171
112
233
135
TDYB
Numarası
2013/4-100
2014/4-169
2013/4-99
2010/4-31
2014/4-167
2014/4-201
2013/3-129
2013/5-193
2012/4-76
2013/4-102
2014/4-185
2014/5-327
2014/4-178
2012/3-113
2014/4-197
2013/4-101
2014/1-364
2013/5-266
2013/4-88
2013/4-98
2013/4-96
2013/4-101
2014/4-163
2013/4-83
2013/4-101
2014/4-181
2013/4-155
2013/4-89
2014/4-166
2013/4-92
2014/4-201
2014/4-181
2014/4-188
2012/4-64
2013/4-96
2013/4-89
2012/4-64
2007/1-66
2014/4-181
2013/4-100
2012/4-76
2013/4-104
2013/4-98
2013/4-100
2013/4-96
2014/5-380
2012/4-82
2013/4-90
2012/3-113
2014/4-184
2012/4-64
2013/4-89
2013/4-83
2014/4-208
2013/4-101
2013/4-132
2013/4-104
2013/4-90
2010/4-31
2012/3-113
2012/3-113
2013/4-90
2012/4-82
2013/4-88
2013/4-141
2013/5-193
2013/4-96
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/431
2013/3038
2013/3070
2013/2726
2013/2202
2013/3200
2013/1535
2008/364
2014/4518
2014/4520
2014/4524
2013/2999
2014/3826
2013/3017
2014/3979
2014/4514
2009/1471
2013/2990
2013/3141
2013/3043
2012/9
2013/3052
2014/5100
2014/4517
2009/67
2013/3114
2013/973
2013/1345
2009/1059
2013/3067
2013/1869
2013/3064
2014/4540
2014/3432
2009/1062
2013/3106
2009/450
2013/2969
2013/3064
2009/1391
2013/759
2013/3019
2013/3379
2008/615
2009/458
2009/778
2013/385
2009/1393
2013/3017
2013/3125
2009/1402
2014/4543
2012/883
2014/4512
2009/67
2014/4537
2014/3823
2014/4522
2009/676
2013/3017
2014/4532
2009/1393
2014/4525
2013/283
2013/3099
2008/364
2013/1595
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
TC Kimlik
No
51832686368
62710339900
46834856116
61696360816
43093993910
41327052778
61786369040
63037327304
16223887748
53698640720
47173857574
48508808506
37127188366
69472104418
64504280054
27623499462
26111548200
64327272182
15662893112
53404632254
10032095752
19937754948
49261771984
28574472368
35945214014
21794685822
67081189796
39659103466
13469970234
14600927346
33962288292
28265470420
13541967916
48832180958
69763100372
64180286500
12825002718
41039057672
67351180720
65533235664
31271377898
49069783400
44431936262
18716801866
63157320186
66688203010
18614793560
36200210666
24752594884
43144987820
18602799574
59698438046
47587827828
15824898320
15110916554
28259483696
40577064722
59293443964
65641237970
13226971696
52267683212
16202877036
19574777850
18236822204
70624061220
51220711672
Adı Soyadı
AZĠZ SARI
AZĠZ ġEKERYEMEZ
AZĠZ ġILDIR
AZĠZ TABA
Aziz TOSUN
AZĠZ UTKĠ
AZĠZ YABIR
AZĠZ YILDIZ
AZĠZ YÜKSEL
AZĠZ ZAN
AZĠZE AYDOĞAN
AZĠZE GÜMÜġKAN
AZĠZE KANDEMĠR
AZĠZE KIRMIZI
AZĠZE KIRMIZI
AZMĠ GÜNBEGĠ
AZRĠYE AKSOY
B.SETAÇ HAMEVĠOĞLU
BABĠL
BABLI ANAR
BABLI SOLAK
BADĠRHAN
BAHADDĠN AĠġEOĞLU
BAHADDĠN ALMAZ
BAHADIR YANBAK
BAHAEDDĠN BOZKURT
BAHAEDDĠN ÖZTÜRK
Bahar AKIL
BAHAR BARAN AYATA
BAHATTĠN AÇAR
BAHATTĠN AYDOĞDU
BAHATTĠN BAġIBEYAZ
BAHATTĠN BERK
BAHATTĠN YAVUZ
BAHĠ ASLAN
BAHRI AKIL
BAHRĠ ABĠKOĞLU
BAHRĠ AĞAOĞLU
BAHRĠ AĞIRTAġ
Bahri AKIL
BAHRĠ ANDERMAN
BAHRĠ ASLAN
BAHRĠ ATAġLAR
BAHRĠ AYDIN
BAHRĠ BADUR
BAHRĠ BAĞIġKONDU
BAHRĠ BEYAZÇĠÇEK
Bahri Canbek
BAHRĠ ÇAKMAKLI
BAHRĠ ÇELĠK
BAHRĠ ÇĠFTEL
Bahri ÇOBAN
Bahri dursun
BAHRĠ GÜNEġ
BAHRĠ ĠMRAK
BAHRĠ KARABACAK
BAHRĠ KARALI
BAHRĠ KORELĠ
BAHRĠ KUġ
bahri küçükbayrak
BAHRĠ KÜSKÜN
BAHRĠ MANĞAL
BAHRĠ OGAN
BAHRĠ PALMANAK
Bahri TORU
BAHRĠ UÇAR
BAHRĠ YAKAN
İşletme
İlçesi
Köy
Tipi
Bozova
KĠLLĠK
Bağ.Bahçe
V.Ģehir
DĠNÇKÖK
T.Sulu
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
Haliliye
BAHÇELĠ
T.Sulu
V.Ģehir
Tekneli
K.baĢ
V.Ģehir
EKĠNDÖVER
T.Sulu
Suruç
YAYLATEPE
T.Sulu
Suruç
YAYLATEPE
T.Sulu
Suruç
YANAL OBA
T.Kuru
V.Ģehir
AYAKLI
T.Sulu
V.Ģehir
ELBEĞENDĠ
T.Sulu
Siverek
ORTANCA
T.Kuru
Akçakale ÖNCÜL
T.Sulu
Haliliye
KAYGILI
T.Kuru
V.Ģehir
YAZ GÜNEġĠ
T.Sulu
Eyyübiye GÖLDERE
T.Sulu
Bozova
ARIKÖK
T.Kuru
Harran
GÜNGÖREN
T.Sulu
Eyyübiye AMBARTEPE B.BaĢ Süt
Halfeti
BALABAN
Bağ.Bahçe
Birecik
ĠNNAPLI
Bağ.Bahçe
V.Ģehir
AYAKLI
T.Sulu
K.köprü KÜLÜNÇE
Bağ.Bahçe
Bozova
KABACIK
T.Sulu
Siverek
TAġLI
T.Kuru
Birecik
KONAK
Bağ.Bahçe
Birecik
Çiftlik
Bağ.Bahçe
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Kuru
Siverek
BEYÇERĠ
K.baĢ
Birecik
Yuvacık
T.Kuru
Bozova
KINDIRALĠ
Bağ.Bahçe
Eyyübiye ALTINBAġAK B.BaĢ
Birecik
ġEKERKÖY
Bağ.Bahçe
Haliliye
KIZLAR
Bağ.Bahçe
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Siverek
HATUNDERE K.baĢ
Siverek
ERBEY
T.Kuru
V.Ģehir
EYÜPNEBĠ
B.BaĢ Süt
Siverek
GÖZELEK
T.Kuru
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Kuru
Haliliye
AġAĞIĠÇKARA T.Kuru
K.köprü ÇIRALI
Bağ.Bahçe
K.köprü AġIK
Bağ.Bahçe
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
Siverek
GÜVERCĠN
K.baĢ
Siverek
KEÇĠBURÇU
T.Kuru
Siverek
ġEKERLĠ
T.Kuru
K.köprü Küçüktülmen
Bağ.Bahçe
Hilvan
ÇAKMAK
T.Kuru
Haliliye
KARATEPE
T.Kuru
Hilvan
BUĞUR
T.Kuru
K.köprü Yaylacık
Bağ.Bahçe
Suruç
Çaykara
Bağ.Bahçe
Bozova
ORTATEPE
Bağ.Bahçe
Siverek
SIMAKI
T.Kuru
Eyyübiye KEBERLĠ
K.baĢ
Siverek
DEMĠRCĠ
K.baĢ
Hilvan
YUVACALI
T.Sulu
Haliliye
KARAALĠ
T.Sulu
Siverek
ġEKERLĠ
T.Sulu
Birecik
AKPINAR
Bağ.Bahçe
Siverek
SALUR
T.Kuru
Hilvan
MALÖREN
T.Kuru
V.Ģehir
KINALITEPE
T.Sulu
V.Ģehir
ÜÇGÜL
T.Sulu
Halfeti
HĠLALLĠ
Bağ.Bahçe
K.köprü türkmen
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
86
524
164
106
1058
172
52
55
182
50
179
174
141
465
50
232
464
356
374
74
57
50
20
96
100
21
74
134
101
163
163
79
109
71
79
220
420
73
146
138
174
80
87
26
545
272
139
161
308
256
442
105
12,6
13
100
530
175
329
189
295
201
768
320
252
544
43
74
TDYB
Numarası
2013/4-155
2013/4-83
2013/4-129
2014/4-160
2013/5-203
2013/4-108
2011/5-88
2013/4-89
2012/3-113
2014/4-184
2013/4-98
2013/4-104
2014/4-167
2013/4-89
2014/4-184
2012/4-76
2013/4-155
2013/4-99
2007/1-66
2014/4-201
2014/4-197
2014/4-184
2013/4-98
2013/4-155
2013/4-96
2013/4-88
2014/4-197
2014/4-178
2014/4-168
2014/4-201
2013/4-89
2014/1-364
2014/4-201
2013/4-88
2014/4-166
2013/4-132
2013/4-104
2007/1-66
2014/4-168
2014/4-178
2014/4-185
2013/4-93
2013/4-108
2013/4-129
2013/4-104
2013/4-102
2014/4-174
2013/3-129
2014/4-160
2012/4-82
2013/4-155
2010/4-31
2013/5-267
2013/4-88
2014/4-184
2013/4-93
2013/4-104
2014/5-327
2014/4-166
2014/4-166
2014/4-169
2014/4-174
2014/5-327
2014/4-208
2010/4-31
2013/4-83
2013/4-101
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/188
2013/3061
2014/4500
2009/874
2010/1435
2013/3081
2010/1422
2013/1345
2013/3057
2014/4668
2008/371
2008/810
2014/4902
2014/4543
2014/4582
2013/759
2013/973
2013/751
2013/2969
2013/1850
2013/360
2014/4668
2013/3043
2013/972
2009/1062
2013/3136
2014/3979
2014/4542
2014/4965
2010/1430
2013/745
2009/1471
2012/13
2013/3141
2009/1059
2014/3827
2008/810
2013/2969
2009/821
2014/4542
2013/3046
2009/872
2013/2981
2014/4500
2009/816
2014/4520
2014/4613
2013/3029
2014/4544
2013/748
2013/649
2013/736
2013/3014
2013/3136
2013/3125
2013/3132
2009/465
2013/2999
2013/1094
2009/476
2013/2114
2013/2984
2013/2999
2013/3042
2009/676
2012/310
2013/3052
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
TC Kimlik
No
61033382624
27176522372
15437897734
23753634148
57826489830
65164245070
61030385826
11892029338
15644898746
10155081472
61477364514
61030379436
10623060008
25313575854
63625296470
47263841612
20753728150
32261338356
59668439202
56704529200
40352071204
61786360412
71512034586
20900721416
18395807012
47938816242
57283510382
16235875962
24476595440
19544767508
11736027018
44599924668
12570005842
32069356330
71932027618
37787168388
30227417602
59614440788
64153275340
72280006140
11352033974
28841458460
35468243690
61372371662
55099589448
19913766316
66892187502
43594977198
30539412692
34463281584
56923521924
49315781266
54559606886
46795855548
35336248048
19931760488
33221313154
34430278326
40790065742
27176524666
37703169062
64147287144
13370966678
38402145142
20039747530
21812688118
39938085780
Adı Soyadı
BAHRĠ YETKĠN
BAHRĠ YILDIZ
BAHRĠ YILMAZCAN
BAHRĠ YOLDAġ
BAHTĠYAR ĠZOL
BAHYEDDĠN BAYIK
BAKIR AKAR
BAKIR AKIL
BAKIR AKSEM
BAKIR AġA
BAKIR ATÇI
BAKIR ATÇI
BAKIR BAĞMACI
BAKIR BAYDILLI
BAKIR CERYAN
BAKIR CIKAY
Bakır ÇAKI
BAKIR ÇELĠK
BAKIR ÇELĠK
Bakır Demir
BAKIR DEMĠR
BAKIR DEMĠRCAN
BAKIR GÜZELAY
BAKIR KARAKAYA
Bakır KARATAġ
BAKIR KARATAġ
Bakır KIRMIZI
BAKIR OGAN
BAKIR OĞUL
BAKIR ÖNCEL
Bakır RASTGELDĠ
BAKĠ UZUN
BANU KARAHAN
BARAN KÖRAN
BARAN YILDIZ
BARIġ KILIÇ
BARIġ URAZ
Basri AKSOY
BASRĠ KILIÇ
BASRĠ KORKMAZ
BASRĠ SEÇME
BAġO ASLAN
BAġO TEMELLĠ
BATTAL TABAK
BAVER OKTAN
BAVERĠ BENZER
BAYRAM ACEMOĞLU
BAYRAM ALÇAY
Bayram ALTUN
BAYRAM ATĠLLA
BAYRAM BALĠ
BAYRAM BAYDEMĠR
BAYRAM ÇAKMAK
BAYRAM DÖNER
BAYRAM KANDEMĠR
BAYRAM KÖRKUYU
BAYRAM KUBACIK
BAYRAM
BAYRAM ÖZAVCI
bayram özçakı
BAYRAM SOLAK
BAYRAM TÜRKDĠLĠ
BAYRAM UZUN
BAYRAM YILMAZ
BAYRAM YĠĞĠT
BEDEVĠ SOYDAN
BEDĠ ÖZBEK
İlçesi
Hilvan
K.köprü
Birecik
Siverek
Hilvan
Hilvan
K.köprü
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
Bozova
Bozova
Bozova
K.köprü
Hilvan
Hilvan
Haliliye
Bozova
Suruç
K.köprü
Harran
Harran
Haliliye
Harran
K.köprü
Bozova
K.köprü
Hilvan
Akçakale
Harran
K.köprü
Akçakale
Suruç
Siverek
Siverek
Suruç
Hilvan
Suruç
Bozova
Halfeti
Birecik
Haliliye
Siverek
Hilvan
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Haliliye
Haliliye
Siverek
Halfeti
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Birecik
C.pınar
Halfeti
Halfeti
Hilvan
Köy
BAHÇECĠK
ÖVERLER
AKPINAR
BÖLÜKBAġI
YAKINYURT
KEPĠRHĠSAR
diphisar
AġAĞIKARAC
KEBERLĠ
KISAS
BAĞLICA
BAĞLICA
SIĞIRCIK
HAMURKESEN
AKÇAKEBĠR
AġAĞIKAMIġ
Kısas
AVLAK
KARAHÖYÜK
Küçükalanlı
KAYMAKLI
YENĠSU
osmanbey
YAKACIK
karataĢ
75.YIL
TĠLEYLĠ
MALÖREN
BAYKUġ
ÇATALKURMA
Tülmen
BAYKUġ
B.ZĠYARET
KEġ
BĠNATLI
MANTARLI
A.Karıncalı
BAĞLICA
YOLGEÇER
BOZDERE
ÇEKÇEK
KARAKEÇĠ
AYDINLI
DARICALI
ALTINBAġAK
ALTINBAġAK
ESKĠKALE
Yukarıbağ
ESKĠKALE
ÇAMLIDERE
KONUKLU
BAKMAÇ
KAYALAR
SABANLI
YOĞUNCA
KUBACIK
KESMEKAYA
ÇAYLARBAġI
kadıköy
ÇAVUġLU
antınpınar
BENTBAHÇESĠ
MURATLI
YUKARIGÖKL
HĠLALLĠ
ÜÇÜZLER
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Arıcılık
T.Kuru
B.BaĢ Süt
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
191
62
103
100
75
420
31
755
551
100
67
80
37
40
10
202
80
252
47
62
51
52
206
138
95
56
194
433
154
122
140
105
108
100
480
130
220
45
44
171
80
162
291
15
100
142
152
178
562
218
49
176
572
41
302
289
168
135
145
143
444
418
34
128
117
60
117
TDYB
Numarası
2013/4-129
2014/4-181
2014/4-169
2014/4-184
2014/4-160
2014/4-160
2013/4-101
2014/4-168
2013/4-93
2014/4-185
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-90
2014/4-185
2014/4-184
2013/5-211
2010/4-31
2013/5-193
2013/4-88
2013/3-129
2013/4-141
2012/4-82
2014/4-185
2013/4-88
2012/4-76
2014/4-181
2010/4-31
2014/5-327
2012/4-82
2007/1-66
2010/4-31
2013/4-90
2013/5-266
2013/4-96
2013/4-100
2011/5-88
2013/4-96
2012/4-76
2013/4-155
2014/4-201
2013/4-88
2013/3-129
2013/4-89
2014/4-160
2013/4-96
2013/4-83
2014/4-174
2014/4-208
2013/5-203
2013/5-203
2013/5-281
2007/1-66
2013/4-104
2014/4-201
2014/4-166
2013/4-104
2012/4-82
2012/4-64
2013/5-208
2007/1-66
2014/4-174
2013/4-101
2014/4-201
2014/4-167
2014/4-188
2013/4-83
2014/4-178
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
Serbest
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4497
2013/3114
2013/2114
2013/942
2013/2997
2014/4544
2009/67
2013/2456
2013/3132
2008/363
2010/693
2010/693
2009/1393
2014/4524
2014/4706
2013/755
2013/736
2008/364
2013/3136
2013/3011
2013/3099
2014/4531
2008/363
2013/3075
2014/4518
2013/3064
2013/3108
2013/2999
2013/753
2013/3139
2013/736
2014/4522
2013/2990
2009/1062
2013/431
2010/1422
2013/1595
2014/5048
2013/188
2013/1857
2013/3136
2013/741
2013/3127
2014/4510
2009/1062
2013/3061
2013/996
2013/760
2010/1435
2010/1435
2013/733
2013/3139
2014/3828
2013/3200
2009/476
2009/1051
2013/3091
2009/1402
2013/456
2013/3139
2013/2984
2014/4514
2013/1869
2013/3102
2009/1400
2012/310
2010/723
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
TC Kimlik
No
71260052788
39445150674
47245592716
11160043332
60457397382
32231339376
12780004338
31850352322
18434798172
37640157788
24425606234
48034815238
38567142444
19096216790
69571111102
64384270992
10302073916
29585431108
29846420476
58177486578
23282649804
56887520360
31052385524
25979552688
25724561170
14672928166
26558526076
10143089770
33887290202
60991384336
25075629512
11637023430
42137016004
17141845988
41003058810
70501074992
57964493546
42493392118
29405450234
69214110240
47971818050
40589064376
19414812482
39215110136
52249683896
41752233568
18722789790
27068516106
68710126922
35495242598
56041551940
56620532650
38884512548
50809734118
26228550752
57409504790
21752700802
27197513656
20183746472
47935832450
61732358814
45367913716
50341747416
68500141678
46729854678
61615361436
69133112950
Adı Soyadı
BEDĠA AYAZ
BEDĠA DAKALI
BEDĠA KARAMAN
BEDĠA KARAYILAN
BEDĠA YILMAZ
BEDĠH ÇELĠK
BEDĠH KURT
BEDĠH MERMER
BEDĠR AÇAR
BEDĠR AÇAR
BEDĠR ADMIġ
BEDĠR ALBAN
BEDĠR ARSLAN
BEDĠR ASLAN
BEDĠR ATEġLĠ
BEDĠR BALÇĠK
BEDĠR ÇARTUK
BEDĠR ÇAYAN
BEDĠR ÇETĠN
Bedir ÇĠZĠK
BEDĠR EKĠNCĠ
Bedir GÜNDOĞAN
BEDĠR GÜNEġ
BEDĠR ĠZOL
BEDĠR ĠZOL
BEDĠR KESKĠNER
BEDĠR OLGUN
BEDĠR ÖZGER
Bedir Polat
BEDĠR TABAN
BEDĠR TUNA
BEDĠR YARUK
Bedir YILMAZ
BEDĠR ZAHĠT
BEDĠRHAN AĞIRTAġ
BEDĠRHAN KANDEMĠR
BEDĠRYE YATÇI
BEDRAN DEMĠR
BEDRAN KOYUNCU
BEDREDDĠN ALAN
BEDREDDĠN CĠBĠK
BEDREDDĠN KORELI
BEDRETTĠN ÇETĠNER
BEDRETTĠN ĠMREK
BEDRETTĠN MANĞAL
BEDRĠYE ASLAN
BEDRĠYE BULUT
BEDRĠYE ÇARDAK
BEDRĠYE KAÇ
BEDRĠYE KEMĠK
BEDRĠYE YILDIRIM
BEDRĠYE YILDIRIM
BEHÇET KAYA
BEHÇET ÖCALAN
BEHĠCE BĠLGE
BEHĠYE GÖGÜLÜ
BEHĠYE ĠMRAK
BEHĠYE KAYA
Behiye TavaĢ
BEHĠYE YETEN
BEHLÜL TUKAY
BEHZAT GÜLEL
BEKĠR AÇIK
BEKĠR AĞAÇHAN
BEKĠR ALAKUġ
BEKĠR ALAKUġ
BEKĠR ALAN
İlçesi
Harran
Hilvan
C.pınar
Halfeti
Birecik
Bozova
V.Ģehir
Bozova
Birecik
Birecik
Eyyübiye
Harran
Suruç
Eyyübiye
C.pınar
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Halfeti
Siverek
Siverek
Harran
Eyyübiye
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Akçakale
Suruç
Haliliye
Hilvan
Siverek
Akçakale
Harran
Haliliye
Siverek
Siverek
Siverek
C.pınar
V.Ģehir
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Siverek
Hilvan
Siverek
Suruç
Bozova
Haliliye
Hilvan
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
C.pınar
Suruç
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Bozova
Haliliye
Seçiniz..
Harran
Siverek
Siverek
Siverek
Birecik
Halfeti
Hilvan
Köy
MEYDANKAPI
ÜÇÜZLER
ALTINKÖY
HĠLALLĠ
DALOCAK
AVLAK
TAġÖNÜ
AKVĠRANKILÇ
YUVACIK
KOCAALĠ
BAġÖREN
MEYDANKAPI
Dinlence Mah.
GÜNBALI
ADANA
OVACIK
KAVALIK
GELENEK
GÜRKUYU
KARAKEÇĠ
SOYDAN
KIRMITLI
OLGUNLAR
YAKINYURT
YAKINYURT
KAMIġ
HAKTANIR
ALANYURT
ÇANAKÇI
AYDINLI
SIAKI
TOPÇU
Selman
KOVANCI
GÖZELEK
ALTINLI
YÜCELEN
MURATLI
GERMEN
SÖĞÜTLÜ
YUVACALI
AġAĞIKÜLÜN
MERKEZ
AġAĞIKÜLÜN
SALUR
HARMANALA
ÖZGÖREN
GÜÇLÜ
KUSKUNLU
KARABAHÇE
YEġĠLYURT
HINGILAVĠ
MURATLI
KIRMĠT
KAVALIK
OĞULBEY
SIAKI
AKMAĞARA
TEPEDĠBĠ
ELGÜN
ĠMAMBAKIR
TAġIKARA
ÜLKÜLÜ
YOĞUNCA
AYRAN
DERGĠLĠ
SÖGÜTLÜ
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Arıcılık
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.KuruK.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
344
50
306
13
239
40
150
131
148
247
150
201
199,155
419
302
20
170
114
49
240
166
90
132
599
360
384
52
54
431
120
245
184
191
121
63
351
80
170
96
10
130
508
260
71
749
147
98
186
500
102
339
397
151
177
499
73
150
314
267
240
74
114
429
125
34
58
204
TDYB
Numarası
2013/4-108
2014/4-166
2014/4-208
2014/4-201
2014/4-169
2013/5-193
2014/4-167
2014/4-178
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-160
2013/4-141
2014/5-334
2012/4-82
2013/5-211
2013/4-129
2013/4-88
2013/4-89
2014/4-188
2014/4-167
2013/4-100
2014/4-163
2014/4-208
2014/4-160
2014/4-160
2013/4-100
2013/4-98
2011/5-88
2013/4-92
2014/4-160
2013/4-100
2013/4-101
2013/4-99
2013/4-155
2014/4-166
2014/4-166
2014/4-167
2013/4-132
2013/4-98
2014/4-160
2013/4-100
2014/5-327
2012/4-64
2013/4-89
2014/4-174
2012/3-113
2013/4-155
2012/4-82
2014/4-168
2013/4-104
2014/4-160
2014/4-208
2013/4-132
2014/4-181
2013/4-155
2014/4-208
2013/4-100
2013/4-98
2013/4-92
2014/4-168
2013/4-141
2013/4-102
2013/4-104
2014/4-174
2014/4-197
2014/4-188
2014/4-160
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/1372
2013/1094
2013/3042
2013/1850
2013/3038
2008/364
2013/3102
2013/3015
2013/3038
2014/5018
2014/4495
2013/3107
2013/3110
2014/4525
2013/755
2014/4500
2009/56
2013/1345
2013/1653
2014/5030
2014/4529
2009/873
2013/3126
2013/2997
2013/2997
2013/877
2013/3043
2010/1422
2014/4916
2014/4510
2014/4529
2009/67
2009/357
2013/649
2009/476
2013/758
2014/4902
2014/4809
2008/371
2014/4510
2013/877
2013/2999
2009/450
2013/3106
2013/2984
2014/4546
2013/972
2013/748
2013/2684
2009/465
2009/874
2014/4512
2014/4809
2013/3131
2013/649
2013/3126
2014/4529
2008/374
2013/1875
2013/2971
2013/1919
2014/3824
2009/1051
2013/2225
2013/2822
2014/3930
2014/4544
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
TC Kimlik
No
42299010636
29618430856
46828852834
52765654998
67879157730
14339942016
19241775714
19202788142
49519766434
46489618084
61147374058
24749594644
68347137100
43018991274
57142510522
40376069454
64672256592
37316176778
64432278062
32792327522
30947380880
12372013212
44938917320
24305610078
11223045716
58867457550
40331071942
59362441082
69499111932
40265085886
15860896496
48247811386
58936460900
10877446030
37928161568
45127921708
38099150252
68233137856
35837222462
23747620966
15157950924
30278407270
29657437182
27773486510
27854483810
12240009132
21020711554
30350414370
30350414370
31340369076
34106277066
40736054380
24104625082
53824631394
57985481300
52852664244
65560240648
31454372122
62593330674
64492262858
14921920828
20180755514
54688595112
61384372824
53686628778
47398838594
12437997686
Adı Soyadı
BEKĠR ALPAK
Bekir ARSLAN
Bekir ASLAN
BEKĠR ASLAN
BEKĠR ASLANLI
Bekir ATEġ
BEKĠR AVCI
BEKĠR AYKIL
BEKĠR BAKAN
BEKĠR BANA
BEKĠR BARIġ
BEKĠR BAYDILLI
BEKĠR BAYINDIR
BEKĠR BEYAZ
BEKĠR BĠLGEL
BEKĠR BOZKURT
BEKĠR CANPOLAT
BEKĠR ÇAKMAK
BEKĠR ÇEÇAN
BEKĠR ÇELLĠK
BEKĠR ÇETĠN
BEKĠR ÇETĠN
BEKĠR ÇEVĠK
BEKĠR ÇĠFTÇĠ
BEKĠR DEMĠR
Bekir Demir
BEKĠR DEMĠR
Bekir Demirol
BEKĠR DEMĠRTEKĠN
BEKĠR ERGÜN
BEKĠR FIRAT
BEKĠR GARĠP
BEKĠR GEYĠK
BEKĠR GÖNÜLLÜ
BEKĠR GÜLALAN
BEKĠR GÜLEL
BEKĠR GÜNEġ
BEKĠR GÜNEġ
BEKĠR HALĠTOĞULLARI
BEKĠR KANDEMĠR
BEKĠR KARAASLAN
BEKĠR KARAHAN
BEKĠR KARAKAġ
BEKĠR KARAOĞLAN
BEKĠR KARAOĞLAN
BEKĠR KEMĠK
BEKĠR KESER
BEKĠR KESKĠNBIÇAK
BEKĠR KESKĠNBIÇAK
BEKĠR KILIÇ
Bekir KILIÇ
BEKĠR KILIÇ
BEKĠR KOġTI
BEKĠR KURUMLU
BEKĠR KUġ
BEKĠR KUġUÇAR
BEKĠR KÜÇÜKBAYRAK
BEKĠR MELĠK
BEKĠR NĠBAK
BEKĠR ÖCALAN
Bekir RIZVANOĞLU
Bekir SAMUR
BEKĠR SITKI AÇANAL
BEKĠR SITKI AĞAN
Bekir Sıtkı akyol
Bekir Sıtkı Budak
BEKĠR SITKI ĠZCĠ
İlçesi
Eyyübiye
Bozova
Bozova
Bozova
Eyyübiye
Eyyübiye
Hilvan
Suruç
Hilvan
C.pınar
Birecik
K.köprü
Halfeti
Siverek
Halfeti
Halfeti
Birecik
Eyyübiye
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Siverek
Halfeti
Harran
Haliliye
Haliliye
Harran
Haliliye
Suruç
Suruç
Siverek
Haliliye
Siverek
C.pınar
Siverek
Siverek
K.köprü
Birecik
Hilvan
Halfeti
Eyyübiye
Harran
Siverek
Birecik
Birecik
Hilvan
Birecik
Siverek
Siverek
Bozova
Bozova
Birecik
Suruç
Siverek
Bozova
Siverek
Siverek
Haliliye
Hilvan
Birecik
K.köprü
Suruç
Haliliye
Bozova
Haliliye
Haliliye
Birecik
İşletme
Köy
Tipi
SELMAN
T.Sulu
TaĢan
Bağ.Bahçe
BĠNEKLĠ
Bağ.Bahçe
DENĠZBACI
Bağ.Bahçe
BAYRAKLI
T.Sulu
Kalecik
Bağ.Bahçe
KIRBAġI
T.Kuru
GÖLEN
T.Kuru
BALKI
T.Kuru
MURATLI
T.Sulu
AYRAN
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
KAVAKLICA
Bağ.Bahçe
ÇAYLARBAġI T.Kuru
DURAK
Bağ.Bahçe
FISTIKÖZÜ
Bağ.Bahçe
KÖMAĞIL
Bağ.Bahçe
SULTANTEPE T.Sulu
ÇĠFTÇĠBAġI
T.Kuru
kab
T.Sulu
AKARÇAY
T.Kuru
ĠLERĠ
K.baĢ
FISTIKÖZÜ
Bağ.Bahçe
BOZYAZI
T.Sulu
ARSLANLI
T.Sulu
HINGILAVĠ
T.Sulu
KAYMAKLI
T.Sulu
ESENYAYLA T.Sulu
YATIRTEPE
T.Kuru
ÇENGELLĠ
T.Sulu
YOĞUNCA
T.Kuru
GÜRPINAR
T.Sulu
ERKONAĞI
T.Kuru
MURATLI
T.Sulu
KARPUZCU
T.Kuru
TAġIKARA
T.Sulu
ERGÜN
Bağ.Bahçe
YAYLACIK
Bağ.Bahçe
AĞVEREN
T.Kuru
HĠLALLĠ
Bağ.Bahçe
AKÖREN
T.Sulu
BÜKDERE
T.Sulu
KARABAHÇE T.Sulu
ÇĠÇEKALAN
Bağ.Bahçe
ÇĠÇEKALAN
Bağ.Bahçe
MALÖREN
Bağ.Bahçe
ALTINOVA
Bağ.Bahçe
TURNA
T.Sulu
TURNA
T.Sulu
ALTINLI
Bağ.Bahçe
Ġkiz
Bağ.Bahçe
BĠLEKLĠ
Bağ.Bahçe
YALINCA
T.Sulu
ALTINAHIR
T.Sulu
TAġAN
Bağ.Bahçe
BAHÇECĠK
T.Sulu
ġEKERLĠ
T.Kuru
SULTANTEPE T.Sulu
ARICA
Bağ.Bahçe
DAMLICA
T.Kuru
Tülmen
Bağ.Bahçe
Gölen
Bağ.Bahçe
KARAALĠ
T.Sulu
KONUKSEVER Bağ.Bahçe
Mehmetçik
T.Sulu
TEPEDĠBĠ
T.Sulu
KURUCAHÖYÜ Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
82
57
57
55
118
44
429
108,873
238
278
160
99
103
145
31
88
60
51
118
56
197
803
41
114
88
562
225
376
108
91
521
72
226
306
100
104
76
136
196
77
233
107
604
56
56
10
57
192
192
70
74
317
54
64
184
333
170
217
28
146
19
14
285
37
183
432
209
TDYB
Numarası
2014/4-185
2010/4-31
2010/4-31
2014/4-181
2012/4-82
2010/4-31
2013/4-90
2012/4-76
2014/4-178
2013/4-132
2014/4-197
2014/4-185
2013/4-83
2013/5-208
2014/4-201
2014/4-188
2014/4-169
2014/4-208
2012/4-64
2013/4-101
2014/4-169
2013/4-104
2014/4-188
2013/4-88
2013/3-129
2013/4-92
2013/4-141
2013/4-92
2012/3-113
2013/5-267
2012/4-64
2012/4-76
2014/4-168
2013/4-132
2013/4-100
2013/4-96
2013/4-89
2014/4-197
2013/4-155
2013/4-83
2014/4-160
2013/4-155
2013/4-104
2014/4-197
2014/4-197
2014/4-184
2014/4-197
2013/4-83
2013/4-104
2013/4-88
2013/5-310
2014/4-197
2013/5-266
2014/4-174
2014/4-178
2014/4-168
2014/4-166
2014/4-208
2013/4-88
2014/4-169
2010/4-31
2012/4-76
2013/4-88
2014/4-185
2013/3-129
2013/4-92
2014/4-169
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2008/363
2009/455
2013/610
2013/3114
2013/753
2013/736
2013/3118
2013/3022
2010/723
2014/4537
2013/2822
2009/446
2014/4511
2013/456
2013/3200
2014/5127
2013/3109
2013/3126
2014/3432
2009/46
2014/5018
2009/816
2013/1653
2013/3001
2013/3027
2013/3009
2013/3099
2008/356
2013/3057
2013/3014
2014/5065
2014/5157
2013/2115
2014/4809
2008/615
2013/1595
2009/1055
2013/2445
2013/973
2012/310
2013/3090
2014/4534
2014/3823
2013/360
2013/360
2014/4706
2013/3188
2013/3061
2014/3828
2013/3136
2013/1899
2013/2822
2013/2990
2013/2225
2013/3015
2013/2185
2013/758
2013/3126
2013/3141
2014/5018
2013/736
2014/4518
2009/56
2009/1399
2014/5080
2013/1875
2013/84
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
TC Kimlik
No
63520308636
62749320788
43411965452
45316915464
58336472794
25514567634
27377502890
44578928298
61783369104
17150845696
62251343916
35960222100
16406668546
48313815362
47158846654
14723317772
44284949396
45295908372
14177947112
70249070706
63406299010
13754966348
35393236576
12084008384
12656994664
56026552832
13910952864
32342338312
47416836762
30587399532
19691760414
31460363770
71365033514
31895365516
14729921386
14687922784
32699340488
15740903504
42404016898
66145220062
32867330518
56167540194
56038544498
51817698218
72748000918
32681323086
54685602578
12786001690
34745257108
57556511870
65314243468
28811456038
54763594160
27728500810
37550165620
50017758586
11892016154
60082423050
52276682930
21122710028
57454504240
17171843978
10578072392
12944994574
38801126346
60367404910
71371033386
Adı Soyadı
BEKĠR SĠNANLI
BEKĠR ġAHĠN
BEKĠR ġAHĠN
BEKĠR ġANĠ GÜLEL
BEKĠR TORGUT
bekir tunğuç biner
BEKĠR ULUTAġ
BEKĠR ÜNLÜ
BEKĠR YABIR
BEKĠR ZAHĠT
BELGĠNHAN AĞAN
Belkıs CEYLAN
BELKĠSA ÇALIġKAN
BELKĠZE YOL
BELMA KAYSI
BENDER KAHRAMAN
BERAT CULFA
BERAT KARAKEÇĠLĠ
berat kaya
BERATTĠN KAYIRAN
BERCES DEMĠR
BERÇĠN ALĠġER
BEREKET BULĞAY
BERGE KOKAN
BERHO ALTUNDAĞ
BERHO ASLAN
BERHO CERDĠK
BERHO ÇERĠ
BERHO ġĠL
BERĠN SARAÇ
BERĠVAN ATACA
BERKEL BOZKURT
BERKEL CAN
BERKEL DEMĠR
BERKEL KIZILKAYA
BERKEL KIZILKAYA
BERRĠN TURAN DÖRT
Berrin YAHLĠZADE
BERSO OYUR
BERZAN KAYNAK
BERZAN YILDIZ
BESEY CANPOLAT
BESEY TEKĠN
BESĠN GÜLCAN
BESRA DENĠZ
BESRO YILDIZ
BEġER KIRĞIN
BEġĠR AYKUT
BEġĠR ÇEVĠK
BEġĠR KAYA
BEġĠR KORAK
BEġĠR OKAY
BeĢir YAZAR
BETÜL DĠġKAYA
BETÜL ĠZOL
BETÜL YOL
BEYAZ DEMĠR
BEYAZ KARACA
BEYHAN MANGAL
Bıro TAġKIRAN
BĠLAL AKDAĞ
BĠLAL ALKAN
BĠLAL ALTUNTAS
BĠLAL ATLI
BĠLAL BAYDĠLLĠ
BĠLAL BELTĠR
BĠLAL CAN
İlçesi
Siverek
Birecik
Birecik
Siverek
Hilvan
Eyyübiye
Halfeti
Haliliye
Suruç
Hilvan
Harran
K.köprü
C.pınar
Siverek
K.köprü
C.pınar
Seçiniz..
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Siverek
Harran
Harran
Harran
Eyyübiye
Harran
Harran
Hilvan
Harran
Harran
Birecik
Halfeti
Suruç
Birecik
Birecik
V.Ģehir
Suruç
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Birecik
Birecik
Siverek
Siverek
Birecik
Siverek
Suruç
Halfeti
V.Ģehir
Eyyübiye
Akçakale
K.köprü
Siverek
Hilvan
Siverek
Birecik
Siverek
Siverek
Bozova
K.köprü
Harran
Siverek
Siverek
K.köprü
Hilvan
Birecik
Köy
ġEKERLĠ
ASLANLI
TÜTEN
TAġIKARA
MANTARLI
taĢlıca
ORTAYOL
TATBURCU
Yaylatepe
KOVANCI
KÜPLÜCE
KALINBAYAT
MURATLI
BAKIRCA
YAZILIKAVAK
MURATLI
ÇATLI
ALAGÜN
NADĠRE
DORUCAK
EKENEK
YOĞUNCA
GÖGEÇ
CEYLANGÖZÜ
ESKĠ HARRAN
KARAALĠ
ARIN
ÖNCÜLER
GELENEK
YOLGĠDER
AĞCIL
GÜZELYURT
DĠKTEPE
AĞIRTAġ
BENTBAHÇESĠ
BENTBAHÇESĠ
GÖZELĠ
Binatlı
KINALITEPE
KARACADAĞ
AVURTEPE
KURUCAHÖYÜ
EĢmeler
ÇAĞDAġ
KONURTEPE
A.KARKUTLU
BAġBÜK
AKÖREN
FISTIKÖZÜ
EġKĠN
UĞURLU
GÜNDAġ
BÜYÜKÖRDEK
BÜYÜKKAZAN
YAKINYURT
AġAĞIALINCA
AKPINAR
YÜCELEN
ORTANCA
sızan
KÜÇÜKALANL
PARAPARA
GÜLPINAR
baĢören
KARABURÇ
DĠKTEPE
İşletme
Tipi
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
132
242
107
70
147
396
62
433
52
35
258
685
729
231
300
107
122
998
219
38
118
115
192
86
321
316
137
176
155
177
278
150
37
206
169
106
899
122
267
1183
120
34
109
191
706
92
115
37
42
750
195
79
105
295
92
151
185
463
600
299
93
94
66
1366
121
67
38
TDYB
Numarası
2013/4-104
2014/4-169
2014/4-197
2014/4-168
2014/4-178
2013/4-99
2014/4-201
2013/5-281
2011/5-88
2014/4-160
2014/4-208
2010/4-31
2013/4-132
2012/4-64
2013/4-98
2013/4-132
2014/4-168
2014/4-178
2013/4-99
2014/4-197
2014/4-169
2013/4-96
2014/4-178
2013/4-129
2013/4-88
2014/4-160
2013/4-108
2013/4-88
2013/4-129
2013/4-98
2014/4-168
2014/4-169
2014/4-188
2012/3-113
2014/4-169
2014/4-197
2014/4-174
2011/5-88
2013/4-155
2013/4-132
2012/4-64
2014/4-201
2014/4-197
2013/4-104
2014/4-167
2014/4-197
2013/4-104
2014/4-181
2014/4-197
2014/4-188
2014/4-208
2012/4-76
2010/4-31
2013/4-96
2013/4-88
2014/4-174
2013/4-89
2012/4-64
2014/4-174
2013/5-310
2013/4-93
2013/4-88
2013/4-100
2013/4-104
2013/4-101
2013/4-89
2013/4-89
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/1051
2013/3109
2013/2822
2013/2456
2010/723
2009/357
2013/2035
2013/733
2010/1422
2014/4510
2014/4512
2013/3108
2014/4809
2014/5065
2014/5146
2010/472
2009/821
2014/4658
2011/182
2010/745
2014/4834
2014/4526
2010/720
2013/3115
2013/3001
2009/874
2013/739
2013/3075
2014/4500
2013/3379
2013/2456
2014/5018
2014/5127
2014/4532
2013/84
2013/2445
2013/2225
2010/1422
2013/1565
2014/4494
2014/4960
2013/1869
2014/3979
2008/810
2014/5030
2013/2822
2009/1051
2013/3114
2010/745
2013/3040
2014/4512
2013/759
2008/360
2014/4526
2013/3141
2013/1091
2009/1403
2014/4960
2013/2225
2013/1899
2013/3094
2013/3036
2013/3069
2013/1667
2009/1377
2013/1345
2009/1403
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
TC Kimlik
No
51949693860
51634692680
26006551780
54391607768
58420483026
70483081124
11715036284
56920522450
65644237816
71629037500
10941056028
62314334882
32423347974
46528877052
18038827322
60358416014
30146423890
19042194370
45022925054
58300482088
58717468118
54928586412
10296082840
15278916076
41984012986
20090749832
38792118368
63631306828
41222040016
29639432266
67273171318
52138682252
28106475362
70366066712
62224339618
62182341074
38180138596
30734404218
50662725070
50176136188
49237167414
12159023250
37901157250
33704290446
52327669538
31838367492
14009961392
57916497806
25823551898
35690239096
27407514404
49975748036
65557243096
52000695298
44119957718
16820867198
59530443924
29510445088
69490111900
16310882212
20879734134
26714530312
27776486456
47299837504
44992912774
54670605508
15446904676
Adı Soyadı
BĠLAL GÜLCAN
BĠLAL GÜNEġ
BĠLAL ĠZOL
BĠLAL KARAGEÇĠ
BĠLAL KARAKAġ
Bilal kayar
BĠLAL KILIK
BĠLAL KIRMIZI
BĠLAL KÜÇÜKBAYRAK
BĠLAL NĠGĠT
BĠLAL ġA
BĠLAL TEMEL
BĠLAL YILDIRIM
BĠLAL ZEREN
BĠLGE YILDIZER
BĠLGEN KORKMAZ
BĠNAYĠM DENĠZ
BĠRSEN TURANLI
BĠġAR CANPOLAT
BiĢar KARACAĞAY
BĠġAR KARAKEÇĠ
BĠġAR UNTUÇ
BĠġAR YEġĠLTAġ
BOBU GÜLDĠKEN
BOZAN AÇAR
BOZAN AĠġEOĞLU
BOZAN AKDEMĠR
BOZAN AKILLI
Bozan AKIN
BOZAN AKKUġ
BOZAN ALTUN
BOZAN ALTUNDAĞ
BOZAN ASLAN
BOZAN ATAġ
BOZAN ATÇI
BOZAN ATÇI
BOZAN ATMACA
BOZAN BULUT
BOZAN BÜYÜKKILIÇ
BOZAN ÇEÇAN
BOZAN ÇEÇEN
BOZAN ÇELĠKTEN
BOZAN ÇĠFTÇĠ
Bozan DAĞ
Bozan DEMĠR
BOZAN DEMĠR
BOZAN DEMĠRBĠLEKLĠ
BOZAN DEMĠRKOL
BOZAN DENĠZ
BOZAN DEYYA
BOZAN DOĞAN
Bozan ERSAVAġ
BOZAN FIRAT
BOZAN FIRAT
BOZAN GEÇGEL
BOZAN GEZE
BOZAN GÖRGÜN
BOZAN GÜNEġ
BOZAN ĠPEK
BOZAN ĠSEN
BOZAN KAMACI
BOZAN KARAGÖZ
BOZAN KARAOĞLAN
BOZAN KARATOPRAK
BOZAN KAYA
Bozan KAYA
BOZAN KAYA
İlçesi
Siverek
Bozova
Hilvan
Bozova
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Haliliye
Siverek
Siverek
Seçiniz..
Birecik
Suruç
Suruç
Suruç
Suruç
Suruç
K.köprü
Siverek
Siverek
Siverek
Hilvan
Siverek
Siverek
Birecik
K.köprü
Akçakale
Akçakale
Bozova
K.köprü
Bozova
K.köprü
Birecik
Birecik
Bozova
Bozova
Akçakale
Suruç
Bozova
C.pınar
C.pınar
Suruç
Eyyübiye
Bozova
Bozova
Suruç
Suruç
Suruç
K.köprü
Suruç
Suruç
Bozova
Suruç
Suruç
Suruç
Suruç
Suruç
Suruç
Suruç
Siverek
V.Ģehir
Haliliye
Birecik
K.köprü
Birecik
Suruç
K.köprü
Köy
BÜYÜKHAN
YAKINYURT
KARACA
BÜYÜKBARDA
konakyeri
KAMIġLI
HINGILAVĠ
BÜYÜKKAZAN
BEYÇERĠ
AĞIZHAN
ALMAġAR
AĞIRTAġ
ÇENGELĠ
YOLCULAR
UZGÖREN
AĞIRTAġ
DÜĞER
bÜYÜK
KARAKEÇĠ
KARAKEÇĠ
ÇAT
ÇAĞDAġ
ÇAĞA
DĠKTEPE
GELĠBOLU
ÇAKIRLAR
HAKTANIR
ÖRGÜLÜ
YUKARIGÖBE
AYLAN
AĞILCIK
BENTBAHÇESĠ
ASLANLI
BAĞLICA
BAĞLICA
KEPEZLĠ
AĞIRTAġ
BÜYÜKHAN
MURATLI
MURATLI
YATIRTEPE
OLGUNLAR
ikiz
Büyükhan
AĞIRTAġ
OYMAKLI
ÖLÇEKTEPE
ġEKERKÖY
KESMECĠK
KALKANLI
Hacılar
KARATAġ
YEĞEN
KÜÇÜKKÖPRÜ
AKÖREN
ÖRGÜTLÜ
AĞIRTAġ
K.ZĠYARET
SÖYLEMEZ
ALTINBAġAK
BUĞDAYHÖY
ÇOĞAN
YUKARIKOġM
TÜTEN
aĢağı karıncalı
AKÇAHĠSAR
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
183
100
220
500
50
66
85
202
259
1233
88
38
10
123
121
52
59
441
104
294
465
12
150
780
124
90
165
131
66
40
245
63
51
69
22
280
120
159
76
532
225
218,55
74
25
69
10
139
213
149
35
132
22
30
114
127
119
16
116,213
65
55
76
261
88
36
131
10
120
TDYB
Numarası
2012/4-64
2014/4-181
2014/4-160
2014/4-208
2014/4-184
2007/1-66
2012/4-64
2013/3-129
2014/4-166
2013/4-100
2014/4-185
2014/4-201
2014/4-184
2014/4-178
2012/4-76
2013/5-267
2012/4-76
2013/4-89
2014/4-178
2014/4-178
2014/4-168
2013/4-129
2013/4-104
2012/4-64
2014/4-169
2013/4-98
2013/4-89
2013/4-98
2010/4-31
2012/4-76
2014/4-181
2014/4-181
2014/4-201
2014/4-169
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-90
2012/3-113
2014/4-181
2013/4-132
2013/4-132
2014/5-334
2014/4-208
2013/5-310
2012/4-76
2014/4-184
2012/3-113
2014/4-181
2014/4-181
2012/4-76
2014/4-181
2010/4-31
2012/4-76
2012/4-76
2014/4-181
2014/4-181
2014/4-181
2012/4-76
2013/5-267
2013/4-100
2013/4-83
2014/4-160
2014/4-169
2013/4-93
2013/4-89
2012/4-76
2013/4-83
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/2964
2013/2972
2013/2997
2008/613
2014/4582
2013/3139
2013/2964
2013/3116
2009/476
2013/3069
2009/1399
2012/13
2014/4706
2010/723
2013/759
2013/3014
2014/5048
2014/4543
2014/3826
2014/3870
2013/2185
2013/3115
2009/1051
2013/2964
2013/84
2008/374
2009/463
2013/3043
2013/610
2014/5157
2013/3064
2013/3131
2013/1869
2013/3109
2010/693
2010/693
2014/4522
2014/4532
2013/3064
2010/472
2014/4872
2013/3110
2013/3126
2013/1899
2014/4518
2014/4706
2013/3113
2013/3072
2013/2972
2014/4518
2013/925
2009/455
2014/5048
2014/5157
2009/272
2013/2972
2013/3114
2013/3022
2013/3014
2009/1391
2013/3061
2009/874
2013/84
2009/872
2009/1403
2014/4518
2012/883
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
TC Kimlik
No
50011746756
40703055464
56371540270
17312837170
34100275518
42772986342
63691291164
63691304888
28778460956
56419547674
53257653376
22703663818
22694664122
37712160210
56806520204
56770521474
28370482554
54274618782
65917231060
67171189392
70684059212
32828333800
25565560318
55393565506
45565909092
53452646746
17858817094
32522336534
38660126754
27833484784
16922861926
46171886494
54082005880
45361902112
21845697798
35729239134
10311081612
22475681218
53908011692
50380746418
50428744802
10614066330
20306741834
65587238666
15689894178
53755634266
67243171102
71845023516
37918951520
59068459398
27923494044
29591441948
52006680502
62569342748
32027345062
13817956774
14912032080
40460068660
24926593910
18047816690
13112991210
67963163012
24764594124
30176412284
35687222858
23690635116
68392148618
Adı Soyadı
Bozan KEVREK
BOZAN KILIÇ
BOZAN KIZILELMA
BOZAN KORKMAZ
BOZAN KORKMAZ
BOZAN KORKMAZ
BOZAN KOYUNCU
BOZAN KÖTÜZ
BOZAN MÜJDE
BOZAN ÖNCÜ
BOZAN ÖZ
BOZAN ÖZKAN
BOZAN ÖZKAN
BOZAN PAYDAġ
BOZAN POLAT
BOZAN POLAT
BOZAN POLAT
BOZAN SAÇLI
BOZAN ġAHĠN
BOZAN TULAN
BOZAN UÇAR
BOZAN UÇKAN
BOZAN UNURLU
BOZAN YAĞIZ
BOZAN YAĞIZ
BOZAN YAYIN
BOZAN YEġĠLTEPE
bozan yılmaz
BOZAN YILMAZ
BOZAN YÜCEL
BUBO BALĠ
BUBO CANLI
BUBO EKĠM
BUBO ERCAN
BUBO IRMAK
Bubo KAZAN
BUBO KIRAN
BUBO ÖZKAN
BUBO UMAN
BUBO YOL
BUBO YOL
Bubu Çiçek
BURAK DEMĠRKOL
BURAK GÜNER
Burak OBA
BURCU AVCIKIRAN
BURHAN AÇAR
BURHAN ARSLAN
BURHAN BAHURġAH
BURHAN GÖRGÜN
BURHAN KANDEMĠR
BURHAN KILIÇ
BURHAN SARI
BURHAN ġEVGĠN
BURHAN YILMAZ
BURHANETĠN EREN
BURHANETTĠN KILIÇ
BÜLEN KORELI
BÜLENT ABAN
BÜLENT ALAY
BÜLENT AYGÜN
BÜLENT AZĠZ BÜLBÜL
BÜLENT BADILLI
BÜLENT BAYRAKTAR
BÜLENT BĠLBAY
BÜLENT BUCAK
BÜLENT ÇAYLAN
İlçesi
Bozova
Birecik
Eyyübiye
Bozova
Birecik
Halfeti
Bozova
Suruç
K.köprü
Suruç
Suruç
Eyyübiye
Eyyübiye
Hilvan
Bozova
Bozova
Suruç
Suruç
Suruç
Suruç
Halfeti
Eyyübiye
Birecik
Suruç
Suruç
Suruç
Birecik
Eyyübiye
Halfeti
Birecik
Siverek
Siverek
C.pınar
K.köprü
Siverek
Siverek
Siverek
V.Ģehir
C.pınar
K.köprü
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Hilvan
Siverek
Birecik
Hilvan
C.pınar
Suruç
Siverek
Suruç
Bozova
Suruç
Birecik
Hilvan
Siverek
Hilvan
Siverek
Haliliye
Suruç
K.köprü
K.köprü
Hilvan
Birecik
Siverek
Suruç
Köy
Büyükhan
BĠLEKLĠ
KIZILBURÇ
BUDAKLI
ALMAġAR
ÖZMÜġ
TOZLUCA
AġAĞI OYLUM
YUKARI
KÜÇÜKOVA
YAZI
TURLUK
BAġGÖZE
KIRBAġI
BUDAKLI
BUDAKLI
KIRMĠT
AġAĞIKARINC
KURUTEPE
OYMAKLI
HĠLALLĠ
Kırkmağara
BÖĞÜRTLEN
BALABAN
BALABAN
YATIRTEPE
Çiftlik
Sultantepe
MACUNLU
ÖZVEREN
BAKMAÇ
ORTANCA
MURATLI
TATBURCU
SIAKI
KARAKEÇĠ
AVURTEPE
GERMAN
MURATLI
AġAĞIALINCA
AġAĞIALINCA
TaĢlıca
ALTINLI
ÇATLI
KUSKUNLU
KAVALIK
ILGAR
BUĞUR
MURATLI
ÖRGÜTLÜ
SABANLI
ALĠGÖR
KĠLLĠK
ÖRGÜTLÜ
ÖZVEREN
HAYRAT/KAV
TAġLI
AġAĞIKÜLÜN
ÇATLI
GÜZELKÖY
OYMAKLI
YIĞINAK
HAMURKESEN
MĠLLĠSARAY
Kocaali
DARICALI
OYMAKLI
İşletme
Tipi
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
153
140
119
152
26
115
33
117
20
42
57
112
377
200
187
113
35
173
186
76
295
141,499
53
108
191
82
34
117
52
116
148
104
101
185
289
290
94
76
103
298
496
109
272
434
428
193
14
133
68
235
709
396
194
165
15
347
100
611
480
220
119
286
113
138
100
982
251
TDYB
Numarası
2012/4-76
2014/4-197
2013/5-281
2013/4-155
2014/5-335
2014/4-188
2013/4-90
2012/3-113
2012/4-76
2012/3-113
2013/5-267
2013/4-98
2014/4-185
2013/4-83
2013/5-193
2013/5-192
2012/4-76
2014/4-181
2013/4-89
2012/3-113
2013/4-83
2014/5-334
2014/4-169
2012/3-113
2012/3-113
2012/3-113
2014/4-197
2013/3-129
2014/4-188
2014/4-169
2012/4-64
2014/4-174
2013/4-132
2013/4-93
2013/4-100
2014/4-178
2014/4-167
2014/4-188
2014/4-166
2014/4-174
2014/4-167
2013/3-129
2014/4-208
2014/4-166
2010/4-31
2013/4-100
2014/4-169
2013/4-155
2014/4-208
2013/4-155
2013/4-100
2012/3-113
2013/4-155
2014/4-181
2014/4-169
2014/4-178
2013/4-96
2014/5-327
2013/4-102
2012/4-82
2012/3-113
2013/4-90
2014/5-380
2014/4-160
2014/4-201
2013/4-96
2014/4-181
Statüsü
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/5157
2013/2822
2013/733
2013/188
2013/3048
2013/2968
2009/1393
2014/4532
2014/5048
2013/3138
2013/3014
2013/3379
2014/4524
2012/883
2008/364
2008/365
2014/5048
2013/3101
2014/4543
2013/3057
2012/310
2013/3110
2014/4834
2013/3066
2014/4532
2013/3057
2014/3979
2013/2978
2013/1653
2013/2114
2014/3432
2013/1091
2010/472
2013/3094
2014/4529
2014/3870
2014/4902
2013/3040
2009/1059
2013/1091
2014/4902
2013/2978
2013/3024
2013/758
2013/2726
2008/615
2014/4834
2013/973
2013/3024
2013/649
2014/4529
2013/3066
2013/972
2013/3064
2013/2114
2010/723
2009/1062
2013/2999
2014/4520
2013/748
2013/3113
2013/3118
2009/778
2014/4510
2010/1430
2012/9
2013/3101
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
TC Kimlik
No
37634162866
38642137082
67711161482
45607891156
35576242486
27686497368
35147240972
39203110582
28061483136
31454372368
61828354478
55183585448
43237987126
51667696556
11793025132
11829023972
27656493574
36871890888
62881332328
15365900100
71830034152
72271016332
14207946306
40322081448
15005925760
63217308246
26111540976
26543545600
38429134464
52405678636
52252683722
29090458614
29047656728
62830324626
32822334018
28658461998
13235984410
64738260938
13178973144
64267286270
62638337750
33527308618
56923522396
57175509616
38210154510
15380899632
11783869340
55192585156
48409250046
42443011076
18364027786
45913887690
16499875616
35972217354
43645961626
27203509536
59827416990
40508069642
18989783418
19043781654
33953284524
12797989710
66079228066
34091280096
21506703554
32468346376
29051442928
Adı Soyadı
BÜLENT ECEVĠT
BÜLENT EKDEMĠR
BÜLENT EREN
BÜLENT FIRAT
BÜLENT GÖKKAN
BÜLENT GÜNBEGĠ
BÜLENT IġIK
BÜLENT ĠMREK
BÜLENT KARAKEÇĠLĠ
BÜLENT KILIÇ
BÜLENT KORKMAZ
BÜLENT OYMAN
BÜLENT ÖZDEMĠR
Bülent PINARBAġI
Bülent RASTGELDĠ
Bülent rastgeldi
BÜLENT TUNGA
BÜNYAMĠN ÇĠFTÇĠ
BÜNYAMĠN ÖġME
BÜNYAMĠN
Büyük Nebi ÇELĠK
CABĠL KIRAN
CABĠR BOZ
CABĠR KABATAġ
CAFER AYTAR
CAFER GÜLTEKĠN
Cafer OLĞUN
Cafer SIĞIRCI
CAFER YILMAZ
CAHĠDE GÖNGEN
CAHĠDE ĠZOL
CAHĠDE KILIÇ
CAHĠDE KÖKTEN
CAHĠDE SERAP YETKĠN
CAHĠDE UÇKAN
CAHĠT AKPOLAT
CAHĠT ARIKTEKĠN
CAHĠT CĠHAN KEMANCI
CAHĠT ÇETĠN
CAHĠT DOĞAN
CAHĠT GÜLBEDEN
CAHĠT KEMAL KIRAN
CAHĠT KIRMIZI
CAHĠT SARIKUġ
CAHĠT YALÇIN
CAHĠT YILMAZCAN
CANAN ĠZOL
CANAN OYMAN
CANAN PABUÇÇU
CANAN SUYUN
CANAN ZÜBEYDE
CANDAġ AKSOY
CASIM AĞAN
CASIM AKMEġE
Casım AKġĠT
CASIM ARSLAN
CASIM ATAMAN
Casım BaĢak
CASIM BAYKUġ
CASIM BAYKUġ
Casım BULĞAY
CASIM CĠVE
CASIM ÇAKAR
CASIM ÇĠFTÇĠ
CASIM ÇĠFTÇĠ
CASIM DAĞTEKĠN
CASIM EREK
İlçesi
Hilvan
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
Suruç
Eyyübiye
Birecik
Hilvan
K.köprü
K.köprü
Halfeti
Siverek
Suruç
Akçakale
K.köprü
K.köprü
Halfeti
Haliliye
Suruç
Birecik
Bozova
Siverek
Haliliye
Siverek
Siverek
Halfeti
Akçakale
V.Ģehir
Halfeti
Siverek
Hilvan
Eyyübiye
Halfeti
K.köprü
Suruç
Hilvan
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Suruç
Siverek
Siverek
Haliliye
Halfeti
Suruç
Birecik
Hilvan
Siverek
Haliliye
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Harran
Harran
Harran
Akçakale
Haliliye
Harran
Harran
Harran
Harran
V.Ģehir
Harran
Eyyübiye
C.pınar
Harran
Köy
KIRBAġI
BEYÇERĠ
BAġÖREN
ÇEKÇEK
AġAĞIOYLIM
GÖLDERE
UĞURCUK
AġAĞIKÜLÜN
DÜĞER
MĠLLĠSARAY
KARAOTLAK
ġEKERLĠ
ÖZLÜCE
ġANLI
Tülmen
tulmen
ORTAYOL
YEDĠKUYU
ÖRGÜTLÜ
AKPINAR
Gerdek
AVURTEPE
KISAS
ÇAYLARBAġI
SÖYLEMEZ
SAYLAKKAYA
ZENGĠNOVA
Germen
MACUNLU
ÇAĞDAġ
YAKINYURT
GÖLDERE
ORTAYOL
DĠPHĠSAR
KARADUT
KAMIġ
ĠLERĠ
DĠBEK
GÜZELYURT
TOPLUCA
KARAKOYUN
AVURTEPE
ÜÇGÖZE
SAYLAKKAYA
KEBERLĠ
AKPINAR
YAKINYURT
ġEKERLĠ
YAZILIKAVAK
KARAKEÇĠ
KAMIġLI
ATLIKONAK
ĠLERĠ
ULUAĞAÇ
GÖZCÜ
MĠNARE
AKSEHRĠNÇ
MEHMETÇĠK
ÖZTAġ
ÖZTAġ
MEYDANKAPI
TOZLUCA
AYAKLI
DURAN
KARAALĠ
MURATLI
MEYDANKAPI
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
812
1019
1399
87
100
136
52
39
70
270
127
704
198,299
396
29
83
20
363
212
114
162
237
176
274
229
56
210
696
41
556
203
157,799
20
150
10
154
1106
358
34
150
121
63
280
98
91
45
176
699
203
1146
293
140
660
73
97
70
139
165
249
67
138
126
50
69
501
120
130
TDYB
Numarası
2013/4-155
2013/4-100
2014/4-185
2013/4-93
2014/4-184
2012/4-76
2014/4-197
2013/4-89
2014/5-380
2013/4-90
2013/4-83
2013/4-100
2012/4-76
2014/4-163
2010/4-31
2013/4-129
2014/4-201
2014/4-168
2012/3-113
2014/4-169
2010/4-31
2012/4-64
2013/4-83
2014/4-168
2013/4-104
2013/4-83
2014/4-163
2013/5-203
2014/4-188
2013/4-100
2014/4-160
2014/5-334
2013/4-83
2013/4-98
2012/3-113
2013/4-100
2013/4-104
2012/4-82
2014/4-197
2014/4-181
2014/4-168
2014/4-167
2013/4-89
2013/4-83
2014/4-181
2014/4-169
2014/4-160
2013/4-100
2013/4-108
2014/4-208
2013/4-100
2014/4-185
2013/4-104
2013/4-88
2014/4-163
2013/4-141
2014/4-163
2013/4-92
2013/4-129
2013/4-108
2014/4-163
2013/4-88
2014/4-184
2013/4-141
2014/4-160
2014/4-166
2013/4-108
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/649
2013/3069
2013/3133
2010/694
2013/3125
2013/759
2014/3926
2013/3106
2009/778
2013/3118
2013/3013
2013/1681
2013/3022
2014/4506
2013/736
2014/4497
2013/1857
2014/4965
2013/3113
2013/2114
2013/736
2014/4960
2012/883
2013/2115
2008/810
2013/2980
2013/1050
2010/1435
2013/1653
2013/431
2013/2997
2013/3110
2014/4517
2014/5146
2014/4546
2013/877
2009/465
2014/4525
2014/3926
2013/3101
2013/2456
2014/4902
2014/4543
2013/2980
2009/272
2013/2114
2013/2997
2013/1681
2009/1056
2008/613
2008/615
2013/3046
2009/816
2013/3075
2014/5100
2013/2965
2013/1050
2014/4509
2013/750
2013/763
2010/1890
2013/3036
2014/4668
2013/2965
2014/4495
2009/1059
2013/1190
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
TC Kimlik
No
65065261360
65713229094
69232107864
66454215520
39245108226
61105374366
61483370080
33527298728
64156277952
37364165724
31466371786
30872387244
46363884888
19892757312
20891714978
53029648906
63442296578
60772388102
43129992672
60655398754
43480962062
45739886594
25220570676
70927046948
56884523326
40751058066
13679969684
59845421648
62707330132
20144748392
39515108338
59785422798
55081581306
10917052498
49741758498
19244786540
61333374572
40853063852
26819520294
36317208358
64795259456
39536107600
32585339312
30944383778
52903665152
54052626404
70045077404
60787387534
47272843850
13157989722
64840255778
29390434172
13703710732
19151775804
58801457110
55837558972
18791801836
24794587882
34807648202
34391264956
17210854514
64228287414
28391473388
35579234884
36080214600
59674439074
26600539078
Adı Soyadı
CASIM ERGĠN
CASIM FELHAN
CASIM GÜÇLÜDAL
CASIM GÜREK
CASIM ĠNAN
CASIM KALAY
CASIM KARADAĞ
CASIM KARADENĠZ
CASIM KIRBOĞA
Casım LAÇĠNKAYA
CASIM MELĠK
CASIM OĞLAK
CASIM ÖLÇER
CASIM ÖZLEN
CASIM ÖZLÜ
CASIM SANGAR
CASIM SOLHAN
CASIM ġAHĠN
CASIM ġĠLLES
CASIM TANBOĞA
CASIM TAVUR
CASIM TOKA
CASIM TOKARYAZ
Casım UMUR
CASIM YURĞA
CASĠM BĠLTEKĠN
CAVAT ATĠLLA
Caziye ÇAKIR
CAZĠYE KILIÇ
CEBEL KUBAT
CEBRAĠL ALTINTAS
CEBRAĠL KUZUCU
CEBRAĠL UNTUÇ
CEDAN ALKAN
CEDAN YILMAZ
CELAL ADA
CELAL AĞAN
CELAL AĞIRTAġ
CELAL AKGÜN
CELAL AKIL
CELAL AKKUġ
CELAL ALTINTAS
CELAL ALTUNTAS
CELAL ARSLAN
CELAL ARSLAN
CELAL ASLAN
CELAL ATAġ
CELAL ATÇI
CELAL ATEġ
CELAL AYGÜN
CELAL BALAY
CELAL BAYDĠL
CELAL BAYIR
Celal BAYKUġ
CELAL BERME
CELAL BĠÇĠM
CELAL BĠNĠCĠ
CELAL BĠRLĠK
CELAL BOZ
CELAL BOZDOĞAN
CELAL CANPOLAT
CELAL CENGĠZ
CELAL ÇAKIR
CELAL ÇAKMAK
CELAL ÇAKMAKLI
CELAL ÇELĠK
CELAL ÇETĠN
İlçesi
V.Ģehir
Haliliye
Halfeti
V.Ģehir
Harran
Akçakale
Harran
Harran
Harran
Akçakale
Eyyübiye
Harran
V.Ģehir
Haliliye
Akçakale
Harran
Akçakale
K.köprü
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Akçakale
Akçakale
Akçakale
Harran
Harran
Siverek
Harran
Eyyübiye
Haliliye
Siverek
Halfeti
Hilvan
Akçakale
Harran
Suruç
Harran
Siverek
Bozova
V.Ģehir
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Halfeti
Suruç
Suruç
Birecik
Bozova
K.köprü
Suruç
Hilvan
Bozova
C.pınar
Bozova
Hilvan
Haliliye
Suruç
Bozova
C.pınar
Akçakale
Suruç
Suruç
K.köprü
K.köprü
Hilvan
Suruç
Siverek
Köy
YAZGÜNEġĠ
ALTINTEPE
YEġĠLÖZEN
AYAKLI
TEKNELĠ
ACIKUYU
DAMLASU
AVLAK
TAHILALAN
KEPEZLĠ
SULTANTEPE
YENĠDOĞAN
KINALITEPE
KARAALĠ
KÖSEVEREN
TANINMIġ
AKKEÇĠ
GERDEK
ELGÜN
OZANLAR
GÖZCÜ
PEKMEZLĠ
Ģehitnusretbey
PEKMEZLĠ
CEYLANGÖZÜ
ĠMAMBAKIR
ĠLERĠ
KOYUNLUCA
AKÖREN
DAĞYANI
ÇAYLARBAġI
YEġĠLÖZEN
ÇAT
DORUMALĠ
BALKAT-T
EKĠLĠ
KÜPLECE
GÖZELEK
UMUTLU
DEFTERDAR
SULTANTEPE
ÇAYLARBAġI
KARAKOYUN
AġAĞIGÖKLÜ
YEĞEN
KARACA
ASLANLI
BAĞLICA
kuyucak
SERGEN
GELENEK
DOKUZAĞAÇ
muratlı
Dokuzağaç
ULUYAZI
YUKARIAĞVĠR
GÖLEN
ZĠVANLI
MURATLI
DORUMALĠ
GÖLEN
ÖRGÜTLÜ
HAMURKESEN
APAYDIN
ÇAKMAK
KARAHÖYÜK
KARACADAĞ
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
50
183
39
50
192
90
66
206
96
161
211
119
90
108
432
60
109
77
110
145
148
96
239
182
78
144
413
500
209
229
146
76
26
87
176
60
167
103
148
793
156
211
133
65
64
70
67
52
129
56
37
58
85
70
186
50
22,889
129
236
55
22
138
12
115
295
246
91
TDYB
Numarası
2014/4-184
2014/4-166
2013/4-83
2014/4-184
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-88
2014/4-163
2014/4-208
2013/4-141
2014/4-168
2013/3-129
2013/4-98
2013/4-88
2013/4-108
2014/4-188
2013/4-98
2012/4-82
2013/4-141
2013/4-90
2013/4-101
2014/4-163
2013/4-129
2013/4-141
2013/4-104
2014/4-163
2014/4-160
2013/4-93
2014/4-168
2013/4-83
2013/4-129
2013/4-108
2013/4-108
2012/3-113
2013/4-98
2014/4-174
2013/4-89
2014/4-178
2014/4-208
2014/4-168
2014/4-168
2014/4-188
2014/4-181
2012/3-113
2014/4-169
2013/4-93
2013/4-101
2014/4-181
2013/4-129
2013/4-93
2014/4-166
2010/4-31
2014/5-327
2014/4-185
2012/4-76
2013/5-281
2013/4-132
2013/4-108
2012/3-113
2013/5-267
2014/4-185
2013/4-93
2014/4-174
2012/3-113
2012/4-64
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/942
2013/1094
2014/4511
2013/942
2009/1372
2013/3081
2010/189
2013/3041
2013/3075
2013/2994
2013/3126
2013/3107
2013/2971
2013/3116
2013/3043
2013/3075
2009/1056
2014/4540
2013/3035
2014/4525
2013/762
2009/1054
2009/1377
2013/2994
2013/3115
2013/1919
2009/465
2009/873
2009/874
2009/30
2013/2456
2014/4511
2013/750
2013/739
2013/763
2013/3066
2013/3379
2013/2225
2013/1345
2014/4658
2013/3126
2013/2456
2009/821
2009/1400
2013/3064
2013/3138
2013/3109
2010/693
2014/4514
2013/3064
2014/4500
2009/41
2009/1059
2009/455
2013/2999
2009/446
2013/3345
2013/733
2010/472
2009/1056
2014/4546
2013/3014
2009/446
2013/2988
2013/996
2013/3066
2014/4960
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
TC Kimlik
No
60328408810
10047080460
41999014142
61807368144
16304872854
29369446250
55288581956
61339370912
44038340646
64027291438
56968517692
41360041852
35063261488
36446205730
49960754318
67168178262
56731535038
13088979410
35567226860
33365301970
35444244178
22223687462
66730201544
20087756140
50188745682
16154887268
11847035728
44023952762
35848924508
62209354742
48412800580
45226907870
44509928854
54859589452
52438666112
22946663682
61006394548
61081381334
20186746318
57886485988
58411470202
50197740586
55156578866
37397171648
13514974712
63841292768
55051584542
24410598834
47686840766
42389000882
27911483432
30785387584
60277419264
37634171226
22955660634
71767033464
61693360970
16778866144
65809232410
64351271380
21773704742
28598463960
40121077888
39062117616
64834255906
36569201282
58162481038
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
Celal Çiftçi
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
CELAL DĠNÇER
Halfeti
HĠLALLĠ
Bağ.Bahçe
CELAL DOĞAN
Bozova
ÖZGÖREN
T.Sulu
CELAL ERDEM
Suruç
AĞIRTAġ
Bağ.Bahçe
CELAL ERGÜL
Haliliye
DURUCA
T.Sulu
CELAL GENÇDAL
Siverek
ENDARLI
T.Sulu
CELAL GERGER
Hilvan
OYMAAĞAÇ
T.Kuru
CELAL GÖKTAġ
Halfeti
YEġĠLÖZEN
Bağ.Bahçe
CELAL GÖNÜLLÜ
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
CELAL GÖYMEN
Siverek
KAMIġLI
T.Kuru
celal gündoğan
Harran
yardımlı
T.Sulu
CELAL HORUZLAR
Eyyübiye HOROZKÖY
T.Sulu
CELAL ĠMREN
V.Ģehir
ĠNCĠRLĠ
T.Sulu
CELAL ĠPEK
Eyyübiye SULTANTEPE T.Sulu
Celal Ġzci
K.köprü Korukezen
Bağ.Bahçe
CELAL KALENDER
Hilvan
USTAHASAN T.Sulu
CELAL KARAKEÇĠ
Siverek
ġEKERLĠ
T.Kuru
CELAL KARAYILAN
Halfeti
Hilalli
T.Kuru
CELAL KAYA
Birecik
KONAK
Bağ.Bahçe
CELAL KAYA
Bozova
AKMAĞARA
Bağ.Bahçe
CELAL KAYA
Siverek
GÜRAKAR
T.Sulu
Celal KILIÇ
Suruç
Kırmıt
Bağ.Bahçe
CELAL KILIÇLI
Siverek
KONURTEPE
K.baĢ
CELAL KIRHAN
Siverek
SOYDAN
T.Kuru
Celal Kırkpınar
K.köprü Kırkpınar
Bağ.Bahçe
CELAL KITAYBAHADIR Hilvan
SUCUHAN
T.Kuru
CELAL KOLAĞASIOĞLU V.Ģehir
TUNÇBĠLEK
T.Sulu
CELAL KÜLLAH
Eyyübiye AġAĞI
K.baĢ
CELAL MEMĠġ
K.köprü HÖYÜKLÜ
T.Kuru
CELAL ORHAN
Suruç
DAĞÖREN
T.Kuru
CELAL ÖKSÜZ
Bozova
KEPĠRCE
Bağ.Bahçe
CELAL ÖZDEMĠR
Halfeti
KURUGÖL
Bağ.Bahçe
CELAL POLAT
Birecik
TÜTEN
Bağ.Bahçe
CELAL SAATÇI
V.Ģehir
BAġGÖZE
T.Sulu
Celal SARI
Bozova
KĠLLĠK
Bağ.Bahçe
CELAL SEZEK
Suruç
UYSALLI
T.Kuru
CELAL ġĠMġEK
Suruç
GÜNEBAKAN T.Sulu
CELAL TABAN
Hilvan
AYDINLI
Bağ.Bahçe
Celal TavaĢ
Haliliye
TEPEDĠBĠ
T.Sulu
CELAL TOKAK
Halfeti
SAYLAKKAYA Bağ.Bahçe
CELAL TORGUT
Hilvan
MANTARLI
T.Sulu
CELAL TÜRKMEN
Bozova
BÜYÜKHAN
T.Kuru
CELAL UNTUÇ
Hilvan
ÇAT
Bağ.Bahçe
CELAL UYUġMAZ
Siverek
ALTINPINAR T.Kuru
CELAL UZUN
Siverek
ÜSTÜNTAġ
T.Kuru
CELAL YAKAN
K.köprü TÜRKMEN
T.Kuru
CELAL YAZAR
K.köprü BÜYÜKÖRDEK T.Sulu
CELAL YENER
Birecik
BÖĞÜRTLEN Bağ.Bahçe
CELAL YETEN
Suruç
ELGÜN
T.Sulu
CELAL YILDIRIM
Bozova
ÇAKMAKLI
T.Sulu
CELAL YILDIRIM
Bozova
DOKUZAĞAÇ Bağ.Bahçe
CELAL YILDIZ
Bozova
ALTINLI
T.Sulu
Celal YILDIZ
Suruç
Harmanalan
T.Kuru
CELAL YÜKSEKDAĞ
Siverek
GAZĠ
K.baĢ
CELALDĠN AKÇĠÇEK
Siverek
BÜYÜKOBA
T.Sulu
CELALETTĠN DEMĠR
Siverek
ĠLERĠ
K.baĢ
Celat TABA
K.köprü BAHÇELĠ
T.Sulu
CELĠL AYMELEK
Siverek
BÜYÜKOBA
T.Kuru
CELĠL BEYAZGÜL
Siverek
HAYRĠYE
T.Sulu
CEM HAMAVĠOĞLU
Eyyübiye GÜNGÖREN
T.Sulu
CEM EROL
V.Ģehir
KADIKÖY
B.BaĢ Süt
CEMAL AKBULUT
Hilvan
GÖLCÜK
Bağ.Bahçe
CEMAL ARSLAN
Halfeti
ARĞAÇ
Bağ.Bahçe
CEMAL BADILLI
K.köprü KÜLAFLI
T.Kuru
CEMAL BALAY
Hilvan
GELENEK
Bağ.Bahçe
CEMAL BEġALTI
K.köprü GEÇĠT
Bağ.Bahçe
CEMAL BEYAZ
Haliliye
ÇAMLIDERE
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
136
133
151
12
142
252
178
214
278
148
135
74
114
75
23
637
106
130
68
237
87
10
1193
107
92
530
80
184
251
245
33
104
43
242
117
153
125
19
135
79
127
191
50
354
400
111
360
60
164
74
57
220
116
202
178
345
78
100
184
319
179
10
50
157
27
32
120
TDYB
Numarası
2013/4-92
2013/4-83
2013/4-155
2012/3-113
2013/4-88
2013/4-96
2013/4-155
2014/4-201
2013/4-132
2014/4-167
2013/4-99
2012/4-82
2014/4-188
2014/4-208
2013/3-129
2014/4-174
2013/4-100
2014/4-201
2013/4-88
2013/4-98
2013/4-104
2012/4-76
2014/4-167
2012/4-64
2013/3-129
2014/4-178
2013/4-98
2013/4-93
2013/4-89
2012/3-113
2013/4-155
2014/4-201
2014/4-197
2013/4-83
2010/4-31
2013/5-266
2012/3-113
2014/4-160
2013/4-92
2013/4-83
2014/4-166
2013/4-93
2013/4-129
2014/4-174
2013/4-104
2014/5-380
2013/4-93
2014/4-169
2014/4-168
2013/4-155
2013/4-93
2013/4-155
2012/4-76
2013/4-104
2013/4-96
2013/4-104
2010/4-31
2013/4-96
2013/4-104
2013/4-108
2007/1-66
2014/4-184
2013/4-83
2014/4-160
2013/4-129
2012/4-76
2013/4-83
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4509
2012/310
2013/972
2013/3138
2013/3036
2013/1595
2013/973
2013/1850
2010/472
2013/3039
2011/182
2013/3068
2013/2979
2013/3126
2013/3029
2014/4613
2013/3069
2010/1430
2013/3136
2008/374
2013/3019
2014/5048
2014/5030
2013/2964
2013/3029
2010/723
2008/371
2009/30
2014/4543
2014/4532
2013/188
2013/1857
2013/2822
2013/3061
2013/610
2013/2990
2013/3066
2014/4510
2013/1875
2013/2980
2013/1094
2013/2988
2013/3115
2014/4613
2013/1667
2009/778
2013/2988
2014/4834
2013/2971
2013/972
2009/41
2013/972
2014/5157
2009/816
2013/1595
2009/465
2013/3108
2009/458
2014/3823
2013/1190
2013/3139
2014/4706
2013/3145
2014/4495
2014/4500
2014/5048
2012/883
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
TC Kimlik
No
18821784986
27959496326
43276013534
56218546366
31280371634
40247070688
55036577750
33665298192
33605300190
42074016846
49546760764
45991892388
40367075068
23381640726
33545310150
35516246338
17906830082
63628299386
46027883042
42688996350
51400711942
41408039582
54553601122
54319608938
61939363628
40913064850
15464896878
36425216054
42074026296
20048744278
17444227078
59935418688
49663761798
37250183986
38045160502
56440532694
24245617236
48379808018
34859251962
50920721646
57193513374
33335309302
35009258046
19220789626
59836425518
34256288660
61177388810
63520303440
14726937458
65152245358
59971412312
51712691710
62122357974
25298568162
41588039648
10407081304
33557049062
11994030850
38732134540
62224354154
26975513390
40292082872
65878229434
58819456624
11745025746
17186847978
63061323396
Adı Soyadı
CEMAL BĠNDAL
CEMAL BOYBAY
CEMAL ÇATALKAYA
CEMAL ÇELĠK
CEMAL DOĞAN
CEMAL EROĞLU
CEMAL ESEN
cemal günbeği
CEMAL GÜNBEĞĠ
CEMAL GÜNEġ
CEMAL HOġGÖREN
CEMAL KARAMANLI
CEMAL KAġ
CEMAL KAYA
CEMAL ÖZDEMĠRTEKĠN
CEMAL PAZARCIKLI
CEMAL SUNKAR
CEMAL ġEKER
CEMAL ġĠLEN
CEMAL ġĠMġEK
CEMAL VARAN
CEMAL YAVUZ
CEMAL YAZAR
CEMAL YAZAR
CEMAL YILDIRIM
CEMAL YILDIZ
CEMAL YILMAZCAN
CEMALETTĠN DOĞAN
CEMĠL ARSLAN
CEMĠL ASLAN
CEMĠL AYDIN
Cemil ÇAKIR
CEMĠL ÇETĠK
CEMĠL ÇETĠNER
CEMĠL DEMĠR
Cemil DĠNÇOĞLU
CEMĠL EKĠNBAġ
CEMĠL KALKAN
Cemil KANAT
CEMĠL KANAT
CEMĠL KIRMIZI
CEMĠL KUBACIK
CEMĠL LÜTFÜ BUCAK
CEMĠL PALMANAK
CEMĠL POLAT
CEMĠL SATMAZ
CEMĠL ġĠMġEK
Cemil Yakan
CEMĠL YÜCE
CEMĠLE BALA
CEMĠLE BULUT
CEMĠLE BÜYÜKERTAġ
CEMĠLE ÇELĠK
Cemile ÇITIRIK
CEMĠLE KANDEMĠR
CEMĠLE KAPLAN
CEMĠLE KARAMAN
CEMĠLE
CEMĠLE ÖZBAY
CEMĠLE YAHLĠZADE
CEMĠLE YILMAZ
Cenab ERĠġ
Cenap KARAKEÇĠLĠ
CENAP TORGUT
CENGĠZ ACEMOĞLU
CENGĠZ AKTAR
CENGĠZ BAĞIġKONDU
İlçesi
Birecik
Suruç
K.köprü
Eyyübiye
Bozova
Birecik
Birecik
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
Birecik
Siverek
Akçakale
Haliliye
K.köprü
V.Ģehir
Siverek
K.köprü
Hilvan
K.köprü
Siverek
Eyyübiye
K.köprü
K.köprü
V.Ģehir
Suruç
Birecik
V.Ģehir
K.köprü
Birecik
C.pınar
Harran
Hilvan
Siverek
Suruç
Bozova
Siverek
Eyyübiye
Bozova
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
Siverek
V.Ģehir
Akçakale
Siverek
Suruç
K.köprü
Suruç
Hilvan
Akçakale
Halfeti
Birecik
Akçakale
Siverek
Bozova
C.pınar
V.Ģehir
Siverek
Suruç
Birecik
Bozova
Siverek
Hilvan
V.Ģehir
K.köprü
Siverek
Köy
Çiftlik
ALĠGÖR
AġLICA
AKBER.DERES
YUKARIÇATA
DUYDUK
AYRAN
yanıkçöğür
YANIKÇÖĞÜR
çekçek
AYRAN
DÜĞERĠN
PEKMEZLĠ
nalçıkan
çiftekemer
DEDE
ÇĠFTÇĠBAġI
KIZILBURÇ
OVACIK
DEMĠRCĠK
TAġLI
NALÇIKAN
BÜYÜKÖRDEK
BÜYÜKÖRDEK
YABAN
HACILI
AKPINAR
ĠNCĠRLĠ
GEÇĠT
Boztepe
MURATLI
KOYUNLUCA
ULUYAZI
BEYÇERĠ
KARACA
Kargılı
BÜYÜKOBA
MUTLUKAYA
Ġkiz
OYUKTAġ
MAHSUMĠYE
KUBACIK
BÜYÜKOBA
YEġĠLALIÇ
KARATEPE
BÜYÜKOBA
GÜNEBAKAN
Türkmen
AKÖREN
ARICA
NĠMET
durak
GÜZELYURT
GÜNDAġ
SABANCI
KINDIRALĠ
MURATLI
TUNÇBĠLEK
KAVALIK
KURUTEPE
ÖZVEREN
SABANLI
KEġ
KUSKUNLU
DOĞRULAR
BUĞDAYHÖY
KEÇĠBURCU
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
B.BaĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
81
31
140
374
115
161
70
943
194
253
47
184
74
94
174
195
122
60
88
16
184
111
148
250
175
92
45
592
20
35
564
168
86
499
179,6
40
1001
123
159
53
323
180
584
217
146
140
75,09
24
102
10
207
16
41
95
374
22
397
98
134
207
268
121
490
191
222
487
210
TDYB
Numarası
2014/4-197
2013/4-88
2013/4-100
2014/1-364
2014/4-188
2014/4-169
2014/4-197
2013/4-99
2013/4-99
2013/4-101
2014/4-197
2012/4-64
2013/4-90
2013/4-101
2013/4-101
2014/4-166
2012/4-64
2013/4-108
2013/4-129
2013/4-93
2013/4-96
2013/4-108
2014/4-188
2014/4-188
2014/4-167
2012/3-113
2014/4-169
2014/4-166
2014/4-181
2014/4-197
2013/4-132
2014/4-163
2013/4-89
2013/4-96
2012/4-76
2010/4-31
2013/4-96
2012/4-82
2013/5-310
2014/4-208
2013/4-89
2012/4-82
2013/5-208
2013/4-108
2012/4-82
2013/5-208
2014/5-334
2013/3-129
2012/3-113
2014/4-184
2013/4-90
2013/4-101
2014/4-201
2014/4-163
2013/4-96
2013/4-89
2013/4-132
2014/4-166
2013/4-155
2011/5-88
2014/4-169
2010/4-31
2014/4-178
2014/4-174
2014/4-188
2012/4-82
2013/4-104
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/3979
2013/3136
2013/431
2009/1471
2013/2979
2013/870
2013/2822
2011/182
2011/182
2009/46
2013/2822
2014/5065
2014/4522
2009/67
2014/4514
2009/476
2014/3432
2013/2981
2014/4500
2009/41
2013/1595
2008/600
2013/2979
2013/2979
2013/3102
2013/3066
2013/2114
2009/1059
2013/3114
2014/3979
2014/4872
2014/5100
2009/463
2012/9
2013/3022
2009/455
2013/1595
2013/753
2013/1899
2013/3024
2014/4543
2013/3091
2013/456
2013/3081
2014/4531
2013/456
2013/3110
2013/3029
2013/3066
2014/4706
2014/4794
2014/4514
2013/1869
2014/5100
2012/9
2013/745
2014/4537
2009/1059
2013/973
2010/1422
2014/5018
2008/597
2014/3870
2014/4613
2013/2979
2013/3068
2014/3823
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
TC Kimlik
No
17774833246
48955783470
48163814140
67102184076
53821631458
65479243358
46696863604
11784025424
68560132012
54520600080
23849372626
54955585556
55075581534
72481009056
41441044260
57862486770
33617299796
10116089882
11856022016
61486376102
58009478764
10032091242
26798520964
58282471490
34349275164
70156075764
54580597924
39188114544
35951222492
49024782950
47698827168
48295989756
26108550568
38969121818
71932016346
69958080656
35465243822
40682069858
43585972980
68956122290
25748561828
58816456788
58873454802
52114688230
51103717364
12434999652
59746426698
17054857276
37601172614
36182207852
48904786972
38845346922
70420068096
41849025878
10551078670
61351373908
17795827590
20249749850
52024682908
35708227060
16394879030
43204979840
65371246914
54400606218
55102372678
11739025974
37589173092
Adı Soyadı
CENGĠZ ÇELĠK
CENGĠZ ERĠKAN
Cengiz GARĠP
Cengiz KARADAĞ
CENGĠZ KURUMLU
CENGĠZ
CENGĠZ ÖNCEL
CENGĠZ RASTGELDĠ
CENGĠZ SATAN
CENGĠZ ġAKĠR
CENGĠZ TAMTAMIġ
CENGĠZ UNTUÇ
CERAH UNTUÇ
CERO AYVERDĠ
CERRAH AĞIRTAġ
CESUR TOKAK
CEVAT GÜNBEĞĠ
CEVAT KARACA
CEVDET ACEMOĞLU
CEVDET KARAALP
CEVDET KILIÇ
CEVHER AKASLAN
CEVHER AKGÜN
CEVHER ALBAYRAK
CEVHER ASLAN
CEVHER BADEM
CEVHER BASMACI
cevher bulut
CEVHER CEYLAN
CEVHER CIZLAK
CEVHER CĠLKEZ
CEVHER ÇEVĠK
CEVHER DURMUġ
Cevher KADA
CEVHER KESER
CEVHER OĞUZ
CEVHER OLĞAÇ
CEVHER SERT
CEVHER SUSEN
CEVHER ġEġEN
CEVHER ġITIL
Cevher TORGUT
CEVHER TORGUT
CEVHER TÜRK
CEVHER YAVUZ
Cevher YILDIRIM
Cevriye GÜLTEKĠN
CEYLAN ÇELĠK
Ceylan DURDURGA
CEZAYĠR ASLAN
CEZAYĠR CIZLAK
CEZAYĠR ÇEÇEN
CEZAYĠR UÇAR
Cezayir YAġAR
Cınap KARA
CĠHAD AĞAN
CĠHAD KARAKEÇĠLĠ
CĠHAN ALĠġĠROĞLU
CĠHAN ARTAġ
CĠHAN ÇAKMAKLI
CĠHAN HAġTAġ
CĠHAN KURT
CĠHAN KÜÇÜKBAYRAK
CĠHAN YAZAR
CĠHAN
CĠHAT ACEMOĞLU
Cihat DURDURGA
İlçesi
Siverek
Halfeti
K.köprü
K.köprü
Siverek
Siverek
Eyyübiye
K.köprü
Hilvan
Hilvan
C.pınar
Hilvan
Hilvan
Siverek
Siverek
Halfeti
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Siverek
Birecik
Siverek
Bozova
K.köprü
Eyyübiye
Bozova
Hilvan
K.köprü
Haliliye
Hilvan
Hilvan
Bozova
Bozova
Hilvan
Bozova
Birecik
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Hilvan
Hilvan
Siverek
K.köprü
Bozova
Haliliye
Siverek
Siverek
Bozova
Hilvan
Halfeti
Halfeti
K.köprü
V.Ģehir
Bozova
K.köprü
Siverek
Hilvan
Hilvan
K.köprü
Hilvan
Siverek
Halfeti
V.Ģehir
Hilvan
Siverek
Köy
SOYDAN
arğıl
AġAĞIKOYMA
Cemal
ALTINAHIR
BÜYÜK
ALTINBAġAK
TÜLMEN
SÖĞÜTLÜ
UĞRA
MURATLI
ÇAT
ÇAT
BEYÇERĠ
GÖZELEK
SAYLAKKAYA
YANIKÇÖĞÜR
BAKMAÇ
BATI
KARAKOYUN
BOZDERE
ALAGÜN
UMUTLU
ÖRCÜNLÜ
KEÇĠLĠ
YASLICA
UZUNCUK
kalınbayat
KALINBAYAT
KAMIġ
AġAĞIKAMIġ
KARACA
BAĞLICA
KUSKUNLU
KEPĠRCE
DAMLICA
AYAZCA
SABANLI
YOLYAZI
KONAÇ
TEPEKÖY
kuskunlu
KUSKUNLU
BAġBÜK
YEMĠġLĠ
SÖĞÜTLÜ
BABADAM
SOYDAN
TAġLI
ĠKĠZ
YUVACALI
ÖMERLĠ
HĠLALLĠ
YIĞINAK
Arısu
KONUKSEVER
BAHÇELĠ
AYRANCI
FAĠK
ÇAKMAK
BAġÖREN
YAKINYURT
BÜYÜK
BÜYÜKÖRDEK
ELBEĞENDĠ
DOĞRULAR
TAġLI
İşletme
Tipi
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
167
96
114
55
1353
199
103
73
10
61
113
15
21
499
166
11
230
1280
801
77
39
200
88
150
192
17
100
194
804
100
268
52
150
617
359
53
426
322
270
327
1229
159
342
614
153
150
248
321
602
136
200
38
51
62
907
213
718
543
183
200
592
162
492
160
450
330
285
TDYB
Numarası
2012/4-64
2013/4-101
2010/4-31
2010/4-31
2014/4-174
2014/4-166
2014/4-208
2013/4-98
2014/4-160
2014/5-327
2013/4-132
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-96
2012/4-64
2013/4-101
2013/4-99
2013/4-104
2014/4-174
2014/4-168
2013/4-88
2014/4-178
2013/4-89
2013/4-93
2012/4-82
2013/4-98
2014/4-184
2013/3-129
2014/4-168
2013/4-100
2013/5-211
2014/4-178
2013/4-155
2010/4-31
2013/4-155
2014/4-201
2012/4-64
2013/4-96
2014/4-178
2013/4-108
2014/4-168
2010/4-31
2014/4-174
2013/4-102
2014/4-160
2010/4-31
2014/4-163
2013/4-100
2010/4-31
2014/4-201
2013/4-100
2013/4-83
2013/4-83
2010/4-31
2013/5-203
2013/4-155
2013/4-89
2013/4-96
2014/4-208
2014/4-160
2014/4-160
2014/4-160
2014/4-166
2014/4-188
2014/4-188
2013/4-83
2010/4-31
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4960
2009/1377
2013/3108
2013/736
2013/2225
2013/758
2014/4512
2008/374
2014/4510
2013/2999
2013/3084
2013/3115
2013/750
2014/4526
2014/3432
2013/749
2011/182
2014/3828
2013/996
2013/2456
2013/3136
2014/3870
2013/745
2009/872
2014/5227
2013/3043
2014/4668
2013/1535
2014/4965
2009/1391
2013/755
2010/723
2013/973
2013/3108
2013/972
2013/3200
2013/2964
2013/1595
2013/2995
2013/2981
2014/4965
2013/2726
2014/4613
2014/3824
2014/4495
2013/610
2013/2996
2014/4529
2013/2726
2013/1850
2013/877
2013/3013
2012/310
2013/3108
2010/1435
2013/972
2013/1345
2013/757
2013/3024
2014/4544
2014/4544
2013/2997
2013/758
2013/2979
2013/2979
2012/883
2013/2726
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
TC Kimlik
No
21707701656
72406011898
27200513628
64411281366
63319303132
25319570136
38909118212
65806234868
42368018068
12671991488
57709504636
19811769754
31307368494
11853022170
51787698652
39281107900
66496199932
67060181964
50212752150
41366046752
46999854026
48631796206
71125054780
34361269868
61396374212
38615128048
44938922348
48646798226
40484062828
36428201286
10662061844
17171853564
36326208448
47662823806
67159173818
10665070072
11550035190
69676094614
58600462056
56548535382
56584534134
16697869158
38312148684
35822230960
36419202322
21740690672
53611626718
51040716970
42179019452
12261010766
36311209498
61657364884
58453471502
25310581230
23303640438
24755595024
66784191204
16847853822
61237369940
64648256472
58219484876
68974126126
47119844514
46540874244
60178414900
18440802658
48391807662
Adı Soyadı
CĠHAT FETTAHLIGĠL
CĠHAT HECOOĞLU
CĠNDĠ ASLAN
CĠNDĠ CENGĠZ
CĠNDĠ DEMĠR
CĠNDĠ DURMAZ
CĠNDĠ ERASLAN
CĠNDĠ KAYA
CĠNDĠ OYUR
CĠNDĠ POLAT
CĠNDĠ ġAKIR
CĠNDO AKYOL
COġKUN BOZKAN
CUDĠ ACEMOĞLU
CUDĠ GÜRMEN
CUDĠ ĠMREK
CUMA ERGĠN
CUMA ACEMOĞLU
CUMA AĞIRTAġ
CUMA AĞIRTAġ
CUMA AK
CUMA ALICI
CUMA ALTUNYÜZÜK
CUMA ARAS
Cuma ARSLAN
CUMA ASLAN
CUMA ASLAN
Cuma AtaĢ
CUMA ATAġ
CUMA ATSIZ
CUMA AYAZ
CUMA AYAZ
CUMA BEYAZ YAPRAK
CUMA BĠLBAY
CUMA BOZKURT
CUMA CANLIIġIK
CUMA CEYLAN
CUMA CĠDĠR
CUMA COġKUN
CUMA ÇELĠK
cuma çelik
CUMA ÇELĠK
CUMA ÇETĠN
CUMA ÇĠÇEK
CUMA ÇĠFTÇĠ
CUMA ÇĠL
CUMA ÇOBAN
CUMA ÇUBUKÇU
CUMA DAĞ
Cuma dam
CUMA DEMĠR
CUMA DEMĠR
Cuma Demirel
CUMA DOYUMĞAÇ
CUMA DUZEN
Cuma EKĠNCĠ
CUMA ERDEK
CUMA ERKILIÇ
CUMA FINDIKOĞLU
CUMA GEÇTAN
Cuma GENGEÇ
CUMA GEYĠK
CUMA GÜL
CUMA GÜMÜġTAġ
CUMA HORUZ
CUMA ĠFSAT
CUMA KALKAN
İlçesi
Siverek
Siverek
K.köprü
Birecik
Bozova
K.köprü
Halfeti
Suruç
V.Ģehir
Bozova
Suruç
V.Ģehir
Halfeti
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Harran
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
Siverek
Halfeti
K.köprü
Halfeti
K.köprü
Haliliye
Birecik
Halfeti
Hilvan
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Siverek
Haliliye
Hilvan
Halfeti
Eyyübiye
Harran
Siverek
Siverek
Siverek
Akçakale
Halfeti
Bozova
Eyyübiye
Siverek
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Siverek
Hilvan
Eyyübiye
Hilvan
Halfeti
Harran
Akçakale
Siverek
Siverek
Halfeti
Haliliye
Eyyübiye
Hilvan
Haliliye
Köy
ALTINAHIR
DAMLICA
ÇIRALI
KOCAALĠ
BAĞLICA
BALTAġ
GÜNECE
KÖSEVELĠ
KINALITEPE
KARACAÖREN
KÜÇÜKOVA
ALTINBAġAK
KARAOTLAK
DOĞRULAR
MANTARLI/SU
AġAĞIKÜLÜN
HARRAN-T
ALTINBAġAK
KALEMLĠ
GÖZELEK
KEÇĠKIRAN
ĠNCĠRAĞACI
YOĞUNCA
ortayol
BAHÇELĠ
GÜNECE
ÖVERLER
KARPUZLU
BağlarbaĢı
BALABAN
DOĞRULLAR
SÖYLEMEZ
HANCIGAZ
KOCAALĠ
MEZRA
BÜYÜKOBA
TAġLICA
KARABURÇ
KARAOTLAK
AKBER.DERES
kap
SOYDAN
KARABAHÇE
TAġLI
BÜYÜKTOKAÇ
GÖZELĠ
BUDAKLI
APALI KÖYÜ
AġLICA
karaali
AÇIKYAZI
AKTAġ
ÇANAKÇI
SOYDAN
ARINIK
Keberli
SÖĞÜTLÜ
ÖZMÜġ
YUKARIYAKIN
BÜYÜKTAġ
KARAKEÇĠ
CĠNHĠSAR
arğıl
KONUKLU
SEKSENÖREN
GÜLUġAĞI
YAMAÇALTI
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
1534
286
40
100
40
277
123
135,339
259
10
23
160
70
219
775
146
174
83
941
1188
147
159
160
19
40
402
48
221
21
87
303
140
111
152
83
100
140
122
59
260
308
498
203
100
180
56
172
74
233
128
629
216
126
170
50
132
132
70
394
90
329
212
142
83
141
70
194
TDYB
Numarası
2014/4-174
2013/4-100
2014/5-335
2014/4-169
2013/4-93
2014/4-185
2013/4-83
2014/5-335
2014/4-208
2013/4-90
2013/4-89
2013/4-83
2014/4-201
2013/4-155
2014/4-178
2013/4-89
2013/4-108
2007/1-66
2014/4-174
2013/4-104
2012/4-82
2014/4-166
2013/4-100
2013/4-101
2010/4-31
2013/4-83
2014/4-181
2013/4-92
2014/4-197
2014/4-188
2014/4-174
2014/4-167
2014/4-185
2014/4-169
2014/4-169
2013/4-96
2014/4-185
2013/4-89
2013/4-83
2014/1-364
2013/4-99
2013/4-100
2012/4-64
2013/4-96
2013/4-90
2014/4-197
2014/4-181
2014/1-364
2013/4-100
2013/3-129
2013/5-211
2013/4-89
2013/4-92
2013/4-104
2014/4-184
2013/4-99
2014/4-160
2014/4-188
2013/4-141
2013/4-90
2014/4-167
2013/4-104
2013/4-101
2007/1-66
2012/4-82
2014/4-160
2013/3-129
Statüsü
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
Zir. O.
Sertifika
Numarası
2013/2225
2013/3069
2013/3048
2014/5018
2010/693
2009/1399
2012/310
2013/3048
2014/4512
2009/1393
2013/3106
2013/3061
2013/1850
2013/973
2010/723
2013/3127
2013/763
2013/3139
2013/2984
2013/1667
2014/5227
2013/1094
2008/615
2014/4514
2013/3108
2012/310
2009/272
2014/4509
2009/472
2013/2968
2013/1091
2013/3039
2008/363
2014/5071
2013/870
2009/458
2014/4524
2013/3127
2013/3013
2009/1471
2011/182
2014/4529
2013/2964
2009/1062
2014/4991
2010/745
2013/3114
2009/1471
2013/431
2014/5080
2013/755
2013/1345
2014/4916
2008/810
2013/3125
2009/357
2014/4544
2013/2968
2013/3107
2014/4522
2014/5030
2013/1667
2009/1377
2013/3139
2013/3091
2013/2997
2013/3027
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
TC Kimlik
No
27806501302
46867853052
30008425642
52993663946
29216452090
13388970100
13355971284
13364970902
12776999594
10512067620
19868762838
65089250982
53161643234
54709596746
65350247710
46912861636
30131414186
30494402028
30467402994
71092041486
40454082276
46138270786
42523994862
53512635628
19505760968
38420131608
38447130752
14567934302
69820098406
26537545838
48601795178
50044743210
44593930894
28745459082
68164140314
35207251870
68182144486
63421306724
69787085112
69844083204
67546168700
34646265714
23336638532
29327442744
17876824586
71770028372
17627837810
67213185306
61105391332
50896112158
50902723064
10120453242
36431201112
39593098668
61024383210
13472976100
46024882970
41042057294
14381937152
12695993352
58756460944
25196571400
69502094634
32297341832
42880996400
34631265460
54790602340
Adı Soyadı
CUMA KARABULUT
CUMA KARADAL
CUMA KARATAġ
CUMA KASAN
CUMA KAYALIDAĞ
CUMA KAYMAZ
CUMA KAYMAZ
CUMA KAYMAZ
CUMA KAYMAZ
CUMA KIZILAY
Cuma KIZILGÖL
CUMA KORAK
CUMA KORKMAZ
Cuma KURT
CUMA KURTEL
CUMA KÜNTAġ
CUMA MODANLAR
CUMA MODANLAR
CUMA MODANLAR
Cuma OLDUBAġ
CUMA ÖZDEN
CUMA ÖZGĠL
CUMA ÖZTÜRK
cuma polat
CUMA SARIKUġ
CUMA SERTKAYA
CUMA SERTKAYA
CUMA SEVĠNÇ
CUMA SIĞAK
CUMA SIĞIRCI
CUMA ġAHĠN
CUMA ġERĠT
CUMA ġOR
CUMA TEKTAġ
CUMA TOPAL
CUMA TÜYSÜZ
CUMA ÜGÜR
CUMA YAKAN
Cuma YILDIK
cuma yıldık
CUMA YILDIRIM
CUMA YILDIZ
CUMA YILMAZ
CUMA YOĞUNBURÇ
Cuma Zengi
Cumaaili can
CUMALĠ BUCAK
CUMHUR AKIL
CUNDĠ ÖZASLAN
CÜNEYD AKGÜL
CÜNEYT KIRBOĞA
ÇAĞLA GÜNDOĞDU
ÇERKEZ ATSIZ
Çetin Doğan Behram
ÇETĠN TABAN
ÇETĠN UZUN
ÇĠĞDEM BUCAK
ÇĠĞDEM ĠZOL
DAĞBUL BALAKAN
DAHAM ALTUNDAĞ
DAHAM ÇOBANLI
Daham tokaryaz
Daham YILMAZ
DAMLA ALPAN
DAOL KARAKEÇĠLĠ
DaĢır Elpe
DAVUT BULUT
İşletme
İlçesi
Köy
Tipi
K.köprü ÖVERLER
Bağ.Bahçe
Halfeti
ERĠKLĠ
Bağ.Bahçe
Siverek
SAVUCAK
K.baĢ
V.Ģehir
ELGÜN
T.Sulu
Siverek
SAVUCAK
T.Kuru
Harran
AKLAR
T.Sulu
Harran
TOZLUCA
T.Sulu
Harran
TOZLUCA
T.Sulu
Hilvan
ASLANLI
T.Kuru
K.köprü BÜYÜKALANL Bağ.Bahçe
Eyyübiye YENĠCE
B.BaĢ
Eyyübiye KÜLÜNÇE
T.Sulu
Halfeti
DURAK
Bağ.Bahçe
Harran
AġAĞIKESME T.Sulu
Siverek
KONURTEPE
Arıcılık
Siverek
BAYIRÖZÜ
T.Kuru
K.köprü KENGERLĠ
T.Kuru
Haliliye
KENGERLĠ
T.Kuru
Haliliye
KENGERLĠ
T.Kuru
Akçakale PEKMEZLĠ
T.Sulu
V.Ģehir
YABAN
T.Sulu
C.pınar
MURATLI
K.baĢ
Birecik
SAHA
Bağ.Bahçe
K.köprü küçükalanlı
Bağ.Bahçe
Harran
BĠNEKLĠ
T.Sulu
Birecik
BağlarbaĢı
Bağ.Bahçe
Birecik
BAĞLARBAġI Bağ.Bahçe
Haliliye
KISAS
T.Sulu
Siverek
ġEKERLĠ
T.Kuru
V.Ģehir
GERMAN
T.Sulu
Halfeti
ARĞIL
Bağ.Bahçe
Harran
DAMLASU
T.Sulu
Hilvan
GELENEK
Bağ.Bahçe
Hilvan
UZUNCUK
T.Sulu
Birecik
ĠNNAPLI
Bağ.Bahçe
Hilvan
MANTARLI
T.Kuru
Hilvan
UZUNCUK
T.Kuru
K.köprü TÜRKMEN
Bağ.Bahçe
Akçakale MĠLKÖY
T.Sulu
Akçakale incedere
T.Kuru
Haliliye
KIZILBURÇ
Bağ.Bahçe
Eyyübiye OLGUNLAR
T.Sulu
Harran
ÇAĞBAġI
T.Sulu
K.köprü YOĞUNBURÇ Bağ.Bahçe
Eyyübiye KARAALĠ
T.Sulu
Harran
Uluköy
T.Sulu
Akçakale YUKARIBEYD B.BaĢ Süt
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
Suruç
KARATAġ
Bağ.Bahçe
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Haliliye
AÇIKYAZI
T.Kuru
Siverek
ALTINPINAR T.Kuru
Halfeti
BALABAN
Bağ.Bahçe
Haliliye
GÜLVEREN
T.Sulu
Hilvan
AYDINLI
Bağ.Bahçe
Siverek
ÜSTÜNTAġ
T.Kuru
Hilvan
KUSKUNLU
T.Kuru
Siverek
KAVALIK
T.Sulu
Harran
SAĠDE
T.Sulu
Harran
ARIN
T.Sulu
Harran
YENĠCE
T.Sulu
Akçakale Karatepe
T.Sulu
Akçakale YUSUFBEY
T.Kuru
Eyyübiye ÇAĞBAġI
T.Sulu
Siverek
TURNA
T.Kuru
Haliliye
ESENYAYLA T.Sulu
Suruç
BOSTANCILAR T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
31
83
340
103
163
135
121
430
169
155
155
205
90
92
250
230
167
344
370
83
110
166
35
11
80
23
95
75
131
65
25
121
42
50
18
395
276
63
422
460
39
134
169
16
65
102
768
318
24,547
212
536
100
36
249
38
544
176
875
192
159
92
86
428
338
293
183
144
TDYB
Numarası
2014/4-181
2013/4-83
2013/4-104
2014/4-168
2012/4-64
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-88
2013/4-100
2013/4-108
2014/1-364
2014/4-208
2013/4-83
2014/4-163
2012/4-64
2013/4-104
2013/3-129
2013/4-108
2013/4-108
2014/4-163
2014/4-168
2013/4-132
2014/4-201
2013/3-129
2013/4-129
2014/4-197
2014/4-201
2013/4-108
2012/4-64
2013/4-88
2013/4-83
2013/4-108
2013/4-129
2014/4-184
2014/4-197
2013/4-102
2013/4-93
2014/4-185
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-185
2013/4-108
2013/4-108
2013/3-129
2013/4-92
2013/4-99
2007/1-66
2014/4-174
2012/4-76
2014/4-166
2014/4-166
2013/4-96
2013/4-101
2013/4-92
2014/4-160
2013/4-100
2013/4-90
2014/4-208
2013/4-141
2014/4-163
2013/4-129
2013/4-99
2014/4-163
2014/4-185
2013/4-155
2013/4-92
2014/4-181
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3114
2012/310
2009/816
2013/2971
2014/3432
2014/5146
2014/5146
2013/3036
2009/1391
2013/2981
2009/1471
2014/4512
2014/4517
2010/1890
2009/1402
2008/810
2014/5080
2013/2981
2013/2981
2013/2996
2013/2971
2014/3827
2012/13
2013/1535
2013/3055
2009/472
2011/13
2013/1190
2013/2964
2013/283
2014/4517
2013/763
2014/4500
2013/3125
2013/360
2013/3044
2010/694
2009/446
2014/5100
2014/4506
2009/1399
2013/739
2009/1372
2013/1535
2013/3067
2009/357
2013/2969
2013/996
2013/3345
2009/1059
2013/758
2009/1062
2009/46
2013/3067
2014/4510
2014/4529
2013/3118
2013/3126
2013/762
2010/1890
2013/3055
2011/182
2013/2996
2013/3133
2013/973
2008/356
2013/3072
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
TC Kimlik
No
67522175296
64270286038
36713188636
37972611668
53401648012
66025224838
64597262258
14729317554
16439880526
30362404406
47389834512
18485799180
64108281730
61441380120
16274873042
41147043802
23267638502
47245844266
52024694406
26387546382
20741725086
65077247154
24398607122
71716037574
16370884478
58612465748
15815889184
28079484484
69799084776
26966316504
11808032148
45793903886
52540668028
61528373960
70429063764
41312048878
11445032112
15464911540
10147104356
25715570754
28736454492
17600843784
21326700450
37631162920
18482796410
59335447820
37904157196
48109816412
26966513378
23981617906
12273016800
45877279302
30095422296
21047726616
63655298598
21026711718
14225953652
20237750264
44614938694
35507237260
56872313656
37628163084
11358033756
32309341454
34904252852
49672774444
20822721082
Adı Soyadı
DAVUT CAVCI
DAVUT CENGĠZ
DAVUT DEMĠR
DAVUT DOĞAN
DAVUT ERTEN
davut gözen
DAVUT GÜNGÖREN
DAVUT KAHRAMAN
DAVUT KARADENĠZ
DAVUT KARAHAN
DAVUT KARATOPRAK
DAVUT ÖZGÜL
DAVUT ġAHAP
DAVUT ġAHĠN
DAVUT ġEN
DAVUT TEKDAġ
DAVUT YÜCEL
DAVUTHAN
DEDE OSMAN FIRAT
DEDO KAYRIN
DEHAM AKBABA
DEHAM DOĞANTĠMÜR
deham kılıç
DEHAM ġAHĠN
DEHAM UZUN
DEHEM BOZKURTLAR
Dehham EMRE
DEHHAN YILMAZ
DEHHEM YILDIK
DEHLE ARI
DELĠL HIġMANOĞLU
DELLĠ BALA
DEMET ġEKER
DEMET YABANOĞLU
DEMEZ ADIGÜZEL
DEMO DEMOOĞLU
DENĠZ AÇAR
DENĠZ AKÇĠÇEK
DENĠZ BÜTÜN
DENĠZ DEMĠR
DENĠZ DEMĠR
DENĠZ OĞAÇ
DENĠZ ORUÇ
DENĠZ PAYDAġ
DENĠZ TÜRKMENOĞLU
DENĠZ YERGĠN
DERVĠġ ÇĠFTÇĠ
DerviĢ Çiftçi
DERVĠġ DURMAZ
DERVĠġ ELDEN
DERVĠġ ERĠK
DERVĠġ GÜMÜġ
DERVĠġ MAKTELE
DERVĠġ ÖZBEY
derviĢ özbudak
DERVĠġ YAĞMUR
DERVĠġ YILDIRIMER
DERYA ALĠġĠROĞLU
DERYA CANPOLAT
DERYA ÇAKMAK
DEVRAN TÜRK ĠZOL
DEVRĠM PAYDAġ
DEYYA SEÇME
DĠLARA ALPAN
DĠLBER GÜVENÇ
DĠLBER UMAZ
DĠLEK AKBUĞA
İlçesi
Siverek
Seçiniz..
Birecik
Haliliye
Suruç
Siverek
Halfeti
C.pınar
Suruç
Harran
K.köprü
Halfeti
Eyyübiye
Suruç
Halfeti
Halfeti
Bozova
Harran
Suruç
Siverek
Akçakale
Harran
Haliliye
Suruç
V.Ģehir
Harran
Harran
Eyyübiye
Akçakale
C.pınar
Harran
V.Ģehir
K.köprü
Siverek
Akçakale
Siverek
Birecik
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Eyyübiye
Akçakale
Hilvan
Birecik
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
Birecik
Hilvan
Siverek
C.pınar
Hilvan
Suruç
Eyyübiye
Birecik
Suruç
Siverek
Siverek
K.köprü
Siverek
Hilvan
Birecik
Eyyübiye
Harran
Suruç
Halfeti
Köy
ġEKERLĠ
KOCAALĠ
KOCAALĠ
BAġÖREN
HARMANALA
kamıĢlı
SAYLAKKAYA
MURATLI
YANALOBA
BÜKDERE
YUKARIKOġM
GÜLAÇAN
TOPDAĞI.MAH
KARATAġ
YUKARIGÖKL
KURUGÖL
SIZAN
BUĞDAYTEPE
YEĞEN
GEDĠK
BULUTLU
SUVACIK
basoren
GÖLEÇ
YAZGÜNEġĠ
CEYLANGÖZÜ
AkkuĢ
BAKIġLAR
ĠNCEDERE
MURATLI
EYARDIMLI
ELGÜN
MAġUK
ġEKERLĠ
ERECEK
SABANLI
YUVACIK
YOĞUNCA
BEYÇERĠ
YARDIMCI
BağlarbaĢı
YAKUBĠYE.MH
KORUKLU
ÖZBAġ
BÖĞÜRTLEN
KARAKOYUN
OLGUNLAR
ANAZ
ALTINOVA
GELENEK
SÖYLEMEZ
MURATLI
BUĞUR
KIRMĠT
UĞURLU
YUVACIK
AKÖREN
AYRANCI
KARAKEÇĠ
APAYDIN
KAVALIK
ÖZBAġ
BOZDERE
ÇAĞBAġI
MEYDANKAPI
GÖGERLĠ
ÇEKEM
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
100
100
23
205
138
229
118
156
122
201
22
217
83
85
21
237
72
427
24
204
81
110
123
270
121
52
246
137
318
466
403
59
200
100
234
125
236
720
758
81
89
54
272
347
20
108
72
296
36
140
250
456
20
115,101
51
15
13
129
150
260
242
298
46
386
65
150
65
TDYB
Numarası
2013/4-96
2014/4-169
2014/4-169
2013/3-129
2013/4-129
2013/4-99
2014/4-201
2013/4-132
2012/3-113
2013/4-88
2013/4-93
2014/4-188
2014/1-364
2014/4-181
2014/4-188
2014/4-188
2014/4-181
2014/4-208
2013/4-89
2013/4-100
2013/4-108
2013/4-141
2013/3-129
2013/5-266
2014/4-168
2013/4-141
2010/4-31
2014/4-208
2014/4-163
2013/4-132
2014/4-178
2013/4-98
2013/4-93
2013/4-96
2013/4-90
2013/4-96
2014/4-169
2013/4-102
2013/4-102
2013/4-99
2014/4-197
2014/1-364
2014/4-185
2014/4-178
2013/4-101
2014/4-167
2014/4-208
2013/4-92
2014/4-197
2013/4-89
2013/4-104
2013/4-132
2013/4-88
2012/4-76
2012/4-82
2014/4-197
2014/4-181
2013/4-96
2013/4-100
2013/4-98
2013/4-155
2014/4-178
2013/4-88
2014/4-185
2013/4-141
2014/4-188
2014/4-188
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/458
2014/5018
2014/5071
2013/3116
2014/4497
2013/751
2011/13
2010/472
2013/3017
2013/3001
2009/872
2014/5127
2009/1471
2013/3114
2009/1400
2014/5127
2013/3072
2014/4512
2013/3106
2008/615
2013/763
2013/3004
2013/3116
2013/2990
2013/2971
2013/3099
2008/360
2013/3126
2014/5100
2013/3084
2013/2995
2013/3035
2009/872
2009/458
2014/4522
2013/1595
2014/4834
2013/3044
2013/3044
2013/751
2013/2445
2009/1471
2008/363
2010/720
2009/46
2013/2202
2013/3126
2008/356
2013/3188
2013/3127
2013/3019
2014/4809
2013/3141
2013/3022
2013/385
2013/2445
2013/3114
2013/757
2013/1681
2013/3379
2013/743
2010/720
2013/3136
2013/3133
2013/3099
2013/3040
2009/1400
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
TC Kimlik
No
49675774380
13715967650
13760966110
57364501742
34274282978
25865556462
19490770232
65536243802
52444680430
70681059376
12917980726
13982946204
72010014926
10545074084
50344748038
56437539866
52048684186
66298205480
17546827336
69199109802
70360066930
48997783858
42745989356
72313000770
69256105228
21905685062
65002253632
61951351528
17438227206
59038449114
55231589312
12162008572
27422506132
24635591320
61492365770
71065043714
37595172874
64192277312
51121715014
11787033808
32304370530
16045249472
25847557036
62287342778
65470243494
50011752078
53359647372
26816531170
39578106302
31445367182
71728034158
17777820076
43384974024
16820850640
64954250386
53650637768
43252970844
51634691218
31181373096
50701735480
35657237288
14417936500
39230112078
59299440530
23861629456
Adı Soyadı
DĠLEK BULDAĞ
DĠLEK ÇELEBĠ
DĠLEK GÜNER
DĠLFIROZ TUNÇ
DĠLVĠN TÜYSÜZ
DĠNCER ĠZOL
DĠNCER KAPLAN
DĠREĠ TANĞ
DĠRĠĠ ÖZDEMĠR
DĠRĠĠ UÇAR
Diyap YALAVUZ
DOĞAN CAN
DOĞAN ERDOĞAN
DOĞAN ERGEN
DOĞAN KIZILATEġ
DOĞANTÜRK A.ġ.
DONIA TAKTAK
DORUK MEHMET EMĠN
DÖNE SAĞLAM
DÖNE UZUNÇĠÇEK
DUMĠYE MENTEġ
DURAK ATAġ
DURAK CIZLAK
Durak ġAHĠN
DURAK ZEGAYYIRLI
DURAN HALHALLĠ
DURDĠYE MAVUÇĠÇEK
DURĠYE MELĠK
DURMUġ YILDIZ
DURRA AYDIN
durri Ģanlı
DURRĠ TOPKAN
Dursun AVCI
DURSUN GÜNBEGĠ
DURSUN KAPLAN
DURSUN KOLKILIÇ
DURSUN SÜRÜCÜ
Dünya DUSAK
DÜRRÜ BASAN
DÜRRÜSAHVAR BEYAZ
EBCET KARACA
EBRAR PETROL LTD
EBRAR PETROL LTD.
EBRU ARSLAN ĠZOĞLU
EBRU ĠZOL
EBRÜ AĞAN
EBUBEKĠR AKAY
EBUBEKĠR BADILLI
EBUBEKĠR BAYSAL
ebubekir sıtkı oyman
EBUZER ÇETĠNER
EBUZER ERGĠN
ECE ġEYDA ĠNAL
EDA AÇAR
EDHEM YABALAK
EDĠBE ÜZÜMCÜ
EDĠP AKBAġ
EDĠP AKPĠRĠNÇ
EDĠP ERGÜN
EDĠP YAġAR
EDĠP YAVUZ
EHALĠT ELĠġ
EJDER ĠZOL
EKREM AKSAK
EKREM BAYDĠLLĠ
EKREM BENEK
EKREM BUCAK
İlçesi
V.Ģehir
Hilvan
Siverek
Halfeti
Siverek
Siverek
Haliliye
Suruç
Suruç
Halfeti
Akçakale
Birecik
Halfeti
Hilvan
Siverek
Suruç
Akçakale
Haliliye
Halfeti
Birecik
Harran
Birecik
Hilvan
Bozova
Akçakale
Bozova
Halfeti
Eyyübiye
Harran
C.pınar
Hilvan
V.Ģehir
Bozova
Eyyübiye
Halfeti
Halfeti
Birecik
Siverek
Hilvan
Eyyübiye
Siverek
Haliliye
Haliliye
Siverek
Hilvan
Eyyübiye
Siverek
K.köprü
Haliliye
Siverek
Siverek
Halfeti
Hilvan
Birecik
Eyyübiye
Akçakale
Halfeti
Siverek
Birecik
Birecik
Birecik
Siverek
Siverek
Hilvan
K.köprü
Hilvan
Siverek
Köy
GÖGERLĠ
ASLANLI
YOĞUNCA
ARĞIL
YOĞUNCA
KAVALIK
AKPINAR
KÖSEVELĠ
YEĞEN
HĠLALLĠ
KEPEZLĠ
DĠKTEPE
BOZYAZI
KUCAK
ÇATLI
GÖLEÇ
BÜYÜKTAġ
ĠKĠAĞIZ
ARĞIL
Çiftlik
HARRAN
ASLANLI
KAMIġLI
Dutluca
BÜYÜKTOKAÇ
AKMAĞARA
BULAKLI
GELĠNCĠK
ÇAĞBAġI
MURATLI
ÇĠMDELĠ
EġKĠN
ġanlıavĢar
GÖLDERE
HĠLALLĠ
SAYLAKKAYA
CIBINÖREN
TAġLI
BAĞLAR
MAMUCA
YÜCELEN
KALECĠK
KALECĠK
ÇAYLARBAġI
YAKINYURT
BAKIġLAR
ALAGÜN
BAġÖREN
TAġAĞIL
Ģekerli
GÖZELEK
GÜRKUYU
ÇIĞIL
YUVACIK
AġAĞIHAMED
MERMER
SAYLAKKAYA
EDĠZ
KURAL
ĠNNAPLI
KUYUCAK
GÜRPINAR
KAVALIK
OVACIK
AĞIZHAN
ULUYAZI
KALEMLĠ
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.KuruT.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
204
100
115
31
532
499
54
24
143
207
86
81
105
273
500
372
83
248
42
88
87
51
590
21
53
52
45
145
96
108
44
436
79
114
40
53
123
106
145
84
67
160
190
145
193
252
111
311
332
1309
287
105
100
265
241
134
149
192
131
105
23
1421
400
98
400
63
277
TDYB
Numarası
2014/4-188
2014/4-184
2013/4-96
2013/4-83
2014/4-168
2013/4-155
2013/4-93
2013/5-267
2014/4-181
2013/4-83
2014/4-163
2014/4-169
2013/4-83
2013/4-90
2013/4-102
2007/1-66
2013/4-90
2013/4-108
2013/4-83
2014/4-197
2013/4-141
2014/4-169
2013/4-100
2010/4-31
2013/4-90
2013/4-93
2013/4-83
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-155
2013/4-88
2014/4-167
2013/5-310
2012/4-76
2013/4-83
2014/4-201
2013/4-89
2010/4-31
2013/5-211
2014/4-185
2012/4-64
2013/3-129
2007/1-66
2013/5-208
2014/4-160
2014/4-185
2014/4-208
2014/4-185
2013/4-89
2013/4-102
2013/4-96
2014/4-188
2013/4-96
2014/4-169
2013/4-93
2013/4-90
2013/4-83
2013/4-102
2014/4-169
2014/4-197
2013/4-129
2013/4-104
2013/4-155
2013/4-129
2014/5-380
2013/4-89
2014/4-174
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
Ür. Ör.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3040
2013/3125
2014/4526
2014/4517
2013/2684
2013/973
2013/3094
2013/3014
2013/2972
2012/310
2013/1050
2013/84
2013/3013
2013/3118
2013/3044
2013/3139
2014/4522
2013/1190
2014/4517
2014/3979
2013/3004
2013/3109
2013/1681
2009/455
2014/4991
2013/3094
2014/4511
2013/763
2009/1056
2013/973
2013/3141
2013/3102
2013/1899
2013/759
2012/310
2011/13
2009/1403
2013/2726
2013/755
2013/3046
2014/4960
2013/741
2013/3139
2013/456
2013/2997
2013/3046
2008/613
2014/4524
2013/3127
2014/4520
2012/9
2013/1653
2009/1062
2013/3038
2009/30
2014/4991
2013/2980
2014/3824
2013/3038
2013/360
2013/750
2013/1667
2013/743
2014/4500
2009/778
2009/463
2013/2984
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
TC Kimlik
No
64669256666
63421303204
57562511406
58621476278
23534641402
15824900740
36563198472
17030858136
57883487954
26069549618
23624627934
57529512736
72337014142
53887629222
44971927126
58924455192
27401503800
48484803694
49642757880
23399633772
28313468454
61312371622
25112588642
19901749246
52555676674
38723135204
19412768064
20255749622
32696340542
33818298192
29072455846
45964880442
41252050504
13472978708
25637573604
38789118432
55345568876
57274503126
58828464498
36485196136
52873666104
35354241502
33947296328
25505566936
63217318146
19211773832
57748492208
55840558808
39266111908
71635024570
18434799780
17381840248
47323836398
36449210694
24923589114
33593294334
15005925524
39569106694
62410348042
16358874934
14393940362
14045957106
47725829936
68875124450
10314068788
56923514858
43057977338
Adı Soyadı
EKREM CANPOLAT
ekrem ceryan
EKREM ÇĠMEN
EKREM DENĠZ
EKREM EKĠNCĠ
Ekrem ERCAN
EKREM ERSOY
EKREM GÜLALAN
EKREM ĠZOL
EKREM ĠZOL
EKREM KARADENĠZ
EKREM KAYA
EKREM KIRAN
EKREM KURUMLU
EKREM SUTAYAKTAġ
EKREM YETĠM
EKREM YILDIRIM
Ekrem Yıldız
ELĠF AÇAR
ELĠF AKSOY
ELĠF ARSLAN
ELĠF BABACAN
ELĠF GÜRKAN
ELĠF KOLOĞLU
ELĠF SEÇME
Elvan ÖNDER
ELYAS DALKESEN
EMEL ALĠġĠROĞLU
EMEL TURAN
EMEL TÜYSÜZ
EMEL ZENCĠROĞLU
EMĠN AÇAR
EMĠN AĞIRTAġ
EMĠN AKASLAN
EMĠN AKAY
EMĠN AKDEMĠR
EMĠN AKGÜN
EMĠN AKHAN
EMĠN AKIL
EMĠN ARSLAN
EMĠN ARSLAN
Emin AtaĢ
EMĠN AYDENĠZ
EMĠN AYĠġ
EMĠN BAĞIġKONDU
EMĠN BAYKUġ
EMĠN BELTEK
EMĠN BĠÇĠM
EMĠN BULUT
EMĠN CAN
EMĠN ÇAKMAK
EMĠN ÇALIġKAN
EMĠN ÇELĠK
EMĠN ÇELĠK
EMĠN ÇELĠK
EMĠN ÇELĠK
EMĠN ÇELĠK
EMĠN ÇETĠNER
EMĠN DEMĠR
EMĠN DEMĠR
EMĠN DEMĠR
EMĠN DENĠZLĠ
EMĠN DOĞAN
Emin Doğan
EMĠN DOĞANOĞLU
EMĠN EMRAH AKHAN
EMĠN ERGÜN
İşletme
İlçesi
Köy
Tipi
Birecik
KÖMAĞIL
Bağ.Bahçe
Hilvan
akçabebir
T.Kuru
V.Ģehir
MALTA
T.Sulu
V.Ģehir
TOKLU
T.Sulu
Siverek
SOYDAN
T.Sulu
Suruç
Kızılhöyük
T.Kuru
Hilvan
MALÖREN
T.Kuru
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Kuru
Hilvan
KOCABEY
Bağ.Bahçe
Siverek
KAVALIK
T.Kuru
Halfeti
ÖMERLĠ
Bağ.Bahçe
V.Ģehir
EġKĠN
T.Sulu
Siverek
DAMLICA
T.Sulu
Siverek
ÇAĞDAġ
T.Kuru
Siverek
ĠLERĠ
K.baĢ
Bozova
TAġAN
Bağ.Bahçe
Hilvan
ARINIK
T.Sulu
Haliliye
KARPUZLU
T.Sulu
Birecik
ILGAR
Bağ.Bahçe
Bozova
ARIKÖK
Bağ.Bahçe
Birecik
DĠKTEPE
Bağ.Bahçe
Halfeti
KARAOTLAK Bağ.Bahçe
Siverek
DAMLICA
K.baĢ
Birecik
YUVACIK
T.Kuru
Birecik
BOZDERE
Bağ.Bahçe
Siverek
TAġLI
T.Kuru
Halfeti
ÇEKEM
Bağ.Bahçe
Siverek
AYRANCI
T.Kuru
Siverek
GÖZELĠ
T.Sulu
Siverek
YOĞUNCA
T.KuruSiverek
ALTINLI
T.Sulu
Birecik
KURAL
Bağ.Bahçe
Siverek
GÖZELEK
T.Sulu
Suruç
AKÖREN
Bağ.Bahçe
Suruç
KIRMĠT
Bağ.Bahçe
Akçakale ÇAKIRLAR
T.Kuru
Bozova
KIRMIZIPINAR Bağ.Bahçe
Birecik
AYRAN
Bağ.Bahçe
Siverek
ALTINLI
T.Sulu
Birecik
BağlarbaĢı
Bağ.Bahçe
Suruç
YEĞEN
Bağ.Bahçe
K.köprü seyrantepe
Bağ.Bahçe
Suruç
BĠLGE
T.Sulu
Hilvan
ÇIĞILLI
T.Kuru
Siverek
KEÇĠBURCU
T.Sulu
Bozova
DOKUZAĞAÇ Bağ.Bahçe
Hilvan
ULUYAZI
T.Kuru
Haliliye
DAGATEGĠ
Bağ.Bahçe
K.köprü KALINBAYAT T.Kuru
Birecik
DĠKTEPE
Bağ.Bahçe
Bozova
ÜÇDĠREK
Bağ.Bahçe
K.köprü hamurkesen
Bağ.Bahçe
Eyyübiye BÜYÜKHAN
Bağ.Bahçe
Siverek
TAġLI
T.Kuru
Haliliye
KEREMLĠ
T.Kuru
K.köprü YUKARIGÖBE T.Kuru
Siverek
GÜVERCĠN
K.baĢ
Siverek
GÖZELEK
T.Sulu
Suruç
KÖSEVELĠ
Bağ.Bahçe
Eyyübiye KEBERLĠ
K.baĢ
Haliliye
SARIġIH
Bağ.Bahçe
Siverek
AġLICA
K.baĢ
K.köprü DOYUMLU
T.Sulu
K.köprü Kızılburç
Bağ.Bahçe
Birecik
ILGAR
T.Kuru
Birecik
BAĞLARBAġI Bağ.Bahçe
Birecik
KURAL
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
45
197
50
698
238
104
483
104
492
613
90
271
255
100
671
37
76
108
211
16
71
70
491
183
63
447
29
352
475
778
133
66
180
30
11,265
115
108
296
230
14
150
24
69
545
400
267
129
50
191
95
54
80
73
100
209
153
258
207
135
408
32
375
66
53
174
286
141
TDYB
Numarası
2014/4-169
2013/4-99
2014/4-184
2014/4-188
2013/4-132
2011/5-88
2014/4-178
2013/4-100
2013/4-98
2013/4-96
2013/4-83
2014/4-167
2013/4-102
2013/4-104
2013/4-104
2013/5-281
2013/4-96
2013/4-92
2014/4-169
2013/4-89
2014/4-169
2013/4-83
2012/4-64
2014/4-169
2013/4-88
2010/4-31
2013/4-83
2013/4-96
2014/4-174
2014/4-168
2014/4-174
2014/4-169
2014/4-168
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-89
2013/4-93
2014/4-197
2014/4-178
2014/4-197
2014/4-181
2010/4-31
2014/4-181
2013/4-100
2013/4-104
2013/4-93
2013/4-89
2014/4-185
2013/3-129
2014/4-169
2013/4-155
2013/4-101
2012/4-76
2013/4-96
2012/4-82
2013/4-93
2013/4-104
2013/4-96
2014/4-181
2013/4-93
2014/4-185
2012/4-64
2013/3-129
2013/3-129
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-169
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4834
2011/182
2014/4582
2013/3040
2014/4494
2010/1422
2010/723
2008/615
2008/374
2013/757
2013/3013
2013/3102
2014/4520
2009/1051
2009/816
2013/733
2012/9
2014/4509
2014/4834
2013/745
2014/5071
2013/3013
2009/1402
2014/5018
2013/3136
2013/2726
2012/310
2013/757
2013/2225
2013/2684
2013/2225
2014/4834
2013/2185
2014/5048
2013/3345
2009/463
2013/3094
2013/2822
2014/3826
2009/472
2009/272
2013/736
2013/925
2013/877
2014/3823
2013/3094
2013/3127
2009/446
2014/5080
2013/84
2013/188
2014/4514
2014/5048
2009/1062
2013/753
2013/2988
2009/816
2012/9
2013/3064
2013/3132
2009/1399
2009/1402
2013/3116
2013/3011
2014/5018
2013/2114
2013/3038
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
TC Kimlik
No
43162973836
42868983682
10572059672
21512711178
39527103246
15071917898
45937889014
33506298466
19112782438
52978654242
25493576146
20570740274
64417266534
24560595578
36857197242
29485825878
49927749562
20357747106
68470146376
37127176318
12650992116
28364482782
14729926268
50296742870
50248744464
62716323224
70990046296
46909853644
47917820086
49726768290
15380907160
71488047740
42161014762
66100225002
55009585928
67324169974
59818434552
38636127556
23528643788
24365605922
24914588652
46438870112
32558328466
15995881916
11516072092
46438879986
17789825120
34799251190
48811181686
16367873270
13634965546
33896298008
16319870050
68464137458
19682755238
62473334990
30443400570
17867829828
67573176068
67927164192
59923419024
69367113006
24617607766
20927722922
46453881728
43744350482
58630458166
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
EMĠN ERGÜN
Birecik
KURAL
T.Kuru
EMĠN ERGÜN
Birecik
kural
Bağ.Bahçe
EMĠN FĠNCAN
Birecik
TÜTEN
Bağ.Bahçe
EMĠN ĞIRĞIÇ
Suruç
KIRMĠT
Bağ.Bahçe
EMĠN HOROZ
Haliliye
KALINBAYAT T.Kuru
EMĠN KARABACAK
Eyyübiye KEBERLĠ
K.baĢ
EMĠN KARABULUT
K.köprü ÖVERLER
T.Kuru
EMĠN KARTAL
Halfeti
GÜRKUYU
Bağ.Bahçe
EMĠN KAYA
Haliliye
ÇAKMAK
T.Sulu
EMĠN KAYA
Haliliye
AĞILCIK
Bağ.Bahçe
EMĠN KENGĠL
Siverek
BÖĞÜRTLEN T.Sulu
EMĠN KESEKLĠ
Siverek
SOYDAN
T.Kuru
EMĠN KILIÇ
Bozova
ARIKÖK
Bağ.Bahçe
EMĠN KILIÇ
Bozova
UZUNBURÇ
Bağ.Bahçe
EMĠN KIRTAYBAHADIR Siverek
SOYDAN
T.Kuru
EMĠN KOYUNCU
C.pınar
MURATLI
K.baĢ
EMĠN KUġKIRAN
Bozova
BÜYÜKHAN
Bağ.Bahçe
EMĠN KÜRKÜCÜ
Siverek
KARACADAĞ T.Sulu
EMĠN MERCAN
Suruç
YÖNLÜ
T.Sulu
Emin POLAT
Bozova
ÜRÜNLÜ
Bağ.Bahçe
EMĠN POLAT
Bozova
SIĞIRCIK
Bağ.Bahçe
EMĠN POLAT
Suruç
KIRMĠT
T.Kuru
EMĠN SIR
Hilvan
YUVACALI
T.Kuru
EMĠN SUBAġI
K.köprü MAġUK
Bağ.Bahçe
EMĠN SUBAġI
K.köprü MAġUK
Bağ.Bahçe
EMĠN SÜRÜCÜ
Bozova
ARIKÖK
Bağ.Bahçe
EMĠN SÜRÜCÜ
Birecik
cibinören
Bağ.Bahçe
EMĠN ġILDIR
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
EMĠN ġĠKAK
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
EMĠN TAYAN
Siverek
YÜCELEN
T.Sulu
Emin Uzundal
Haliliye
Dağyanı
T.Sulu
EMĠN ÜÇAĞAÇ
V.Ģehir
GÖMÜLÜ
T.Sulu
EMĠN YABĠR
Siverek
KEÇĠLĠ
T.Kuru
EMĠN YAġAR
Suruç
KÖSEVELĠ
T.Kuru
EMĠN YAZAR
K.köprü BÜYÜKÖRDEK T.Sulu
Emin YILDIRIM
Bozova
Koçhisar
Bağ.Bahçe
EMĠN YILDIZ
Suruç
harmanalan
Bağ.Bahçe
EMĠN YILMAZ
Halfeti
MACUNLU
Bağ.Bahçe
EMĠN YĠĞĠT
Suruç
ESKĠCE
T.Sulu
Emine Akyüz
Haliliye
TEPEDĠBĠ
T.Sulu
EMĠNE SARAÇ
Haliliye
ĠKĠAĞIZ
T.Sulu
EMĠNE ABAMOR
Eyyübiye GÜLVEREN
T.Sulu
EMĠNE AKBAġ
Bozova
AVLAK
Bağ.Bahçe
EMĠNE AKÇAY
Halfeti
SAVAġAN
Bağ.Bahçe
EMĠNE AKDAĞ
Siverek
YOĞUNCA
T.Sulu
EMĠNE AKDEMĠR
Suruç
AYBASTI
T.Sulu
EMĠNE ALATAġ
Harran
ULUAĞAÇ
T.Sulu
EMĠNE ALKAN
Akçakale BÜYÜKTOKAÇ T.Sulu
EMĠNE ASLAN
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
EMĠNE ASMAN ĠNCĠ
Haliliye
YEġĠLTEPE
T.Sulu
emine ateĢ
Haliliye
kalecik
T.Kuru
EMĠNE AYDENĠZ
Suruç
BĠLGE
T.Kuru
EMĠNE AYDOĞDU
Bozova
KINDIRALĠ
T.Sulu
Emine BADILLI
K.köprü BAġÖREN
T.Kuru
EMĠNE BEYRET
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
EMĠNE BĠCEK
Hilvan
ARICA
T.Sulu
EMĠNE BOYATAN
Halfeti
GÜRKUYU
Bağ.Bahçe
EMĠNE BUCAK
Siverek
KALEMLĠ
T.Kuru
EMĠNE BÜLBÜL
K.köprü YIĞINAK
T.Sulu
EMĠNE ÇAĞLAYAN
Suruç
OYMAKLI
T.Kuru
emine çakır
Harran
koyunluca
T.Sulu
EMĠNE ÇAKTUR
Siverek
AZIKLI
T.Sulu
EMĠNE ÇALIġIR
Suruç
ALĠGÖR
Bağ.Bahçe
EMĠNE ÇĠFTÇĠ
Eyyübiye KEÇĠKIRAN
T.Sulu
EMĠNE DĠKEN
V.Ģehir
AkçataĢ
T.Sulu
EMĠNE DOYULMAZ
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
EMĠNE EROĞLU
Birecik
ASLANLI
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
495
94
80
16,132
494
501
142
22
121
45
287
100
30
50
805
112
77
266
129
49
24
108
244
143
51
22
18
109
78
84
66
353
137
263
181
40
45
107
121,254
161
267
448
32
33
992
102
166
54
164
135
292
172
150
116
109
112
34
581
137
128
495
144
123
68
269
112
129
TDYB
Numarası
2014/4-169
2014/4-197
2014/4-201
2012/4-76
2013/4-89
2013/4-93
2014/4-181
2014/4-188
2014/4-160
2013/4-88
2013/4-104
2013/4-100
2013/4-155
2013/4-93
2013/4-104
2013/4-132
2014/4-181
2012/4-64
2013/4-89
2010/4-31
2013/4-90
2014/4-181
2013/4-100
2014/4-185
2014/4-185
2013/4-93
2013/4-101
2013/4-129
2013/4-129
2012/4-64
2013/3-129
2013/4-155
2014/4-168
2011/5-88
2013/4-93
2010/4-31
2013/4-101
2014/4-188
2012/4-76
2013/4-92
2013/4-108
2014/4-185
2013/5-193
2013/4-83
2013/4-96
2014/4-181
2013/4-88
2013/4-90
2013/4-132
2014/4-166
2013/3-129
2012/3-113
2014/4-188
2010/4-31
2013/4-132
2014/4-178
2014/4-188
2014/4-174
2013/4-90
2012/3-113
2014/4-163
2014/4-168
2012/3-113
2014/4-185
2014/4-201
2013/4-132
2014/4-169
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3038
2010/745
2012/13
2013/3345
2014/4543
2013/3132
2013/2972
2013/1653
2009/874
2013/3141
2014/3823
2014/4529
2013/188
2013/3094
2013/1667
2014/4504
2013/3114
2014/4960
2009/463
2013/610
2009/1393
2013/2972
2013/877
2009/1399
2009/1399
2013/3094
2009/46
2014/4500
2014/4500
2014/4960
2013/741
2013/1565
2009/821
2010/1422
2010/694
2009/455
2009/67
2013/1653
2013/3022
2013/1875
2013/1190
2013/3046
2008/364
2013/3145
2012/9
2013/925
2013/3075
2009/1054
2014/4872
2013/1094
2013/1535
2014/4532
2014/4540
2013/3108
2014/4809
2014/4658
2013/1653
2013/2984
2013/3118
2013/3113
2009/873
2013/2456
2014/4546
2008/363
2010/1430
2013/3084
2013/3109
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
TC Kimlik
No
17552827276
65449230968
16838854036
26882529002
56557531344
59230443088
54148621146
12582011022
49261774404
27230512530
65602238114
58531464488
64309272766
39056115482
26114548146
41585039702
14417931864
20147744896
12099021644
18473803790
41273050170
44464943312
50176757468
36419211546
51364716250
49306776462
67939161226
47452829360
64708262498
14399945262
56014550994
17762823174
16976862252
63220318522
46927244356
61300370842
60712395238
55708573752
67777161518
42404012388
62893317368
44638924550
46999850684
13583975832
69943079726
50656722788
63388304184
11613024222
11235036832
32021345280
18611807406
16235888832
42569006888
10008084438
24266608442
11901029014
27224512386
23771632584
49678774226
49168786166
25646556346
14603943640
18827802714
47623831048
67111180106
51973695724
59536444000
Adı Soyadı
EMĠNE ERYENER
EMĠNE ESEN
EMĠNE FIRAT
EMĠNE FUNDA ERKMEN
emine furat
EMĠNE GAMZE
EMĠNE GÜLEL
EMĠNE GÜLÜMSER
EMĠNE GÜMER
EMĠNE GÜNBEGĠ
EMĠNE GÜNER
EMĠNE GÜVEN
EMĠNE HAMAVĠOĞLU
EMĠNE ĠMREK
EMĠNE ĠZOL
EMĠNE KANDEMĠR
EMĠNE KARAÇALI
EMĠNE KARAHAN
EMĠNE KARATAġ
EMĠNE KAYA
EMĠNE KAYMAZ
EMĠNE KEBBAġ
EMĠNE
EMĠNE KILIÇ
EMĠNE KILIÇ
Emine Kırmızı
EMĠNE KIRMIZITEPE
EMĠNE KORKMAZ
EMĠNE KÖÇER
EMĠNE KÜÇÜKBAYRAK
EMĠNE MURAT
EMĠNE ORAK
EMĠNE ORÇUN
EMĠNE ÖZCAN
EMĠNE ÖZKUL
EMĠNE ÖZTÜRK
EMĠNE PAPUÇCU
EMĠNE PERNĠ
EMĠNE SEVĠNCEK
EMĠNE SUYUN
EMĠNE SÜRÜCÜ
EMĠNE ġAHĠN
EMĠNE ġILDIR
EMĠNE ġĠMġEK
EMĠNE TAMAÇ
EMĠNE ULAKÇI
EMĠNE UNTUÇ
Emine YARUK
Emine YASAK
EMĠNE YILMAZ
EMĠNE YILMAZSOY
EMĠNE YÜZÜCÜ
EMĠNE ZELAL AKIL
EMĠNE ZÜLAL
EMĠR ELDEN
EMĠRA KILINÇ
EMĠRE AYDOĞDU
EMĠRE ÇETĠNOK
EMĠRE UMAZ
EMRA ARITÜRK
EMRAH ÇITIRIK
EMRAH ÇOġKUNLAR
EMRAH PALMANAK
EMRE GERGERLĠ
EMRE KALENDER
ENDER CEYRAN
ENGĠN AK
İlçesi
Birecik
Birecik
Halfeti
K.köprü
Harran
Hilvan
Siverek
V.Ģehir
Harran
Eyyübiye
Siverek
Halfeti
Eyyübiye
Hilvan
K.köprü
Siverek
Birecik
Haliliye
Siverek
Haliliye
Hilvan
Siverek
K.köprü
Siverek
Haliliye
Haliliye
Siverek
Eyyübiye
Harran
Siverek
Birecik
Halfeti
Eyyübiye
Siverek
C.pınar
Birecik
Harran
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Bozova
Birecik
Hilvan
Suruç
Akçakale
Akçakale
Hilvan
Akçakale
Akçakale
Birecik
Suruç
V.Ģehir
Siverek
Eyyübiye
Hilvan
Seçiniz..
Haliliye
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Harran
V.Ģehir
V.Ģehir
K.köprü
Hilvan
Suruç
Suruç
Köy
BAĞLARBAġI
SUMAKLI
GÜLAÇAN
HÖYÜKLÜ
karataĢ
YAKINYURT
YÜCELEN
YAZ GÜNEġĠ
BALKAT-T
GÖLDERE
ÇATLI
SAYLAKKAYA
BAġÖREN
AġAĞIKÜLÜN
AKÇAHĠSAR
SABANCI
güzelyurt
GÖZCÜ
BATI
AKÇAHĠSAR
ARINIK
ÇATLI
SAVAġ
ÇAYLARBAġI
DERĠNKUYU
KAYNAKLI
KONURTEPE
olgunlar
ġUAYPġEHRĠ
ġEKERLĠ
KURAL
GÜNECE
OLUKYANI
YOĞUNCA
MURATLI
TAġAN
KOYUNLUCA
ÖVÜNCÜK
CANPOLAT
YÜCELEN
BAĞLICA
TÜTEN
OVACIK
YÖNLÜ
PEKMEZLĠ
BULUTLU
ÇAT
TOPÇU
GÜVENÇ
ÖZVEREN
AKÖREN
YOLBĠLEN
TURNA
AKÇAMESCĠT
GELENEK
AġAĞIKARAC
ÇEKÇEK
AVURTEPE
GÖGERLĠ
AġAĞIALINCA
CEPKENLĠ
YEġĠLALIÇ
YOLBĠLEN
HÖYÜKLÜ
ustahasan
KARACA
YAZI
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
186
134
49
171
176
44
145
50
54
30
473
32
390
94
249
471
57
246
375
140
118
100
295
111
83
133
218
311
135
365
99
39
10
759
485
30
1317
159
80
602
215
232
17
82
92
50
30
156
868
89
108
102
938
163
123
651
60
128
297
678
389
70
186
449
328
186
132
TDYB
Numarası
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-188
2013/4-89
2014/4-163
2013/4-88
2013/4-96
2014/4-184
2013/4-108
2013/4-93
2014/4-166
2014/4-201
2013/4-108
2013/4-89
2014/4-160
2013/4-96
2013/4-101
2013/4-155
2013/4-101
2014/4-208
2013/4-100
2014/4-168
2012/4-82
2014/4-168
2013/5-267
2013/4-92
2014/4-167
2013/4-101
2013/4-155
2014/4-166
2014/4-197
2013/4-83
2014/4-184
2013/4-102
2013/4-132
2013/4-88
2013/4-141
2013/4-155
2014/4-166
2013/4-88
2013/4-93
2014/4-169
2013/4-129
2014/4-181
2013/4-90
2013/4-90
2013/4-129
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-169
2014/4-181
2013/4-88
2014/4-178
2013/4-98
2013/4-89
2014/4-168
2013/3-129
2012/4-64
2014/4-188
2014/4-174
2013/4-155
2013/4-98
2014/4-167
2013/4-89
2013/4-101
2012/3-113
2014/4-181
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/2114
2014/5018
2014/5127
2014/4543
2009/873
2013/3141
2012/9
2014/4582
2013/763
2009/872
2013/758
2011/13
2013/1190
2013/3106
2014/4544
2012/9
2009/1377
2013/743
2009/67
2013/3024
2013/1681
2013/2115
2013/3068
2013/2185
2013/3014
2008/356
2014/5030
2009/46
2013/743
2013/758
2013/2445
2012/310
2014/4706
2013/3044
2014/4809
2013/3141
2013/3004
2013/1565
2009/476
2013/283
2013/2988
2013/2114
2014/4500
2013/3072
2009/1054
2014/4794
2013/3115
2014/4506
2014/4506
2013/2114
2013/3101
2013/283
2014/3826
2008/371
2013/3106
2013/2115
2013/741
2014/4960
2013/3040
2014/4613
2014/4534
2014/5001
2013/2202
2014/4543
2009/67
2013/3138
2013/925
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
TC Kimlik
No
53302643512
12620996724
57022518280
60715395174
43009992174
51385707770
70348067386
24572600826
18842784316
43948950372
51370702858
58792460090
26267538650
22193685512
45328915018
54016625504
27335509060
23264644674
57253521998
18155813260
63574306824
45298910402
32477337242
31583368096
65443235822
35123257222
55141581550
40838067332
26423547250
32390337404
32402346004
33362303250
14201944858
27170519552
18133215420
52177688970
66187205904
16097883372
58786468798
44488935140
16019891454
20657726870
61537374668
31433373096
17759836590
34568276416
68050156696
39158112044
32708337812
49930766082
66886196336
47044862454
66388211926
30014425346
37610171950
19181780106
11847023398
38330134690
68707127086
65479245710
37340167810
29561442968
39578095972
63013318814
36632204578
19103777498
27758499832
Adı Soyadı
ENGĠN DĠKME
ENGĠN ġILTAK
ENĠSE KARAÇĠZMELĠ
ENĠSE PABUÇCU
ENVER AKIL
Enver ASLAN
ENVER ATAġ
ENVER ÇELĠK
ENVER ÇETĠN
ENVER ÇEVĠK
ENVER ÇOBAN
Enver Demir
ENVER DEVECĠ
ENVER DURBĠN
ENVER GÜLEL
ENVER GÜLEL
ENVER GÜNBAYĠ
ENVER KAYA
ENVER KAYA
Enver Koyuncu
ENVER ÖZ
ENVER ÖZBAY
Enver Polat
enver sedat erdem
ENVER TOYDEMĠR
ENVER TURAN
Enver YAZAR
ENVER YILDIZ
ERCAN ASLANHAN
ERCAN BEYLEN
ERCAN KÜÇÜKBAYRAK
ERCAN YAZICI
ERCÜMENT KAPLAMA
ERDAL BAR
ERDAL BARAN
ERDAL CEYRAN
ERDAL ÇETĠN
ERDAL DENĠZ
ERDAL GÖRGÜN
ERDAL GÜLLÜOĞLU
ERDAL HANPOLAT
ERDAL KAHRAMAN
ERDAL KARABURÇ
ERDAL KILIÇ
ERDAL KILIÇ
ERDAL KILIÇALP
ERDAL KIRAN
ERDAL SUNAR
ERDAL UÇKAN
ERDAL USAL
ERDAL VURGUN
ERDAL YÜKSEL
ERDEM VURAL
ERDEM YĠGĠTER
ERDĠNÇ ĠKĠZEK
ERDOĞAN KAYA
ERDOĞAN RASTGELDĠ
ERDOĞAN SERTKAYA
EREL HECĠPOĞLU
ERGĠN TANĞ
ERGUN ġAHĠN
ERGÜN KILIÇ
ERHAN ARSLAN
ERHAN ESKĠLER
ERKAN BALIK
ERKAN BAYKUġ
ERKAN BODUROĞLU
İlçesi
Eyyübiye
Hilvan
Eyyübiye
Eyyübiye
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Haliliye
Birecik
Halfeti
Halfeti
Haliliye
Bozova
Siverek
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
V.Ģehir
Hilvan
Siverek
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Hilvan
Eyyübiye
K.köprü
Suruç
Suruç
Hilvan
Siverek
Halfeti
Bozova
Siverek
Siverek
Suruç
Halfeti
Haliliye
Suruç
Bozova
Siverek
Halfeti
Siverek
K.köprü
K.köprü
Suruç
Siverek
Hilvan
Suruç
Haliliye
K.köprü
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
K.köprü
K.köprü
Birecik
Siverek
Suruç
Birecik
Suruç
Halfeti
Eyyübiye
Siverek
Bozova
Siverek
Köy
ORTAHAMEDA
DOĞRULLAR
KARAALĠ
ALTIN
TURNA
MĠHRAPLI
ASLANLI
KARATEPE
GÜZELYURT
FISTIKÖZÜ
AĞIL
HINGILAVĠ
UMUTLU
AġAĞIALINCA
TAġIKARA
YÜCELEN
GÖLDERE
nalçıkan
EġKĠN
arınık
ġEKERLĠ
PARMAKKAPI
ÇANAKÇI
estağfirullah
KOPUZ
TEKYAMAÇ
Büyükördek
BOZTEPE
KALKANLI
FAĠK
ġEKERLĠ
GÜRKUYU
KARAPINAR
AġLICA
ÇAYLARBAġI
KARACA
GÜRKUYU
KISAS
ÖRGÜTLÜ
AKVĠRANKILÇ
ÇAYLARBAġI
ÖMERLĠ
KUġLUGÖL
MĠLLĠSARAY
ERGÜN
YUMURTALIK
ALTINPINAR
AġAĞIKÜLÜN
KARADUT
AÇIKYAZI
BEYÇERĠ
OĞLAKÇI
ALTINPINAR
YÜCELEN
TURNA
ÇAKMAK
TÜLMEN
BağlarbaĢı
TAġLI
KÖSEVELĠ
tüten
ALĠGÖR
arğaç
BÜYÜKALANL
ZĠNCĠRLĠÇAY
DOKUZAĞAÇ
BÜYÜKKAZAN
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Arıcılık
T.Sulu
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Arıcılık
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
171
184
96
92
422
152
81
104
84
18
37
180
193
158
472
522
311
97
200
2248
111
163
124
444
100
209
103
177
72
136
431
70
1329
140
147
23
44
21
88
465
150
150
117
505
161
71
100
107
10
353
617
550
650
691
460
71
38
31
100
60
33
385
63
53
365
30
285
TDYB
Numarası
2011/5-88
2014/4-174
2013/4-108
2014/4-208
2014/4-178
2010/4-31
2014/4-169
2012/4-82
2014/4-197
2014/4-197
2013/4-83
2013/4-92
2013/4-89
2014/4-174
2014/4-168
2013/4-96
2012/4-76
2013/4-101
2014/4-167
2010/4-31
2013/4-104
2013/4-93
2013/4-92
2013/4-99
2014/4-184
2012/4-76
2010/4-31
2012/3-113
2014/4-181
2014/5-327
2014/4-166
2014/4-188
2013/4-98
2013/4-100
2013/5-208
2013/4-88
2014/4-188
2007/1-66
2013/4-88
2014/4-178
2013/5-208
2014/4-188
2014/4-168
2013/4-108
2014/5-335
2012/3-113
2013/4-96
2013/4-89
2012/3-113
2013/5-211
2013/4-100
2014/4-188
2013/4-96
2014/4-178
2012/4-64
2014/4-188
2007/1-66
2014/4-197
2013/4-96
2012/3-113
2013/4-101
2012/3-113
2013/4-101
2013/4-98
2012/4-64
2010/4-31
2013/4-96
Statüsü
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2010/1422
2013/996
2008/600
2013/3126
2014/3826
2013/2726
2013/3109
2013/753
2014/3926
2010/745
2014/4517
2013/3009
2013/3127
2013/1091
2013/2185
2012/9
2014/5157
2009/67
2013/2202
2008/360
2009/1051
2009/30
2014/4916
2011/182
2013/3125
2013/759
2013/736
2014/4532
2013/925
2013/2999
2009/476
2013/1653
2008/371
2013/431
2013/456
2013/3136
2013/1653
2013/2969
2013/3136
2010/720
2013/456
2013/2968
2013/2185
2013/2981
2013/3048
2013/3017
2009/458
2013/1345
2014/4546
2013/755
2013/3069
2013/3040
2013/1595
2013/2995
2009/450
2014/4540
2014/4740
2009/472
2009/1062
2013/3017
2009/46
2013/3066
2014/4514
2008/374
2009/450
2013/736
2014/4526
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
TC Kimlik
No
42194007670
60406411596
39125121352
54238611606
53635638278
27164519780
46264873202
27443505404
20840735436
49051780318
48946787418
33833297682
34289269452
43306365022
27494503756
11805032202
17483842850
37283182734
15362913066
51811698986
26078549326
21521711268
31382374540
55306582576
12081027562
60763391678
69475095522
26489542404
13535968202
33644292654
10776069040
57376506964
10279447970
49879756410
67576177512
54823590668
30497402582
30563400382
11145040714
20828722090
39521108100
17159853920
60241404326
52018681528
10083094308
10554078516
66013213608
44452930720
63565309872
20897731658
26696525528
18494803748
19508769364
61609365624
18839784312
55618574146
18227811910
41504045036
40850050664
44842916570
42686002930
25712561526
26075556006
34670256856
17393835638
60109410506
63523296770
Adı Soyadı
ERKAN DOĞAN
ERKAN KAHRAMAN
ERKAN ÖĞÜL
ERKAN YAZAR
EROL AKPĠRĠNÇ
EROL BAR
EROL GÖREN
EROL GÜNBEĞĠ
EROL KAMACI
EROL ÖKSÜZ
EROL ġELLĠ
EROL TÜYSÜZ
EROL YAVUZ
EROL YILMAZ
ERSEN GÜNBEGĠ
ESAT AKIL
ESAT ALPAK
ESAT ALTINTAS
ESAT ALTUNDAL
ESAT AYATA
ESAT ĠZOL
ESAT KARABULUT
ESAT MELĠK
ESAT ÖKTEN
ESAT TOKUYUCU
ESAT YETKĠN
esat yılmaz
ESHAT KANKURTAY
eshet özdemir
ESĠN KAYA
ESMA ĠZOL
ESMER EY SAKINLI
ESRA ALHAS
ESRA BADILLI
ESRA ÖZTOP
ESRA SAATÇI
ESRA SARAÇ
ESRA SARAÇ
ESRAFĠL KARAYILAN
esvet yalçınkaya
EġREF ALTINTAS
EġREF AYAZ
EġREF BALTA
EġREF BÜYÜKERTAġ
EġREF FIRAT
EĢref KARA
EġREF PEHLĠVAN
EġREF ġAHĠN
ETEM COġKUN
ETEM GÖÇER
ETEM GÖRMEZ
ETEM KARATAġ
ETHEM AVCI
ETHEM BAYRAM
ETHEM BĠNDAL
ETHEM GÜCĠN
ETHEM KAYA
ETHEM KAYA
ETHEM ġAHĠN
ETHEM UVAÇĠN
EVHAR TEKĠN
EVĠN ĠZOL
EVRĠM BEGANOĞLU
EYUP IġIK
EYUP KOÇ
EYÜB AYDIN
EYÜP AKCAN
İlçesi
Bozova
Siverek
Siverek
K.köprü
Seçiniz..
Siverek
Halfeti
Eyyübiye
V.Ģehir
Halfeti
Suruç
Siverek
Suruç
C.pınar
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Suruç
Eyyübiye
Siverek
V.Ģehir
Hilvan
Akçakale
Hilvan
Harran
Bozova
Hilvan
C.pınar
Siverek
K.köprü
V.Ģehir
V.Ģehir
Haliliye
Harran
Birecik
Harran
Siverek
Siverek
Birecik
Halfeti
V.Ģehir
V.Ģehir
Bozova
Birecik
Suruç
Suruç
Halfeti
K.köprü
K.köprü
K.köprü
Birecik
Suruç
Siverek
Suruç
Birecik
Eyyübiye
Siverek
Hilvan
Siverek
Birecik
Halfeti
Bozova
Bozova
Köy
ÖZGÖREN
TAġLI
TAġLI
BÜYÜKÖRDEK
EDĠZ
AġLICA
KAYALAR
YANIKÇÖĞÜR
ALTINBAġAK
KAYALAR
A.OYLUM
YOĞUNCA
BALABAN
MURATLI
GÖLDERE
AġAĞIKARAC
ĠLERĠ
ÇAYLARBAġI
DĠVAN
TAġAĞIL
KAVALIK
YOLCULAR
SULTANTEPE
YÜCELEN
GÖLCUK
BAHÇECĠK
mil
YENĠMAHALL
sugeldi
AKMAĞARA
YAKINYURT
MERKEZ
ALTINPINAR
BÖLÜCEK
TAġYAKA
BAġGÖZE
BAġÖREN
YOLGĠDER
DĠVRĠĞĠ
koyunluca
ÇAYLARBAġI
SÖYLEMEZ
BĠLEKLĠ
SELDEK
BÜYÜKMUTLU
Arısu
KOÇHĠSAR
TÜTEN
YÖNLÜ
KIRMĠT
ORTAYOL
KARATAġ
YAYLACIK
ÖRCÜNLÜ
Çiftlik
HARMANALA
AKÇAHĠSAR
KÖSELER
BağlarbaĢı
DURUCU
KARAKEÇĠ
YAKINYURT
ÇAYLARBAġI
MERKEZ
ÖZMÜġ
PĠRHALĠL
TOZLUCA
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.KuruT.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
107
100
100
160
487
140
28
355
65
31
656
748
88
272
316
500
840
143
200
157
525
100
240
828
438
100
254
117
100
93
333
634
100
265
1225
183
340
202
49
330
145
80
124
58
57
859
16
21
44
24
10
38
76
35
166
16
452
65
49
146
387
127
143
99
55
27
204
TDYB
Numarası
2013/4-155
2013/4-96
2013/4-96
2014/4-188
2013/4-102
2013/4-100
2014/4-188
2013/4-99
2013/4-83
2014/4-188
2014/4-181
2014/4-168
2013/5-267
2013/4-132
2012/4-76
2014/4-168
2014/4-168
2014/4-208
2012/4-64
2014/4-168
2013/4-96
2012/3-113
2014/4-208
2013/4-104
2013/5-211
2013/4-101
2014/4-163
2013/4-89
2013/4-141
2014/4-188
2014/4-160
2013/4-132
2013/4-96
2014/5-380
2013/4-155
2013/4-83
2013/4-98
2014/4-185
2014/4-197
2014/4-163
2014/4-168
2014/4-167
2014/4-197
2013/4-83
2013/4-98
2013/5-203
2013/4-88
2014/4-197
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-83
2012/4-76
2014/4-160
2014/4-178
2014/4-197
2014/4-181
2014/4-208
2012/3-113
2014/4-197
2012/4-82
2014/4-178
2014/4-160
2013/5-208
2014/4-169
2014/4-188
2013/4-155
2013/4-89
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/972
2009/1062
2009/458
2013/2979
2014/3824
2013/431
2014/3930
2011/182
2013/3061
2014/3930
2013/3072
2013/2684
2013/3014
2014/4809
2013/759
2013/2456
2014/4965
2013/760
2009/1402
2014/4976
2013/1595
2013/3017
2013/3126
2008/810
2013/755
2013/749
2014/4506
2013/3127
2013/3041
2014/4540
2013/2997
2014/3827
2009/1062
2009/778
2013/649
2013/3061
2013/3379
2013/3133
2013/2445
2009/873
2013/2115
2014/4902
2013/2822
2013/3145
2008/374
2010/1435
2013/3136
2013/2822
2014/5048
2014/4518
2014/4517
2014/5048
2014/4510
2013/3015
2014/3979
2013/3064
2013/3024
2013/3057
2009/472
2014/4525
2014/3826
2013/2997
2013/456
2014/4834
2013/2968
2013/188
2009/1055
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
TC Kimlik
No
29801426888
19196777276
15071923592
72106022460
60808390284
40532074858
57673492878
53212654356
13637965246
19022791810
72361013340
23141647750
23657636682
10269088138
49996758816
69892100960
22889662766
62314348292
59035462666
59740434118
72292016076
71059057048
52978659810
72319009012
19304773688
40349071378
36358596780
62695323994
44536929664
71908033742
46816859456
51580710940
50686735482
50440744132
11304043938
70951060682
60448405720
53068039598
10883445744
53074656208
43060984330
30509401800
50893729014
38387146448
40631071574
48682794312
43927966028
63850297662
64435277918
56410539968
10269082570
26969521370
31070394782
13937952762
53167655828
62557340428
40259088466
57775499508
16838864486
64645270532
53542641088
41672036874
69064128174
54130621406
32411345340
28103481748
53392646042
Adı Soyadı
EYÜP AKKAġ
EYÜP AVCI
EYÜP AYTAR
EYÜP BARUT
EYÜP BEDLEK
EYÜP BĠLBĠK
EYÜP ÇETĠNPOLAT
EYÜP ERTEN
EYÜP KARAKAġLI
EYÜP KAYA
EYÜP KIRAN
EYÜP SABRĠ AYDOĞDU
EYÜP TURGUT
EYÜP YAVUKLU
EYÜP YAVUZASLAN
EYÜP YILDIZ
EYÜP YILDIZ
EYÜPHAN ÇAKMAK
EYYO ġĠRĠN
EYYO YILDIZLI
EYYUP ABAZ
EYYUP ARIKBOĞA
EYYUP ARTUN
EYYUP AS
EYYUP AVCI
EYYUP DEMĠR
EYYUP SALDANLI
EYYUP SÜRÜCÜ
eyyup ünlü
EYYUP YAġAR
Eyyüb Aydın
EYYÜP YAZMACI
EYYÜP ACAR
EYYÜP AÇIK
EYYÜP AĞOLDAY
EYYÜP AKHAMUR
EYYÜP ARAÇ
EYYÜP ARĞA
EYYÜP AġKIN
EYYÜP BAYAT
EYYÜP BAYDĠLLĠ
EYYÜP BAYINDIR
EYYÜP BONCUK
EYYÜP BOZKOYUN
EYYÜP BÜLBÜL
EYYÜP CIZZAK
EYYÜP ÇAĞLAR
EYYÜP ÇAPADAN
EYYÜP ÇEÇAN
EYYÜP ÇELĠK
EYYÜP ÇELĠK
EYYÜP ÇEVĠK
EYYÜP DEBEK
EYYÜP EREN
EYYÜP ERTEN
EYYÜP GÖZYUMAN
EYYÜP GÜNAYDIN
EYYÜP GÜREZ
EYYÜP ĠKSAMUK
EYYÜP ĠPEKSATAN
EYYÜP KALAN
EYYÜP KAMIġLI
EYYÜP KARACAN
EYYÜP KARAKAN
EYYÜP KARAKAġ
EYYÜP KARAKEÇĠLĠ
EYYÜP KARAKEÇĠLĠ
İlçesi
K.köprü
Hilvan
Siverek
Siverek
Hilvan
Siverek
Halfeti
Suruç
Haliliye
Siverek
Siverek
Haliliye
Siverek
V.Ģehir
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
K.köprü
Hilvan
Harran
C.pınar
Bozova
Eyyübiye
V.Ģehir
Haliliye
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Harran
Siverek
Eyyübiye
Halfeti
C.pınar
Haliliye
K.köprü
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Hilvan
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Siverek
K.köprü
V.Ģehir
Hilvan
Suruç
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
K.köprü
Siverek
Köy
GEÇĠT
KIRBAġI
ALTINAHIR
SÖYLEMEZ
KARABURÇ
SABANLI
DURAK
HARMANALA
KÖSECĠK
SÖYLEMEZ
AVURTEPE
NOKTA
KEÇĠKIRAN
BÜYÜKMUTLU
GÖĞRECĠN
YOLBĠLEN
KÜPTEPE
ÇATLI
EKĠNDÖVER
BUCAK
TAġLI
ĠLERĠ
ġEKERLĠ
HÖYÜKLÜ
KIRBAġI
KAYMAKLI
MURATLI
BAĞLICA
tatburcu
KINALITEPE
MAĞARACIK
YEġĠLALĠÇ
DARICALI
ÜLKÜLÜ
YOLYAZI
ĠLERĠ
UMUROBA
ÖZMÜġ
ADANA
ACARYURT
KÜLAFLI
BAġBÜK
ÜLKÜLÜ
TAġLI
SABANCI
AġAĞIKAMIġ
ESKĠKALE
DÖNEMEÇ
SOYDAN
ġAHĠNLER.MA
ÇAĞDAġ
ÇIRALI
GERMAN
KAVALIK
HARMANALA
YÜCELEN
GÜZLEK
KEÇĠBURÇU
KARAHĠSAR
BAKMAÇ
ġEKERLĠ
SABANCI
DEDE
ġEKERLĠ
KARABAHÇE
BÜYÜKSALKI
KARAKEÇĠ
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
B.BaĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
70
432
62
140
27
360
83
17
93
104
647
343
430
613
449
117
1080
207
138
118
206
1031
130
546
109
51
243
56
121
150
175
495
250
119
377
757
69
58
768
104
165
300
194
297
262
180
52
100
118
91
512
38
66
394
12
201
62
100
369
1280
100
189
85
129
118
407
351
TDYB
Numarası
2014/4-181
2013/4-90
2013/4-100
2013/4-104
2013/4-89
2013/4-104
2013/4-83
2014/4-181
2014/4-185
2013/4-104
2012/4-64
2012/4-82
2013/4-100
2013/4-98
2013/4-155
2013/4-98
2013/4-132
2014/4-168
2013/4-108
2014/4-166
2014/4-160
2013/4-104
2013/4-104
2013/4-89
2013/4-83
2013/4-141
2013/4-132
2013/4-93
2013/5-281
2014/4-208
2013/4-92
2013/4-155
2012/4-64
2014/4-167
2013/4-88
2013/4-104
2014/4-160
2014/4-188
2013/4-132
2013/3-129
2013/4-98
2014/4-166
2013/4-104
2014/4-160
2014/4-168
2013/5-211
2014/4-208
2012/4-64
2012/4-64
2014/1-364
2012/4-64
2014/5-335
2013/4-88
2014/4-178
2013/4-129
2014/4-168
2013/4-98
2013/4-104
2013/4-100
2013/4-104
2013/4-104
2013/4-96
2014/4-166
2014/4-174
2012/4-64
2014/5-380
2012/4-64
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/272
2013/3118
2013/3069
2009/816
2013/3106
2014/3823
2014/4517
2013/3072
2014/4524
2013/3019
2014/4960
2014/4531
2008/615
2008/371
2013/649
2014/5001
2014/3827
2013/2115
2013/3081
2013/758
2014/4495
2009/465
2014/3828
2014/4543
2012/883
2010/189
2010/472
2010/693
2013/733
2014/4512
2013/3067
2013/1565
2014/5065
2013/2202
2013/3001
2009/816
2014/4495
2013/2968
2014/3827
2013/1535
2014/5146
2009/476
2009/1051
2014/4495
2014/4965
2013/755
2013/760
2013/2964
2014/3432
2009/1471
2014/3432
2013/3048
2013/283
2014/4658
2014/4497
2013/2456
2013/3035
2009/1051
2013/431
2013/1667
2008/810
2012/9
2009/476
2014/4613
2013/2964
2009/778
2014/4960
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
TC Kimlik
No
58564467296
25637570252
20465737600
62554331986
68782137888
43846969032
51439094016
67171179188
14306953540
30293420698
45391917582
46582864586
57217523068
57232522558
43006983014
49792766022
21374712894
19532768180
57874495784
18626805152
35363240152
13808965426
10971059990
50236751290
26312541598
25139580148
44671939610
58726456250
23525646430
18341816686
53362649660
57307510176
26201546994
67687171676
64624276142
54109621840
72454010294
40319076280
68188157374
24707594716
40757067376
44824924074
43999948656
18113808628
64120276424
27749490428
54694605256
24773586608
37508169908
15695905448
34892257112
26822519780
26750522302
63859299360
21725688458
42541997180
47266838756
46000881850
69667094906
55474362130
26188935798
71608041344
26108557970
14609926838
24452599134
40625071252
56635526132
Adı Soyadı
EYYÜP KAYA
EYYÜP KIZIKKEÇĠ
EYYÜP KUBAT
EYYÜP NĠBAK
EYYÜP ÖZKAN
EYYÜP ÖZTÜRK
EYYÜP SABRĠ GEZER
EYYÜP SABRĠ
EYYÜP SAYIM
EYYÜP SEYYĠD
EYYÜP ġENLĠK
EYYÜP ġILDIR
EYYÜP TABUL
EYYÜP TABUR
EYYÜP TAġ
EYYÜP TATO
EYYÜP TOKDEMĠR
EYYÜP TOKDEMĠR
EYYÜP ÜRKMEZ
EYYÜP YAYASĠT
EYYÜP YILMAZ
EYYÜP YILMAZ
EYYÜP YILMAZ
EYYÜP YOL
F.CANAN
F.Dursun Önen
FADIL ALTINEL
FADIL ATAġ
FADIL BĠNĠCĠ
FADIL BĠRDEN
FADIL CEYLAN
FADIL ÇOBAN
FADIL DEMĠREL
FADIL ILIK
FADIL KARACAN
FADIL KARINCA
FADIL KIRAN
FADIL KOÇYĠĞĠT
FADIL OĞURLU
FADIL PALABIYIK
FADIL SERT
FADĠL ABA
FADĠL ÇEVĠK
FADĠL KARAYILAN
FADĠL KILIÇ
FADĠL TUNGA
FADĠL YAġAR
FADĠL YILMAZ
FADĠLE AKDEMĠR
FADĠLE ASLAN
FADĠLE DEMĠR
FADĠLE KARATAġ
FADĠLE KORKMAZ
FADĠLE LAÇĠN
FADĠLE ġAHAN
FADĠLE YILDIZ
FADLĠ ACIOĞLU
FADLĠ GÖREN
FAHRETTĠN CĠDĠR
FAHRETTĠN KAYA
FAHRETTĠN PĠLĠS
FAHRETTĠN TÜRKER
FAHRĠ AKKARTAL
Fahri ASLAN
FAHRĠ BĠLGĠN
FAHRĠ DEMĠRBAġ
Fahri DĠNÇOĞLU
İlçesi
Haliliye
Siverek
Haliliye
Hilvan
V.Ģehir
V.Ģehir
C.pınar
Eyyübiye
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Hilvan
V.Ģehir
V.Ģehir
Harran
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Eyyübiye
K.köprü
Suruç
Bozova
V.Ģehir
Suruç
Suruç
Harran
Haliliye
Suruç
V.Ģehir
Siverek
Siverek
K.köprü
V.Ģehir
Eyyübiye
Siverek
V.Ģehir
Halfeti
Birecik
Bozova
Halfeti
Suruç
Birecik
K.köprü
Suruç
K.köprü
K.köprü
K.köprü
Suruç
Birecik
Halfeti
Bozova
Halfeti
Hilvan
C.pınar
C.pınar
Suruç
Suruç
Bozova
Bozova
Haliliye
Bozova
Köy
KÜÇÜKALANL
KEÇĠBURÇU
GÜVENLĠ
ARICA
KARGILI
YARPUZ
MURATLI
YARDIMCI
AYRANCI
BAKIMLI
KURBAĞALI
OVACIK
BURÇ
KINALITEPE
ÇĠÇEK
AġAĞIALINCA
AġAĞIALINCA
YOĞUNCA
BEKÇERĠ
AġAĞIKARAC
KARAKEÇĠ
KAMIġLI
AġAĞIALINCA
YEġĠLTEPE
Korukezen
ÇOMAK
BOZTEPE
SAMANLI
EKĠLĠ
UZGÖREN
YENĠCE
KÜÇÜKALANL
AġAĞI OYLUM
DEDE
ALTINAHIR
AVURTEPE
ERGÜN
ĠNCĠRLĠ
YAKUBĠYE.MH
SABANLI
KIRLIK
FISTIKÖZÜ
GÜZELYURT
BAĞLICA
ORTAYOL
ÖLÇEKTEPE
SURTEPE
ERGÜN
YÖNLÜ
ÖVERLER
TÜLMEN
çiftekemer
ÇANAKÇI
FATMACIK
SAYLAKKAYA
YAYLAK
ARĞIL
KARABURÇ
MURATLI
AKBULUT
K.ZĠYARET
KIRMĠT
DUTLUK
UZUNBURÇ
HAVġANLI
Kargılı
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
B.BaĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
62
439
195
260
289
297
373
51
690
899
8272
184
460
208
97
122
494
403
131
100
764
500
128
173
268
35
171,563
146
50
120
162,022
150
42
107
107
251
226
62
95
74
93
535
32
55
128
48
187
82
106
59
133
30
47
136
44
40
109
44
134
220
176
113
109,544
62
229
292
29
TDYB
Numarası
2013/5-281
2013/4-104
2013/3-129
2013/4-155
2013/4-155
2013/4-88
2013/4-132
2012/4-82
2013/4-108
2014/4-208
2014/4-208
2013/4-129
2013/4-88
2013/4-155
2013/4-129
2012/4-64
2014/4-174
2014/4-208
2013/4-104
2013/4-96
2014/4-168
2013/4-83
2013/4-104
2014/4-167
2014/4-208
2013/3-129
2012/4-76
2014/4-181
2014/4-184
2012/3-113
2014/5-335
2013/4-129
2013/5-281
2012/3-113
2014/4-166
2014/4-166
2013/4-102
2014/4-181
2014/4-166
2014/1-364
2013/4-96
2014/4-208
2014/4-188
2014/4-201
2013/4-155
2014/4-201
2014/4-181
2014/4-201
2013/4-89
2013/5-266
2014/4-181
2013/4-108
2013/4-101
2012/3-113
2014/4-197
2014/4-201
2014/4-178
2013/4-83
2013/4-89
2013/4-132
2013/4-132
2013/5-266
2012/4-76
2010/4-31
2013/4-93
2014/4-160
2010/4-31
Statüsü
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/733
2009/1051
2013/741
2013/649
2013/649
2013/283
2014/4872
2013/748
2013/3081
2013/760
2008/613
2014/4500
2013/283
2013/1565
2013/3115
2013/2964
2013/996
2013/760
2009/1051
2009/1062
2013/2115
2012/883
2009/816
2014/4902
2013/3126
2013/3029
2013/3022
2009/272
2014/4582
2014/4532
2013/3048
2013/3055
2013/733
2014/4532
2009/476
2013/758
2014/3824
2009/272
2009/1059
2009/1471
2013/1595
2014/4512
2014/3930
2013/1869
2013/188
2013/2035
2013/925
2012/13
2014/4543
2013/2990
2013/3101
2013/2981
2014/4514
2013/3066
2010/745
2011/13
2010/720
2014/4517
2009/463
2014/4809
2014/4504
2013/2990
2013/3022
2008/597
2013/3094
2013/3090
2009/455
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
TC Kimlik
No
16397879280
16220885136
41657037384
59581439600
40994059370
21203718554
54577608732
19841759374
23618642912
61588358228
27635495360
22511680038
48964793392
61615371572
47482835416
69544112440
58540462420
46063881668
60259403908
24791593572
32243338930
17849818826
43141987984
39923086594
36874394914
59248450412
16886851384
65563240584
52288682584
17615832452
30443403786
50596741276
17567828510
53764636022
49603772334
50779736082
14345941102
63022327814
49675772614
59020452030
28229473276
50740729228
29090450762
62485345434
26228542146
42407003000
60970384074
56719523378
69151110396
10584072164
25298577386
26408547770
67897157156
38750128026
71626024862
35288244556
24890590298
45484902624
31295371124
59689438338
31154382186
38306140410
18296807494
69340109248
28592472920
47158848252
Adı Soyadı
FAHRĠ FIRATLI
FAHRĠ ĠMRAK
FAHRĠ KAMIġLI
FAHRĠ KARAALP
FAHRĠ KAYA
FAHRĠ TOKDEMĠR
FAHRĠ YAĞMUR
FAHRĠYE AS
FAHRĠYE ÇÜÇEN
FAHRiYE KOÇAN
FAHRĠYE ÖZGENÇ
FAHRĠYE ÖZKAN
FAHRĠYE ġEYHANLIGĠL
FAHRĠYE TÜRKDĠLĠ
FAHRÜNĠSA AKIL
FAIK POLAT
FAĠK ATAġ
Faik BUCAK
FAĠK ÇELĠK
FAĠK ÇELĠK
FAĠK ÇELĠK
FAĠK ÇEMBERLĠTAġ
FAĠK ÇĠFTEL
FAĠK ĠġLEMEK
Faik KARAASLAN
Faik KARACAĞAY
FAĠK KORKMAZ
faik küçükbayrak
FAĠK MANĞAL
Faik Meter
FAĠK MODANLAR
FAĠK ÖCALAN
FAĠK POLAT
FAĠK ġAHĠN
FAĠK TAYAN
FAĠK ÜNER
faik yavuz
FAĠK YILDIZ
FAĠK YILDIZ
FAĠZ ALTUN
FAKAS DEMĠR
FARIS AKSOY
FARIZ AKAR
FARĠKA ÖTKÜN
FARĠS KAZĞAN
FARĠS YALÇIN
FARĠZ ARK
Fariz DĠNÇOĞLU
FARUK AÇAR
FARUK ALTUNTAS
FARUK ANLI
FARUK ASLAN
FARUK ASLANHAN
FARUK ASLANLI
FARUK BAYDĠLLĠ
FARUK CAN
faruk çakmak
FARUK ÇELĠK
FARUK DEMĠRKOL
FARUK DOĞAN
FARUK DURSUN
Faruk GüneĢ
FARUK ĠPAR
FARUK ĠRġAT
FARUK KADER
FARUK KESKĠNBIÇAK
FARUK KILIÇ
İlçesi
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Suruç
Akçakale
V.Ģehir
Akçakale
C.pınar
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Bozova
Hilvan
Birecik
Haliliye
Bozova
Bozova
Hilvan
Hilvan
Bozova
Siverek
Bozova
Siverek
Siverek
K.köprü
Haliliye
Suruç
Bozova
Suruç
Siverek
Suruç
K.köprü
Suruç
Suruç
K.köprü
Bozova
Eyyübiye
Eyyübiye
Suruç
Harran
Harran
Harran
Bozova
Halfeti
Siverek
Eyyübiye
Eyyübiye
Suruç
Eyyübiye
K.köprü
Birecik
K.köprü
Haliliye
Harran
Bozova
Suruç
Eyyübiye
Hilvan
Hilvan
Eyyübiye
Siverek
Eyyübiye
Köy
ÇAĞA
SIAKI
SABANCI
KARAKOYUN
KARAKEÇĠ
KARAKEÇĠ
ÇAYKARA
HIRBETĠLSALĠ
GERMAN
ACIKUYU
MURATLI
GERMAN
ORTANCA
ALTINLI
SARIDAM
ÇAVUġLU
BOZTEPE
BUĞUR
AYRAN
KARATEPE
AVLAK
DELĠLER
BUĞUR
AġAĞIEKECE
ARGINCIK
KARAKEÇĠ
ÜÇDĠREK
Ģekerli
SALUR
Hamurkesen
KENGERLĠ
KIRMĠT
ALTINLI
KARACA
YÜCELEN
KIRMĠT
yarımtepe
YAYLATEPE
HARMANALA
YOĞUNBURÇ
UMUTLU
BEġAT
UMUROBA
UZGÖREN
YAYGILI
YENĠCE
SAĠDE
KARGILI
Hilalli
ÇAYLAR BAġI
KAB
kurucuk
KALKANLI
NADĠRE
KÜLAFLI
DĠKTEPE
apaydın
KARATEPE
sütlüce
YUKARIÇATA
ÇAYKARA
Sultantepe
YUVACALI
GÜLUġAĞI
OLGUNLAR
TURNA
ÇAMURLU
İşletme
Tipi
Arıcılık
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
300
283
314
210
351
197
96
179
67
86
201
416
819
132
200
195
280
225
26
1078
203
45
362
705
80
243
56
313
747
15
125
24,087
106
92
61
33,148
2
22
585
30
104
55
223
61
85
150
105
13
320
72
319
372
107
764
94
223
115
404
105
108
103
83
65
70
137
113
40
TDYB
Numarası
2012/4-64
2013/4-100
2013/4-96
2014/4-168
2014/4-168
2013/4-155
2011/5-88
2012/4-82
2013/4-88
2013/4-108
2013/4-132
2014/4-188
2014/4-174
2014/4-178
2014/4-178
2013/4-100
2014/4-181
2010/4-31
2013/4-89
2012/4-82
2013/5-193
2013/4-155
2013/4-155
2013/5-211
2010/4-31
2014/4-178
2013/4-155
2014/4-166
2014/4-174
2013/3-129
2013/4-108
2012/4-76
2013/4-93
2013/5-266
2012/4-64
2012/4-76
2013/4-99
2013/4-89
2012/3-113
2013/4-108
2013/4-89
2014/4-160
2014/4-160
2011/5-88
2013/4-155
2013/4-129
2013/4-141
2010/4-31
2014/4-201
2013/4-100
2014/4-185
2013/4-101
2014/4-181
2013/4-108
2013/4-101
2014/4-169
2013/3-129
2012/4-82
2013/4-101
2014/4-188
2011/5-88
2013/3-129
2014/5-327
2014/4-160
2013/4-108
2014/4-208
2014/4-208
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/1402
2014/4529
2012/9
2013/2115
2014/4965
2013/743
2010/1422
2013/753
2013/283
2013/3081
2014/4537
2013/3040
2013/2225
2014/3826
2013/2995
2013/431
2013/3064
2008/360
2009/1403
2013/753
2008/364
2013/188
2013/649
2013/755
2013/610
2014/3870
2013/188
2013/758
2013/2984
2013/3029
2013/2981
2013/3345
2013/2988
2013/2990
2014/4960
2013/3345
2011/182
2013/3106
2013/3138
2013/2981
2013/3127
2013/3090
2014/4495
2010/1422
2014/4534
2013/3055
2013/3004
2008/597
2010/1430
2013/3069
2008/363
2013/3052
2013/925
2013/739
2009/46
2013/84
2013/1535
2013/753
2009/46
2014/4540
2010/1422
2013/2978
2013/2999
2013/2997
2009/1056
2008/613
2013/760
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
TC Kimlik
No
44992920458
40607066672
40484067878
57253510626
62584330966
13595966262
28328486146
30563400832
15587894546
30053426564
30611398708
36089215554
54754594452
23597631938
53776016140
28658475162
68356141082
49996752562
65080247776
55861567902
35636229488
42758000512
21698701970
23261643670
35045256808
10509066186
62713334964
45163919424
23668729250
67423178334
46507869948
55813564928
46318881986
39140121214
46291875934
26087549034
49786752604
29057451856
18104822084
45895888296
46141880002
23990619076
56473533972
37508165252
10458065100
16817851636
34154273874
29450438836
41906023038
14096950194
42266003890
49312774704
47839835502
23027651512
16664861086
12842991804
40043077386
37136181280
66481200568
65101247174
54061623388
38057151482
42706988824
19331783858
17669836444
33914285836
54310601044
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
FARUK KILIÇ
Eyyübiye külünçe
T.Sulu
FARUK KOÇYĠĞĠT
K.köprü ERGÜN
Bağ.Bahçe
FARUK KORELLI
Hilvan
YUVACALI
T.Sulu
FARUK NEJAT
Eyyübiye YARDIMCI
T.Sulu
FARUK NĠBAK
Hilvan
ARICA
Bağ.Bahçe
FARUK ÖZDEMĠR
Harran
SUGELDĠ
T.Sulu
FARUK ÖZKAN
V.Ģehir
GERMAN
T.Sulu
Faruk Polat
Haliliye
ANAZ
T.Sulu
Faruk POLAT
Bozova
MÜLKÖREN
T.Sulu
faruk polat
K.köprü YUKARIKOMA Bağ.Bahçe
FARUK SARAÇ
Harran
YOLGĠDER
T.Sulu
FARUK TOPTAN
Haliliye
GÜÇLÜ
T.Sulu
FARUK YAZAR
K.köprü BÜYÜKÖRDEK T.Sulu
FARUK YILDIRIM
Harran
aĢağıyarımca
T.Sulu
FATHULLAH
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
FATĠ ÖZKAN
V.Ģehir
GERMEN
T.Sulu
Fatih BADILLI
K.köprü AGIZHAN
T.Kuru
FATĠH BADĠLLĠ
K.köprü BÖLÜCEK
T.Kuru
FATĠH BALA
K.köprü ARICA
Bağ.Bahçe
FATĠH BAYOĞLU
V.Ģehir
GÖMÜLÜ
T.Sulu
FATĠH ÇAKMAKLI
Hilvan
ÇAKMAK
Bağ.Bahçe
FATĠH EMĠR AKIL
Siverek
ÇĠFTBAġI
T.Kuru
FATĠH FETTAHLIGĠL
Siverek
ALTINAHIR
T.Sulu
FATĠH GÜLLÜ
Harran
AKLAR
T.Sulu
FATĠH MEHMET BUCAK Siverek
BEYÇERĠ
T.Sulu
fatih özyavuz
Harran
Ģükürali
T.Sulu
FATĠME BANKA
Siverek
ERKONAĞI
T.Kuru
FATĠME DOĞAN
Siverek
ALTINPINAR T.Kuru
FATĠME EMĠRA BABA
Hilvan
ÇIĞILLI
T.Kuru
FATĠME KARAKEÇĠLĠ
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
FATĠME ÖNCEL
Eyyübiye altınbaĢak
T.Kuru
FATĠME PUSE
Siverek
BAġBÜK
T.Sulu
FATĠME SANBAR
Siverek
ENDARLI
T.Kuru
FATĠME YATĞIN
Siverek
BOZKUYU
T.Kuru
FATĠME ZEHRA ĠDEMEN Akçakale ONORTAK
T.Sulu
FATMA ĠZOL
Siverek
KAVALIK
T.Kuru
FATMA AĞCAKANAT
Birecik
TÜTEN
Bağ.Bahçe
FATMA AKAR
Haliliye
50
T.Sulu
FATMA AKIġ
Hilvan
SUCUHAN
T.KuruFATMA AKSOY
Eyyübiye GÜNGÖREN
T.Sulu
FATMA AKSOY
Eyyübiye CÜLMEN
T.Sulu
FATMA AKTAR
Harran
YOLGĠDER
T.Sulu
FATMA AKTAġ
Harran
SÜTLÜCE
T.Sulu
FATMA ALGAÇ
Halfeti
SIRATAġLAR Bağ.Bahçe
FATMA ALMAS
Bozova
MAġUK
Bağ.Bahçe
FATMA ALOĞLU
Birecik
ALTINOVA
Bağ.Bahçe
FATMA ALTUN
Birecik
BağlarbaĢı
Bağ.Bahçe
FATMA ANLI
Eyyübiye kab
T.Sulu
Fatma Aslan
Haliliye
ġENOCAK
T.Sulu
FATMA ATAġ
Eyyübiye KALECĠK
T.Sulu
FATMA ATAġ
Birecik
DĠVRĠĞĠ
Bağ.Bahçe
FATMA AVġAR
Harran
KOYUNLUCA T.Sulu
FATMA AYDINLAR
V.Ģehir
KEMERLĠ
T.Sulu
FATMA AYDOĞDU
Haliliye
NOKTA
T.Sulu
Fatma AYHAN
Harran
ÇALTILI
T.Sulu
FATMA AYKUT
Eyyübiye kısas
T.Sulu
FATMA AYSEL
Birecik
ÇĠÇEKALAN
T.Kuru
FATMA BAYDILLI
Seçiniz.. CÜLMEN
T.Sulu
FATMA BAYDIR
Harran
BĠNEKLĠ
T.Sulu
FATMA BAYIK
Hilvan
ARINIK
T.Kuru
FATMA BAYINDUR
Siverek
BAġBÜK
T.Sulu
FATMA BEYAZKUġ
Eyyübiye MUTLUCA
T.Sulu
FATMA BEZEK
Suruç
ÖRGÜTLÜ
T.Kuru
FATMA BĠLGĠN
Suruç
GÖLEN
Bağ.Bahçe
FATMA BUCAK
Siverek
GÖZELEK
T.Kuru
FATMA BULĞAY
Akçakale MEYDANKAPI T.Sulu
FATMA BÜYÜKASLAN Siverek
ÖREN
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
83
83
207
316
42
177
145
93
163
79
184
92
130
335
170
217
818
462
10
629
58
760
1573
397
1232
148
644
1428
100
638
127
210
203
137
236
451
40
50
499
307
211
201
63
49
84
17
74
66
54
198
83
857
87
80
117
123
164
212
61
250
655
66
112
24
884
110
785
TDYB
Numarası
2013/4-101
2013/4-89
2014/5-327
2012/4-82
2013/4-88
2013/4-141
2014/4-208
2013/4-92
2010/4-31
2014/4-185
2013/4-98
2012/4-82
2014/4-188
2013/4-101
2014/4-208
2014/4-188
2010/4-31
2014/5-380
2014/4-184
2013/4-155
2014/4-160
2014/4-174
2014/4-174
2014/4-185
2013/4-102
2013/4-141
2012/4-64
2014/4-178
2013/4-96
2014/4-178
2013/4-101
2014/4-208
2013/4-96
2014/4-167
2014/4-185
2013/4-155
2014/4-201
2013/3-129
2014/4-168
2013/4-108
2014/4-185
2013/4-98
2013/4-141
2014/4-188
2013/4-88
2014/4-197
2014/4-197
2013/4-101
2013/4-92
2013/3-129
2014/4-201
2013/4-141
2013/4-88
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-101
2014/4-197
2014/4-185
2013/4-108
2014/4-160
2013/4-104
2012/4-82
2012/3-113
2012/3-113
2013/4-96
2013/4-90
2013/4-83
Statüsü
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/46
2009/1055
2013/2999
2014/5227
2013/3141
2013/2965
2013/3042
2008/356
2008/597
2009/1399
2013/3379
2014/4531
2013/2979
2009/67
2013/3042
2013/2979
2013/3108
2009/778
2014/4706
2013/1565
2014/4510
2013/1091
2013/996
2013/3046
2013/3044
2013/2965
2014/3432
2014/3826
2009/1062
2013/2995
2009/46
2013/3024
2014/4526
2013/3039
2014/4524
2013/649
2012/13
2013/3027
2013/2684
2013/1190
2013/3133
2013/3379
2013/2965
2014/3930
2013/3141
2013/3188
2009/472
2013/3052
2013/3016
2013/741
2013/1869
2013/3041
2013/283
2014/4531
2009/873
2013/742
2013/360
2013/3046
2013/763
2014/4544
2014/3828
2014/5227
2013/3138
2013/3138
2013/757
2009/1054
2012/883
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
TC Kimlik
No
58270473062
64249286786
12950985672
44353947032
58456466802
25583563704
18605797058
51724687190
24938598996
16322876476
37826158684
68476137866
38612129338
18905800472
63667290054
68554133476
33242307194
59206452014
36751976622
66907180962
60196412414
27380507530
19058780086
41912022292
14282942170
55873556734
23258641214
13586959310
21152715420
57817491798
16178878006
28499470722
21062714384
54841592378
55678569540
16553860824
53551630424
12348018838
29639432020
10743066850
51502703104
14455989308
22633370770
38120149996
23894622646
54478612388
10538457306
24998581938
31598359058
21073170360
16055895188
38387132960
47875821484
71764038028
12072010856
59650428986
51724694648
53365639392
57241510836
71308035322
72907000230
17498835588
15878898420
30698395812
17045861978
12198023556
31168769652
Adı Soyadı
FATMA CANPOLAT
FATMA CENGĠZ
FATMA CUDA
FATMA CULFA
FATMA CUġKUN
fatma çakır
FATMA ÇETĠN
Fatma ÇITIRIK
FATMA DEĞER
FATMA DEMĠR
FATMA DEMĠR
Fatma DEMĠRCAN
FATMA DĠNAR
FATMA EKĠNCĠ
FATMA ERDAL
FATMA EREN
FATMA ESEN
FATMA ESĠRTGEN
FATMA GENÇ
FATMA GÖK
FATMA GÜLRUH MISIR
FATMA GÜNBEGĠ
FATMA GÜNDÜZ
FATMA GÜNEġ
FATMA HACĠBANOĞLU
FATMA ĠNANÇ
FATMA ĠNAYETOĞLU
FATMA ĠZCĠ
FATMA KARA
FATMA KARAÇĠZMELĠ
FATMA KARADAĞ
FATMA KARADAġ
fatma karateke
FATMA KAYA
FATMA KAYALIDAĞ
FATMA KILIÇ
FATMA KILIÇ
FATMA KIRMIZI
FATMA KIRMIZIKILIÇ
FATMA KÖRAN
FATMA KURT
FATMA LEMAN YAZICI
FATMA MELAHAT
FATMA MELĠK
FATMA ORUÇ
FATMA ÖZDEMĠR
FATMA ÖZGÜN
FATMA ÖZTÜRK
FATMA POLAT
FATMA REZZAN ER
FATMA SAKLI
FATMA SALUR
FATMA SARIGÜL
FATMA SIĞINÇ
FATMA TAġ
Fatma TURGUT
FATMA TÜRKAN
FATMA UNTUÇ
FATMA VURAL
FATMA YASLI
FATMA YAVUKLU
FATMA ZAHRA
FATMA ZEHRA ALHAS
FATMA ZEHRA SARAÇ
FATTUMA SARAN
FATTUMA SUNKAR
FATUMA AYDINALP
İlçesi
Halfeti
Suruç
Hilvan
Siverek
Halfeti
Harran
Hilvan
Akçakale
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Akçakale
Harran
V.Ģehir
Birecik
Hilvan
Halfeti
Siverek
Haliliye
Akçakale
Bozova
Eyyübiye
Halfeti
Eyyübiye
Eyyübiye
Siverek
Harran
Birecik
Haliliye
Haliliye
Hilvan
Harran
Harran
Akçakale
Siverek
Birecik
Halfeti
V.Ģehir
Haliliye
Siverek
Eyyübiye
Bozova
Siverek
Eyyübiye
Akçakale
Suruç
C.pınar
Halfeti
Birecik
Eyyübiye
V.Ģehir
Birecik
Hilvan
V.Ģehir
Birecik
Hilvan
Akçakale
Hilvan
Bozova
Birecik
V.Ģehir
Eyyübiye
Siverek
Akçakale
V.Ģehir
V.Ģehir
C.pınar
Köy
KARAOTLAK
ÖRGÜTLÜ
KAVALIK
ÇATLI
KARAOTLAK
koyunluca
ÜÇÜZLER
GÜNDAġ
BAKIMLI
KEÇĠKIRAN
KAYMAKLI
BÜYÜKTOKAÇ
TEKNELĠ
ULAKLI
AYRAN
KAVALIK
AġAĞIGÖKLÜ
DÖNEMEÇ
GÜZELKÖY
DONANDI
KARAPINAR
GÖLDERE
GÜLAÇAN
ALTIN
ÇAMURLU
SABANLI
ÇOLPAN
KURUCAHÖYÜ
BÜYÜKTOKAÇ
BAġGÖZE
KOVANCI
ÇĠÇEK
koyunluca
PEKMEZLĠ
SAVUCAK
ĠNCĠRLĠ
SAYLAKKAYA
AYAKLI
yarımsu
TURNA
ULUCANLAR
TATARHÖYÜK
BÜYÜKOBA
sultantepe
BAYKUġ
KÜÇÜKOVA
MURATLI
bulaklı
AĢağı Habip
KARAALĠ
TAġÖNÜ
ALMAġAR
OVACIK
YEġĠLALIÇ
KOCAALĠ
KUSKUNLU
MĠL
ÇAT
KEPĠRCE
ASLANLI
BÜYÜKMUTLU
AKÇAMESCĠT
ALTINPINAR
ONORTAK
AYAKLI
AYAKLI
GÜMÜġ
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
80
122
188
122
52
491
52
102
126
83
134
81
73
160
36
206
24
405
205
146
95
396
52
277
248
263
187
48
89
253
111
52
265
93
128
196
69
50
106
486
66
95
142
664
285
49
62
320
34
284
74
72
69
53
107
70
81
40
26
40
88
61
622
146
50
50
128
TDYB
Numarası
2014/4-201
2013/5-267
2014/4-160
2014/4-168
2013/4-83
2014/4-163
2014/4-166
2014/4-163
2013/4-83
2012/4-82
2013/4-141
2014/4-163
2013/4-88
2014/4-167
2014/4-201
2014/4-178
2014/4-201
2013/4-104
2012/4-82
2013/4-88
2013/4-98
2012/4-76
2014/4-188
2014/4-208
2013/4-98
2014/4-208
2013/4-141
2014/4-197
2013/4-90
2012/4-82
2014/4-160
2013/4-129
2014/4-163
2013/4-90
2012/4-64
2014/4-169
2014/4-201
2014/4-184
2013/4-101
2013/4-132
2013/3-129
2014/4-185
2013/5-208
2013/4-101
2014/4-185
2013/4-89
2013/4-132
2013/4-101
2014/4-197
2014/4-185
2014/4-167
2014/4-169
2013/4-129
2013/4-98
2014/4-169
2010/4-31
2014/4-160
2013/4-129
2014/4-185
2014/4-197
2013/4-98
2011/5-88
2012/4-64
2013/4-98
2014/4-184
2014/4-184
2013/4-132
Statüsü
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/1850
2013/3014
2009/874
2009/821
2013/3145
2009/873
2013/1094
2013/2996
2013/3061
2014/5227
2013/1919
2013/2994
2013/3075
2013/2202
2012/13
2010/723
2013/3200
2009/1051
2013/748
2009/56
2008/371
2013/759
2014/5127
2013/760
2013/3379
2008/613
2013/3107
2013/3188
2014/4991
2013/753
2014/4544
2013/3115
2014/4506
2014/4794
2014/3432
2013/870
2011/13
2014/4668
2009/1377
2014/4494
2014/5080
2013/3046
2013/456
2009/46
2013/3046
2013/3106
2013/3084
2009/1377
2009/472
2013/3133
2013/3102
2013/870
2014/4500
2014/5001
2014/5018
2013/2726
2014/4510
2013/3115
2009/1399
2013/2445
2008/371
2010/1422
2014/5065
2013/3043
2014/4668
2013/3125
2014/4504
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
TC Kimlik
No
38216156440
26753536726
27071514748
19727767578
20018752296
42877379490
23180645380
38726128838
66457214926
65554234318
13280987626
24482603818
18860787948
34364284868
18173806688
27092512334
18578806474
38756120574
14063945338
27011513336
51082716976
14918923030
60268418948
52054680134
58900465276
48985766160
15632899250
20606729686
17663830172
26768536216
35564227082
70303085196
29492445212
60376407216
17585833404
56800520422
48643792654
59272441554
57718503972
45967883112
40211089982
25355583398
56683530556
29666422568
47164858474
63343299920
42383017480
21140706652
26555526130
24704596478
43126371074
25949562990
25919554628
26075556556
72319014726
15743903440
19984830046
27461504830
51499704122
14396945326
41438044334
53905631800
50386750846
67324181372
39491114316
63205318592
61525374014
Adı Soyadı
FAYIK SANCAK
FAYĠK DOĞAN
FAYĠK NARĠN
FAYĠK ÜÇLÜHAN
FAYSAL AĠġEOĞLU
FAYSAL AKGÜL
FAYSAL BAĞIġ
FAYSAL BAYDĠLLĠ
FAYSAL DELĠKTAġ
FAYSAL FELHAN
faysal kara
FAZIL ÇELĠK
FAZIL GÖK
FAZĠLET BUGENÇ
FAZLI KARAYILAN
FAZLI YILDIRIM
FEDLĠ BADUR
FEDLĠ KURT
FEDLĠ POLAT
FEDLĠ ġAHĠN
Fehime Çiftçi
FEHĠME GÜNBEĞĠ
FEHĠME GÜR
FEHĠME YILDIZ
FEHMĠ AK
FEHMĠ AK
FEHMĠ AKALTUN
FEHMĠ ARIKTAġ
FEHMĠ ASOĞLU
FEHMĠ DOĞAN
FEHMĠ IġIK
FEHMĠ KAYAOĞLU
FEHMĠ KILIÇ
Fehmi Kırmızı
FEHMĠ METER
FEHMĠ POLAT
Fehmi TAġ
FEHMĠ TURGUT
FEHMĠ TÜZÜN
FEHMĠ ÜÇKAN
FEHMĠ VAS
FEHMĠ YAVUZER
Fehmi YILDIRIM
FEHMĠ YUVARLAK
FEHMĠ YÜKSEL
FELAT ÖNCEL
FELEMEZ NĠMETOĞLU
FELLAH ÖZLÜ
FENNUġ OLGUN
FERAÇ ÇELĠK
FERAH DEMĠR
FERAT BĠNĠCĠ
FERAT ĠZOL
FERAT KENGĠġ
FERAT KIRAN
Ferda ERCAN
FERDA GERGER
FERDA GÜNBEĞĠ
FERDA YAVUZ
FERDANE BALĠ
FEREDĠN AĞIRTAġ
FEREDUN ESEN
FERHA ÖZTÜRK
FERHAN AYCAN
FERHAN AYDIN
FERHAN BAĞIġKONDU
FERHAT ABAN
İlçesi
V.Ģehir
Suruç
Hilvan
Hilvan
K.köprü
C.pınar
Siverek
K.köprü
V.Ģehir
Haliliye
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Birecik
Halfeti
Siverek
Birecik
Bozova
Bozova
K.köprü
Eyyübiye
Suruç
Halfeti
Suruç
Hilvan
Eyyübiye
Harran
K.köprü
Suruç
Birecik
Suruç
Suruç
Haliliye
K.köprü
Bozova
Bozova
Hilvan
Suruç
Halfeti
V.Ģehir
Suruç
K.köprü
Akçakale
V.Ģehir
Akçakale
V.Ģehir
Akçakale
Akçakale
Haliliye
C.pınar
Suruç
Siverek
Siverek
Siverek
Suruç
Hilvan
K.köprü
Hilvan
Siverek
Siverek
Suruç
V.Ģehir
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Köy
YABAN
UYSALLI
GÖKTEPE
ASLANLI
BÜYÜKÖRDEK
MURATLI
KAVALIK
BAġÖREN
AYAKLI
ALTINTEPE
arısu
ORTAÖREN
BELLĠTAġ
KANATLI
GÜZELYURT
ORTAYOL
SOYDAN
KOCAALĠ
SOĞUKKUYU
ARGINCIK
Korukezen
GÖLDERE
YAZIKÖY
DURAK
YAZI
GÜLUġAĞI
YUKARIHAME
SUVACIK
KIZLAR
UYSALLI
UĞURCUK
HACILI
ALĠGÖR
ÇANAKÇI
HAMURKESEN
BUDAKLI
ALTINLI
KUSKUNLU
AġAĞI
KAYALAR
KINALITEPE
YALINCA
HINGILAVĠ
BÜYÜKNANEL
OĞLAKÇI
ortaören
KONAKYERĠ
KÖSEÖREN
HAKTANIR
KEREMLĠ
MURATLI
BÜYÜKSERGE
YÜCELEN
KARACADAĞ
AVURTEPE
Kızılhöyük
OYMAAĞAÇ
GÖLDERE
KAVALIK
TAġLI
GÖZELEK
ZEYREK
GÜZLEK
BÜYÜKKAZAN
YABAN
KEÇĠBURCU
ġEKERLĠ
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Arıcılık
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
52
124
373
100
111
131
467
120
50
94
198
444
153
84
217
44
112
74
83
59
20
219
92
10
114
233
244
106
241
116
84
35
132
287
24
81
73
220
85,531
74
154
19
226
287
530
99
351
453
93
181
195
124,4
528
879
50
152
547
11
50
100
226
293
154
100
417
178
667
TDYB
Numarası
2013/4-108
2014/4-181
2014/4-178
2014/4-184
2014/4-188
2014/4-166
2013/4-155
2014/4-185
2014/4-184
2014/4-166
2013/5-203
2012/4-82
2013/4-141
2013/4-98
2014/4-169
2013/4-83
2013/4-104
2014/4-197
2013/4-93
2010/4-31
2013/3-129
2013/4-93
2012/4-76
2014/4-201
2013/4-89
2014/4-160
2012/4-76
2013/4-141
2013/4-93
2012/3-113
2014/4-197
2014/4-181
2012/3-113
2013/4-92
2014/4-185
2013/5-193
2010/4-31
2013/4-155
2012/4-76
2014/4-201
2013/4-98
2012/4-76
2010/4-31
2014/4-181
2014/4-188
2013/4-101
2013/4-88
2013/4-90
2013/4-98
2012/4-82
2013/4-132
2014/5-334
2013/4-96
2013/4-132
2012/4-64
2011/5-88
2013/4-100
2013/4-129
2014/4-160
2013/4-96
2012/4-64
2012/3-113
2014/4-188
2013/4-102
2013/4-83
2013/4-104
2014/4-174
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/1056
2013/2972
2014/4658
2013/3125
2013/2979
2009/1059
2013/649
2014/4524
2014/4668
2013/1094
2010/1435
2013/3068
2013/3099
2014/5146
2013/870
2014/4517
2008/810
2013/2445
2013/2988
2013/610
2013/3029
2010/694
2013/759
2013/3200
2014/4543
2013/2997
2014/5157
2013/3041
2010/694
2013/3057
2014/3926
2013/3114
2014/4546
2014/4509
2014/4524
2008/364
2013/610
2013/972
2013/3022
2013/2035
2014/5001
2014/5048
2008/597
2013/925
2013/3040
2009/46
2013/283
2014/4522
2014/5146
2013/753
2014/4809
2013/3110
2013/757
2014/4494
2009/450
2010/1422
2013/877
2014/4497
2014/4495
2009/1062
2014/5065
2013/3138
2013/2979
2013/3044
2013/3061
2008/810
2014/4613
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
TC Kimlik
No
42680003148
29134926826
12669003940
59011460860
18410812588
61969351572
64171278118
19205776962
45610893512
68509134848
42017024594
55300587362
27707496608
65620237540
71752033356
43015977400
41663037156
37196186034
31880362360
65941227770
31262378798
29768435756
20692776908
54733601638
37661161900
44503929062
61279374728
16814850878
54904589420
31040377500
25132970762
11703030690
67201185752
30344408590
16352880160
12573011314
45205911300
48439813976
11427030402
71251037220
54253607912
30989387298
70384066138
41720029094
29585428160
53677631008
26765536370
42821000692
27131515814
39344105874
67450177478
52042693900
57727503680
55168578410
39086112482
54565600786
31616363302
44929928120
38744138840
49213784468
19655770190
23279649978
14213952018
70636070470
69643103462
52615671632
40148087204
Adı Soyadı
FERHAT AKIL
FERHAT ALĠ BUCAK
FERHAT ARTUN
FERHAT ASLAN
FERHAT AVCIKIRAN
FERHAT AYDIN
FERHAT BAYSAL
FERHAT DEVRĠM AVCI
Ferhat ELMAS
Ferhat Ergün Akçar
FERHAT GERGER
FERHAT GÖVEZ
FERHAT GÜNBEĞĠ
FERHAT GÜNER
FERHAT ĠNAL
FERHAT ĠSMAĠLOĞLU
FERHAT KAMIġLI
FERHAT KANDEMĠR
FERHAT KARATAġ
Ferhat KILIÇ
FERHAT KILIÇ
FERHAT KILIÇ
FERHAT KURT
FERHAT ÖKTEN
FERHAT PAYDAġ
FERHAT POLAT
FERHAT TABAK
FERHAT ÜZÜMCÜ
FERHAT YAZAR
FERHEY DEMĠRBĠLEK
FERĠD ÇAĞRA
Feride AĞOLDAY
Feride BADEM
Feride Demir
FERĠDE GÖRKEM
FERĠDE GÜLÜMSER
FERĠDE
FERĠDE KÜTLE
FERĠDE YARUK
FERĠDE YASLI
FERĠDE YILDIZ
FERĠDUN ASLAN
FERĠDUN ATAġ
Feridun Baydilli
FERĠDUN BĠRLĠK
FERĠDUN DĠKME
FERĠDUN DOĞAN
FERĠDUN ERGĠN
FERĠDUN GÜNBEGĠ
FERĠDUN ĠMREK
FERĠDUN KARAKEÇĠLĠ
FERĠDUN KIZILKAYA
FERĠDUN TÜZÜN
Feridun UNTUNÇ
FERĠDUN YAMAN
FERĠDUN YAZAR
FERĠT BAKAY
FERĠT CANPOLAR
FERĠT ÇELĠK
FERĠT ÇETĠNER
FERĠT DEMĠR
FERĠT EKĠNCĠ
FERĠT GÜLALAN
FERĠT GÜNÜLLÜ
FERĠT HASBAY
FERĠT ĠLGĠN
FERĠT KABATAġ
İlçesi
Siverek
Hilvan
Siverek
Suruç
Siverek
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Bozova
Haliliye
Siverek
C.pınar
Eyyübiye
Siverek
Hilvan
Akçakale
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
K.köprü
Suruç
Siverek
Siverek
Hilvan
Birecik
Hilvan
Akçakale
K.köprü
Birecik
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Haliliye
C.pınar
V.Ģehir
Eyyübiye
Birecik
Akçakale
Birecik
Harran
K.köprü
Birecik
K.köprü
Bozova
Eyyübiye
Suruç
Suruç
Eyyübiye
Hilvan
Siverek
Suruç
Suruç
Hilvan
Halfeti
K.köprü
Hilvan
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Köy
KARAKEÇĠ/TU
MANTARLI
KEÇĠBURÇU
AġAĞIKARINC
DARICALI
ULUYAZI
KEPĠRHĠSAR
FAĠK
HĠSARLAR
MAMUCA
AVURTEPE
MURATLI
GÖLDERE
ÇATLI
ÇIĞILLI
ÇAKIRLAR
SABANCI
SABANCI
BATI
KARAKEÇĠ
MĠLLĠSARAY
DUMLUKUYU
KAVALIK
YÜCELEN
ÖZBAġ
TÜTEN
AYDINLI
MERMER
BÜYÜKÖRDEK
GÖKTEPE
YUKARI
YOLYAZI
KARAKEÇĠ
ÜÇKONAK
EVRENPAġA
YAZ GÜNEġĠ
SAVAġ
ILGAR
TOPCU
ASLANLI
BĠNEKLĠ
ÇIRALI
ASLANLI
Büyüksalkım
ZĠVANLI
ORTAHAMEDA
UYSALLI
ÇENGELLĠ
GÖLDERE
AġAĞIKÜLÜN
KARAKEÇĠ
KIRMĠT
AġAĞIKARINC
Çat
FISTIKÖZÜ
BÜYÜKÖRDEK
BAĞLAR
KARAKEÇĠ
ELGÜN
GÖZELEK
ALTINPINAR
SOYDAN
KEÇĠKIRAN
MERKEZ
BEYÇERĠ
ÇAĞDAġ
ÇAYLARBAġI
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Arıcılık
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
1554
204
97
83
405
114
216
615
127
442
405
161
388
706
100
140
316
829
1050
50
316
94
818
380
306
73
184
355
50
49
203
257
580
66
613
50
140
234
239
25
92
112
243
106
134
489
418
204
103
201
367
128,416
67,979
41
197
69
278
120
137
783
4120
119
138
70
272
267
86
TDYB
Numarası
2014/4-178
2013/4-102
2013/4-102
2012/3-113
2014/4-174
2012/4-82
2014/4-160
2013/4-100
2010/4-31
2013/4-92
2013/4-100
2014/4-166
2012/4-76
2014/4-174
2013/4-96
2013/4-89
2013/4-96
2014/4-166
2014/4-188
2014/4-178
2013/4-98
2013/5-266
2013/4-108
2013/4-104
2014/4-178
2014/4-197
2014/4-160
2013/4-90
2014/4-188
2014/4-169
2013/4-132
2010/4-31
2014/4-178
2013/4-92
2013/4-132
2014/4-184
2014/4-185
2014/4-169
2013/4-90
2014/4-169
2013/4-129
2013/4-93
2014/4-169
2013/3-129
2013/5-192
2012/4-76
2012/3-113
2014/4-181
2012/4-76
2013/4-89
2013/4-88
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-129
2014/4-188
2014/4-188
2013/5-211
2014/4-178
2007/1-66
2014/4-174
2014/4-208
2013/4-100
2013/4-104
2012/4-64
2013/4-96
2014/4-167
2014/4-168
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/3826
2014/3824
2014/3824
2013/3066
2013/2225
2013/3068
2014/4544
2013/877
2013/3108
2008/356
2013/3069
2009/1059
2014/5157
2013/1091
2009/1062
2009/463
2012/9
2013/1094
2013/3040
2014/4542
2008/371
2013/2990
2008/600
2008/810
2010/723
2013/2822
2014/4544
2014/4991
2013/2979
2013/870
2013/3084
2009/676
2014/3870
2013/3016
2014/3827
2014/4582
2013/3133
2013/3038
2014/4522
2014/4834
2013/750
2013/3132
2013/3109
2013/3029
2008/365
2014/5157
2013/3017
2013/3101
2013/759
2013/3106
2013/3001
2013/3022
2013/3022
2013/3309
2014/5127
2013/2979
2013/755
2013/2995
2013/2969
2013/2225
2008/613
2014/4529
2013/1667
2009/1402
2013/1595
2013/3039
2013/2456
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
TC Kimlik
No
20846725318
25700569060
14831930986
52264683376
18446802294
56947527544
24728600526
11244050096
35107638474
43639353994
58258488750
37595164190
47245840688
27695497076
16691860748
55009583702
42832998094
27374512854
37517166714
57901278908
51283099298
28520474934
66874196614
35474243530
33494312076
25568567666
46369872612
24857599616
11583039516
10485078722
18215820894
58294471044
17498842340
50656740058
45649897192
12620995802
17105848734
31154381714
61723356362
19223773172
50017751860
62278352410
57751492134
51106715534
68098155798
34802251230
72001030294
64681255210
15116910150
62332347628
36218210092
12539390620
17261850336
66223220946
20450746884
39704096828
59353441138
32552329292
19334786146
53467645864
69355101954
17384850770
30365413252
62821331220
69190123944
67156182264
54493609370
Adı Soyadı
FERĠT KAPLAN
FERĠT KAZAK
FERĠT KEYGĠ
FERĠT MANĞAL
FERĠT OKAY
FERĠT SEVĠK
FERĠT USLU
FERMAN GÜRÜZ
FERMAN ĠNANÇ
FERMAN KESKĠN
FERMAN ÖLÇER
FERMAN PAYDAġ
FERUDUN ACAR
FERUDUN GÜNBEĞĠ
FERUDUN OFLAZ
FERUDUN UNTUÇ
FERUH AKIL
FERZA SONKURT
FERZAN PAYDAġ
FESĠH EKTĠREN
FESĠH SAY
FESĠH TORPĠL
FESULE AKIL
FESULE OLĞAÇ
FETAH YÜKSEL
FETHĠ AĞAÇ
Fethi AKBIYIK
FETHĠ AKBULUT
FETHĠ AKHANIM
FETHĠ AKSOY
FETHĠ AKġAM
FETHĠ ALBAYRAK
FETHĠ ALPAK
FETHĠ ALPARSLAN
FETHĠ ALTIPARMAK
FETHĠ ALTUNDAĞ
FETHĠ AS
FETHĠ ASLAN
FETHĠ ATÇI
FETHĠ BABACAN
FETHĠ BADILLI
FETHĠ BAYRAKTAR
FETHĠ BELTEK
Fethi Beyaz
FETHĠ BĠLGĠÇ
FETHĠ BĠZGĠN
Fethi BOZKURT
FETHĠ BOZKURT
FETHĠ CAN
FETHĠ ÇAKMAK
FETHĠ ÇAKMAKLI
FETHĠ ÇELĠK
FETHĠ ÇELĠK
FETHĠ DEMĠR
FETHĠ DEMĠREL
FETHĠ DEMĠRKOL
FETHĠ DOĞAN
Fethi DOĞAN
FETHĠ EKĠNCĠ
FETHĠ ERTEN
FETHĠ HALHALLĠ
fethi horuz
FETHĠ KAKUN
FETHĠ KALAK
FETHĠ KARACAN
Fethi KARADAĞ
FETHĠ KARAKAN
İlçesi
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Siverek
Hilvan
Siverek
Siverek
Siverek
C.pınar
C.pınar
V.Ģehir
Hilvan
Halfeti
K.köprü
Hilvan
Hilvan
Siverek
Siverek
Hilvan
V.Ģehir
C.pınar
Siverek
Siverek
Haliliye
Suruç
Haliliye
Harran
Suruç
Siverek
Suruç
Suruç
Haliliye
Siverek
Birecik
Akçakale
Harran
K.köprü
Haliliye
Bozova
K.köprü
Seçiniz..
Suruç
Hilvan
Haliliye
Siverek
Akçakale
V.Ģehir
V.Ģehir
K.köprü
Siverek
Hilvan
C.pınar
Seçiniz..
Suruç
Suruç
K.köprü
K.köprü
Bozova
V.Ģehir
Suruç
Bozova
V.Ģehir
Haliliye
Siverek
Siverek
K.köprü
Siverek
Köy
GÖLDERE
KARACADAĞ
ÇAĞA
SALUR
GÖKTEPE
canpolat
ÇANAKÇI
YOĞUNCA
MURATLI
MURATLI
AYAKLI
KIRBAġI/ÖZBA
SAYLAKKAYA
GÖLDERE
OYMAAĞAÇ
ÇAT
TURNA
GÖĞREÇĠN
ÖZBAġ
DĠNÇKÖK
MURATLI
GÜRAKAR
KARAKEÇĠ
AYAZCA
HARMANALA
KARATEPE
CEPKENLĠ
KIRMĠT
ĠLERĠ
K.ZĠYARET
EZGĠL
ÖRCÜNLÜ
ĠLERĠ
HAYDARAHM
DORUMALI
ESKĠ HARRAN
KIZLAR
YOĞUNBURÇ
BAĞLICA
BĠZĠRCĠ
BÖLÜCEK
KÖSEVELĠ
ULUYAZI
MAMUCA
KAMIġLI
MERMER
Güleryüz
ALAKONAK
ÖRCÜNLÜ
ÇATLI
ÇAKMAK
GÜMÜġ
SOYDAN
KÖSEVELĠ
UYSALLI
SARIM
ÇÖMLEKÇĠ
KARACA
YÜCELER
HARMANALA
AKMAĞARA
çamurlu
BOYDERE
SOYDAN
EDĠZ
Cemal
ġEKERLĠ
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
196
390
966
628
100
72
451
115
129
76
50
346
108
252
121
13
1497
309
161
909
438
363
146
461
148
549
573
23
767
51
106,697
27
476
57,58
961
251
67
10
76
23
221,864
17
273
349
154
235
327
50
81
207
246
184
589
151
80,31
284
12
220
483
112
33
810
51
200
87
65
100
TDYB
Numarası
2013/4-108
2012/4-64
2013/4-155
2014/4-174
2013/4-100
2013/4-101
2014/4-168
2013/4-104
2013/4-132
2013/4-132
2014/4-184
2014/4-178
2013/4-83
2013/4-93
2014/5-327
2013/4-129
2014/4-178
2013/4-96
2014/4-178
2013/4-83
2013/4-132
2013/4-104
2014/4-160
2012/4-64
2014/4-181
2012/4-82
2010/4-31
2012/4-76
2013/4-104
2013/5-266
2014/5-335
2013/5-281
2014/4-168
2012/4-76
2014/4-208
2013/4-88
2013/5-193
2014/4-184
2013/4-93
2014/4-188
2012/4-76
2013/5-267
2013/4-89
2013/4-92
2013/4-104
2013/4-90
2013/5-203
2014/4-184
2013/4-93
2014/4-168
2013/4-93
2013/4-132
2013/4-104
2012/3-113
2012/4-76
2014/4-181
2013/3-129
2010/4-31
2014/4-167
2013/4-129
2013/4-93
2013/5-203
2014/4-160
2013/4-155
2014/4-166
2010/4-31
2013/4-96
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2008/600
2014/4960
2013/973
2013/2984
2013/877
2009/1377
2013/2684
2009/1051
2014/4872
2014/4872
2014/4668
2010/723
2013/2980
2010/694
2013/2999
2013/3115
2014/3826
2013/757
2010/720
2013/3061
2010/472
2009/816
2014/4495
2013/2964
2013/3101
2013/748
2013/2726
2014/5048
2009/465
2013/2990
2013/3048
2013/733
2014/4965
2013/3022
2013/3126
2013/3001
2008/364
2014/4706
2010/693
2014/4540
2013/3022
2013/3014
2009/463
2008/356
2013/1667
2014/4991
2010/1435
2013/942
2009/872
2013/2115
2010/694
2014/4504
2008/810
2013/3017
2013/3345
2013/2972
2013/1535
2008/597
2013/3102
2014/4497
2013/3094
2010/1435
2013/3090
2013/649
2009/476
2013/736
2009/1062
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
TC Kimlik
No
47128847292
22778654674
11076043068
23285643946
64051278788
10308081786
57115515998
34781257018
61105377336
40601072280
63565300794
47881829894
48340805282
19052795222
51772694584
46660861940
62194354970
42739315802
48574794480
48574794840
23582644554
27698493952
22925656490
32723337392
63055318988
61909356964
23183655812
26942521786
41048060328
35792226444
15437913250
68842123790
51523701318
66466201078
47335852300
11316035112
55876551620
23399631242
58315473422
12788990060
13361971056
39488100070
65521235492
24209604456
58636461986
52606671788
31307377236
66955193914
26783532286
29363441732
39023115644
36956188578
19355771930
38255137318
63343313916
24920595040
61351372154
60766391682
67006186510
34850249678
66517210974
68206154934
59002445616
48676794540
32207340146
23195655084
29792422210
Adı Soyadı
FETHĠ KARAKEÇĠLĠ
FETHĠ KARAKUġ
FETHĠ KARAYILAN
FETHĠ KAYA
FETHĠ KILIÇ
FETHĠ KIRAN
FETHĠ KIRMIZI
FETHĠ KORKUNÇ
FETHĠ OLĞUN
FETHĠ ÖNGE
FETHĠ ÖZDEMĠR
FETHĠ ÖZDURMUġ
FETHĠ ÖZKARADAġ
FETHĠ PALMANAK
FETHĠ SAĞIROĞLU
FETHĠ ġILDIR
FETHĠ ġĠMġEK
FETHĠ ġĠMġEK
FETHĠ TAġ
Fethi TAġ
FETHĠ TAġ
FETHĠ TEKPINAR
Fethi TOFAN
FETHĠ UÇKAN
FETHĠ VAR
FETHĠ YAPA
FETHĠ YAVUZEL
FETHĠ YILDIRIM
Fethi Yıldız
FETHĠ YURTSEVEN
FETHĠ ZEREN
FETHĠYE CÖMERT
FETHĠYE ÖZ
FETHULLAH BAYDIR
FETHULLAH ÇĠFTÇĠ
FETHULLAH SEÇME
FETTAH KAġ
FETTULLAH
FEVZEDDĠN TORGUT
FEVZEDĠN EVE
FEVZEDĠN KAYMAZ
FEVZETTĠN AY
FEVZETTĠN FELHAN
FEVZETTĠN OKAY
Fevzettin ÖZTÜRK
FEVZETTĠN TUTCĠ
Fevzı KILIÇ
FEVZĠ AKIL
FEVZĠ ALHAS
Fevzi ANLI
FEVZĠ ASATEKĠN
FEVZĠ ASLAN
FEVZĠ AVCI
FEVZĠ AYRIÇ
FEVZĠ BAĞIġKONDU
FEVZĠ BARDAKÇI
FEVZĠ BEDLEK
FEVZĠ BEDLEK
FEVZĠ BEYAZASLAN
FEVZĠ BĠZGĠN
FEVZĠ BÜDÜġ
FEVZĠ BÜLBÜL
FEVZĠ CANPOLAT
FEVZĠ CIZZAK
FEVZĠ ÇELĠK
FEVZĠ ÇELĠKOĞLU
FEVZĠ ÇETĠN
İşletme
İlçesi
Köy
Tipi
Siverek
ALAGÜN
T.Sulu
Bozova
KARACA
T.Kuru
Birecik
DĠVRĠĞĠ
Bağ.Bahçe
Haliliye
Ģenocak
T.Sulu
Bozova
BAĞLICA
Bağ.Bahçe
K.köprü AVURTEPE
T.Sulu
Haliliye
MAHSUMĠYE T.Kuru
Harran
ULUAĞAÇ
T.Sulu
Bozova
TAġAN
Bağ.Bahçe
Siverek
DARICALI
T.Sulu
K.köprü YUKARIAKÖR T.Sulu
Siverek
TAġAĞIL
T.Sulu
Harran
KURUYER
T.Sulu
V.Ģehir
KINALITEPE
T.Sulu
K.köprü ÖRCÜNLÜ
Bağ.Bahçe
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
Suruç
GÜNEBAKAN T.Kuru
Suruç
YÖNLÜ
T.Sulu
Bozova
KABACIK
Bağ.Bahçe
Bozova
KABACIK
Bağ.Bahçe
V.Ģehir
SÜLEYMANĠY T.Sulu
Hilvan
YUVACALI
T.Kuru
Harran
Aydıncık
T.Sulu
Suruç
YALPI
T.Kuru
K.köprü türkmen
Bağ.Bahçe
Eyyübiye OZANLAR
T.Sulu
V.Ģehir
BOYDERE
T.Sulu
Haliliye
çekçek
T.Sulu
Suruç
oymaklı
T.Kuru
K.köprü CÜLMEN
T.Kuru
Suruç
AKÖREN
T.Sulu
Haliliye
ANAZ
Bağ.Bahçe
Akçakale MĠL
T.Sulu
Harran
BĠNEKLĠ
T.Sulu
V.Ģehir
Beğrük
T.Sulu
Birecik
BOZDERE
Bağ.Bahçe
Bozova
TAġAN
T.Kuru
Akçakale TOPÇU
T.Sulu
Hilvan
KUSKUNLU
T.Sulu
Harran
TOZLUCA
T.Sulu
Harran
AKLAR
T.Sulu
Harran
DAMLASU
T.Sulu
Haliliye
YENĠKÖY
T.Sulu
Akçakale GÜNDAġ
T.Sulu
Harran
GÖGEÇ
T.Sulu
Hilvan
MANTARLI
T.Kuru
K.köprü MĠLLĠSARAY T.Kuru
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
Siverek
ALTINAHIR
T.Kuru
K.köprü KAB
T.Sulu
Harran
TEKNELĠ
T.Sulu
Haliliye
ASLANLI
K.baĢ
Hilvan
KIRBAġI
T.Kuru
Birecik
akpınar
Bağ.Bahçe
Siverek
KEÇĠBURÇU
T.Kuru
Siverek
DAMLICA
T.Sulu
Siverek
ÇĠMDELĠ
T.Sulu
Hilvan
KARABURÇ
Bağ.Bahçe
Eyyübiye AĞVĠRAN
Bağ.Bahçe
Akçakale MERMER
T.Sulu
Suruç
YAYLATEPE
Bağ.Bahçe
Eyyübiye YARDIMCI
T.Sulu
Birecik
KÖMAĞIL
Bağ.Bahçe
Hilvan
KAMIġ
T.Kuru
Bozova
AVLAK
Bağ.Bahçe
Birecik
AKPINAR
Bağ.Bahçe
Halfeti
GÜRKUYU
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
1057
147
90
133
64
102
398
96
76
212
109
113
82
355
121
136
122,047
220
42
53
50
129
244
131,051
86
124
310
82
249
205
92
14
135
100
500
125
186
479
90
51
61
105
185
143
105
278
844
140
745
290
90
183
385
286
222
262
209
17
21
230
18
61
68
200
176
73
104
TDYB
Numarası
2014/4-178
2013/4-93
2014/4-169
2013/4-101
2013/4-93
2014/4-174
2010/4-31
2013/4-88
2013/4-108
2014/4-168
2013/4-101
2014/4-168
2013/4-141
2014/4-208
2013/5-193
2013/4-129
2014/5-334
2014/4-181
2013/4-88
2010/4-31
2014/4-184
2013/4-100
2010/4-31
2014/5-334
2013/4-101
2012/4-82
2013/4-83
2013/4-101
2010/4-31
2012/4-82
2011/5-88
2013/4-98
2014/4-160
2013/4-108
2014/4-201
2013/4-88
2013/5-281
2013/4-90
2014/4-166
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-155
2014/4-166
2012/4-76
2014/4-163
2013/4-155
2010/4-31
2014/4-178
2013/4-96
2010/4-31
2013/4-88
2013/4-93
2013/4-83
2013/4-101
2013/4-104
2013/4-100
2014/4-168
2013/4-89
2013/4-108
2013/4-90
2014/4-181
2013/5-267
2014/4-169
2013/4-100
2013/5-193
2014/4-201
2014/4-188
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/3870
2013/2988
2013/3109
2009/67
2010/693
2013/996
2013/3108
2013/3036
2013/2981
2013/2185
2013/749
2013/2185
2013/762
2013/3042
2008/364
2014/4500
2013/3110
2013/925
2013/3141
2008/597
2013/942
2013/877
2009/676
2013/3110
2014/4514
2014/4525
2013/3061
2014/4514
2008/360
2013/748
2010/1422
2014/5146
2009/874
2013/763
2010/1430
2013/3136
2013/733
2014/4794
2013/1094
2014/5146
2014/5146
2013/743
2013/1094
2013/759
2013/1050
2013/973
2008/360
2013/2995
2014/4526
2013/3108
2013/3075
2009/30
2012/883
2013/742
2013/1667
2013/3069
2013/2185
2013/3106
2013/2981
2014/4991
2013/925
2013/3014
2013/3109
2013/877
2008/364
2012/13
2013/1653
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
TC Kimlik
No
31163378248
42314003636
42128009848
49816754868
25436563486
24176611402
16685871620
48169822224
35156240680
11910031220
14882924132
12797993748
29474429810
64330269452
37706171338
48769802824
49210780180
50332752658
16643859394
44521928498
12063010216
42407012224
51610692246
61114391118
57181522180
61903365160
55165578574
22748656998
42910995458
52258688240
34351487364
59644423096
11262052560
56551534396
71938027490
63649303970
55915564796
66979188026
31607360792
27752490354
35300236002
66583205522
11891412254
43828967254
15800887164
68017152426
57055517960
19619875848
36749194700
38441146810
15734892098
59911419470
28661474930
69718092608
68041162378
27887500782
19208776808
17090858626
65914228254
64807260104
39290115460
70471071052
22622659688
39158108634
33059326876
33002328360
52813659098
Adı Soyadı
FEVZĠ DEMĠR
FEVZĠ DOĞAN
FEVZĠ DOĞAN
FEVZĠ DÜNDAR
FEVZĠ EĞERTĠ
FEVZĠ ELDEN
FEVZĠ GEZE
FEVZĠ GÖKMEN
FEVZĠ IġIK
FEVZĠ KANKILIÇ
FEVZĠ KARABACAK
FEVZĠ KARATOPRAK
FEVZĠ KAYA
FEVZĠ KILIÇ
FEVZĠ OLCAY
FEVZĠ ÖNKOL
FEVZĠ ÖZBAY
FEVZĠ ÖZTÜRK
FEVZĠ POLAT
FEVZĠ POLAT
FEVZĠ SEÇME
FEVZĠ SUYUN
FEVZĠ SÜRÜCÜ
FEVZĠ ġAHĠN
FEVZĠ TUTUġ
FEVZĠ TÜRKMEN
FEVZĠ UNTUÇ
FEVZĠ YAġAR
FEVZĠ YÜKSEL
FEVZĠTTĠN YETKĠN
FEVZĠYE ORUÇ
Feyat ATSAK
FEYAT ġAHĠN
Feyaz Demir
FEYSULLAH YILDIZ
FEYTULLAH BARUT
FEYYAD APAYDIN
FEYYAT ASLAN
FEYYAT DAġKESEN
FEYYAT TUNGA
FEYYAZ SEÇME
FEYZĠ DĠNKE
FEYZĠ MEMĠġ
FEYZULLAH ARSLAN
FEYZULLAH GERÇEK
FEYZULLAH ĠLHAN
Feyzullah KIRMIZI
FEYZULLAH NECATĠ
Feyzullah TOPRAK
Feyzullah YALÇIN
fıdda akdoğan
FIDDA ÇAKIR
FIDDA ÇĠÇEK
FIDDA ÇĠNĠ
FIDDA GÖRMÜġ
FIDDE BAYRAK
FIRAT AVCI
FIRAT ERHAN KILIÇ
Fırat KARAKEÇĠLĠ
FIRAT MELĠK
FIRAT MIZRAKLI
FĠDAN AĞAÇ
FĠDAN ARUSOĞLU
FĠDAN ASLAN
Fidan GÜNBEĞĠ
FĠDAN ĠġBĠTĠREN
FĠDDE CAN
İşletme
İlçesi
Köy
Tipi
Hilvan
ÖZBAġ
T.Kuru
Bozova
ÖZGÖREN
T.Sulu
Bozova
ÖZGÖREN
Bağ.Bahçe
Halfeti
KAYALAR
Bağ.Bahçe
Eyyübiye DURUCA
T.Sulu
Hilvan
GELENEK
Bağ.Bahçe
Suruç
AKÖREN
Bağ.Bahçe
Suruç
AYBASTI
Bağ.Bahçe
Birecik
UĞURCUK
Bağ.Bahçe
Suruç
KÜÇÜKSERGE T.Kuru
Eyyübiye KEBERLĠ
K.baĢ
K.köprü YUKARIKOġM Bağ.Bahçe
Birecik
BağlarbaĢı
Bağ.Bahçe
Bozova
BAĞLICA
Bağ.Bahçe
Suruç
KEBERLĠ
Bağ.Bahçe
Eyyübiye DAĞETEĞĠ
T.Sulu
Eyyübiye GÜNBALI
T.Sulu
V.Ģehir
GÜZLEK
T.Sulu
Bozova
SOĞUKKUYU T.Sulu
Birecik
TÜTEN
Bağ.Bahçe
Birecik
BOZDERE
Bağ.Bahçe
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
Halfeti
MACUNLU
Bağ.Bahçe
Suruç
YAYLATEPE
T.Kuru
Suruç
KARAHÖYÜK T.Sulu
Suruç
YAYLATEPE
Bağ.Bahçe
Hilvan
ÇAT
Bağ.Bahçe
Birecik
UĞURCUK
Bağ.Bahçe
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
V.Ģehir
AkçataĢ
T.Sulu
Akçakale KORUKLU
T.Sulu
Akçakale AKSEHRĠNÇ
T.Sulu
Suruç
OYMAKLI
T.Sulu
K.köprü Küçükalanlı
Bağ.Bahçe
Siverek
AVURTEPE
T.Kuru
Siverek
EĞRĠÇAY
K.baĢ
Suruç
YAZI
T.Sulu
Eyyübiye BAYRAKLI
T.Sulu
Bozova
SEYĠTÖREN
Bağ.Bahçe
Halfeti
ORTAYOL
Bağ.Bahçe
Birecik
BOZDERE
Bağ.Bahçe
Siverek
GÖZELE
T.Sulu
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Eyyübiye BANARLI
T.Sulu
Bozova
DELĠLER
Bağ.Bahçe
K.köprü ĠLHAN
T.Kuru
K.köprü MAHSUMĠYE T.Kuru
Bozova
KONUKSEVER T.Sulu
K.köprü BaĢören
Bağ.Bahçe
Suruç
Keberli
Bağ.Bahçe
Harran
kızıldoruç
T.Sulu
Harran
KOYUNLUCA T.Sulu
Hilvan
EYÜPNEBĠ
T.Sulu
Harran
ESKĠHARRAN T.Sulu
V.Ģehir
ELBEĞENDĠ
T.Sulu
V.Ģehir
ALTINBAġAK T.Sulu
Hilvan
KIRBAġI
T.Kuru
Suruç
ALIGÖR
T.Sulu
Siverek
KEġ
T.Kuru
Eyyübiye GELĠNCĠK
T.Sulu
Siverek
YOĞUNCA
T.Kuru
K.köprü KENGERLĠ
T.Kuru
Bozova
BAĞLICA
T.Kuru
K.köprü ÖVERLER
Bağ.Bahçe
Eyyübiye Yanıkçögür
Bağ.Bahçe
K.köprü SARIM
T.Kuru
Akçakale KARATEPE
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
696
393
99
40
127
59
10
25
104
149,997
328
58
62
163
12
106
69
81
51
68
110
143
255
106
105
16
25
303
403
203
272
71
64
25
332
633
82
53
30
21
136
55
133
302
17
261
238
457
26
113
51
924
132
255
76
690
751
50
890
256
484
131
145
67
386
1655
122
TDYB
Numarası
2014/4-178
2013/4-155
2013/4-155
2014/4-188
2012/4-82
2013/4-89
2014/4-181
2012/3-113
2014/4-197
2014/5-335
2013/4-93
2013/4-93
2014/4-197
2013/4-93
2012/3-113
2013/4-101
2012/4-82
2013/4-98
2013/4-93
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-208
2014/4-169
2013/4-155
2013/4-89
2013/4-89
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-160
2014/4-201
2014/4-185
2014/4-163
2014/4-181
2013/3-129
2012/4-64
2013/4-104
2012/3-113
2012/4-82
2014/4-208
2014/4-201
2013/4-89
2013/4-100
2013/4-132
2013/4-108
2013/4-155
2014/4-166
2010/4-31
2013/4-98
2010/4-31
2012/4-76
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-167
2013/4-88
2014/4-208
2013/4-83
2013/4-100
2012/3-113
2014/4-178
2013/4-108
2013/4-96
2013/3-129
2013/4-155
2012/4-76
2013/4-99
2012/4-76
2012/4-82
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4658
2013/972
2013/972
2014/3930
2014/4525
2013/3106
2013/3064
2014/4546
2014/3926
2013/3048
2013/3132
2009/872
2009/472
2010/693
2014/4546
2013/749
2014/4525
2013/3035
2013/2988
2014/5071
2014/4834
2008/613
2014/4834
2013/973
2009/463
2013/3106
2013/750
2014/4497
2014/4495
2010/1430
2008/363
2013/2996
2013/925
2013/3011
2014/3432
2009/816
2013/3066
2013/753
2014/4512
2011/13
2009/1403
2009/1391
2014/4537
2013/1190
2013/188
2013/758
2013/3108
2013/3379
2013/736
2014/4518
2013/3041
2013/3041
2013/3102
2013/3001
2014/4512
2013/3061
2013/877
2013/3066
2014/3870
2013/739
2014/4526
2014/5080
2013/649
2014/5048
2009/357
2013/759
2014/4525
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
TC Kimlik
No
22628659460
12455998610
71059046608
54580601492
17087845820
59986416008
17918828138
44980926608
42868983132
70645056564
24413598770
50893721858
23861629524
58177486332
15688306108
47698830588
42731001468
22691657356
10311070036
35909223014
37106182200
60760391800
36167214684
44794932642
33194307280
17840823812
58720461014
17615833688
31310370682
34262283932
20705735458
42521011028
58945460618
68275149800
28877457468
64978259730
16223876308
14207943640
63550301294
66451200284
51706696752
68596130884
21320714606
62254350546
55132579658
22652664508
25061589400
45955886224
42728001532
71440043520
29675436372
21275704660
69394099076
32195344102
61603366696
59944421402
31313370528
46774856030
20183739542
18596799666
33647292590
41972013568
54505602726
72475014202
19091794392
37136188074
70738067132
Adı Soyadı
FĠGEN ARUSOĞLU
FĠKRET ALTUN
FĠKRET CAN
FĠKRET KARAGEÇĠ
FĠKRET KOÇ
FĠKRET YILMAZ
FĠKRĠ BUCAK
FĠKRĠ TÜYSÜZ
FĠKRĠYE KÖROĞLU
FĠKRĠYE ÜLKER
FĠKRĠYE YENER
FĠLĠZ ÇUBUKÇU
FĠLĠZ DĠKĠLĠDAL
FĠLĠZ EYĠM
FĠLĠZ TURANLI
FĠLVA DEMĠR
Filyana Akıl
FUAT AKSOY
FUAT ALMAS
FUAT ALTUNDAĞ
FUAT BAYDILLI
FUAT BEDLEK
FUAT BEġALTI
FUAT CANPOLAT
FUAT ÇELĠK
FUAT ÇETĠNER
FUAT ÇĠZĠK
FUAT DEMĠR
FUAT DOĞAN
FUAT DUMRUL
FUAT GALYAN
FUAT GENÇ
FUAT GEYĠK
FUAT KAYA
FUAT KILIÇ
FUAT KORKMAZ
FUAT OGAN
FUAT ÖBEK
FUAT ÖZDEMĠR
FUAT ÖZTÜRK
FUAT SAĞIROĞLU
FUAT SATAN
FUAT TOKDEMĠR
FUAT TURGUL
FUAT UNTUÇ
Fuat Yılmaz
FULYA ACEMOĞLU
FULYA AKSOY
FÜREYA AKIL
GAFUR KÖRKUYU
GAFURE UÇAR
GALĠP ALBAYRAK
GALĠP CAN
GALĠP ÇATIR
GALĠP DEMĠR
GALĠP DOĞAN
GALĠP DOĞAN
GALĠP GÜL
GALĠP KAÇIRAN
GALĠP KAYA
GALĠP KAYA
GALĠP KURTOĞLU
GALĠP YAZAR
GAMRA BAġKAN
GAMRA GEZĠCĠ
GAMZE KANDEMĠR
GANĠ EKENLER
İlçesi
Bozova
Bozova
Halfeti
Bozova
Halfeti
Halfeti
Siverek
Hilvan
Haliliye
Akçakale
Birecik
Haliliye
Siverek
Siverek
Bozova
Eyyübiye
Siverek
Bozova
Bozova
Haliliye
K.köprü
Hilvan
K.köprü
Siverek
Bozova
K.köprü
Siverek
K.köprü
Bozova
Siverek
Siverek
Suruç
Siverek
Siverek
Haliliye
Siverek
Hilvan
Hilvan
Haliliye
Halfeti
K.köprü
Hilvan
Siverek
Siverek
Hilvan
K.köprü
Siverek
Eyyübiye
V.Ģehir
Siverek
K.köprü
Bozova
Halfeti
Hilvan
Haliliye
K.köprü
K.köprü
Halfeti
Birecik
K.köprü
Bozova
Seçiniz..
K.köprü
V.Ģehir
Suruç
Akçakale
Siverek
Köy
BAĞLICA
DUTLUK
BOZYAZI
KARACA
ÖZMÜġ
YEġĠLÖZEN
GÖZCEK
MANTARLI
ANAZ
ERECEK
BÖĞÜRTLEN
KONUKLU.MA
TAġLI
ERKONAĞI
BAĞLICA
KARAALĠ
KARAKEÇĠ
ARIKÖK
MAġUK
OSMANBEY
KARABURÇ
SARIM
KARAKEÇĠ
AVLAK
GÖLPINAR
DĠREKLĠ
ġEKER KÖY
YUKARIÇATA
BÜYÜKKAZAN
BÜYÜKOBA
ÖZLÜCE
ERĠCEK
KAMIġLI
MEHMETÇĠK
KAMIġLI
MALÖREN
FAĠK
YUKARIAĞVĠR
ÇAKALLI
ÖRCÜNLÜ
SÖĞÜTLÜ
AġAĞIALINCA
KARAKOYUN
ÇAT
Hamurkesen
ġEKERLĠ
GÜNGÖREN
DEFTERDAR
YOĞUNCA
GÜVENLĠ
75.YIL
AġAĞIGÖKLÜ
FAĠK
AKTAġ
ÇÖMLEKÇĠ
YUKARIÇATA
AĞIL
ÇĠFTLĠK
AKÇIHĠSAR
AKMAĞARA
A.ĠNCĠRLĠ
BÜYÜKÖRDEK
MALTA
AYAKLI
ÖNCÜL
HACIÖMER
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
45
151
219
799
39
54
79
125
276
234
60
100
100
224
321
104
216
146
76
123
241
45
118
174
115
59
314
10
104
224
108
79
52
258
130
151
135
200
23
43
85
20
226
77
32
120
571
327
509
115
429
151
58
260
105
246
222
91
68
150
127
61
55
50
50
70
676
TDYB
Numarası
2013/4-88
2013/4-155
2014/4-201
2014/4-208
2014/4-188
2013/4-83
2014/4-168
2013/4-102
2013/4-98
2013/4-90
2014/4-169
2014/1-364
2013/4-96
2012/4-64
2013/4-155
2012/4-82
2014/4-178
2014/4-185
2013/4-155
2012/4-82
2014/4-185
2013/4-89
2013/4-129
2014/4-168
2013/5-193
2013/4-89
2014/4-167
2013/3-129
2013/4-83
2013/4-104
2014/4-174
2013/5-266
2007/1-66
2013/4-104
2012/4-82
2013/4-104
2014/5-327
2013/4-100
2014/4-185
2014/4-188
2014/4-178
2014/4-160
2013/4-88
2014/4-168
2013/4-129
2013/3-129
2014/4-174
2013/4-108
2014/4-178
2013/4-104
2014/4-168
2014/4-178
2014/4-188
2013/4-100
2013/4-89
2013/3-129
2014/4-188
2013/4-83
2014/4-201
2013/4-83
2014/4-188
2014/4-197
2014/4-188
2014/4-184
2014/4-184
2014/4-167
2014/4-168
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3136
2013/972
2013/1857
2008/613
2013/2968
2014/4511
2013/2684
2013/3044
2008/371
2014/4522
2014/4834
2009/1471
2009/458
2014/3432
2013/973
2013/385
2014/3870
2009/1399
2013/972
2013/3068
2009/446
2013/3106
2013/3115
2013/2185
2008/364
2009/1055
2013/3039
2013/1535
2012/883
2009/1051
2013/2225
2013/2990
2013/2969
2009/816
2013/748
2014/3828
2013/2999
2013/877
2009/446
2014/3930
2013/3015
2014/4510
2013/283
2013/2456
2013/3115
2013/3029
2013/1091
2013/1190
2014/4658
2009/1051
2014/4965
2013/3015
2009/1400
2013/877
2014/4543
2013/3116
2014/4540
2014/4517
2013/1869
2012/883
2014/4540
2013/2822
2013/2979
2014/4582
2014/4668
2014/4902
2013/2115
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
TC Kimlik
No
56536545638
48754805090
44992926252
12443997694
55408581590
63919281694
47257841840
23180641498
60991392638
68077156426
56908531412
52543679236
50596743942
24890582828
32036344780
59500444944
12434997986
30716388512
72463009944
10638071006
32405348548
13547960904
66430211676
46732867788
43705963614
65404245808
33104315022
25508567862
25691564570
27668496198
52864663358
61900367204
19442782276
42647004232
21251176498
66475203148
51625709410
37373171686
67471176740
18581811250
62329339490
42248008974
51967696492
53383645412
18043877626
15647898514
33968287534
28940453410
28445462948
48187813358
14606927128
12938981146
10982442538
69208106822
23723623288
40013086394
10083076410
51001725348
31265378016
35759228214
35438230996
13145990372
30878384438
38171148238
58666469808
62362349500
48595805914
Adı Soyadı
GARĠP KARACA
GARĠP SEVGĠLĠ
GARĠP TÜYSÜZ
GAVAN ÇETĠN
GAZAL BAYSAL
GAZAL CENGĠZ
GAZAL CIKAY
GAZAL YÜCEL
GAZANFER
GAZĠ KILIK
GAZĠ ÜLGEN
GAZĠ VURAL
GAZĠYE KEMÇE
GAZNE BOZTEKE
GAZNEY YILMAZ
GEDRO GÖRGÜN
GEVAN ÇETĠN
GEVAN YAVUZ
GEVRĠ KIRAN
GEVRO AKA
GEYAT YILDIRIM
GEYLANĠ ARSLAN
GEZE GENGEÇ
GEZĠ DEMĠRBÜKEN
GEZNE KAYA
GÖKHAN
GÖNÜL ATLI
gönül biner
GÖNÜL SARAÇ
GÖNÜL SARAÇ
GÖZE KAYALIDAĞ
GUBBA ÇAPRAK
GURBET PALMANAK
GÜLAY AKIL
gülay sakınmaz
GÜLAY YETKĠN
GÜLBAHAR YAZMACI
GÜLCAN BUCAK
Gülcan KARAKEÇĠLĠ
GÜLÇĠN EKĠNCĠDĠR
GÜLÇĠN GÖKTEPELĠ
GÜLÇĠN ÖZKAYA
GÜLER BĠNĠCĠ
GÜLER GÜNER
GÜLER ĠNAL
GÜLER KAMA ĠZOL
Güler Polat
güler tatar
GÜLER YEġĠLLĠ
Gülerhan GARĠP
GÜLEY AYDOĞDU
GÜLEY ÇELLĠK
GÜLEY GÖNÜLLÜ
GÜLEY HALHALLĠ
Güley ĠNCE
GÜLFĠDAN ÇEKEN
GÜLHAN DURAP
GÜLHAN OBA
GÜLĠ ASLAN
GÜLĠ BEġALTI
GÜLĠ ÇOBAN
GÜLĠ KAYIK
GÜLĠ YILDIZ
GÜLĠSTAN ALAKAġ
GÜLĠSTAN KARAKEÇĠ
GÜLĠSTAN YAHLĠZADE
GÜLMEHMET
İlçesi
V.Ģehir
V.Ģehir
Hilvan
Birecik
Suruç
Suruç
Hilvan
Bozova
Siverek
Siverek
Suruç
V.Ģehir
C.pınar
Birecik
Birecik
Suruç
Birecik
Birecik
Siverek
Siverek
Suruç
Birecik
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Eyyübiye
Harran
V.Ģehir
Hilvan
Siverek
V.Ģehir
Hilvan
Hilvan
Suruç
Siverek
Siverek
Hilvan
Haliliye
Eyyübiye
Akçakale
K.köprü
Bozova
Birecik
C.pınar
Bozova
Bozova
Eyyübiye
Birecik
Siverek
K.köprü
K.köprü
Birecik
Suruç
Bozova
Eyyübiye
Siverek
Suruç
Siverek
Köy
KEMERLĠ
YEġĠLALIÇ
MANTARLI
GÜZELYURT
ÖRGÜTLÜ
ÖRGÜTLÜ
YENĠMAHALL
AKMAĞARA
YÜCELEN
KAMIġLI
AYHAN
ESKĠKALE
MERKEZ
ÖZVEREN
ÖZVEREN
KÜÇÜKOVA
GÜZELYURT
KUYUCAK
AVURTEPE
ĠLERĠ
AĞIRTAġ
SÖGÜRTLEN
ġEKERLĠ
ġEKERLĠ
DERĠNKUYU
ġEKERLĠ
KARATEPE
taĢlıca
ÇAMURLU
AKÇALI
SAVUCAK
KINALITEPE
YOLBĠLEN
TURNA
taĢlıca
YOLGĠDER
YUKARIġÖLEN
ARINIK
ALTINPINAR
ELBEĞENDĠ
GÖKTEPE
ÜÇÜZLER
KIRMĠT
ÇATLI
BÜYÜKKAZAN
YAKINYURT
ÇANAKÇI
yardımcı
PEKMEZLĠ
AĢağıkoymat
KINDIRALĠ
GÜZELYURT
MURATLI
AKMAĞARA
Kılıçören
OLUKYANI
DIġLIK
ALAYURT
ÇIRALI
GEÇĠT
ÇOĞAN
YÖNLÜ
ALTINLI
sultantepe
AġAĞIKARAC
BĠNATLI
YUĞURTÇU
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
168
50
219
222
146
203
135
228
131
71
61
908
524
160
463
119
113
195
266
581
18
70
107
239
380
119
329
363
300
252
240
205
269
494
396
177
342
130
240
188
250
258
40
487
100
227
139
368
69
40
468
191
310
69
49
10
306
465
283
35
57
211
56
180
812
122
378
TDYB
Numarası
2013/4-155
2014/4-184
2013/4-102
2014/4-197
2012/3-113
2012/3-113
2013/4-100
2014/4-178
2014/4-168
2012/4-64
2014/4-181
2014/4-208
2013/4-132
2014/4-169
2014/4-169
2013/4-88
2014/4-169
2014/4-169
2013/4-100
2012/4-64
2012/3-113
2014/4-197
2014/4-167
2014/4-168
2012/4-82
2014/4-166
2012/4-82
2013/4-99
2013/4-98
2014/4-185
2012/4-64
2014/5-335
2013/4-108
2014/4-178
2013/4-99
2014/4-185
2013/4-108
2013/4-100
2014/4-178
2014/4-208
2013/4-96
2013/4-100
2012/3-113
2013/4-96
2013/4-96
2014/4-160
2013/4-92
2013/4-99
2013/4-90
2010/4-31
2013/4-89
2014/4-169
2013/4-132
2013/4-93
2010/4-31
2014/4-184
2013/4-89
2013/4-100
2013/4-93
2012/4-76
2014/4-197
2014/4-181
2013/4-93
2013/4-101
2014/4-168
2011/5-88
2012/4-64
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/1565
2014/4668
2013/3044
2014/3926
2013/3113
2013/3113
2013/877
2010/720
2013/2185
2013/2964
2013/3072
2013/3042
2014/3827
2014/5018
2013/3038
2013/3136
2013/870
2013/84
2013/3069
2009/1402
2013/3138
2013/360
2013/3039
2013/2185
2013/385
2009/476
2013/385
2009/357
2013/3379
2013/3046
2009/450
2013/3048
2013/3081
2014/3826
2009/357
2013/3133
2013/2981
2009/1391
2014/4542
2013/3042
2013/757
2013/877
2013/3017
2013/1595
2009/1062
2013/2997
2014/4916
2013/3070
2009/1054
2013/736
2013/745
2013/870
2014/4809
2013/3094
2009/455
2014/4706
2009/1403
2013/3069
2013/3132
2014/5048
2013/360
2013/3101
2009/41
2009/67
2013/2115
2010/1422
2009/1402
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
TC Kimlik
No
67579177458
48796787736
66712194512
68218154588
20621737468
58708468400
64357271162
33965279914
10512062120
41552040854
22763656300
46441867482
70543063930
20285748602
37661169616
69259109674
48049813748
65341237416
45727892330
14753936424
54001624888
55039582782
32819336544
40175086720
64213284640
42269008168
45673894792
47083848754
26831530660
52555678890
47134845466
17783821456
28838451054
20915714144
19652775204
28958452856
54916585878
13850952474
40643070992
65263241010
62482331188
45856891792
45607905242
53182643664
31073381208
30914399648
33551301944
43726962986
32567334250
52870654142
11922019858
23203847098
66976184748
57919484872
19550776358
64933251014
22700657032
11136054416
13538961286
62176341202
47713828842
17111848506
38375151294
69226109836
44437936044
42389004224
42982992454
Adı Soyadı
GÜLSEN ÖZTOP
GÜLSEREN ĠZOL
GÜLSEREN
GÜLSÜM BÜLBÜL
GÜLSÜN YILDIRIM
GÜLġAH KARAKEÇĠLĠ
GÜLġEN HAMAVĠOĞLU
GÜLġEN SÖZMEN
GÜLTEN AÇAR
GÜLTEN KANDEMĠR
GÜLTEN KARAOĞLU
GÜLÜZAR OLCAY
GÜLÜZAR UÇAR
GÜNAY ALĠġĠROĞLU
GÜNAY AZAN
GÜNAY ERSÖZ
GÜNDÜZ ERDOĞAN
GÜNDÜZ ÖZTÜRK
GÜNEġ ÇALIġKAN
GÜRSEL BĠNĠCĠ
GÜRSEL MEHLĠKE
GÜRSEL UNTUÇ
ĞANĠME GÜNHAN
ĞENSĠ KOġAR
H.AHMET ÖNCÜL
H.BASRĠ KARAKUCAK
H.BEKĠR ÇĠÇEK
H.DĠLVĠN KARAKEÇĠLĠ
H.NESRĠN UYMAN
H.ZĠLAN VURAL
HABEġ ARGIN
HABEġ ÇETĠNTAġ
HABEġ DEMĠR
HABEġ ÖZLÜ
HABEġ PALMANAK
Habib ASLAN
HABĠB ÇAĞLA
HABĠB ERDOĞAN
HABĠB TEKĠN
habip erol
HABĠP YILDIRIM
HabuĢ KARABULUT
HACER ARSLAN
HACER ATAġ
HACER DEMĠR
HACER DĠKEN
Hacer günbeği
HACER KAYA
Hacer Polat
HACER YEġĠLDAĞ
HACI ACEMOĞLU
HACI AÇAR
HACI AHMET
HACI AHMET TOKAK
HACI AKBALIK
HACI AKBAġ
HACI ALĠ ARUSOĞLU
HACI ARAK
HACI ARSLAN
HACI ATÇI
HACI AZĠZ DAĞ
HACI BAHATTĠN AS
HACI BAġ
HACI BEKĠR ALAN
HACI BEKĠR AYDIN
HACI BEKĠR ÖZKAYA
HACI BEYAZ
İlçesi
V.Ģehir
Akçakale
Akçakale
K.köprü
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Suruç
Halfeti
Halfeti
Halfeti
Siverek
Siverek
Akçakale
Halfeti
Halfeti
Akçakale
Suruç
Siverek
Hilvan
Siverek
Siverek
Siverek
Hilvan
Hilvan
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Harran
Bozova
Birecik
Akçakale
V.Ģehir
Bozova
Harran
Bozova
Siverek
Harran
Bozova
K.köprü
Siverek
Akçakale
Hilvan
V.Ģehir
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
Harran
Hilvan
Birecik
V.Ģehir
Halfeti
Suruç
Halfeti
Bozova
Seçiniz..
Birecik
Bozova
K.köprü
K.köprü
V.Ģehir
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Siverek
Köy
TAġKAYA
MĠL
yukarıbeydaĢ
YIĞINAK
SÖYLEMEZ
KARAKEÇĠ
GÜNGÖREN
ÇĠÇEKALAN
ILGAR
SABANCI
ÇEKEM
ÇEBEKOĞLU
HĠLALLĠ
AYRANCI
TAġLI
EKE
SAYLAKKAYA
SAYLAKKAYA
ÖNCÜL
GÖLEN
AVURTEPE
ÇAT
BÜYÜK
SABANLI
KUġLUGÖL
KUCAK
ULUYAZI
ALAGÜN
GAZĠ
ESKĠKALE
YUKARIYAKIN
ÜÇDĠREK
BağlarbaĢı
KÖSEVEREN
taĢönü
TAġAN
SEHRĠNCE
SÖĞÜTLÜ
KARABAHÇE
MERKEZ
ZĠVANLI
ÖVERLER
ÇATLI
BÜYÜKTAġ
ÖZBAġ
AkçataĢ
yanıkçögür
DERĠNKUYU
ÇANAKÇI
ARSLANKUYU
DOĞRULAR
YUVACIK
ALTINBAġAK
SAYLAKKAYA
GÖLEN
SAYLAKKAYA
BAĞLICA
ĠLERĠ
SÖĞÜRTLEN
BAĞLICA
DEMĠRCĠK
KIZLAR
GÖZELĠ
SÖĞÜTLÜ
OVACIK
KARACURUN
ÇAYLARBAġI
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
497
147
202
151
500
184
305
164
189
192
39
48
100
129
100
331
40
47
183
15
139
19
193
150
372
402
82
200
398
495
231
42
35
103
145
83
55
224
1288
84
143
209
110
62
194
760
414
374
219
152
103
17
240
15
97
118
80
558
35
139
63
37
93
147
31
219
145
TDYB
Numarası
2013/4-155
2014/4-160
2013/4-101
2013/4-90
2013/4-83
2014/4-160
2013/4-99
2014/4-197
2014/4-169
2013/4-96
2014/4-188
2014/4-201
2013/4-83
2013/4-96
2013/4-96
2014/4-185
2014/4-201
2013/4-83
2013/4-88
2012/4-76
2012/4-64
2013/4-129
2014/4-166
2014/4-208
2013/4-104
2014/4-208
2014/4-208
2014/4-208
2013/4-104
2014/4-208
2013/4-141
2013/4-155
2014/4-197
2013/4-98
2013/5-203
2010/4-31
2013/4-88
2014/4-201
2013/4-104
2013/4-141
2013/5-192
2014/4-181
2014/4-168
2013/4-90
2014/4-178
2014/4-201
2013/4-99
2012/4-82
2013/4-92
2013/4-141
2013/4-83
2014/4-201
2014/4-174
2013/4-83
2012/4-76
2014/4-201
2013/4-155
2012/4-64
2014/4-197
2013/4-93
2013/3-129
2013/5-193
2014/4-160
2014/4-160
2013/4-129
2013/4-100
2013/5-208
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Sertifika
Numarası
2013/649
2009/874
2013/3052
2013/3118
2012/883
2014/4495
2011/182
2013/360
2013/3038
2012/9
2014/3930
2013/2035
2012/310
2013/757
2009/1062
2013/3046
2011/13
2013/2980
2009/56
2014/4518
2014/4960
2013/3115
2013/758
2013/3126
2013/1667
2013/3024
2013/3024
2008/613
2013/1667
2013/760
2013/3004
2013/188
2009/472
2013/3043
2010/1435
2008/597
2013/3075
2013/1857
2009/465
2013/3041
2008/365
2013/3101
2009/821
2014/4522
2014/4658
2010/1430
2009/357
2013/385
2014/4916
2013/3099
2012/883
2013/1869
2013/2225
2013/2980
2014/5157
2011/13
2013/188
2009/1402
2013/360
2010/693
2013/3027
2008/364
2014/4495
2014/4544
2014/4500
2013/877
2013/456
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
TC Kimlik
No
54115622220
47506841904
18251804278
49228783968
69352102480
26831526014
66598205944
25025591470
39218106808
40583064358
54388613086
62032357514
17399845792
27542507866
67417168044
47782833136
44068951300
53215646372
64351268724
11550034582
45079912816
61132379518
27068514812
19688762704
58126487540
13907962210
16925855472
21197718714
59725426404
29345442610
59362446964
49174772078
51025724792
12303015926
53086655930
62503341936
34475264926
16535865830
19955764950
17717838024
62797332740
64909251826
35912222578
67075178102
58582464406
64279272650
52078679510
47110844964
19925755698
54031624612
61606366532
12887990510
46750857068
23537632742
52750667132
71122044630
71062046602
32453337808
19901766762
38417131772
46966851768
20666731674
55018583410
40097075574
64072285048
51883695982
60964384998
Adı Soyadı
HACI BEYAZġAHĠN
HACI CANLI
HACI CANPOLAT
HACI ÇETĠNER
HACI ÇĠÇEK
HACI DAĞ
HACI DENĠZ
HACI DEVEBAKAN
HACI ERDEM
Hacı Halis Bucak
HACI ĠBRAHĠM ERDAL
HACI ĠNAN
HACI ĠNAN
HACI KARACA
HACI KARATEKE
HACI KARPĠÇ
HACI KAYA
HACI KAYA
HACI KILIÇ
HACI KILIÇ
HACI KÜÇÜKAÇAR
HACI MEHMET ACIMA
HACI NARĠN
HACI ÖNCEL
HACI ÖTGEN
HACI SEVEROĞLU
HACI ġAHĠN
HACI TOKDEMĠR
Hacı TURGUT
HACI URUZ
HACI YERGĠN
Hacı YEġĠLDAĞ
HACI YEġĠLTAġ
HACI YILDIZ
HACI YILDIZ
HACI YORULCAK
HACI YUSUF ALTUN
Hacı Yusuf GÖCÜNÇÜ
HACIM AKYOL
HACIM KANDEMĠR
HACIM KARAKEÇĠLĠ
HACĠ AKBAġ
Haci Aslan
Haci BAYRAM
HACĠ BEKĠR KARAKUġ
HACĠ BOZAN
HACĠ BÜYÜKERTAġ
HACĠ ÇEVĠK
HACĠ ÇĠFTÇĠ
HACĠ DELĠBAġ
HACĠ DEMĠR
HACĠ DEMĠR
HACĠ DÖNER
HACĠ ENGUL
HACĠ GEÇGEL
HACĠ KILIÇ
HACĠ KILIÇ
Haci Kırnaz
HACĠ ORKE
HACĠ SERTKAYA
HACĠ ġILDIR
HACĠ TUTAK
HACĠ UNTUÇ
HACĠ VERDĠ KANKILIÇ
HACĠ YAKICI
HACĠ YAYĞIN
HACĠ YETKĠN
İlçesi
Siverek
Siverek
Birecik
Siverek
Bozova
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Bozova
Hilvan
Seçiniz..
Siverek
Siverek
Siverek
Halfeti
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
Bozova
K.köprü
Halfeti
Hilvan
Hilvan
Eyyübiye
Siverek
Siverek
K.köprü
Siverek
Hilvan
Hilvan
Siverek
Harran
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Bozova
Hilvan
V.Ģehir
Suruç
Siverek
Halfeti
K.köprü
Bozova
Hilvan
Halfeti
Halfeti
Halfeti
Haliliye
Siverek
Haliliye
Haliliye
Halfeti
Hilvan
Siverek
Halfeti
Halfeti
K.köprü
V.Ģehir
Birecik
Hilvan
Merkez
Hilvan
Birecik
K.köprü
Siverek
Hilvan
Köy
YÜCELEN
ORTANCA
KURUCAHÖYÜ
GÖZELEK
ġEYHLER
BAKIġLAR
KONURTEPE
KALINAĞAÇ
ÖRGÜLÜ
AġAĞIKUCAK
TAġAĞIL
BEYÇERĠ
SOYDAN
BÖĞÜRTLEN
ÇAKALLI
TAġAĞIL
PAYAMLI
AĞILCIK
BAĞLICA
AKZĠYARET
GÜNECE
MANTARLI
FAĠK
YUKARIÇAYK
GÖZELEK
KARPUZCU
TÜRKMEN
KARAKEÇĠ
KUSKUNLU
ÇĠMDELĠ
KARAKOYUN
Küplüce
ERTEM
GÜLPINAR
ALAKONAK
BAKMAÇ
PĠRHALĠL
BUĞUR
ALTINBAġAK
YOLCULAR
ALAGÜN
SAYLAKKAYA
Gölpınar
Hacılar
ULUYAZI
ÇAKALLI
SELDEK
ERĠKLĠ
DAĞYANI
AġAĞIALINCA
AKTAġ
TAġLICA
KAYALAR
GÜLALDI
ÇAĞDAġ
HĠLALLĠ
HĠLALLĠ
Gölpınar
ALTINBAġAK
MERKEZ
OVACIK
KEÇĠKIRAN
ÇAT
EKENEK
TÜRKMEN
BAġBÜK
BAHÇECĠK
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Arıcılık
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
B.BaĢ Süt
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
Arıcılık
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
160
203
136
240
28
128
210
514
83
84
177
1000
339
230
104
113
207
38
108
141
38
542
233
564
107
139
259
103
301
131
281
468
135
1308
200
119
65
354
336
126
498
116
38
217
177
56
72
28
168
194
126
112
56
533
114
149
124
52
186
44
134
79
21
616
135
163
117
TDYB
Numarası
2013/4-96
2014/4-174
2014/4-169
2012/4-64
2013/4-90
2014/4-208
2014/4-167
2013/4-104
2013/4-90
2007/1-66
2014/4-168
2013/4-100
2012/4-64
2013/4-104
2014/4-188
2014/4-168
2013/3-129
2013/4-88
2013/4-93
2014/4-160
2013/4-83
2013/4-155
2013/4-100
2007/1-66
2013/4-96
2013/4-100
2013/5-211
2013/4-88
2010/4-31
2013/4-155
2014/4-167
2010/4-31
2014/4-168
2013/4-104
2012/4-64
2012/4-64
2013/4-98
2010/4-31
2013/4-83
2012/3-113
2014/4-166
2014/4-201
2013/3-129
2010/4-31
2013/4-89
2014/4-188
2013/4-83
2013/4-83
2013/3-129
2014/4-174
2013/4-89
2014/4-185
2014/4-201
2013/4-89
2013/4-100
2014/4-181
2014/4-181
2013/3-129
2013/4-83
2014/4-197
2013/4-129
2012/4-82
2013/4-89
2014/4-169
2014/5-380
2014/4-166
2013/4-129
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2012/9
2013/2984
2013/84
2009/450
2009/1393
2013/3126
2014/5030
2009/465
2009/1393
2013/3139
2014/4976
2013/3069
2013/2964
2014/3823
2014/3930
2014/4976
2014/5080
2013/3141
2010/693
2014/4510
2012/310
2013/649
2013/877
2013/2969
2014/4526
2008/615
2013/755
2013/3075
2008/360
2013/649
2013/3039
2009/676
2014/4965
2013/1667
2009/1402
2014/5065
2008/374
2008/360
2013/3061
2013/3017
2009/476
2011/13
2013/1535
2009/455
2009/463
2014/3930
2013/3145
2012/310
2013/741
2013/996
2014/4543
2008/363
2013/3200
2013/3127
2013/431
2009/272
2009/272
2013/3029
2013/3061
2013/3188
2014/4500
2014/5227
2013/3106
2014/5018
2009/778
2009/476
2014/4497
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
TC Kimlik
No
56776527432
55384584394
22802656988
57259521916
39293116150
47227836920
65026249666
60895384104
59521441540
18770802564
17828831266
36959188414
30392406906
23303649134
24212618860
35591234428
61918351622
51010725056
68605130560
35336250164
42958998374
58987446168
20330739692
65506235912
36107216242
13358965976
28685474206
24950588708
35273244448
32384339612
59449429736
28928461000
24800599298
15506291616
25151587576
18791787604
11211043632
33260305080
24770594200
43840955222
32333347996
63874290076
21422094408
46537878996
32567328792
65749219564
61813364956
53347651992
45298908218
44470938616
32036357728
52567678208
64675264594
30380405812
16814856672
67528179106
66202212832
19736769952
63619299678
47809823652
55057584324
52540676948
37352166092
32723320394
47113859996
25994552168
10689061988
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
HACĠ YILDIRIM
Haliliye
YEġĠLYURT
T.Sulu
HACĠ YOLCU
V.Ģehir
KURTULUġ
T.Sulu
HACĠ YÜKSEKYAYLA
Siverek
TAġAĞIL
T.Sulu
HACĠ ZĠYANAK
V.Ģehir
NERGĠZLĠ
T.Kuru
hacice yatkın
Siverek
BOZKUYU
T.Sulu
HACĠR AKTI
Harran
SÜTLÜCE
T.Sulu
HACĠRE BAYIK
Hilvan
KEPĠRHĠSAR
T.Sulu
HACĠRE DEMĠR
Birecik
UĞURCUK
Bağ.Bahçe
HACĠRE HATĠPOĞLU
Siverek
DÖNEMEÇ
T.Kuru
HACO BĠNĠCĠ
Suruç
GÖLEN
Bağ.Bahçe
HACUR BUĞDAY
Siverek
YÜCELEN
T.Sulu
HAÇIM ASLAN
Haliliye
ASLANLI
K.baĢ
Haçım Demir
Haliliye
ÜÇKONAK
T.Sulu
HAÇIM EKĠNCĠ
Siverek
SOYDAN
T.Kuru
HAÇIM KESĠCĠ
Siverek
SOYDAN
T.Kuru
HAÇIM KOYUNLU
Haliliye
ÜÇKUYU
T.Kuru
HAÇIM KURT
Halfeti
YEġĠLÖZEN
Bağ.Bahçe
Haçım OBA
Siverek
ALAYURT
T.Kuru
HAÇIM SATAN
Hilvan
SÖĞÜTLÜ
T.Kuru
HAÇIM TURAN
Suruç
TEKYAMAÇ
T.Kuru
HAÇĠM BĠLMEZ
V.Ģehir
ELGÜN
T.Sulu
HAÇĠM CANPOLAT
Birecik
ASLANLI
T.Kuru
Haçim DEĞĠġ
Hilvan
BUĞUR
T.Kuru
HAÇĠM FELHAN
Haliliye
YENĠKÖY
T.Sulu
HAÇĠM KIRBOĞA
Haliliye
AÇIKYAZI
T.Kuru
haçim noğay
Akçakale aĢağıderen
T.Sulu
HAÇĠM ÖZKAN
V.Ģehir
GERMEN
T.Sulu
HAÇĠM SEL
Eyyübiye KARAALĠ
T.Sulu
HADĠ AKKILIÇ
K.köprü GEÇĠT
T.Kuru
HADĠ ALTUN
Eyyübiye KÜLÜNÇE
B.BaĢ Süt
HADĠ AYGÜN
Akçakale UĞRAKLI
T.Sulu
HADĠ AZGINKILIÇ
Siverek
ALTAYLI
T.Kuru
HADĠ BEYAZTOPRAK
Siverek
SOYDAN
T.Kuru
HADĠ BĠÇAK
C.pınar
MERKEZ
K.baĢ
HADĠ BOĞA
Siverek
BÖĞÜRTLEN T.Sulu
HADĠ CANBEK
K.köprü KÜÇÜKTÜLME Bağ.Bahçe
HADĠ CULDU
Hilvan
KAVALIK
T.Sulu
HADĠ ÇELĠK
Bozova
AVLAK
Bağ.Bahçe
HADĠ ÇELĠK
Haliliye
KEREMLĠ
T.Kuru
hadi çiçek
Harran
ÇĠÇEK
T.Sulu
HADĠ DEDEOĞLU
Siverek
ÖRGÜLÜ
T.Kuru
HADĠ DEMĠR
K.köprü koçören
T.Kuru
HADĠ DENĠZ
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
HADĠ DĠKEN
V.Ģehir
AkçataĢ
T.Sulu
HADĠ DOĞAN
Bozova
TATARHÖYÜK Bağ.Bahçe
HADĠ ESMER
Akçakale PEKMEZLĠ
T.Sulu
HADĠ GÜL
Siverek
BAKMAÇ
T.Kuru
HADĠ IRMAK
V.Ģehir
GÖMÜLÜ
T.Sulu
HADĠ KARAKEÇĠLĠ
Siverek
ALAGÜN
T.Sulu
HADĠ KARAKUġ
Harran
DAMLASU
T.Sulu
HADĠ KOKġA
Siverek
GÜRAKAR
T.Sulu
Hadi KOYUNCU
V.Ģehir
Çamurlu
K.baĢ
HADĠ MELĠK
Eyyübiye AÇMALI
T.Sulu
HADĠ MODANLAR
K.köprü KANOĞLU
T.Kuru
HADĠ OFLAZ
Hilvan
OYMAAĞAÇ
T.Sulu
HADĠ ÖZTOP
V.Ģehir
ESER
T.Kuru
HADĠ ÖZTÜRK
K.köprü BAġÖREN
Bağ.Bahçe
HADĠ ġAHĠNALP
Suruç
AKÖREN
T.Kuru
HADĠ ġEKER
K.köprü KIZILBURÇ
Bağ.Bahçe
HADĠ ġĠKAK
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
HADĠ YAZAR
K.köprü BÜYÜKÖRDEK T.Sulu
HADĠ YILMAZ
Suruç
ÖRGÜTLÜ
Bağ.Bahçe
HADĠCE AVġAROĞLU
K.köprü SAVAġ
T.Kuru
HADĠCE BĠLGĠN
Akçakale ARICAN
T.Sulu
HADĠCE DOLAġ
V.Ģehir
GÜZLEK
T.Sulu
HADĠCE ĠZOL
Hilvan
YAKINYURT
T.Sulu
HADĠCE KÜRKÇÜOĞLU Akçakale yukarıbeydaĢ
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
351
112
178
183
771
172
95
122
212
44,899
492
147
62
136
349
154
54
201
169
130,976
61
135
126
79
227
323
331
329
162
150
79
112
155
841
57
105
405
111
188
100
120
125
163
451
23
193
143
211
969
81
232
349
227
361
153
579
52
232
78
20
163
81
295
107
76
125
183
TDYB
Numarası
2014/4-160
2014/4-174
2014/4-168
2013/4-155
2014/4-167
2013/4-88
2014/4-160
2013/4-89
2013/5-208
2012/4-76
2013/4-96
2013/4-93
2013/4-92
2013/4-132
2012/4-64
2013/4-89
2014/4-201
2010/4-31
2014/4-160
2014/5-334
2013/4-98
2014/4-169
2010/4-31
2014/4-166
2014/4-166
2014/4-163
2014/4-188
2013/4-108
2014/4-181
2007/1-66
2013/4-90
2014/4-168
2013/4-100
2013/4-93
2013/4-100
2013/4-93
2013/4-155
2013/5-193
2012/4-82
2013/4-141
2014/4-167
2013/4-101
2013/4-132
2014/4-201
2013/4-155
2013/4-108
2013/4-104
2014/5-335
2014/4-208
2013/4-141
2014/4-167
2013/5-203
2013/4-101
2013/3-129
2014/5-327
2013/4-155
2014/4-185
2014/4-181
2013/4-93
2013/4-129
2014/4-188
2013/4-88
2012/4-82
2013/4-90
2014/4-188
2014/4-160
2013/4-101
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/874
2014/4613
2014/4976
2013/649
2014/4902
2013/3075
2009/874
2009/1403
2013/456
2013/3345
2013/1595
2009/30
2013/3016
2014/4494
2014/3432
2013/1345
2013/1850
2013/2726
2014/4544
2013/3110
2013/3035
2014/5018
2008/360
2013/1094
2013/758
2013/2996
2013/2979
2013/1190
2013/3101
2013/2969
2014/4794
2013/2115
2014/4529
2009/30
2013/3069
2009/872
2013/972
2008/364
2013/753
2013/2965
2013/3039
2014/4514
2013/3084
2010/1430
2013/188
2009/1056
2008/810
2013/3048
2013/760
2010/189
2014/4902
2010/1435
2009/46
2014/5080
2013/2999
2013/649
2009/446
2013/2972
2009/872
2014/4500
2013/2979
2013/3136
2013/3068
2014/4522
2013/2979
2013/2997
2013/3052
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
TC Kimlik
No
48259807902
64570264712
65359232588
58363479926
32783325834
58372469734
67807159812
21185706112
35347417082
12072024266
27110521324
31214380350
44924042098
57442407126
61543363922
27479497728
64723256656
41279049994
13808952242
55219578710
69109110300
43510962246
63772288496
63181308112
10083002778
46351883626
43093976180
14879924206
54586601274
25406565700
35702240676
63682292682
16790866160
52510680388
58762460570
19964760158
52912651764
37601166842
50752728882
56482533680
72496013642
59851421588
43978953930
44569930910
62413335940
19142778302
19118779104
19091780050
26252544932
51742705494
22838658710
31454362840
34886257722
44101946560
14561931000
34400269750
70879053964
31004386982
22643670662
53692630116
65092260404
12537002730
13709954390
25391584298
50599733742
37433163538
33134315542
Adı Soyadı
HADĠCE ÖZKARADAġ
HADĠCE ġĠKAK
HADĠCE TABAN
Hadrı AKIL
HAFIZA AYATAÇ
HAFĠZE GÜVEN
HAKAN ALTUN
HAKAN ARICI
HAKAN BEġERELER
HAKAN ĠZCĠ
HAKAN KADĠRAĞA
Hakan KILIÇ
HAKAN MANĞAL
HAKAN OSMAN ÇEVĠK
HAKAN SÖNMEZ
Hakari KARAASLAN
Hakari KARACAN
HAKĠ DEMOOĞLU
HAKĠM ÇABUK
hakim demir
Hakkari AVCI
HAKKARĠ ERGÜN
HAKKI AKCAN
HAKKI AKCAN
HAKKI ÇIKRIKÇIOĞLU
Hakkı ÇINAR
HAKKI ERGÜN
HAKKI KARABACAK
HAKKI KARAKEÇĠLĠ
HAKKI KAYA
HAKKI KAYA
HAKKI KESKĠN
HAKKI ÖZYIKILMAZ
HAKKI VURAL
HAKKI YETĠM
HAKKĠ KARAÇALI
HAKVERDĠ GÜÇLÜ
HALAF AKDEMĠR
HALAF AKSOY
HALAF AKTAġ
HALAF AL
HALAF ALANBAY
Halaf Arslan
HALAF ASLANARGUN
HALAF AYĞAT
HALAF BAYKUġ
HALAF BAYKUġ
Halaf BAYKUġ
Halaf Beyunca
HALAF ÇAKIR
Halaf Çakmak
HALAF ÇANAKÇI
HALAF ÇELĠK
Halaf ÇĠFTÇĠ
HALAF ÇĠFTÇĠ
halaf çiftçioğlu
HALAF ÇUR
Halaf DEMĠR
HALAF DEMĠRTAġ
HALAF ECE
HALAF ERGĠN
HALAF ERKAN
HALAF GÜNGÖR
HALAF ĠBRAHĠMOĞLU
HALAF KALKAN
HALAF KARADUMAN
HALAF KARAPOLAT
İlçesi
Harran
Hilvan
Akçakale
Siverek
Haliliye
Halfeti
Siverek
Birecik
Siverek
Siverek
Siverek
K.köprü
Siverek
Siverek
Halfeti
Bozova
Bozova
Siverek
Birecik
Haliliye
Bozova
Birecik
Bozova
K.köprü
Siverek
Suruç
Birecik
Eyyübiye
Bozova
Birecik
Siverek
Halfeti
Siverek
V.Ģehir
Bozova
Siverek
Halfeti
K.köprü
Eyyübiye
Harran
V.Ģehir
Harran
Haliliye
Harran
Harran
Harran
Harran
Akçakale
Haliliye
V.Ģehir
Haliliye
Akçakale
Eyyübiye
Harran
Harran
Harran
Harran
Harran
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
Akçakale
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Akçakale
Eyyübiye
Köy
K,URUYER
OVACIK
ZENGĠNOVA
TURNA
ÇEKÇEK
KAVAKLICA
TURNA
ALTINOVA
TURNA
ÇAYLARBAġI
BÜYÜKKAZAN
Millisaray
ORTANCA
TURNA
KARAOTLAK
ARGINCIK
KOÇHĠSAR
SABANLI
SÖĞÜRTLEN
sarıĢıh
ġanlıavĢar
KURAL
TOZLUCA
ÖVERLER
AġAĞIALINCA
ZEYREK
Kural
KEBERLĠ
KARACA
KURAL
KALEMLĠ
KARAOTLAK
KEÇĠKIRAN
ESKĠKALE
TAġAN
ALTINPINAR
SAYLAKKAYA
ERGÜN
BEġAT
SÜTLÜCE
AYAKLI
SAĠDE
ġENOCAK
ASLANKUYUS
ÇEPKENLĠ
ÖZTAġ
ÖZTAġ
AKDĠKEN
ġENOCAK
BĠNEKLĠ
BÜYÜK
DAMLASU
OLGUNLAR
DAMLASU
YAYGILI
büyüktürbe
DAMLASU
KAYMAKLI
BÜYÜKKAZAN
KARPUZLU
SEPETLĠ
EKE
YEDĠYOL
TUZLUCA
BAKIġLAR
DORUMALI
BAġÖREN
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
95
220
115
341
139
118
750
108
500
146
736
350
635
496
26
55
65
148
165
13
56
302
142
165
501
266
56
183
491
116
714
22
137
138
462
363
86
99
78
380
50
61
56
56
134
58
276
72
98
50
94
122
197
90
143
315
265
241
210
53
185
50
313
66
174
179
63
TDYB
Numarası
2013/4-141
2014/4-178
2013/4-108
2014/4-178
2013/4-93
2014/4-201
2014/4-178
2013/4-129
2014/4-174
2013/5-208
2014/4-168
2013/3-129
2014/4-174
2014/4-174
2013/4-83
2010/4-31
2010/4-31
2013/4-96
2014/4-197
2013/3-129
2013/5-310
2014/4-169
2014/4-181
2014/5-334
2014/4-174
2010/4-31
2014/4-197
2013/4-93
2014/4-208
2014/4-169
2014/4-174
2013/4-101
2013/4-100
2014/4-208
2013/5-281
2014/4-174
2013/4-83
2014/4-181
2014/4-160
2013/4-141
2014/4-184
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-163
2013/4-92
2014/4-184
2013/4-92
2013/4-90
2013/4-108
2014/4-163
2013/4-155
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-163
2013/4-98
2013/3-129
2013/4-93
2013/4-90
2012/4-82
2013/4-108
2013/4-101
2014/4-208
2013/4-98
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/762
2010/720
2013/3081
2014/3870
2013/2988
2012/13
2014/3826
2014/4497
2014/4613
2013/456
2009/821
2013/3116
2013/2225
2013/996
2013/3013
2013/610
2013/610
2013/1595
2013/360
2013/1535
2013/1899
2013/3038
2013/3114
2013/3110
2013/996
2013/3108
2014/3979
2013/3132
2008/613
2013/870
2013/2225
2013/749
2014/4529
2013/760
2013/733
2014/4613
2013/2980
2013/3072
2013/3090
2013/2965
2014/4668
2013/762
2013/3016
2013/3004
2010/189
2013/750
2013/750
2013/1050
2013/3016
2014/4582
2013/3067
2014/4794
2009/1056
2010/1890
2014/4534
2013/2965
2013/1919
2010/1890
2013/3379
2013/741
2009/30
2013/3118
2013/748
2013/763
2013/749
2013/3126
2008/371
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
TC Kimlik
No
35456238578
69307110478
63427316024
46555868894
35120249848
17585825102
56077542028
52933655086
19682760492
38222142284
69178105412
37454171574
46666253176
11373039276
61084377624
59980426294
44365946696
44515941632
44965926678
22613671996
61654365242
22106688586
43963960066
18230806514
55786561092
38033158078
53224651626
30218412562
11610038864
30335414722
62719329728
22277685650
28676472372
23690630302
48973795462
28787457626
34826269730
61024391444
53710640332
25208585678
57541501930
43954946116
19022782382
49432772772
42841997712
16796856424
29741434004
21803703622
70873057074
13853968328
51064723312
19205787852
32399340238
19976753636
47002853920
66772185406
50662727746
60541401438
15518899220
15749891598
71224037028
72046018738
67075189924
47506834692
67477176522
45943888100
13025986228
Adı Soyadı
HALAF KAYA
HALAF KILIÇAL
HALAF KILINÇ
HALAF KOKAN
Halaf KUBACIK
HALAF OTARKAN
HALAF SÜERĠ
HALAF ULUDAĞ
HALAF URTEKĠN
Halaf YANARDAĞ
halaf yılmaz
HALEF KAYA
HALEF ARĞUZ
HALEF ASLAN
HALEF ATÇI
HALEF BAYRAM
HALEF CULFA
HALEF CULFA
HALEF CURUN
HALEF ÇAKMAK
HALEF ÇĠFTÇĠ
HALEF DEMĠRTAġ
HALEF DĠZLEK
HALEF DOĞAN
HALEF EROĞLU
HALEF GÜLALAN
HALEF KARAKEÇILI
HALEF KARATAġ
HALEF KARCIĞA
HALEF KAYÇI
HALEF KILIÇ
HALEF KILIÇ
HALEF POLAT
Halef Seçkin
HALEF ġĠMġEK
HALEF TEKTAġ
HALEF VAROL
HALEF YAMAN
HALEF ZAN
HALIT ÇAKAN
Halid Bay
HALĠL BAYALTUN
HALĠL BAYKUġ
HALĠL ÖZBAY
HALĠL ABDULKADĠR
HALĠL ACAR
HALĠL ACAR
HALĠL ACET
HALĠL AÇAR
HALĠL AÇIK
HALĠL AÇIK
HALĠL ADA
HALĠL AĞDEMĠR
HALĠL AĠġEOĞLU
HALĠL AK
HALĠL AKAY
HALĠL AKAY
HALĠL AKÇĠFTÇĠ
HALĠL AKDOĞAN
HALĠL AKDOĞAN
Halil AKGÖRGEN
HALĠL AKGÖZ
Halil AKIL
HALĠL AKIL
HALĠL AKIL
HALĠL AKIN
Halil Akın
İlçesi
Eyyübiye
Akçakale
V.Ģehir
Eyyübiye
Eyyübiye
Akçakale
Akçakale
Eyyübiye
Harran
Harran
Akçakale
Eyyübiye
C.pınar
Eyyübiye
Bozova
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Harran
Siverek
Siverek
Bozova
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Akçakale
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Suruç
Suruç
Haliliye
Suruç
Hilvan
V.Ģehir
Seçiniz..
V.Ģehir
Seçiniz..
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Eyyübiye
Siverek
Haliliye
Siverek
V.Ģehir
Akçakale
V.Ģehir
Siverek
Suruç
K.köprü
K.köprü
Eyyübiye
Akçakale
Harran
Eyyübiye
Harran
Harran
Akçakale
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Siverek
K.köprü
Haliliye
Köy
YAĞMURLU
PEKMEZLĠ
DĠNÇKÖK
MUTLUKAYA
Kubacık
karatepe
TATLICA
MUTLUKAYA
YENĠDOĞAN
DAMLASU
mil
KARAALĠ
CEYLAN
AKBER.DERES
BAĞLICA
ERKONAĞI
ÇATLI
ÇATLI
ERKONAĞI
BAKMAÇ
TÜRKOĞLU
BÜYÜKKAZAN
DÖNEMEÇ
ÜÇDĠREK
SAĞLIK
KARPUZCU
KARACADAĞ
YUKARIBEYD
DÖNEMEÇ
SAVUCAK
AĞÖREN
KIRMĠT
KIRMĠT
TEPEDĠBĠ
AYBASTI
UZUNCUK
EKĠNDÖVER
ÇATLI
YEġĠLALIÇ
BÖĞÜRTLEN
TEPEDĠBĠ
ATLIKONAK
ÇEPKENLĠ
GÜNBALI
KARAKEÇĠ
YAMAÇLI
BAġDEĞĠRME
GERMEN
PEKMEZLĠ
YAZ GÜNEġĠ
ÜLKÜLÜ
EKĠLĠ
YUKARIGÖBE
GELĠBOLU
YAMAÇALTI
PEKMEZLĠ
BOZYAZI
KARAALĠ
KIZILDORUÇ
DORUÇ
PEKMEZLĠ
KIRKMAĞARA
KARAKEÇĠ
SARIDAM
AġAĞIALINCA
ESEMKULU
DALBAġI
İşletme
Tipi
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
B.BaĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
437
91
447
119
274
145
50
316
165
187
191
366
122
130
112
273
142
100
139
974
90
277
142
61
66
205
270
85
112
502
114
12,593
31,666
109
53
10
143
102
50
266
56
82
187
111
282
52
75
129
101
50
235
120,658
89
40
58
90
399
138
67
54
109
118
124
496
821
12
56
TDYB
Numarası
2013/4-93
2013/4-90
2013/4-83
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-101
2013/4-90
2012/4-82
2013/4-141
2014/4-163
2014/4-163
2013/4-108
2013/4-132
2014/1-364
2013/4-93
2014/4-168
2014/4-168
2014/4-168
2014/4-168
2013/4-104
2014/4-160
2014/4-167
2013/5-208
2013/4-93
2012/4-82
2013/4-100
2013/4-100
2013/4-90
2013/4-100
2013/4-102
2012/4-82
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-92
2012/3-113
2014/4-184
2014/4-167
2014/4-168
2014/4-184
2013/4-100
2013/4-92
2012/4-82
2013/4-108
2013/4-108
2014/4-178
2013/4-88
2007/1-66
2013/4-98
2013/4-90
2014/4-184
2014/4-167
2012/4-76
2013/4-93
2014/4-188
2012/4-82
2013/4-90
2014/4-178
2013/3-129
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-163
2013/3-129
2014/4-178
2014/4-178
2014/4-188
2013/4-98
2013/4-92
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/30
2009/1054
2013/3061
2013/753
2013/3091
2009/1377
2014/4522
2013/753
2013/3041
2013/2994
2013/2996
2008/600
2014/3827
2009/1471
2013/2988
2013/2115
2009/821
2009/821
2013/2115
2014/3828
2014/4495
2013/2202
2013/456
2009/41
2013/3068
2008/615
2013/1681
2014/4522
2013/431
2013/3044
2013/385
2013/3345
2013/3345
2013/1875
2014/4546
2014/4706
2013/3102
2009/821
2014/4668
2013/3069
2013/1875
2013/748
2013/763
2008/600
2014/3826
2013/3036
2013/2969
2008/371
2013/3118
2014/4582
2013/3039
2013/3022
2009/872
2014/4540
2013/753
2009/1054
2010/720
2014/5080
2013/3107
2013/1919
2013/2994
2014/5080
2013/2995
2010/723
2013/3040
2013/3043
2013/3016
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
TC Kimlik
No
58078480460
26162556148
40588455694
47932830152
21356713604
14582931058
14486934278
14453935352
24605599820
25355574860
50647732352
59527443616
52663664952
70525069868
12584991650
49666760880
58327469970
54253617676
48646795706
45220913006
35831235932
45397907150
61495370870
28562459012
17756824460
17771823950
52015686564
43657961348
45361908398
51808693796
51706697124
10029086398
58783468470
46573863956
13043985890
12740991890
12869987538
35960221356
35999220054
11841026036
29213446764
26507532752
46864854410
21173714242
51121716318
43975954084
13592959496
39542110656
38564142508
38963117626
71263044254
25181581292
43930955514
48790793658
37781156930
70186077028
54004628098
15446905666
61879357220
25445572486
62848324502
30995387060
34670264462
59899423728
34562268332
31160389438
70996054066
Adı Soyadı
HALĠL AKIN
HALĠL AKKARTAL
HALĠL AKKUġ
HALĠL AKKUġ
HALĠL AKPĠRĠNÇ
HALĠL AKSAK
HALĠL AKSAK
HALĠL AKSAK
HALĠL AKSOY
Halil Aksoy
Halil AKSOY
HALĠL AKSOY
HALĠL AKSOY
Halil aktaĢ
Halil AKTAY
HALĠL ALAġ
HALĠL ALBAYRAK
HALĠL ALHAS
HALĠL ALICI
Halil Alkan
HALĠL ALKAN
halil alkan
HALĠL ALKAN
Halil ALKAN
HALĠL ALKAN
HALĠL ALKAN
HALĠL ALKAN
HALĠL ALKAN
halil alkan
HALĠL ALPAK
HALĠL ALPAK
HALĠL ALPAK
HALĠL ALPARSLAN
HALĠL ALPAYA
Halil Altun
HALĠL ALTUNDAĞ
HALĠL ALTUNDAĞ
HALĠL ALTUNDAĞ
HALĠL ALTUNDAĞ
HALĠL ALTUNDAĞ
HALĠL ANLI
HALĠL ARDAN
HALĠL ARGÜNDOĞAN
HALĠL ARI
HALĠL ARI
Halil Arslan
HALĠL ARSLAN
HALĠL ARSLAN
HALĠL ARSLAN
HALĠL ASATEKĠN
Halil ASLAN
HALĠL ASLAN
Halil Aslan
Halil Aslan
HALĠL ASLAN
HALĠL ASLAN
HALĠL ASLAN
HALĠL ASLAN
HALĠL ASLAN
Halil Aslan
Halil ASLAN
HALĠL ASLAN
HALĠL ASLAN
HALĠL ASLAN
HALĠL ASLAN
HALĠL ASLAN
HALĠL ASLANDAĞ
İlçesi
Harran
Suruç
C.pınar
Suruç
Siverek
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Suruç
Eyyübiye
Eyyübiye
Akçakale
Harran
Haliliye
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
V.Ģehir
Eyyübiye
Akçakale
Harran
Harran
Harran
Harran
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Suruç
Harran
Haliliye
Harran
Harran
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Harran
Harran
Harran
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
Birecik
Suruç
Suruç
Harran
K.köprü
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Harran
Harran
Suruç
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
K.köprü
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Suruç
Haliliye
Köy
YUKARIYARI
KIRMĠT
CEYLAN
AYBASTI
GÖĞRENÇĠN
GELENEK
OVACIK
OVACIK
MEHMETÇĠK
YARIMSU
BEġAT
AġAĞIKARINC
ALTINTEPELĠ
Karaali
BÜYÜKTAġ
SUGELDĠ
ÖRCÜNLÜ
YÜCELEN
BÜYÜKMĠRDE
Ambartepe
IġILDAR
Ambartepe
BÜYÜKTOKAÇ
TanınmıĢ
PARAPARA
PARAPARA
BÜYÜKYILDIZ
BÜYÜKYILDIZ
ambartepe
UĞURLU
UĞURLU
ULUKÖY
AġAĞIKARINC
ÇALTILI
Uğurlu
GÖZCÜ
ESKĠ HARRAN
OSMANBEY
OSMANBEY
YOLYAZI
KAPKÖYÜ
MĠNARE
BALKIR
KARPUZLU
selman
ġENOCAK
SÖĞÜRTLEN
KESMECĠK
DĠNLENCE
TEKNELĠ
Horzum
KURUCUK
ÜÇKONAK
ESENYAYLA
DAMLASU
SAĠDE
KARACA
BAYRAKLI
GÜZELKÖY
Kurucuk
Karaali
ÇIRALI
GÜMÜġTAġ
AġAĞIYAZICI
YAĞMURLU
BALABAN
OLGUNLAR
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
K.baĢ
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
125
20
169
210
219
50
103
46
78
128
301
46
497
78
152
114
50
445
94
183
397
207
137
204
94
350
71
111
228
98
146
97
104
58
115
56
117
164
258
287
93
512
257
51
194
70
35
116
13
95
125
51
282
88
118
91
13
53
65
59
225
111
176
839
317
281
102
TDYB
Numarası
2013/4-88
2012/4-76
2013/4-132
2014/4-181
2013/4-102
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2012/4-82
2013/4-92
2010/4-31
2014/4-181
2013/4-93
2013/4-99
2014/4-163
2013/4-129
2013/4-88
2013/4-96
2013/4-108
2013/3-129
2013/4-108
2013/3-129
2013/4-90
2010/4-31
2013/4-88
2013/4-88
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-99
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-108
2014/5-335
2013/4-108
2013/3-129
2013/4-88
2013/4-88
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-88
2013/4-99
2014/4-208
2013/4-141
2013/3-129
2013/4-101
2013/4-92
2014/4-197
2012/3-113
2014/4-181
2013/4-88
2010/4-31
2013/4-108
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-141
2013/4-141
2012/4-76
2012/4-82
2012/4-82
2013/3-129
2010/4-31
2013/4-93
2014/4-168
2013/4-93
2013/4-93
2012/3-113
2013/3-129
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
Sertifika
Numarası
2013/3036
2013/3345
2014/4504
2013/925
2014/3824
2014/4500
2014/4500
2014/4500
2013/385
2008/356
2013/2726
2013/925
2009/30
2009/357
2013/2994
2013/750
2013/3141
2012/9
2009/1056
2013/2978
2013/3081
2013/2978
2014/4991
2009/676
2013/3036
2013/3036
2010/189
2010/189
2011/182
2013/385
2013/385
2013/1190
2013/3048
2009/1056
2013/3027
2013/3001
2013/3001
2014/4531
2014/4531
2013/3075
2013/751
2013/760
2010/189
2013/741
2013/3052
2013/3016
2013/360
2013/3113
2013/3072
2013/3075
2013/736
2013/1190
2013/3016
2008/356
2013/1919
2013/762
2014/5157
2013/753
2013/748
2013/2978
2008/360
2013/3132
2014/4965
2009/30
2009/30
2014/4532
2013/3116
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
TC Kimlik
No
23546634980
71065043646
14069951050
35216246188
62173341366
10071092392
68710140096
40256070464
23426639050
17558840682
61030385512
50302743228
55306582408
43570975910
43561976292
67324172462
59314434216
12018015884
38690126656
42967984368
37652169908
21086717552
72280010550
72232018016
65239242430
64894253966
58210476092
69403102926
46666865164
25385572232
39761105204
44521935878
61993353504
37559164358
40856054574
72274021500
44269935642
65974217472
19181777090
50503741948
50506741884
33380303744
53539627842
39977093456
56557531962
23189657438
22439667470
23519646668
35267235766
33860282620
35132240246
24806587404
11568030880
11892020014
15149906106
62353342176
64717254040
58726461964
42826989008
32024343832
30686393592
59983426444
40529066170
13208979122
51151725120
29231446012
Adı Soyadı
Halil Aslanlı
HALĠL AġAN
HALĠL ATAġ
Halil ATAġ
HALĠL ATÇI
HALĠL ATLI
HALĠL ATMACA
HALĠL ATMACA
HALĠL ATMAZ
HALĠL AVCI
HALĠL AY
Halil Ay
HALĠL AYATA
HALĠL AYAZ
HALĠL AYAZ
HALĠL AYBURA
HALĠL AYGÜN
Halil AYHAN
HALĠL AYTEKĠN
HALĠL AYTEMUR
HALĠL AZAN
HALĠL BADILLI
HALĠL BAĞ
HALĠL BAKAY
HALĠL BAKIR
HALĠL BALA
HALĠL BALAY
HALĠL BARAK
Halil BARIġHAN
HALĠL BARSTUĞAN
HALĠL BARUT
HALĠL BARUT
Halil BaĢak
HALĠL BAġAK
HALĠL BAġÇĠFTÇĠ
HALĠL BATA
HALĠL BATUS
HALĠL BAYALTUN
HALĠL BAYKARA
HALĠL BAYKUġ
HALĠL BAYNAZ
HALĠL BAYNAZ
HALĠL BAYRAM
HALĠL BEGĠT
HALĠL BEYAN
HALĠL BĠCAK
HALĠL BĠLDĠK
HALĠL BĠNDAL
HALĠL BĠNĠCĠ
HALĠL BĠRĠġĠK
HALĠL BĠRĠġĠK
HALĠL BĠRĠġĠK
HALĠL BĠRLĠK
HALĠL BOĞA
HALĠL BOĞA
HALĠL BOY
HALĠL BOZKURT
HALĠL BOZKURT
HALĠL BOZKURT
HALĠL BOZKURT
HALĠL BOZKURT
HALĠL BÖRÜTEKĠN
HALĠL BUCAK
HALĠL BUCAK
Halil Budak
HALĠL BULAK
HALĠL BULUT
İlçesi
Haliliye
Birecik
Haliliye
K.köprü
Bozova
Suruç
V.Ģehir
Birecik
Haliliye
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
Siverek
Suruç
Haliliye
Harran
Akçakale
Harran
Haliliye
Harran
Hilvan
K.köprü
Eyyübiye
Eyyübiye
Siverek
Hilvan
Hilvan
Harran
Harran
Eyyübiye
Harran
V.Ģehir
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Harran
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Harran
Harran
Haliliye
Harran
Birecik
Siverek
Hilvan
V.Ģehir
Halfeti
Eyyübiye
Eyyübiye
Akçakale
Akçakale
Bozova
Harran
Harran
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Harran
Akçakale
Harran
Hilvan
Hilvan
Haliliye
V.Ģehir
Haliliye
Köy
ÇEKÇEK
GÜZELYURT
KALECĠK
SEYRANTEPE
BAĞLICA
EZGĠL
ELBEĞENDĠ
BAĞLARBAġI
KARATEPE
ÇIKRIK
ÇAMLIDERE
MAĞARACIK
TAġAĞIL
KÖSELER
HINGILAVĠ
BĠNEKLĠ
UĞRAKLI
ALACALI
KARAALĠ
BÜYÜKYILDIZ
KUSKUNLU
BÖLÜCEK
AġAĞIYAZICI
YAġAR
KARADĠBEK
ARICA
OVACIK
BUĞDAYTEPE
CEPKENLĠ
MUTLUKAYA
GÜRGELEN
YEġĠLALIÇ
ġENOCAK
KÖSEKÖY
DAMLASU
TANTANA
YEġĠLALIÇ
ALTIKONAK
ÇEPKENLĠ
ÖZTAġ
YOLYAZI
YOLYAZI
GÖKTAġ
AġAĞIALMAġ
SABANLI
ULUYAZI
YEġĠLALIÇ
ÖMERLĠ
ĠRĠCE
EKE KÖYÜ
EKE KÖYÜ
EKE
ZĠVANLI
HARRAN
HARRAN
MEYDANKAPI
UĞURLU
ĠRĠCE
DAMLASU
DAMLASU
GEÇĠTTEPE
UZUNYOL
KUSKUNLU
KUCAK
GÜLVEREN
GÖMÜLÜ
UMUROBA
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.KuruT.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
139
83
158
118
139
133
51
171
387
276
386
133
112
109
230
119
221
227
67
155
500
160
771
142
144
10
128
163
122
142
397
61
194
102
128
54
219
82
135
253
135
64
184
30
148
32
56
32
720
193
131
358
82
173
110
87
103
210
63
96
203
56
202
82
361
79
70
TDYB
Numarası
2013/4-92
2014/4-169
2013/3-129
2010/4-31
2013/4-93
2012/4-76
2014/4-208
2014/4-169
2012/4-82
2013/4-132
2012/4-82
2013/4-92
2014/4-168
2012/3-113
2013/4-108
2013/4-129
2013/4-90
2014/4-163
2014/4-166
2014/4-178
2014/4-168
2014/4-185
2013/4-93
2012/4-82
2013/4-155
2014/4-184
2013/4-129
2013/4-88
2014/4-163
2012/4-82
2013/4-129
2013/4-98
2013/4-92
2012/4-82
2013/4-141
2013/4-108
2013/4-108
2012/4-82
2013/4-141
2013/4-108
2013/4-88
2013/4-155
2013/4-88
2013/4-90
2013/4-96
2007/1-66
2013/4-98
2014/4-188
2013/5-211
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-90
2013/5-281
2013/4-88
2013/4-141
2013/4-141
2012/4-82
2013/5-211
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-155
2013/4-88
2014/5-327
2013/4-90
2013/4-92
2014/5-335
2013/4-98
Statüsü
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3067
2013/870
2013/741
2008/597
2010/693
2014/5157
2014/4512
2013/2114
2013/753
2014/3827
2013/3091
2013/3067
2014/4976
2013/3138
2008/600
2013/750
2014/4522
2009/873
2013/1094
2010/720
2013/2684
2014/4524
2009/30
2013/385
2013/743
2014/4706
2014/4500
2013/3075
2009/873
2013/753
2014/4497
2013/3035
2013/3016
2013/3091
2013/1919
2009/1372
2013/3081
2013/748
2010/189
2013/763
2013/3001
2013/743
2013/3075
2009/1393
2013/1595
2013/3139
2014/5001
2014/5127
2013/755
2014/4525
2014/4525
2014/4522
2013/733
2013/3075
2013/3004
2013/3107
2013/385
2013/755
2013/1919
2010/189
2014/4534
2013/3075
2013/2999
2013/3118
2013/3067
2013/3048
2008/374
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
TC Kimlik
No
32276340412
42661998432
49027786474
37013182522
17186855348
43099974746
24338608622
40559059210
14828935864
59053448154
40448080042
52573675796
48610796708
48004816944
33944284052
63586309134
44359946824
44512941796
17039860284
59947418232
58924452368
70828051584
39149125374
39233122500
22307676474
69646099076
10353085050
58816465070
64441277780
56365541702
24758594666
32246338876
45877891290
15158908962
12872991010
55807556236
10884049576
49660761852
64558278724
63970284290
65863220934
47848835210
55492570074
10656064974
43108979618
49519768650
60409406100
18692796996
65203246402
23951621650
27614499440
48154814982
25265577548
33959284474
14552931392
59662430724
50920723008
33371307546
61705363562
25841552990
57295510554
18596799734
11949018216
59950421656
38357137704
51259711292
56194552962
Adı Soyadı
Halil BÜKE
HALĠL BÜLBÜL
HALĠL CAN
HALĠL CAN
HALĠL CANPOLAT
Halil CEBE
HALĠL CENGĠZ ÇELĠK
HALĠL CEYLAN
HALĠL CEYLAN
HALĠL CEYLAN
HALĠL CEYLANER
HALĠL CEYRAN
HALĠL CIZZAK
HALĠL CĠBĠK
HALĠL COLAYIR
Halil COġKUN
HALĠL CULFA
HALĠL CULFA
HALĠL ÇAKAR
halil çakır
HALĠL ÇAKMAK
HALĠL ÇAKMAK
HALĠL ÇAKMAZ
HALĠL ÇAKMAZ
Halil ÇalıĢ
Halil ÇALIġKAN
HALĠL ÇAM
HALĠL ÇANAYAZ
HALĠL ÇEÇAN
HALĠL ÇELĠK
HALĠL ÇELĠK
HALĠL ÇELĠK
HALĠL ÇELĠK
Halil ÇELĠK
HALĠL ÇELĠK
Halil ÇELĠKCAN
HALĠL ÇELLĠK
HALĠL ÇETĠK
HALĠL ÇETĠN
HALĠL ÇETĠNER
HALĠL ÇETĠNKAYA
HALĠL ÇINARCĠ
Halil Çiçek
Halil Çiçek
HALĠL ÇĠÇEK
HALĠL ÇĠFTÇĠ
Halil Çiftçi
Halil Çiftçi
Halil Çiftçi
Halil Çiftçi
HALĠL ÇĠFTÇĠ
Halil Çiftçi
HALĠL ÇĠFTÇĠ
HALĠL ÇĠFTÇĠ
HALĠL ÇĠFTÇĠ
HALĠL ÇĠFTÇĠ
HALĠL ÇĠFTÇĠ
HALĠL ÇĠFTÇĠ
HALĠL ÇĠFTÇĠ
HALĠL ÇOBAN
HALĠL ÇOBAN
HALĠL ÇOBAN
HALĠL ÇUBUK
HALĠL DAĞ
HALĠL DAĞ
HALĠL DAġ
HALĠL DELEN
İlçesi
Harran
Harran
Eyyübiye
Harran
Suruç
Akçakale
Eyyübiye
Akçakale
V.Ģehir
Harran
Akçakale
Suruç
Hilvan
Hilvan
Halfeti
Suruç
Siverek
Siverek
Suruç
Harran
Harran
Birecik
V.Ģehir
V.Ģehir
Haliliye
Harran
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
Bozova
Eyyübiye
Bozova
Haliliye
Harran
Birecik
Hilvan
V.Ģehir
Harran
Harran
V.Ģehir
Haliliye
Eyyübiye
Harran
K.köprü
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Harran
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Harran
C.pınar
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Bozova
Harran
K.köprü
Harran
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Siverek
Köy
YENĠDOĞAN
BUĞDAYTEPE
YAMAÇALTI
DOĞUKESMEK
GÖLEN
KARATEPE
KEREMLĠ
AġAĞIDEREN
AYAKLI
YENĠDOĞAN
HAKTANIR
KARACA
KAMIġ
ÜÇÜZLER
SÜTVEREN
Yönlü
ÇATLI
ÇATLI
GÖLEN
koyunluca
YUKARIYAKIN
GÜZELYURT
YEġĠLALIÇ
YEġĠLALIÇ
ULUHAN
KOYUNLUCA
AYAKLI
DÖNEMEÇ
ÇĠFTÇĠBAġI
SAĞLIK
KARATEPE
AVLAK
BAKIRTAġ
Irmakboyu
TAġLICA
GÖGEÇ
ÇOĞAN
ULUYAZI
YEġĠLALIÇ
YENĠDOĞAN
SUGELDĠ
GÖMÜLÜ
KAYNAKLI
TaĢlıca
ÇĠÇEK
DEMĠRCĠK
TĠLEYLĠ
BALLICA
BALLICA
TEPEDĠBĠ
KÜÇÜKYILDIZ
YARIMSU
KÜLÜNÇE
DURAN
YAYGILI
GÜMġSU
AKDĠLEK
MURADĠYE.M
CEYLANGÖZÜ
ZĠVANLI
CEYLANGÖZÜ
YAYLACIK
SAVACIK
HAVġANLI
DAMLASU
KARAALĠ
YÜCELEN
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
306
149
139
110
61
208
269
88
94
123
138
43
130
100
84
189
122
100
10
166
104
96
137
56
52
101
547
126
118
102
279
240
69
109
35
83
344
123
50
108
65
143
59
199
138
90
55
165
172
685
271
273
64
65
60
90
73
83
157
111
97
123
87
234
61
90
173
TDYB
Numarası
2014/4-163
2013/4-141
2012/4-82
2013/4-141
2012/3-113
2010/4-31
2012/4-82
2013/4-90
2013/4-93
2013/4-141
2013/4-98
2012/3-113
2013/4-100
2013/4-100
2014/4-188
2012/4-76
2014/4-168
2014/4-168
2014/4-184
2014/4-163
2013/4-141
2014/4-201
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-92
2014/4-163
2013/4-93
2013/5-208
2012/4-64
2012/4-82
2012/4-82
2013/5-193
2013/3-129
2010/4-31
2014/4-185
2014/4-163
2014/4-169
2013/4-89
2014/4-184
2013/4-141
2013/4-88
2013/4-155
2013/4-92
2013/3-129
2013/4-141
2013/4-93
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2014/4-178
2013/4-92
2014/4-208
2013/4-141
2013/4-155
2014/4-166
2013/4-108
2014/1-364
2013/4-141
2013/5-192
2013/4-129
2014/4-185
2013/4-141
2014/4-185
2013/4-141
2013/3-129
2013/4-104
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Sertifika
Numarası
2010/1890
2010/189
2014/4525
2013/3004
2014/4546
2008/360
2013/3091
2014/4794
2010/694
2013/3107
2013/3043
2014/4546
2009/1391
2013/877
2013/2968
2014/5157
2009/821
2009/821
2014/4706
2014/5100
2013/1919
2011/13
2014/5001
2014/5001
2013/3067
2013/2996
2013/3132
2013/456
2014/3432
2013/3068
2013/753
2008/364
2014/5080
2009/455
2009/1399
2013/1050
2013/84
2009/463
2014/4668
2013/3107
2013/3001
2013/1565
2008/356
2013/2978
2013/2965
2009/872
2014/4509
2013/1875
2013/1875
2013/1875
2010/720
2008/356
2013/3126
2013/2965
2014/4534
2009/1059
2013/739
2009/1471
2013/1919
2008/365
2013/3055
2009/1399
2013/3107
2013/3046
2013/3099
2013/3116
2014/3823
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
TC Kimlik
No
56686529816
58168481438
56563534940
48424806310
48058818574
69709096882
47545834998
59329442312
48886790370
55534564344
22526669110
45265910800
25139582432
40355071140
56323542932
34880257568
15413906672
67720156486
36722188344
51355699586
63490303020
35693221494
29603433190
69625099882
53806622822
43429980256
64942261240
64894262876
42679993986
26120549694
33734295534
62581254160
44938921976
14147947838
23438644172
14024951972
12006030394
24086617778
20393736744
40406079156
35171239034
18242803266
46462881436
64054284700
53632632538
53695630434
54046612468
50158748750
48646791050
19973746488
10455071418
50677730342
72484003884
34877265866
31253372590
25307581304
63709292794
63721292338
63100313074
48223812482
58084484292
24356605450
10452062730
25919564078
52924648448
70438071910
55426568832
Adı Soyadı
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
Halil Demir
Halil Demir
Halil Demir
HALĠL DEMĠR
Halil Demir
Halil DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠR
HALĠL DEMĠRBÜKEN
HALĠL DEMĠRBÜKEN
HALĠL DEMĠRCAN
HALĠL DEMĠREL
HALĠL DEMĠRKIRAN
HALĠL DEMĠRKIRAN
Halil Demirler
HALĠL DEMĠRTAġ
HALĠL DEMĠRTAġ
Halil DEMĠRTAġ
HALĠL DEMĠRYOL
halil dengiz
Halil DENĠZ
HALĠL DERĠN
HALĠL DĠDĠN
HALĠL DĠKEÇ
HALĠL DĠKEN
Halil Diker
HALĠL DĠKME
HALĠL DĠKME
Halil DĠNÇOĞLU
HALĠL DĠREK
HALĠL DĠRĠER
HALĠL DĠRĠLMĠġ
HALĠL DOĞAN
HALĠL DOĞAN
HALĠL DOĞAN
HALĠL DOĞAN
HALĠL DOĞAN
HALĠL DOYUMĞAÇ
HALĠL DURURUL
HALĠL DURURUL
HALĠL DUYA
Halil Duz
HALĠL ELAGÖZ
HALĠL ELDEN
HALĠL ELES
HALĠL ELMASCAN
HALĠL EMEÇ
Halil Emre Polat
HALĠL ERDOĞAN
İlçesi
K.köprü
Harran
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Halfeti
Haliliye
K.köprü
Harran
Harran
Eyyübiye
K.köprü
Eyyübiye
Bozova
Birecik
Akçakale
Harran
C.pınar
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Suruç
Siverek
Siverek
Harran
K.köprü
Haliliye
V.Ģehir
Haliliye
Haliliye
Siverek
Eyyübiye
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Siverek
Akçakale
Akçakale
V.Ģehir
Haliliye
Eyyübiye
K.köprü
Bozova
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Haliliye
K.köprü
Haliliye
Suruç
Bozova
Siverek
Harran
Harran
Harran
Haliliye
Eyyübiye
Hilvan
Haliliye
Suruç
Birecik
Haliliye
Akçakale
Köy
KÜÇÜKALANL
YENĠCE
YENĠCE
BAKIRTAġ
BAKIRTAġ
BANARLI
DALBAġI
TEPEDĠBĠ
KARAALĠ
SAYLAKKAYA
KARPUZLU
KUġLUCA
KAYMAKLI
KAYMAKLI
ALTINTEPELĠ
ÖVERLER
KARAHĠSAR
AYLAN
Kocali
PEKMEZLĠ
DDAMLASU
MURATLI
KARAMAN
ululköy
YAMAÇALTI
YALINCA
ġEKERLĠ
ġEKERLĠ
YENĠCE
KÜÇÜKALANL
HAVġANLI
YAZ GÜNEġĠ
ĠKĠAĞIZ
YEġĠLTEPE
BÜYÜKKAZAN
Karaali
IġILDAR
taĢlıca
CEPKENLĠ
TAġLI
dibek
DĠBEK
AkçataĢ
ĠKĠAĞIZ
ORTAHAMEDA
ortahamedan
KARGILI
UĞURLU
KURAL
ALTINOVA
KISAS
BÖYÜKSALKI
KISAS
EKĠLĠ
YUKARIÇATA
GÜVERCĠN
SAĠDE
SAĠDE
SAĠDE
ÇANAKÇI
ALTINTEPELĠ
GELENEK
BÜYÜKTOKAÇ
ESKĠCE
HAYDARAHM
ÇANAKÇI
KORUKLU
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
184
102
82
126
90
134
257
95
154
60
77
59
142
51
114
267
321
82
157
85
122
164
130
60
54
81
112
285
130
49
153
50
120
60
522
110
185
508
292
100
124
61
209
52
132
145
63
66
266
25
96
116
63
118
127
446
159
69
122
71
939
125
67
118
118
153
86
TDYB
Numarası
2013/3-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/3-129
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-83
2013/4-92
2010/4-31
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-93
2014/4-181
2013/4-93
2014/4-181
2014/4-201
2013/4-108
2014/4-163
2013/4-132
2014/4-185
2013/4-101
2012/4-82
2012/3-113
2012/4-64
2013/4-104
2013/4-129
2013/4-108
2012/4-82
2014/4-184
2013/4-92
2012/4-82
2013/4-98
2010/4-31
2014/4-167
2013/4-99
2014/4-163
2013/4-96
2013/4-101
2013/4-155
2014/4-201
2013/4-92
2013/4-108
2013/4-101
2010/4-31
2007/1-66
2014/4-169
2014/4-197
2013/4-155
2013/4-108
2013/4-155
2012/4-76
2014/4-188
2013/4-104
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-93
2013/4-89
2013/4-90
2013/5-267
2014/4-169
2013/4-92
2012/4-82
Statüsü
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/1535
2013/3055
2013/3055
2014/5080
2013/385
2014/4531
2013/3016
2013/1875
2013/1875
2013/2980
2014/4509
2008/597
2013/3099
2013/3099
2009/30
2013/3101
2013/3132
2013/3064
2010/1430
2009/1056
2010/1890
2014/4872
2008/363
2014/4514
2013/748
2013/3057
2014/5065
2014/3823
2013/3055
2009/1372
2013/385
2014/4582
2008/356
2013/3091
2013/3043
2008/360
2013/3102
2011/182
2010/1890
2009/458
2009/1377
2013/972
2010/1430
2008/356
2013/2981
2014/4514
2008/360
2013/2969
2014/4834
2013/3188
2014/4534
2013/2981
2013/743
2014/5157
2014/4540
2009/465
2013/3004
2013/762
2013/762
2014/4509
2013/3132
2013/3127
2014/4991
2013/3014
2014/5018
2014/4916
2013/753
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
TC Kimlik
No
43735954774
12635999420
68284135030
14117945710
24008611068
12854987802
40406073284
40448071828
65695229600
63307301126
20042748456
58180486190
14549945180
32864324732
48145823016
14489942898
14852930798
53980626784
47956815364
59713427772
20336733298
40814056008
48436810992
12389998144
33599300350
62614329250
31160381968
15599900716
51505696984
24203609624
19145773120
15407914966
30851386992
15878890578
12300020480
59623438134
69892086806
50029748858
22685664346
16970846630
20732733748
29993426284
10485076360
69205113120
52804652282
28529465506
48877790594
39518099138
69013120136
68971121544
39146111578
32018358606
36332209514
28487466904
34052284750
33773294086
57877490298
19979746338
39659093330
41453033474
57817492474
14396328624
22694660094
39704097122
20480737708
59266449870
47755827926
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
HALĠL ERGÜN
Birecik
KURAL
T.Kuru
HALĠL ERKAN
Eyyübiye UĞURLU
T.Sulu
Halil EROĞLU
Akçakale PEKMEZLĠ
T.Sulu
HALĠL ERTEM
Eyyübiye OZANLAR
T.Sulu
HALĠL ESKĠN
Akçakale YUKARIBEYD T.Sulu
HALĠL EVE
Harran
TOZLUCA
T.Sulu
HALĠL EYYÜPOĞLU
K.köprü KÖSECĠK
T.Kuru
HALĠL EYYÜPOĞLU
Haliliye
DAĞYANI
T.Kuru
HALĠL FELHAN
Haliliye
YENĠKÖY
T.Sulu
HALĠL FERAT ÖNCEL
Akçakale ortaören
T.Sulu
HALĠL GEL
Harran
ÇEPKENLĠ
T.Sulu
HALĠL GENGEÇ
Siverek
ġEKERLĠ
T.Kuru
HALĠL GĠRĠM
V.Ģehir
AYAKLI
T.Sulu
HALĠL GÖBEK
K.köprü ÇIRALI
Bağ.Bahçe
HALĠL GÖKMEN
Suruç
AYBASTI
T.Kuru
HALĠL GÜLALAN
Siverek
KEÇĠKIRAN
T.Kuru
HALĠL GÜLALAN
Siverek
KEÇĠKIRAN
T.Kuru
HALĠL GÜLEL
Siverek
YÜCELEN
T.Sulu
Halil GÜLER
Bozova
HACILAR
T.Sulu
Halil GÜLTEKĠN
Haliliye
BABADAM
T.Sulu
HALĠL GÜLTEKĠN
Akçakale ARICAN
T.Sulu
halil gümüĢhan
Harran
gögeç
T.Sulu
HALĠL GÜMÜġKAN
Siverek
KURBAĞALI
T.Kuru
HALĠL GÜMÜġTEKĠN
Akçakale BÜYÜKTAġ
T.Sulu
HALĠL GÜNBEĞĠ
Eyyübiye YANIKÇÖĞÜR T.Kuru
HALĠL GÜNDOĞDU
Harran
SAVACIK
T.Sulu
HALĠL GÜNEġ
Eyyübiye SULTANTEPE T.Sulu
HALĠL GÜNEġ
Eyyübiye EMĠRLER
T.Sulu
HALĠL GÜNEġ
Bozova
BÜYÜKHAN
Bağ.Bahçe
halil güneĢ
Harran
koyunluca
T.Kuru
HALĠL GÜNGÖR
Akçakale KARATEPE
T.Sulu
HALĠL GÜVEN
Suruç
EZGĠL
T.Sulu
HALĠL GÜZEL
Halfeti
GÜRKUYU
Bağ.Bahçe
HALĠL HAN
Haliliye
DAĞYANI
Bağ.Bahçe
HALĠL HANSU
V.Ģehir
SEPETLĠ
T.Sulu
HALĠL HATĠPOĞLU
Siverek
ÇATLI
T.Kuru
HALĠL HÖLÜK
Harran
SAĠDE
T.Sulu
HALĠL HUZ
Harran
ġUAYPġEHRĠ T.Sulu
HALĠL HÜLO
Eyyübiye AġAĞIYAZICI K.baĢ
HALĠL IġIK
Birecik
ÇĠFTLĠK
Bağ.Bahçe
HALĠL ĠBRAHĠM
Hilvan
BAHÇECĠK
T.Kuru
HALĠL ĠBRAHĠM
Siverek
TURNA
T.Sulu
HALĠL ĠBRAHĠM KURAT Siverek
KONURTEPE
K.baĢ
HALĠL ĠBRAHĠM OBAZ K.köprü AKPINAR
T.Kuru
HALĠL ĠBRAHĠM TOPAL Birecik
ĠNNAPLI
Bağ.Bahçe
HALĠL ĠÇEN
Harran
SAĠDE
T.Sulu
Halil Ġkidağ
Haliliye
ULUHAN
T.Sulu
HALĠL ĠMRE
Harran
TEKNELĠ
T.Sulu
HALĠL ĠNAN
Eyyübiye KARAALĠ
T.Sulu
HALĠL ĠNAN
Eyyübiye YAġAR
T.Sulu
HALĠL ĠNAN
Harran
TEKNELĠ
T.Sulu
HALĠL ĠNECĠ
Siverek
TAġLI
T.Sulu
HALĠL ĠPEK
Eyyübiye SULTANTEPE T.Sulu
HALĠL ĠPEK
Harran
SAĠDE
T.Sulu
Halil Kaçar
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
Halil Kaçar
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
HALĠL KAÇAR
Haliliye
DĠKME
K.baĢ
HALĠL KAÇIRAN
Birecik
Çiftlik
Bağ.Bahçe
HALĠL KALENDER
Halfeti
FISTIKÖZÜ
Bağ.Bahçe
HALĠL KANDAMAR
Halfeti
AĞIL
Bağ.Bahçe
HALĠL KAPLAN
K.köprü MUSTAFACIK Bağ.Bahçe
HALĠL KARA
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
HALĠL KARAALP
Harran
YENĠDOĞAN T.Sulu
HALĠL KARACA
Eyyübiye SELMAN
T.Sulu
HALĠL KARACA
Haliliye
KARAALĠ
T.Sulu
HALĠL KARACABEY
Siverek
AVURTEPE
T.Kuru
Halil Karadağ
Haliliye
DALBAġI
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
136
199
124
79
330
75
128
400
172
92
82
444
90
10
116
389
115
65
57
229
161
113
445
125
406
339
80
227
86
144
86
220
37
18
50
208
140
125
342
65
556
99
125
184
45
102
68
101
362
265
102
356
74
80
180
190
861
24
60
84
49
102
164
74
136
493
193
TDYB
Numarası
2014/4-197
2012/4-82
2014/4-163
2012/4-82
2013/4-90
2013/4-88
2013/4-93
2013/4-93
2014/4-166
2013/4-101
2013/4-141
2013/4-104
2013/4-93
2014/4-184
2012/3-113
2013/4-100
2013/4-100
2013/4-96
2010/4-31
2014/4-163
2013/4-90
2013/4-141
2013/4-104
2013/4-90
2013/4-99
2014/4-185
2014/4-208
2013/3-129
2014/4-181
2014/4-163
2013/4-90
2012/3-113
2014/4-197
2013/3-129
2014/4-184
2013/4-104
2013/4-141
2013/4-155
2013/4-93
2013/4-89
2013/4-100
2014/4-166
2014/4-167
2013/3-129
2014/4-197
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-108
2014/4-208
2014/4-208
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-93
2014/4-197
2014/4-201
2013/4-83
2013/3-129
2014/4-166
2014/4-178
2013/4-108
2013/4-88
2013/4-89
2013/4-92
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/2445
2013/385
2013/2994
2013/753
2014/4522
2013/3036
2013/2988
2013/2988
2013/1094
2009/46
2010/189
2009/1051
2010/694
2014/4706
2014/4532
2008/615
2008/615
2012/9
2008/597
2013/2996
2013/3118
2013/3041
2009/1051
2014/4522
2011/182
2008/363
2013/3126
2013/1535
2013/3114
2013/2996
2014/4522
2013/3066
2010/745
2013/3027
2013/942
2009/1051
2013/762
2013/743
2013/3132
2009/1403
2013/877
2009/476
2014/5030
2013/1535
2013/360
2013/762
2013/3016
2013/1190
2008/600
2008/600
2009/1372
2008/613
2013/3126
2013/762
2014/4916
2014/4916
2013/3132
2014/3979
2011/13
2014/4517
2013/1535
2009/1059
2010/720
2013/739
2013/3036
2013/3127
2013/3016
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
TC Kimlik
No
56164540258
17366841376
30485400330
30347404926
42949994156
43696957784
25028584868
38393140584
18329809280
11160040294
25340585406
34916262160
37889153442
54805593526
53821626126
34106283524
25031585470
38138148714
20984711822
43795960654
59401434112
54478611916
13472967368
72184010328
72238008516
25934551992
23378646762
64375267932
45043918790
10650064406
71254045536
55834566710
42898997994
26984521096
69544102090
31598366506
29735428842
20759728314
20354740926
32597331878
21416714770
69046129120
69196124198
49408783474
40700063516
47446849152
64996254038
65086251036
65443239196
64369268532
20840725772
20870724752
19958143202
35219242446
54703596964
35522243758
38723121658
58543474178
26540535796
56146539638
27842491940
30452397496
67417178708
22517675038
45991887506
21875696228
60091408154
Adı Soyadı
HALĠL KARADAġ
HALĠL KARADAġ
HALĠL KARAHAN
HALĠL KARAHAN
Halil KARAKEÇĠLĠ
HALĠL KARAKURT
HALĠL KARALÖK
HALĠL KARATAġ
HALĠL KARATAġ
HALĠL KARAYILAN
HALĠL KARTAL
Halil KAġKA
HALĠL KATUK
HALĠL KAYA
HALĠL KAYA
HALĠL KAYA
HALĠL KAYA
HALĠL KAYA
HALĠL KAYA
HALĠL KAYA
HALĠL KAYA
HALĠL KAYA
HALĠL KAYMAZ
HALĠL KAYMAZ
HALĠL KAYMAZ
HALĠL KAZĞAN
HALĠL KESKĠNBIÇAK
HALĠL KILIÇ
HALĠL KILIÇ
HALĠL KILIÇ
Halil KILIÇ
HALĠL KILIÇ
HALĠL KILIÇ
HALĠL KILIÇLI
HALĠL KIRMIZI
HALĠL KIRMIZI
HALĠL KIRMIZIKILIÇ
Halil Kızılay
HALĠL KIZILTAġ
HALĠL KĠRĠġ
HALĠL KOCAKAPLAN
HALĠL KOÇ
HALĠL KOÇ
HALĠL KOÇ
HALĠL KOÇYĠĞĠT
halil kondu
HALĠL KORAK
HALĠL KORAK
HALĠL KORAK
HALĠL KOYUNCU
HALĠL KURMA
HALĠL KURMA
HALĠL KURġAK
Halil KURT
HALĠL KURT
HALĠL KURT
HALĠL KURT
HALĠL KURUCU
HALĠL KUġ
HALĠL KUTLU
HALĠL KUTLU
HALĠL KÜÇÜKAÇAR
HALĠL KÜÇÜKASLAN
HALĠL LALE
HALĠL MEHTAP
HALĠL MĠLLĠ
Halil MĠġE
İlçesi
Birecik
K.köprü
Harran
Harran
Siverek
Bozova
Haliliye
K.köprü
K.köprü
Birecik
V.Ģehir
Haliliye
Harran
Harran
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Akçakale
Haliliye
Bozova
Suruç
Harran
Harran
Harran
Harran
Siverek
Bozova
K.köprü
Eyyübiye
Akçakale
Suruç
Suruç
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
K.köprü
Eyyübiye
Eyyübiye
Suruç
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
K.köprü
V.Ģehir
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Bozova
Eyyübiye
Eyyübiye
C.pınar
Harran
Harran
Suruç
Birecik
Siverek
Eyyübiye
Akçakale
Haliliye
Birecik
Siverek
Siverek
Harran
Siverek
Akçakale
Köy
AġAĞIEġME
KARATAġ
KURUYER
KURUYER
KARAKEÇĠ
ġEYHLER
HAVġANLI
SARIM
KARATAġ
DĠVRĠĞĠ
BÜYÜK
ALTINDAMLA
SOYLU
CEYLANGÖZÜ
AĞILCIK
BAKIġLAR
KONAK
BAġÖREN
KÖSEÖREN
GÜLVEREN
TAġAN
YEĞEN
AKLAR
MERKEZ
HARRAN
YAYGILI
NOHUT
ARIKÖK
KÜLÜNÇE
ÇAMURLU
BÜYÜKTOKAÇ
AġAĞIKARINC
BALABAN
KAB
KAYGILI
ÇEKÇEK
MEHMETÇĠK
küçükalanlı
APALI
BAKIġLAR
YOLCULAR
AYAKLI
YOLBĠLEN
KINALITEPE
ÇĠFTEKEMER
YABAN
BAġGÖZE
UĞURLU
UĞURLU
TOZLUCA
AġAĞIYAZICI
AġAĞIYAZICI
MURATLI
Duran
AġAĞIKESME
KARATAġ
GÜZELYURT
ERKONAĞI
VERGĠLĠ
ZENGĠNOVA
MEHMETÇĠK
AYRAN
ġEKERLĠ
HASIRLI
ARIN
BÜYÜKKAZAN
AKSEHRĠNÇ
İşletme
Tipi
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
232
42
117
54
274
47
279
36
50
28
50
226
195
130
179
181
84
98
53
383
70
45,32
262
75
203
11
111
210
14
146
228
109
152
176
360
165
74
57
109
158
64
93
119
54
98
87
50
71
24
176
198
1922
78
241
85
156,56
57
119
73
90
239
383
124
258
59
3806
123
TDYB
Numarası
2014/4-169
2014/4-181
2013/4-155
2013/4-88
2014/4-178
2013/4-93
2014/4-160
2014/4-181
2012/4-76
2014/4-201
2014/4-184
2010/4-31
2013/4-141
2013/4-129
2013/4-88
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-98
2012/4-82
2012/4-82
2014/4-178
2012/4-76
2013/4-88
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-88
2013/4-100
2013/4-88
2013/5-192
2013/4-108
2014/4-163
2014/4-181
2012/3-113
2013/4-108
2013/4-89
2012/4-82
2012/4-82
2013/3-129
2013/4-108
2013/4-101
2012/3-113
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-108
2014/4-181
2013/4-88
2014/4-208
2014/4-208
2007/1-66
2013/4-90
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-132
2010/4-31
2013/4-141
2012/4-76
2014/4-197
2014/4-168
2013/4-108
2013/4-108
2012/4-82
2014/4-201
2013/4-104
2013/4-100
2013/4-108
2013/4-96
2014/4-163
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3038
2013/925
2014/4534
2013/3001
2014/4542
2013/3094
2014/4495
2013/3064
2014/5048
2013/1869
2014/4582
2013/2726
2013/3099
2013/3055
2013/3141
2013/3027
2013/3027
2013/3379
2014/4531
2013/385
2013/3015
2013/3345
2013/3036
2013/3041
2013/3004
2013/3141
2014/4529
2013/3141
2008/365
2009/1056
2013/2994
2013/2972
2014/4532
2013/739
2014/4543
2013/753
2013/385
2013/3011
2008/600
2013/749
2013/3017
2014/5001
2014/5001
2013/3081
2009/272
2013/283
2014/4512
2014/4512
2013/2969
2009/1393
2013/3132
2009/30
2014/4872
2009/676
2010/189
2013/3022
2014/3926
2009/821
2009/1056
2013/3081
2013/385
2012/13
2014/3828
2008/615
2013/763
2014/4526
2013/1050
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
TC Kimlik
No
30326407634
57970487614
55288577478
22040685726
69421105930
13175972072
36677193776
29012449348
24272602342
28832455300
16721075098
26093541572
39713096604
65632231154
16376870536
39368113206
17888823768
19427771424
19634764516
13439971568
50065747778
29762424220
27074517340
26150549350
46783857806
31964350832
22634666162
57616504880
26624532550
10563064364
10992050006
71332052722
50329736678
17363835354
70876057392
32663331030
70936055320
70669064200
70984053736
32723329090
32636331906
35132241236
38420131844
53626629032
57901481308
31919364556
71755033988
38510132744
57253507060
19550759450
19544759688
68701127372
16874867670
36674189734
54256617444
14435949278
25313586812
22190672560
60895386566
51838697894
43201985776
59515432622
10056080314
43381979756
31139382088
28346468810
37046193878
Adı Soyadı
HALĠL MODANLAR
HALĠL MOL
HALĠL MÜJDECĠ
HALĠL NAS
HALĠL NAZLI
HALĠL NOĞAY
HALĠL ODA
HALĠL OĞUL
HALĠL OKAY
HALĠL OKAY
HALĠL OLCAY
HALĠL OLĞUN
HALĠL ORAL
HALĠL ORHAN ÖZBAY
HALĠL ORUÇ
HALĠL ÖĞÜL
Halil Önay
HALĠL ÖNCEL
HALĠL ÖNCEL
halil örenler
HALĠL ÖZASLAN
HALĠL ÖZBAY
HALĠL ÖZBAY
HALĠL ÖZBUDAK
HALĠL ÖZDEMĠR
HALĠL ÖZEL
Halil Özkan
Halil ÖZKARAKEÇĠ
Halil Öztürk
HALĠL ÖZYAVUZ
HALĠL ÖZYAVUZ
halil PĠLĠS
Halil PĠġKĠN
Halil POLAT
Halil Polat
Halil Polat
Halil Polat
Halil Polat
Halil Polat
Halil Polat
Halil Polat
HALĠL POLAT
HALĠL SALUR
HALĠL SAMANCI
HALĠL SAMBUR
HALĠL SAMSA
HALĠL SANCAR
Halil SARAK
HALĠL SARIÇĠÇEK
HALĠL SARIKUġ
HALĠL SARIKUġ
HALĠL SATAN
HALĠL SATUN
HALĠL SAVAġ
HALĠL SAYARCI
HALĠL SAYIM
HALĠL SELCAN
HALĠL SOLAK
HALĠL SOYULMAZ
HALĠL SÖKMEN
HALĠL SUBAY
HALĠL SUMU
HALĠL SUNGUR
HALĠL SUNKAR
Halil ġahap
Halil ġAHĠN
HALĠL ġAHĠN
İlçesi
K.köprü
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
Akçakale
Harran
Akçakale
Akçakale
Akçakale
Suruç
Akçakale
Haliliye
Harran
Harran
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Harran
Harran
Haliliye
Eyyübiye
Hilvan
C.pınar
Eyyübiye
Siverek
Haliliye
Harran
Harran
C.pınar
Bozova
Bozova
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Birecik
Birecik
Harran
Eyyübiye
Suruç
Siverek
Harran
Halfeti
Harran
Harran
Hilvan
V.Ģehir
Birecik
Siverek
V.Ģehir
Haliliye
Birecik
Harran
Siverek
Siverek
Harran
Halfeti
Siverek
Haliliye
Bozova
Suruç
Köy
KENGERLĠ
KÖSE
KARAALĠ
AġAĞIYAZICI
KISAS
AġAĞIDEREN
AġAĞIKESME
BAYKUġ
GÜNDAġ
BULUTLU
KEBERLĠ
HAKTANIR
BONCUK
ULUAĞAÇ
KARATAġ
ÇAYLARBAġI
ULUHAN
YUKARIÇAYK
yukarıçaykuyu
akpınar
KURUYER
SAĠDE
ÇEKÇEK
BÜYÜKHAN
OVACIK
MERKEZ
turluk
BENLĠTAġULUHAN
Ģükürali
HARRAN
MURATLI
Yaylak
Soğukkuyu
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
AĢağı Habip
ALMAġAR
YUKARI
TUZLUCA
YAĞIġLI
canpolat
MEYDANKAPI
SAYLAKKAYA
ÇĠÇEK
CEYLANGÖZÜ
SÖĞÜTLÜ
AYAKLI
DUYDUK
TAġAĞIL
SÖZERĠ
AÇIKYAZI
BALKIR
AYRANCI
ÇĠFTÇĠBAġI
YENĠDOĞAN
BĠTEK
ÇĠFTÇĠBAġI
ġENOCAK
Argıncık
KESMECĠK
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
189
247
194
482
51
423
187
64
259
74
36
50
290
514
59
284
80
47
38
13
64
50
73
96
19
408
108
209
101
211
167
139
17
12
155
212
111
123
234
206
323
148
198
65
260
79
80
118
11
90
245
24
90
155
175
292
531
62
125
194
266
246
22
177
143
110
25
TDYB
Numarası
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-93
2013/4-93
2012/4-82
2013/4-90
2013/4-141
2013/4-90
2012/4-76
2012/4-76
2014/4-181
2013/4-98
2013/4-93
2014/4-163
2013/4-155
2014/4-168
2013/4-92
2007/1-66
2013/4-101
2013/4-99
2013/4-141
2013/4-141
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-129
2013/4-132
2013/3-129
2014/4-178
2013/4-92
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-166
2010/4-31
2010/4-31
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2014/4-197
2014/4-169
2013/4-141
2014/4-160
2014/4-181
2013/4-101
2014/4-163
2013/4-101
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-160
2013/4-93
2014/4-201
2014/4-168
2013/4-108
2013/5-211
2014/4-197
2013/4-108
2012/4-64
2014/4-178
2013/4-141
2014/4-201
2012/4-64
2013/4-92
2010/4-31
2013/4-88
Statüsü
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/5080
2014/5080
2010/694
2009/30
2014/5227
2014/4522
2010/189
2014/4522
2013/759
2013/759
2013/3114
2014/5146
2009/30
2014/4506
2013/743
2013/2456
2013/3067
2013/3139
2013/742
2011/182
2013/3107
2013/762
2013/741
2014/5080
2014/4500
2014/4504
2013/2978
2013/2995
2013/3067
2013/3041
2013/2965
2009/1059
2009/455
2009/455
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2009/472
2013/3038
2013/762
2013/3090
2013/3131
2009/1377
2010/1890
2013/749
2013/3115
2013/3115
2014/4510
2010/694
2013/1869
2014/4976
2013/3081
2013/755
2013/3188
2013/739
2013/2964
2013/2995
2013/3004
2011/13
2013/2964
2013/3016
2009/455
2013/3136
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
TC Kimlik
No
52666672718
53629640522
63607310354
28192868970
46747859044
46939852624
46852855542
35765224880
47620829918
46003883844
46018883334
67108183622
64885265824
66349218964
66340219236
44047962006
62020363350
55669574546
32225345130
53908633276
57259507910
65497245136
54091005666
50920728430
17456835346
71563044718
64045281718
64018282674
22019696432
59686431158
58873451382
18335799926
16223889054
43435963502
64087275188
27467503004
34040294006
36461200956
25181571910
63298306636
41660022506
57049518706
48826791702
29312434198
48847791064
58399470690
65431236268
59692427510
65434239624
36482204414
68980112960
70009092108
40478071034
39017113724
71332048312
57301518314
52171674856
20645724000
55636566192
48349818634
38525135440
46993863840
46897867050
30617399402
30623399274
14459929362
20939730564
Adı Soyadı
HALĠL ġAHĠN
HALĠL ġAHĠN
HALĠL ġAVLI
HALĠL ġEN
HALĠL ġILDIR
HALĠL ġILDIR
HALĠL ġILDIR
HALĠL ġILTAK
HALĠL ġĠBAK
HALĠL ġĠLEN
HALĠL ġĠLEN
HALĠL ġĠMġEK
HALĠL ġĠMġEK
HALĠL ġĠġĠK
HALĠL ġĠġĠK
HALĠL ġĠġKĠN
HALĠL TAAÇ
Halil Talay
halil talhat kaya
HALĠL TALĠK
Halil Tamer GÜNDOĞAN
HALĠL TANG
HALĠL TANIġ
HALĠL TANĠġ
Halil tapĢık
HALĠL TARĠK
HALĠL TARLAK
HALĠL TARLAK
Halil TAġ
HALĠL TAġ
HALĠL TAġ
HALĠL TAġTAN
HALĠL TAġTAġ
HALĠL TAVUR
HALĠL TEK
HALĠL TEMĠZ
HALĠL TĠLGEN
Halil TOFAN
halil tokaryaz
HALĠL TOKDEMĠR
HALĠL TOLOMAN
HALĠL TOLU
HALĠL TOPRAK
HALĠL TOPRAK
HALĠL TOPRAK
Halil TORGUT
HALĠL TOYDEMĠR
Halil TURGUT
Halil TURMAK
HALĠL TÜRK
HALĠL TÜRKER
HALĠL TÜRKMEN
HALĠL ULUDAĞ
HALĠL URAL
HALĠL URTEKĠN
HALĠL UYAR
Halil UYMAZ
HALĠL UZUN
HALĠL ÜÇDAĞ
HALĠL ÜFLES
HALĠL ÜGE
HALĠL ÜLES
HALĠL ÜLES
Halil Ünal
Halil Ünal
HALĠL YAĞMA
HALĠL YAĞMURLU
İlçesi
Suruç
V.Ģehir
V.Ģehir
C.pınar
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Eyyübiye
Suruç
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Haliliye
V.Ģehir
Harran
Suruç
C.pınar
Siverek
Hilvan
V.Ģehir
Harran
Harran
V.Ģehir
Eyyübiye
Bozova
Akçakale
V.Ģehir
Harran
Akçakale
Eyyübiye
Suruç
Harran
Akçakale
Harran
Harran
Eyyübiye
K.köprü
Akçakale
K.köprü
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Eyyübiye
Birecik
Siverek
K.köprü
Bozova
Siverek
Suruç
Bozova
Birecik
Eyyübiye
V.Ģehir
K.köprü
V.Ģehir
V.Ģehir
Haliliye
Haliliye
Akçakale
Suruç
Köy
KÜÇÜK OVA
KARACA
KINALITEPE
MURATLI
OVACIK
OVACIK
OVACIK
AĞVEREN
OVACIK
OVACIK
OVACIK
OVABEYLĠ
YÖNLÜ
ELGÜN
ELGÜN
ELGÜN
YEġĠLALIÇ
Büyükgörümlü
çamurlu
MALTA
Kırmıtlı
KÖSEVELĠ
MURATLI
ALTINPINAR
Arınık
AYAKLI
YENĠDOĞAN
YENĠDOĞAN
Tekneli
SARITAġ
BOZTEPE
BOLATLAR
YAZ GÜNEġĠ
MEYDANKAPI
PEKMEZLĠ
baĢgöze
GÜNEBAKAN
Aydıncık
karatepe
ĠMAMBAKIR
MEYDANKAPI
ALTINTEPELĠ
DEMĠRCĠK
TATLICA
DEMĠRCĠK
KUSKUNLU
KOPUZ
KUSKUNKU
ÖZVEREN
SAĞLIK
BENTBAHÇESĠ
ġEKERLĠ
SARIM
YUKARIÇATA
MERKEZ
ÖLÇEKTEPE
ARIKÖK
ALTINOVA
BAKIġLAR
ELGÜN
ġEKERKÖY
ELGÜN
ELGÜN
ġENOCAK
YARIMSU
BĠLĠCE
YALINCA
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Arıcılık
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
64
10
53
253
73
40
46
140
60
29
92
122
102,219
90
60
65
166
742
51
125
139
293
102
150
598
194
208
190
415
98
50
63
50
107
85
54
111
251
215
130
60
425
76
50
86
184
305
214
29
148
59
134
35
77
490
173
200
119
121
68
287
82
50
132
131
93
116
TDYB
Numarası
2012/3-113
2014/4-184
2013/4-98
2013/4-132
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-155
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2012/4-82
2012/4-76
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-98
2013/5-203
2013/3-129
2013/4-155
2013/4-99
2014/4-181
2013/4-132
2012/4-64
2013/4-99
2013/4-93
2013/4-141
2013/4-141
2013/5-203
2013/3-129
2014/4-181
2013/4-155
2014/4-184
2013/4-141
2013/4-90
2013/4-101
2013/5-267
2010/4-31
2013/4-99
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-90
2013/4-93
2010/4-31
2013/4-89
2010/4-31
2010/4-31
2012/4-82
2014/4-197
2012/4-64
2014/4-181
2013/4-93
2012/4-64
2012/4-76
2010/4-31
2014/4-197
2014/4-185
2013/4-98
2013/3-129
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-90
2012/4-76
Statüsü
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3057
2014/4706
2013/3035
2014/4872
2014/4500
2014/4500
2014/4500
2013/1565
2014/4500
2014/4500
2014/4500
2013/753
2013/3022
2013/3035
2013/3035
2013/3035
2014/5001
2010/1435
2013/2978
2013/1565
2011/182
2013/2972
2014/4872
2014/5065
2011/182
2013/3132
2013/3004
2013/3004
2010/1435
2014/5080
2013/3064
2013/972
2014/4582
2013/762
2009/1054
2013/3052
2013/3014
2009/676
2011/182
2013/1919
2013/3099
2013/3132
2009/872
2014/4522
2009/872
2013/2726
2013/3127
2013/2726
2013/3108
2013/3068
2013/2445
2013/2964
2013/3072
2009/41
2009/450
2014/5157
2008/597
2013/3188
2013/3046
2013/3035
2013/2978
2013/3035
2013/3035
2013/3016
2013/3016
2014/4522
2014/5157
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
TC Kimlik
No
52780660622
17840833194
12839983362
38561140514
11547026422
54313606176
65530246236
52828652862
46573867466
72793004046
41405039646
16508870106
68287140130
16673858060
59059450670
39971083156
68788118478
67603166892
60673388898
56404539882
58360482578
61918352612
27863491820
69601110600
34649265650
38654140124
50392748592
45994886698
69508094416
23348638186
30332414404
69514094288
69448096488
15431897952
15440897660
49789751628
40268077352
58273477968
57394507516
13394982098
66781193898
48733804298
41306049096
24002611286
49717759122
19736759052
67927156104
60277407384
56029552464
46375262780
72376003862
68716126704
53740017388
31493366724
27614491802
20045750418
39905090038
36020219474
61297374144
62494337536
71221051324
55234589258
10455062812
35387239392
47218856630
10644057704
38021145240
Adı Soyadı
Halil Yakut
HALĠL YAKUT
Halil YALAVUZ
HALĠL YAPICI
HALĠL YARUK
Halil YASAK
HALĠL YAġAR
HALĠL YAġAR
Halil YaĢuk
HALĠL YAVUKLU
HALĠL YAVUZ
HALĠL YAVUZ
HALĠL YAVUZ
HALĠL YENER
HALĠL YETĠM
HALĠL YETKĠN
Halil YILDIRIM
Halil Yıldırım
HALĠL YILDIRIM
HALĠL YILDIRIM
HALĠL YILDIRIM
HALĠL YILDIZ
HALĠL YILDIZ
HALĠL YILDIZ
HALĠL YILDIZ
HALĠL YILDIZ
HALĠL YILDIZSOY
halil yılıdız
HALĠL YILMAZ
HALĠL YILMAZ
HALĠL YILMAZ
Halil YILMAZ
Halil YILMAZ
HALĠL YILMAZCAN
HALĠL YILMAZCAN
HALĠL YILMAZTEKĠN
Halil YoldaĢ
HALĠL YÜCE
HALĠL YÜKSEL
HALĠL YÜKSEL
HALĠLKARAKUġ
HALĠLT KARACA
HALĠM DEMOOĞLU
HALĠM ESKĠN
HALĠME ALAġ
HALĠME ASLAN
HALĠME ASLANLI
HALĠME DEMĠR
HALĠME DEMĠREL
HALĠME EKE
HALĠME GÜNEġ
HALĠME KAÇ
HALĠME KAHRAMAN
halime kaplan
HALĠME KARAOĞLAN
HALĠME KIRIKÇI
HALĠME KOÇYĠĞĠT
HALĠME MÜDÜROĞLU
HALĠME TABAK
HALĠME TEKDAĞ
HALĠME TĠMURTAġ
HALĠME TOPKAN
halime uzun
HALĠME YILMAZ
HALĠS YÜKSEL
HALĠSE ACAR
HALĠSE VURAL
İlçesi
Haliliye
Suruç
Akçakale
Siverek
Akçakale
Harran
V.Ģehir
Bozova
Haliliye
V.Ģehir
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Bozova
Eyyübiye
Halfeti
Akçakale
K.köprü
Akçakale
Haliliye
Suruç
Harran
Eyyübiye
V.Ģehir
Eyyübiye
Suruç
Suruç
Eyyübiye
Akçakale
Harran
Siverek
Akçakale
Akçakale
Birecik
Birecik
Akçakale
K.köprü
Harran
Eyyübiye
Suruç
Harran
Suruç
Siverek
Akçakale
Harran
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
C.pınar
Harran
Siverek
C.pınar
Harran
Birecik
Harran
Haliliye
Haliliye
Hilvan
Akçakale
Siverek
V.Ģehir
Akçakale
Harran
V.Ģehir
Birecik
Birecik
Köy
TĠLEYLĠ
AKÖREN
KEPEZLĠ
SABANLI
TOPCU
Öncüler
YEġĠLALIÇ
BÜYÜKHAN
ĠKĠAĞIZ
BÜYÜKMUTLU
NALÇIKAN
KARAALĠ
ALTILI
DELĠLER
YUKARIKOġM
SIRATAġLAR
ĠNCEDERE
Kızılburç
SEVĠMLĠ
HINGILAVĠ
AġAĞIKARINC
ÇAĞBAġI
AKBER.DERES
YOLBĠLEN
OLGUNLAR
BOZYOKUġ
köseler
Çukurdoruç
MĠL
ÇAĞBAġI
DAĞBAġIMĠL
MĠL
AKPINAR
AKPINAR
AġAĞIÇĠNPOL
Esemkulu
CEYLANGÖZÜ
VERGĠLĠ
YANAL OBA
YENĠCE
KEBERLĠ
SABANLI
KÖSEÖREN
çepkenli
ÇĠÇEK
BAYRAKLI
karaali
SARIġIH
MURATLI
KÜPLÜCE
TAġLI
MURATLI
buldum
ÇOĞAN
ÇOLPAN
ÇĠFTEKEMER
KEÇĠLĠ
AYDINLI
BÜYÜKTOKAÇ
AVURTEPE
ESKĠKALE
kepezli
AĞCIL
OĞLAKÇI
KURAL
KURAL
İşletme
Tipi
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
B.BaĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.KuruT.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
252
14
85
180
63
138
86
35
57
356
53
90
142
134
58
130
345
26
52
156
11
57
234
89
211
231
66
132
596
84
409
355
220
89
103
131
50
50
60
104
87
33
199
229
96
70
148
90
147
218
250
679
315
117
67
92
199
717
10
78
199
752
65
349
436
33
130
TDYB
Numarası
2013/4-92
2014/4-181
2014/4-163
2014/4-174
2013/4-90
2010/4-31
2013/4-98
2014/4-181
2013/4-92
2013/4-98
2013/4-108
2014/4-160
2013/4-141
2013/4-155
2013/4-98
2014/4-201
2014/4-163
2013/3-129
2013/4-155
2014/4-188
2014/4-181
2013/4-108
2014/1-364
2013/4-108
2013/4-108
2012/3-113
2013/5-266
2013/4-99
2013/4-90
2013/4-141
2012/4-64
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-169
2014/4-169
2013/4-98
2013/3-129
2013/4-129
2014/4-185
2012/3-113
2013/4-129
2012/4-76
2013/4-96
2013/4-90
2013/4-141
2013/4-129
2012/4-82
2013/4-101
2013/4-89
2013/4-132
2013/4-141
2014/4-168
2014/4-208
2013/4-141
2014/4-201
2013/4-141
2013/5-192
2013/4-108
2014/4-160
2013/4-90
2013/4-100
2014/4-208
2014/4-163
2014/4-168
2014/4-188
2014/4-197
2014/4-197
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3067
2013/3064
2013/1050
2013/2225
2014/4522
2009/676
2014/5001
2013/3114
2008/356
2008/371
2008/600
2014/4495
2013/3004
2013/973
2008/374
2013/3200
2013/2996
2013/3011
2013/972
2013/3040
2013/3064
2013/763
2009/1471
2013/3081
2009/1056
2014/4532
2013/2990
2011/182
2014/4522
2013/1919
2009/450
2014/4506
2014/5100
2013/2114
2013/2114
2013/3043
2013/3029
2013/3115
2013/3133
2013/3057
2013/3055
2014/5157
2013/1595
2014/4794
2013/3004
2013/3115
2013/753
2009/1377
2014/4543
2014/4537
2013/3107
2013/2684
2013/3042
2013/2965
2013/1869
2010/189
2008/365
2008/600
2014/4510
2009/1054
2013/3069
2013/3042
2013/1050
2013/2456
2013/3040
2010/745
2013/2445
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
TC Kimlik
No
11871021506
53503627786
11562040694
36650194790
17798823094
52027682226
27215509180
40769061508
68698126624
70903062580
63265311052
20906714368
34640261736
61885353582
25889562982
11493034274
15608898218
63595305578
43342975940
34055281244
43555968814
61084383878
43300976798
25211580004
40628071198
49816760326
11214037492
14201942014
65491236444
34916255926
28865463518
37931161494
61873363210
24737601156
31850363908
40295082718
39140115824
13214976092
11574041924
20837720896
47749828144
68545141138
29300449258
13391970036
24206619088
30326409232
62578334468
51469700710
24053623948
24443610992
22484678438
13886948502
31115393534
10887053518
44248941534
70138081974
30815391932
50674729820
54151620778
29237441844
70759059888
61246384194
59032451526
59590429104
23594632082
45430897066
38612141668
Adı Soyadı
HALĠT ACEMOĞLU
HALĠT ADSIZ
HALĠT AHMER
HALĠT AKKUZU
HALĠT ALKAN
HALĠT ARSLAN
HALĠT ARSLAN
HALĠT ASLAN
HALĠT ASLIHAN
HALĠT BARUT
Halit BaykuĢ
HALĠT BAYRAK
halit bayram
HALĠT BEGEÇASLAN
HALĠT BOĞA
HALĠT CULAZ
HALĠT ÇELLĠK
HALĠT ÇETĠZ
HALĠT ÇĠFTÇĠ
Halit ÇĠFTÇĠ
HALĠT ÇĠFTÇĠ
HALĠT DEMĠR
HALĠT DEMĠR
HALĠT DEMĠR
HALĠT DEMĠRBAġ
HALĠT DOĞAN
HALĠT ERDEMĠR
HALĠT ERGÜN
HALĠT FELHAN
Halit Fellah
HALĠT GAZĠ
HALĠT GÜLALAN
HALĠT GÜLBEDEN
HALĠT GÜLĠCE
HALĠT GÜNDOGAN
Halit Gürsel ERĠġ
HALĠT HOROZ
HALĠT IġIKDAĞ
HALĠT ĠREN
HALĠT KAHRAMAN
Halit Karadağ
HALĠT KARATAġ
HALĠT KAYALIDAĞ
HALĠT KAYMAZ
HALĠT KESĠCĠ
HALĠT KILIÇ
HALĠT KILIÇ
HALĠT KULUÇ
HALĠT MEDET
HALĠT MĠNÜGÜ
HALĠT OLĞUN
Halit ÖCAL
HALĠT ÖZGĠN
HALĠT ÖZYAVUZ
HALĠT ÖZYAVUZ
Halit Polat
HALĠT SARAÇ
HALĠT SEYFĠ GÖRGÜN
HALĠT SĠNANOĞLU
HALĠT SONĞUR
HALĠT SÜMBÜLLÜ
HALĠT TÜM
HALĠT YETĠM
HALĠT YILDIRIM
HALĠT YILDIRIM
HALĠT ZĠYA DEMĠREL
HALLAÇ DEMĠR
İlçesi
Hilvan
Akçakale
Siverek
Eyyübiye
Harran
Eyyübiye
Harran
Eyyübiye
Harran
Siverek
Haliliye
Akçakale
Harran
Harran
Siverek
Hilvan
Bozova
Siverek
Haliliye
Harran
Eyyübiye
Haliliye
Siverek
Harran
Haliliye
K.köprü
Harran
Halfeti
Haliliye
Haliliye
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Harran
Siverek
Halfeti
Haliliye
Siverek
Siverek
Harran
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Siverek
Siverek
Suruç
Akçakale
V.Ģehir
Harran
Harran
Haliliye
K.köprü
Eyyübiye
Siverek
Akçakale
K.köprü
Siverek
Haliliye
Halfeti
Harran
Akçakale
Suruç
Köy
DOĞRULAR
ARICAN
ÇAĞDAġ
ĠRĠCE
PARAPARA
ĠRĠCE
MĠNARE
BAYRAKLI
GĠYĠMLĠ
SÖYLEMEZ
ÇANAKÇI
ARICAN
göktaĢ
SAVACIK
BÖĞÜRTLEN
kavalık
BULANCAK
KEÇĠBURCU
ZEYNEP
Duran
zeynep
GÜÇLÜ
KONAÇ
KAYMAKLI
HAVġANLI
ÇIRALI
TANINMIġ
ÖZMÜġ
ALTINTEPE
KAYNAKLI
GAZĠ
KARPUZCU
KARAKOYUN
GÜLĠCE
GÜRAKAR
SABANLI
BAYRAKLI
ESKĠ HARRAN
KAVALIK
ÖMERLĠ
DALBAġI
ALTINAHIR
ÇAVUġLU
AKLAR
SOYDAN
KOÇAK
AĞÖREN
ġÜKÜRALĠ
GÜLĠCE
GÜLĠCE
BÜYÜK
PEKMEZLĠ
KÜÇÜKDĠKME
MERKEZ
BELLĠTAġ
ÇANAKÇI
SANCAK
AKÇAMESCĠT
ġEKERLĠ
PEKMEZLĠ
YEROLUK
KAVALIK
AYANLAR
SAYLAKKAYA
aĢağıyarımca
BOYBEYĠ
KESMECĠK
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
185
162
85
210
154
361
56
180
390
156
57
54
150
111
180
113
927
112
52
135
185
221
102
58
296
248
242
47
172
64
220
250
106
167
274
343
93
312
448
305
138
206
594
315
433
1068
430
54
151
142
208
179
50
92
306
77
32
445
122
125
45
100
192
32
246
295
172
TDYB
Numarası
2013/4-83
2013/4-90
2013/4-104
2013/5-211
2013/4-88
2013/5-211
2013/4-88
2012/4-82
2013/4-98
2013/4-104
2013/4-92
2013/4-98
2014/4-163
2013/4-141
2013/4-100
2013/4-101
2014/4-178
2013/4-104
2014/4-208
2010/4-31
2013/4-101
2013/4-98
2014/4-168
2013/4-141
2014/4-160
2013/4-93
2013/4-155
2014/4-188
2014/4-166
2013/4-92
2013/4-104
2013/4-100
2014/4-168
2013/4-100
2013/4-104
2010/4-31
2012/4-82
2013/4-88
2013/4-155
2013/4-83
2013/4-92
2013/4-102
2013/4-104
2013/4-98
2013/4-100
2014/4-160
2012/4-82
2013/4-108
2013/4-100
2013/4-100
2012/3-113
2014/4-163
2014/4-184
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-92
2014/4-185
2013/4-98
2013/4-104
2013/4-90
2013/4-93
2013/4-96
2013/5-281
2013/4-83
2013/4-101
2013/4-90
2012/3-113
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Sertifika
Numarası
2012/883
2014/4794
2014/3823
2013/755
2013/3036
2013/755
2013/3001
2013/3068
2008/371
2009/465
2014/4916
2013/3043
2013/2994
2013/3004
2013/3069
2009/1377
2010/723
2014/3823
2014/4512
2009/676
2013/3052
2013/3379
2013/2115
2013/3099
2013/3090
2009/30
2013/973
2013/2968
2013/1094
2013/3009
2009/465
2008/615
2009/821
2013/1681
2013/1667
2013/2726
2013/753
2013/3001
2013/973
2013/3013
2013/3016
2014/4520
2013/1667
2014/5146
2014/4529
2009/874
2013/385
2009/1372
2009/1391
2008/615
2014/4532
2013/2994
2013/942
2013/2965
2013/3099
2014/4916
2009/1399
2008/371
2014/3823
2009/1054
2013/3094
2009/1062
2013/733
2013/2980
2009/67
2014/4794
2013/3113
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
TC Kimlik
No
33557301726
30590399468
25622564372
68569133348
21452701338
64435264666
21335705354
71101055022
12980993180
59635437798
68686127824
37346171620
22721657844
41414039354
29477429442
69850083076
68851116332
32837325834
21338705290
43549979000
48241822180
15992892588
30044418936
59659431260
62419335722
44500936506
15203904352
31835355294
14099946552
20357737992
50221746614
11235046114
45268910814
46801856446
29954417832
65188246572
65701229440
40403069792
60223403774
24095613280
35084246822
39689093546
57730495156
26225542200
49543765014
56995519638
26318539254
44224942494
39536102964
35983678380
24416606076
50839724974
39113113574
62506344842
66538212216
72298015868
25070589118
63925283378
17795823158
47425835558
52030682152
59104441288
62254341254
31133388246
23531646202
72226013126
17729834786
Adı Soyadı
HALUK GÜNBEĞĠ
HALUK SARAÇ
HALUK SARAÇ
HALUK YETKĠN
hamadi karatay
HAMAM KORKMAZ
HAMDAN BAKADUR
HAMDĠ AYAS
HAMDĠ DEMĠR
HAMDĠ HATĠPOĞLU
HAMDĠ SATAN
HAMDĠ ULU
HAMDĠ YAġAR
HAMDĠ YAVUZ
HAMDĠ YAVUZ
Hamdi YILDIK
hamdi yıldırım
HAMDO ARUZ
HAMDO BAKADUR
HamdoĢ BUZAĞICI
HAMDOġ IRMAK
HAMDULLAH OLGUN
HAMET AKAY
Hamet Atay
HAMET AYĞAT
Hamet BaĢak
HAMET BOY
Hamet BOZYĠĞĠT
Hamet CERDĠK
HAMET DERSE
HAMET DĠREK
Hamet doğan
HAMET ER
HAMET ERDEM
Hamet ERGĠN
hamet felhan
HAMET FELHAN
Hamet GÜN
Hamet GÜNDEĞĠN
Hamet GÜNEġ
Hamet GÜVENÇ
HAMET KAÇMAZ
HAMET KARACAN
HAMET KAZĞAN
HAMET KILIÇ
HAMET ÖNDEġ
HAMET SANCAR
Hamet YEġĠLDAĞ
HAMĠ ġEYHANLI
HAMĠDE CEYLAN
HAMĠDE ÇELĠK
Hamide Doğan
HAMĠDE KORELĠ
HAMĠDE ġEVGĠN
Hamis ERDEMLĠ
HAMĠT ABAZ
HAMĠT ACEMOĞLU
HAMĠT AKCAN
HAMĠT ALKAN
HAMĠT ALUCA
HAMĠT ARSLAN
HAMĠT AYGÜN
HAMĠT AYĞAT
HAMĠT BĠÇKAN
HAMĠT BĠNĠCĠ
Hamit Bulut
HAMĠT ÇELĠK
İlçesi
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Birecik
Harran
Siverek
Siverek
Siverek
Hilvan
Harran
Halfeti
Eyyübiye
Birecik
Akçakale
Akçakale
Haliliye
Harran
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
Harran
Haliliye
Harran
Harran
Harran
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
Harran
Harran
Haliliye
Haliliye
Harran
Akçakale
Harran
Harran
Harran
Harran
Harran
Harran
Harran
Harran
Harran
Haliliye
Siverek
Haliliye
K.köprü
Hilvan
Suruç
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Bozova
Harran
Harran
Eyyübiye
Akçakale
Harran
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Siverek
Köy
YANIKÇÖĞÜR
YOLGĠDER
ANAZ
TAHILALAN
koyunluca
MEZRA
ÇEPKENLĠ
ERKONAĞI
KEÇĠKIRAN
DÖNEMEÇ
SÖĞÜTLÜ
ĠMAMBAKIR
BULAKLI
NALÇIKAN
MERKEZ
ĠNCEDERE
incedere
BAKIġLAR
SELALMAZ
Tekneli
GÖMÜLÜ
ĠLERĠ
HAVġANLI
MUTLUCA
ÇEPLENLĠ
ġENOCAK
MEYDANKAPI
Uzunyol
ARIN
ÇEPKENLĠ
UĞURLU
Uluköy
BABADAM
BALKAT
MEYDANKAPI
yeniköy
YEġĠLTEPE
GÖGEÇ
AKSEHRĠNÇ
KOYUNLUCA
MEYDANKAPI
CEPKENLĠ
CEYLANGÖZÜ
YAYGILI
BALKAT
YENĠCE
GÖGEÇ-T
Küplüce
YEDĠKUYU
KAMIġLI
KARATEPE
Büyüksalkım
AġAĞIKÜLÜN
ÖRGÜTLÜ
Tekneli
KARADĠBEK
ġEKERLĠ
TOZLUCA
TOZLUCA
MEYDANKAPI
ĠRĠCE
GEÇĠTTEPE
CEPKENLĠ
ÜÇKUYU
AÇIKYAZI
Uluköy
SOYDAN
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
251
356
264
359
408
489
150
1688
301
146
22
53
55
71
89
460
455
64
103
650
150
1251
159
51
136
115
58
52
319
50
22
92
223
134
99
72
177
91
185
112
246
108
120
96
234
97
110
51
500
1012
213
66
79
125
488
167
878
33
133
67
636
163
141
111
214
111
134
TDYB
Numarası
2013/4-99
2013/4-98
2013/4-98
2014/4-185
2014/4-163
2014/4-201
2013/4-141
2013/4-100
2013/4-100
2013/5-208
2014/4-160
2013/4-141
2014/4-201
2013/4-108
2014/4-197
2014/4-163
2014/4-163
2013/3-129
2013/4-141
2013/5-203
2014/5-335
2013/4-104
2014/4-160
2013/4-92
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-141
2010/4-31
2014/4-163
2013/4-141
2007/1-66
2013/4-99
2012/4-82
2014/4-178
2014/4-163
2014/4-166
2014/4-166
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-163
2013/4-155
2013/4-129
2013/4-155
2013/4-88
2013/4-129
2013/4-108
2010/4-31
2014/4-168
2013/4-100
2012/4-82
2013/3-129
2013/4-89
2014/4-181
2013/5-203
2013/4-88
2014/4-174
2013/4-93
2013/4-88
2013/4-108
2013/5-211
2013/4-90
2013/4-141
2013/4-89
2013/5-211
2013/3-129
2012/4-64
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/357
2013/3379
2014/5146
2008/363
2009/873
2013/2035
2013/3107
2008/615
2014/4529
2013/456
2014/4510
2013/1919
2011/13
2008/600
2013/3188
2014/5100
2014/4506
2013/3027
2013/3107
2010/1435
2013/3048
2009/465
2009/874
2014/4509
2010/189
2013/3016
2013/3107
2008/360
2009/873
2013/3107
2013/2969
2011/182
2013/748
2010/720
2010/1890
2013/1094
2013/1094
2010/1890
2013/1050
2009/873
2010/1890
2014/4534
2013/3115
2014/4534
2013/3036
2013/3055
2013/1190
2009/676
2014/4965
2013/1681
2013/753
2013/3011
2013/3106
2013/2972
2010/1435
2013/283
2013/1091
2009/41
2013/3036
2013/739
2013/755
2014/4794
2010/189
2009/463
2013/755
2013/3027
2013/2964
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
TC Kimlik
No
39713096390
34337271864
34280273762
38570130636
36293210062
36269210874
63508303356
46285871348
10683055020
67510179770
16625865672
38036157924
68212138584
11927410926
67240184440
54415606012
50941721762
20636737644
22424672908
28547479028
10719059114
59506429044
25187580848
27191510118
69910081004
50200752438
47290854234
20864724980
50770724170
26252541412
25580567200
42398017048
37052193640
64144292080
16946851460
51820693330
59320443066
31217375896
16145878190
46672855654
33035315160
65956220926
56326542878
21425094344
35459238414
26270540770
47041849298
30506399476
42398002266
42659003896
24779594096
55081582532
33749293044
45115921918
21815687064
17471843364
55501569792
27581509210
34966643124
23294649458
69550112144
55693569648
38030158132
59392445708
16814865278
65884229206
64069289790
Adı Soyadı
HAMĠT ÇĠÇEK
Hamit ÇĠFTÇĠ
Hamit ÇĠFTÇĠOĞLU
HAMĠT ÇOBAN
HAMĠT DEMĠR
HAMĠT DEMĠR
HAMĠT DEMĠR
HAMĠT DEMĠR
HAMĠT DEMĠRKAN
HAMĠT ERSĠN ÖZTOP
HAMĠT GUBAT
HAMĠT GÜLALAN
HAMĠT GÜNEġ
HAMĠT KARA
Hamit KARAKEÇĠLĠ
Hamit Kaya
HAMĠT KIRBOĞA
HAMĠT KURTBOĞAN
HAMĠT MANTAR
HAMĠT ÖZGĠN
HAMĠT ÖZYAVUZ
HAMĠT POLAT
Hamit TaĢ
HAMĠT YILMAZ
Hamit YILMIġ
HAMĠT YOL
HAMĠT YÜKSEL
HAMMADI KURMA
Hammut AKAY
HAMMUT SANCAR
HAMO AĞAÇ
HAMO OYUR
HAMO ġAHĠN
HAMRA CEYLAN
HAMUT ALKAN
Hamut ALPAK
HAMUT ASLAN
Hamut ATLI
Hamut AYAĞA
HAMUT AYVERDĠ
HAMUT BUYRUK
HAMUT DEMĠR
HAMUT DEMĠR
HAMUT DENĠZ
HAMUT KAYA
HAMUT KAZĞAN
HAMUT ġILDIR
HAMUT YILMAZ
HAMZA AÇAR
HAMZA AKIL
Hamza Aksoy
HAMZA BAġARAN
HAMZA BAZ
HAMZA CANPOLAT
HAMZA ÇELĠK
HAMZA ÇELĠK
Hamza Çiçek
HAMZA ÇĠÇEK
HAMZA DAġÇI
HAMZA EKĠNCĠ
Hamza GÖREN
HAMZA GÖZKEMO
HAMZA GÜLALAN
HAMZA GÜNEġ
HAMZA ĠKSAMUK
Hamza KARAKEÇĠLĠ
HAMZA KARAKEÇĠLĠ
İlçesi
Harran
Harran
Harran
Harran
Haliliye
Haliliye
Haliliye
K.köprü
Akçakale
V.Ģehir
Haliliye
Siverek
Birecik
C.pınar
Siverek
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
V.Ģehir
Harran
Birecik
Haliliye
Harran
Akçakale
Siverek
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Harran
Haliliye
V.Ģehir
Suruç
V.Ģehir
Harran
K.köprü
Eyyübiye
Harran
Harran
Akçakale
Harran
Haliliye
Eyyübiye
C.pınar
Bozova
Harran
Hilvan
Harran
Halfeti
Siverek
Haliliye
K.köprü
K.köprü
Siverek
Bozova
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
C.pınar
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Köy
CEYLANGÖZÜ
Duran
Duran
YENĠCE
AÇIKYAZI
AÇIKYAZI
KIZILBURÇ
tatburcu
BÜYÜKTOKAÇ
TAġYAKA
DAĞYANI
KARPUZCU
YAYLACIK
MURATLI
KARAKEÇĠ
ULUHAN
AÇIKYAZI
DEVTEġTĠ
AġAĞIYAZICI
KÜÇÜKDĠKME
HARRAN
HAYDARAHM
Vergili
HARRAN
ĠNCEDERE
AġAĞIALINCA
OĞLAKÇI
AġAĞIYAZICI
BALKAT
ÇAĞBAġI
KEREMLĠ
KINALITEPE
KESMECĠK
YAZ GÜNEġ
PARAPARA
OVABEYLĠ
YUKARIYAZIC
Öncüler
Parapara
BÜYÜKTAġ
ÇEPKENLĠ
ALTINTEPE
ALTINTEPELĠ
ALTINKÖY
BAKIġLAR
YAYGILI
OVACIK
DAMLASU
çakallı
TURNA
YARIMSU
ÖĞÜTÇÜ
BÜYÜKKARGI
BÜYÜKKAZAN
TOZLUCA
SOYDAN
KAYNAKLI
SULTANTEPE
GÜMÜġ
SOYDAN
Gürpınar
YÜCELEN
KARPUZCU
GÜLPINAR
KEÇĠKIRAN
KEġ
BAKMAÇ
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
B.BaĢ Süt
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
181
98
115
80
435
946
102
47
60
223
125
213
169
146
318
60
360
22
381
50
297
70
54
77
305
154
436
328
155
161
177
437
89
50
129
160
233
178
102
61
125
61
465
244
130
60
91
86
23
699
52
60
200
103
54
207
63
315
482
138
773
103
184
866
191
674
223
TDYB
Numarası
2014/4-163
2010/4-31
2010/4-31
2013/4-129
2014/4-166
2013/5-211
2013/5-281
2013/4-101
2013/4-90
2013/4-155
2013/4-93
2013/4-100
2014/4-197
2013/4-132
2014/4-178
2013/4-92
2014/4-166
2007/1-66
2013/4-93
2014/4-184
2013/4-141
2013/4-89
2013/3-129
2013/4-141
2014/4-163
2012/4-64
2014/4-188
2013/4-93
2014/4-163
2013/4-141
2012/4-82
2014/4-208
2013/4-88
2014/4-184
2012/4-82
2010/4-31
2013/4-93
2010/4-31
2013/4-99
2014/4-163
2013/4-108
2012/4-82
2013/4-93
2013/4-132
2014/4-208
2013/4-155
2013/4-129
2013/4-155
2013/4-101
2014/4-178
2013/4-92
2013/4-108
2013/4-93
2014/4-178
2014/4-181
2013/4-104
2013/4-92
2014/4-208
2013/4-132
2013/4-132
2013/5-203
2013/4-96
2013/4-100
2013/4-100
2014/4-167
2014/4-178
2014/4-174
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2010/1890
2009/676
2009/676
2013/3055
2013/758
2013/755
2013/733
2014/4514
2014/4794
2013/649
2010/694
2008/615
2013/2445
2014/4872
2014/4542
2013/3067
2013/758
2014/4740
2009/30
2013/942
2013/2965
2009/1403
2013/3027
2013/3004
2014/4506
2014/4960
2013/3040
2009/30
2014/5100
2013/1919
2013/748
2014/4512
2013/3136
2014/4582
2013/753
2013/2726
2013/3132
2009/676
2009/357
2009/873
2013/763
2014/4531
2013/3132
2010/472
2014/4512
2014/4534
2014/4500
2013/743
2009/1377
2014/4658
2008/356
2013/2981
2013/3094
2014/3826
2013/3131
2008/810
2008/356
2014/4512
2014/4504
2014/4494
2010/1435
2012/9
2008/615
2008/615
2014/5030
2014/3870
2013/1091
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
TC Kimlik
No
44446943996
22886663056
33761299550
12882000900
48235817604
15737892552
27152525458
21218718044
19121787714
72085027876
15476896354
24761604932
22154687296
23825631730
59344449990
68671139382
45697889354
11937027886
43993961712
56869516916
17738834180
41774020184
27941489138
25829557610
62062343624
22739655986
11139044070
38678123110
45979887658
37361173562
37619158426
63361302138
15986879632
47281843568
24356602008
50869719858
13157973882
72205008532
49951750336
60478399488
48190809010
33800287326
30518395374
40601058802
61921351558
53788622506
55321569736
13496962516
63616294850
50440744446
43420973394
11598033820
29711426046
59395436598
11952018074
66007220452
18887795766
59413445038
55219589778
55879567574
52306676892
64525279808
72049018438
38633132492
67888157448
25364574196
67102180634
Adı Soyadı
HAMZA KEBBAġ
HAMZA KESĠCĠ
HAMZA KIRTAY
HAMZA KURT
HAMZA MAKAL
Hamza OBA
HAMZA ÖZÇAKI
Hamza TOKDEMĠR
HAMZA TORAMAN
HAMZA YAġAR
HAMZA YAġAR
Hamza YILDIZ
HAMZA YILDIZ
HAMZE YOLDAġ
HANEFĠ GÜMÜġTEKĠN
HANEFĠ YÜZÜGÜLEN
HANIM AÇAR
HANIM AKIL
HANIM ARSLAN
HANIM AYDIN
HANIM BUCAK
HANIM DĠRĠER
HANIM ĠDEM
HANIM ĠZOL
HANIM KARADAĞ
HANIM KARAKUġ
HANIM KARAYILAN
HANIM KURT
HANĠF KARABULUT
HANĠF ÖNCÜ
HANĠFĠ AÇAR
HANĠFĠ AKCAN
HANĠFĠ ASĠL
HANĠFĠ ATEġ
Hanifi BEYAZGÜL
HANĠFĠ BÜYÜKERTAġ
HANĠFĠ ÇETĠN
HANĠFĠ ÇĠÇEK
HANĠFĠ DÜNDAR
HANĠFĠ ERSOY
HANĠFĠ GÜNDEġ
HANĠFĠ KAYA
HANĠFĠ KAYNAR
HANĠFĠ KILIÇ
HANĠFĠ KURT
HANĠFĠ SARIKUġ
HANĠFĠ TAġ
HANĠFĠ TĠMOÇĠN
HANĠFĠ YOLDAġ
HANNUS YOL
HANSE AKAY
HANSE AKSOY
Hanse AKTAY
HANSE BĠLĠZ
HANSE BOĞA
hanse demirkır
HANSEY ARGĠN
HANSĠ GÜNEġ
HANSĠ TOPKAN
HANVA ÜÇAĞAÇ
HARBA DENĠZCĠ
HARMA ÇETĠN
HARUN AĞAÇ
HARUN ASLAN
HARUN ASLANLI
HARUN BAYDILLI
HARUN ÇUBUK
İlçesi
Siverek
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Hilvan
V.Ģehir
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Birecik
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Suruç
Suruç
Birecik
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Akçakale
Birecik
Harran
Hilvan
Birecik
Bozova
Halfeti
Birecik
K.köprü
Haliliye
Birecik
K.köprü
Birecik
K.köprü
Bozova
Halfeti
Birecik
Halfeti
Halfeti
Halfeti
Halfeti
Bozova
Birecik
Birecik
Halfeti
Halfeti
Bozova
Birecik
Halfeti
Siverek
Eyyübiye
Eyyübiye
Akçakale
Harran
Harran
Haliliye
Siverek
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
Harran
V.Ģehir
K.köprü
K.köprü
Eyyübiye
K.köprü
Hilvan
Köy
ÇATLI
SOYDAN
SOYDAN
TAġÖNÜ
SALUR
KUSKUNLU
KADIKÖY
AġAĞIALINCA
BÜYÜKOBA
KINALITEPE
ALTINOVA
Yıldız
KÜPTEPE
SOYDAN
HARMANALA
OYMAKLI
KURAL
AġAĞI
BANARLI
HAYDARAHM
YUKARIBEYD
KURAL
DAMLASU
YAKINYURT
Ġncirli
KARACA
HĠLALLĠ
KOCAALĠ
ÖVERLER
SARIġIH
BOZDERE
ÖVERLER
SÖĞÜRTLEN
KUYUCUK
Ġkiz
SELDEK
GÜZELYURT
HĠLALLĠ
KAYALAR
KARAOTLAK
ÇEBEKOĞLU
UZUNBURÇ
SUMAKLI
BĠLEKLĠ
YEġĠLÖZEN
SAYLAKKAYA
AYLAN
GÜZELYURT
SÜTVEREN
AġAĞIALINCA
zeynep
BEġAT
BÜYÜKTAġ
DAMLASU
SÜTLÜCE
ulucanlar
AġAĞIALINCA
YELEKEN
EġKĠN
KINALITEPE
CEYLANGÖZÜ
YEġĠLALIÇ
DĠPHĠSAR
ERGÜN
BAYRAKLI
HAMURKESEN
SÖĞÜTLÜ
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
B.BaĢ Süt
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
100
289
947
100
585
209
27
261
148
388
169
1246
483
292
47
18
50
339
174
103
618
65
79
116
40
50
49
75
45
108
24
164
210
188
143
36
28
31
74
101
83
51
33
166
86
24
96
13
136
498
130
295
107
168
72
100
521
439
480
471
110
50
82
269
87
19
132
TDYB
Numarası
2014/4-168
2012/4-64
2013/4-102
2014/4-167
2014/4-174
2010/4-31
2007/1-66
2010/4-31
2013/5-208
2014/4-208
2014/4-197
2013/5-203
2013/4-104
2013/4-104
2014/4-181
2012/3-113
2014/4-197
2014/4-178
2013/4-108
2013/4-89
2007/1-66
2014/4-197
2013/4-108
2014/4-160
2014/4-197
2013/4-93
2014/4-201
2014/4-197
2014/4-181
2014/4-185
2014/4-169
2014/4-181
2014/4-201
2013/4-98
2013/5-310
2014/4-197
2014/4-197
2013/4-83
2014/4-188
2013/4-83
2014/4-201
2014/4-201
2014/4-201
2014/4-197
2014/4-201
2013/4-83
2014/4-181
2014/4-197
2014/4-201
2014/4-174
2013/4-101
2014/4-160
2014/4-163
2013/4-108
2013/4-88
2013/3-129
2014/4-167
2013/4-100
2013/4-83
2013/4-88
2013/4-129
2014/4-184
2013/4-98
2013/4-89
2012/4-82
2014/4-185
2014/4-160
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/821
2014/3432
2013/3044
2013/3102
2013/2984
2013/2726
2014/4740
2008/597
2013/456
2014/4512
2013/3188
2010/1435
2009/465
2014/3823
2013/3072
2013/3138
2010/745
2013/2995
2009/1056
2014/4543
2013/2969
2013/2822
2013/763
2013/2997
2014/3979
2013/2988
2013/1850
2013/2445
2009/272
2009/1399
2013/84
2013/3131
2013/2035
2008/374
2013/1899
2010/745
2014/3926
2012/310
2014/3930
2013/3013
2013/3200
2013/1857
2012/13
2013/2822
2013/1850
2013/2980
2013/3131
2014/3926
2013/1857
2013/996
2013/3052
2013/3090
2013/2994
2013/763
2013/3075
2013/1535
2013/3039
2009/1391
2013/3061
2013/283
2013/3115
2014/4668
2013/3379
2009/1055
2013/753
2009/446
2014/4544
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
TC Kimlik
No
24701589152
18260810826
19244773984
39191119116
70738061956
29381440472
59218443376
50812731210
19241786604
52969654916
61048385252
33467310030
11640023434
64897252294
38084147656
48523799872
34613276552
49771757300
49600763038
49522765684
19631761914
17288837532
28537857218
43354975426
19040785082
12881987172
11850025754
15611905200
29429439574
18893795538
28364466706
22697657138
66937194892
43969954212
15455905374
51400707228
38534129454
38618126690
54958588776
51799693942
27020519602
15041918818
16310881918
67795160562
70102075596
62263338306
62215339900
61252372086
52159681692
40643059416
67030195854
10017091830
31003775220
71116054522
48991792986
48448813370
27779504652
70561064346
66856191484
46459619004
71245050778
69457101104
66271221186
23564626868
55156586922
24935587924
29375434692
Adı Soyadı
HARUN KAPLAN
HARUN KAYA
HARUN KURT
HARUN ÖĞÜL
Harun Polat
HARUN REġĠT
HARUN TURGUT
HASAN ACAR
Hasan ADA
HASAN AĞ
HASAN AKAR
HASAN AKAR
HASAN AKBALIK
HASAN AKBAġ
HASAN AKSAKALLI
HASAN AKSU
HASAN AKTAġ
HASAN ALAġ
HASAN ALAġ
hasan alaĢ
HASAN ALDENĠZ
HASAN ALKAN
HASAN ALKIġ
Hasan Alpak
HASAN ALTUN
HASAN ALTUNDAĞ
HASAN ALTUNDAĞ
HASAN ALUÇ
Hasan anlı
HASAN ARGĠN
HASAN ARSLAN
HASAN ARUSOĞLU
HASAN ASAL
Hasan Aslan
HASAN ASLAN
Hasan ASLAN
HASAN ASLAN
HASAN ASLAN
HASAN ASLAN
HASAN ASLAN
HASAN ASLAN
HASAN ASLAN
HASAN ASLANDOĞAN
HASAN ASLANLI
HASAN ATAġ
HASAN ATÇI
HASAN ATÇI
HASAN ATÇĠ
HASAN ATEġ
HASAN AVCI
HASAN AVCI
HASAN AVUL
HASAN AVURA
HASAN AYAS
HASAN AYATA
HASAN AYAZ
HASAN AYAZ
hasan aykut
HASAN AYSU
HASAN BANA
HASAN BARAN
Hasan BARIġHAN
HASAN BARĠN
HASAN BASRĠ BAYSÖZ
HASAN BASRĠ KAYHAN
HASAN BASRĠ SARAÇ
HASAN BAYDĠL
İlçesi
Halfeti
Haliliye
Halfeti
Siverek
Haliliye
Harran
Hilvan
Siverek
Suruç
Eyyübiye
Haliliye
Siverek
Akçakale
Halfeti
Hilvan
Hilvan
C.pınar
Harran
Harran
Harran
Harran
Bozova
C.pınar
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Haliliye
K.köprü
Harran
Siverek
Birecik
Bozova
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
K.köprü
Bozova
Bozova
Eyyübiye
Eyyübiye
K.köprü
Eyyübiye
Siverek
Akçakale
Birecik
Bozova
Bozova
Bozova
Eyyübiye
K.köprü
V.Ģehir
Siverek
C.pınar
Siverek
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
Harran
Haliliye
C.pınar
Haliliye
Harran
V.Ģehir
Birecik
Siverek
Eyyübiye
Bozova
Köy
HĠLALLĠ
AKÇAHĠSAR
ÖMERLĠ
ÇAYLARBAġI
ÇANAKÇI
KAYMAKLI
KUSKUNLU
DARICALI
Ekili
SAĞLIK
YUKARIAĞVĠR
GÜRAKAR
SINIRGÖREN
SAYLAKKAYA
FAĠK
MANTARLI
ADANA
SUGELDĠ
ÇEPKENLĠ
sugeldi
ÖNCÜLER
DELĠLER
MURATLI
selman
YUKARIÇĠFTLĠ
ESKĠ HARRAN
YOLYAZI
BÖLÜCEK
Kapköyü
AġAĞIALINCA
DĠKTEPE
BAĞLICA
ÜSTÜNTAġ
ÜÇKONAK
BAYRAKLI
MĠHRAPLI
HĠSARLAR
HĠSARLAR
VERGĠLĠ
VERGĠLĠ
YUKARIGÖBE
ÇALIġKANLAR
ĠLERĠ
BÜYÜKTOKAÇ
ASLANLI
BAĞLICA
BAĞLICA
BAĞLICA
YANIKÇÖĞÜR
BÖLÜCEK
AYAKLI
KARADĠBEK
MURATLI
BAKMAÇ
TAġAĞIL
HINGILAVĠ
KIRLIK
serince
AKPINAR
MURATLI
KISAS
EMEKLĠ
YAZ GÜNEġĠ
Çiftlik
ÜLKÜLÜ
YAMAÇALTI
DOKUZAĞAÇ
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
155
439
55
122
172
80
270
84
115
101
48
176
53
44
510
185
587
336
208
127
210
36
240
112
116
281
236
149
62
205
213
230
50
112
53
52
92
81
167
462
71
217
794
64
395
107
22
37
120
360
83
145
314
534
525
260
512
207
10
217
94
93
50
28
186
509
20
TDYB
Numarası
2013/4-83
2013/4-129
2013/4-83
2014/4-168
2013/4-92
2013/4-155
2014/4-174
2014/4-168
2012/4-76
2012/4-82
2014/4-185
2013/4-104
2013/4-98
2013/4-83
2014/4-178
2014/4-178
2013/4-132
2013/4-129
2013/4-141
2013/4-99
2013/4-88
2013/4-155
2013/4-132
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-88
2013/4-88
2014/5-380
2013/4-99
2014/4-167
2014/4-169
2013/4-88
2012/4-64
2013/4-92
2012/4-82
2010/4-31
2013/4-93
2013/4-93
2014/4-160
2013/4-101
2014/5-335
2013/4-93
2013/4-132
2013/4-90
2014/4-169
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-99
2013/4-98
2013/4-93
2014/4-160
2013/4-132
2013/4-100
2014/4-168
2013/4-108
2014/4-208
2013/4-99
2013/4-88
2013/4-132
2014/4-166
2014/4-163
2014/4-184
2014/4-197
2014/4-167
2014/4-185
2013/4-93
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2012/310
2013/750
2013/3013
2013/2185
2014/4916
2013/743
2013/996
2013/2456
2014/5157
2013/3068
2009/446
2013/3019
2013/3035
2013/2980
2010/723
2010/723
2014/3827
2013/750
2013/762
2013/751
2013/3075
2013/188
2014/4872
2013/2978
2014/5080
2013/3001
2013/3036
2009/778
2011/182
2013/2202
2013/84
2013/3141
2014/4960
2013/3016
2013/753
2013/2726
2009/41
2009/41
2013/3090
2013/749
2013/3048
2013/3132
2014/3827
2014/4794
2013/3038
2010/693
2010/693
2010/693
2011/182
2008/371
2010/694
2014/4495
2014/4537
2013/431
2014/4976
2008/600
2014/4512
2013/751
2013/3141
2014/4537
2013/1094
2013/1050
2014/4582
2014/3979
2014/4902
2013/3133
2009/41
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
TC Kimlik
No
19133778694
32798322040
30593401038
49603772648
27599500490
42931999220
17945821614
31457363844
23726633956
17813831608
54805601818
15173919882
26681525892
45025924900
45121921780
50548745468
11088055592
15074925890
13904950494
51829702576
51607709926
22841658646
42197012398
58579472704
63790290242
20225750924
55783557050
41684030310
29972416268
11976029094
72187010332
40547068576
46735862742
43045985086
37880157920
19520769380
66613200060
58207485526
58291482784
43066981074
23363646890
22523669274
28577467422
39581100502
48025819658
66763200538
56449538970
26186547436
26255545172
21788699392
59371440700
14522935382
39602100832
42730996482
11499036340
25526569404
31238373000
31286371416
31478366008
64627270970
24518603324
53674630790
57799487680
13250969454
48283818608
41405050054
29642423282
Adı Soyadı
HASAN BAYKUġ
HASAN BAYRAM
HASAN BEDĠR
HASAN BERĠMEN
HASAN BEġDAĞ
HASAN BĠLMEZ
HASAN BOZKAYA
HASAN BOZKURT
HASAN BUCAK
HASAN BUCAK
HASAN BULUT
HASAN CALIAT
HASAN CAN
HASAN CANPOLAT
HASAN CANPOLAT
Hasan CAYMAZ
HASAN CELAL
HASAN CEYLAN
Hasan ÇAKIR
HASAN ÇAKIR
HASAN ÇAKIR
Hasan Çakmak
HASAN ÇAKMAK
HASAN ÇAKMAK
Hasan ÇARBOĞA
HASAN ÇELEN
Hasan ÇELĠKCAN
Hasan Çetin
HASAN ÇETĠN
HASAN ÇEVĠK
HASAN ÇĠÇEK
hasan çiçek
HASAN ÇĠFTÇĠ
Hasan Çiftçi
Hasan Çiftçi
HASAN ÇĠFTÇĠ
HASAN ÇĠFTÇĠ
HASAN ÇĠZĠK
Hasan ÇĠZĠK
HASAN DAL
HASAN DAġÇI
Hasan Demir
HASAN DEMĠR
Hasan Demir
HASAN DEMĠR
HASAN DEMĠR
HASAN DEMĠRAĞI
HASAN DEMĠREL
HASAN DEMĠREL
HASAN DEMĠRKAPI
Hasan Demirol
Hasan DEMĠRTAġ
hasan dengiz
HASAN DOĞAN
Hasan Doğan
Hasan Doğan
HASAN DOĞAN
HASAN DOĞAN
HASAN DOĞAN
HASAN DURMUġ
Hasan DURU
Hasan Ece
HASAN EKĠNCĠ
HASAN ELÇĠ
HASAN ELÇĠN
HASAN ERBEKLER
HASAN ERDEMLĠG
İlçesi
Harran
Halfeti
K.köprü
K.köprü
Haliliye
V.Ģehir
Haliliye
Birecik
Siverek
Siverek
Suruç
Siverek
Halfeti
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Suruç
Bozova
Suruç
V.Ģehir
Haliliye
Bozova
Siverek
Harran
Siverek
Harran
Haliliye
Halfeti
Suruç
Harran
Harran
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Harran
Siverek
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Siverek
Eyyübiye
K.köprü
K.köprü
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
K.köprü
K.köprü
K.köprü
Bozova
Halfeti
Halfeti
Haliliye
Harran
Haliliye
Bozova
Akçakale
Suruç
Haliliye
Akçakale
Köy
ÖZTAġ
GÜRKUYU
MĠLLĠSARAY
DĠPHĠSAR
BAKIġLAR
ELGÜN
GÜVENLĠ
GÜZELYURT
DARICALI
BAġBÜK
BOSTANCILAR
ĠLERĠ
AġAĞIGÖKLÜ
KARAKEÇĠ
BÜYÜKKAZAN
altınbaĢak
ÇAYLARBAġI
OYMAKLI
ġanlıavĢar
BĠNEKLĠ
BĠNEKLĠ
BÜYÜK
TAġAN
ÇAĞA
ÜNLÜ
ÜSTÜNTAġ
GÖGEÇ
ANAZ
GÜRKUYU
KÜÇÜKSERGE
SAĠDE
ÇĠÇEK
SEKSENÖREN
ĠKĠAĞIZ
Sultantepe
MEHMETÇĠK
görenler
KARAKEÇĠ
KARAKEÇĠ
ÇĠÇEK
HASIRLI
KARPUZLU
KÖSE
ĠNCĠRLĠ
BAKIRTAġ
ġEKERLĠ
SAĞLIK
KÜÇÜKALANL
KÜÇÜKALANL
HASIRLI
GÜLVEREN
Karaali
taĢlıca
YIĞINAK
Horzum
Yoğunburç
YUKARIÇATA
YUKARIÇATA
GÜRKUYU
KONUKLU
TanınmıĢ
KARPUZLU
YAYLAK
KEÇĠLĠ
HÖYÜKYANI
BALLICA
HAKTANIR
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
104
96
81
25
151
60
90
326
100
328
157
231
39
140
141
220
145
109
166
50
50
65
54
125
69
120
56
114
44
148
173
184
94
59
59
144
193
219
219
53
100
107
55
310
445
164
171
28
96
92
218
168
182
206
96
89
22
144
42
52
227
63
64
134
48
109
121
TDYB
Numarası
2013/4-129
2014/4-188
2014/4-160
2013/4-98
2013/3-129
2013/4-98
2013/4-101
2014/4-169
2013/4-96
2014/4-166
2014/4-181
2012/4-64
2014/4-188
2014/4-178
2014/4-178
2013/5-203
2013/5-208
2012/3-113
2013/5-310
2014/4-184
2014/4-184
2013/4-92
2013/4-90
2012/4-64
2014/4-163
2012/4-64
2014/4-163
2013/4-92
2014/4-197
2014/5-335
2013/4-141
2013/4-141
2012/4-82
2013/4-92
2013/3-129
2013/4-101
2013/4-101
2014/4-168
2014/4-167
2013/4-129
2014/4-168
2013/4-92
2013/3-129
2013/4-92
2012/4-82
2013/4-104
2012/4-82
2013/4-108
2013/4-89
2014/4-168
2013/4-92
2010/4-31
2013/4-99
2013/4-93
2013/3-129
2013/3-129
2014/4-188
2014/4-188
2014/4-188
2007/1-66
2014/4-160
2013/4-92
2013/4-89
2013/4-98
2012/3-113
2007/1-66
2013/4-98
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Ür. Ör.
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/750
2013/1653
2014/4495
2008/374
2013/3027
2013/3035
2013/749
2013/870
2009/1062
2009/476
2013/3101
2009/1402
2009/1400
2014/3826
2014/3826
2010/1435
2013/456
2013/3113
2013/1899
2014/4582
2014/4582
2013/3067
2009/1393
2013/2964
2014/4506
2009/1402
2013/1050
2008/356
2010/745
2013/3048
2013/762
2013/2965
2013/3091
2008/356
2013/2978
2013/749
2013/3052
2014/4965
2014/5030
2013/3115
2013/2185
2014/4509
2013/2978
2013/3067
2013/385
2008/810
2013/3068
2013/2981
2009/1055
2013/2185
2013/3009
2008/360
2013/3070
2013/2988
2013/3011
2013/3011
2014/4540
2014/5127
2013/1653
2014/4740
2014/4495
2014/4509
2009/463
2013/3043
2014/4546
2014/4740
2013/3043
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
TC Kimlik
No
43663957182
14525932180
40349075192
55957553352
25910554900
36182219596
19253783806
36272202194
65452229690
65188238416
23210651336
61447363004
62353338698
50380733166
23777638092
50656730462
14435933024
23192645934
44692928396
33563301598
48745790510
12339003966
24014615968
58600462124
58549463824
38711129710
72520008026
39446105956
38585134568
27158512810
67879157044
60235407456
19553768138
10326075712
65986230650
57697496272
57703496012
37544159604
41894023102
58261470384
56218538446
37949155362
16571876180
54517608556
57310509112
49753757052
35609229422
12435005864
47362835468
54115621612
44956913922
43456976802
35666223340
72577010942
21122104452
28988459788
28955460830
23423645290
40667056644
51970696014
64258271858
64402267034
61429380654
40706055300
20978109208
64228275534
49345775150
Adı Soyadı
HASAN ERGÜN
Hasan ERTARGUN
HASAN EYYÜPOĞLU
HASAN FEHMĠ HAYIRLI
HASAN FERHAT ĠZOL
HASAN FIRAT
HASAN GALYAN
Hasan GEÇĠKIRAN
Hasan GEÇĠM
Hasan GEÇĠT
HASAN GENGEÇ
HASAN GÖK
HASAN GÖKTEPELĠ
HASAN GÖREN
HASAN GÖREN
HASAN GÖRGÜN
Hasan GÜLER
HASAN GÜLLÜ
HASAN GÜLLÜOĞLU
HASAN GÜNBEĞĠ
HASAN GÜNDOĞDU
HASAN GÜNEL
HASAN GÜNEġ
HASAN GÜVEN
HASAN GÜVEN
HASAN HASE
HASAN HECOOĞLU
HASAN HOROZ
HASAN ĠFġA
HASAN ĠLGĠNOĞLU
HASAN ĠLHAN
HASAN KAHRAMAN
HASAN KAPLAN
HASAN KARABULUT
HASAN KARACA
HASAN KARACAN
HASAN KARACAN
HASAN KARAÇĠZMELĠ
Hasan Karadağ
HASAN KARADAĞ
HASAN KARADAġ
HASAN KARADAġ
HASAN KARADENĠZ
HASAN KARAKAN
HASAN KARAKIġ
HASAN KARAKURT
HASAN KARAKUġ
Hasan Karatoprak
Hasan Karatoprak
HASAN KARINCA
HASAN KAYA
HASAN KAYA
HASAN KAYABAġI
HASAN KEMÇĠ
HASAN KESKĠN
HASAN KESKĠNBIÇAK
HASAN KESKĠNBIÇAK
HASAN KESKĠNBIÇAK
HASAN KILIÇ
HASAN KILIÇ
HASAN KILIÇ
HASAN KILIÇ
HASAN KILIÇ
HASAN KILIÇ
HASAN KILIÇ
hasan kırboğa
HASAN KIRMIZI
İlçesi
Birecik
Akçakale
Haliliye
Haliliye
Hilvan
Siverek
Siverek
Akçakale
Akçakale
Akçakale
Siverek
Akçakale
Hilvan
Birecik
C.pınar
Eyyübiye
Bozova
Eyyübiye
K.köprü
Eyyübiye
Halfeti
Halfeti
Harran
Halfeti
Halfeti
Siverek
Siverek
Haliliye
Hilvan
Haliliye
K.köprü
Halfeti
K.köprü
K.köprü
V.Ģehir
Harran
Harran
Eyyübiye
K.köprü
Birecik
Birecik
K.köprü
Suruç
Siverek
Eyyübiye
Halfeti
Harran
K.köprü
K.köprü
Siverek
Birecik
Siverek
Birecik
C.pınar
C.pınar
Siverek
Siverek
Siverek
Birecik
Akçakale
Bozova
Bozova
Suruç
Birecik
C.pınar
Harran
Eyyübiye
Köy
KURAL
BÜYÜKTAġ
KÖSECĠK
YEġĠLTEPE
YAKINYURT
GÖZELEK
BÜYÜKOBA
AKDĠKEN
BÜYÜKTAġ
PEKMEZLĠ
ENDARLI
AġAĞIBEĞDEġ
GÖKTEPE
MEZRA
ADANA
AKÇAMESCĠT
ÜRÜNLÜ
YAMAÇALTI
KORUKEZEN
YANIKÇÖĞÜR
KAYALAR
BOZYAZI
ÖZLÜCE
SAYLAKKAYA
SAYLAKAYA
KARADĠBEK
AVURTEPE
YEDĠKUYU
YAKINYURT
YEġĠLTEPE
ĠLHANLI
DERGĠLĠ
AKPINAR
AKPINAR
AYAKLI
CEYLANGÖZÜ
ÇĠÇEK
Kırkpınar
KONAK
EġMELER
AġAĞIĠÇKARA
YANALOBA
ġEKERLĠ
KARAALĠ
SELDEK
ULUAĞAÇ
YukarıkoĢma
YukarıkoĢma
ALTINAHIR
TÜTEN
BÜYÜKOBA
KONAK
MERKEZ
MURATLI
TURNA
TURNA
NOHUT
AKARÇAY
DONANDI
BAĞLICA
BAĞLICA
KURUTEPE
BĠLEKLĠ
SARAÇÇEġME
tahılalan
KAYNAKLI
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
199
55
388
331
766
319
282
183
133
83
203
163
302
164
328
173
70
90
439
256
249
78
277
19
92
194
451
235
619
115
50
39
118
106
557
74
65
241
92
24
47
30
114
114
86
147
114
28
162
325
105
100
46
560
124
163
191
193
482
108
58
128
56
219
767
373
72
TDYB
Numarası
2014/4-169
2014/4-163
2013/3-129
2014/4-166
2013/4-108
2012/4-64
2014/4-174
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-163
2013/4-96
2013/4-88
2013/4-96
2014/4-201
2013/4-132
2013/4-98
2010/4-31
2014/4-185
2013/3-129
2013/4-99
2014/4-188
2013/4-83
2013/4-141
2013/4-83
2013/4-83
2014/4-160
2013/4-100
2014/4-168
2014/4-160
2014/4-166
2013/3-129
2014/4-201
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-185
2013/3-129
2014/4-201
2014/4-201
2014/4-185
2012/3-113
2014/4-174
2013/3-129
2013/4-83
2013/4-129
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-104
2013/4-89
2013/4-96
2014/4-197
2013/4-93
2014/4-166
2013/4-102
2014/4-166
2013/4-100
2013/4-129
2013/4-88
2013/4-93
2013/4-93
2011/5-88
2014/4-197
2013/4-132
2014/4-185
2013/3-129
Statüsü
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Sertifika
Numarası
2014/4834
2013/2996
2013/741
2013/1094
2008/600
2009/1402
2013/996
2014/5100
2013/2996
2013/2994
2014/4526
2009/56
2013/757
2013/1869
2014/3827
2008/371
2008/597
2013/3133
2013/741
2009/357
2014/3930
2013/3013
2013/762
2013/3013
2013/2980
2014/4544
2013/3069
2014/4965
2013/2997
2013/1094
2013/3027
2013/2035
2013/3094
2013/2988
2013/3132
2013/3055
2013/3115
2013/3133
2013/3029
2012/13
2013/1869
2014/4524
2013/3017
2014/4613
2014/5080
2013/3145
2013/750
2013/3011
2013/3011
2013/3019
2009/1403
2009/458
2013/2822
2009/30
2009/1059
2014/4520
2009/476
2013/1681
2014/4497
2009/56
2010/693
2010/693
2010/1422
2013/2822
2014/4504
2008/363
2014/5080
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
TC Kimlik
No
39056112344
10554073016
48673805966
39896090352
41012053196
28517469530
29339452434
64360268814
35594239550
69568093534
18449813266
19823764808
71119044940
70918051630
51547698892
64666264886
21311704852
44659923990
33563306234
62590330738
26729526188
54199605874
55189585220
58447482484
57451505158
24977592634
40628075912
54403597872
18518606454
18446608872
18404801826
18515798138
16793866006
26849525528
21278703202
66604198314
34457271980
68677128106
11958013738
11970013372
12051010662
49687763662
24887590812
37220176390
37412183076
17177842692
42467010284
62872318096
19982759448
27182507608
68221141476
64285269552
55369582766
47629829636
34808258660
44701927228
55693573744
53782637438
65539243748
41258036144
20288738952
56728522928
41129041574
14549926998
43459962710
39437096652
41525041710
Adı Soyadı
HASAN KIRMIZI
HASAN KIġ
HASAN KIZMAZ
HASAN KOÇYĠĞĠT
HASAN KOÇYĠĞĠT
HASAN KOLU
Hasan KOYUNCU
HASAN KOYUNCU
HASAN KOYUNLU
HASAN KURT
HASAN KUTLUCAN
HASAN MALKOÇ
HASAN MAVĠGÖK
HASAN MAVĠGÖK
HASAN MECE
HASAN MELĠK
HASAN MENTEġ
HASAN MURAT
HASAN NASANLI
HASAN NĠBAK
HASAN NĠTE
HASAN OK
HASAN OYMAN
HASAN ÖLÇER
HASAN ÖNCÜ
HASAN ÖZAKINCI
HASAN ÖZBEK
Hasan özçakır
HASAN ÖZGÜÇ
HASAN ÖZGÜÇ
HASAN ÖZGÜL
HASAN ÖZGÜL
HASAN ÖZYIKILMAZ
HASAN POLAT
Hasan SABANCI
HASAN SABUNCU
Hasan SAK
HASAN SATAN
HASAN SEÇME
HASAN SEÇME
HASAN SEÇME
HASAN SEHMEÇ
HASAN SEL
HASAN SEYMAN
HASAN SOBAY
HASAN SÖZERĠ
HASAN SUYUN
HASAN SÜRÜCÜ
HASAN SÜRÜCÜ
HASAN ġAHĠN
HASAN ġAHĠN
HASAN ġAHĠN
HASAN ġAHĠN
HASAN ġĠBAK
HASAN ġĠLEN
HASAN ġOLA
HASAN TALAY
HASAN TALĠK
HASAN TANĞ
HASAN TANIR
HASAN TANRIKULU
Hasan TANRIVERDĠ
HASAN TAġ
HASAN TAġ
HASAN TAVUR
HASAN TEKE
HASAN TEMELLĠ
İlçesi
Bozova
Siverek
Suruç
Haliliye
Haliliye
Haliliye
V.Ģehir
Bozova
K.köprü
Birecik
Suruç
Siverek
Halfeti
Halfeti
Hilvan
Eyyübiye
Seçiniz..
Birecik
Siverek
Harran
Hilvan
Birecik
Siverek
Suruç
Haliliye
Siverek
Haliliye
Akçakale
C.pınar
C.pınar
Halfeti
Halfeti
Siverek
Harran
Birecik
Harran
Eyyübiye
Hilvan
Birecik
Birecik
Birecik
Haliliye
Eyyübiye
Hilvan
Siverek
Halfeti
Siverek
Bozova
Siverek
Bozova
Halfeti
Birecik
Suruç
Hilvan
Hilvan
Hilvan
V.Ģehir
V.Ģehir
Suruç
Harran
Halfeti
Bozova
Birecik
Halfeti
Harran
Akçakale
Siverek
Köy
DUTLUCA
GÜLPINAR
KÜÇÜKKÖPRÜ
ÇĠFTEKEMER
ÇĠFTEKEMER
KOÇAK
Germen
TOZLUCA
ÜÇKUYU
GÜZELYURT
GÖLEN
HASIRLI
YUKARI
YUKARI
DOĞRULLAR
AÇMALI
BALABAN
KURAL
SOYDAN
ARICA
ÜÇÜZLER
BENTBAHÇESĠ
ġEKERLĠ
ELGÜN
SARIġIH
YOĞUNCA
BALLICA
Karatepe
MURATLI
MURATLI
gülaçan
gülaçan
KEÇĠKIRAN
AYDINCIK
Böğürtlen
BOZYAZI
Kubacık
SÖĞÜTLÜ
BOZDERE
BOZDERE
BOZDERE
HAVġANLI
BAġÖREN
YUVACALI
AġAĞIALINCA
BALABAN
KARAKEÇĠ
BAĞLICA
HAMAMÖREN
ARGINCIK
SAYLAKKAYA
GÖKTEPE
ÖLÇEKTEPE
OVACIK
OVACIK
OVACIK
MALTA
MALTA
KÖSEVELĠ
MEYDANKAPI
BALABAN
KOÇHĠSAR
TÜTEN
SIRATAġLAR
MEYDANKAPI
AġAĞIDEREN
KARAKEÇĠ
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
B.BaĢ Süt
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
16
1407
84
128
229
250
286
51
549
232
155
151
52
102
309
88
169
150
100
174
441
54
703
110
245
549
67
60
129
224
18
119
137
58
77
190
255
14
98
121
22
74
53
205
146
90
2123
475
158
127
58
154
20
55
52
84
50
50
68
51
142
40
17
31
72
50
272
TDYB
Numarası
2013/4-98
2013/4-104
2011/5-88
2013/5-192
2013/5-192
2013/3-129
2013/5-203
2013/4-90
2013/3-129
2013/4-101
2012/3-113
2013/4-102
2014/4-201
2014/4-201
2013/4-89
2013/4-101
2014/4-201
2014/4-197
2013/4-96
2013/4-155
2013/4-100
2014/4-197
2013/4-100
2014/4-168
2013/4-89
2013/4-100
2007/1-66
2007/1-66
2013/4-132
2013/4-132
2013/4-101
2013/4-101
2013/4-100
2013/4-108
2013/5-310
2013/4-88
2012/4-82
2014/4-160
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-197
2012/4-82
2012/4-82
2012/4-64
2014/4-167
2014/4-188
2014/4-208
2013/4-93
2013/4-100
2013/4-88
2013/4-83
2013/4-129
2012/4-76
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-184
2014/4-184
2012/3-113
2013/4-90
2014/4-188
2010/4-31
2013/4-89
2014/4-201
2013/4-141
2013/4-90
2013/4-96
Statüsü
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
Serbest
Zir. O.
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2008/374
2013/1667
2010/1422
2008/365
2008/365
2013/1535
2010/1435
2009/1393
2013/3027
2013/749
2013/3066
2014/3824
2013/1857
2013/1857
2013/1345
2009/67
2013/1850
2013/2445
2009/1062
2013/649
2013/877
2013/2445
2013/1681
2013/2971
2014/4543
2009/1391
2013/2969
2014/4740
2010/472
2010/472
2014/4514
2014/4514
2014/4529
2013/1190
2013/1899
2013/3001
2014/4531
2014/4510
2013/84
2013/84
2013/2822
2013/385
2013/3091
2014/5065
2013/3039
2013/2968
2008/613
2013/2988
2008/615
2013/3136
2013/2980
2013/750
2013/3345
2014/4500
2014/4500
2014/4500
2014/4582
2014/4582
2013/3017
2009/1054
2013/2968
2008/597
2009/1403
2013/3200
2013/762
2014/4522
2013/757
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
TC Kimlik
No
27755493406
27680495988
58423469898
25295568158
18233822818
65581234756
65524236632
24884585958
15383340568
50551734718
54979584764
26473926234
44887915040
54484612228
57814491852
42305009968
61780369268
44914931432
41840026140
29372449606
29354450248
15470896572
52822653070
39017125390
40502069310
51574701640
48883781760
49993753852
59626427944
36167224416
20261738818
38519130246
29285437516
71941027326
56782519698
28109490980
22691663296
62383335902
68881115312
69313100968
40832059258
24713588648
49609757670
68368149410
66088217884
67528165482
44989914682
43846950672
42320003408
50980714756
48445799448
66487199088
68554130260
11697030850
17383808154
14600939158
11988030606
16607858630
16394879726
17165844196
46804856382
16784856870
36542207942
28811465566
53932632610
26954513724
52375679510
Adı Soyadı
HASAN TEMĠZ
HASAN TEMĠZ
Hasan TORGUT
HASAN TOYTÜMÜR
HASAN TUĞAY
HASAN TURMAK
Hasan TURMAK
HASAN TÜMEN
HASAN TÜYSÜZ
HASAN UĞUR
HASAN UNTUÇ
HASAN USLU
HASAN UVAÇĠN
HASAN ÜLGEN
HASAN VASFĠ
HASAN YABĠR
HASAN YABĠR
HASAN YALÇIN
Hasan YAġAR
HASAN YAġAR
HASAN YAġAR
HASAN YAġAR
HASAN YAġAR
HASAN YATĞIN
Hasan Yavuz
HASAN YAVUZ
Hasan YEġĠLDAĞ
HASAN YILDIRIM
HASAN YILDIRIM
HASAN YILDIZ
HASAN YILDIZ
HASAN YILDIZ
HASAN YILDIZ
HASAN YILDIZ
HASAN YILDIZ
HASAN YILDIZTEKĠN
HASAN YILMAZ
HASAN YILMAZ
hasan yılmaz
hasan yılmaz
HASAN YILMAZ
HASAN YILMAZ
HASAN YILMAZTEKĠN
HASAN YÜCE
HASAN YÜREKLĠ
HASANGÜÇTEKĠNTĠMU
HASARĠ ÇETĠN
HASARĠ DAR
HASARĠ DOĞAN
Hasari KARTAL
HASARĠ ÖKSÜZ
HASARĠ ÖZTÜRK
HASARĠ SOYDAN
Hasibe AĞOLDAY
HASĠBE ZEYNEP
HASĠP GÜLALAN
HASĠP TOKUYUCU
HASĠP YAMAÇ
HASRET KIRAN
HASSAN ALKAN
HASSUN ERDEM
HASUN ACAR
HAġĠM BĠÇKAN
HAġĠM ÇALIġKAN
HAġĠM ÇERBEZ
HAġĠM DURMAZ
HAġĠM ELĞAÇ
İlçesi
Eyyübiye
Eyyübiye
Hilvan
Akçakale
V.Ģehir
Hilvan
Hilvan
Halfeti
Siverek
Haliliye
Hilvan
C.pınar
Harran
Suruç
Haliliye
Haliliye
Suruç
Suruç
K.köprü
Suruç
Suruç
Birecik
Bozova
Siverek
Haliliye
K.köprü
Harran
K.köprü
Halfeti
C.pınar
Bozova
Bozova
Bozova
Siverek
Birecik
Suruç
K.köprü
Halfeti
Akçakale
Akçakale
Eyyübiye
Birecik
Akçakale
Suruç
Hilvan
Harran
Bozova
Birecik
Bozova
Bozova
Bozova
Halfeti
Halfeti
Eyyübiye
Eyyübiye
Siverek
V.Ģehir
Birecik
Siverek
Harran
Harran
Harran
Haliliye
Siverek
V.Ģehir
Birecik
Siverek
Köy
baĢgöze
baĢgöze
KUSKUNLU
HAKTANIR
AYAKLI
ÖZVEREN
Özveren
ÖMERLĠ
TAġIKARA
ANAZ
ÇAT
MURATLI
YAKACIK
AYHAN
BAġGÖZE
ALTINDAMLA
YAYLATEPE
ÜVECĠK
YIĞINAK
AĞIRTAġ
AĞIRTAġ
ALTINOVA
BÜYÜKHAN
BOZKUYU
lüleci
YEMĠġLĠ
Küplüce
ÖRCÜNLÜ
SAYLAKKAYA
MERKEZ
DOKUZAĞAÇ
DUTLUCA
ALTUNLU
AVURTEPE
AġAĞIEġME
BUYUKSERGE
HAMURKESEN
KARAOTLAK
mil
mil
PAYAMLI
SURTEPE
HAKTANIR
AKÖREN
karapınar
TANINMIġ
YAYLAK
TÜTEN
ÖZGÖREN
KĠLLĠK
YAYLAK
ÇAKALLI
HĠLALLĠ
YOLYAZI
VERGĠLĠ
KEÇĠKIRAN
GÖLCUK
ALTINOVA
AVURTEPE
PARAPARA
BALKAT
PARAPARA
ÜÇKUYU
ÇAVUġLU
KONAKYERĠ
ALTINOVA
BAġBÜK
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
109
100
288
107
90
113
37
38
114
118
118
207
192
28
379
312
10,7
139
60
30
25
138
16
154
140
57
191
33
72
130
55
53
54
352
60
72
44
81
312
649
74
64
204
54
21
106
12
114
234
125
234
206
50
384
198
130
677
61
152
50
154
52
56
252
703
43
363
TDYB
Numarası
2013/4-101
2013/4-101
2010/4-31
2013/4-88
2013/4-93
2013/4-108
2010/4-31
2013/4-83
2013/4-102
2013/4-98
2013/4-129
2013/4-132
2013/4-88
2014/4-181
2012/4-82
2013/4-108
2013/5-267
2012/3-113
2010/4-31
2012/4-76
2012/4-76
2014/4-197
2014/4-181
2014/4-174
2013/5-281
2014/4-160
2010/4-31
2013/4-93
2014/4-201
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-88
2013/4-98
2012/4-64
2014/4-169
2012/3-113
2014/4-185
2013/4-83
2014/4-163
2014/4-163
2013/4-108
2014/4-169
2012/4-82
2014/4-181
2013/4-101
2013/4-155
2013/4-89
2014/4-201
2013/4-155
2010/4-31
2013/4-155
2014/4-201
2013/4-83
2010/4-31
2012/4-82
2013/4-100
2013/5-211
2014/4-197
2012/4-64
2013/4-88
2014/4-178
2013/4-155
2013/4-89
2013/4-104
2013/4-108
2014/4-197
2012/4-64
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3052
2013/3052
2009/676
2009/56
2010/694
2009/1056
2013/736
2013/3013
2013/3044
2008/371
2013/3055
2013/3084
2013/3075
2013/3064
2013/753
2009/1056
2013/3014
2013/3113
2013/3108
2014/5048
2014/5048
2013/3188
2009/272
2013/1091
2013/733
2014/4495
2008/360
2009/872
2011/13
2009/30
2009/41
2013/3141
2014/5146
2014/3432
2013/84
2014/4546
2009/446
2013/3145
2014/4506
2013/2996
2013/2981
2014/5071
2014/4525
2013/925
2013/742
2013/743
2013/745
2011/13
2013/972
2013/610
2013/972
2013/1850
2012/310
2009/676
2014/4525
2008/615
2013/755
2013/3188
2014/3432
2013/3036
2010/720
2014/4534
2013/1345
2013/1667
2013/3081
2013/3188
2014/3432
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
TC Kimlik
No
38819121272
26042550532
25799570756
57643508974
40160087220
64915256570
30233404504
23417633166
23207645188
42386012994
11844030900
46057882886
17960819528
29306443618
72271010606
47164838988
28136481104
26813525394
50866719912
67129182758
30491402700
10023078450
19667763500
35579225424
27380501668
11952027366
21554708686
52036684532
14282943610
69202123948
11166048300
19232787368
64648265450
67363175042
10625514790
64336273958
56872519744
38807124520
26168545894
14162946182
48943787572
11250036312
11190038384
57460505316
22112693062
53662019866
66850192074
48925785626
40591103384
59473442930
42590006130
19133777604
53326648210
70498075088
67438177834
13304967856
57223512322
18677792524
19208773692
35918223586
49795759892
69793084994
20447732302
36509198528
45082923014
67699168978
53728629350
Adı Soyadı
HAġĠM ERASLAN
HAġĠM ĠZOL
HAġĠM KALKAN
HAġĠM KAYA
HAġĠM KOġAR
haĢim melik
HAġĠM POLAT
HAġMET AKSOY
HATĠCE ABACI
HATĠCE AKIL
HATĠCE AKIL
HATĠCE AKSOY
HATĠCE ALAY
Hatice Anlı
hatice as
HATĠCE AVġAROĞLU
HATĠCE BAKIR
HATĠCE BALAK
HATĠCE BÜYÜKERTAġ
HATĠCE ÇĠÇEK
HATĠCE DĠDEM SARAÇ
HATĠCE DOĞANOĞLU
HATĠCE DOĞAR
HATĠCE GÖRGÜN
HATĠCE HANIM OYMAK
HATĠCE HIġMANOĞLU
HATĠCE IġIK
HATĠCE ĠCLAL
hatice kaya
HATĠCE KOÇ
HATĠCE KURġAT
HATĠCE KUTLU
HATĠCE MELĠK
HATĠCE MĠNE YETKĠN
HATĠCE NĠLGÜN
HATĠCE OLCAY
HATĠCE POLAT
HATĠCE SAATÇĠ
HATĠCE SEVGĠ KEġKÜġ
HATĠCE SÜMEYRA
HATĠCE ġELLĠ
Hatice YASAK
Hatice YASAK
HATĠCE YÜKSEL
HATĠP DÖNMEZ
HATUN ABĠR
HATUN DURDU
HATUN KIRKIL
HATUN POLAT
Hatun SANCAR
HAVA BADĠLLĠ
HAVA DOĞAN
HavuĢ AKIL
HAVUġ KANDEMĠR
Havva AKIL
HAVVA GÜNGÖR
HAVVA KIRMIZI
HAVVA TOKSÖZ
HAYATĠ BABACAN
Hayati CEYLAN
HAYATĠ KARACA
hayatin yıldık
HAYDAR ARSLAN
HAYDAR ATSIZ
HAYDAR CANPOLAT
HAYDAR DILJEN
HAYDAR DĠKME
İlçesi
Halfeti
Hilvan
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
K.köprü
Birecik
Bozova
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Bozova
Haliliye
Eyyübiye
K.köprü
Akçakale
Akçakale
K.köprü
Halfeti
Akçakale
Haliliye
Birecik
Birecik
Akçakale
Bozova
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Eyyübiye
V.Ģehir
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Hilvan
Halfeti
Eyyübiye
Harran
Bozova
Eyyübiye
Akçakale
Akçakale
Eyyübiye
V.Ģehir
C.pınar
Akçakale
Harran
Siverek
Siverek
Siverek
Halfeti
Siverek
Siverek
Siverek
Akçakale
Haliliye
Halfeti
K.köprü
K.köprü
Eyyübiye
Akçakale
Bozova
Halfeti
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Köy
erikli
YAKINYURT
KEMERLĠ
EġKĠN
SABANCI
gelincik
AĢağı Habip
ARIKÖK
ÇAMURLU
AġAĞIALINCA
AġAĞIKARAC
KARACA
GÜZELKÖY
Kab
höyüklü
HIRBETĠLSALĠ
AYDINLI
SAVAġ
SELDEK
BÜYÜKTOKAÇ
BAġÖREN
ILGAR
KURTULUġ
dibek
ZĠVANLI
AġAĞIKARAC
DOĞUKENT
KASIMKUYU
NADĠRE
YOLBĠLEN
kurucuk
ağaĢıhamedan
sultantepe
DURUCA
ÇOĞAN
YAKINYURT
SAYLAKKAYA
KÜLÜNÇE
ÇAĞBAġI
KARAPINAR
turluk
GÜVENÇ
GÜVENÇ
VERGĠLĠ
DĠNÇKÖK
AġAĞIKARAT
BÜYÜKTOKAÇ
MERKEZ
ALTINPINAR
CANPOLAT
KARAKEÇĠ
ÖMERLĠ
KARAKEÇĠ
ALTINLI
KARAKEÇĠ
ÇAKIRLAR
HINGILAVĠ
KAVAKLICA
BĠZĠRCĠ
KALINBAYAT
KORUKEZEN
incedere
KESMETAġ
SÜTVEREN
BÜYÜKKAZAN
TAġAĞIL
ORTAHAMEDA
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
130
1141
93
260
402
132
91
73
297
615
537
368
323
145
110
231
659
208
31
126
167
198
620
126
89
393
163
142
258
59
185
150
320
506
172
154
21
250
280
50
345
1133
1512
85
660
241
89
300
135
164
214
181
319
318
454
165
144
65
27
1865
98
235
69
59
173
63
224
TDYB
Numarası
2013/4-101
2014/4-160
2013/4-155
2014/4-188
2013/4-102
2010/4-31
2014/4-197
2013/4-89
2013/4-98
2014/4-178
2014/4-168
2014/4-178
2012/4-82
2013/3-129
2014/4-160
2012/4-82
2014/4-181
2013/4-83
2013/4-83
2013/4-90
2013/4-98
2014/4-169
2013/4-129
2013/4-101
2013/5-192
2014/4-178
2013/4-104
2014/4-185
2013/4-99
2013/4-98
2013/4-101
2012/4-76
2013/4-101
2014/4-185
2014/4-169
2014/4-160
2013/4-83
2014/4-185
2013/4-141
2013/4-98
2013/4-101
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-160
2013/4-83
2013/4-132
2013/4-90
2013/4-141
2013/4-96
2014/4-178
2014/4-160
2013/4-83
2014/4-178
2014/4-166
2014/4-178
2013/4-108
2013/3-129
2013/4-83
2014/4-188
2010/4-31
2013/4-88
2014/4-163
2013/4-129
2014/4-188
2014/4-178
2014/4-168
2012/4-76
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/742
2013/2997
2013/1565
2013/3040
2014/3824
2008/360
2009/472
2013/745
2013/3379
2014/3826
2013/2185
2010/723
2013/748
2013/2978
2014/4544
2013/3091
2013/3101
2012/883
2013/3145
2014/4991
2013/3379
2014/5018
2014/4497
2009/67
2008/365
2010/723
2009/465
2008/363
2011/182
2014/5001
2013/3052
2013/759
2009/46
2013/3046
2013/3038
2013/2997
2013/2980
2014/4524
2013/1919
2008/371
2013/3052
2014/4506
2014/4506
2013/3090
2013/3061
2014/4504
2014/4522
2013/3041
2013/1595
2013/2995
2014/4495
2013/3013
2014/4542
2013/758
2014/4542
2013/3081
2013/3116
2014/4511
2014/4540
2013/3108
2013/3141
2014/4506
2014/4497
2013/2968
2014/3826
2014/4976
2013/759
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
TC Kimlik
No
25069972976
68926128192
31757367054
71149058870
25667556776
62578342456
61447369112
29672436436
15371907452
41429038854
60442397892
59044445612
48238811678
48817787998
33668291862
14123740248
25481569044
68356147572
22469681446
64876252932
56818536620
48808790228
51055723086
59227443152
17813826994
24722595040
26975525898
24587605670
44482931476
26969513528
55639573418
36968186074
14258944894
66025225378
27944496836
49723753886
51592088884
72421011378
51787694388
40669452994
71632042454
43681964438
50581744442
67651163072
32831326042
24995587278
50512741724
63760300094
13124973730
71767018928
63304301280
29858430166
49849749510
55357583034
69700091978
25831947638
68197147328
25001596840
28688456018
37691171948
64231275392
70942063326
55996548944
53653641700
40019096762
47839825916
66844184146
Adı Soyadı
HAYDAR ĠFġAT
HAYDAR KAYA
HAYDAR KILIÇ
HAYDAR PĠLĠS
HAYDAR POLAT
HAYDAR ġEVGĠN
HAYDAR TABAK
HAYDAR UÇAR
HAYDAR UZUNDAL
haydar yavuz
HAYDAR YILMAZ
HAYDER DAĞ
HAYDER GARĠP
HAYDER ġAHĠN
HAYREDDĠN KAYA
HAYRETTĠN TURAN
Hayri BARUT
HAYRĠ KEMAL AYATA
HAYRĠ ÖZKAN
HAYRĠYE AKBAġ
HAYRĠYE AKKOYUN
HAYRĠYE CILIZ
HAYRĠYE DĠDEM
HAYRĠYE ĠZOL
HAYRĠYE KARAGEÇĠLĠ
HAYRĠYE SARAÇ
HAYRĠYE TALMAÇ
HAYRĠYE UTKUN
Hayriye Ünlü
HAYRĠYE YILMAZ
HAZIM GÜCĠN
HAZĠME AKÇA
Hazime Dağ
HAZĠN GÖNGEN
HAZNE BOYBAY
HAZNE YILMAZTEKĠN
HECĠ SEVEN
HEDĠYE KIRAN
HEDLE ASLAN
HEDLE EKE
HEDLE ERMEÇ
HEDLE KAYA
HEDLE KEMÇE
HELBA KARACA
HEMET ARUZ
HEMET KILIÇ
hemra açık
HENSA KILIÇ
herfiye noğay
HERFĠYE SOYDAġ
HEVĠN KÖRAN
HIDIR ACAR
HIDIR AKYOL
HIDIR ARCA
HIDIR ARSLAN
HIDIR AZGIN
HIDIR DAĞ
HIDIR DEĞER
HIDIR DEMĠR
HIDIR DOĞANTÜRK
HIDIR DÖNDER
HIDIR DÜZGÖR
HIDIR GÖKTAġ
HIDIR ĠPEK
HIDIR ĠRAĞ
HIDIR KAYA
HIDIR OLGUR
İlçesi
Hilvan
Siverek
Siverek
C.pınar
Birecik
Suruç
Hilvan
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
Birecik
Bozova
K.köprü
Halfeti
Bozova
C.pınar
Harran
Siverek
V.Ģehir
Halfeti
Siverek
Hilvan
Siverek
Hilvan
K.köprü
Harran
Siverek
Siverek
K.köprü
Birecik
Suruç
Akçakale
Eyyübiye
Siverek
K.köprü
Akçakale
C.pınar
Siverek
Eyyübiye
C.pınar
V.Ģehir
Eyyübiye
V.Ģehir
Harran
Haliliye
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Akçakale
Akçakale
Siverek
Siverek
Harran
Suruç
Halfeti
C.pınar
Eyyübiye
V.Ģehir
Birecik
Suruç
Harran
Suruç
Halfeti
V.Ģehir
V.Ģehir
Eyyübiye
Birecik
Köy
GÜLUġAĞI
KAMIġLI
ALTINAHIR
AKBULUT
ÇOĞAN
ÖRGÜTLÜ
AYDINLI
GÜVENLĠ
DAĞYANI
nalçıkan
DALOCAK
BOZTEPE
diphisar
AĞIL
AKMAĞARA
MURATLI
GÜRGELEN
ÜSTÜNTAġ
GERMAN
SAYLAKKAYA
MERKEZ
ULUYAZI
KEġ
YAKINYURT
BAHÇELĠ
TAHILALAN
YOĞUNCA
YOĞUNCA
YukarıkoĢma
ÖZVEREN
HARMANALA
KEPEZLĠ
TaĢlıca
ÇAĞDAġ
KARATAġ
AġAĞIÇĠNPOL
AġAĞIKARAT
AġLICA
MĠHRAPLĠ
MURATLI
AYAKLI
DERĠNKUYU
AYAKLI
BALKIR
BAKIġLAR
KARAHĠSAR
ÜLKÜLÜ
AġAĞIALINCA
aĢağıderen
PEKMEZLĠ
TURNA
DARICALI
YENĠDOĞAN
KÜÇÜKOVA
BOZYAZI
YUKARIDURM
ÖRENLĠ
ĠNCĠRLĠ
BağlarbaĢı
MOLLAHAMZ
SAĠDE
BÜYÜK
SAYLAKKAYA
AYAKLI
YABAN
ALTINTEPELĠ
YAYLACIK
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Arıcılık
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
50
163
231
235
166
143
12
584
115
78
79
31
257
29
95
99
360
50
147
42
430
51
499
46
257
414
136
246
129
376
33
107
108
465
79
98
306
140
265
129
150
390
50
62
87
507
232
451
129
90
500
466
51
90
54
187
575
457
75
128
72
254
51
167
135
431
48
TDYB
Numarası
2014/4-160
2013/4-104
2013/4-104
2013/4-132
2014/4-169
2014/4-181
2014/4-160
2014/4-168
2014/4-166
2013/4-99
2013/4-89
2014/4-181
2013/4-101
2013/4-83
2014/4-188
2014/4-166
2014/4-163
2014/4-184
2014/4-188
2013/4-83
2012/4-64
2013/4-89
2013/4-96
2013/4-88
2013/4-89
2014/4-185
2013/4-96
2013/4-96
2013/3-129
2014/4-169
2014/4-181
2013/4-90
2013/3-129
2013/4-100
2014/4-181
2013/4-98
2013/4-132
2013/4-100
2014/4-160
2013/4-132
2013/4-93
2012/4-82
2014/4-184
2013/4-141
2013/3-129
2013/4-93
2014/4-167
2014/4-167
2014/4-163
2013/4-90
2014/4-174
2014/4-168
2013/4-141
2013/4-89
2014/4-201
2013/4-132
2013/4-93
2013/4-83
2014/4-197
2014/5-335
2013/4-141
2014/4-185
2013/4-83
2013/4-88
2014/4-168
2013/4-93
2014/4-197
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4510
2009/816
2008/810
2014/4504
2013/84
2013/3101
2014/4510
2014/4965
2013/1094
2013/3070
2013/1345
2013/3064
2014/4514
2014/4517
2014/4540
2009/1059
2009/873
2013/3125
2013/3040
2013/2980
2009/1402
2013/1345
2013/757
2013/3141
2013/1345
2013/3046
2013/757
2012/9
2013/3011
2013/3038
2013/3064
2014/4522
2013/2978
2013/431
2013/3064
2013/3043
2014/4504
2013/431
2013/3090
2014/4537
2010/694
2013/385
2013/3125
2010/189
2013/3027
2013/3132
2013/3039
2013/3039
2013/2996
2009/1054
2013/996
2013/2456
2013/1919
2013/3106
2013/1857
2014/4504
2013/3132
2013/3061
2009/472
2013/3048
2013/762
2014/4524
2013/3013
2013/283
2013/2971
2009/30
2013/2445
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
TC Kimlik
No
33890298844
53899634030
55210577002
10739450526
71467030008
58828454598
28328481400
12287399012
31667372926
12857999932
10827051420
10887049412
69991080866
16055878730
64048278852
34091275832
31151381878
65365236488
11307035404
52981659746
37484176426
26936527572
24278608096
23126646426
67000194894
30344418940
53041657146
33220701266
42629004816
19988763876
70312086344
69265108524
35051256670
52864663662
38414144706
47182857282
64666256720
43879963212
18671808290
48997797404
57733501236
52531674496
38348139076
58318468418
64063289918
53404645674
47779821566
40247084234
31949360634
72367013122
72523007972
12840002366
24146620892
36131215754
36404203754
19115793196
19337785788
43372980006
19541259792
49012791766
11274054408
43450971834
56458538060
53089655876
50266755152
71038041778
45289916352
Adı Soyadı
HIDIR ÖZDEMĠR
HIDIR TUĞUÇ
HIDIR UNTUÇ
HIDIR YARAR
HIDIR YASLI
HIDIR YAġAMIġ
HIDIR YEġĠLDAĞ
HIDIR YETEK
HIDIR YILDIZ
HIġMAN BARAN
HIġMAN ÇELLĠK
HIġMAN ÇELLĠK
HIġMAN DAġ
HIġMAN DEMĠR
HIġMAN KILIÇ
HIġMAN KORKMAZ
HIġMAN KORKMAZ
HIġMAN ÖZER
HIġMAN SEÇME
HĠCRĠ ARTUN
HĠCRĠ KARATAġLI
HĠDAYET ALOġ
HĠDAYET ELDEN
HĠDAYET ENMEK
HĠDAYET HÜLAGÜ
HĠDAYET SEYYĠD
HĠFZULLAH AYDIN
HĠKMET ABAġ
Hikmet AKIL
HĠKMET AKYOL
HĠKMET AKYÜREK
HĠKMET ALAN
HĠKMET ARDIL BUCAK
HĠKMET ARTUN
HĠKMET AYDIN
HĠKMET AYDOĞAN
HĠKMET CANPOLAT
HĠKMET ÇOLO
HĠKMET EKĠNCĠDĠR
HĠKMET ERDOĞDU
HĠKMET GÖZYUMAN
HĠKMET ĠLGĠN
HĠKMET ĠPAR
HĠKMET KARADAĞ
HĠKMET KARAKEÇĠLĠ
HĠKMET KARAKEÇĠLĠ
HĠKMET KARATAġ
HĠKMET KARPUZCU
HĠKMET KILIÇ
HĠKMET KIRAN
HĠKMET KIRAN
HĠKMET KURT
HĠKMET MENDEġ
HĠKMET MÜDÜROĞLU
HĠKMET ÖZÇELĠK
HĠKMET PALMANAK
HĠKMET PALMANAK
HĠKMET SUNKAR
HĠKMET ġELLĠ AYBAR
HĠKMET ġEYHANLIGĠL
HĠKMET TOKMAK
HĠKMET YABALAK
HĠKMET YILDIRIM
HĠKMET YILDIZ
HĠKMET ZENCĠRALMAZ
Hilal OLDUBAġ
HĠLAL OYMAN
İlçesi
Suruç
V.Ģehir
Hilvan
C.pınar
Birecik
Halfeti
Siverek
C.pınar
Suruç
Suruç
Birecik
Birecik
Seçiniz..
Bozova
Bozova
Birecik
K.köprü
Halfeti
Birecik
Siverek
Siverek
Siverek
Hilvan
Bozova
Haliliye
V.Ģehir
Siverek
C.pınar
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
Hilvan
Siverek
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
Birecik
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Hilvan
Birecik
Siverek
Siverek
Bozova
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Haliliye
Hilvan
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Suruç
Siverek
V.Ģehir
Eyyübiye
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Akçakale
Siverek
Köy
YAĞIġLI
YEġĠLALIÇ
ÇAT
MURATLI
KOCAALĠ
SAYLAKKAYA
GAZĠ
MURATLI
ÖRGÜTLÜ
YATIRTEPE
BOZDERE
BOZDERE
YARIMTEPEĠ
BULANCAK
BAĞLICA
ALMAġAR
ÇIRALI
ÇAKALLI
BOZDERE
BAKMAÇ
BATI
GÖZCEK
GELENEK
KONUKSEVER
AKÇAHĠSAR
BAKIMLI
GÜRAKAR
MURATLI
TURNA
ALTINBAġAK
KARAKUZU
SÖĞÜTLÜ
BÜYÜKOBA
KEÇĠBURCU
KINALITEPE
ELBEĞENDĠ
KÖMAĞIL
TURNA
ULAKLI
YOLLARBAġI
YÜCELEN
ÇAĞDAġ
FAĠK
KONAK
BAKMAÇ
KARAKEÇĠ
75.YIL
KARPUZCU
GÜRAKAR
AVURTEPE
AVURTEPE
TAġÖNÜ
GÜLĠCE
KEÇĠLĠ
YUVACIK
KONAKYERĠ
YEġĠLALIÇ
ÇĠFTÇĠBAġI
AġAĞI OYLUM
ORTANCA
GÖLCUK
AġAĞIHAMED
HINGILAVĠ
ALAKONAK
YOLLARBAġI
PEKMEZLĠ
ġEKERLĠ
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
314
76
25
265
76
35
447
145
167
64
91
141
100
163
64
10
10
197
41
189
114
366
225
266
366
362
434
103
754
336
571
156
495
97
243
40
60
284
240
562
229
200
134
64
569
142
440
100
430
364
280
155
67
302
1349
493
78
177
560
625
238
197
623
204
307
100
488
TDYB
Numarası
2013/5-266
2013/4-98
2013/4-129
2013/4-132
2014/4-169
2013/4-83
2013/4-132
2013/4-132
2012/3-113
2013/5-267
2013/4-88
2014/4-169
2013/4-141
2013/5-193
2013/4-93
2014/4-184
2014/4-184
2014/4-201
2014/4-197
2013/4-104
2013/4-104
2013/4-96
2013/4-89
2013/4-89
2014/4-208
2014/4-208
2014/4-167
2013/4-132
2014/4-178
2013/4-83
2013/4-155
2014/4-160
2013/5-208
2014/4-166
2014/4-167
2013/4-98
2014/4-169
2014/4-174
2014/4-167
2013/4-108
2012/4-64
2013/4-104
2013/4-100
2014/4-201
2014/4-174
2013/4-104
2014/4-178
2012/4-64
2013/4-104
2012/4-64
2013/4-100
2014/4-167
2013/4-100
2013/4-108
2013/4-100
2013/4-108
2013/4-108
2012/4-64
2012/3-113
2014/4-174
2013/5-211
2013/4-93
2013/4-83
2012/4-64
2013/4-98
2014/4-163
2013/4-102
Statüsü
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/2990
2014/5001
2013/750
2014/4537
2013/2114
2013/2980
2014/3827
2014/4872
2013/3017
2013/3014
2013/3136
2013/84
2013/3107
2008/364
2010/693
2014/4706
2014/4706
2013/1850
2013/2822
2014/3823
2008/810
2013/1595
2013/3127
2009/463
2013/3024
2013/760
2013/3039
2013/3084
2014/4542
2013/3061
2013/1565
2014/4544
2013/456
2009/476
2013/3102
2008/374
2014/4834
2013/2984
2013/2202
2013/3081
2014/4960
2009/1051
2013/877
2012/13
2013/2225
2008/810
2013/3015
2014/4960
2014/3823
2014/4960
2013/431
2013/3102
2013/1681
2008/600
2009/1391
2013/3081
2013/739
2013/2964
2013/3066
2013/1091
2013/755
2009/30
2013/3061
2009/1402
2008/371
2013/2994
2014/4520
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
TC Kimlik
No
44002944726
63133306982
27644507184
32545453652
50245737216
38900131500
68572142634
24836602450
62806332426
10782055952
35039047696
30524402820
10296082468
17663836808
65458243850
60058426528
16724872670
22193680630
50728729684
41723028940
48040819138
45043909880
17147848280
12764995126
50383746354
48982792728
55150589738
26122937956
25064589346
16316870114
68710140232
25823557838
36671203570
56884523630
14096960162
25376582424
58345472402
28343471608
46492866892
70870054236
65071247372
28361474612
48139815188
15842892560
50131745400
67072194488
55057590264
55372572556
47206857076
58813456842
60994387006
12797989956
38798126442
38879129850
63013324990
58204471034
31604366964
16718859038
66223212408
50335747644
53803617722
62320341652
39449105892
32384340748
11367041834
61042385470
43516970184
Adı Soyadı
HĠLAL SAĞ
Hilale ULUBEY
HĠLMĠ ÇĠÇEK
Hilmi GÜREL
HĠLMĠ KONAR
HĠLMĠ OLCAY
HĠLMĠ YÜZÜGÜLEN
Hilva YILDIZ
HĠSA KARAKEÇĠLĠ
HĠSARĠ TUNCEL
HĠZNAN ARIK
HLAF AKDEMĠR
HODA AMAÇ
HORĠ AKSĠT
HORĠYE KARAKEÇĠLĠ
HULKĠ YILDIZ
HUMEDO SARANE
HUMMET DIġ
HURĠYE AKSOY
HURĠYE BAYDILLI
HURĠYE DEMĠR
HURĠYE GUNAY
HURĠYE GÜMÜġKAN
Huriye Kahraman
HURĠYE KARACADAĞ
HURĠYE MANĞAL
HURġĠT ÜSTÜNDAĞ
HÜKMET PĠLĠS
HÜLYA ACEMOĞLU
HÜLYA AYDOĞDU
HÜLYA EKE
HÜLYA ĠZOL
HÜLYA KAMIġLI
HÜLYA KIRMIZI
HÜLYA KÖROĞLU
HÜLYA POLAT
HÜLYA TORGUT
HÜMEYDE ERGÜL
HÜMEYDĠ ARGĠġ
HÜMEYDĠ ÇUR
HÜMEYDĠ
Hümeydi Kar
HÜMEYDĠ YAĞMUR
HümeyiĢ Çetindağ
HÜMEYĠT UĞURLU
HÜMEYYĠT AVCI
HÜNEYA AÇIK
HÜRĠYENYEġĠLDAĞ
HÜRRĠYET YÜKSEL
HÜSAMEDĠN TORGUT
HÜSAMETTĠN AKAR
HÜSAMETTĠN
HÜSAMETTĠN BAYDĠLLĠ
HÜSAMETTĠN
HÜSAMETTĠN ÇETĠZ
HÜSEYĠN ABĠKE
HÜSEYĠN ACAR
HÜSEYĠN ACAR
Hüseyin Açan
HÜSEYĠN AÇIK
HÜSEYĠN ADSIZ
HÜSEYĠN AĞAN
HÜSEYĠN AĞAOGLU
HÜSEYĠN AĞDEMĠR
HÜSEYĠN AĞOLDAY
HÜSEYĠN AKAR
HÜSEYĠN AKAY
İlçesi
Akçakale
Akçakale
Suruç
Akçakale
Birecik
Suruç
Suruç
V.Ģehir
Siverek
Halfeti
C.pınar
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Siverek
Suruç
C.pınar
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Akçakale
Siverek
Haliliye
Siverek
Siverek
Suruç
C.pınar
Siverek
Bozova
C.pınar
Hilvan
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
V.Ģehir
Hilvan
Harran
Harran
Harran
Harran
Haliliye
Haliliye
Haliliye
C.pınar
V.Ģehir
Siverek
Harran
V.Ģehir
Hilvan
Haliliye
Harran
K.köprü
Siverek
Siverek
Akçakale
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Siverek
Akçakale
Haliliye
Haliliye
Hilvan
Harran
Haliliye
Eyyübiye
Köy
PEKMEZLĠ
Kepezli
YILDIZ
KORUKLU
ÇOĞAN
KEBERLĠ
OYMAKLI
Yıldız
ALAGÜN
BALABAN
MURATLI
DOLUNAY
ĠLERĠ
ĠLERĠ
ALAGÜN
HARMANALA
MERKEZ
KÜÇÜKSENEM
BEġAT
BÜYÜKSALKI
BAKIRTAġ
PEKMEZLĠ
ORTANCA
Uğurlu
AġAĞIALINCA
ORTANCA
HARMANALA
AKBULUT
ġEKERLĠ
KINDIRALĠ
MURATLI
YAKINYURT
SABANLI
MAHSUMĠYE
YUKARIBAĞ
BAġGÖZE
KUSKUNLU
YARDIMLI
ÇEPKENLĠ
DAMLASU
SAVACIK
TEPEDĠBĠ
BEġAT
Uğurlu
SUFRA
AYAKLI
ÜLKÜLÜ
SOYLU
OĞLAKÇI
KUSKUNLU
YUKARIAĞVĠR
ESKĠ HARRAN
AĞIZHAN
KARPUZCU
KEÇĠBURCU
AKġEHRĠNÇ
BULDUK
DAYANIKLI
TEPEDĠBĠ
ÜLKÜLÜ
ARICAN
BAKIġLAR
KALINBAYAT
KEPĠRLĠ
YOLYAZI
YUKARIAĞVĠR
zeynep
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
64
89
244
135
213
12
202
1918
577
35
229
238
1066
651
553
101
862
326
120
14
320
90
220
94
176
652
71
245
452
100
194
207
315
275
1510
110
109
76
260
69
57
152
140
70
311
83
278
301
318
144
102
135
400
80
555
59
99
124
52
409
87
100
178
112
250
19
65
TDYB
Numarası
2013/4-90
2014/4-163
2013/5-266
2014/4-163
2013/4-129
2012/3-113
2014/5-335
2013/5-203
2014/4-178
2014/4-188
2013/4-132
2013/4-155
2013/4-104
2013/4-104
2013/4-102
2014/5-334
2013/5-211
2013/4-93
2014/4-160
2014/4-185
2013/3-129
2013/4-90
2014/4-174
2013/3-129
2014/4-174
2014/4-174
2013/4-89
2013/4-132
2014/4-174
2014/4-188
2013/4-132
2013/4-98
2013/4-155
2013/4-89
2013/4-83
2013/4-83
2014/4-166
2013/4-108
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-98
2013/3-129
2013/4-132
2013/4-93
2014/4-167
2013/4-141
2014/4-188
2014/4-174
2014/4-185
2013/4-88
2014/5-380
2012/4-64
2012/4-64
2014/4-178
2014/4-160
2013/4-88
2013/4-92
2014/4-167
2013/4-90
2014/4-185
2013/5-281
2014/4-208
2013/4-88
2014/4-185
2013/4-101
Statüsü
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/1054
2013/1050
2013/2990
2013/2996
2014/4497
2014/4546
2013/3048
2010/1435
2014/3870
2013/2968
2014/4537
2013/649
2009/816
2009/816
2014/4520
2013/3110
2013/755
2013/3132
2013/3090
2009/1399
2014/5080
2009/1054
2013/1091
2013/3027
2013/1091
2013/2984
2013/1345
2014/4504
2013/1091
2014/4540
2014/4537
2013/3379
2013/649
2014/4543
2013/3061
2013/3061
2013/758
2013/1190
2013/3107
2013/3099
2013/3004
2013/1875
2008/371
2013/3027
2014/4504
2010/694
2014/4902
2013/3099
2013/3040
2014/4613
2009/446
2013/3001
2009/778
2009/450
2014/5065
2010/720
2014/4495
2013/3036
2013/1875
2013/3039
2014/4794
2009/1399
2013/733
2013/760
2013/3001
2009/446
2013/3052
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
TC Kimlik
No
52447663096
70408073616
64660258850
22253669612
69781085194
42961993700
29633428692
49774757246
49471767364
31613362780
11103046208
64036286050
50467734130
12872987464
29261445160
40394066114
28367466642
72328008730
51745695754
39161108560
23132644140
25448572322
25691564266
10104075682
31262378170
14606938872
59767418962
70009078652
70369066658
69952080560
62065344932
62218339846
63049310882
54343604920
27443505268
15359907986
16682869354
61564367244
63172319608
15455904834
24323605544
24365604178
62719334746
31550360610
38642123122
39038118418
53293636074
26147548434
60007416150
59818422436
42916999740
40619062402
42023014534
25949549366
11760024472
35852217160
28421463976
10380071392
15860885360
51946681044
40973050794
19199774074
57526498972
10044093494
25237967292
42356000358
51778704256
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
HÜSEYĠN AKBABA
Akçakale AġAĞIÇĠNPOL T.Sulu
HÜSEYĠN AKBULUT
Eyyübiye ÖZLÜ
T.Sulu
HÜSEYĠN AKCAN
Bozova
TOZLUCA
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN AKDAĞ
Akçakale GÜNEREN
T.Sulu
HÜSEYĠN AKGÜN
Akçakale PEKMEZLĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN AKIL
Siverek
SARIDAM
T.Sulu
HÜSEYĠN AKTAY
Eyyübiye YAKACIK
T.Sulu
HÜSEYĠN ALAġ
Harran
SUGELDĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN ALAġ
Harran
SUGELDĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN ALGU
Harran
BULDUM
T.Sulu
HÜSEYĠN ALKAN
Harran
PARAPARA
T.Sulu
HÜSEYĠN ALPAK
Eyyübiye OVABEYLĠ
T.Sulu
Hüseyin ALSA
Harran
Uzunyol
T.Sulu
HÜSEYĠN ALTUNDAĞ
Harran
ESKĠ HARRAN T.Sulu
HÜSEYĠN ANLI
Harran
KAPKÖYÜ
T.Sulu
HÜSEYĠN ARAR
Birecik
KURAL
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ARSLAN
Birecik
DĠKTEPE
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN AS
K.köprü höyüklü
T.Kuru
Hüseyin ASLAN
Eyyübiye MĠHRAPLI
T.Sulu
HÜSEYĠN ASLAN
K.köprü ÖVERLER
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ASLAN
Halfeti
BULAKLI
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ASLAN
Eyyübiye kurucuk
T.Sulu
HÜSEYĠN ASLAN
Eyyübiye kurucuk
T.Sulu
HÜSEYĠN ASLAN
Birecik
FATMACIK
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ASLAN
Siverek
ÇIRALI
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ATAKAYA
Siverek
TURNA
T.Sulu
HÜSEYĠN ATAMAN
Akçakale AKSEHRĠNÇ
T.Sulu
HÜSEYĠN ATAġ
Birecik
ASLANLI
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ATAġ
Birecik
ASLANLI
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ATAġ
Birecik
ASLANLI
T.Kuru
HÜSEYĠN ATÇI
Bozova
BAĞLICA
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ATÇI
Bozova
BAĞLICA
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ATMACA
Birecik
MEZRA
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ATSIZ
Harran
YUKARIYARI T.Sulu
HÜSEYĠN AY
Haliliye
ÜÇKONAK
T.Sulu
HÜSEYĠN AYDOĞDU
Haliliye
KISAS
T.Sulu
HÜSEYĠN AYMELEK
Siverek
BÜYÜKOBA
T.Kuru
HÜSEYĠN BAĞIġ
Harran
ġUAYPġEHRĠ T.Sulu
HÜSEYĠN BAĞIġKONDU Siverek
KEÇĠBURCU
T.Kuru
Hüseyin Bal
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
HÜSEYĠN BALAY
Eyyübiye MĠNARE
T.Sulu
HÜSEYĠN BALAY
Eyyübiye MĠNARE
T.Sulu
HÜSEYĠN BANKA
Siverek
ERKONAĞI
T.Kuru
HÜSEYĠN BATMAN
Birecik
AĢağı Habip
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN BAYAR
Akçakale KEPEZLĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN BAYDĠLLĠ
K.köprü AĞIZHAN
T.Kuru
HÜSEYĠN BEGĠT
Birecik
MEZRA
Bağ.Bahçe
Hüseyin Beyunca
Haliliye
ġENOCAK
T.Sulu
HÜSEYĠN BĠLĠK
Harran
KÜPLÜCE
T.Sulu
HÜSEYĠN BĠLĠK
Harran
KÜPLÜCE
T.Sulu
HÜSEYĠN BĠLMEZ
V.Ģehir
ELGÜN
T.Sulu
HÜSEYĠN BĠLTEKĠN
Harran
ĠMAMBAKIR
T.Sulu
HÜSEYĠN BĠNDAL
Halfeti
FISTIKÖZÜ
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN BĠRLĠK
Bozova
ZĠVANLI
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN BOĞA
Harran
HARRAN
T.Sulu
HÜSEYĠN BOZKURT
Birecik
AKARÇAY
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN BOZKURT
Eyyübiye SINIRGÖREN T.Sulu
HÜSEYĠN CAN
Haliliye
KAVALIK
T.Kuru
HÜSEYĠN CAN
Bozova
GÖLBAġI
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN CAN
Birecik
DĠKTEPE
Bağ.Bahçe
Hüseyin CAN
Harran
GÖKTAġ
T.Sulu
Hüseyin Canbek
K.köprü Küçüktülmen
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ÇAĞATAY
Harran
ARSLANKUYU T.Sulu
HÜSEYĠN ÇAĞLAYAN
Suruç
BÜYÜK
T.Kuru
HÜSEYĠN ÇAĞRA
C.pınar
YUKARI
T.Sulu
HÜSEYĠN ÇAKIR
Birecik
DĠKTEPE
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ÇAKIR
V.Ģehir
BĠNEKLĠ
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
92
135
116
61
66
195
100
288
151
168
77
269
107
217
195
91
25
428
121
31
107
61
50
52
10
265
107
68
142
106
109
23
57
146
64
59
217
58
335
207
138
88
268
128
158
160
14
219
71
68
60
141
52
144
171
120
69
113
57
82
110
68
62
113
394
212
50
TDYB
Numarası
2013/4-98
2013/4-108
2014/4-181
2013/4-88
2013/4-90
2012/4-64
2013/4-101
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-163
2013/4-88
2013/4-90
2010/4-31
2013/4-108
2013/4-99
2014/4-197
2014/4-169
2014/4-160
2010/4-31
2013/4-93
2013/4-83
2013/4-101
2013/4-101
2014/4-201
2014/4-184
2014/4-208
2013/4-108
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-169
2013/4-89
2013/4-93
2014/4-201
2013/4-88
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-96
2013/4-155
2013/4-104
2013/4-92
2012/4-82
2012/4-82
2012/4-64
2014/4-197
2013/4-88
2014/5-380
2014/4-197
2013/4-92
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-98
2013/4-141
2014/4-188
2013/5-281
2013/4-155
2014/4-169
2013/4-98
2013/4-155
2013/4-93
2014/4-169
2014/4-163
2013/3-129
2013/4-141
2012/3-113
2013/4-132
2014/4-169
2014/4-184
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2008/371
2013/739
2013/3114
2009/56
2009/1054
2013/2964
2013/749
2013/750
2013/750
2014/5100
2013/3036
2013/3118
2008/360
2013/763
2013/751
2013/2445
2014/4834
2014/4544
2013/2726
2009/872
2014/4511
2013/3052
2013/3052
2012/13
2014/4706
2013/760
2013/3081
2013/3109
2013/3109
2013/3038
2013/745
2010/693
2013/1869
2013/3036
2013/3091
2014/5227
2009/458
2013/743
2008/810
2014/4509
2014/5227
2014/5227
2014/3432
2009/472
2009/56
2009/778
2014/3926
2013/3016
2013/3107
2010/189
2013/3035
2013/1919
2014/3930
2013/733
2014/4534
2013/870
2014/5146
2013/973
2013/3094
2013/84
2010/1890
2013/3029
2013/3041
2014/4532
2010/472
2013/84
2014/4582
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
TC Kimlik
No
22520057890
61600367290
45676894010
15737896062
64426278290
24806593030
24779593938
32111344964
45883891062
30905382246
40750450342
44983915890
16382869104
13124976700
35846230168
57433505978
47527845912
24215612902
46750862222
15050918908
28550468750
28808459622
57277511128
27536498576
59179447208
43069980920
18656798684
58996453256
48073817446
39620099200
42652998038
55855558848
31676364646
11796017912
19835755306
22541660680
67180174464
48046823948
20879734370
47392840906
63103316508
70786059912
35840217448
53047652114
52570664892
48574793478
59872423820
50929721982
12348008006
64717262656
41747038802
14579941886
52357680152
29753423768
21188708960
40262083892
67543178764
38042144512
56638528676
52219675760
62908318502
64843266740
57295506762
10014082534
67267168980
68098146406
68116145800
Adı Soyadı
HÜSEYĠN ÇAKMAK
HÜSEYĠN ÇALIġKAN
HÜSEYĠN ÇALIġKAN
Hüseyin ÇalıĢkan
HÜSEYĠN ÇEÇAN
HÜSEYĠN ÇELĠK
HÜSEYĠN ÇELĠK
HÜSEYĠN ÇELĠK
hüseyin çellik
HÜSEYĠN ÇETĠN
HÜSEYĠN ÇETĠNKAYA
HÜSEYĠN ÇEVĠK
HÜSEYĠN ÇINAR
Hüseyin ÇĠÇEK
HÜSEYĠN ÇĠÇEK
HÜSEYĠN ÇĠFTÇĠ
hüseyin çiftçi
Hüseyin Çiftçi
HÜSEYĠN ÇĠFTÇĠ
HÜSEYĠN ÇĠFTÇĠ
HÜSEYĠN ÇĠFTÇĠLER
HÜSEYĠN ÇOBAN
HÜSEYĠN ÇOBAN
HÜSEYĠN DABANLI
HÜSEYĠN DAHAN
HÜSEYĠN DAL
HÜSEYĠN DAġ
Hüseyin Demir
Hüseyin Demir
HÜSEYĠN DEMĠR
HÜSEYĠN DEMĠR
HÜSEYĠN DEMĠR
HÜSEYĠN DEMĠR
HÜSEYĠN DEMĠR
Hüseyin DEMĠR
HÜSEYĠN DEMĠR
HÜSEYĠN DEMĠR
HÜSEYĠN DEMĠRBÜKEN
HÜSEYĠN DEMĠRCĠ
HÜSEYĠN DEMĠRDAĞ
hüseyin demirel
Hüseyin Demirkan
HÜSEYĠN DEMĠRTÜRK
HÜSEYĠN DENĠZ
HÜSEYĠN DĠLER
HÜSEYĠN DĠRĠER
hüseyin doğan
HÜSEYĠN DOĞAN
HÜSEYĠN DOĞAN
Hüseyin Durmaz
Hüseyin DURMAZ
HÜSEYĠN DURU
HÜSEYĠN ELĞAÇ
HÜSEYĠN ERDEM
HÜSEYĠN EREN
HÜSEYĠN ERĠġ
Hüseyin ESKĠSĠLME
HÜSEYĠN FEHMĠ VURAL
Hüseyin FURAT
HÜSEYĠN GÖKAK
HÜSEYĠN GÖNÜLLÜTAġ
HÜSEYĠN GÜMÜġ
hüseyin gündoğan
HÜSEYĠN GÜNEġ
Hüseyin GÜNEY
Hüseyin GÜRHAN
Hüseyin GÜRHAN
İlçesi
C.pınar
Harran
Akçakale
Haliliye
Siverek
Haliliye
Haliliye
Halfeti
Eyyübiye
Birecik
C.pınar
Halfeti
Halfeti
Bozova
Hilvan
Haliliye
V.Ģehir
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
Harran
Harran
Eyyübiye
Harran
Merkez
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Akçakale
Harran
Birecik
Bozova
Siverek
V.Ģehir
Eyyübiye
Haliliye
C.pınar
Birecik
Harran
Hilvan
Birecik
K.köprü
K.köprü
K.köprü
Haliliye
V.Ģehir
Suruç
Siverek
Halfeti
Halfeti
Siverek
V.Ģehir
Birecik
Harran
Harran
Halfeti
Suruç
Harran
Harran
Akçakale
Harran
Akçakale
Köy
YUKARIDURM
YAKACIK
KEPEZLĠ
Uğurlu
ÇĠFTÇĠBAġI
KARATEPE
KARATEPE
GÜRKUYU
bakırtaĢ
AKARÇAY
MURATLI
FISTIKÖZÜ
BALABAN
ÜRÜNLÜ
KUSKUNLU
KARAALĠ
çiftçiler
ÇANAKÇI
SEKSENÖREN
AÇMALI
BAKIġLAR
KARAALĠ
YENĠCE
YARDIMLI
KÖSEKÖY
ÇĠÇEK
KEÇĠKIRAN
HINGILAVĠ
ĠKĠAĞIZ
ĠNCĠRLĠ
NALÇIKAN
VERGĠLĠ
KARAALĠ
BÜYÜKTOKAÇ
GÖGEÇ
MERKEZ
AYLAN
BÜYÜKKAZAN
TAġÖNÜ
YAMAÇALTI
akpınar
GÜMÜġSU
BağlarbaĢı
CEYLANGÖZÜ
ULUYAZI
kural
çömlekçi
BÜYÜKSALKI
KIZLAR
ÇANAKÇI
Toklu
AKÖREN
BAġBÜK
YUKARIGÖKL
BALABAN
SABANLI
Tekneli
KURAL
KARATAġ
SAĠDE
SAYLAKKAYA
KARAKÖY
kırmıtlı
KÜPLÜCE
PEKMEZLĠ
CEPKENLĠ
KEPEZLĠ
İşletme
Tipi
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.KuruT.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
183
124
107
83
118
516
192
211
69
130
180
60
43
111
224
68
1091
221
94
301
72
53
115
500
94
65
64
141
51
56
89
57
381
77
143
21
51
922
255
145
158
116
87
130
22
44
134
219
115
86
815
135,147
490
49
20
142
822
213
175
247
27
50
214
328
123
55
172
TDYB
Numarası
2013/4-132
2013/4-88
2013/4-88
2013/3-129
2012/4-64
2012/4-82
2012/4-82
2014/4-201
2013/3-129
2014/4-169
2014/4-208
2014/4-197
2014/4-188
2010/4-31
2014/4-168
2013/4-93
2013/5-203
2013/4-92
2012/4-82
2014/4-185
2012/4-82
2013/3-129
2013/4-129
2013/4-108
2012/4-82
2013/4-129
2012/4-82
2013/4-92
2013/4-92
2013/3-129
2013/3-129
2014/4-160
2014/4-160
2013/4-90
2014/4-163
2014/4-197
2014/4-181
2013/4-104
2014/4-167
2014/4-185
2013/4-99
2013/4-92
2014/4-197
2013/4-129
2013/4-88
2013/4-101
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-108
2013/4-92
2013/5-203
2014/5-334
2012/4-64
2014/4-188
2014/4-188
2012/4-64
2013/5-203
2014/4-197
2014/4-163
2013/4-141
2014/4-201
2012/3-113
2014/4-163
2013/4-141
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-163
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/3827
2013/3075
2009/56
2013/3027
2014/3432
2013/3091
2013/3068
2013/2035
2013/1535
2014/5018
2013/3042
2010/745
2013/2968
2013/610
2013/2684
2010/694
2010/1435
2013/1875
2013/3091
2014/4524
2014/4531
2013/3116
2013/3055
2009/1372
2013/3091
2013/3115
2014/5227
2013/3009
2008/356
2013/3116
2013/3116
2013/3090
2014/4495
2014/4991
2009/873
2013/3188
2013/3064
2009/1051
2013/3102
2013/3133
2011/182
2013/3067
2009/472
2013/3055
2013/3141
2013/742
2013/1535
2014/5080
2013/2981
2014/4509
2010/1435
2013/3110
2014/3432
2009/1400
2013/2968
2014/5065
2010/1435
2013/2445
2009/873
2013/762
2011/13
2013/3057
2013/1050
2013/3107
2013/2994
2013/2996
2013/1050
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
TC Kimlik
No
66496199864
71584025024
59803432150
28889453502
69898086688
34943246454
68953122118
69049118930
68941122564
28496466612
25880555952
40361080136
68746125784
60736387752
53269655078
36155220734
31274383124
24257611222
57685496628
68428135568
38975126326
36251217546
38282144204
54118621558
52891662324
24941588472
18293809774
33701295314
19205779314
68989112824
18878790244
18599799502
14240953682
35771223976
17510842198
12878991106
26087556100
21086105632
23405645874
30347414444
65950212842
49576763940
53851624666
25061585068
71011048350
15059923408
41165047974
10293082218
23261645278
64645275346
29696430144
10557072962
66217212186
20339741436
37937155954
40169086958
35276250156
54919594792
38204151778
64789254566
35567240484
27971484158
35087250932
15668897572
69565093698
47824819890
57907483924
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
hüseyin güvenç
Harran
SUGELDĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN HAKKĠM
Akçakale PEKMEZLĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN HATĠPOĞLU Siverek
DÖNEMEÇ
T.Kuru
Hüseyin HAVAY
Harran
KOYUNLUCA T.Kuru
HÜSEYĠN HÖLÜK
Harran
SAĠDE
T.Sulu
HÜSEYĠN HUR
Akçakale DONANDI
T.Sulu
HÜSEYĠN ĠNAN
Eyyübiye KARAALĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN ĠNAN
Eyyübiye YAġAR
T.Sulu
HÜSEYĠN ĠNAN
Eyyübiye KARAALĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN ĠPEK
Harran
SAĠDE
T.Sulu
HÜSEYĠN ĠZOL
Siverek
KAVALIK
T.Kuru
HÜSEYĠN KABATAġ
Siverek
ÇAYLARBAġI T.Sulu
HÜSEYĠN KAÇ
Hilvan
KUSKUNLU
T.KuruHÜSEYĠN KALENDER
Birecik
AYRAN
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN KANATLI
V.Ģehir
YEġĠLALIÇ
T.Sulu
HÜSEYĠN KANDEMĠR
Siverek
SABANCI
T.Kuru
HÜSEYĠN KANĞ
Siverek
DĠBEKDÖZÜ
K.baĢ
HÜSEYĠN KARA
Haliliye
DĠKME
K.baĢ
HÜSEYĠN KARACAN
Harran
CEYLANGÖZÜ T.Sulu
HÜSEYĠN KARADEMĠR Harran
KIRMITLI
T.Sulu
HÜSEYĠN KARAKAġ
Siverek
ÇAYLARBAġI T.Kuru
HÜSEYĠN KARATAġ
Siverek
BATI
T.Kuru
HÜSEYĠN KARATAġ
K.köprü SARIM
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN KARINCA
Siverek
ALTINAHIR
T.Kuru
HÜSEYĠN KARINCA
Siverek
BAġBÜK
T.Kuru
HÜSEYĠN KAYA
Haliliye
KONAK
T.Sulu
Hüseyin KAYA
K.köprü Akçahisar
Bağ.Bahçe
Hüseyin Kaya
Haliliye
ESENYAYLA T.Sulu
HÜSEYĠN KAYA
K.köprü ÇAKMAK
T.Sulu
HÜSEYĠN KAYA
Birecik
METELER
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN KAYA
K.köprü ÇAKMAK
T.Sulu
HÜSEYĠN KAYA
K.köprü AKÇAHĠSAR
T.Sulu
HÜSEYĠN KAYACAN
Suruç
OYMAKLI
T.Kuru
HÜSEYĠN KAYAM
Harran
DAMLASU
T.Sulu
HÜSEYĠN KAYAġ
Siverek
KEÇĠKIRAN
T.Kuru
HÜSEYĠN KAYNAK
Eyyübiye DĠLĠMLĠ
T.Kuru
HÜSEYĠN KENGĠġ
Siverek
DAMLICA
T.Sulu
HÜSEYĠN KESKĠN
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
HÜSEYĠN KESKĠNBIÇAK Siverek
NOHUT
T.Kuru
HÜSEYĠN KESKĠNBIÇAK Siverek
TURNA
T.Kuru
HÜSEYĠN KETBOĞA
Akçakale BÜYÜKTOKAÇ T.Sulu
HÜSEYĠN KILIÇ
Harran
BALKAT
T.Sulu
HÜSEYĠN KILIÇ
K.köprü KIRKPINAR
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN KILIÇ
Eyyübiye BAġÖREN
T.Sulu
HÜSEYĠN KILIÇ
Halfeti
HĠLALLĠ
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN KILIÇASLAN Siverek
AZIKLI
T.Kuru
HÜSEYĠN KIRAÇ
Harran
BÜYÜKYILDIZ T.Sulu
HÜSEYĠN KIRAN
Siverek
AVURTEPE
T.Sulu
HÜSEYĠN KIRICI
Eyyübiye KARAMAN
T.Sulu
HÜSEYĠN KIRMIZI
V.Ģehir
YAZ GÜNEġĠ
T.Sulu
Hüseyin Kırmızıkılıç
Haliliye
MEHMETÇĠK T.Sulu
HÜSEYĠN KIġ
Siverek
BAKMAÇ
T.Sulu
Hüseyin KIZILDAĞ
Harran
Aydıncık
T.Sulu
HÜSEYĠN KIZILTAġ
Haliliye
KAHRAMAN
T.Sulu
HÜSEYĠN KOÇAK
V.Ģehir
MALTA
T.Sulu
HÜSEYĠN KOġAR
Siverek
SABANCI
T.Sulu
HÜSEYĠN KOġAR
Siverek
ARMAĞANLI T.Sulu
HÜSEYĠN KOYĞAN
Siverek
BAġBÜK
T.Sulu
HÜSEYĠN
Siverek
HAYRĠYE
B.BaĢ Süt
HÜSEYĠN KOYUNCU
Bozova
TOZLUCA
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN KOYUNLU
Haliliye
ÜÇKUYU
T.Kuru
HÜSEYĠN KÖROĞLU
Harran
HARRAN
T.Sulu
Hüseyin KUBACIK
Eyyübiye Kubacık
T.Sulu
HÜSEYĠN KUBAT
Haliliye
KÖSECĠK
T.Sulu
HÜSEYĠN KURT
Birecik
GÜZELYURT T.Kuru
Hüseyin KURTARAN
Bozova
KABACIK
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN KUġ
Bozova
TAġAN
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
50
54
104
665
92
197
419
471
376
201
596
79
472
226
96
374
297
596
89
356
264
238
36
326
344
133
132
56
51
35
60
130
196
365
200
208
366
67
164
114
76
88
48
390
292
221
115
241
60
50
62
1302
185
112
50
86
518
180
347
43
251
432
78
59
341
84
84
TDYB
Numarası
2013/4-88
2013/4-90
2013/5-208
2014/4-163
2013/4-141
2013/4-90
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-141
2013/4-155
2013/4-102
2014/4-168
2014/4-197
2013/4-98
2013/4-102
2013/4-132
2013/4-93
2013/4-129
2013/4-99
2013/4-104
2014/4-188
2014/4-181
2013/4-102
2013/4-102
2013/3-129
2010/4-31
2013/4-92
2013/3-129
2014/4-197
2014/4-188
2013/4-83
2012/3-113
2013/4-141
2013/4-100
2013/4-155
2013/4-132
2013/4-132
2013/4-89
2013/4-104
2013/4-90
2014/4-178
2013/4-98
2012/4-82
2014/4-181
2014/4-168
2013/4-141
2014/4-167
2013/4-108
2014/4-184
2013/4-92
2013/4-104
2010/4-31
2013/4-108
2014/4-184
2013/4-102
2014/4-208
2014/4-168
2007/1-66
2013/4-93
2013/4-89
2013/4-88
2013/4-99
2013/3-129
2014/4-201
2010/4-31
2014/4-178
Statüsü
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3036
2014/4794
2013/456
2013/2996
2013/762
2014/4794
2008/600
2008/600
2008/600
2013/762
2013/973
2013/3044
2013/2684
2013/2822
2014/5001
2014/4520
2014/3827
2013/3132
2013/3055
2013/751
2008/810
2013/3040
2009/272
2014/4520
2014/4520
2013/3116
2013/736
2013/3009
2014/5080
2010/745
2014/4540
2012/883
2013/3113
2013/762
2014/4529
2013/973
2014/4494
2014/4537
2013/3127
2008/810
2014/4794
2010/720
2008/374
2013/385
2013/3064
2013/2115
2013/3004
2014/4902
2013/763
2014/4582
2013/3009
2014/3828
2009/676
2008/600
2013/3125
2014/3824
2013/3024
2013/2456
2013/2969
2013/3094
2014/4543
2013/3075
2009/357
2013/741
2013/2035
2013/610
2013/3015
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
TC Kimlik
No
53770633138
52813665556
22454666656
37163173326
36149215180
35471236528
40076076202
62542332322
15704893636
19595767212
20207737738
62941330356
19223770416
13622966500
46801248654
57865491870
57592505604
18677807778
17438832882
15725889960
70582067128
25427580744
55186585384
71641037762
10134082650
52465665256
24932589372
57103522342
63250302966
29270440750
12729002968
12540012184
48730801696
49666764390
47950818934
47350838952
55690573808
71887034570
22562659120
61996350098
62713321544
43087994138
59308233924
46507258490
65521236796
44968927054
70672058296
50701729786
71401037148
54844589276
16985846052
44407933936
45667908498
38108142322
63388307840
64045285914
29720429274
40187075798
61030391216
15035919654
42056017960
65362241188
40727058700
45784893738
28850452138
23582632438
59620428152
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
HÜSEYĠN KUġAD
Siverek
ALTINAHIR
T.Kuru
HÜSEYĠN KUġUÇAR
Siverek
TAġAĞIL
T.Kuru
HÜSEYĠN KUTLU
Halfeti
ÇEKEM
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN MĠRKELAM
Birecik
ÇOĞAN
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN MÜDÜROĞLU Haliliye
KEÇĠLĠ
T.Kuru
HÜSEYĠN NACAK
K.köprü DĠPHĠSAR
T.Sulu
HÜSEYĠN NAZIM
Birecik
EKENEK
T.Kuru
HÜSEYĠN NĠBAK
Hilvan
ARICA
Bağ.Bahçe
Hüseyin OBA
Hilvan
SUSKUNLU
T.Sulu
HÜSEYĠN ORGAN
Eyyübiye GÜNBALI
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ÖNEGÜL
Akçakale DORUMALĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN ÖġME
Suruç
ÖRGÜTLÜ
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ÖZAL
Akçakale ARICAN
T.Sulu
HÜSEYĠN ÖZBUDAK
Eyyübiye YEDĠYOL
T.Sulu
HÜSEYĠN ÖZGĠL
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
HÜSEYĠN ÖZKAN
Eyyübiye VERGĠLĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN ÖZKARAKEÇĠ Siverek
OYUKTAġ
T.Sulu
HÜSEYĠN PALMANAK
V.Ģehir
YEġĠLALIÇ
T.Sulu
Hüseyin POLAT
Bozova
SOĞUKKUYU Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN POLAT
Bozova
SOĞUKKUYU Bağ.Bahçe
Hüseyin Polat
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
HÜSEYĠN POLAT
Harran
YARDIMLI
T.Sulu
HÜSEYĠN SAMĠ OYMAN Siverek
ġEKERLĠ
T.Kuru
Hüseyin SANCAR
Siverek
CANPOLAT
T.Sulu
HÜSEYĠN SAPAN
Eyyübiye KÜÇÜKDÜZLÜ T.Sulu
Hüseyin SARI
Bozova
KĠLLĠK
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN SEL
Haliliye
BAġÖREN
T.Sulu
HÜSEYĠN SEVĠNCEK
Siverek
canpolat
T.Sulu
HÜSEYĠN SOLHAN
Akçakale AKKEÇĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN SONĞUR
Akçakale AKÇALI
T.Sulu
HÜSEYĠN SUNKAR
Siverek
ÇĠFTÇĠBAġI
T.Kuru
HÜSEYĠN SUNKAR
V.Ģehir
AYAKLI
T.Sulu
HÜSEYĠN ġEFKATLI
Siverek
TAġAĞIL
T.Sulu
HÜSEYĠN ġEHMEÇ
Eyyübiye YAZILIKAVAK T.Sulu
HÜSEYĠN ġĠKAK
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN ġĠL
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN TALAY
V.Ģehir
KEMERLĠ
T.Sulu
HÜSEYĠN TAġTAġ
V.Ģehir
YAZ GÜNEġĠ
T.Sulu
Hüseyin TEKĠN
Akçakale BULUTLU
T.Sulu
Hüseyin TEMEL
Harran
KOYUNLUCA T.Kuru
HÜSEYĠN TEMEL
Birecik
ĠNNAPLI
Bağ.Bahçe
Hüseyin TOSUN
V.Ģehir
Tekneli
K.baĢ
HÜSEYĠN TUNCER
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
HÜSEYĠN TURĞAY
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Hüseyin TURMAK
Hilvan
Özveren
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN TÜYSÜZ
Siverek
TAġIKARA
T.Kuru
Hüseyin UÇAN
Bozova
ġanlıavĢar
Bağ.Bahçe
Hüseyin UĞUR
Eyyübiye Anaz
T.Sulu
HÜSEYĠN UNALAN
Hilvan
GEÇĠTAĞZI
T.Sulu
HÜSEYĠN UNTUÇ
Hilvan
ÇAT
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN UZUNOĞLAN Birecik
ALTINOVA
Bağ.Bahçe
Hüseyin Ünlü
K.köprü YukarıkoĢma
Bağ.Bahçe
Hüseyin VARAN
V.Ģehir
Toklu
K.baĢ
HÜSEYĠN VURAL
Birecik
KURAL
T.Kuru
HÜSEYĠN YAKAN
K.köprü TÜRKMEN
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN YAKICI
K.köprü TÜRKMEN
T.Kuru
HÜSEYĠN YALÇIN
Eyyübiye KAHRAMAN
T.Sulu
HÜSEYĠN YALÇINKAYA Halfeti
FISTIKÖZÜ
Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN YAMAN
Siverek
ÇATLI
T.Kuru
HÜSEYĠN YAġAR
Eyyübiye DOYUMLU
T.Sulu
HÜSEYĠN YAVUZ
Eyyübiye NALÇIKAN
T.Sulu
Hüseyin Yeloğlu
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
HÜSEYĠN YEġĠL
Haliliye
ÇAMURLU
T.Sulu
Hüseyin YeĢil
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
HÜSEYĠN YILAN
Bozova
DOKUZAĞAÇ Bağ.Bahçe
HÜSEYĠN YILDIRIM
Harran
HUZURLU
T.Sulu
HÜSEYĠN YILDIRIM
Halfeti
SAYLAKKAYA Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
112
103
48
1054
431
80
249
51
115
22
50
136
171
206
153
78
516
121
50
65
169
307
704
214
98
15
151
60
129
131
469
50
107
86
55
53
111
50
84
100
13
1243
135
114
35
102
129
50
83
24
156
67
1166
485
50
134
130
42
102
66
111
122
81
228
99
391
24
TDYB
Numarası
2013/4-102
2014/4-168
2013/4-83
2013/4-129
2013/4-108
2013/4-98
2014/4-169
2013/4-88
2010/4-31
2013/4-98
2013/4-98
2012/3-113
2013/4-98
2012/4-82
2013/4-132
2013/4-98
2014/4-178
2013/4-108
2010/4-31
2013/4-155
2013/4-92
2014/4-185
2013/4-100
2014/4-178
2013/4-108
2010/4-31
2013/3-129
2013/4-101
2012/4-82
2013/4-90
2012/4-64
2014/4-184
2014/4-168
2012/4-82
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-98
2014/4-184
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-201
2013/5-203
2014/4-166
2013/4-132
2010/4-31
2013/4-102
2013/5-310
2013/4-99
2013/4-89
2013/4-129
2014/4-197
2013/3-129
2013/5-203
2014/4-169
2014/4-185
2014/5-380
2014/4-185
2014/4-197
2014/4-168
2014/4-160
2013/3-129
2013/4-92
2013/4-93
2013/4-92
2013/4-93
2012/4-82
2014/4-201
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4520
2014/4976
2013/3145
2014/4497
2013/2981
2013/3043
2014/5018
2013/3141
2009/676
2008/374
2013/3043
2013/3017
2013/3043
2014/4531
2014/4537
2013/3379
2014/4658
2013/3081
2013/610
2013/188
2014/4916
2014/4524
2013/1681
2013/2995
2013/739
2008/597
2013/741
2009/46
2013/385
2013/3118
2013/2964
2014/4668
2014/4976
2014/4531
2014/4500
2014/4500
2014/5001
2014/4582
2014/5100
2013/2994
2013/1869
2010/1435
2009/1059
2014/4872
2013/736
2013/3044
2013/1899
2009/357
2009/463
2013/3115
2013/3188
2013/3011
2010/1435
2013/3038
2009/446
2009/778
2014/4524
2010/745
2009/821
2009/874
2014/5080
2014/4509
2010/694
2008/356
2009/41
2013/753
2011/13
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
TC Kimlik
No
18014818900
54238608422
17171844272
20222740188
31640373872
12659997334
69310101012
44488937670
31499365448
23351638012
62077343350
30356403644
49174772146
23807632304
50503742556
57685497854
31955346264
19607154924
36251216938
50239751136
42395007202
40253083948
39056117844
39215112598
19952760672
12375013158
14420945100
16172886762
13265988136
12614990776
17195852604
25682569676
46390870984
36065210306
66952188746
55045576300
53869629974
16787866234
54991584230
38123154164
46516867676
62284342832
15044918822
25664572670
34745270114
12482997754
67276171254
41150057070
34751252920
71794035332
43345975886
36008227828
10722056520
40103089274
25421566720
18539810106
47068849264
31493371056
57007519554
27242505940
14084960518
17087845752
56680524466
62590342090
63076309408
56080544934
54463612966
Adı Soyadı
HÜSEYĠN YILDIZ
HÜSEYĠN YILDIZ
HÜSEYĠN YILDIZ
Hüseyin YILDIZ
HÜSEYĠN YILDIZ
HÜSEYĠN YILMAZ
Hüseyin YILMAZ
HÜSEYĠN YILMAZ
HÜSEYĠN YILMAZ
HÜSEYĠN YILMAZ
HÜSEYĠN YILMAZ
HÜSEYĠN YILMAZER
HÜSEYĠN
HÜSEYĠN YOLDAġ
HÜSEYĠN
HÜSEYĠN YÜKSEL
hüseyin ZENGĠ
HÜSEYYĠN DEVECĠ
HÜSĠN BEYAZKUġ
HÜSNA YOL
HÜSNE ÇĠFTÇĠ
HÜSNĠ ÇETĠN
HÜSNÜ BAYDILLI
HÜSNÜ BAYDĠLLĠ
HÜSNÜ ÇAKAL
HÜSNÜ ÇETĠN
HÜSNÜ GÜLALAN
HÜSNÜ IMRAK
hüsnü kara
HÜSNÜ KAYABAġ
HÜSNÜ ÖZYILMAZ
HÜSNÜ SIMAKLI
HÜSNÜ ġILDIR
HÜSNÜ TĠRĠL
HÜVEYDĠ GÜNEġ
Hüveydi TAKUġ
ISMAIL AL
ISMAIL ÖZYIKILMAZ
Ġ. Halil FĠLĠZ
Ġ. HALĠL ĠSTEGÜN
Ġ.HALĠL ABA
Ġ.HALĠL AĞAN
Ġ.HALĠL AKALTUN
Ġ.HALĠL AKBAġ
Ġ.HALĠL ALTINTEN
Ġ.HALĠL ALTUN
Ġ.HALĠL ALTUN
Ġ.HALĠL ARSLAN
Ġ.HALĠL BĠZGĠN
Ġ.HALĠL ÇELĠK
Ġ.HALĠL ÇĠFTÇĠ
Ġ.HALĠL DAL
Ġ.halil DEMĠR
Ġ.HALĠL DERĠN
Ġ.Halil DURMAZ
Ġ.HALĠL GÜMÜġ
Ġ.HALĠL KARAKEÇĠLĠ
Ġ.HALĠL KILIÇ
Ġ.HALĠL KIRMIZI
Ġ.HALĠL KORKMAZ
Ġ.HALĠL KÖROĞLU
Ġ.HALĠL ÖNER
Ġ.HALĠL POLAT
Ġ.HALĠL ġEVGĠN
Ġ.Halil TOPGAÇ
Ġ.Halil TÖREN
Ġ.HALĠL ÜLGEN
İlçesi
Haliliye
Harran
Harran
Bozova
Suruç
K.köprü
Akçakale
Eyyübiye
Halfeti
Harran
Birecik
Halfeti
Akçakale
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Akçakale
C.pınar
Siverek
K.köprü
Eyyübiye
Siverek
K.köprü
K.köprü
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Akçakale
Siverek
Siverek
Hilvan
Birecik
Eyyübiye
Harran
Siverek
Siverek
Hilvan
Siverek
V.Ģehir
Haliliye
V.Ģehir
Suruç
Suruç
Bozova
Bozova
K.köprü
Akçakale
Bozova
Eyyübiye
Suruç
Bozova
Siverek
Bozova
Haliliye
Siverek
K.köprü
Haliliye
Bozova
V.Ģehir
Halfeti
Bozova
Suruç
Halfeti
Bozova
K.köprü
Köy
BOYDERE
BĠNEKLĠ
GÖZCÜ
ÜÇDĠREK
ÖRGÜTLÜ
KIZLAR
MĠL
GÖZELLER
ORTAYOL
ÇAĞBAġI
EKENEK
YUKARIGÖKL
AġAĞIÇĠNPOL
SOYDAN
TAġAĞIL
VERGĠLĠ
KEPEZLĠ
MURATLI
BÜYÜKOBA
AġAĞIALINCA
KESERDEDE
KARABAHÇE
KÜLAFLI
BAġÖREN
ĠLERĠ
ĠLERĠ
KEÇĠKIRAN
SIAKI
arısu
BÜYÜKTOKAÇ
KEÇĠKIRAN
KARACADAĞ
OVACIK
TÜTEN
GÖRENLER
EMEKLĠ
ÇAVUġLU
KEÇĠKIRAN
KUSKUNLU
SÖYLEMEZ
KIRLIK
BAKIġLAR
KONAKYERĠ
KARA
HARMANALA
DUTLUK
AYLAN
GEÇĠT
MEMER
GERDEK
ZEYNEP
YAKINYURT
ġanlıavĢar
TAġLI
BaltaĢ
Haktanır
ALAGÜN
MĠLLĠSARAY
HINGILAVĠ
KILÇIK
YUKARIBAĞ
GÜLAÇAN
BUDAKLI
ÖRGÜTLÜ
GÜRKUYU
Yaylak
GEÇĠT
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
141
146
64
56
118
129
214
288
66
166
38
63
122
280
108
150
342
102
100
142
84
278
128
159
527
1085
500
229
510
177
223
376
86
80
118
110
158
137
187
491
674
20
421
163
263
122
40
66
51
13
99
779
81
135
176
555
200
447
262
69
368
66
155
399
185
17
84
TDYB
Numarası
2013/4-155
2013/4-129
2013/4-155
2010/4-31
2012/3-113
2013/4-108
2014/4-163
2014/4-185
2013/4-83
2013/4-141
2014/4-201
2014/4-188
2012/4-82
2013/4-104
2013/4-89
2014/4-160
2014/4-163
2013/4-93
2013/4-96
2014/4-174
2013/4-108
2012/4-64
2014/5-380
2014/5-380
2013/4-132
2013/4-104
2013/4-100
2013/4-100
2013/5-203
2013/4-90
2013/4-104
2013/4-100
2013/4-129
2013/4-89
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-100
2013/4-100
2010/4-31
2013/4-83
2014/4-208
2014/4-185
2014/4-208
2014/4-181
2013/5-267
2014/4-208
2014/4-181
2014/4-181
2014/4-208
2013/5-267
2014/4-208
2014/4-208
2013/5-310
2012/4-64
2010/4-31
2014/4-188
2014/4-208
2013/3-129
2013/3-129
2014/4-181
2013/4-83
2014/4-188
2014/4-181
2014/4-181
2010/4-31
2010/4-31
2014/4-181
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/972
2013/750
2013/743
2013/736
2013/3017
2013/2981
2013/2996
2014/4524
2014/4517
2013/1919
2013/3200
2009/1400
2014/4525
2013/1667
2013/3127
2013/3090
2013/1050
2010/694
2009/458
2013/1091
2013/2981
2013/2964
2009/778
2009/778
2014/3827
2009/465
2008/615
2014/4529
2010/1435
2014/4991
2013/1667
2013/1681
2014/4500
2009/1403
2014/4531
2013/1050
2013/431
2008/615
2013/2726
2012/883
2014/4512
2009/1399
2013/3042
2013/2972
2013/3014
2013/760
2013/3131
2009/272
2008/613
2013/3014
2013/3126
2013/3024
2013/1899
2014/3432
2013/736
2013/3040
2008/613
2013/3116
2013/3116
2009/272
2013/3061
2014/5127
2013/3064
2013/2972
2008/597
2009/455
2013/3114
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
TC Kimlik
No
19022785116
59455438968
52087682884
19340772430
69967080050
11679021906
45127706428
55504361188
23264650446
30728387176
10200080450
44803924712
61960351922
16856854452
11907020336
50545740640
25418580968
14228946040
43444980118
16565868320
70813056044
54841591760
64399267512
28412472932
21695693124
60532401720
31511370146
44365938462
69436096698
67534174614
36107212800
14447935580
24599600038
50806727038
46684874186
56887520124
49705759578
35081261040
18191819288
45211913398
17066847470
16871853942
51529703002
48469812956
62887324358
50869720984
44776936118
44143956534
12698993298
15638893924
42892998270
59863435160
43906956316
67048185762
15452905438
67999144672
70168077602
40997053412
27968488114
54400607062
48835180894
14777921222
43717959308
59044459718
17150853998
51508703672
55156582108
Adı Soyadı
Ġ.HALĠL ZĠNCĠROĞLU
i.hasan çiftçi
Ġ.YAġAR HATĠPOĞLU
ĠBĠġ AVCI
Ġbo ATAġ
ĠBRAHIM HALIL
ĠBRAHIM HALĠL KURT
ĠBRAHIM KAYA
ĠBRAHĠM EKĠNCĠ
ĠBRAHĠM KARAKAġ
ĠBRAHĠM SAPAN
ĠBRAHĠM ABA
ĠBRAHĠM ABUR
ibrahim acar
Ġbrahim ACEMOĞLU
ĠBRAHĠM AÇIK
ĠBRAHĠM ADIGÜZEL
ĠBRAHĠM AĞASLAN
ĠBRAHĠM AKA
ĠBRAHĠM AKAR
ĠBRAHĠM AKAR
Ġbrahim Akbulut
ĠBRAHĠM AKCAN
Ġbrahim Akça
Ġbrahim AKÇAKAYA
ĠBRAHĠM AKÇĠFTÇĠ
ibrahim akdemir
ĠBRAHĠM AKDENĠZ
ĠBRAHĠM AKGÖREN
ĠBRAHĠM AKIL
ĠBRAHĠM AKMEġE
ĠBRAHĠM AKSAK
ĠBRAHĠM AKSOY
Ġbrahim AKSOY
ĠBRAHĠM AKSOY
ĠBRAHĠM AKTAġ
Ġbrahim ALAġ
ĠBRAHĠM ALATAġ
ĠBRAHĠM ALINMIġ
ĠBRAHĠM ALKAN
ĠBRAHĠM ALKAN
Ġbrahim ALKAN
ibrahim alpak
ĠBRAHĠM ALPARSLAN
ĠBRAHĠM ALPAY
ĠBRAHĠM ALPTEKĠN
ĠBRAHĠM ALTINEL
ĠBRAHĠM ALTINTEN
ĠBRAHĠM ALTUNDAĞ
ĠBRAHĠM ANAR
ĠBRAHĠM ARIK
ĠBRAHĠM ARĠK
Ġbrahim Arslan
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
Ġbrahim ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLAN
İlçesi
Siverek
Harran
Eyyübiye
Harran
Birecik
C.pınar
C.pınar
C.pınar
Siverek
Akçakale
Eyyübiye
V.Ģehir
Hilvan
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Suruç
K.köprü
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Bozova
Haliliye
Akçakale
Haliliye
Eyyübiye
Hilvan
Akçakale
Siverek
Harran
Hilvan
Haliliye
Eyyübiye
V.Ģehir
Harran
Harran
V.Ģehir
Siverek
Eyyübiye
Harran
Akçakale
Haliliye
Birecik
Eyyübiye
Harran
Suruç
Suruç
Harran
Halfeti
Suruç
V.Ģehir
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Harran
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
C.pınar
Bozova
Harran
Suruç
Siverek
Eyyübiye
Harran
Köy
ALTINLI
Bahçeli
ĠKĠAĞIZ
DOĞRULLAR
ASLANLI
MERKEZ
MURATLI
MURATLI
SOYDAN
bilece
KÜÇÜKDÜZLÜ
KIRLIK
KUSKUNLU
yamaçaltı
BATI
ÜLKÜLÜ
KIRMĠT
YUKARIKOġM
APALI
KEÇĠKIRAN
BOZYAZI
ESENYAYLA
TOZLUCA
ÜÇKONAK
ZENGĠNOVA
KARAALĠ
kubacık
OVACIK
PEKMEZLĠ
AġAĞIALINCA
ULUAĞAÇ
OVACIK
YARIMSU
BEġAT
KINALITEPE
ĠMAMBAKIR
CEPKENLĠ
GÖGERLĠ
KALINBAYAT
AMBARTEPE
PARAPARA
BÜYÜKTAġ
uğurlu
HAYDARAHM
OVABELĠ
KURUYER
ÇOMAK
ÇENGELLĠ
ESKĠ HARRAN
BALABAN
ÇENGELLĠ
KINALITEPE
ġENOCAK
ULUCANLAR
BAYRAKLI
MEYDANKAPI
SAĠDE
YENĠSU
BAKIġLAR
KARAALĠ
MURATLI
ORTATEPE
BÜYÜKYILDIZ
AġAĞIKARINC
EġME
SEKSEN ÖREN
YENĠDOĞAN
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
350
57
327
631
316
659
251
194
146
205
292
627
175
189
721
302
30
60
360
64
331
75
49
135
65
100
69
53
69
331
271
46
209
154
120
221
96
148
420
215
55
264
97
68
72
137
99
184
110
43
155
74
71
56
53
82
78
230
155
97
77
143
84
137,967
326
351
92
TDYB
Numarası
2014/4-208
2013/4-99
2014/4-185
2013/4-100
2014/4-169
2013/4-132
2013/4-132
2013/4-132
2013/4-100
2013/4-101
2013/4-108
2014/4-208
2014/4-178
2013/4-99
2010/4-31
2014/4-167
2012/4-76
2014/4-178
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-141
2013/4-92
2014/4-181
2013/4-92
2014/4-163
2013/4-88
2013/4-99
2013/4-129
2013/4-90
2014/4-178
2013/4-141
2013/4-129
2012/4-82
2014/4-160
2014/4-168
2013/4-141
2014/4-163
2014/4-208
2014/4-168
2013/4-108
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-99
2013/4-89
2014/4-185
2013/4-141
2012/3-113
2014/5-335
2013/4-88
2014/4-201
2012/3-113
2013/4-98
2013/4-92
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-108
2013/3-129
2014/4-160
2014/4-166
2010/4-31
2014/4-163
2012/4-76
2014/4-168
2013/4-101
2013/4-141
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3042
2009/357
2013/3133
2013/877
2013/3038
2014/4504
2014/4809
2014/4809
2009/1391
2009/1377
2013/763
2014/4512
2014/4658
2011/182
2008/597
2013/3039
2014/4518
2013/3015
2013/763
2013/739
2013/3041
2014/4916
2013/3064
2013/3016
2013/2996
2013/3036
2011/182
2014/4500
2009/1054
2014/3826
2013/3099
2014/4500
2013/385
2013/3090
2013/2971
2013/1919
2010/1890
2013/760
2014/4965
2008/600
2013/748
2013/2994
2013/3070
2009/1403
2013/3046
2013/3004
2013/3138
2013/3048
2013/3001
2013/1850
2014/4532
2013/3035
2013/3016
2013/3068
2013/753
2013/3041
2013/762
2013/1190
2013/3027
2009/874
2009/1059
2008/597
2010/1890
2013/3022
2014/4965
2013/749
2013/3004
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
TC Kimlik
No
54094625038
71035052722
36112604812
37232170386
61066378298
25574565694
70312086580
64213279790
60523398084
10965060254
62878330030
27476504184
27374507522
20009752410
16076880422
13013980252
48304818174
71059047766
10632062178
65614243090
59029448720
58969459926
13121978912
64882254302
64531266014
64573264658
17063857298
70243084020
44779937662
61957354752
18392802058
43876948762
44272935578
66541198538
42781999470
23441630902
52363674534
61807356196
61855354502
53554627322
24338602682
53347642396
32765319950
42346397154
25727572524
34907247770
59881420322
37661155992
21092105640
34826250448
34838250092
72034029074
52792656866
13718972828
46066881504
13211979058
41333033594
54889599018
18401800686
60523408356
45046924262
44398948414
50026761096
47773824686
44362946750
13928954720
54934585294
Adı Soyadı
ĠBRAHĠM ASLAN
ĠBRAHĠM ASLANDAĞ
ĠBRAHĠM ASLANLI
Ġbrahim ATAġ
ĠBRAHĠM ATÇI
Ġbrahim AteĢoğlu
ĠBRAHĠM ATĠK
ĠBRAHĠM ATLI
ĠBRAHĠM ATMACA
ibrahim avat
ĠBRAHĠM AVCI
Ġbrahim Ay
Ġbrahim Ay
Ġbrahim ay
Ġbrahim AYAĞA
ĠBRAHĠM AYALP
ĠBRAHĠM AYAZ
ĠBRAHĠM AYSIT
ĠBRAHĠM AYYILDIZ
ĠBRAHĠM BADEM
ĠBRAHĠM BAGATEKĠN
ĠBRAHĠM BAĞCI
Ġbrahim BAKADUR
ĠBRAHĠM BALAY
ĠBRAHĠM BALÇĠK
ĠBRAHĠM BALÇĠK
ĠBRAHĠM BALġAK
ĠBRAHĠM BALYAN
ĠBRAHĠM BARIġ
ĠBRAHĠM BAġAK
ĠBRAHĠM BAġAK
ĠBRAHĠM BAYALTUN
ĠBRAHĠM BAYALTUN
ĠBRAHĠM BAYDU
ĠBRAHĠM BAYRAKÇI
ĠBRAHĠM BAYSÖZ
Ġbrahim Baytar
ĠBRAHĠM BEGEÇASLAN
ĠBRAHĠM BEGEÇASLAN
ĠBRAHĠM BEGĠT
Ġbrahim BEYAZGÜL
ĠBRAHĠM BEYAZKUġ
ĠBRAHĠM BEZĠRGAN
ĠBRAHĠM BĠCAN
ĠBRAHĠM BĠLGĠN
ĠBRAHĠM BĠLĠCĠK
ibrahim bilik
Ġbrahim BĠRDANE
ĠBRAHĠM BĠRMEÇ
ĠBRAHĠM BĠZGĠN
ĠBRAHĠM BĠZGĠN
ĠBRAHĠM BOĞA
Ġbrahim BOZKURT
ĠBRAHĠM BOZTEPE
Ġbrahim BUCAK
Ġbrahim Budak
ĠBRAHĠM BUDAK
ĠBRAHĠM BULUT
Ġbrahim Canbek
ĠBRAHĠM CANLIKA
ĠBRAHĠM CANPOLAT
ĠBRAHĠM CANPOLAT
ĠBRAHĠM CAYMAZ
ĠBRAHĠM CILKEZ
ĠBRAHĠM CULFA
ĠBRAHĠM ÇADIRCI
ĠBRAHĠM ÇAĞLA
İlçesi
Suruç
Haliliye
C.pınar
Akçakale
Bozova
Haliliye
V.Ģehir
Haliliye
Halfeti
Harran
Siverek
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Bozova
Haliliye
Akçakale
Harran
V.Ģehir
Harran
Siverek
Akçakale
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Haliliye
Halfeti
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Siverek
Birecik
Haliliye
Harran
Harran
Birecik
Bozova
Eyyübiye
Birecik
C.pınar
V.Ģehir
Akçakale
Harran
Harran
C.pınar
Akçakale
Akçakale
V.Ģehir
Akçakale
V.Ģehir
Hilvan
Haliliye
Akçakale
Suruç
K.köprü
Siverek
Siverek
Suruç
Birecik
Hilvan
Siverek
Eyyübiye
Harran
Köy
KARACA
OLĞUNLAR
MURATLI
BÜYÜKTAġ
BAĞLICA
AKDOĞAN
AYAKLI
YEROLUK
SAYLAKKAYA
göktaĢ
GÜLPINAR
ÜÇKONAK
ÜÇKONAK
çekçek
Dayanıklı
KIRAĞLI
ĠKĠAĞIZ
AKSEHRĠNÇ
GÖZCÜ
AYAKLI
DAMLASU
ERKONAĞI
AKDĠKEN
GELENEK
OVACIK
ARICA
BAKMAÇ
AġLICA
ELGÜN
KÖSE
ÇEKEM
ALTIKONAK
ALTIKONAK
BĠNEKLĠ
ERKONAĞI
Çiftlik
TĠLEYLĠ
SAVACIK
SAVACIK
MEZRA
ikiz
MUTLUCA
SAHA
MURATLI
KÜÇÜKDĠKME
MERMER
küplüce
EMEKLĠ
MURATLI
MERMER
MERMER
AYAKLI
BÜYÜKTAġ
AYAKLI
KUSKUNLU
GÜLVEREN
BÜYÜKTAġ
BOSTANCILAR
Küçüktülmen
KARAKEÇĠ
KARAKEÇĠ
KÜÇÜKKÖPRÜ
HAYDARAHM
AġAĞIKAMIġ
ÇATLI
KARAALĠ
SERĠNCE
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
86
135
142
86
98
290
50
90
22
650
1185
219
91
67
108
58
245
100
88
50
101
137
83
33
20
10
143
217
124
82
30
57
495
120
178
51
176
51
103
46
314
66
17
274
50
97
134
229
480
56
97
50
160
70
228
324
77
117
100
559
79
126
147
178
122
257
170
TDYB
Numarası
2012/3-113
2013/4-98
2014/4-208
2014/4-163
2013/4-93
2013/4-92
2014/4-184
2014/4-185
2013/4-101
2013/4-99
2013/4-104
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-99
2013/4-99
2014/4-201
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-88
2014/4-184
2013/4-108
2013/4-100
2014/4-163
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-184
2012/4-64
2014/4-168
2014/4-168
2012/4-82
2014/4-188
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-108
2013/5-208
2014/4-197
2013/4-92
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-197
2013/5-310
2012/4-82
2014/4-201
2013/4-132
2014/4-184
2013/4-90
2013/4-141
2014/4-163
2013/4-132
2013/4-90
2013/4-90
2014/4-184
2014/4-163
2013/4-93
2010/4-31
2013/4-92
2013/4-90
2014/4-181
2013/3-129
2014/4-168
2014/4-178
2014/4-181
2014/4-181
2013/5-211
2014/4-168
2014/4-185
2013/4-88
Statüsü
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4546
2014/5146
2013/3042
2013/2994
2010/693
2014/4509
2014/4668
2009/1399
2013/749
2013/3070
2013/1667
2013/3067
2013/3016
2013/3070
2009/357
2011/13
2013/1190
2013/3081
2013/3001
2014/4668
2013/763
2008/615
2013/2994
2014/4500
2014/4500
2014/4706
2014/5065
2009/821
2013/2971
2014/4531
2009/1400
2013/748
2013/748
2013/763
2013/456
2014/3979
2014/4509
2013/3004
2013/3004
2014/3926
2013/1899
2014/5227
2012/13
2013/3084
2013/942
2014/4991
2013/3041
2013/1050
2014/4537
2014/4991
2014/4991
2014/4668
2013/2994
2010/694
2008/360
2013/3067
2014/4991
2013/2972
2013/3011
2014/4965
2014/3826
2013/3072
2013/925
2013/755
2009/821
2013/3133
2013/3075
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
TC Kimlik
No
55837555216
19541765132
70576059986
14516928680
29659819986
38998508796
25298576600
56371541574
29971809634
47314835218
32348349770
59623425196
12876000992
63934285202
29894418814
18866783524
64579278086
39575106466
65869220716
14198954922
27053518528
46408881728
56296553652
56326552600
69346102618
32747328208
34196275478
35819231024
57151514986
65341241826
47866825118
23684626984
70948055592
55153581036
43642965986
25592563412
47464848038
23366641618
39650094602
63412306948
11958017934
19211780212
11310042888
65107249172
22427672462
59338442020
51649706266
11790018120
18278810702
58903456370
67900156138
55738562764
49786149008
69415106608
13616959976
56233545924
30362404260
42685993758
60157422704
58765461024
64081284698
70831058440
45451903708
45415904956
23447643890
24077618050
40442063362
Adı Soyadı
ibrahim çakan
ĠBRAHĠM ÇAKMAK
ĠBRAHĠM ÇAKMAK
ĠBRAHĠM ÇAPĞU
ĠBRAHĠM ÇARDAK
ĠBRAHĠM ÇEÇAN
ĠBRAHĠM ÇELĠK
ĠBRAHĠM ÇELĠK
ĠBRAHĠM ÇELĠK
ĠBRAHĠM ÇELĠK
ĠBRAHĠM ÇELĠK
ĠBRAHĠM ÇELĠK
Ġbrahim ÇERĠZ
ĠBRAHĠM ÇETĠN
ĠBRAHĠM ÇETĠN
ĠBRAHĠM ÇETĠN
ĠBRAHĠM ÇETĠN
ĠBRAHĠM ÇETĠNER
ĠBRAHĠM ÇETĠNKAYA
ĠBRAHĠM ÇEVĠK
ĠBRAHĠM ÇEVĠK
ĠBRAHĠM ÇINAR
ĠBRAHĠM ÇINARCI
ĠBRAHĠM ÇINARCĠ
Ġbrahim ÇĠÇEK
Ġbrahim Çiçek
ĠBRAHĠM ÇĠÇEK
ĠBRAHĠM ÇĠÇEK
Ġbrahim Çiftçi
Ġbrahim Çiftçi
ĠBRAHĠM ÇĠFTÇĠ
ĠBRAHĠM ÇĠFTÇĠ
Ġbrahim ÇĠFTÇĠ
Ġbrahim ÇĠFTÇĠ
ĠBRAHĠM ÇĠFTÇĠ
ibrahim çiftçi
ĠBRAHĠM ÇĠFTÇĠ
ĠBRAHĠM ÇĠFTÇĠ
ĠBRAHĠM ÇOBAL
ĠBRAHĠM ÇOBAN
ĠBRAHĠM ÇUBUK
ibrahim dağ
ĠBRAHĠM DAĞLI
Ġbrahim DEMĠR
Ġbrahim Demir
Ġbrahim Demir
ĠBRAHĠM DEMĠR
ĠBRAHĠM DEMĠR
Ġbrahim Demir
Ġbrahim Demir
ĠBRAHĠM DEMĠR
ĠBRAHĠM DEMĠR
ĠBRAHĠM DEMĠR
ĠBRAHĠM DEMĠR
ĠBRAHĠM DEMĠR
ĠBRAHĠM DEMĠR
ĠBRAHĠM DEMĠR
ĠBRAHĠM DEMĠRCAN
ĠBRAHĠM DEMĠREL
ĠBRAHĠM DEMĠRKIR
ĠBRAHĠM DEMĠRKIR
ĠBRAHĠM DEMĠRKIRAN
ĠBRAHĠM DEMĠRKOL
ĠBRAHĠM DEMĠRKOL
ĠBRAHĠM DEMĠRTAġ
ibrahim dengiz
Ġbrahim DENĠZ
İlçesi
Harran
Harran
Birecik
Birecik
C.pınar
C.pınar
Haliliye
Eyyübiye
C.pınar
Birecik
Suruç
Birecik
V.Ģehir
Harran
Halfeti
Birecik
V.Ģehir
Siverek
Harran
Eyyübiye
K.köprü
Suruç
V.Ģehir
V.Ģehir
Bozova
Haliliye
Halfeti
Siverek
Haliliye
Haliliye
Akçakale
Harran
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Akçakale
Harran
Akçakale
Haliliye
Harran
Haliliye
Haliliye
Suruç
Akçakale
Haliliye
Haliliye
Harran
Eyyübiye
C.pınar
Eyyübiye
Bozova
Eyyübiye
C.pınar
Harran
Suruç
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Siverek
Harran
Akçakale
Köy
saide
ÇEPKENLĠ
GÜZELYURT
Boztepe
GÜMÜġ
MURATLI
KEREMLĠ
SAĞLIK
MURATLI
METELER
DĠNLENCE
EKENEK
YABAN
SAĠDE
GÜRKUYU
GÜZELYURT
YEġĠLALIÇ
GÖZELEK
SUGELDĠ
KIRKMAĞARA
ÇIRALI
ZEYREK
GÖMÜLLÜ
GÖMÜLÜ
ġeyhler
ÇANAKÇI
FISTIKÖZÜ
TAġLI
ÇANAKÇI
BALLICA
DORUMALĠ
YAYVANDOR
GÖKTAġ
KARAALĠ
zeynep
koyunluca
Beğrük
YAġAR
DAMLASU
BÜYÜKTOKAÇ
SAVACIK
dorumali
GÜÇLÜKÖYÜ
ġuayipĢehri
KARPUZLU
ÇANAKÇI
HACILI
BÜYÜKTOKAÇ
BALLICA
HINGILAVĠ
YENĠDOĞAN
BAKIRTAġ
MURATLI
BANARLI
DUTLUK
ALTINTEPELĠ
ADANA
YENĠCE
ÇANAKÇI
MUTLUCA
ULUCANLAR
karaali
ALTINLI
ALTINLI
BÜYÜKKAZAN
taĢlıca
PEKMEZLĠ
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
94
85
149
291
302
140
218
100
335
24
109
209
575
69
172
94
50
254
62
19
200
282
50
183
55
181
55
100
81
87
88
165
203
508
276
141
328
83
79
105
52
250
78
122
75
117
44
84
125
55
112
98
133
175
227
105
357
80
55
278
80
99
388
388
566
333
89
TDYB
Numarası
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-90
2014/4-197
2013/4-132
2013/4-132
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-132
2014/4-197
2014/4-181
2014/4-169
2013/5-203
2013/4-141
2014/4-197
2014/4-197
2014/4-184
2014/4-166
2013/4-155
2014/5-335
2013/4-93
2011/5-88
2014/4-184
2013/4-155
2010/4-31
2013/4-92
2014/4-188
2013/4-96
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-108
2013/4-108
2014/4-163
2010/4-31
2013/4-101
2014/4-163
2014/4-201
2013/3-129
2013/4-108
2013/4-90
2013/4-141
2014/4-163
2013/4-83
2010/4-31
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-89
2013/4-90
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-141
2014/4-185
2013/4-132
2013/4-108
2014/4-208
2013/4-93
2013/4-132
2013/4-129
2014/4-181
2013/4-98
2013/4-108
2013/4-101
2014/4-208
2014/4-208
2013/4-98
2013/4-99
2014/4-163
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/2965
2010/189
2009/1393
2014/3979
2014/4504
2010/472
2013/748
2013/3068
2013/3084
2010/745
2013/925
2013/3038
2010/1435
2013/762
2010/745
2014/3926
2014/4668
2009/476
2013/972
2013/3048
2009/30
2010/1422
2013/942
2013/1565
2009/455
2014/4916
2014/5127
2009/458
2014/4509
2013/1875
2013/739
2009/1372
2010/1890
2013/3108
2013/3052
2014/5100
2010/1430
2013/1535
2013/3081
2013/3118
2013/3107
2013/2996
2012/883
2008/360
2014/4509
2014/4916
2013/3106
2014/4991
2013/1875
2013/3009
2013/1919
2008/363
2014/4872
2009/1056
2008/613
2009/30
2014/4504
2013/3055
2013/925
2013/3379
2013/763
2014/4514
2013/3024
2013/3126
2013/3043
2013/3070
2014/5100
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
TC Kimlik
No
22961647254
57490512148
20348738274
35633243098
21077718070
69859082568
18155809096
37049193332
43297985490
12953983538
41726039530
40742058358
28826455460
65287235064
39728105780
21530707498
45415916836
29012444220
56533526814
43294969400
69259121904
14957917700
21644689864
53242435918
53485628528
35969213536
67537178992
51904695694
35366249558
47539835116
71065051016
24794584812
40364074682
65926221946
61225370354
52921661440
58303467860
57412504626
61414364188
64066294636
62284340920
44569932440
43465979412
12198009864
62977326316
31361380296
65203242992
69244110906
28304476802
72418002464
72478000424
72445001508
10374073432
52288677320
30890385680
46990850966
11238053430
36122216654
72133021368
71854017452
65488231322
62710323824
29264439616
66994192602
42784999620
47488835298
48466812324
Adı Soyadı
ĠBRAHĠM DENĠZ
ĠBRAHĠM DENĠZ
ĠBRAHĠM DERSE
ĠBRAHĠM DĠKEN
Ġbrahim DĠġ
ibrahim diyap
ĠBRAHĠM DOĞAN
ĠBRAHĠM DOĞANTÜRK
ĠBRAHĠM DONUK
ĠBRAHĠM DÖNMEZ
ĠBRAHĠM DURMAZ
ĠBRAHĠM EDHEM
ĠBRAHĠM EKĠNCĠ
ĠBRAHĠM ELÇĠ
ĠBRAHĠM ELLĠġ
ĠBRAHĠM ERAL
Ġbrahim ERDEMLĠ
ĠBRAHĠM EREK
ĠBRAHĠM EREN
ĠBRAHĠM ERGÜN
ĠBRAHĠM ERKAN
ĠBRAHĠM ERKASLAN
ĠBRAHĠM ERKULTEKĠN
ĠBRAHĠM ERTAġ
ĠBRAHĠM ERTEKĠN
ĠBRAHĠM ESĠN
Ġbrahim ESKĠSĠLME
ĠBRAHĠM Eġ
ĠBRAHĠM EġSĠZ
Ġbrahim Ethem Demir
Ġbrahim Ethem Polat
Ġbrahim EVRAN
ĠBRAHĠM EYYÜPOĞLU
ĠBRAHĠM FELHAN
ĠBRAHĠM FINDIKOĞLU
ĠBRAHĠM GEÇGEL
ĠBRAHĠM GĠRGĠN
ĠBRAHĠM GÖGÜLÜ
ĠBRAHĠM GÖK
ĠBRAHĠM GÖKDAĞ
ĠBRAHĠM GÖKTEPELĠ
ĠBRAHĠM GÜLLÜOĞLU
ĠBRAHĠM GÜLMÜġ
Ġbrahim GÜMÜġTOP
ĠBRAHĠM GÜNAġAN
ĠBRAHĠM GÜNDOĞAN
ĠBRAHĠM GÜNDOĞDU
ĠBRAHĠM GÜNDÜZ
ĠBRAHĠM GÜNEġ
ĠBRAHĠM GÜNEġ
ĠBRAHĠM GÜNEġ
ĠBRAHĠM GÜNEġ
ĠBRAHĠM GÜNEġ
Ġbrahim GÜNEġ
ĠBRAHĠM GÜZEL
ĠBRAHĠM HAKKI ġILDIR
ĠBRAHĠM HAKKI
ĠBRAHĠM HALĠL CUDRĠ
ĠBRAHĠM HALĠL ABALI
ĠBRAHĠM HALĠL AÇAR
ĠBRAHĠM HALĠL AKCAN
ĠBRAHĠM HALĠL AKCAN
ĠBRAHĠM HALĠL AKÇAY
Ġbrahim Halil AKIL
ĠBRAHĠM HALĠL AKIL
ĠBRAHĠM HALĠL AKIL
ĠBRAHĠM HALĠL AKKUġ
İlçesi
Birecik
Suruç
Harran
V.Ģehir
Akçakale
Akçakale
Bozova
Suruç
Suruç
Halfeti
V.Ģehir
Harran
Harran
Akçakale
V.Ģehir
Hilvan
V.Ģehir
Harran
Akçakale
Birecik
V.Ģehir
Harran
Eyyübiye
C.pınar
Akçakale
Birecik
V.Ģehir
Eyyübiye
Suruç
Haliliye
Haliliye
Akçakale
Haliliye
Haliliye
Harran
Siverek
Harran
Eyyübiye
Akçakale
C.pınar
Hilvan
Bozova
Haliliye
Harran
Eyyübiye
Siverek
Seçiniz..
V.Ģehir
K.köprü
Harran
Harran
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Halfeti
Hilvan
Suruç
Hilvan
Siverek
Birecik
Bozova
K.köprü
Halfeti
Siverek
Siverek
Siverek
Suruç
Köy
YUVACIK
UYSALLI
CEPKENLĠ
KEMERLĠ
AKDĠKEN
pekmezli
ÜÇDĠREK
MOLLAHAMZ
ÇOMAK
BALABAN
TOKLU
ĠMAMBAKIR
MEYDANKAPI
KEÇĠLĠ
ALTINBAġAK
BUĞUR
Tekneli
MEYDANKAPI
DONANDI
KURAL
KARGALI
PARAPARA
MUTLUCA
SUKNA
YUKARIBEĞD
TÜTEN
Tekneli
KALKAN
SAYGIN
DALBAġI
ÇANAKÇI
Kartepe
KÖSECĠK
PERġEMBE
YUKARIYAKIN
ÇAĞDAġ
CEYLANGÖZÜ
ESENYAYLA
DONANDI
MERKEZ
GÖKTEPE
KARATAġ
DERĠNKUYU
KOYUNLUCA
SENDEBELEN
DĠBEKDÖZÜ
SAVACIK
CEPKENLĠ
YOĞUNBURÇ
KÜPLÜCE
KÜPLÜCE
KÜPLÜCE
BOYDERE
ÇAMURLU
GÜRKUYU
OVACIK
EZGĠL
KAVALIK
KARADĠBEK
ILGAR
YASLICA
ÖVERLER
BAġBOSTAN
KARAKEÇĠ
KARAKEÇĠ
SARIDAM
AYBASTI
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
B.BaĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
33
154
121
65
96
119
51
110
107
245
105
112
111
108
371
335
1086
198
154
270
158
87
160
612
61
142
1670
175
63
90
353
239
218
85
387
440
72
116
125
222
282
813
188
152
396
647
89
233
21
270
50
90
155
106
25
71
125,48
125
102
411
102
193,685
13
221
299
518
100
TDYB
Numarası
2014/4-197
2014/4-181
2013/4-108
2013/4-88
2014/4-163
2014/4-163
2013/4-155
2014/5-335
2012/3-113
2014/4-169
2013/4-93
2013/4-141
2013/4-108
2013/4-98
2014/4-174
2013/4-155
2013/5-203
2013/4-108
2013/4-88
2014/4-169
2013/4-88
2013/4-88
2013/4-98
2013/4-132
2013/4-88
2013/4-89
2013/5-203
2014/1-364
2012/3-113
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-99
2013/3-129
2014/4-166
2013/4-141
2013/4-104
2013/4-129
2014/4-208
2013/4-88
2013/5-211
2013/4-96
2014/4-178
2013/4-108
2014/4-163
2013/4-98
2013/4-104
2014/4-185
2013/4-83
2013/3-129
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-101
2014/4-163
2014/4-188
2013/4-129
2012/4-76
2013/4-155
2012/4-64
2014/4-169
2014/4-178
2012/4-76
2014/4-188
2014/4-178
2014/4-160
2014/4-178
2012/3-113
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Ür. Ör.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Sertifika
Numarası
2013/2445
2013/2972
2013/739
2013/283
2013/1050
2013/2994
2013/972
2013/3048
2013/3138
2014/5018
2010/694
2013/1919
2009/1372
2013/3043
2014/4613
2013/649
2010/1435
2009/1372
2009/56
2013/3038
2013/283
2013/3036
2013/3379
2014/4504
2009/56
2009/1403
2010/1435
2009/1471
2013/3057
2013/3016
2014/4916
2009/357
2013/741
2013/1094
2013/3107
2009/1051
2013/3055
2013/3126
2009/56
2013/755
2013/757
2010/720
2013/1190
2014/5100
2008/371
2009/465
2008/363
2013/3061
2013/3027
2013/3107
2013/3107
2013/3107
2009/67
2013/1050
2013/1653
2014/4500
2013/3022
2013/649
2014/3432
2014/5018
2013/3015
2013/3022
2014/3930
2014/4542
2014/4495
2014/4658
2013/3138
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
TC Kimlik
No
59389448224
12635999284
11127045416
37304182064
66313203330
14969926646
41027049726
52963660388
38546135320
61243372378
25604564642
55189586388
56992512830
23144647696
16574872998
53260650478
29477442380
51472697922
64378271110
64183277604
47236836560
70630059662
68215145732
71725028686
23627624732
32411336744
43093981894
43024984116
18980786524
39346417456
28556465494
24452604838
58669470634
29924417862
49162773582
45340903918
26879524362
46354883562
14306940434
60361407726
61501363858
35462238418
31136379104
31172377966
26192547208
20468746210
45508901800
48091825300
37598172710
25421566720
50083744360
30353418580
63823292892
60331414990
27539498344
63763291658
35933216440
47764826330
46009881578
63250307152
33623299568
51868691060
50023746300
12294020640
38603124366
27164512682
56284549834
Adı Soyadı
ĠBRAHĠM HALĠL AKSOY
Ġbrahim Halil AL
ĠBRAHĠM HALĠL ALKAN
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL ALTUN
ĠBRAHĠM HALĠL ANLI
ĠBRAHĠM HALĠL ARHAN
ĠBRAHĠM HALĠL ARTUN
ĠBRAHĠM HALĠL ASLAN
ĠBRAHĠM HALĠL ATÇĠ
Ġbrahim Halil AteĢoğlu
ĠBRAHĠM HALĠL AYATA
ĠBRAHĠM HALĠL AYDIN
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
Ġbrahim Halil BADEM
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL BASAN
ĠBRAHĠM HALĠL BAYAR
ĠBRAHĠM HALĠL BAYAR
ibrahim halil baydilli
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL BĠNĠCĠ
ibrahim halil binici
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL BUCAK
ĠBRAHĠM HALĠL ÇEDĠK
ĠBRAHĠM HALĠL ÇELĠK
ĠBRAHĠM HALĠL ÇELĠK
ĠBRAHĠM HALĠL ÇETĠN
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL ÇEVĠK
ĠBRAHĠM HALĠL ÇEVĠK
ĠBRAHĠM HALĠL ÇINAR
ĠBRAHĠM HALĠL ÇĠFTÇĠ
Ġbrahim Halil Çiftçi
ĠBRAHĠM HALĠL DEMĠR
Ġbrahim Halil Demir
ĠBRAHĠM HALĠL DEMĠR
ĠBRAHĠM HALĠL DEMĠR
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
Ġbrahim Halil DURDURGA
Ġbrahim Halil DURMAZ
Ġbrahim Halil DURMAZ
ĠBRAHĠM HALĠL EKĠNCĠ
ĠBRAHĠM HALĠL ERCAN
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL EREK
ĠBRAHĠM HALĠL GELEZ
Ġbrahim Halil GEMALMAZ
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL GÖREN
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
Ġbrahim Halil Gündoğdu
ĠBRAHĠM HALĠL GÜNEġ
ĠBRAHĠM HALĠL HANSU
ĠBRAHĠM HALĠL IġIK
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
İlçesi
Suruç
Haliliye
Harran
Siverek
Bozova
Siverek
Hilvan
Siverek
K.köprü
Bozova
Haliliye
Siverek
Birecik
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Siverek
Bozova
Hilvan
Hilvan
Akçakale
Bozova
K.köprü
Eyyübiye
Birecik
Hilvan
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Siverek
K.köprü
Haliliye
Siverek
Halfeti
Birecik
Halfeti
K.köprü
Suruç
Hilvan
Haliliye
Bozova
Haliliye
Hilvan
Hilvan
K.köprü
Suruç
Harran
Suruç
Siverek
Bozova
Bozova
V.Ģehir
K.köprü
Siverek
Harran
Hilvan
Bozova
K.köprü
Halfeti
Halfeti
Eyyübiye
Haliliye
Bozova
V.Ģehir
Harran
Harran
Hilvan
Köy
AġAĞIKARINC
BEġAT
PARAPARA
ÇAYLARBAġI
AYLAN
BARDAKÇI
AġAĞIKÜLÜN
ġEKERLĠ
ERGÜN
BAĞLICA
AKDOĞAN
TAġAĞIL
ALMAġAR
NOKTA
BEYÇERĠ
KARAKEÇĠ
DUGERĠN
GÖLBAġI
ARICA
KARACURUN
KEPEZLĠ
KANLIAVġAR
pınarbaĢı
KARAALĠ
Çiftlik
FAĠK
GÜZELKÖY
yanıkçöğür
YENĠDOĞAN
KALEMLĠ
PINARBAġI
KARATEPE
GÜVERCĠN
GÜRKUYU
AYRAN
FISTIKÖZÜ
ÇIRALI
ZEYREK
AYDINLI
ÇANAKÇI
GERDEK
HALĠME
ÖZBAġ
ÖZBAġ
KÜÇÜKALANL
UYSALLI
sütlüce
MOLLAHAMZ
TAġLI
BALTAġ
Büyükhan
YEġĠLDURAK
KIZILBURÇ
KARAKEÇĠ
MEYDANKAPI
ARICA/MALÖR
Dutluca
HÖYÜKLÜ
AĞIL
SAYLAKAYA
GÖLDERE
TĠLEYLĠ
BÜYÜKHAN
SEPETLĠ
MERKEZ
AKLAR
GÖKTEPE
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
72
158
148
179
44
137
36
140
26
105
318
141
183
244
343
353
114
82
100
138
136
227
372
245
171
178
72
128
289
638
180
144
851
109
157
35
330
529
79
162
499
95
500
135
34
120
309
133
106
176
56
317
35
444
115
734
60
406
44
62
836
248
54
112
448
71
51
TDYB
Numarası
2014/4-181
2010/4-31
2013/4-88
2014/4-168
2014/4-181
2013/4-100
2013/4-129
2013/4-96
2013/4-89
2013/4-93
2013/4-92
2014/4-168
2013/4-89
2012/4-82
2013/4-96
2014/4-178
2013/4-155
2013/4-93
2014/4-184
2013/5-211
2013/4-88
2013/4-93
2014/4-185
2014/4-185
2014/4-197
2014/4-168
2012/4-82
2013/4-99
2013/4-141
2014/4-174
2013/4-101
2012/4-82
2013/4-104
2014/4-188
2014/4-197
2014/4-197
2013/4-93
2012/3-113
2013/4-155
2013/4-92
2014/4-178
2013/4-92
2013/4-100
2013/4-100
2013/4-108
2012/3-113
2013/4-101
2014/5-335
2010/4-31
2013/4-88
2012/4-76
2014/4-167
2013/4-93
2014/4-168
2013/4-90
2014/4-178
2010/4-31
2013/4-89
2013/4-83
2013/4-83
2012/4-76
2013/4-92
2012/4-76
2014/5-335
2013/4-141
2013/4-98
2013/4-88
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/925
2013/2726
2013/3036
2013/2115
2013/925
2013/431
2014/4497
2013/757
2009/1055
2010/693
2013/3016
2014/4976
2014/4543
2013/3091
2013/1595
2014/3870
2013/649
2013/3094
2013/3125
2013/755
2009/56
2013/3094
2013/3046
2013/3133
2014/3979
2013/2115
2013/748
2013/3070
2013/1919
2013/2984
2013/749
2014/5227
2009/465
2013/1653
2013/2822
2010/745
2009/30
2014/4546
2013/188
2014/4509
2010/723
2013/3067
2013/877
2013/877
2013/2981
2013/3113
2009/46
2013/3048
2013/2726
2013/3141
2014/4518
2013/3102
2009/41
2014/4965
2009/1054
2010/723
2009/455
2014/4543
2014/4517
2013/2980
2013/759
2013/3067
2014/4518
2013/3048
2013/3041
2008/371
2013/3075
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
TC Kimlik
No
24200612030
16142879244
15971886904
65791232320
26000547116
26753533060
37946155426
37442171920
57256521834
13475967204
53842624958
19118793346
49588760906
29743817270
68260137126
47890823944
34487276450
38192147500
64687264148
16262875096
15965893444
42913980826
62911331376
68773138160
32480337178
38153146696
70078076498
34367271520
34955260318
30602399080
51805687224
41306038410
38189152838
68674128260
61072390154
61069392680
40793055788
52807659158
60433411484
46594864130
46339872642
47008850350
47956818716
23870619714
44488947334
62584339044
11736022518
65203245658
36044217074
32705340228
18287802736
63772289486
38459146246
39242104498
11262052638
16079883338
27566496320
69730087774
38678139364
26789519502
20252749786
37031191612
41258045290
67729170278
48205823338
16964846868
23504627740
Adı Soyadı
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL KAYA
ĠBRAHĠM HALĠL KAYA
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL KILIÇ
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL KÖSE
ĠBRAHĠM HALĠL KURT
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL MELĠK
ĠBRAHĠM HALĠL MELĠK
ĠBRAHĠM HALĠL OGAN
ĠBRAHĠM HALĠL OLGUN
ĠBRAHĠM HALĠL ÖNCEL
ĠBRAHĠM HALĠL ÖġME
ĠBRAHĠM HALĠL ÖZKAN
Ġbrahim Halil Polat
ĠBRAHĠM HALĠL SADE
ĠBRAHĠM HALĠL SAĞIR
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL SARAÇ
Ġbrahim Halil SARI
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL SATAN
ĠBRAHĠM HALĠL SEVAL
ĠBRAHĠM HALĠL ġAHĠN
ĠBRAHĠM HALĠL ġAHĠN
ĠBRAHĠM HALĠL ġEKER
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL ġILDIR
ĠBRAHĠM HALĠL ġILDIR
ĠBRAHĠM HALĠL ġILDIR
ĠBRAHĠM HALĠL ġĠKAK
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL TART
ĠBRAHĠM HALĠL TATAR
Ġbrahim Halil TEKĠNALP
ĠBRAHĠM HALĠL TĠKEN
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL TURAN
ĠBRAHĠM HALĠL UÇAR
ĠBRAHĠM HALĠL ULCAY
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL YAġAR
Ġbrahim Halil YAVUZ
ĠBRAHĠM HALĠL YENER
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠL YILDIZ
ĠBRAHĠM HALĠL
ĠBRAHĠM HALĠLLAH
ĠBRAHĠM HĠLZAN
ĠBRAHĠM HOROZ
ĠBRAHĠM ILIK
ĠBRAHĠM IRMAK
ĠBRAHĠM IġIK
ĠBRAHĠM
İlçesi
Haliliye
Hilvan
Seçiniz..
Siverek
Bozova
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
V.Ģehir
Eyyübiye
K.köprü
Haliliye
Bozova
C.pınar
Birecik
K.köprü
Siverek
Eyyübiye
Eyyübiye
Hilvan
Siverek
Akçakale
Suruç
V.Ģehir
Haliliye
Eyyübiye
Birecik
Hilvan
Siverek
Harran
Bozova
Halfeti
Siverek
Hilvan
Siverek
Suruç
Halfeti
K.köprü
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Halfeti
Suruç
Siverek
Bozova
Eyyübiye
Haliliye
Siverek
Birecik
Halfeti
Suruç
Birecik
Suruç
K.köprü
Halfeti
Birecik
Harran
Birecik
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Akçakale
V.Ģehir
Birecik
Akçakale
Köy
GÜLVERN
KOVANCI
KIZLAR
KEġ
DOKUZAĞAÇ
BATI
AġAĞIĠÇKARA
KARAALĠ
EġKĠN
AHMET KARA
KIRKPINAR
PAYAMLI
HACILAR
MURATLI
METELER
ÖRCÜNLÜ
MERKEZ
olgunlar
açmalı
MALÖREN
ĠLERĠ
ORTAHAMEDA
ÖRGÜTLÜ
KARGILI
ÇANAKÇI
AKÇAMESCĠT
DORUCAK
KUSKUNLU
KAVALIK
TAHILALAN
KĠLLĠK
FISTIKÖZÜ
KAMIġLI
SÖĞÜTLÜ
BOZLAK
KÜÇÜKOVA
SIRATAġLAR
MAġUK
KUSKUNLU
OVACIK
OVACIK
OVACIK
OVACIK
ÖMERLĠ
ELGÜN
KALEMLĠ
ARIKÖK
AKBER.DERES
GÜÇLÜ
TURNA
Çiftlik
ORTAYOL
KEBERLĠ
TÜTEN
EZGĠL
Kızlar
Kalkan
GÖKTEPE
huzurlu
AKPINAR
AYRANCI
ÖREN
HOROZKÖY
UĞURTAġ
GÖMÜLÜ
Çiftlik
TOPCU
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.KuruBağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
611
123
23
864
223
342
28
251
157
279
55
159
373
79
86
72
356
130
196
104
423
300
131
373
215
409
145
421
425
177
39
41
534
19
103
134
18
134
471
200
100
103
21
15
496
678
85
75
92
871
54
32
186
69
65
37
34
250
143
370
529
500
167
383
91
212
80
TDYB
Numarası
2014/4-185
2014/4-160
2014/4-185
2014/4-178
2014/4-178
2013/4-101
2014/4-185
2013/4-108
2014/4-167
2013/4-101
2013/4-98
2014/4-160
2013/4-98
2014/4-166
2014/4-197
2013/4-93
2012/4-64
2013/4-101
2013/4-101
2014/5-327
2013/4-132
2013/4-89
2012/3-113
2013/4-155
2013/4-92
2013/4-98
2014/4-197
2013/4-155
2013/4-96
2014/4-185
2010/4-31
2014/4-188
2013/4-132
2014/4-160
2013/4-100
2013/4-89
2014/4-201
2013/4-93
2014/4-168
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-188
2014/4-168
2014/4-174
2010/4-31
2014/1-364
2012/4-82
2014/4-174
2014/4-197
2013/4-83
2014/4-181
2014/4-197
2012/4-76
2013/5-193
2014/4-188
2014/4-169
2013/4-101
2014/4-169
2013/4-96
2013/4-83
2012/4-82
2014/4-181
2014/5-335
2014/4-197
2013/4-90
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3046
2013/2997
2008/363
2014/3870
2010/720
2009/67
2009/1399
2008/600
2013/3102
2013/749
2008/374
2014/4544
2008/371
2009/1059
2010/745
2009/872
2009/450
2009/67
2009/46
2013/2999
2014/3827
2009/463
2013/3113
2013/649
2014/4916
2013/3379
2010/745
2013/649
2013/757
2013/3046
2013/610
2013/1653
2014/4494
2014/4510
2013/3069
2013/3106
2013/3200
2009/872
2013/2684
2013/3309
2014/4500
2013/3115
2013/3309
2014/5127
2013/2971
2013/2225
2013/610
2009/1471
2014/4531
2014/4613
2014/3979
2014/4517
2013/2972
2013/2822
2014/5048
2008/364
2009/1400
2013/3038
2009/67
2014/5018
2013/757
2012/883
2013/3068
2013/3072
2013/3048
2014/3979
2014/4522
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
TC Kimlik
No
48976787242
24095616878
15908895566
39143111632
67828166936
67369182990
34067284240
39578097266
41198046722
14405328300
18014208060
61840363854
39692097500
65902233482
14351935584
41777027364
35873219402
35507232906
33623046872
33083317222
21488700190
54112621776
53332642424
25796559952
25019585836
43792960718
38162147912
58159481898
59359435520
57139525782
16661870432
13295973256
24512600190
10541457164
57106516416
26576540184
14948927060
41828026292
64441265732
38567125782
40655057080
66808187138
28898456730
20951110122
63130323944
50638725882
28520479434
13079984270
43321972540
66787203942
23285644486
48904786354
60388406870
64651275118
27272519252
62158347376
47890820110
52384669250
49531762872
69181124608
47440849370
65269244930
14207937632
71929017882
32711321808
68410136054
15995275340
Adı Soyadı
Ġbrahim Ġkidağ
Ġbrahim ĠletmiĢ
ĠBRAHĠM ĠMRAK
ĠBRAHĠM ĠNAN
ĠBRAHĠM ĠPEK
ĠBRAHĠM KABUL
Ġbrahim Kaçar
ĠBRAHĠM KAÇMAZ
ĠBRAHĠM KANDEMĠR
ĠBRAHĠM KARA
ĠBRAHĠM KARA
ĠBRAHĠM KARABURÇ
ĠBRAHĠM KARACA
ĠBRAHĠM KARACA
ĠBRAHĠM KARACA
ĠBRAHĠM
ĠBRAHĠM KARADAĞ
ĠBRAHĠM KARAKUġ
ĠBRAHĠM KARAMAN
ĠBRAHĠM KARAPOLAT
Ġbrahim KARATAY
ĠBRAHĠM KARINCA
ĠBRAHĠM KAYA
ĠBRAHĠM KAYA
ĠBRAHĠM KAYA
ĠBRAHĠM KAYA
ĠBRAHĠM KAYA
ĠBRAHĠM KAYA
ĠBRAHĠM KAYA
ĠBRAHĠM KAYA
ĠBRAHĠM KAYAġ
ĠBRAHĠM KAYMAZ
ĠBRAHĠM KAYMAZ
ĠBRAHĠM KEREN
ĠBRAHĠM KESKĠN
ĠBRAHĠM KESKĠNBIÇAK
ĠBRAHĠM KEYGĠ
ĠBRAHĠM KILIÇ
ĠBRAHĠM KILIÇ
ĠBRAHĠM KILIÇ
ĠBRAHĠM KILIÇ
ĠBRAHĠM KILIÇ
ĠBRAHĠM KILIÇ
ĠBRAHĠM KILIÇ
ĠBRAHĠM KILIÇ
ĠBRAHĠM KILIÇ
ĠBRAHĠM KILIÇ
ĠBRAHĠM KILIÇ
ĠBRAHĠM KIRAÇ
ĠBRAHĠM KIRAT
ĠBRAHĠM KIRICI
ĠBRAHĠM KIRKIL
Ġbrahim Kırmızı
ĠBRAHĠM KIRMIZI
ĠBRAHĠM KIVIK
ĠBRAHĠM KIZILELMA
ĠBRAHĠM KOCA
ĠBRAHĠM KOCA
Ġbrahim KOCAOĞLU
ĠBRAHĠM KOÇ
ĠBRAHĠM KONDU
ĠBRAHĠM KORAK
ĠBRAHĠM KORKMAZ
ĠBRAHĠM KORKMAZ
ĠBRAHĠM KORKMAZ
ĠBRAHĠM KORKUT
ĠBRAHĠM KORUK
İlçesi
Haliliye
Haliliye
Siverek
Harran
Suruç
Suruç
Haliliye
Harran
Haliliye
C.pınar
C.pınar
Siverek
Eyyübiye
V.Ģehir
Bozova
Eyyübiye
Halfeti
Harran
C.pınar
Eyyübiye
Harran
Siverek
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
Bozova
V.Ģehir
Siverek
Eyyübiye
Hilvan
C.pınar
Haliliye
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Bozova
Akçakale
Birecik
Bozova
Haliliye
C.pınar
Suruç
Bozova
V.Ģehir
K.köprü
Harran
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Haliliye
V.Ģehir
Suruç
K.köprü
Harran
Halfeti
Bozova
V.Ģehir
V.Ģehir
Eyyübiye
Akçakale
Halfeti
Birecik
Harran
C.pınar
Köy
ULUHAN
TEPEDĠBĠ
SIMAKI
BÜYÜKTÖRBE
AġAĞI OYLUM
YATIRTEPE
ÇANAKÇI
YUKARI
YENĠSU
MURATLI
AġAĞIDORUK
KUġLUGÖL
SELMAN
AYAKLI
KANLIAVġAR
HAMZABABA
AġAĞIGÖKLÜ
YUKARIYAKIN
MURATLI
BAġÖREN
KOYUNLUCA
ALTINAHIR
AĞILCIK
ERNEBĠ
KONAK
KESERDEDE
BAġÖREN
GÖZELLER
TAġAN
EġKĠN
KEÇĠKIRAN
AKLAR
ARINIK
MURATLI
HAVġANLI
KARAKEÇĠ
ÇAĞA
HOROZKÖY
BAĞLICA
DONANDI
GÖKTEPE
KOÇHĠSAR
mehmetçik
SARAÇÇEġME
KURUTEPE
BÜYÜKHAN
Büyükbardakçı
KIRKMAĞARA
BÜYÜKYILDIZ
AYAKLI
KARAMAN
BALKAT
ÇANAKÇI
YAZGÜNEġĠ
ALĠGÖR
KIZILBURÇ
ASLANKUYUS
Kalkan
HACILAR
YOLBĠLEN
YABAN
TURLUK
DONANDI
ÖZMÜġ
ALMAġAR
ASLANKUYUS
MURATLI
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
68
158
360
117
103
45
201
69
245
112
317
137
66
288
20
328
102
100
323
54
303
508
43
154
137
77
87
150
32
150
453
102
90
244
50
170
470
60
160
191
498
61
187
1203
71
122
107
255
113
158
105
373
288
50
172
131
176
30
64
82
82
110
52
278
23
295
110
TDYB
Numarası
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-96
2013/4-108
2014/4-181
2014/4-181
2013/4-92
2013/4-141
2012/4-82
2014/4-166
2013/4-132
2014/4-168
2013/4-108
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-93
2014/4-188
2013/4-141
2014/4-208
2013/4-101
2014/4-163
2014/4-166
2013/4-88
2013/3-129
2013/3-129
2012/4-82
2013/4-98
2013/3-129
2013/4-108
2014/4-188
2013/4-100
2012/4-82
2013/4-100
2013/4-132
2013/4-101
2014/4-168
2013/4-100
2012/4-82
2013/4-93
2013/4-88
2013/4-129
2013/4-93
2013/4-101
2013/4-132
2014/4-181
2014/4-181
2014/4-201
2014/5-335
2013/4-141
2013/4-93
2013/4-108
2014/4-178
2013/4-92
2014/4-184
2012/3-113
2013/4-93
2014/4-178
2014/4-188
2010/4-31
2013/4-98
2014/4-168
2014/4-208
2013/4-88
2014/4-201
2014/5-335
2014/4-178
2013/4-132
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3016
2013/1875
2013/757
2009/1372
2013/2972
2013/3064
2014/4916
2013/762
2013/748
2009/1059
2014/3827
2009/821
2013/2981
2013/3132
2013/3094
2009/30
2009/1400
2010/189
2013/3042
2013/749
2009/873
2013/758
2013/3141
2013/3027
2013/3027
2013/385
2013/3379
2013/741
2013/2981
2013/3040
2008/615
2013/753
2013/3069
2013/3084
2013/749
2014/4965
2013/431
2013/3068
2010/693
2009/56
2013/750
2013/2988
2009/1377
2014/3827
2013/925
2013/3101
2010/1430
2013/3048
2010/189
2013/3132
2013/739
2010/720
2014/4509
2013/942
2014/4532
2013/3094
2010/720
2009/1400
2013/610
2014/5001
2013/2971
2014/4512
2009/56
2013/1857
2013/3048
2010/720
2014/4872
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
TC Kimlik
No
47818831044
10740066914
13268978172
47830825984
45367698446
42676997482
40871165248
67429178352
20339747780
70117073938
31937349436
12746993720
11790025296
52075684760
44437931308
51061723308
10812070054
29015449284
40826050308
24377598892
24275602288
14843922306
46681863732
39791101832
45277907348
46396883704
35978217068
19526768172
57001519468
49366774972
49408773574
56236541800
55873567792
18482607624
10508458326
29648437610
50704118488
21080708624
10941051764
10827055558
10986050234
40922061666
55750572376
71422049762
70939055266
32669330822
70780060570
70882057164
55756569974
54250619574
20300743728
59512183824
14513946564
71674036688
60067417562
67210189802
14351952000
59467448412
54088623040
14017991800
65356252060
71779018572
44110940856
22037693710
68215144674
31091383604
52222675832
Adı Soyadı
ĠBRAHĠM KÖRAN
ĠBRAHĠM KÖRAN
ĠBRAHĠM KURT
ĠBRAHĠM KURT
ĠBRAHĠM KURT
ĠBRAHĠM KURT
ĠBRAHĠM KURT
ĠBRAHĠM
ĠBRAHĠM KÜRKÜCÜ
Ġbrahim MASKAN
ĠBRAHĠM MERMER
ĠBRAHĠM MERMERTAġ
ĠBRAHĠM METĠN
ĠBRAHĠM MOL
ĠBRAHĠM MURAT
Ġbrahim OBA
ĠBRAHĠM OBUR
ĠBRAHĠM OĞUL
ĠBRAHĠM OK
ĠBRAHĠM OKAY
ĠBRAHĠM OKAY
ĠBRAHĠM OKKALI
Ġbrahim Olcay
ĠBRAHĠM OLCAY
ĠBRAHĠM OTURAN
ĠBRAHĠM ÖLÇER
ĠBRAHĠM ÖNCEL
ĠBRAHĠM ÖNCEL
ĠBRAHĠM ÖNDEġ
ĠBRAHĠM ÖZBAY
ĠBRAHĠM ÖZBAY
ĠBRAHĠM ÖZCAN
ĠBRAHĠM ÖZCAN
ĠBRAHĠM ÖZGÜÇ
ĠBRAHĠM ÖZGÜN
ĠBRAHĠM ÖZKAYNAK
ĠBRAHĠM ÖZKUL
ĠBRAHĠM ÖZLÜ
ĠBRAHĠM ÖZYAVUZ
ĠBRAHĠM ÖZYAVUZ
ĠBRAHĠM ÖZYAVUZ
ĠBRAHĠM PELTEK
ĠBRAHĠM PERNĠ
ĠBRAHĠM PĠLĠS
Ġbrahim Polat
Ġbrahim Polat
Ġbrahim Polat
Ġbrahim Polat
ĠBRAHĠM POLAT
ĠBRAHĠM SAÇLI
ĠBRAHĠM SAĞ
ĠBRAHĠM SAĞLAM
Ġbrahim SALACAK
ĠBRAHĠM SANCAR
ĠBRAHĠM SAPAN
ĠBRAHĠM SATLIK
ĠBRAHĠM SAYIM
ĠBRAHĠM SERÇAN
ĠBRAHĠM SEYARCI
ĠBRAHĠM SEYHAN
ĠBRAHĠM SEYREK
ĠBRAHĠM SOYDAġ
Ġbrahim SOYDAġ
ĠBRAHĠM SÖYLEMEZ
ĠBRAHĠM SUAT EREN
Ġbrahim ġahap
ĠBRAHĠM ġAHĠN
İlçesi
Siverek
Siverek
Eyyübiye
K.köprü
C.pınar
Haliliye
Suruç
Siverek
Siverek
Akçakale
Bozova
Eyyübiye
K.köprü
Haliliye
Birecik
Siverek
V.Ģehir
Akçakale
Akçakale
Akçakale
Akçakale
Hilvan
Haliliye
Suruç
Akçakale
V.Ģehir
Eyyübiye
K.köprü
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
V.Ģehir
C.pınar
C.pınar
Siverek
C.pınar
Akçakale
Harran
Harran
Harran
Siverek
V.Ģehir
C.pınar
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Suruç
Suruç
Eyyübiye
C.pınar
V.Ģehir
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Seçiniz..
C.pınar
V.Ģehir
Akçakale
Akçakale
Suruç
Harran
Haliliye
Harran
Köy
BAKIRCA
AġAĞIALINCA
AKMAĞARA
ÖRCÜNLÜ
MURATLI
MAMUCA
ÖRGÜTLÜ
ġEKERLĠ
KARACADAĞ
PEKMEZLĠ
AKVĠRANKILÇ
KALKAN
TÜLMEN
tileyli
KURAL
ALAYURT
KEMERLĠ
BAYKUġ
BÜYÜKTOKAÇ
GündaĢ
GündaĢ
OVACIK
DALBAġI
KARATAġ
AKDĠKEN
KINALITEPE
GÖZCÜ
YUKARI
YENĠCE
GÜNBALI
GÜNBALI
ġAHĠNALAN
YEġĠLALĠÇ
MURATLI
MURATLI
SAVUCAK
MURATLI
KÖSEÖREN
MERKEZ
HARRAN
HARRAN
AġAĞIKARAB
ÖVÜNCÜK
MURATLI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
KÖSEVELĠ
AġAĞIKARINC
KARAHĠSAR
BEYAZKULE
Arısu-koĢullu
CANPOLAT
kaynaklı
YAZ GÜNEġĠ
MALTA
GÖMÜLLÜ
TAġAĞIL
ALTINKÖY
KINALITEPE
PEKMEZLĠ
PEKMEZLĠ
TOPÇULAR
YAYVANDOR
YARIMSU
KOYUNLUCA
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
279
2965
166
59
244
61
53
93
334
164
128
160
47
100
62
455
72
53
68
148
427
99
58
14
112
210
52
112
392
103
343
153
617
396
96
497
199
99
148
240
301
243
428
50
116
254
142
112
151
18
1220
68
171
87
90
50
252
50
112
408
396
120
170
104,405
338
142
196
TDYB
Numarası
2013/4-96
2013/4-132
2014/4-160
2014/4-178
2013/4-132
2013/4-83
2014/4-181
2013/4-96
2013/4-100
2014/4-163
2014/4-178
2014/1-364
2013/4-98
2013/3-129
2014/4-169
2010/4-31
2013/4-98
2013/4-90
2013/4-90
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-129
2013/4-92
2014/4-181
2013/4-141
2013/4-98
2013/4-155
2013/4-99
2013/4-129
2013/4-108
2012/4-82
2013/4-108
2013/4-155
2013/4-132
2013/4-132
2014/4-174
2013/4-132
2013/4-90
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-167
2013/4-88
2013/4-132
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-93
2014/4-166
2013/5-203
2014/4-174
2013/4-101
2014/4-184
2013/4-108
2014/4-184
2014/4-168
2013/4-132
2014/4-208
2013/4-90
2014/4-163
2014/5-334
2013/4-155
2013/4-92
2013/4-108
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/757
2014/4494
2009/874
2013/3015
2013/3084
2012/883
2013/3072
2013/1595
2013/1681
2013/2996
2013/3015
2009/1471
2008/374
2013/1535
2014/5071
2013/2726
2013/3035
2014/4522
2014/4991
2013/759
2013/759
2013/3309
2013/3016
2013/3114
2013/3107
2013/3035
2013/743
2013/751
2013/3055
2013/1190
2014/4525
2009/1372
2013/1565
2010/472
2013/3084
2013/2984
2010/472
2014/4522
2013/3041
2013/3004
2013/3004
2014/4902
2013/283
2014/4537
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2014/5048
2014/4518
2013/3132
2009/1059
2010/1435
2013/2225
2009/67
2014/4582
2013/3081
2013/942
2014/4976
2013/3084
2014/4512
2009/1054
2013/2994
2013/3110
2014/4534
2013/3016
2013/2981
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
TC Kimlik
No
61933355858
12872990716
18197823784
46876854750
47089847614
47644829116
48043815878
45979884688
43093993842
56299551754
66328219692
44050961942
10542059848
53806636614
53887633946
48358196600
49663773296
22526660414
21479712362
63994286782
25184571856
12105026748
71542026490
57733489770
15398914662
55111588756
53056662104
61768357676
10704058566
51019729734
59557432000
65575234984
63928288264
24044628976
43258977892
63022319376
15047918386
50689721604
71359032516
71326048540
44632923542
15377907234
46903866800
13493358770
51685705872
62707330514
50827114312
21176714638
49237789166
11424030566
11643023202
11151039696
11226037114
36365199226
46321875804
23555643294
45787893674
20912111366
47629842642
48016829772
47722839518
69796084830
23591632146
49918756302
67411167036
54226608878
30338402474
Adı Soyadı
ĠBRAHĠM ġEKER
ĠBRAHĠM ġEKER
ĠBRAHĠM ġEYHUN
ĠBRAHĠM ġILDIR
ĠBRAHĠM ġILDIR
ĠBRAHĠM ġĠBAK
ĠBRAHĠM ġĠKAK
ĠBRAHĠM ġĠLEN
ĠBRAHĠM ġĠLLES
ĠBRAHĠM ġĠMġEK
ĠBRAHĠM ġĠġĠK
ĠBRAHĠM ġĠġKĠN
ĠBRAHĠM TAKUġ
ĠBRAHĠM TALĠK
ĠBRAHĠM TALĠK
ĠBRAHĠM TAġ
Ġbrahim TAġKIN
ĠBRAHĠM TAġKIN
ĠBRAHĠM TEKÇE
Ġbrahim Tekin
Ġbrahim tokaryaz
ĠBRAHĠM TOKUYUCU
ĠBRAHĠM TOPRAK
ĠBRAHĠM TOPRAK
ĠBRAHĠM TOSUN
ĠBRAHĠM TUDUN
ĠBRAHĠM TUĞA
ĠBRAHĠM TUKAY
ĠBRAHĠM TUNCEL
Ġbrahim TURAN
ĠBRAHĠM TURGUT
Ġbrahim TURMAK
ĠBRAHĠM TÜRK
ĠBRAHĠM TÜRK
ĠBRAHĠM TÜRK
ĠBRAHĠM TÜRKER
ĠBRAHĠM UĞUR
ĠBRAHĠM ULAKÇI
ĠBRAHĠM UMUR
ĠBRAHĠM URTEKĠN
ĠBRAHĠM UYGÜL
ĠBRAHĠM UZUNDAL
ĠBRAHĠM ÜLES
ĠBRAHĠM ÜLPĠK
ĠBRAHĠM ÜNER
ĠBRAHĠM VAKAR
ĠBRAHĠM VURAL
ĠBRAHĠM YARDIMCI
ĠBRAHĠM YARġI
ĠBRAHĠM YARUK
ĠBRAHĠM YARUK
ibrahim yasak
ibrahim yasak
ĠBRAHĠM YASLI
ĠBRAHĠM YAġUK
ĠBRAHĠM YAVUZ
Ġbrahim YeĢil
ĠBRAHĠM YEġĠLOT
ĠBRAHĠM YETEN
ĠBRAHĠM YETEN
ĠBRAHĠM YETKĠN
ibrahim yıldık
ĠBRAHĠM YILDIRIM
ĠBRAHĠM YILDIRIM
ĠBRAHĠM YILDIRIM
ĠBRAHĠM YILDIZ
ĠBRAHĠM YILDIZ
İlçesi
Haliliye
Haliliye
V.Ģehir
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
V.Ģehir
Suruç
V.Ģehir
V.Ģehir
Akçakale
V.Ģehir
V.Ģehir
C.pınar
Suruç
Haliliye
Suruç
Haliliye
Akçakale
V.Ģehir
Akçakale
Bozova
Suruç
Siverek
V.Ģehir
Harran
Halfeti
V.Ģehir
Hilvan
Hilvan
Eyyübiye
V.Ģehir
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Akçakale
Akçakale
Siverek
Akçakale
Haliliye
V.Ģehir
C.pınar
Suruç
Eyyübiye
C.pınar
Merkez
V.Ģehir
Akçakale
Akçakale
Akçakale
Akçakale
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
C.pınar
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Akçakale
Harran
Bozova
Bozova
Akçakale
Bozova
Köy
YUKARIGÖBE
BABADAM
ADAKÖY
OVACIK
OVACIK
GELENEK
GELENEK
GELENEK
ELGÜN
ÖLÇEKTEPE
SÖZERĠ
ELGÜN
HIRBETĠLSALĠ
MALTA
MALTA
MURATLI
KIRMĠT
KARATEPE
ALIGÖR
KÖSE
Karatepe
GÖLCÜK
PEKMEZLĠ
TAġAN
B.ZĠYARET
ġEKERLĠ
YEġĠLALIÇ
ĠMAMBAKIR
HĠLALLĠ
Tekneli
KUSKUNLU
Özveren
KALKAN
GERMAN
BABADAM
AġAGIKOYMA
KISAS
BÜYÜKTOKAÇ
PEKMEZLĠ
OFĠS
BULUTLU
DAĞYANI
ELGÜN
ADANA
KIRMĠT
TÜRKMEN
MURATLI
KEÇĠKIRAN
KINALITEPE
TOPCU
TOPÇU
güvenç
yağmuralan
KÖSEKÖY
ĠKĠAĞIZ
YENĠSU
ĠKĠAĞIZ
ADANA
ELGÜN
ELGÜN
ELGÜN
incedere
AġAĞIYARIMC
PĠRHALĠL
KOÇHĠSAR
BÜYÜKTOKAÇ
ALTINLI
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
69
181
282
86
43
40
42
52
100
81
97
78
307
50
50
180
49
127
142
154
90
728
114
39
80
118
52
74
93
657
399
80
98
164
155
105
137
149
77
400
118
124
100
129
46,386
31
294
64
199
119
93
723
256
337
69
348
318
228
98
79
87
676
162
476
43
105
23
TDYB
Numarası
2013/5-281
2012/4-82
2013/4-132
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-98
2014/4-181
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-90
2014/4-184
2014/4-184
2013/4-132
2012/4-76
2012/4-82
2014/4-181
2013/4-92
2013/4-99
2013/4-93
2013/4-90
2013/5-281
2013/5-266
2013/4-104
2013/4-98
2013/4-141
2013/4-83
2013/5-203
2014/4-174
2010/4-31
2014/1-364
2013/4-88
2012/4-82
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-90
2013/4-90
2012/4-64
2013/4-88
2013/3-129
2014/4-168
2013/4-132
2012/4-76
2014/4-185
2013/4-132
2012/4-82
2013/4-155
2013/4-90
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-163
2012/4-82
2014/4-185
2013/4-101
2013/4-92
2013/4-132
2014/4-168
2014/4-168
2013/4-98
2014/4-163
2014/4-208
2013/4-98
2013/4-89
2013/4-90
2013/4-88
Statüsü
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/733
2013/748
2014/3827
2013/3309
2013/3309
2013/3309
2013/3309
2013/3309
2013/3035
2013/925
2013/3035
2013/3035
2014/4794
2013/942
2014/4582
2014/4537
2014/5048
2014/4525
2013/3101
2014/4509
2009/357
2013/3132
2009/1054
2013/733
2013/2990
2009/1051
2014/5001
2013/1919
2012/310
2010/1435
2013/996
2013/736
2009/1471
2013/283
2013/748
2013/1535
2013/741
2014/4991
2014/4991
2009/450
2009/56
2013/741
2013/2971
2014/4504
2013/3345
2009/446
2014/4809
2014/5227
2013/1565
2014/4522
2013/2996
2014/4506
2013/2996
2013/3091
2013/3133
2009/67
2008/356
2014/4504
2013/2971
2013/2971
2013/3035
2014/4506
2014/4512
2008/374
2013/745
2014/4991
2013/3136
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
TC Kimlik
No
49855757998
69460103942
70195090810
38513130464
69433104808
29525429592
16610874856
28118490698
28403473696
35375239748
28259478432
15299902478
15410898680
49408764350
51727084330
21455705302
60844392488
47380834894
24197612136
41402039878
36470214524
55981550570
57718495512
41738039016
27803484400
10623057060
13517969876
25210968384
44860916064
34337266778
56755524650
30998387142
46306265002
43075994720
69829083724
22163678308
66046210780
61240375716
32699322590
67108179458
57442501794
39146120624
10289465612
68113144806
53683636684
47185857128
12057023796
25229584940
24596608426
63820298682
19661769904
31283371570
16328880972
44602931324
15944894318
30302415356
72055018996
41093050428
57688496014
63802288434
42680002462
57607505162
56185545492
49024784862
59632429550
34298282176
55123579940
Adı Soyadı
Ġbrahim Yıldız
ĠBRAHĠM YILDIZ
ĠBRAHĠM YILDIZ
ĠBRAHĠM YILDIZ
ĠBRAHĠM YILDIZ
ĠBRAHĠM YILDIZ
ĠBRAHĠM YILDIZ
ĠBRAHĠM YILDIZTEKĠN
ĠBRAHĠM YILMAZ
ĠBRAHĠM YILMAZ
ĠBRAHĠM YILMAZ
ĠBRAHĠM YILMAZ
ĠBRAHĠM YILMAZCAN
ĠBRAHĠM
ĠBRAHĠM YÜKSEL
ibrahim yüksel
ĠBRAHĠM ZIT
ĠBREHĠM HALĠL
ĠCLAL KALAYCIOĞLU
Ġdan Birdan
ĠDAN DOĞAN
Ġdan DONATĠMUR
ĠDAN KARACAN
ĠDAN KARAKAġ
ĠDAN TAYBOĞA
ĠDAN TUTAN
ĠDAN YILDIZ
ĠDE ASLAN
Ġde BOĞATEKĠN
ĠDE BOZDOĞAN
ĠDE ÇAĞATAY
Ġde DEMĠR
ĠDE EKE
ĠDE GÜNDÜZ
ĠDE YILDIK
ĠDĠ ÖZEL
ĠDO ATAġ
ĠDRĠS AGIRMAN
ĠDRĠS ARSLAN
ĠDRĠS AYDAR
Ġdris çağatay
ĠDRĠS ÖGÜL
ĠDRĠS ÖZGÜN
ĠDRĠS ÖZTÜRK
ĠHSAN AKPĠRĠNÇ
ĠHSAN AYDOĞAN
ĠHSAN BOĞATEMUR
ĠHSAN ÇAKAN
ĠHSAN ÇALIġIR
ĠHSAN ÇAPADAN
ĠHSAN DEMĠR
ĠHSAN DOĞAN
ĠHSAN GÖRKEM
ĠHSAN GÜLLÜOĞLU
ĠHSAN ĠMRAK
ĠHSAN KAKUN
ĠHSAN KAMAL
ĠHSAN KOCA
ĠHSAN NAHYA
ĠHSAN OLCAY
ĠHSAN ÖZAVCI
ĠHSAN ÖZKARAKEÇĠ
ĠHSAN ġAKA
ĠHSAN ġELLĠ
Ġhsan TURGUT
ĠHSAN TÜYSÜZ
ĠHSAN UNTUÇ
İlçesi
Haliliye
Harran
V.Ģehir
K.köprü
Eyyübiye
Bozova
Suruç
Suruç
Haliliye
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Akçakale
C.pınar
Harran
Eyyübiye
K.köprü
Eyyübiye
Haliliye
V.Ģehir
Harran
Harran
V.Ģehir
Akçakale
Haliliye
Eyyübiye
C.pınar
Harran
Akçakale
Harran
Harran
C.pınar
V.Ģehir
Akçakale
Akçakale
Birecik
V.Ģehir
Birecik
Harran
Harran
Siverek
C.pınar
Halfeti
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Suruç
Siverek
Siverek
Bozova
C.pınar
K.köprü
Siverek
Haliliye
Siverek
Haliliye
Harran
Halfeti
Siverek
Siverek
K.köprü
Suruç
Hilvan
Siverek
Hilvan
Köy
DALBAġI
HUZURLU
YOLBĠLEN
DUTLUCA
aĢagıyarımca
ALTUNLU
YANAL OBA
KÜÇÜKSERGE
BAKIġLAR
AġAĞIKARAC
UMUROBA
GÜZELYURT
AKPINAR
AġAĞIÇĠNPOL
ALTINKÖY
keçikıran
DURUCA
YUKARIKOġM
gülveren
DALBAġI
ĠNCĠRLĠ
ALACALI
ÇĠÇEK
MALTA
DONANDI
BÜYÜKTOKAÇ
VERGĠLĠ
MURATLI
KOYUNLUCA
DORUMALĠ
ASLANKUYUS
AġAĞIKESME
MURATLI
ELGÜN
KEPEZLĠ
YUKARIBEYD
ASLANLI
DOĞRULLAR
UĞURCUK
SU GELDĠ
Aslankuyusu
TAġLI
MURATLI
ÇAKALLI
EDĠZ
ELBEĞENDĠ
ĠLERĠ
BÖĞÜRTLEN
ALIGÖR
DÖNEMEÇ
ALTINPINAR
YUKARIÇATA
EVRENPAġA
KORUKEZEN
SIMAK
BOYDERE
ORTANCA
ÇĠFTEKEMER
ÜNLÜ
ORTAYOL
ÇAYLARBAġI
OYUKTAġ
yedikuyu
AġAĞI OYLUM
KUSKUNLU
YOĞUNCA
ÇAT
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.KuruBağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
54
311
80
70
311
54
208
129
125
460
57
100
274
74
143
51
75
87
347
50
765
100
136
428
134
72
314
150
289
61
65
153
288
101
82
14
386
468
116
196
69
100
147
309
126
1082
394
405
99
100
1597
60
313
405
134
60
647
188
374
54
150
339
34
524
147
532
40
TDYB
Numarası
2013/4-92
2012/4-82
2013/4-98
2014/4-188
2013/4-101
2013/4-98
2012/3-113
2012/3-113
2013/3-129
2014/4-168
2014/4-160
2014/4-169
2014/4-169
2013/4-98
2014/4-166
2013/4-99
2013/4-108
2013/4-93
2013/4-101
2013/4-92
2014/4-166
2014/4-163
2013/4-129
2014/4-208
2013/4-88
2013/4-90
2014/4-160
2014/4-166
2014/4-163
2013/4-90
2014/4-163
2014/4-163
2013/4-132
2013/4-155
2014/4-163
2013/4-90
2014/4-169
2013/4-83
2014/4-169
2013/4-141
2013/4-99
2013/4-96
2013/4-132
2014/4-188
2013/4-102
2014/4-208
2012/4-64
2013/4-100
2012/3-113
2013/4-104
2014/4-208
2014/4-188
2013/4-132
2013/3-129
2013/4-96
2014/4-160
2014/4-174
2013/5-192
2013/4-88
2013/4-83
2013/5-208
2014/4-178
2013/4-101
2014/4-181
2010/4-31
2014/4-168
2013/4-129
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3016
2013/753
2014/5001
2014/4540
2009/1377
2014/5146
2013/3057
2013/3113
2013/3027
2013/2456
2013/3090
2013/870
2013/2114
2013/3043
2009/1059
2013/3070
2013/739
2009/872
2009/46
2013/3016
2009/1059
2009/873
2013/3055
2014/4512
2009/56
2014/4991
2013/3090
2009/1059
2014/4506
2014/4522
2009/873
2010/1890
2014/4537
2013/1565
2013/2996
2009/1393
2013/3109
2013/3061
2013/870
2010/189
2011/182
2009/1062
2013/3084
2014/3930
2014/3824
2013/3042
2009/450
2013/3069
2013/3066
2009/1051
2008/613
2014/4540
2014/3827
2013/741
2014/4526
2013/3090
2013/2984
2008/365
2013/3075
2014/4517
2013/456
2014/4658
2009/46
2013/2972
2013/2726
2013/2684
2013/3115
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
TC Kimlik
No
60829389410
40769069696
19178773036
53140654480
52621666172
11676023118
61090392178
56707538124
61537373678
61246375598
18371802932
38531136202
22148678828
42310120856
71797019056
37082183024
52762667236
54175613732
63334303094
57361513540
11109046080
25043591032
54244620074
65656227874
44824917144
11598034056
10236072900
29183447716
47698830038
27092508306
66574199366
27881484484
63646295742
49003783688
59842421702
61570368242
14384934264
71791035496
18443813002
30611407912
46738862688
40889056538
48571793532
37574175896
72235003316
29525431090
43339967958
65869223854
34925255634
28178474966
20984718616
19310776666
29702429780
58183481086
28871463694
40907164078
56869523532
51091722388
36476201290
20123749402
56980519834
19571758722
61930355912
62347333708
51025727830
51583691840
58858450676
Adı Soyadı
ĠHSAN YETKĠN
ĠHSAN YILDIZ
ĠLHAMĠ BĠNDAL
ĠLHAMĠ KARAKEÇĠLĠ
ĠLHAMĠ KAYA
ĠLHAMĠ SEÇME
ĠLHAMĠ UYĞAN
ĠLHAMĠ ÜLGEN
ĠLHAN ABAN
ĠLHAN AĞIRMAN
ĠLHAN BEY ÖZGÜL
ĠLHAN MELĠK
ĠLHAN ÖZEL
ĠLġAT POLAT
ĠLYAS ATAġ
ĠLYAS BAYDILLI
ĠLYAS KUġUÇAR
ĠLYAS YAZAR
ĠMAM AKCAN
ĠMAM ALĠ ALTUNLU
ĠMAM ALKAN
ĠMAM ALTUNPAK
ĠMAM ASLAN
ĠMAM ASUT
ĠMAM AVCI
Ġmam AYRIÇ
Ġmam BAĞMACI
ĠMAM BAKIR ANLI
ĠMAM BAKIR KARA
ĠMAM BAKIR ÖZOĞUL
ĠMAM BAKIR SABUNCU
ĠMAM BAKIR
Ġmam CERYAN
ĠMAM CIZLAK
Ġmam çakır
ĠMAM ÇALIġKAN
ĠMAM ÇALIġKAN
Ġmam ÇELĠK
ĠMAM ÇELĠKAY
ĠMAM ÇĠÇEK
ĠMAM ÇĠFTÇĠ
ĠMAM DAĞ
ĠMAM DĠRĠER
ĠMAM DOĞANTÜRK
ĠMAM ELES
ĠMAM ERDOĞAN
ĠMAM ERGÜN
ĠMAM FELHAN
Ġmam Fellah
ĠMAM HASAN DEMĠR
ĠMAM KARAKAYA
ĠMAM KARATAġ
Ġmam karataĢ
imam kaya
ĠMAM KESKĠNBIÇAK
ĠMAM KURT
ĠMAM KÜÇÜK
Ġmam OBA
ĠMAM ÖKTEN
ĠMAM POLAT
ĠMAM RENK
ĠMAM SARIKUġ
ĠMAM ġEKER
ĠMAM TEMEL
ĠMAM TOPRAK
ĠMAM UĞAN
ĠMAM YAVUZ
İlçesi
Hilvan
Suruç
Birecik
Siverek
Haliliye
Birecik
Suruç
Suruç
Siverek
Hilvan
Halfeti
Eyyübiye
Akçakale
Siverek
Birecik
Hilvan
Siverek
K.köprü
K.köprü
Siverek
Harran
Siverek
Suruç
Harran
Eyyübiye
Harran
Bozova
Eyyübiye
Akçakale
Akçakale
Harran
Bozova
Hilvan
Hilvan
Harran
Harran
Bozova
Bozova
Suruç
Suruç
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Suruç
Akçakale
Halfeti
Birecik
Haliliye
Haliliye
Bozova
Harran
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Siverek
Suruç
Eyyübiye
Siverek
Hilvan
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Birecik
Suruç
Eyyübiye
Birecik
Köy
ARINIK
BOZTEPE
Çiftlik
KARAKEÇĠ
AĞILCIK
BOZDERE
ULUDÜZ
AYHAN
ġEKERLĠ
DOĞRULLAR
GÜLAÇAN
SULTANTEPE
YUKARIBEYD
BÜYÜKOBA
DĠVRĠĞĠ
AġAĞIKÜLÜN
BAHÇECĠK
BÜYÜKÖRDEK
ÖVERLER
ÇAVUġLU
DAYANIKLI
KAYALI
KARACA
SU GELDĠ
OZANLAR
Ortaören
SIĞIRCIK
KAB
DORUMALĠ
B.NANELĠ
BOZYAZI
DOKUZAĞAÇ
Akçakepir
KAMIġ
koyunluca
YAKACIK
GÖLBAġI
Gerdek
AKÖREN
KÜÇÜK
SEKSENÖREN
konuklu
haydarahmet
MOLLAHAMZ
BÜYÜKTOKAÇ
ORTAYOL
KURAL
PERġEMBE
ESENYAYLA
UMUTLU
YAKACIK
YENĠKÖY
HavĢanlı
güzeller
TURNA
ÖRGÜTLÜ
YAKUBĠYE.MH
ALAYURT
FAĠK
YOLBĠLĠR
DOYUMLU
CEYLANGÖZÜ
YUKARIGÖBE
MERKEZ
ORTABOSTAN
YAMAÇALTI
HAYDARAHM
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
B.BaĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
114
319
42
159
22
142
80
10
1595
290
161
183
180
139
83
106
382
94
135
373
93
61
105
62
138
138
95
62
293
12
214
77
217
125
985
135
15
52
232
126,897
95
181
38
138
89
48
123
94
54
54
140
105
457
131
257
310
94
221
650
236
59
231
187
184
41
107
61
TDYB
Numarası
2013/4-100
2012/3-113
2014/4-197
2013/4-89
2013/4-88
2014/4-169
2014/4-181
2014/4-181
2013/4-96
2014/4-174
2014/4-188
2013/4-89
2013/4-90
2013/5-208
2014/4-169
2013/4-89
2014/4-168
2014/4-188
2012/4-76
2013/4-100
2013/4-98
2013/4-100
2012/3-113
2013/4-141
2012/4-82
2010/4-31
2010/4-31
2014/4-185
2013/4-98
2014/4-181
2013/4-88
2013/4-93
2013/4-99
2013/4-100
2014/4-163
2013/4-88
2013/4-90
2010/4-31
2014/4-181
2014/5-334
2012/4-82
2013/4-101
2013/4-101
2012/3-113
2013/4-90
2013/4-83
2014/4-169
2013/3-129
2014/4-208
2013/4-89
2013/4-88
2012/4-82
2013/4-99
2013/4-99
2014/4-208
2012/3-113
2014/1-364
2010/4-31
2013/4-100
2014/4-181
2014/4-160
2013/4-129
2013/5-281
2014/4-197
2014/4-181
2012/4-82
2013/4-89
Statüsü
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/877
2014/4532
2014/3979
2013/3127
2013/3136
2013/84
2013/925
2013/3114
2013/757
2013/1091
2014/5127
2009/463
2014/4522
2013/456
2013/3109
2013/3127
2013/2185
2013/2979
2014/5048
2013/431
2014/5146
2013/1681
2014/4546
2010/189
2014/4525
2009/676
2013/610
2008/363
2013/3043
2013/3072
2013/3001
2009/41
2009/357
2013/877
2009/873
2013/3036
2009/1393
2013/736
2013/3101
2013/3110
2013/3091
2009/67
2013/742
2013/3057
2009/1054
2014/4517
2014/5018
2014/5080
2013/3042
2013/745
2013/3036
2013/3091
2011/182
2013/751
2008/613
2013/3113
2009/1471
2013/2726
2013/1681
2013/2972
2009/874
2013/3115
2013/733
2013/3188
2013/3114
2014/4525
2009/1403
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
7768
ĠMAM YILDIRIM
Bozova
SÖĞÜTLÜ
Bağ.Bahçe
7769
ĠMAM YILDIZ
Bozova
TAġAN
Bağ.Bahçe
7770
ĠMDAT KORELLĠ
Hilvan
UĞRA
T.Sulu
7771
ĠMHAN KANDEMĠR
Siverek
SABANLI
T.Sulu
7772
ĠMHAN KAYA
Hilvan
MANTARLI
T.Sulu
7773
ĠMHAN PAġACIK
Siverek
YÜCELEN
T.Kuru
7774
Ġmihan YAġAR
K.köprü YIĞINAK
T.Sulu
7775
ĠMRAN KAYA
V.Ģehir
EġKĠN
T.Sulu
7776
ĠMRAN KÜÇÜKAYDIN Haliliye
YAġAR
T.Sulu
7777
ĠMRANHAN YARICI
Harran
KÜPLÜCE
T.Sulu
7778
ĠNCELER
Bozova
KILIÇÖREN
B.BaĢ Süt
7779 31427373224 ĠNCĠ KILIÇ
K.köprü MĠLLĠSARAY T.Kuru
7780 13553967256 ĠNCĠ MANCI
Haliliye
ÇĠÇEK
T.Sulu
7781 40442077390 ĠRFAN TÜYSÜZ
Siverek
BEKÇERĠ
T.Kuru
7782 67198185858 Ġrfan AKIL
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
7783 13874963180 ĠRFAN ALUÇ
Siverek
ĠLERĠ
Arıcılık
7784 39863083516 ĠRFAN ATMACA
Birecik
BağlarbaĢı
Bağ.Bahçe
7785 68308148480 ĠRFAN AYATA
Siverek
AZIKLI
T.Sulu
7786 16727867802 ĠRFAN AYMELEK
Siverek
BÜYÜKOBA
T.Kuru
7787 27971495970 ĠRFAN BOYBAY
Suruç
ALĠGÖR
Bağ.Bahçe
7788 66718204666 ĠRFAN BOZKURT
Suruç
YATIRTEPE
T.Kuru
7789 26915528750 ĠRFAN ÇELĠK
Siverek
BÖĞÜRTLEN T.Sulu
7790 39005125432 ĠRFAN DENGĠ
Siverek
GÖZELEK
T.Kuru
7791 54391612922 ĠRFAN ERDAL
Siverek
TAġAĞIL
T.Kuru
7792 12081009810 ĠRFAN ERYOLDAġ
Birecik
ÖZVEREN
Bağ.Bahçe
7793 48061825880 ĠRFAN GÖKMEN
Suruç
AYBASTI
T.Kuru
7794 23327647352 ĠRFAN GÖLLÜ
Siverek
ALTINPINAR T.Kuru
7795 48130820938 ĠRFAN GÜLTEKĠN
Siverek
ÜSTÜNTAġ
K.baĢ
7796 26051550240 ĠRFAN ĠZOL
Hilvan
YAKINYURT
Bağ.Bahçe
7797 28100481802 ĠRFAN KARAKEÇĠLĠ
K.köprü BÜYÜKSALKI T.Kuru
7798 47482837564 ĠRFAN KAYA
K.köprü ÖRCÜNLÜ
Bağ.Bahçe
7799 42437011204 Ġrfan SUYUN
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Kuru
7800 65134254392 ĠRFAN SÜTPAK
Hilvan
ÇATAK
T.Kuru
7801 20618737532 ĠRFAN ġĠYAR YILDIRIM Siverek
SÖYLEMEZ
T.Kuru
7802 25037577714 ĠRFAN TUNÇ
Birecik
ÇOĞAN
Bağ.Bahçe
7803 53464637176 ĠSA ADAM
Akçakale SINIRÖREN
T.Sulu
7804 25550568220 ĠSA AĞAÇ
Haliliye
KARATEPE
T.Kuru
7805 50608729568 Ġsa AKAY
Harran
BALKAT
T.Sulu
7806 61642361874 ĠSA AKDEMĠR
Akçakale ZENGĠNOVA
T.Sulu
7807 43735958598 Ġsa AKKURT
Harran
Tahılalan
T.Sulu
7808 27590500390 Ġsa Aksoy
Haliliye
YARIMSU
T.Sulu
7809 43906952974 ĠSA AKSOY
Harran
GÖZCÜ
T.Sulu
7810 16088884272 ĠSA ALAY
Merkez
KEÇĠKIRAN
T.Sulu
7811 19637761796 Ġsa ALDENĠZ
Harran
Öncüler
T.Sulu
7812 17831821988 ĠSA ALKAN
Harran
PARAPARA
T.Sulu
7813 28549856872 ĠSA ALKIġ
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
7814 17954818070 ĠSA ALMA
Harran
YUKARIYARI T.Sulu
7815 42820992400 isa altudağ
Eyyübiye nalçıkan
T.Sulu
7816 12563997710 isa altundağ
Harran
arı
T.Sulu
7817 32804317794 ĠSA ARGUHAN
Akçakale ÖNCÜL
T.Sulu
7818 47227842174 ĠSA ARLAK
Harran
VARLIALAN
T.Sulu
7819 26783523512 ĠSA ARSLAN
Harran
MĠNARE
T.Sulu
7820 43441977470 ĠSA ARSLAN
Siverek
KEÇĠKIRAN
T.Kuru
7821 27143511576 ĠSA ARSLAN
Harran
MĠNARE
T.Sulu
7822 34712255144 ĠSA ARSLANTAġ
Birecik
ASLANLI
Bağ.Bahçe
7823 25724563150 ĠSA ASLAN
Haliliye
KURUCUK
T.Sulu
7824 25670564904 Ġsa Aslan
Eyyübiye Mamuca
T.Sulu
7825 11547045546 ĠSA ASLAN
C.pınar
MERKEZ
K.baĢ
7826 63040318566 ĠSA ASLANTAġ
Haliliye
AKDOĞAN
T.Sulu
7827 32003344492 ĠSA ATAġOĞLU
Akçakale ÖNCÜL
T.Sulu
7828 54307606168 ĠSA ATSIZ
Harran
YUKARIYARI T.Sulu
7829 50296743488 Ġsa Ay
Haliliye
MAĞARACIK T.Kuru
7830 35804222860 ĠSA AY
Harran
YENĠCE
T.Sulu
7831 17990819734 isa ay
Harran
çamlıdere
T.Sulu
7832 21044718928 ĠSA BAĞ
Eyyübiye EYYÜBĠYE
K.baĢ
7833 39824088956 ĠSA BAKAY
Harran
TANTANA
T.Sulu
7834 72220012590 ĠSA BAKAY
Haliliye
YAġAR
T.Sulu
TC Kimlik
No
12848985814
58561462164
40538066024
35345247766
34889257736
53953627640
41801027452
57301520362
45583898774
57118035516
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
14
29
60
1068
285
100
66
260
119
412
457
196
162
335
150
391
126
111
100
25
193
140
100
172
124
160
665
362
646
428
44
355
714
421
67
94
581
67
208
244
152
113
154
148
271
238
171
73
152
100
133
307
199
125
284
155
274
1141
60
184
143
130
50
493
1567
66
65
TDYB
Numarası
2013/4-89
2013/4-93
2014/5-327
2013/4-132
2013/4-102
2013/4-96
2010/4-31
2014/4-188
2013/3-129
2014/4-208
2007/1-66
2014/4-160
2014/4-185
2013/4-132
2014/4-178
2012/4-64
2014/4-197
2014/4-168
2013/4-96
2013/4-88
2014/4-181
2013/4-100
2013/4-96
2014/4-168
2014/4-169
2012/3-113
2014/4-174
2014/4-168
2014/4-160
2014/5-380
2013/4-101
2014/4-178
2013/4-155
2013/4-83
2014/4-169
2012/4-82
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-108
2010/4-31
2013/4-92
2013/4-155
2012/4-82
2010/4-31
2013/4-88
2013/4-132
2013/4-88
2013/4-99
2013/4-99
2013/4-98
2013/4-141
2013/4-108
2012/4-64
2013/4-141
2014/4-197
2012/4-82
2013/3-129
2013/4-132
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-129
2013/4-99
2013/4-93
2013/4-155
2013/3-129
Statüsü
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Sertifika
Numarası
2013/745
2013/3094
2013/2999
2014/4494
2014/4520
2009/458
2013/3108
2013/2979
2013/3116
2013/760
2013/3139
2014/4495
2014/4524
2014/4494
2014/4542
2009/450
2009/472
2013/2185
2009/458
2013/3136
2013/3101
2013/3069
2009/1062
2014/4976
2013/2114
2014/4532
2013/2225
2014/4965
2014/4510
2009/778
2009/1377
2014/4542
2013/973
2012/883
2014/5071
2013/748
2014/5227
2014/4506
2013/3081
2009/676
2008/356
2013/743
2014/5227
2009/676
2013/3036
2014/4872
2013/3036
2013/3070
2011/182
2014/5146
2013/3004
2009/1372
2014/3432
2013/2965
2013/2445
2014/5227
2013/2978
2014/4504
2013/748
2013/1050
2013/3107
2013/3067
2013/3055
2013/3070
2013/3132
2014/4534
2013/3027
7835
7836
7837
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
TC Kimlik
No
41567034336
20051752192
45790894286
59509436360
12078027568
40505069706
62095360742
65353238746
34952251326
11592030146
55846558680
59359437746
35252236266
44848916420
42823989162
55096574720
58591466408
23810626154
43318986710
40532060134
47134840270
59812422722
51451715166
21080716780
58801465580
12884990674
17615838560
58408472592
55057590332
12701993024
32750328134
30275410754
59257445270
34148278120
43021985888
59035451608
57484503398
25448568226
65071242254
61918347212
31769357562
18686797664
42697988070
50143748406
61033385526
65200246016
64921255352
69622099946
68911114124
56290544038
30335405126
14837925818
50779727868
26183547590
42095017402
24083617832
24008620350
58624476114
20354738046
68389131548
52432666026
52339685540
48685797082
14072951504
27551497998
66196210012
66211209502
Adı Soyadı
Ġsa BakıĢ
ĠSA BAL
Ġsa BALANDĠ
Ġsa Baruğ
ĠSA BAġAK
Ġsa BaĢak
ĠSA BATUR
ĠSA BAYDAR
ĠSA BAYINDIR
ĠSA BAYKARA
ĠSA BĠÇĠM
ĠSA BĠLTEKĠN
ĠSA BĠRĠġĠK
Ġsa BOĞATEKĠN
ĠSA BOZKURT
ĠSA BOZKURT
Ġsa BOZKURTLAR
ĠSA BULDUK
Ġsa CANTEKĠN
ĠSA CEYLAN
Ġsa CEYLAN
ĠSA ÇAKIR
ĠSA ÇAKIR
ĠSA ÇAKMAK
ĠSA ÇANAYAZ
ĠSA ÇELĠK
ĠSA ÇELĠK
ĠSA ÇELĠK
ĠSA ÇELĠKDEMĠR
Ġsa ÇETĠN
Ġsa Çiçek
ĠSA ÇĠFTÇĠ
ĠSA ÇĠFTÇĠ
ĠSA ÇĠFTÇĠ
Ġsa Çiftçi
ĠSA ÇĠFTÇĠ
ĠSA ÇĠFTÇĠ
ĠSA ÇĠFTÇĠ
Ġsa ÇĠFTÇĠ
Ġsa Çoban
isa dal
ĠSA DAġ
ĠSA DEDEOĞLU
Ġsa Demir
ĠSA DEMĠR
Ġsa DEMĠR
ĠSA DEMĠR
ĠSA DEMĠR
isa demir
ĠSA DEMĠR
ĠSA DEMĠR
ĠSA DEMĠRCAN
Ġsa DEMĠRDĠġ
ĠSA DEMĠREL
ĠSA DEMĠREL
isa dengiz
isa dengiz
ĠSA DENĠZ
ĠSA DERSE
ĠSA DOĞAN
Ġsa DURMAZ
ĠSA DÜZGĠDEN
Ġsa Ekinci
ĠSA ELKATMIġ
ĠSA EREK
ĠSA ERGÜL
ĠSA ERGÜL
İlçesi
Haliliye
Merkez
K.köprü
Haliliye
V.Ģehir
Haliliye
V.Ģehir
Hilvan
Harran
Akçakale
Haliliye
Harran
Eyyübiye
Harran
Harran
Akçakale
Harran
Haliliye
V.Ģehir
Akçakale
Akçakale
Harran
V.Ģehir
Harran
Siverek
Haliliye
Siverek
Eyyübiye
Hilvan
Harran
Haliliye
Harran
Haliliye
Harran
Haliliye
Harran
Harran
Harran
Harran
Eyyübiye
Harran
Merkez
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Harran
Harran
Eyyübiye
Akçakale
Eyyübiye
C.pınar
Harran
Eyyübiye
K.köprü
Eyyübiye
Harran
Harran
V.Ģehir
Harran
Akçakale
Bozova
V.Ģehir
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Harran
Harran
Köy
ĠKĠAĞIZ
KEÇĠKIRAN
SELKSENÖREN
MEHMETÇĠK
AYAKLI
KARPUZLU
KINALITEPE
KEPĠRHĠSAR
BALKIR
AKDĠKEN
AĞVĠRAN
DAMLASU
EKE KÖYÜ
EMEKLĠ
YENĠCE
SEVĠMLĠ
ceylangözü
KARAALĠ
Tekneli
AġAĞIDEREN
BÜYÜKTAġ
KOYUNLUCA
BĠNEKLĠ
ÇEPKENLĠ
DÖNEMEÇ
TAġLICA
SOYDAN
KARAALĠ
ÜÇÜZLER
YOLGĠDER
ÇANAKÇI
KÜÇÜKYILDIZ
GÖZELLER
DURAN
ĠKĠAĞIZ
YENĠCE
CEYLANGÖZÜ
ÇAĞBAġI
ÇĠÇEK
KARAALĠ
buldum
YAMAÇALTI
ALTIKONAK
KARPUZLU
GÜÇLÜ
ġuayipĢehri
ġUAYPġEHRĠ
ululköy
pekmezli
ALTINTEPELĠ
MERKEZ
ġUAYPġEHRĠ
Gözeller
KÜÇÜKALANL
SELMAN
taĢlıca
taĢlıca
ALTINBAġAK
ÇEPKENLĠ
PEKMEZLĠ
Büyükhan
BÜYÜK
TEPEDĠBĠ
UĞURLU
MEYDANKAPI
BĠNEKLĠ
BĠNEKLĠ
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
213
81
106
176
180
81
50
141
105
79
954
269
178
56
81
134
75
138
406
166
75
873
50
86
194
131
236
219
50
105
181
133
183
69
73
90
95
71
93
90
155
55
140
225
61
59
85
60
59
136
211
139
81
27
177
101
101
782
51
92
84
50
131
82
165
139
278
TDYB
Numarası
2013/4-92
2012/4-82
2010/4-31
2013/4-92
2013/4-93
2013/4-92
2014/4-184
2014/4-160
2013/4-141
2013/4-90
2014/4-185
2013/4-108
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-129
2013/4-90
2013/4-129
2013/4-155
2013/5-203
2013/4-90
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-184
2013/4-141
2013/5-208
2012/4-82
2012/4-64
2014/4-208
2014/4-166
2014/4-163
2013/4-92
2014/4-178
2013/3-129
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-108
2014/4-163
2013/4-92
2013/4-141
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-92
2013/4-98
2010/4-31
2013/4-155
2013/4-101
2014/4-163
2013/4-93
2013/4-132
2013/4-155
2013/4-99
2013/4-108
2014/4-185
2013/4-99
2013/4-99
2014/4-188
2013/4-141
2013/4-90
2012/4-76
2014/4-184
2013/4-92
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-129
2013/4-129
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2008/356
2014/5227
2013/3108
2013/3009
2009/30
2014/4509
2013/942
2009/874
2010/189
2014/4794
2008/363
2013/763
2014/4525
2009/873
2013/3055
2014/4794
2013/3055
2013/973
2010/1435
2014/4522
2013/2996
2009/873
2014/4582
2013/3107
2013/456
2014/4525
2013/2964
2008/613
2013/1094
2009/873
2014/4916
2010/720
2013/741
2013/2965
2008/356
2013/3055
2013/3055
2013/1190
2009/873
2013/3067
2013/2965
2014/5227
2013/748
2013/3067
2008/371
2008/360
2013/743
2014/4514
2013/2994
2013/3132
2014/3827
2013/743
2009/357
2013/2981
2008/363
2013/3070
2013/3070
2013/3040
2013/762
2009/1054
2014/4518
2014/4582
2013/1875
2014/4525
2010/1890
2013/750
2013/750
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
TC Kimlik
No
12540002666
18326809658
18389807486
67015177318
30227412416
65425239848
57058514690
28580466054
45337914286
13118979212
13259974572
20411730716
48217813150
32012351894
63358308624
59356432782
23183643628
71887033962
26708520954
13985946218
51343718732
21761691092
35684226972
27851483974
47809817644
54286610316
54073617306
67783157048
34160286998
68296153640
26003549650
21623695756
48967784250
57106516270
69538102228
65356242092
20006141644
50620743030
33350306812
38750119666
23186647524
45040307306
26627542532
46903857204
46813859756
56911522438
49957751276
52645665144
42383004442
41054052102
18677793996
44275940678
70648064948
70786060352
40097084248
57820484008
26291540100
23699630020
16916855764
52279673966
12917989286
47989817632
38930113682
65686240850
32321353282
44251950448
70852054742
Adı Soyadı
ĠSA ERKAN
isa eryüz
ĠSA FĠDAN
Ġsa GEÇĠT
ĠSA GELEGEN
ĠSA GÖNDEN
isa gündoğan
ĠSA GÜVENÇ
ĠSA HALĠLOĞLU
ĠSA IġIKDAĞ
Ġsa IġIKDAĞ
ĠSA ĠÇEN
ĠSA ĠPEK
ĠSA ĠZOL
ĠSA KALKAN
Ġsa KAN
ĠSA KARABAġ
ĠSA KARACA
ĠSA KARACA
ĠSA KARADAĞ
ĠSA KARADAġ
ĠSA KARAK
ĠSA KARAKUġ
ĠSA KARAOĞLAN
ĠSA KARATAġ
Ġsa Kaya
Ġsa Kaya
ĠSA KAYA
ĠSA KAYA
Ġsa KAYALAR
ĠSA KAZĞAN
isa kılıç
ĠSA KIRKIL
ĠSA KIRMIZI
ĠSA KIRMIZI
ĠSA KORAK
ĠSA KURġAK
ĠSA KUġ
ĠSA KÜÇÜKASLAN
ĠSA MISIRLI
ĠSA MOL
ĠSA MOL
ĠSA ONUR
ĠSA OPAK
ĠSA ÖNCEL
ĠSA ÖNKOL
ĠSA ÖZEL
isa özer
ĠSA ÖZKAYA
ĠSA ÖZKURT
ĠSA ÖZKUZU
ĠSA ÖZYAVUZ
Ġsa Polat
Ġsa Polat
Ġsa SALGUT
ĠSA SAMBUR
ĠSA SANCAR
Ġsa Seçkin
ĠSA ġAHĠN
ĠSA ġAHĠN
ĠSA ġEKER
ĠSA ġĠKAK
ĠSA ġĠMġEK
ĠSA TALAY
ĠSA TANÇ
ĠSA TAġ
ĠSA TĠMUR
İlçesi
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Akçakale
Haliliye
Haliliye
Harran
K.köprü
Siverek
Harran
Harran
Harran
Haliliye
Hilvan
Eyyübiye
Harran
Harran
V.Ģehir
Akçakale
Birecik
V.Ģehir
Harran
Harran
Birecik
Akçakale
Haliliye
Haliliye
Harran
Siverek
V.Ģehir
Harran
Harran
Akçakale
Haliliye
Haliliye
Haliliye
C.pınar
C.pınar
K.köprü
Akçakale
Eyyübiye
C.pınar
V.Ģehir
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
C.pınar
Haliliye
Hilvan
Eyyübiye
Harran
Harran
Haliliye
Haliliye
K.köprü
Eyyübiye
Harran
Haliliye
K.köprü
Harran
Haliliye
Hilvan
Akçakale
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Harran
Köy
UĞURLU
keçikıran
SARPDERE
PEKMEZLĠ
YARIMSU
ULUCANLAR
kırmıtlı
ilhan
ARIN
ARIN
SAĠDE
GÖRENLER
YAKINYURT
OVABEYLĠ
TanınmıĢ
ÇEPKENLĠ
AYAKLI
BĠNEKLĠ
GÜZELYURT
YOLBĠLEN
BELLĠTAġ
ULUAĞAÇ
ÇĠÇEKALAN
AġAĞIÇĠNPOL
BÜYÜK
MEHMETÇĠK
HARRAN
GÜRAKAR
Toklu
YAYGILI
büyüktaĢ
ASLANKUYUS
MAHSUMĠYE
KAYGILI
TURLUK
YUKARIDURM
MERKEZ
GÜRPINAR
DONANDI
AġAĞIYAZICI
MURATLI
AYAKLI
MUTLUKAYA
ALTINBAġAK
YENĠCE
MERKEZ
mağaracık
ÜÇÜZLER
akdilek
YAYGILI
BELLĠTAġ
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
KALINBAYAT
TUZLUCA
MEYDANKAPI
TEPEDĠBĠ
TÜRKMEN
KOYUNLUCA
GÜÇLÜ
OVACIK
PEKMEZLĠ
KEMERLĠ
AYAKLI
ÇATLI
BOZYAZI
İşletme
Tipi
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
46
66
361
122
168
61
60
107
281
268
100
74
82
103
107
134
186
412
106
96
101
148
447
38
89
55
110
51
447
347
92
125
62
304
201
74
149
526
145
143
311
91
275
137
130
308
154
317
285
63
69
258
149
210
415
57
103
181
607
124
154
278
97
562
641
161
79
TDYB
Numarası
2007/1-66
2013/4-99
2013/4-93
2014/4-163
2012/4-82
2013/4-88
2014/4-163
2013/4-101
2013/4-100
2013/4-88
2014/4-163
2013/4-141
2013/3-129
2014/4-160
2013/4-108
2010/4-31
2013/4-108
2014/4-168
2013/4-90
2013/4-89
2013/4-155
2013/4-108
2013/4-155
2014/4-201
2012/4-82
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-141
2012/4-64
2013/5-203
2013/4-155
2013/4-141
2014/4-178
2013/4-89
2013/4-89
2014/4-208
2013/4-132
2013/4-132
2014/4-160
2013/4-90
2013/4-93
2013/4-132
2013/4-93
2012/4-82
2013/4-89
2013/4-141
2013/4-132
2013/3-129
2013/4-100
2013/4-101
2014/4-163
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-92
2010/4-31
2014/4-160
2013/4-108
2013/4-92
2013/5-211
2013/4-155
2012/4-82
2014/4-178
2013/4-90
2013/4-98
2013/4-98
2012/4-64
2013/4-108
Statüsü
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/2969
2013/3070
2010/694
2009/873
2014/4531
2013/3036
2013/2996
2014/4514
2013/431
2013/3001
2009/873
2013/762
2013/3116
2013/2997
2008/600
2009/676
2013/739
2013/2971
2014/4794
2009/1403
2013/1565
2009/1056
2013/972
2013/1869
2014/4531
2013/3067
2013/3009
2013/3004
2014/4960
2010/1435
2014/4534
2013/2965
2010/720
2014/4543
2014/4543
2013/760
2014/3827
2014/3827
2014/4544
2014/4794
2009/30
2014/4537
2013/3132
2013/753
2014/4543
2010/189
2014/4504
2013/1535
2013/877
2009/67
2014/4506
2013/3099
2014/4916
2014/4916
2008/597
2013/3090
2009/1372
2013/1875
2013/755
2013/649
2013/748
2010/723
2009/1054
2014/5001
2014/5001
2014/3432
2009/1372
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
TC Kimlik
No
39686088378
33311308978
33683296538
61036391098
46579867248
69418097408
23618631268
68689121720
34652265586
41615033496
63733301578
31952347554
10526457752
68455137740
64654265222
44347935908
51466699680
32444346628
64939250806
53647627000
21038714196
69094112372
38549135266
21083709550
23633624504
26627524958
59608432928
67822156490
12072010160
26909515568
51379701104
67936155136
43303971998
48634807404
52279672662
19988761728
57265510034
34841254124
22544663732
37952147064
68668139456
54655603734
24500600546
10188080848
29387439364
16592863268
11892020878
15011920100
71092049710
30827391586
24065617416
70561068092
42407002874
43396974128
43303977242
39188105016
66094217342
66079217862
33587306050
40492458804
35891220022
72247005704
24584600548
50791727570
50905723764
10884048340
46999844508
Adı Soyadı
Ġsa TOGYAN
Ġsa Toprak
ĠSA TOPRAK
ĠSA YAMAN
Ġsa YaĢuk
isa yılamaz
ĠSA YILDIRIM
Ġsa YILDIRIM
ĠSA YILDIZ
ĠSA YILMAZ
ĠSA ZENGĠN
ĠSAMAĠL ÇERĠ
ĠSHAK ÖZGÜN
ĠSHAK BADILLI
ĠSHAK MELĠK
ishak ünlü
ĠSKENDER ÇOBAN
ĠSKENDER UÇKAN
ĠSLĠM AKBAġ
ĠSLĠM AKDAMAR
ĠSLĠM ARSLAN
ĠSLĠM ARSLAN
ĠSLĠM ASLAN
ĠSLĠM BAYSÖZ
ĠSLĠM BAYSÖZ
ĠSLĠM ÇEPĠK
ĠSLĠM ÇĠFTÇĠ
ĠSLĠM DEMĠR
ĠSLĠM ERYOLDAġ
ĠSLĠM EYLÜL ACAR
ĠSLĠM GÜNEġ
ĠSLĠM ĠLHAN
ĠSLĠM ÖCALAN
ĠSLĠM ÖZDEMĠR
ĠSLĠM SAĞIR
ĠSLĠM TEKĠN
Ġslim Vural
ĠSLĠM YALÇINKAYA
ĠSLĠM YAġAR
ĠSLĠM YÜKSEL SÖZMEN
ĠSLĠM YÜZÜGÜLEN
ĠSMAIL AL
ĠSMAĠL KAYMAZ
ĠSMAĠL SAPAN
ĠSMAĠL ABUHANDAN
ĠSMAĠL ACAR
ĠSMAĠL ACEMOĞLU
ĠSMAĠL AÇAR
ĠSMAĠL AÇAR
ĠSMAĠL ADNAN SARAÇ
ĠSMAĠL AĞAÇ
ĠSMAĠL AĞAÇ
ĠSMAĠL AKAT
ĠSMAĠL AKAY
ĠSMAĠL AKAY
ĠSMAĠL AKÇA
ĠSMAĠL AKDAĞ
Ġsmail AKDAĞ
ĠSMAĠL AKDEMĠR
ĠSMAĠL AKKUġ
ĠSMAĠL AKMEġE
ĠSMAĠL AKSOY
ĠSMAĠL AKSOY
ĠSMAĠL AKSOY
ĠSMAĠL AKSOY
ĠSMAĠL AKTAġ
ĠSMAĠL AKTAġ
İlçesi
Akçakale
Eyyübiye
Eyyübiye
Siverek
Haliliye
Akçakale
Harran
Akçakale
Eyyübiye
Eyyübiye
Siverek
Birecik
C.pınar
K.köprü
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Suruç
Halfeti
Halfeti
Halfeti
Halfeti
K.köprü
Birecik
Birecik
Halfeti
Haliliye
Hilvan
Birecik
Seçiniz..
Bozova
K.köprü
Halfeti
Suruç
Halfeti
Suruç
Haliliye
Halfeti
Halfeti
Seçiniz..
Suruç
Siverek
Hilvan
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Hilvan
Eyyübiye
Harran
Eyyübiye
K.köprü
K.köprü
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Akçakale
Eyyübiye
Haliliye
Siverek
C.pınar
Harran
Bozova
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Akçakale
Harran
Köy
AKSEHRĠNÇ
Hancığaz
ÇAMURLU
ÇATLI
ĠKĠAĞIZ
mil
HUZURLU
GÜVENÇ
olgunlar
SELMAN
DÖNEMEÇ
ÖZVEREN
MURATLI
BAġÖREN
AÇMALI
yukarıkoĢma
ARGIL
YALPI
SAYLAKKAYA
DURAK
ÖMERLĠ
SAVAġAN
ERGÜN
Çiftlik
Çiftlik
HĠLALLĠ
BALLICA
UZUNCUK
ÖZVEREN
AKPINAR
BÜYÜKHAN
ĠLHAN
KURUGÖL
YEĞEN
BULAKLI
EKĠLĠ
GÜLVEREN
BALABAN
BULAKLI
ÇĠÇEKALAN
OYMAKLI
ÇAVUġLU
ARINIK
KÜÇÜKDÜZLÜ
AKBER.DERES
PARAPARA
DOĞRULLAR
ÇAMURLU
AġAĞIKESME
BAġÖREN
HAMURKESEN
KENGERLĠ
TANTANA
ZEYNEP
zeynep
PEKMEZLĠ
GÖRENLER
Görenler
GÜRAKAR
CEYLAN
ULUAĞAÇ
KANLIAVġAR
MEHMETÇĠK
BEġAT
BEġAT
BÜYÜKTOKAÇ
SÜTLÜCE
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
163
97
90
102
62
245
358
593
151
57
135
75
113
29
150
283
24
76
29
26
92
92
19
36
21
80
259
100
203
436
19
77
56
33
23
60
287
107
262
158
194
149
104
170
340
63
294
98
97
360
239
101
81
227
266
246
413
74
116
683
100
72
240
179
135
80
52
TDYB
Numarası
2014/4-163
2013/3-129
2013/4-101
2014/4-168
2013/4-92
2014/4-163
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-101
2013/4-108
2013/4-104
2014/4-169
2013/4-132
2014/4-185
2013/4-89
2013/5-281
2013/4-101
2012/3-113
2014/4-201
2013/4-83
2013/4-83
2013/4-83
2013/4-89
2014/4-197
2014/4-197
2013/4-83
2013/3-129
2014/4-184
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-181
2013/4-89
2014/4-188
2014/4-181
2013/4-83
2012/3-113
2013/4-92
2014/4-188
2014/4-201
2014/4-197
2013/5-266
2013/4-100
2013/4-100
2013/4-108
2014/1-364
2013/4-88
2014/4-174
2013/4-108
2014/4-208
2014/4-185
2013/4-98
2013/3-129
2013/4-155
2013/4-99
2013/4-101
2013/4-90
2013/4-108
2013/4-99
2013/4-104
2013/4-132
2013/4-108
2013/5-192
2012/4-82
2014/4-160
2014/4-160
2013/4-90
2013/4-88
Statüsü
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/1050
2013/2978
2014/4514
2009/821
2008/356
2013/2996
2013/753
2014/4506
2009/67
2013/739
2013/1667
2013/2114
2013/3084
2009/446
2009/463
2013/733
2009/67
2013/3017
2011/13
2014/4511
2013/3013
2013/3145
2009/1403
2014/3979
2014/3979
2012/310
2013/741
2013/3125
2013/2114
2014/5018
2009/272
2009/1055
2014/5127
2009/272
2014/4511
2014/4546
2013/3016
2013/2968
2013/1850
2013/360
2013/2990
2013/431
2013/1681
2013/763
2009/1471
2013/3036
2013/996
2013/1190
2013/760
2013/3133
2008/374
2014/5080
2014/4534
2013/751
2013/3052
2009/1054
2013/739
2009/357
2014/3828
2014/4504
2013/1190
2008/365
2013/385
2013/3090
2013/3090
2014/4794
2013/3075
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
TC Kimlik
No
19982764084
12677997828
49699759738
45214913234
45391907378
45364908234
51139706608
50491733338
35996220118
18914794878
46378870654
47149844720
20348735686
43855958096
55912556930
46102883608
46009886764
42889986914
43741961858
43909956252
70162077820
28844458306
41096050128
70999053912
66253210634
14630938060
69385117314
36110211814
13970342896
27341508606
35789223302
51616705438
68212151668
48439813662
50155748128
20096750054
71929021124
49186571102
21068718126
16133878782
56908520218
44515936096
44266935706
19103779614
60700393086
61345371538
52186069142
36962188104
59908419476
35444229878
27923483536
34853249514
62833316956
22664663476
58600466184
23879628892
28583463548
20897714514
32279340358
28658470358
17564842748
59125445746
10728062860
44584939332
45232917788
59839421876
51622709406
Adı Soyadı
ĠSMAĠL AKYOL
ĠSMAĠL AL
ĠSMAĠL ALAġ
ĠSMAĠL ALKAN
Ġsmail Alkan
ismail alkan
ĠSMAĠL ALPYĠĞĠT
ĠSMAĠL ALSA
ĠSMAĠL ALTUNDAĞ
ĠSMAĠL ARGĠN
ĠSMAĠL ARGĠġ
ĠSMAĠL ARLAK
ĠSMAĠL ARSLAN
Ġsmail Arslan
Ġsmail Arslanlı
ĠSMAĠL ASLAN
ĠSMAĠL ASLAN
ĠSMAĠL ASLAN
Ġsmail Aslan
Ġsmail Aslan
ĠSMAĠL ASLAN
ĠSMAĠL ASLAN
ĠSMAĠL ASLAN
ĠSMAĠL ASLANDAĞ
Ġsmail ASLANTAġ
ĠSMAĠL ATAKAYA
ĠSMAĠL ATAR
ĠSMAĠL ATSIZ
ĠSMAĠL AVCI
ĠSMAĠL AY
ĠSMAĠL AY
ĠSMAĠL AYATA
ĠSMAĠL AYATA
ĠSMAĠL AYAZ
Ġsmail Aydın
ĠSMAĠL AYDOĞDU
ĠSMAĠL AYYILDIZ
ĠSMAĠL AZTEKĠN
ĠSMAĠL BAĞ
ĠSMAĠL BALABAN
ĠSMAĠL BARAN
Ġsmail BaĢak
ĠSMAĠL BAYALTUN
ĠSMAĠL BAYKUġ
ĠSMAĠL BEGEÇ
ĠSMAĠL BEKTAġ
ĠSMAĠL BELĠK
ĠSMAĠL BEġALTI
ĠSMAĠL BĠLĠK
ĠSMAĠL BĠRĠġĠK
ĠSMAĠL BĠRLĠK
ĠSMAĠL BĠZGĠN
Ġsmail BOġGUT
Ġsmail BOZKURT
ĠSMAĠL BOZKURTLAR
ĠSMAĠL BUCAK
ismail buluç
Ġsmail BULUT
ĠSMAĠL BÜRKE
ĠSMAĠL BÜYÜKÇAY
ĠSMAĠL CENGĠZ
Ġsmail CEYLAN
Ġsmail CĠHAN
ĠSMAĠL CULFA
ĠSMAĠL CULFAN
Ġsmail ÇAKIR
ĠSMAĠL ÇAKIR
İlçesi
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Siverek
Harran
Harran
Bozova
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Haliliye
Harran
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Akçakale
Siverek
V.Ģehir
Halfeti
C.pınar
Haliliye
Harran
Siverek
Siverek
Hilvan
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
C.pınar
Haliliye
Harran
Hilvan
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Harran
Harran
C.pınar
K.köprü
Harran
Eyyübiye
Bozova
Akçakale
Akçakale
Haliliye
Harran
Siverek
Harran
Akçakale
Harran
Siverek
Suruç
Harran
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Harran
V.Ģehir
Köy
ALTINBAġAK
BEġAT
SUGELDĠ
AMBARTEPE
Ambartepe
ambartepe
OZANLAR
TAHILALAN
OSMANBEY
AġAĞIALINCA
ÇEPKENLĠ
KÜPLÜCE
KESMETAġ
ÜÇKONAK
Vergili
AMBARTEPE
KAB
CEYLANGÖZÜ
ÜÇKONAK
ÜÇKONAK
SAĠDE
ÇEKÇEK
AKDOĞAN
OLĞUNLAR
KEPEZLĠ
NOHUT
AYAKLI
sütveren
MERKEZ
ÜÇKONAK
YENĠCE
TAġAĞIL
AZIKLI
GÜLUġAĞI
MAĞARACIK
KISAS
HOROZKÖY
MURATLI
HALĠME
DORUÇ
KARABURÇ
ġENOCAK
ALTIKONAK
ÖZTAġ
SAVACIK
ÇEPKENLĠ
AġAĞIDORUK
GEÇĠT
GÖZCÜ
EKE KÖYÜ
ZĠVANLI
MERMER
KEPEZLĠ
Osmanbey
CEYLANGÖZÜ
GÖZCEK
gögeç
AKDĠKEN
YENĠDOĞAN
GÜRAKAR
GÖLEN
EMEKLĠ
BÜYÜKDÜZLÜ
ÇATLI
ÇATLI
KOYUNLUCA
BĠNEKLĠ
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.KuruT.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
340
137
122
441
172
321
133
159
460
611
141
54
44
138
152
63
313
95
84
51
119
149
72
101
163
121
50
138
451
249
90
63
100
210
149
76
57
79
540
54
137
76
493
381
58
62
295
59
109
167
55
294
57
179
61
282
109
50
175
191
37
161
88
110
169
938
50
TDYB
Numarası
2013/4-83
2012/4-82
2013/4-129
2013/4-108
2013/3-129
2013/3-129
2012/4-82
2013/4-88
2012/4-82
2014/4-174
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-129
2013/4-92
2013/3-129
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-129
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-141
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-98
2014/4-163
2013/4-102
2014/4-184
2013/4-101
2013/4-93
2012/4-82
2013/4-129
2014/4-168
2014/4-168
2014/4-160
2013/4-92
2013/4-83
2012/4-82
2014/4-166
2013/4-93
2013/4-141
2014/4-178
2013/4-92
2012/4-82
2013/4-129
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-132
2013/4-108
2013/4-141
2012/4-82
2013/5-281
2013/4-90
2014/4-163
2013/4-99
2013/4-129
2014/4-168
2013/4-141
2014/4-163
2013/4-141
2013/4-104
2012/4-76
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-168
2014/4-168
2014/4-163
2014/4-184
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3061
2013/385
2013/750
2008/600
2013/2978
2013/2978
2014/4525
2013/3075
2014/4531
2013/2984
2013/762
2013/3099
2014/4497
2013/3016
2013/3027
2013/763
2013/739
2013/3055
2013/3016
2013/3016
2013/762
2013/753
2013/748
2014/5146
2013/1050
2014/4520
2014/4668
2014/4514
2009/30
2013/3091
2013/3055
2014/4976
2013/2115
2014/4544
2013/3067
2012/883
2013/3068
2009/1059
2009/30
2013/1919
2010/720
2013/3016
2013/748
2013/750
2013/3004
2010/189
2014/4504
2013/2981
2013/2965
2014/4525
2013/733
2014/4991
2013/1050
2009/357
2013/3055
2013/2684
2013/3041
2013/1050
2013/1919
2009/816
2014/4518
2014/5100
2010/1890
2009/821
2009/821
2009/873
2014/4582
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160
8161
8162
8163
8164
8165
8166
8167
8168
8169
TC Kimlik
No
35543236012
61369374942
17353216828
57829502772
68146154162
50044140514
36533210586
47557835228
57598496418
69358113770
46471871626
62986325898
40967054500
32741328426
65197246662
23936622160
23501636646
30230412274
13892957048
51490703650
56881523862
36779185310
25400569810
71239045292
66457205320
15425906462
19532768944
19889756878
12048014932
23099649608
33289699054
22535668838
69286110902
11895023852
47521835780
61549368440
56293543984
45085913678
30371403988
31280369518
58288477076
45487902560
23441644008
53050652040
17744040940
30278419082
64255274500
16187875744
22229684342
11597421864
28994449896
28937451740
24230609680
10434063304
66778191432
27407502760
56596524710
35405245794
69160125268
39635096034
66727186946
24125616298
70561059182
45796903722
68485136720
38885115144
42649993602
Adı Soyadı
ĠSMAĠL ÇAKMAK
ĠSMAĠL ÇALIġKAN
ĠSMAĠL ÇALIġKAN
ĠSMAĠL ÇALIġKAN
ĠSMAĠL ÇAY
ĠSMAĠL ÇEÇAN
ĠSMAĠL ÇEÇAN
ĠSMAĠL ÇELLĠK
ĠSMAĠL ÇETĠN
ĠSMAĠL ÇETĠNER
ĠSMAĠL ÇETĠNKAYA
ĠSMAĠL ÇETĠZ
ismail çiçek
Ġsmail Çiçek
Ġsmail Çiftçi
Ġsmail Çiftçi
Ġsmail Çiftçi
ĠSMAĠL ÇĠFTÇĠ
ĠSMAĠL ÇĠFTÇĠ
Ġsmail Çiftçi
Ġsmail Çiftçi
ĠSMAĠL ÇĠFTÇĠ
ĠSMAĠL ÇĠFTÇĠ
Ġsmail ÇĠFTÇĠ
ĠSMAĠL ÇĠFTÇĠ
ĠSMAĠL ÇĠFTÇĠ
ĠSMAĠL ÇĠFTÇĠ
ĠSMAĠL ÇĠFTÇĠ
ĠSMAĠL ÇUBUK
ĠSMAĠL DAĞ
ĠSMAĠL DAĞTEKĠN
Ġsmail Demir
ĠSMAĠL DEMĠR
ĠSMAĠL DEMĠR
Ġsmail Demir
ĠSMAĠL DEMĠR
ĠSMAĠL DEMĠR
ĠSMAĠL DEMĠR
ĠSMAĠL DEMĠR
ĠSMAĠL DEMĠRBĠLEK
Ġsmail Demirel
ĠSMAĠL DEMĠRKOL
ĠSMAĠL DEMĠRTAġ
ĠSMAĠL DENĠZ
Ġsmail DEVECĠ
ĠSMAĠL DOĞANTÜRK
ĠSMAĠL DÖNDER
ĠSMAĠL DÖNMEZ
ĠSMAĠL DURBĠN
Ġsmail EFE
ĠSMAĠL EKĠNCĠ
ĠSMAĠL EKĠNCĠ
ĠSMAĠL ELDEN
ĠSMAĠL ELES
ĠSMAĠL ERDEK
ĠSMAĠL EREK
ĠSMAĠL EREN
ĠSMAĠL ERĠġ
ĠSMAĠL ERKAN
ĠSMAĠL ERYILDIRIM
ĠSMAĠL ESMER
ĠSMAĠL EYĠGÜN
Ġsmail FĠLĠZ
ĠSMAĠL GEZEN
ĠSMAĠL GĠN
ĠSMAĠL GÖK
ĠSMAĠL GÖK
İlçesi
K.köprü
Hilvan
Hilvan
V.Ģehir
Siverek
C.pınar
C.pınar
Eyyübiye
Harran
Siverek
Haliliye
Siverek
Harran
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Harran
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Akçakale
Harran
Harran
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Siverek
C.pınar
Haliliye
Harran
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Harran
C.pınar
Birecik
Haliliye
Harran
Siverek
Harran
Bozova
Suruç
Harran
Halfeti
Siverek
Harran
Harran
Harran
Hilvan
Akçakale
Hilvan
Harran
Akçakale
Siverek
V.Ģehir
Hilvan
Akçakale
Eyyübiye
Akçakale
V.Ģehir
K.köprü
Akçakale
Halfeti
Köy
APAYDIN
YAKACIK
çakmak
AKÇATAġ
KAMIġLI
ALTINKÖY
ALTINKÖY
BAKIRTAġ
UZUNYOL
MERKEZ
ULUKÖY
KEÇĠBURÇU
çiçek
ÇANAKÇI
BALLICA
TEPEDĠBĠ
TEPEDĠBĠ
KÜÇÜKYILDIZ
KARATEPE
MAĞARACIK
MAMUCA
DORUMALĠ
ÇAĞBAġI
Aydıncık
TARLABAġI
OVABEYLĠ
mehmetçik
SEFALI
BANARLI
KEÇĠBURCU
MURATLI
KARPUZLU
ÇAĞBAġI
DERNEK
DALBAġI
AKTAġ
ALTINTEPELĠ
BELLĠTAġ
MERKEZ
KONAK
ÇANAKÇI
sütlüce
BÜYÜKKAZAN
CEYLANGÖZÜ
KABACIK
MOLLAHAMZ
SAĠDE
BALABAN
AġAĞIALINCA
TanınmıĢ
MEYDANKAPI
MEYDANKAPI
GELENEK
BÜYÜKTOKAÇ
SÖĞÜTLÜ
MEYDANKAPI
DONANDI
SABANCI
KARGALI
yeni mahalle
DONANDI
BULDUK
PEKMEZLĠ
KINALITEPE
BAġÖREN
DONANDI
FISTIKÖZÜ
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
517
96
94
343
1130
124
179
91
57
285
70
777
187
181
69
76
93
100
208
145
73
150
126
110
102
98
60
428
62
541
177
78
64
151
412
90
742
203
334
20
175
153
726
149
51
152
63
38
521
57
76
73
41
284
130
337
149
93
101
94
177
66
307
95
23
54
18
TDYB
Numarası
2013/4-98
2013/4-88
2013/4-101
2014/4-188
2013/4-104
2014/4-166
2013/4-132
2012/4-82
2013/4-88
2012/4-64
2013/3-129
2013/4-102
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2014/4-178
2012/4-82
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-108
2013/4-108
2010/4-31
2013/3-129
2014/4-185
2013/4-101
2013/4-93
2013/4-108
2014/4-178
2013/4-132
2013/4-92
2013/4-108
2014/1-364
2013/4-92
2013/4-89
2013/4-93
2013/4-141
2013/4-132
2014/4-197
2013/4-92
2013/4-101
2013/4-98
2013/4-129
2010/4-31
2012/3-113
2013/4-141
2014/4-188
2014/4-178
2010/4-31
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-89
2013/4-90
2014/4-160
2013/4-108
2013/4-88
2014/4-168
2013/4-88
2013/4-101
2013/4-88
2014/4-160
2014/4-163
2014/4-168
2014/4-185
2013/4-88
2014/4-188
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3379
2009/56
2009/67
2013/2979
2009/816
2009/1059
2010/472
2013/385
2013/3075
2009/450
2013/3116
2014/3824
2013/2965
2014/4916
2013/1875
2013/1875
2013/1875
2010/720
2014/5227
2013/3067
2008/356
2013/739
2013/1190
2009/676
2013/3027
2013/3046
2009/1377
2009/30
2013/1190
2013/2995
2013/3084
2014/4509
2009/1056
2009/1471
2013/3016
2009/463
2009/30
2013/3099
2014/3827
2013/2822
2014/4509
2009/46
2013/3043
2013/3055
2013/736
2013/3113
2013/762
2013/2968
2010/720
2009/676
2013/739
2009/1372
2013/3106
2014/4991
2014/4544
2013/1190
2009/56
2013/2185
2013/283
2013/742
2009/56
2014/4495
2013/2994
2013/2971
2009/446
2009/56
2013/1653
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
TC Kimlik
No
28121477990
44329941804
51955693632
49219775880
49375782364
18605807948
11670041156
10911056294
10002082980
13475962186
34961250976
62275352574
36614191674
10407072180
56764527888
13106993282
59632437852
48121826192
11190043470
47038849362
34049284824
67360171078
63385307768
38147144776
46321875736
34871257546
29573434074
29855424694
29843425030
49600762116
46156886846
21476700546
40265083660
25838553054
54019619500
18578800298
43789960882
59350435802
57283520978
65467230384
47134847446
26792523398
13499966412
30557401814
72646008610
69769104596
28388479706
29852432982
37247187188
21029724456
48673794086
49033782040
57145514978
59764433258
70342085492
47956827244
69157125400
44497941620
45574911130
37529161486
47827826048
17069850118
52966654216
30062423370
64684264202
69238108568
29429439406
Adı Soyadı
ĠSMAĠL GÖK
Ġsmail GÖKTAġ
ĠSMAĠL GÜLCAN
ĠSMAĠL GÜMER
ĠSMAĠL GÜMÜġ
ĠSMAĠL GÜMÜġ
ĠSMAĠL GÜNAY
ĠSMAĠL GÜNEġ
ĠSMAĠL GÜNEġ
ĠSMAĠL GÜNGÖR
ĠSMAĠL GÜVENÇ
ĠSMAĠL HAKKI
ĠSMAĠL HAKKI
ĠSMAĠL HAKKI ÖNCEL
Ġsmail Hakkı YILDIRIM
ĠSMAĠL HALĠLOĞLU
ĠSMAĠL HATĠPOĞLU
ĠSMAĠL IRMAK
ĠSMAĠL IġIK
ĠSMAĠL ĠBRAHĠMOĞLU
Ġsmail Kaçar
ĠSMAĠL KAHVECĠ
ĠSMAĠL KALKAN
ĠSMAĠL KARACA
Ġsmail Karadağ
Ġsmail KaradaĢ
ĠSMAĠL KARADAġ
ismail karadaĢ
Ġsmail karadaĢ
ĠSMAĠL KARAKURT
ĠSMAĠL KARAMANLI
Ġsmail KARATAY
ĠSMAĠL KARPUZCU
ĠSMAĠL KASIMOĞLU
ĠSMAĠL KAYA
ĠSMAĠL KAYA
ĠSMAĠL KAYA
ĠSMAĠL KAYA
ĠSMAĠL KAYA
ĠSMAĠL KAYA
ĠSMAĠL KAYISI
ĠSMAĠL KAYMAZ
ĠSMAĠL KAYMAZ
ĠSMAĠL KAYNAK
ĠSMAĠL KEMÇĠ
ĠSMAĠL KERTEġ
ĠSMAĠL KESKĠNBIÇAK
ĠSMAĠL KILIÇ
ĠSMAĠL KILIÇ
ĠSMAĠL KILINÇ
ĠSMAĠL KIRKIL
Ġsmail KIRKIL
ĠSMAĠL KIRMIZI
ĠSMAĠL KIZILKEÇĠ
ĠSMAĠL KĠRAZ
ĠSMAĠL KOÇ
ĠSMAĠL KOÇ
ĠSMAĠL
ĠSMAĠL KURNAZ
ĠSMAĠL KURT
ĠSMAĠL KURT
ĠSMAĠL KÜÇÜK
ĠSMAĠL KÜPÇÜ
ĠSMAĠL MAKTELE
ĠSMAĠL MELĠK
ĠSMAĠL MENTEġ
ĠSMAĠL MOL
İlçesi
Halfeti
Harran
Siverek
Harran
Suruç
Suruç
V.Ģehir
Eyyübiye
Harran
Akçakale
Harran
Suruç
Birecik
Akçakale
K.köprü
V.Ģehir
Siverek
V.Ģehir
Harran
Hilvan
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Haliliye
Harran
Eyyübiye
Harran
Halfeti
Siverek
Harran
Siverek
Bozova
Haliliye
K.köprü
Eyyübiye
Bozova
V.Ģehir
Birecik
Haliliye
Harran
Harran
Eyyübiye
C.pınar
C.pınar
Siverek
Suruç
Suruç
Siverek
Harran
Harran
Haliliye
Siverek
C.pınar
Siverek
V.Ģehir
Siverek
V.Ģehir
Birecik
Haliliye
Harran
Haliliye
Hilvan
Eyyübiye
Harran
Eyyübiye
Köy
GÜRKUYU
ÇAĞBAġI
ÇAĞDAġ
BALKAT
FISTIKLI
KARAKÖY
AYAKLI
AMBARTEPE
KÜPLÜCE
ġEHĠTNUSRET
SUGELDĠ
KÖSEVELĠ
ÇĠÇEKALAN
ÇAKIRLAR
HINGILAVĠ
AYAKLI
ERKONAĞI
GÖMÜLLÜ
MERKEZ
OVACIK
ÇANAKÇI
SERĠNCE
OVABEYLĠ
DAMLASU
DALBAġI
KARATEPE
KAYMAKLI
karaali
Kaymaklı
SELDEK
BAYIRÖZÜ
KOYUNLUCA
KARPUZCU
ZĠVANLI
AĞILCIK
AKÇAHĠSAR
GÜLVEREN
TAġAN
EġKĠN
SUMAKLI
YAZILIKAVAK
YAYGILI
AKLAR
ALTINTEPELĠ
CISSIH
MERKEZ
TURNA
DUMLUKUYU
KESMECĠK
BÜYÜKKAZAN
ASLAN
ASLANKUYUS
HINGILAVĠ
KEÇĠBURÇU
MERKEZ
SABANLI
YOLBĠLEN
KEÇĠKIRAN
KINALITEPE
KOCAALĠ
ÖRCÜNLÜ
SEFERKÖY
ÇAMLIDERE
BUĞUR
AÇMALI
HARRAN
ÖRENLĠ
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Arıcılık
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
79
191
173
51
39
54
50
19
128
846
172
17
145
396
480
179
331
50
266
103
175
167
214
114
190
236
89
51
57
26
399
402
149
274
82
51
386
24
153
33
282
70
259
223
533
1959
125
175
122
100
174
156
85
144
460
235
54
676
121
84
189
365
66
20
176
159
99
TDYB
Numarası
2014/4-197
2014/4-163
2012/4-64
2013/4-141
2007/1-66
2012/3-113
2014/4-184
2013/4-98
2013/4-141
2013/4-108
2013/4-141
2013/5-267
2014/4-197
2013/4-89
2010/4-31
2013/4-98
2012/4-64
2014/4-184
2013/4-141
2013/4-129
2013/4-92
2012/4-82
2013/4-108
2013/4-141
2013/4-92
2013/4-92
2014/4-178
2013/4-99
2013/4-99
2013/4-83
2012/4-64
2014/4-163
2012/4-64
2013/5-192
2013/4-88
2013/4-129
2012/4-82
2013/4-108
2014/4-188
2014/4-201
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-98
2013/4-93
2013/4-132
2013/4-93
2013/4-155
2013/5-266
2012/3-113
2013/4-96
2014/4-178
2014/4-163
2013/3-129
2012/4-64
2013/4-93
2014/4-168
2013/4-98
2012/4-64
2014/4-168
2014/4-169
2013/5-281
2013/4-141
2013/4-83
2013/4-88
2013/4-89
2013/4-141
2013/3-129
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Sertifika
Numarası
2010/745
2009/873
2013/2964
2013/3099
2013/3139
2013/3057
2013/942
2008/374
2013/3041
2013/3081
2013/3099
2013/3014
2013/360
2014/4543
2013/3108
2014/5001
2014/5065
2013/942
2013/2965
2013/3309
2014/4916
2014/4525
2008/600
2013/1919
2013/3016
2013/3067
2013/2995
2013/751
2009/357
2013/3145
2009/1402
2014/5100
2014/5065
2008/365
2013/3141
2013/750
2014/4525
2013/2981
2013/3040
2012/13
2009/1056
2009/1372
2014/5146
2009/30
2014/4504
2009/30
2013/743
2013/2990
2013/3017
2009/1062
2013/2995
2013/1050
2013/3116
2014/4960
2009/30
2013/2115
2014/5001
2014/5065
2013/2971
2013/2114
2013/733
2013/3004
2012/883
2013/3141
2009/463
2013/3004
2014/5080
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
TC Kimlik
No
57964487842
71050042852
66799185618
16370870754
17549826350
19403764532
47386840370
36455201938
62587342096
48103813110
48619799878
31112393698
50680119202
70573067410
32708329510
33920289118
33869290886
71062051170
25700555650
71107040954
38195157100
60073417334
47872821548
60946380826
11364033528
57136521268
63415297434
29474433848
45340914426
43399979182
43615971938
52870666190
16331884172
56605533160
68878134746
46936852788
47920819954
60838400144
67117191182
66346219018
44170957962
62002363934
67396164754
55660574828
53884634090
53989630508
23078647298
54703607226
22214679384
22823406838
63304306476
55210576180
15938898810
58909456398
59404445948
25163572584
40217070618
69604091050
51943688992
19376779458
56047546018
53869635050
65437239560
43255977956
32726325594
29930432484
50278750060
Adı Soyadı
ĠSMAĠL MOL
Ġsmail OLDUBAġ
ĠSMAĠL OLGUR
ĠSMAĠL ORUÇ
ĠSMAĠL OTARKAN
ĠSMAĠL OTARKAN
ĠSMAĠL ÖBEK
ĠSMAĠL ÖKTEN
ĠSMAĠL ÖTKÜN
ĠSMAĠL ÖZASLAN
ĠSMAĠL ÖZBAY
ĠSMAĠL ÖZGĠN
ĠSMAĠL ÖZKUL
Ġsmail Polat
Ġsmail Polat
Ġsmail Polat
Ġsmail Polat
Ġsmail Polat
ĠSMAĠL POLAT
ĠSMAĠL SAĞ
ĠSMAĠL SANCAK
Ġsmail Sapan
ĠSMAĠL SARIGÜL
ĠSMAĠL SARIKAYA
ĠSMAĠL SEÇME
ĠSMAĠL SEVĠNCEK
ĠSMAĠL SOLHAN
ĠSMAĠL SONGUR
ĠSMAĠL SONKA
ĠSMAĠL SUNKAR
ĠSMAĠL SUSEN
ĠSMAĠL ġAHĠN
ĠSMAĠL ġAHĠN
Ġsmail ġeker
ĠSMAĠL ġEKER
ĠSMAĠL ġILDIR
ĠSMAĠL ġĠKAK
ĠSMAĠL ġĠMġEK
ĠSMAĠL ġĠMġEKLĠ
ĠSMAĠL ġĠġĠK
ĠSMAĠL ġĠġKĠN
ĠSMAĠL TAAÇ
ĠSMAĠL TAKA
ĠSMAĠL TALAY
ĠSMAĠL TALĠK
ĠSMAĠL TALĠK
ĠSMAĠL TARLAK
ĠSMAĠL TARPAL
Ġsmail TaĢçı
ĠSMAĠL TAY
ĠSMAĠL TEKDEMĠR
ĠSMAĠL TEKĠN
ĠSMAĠL TEKĠN
Ġsmail TemurtaĢ
ĠSMAĠL TOĞRU
Ġsmail tokaryaz
ĠSMAĠL TOKMAK
ĠSMAĠL TOPRAK
ĠSMAĠL TOPRAK
ĠSMAĠL TORUNTAY
Ġsmail TÖREN
ĠSMAĠL TUĞUÇ
Ġsmail TURMAK
ĠSMAĠL TÜRK
ĠSMAĠL ULUĞ
ĠSMAĠL UMAR
ĠSMAĠL UZUNAĞAÇ
İşletme
İlçesi
Köy
Tipi
Haliliye
KÖSE
T.Sulu
Akçakale PEKMEZLĠ
T.Sulu
Birecik
YAYLACIK
Bağ.Bahçe
Harran
KARATAġ
T.Sulu
Akçakale KARATEPE
T.Sulu
Akçakale KARATEPE
T.Sulu
Haliliye
havĢanlı
T.Sulu
Hilvan
FAĠK
T.Kuru
Suruç
UZGÖREN
T.Sulu
Harran
SADE
T.Sulu
Haliliye
GÜNBALI
T.Sulu
V.Ģehir
KÜÇÜKDĠKME T.Sulu
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
Birecik
ÇOĞAN
Bağ.Bahçe
Akçakale PEKMEZLĠ
T.Sulu
V.Ģehir
YABAN
T.Sulu
Haliliye
KAYNAKLI
T.Sulu
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
Birecik
GÖKTEPE
Bağ.Bahçe
Birecik
BOZDERE
Bağ.Bahçe
Siverek
CANPOLAT
T.Sulu
Akçakale AKKEÇĠ
T.Sulu
Harran
YENĠDOĞAN T.Sulu
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
Siverek
ÇĠFTÇĠBAġI
T.Kuru
Siverek
KARAKEÇĠ
K.baĢ
Suruç
UYSALLI
Bağ.Bahçe
Suruç
YANALOBA
T.Kuru
Haliliye
TĠLEYLĠ
T.Kuru
V.Ģehir
YOLBĠLEN
T.Sulu
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
Hilvan
OVACIK
Bağ.Bahçe
Suruç
GÜNEBAKAN T.Sulu
Suruç
KÜÇÜKSERGE Bağ.Bahçe
V.Ģehir
ELGÜN
T.Sulu
V.Ģehir
ELGÜN
T.Sulu
V.Ģehir
YEġĠLALIÇ
T.Sulu
Harran
SAĠDE
T.Sulu
V.Ģehir
KEMERLĠ
T.Sulu
V.Ģehir
MALTA
T.Sulu
V.Ģehir
MALTA
T.Sulu
Harran
YENĠDOĞAN T.Sulu
V.Ģehir
YEġĠLALIÇ
T.Sulu
Eyyübiye KARAALĠ
T.Sulu
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
Harran
ĠMAMBAKIR
T.Sulu
Akçakale ZENGĠNOVA
T.Sulu
C.pınar
MERKEZ
K.baĢ
Haliliye
TEPEDĠBĠ
T.Sulu
Siverek
ERKONAĞI
T.Kuru
Akçakale karatepe
T.Sulu
Akçakale AġAĞIDEREN T.Sulu
Akçakale PEKMEZLĠ
T.Sulu
Eyyübiye KARAALĠ
T.Sulu
Siverek
CĠNHĠSAR
T.Kuru
Bozova
Kabacık
Bağ.Bahçe
V.Ģehir
YEġĠLALIÇ
T.Sulu
K.köprü TÜRKMEN
T.Kuru
Haliliye
BABADAM
T.Sulu
Harran
UZUNYOL
T.Sulu
V.Ģehir
MALTA
T.Sulu
Siverek
GÖKTEPE
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
147
87
48
120
124
77
187
575
59
173
79
50
244
142
206
134
200
528
144
92
52
89
71
78
125
60
56
124
94
177
191
100
314
246
94
94
45
203
10
90
155
247
98
50
50
50
98
109
129
144
94
74
312
419
144
90
373
96
120
572
28
145
228
239
185
50
220
TDYB
Numarası
2012/4-82
2014/4-163
2014/4-197
2013/4-155
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-101
2013/4-100
2011/5-88
2013/4-141
2013/3-129
2014/4-184
2013/4-132
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2014/4-169
2013/4-90
2013/4-108
2013/4-101
2013/4-129
2014/4-169
2013/4-88
2014/4-166
2013/4-108
2013/4-141
2014/4-178
2012/4-64
2014/4-168
2014/4-181
2012/3-113
2013/4-92
2013/4-155
2013/4-129
2013/4-129
2012/3-113
2014/4-184
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-141
2014/4-184
2014/4-184
2014/4-184
2014/4-178
2013/4-98
2013/4-92
2013/4-132
2013/4-141
2013/4-108
2013/4-93
2013/4-92
2013/4-96
2013/4-99
2013/4-90
2013/4-90
2014/4-160
2013/4-104
2010/4-31
2013/4-98
2010/4-31
2012/4-82
2013/4-141
2014/4-184
2014/4-168
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3091
2013/2994
2013/2445
2013/743
2014/4525
2014/4525
2014/4514
2009/1391
2010/1422
2013/762
2013/3027
2013/942
2010/472
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2013/84
2009/1054
2013/739
2009/67
2013/3309
2014/5071
2013/3136
2009/476
2009/1056
2013/3041
2014/3826
2014/3432
2014/4965
2013/3064
2013/3057
2014/4509
2013/1565
2013/3309
2013/3309
2013/3066
2014/4706
2013/3035
2013/3035
2014/5001
2013/762
2013/942
2014/4582
2014/4582
2010/720
2014/5001
2014/4509
2013/3084
2013/3099
2013/739
2009/30
2013/1875
2014/4526
2013/3070
2014/4522
2009/1054
2014/4495
2009/1051
2009/455
2014/5001
2013/3108
2013/748
2013/3107
2014/4582
2009/821
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
TC Kimlik
No
27161508640
61018391672
12440996690
11499028048
36362199380
46396873354
52942651734
47986830702
60916386582
69838083432
56245545196
68773118988
23600631832
69679096608
66364216150
65845233792
13511970052
27869491602
18350196878
22643664890
41618033332
69496094894
68962112612
69316100804
69280102064
31487365894
49774752128
49852749514
69898081492
51745083766
31946346556
69160125336
69022114690
15464911472
32534341038
57049510922
18821800884
19079792082
29228441068
66007215366
15119908420
58945447534
65251253650
61024379978
49513777788
25231967410
52711670874
51598694096
55456576890
48898785388
48217812306
51946693924
54514611030
16373884796
58609461852
64366270880
44287944282
15926894992
41321039980
26072549544
57523512954
48799802030
31235379654
44107955566
29615441114
14678923066
21743689246
Adı Soyadı
ĠSMAĠL YAHLĠOĞLU
ĠSMAĠL YAMAN
Ġsmail YARBA
ĠSMAĠL YARUK
ĠSMAĠL YASLI
ĠSMAĠL YAġUK
ĠSMAĠL YEġĠLDAĞ
ĠSMAĠL YETEN
ĠSMAĠL YETKĠN
ĠSMAĠL YILDIK
Ġsmail Yıldırım
Ġsmail YILDIRIM
ĠSMAĠL YILDIRIM
ĠSMAĠL YILDIRIM
ĠSMAĠL YILDIRIM
ĠSMAĠL YILDIRIM
ĠSMAĠL YILDIZ
ĠSMAĠL YILDIZ
ĠSMAĠL YILDIZ
Ġsmail Yılmaz
ĠSMAĠL YILMAZ
Ġsmail YILMAZ
ĠSMAĠL YILMAZ
ismail yılmaz
ĠSMAĠL YILMAZ
ĠSMAĠL YILMAZ
Ġsmail YILMAZTEKĠN
ĠSMAĠL YILMAZTEKĠN
Ġsmail YILMIġ
ĠSMAĠL YÜKSEL
ismail ZENGĠ
ĠSMAL KOÇ
ĠSMET AÇAR
ĠSMET AKÇĠÇEK
ĠSMET ALTUNTAS
ĠSMET AYDIN
ĠSMET BĠNĠCĠ
ĠSMET BĠRDEN
ĠSMET BOYATAN
ĠSMET BOZKURT
ĠSMET BOZKURT
ĠSMET CANPOLAT
ĠSMET CAYMAZ
Ġsmet CEYLAN
ĠSMET CEYRAN
ĠSMET ÇAĞRA
ĠSMET ÇELĠK
Ġsmet DEVECĠ
ĠSMET DURMAZ
ĠSMET ERĠKAN
ĠSMET GARĠP
ĠSMET GÜLCAN
ĠSMET GÜMÜġ
ĠSMET GÜNEġ
ĠSMET GÜVEN
ĠSMET HAMAVĠOĞLU
Ġsmet ĠLHAN
ĠSMET ĠMRAK
ĠSMET ĠSNAÇ
ĠSMET ĠZOL
ĠSMET KAYA
ĠSMET KAYACAN
ĠSMET KILIÇ
ĠSMET KILIÇ
ĠSMET KILIÇ
ĠSMET KIZILKAYA
Ġsmet KORKMAZ
İlçesi
Eyyübiye
Siverek
Akçakale
Akçakale
Eyyübiye
Haliliye
Harran
V.Ģehir
Hilvan
Akçakale
Haliliye
Akçakale
Akçakale
Eyyübiye
V.Ģehir
Suruç
Eyyübiye
Eyyübiye
C.pınar
K.köprü
Eyyübiye
Akçakale
Akçakale
Akçakale
Akçakale
Halfeti
Akçakale
Akçakale
Akçakale
C.pınar
Akçakale
V.Ģehir
Halfeti
Hilvan
Siverek
Birecik
Suruç
Suruç
Halfeti
Halfeti
Birecik
Birecik
Suruç
Bozova
Birecik
C.pınar
Suruç
Bozova
Siverek
C.pınar
Eyyübiye
Siverek
Suruç
V.Ģehir
Halfeti
Harran
Eyyübiye
Siverek
Hilvan
Siverek
V.Ģehir
Suruç
K.köprü
Seçiniz..
Suruç
Birecik
Bozova
Köy
ÇĠFTEKEMER
ÇATLI
KEPEZLĠ
BĠLĠCE
köseköy
ĠKĠAĞIZ
ARSLANKUYU
ELGÜN
BAHÇECĠK
ĠNCEDERE
MAĞARACIK
ĠNCEDERE
koruklu
boydere
YABAN
YAYLATEPE
VERGĠLĠ
TOPDAĞI.MAH
ALTINKÖY
Hamurkesen
SELMAN
DORUMALĠ
MĠL
mil
MĠL
ORTAYOL
BÜYÜKTAġ
AġAĞIÇĠNPOL
ĠNCEDERE
ALTINKÖY
kepezli
YOLBĠLEN
hilalli
ARINIK
ÇAYLARBAġI
ALMAġAR
GÖLEN
EKĠLĠ
GÜRKUYU
FISTIKÖZÜ
FATMACIK
KÖMAĞIL
YÖNLÜ
Kargılı
AKARÇAY
YUKARI
AġAĞIKARINC
KABACIK
BAġBÜK
ERĠKLĠ
YUKARIOYMA
ÇAĞDAġ
KARACA
TANYERĠ
SAYLAKKAYA
SAVACIK
Keserdede
SIMAK
AMBAR
KAVALIK
EġKĠN
KEBERLĠ
MĠLLĠSARAY
AġAĞIALINCA
ALĠGÖR
BENTBAHÇESĠ
KILIÇÖREN
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
B.BaĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
250
102
79
1002
214
61
218
86
159
220
184
204
227
58
250
117
155
85
125
47
54
383
478
431
317
40
466
153
175
216
239
120
22
471
61
263
23
103
38
27
55
335
100
63
109
326
102
100
273
31
108
221
154
1788
15
98
84
396
131
436
271
118,399
365
447
135
19
48
TDYB
Numarası
2013/4-93
2014/4-168
2014/4-163
2013/4-90
2012/4-82
2014/4-208
2013/4-141
2014/4-168
2013/4-129
2014/4-163
2013/4-92
2014/4-163
2013/4-101
2013/4-101
2013/5-266
2012/3-113
2014/4-160
2014/1-364
2013/4-132
2013/3-129
2014/4-185
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-163
2014/4-201
2014/4-163
2012/4-82
2014/4-163
2014/4-166
2014/4-163
2013/4-98
2013/4-101
2013/4-102
2014/4-168
2013/4-89
2012/4-76
2012/3-113
2014/4-188
2014/4-188
2014/4-197
2014/4-169
2014/4-181
2010/4-31
2014/4-169
2013/4-132
2012/3-113
2010/4-31
2014/4-166
2013/4-83
2012/4-76
2012/4-64
2012/3-113
2013/4-108
2014/4-201
2014/4-185
2013/4-99
2013/4-104
2014/4-178
2013/4-96
2014/4-167
2012/4-76
2013/3-129
2013/4-100
2012/3-113
2014/4-197
2010/4-31
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2010/694
2009/821
2013/1050
2014/4794
2013/3091
2008/613
2013/3107
2013/2971
2014/4497
2014/4506
2013/3067
2013/2996
2009/67
2009/67
2013/2990
2013/3017
2013/3090
2009/1471
2014/4872
2013/3029
2008/363
2013/2996
2013/2996
2014/4506
2009/873
2013/1857
2013/2996
2014/4525
2014/5100
2009/1059
2013/1050
2014/5001
2013/742
2014/4520
2013/2185
2014/4543
2014/5048
2014/4532
2013/1653
2014/5127
2010/745
2013/3109
2013/3101
2009/455
2014/5018
2010/472
2013/3138
2008/597
2009/476
2012/310
2014/5157
2013/2964
2013/3138
2013/739
2011/13
2008/363
2009/357
2009/1051
2010/723
2013/757
2013/3102
2013/3345
2013/3116
2013/3069
2013/3057
2013/2445
2013/610
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
TC Kimlik
No
19427780884
65557240712
39203121472
46792860484
11331047268
28670472590
28706471320
15320917716
52960648730
12018011756
33140316168
60928397194
11694038484
32879332142
70288075366
56464537842
66406214762
50278754716
16139887856
61174376308
60889388460
63007328324
17314879000
37193186198
65569235102
38405148058
14273944510
23657627840
55495570460
49966143192
56749529142
56992528848
24230612864
60223418310
69154125182
47173846134
28631466118
52165675074
59542443196
40298084702
63340314060
49033793558
66676203466
25240967128
31967349710
23192655148
51478698008
55555576036
23684636402
32918330672
62047359602
14669936846
33644298830
53719637630
41867018296
51607695144
32093342668
32375338228
67453177314
39029124718
12675007840
39974078906
59071458852
12869991184
34913256452
15617909806
29539824024
Adı Soyadı
ĠSMET KUTLU
ĠSMET KÜÇÜKBAYRAK
ĠSMET OLCAY
ĠSMET ÖNCEL
ĠSMET ÖZAĞAÇ
ĠSMET POLAT
Ġsmet POLAT
ĠSMET POLAT
ĠSMET SARI
ĠSMET SEÇME
ĠSMET ġAHĠN
ĠSMET ġĠMġEK
ĠSMET ġĠMġEKLĠ
ĠSMET UÇKAN
ĠSMET YETKĠN
ĠSMET YILDIRIM
ĠSMET YILDIRIM
ĠSMET ZENCĠRALMAZ
ĠSMĠHAN ĠMRAK
ĠSRAFĠL ĠNCE
ĠSRAFĠL YAKAN
ĠSRAFĠL YILDIZ
ĠZA YENĠAY
ĠZEDDĠN KANDEMĠR
Ġzeddin TURMAK
ĠZEDDĠN YALÇIN
Ġzettin Ağaslan
ĠZETTĠN ÇĠFTÇĠ
ĠZETTĠN KAYA
ĠZETTĠN ÖZGÜN
ĠZZEDDĠN AKGÜL
ĠZZEDDĠN AYGÜN
ĠZZEDDĠN DAġ
ĠZZEDDĠN KARACA
ĠZZEDDĠN KARACAN
ĠZZEDDĠN KAYISI
ĠZZEDDĠN KILIÇ
ĠZZEDDĠN UYMAZ
ĠZZET AKSOY
ĠZZET ARIK
ĠZZET BAĞIġKONDU
ĠZZET BENZER
ĠZZET BEYAZÇĠÇEK
ĠZZET ÇAĞRA
ĠZZET ÇELĠK
ĠZZET ÇELĠKOĞLU
Ġzzet DEVECĠ
Ġzzet DOĞAN
ĠZZET EKĠNCĠ
ĠZZET ELMAS
ĠZZET EġĠYOK
ĠZZET GÜLALAN
Ġzzet günbeği
ĠZZET KARASU
ĠZZET KILIÇ
ĠZZET KIZIL
ĠZZET POLAT
ĠZZET YOLCU
ĠZZETĠN AKIL
ĠZZETĠN KIZOĞLU
ĠZZETĠN KURT
izzettin akdaĢ
ĠZZETTĠN ASLAN
ĠZZETTĠN ÇELĠK
ĠZZETTĠN DEMĠR
ĠZZETTĠN DĠDĠN
ĠZZETTĠN GÜLTEKĠN
İlçesi
Suruç
Siverek
Suruç
Eyyübiye
Hilvan
Suruç
Suruç
Suruç
Bozova
Birecik
K.köprü
Suruç
Suruç
Suruç
Eyyübiye
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Halfeti
Seçiniz..
Suruç
Eyyübiye
Siverek
Hilvan
Suruç
K.köprü
Harran
Eyyübiye
C.pınar
Haliliye
Suruç
Eyyübiye
Siverek
V.Ģehir
K.köprü
Eyyübiye
Bozova
Suruç
Harran
Siverek
Suruç
Siverek
C.pınar
Halfeti
Birecik
Bozova
Suruç
Siverek
Suruç
Suruç
Siverek
Eyyübiye
Suruç
Bozova
Halfeti
Birecik
Hilvan
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Akçakale
Suruç
Haliliye
K.köprü
V.Ģehir
C.pınar
Köy
YeniĢehir Mah.
BÜYÜK
KEBERLĠ
altıbaĢak
KEPĠRKUCAK
KIRMĠT
Kırmıt
ÜÇPINAR
KĠLLĠK
BOZDERE
DÜĞER
GÜNEBAKAN
KÜÇÜKSERGE
KARADUT
ÇAMURLU
KARATEPE
KARAKUZU
YOLLARBAġI
KARAHĠSAR
SAYLAKKAYA
TÜRKMEN
YAYLATEPE
AKÖREN
SABANCI
Özveren
KEBERLĠ
YukarıkoĢma
YAYVANDOR
OLUKYANI
MURATLI
BAHÇELĠ
YAZIKÖY
YAĞMURLU
YÜCELEN
DEDE
DĠPHĠSAR
KAB
YAYLAK
AġAĞIKARINC
ULUAĞAÇ
KEÇĠBURÇU
ÇENGELLĠ
ġEKERLĠ
YUKARI
KURUGÖL
ALMAġAR
KABACIK
aĢağı karıncalı
SOYDAN
BĠLGE
AġAĞI OYLUM
KEÇĠKIRAN
yanıkçöğür
KÜÇÜKOVA
ÇAKMAKLI
Kalkan
KONAK
DOĞRULLAR
KARAKEÇĠ
KARABAHÇE
TAġÖNÜ
yusufbeyi
AġAĞIKARINC
TAġLICA
ÖVERLER
KOġULLU
MURATLI
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
B.BaĢ Süt
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
108
198
106
170
1205
14,293
33
27
18
138
382
90
149
12
188
22
634
125
283
34
120
77
394
738
25
124
125
119
46
219
198
102
117
424
136
245
131
108
339
147
377
145
106
276
36
17
56
36
333
61
138
100
264
15
38
60
300
95
398
377
243
116
126,235
40
183
62
108
TDYB
Numarası
2012/4-76
2014/4-166
2012/3-113
2013/4-101
2014/4-174
2012/4-76
2012/4-76
2012/3-113
2013/4-155
2014/4-169
2013/4-89
2013/5-267
2012/3-113
2012/3-113
2013/4-98
2013/4-83
2013/5-266
2013/4-98
2013/4-102
2013/4-83
2014/4-185
2013/4-89
2014/4-160
2013/4-96
2010/4-31
2012/4-76
2013/3-129
2013/4-155
2013/4-93
2013/4-132
2014/4-208
2012/3-113
2013/4-155
2014/4-167
2014/4-166
2013/4-98
2013/4-108
2013/4-93
2012/3-113
2013/4-141
2013/4-104
2014/4-181
2014/4-174
2013/4-132
2014/4-188
2013/4-89
2010/4-31
2012/4-76
2013/4-100
2012/3-113
2012/3-113
2014/4-184
2013/4-99
2013/4-89
2013/4-88
2014/4-188
2014/4-197
2014/4-174
2014/4-178
2013/4-132
2014/4-167
2014/4-163
2012/4-76
2014/4-185
2014/4-181
2007/1-66
2013/4-132
Statüsü
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/759
2013/758
2014/4546
2009/46
2014/4613
2013/3345
2014/5157
2013/3017
2013/188
2013/84
2009/463
2013/3014
2013/3113
2014/4546
2013/3379
2013/3061
2013/2990
2008/371
2013/3044
2013/2980
2009/446
2013/1345
2013/3090
2012/9
2013/736
2013/3022
2013/3011
2014/4534
2009/872
2013/3084
2008/613
2013/3017
2013/973
2014/4902
2009/476
2013/3043
2013/1190
2010/694
2013/3057
2013/3099
2009/1051
2013/3072
2013/1091
2010/472
2014/5127
2009/1403
2013/610
2014/5048
2013/1681
2013/3066
2014/4532
2013/3125
2009/357
2013/3106
2013/3141
2009/1400
2013/2822
2013/996
2013/2995
2014/4494
2014/5030
2013/2996
2013/3022
2009/1399
2013/3101
2013/2969
2014/4872
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
8493
8494
8495
8496
8497
8498
8499
8500
8501
8502
8503
8504
TC Kimlik
No
34610262688
34448268098
33608296018
33674293850
33830288690
19151781812
65953227324
64741262394
51067723180
66223212194
43357980526
47836830470
46090880702
34013291834
53350651828
48703806994
21674702762
19394781518
10593067168
52717656582
62362335404
32357333302
51589701062
22682657648
72127009716
43702955308
36065223108
32435344862
26021558290
58984446222
64396281818
59887420272
22595672592
14549927506
26972526874
34400267220
45967888230
46960853270
55384573718
63205313092
36986195478
37625174106
37688172002
19880765510
58498478238
53902631964
31613366740
65740234382
61738370544
34406267170
35633224738
21677703384
43018977346
71878034244
18152807316
34067278300
72232017644
57283502776
40946055306
27212506960
55180575916
65674236896
15062915032
28823455692
40052085396
56056547884
16292872232
Adı Soyadı
ĠZZETTĠN GÜVENÇ
ĠZZETTĠN KARADENĠZ
ĠZZETTĠN KARADENĠZ
ĠZZETTĠN KARADENĠZ
ĠZZETTĠN KARADENĠZ
ĠZZETTĠN KARATAġ
Ġzzettin KILIÇ
ĠZZETTĠN MELĠK
Ġzzettin OBA
ĠZZETTĠN ÖZTÜRK
ĠZZETTĠN SUNKAR
JALE KÖRAN
JĠHAT BUCAK
JĠYAN YILMAZ
KADDUR IRMAK
KADDUR UTKA
KADIR FETTAHLIGĠL
KADĠR ADA
KADĠR AKBAġ
KADĠR AKCAN
KADĠR AKCAN
KADĠR AKKOÇ
Kadir Algın
KADĠR ARUSOĞLU
Kadir BATTAL
KADĠR BĠLGĠN
KADĠR BULUġ
Kadir BULUT
KADĠR BÜYÜKÇAY
KADĠR CANPOLAT
KADĠR CENGĠZ
KADĠR ÇAKIR
KADĠR ÇAKMAK
KADĠR ÇAPĞU
KADĠR ÇATAL
Kadir ÇELĠK
KADĠR ÇELLĠK
KADĠR ÇILPAN
Kadir Çiçek
KADĠR ÇĠFTÇĠ
KADĠR DOĞANTÜRK
KADĠR DOĞANTÜRK
KADĠR DOĞANTÜRK
KADĠR DURMUġ
KADĠR ENĠġTEKĠN
KADĠR ESEN
Kadir Fidan
KADĠR GÖYMEN
KADĠR GÜVENÇ
KADĠR GÜZEL
KADĠR IġIK
KADĠR ĠMRAK
KADĠR ĠSMAĠLOĞLU
KADĠR KARACA
KADĠR KARAYILAN
Kadir KILIÇ
KADĠR KIRAN
KADĠR KOÇAK
KADĠR KOÇYĠĞĠT
KADĠR KORKMAZ
KADĠR KURT
KADĠR KÜÇÜKBAYRAK
KADĠR OCA
KADĠR OKAY
KADĠR ORAL
KADĠR ÖZCAN
KADĠR ÖZDEMĠR
İlçesi
Harran
Harran
Harran
Harran
Harran
K.köprü
Siverek
Eyyübiye
Siverek
K.köprü
Siverek
Siverek
Hilvan
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Suruç
Eyyübiye
Eyyübiye
K.köprü
Birecik
Haliliye
Bozova
Bozova
Birecik
Siverek
Haliliye
Siverek
Birecik
Birecik
Harran
Siverek
Birecik
Siverek
Bozova
Eyyübiye
K.köprü
Haliliye
Haliliye
Suruç
Seçiniz..
Suruç
Suruç
Birecik
Suruç
V.Ģehir
Siverek
Suruç
Bozova
Birecik
Siverek
Akçakale
V.Ģehir
Birecik
Bozova
Siverek
Halfeti
K.köprü
Bozova
Halfeti
Siverek
Hilvan
Akçakale
Haliliye
Harran
Halfeti
Köy
MEYDANKAPI
AVLAK
AVLAK
AVLAK
AVLAK
KARATAġ
KARAKEÇĠ
açmalı
ALAYURT
BAġÖREN
ÇĠFTÇĠBAġI
BAKIRCA
BUĞUR
GÜRAKAR
GÖMÜLÜ
KINALITEPE
ALTINAHIR
EKĠLĠ
KIRKMAĞARA
BÜYÜKHAN
ÖVERLER
SAHA
Ovabeyli
ARIKÖK
ġanlıavĢar
KARġIYAKA
DARICALI
ÇĠÇEKLĠ
GÜRAKAR
KÖMAĞIL
KOCAALĠ
KOYUNLUCA
BAKMAÇ
AKPINAR
SOYDAN
Ġkiz
BAKIRTAġ
GÖLPINAR
BALLICA
GÜZELKÖY
MOLLAHAMZ
MOLLAHAMZ
MOLLAHAMZ
GÖLEN
YUKARI
BOSTANCILAR
Vergili
KAMIġLI
ULUDUZ
KARACAÖREN
UĞURCUK
KARAHĠSAR
ÇAKIRLAR
AYAKLI
GÜZELYURT
Ġkiz
AVURTEPE
AĞIL
ÇĠFTEKEMER
AKVĠRANKILÇ
DURAK
ġEKERLĠ
KUSKUNLU
BULUTLU
BONCUK
ġAHĠNALAN
büyükgöklü
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
107
542
182
59
125
105
113
51
1000
288
177
476
307
134
146
153
360
54,297
28
41
73
21
112
35
49
483
119
100
161
157
411
298
1410
70
375
45
102
20
114
74
108
61
74
192,1
151
468
73
139
55
120
105
271
169
427
61
71
563
63
45
18
71
346
219
77
121
162
17
TDYB
Numarası
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-163
2014/4-181
2014/4-178
2013/4-101
2010/4-31
2014/5-380
2012/4-64
2013/4-96
2013/4-90
2013/4-104
2014/5-335
2013/5-211
2014/4-174
2012/4-76
2014/4-181
2012/4-76
2012/4-76
2014/4-201
2013/3-129
2014/4-185
2013/5-310
2013/4-129
2014/4-168
2010/4-31
2013/4-104
2014/4-169
2014/4-169
2013/4-108
2013/4-104
2013/4-101
2013/4-100
2013/5-310
2012/4-82
2013/4-98
2013/4-92
2012/4-82
2012/3-113
2012/3-113
2012/3-113
2012/4-76
2014/4-181
2012/3-113
2013/4-88
2014/4-167
2012/3-113
2013/4-155
2014/4-197
2013/4-100
2013/4-89
2013/4-98
2014/4-201
2013/5-310
2013/4-100
2013/4-83
2013/4-89
2014/4-178
2014/4-201
2014/4-166
2014/4-174
2012/4-76
2013/4-93
2013/4-108
2013/4-101
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3099
2013/3041
2013/3004
2010/189
2014/4506
2013/2972
2014/4542
2009/46
2013/2726
2009/778
2014/3432
2013/757
2014/4991
2013/3019
2013/3048
2013/755
2013/996
2013/3022
2009/272
2014/5048
2014/5048
2012/13
2013/3027
2009/1399
2013/1899
2014/4497
2013/2456
2013/2726
2009/816
2013/3109
2014/5018
2009/1056
2013/1667
2014/4514
2009/1391
2013/1899
2013/385
2008/374
2013/1875
2013/748
2013/3113
2013/3057
2013/3138
2013/3022
2013/3101
2013/3066
2013/283
2013/3039
2013/3057
2013/973
2014/3926
2008/615
2013/1345
2014/5001
2013/1869
2013/1899
2013/3069
2014/4517
2009/1055
2013/3015
2013/3200
2009/476
2013/996
2013/759
2009/30
2013/763
2013/742
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8556
8557
8558
8559
8560
8561
8562
8563
8564
8565
8566
8567
8568
8569
8570
8571
TC Kimlik
No
21899698260
57397514696
10071093214
72016018454
38378133006
64300269000
58876451228
59392437574
31487378382
15155907036
27935497590
51997692198
56338550106
70036084312
68359147036
58432482826
43240984150
13814965366
66976188180
30695402414
22517057964
25286582828
61045385170
36443215480
22514675406
46213884938
17534841306
36914195266
65371241582
24386613036
16595872564
31721359764
20573726046
38117149688
72205005494
12800784516
47581832514
17348846832
60136423982
60103422390
52000692778
63676303240
57931494620
69976079700
14477929924
32081345916
52600658990
28337467730
61555376514
57070526046
60133410930
50155740580
17279836384
43450964140
19088778930
34859253560
62950317294
65059257492
25664569700
49804752098
17432844508
46486618148
18869801652
24623604940
39407107258
31871357870
19115788796
Adı Soyadı
KADĠR ÖZSOY
KADĠR ÖZTÜRK
KADĠR ÖZTÜRK
KADĠR SATICI
KADĠR SERTKAYA
KADĠR ġAHĠN
KADĠR TAġ
KADĠR TURGUT
KADĠR UÇKAN
KADĠR YAġARGÜN
KADĠR YAVUZ
KADĠR YAYĞIN
KADĠR YILMAZ
KADĠR YUMUġAK
KADĠRĠ BĠLGĠÇ
kadri akın
KADRĠ ALBAYRAK
KADRĠ ALTUNYÜZÜK
Kadri ASLAN
KADRĠ AY
KADRĠ ÇAKMAK
KADRĠ ÇELĠK
Kadri Demir
KADRĠ DOĞAN
KADRĠ ĠZOL
KADRĠ KARAMANLI
KADRĠ KAYAġ
KADRĠ KEMĠK
KADRĠ KORAK
KADRĠ YILMAZ
KADRĠ YILMAZ
KADRĠYE AVCI
KADRĠYE ESMER
KADRĠYE GÜNEġ
KADRĠYE GÜNEġ
KADRĠYE SONGUR
kadriye taplamacı
KADRĠYE TEMĠZBAġ
KADRĠYE YILDIZ
KAFUR KARACA
KAFUR KONCA
KAFUR TOKDEMĠR
KAFUR YATÇI
KAHRAMAN ATAġ
KAHRAMAN ÇAPĞU
KAHRAMAN ÇELĠK
KAHRAMAN
KAHRAMAN DĠLSĠZ
KAHRAMAN ERDEM
KAHRAMAN ERDOĞAN
KAHRAMAN GÖKTAġ
KAHRAMAN KORKMAZ
KAHRAMAN POLAT
KAHRAMAN ġAHĠN
KAHRAMAN ġENEL
KAHRAMAN
KALENDER KORKMAZ
KAMBER AĞIRAĞAÇ
KAMBER
KAMĠL AĞCAKANAT
KAMĠL BAĞATEMUR
KAMĠL BANA
KAMĠL EKĠNCĠ
KAMĠL GÜLĠCEM
KAMĠL HOROZ
Kamil Kaya
KAMĠL KAYA
İlçesi
Suruç
Suruç
Suruç
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Bozova
Hilvan
Suruç
Birecik
Suruç
Siverek
Suruç
Eyyübiye
Siverek
V.Ģehir
Seçiniz..
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Hilvan
Akçakale
K.köprü
Birecik
C.pınar
Harran
K.köprü
Suruç
Siverek
Siverek
Siverek
Hilvan
Birecik
Birecik
Halfeti
Birecik
Birecik
Suruç
Suruç
Halfeti
Birecik
Birecik
Birecik
Halfeti
Halfeti
Halfeti
Siverek
Siverek
Birecik
Siverek
C.pınar
Siverek
Siverek
Haliliye
K.köprü
Siverek
Köy
KIRMĠT
AġAĞI
DAĞÖREN
YAMAÇALTI
BağlarbaĢı
GÖKTEPE
BOZTEPE
KUSKUNLU
BĠLGE
ALTINOVA
AĞIRTAġ
BAġBÜK
HARMANALA
TOPDAĞI.MAH
KAMIġLI
NERGĠZLĠ
ÇĠFTÇĠBAġI
YOĞUNCA
Ulucanlar
GÜRAKAR
MURATLI
KARACADAĞ
GÜÇLÜ
ĠNCĠRLĠ
SOYDAN
DÜĞERĠN
KEÇĠKIRAN
KARABAHÇE
SULTANTEPE
GEDĠK
ĠLERĠ
OYMAAĞAÇ
PEKMEZLĠ
ERGÜN
DĠVRĠĞĠ
MURATLI
sugeldi
KIRKPINAR
HARMANALA
YÜCELEN
UZUNPINAR
ġEKERLĠ
YÜCELEN
ASLANLI
akpınar
GÜRKUYU
AYRAN
Y.HABĠP
ÖLÇEKTEPE
ÖLÇEKTEPE
YEġĠLÖZEN
GEÇĠTTEPE
Çiftlik
TÜTEN
BALABAN
SÜTVEREN
YEġĠLÖZEN
ÜSTÜNTAġ
YOĞUNCA
TÜTEN
ĠLERĠ
MURATLI
ULAKLI
GÜLĠCE
KALINBAYAT
Yukarıgöbekli
SÖYLEMEZ
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
B.BaĢ
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
26,085
63
129
349
70
129
85
162
91
45
21
376
111,35
55
286
72
118
321
83
254
207
133
87
593
158
1136
211
340
99
132
278
418
88
39
167
172
509
18
26
375
519
155
104
242
225
67
54
62
74,354
271
43
44
68
90
84
246
114
84
489
21
350
374
400
50
164
61
113
TDYB
Numarası
2012/4-76
2013/5-266
2012/3-113
2014/4-185
2014/4-197
2013/4-129
2014/4-181
2014/4-174
2012/3-113
2014/4-197
2012/3-113
2012/4-64
2012/4-76
2014/1-364
2013/4-104
2013/4-88
2012/4-64
2013/4-104
2013/4-99
2014/4-167
2013/4-104
2013/4-132
2013/4-92
2014/4-166
2013/4-100
2012/4-64
2013/4-100
2013/4-104
2013/4-101
2014/4-167
2013/4-104
2013/4-100
2013/4-108
2013/4-89
2014/4-201
2013/4-132
2013/4-99
2013/4-98
2013/4-89
2012/4-64
2014/4-167
2013/4-104
2012/4-64
2014/4-169
2013/4-101
2014/4-188
2014/4-197
2014/4-197
2014/5-334
2014/4-181
2013/4-83
2014/4-169
2014/4-197
2014/4-201
2014/4-188
2014/4-188
2013/4-83
2013/4-96
2013/4-102
2014/4-201
2012/4-64
2013/4-132
2014/4-167
2014/4-184
2013/4-89
2013/3-129
2013/4-104
Statüsü
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3345
2013/2990
2014/4546
2013/3133
2009/472
2013/750
2013/3114
2013/996
2013/3066
2013/3188
2013/3138
2014/5065
2013/3022
2009/1471
2009/816
2013/283
2014/3432
2009/1051
2009/357
2014/4902
2014/3823
2014/4494
2013/3067
2009/1059
2014/4529
2014/5065
2014/4529
2009/465
2009/67
2013/3039
2009/816
2013/877
2009/1056
2009/1055
2013/2035
2013/3084
2013/3070
2008/374
2013/3106
2013/2964
2014/5030
2009/1051
2014/4960
2013/3038
2013/742
2013/1653
2013/2822
2013/360
2013/3110
2013/925
2014/4511
2014/4834
2014/3979
2012/13
2013/2968
2013/2968
2014/4511
2013/1595
2013/3044
2012/13
2009/1402
2014/4537
2013/2202
2013/3125
2014/4543
2013/3011
2013/3019
8572
8573
8574
8575
8576
8577
8578
8579
8580
8581
8582
8583
8584
8585
8586
8587
8588
8589
8590
8591
8592
8593
8594
8595
8596
8597
8598
8599
8600
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8619
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
8629
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
8638
TC Kimlik
No
63031324620
20630737794
12756005130
41981014884
30608405860
29045456702
25145580910
57499513788
63739305488
34280282290
65947227170
40436077528
58705460476
71236036682
16085889454
26684530374
27236511940
48214819018
16730867974
42991980732
45331904290
33953284692
32393348858
40337071724
41354051744
37934146894
38027158206
24563606912
12896981318
38171147866
13403979286
38111155364
14423931636
45025911658
15662908052
24281616538
35228242154
40919163632
14999926234
40796054184
35846233756
71113040726
30827389538
62737339426
65542245890
19751771794
10845058708
39407097818
50158753846
44467935888
40847064070
18638798640
36806198696
49060781948
68188152706
50278749552
39374107756
28805452138
60895384036
52639670840
44467930210
65617238772
28109481520
44518941578
20510741460
54658603816
71101045368
Adı Soyadı
KAMĠL KILINÇ
KAMĠL KILINÇ
KAMĠL KURT
Kamil POLAT
KAMĠLE KARAKAN
KAMĠLE KARAKEÇĠLĠ
KAMĠLE KARALÖK
KAMĠLE KAYA
KAMĠLE ZENCĠROĞLU
KAMRAN GÜLDĠKEN
KAMURAN ATAġ
KAMURAN TÜYSÜZ
KARIM TORGUT
Kasım AKGÖRGEN
KASIM ARAK
KASIM AYDOĞDU
KASIM AYDOĞDU
KASIM BAĞATEMUR
KASIM CENGĠZ
KASIM ÇAKMAK
KASIM ÇEVĠK
KASIM ÇĠFTÇĠ
KASIM DAĞTEKĠN
KASIM DEMĠR
KASIM ERBEKLER
KASIM EYĠN
KASIM GÜLALAN
KASIM GÜLĠCE
KASIM GÜNDEĞĠN
KASIM GÜNEġ
KASIM KANKILIÇ
KASIM KARACA
KASIM KARAÇALI
KASIM KAYA
KASIM KETE
KASIM KOYUNCU
KASIM KURT
KASIM KURT
KASIM OLGUN
KASIM ÖZAYDIN
KASIM ÖZBERK
KASIM SAĞ
KASIM TAġDĠREK
KASIM YAġAR
KASIM YAġAR
KATĠP ORKE
KAVAS AKBAġ
Kavvas AKBABA
KAYHAN YOL
KAYIHAN GÜLLÜOĞLU
KAZIM AĞIRTAġ
KAZIM AKOĞLAN
KAZIM ALTINTAS
KAZIM BAYTUK
KAZIM BĠLGĠÇ
KAZIM BĠTER
KAZIM DEMĠR
KAZIM DEMĠR
KAZIM GÜNEġ
KAZIM ĠLGĠN
KAZIM POLAT
KAZĠM KÜÇÜKBAYRAK
KEBĠRE KARAKEÇĠLĠ
KEDDUR CULFA
KEDRĠ KANTARLI
KEFFER KARAKAN
KELEġ KILIÇ
İlçesi
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Bozova
Siverek
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Haliliye
Siverek
Hilvan
Akçakale
Siverek
Haliliye
Haliliye
Siverek
Siverek
Bozova
Halfeti
Harran
Siverek
Harran
Haliliye
Akçakale
Siverek
Siverek
Akçakale
K.köprü
Siverek
Siverek
Birecik
Birecik
V.Ģehir
Siverek
Harran
Suruç
Siverek
Bozova
Suruç
Akçakale
Hilvan
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Eyyübiye
Akçakale
Siverek
Bozova
Siverek
K.köprü
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
K.köprü
Birecik
Bozova
Siverek
Birecik
Siverek
K.köprü
Siverek
Siverek
Siverek
Halfeti
Köy
BÜYÜKKAZAN
BÜYÜKKAZAN
TAġÖNÜ
Dutluca
ġEKERLĠ
KEġ
HAVġANLI
EġKĠN
ALTINLI
ÇAĞA
KALECĠK
BÜYÜKKAZAN
KUSKUNLU
PEKMEZLĠ
ĠLERĠ
ÇEKÇEK
çekçek
ĠLERĠ
ĠLERĠ
ÇAKMAKLI
FISTIKÖZÜ
DURAN
MURATLI
KAYMAKLI
BALLICA
PEKMEZLĠ
KARPUZCU
GÜLĠCE
AKSEHRĠNÇ
ERGÜN
UZUNZĠYARET
KARABAHÇE
GÜZELYURT
TÜTEN
AYAKLI
GEDĠK
ÇAĞBAġI
ÖRGÜTLÜ
ĠLERĠ
DELĠLER
YILDIZ
PEKMEZLĠ
GEÇĠTAĞZI
KINALITEPE
YEġĠLALIÇ
ALTINBAġAK
KIRKMAĞARA
yusufbey
AġAĞIALINCA
karakaĢ
GÖZELEK
AKPINAR
ÇAYLARBAġI
KARACADAĞ
KAMIġLI
SALUR
ERGÜN
BağlarbaĢı
GERDEK
ÇAĞDAġ
TÜTEN
BÜYÜK
KAVAKBAġI
ÇATLI
BÜYÜKKAZAN
ġEKERLĠ
HĠLALLI
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
1083
481
292
46
324
438
570
296
132
749
94
407
100
250
256
88
258
271
811
111
45
67
65
87
135
310
206
227
56
67
157
443
20
323
102
63
324
217
182
11
55
144
76
106
64
214
118
154
242
42
73
146
52
82
815
138
74
30
151
214
66
284
386
100
1684
100
222
TDYB
Numarası
2013/4-96
2013/4-96
2014/4-167
2010/4-31
2013/4-96
2014/4-174
2014/4-160
2014/4-188
2014/4-167
2012/4-64
2013/3-129
2013/4-132
2014/4-184
2014/4-163
2013/4-104
2013/3-129
2013/4-101
2012/4-64
2013/4-132
2013/4-155
2014/4-188
2013/4-141
2013/4-132
2013/4-141
2007/1-66
2013/4-90
2013/4-100
2013/4-100
2014/4-163
2013/4-89
2013/4-104
2013/4-104
2014/4-197
2014/4-169
2013/4-93
2013/4-100
2013/4-141
2012/3-113
2013/4-104
2013/4-155
2012/3-113
2013/4-90
2013/4-88
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-83
2014/4-181
2014/4-163
2012/4-64
2013/4-101
2014/4-174
2013/3-129
2014/4-208
2014/4-166
2013/4-104
2014/4-174
2013/4-89
2014/4-197
2013/4-155
2014/4-167
2014/4-197
2014/4-166
2013/4-90
2014/4-168
2013/4-100
2013/4-96
2014/4-181
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4526
2014/4526
2013/3102
2009/455
2013/1595
2013/996
2014/4495
2013/3040
2013/2202
2013/2964
2013/741
2014/4494
2013/942
2013/2994
2009/816
2013/741
2009/46
2009/1402
2014/3827
2013/188
2014/5127
2013/2965
2013/3084
2013/762
2014/4740
2009/1054
2008/615
2013/1681
2013/1050
2009/1055
2009/1051
2013/1667
2014/3926
2013/2114
2010/694
2009/1391
2013/3099
2013/3113
2009/465
2013/188
2013/3017
2009/1054
2009/56
2013/3035
2014/5001
2013/3061
2013/2972
2014/5100
2014/4960
2009/46
2013/996
2013/1535
2013/760
2009/476
2009/816
2013/1091
2009/1055
2009/472
2013/188
2013/3039
2013/2822
2013/758
2013/3118
2009/821
2013/3069
2009/458
2013/3101
8639
8640
8641
8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678
8679
8680
8681
8682
8683
8684
8685
8686
8687
8688
8689
8690
8691
8692
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8699
8700
8701
8702
8703
8704
8705
TC Kimlik
No
22082431596
44779935132
39341108908
30245417714
47602833148
60109426828
44887924028
51907695776
30551411864
17750833734
45019925128
15620897862
37712168612
41303049150
16742855952
72187009060
48223812178
35207238932
17837817596
23876616694
22673658166
17564840386
31295377614
71686026028
70666064364
44518928562
71791032730
49594777394
41057046962
19616773932
61162389310
63085325574
54979586980
35747227984
49282768512
49402783692
21053716960
40268083360
10199468604
42883996346
19601771530
24854590692
64324268218
19346780446
54499602986
38663139874
61717363116
37568167968
22979650314
25712570818
54436600952
71488029302
30167419988
23819631722
69274103114
37109183204
52783666744
27692505590
65917228190
48949793812
58093492134
25073589054
24134621306
15788899364
40508066818
29315448758
17311879164
Adı Soyadı
KELEġ TEKĠN
KEMAL AKALTUN
KEMAL AKBAġ
KEMAL AL
Kemal AltaĢ
KEMAL ANLAR
KEMAL ASLAN
KEMAL AYATA
Kemal BARLAK
KEMAL BUCAK
KEMAL CANPOLAT
KEMAL ÇELLĠK
KEMAL ÇETĠN
KEMAL DEMOOĞLU
Kemal Deniz
KEMAL ERDOĞAN
KEMAL GARĠP
KEMAL IġIK
KEMAL KAĞAN
KEMAL KANDEMĠR
KEMAL KARAKUġ
KEMAL KAYAġ
KEMAL KILIÇ
KEMAL MAVĠGÖK
Kemal Polat
KEMAL POLAT
Kemal SANCAR
KEMAL SAYAN
KEMAL ġAHĠN
KEMAL ġAHĠNALP
KEMAL ġĠMġEK
KEMAL ġĠRĠP
KEMAL YAZAR
KEMAL YURTSEVEN
Kemalettin
KENAN KOÇ
KENAN ÇAYCI
KENAN ÇETĠNER
KENAN KAHRAMAN
KENAN KARAKEÇĠLĠ
KENAN ÖZAĞAÇ
KENAN SARAÇ
KENAN ġAHĠN
KENAN TORUNTAY
KENAN YAZAR
KENAN YILDIZ
KENAZ ÇĠFTÇĠ
KEREM AKDEMĠR
KERHO BARTAN
KERĠM DEMĠR
KERĠM KUMRUL
KERĠM YASLI
KERĠM YILMAZ
KESKĠ KARADAĞ
KEVSER ATAġ
KEVSER BEġALTI
KEVSER CANPOLAT
KEVSER ÇĠÇEK
Kevser KARAKEÇĠLĠ
KEVSER MANĞAL
KEVSER ÖZ
KEZBAN ACEMOĞLU
KEZĠBAN AKÇĠÇEK
KEZĠBAN AKġĠT
KEZĠBAN BUCAK
KEZĠBAN KAYALIDAĞ
KEZĠBAN YENĠAY
İlçesi
C.pınar
Eyyübiye
K.köprü
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
K.köprü
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
K.köprü
Siverek
Siverek
K.köprü
Halfeti
K.köprü
Birecik
Birecik
Halfeti
Bozova
Siverek
K.köprü
Halfeti
Haliliye
Birecik
Siverek
V.Ģehir
Halfeti
Suruç
Suruç
Birecik
K.köprü
Eyyübiye
Akçakale
V.Ģehir
Haliliye
Siverek
C.pınar
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Siverek
K.köprü
Suruç
Harran
K.köprü
Eyyübiye
Eyyübiye
Halfeti
Birecik
Siverek
Siverek
Birecik
K.köprü
Siverek
Suruç
Siverek
Siverek
Suruç
Siverek
Siverek
Siverek
Hilvan
Siverek
Eyyübiye
Köy
MURATLI
KÜPELĠ
AKINCI
SAVUCAK
ĠKĠAĞIZ
IġILDAR
ÖVERLER
TAġAĞIL
Karakuzu
ġEKERLĠ
BÜYÜKKAZAN
AġIK
KARABAHÇE
SABANCI
Küçüktülmen
BOZYAZI
GÜRPINAR
UĞURCUK
ÇĠFTLĠK
HĠLALLĠ
KARACA
KEÇĠKIRAN
TATARHÖYÜK
YUKARIGÖKL
ÇANAKÇI
TÜTEN
CANPOLAT
GERMAN
SIRATAġLAR
AKÖREN
GÜNEBAKAN
DAĞÖREN
BÜYÜKÖRDEK
GÜLVEREN
AġAĞIÇĠNPOL
KINALITEPE
GÜÇLÜ
GÖZELEK
MURATLI
KARAKEÇĠ
AġAĞIALINCA
YAMAÇALTI
GÖKTEPE
CĠNHĠSAR
BÜYÜKÖRDEK
UYSALLI
CEYLANGÖZÜ
ERGÜN
ozanlar
GÜNBALI
SAYLAKKAYA
KOCAALĠ
DAĞBAġIKÜPTEPE
ASLANLI
SARIM
KARAKEÇĠ
YILDIZ
KEġ
ORTANCA
YAZI
ġEKERLĠ
BEYÇERĠ
ĠLERĠ
KUCAK
ERKONAĞI
AKÖREN
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Arıcılık
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
746
386
383
344
64
341
54
472
944
540
104
479
141
322
197
40
41
124
32
40
360
107
117
57
168
48
70
576
92
233
161,378
132
378
350
495
50
92
138
254
141
500
53
22
101
120
100
161
99
136
162
193
171
280
197
120
56
120
456
243
600
115
510
345
572
77
203
147
TDYB
Numarası
2013/4-132
2012/4-82
2014/4-181
2013/4-104
2013/4-92
2014/4-167
2014/4-181
2014/4-168
2013/5-203
2013/4-104
2014/4-178
2013/4-93
2013/4-104
2013/4-102
2013/3-129
2013/4-83
2013/3-129
2014/4-197
2014/4-201
2013/4-83
2013/4-93
2013/4-100
2010/4-31
2014/4-188
2013/4-92
2014/4-197
2014/4-178
2014/4-188
2014/4-188
2012/3-113
2014/5-334
2014/4-169
2014/4-188
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-155
2012/4-82
2014/4-166
2014/4-208
2014/4-160
2013/4-132
2014/4-185
2014/4-169
2012/4-64
2014/4-188
2014/4-181
2013/4-129
2013/4-89
2013/4-101
2013/4-99
2013/4-83
2014/4-169
2012/4-64
2013/4-104
2014/4-169
2013/4-89
2014/4-178
2013/5-266
2014/4-178
2014/4-174
2013/5-267
2014/4-174
2013/4-102
2013/4-104
2013/4-90
2013/4-100
2014/4-160
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2010/472
2014/4531
2013/3101
2009/816
2008/356
2013/3102
2013/3114
2014/4976
2010/1435
2008/810
2014/3826
2013/2988
2009/465
2014/3824
2013/3029
2013/3013
2013/3029
2014/3926
2013/1869
2012/310
2013/2988
2014/4529
2013/736
2009/1400
2014/4916
2013/2822
2013/2995
2013/3040
2014/3930
2013/3138
2013/3110
2014/4834
2013/2979
2013/3091
2014/5100
2013/1565
2014/4531
2013/758
2013/3042
2014/4495
2014/4494
2013/3133
2013/870
2014/3432
2013/2979
2013/925
2013/3055
2009/1055
2009/67
2013/751
2013/2980
2013/2114
2009/450
2009/816
2013/3109
2009/1055
2014/3826
2013/2990
2014/3870
2013/2225
2013/3014
2013/1091
2013/3044
2009/816
2009/1054
2008/615
2013/3090
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
8706
KIBRIS KIZILALAN
Hilvan
BÖLÜKBAġI
T.Kuru
8707
KĠBRĠYE OĞUZ
Haliliye
KISAS
T.Sulu
8708
KOÇALĠ ÇAKAL
Siverek
SOYDAN
T.Kuru
8709
KOÇALĠ KANTELE
Siverek
YÜCELEN
T.Sulu
8710
KOÇALĠ YEġĠLDAĞ
Siverek
BÜYÜKOBA
T.Kuru
8711
KOÇERĠ AKGÜL
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
8712
Korkmaz süt ve besi gıda
K.köprü tatburcu
B.BaĢ Süt
8713 18668790140 KÖRAN KARABAġ
Birecik
GÜZELYURT Bağ.Bahçe
8714 16397878986 KUBĠLAY HAġTAġ
Haliliye
BAHÇELĠ
T.Sulu
8715 51334714828 KUDRET AYATAN
Siverek
TAġAĞIL
T.Sulu
8716 53197652514 KUDRET BADEM
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Sulu
8717 29318448694 KUDRET GÖREN
Siverek
SAVUCAK
T.Kuru
8718 25850556972 KUDRET ĠZOL
Hilvan
YAKINYURT
T.Sulu
8719 13325986164 kudret kara
V.Ģehir
arısu
K.baĢ
8720 57307520144 KUDRET KAYA
V.Ģehir
EġKĠN
T.Sulu
8721 41111044804 KUDRET KILINÇ
Halfeti
ARĞIL
Bağ.Bahçe
8722 29651437546 KUDRET ÖZKAYNAK
Siverek
SAVUCAK
T.Kuru
8723 65152253728 KUDRET SÜTPAK
Hilvan
ÇATAK
T.Kuru
8724 68242140748 KUDRET ġAHĠN
Halfeti
SAVAġAN
Bağ.Bahçe
8725 49636765792 Kudret Ünlü
K.köprü Tatburcu
Bağ.Bahçe
8726 42778999544 KURDO KURUCU
Siverek
ERKONAĞI
T.Kuru
8727 70042077568 KÜBEYT KEMAL ATAġ Birecik
ASLANLI
Bağ.Bahçe
8728 46471879646 KÜÇÜK ABDULKADĠR Suruç
ZEYREK
T.Kuru
8729 35006263432 KÜÇÜK AHMET AKSAK V.Ģehir
EKĠNDÖVER
T.Sulu
8730 52015694798 KÜÇÜK MEHMET FIRAT Suruç
YEĞEN
Bağ.Bahçe
8731 71827034226 KÜÇÜK NEBĠ ÇELĠK
Bozova
GERDEK
T.Kuru
8732 24161613374 KÜRġAT
Haliliye
gülveren
T.Sulu
8733 24311607734 LALE AKYÜZ
Birecik
ÇĠÇEKALAN
T.Kuru
8734 25553566322 Lami AteĢoğlu
Haliliye
AKDOĞAN
T.Sulu
8735 31244379362 LAMĠ KILIÇ
K.köprü MĠLLĠSARAY T.Kuru
8736 66757192092 LAMĠ ÖZKAN
Hilvan
KOPUZ
T.Kuru
8737 61450379870 Lami ġAHĠN
Suruç
KarataĢ
Bağ.Bahçe
8738 52072683384 LAMĠA ÜLKÜ
Eyyübiye ĠKĠAĞIZ
T.Sulu
8739 20117748954 LAMĠH AĠġEOĞLU
K.köprü BÜYÜKÖRDEK T.Sulu
8740 20864730202 LAMĠH ÇAKMAK
Seçiniz.. KÜPTEPE
K.baĢ
8741 65677236428 LAMĠH ÇELĠK
Siverek
KAMIġLI
T.Sulu
8742 38897131606 LAMĠH OLCAY
Suruç
KEBERLĠ
Bağ.Bahçe
8743 42245009028 LAMĠH ÖZKAYA
Hilvan
ÇĠMDELĠ
T.Kuru
8744 39494104352 LAMĠH ġEYHANLI
Haliliye
KALINBAYAT T.Kuru
8745 25670562924 LAMĠHA ĠZOL
Hilvan
YAKINYURT
T.Sulu
8746 32240345788 LATĠF ARUZ
Eyyübiye ÖRENLĠ
T.Sulu
8747 32840325760 LATĠF ARUZ
Eyyübiye bakıĢlar
T.Sulu
8748 24308606054 LATĠF BALAY
Harran
MĠNARE
T.Sulu
8749 16553860688 LATĠF ÇETĠN
Birecik
GÜZELYURT Bağ.Bahçe
8750 38012149288 Latif OK
Harran
Aydıncık
T.Sulu
8751 49195780632 LATĠF ÖZBAY
Eyyübiye GÜNBALI
T.Sulu
8752 65731224224 LATĠF ÖZER
Halfeti
ÇAKALLI
Bağ.Bahçe
8753 53788635230 LATĠF ġAHĠN
Suruç
KARACA
T.Kuru
8754 53656639698 LATĠF ġAHĠN
Suruç
BALABAN
Bağ.Bahçe
8755 35749617080 LATĠFE ÇELEBĠ
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
8756 11250055436 LATĠFE DENĠZ
C.pınar
ADANA
K.baĢ
8757 19733150784 LATĠFE KESKĠN
C.pınar
MURATLI
T.Sulu
8758 14816924320 LEMAN ÜNAL
Akçakale ONORTAK
T.Sulu
8759 29140926698 LERZAN BUCAK
Hilvan
MANTARLI
T.Kuru
8760 53641638040 LEVENT AKPĠRĠNÇ
Siverek
EDĠZ
T.Sulu
8761 56872519508 LEVENT BĠLGEL
Halfeti
DURAK
Bağ.Bahçe
8762 40448069016 LEVENT KORELLI
Hilvan
UĞRA
T.Sulu
8763 11886029566 LEYLA AKIL
Siverek
KEÇĠBURCU
T.Kuru
8764 67135187952 Leyla AKIL
Siverek
KARAKEÇĠ
T.Kuru
8765 48844797854 LEYLA AYATAN
Siverek
AZIKLI
T.Sulu
8766 66280220804 LEYLA BARĠN
V.Ģehir
YAZ GÜNEġĠ
T.Sulu
8767 16463863670 LEYLA ÇETĠN
Birecik
GÜZELYURT Bağ.Bahçe
8768 44905929462 Leyla DURDURGA
Siverek
TAġLI
T.Sulu
8769 36497200630 LEYLA ERSOY
Hilvan
KEPĠRHĠSAR
T.Kuru
8770 47710828142 LEYLA GERGERLĠ
K.köprü HÖYÜKLÜ
T.Kuru
8771 16589875694 LEYLA IġIKAKDOĞAN Akçakale TOPÇU
T.Sulu
8772 60064423634 LEYLA KARACA
Siverek
YÜCELEN
T.Sulu
TC Kimlik
No
30167419742
13934955414
19823764976
72652003128
60556406596
50779116006
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
100
55
450
96
100
85
450
30
287
95
91
188
146
973
372
59
453
129
69
29
139
111
134
99
34
548
71
164
160
121
207
88
296
207
362
117
12
117
263
90
212
80
62
132
178
56
116
113
43
78
114
227
333
204
356
63
91
111
391
227
50
126
106
135
307
118
67
TDYB
Numarası
2014/4-184
2013/4-108
2012/4-64
2014/4-166
2013/4-96
2014/4-166
2007/1-66
2014/4-201
2014/4-160
2014/4-168
2012/4-64
2012/4-64
2014/4-160
2013/5-203
2014/4-188
2013/4-83
2014/4-174
2013/4-100
2013/4-83
2013/3-129
2013/5-208
2014/4-169
2012/3-113
2013/4-108
2014/4-181
2013/5-266
2013/4-101
2014/4-197
2013/4-92
2013/3-129
2013/4-89
2014/4-181
2014/4-185
2014/4-188
2013/4-104
2013/4-104
2012/3-113
2013/4-89
2013/4-89
2014/4-160
2014/4-208
2013/4-101
2012/4-82
2014/4-169
2010/4-31
2013/4-108
2014/4-201
2013/5-266
2012/3-113
2014/4-208
2013/4-132
2013/4-132
2013/4-98
2013/4-102
2013/4-102
2014/4-201
2014/5-327
2013/4-89
2014/4-178
2014/4-168
2014/4-184
2014/4-197
2010/4-31
2013/4-155
2013/4-89
2013/4-90
2012/4-64
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3125
2013/1190
2013/2964
2009/476
2009/458
2009/1059
2014/4740
2013/1869
2009/874
2014/4976
2014/4960
2014/3432
2013/2997
2010/1435
2013/2979
2014/4517
2013/2984
2013/877
2013/3145
2013/3011
2013/456
2013/3109
2013/3057
2013/3081
2013/3064
2013/2990
2009/46
2013/360
2014/4509
2013/3116
2013/3127
2013/3114
2013/3133
2013/2979
2009/816
2013/3019
2013/3017
2013/3127
2013/1345
2013/2997
2013/3126
2009/67
2014/4531
2013/870
2009/676
2008/600
2013/1850
2013/2990
2013/3138
2013/3042
2014/4504
2014/4872
2013/3043
2014/3824
2014/3824
2013/3200
2013/2999
2013/3127
2014/4542
2013/2185
2014/4582
2014/3926
2013/2726
2013/649
2014/4543
2009/1054
2014/4960
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8785
8786
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
8796
8797
8798
8799
8800
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808
8809
8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8830
8831
8832
8833
8834
8835
8836
8837
8838
8839
TC Kimlik
No
17483843086
57856488810
33548300950
20456746420
10719063456
63880298622
30455410024
39158105978
17399837322
18434027548
30530412424
33578048334
57397517116
65422245224
42913999804
65545234600
68839116552
42284007108
58969462278
45886900808
36680202984
59911418244
11034058158
12801003678
49249784142
64135287590
17075851666
41720038072
49096781622
56209538660
26771532632
19352785572
59209451960
41594039410
53374646626
47788832928
32072356266
12843002202
18116821334
19184790874
65155253664
48994792372
43873962822
43201984854
11913020108
24266616812
72097022784
11199040678
36020213298
40043084834
57178513108
34478267832
32819334182
62881329908
16313870278
37784156876
18611799428
24263616976
52576672976
36103605262
27548507648
35294249514
21434710822
51454713022
18026824326
42275007940
Adı Soyadı
LEYLA KAYAġ
LEYLA MĠLLĠ
LEYLA ÖZDEMĠR
LEYLA SEVĠNCEK
Leyla ġA
LEYLA TÜZÜN
LEYLA ÜKÜNÇ
LEYLA YAVUZ
LEYLA ZAF
LĠLĠFER ZERRĠN AKSOY
LOKMAN HEKĠM
LOKMAN KARAMAN
LOKMAN KAYA
LOKMAN
LUUB BĠLMEZ
LUUP FELHAN
LUUP GÜNEY
LUUP PINAR
LÜTFĠ ASLAN
LÜTFĠ AYDEMĠR
LÜTFĠ BALIK
LÜTFĠ KARTAL
LÜTFĠ KAYA
LÜTFĠ KURT
LÜTFĠ TAYBOĞA
LÜTFĠ TÜRKDĠLĠ
LÜTFĠYE AKTAR
LÜTFĠYE ASLAN
LÜTFĠYE BALAK
LÜTFĠYE ÖZSOY
LÜTFÜ ALHAS
LÜTFÜ EKĠNCĠ
LÜTFÜ ESĠRTGEN
LÜTFÜ KANDEMĠR
Lütfü KARAKEÇĠLĠ
LÜTFÜ KARPĠÇ
LÜTFÜ KÖRAN
LÜTFÜ KURT
LÜTFÜ KÜÇÜKBAYRAK
LÜTFÜ PALMANAK
LÜTFÜ SÜTPAK
LÜTFÜ ġEYHANLIGĠL
LÜTFÜ TATAR
LÜTFÜ TURAN
M. EMĠN ACEMOĞLU
M. EMĠN GÜLĠCEM
M. HALĠL BARUT
M. hanifi ARKAN
M. Kemal ASLAN
M. Osman Çoban
M. SALĠH HAMEVOĞLU
M.Adem
M.ADĠL UÇKAN
M.AKIL LTD.ġTĠ
M.ALĠ AVCI
M.ALĠ AYDOĞDU
M.Ali DEMĠRLER
M.ALĠ EYÜPOĞLU
M.ALĠ GÜLĠCE
M.ALĠ ĠLGĠN
M.ALĠ KAHRAMAN
M.ALĠ KARACA
M.ALĠ KOġAR
M.ALĠ TOKDEMĠR
M.BOZANGÜMÜġ
M.CELAL
M.CENGĠZ
İlçesi
Siverek
Siverek
Hilvan
Siverek
K.köprü
Suruç
Siverek
Eyyübiye
Hilvan
Siverek
V.Ģehir
C.pınar
V.Ģehir
Siverek
V.Ģehir
Eyyübiye
Akçakale
Harran
Suruç
C.pınar
Siverek
Halfeti
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
K.köprü
Suruç
K.köprü
Bozova
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Siverek
V.Ģehir
Hilvan
Siverek
Seçiniz..
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Bozova
Bozova
K.köprü
Eyyübiye
Hilvan
Suruç
Siverek
Siverek
Bozova
Harran
Haliliye
Siverek
Siverek
C.pınar
Siverek
Siverek
Siverek
Suruç
Siverek
Hilvan
Köy
KEÇĠKIRAN
BÜYÜKKAZAN
AYDINLI
CANPOLAT
TÜRKMEN
KARINCALI
ALTINLI
SEKSENÖREN
YAKINYURT
AVURTEPE
AkçataĢ
MURATLI
EġKĠN
ÇEPNĠ
ELGÜN
KARAALĠ
PEKMEZLĠ
BÜYÜKYILDIZ
AġAĞIKARINC
MURATLI
ZĠNCĠRLĠÇAY
ÖMERLĠ
SÖYLEMEZ
TAġÖNÜ
YÜCELEN
ALAGÜN
BUĞDAYHÖY
AYHAN
SAVAġ
KARGILI
ALTINAHIR
YÜCELER
DÖNEMEÇ
SABANCI
KARAKEÇĠ
TAġAĞIL
KEġ
TAġÖNÜ
ġEKERLĠ
YEġĠLALIÇ
BUĞUR
ORTANCA
ERKONAĞI
ÇAYLARBAġI
DOĞRULLAR
GÜLĠCE
SÖYLEMEZ
ġanlıavĢar
Ġkiz
Esemkulu
NADĠRE
ĠNCĠRLĠ
KARADUT
TURNA
YELEKEN
KINDIRALĠ
Damlasu
KÖSECĠK
GÜLĠCE
ÇAĞDAġ
MURATLI
YELEKEN
SABANLI
AġAĞIALINCA
KARACA
ALTINAHIR
KUCAK
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Arıcılık
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
226
311
15
130
133
110
132
93
70
599
236
216
130
65
50
50
91
146
159,281
193
503
14
115
260
101
200
201
32
156
23
759
269
102
351
236
124
100
268
200
136
191
1187
1100
146
202
50
562
27
104
39
251
1018
10
799
299
75
70
143
50
485
104
1226
105
358
36
158
472
TDYB
Numarası
2013/4-100
2013/4-96
2014/4-160
2014/4-168
2010/4-31
2014/4-181
2014/4-167
2012/4-82
2014/4-160
2012/4-64
2014/4-201
2014/4-208
2014/4-188
2007/1-66
2013/4-98
2013/3-129
2013/4-108
2013/4-141
2012/4-76
2013/4-132
2012/4-64
2014/4-201
2013/4-104
2014/4-167
2013/4-104
2014/4-178
2013/4-83
2014/4-181
2013/4-83
2014/4-201
2013/4-96
2014/4-167
2013/4-100
2013/4-96
2014/4-178
2014/4-168
2013/4-96
2014/4-167
2013/4-104
2013/4-108
2013/4-155
2014/4-174
2013/5-208
2013/5-208
2013/4-83
2014/4-184
2013/4-104
2013/5-310
2013/5-310
2013/3-129
2014/4-185
2010/4-31
2012/3-113
2014/4-208
2013/4-104
2014/4-188
2010/4-31
2013/3-129
2014/4-184
2013/4-104
2014/4-208
2013/4-104
2014/4-208
2014/4-208
2014/4-181
2013/4-104
2014/4-208
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2008/615
2014/4526
2014/4510
2013/2115
2008/597
2013/2972
2013/3039
2013/3091
2013/2997
2014/4960
2010/1430
2013/3042
2013/3040
2013/2969
2013/3035
2014/5080
2009/1056
2010/189
2013/3022
2014/4537
2009/1402
2013/3200
2014/3823
2013/3102
2014/3823
2014/4658
2012/883
2009/272
2012/883
2013/1857
2014/4526
2013/3102
2013/431
2012/9
2014/3870
2014/4976
2009/1062
2013/3102
2014/3828
2013/3081
2013/973
2013/2984
2013/456
2013/456
2013/3061
2013/3125
2009/465
2013/1899
2013/1899
2013/3029
2013/3133
2008/360
2014/4546
2013/760
2013/1667
2014/4540
2009/676
2013/741
2013/3125
2013/3019
2013/3042
2014/3828
2013/3024
2008/613
2013/3131
2014/3828
2013/3024
8840
8841
8842
8843
8844
8845
8846
8847
8848
8849
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861
8862
8863
8864
8865
8866
8867
8868
8869
8870
8871
8872
8873
8874
8875
8876
8877
8878
8879
8880
8881
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
8889
8890
8891
8892
8893
8894
8895
8896
8897
8898
8899
8900
8901
8902
8903
8904
8905
8906
TC Kimlik
No
31409373662
56884524620
45616898276
31421373206
15470902334
58885465896
41309048942
40286083090
69307120200
44572932376
40268088174
67963154270
67252186838
12624004920
24098625242
38879122134
62176353182
63658298816
54691596588
54973587198
68467134256
25457571040
42236009242
57232522626
35504237324
53776632920
21422711268
45982887584
32651339406
44623930696
22427671472
42272008094
41737417464
52066683512
37436180372
30311420082
42266008222
34520266424
27740505954
33359307520
33614299850
37397173000
35459248550
24413612148
37991161748
60799387256
46042883386
57310520070
27770504934
58324484020
40271088000
46555866364
31871362652
33626299404
21395712156
42916987938
46015884242
70072089890
65431244942
35021252404
47746826914
66127214010
42287007594
42991992780
21662703108
48406814746
24356606204
Adı Soyadı
M.CENGĠZ MELĠK
M.DAVUT KARAKAMÇI
M.DENĠZ ALTIPARMAK
M.DENĠZ MELĠK
M.EMĠN CENNETKUġU
M.EMĠN COġKUN
M.EMĠN DEMOOĞLU
M.Emin ERĠġ
M.EMĠN GÖREN
m.emin gülüoğlu
M.EMĠN GÜNAYDIN
M.EMĠN ĠLHAN
M.EMĠN KABUL
M.EMĠN KANATA
M.EMĠN KOġTI
M.EMĠN SAATÇI
M.EMĠN TUM
M.EMĠN YADIK
M.EMĠN YAZAR
M.EMĠN YAZAR
M.ESAT KARADEMĠR
M.FAHRĠ BAYDILLI
M.FATĠH KARAKUCAK
M.FATĠH KAYA
M.HAKKI ÇAKMAK
M.HALĠT KARINCA
M.HALĠT TOKDEMĠR
M.HAMDĠ KARABULUT
M.HANEFĠ ÇAVLI
M.HÜZĠF GÜLLÜOĞLU
M.ĠBRAHĠM TÜTÜNCÜ
M.KEMAL KARAKUCAK
M.MAHSUM AKSAK
M.MUBAREK
M.MUSTAFA ġAHĠN
M.MÜCAHĠT SEYYĠD
M.NECATĠ
M.Necip
M.NEDĠM AYAZ
M.NEZĠF ALAGÖZ
M.NURĠ GÜNBEĞĠ
M.REġĠT YAVUZ
M.SAĠT KAYNUP
M.SAĠT ġĠMġEK
M.SALĠH GÜNDÜZALP
M.SALĠH ġAHĠN
M.SEDAT AKSOY
M.SERTAÇ KAYA
M.SĠNAN AYAZ
M.ġERĠF FĠDAN
M.ġERĠF GÜNAYDIN
M.ġĠRĠN ABA
M.ġÜKRÜ KARATAġ
M.ġÜKRÜ GÜNBEĞĠ
M.ġÜKRÜ TOKDEMĠR
M.TAHĠR BÜLENT
M.VEDAT AKSOY
M.YAġAR
M.YAġAR
M.YAġAR TURAN
M.ZEKĠ GERGERLĠ
M.ZEKĠ RIZVANOĞLU
M.ZÜLKĠF KARAKUCAK
Maha TEKĠN
MAHFUZ FETTAHLIGĠL
MAHĠDE AKPOLAT
Mahide Akyüz
İlçesi
Eyyübiye
K.köprü
Akçakale
Eyyübiye
Hilvan
Suruç
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Harran
V.Ģehir
K.köprü
Harran
Eyyübiye
Suruç
Eyyübiye
Siverek
K.köprü
K.köprü
Siverek
Harran
K.köprü
Hilvan
V.Ģehir
K.köprü
Siverek
Siverek
K.köprü
Akçakale
K.köprü
Eyyübiye
Hilvan
C.pınar
Eyyübiye
Haliliye
V.Ģehir
Hilvan
Hilvan
V.Ģehir
K.köprü
Eyyübiye
K.köprü
V.Ģehir
Siverek
Suruç
Birecik
Haliliye
V.Ģehir
V.Ģehir
Suruç
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Eyyübiye
Bozova
K.köprü
Siverek
Haliliye
K.köprü
K.köprü
Hilvan
Siverek
Siverek
Haliliye
Haliliye
Köy
GELĠNCĠK
YIĞINAK
DORUMALI
SULTANTEPE
KEPĠRHĠSAR
YÖNLÜ
SABANLI
SABANLI
GÜRPINAR
BaĢgöze
GÜZLEK
ĠLHAN
MĠNARE
YOLYAZI
YALINCA
ALTIN
KARAKOYUN
TÜRKMEN
BÜYÜKÖRDEK
SÖYLEMEZ
KIRMITLI
HAMURKESEN
KUCAK
EġKĠN
APAYDIN
ALTINAHIR
AġAĞIALINCA
ÖVERLER
YUKARIÇĠNPO
KORUKEZEN
OVABELĠ
KUCAK
YÜKSEKTEPE
ĠKĠAĞIZ
GÜZELKÖY
BAKIMLI
KUCAK
BUĞUR
KIRLIK
AKZĠYARET
YANIKÇÖĞÜR
GÖLPINAR
DĠKLĠ
GEDĠK
HÖYÜKYANI
DIġLIK
KONUKLU
EġKĠN
KIRLIK
KARAHÖYÜK
GÜZLEK
KIRLIK
BATI
YANIKÇÖĞÜR
AġAĞIALINCA
KARAALĠ
TATARHÖYÜK
UĞULBEY
ġEKERLĠ
ÇAMLIDERE
HÖYÜKLÜ
BUĞDAYHÖY
KUCAK
YÜCELEN
ALTINAHIR
HINGILAVĠ
TEPEDĠBĠ
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bah.
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
84
55
118
180
107
75
159
269
169
456
486
540
54
95
71
392
129
155
166
153
381
54
795
305
314
203
392
296
134
340
384
427
732
329
87
1243
441
511
225
15
264
44
219
118
100
45
42
463
512
152
428
1056
669
361
392
217
353
70
143
139
469
109
261
229
1254
250
288
TDYB
Numarası
2014/4-208
2013/3-129
2014/4-208
2014/4-208
2014/4-160
2014/4-181
2013/4-96
2010/4-31
2014/4-208
2013/4-99
2013/4-98
2013/3-129
2014/4-208
2014/4-208
2012/3-113
2014/4-208
2014/4-168
2014/4-185
2014/4-188
2013/4-104
2013/4-99
2014/4-185
2014/4-208
2013/4-83
2013/3-129
2013/4-104
2014/4-208
2014/4-181
2014/4-208
2013/3-129
2014/4-185
2014/4-208
2014/4-208
2014/4-185
2013/5-267
2014/4-208
2014/4-208
2010/4-31
2014/4-208
2014/4-188
2013/4-99
2014/4-185
2007/1-66
2013/4-104
2012/3-113
2014/4-188
2014/4-185
2013/4-83
2014/4-208
2012/3-113
2013/4-98
2014/4-208
2014/4-188
2013/4-99
2014/4-208
2014/4-185
2014/4-185
2014/5-380
2014/4-166
2013/4-83
2013/4-83
2013/4-83
2014/4-208
2014/4-178
2014/4-174
2013/4-108
2013/4-92
Statüsü
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3126
2014/5080
2013/3126
2013/3126
2009/874
2013/3072
2013/1595
2013/2726
2014/4512
2009/357
2013/3035
2013/3116
2013/760
2013/3024
2013/3138
2013/3126
2013/2456
2014/4524
2013/2979
2013/1667
2013/751
2009/446
2013/3024
2012/883
2013/3116
2013/3019
2008/613
2013/2972
2014/4512
2013/741
2013/3046
2013/3024
2013/3042
2013/3133
2013/3014
2013/760
2013/3024
2008/360
2014/4512
2014/4540
2009/357
2009/1399
2014/4740
2013/1667
2014/4532
2014/5127
2009/1399
2012/883
2014/4512
2013/3066
2013/3035
2014/4512
2013/3040
2009/357
2008/613
2013/3133
2013/3046
2009/778
2009/476
2012/883
2012/883
2012/883
2013/3024
2013/2995
2013/2225
2008/600
2013/1875
8907
8908
8909
8910
8911
8912
8913
8914
8915
8916
8917
8918
8919
8920
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8927
8928
8929
8930
8931
8932
8933
8934
8935
8936
8937
8938
8939
8940
8941
8942
8943
8944
8945
8946
8947
8948
8949
8950
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8962
8963
8964
8965
8966
8967
8968
8969
8970
8971
8972
8973
TC Kimlik
No
63211310108
57286520814
48967786612
21119104526
31388374322
36392204122
69628098592
11811023546
66982184510
21806703568
37592159304
13865967982
70555068220
35810220270
32414339728
59011461546
61069384524
70846058794
65362235552
39968079124
29684427798
69799084530
26825520066
67447177542
58387484388
48106824328
10923049840
13382967830
16079884564
17390836614
11031048626
16562868552
16784852742
26945527280
64000287298
64987258762
33317319886
12866987692
71152053824
65548235154
29222446472
15869896664
27023314686
30107414516
25562560304
32834325998
66805199240
55240579366
18491803970
41126049108
11535045992
55153582262
37502169676
67693155844
70363066876
70048077340
13559968028
13157978764
16667865296
18695796450
18659797608
50881723598
50758727674
47161839032
16718873034
38285140180
56875530166
Adı Soyadı
MAHĠDE BAYUK
MAHĠR KAYA
MAHĠYETTĠN DĠLMEN
MAHMUT KESKĠN
MAHMUT MELĠK
MAHMUT ÖZÇELĠK
MAHMUT ACAR
Mahmut ACEMOĞLU
MAHMUT ACEMOĞLU
MAHMUT ACET
MAHMUT AÇAR
MAHMUT AÇIK
mahmut ağaç
Mahmut AĞAÇ
MAHMUT AĞDEMĠR
MAHMUT AK
MAHMUT AKAR
MAHMUT AKBAġ
MAHMUT AKCAN
MAHMUT AKDAġ
MAHMUT AKDEMĠR
MAHMUT AKGÜN
MAHMUT AKGÜN
MAHMUT AKIL
MAHMUT AKIN
MAHMUT AKKUġ
MAHMUT AKSOY
MAHMUT AKSOY
MAHMUT ALAY
MAHMUT ALKAN
MAHMUT ALKAN
MAHMUT ALKAN
MAHMUT ALOĞLU
MAHMUT ALOġ
MAHMUT ALPAK
MAHMUT ALTINTAS
MAHMUT ALTUNDAĞ
MAHMUT ALTUNDAĞ
MAHMUT
MAHMUT ANDERMAN
MAHMUT ANLI
MAHMUT ANTĠCAN
MAHMUT ARI
Mahmut ARSLAN
MAHMUT ARSLAN
MAHMUT ARUZ
MAHMUT ASAL
MAHMUT ASLAN
MAHMUT ASLAN
MAHMUT ASLAN
MAHMUT ASLAN
MAHMUT ASLAN
MAHMUT ATALA
MAHMUT ATAġ
MAHMUT ATAġ
MAHMUT ATAġ
MAHMUT ATEġ
MAHMUT ATLIHAN
MAHMUT AVCI
MAHMUT AVCI
MAHMUT AVCI
Mahmut AvcıbaĢı
MAHMUT AVCIBAġI
MAHMUT AVġAROĞLU
mahmut avu
MAHMUT AY
MAHMUT AYATA
İlçesi
Hilvan
V.Ģehir
Harran
C.pınar
Bozova
Hilvan
Harran
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
Birecik
V.Ģehir
K.köprü
Bozova
K.köprü
Suruç
K.köprü
Haliliye
Bozova
Akçakale
Hilvan
Akçakale
Bozova
Siverek
V.Ģehir
Eyyübiye
Bozova
Bozova
Merkez
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Siverek
Eyyübiye
Siverek
V.Ģehir
Harran
Siverek
Haliliye
Harran
Siverek
C.pınar
Bozova
Birecik
Eyyübiye
Siverek
Harran
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Birecik
Birecik
Birecik
K.köprü
Hilvan
Bozova
K.köprü
K.köprü
K.köprü
Haliliye
Akçakale
V.Ģehir
Harran
Siverek
Köy
ULUYAZI
EġKĠN
YOLGĠDER
MURATLI
AġAĞIALINCA
YUVACALI
ÇĠÇEK
BATI
ALTINBAġAK
GERMEN
KOCAALĠ
YAZ GÜNEġĠ
kengerli
Ġkiz
YUKARI
YAZIKÖY
pınarbaĢı
YUKARIGÖBE
YASLICA
YUSUFBEY
UZUNCUK
PEKMEZLĠ
UMUTLU
AġAĞIALINCA/
NERGĠZLĠ
AKINCI
ZĠVANLI
KANLIAVġAR
KEÇĠKIRAN
YAMAÇALTI
YAMAÇALTI
YAMAÇALTI
ALTINOVA
BÜYÜKOBA
OVABEYLĠ
ÇAYLARBAġI
GÖZELĠ
ARIN
YOĞUNCA
AġAĞIĠÇKARA
KAPKÖYÜ
ĠLERĠ
MURATLI
TAġAN
Keskince
BAKIġLAR
ÜSTÜNTAġ
ÇEPKENLĠ
BĠLDĠM
AKDOĞAN
KARA
YENĠDOĞAN
BÜYÜKSALKI
ASLANLI
ASLANLI
ASLANLI
KALECĠK
GÜLALDI
GERDEK
YAYLACIK
YAYLACIK
Büyüksalkım
BÜYÜKSALKI
HIRBETĠLSALĠ
arısu
YENĠCE
TAġAĞIL
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
B.BaĢ Süt
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
134
153
355
202
495
500
50
499
107
129
32
50
165
128
172
136
89
15
77
273
100
63
202
753
105
36
149
23
426
250
195
166
12
100
52
217
96
189
463
140
52
1823
546
102
37
121
61
169
109
59
132
179
102
61
88
138
232
644
109
96
13
23
74
298
130
90
227
TDYB
Numarası
2014/4-160
2014/4-188
2014/4-185
2013/4-132
2014/4-208
2013/4-100
2013/4-129
2010/4-31
2014/4-174
2013/4-98
2014/4-169
2014/4-184
2013/3-129
2013/5-310
2014/4-208
2012/3-113
2013/4-101
2013/5-281
2014/4-178
2013/5-211
2014/4-184
2013/4-90
2007/1-66
2014/4-178
2013/4-155
2013/4-98
2013/4-89
2013/4-93
2012/4-82
2013/4-88
2013/4-108
2012/4-82
2014/4-197
2013/4-96
2013/4-90
2014/4-168
2014/4-160
2013/4-108
2014/4-166
2014/4-185
2013/4-99
2013/4-104
2013/4-132
2010/4-31
2014/4-197
2012/4-82
2012/4-64
2013/4-141
2014/4-208
2013/4-108
2014/4-160
2013/4-141
2014/4-185
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-160
2013/4-89
2013/4-93
2014/4-185
2013/3-129
2013/3-129
2014/4-185
2012/4-82
2013/5-203
2013/4-129
2014/4-168
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/874
2013/3040
2013/3133
2014/4537
2008/613
2009/1391
2013/3115
2008/597
2013/2225
2008/371
2014/5071
2014/4582
2013/1535
2013/1899
2013/760
2013/3017
2014/4514
2013/733
2013/3015
2013/755
2013/3125
2009/1054
2013/3139
2014/3826
2013/649
2008/374
2013/3127
2013/3094
2014/5227
2013/3036
2013/1190
2013/753
2013/360
2009/458
2013/3118
2013/2456
2014/4495
2013/1190
2013/758
2013/3046
2013/751
2009/816
2014/4872
2008/597
2013/2445
2014/4531
2014/4960
2013/3107
2013/3126
2009/1056
2014/4495
2013/3004
2009/1399
2014/5071
2013/3109
2013/3109
2014/4544
2013/3127
2013/2988
2009/1399
2013/1535
2013/3029
2009/1399
2013/3091
2010/1435
2013/3055
2014/4976
8974
8975
8976
8977
8978
8979
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
8988
8989
8990
8991
8992
8993
8994
8995
8996
8997
8998
8999
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
TC Kimlik
No
51268717018
17456844010
27686494152
61216389938
59446429654
62386336838
60676407916
59896414972
55357574674
58978458958
24917589038
56551534082
21047718864
64837255842
64507266826
57058517424
23645628118
52708673468
16970854864
68206146014
37145180908
45316904956
44170943170
18704792930
66340205758
55834568868
64201277166
64162278400
17945822536
57055515362
62710327020
40361080518
70627065812
40478067174
16910856590
34862249222
22307681492
38366147176
25019578524
46048882178
17240233822
29144448400
68119157862
40622071866
68209154870
36731191922
71641024342
14018945024
45013925346
62431347246
34643264260
29423431840
29570426904
44551940484
13805952306
25892564898
28508469440
71179041392
36713190202
70555060682
50137137490
24692596856
19256778588
33218306466
12956980572
57640495000
Adı Soyadı
MAHMUT AYATAN
MAHMUT AYAZ
MAHMUT AYBAKAN
MAHMUT AYDOĞDU
MAHMUT AYGAN
Mahmut AYĞAT
MAHMUT AYKAġ
MAHMUT AYKUT
MAHMUT AYNĠBERK
MAHMUT AYPAN
Mahmut BADILLI
MAHMUT BADILLI
MAHMUT BADILLI
MAHMUT BAĞ
MAHMUT BALAY
MAHMUT BALÇIK
mahmut bali
MAHMUT BARAÇ
Mahmut BAġARAN
MAHMUT BAġGÖK
MAHMUT BAYDĠLLĠ
MAHMUT BAYDĠLLĠ
MAHMUT BAYKAL
MAHMUT BAYKAL
MAHMUT BAYKUġ
MAHMUT BAYNAZ
MAHMUT BAYOĞLU
MAHMUT BAYSAL
MAHMUT BAYSAL
MAHMUT BAYTAK
MAHMUT BEYRET
MAHMUT BĠCEK
MAHMUT BĠLDĠK
MAHMUT BĠLĠCĠ
MAHMUT BĠLTEKĠN
MAHMUT BĠRĠġĠK
MAHMUT BĠZGĠN
MAHMUT BODUROĞLU
MAHMUT BOZKOYUN
MAHMUT BOZTEKE
MAHMUT BUCAK
MAHMUT BUDAK
MAHMUT BULUT
MAHMUT BÜLBÜL
MAHMUT BÜLBÜL
MAHMUT BÜLBÜL
MAHMUT CAN
MAHMUT CAN
MAHMUT CAN
MAHMUT CANPOLAT
Mahmut Celal
MAHMUT CEVDET
Mahmut CĠCE
MAHMUT CĠCE
MAHMUT CULFA
MAHMUT ÇABUK
MAHMUT ÇAKIR
MAHMUT ÇAKIR
Mahmut ÇAKIR
MAHMUT ÇAKMAK
MAHMUT ÇAKMAK
MAHMUT ÇEÇAN
MAHMUT ÇELĠK
MAHMUT ÇELĠK
MAHMUT ÇELĠK
MAHMUT ÇELLĠK
MAHMUT ÇETĠN
İlçesi
Hilvan
Siverek
K.köprü
V.Ģehir
Akçakale
Harran
V.Ģehir
K.köprü
Eyyübiye
Siverek
K.köprü
K.köprü
Haliliye
Haliliye
Hilvan
Hilvan
K.köprü
Eyyübiye
V.Ģehir
Eyyübiye
K.köprü
Hilvan
Halfeti
Halfeti
Harran
Siverek
V.Ģehir
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Siverek
Eyyübiye
Harran
K.köprü
Akçakale
Siverek
Siverek
Birecik
Hilvan
C.pınar
Haliliye
K.köprü
Siverek
Akçakale
Harran
Birecik
Birecik
Siverek
Suruç
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Siverek
Birecik
Suruç
K.köprü
Bozova
Bozova
Birecik
C.pınar
Haliliye
Eyyübiye
Bozova
Birecik
Harran
Köy
TAġAĞIL
SÖYLEMEZ
BÜYÜKÖRDEK
YOLLARBAġI
AKSEHRĠNÇ
BALKIR
IġILDAR
AĞIZHAN
HAVġANLI
KARAKEÇĠ
HAMURKESEN
HAMURKESEN
PINARBAġI
HALĠME
OVACIK
ARICA
küçükalanlı
MUTLUKAYA
BaĢaran
KEÇĠKIRAN
PINARBAġI
BAġÖREN
günece
GÜNECE
ÖZTAġ
KAVALIK
GÖMÜLÜ
KEPĠRHĠSAR
KEPĠRHĠSAR
KEPĠRHĠSAR
KARABURÇ
ARICA
SABANLI
KALECĠK
HARRAN
KARATAġ
MEMER
BÜYÜKKAZAN
TAġLI
ÖZVEREN
KUSKUNLU
MURATLI
GÖKTEPE
YIĞINAK
SABANCI
PEKMEZLĠ
DOĞUKESMEK
DĠKTEPE
DĠKTEPE
BÜYÜKKAZAN
Binatlı
ALTINBAġAK
Ģekerköy
ġEKERKÖY
ÇATLI
SÖĞÜRTLEN
BÜYÜKSERGE
HAMURKESEN
ġanlıavĢar
KARACAÖREN
GÜZELYURT
ALTINKÖY
KARATEPE
SAĞLIK
AVLAK
GÜZELYURT
UZUNYOL
İşletme
Tipi
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Arıcılık
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
108
189
238
142
66
147
125
160
192
100
61
52
83
298
19
100
20
167
1063
226
264
33
67
161
296
92
201
118
205
195
155
187
270
212
384
23
106
1691
398
95
289
86
154
353
432
83
77
92
111
278
132
490
80
58
110
153
154,292
39
125
38
66
125
227
80
114
40
124
TDYB
Numarası
2014/4-168
2014/4-167
2014/4-208
2013/4-98
2013/4-108
2014/4-163
2014/4-167
2014/5-380
2013/3-129
2012/4-64
2010/4-31
2014/4-185
2014/4-185
2013/4-93
2013/4-129
2014/4-184
2013/3-129
2012/4-82
2013/5-203
2013/4-108
2014/5-380
2013/4-101
2013/4-101
2013/4-83
2013/4-129
2013/4-155
2013/4-155
2014/4-160
2014/4-160
2014/4-160
2013/4-155
2013/4-89
2013/4-104
2013/3-129
2014/4-160
2014/4-181
2014/4-208
2013/4-96
2014/4-160
2014/4-197
2013/4-90
2014/4-208
2013/4-98
2013/4-90
2014/4-168
2013/5-267
2013/4-141
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-178
2011/5-88
2013/4-108
2013/5-310
2014/4-197
2014/4-168
2014/4-201
2014/5-334
2014/4-185
2013/5-310
2013/4-155
2014/4-201
2013/4-132
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-93
2014/4-201
2013/4-108
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4965
2013/3039
2014/4512
2008/371
2013/739
2010/1890
2013/3102
2009/778
2013/1535
2009/1402
2013/3108
2009/446
2009/1399
2009/30
2013/3309
2014/4668
2013/1535
2013/753
2010/1435
2013/763
2009/778
2013/749
2009/1377
2012/310
2013/750
2013/743
2013/1565
2014/4544
2014/4544
2009/874
2013/973
2013/3127
2008/810
2014/5080
2014/4495
2009/272
2008/613
2014/4526
2014/4495
2013/3188
2013/3118
2013/3042
2013/3379
2013/3118
2014/4965
2013/3014
2010/189
2013/84
2013/84
2014/3826
2010/1422
2013/2981
2013/1899
2010/745
2009/821
2013/2035
2013/3110
2009/446
2013/1899
2013/188
2013/1869
2010/472
2014/4531
2013/3068
2009/872
2013/1869
2009/1056
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9100
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
TC Kimlik
No
64378266338
25295568226
72196010040
43351971520
43363971174
34208275090
51229712076
43501970694
61687364168
60514402608
47533845784
18167811452
19334772040
48736791892
23981626298
23783632824
16646865798
61615366240
47536835270
49174780752
58852458050
15995880780
15980881280
16859653496
31874366244
17999828126
26285544152
36899190522
49330784198
20360737828
17405831122
48982779880
42005013982
69337109008
30296408204
12363007596
36488213960
54631598382
10850446828
46378262626
23618633316
20600727138
26096544006
19364785126
58078484420
45790891834
52366679802
10491080474
15791901856
35474233012
51055714794
49006797170
15167910796
15134911870
27896486640
25886565566
45961879920
20522741564
48229811960
52924661386
16793868086
58288468302
14801922164
68725124746
18017813346
14540941198
54178620126
Adı Soyadı
MAHMUT ÇETĠN
mahmut çıtırık
MAHMUT ÇĠÇEK
MAHMUT ÇĠÇEK
MAHMUT ÇĠÇEK
MAHMUT ÇĠÇEK
Mahmut çiftçi
MAHMUT ÇĠFTÇĠ
MAHMUT ÇĠFTÇĠ
MAHMUT ÇĠFTÇĠ
MAHMUT ÇĠFTÇĠ
MAHMUT DABACI
MAHMUT DAĞTEKĠN
MAHMUT DAMAR
MAHMUT DAġÇI
MAHMUT DAġÇĠ
MAHMUT DEMĠR
MAHMUT DEMĠR
Mahmut Demir
Mahmut Demir
Mahmut Demir
MAHMUT DEMĠR
MAHMUT DEMĠR
MAHMUT DEMĠR
MAHMUT DEMĠR
MAHMUT DEMĠRBĠLEK
MAHMUT DEMĠREL
MAHMUT DEMĠRTAġLI
MAHMUT DENĠZ
MAHMUT DERSE
MAHMUT DĠNLER
MAHMUT DĠRĠER
MAHMUT DOĞAN
Mahmut Doğan
MAHMUT DOĞAN
Mahmut DOĞAN
MAHMUT DOĞAN
MAHMUT DOĞAN
MAHMUT DURMAZ
MAHMUT EKE
MAHMUT EKĠNCĠ
MAHMUT EKĠNCĠ
MAHMUT EKĠNCĠ
MAHMUT EKĠNCĠ
MAHMUT ELAGÖZ
MAHMUT ELÇĠ
MAHMUT ELĞAÇ
MAHMUT ENDEZ
MAHMUT ERCAN
MAHMUT ERDAL
MAHMUT ERDOĞAN
MAHMUT ERDOĞDU
MAHMUT EREN ULUĞ
MAHMUT EREN ULUĞ
MAHMUT ESAT
MAHMUT EġSĠZ
MAHMUT FĠNCAN
MAHMUT GALYAN
Mahmut GARĠP
MAHMUT GEÇGEL
MAHMUT GEZE
MAHMUT GĠRGĠN
MAHMUT GÖKLÜ
MAHMUT GÜÇLÜDAL
MAHMUT GÜL
MAHMUT GÜLALAN
MAHMUT GÜLEL
İlçesi
Birecik
Akçakale
Harran
Harran
Harran
Halfeti
K.köprü
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
V.Ģehir
Siverek
Harran
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Bozova
Bozova
C.pınar
Suruç
Suruç
Bozova
Eyyübiye
Suruç
Harran
Akçakale
Birecik
Bozova
K.köprü
Eyyübiye
K.köprü
V.Ģehir
Haliliye
C.pınar
C.pınar
Eyyübiye
Bozova
Bozova
V.Ģehir
Eyyübiye
Bozova
Siverek
V.Ģehir
Suruç
Halfeti
Harran
V.Ģehir
Harran
Harran
Harran
Suruç
Birecik
Siverek
K.köprü
Siverek
Suruç
Harran
Halfeti
Birecik
Bozova
Siverek
Siverek
Köy
Mengelli
gündaĢ
SAĠDE
ÇĠÇEK
ÇĠÇEK
FISTIKÖZÜ
Korukezen
ZEYNEP
AKÖREN
tileyli
Beğrük
TAġAĞIL
MĠNARE
GÜNBALI
HASIRLI
HASIRLI
YAMAÇALTI
AKTAġ
DALBAġI
ĠKĠAĞIZ
HINGILAVĠ
BULANCAK
BULANCAK
MURATLI
AĞIRTAġ
KARAKÖY
KÜÇÜKALANL
ĠRĠCE
ÖRGÜTLÜ
ÇEPKENLĠ
KARATEPE
KURAL
ÖZGÖREN
Kızılburç
YAKUBĠYE.MH
Horzum
ĠNCĠRLĠ
sarıĢeyh
MERKEZ
MURATLI
TURLUK
75.YIL
ĠNCĠRLĠ
YÜCELER
ALTINTEPE
TÜLMEN
BAġBÜK
AYAKLI
Kızılhöyük
SÜTVEREN
GÖZCÜ
YOLLARBAġI
AKLAR
TOZLUCA
KÜPLÜCE
BĠLGE
Kocaali
BÜYÜKOBA
Gürpınar
ÇAĞDAġ
AKÖREN
CEYLANGÖZÜ
YUKARIGÖKL
BağlarbaĢı
TAġLIDERE
KEÇĠKIRAN
YOĞUNCA
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
139
196
181
150
50
50
96
212
181
138
328
170
130
91
110
71
116
175
97
50
61
110
122
237
10
107
85
254
109
67
159
244
130
130
155
186
455
46
237
109
83
79
222
263
433
31
315
50
50
440
50
159
85
104
394
152
1089
93
50
285
54
157
60
68
30
272
291
TDYB
Numarası
2014/4-197
2014/4-163
2013/4-141
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-188
2013/3-129
2014/4-208
2014/4-160
2013/4-101
2014/4-201
2014/4-168
2013/4-88
2012/4-82
2013/4-100
2014/4-168
2012/4-82
2013/4-89
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/5-193
2013/5-193
2013/4-132
2014/4-184
2012/3-113
2013/4-93
2013/5-211
2014/4-181
2013/4-141
2013/4-98
2014/4-169
2013/4-155
2013/3-129
2014/1-364
2010/4-31
2014/4-166
2014/4-185
2013/4-93
2014/4-166
2012/4-82
2014/4-178
2013/4-89
2014/4-167
2013/4-93
2013/4-98
2012/4-64
2014/4-184
2011/5-88
2014/4-188
2013/4-155
2013/4-108
2013/4-98
2013/4-98
2013/4-88
2012/3-113
2014/4-201
2013/4-100
2010/4-31
2014/4-174
2014/4-181
2013/4-129
2014/4-188
2014/4-197
2013/4-93
2014/4-174
2013/4-96
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/3979
2013/2994
2013/762
2013/3115
2013/3115
2014/3930
2013/3029
2013/3126
2009/874
2014/4514
2010/1430
2014/4976
2013/3001
2014/4525
2008/615
2013/2185
2013/753
2014/4543
2013/3016
2008/356
2013/3009
2008/364
2008/364
2010/472
2014/4706
2013/3057
2013/3094
2013/755
2013/3131
2010/189
2013/3379
2014/4834
2013/972
2013/3011
2009/1471
2013/736
2009/1059
2009/1399
2009/30
2009/1059
2014/4531
2013/3015
2013/745
2013/3102
2013/3132
2008/374
2014/3432
2014/4668
2010/1422
2013/2968
2013/743
2013/739
2014/5146
2014/5146
2013/3001
2014/4532
2010/1430
2013/3069
2013/736
2014/4613
2013/925
2013/3055
2014/4540
2009/472
2009/41
2013/1091
2012/9
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126
9127
9128
9129
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9157
9158
9159
9160
9161
9162
9163
9164
9165
9166
9167
9168
9169
9170
9171
9172
9173
9174
TC Kimlik
No
29288437834
24728601448
10158073184
33569301370
27350508550
57133512108
65536226690
72433001954
58924464552
16400878194
21515711014
68848118868
59395439940
59449443978
59836431076
52069683458
37166178380
34910247538
13229975592
10440077968
18425803168
16886862892
52660670192
16142887782
34163287138
69505111468
40022096698
59254442296
27122521596
67177177980
71800027498
43882962530
10506078052
44209940316
60067423570
32213351976
41789026928
22166677568
21917683322
54700602408
58612463454
35561231006
25175586470
29894423382
23210644888
38405140106
12800993642
21371699884
18116808564
37976164474
39113116476
54355601986
44329942658
65209240176
14534935240
18914789096
18287809902
55501361242
54700604556
44716205526
29282449864
17240851132
24497600642
65122241632
31433377124
31877363592
65974226450
Adı Soyadı
MAHMUT GÜLER
MAHMUT GÜLĠCE
MAHMUT GÜNAY
MAHMUT GÜNBEĞĠ
MAHMUT GÜNBEĞĠ
Mahmut GÜNDOĞAN
Mahmut GÜNDOĞAN
MAHMUT GÜNEġ
MAHMUT GÜNEġ
MAHMUT GÜVEN
MAHMUT ĞIRĞIÇ
MAHMUT HALHALLI
Mahmut Hanif Demirol
MAHMUT HATĠPOĞLU
MAHMUT HATĠPOĞLU
MAHMUT HATĠPOĞLU
MAHMUT HEġE
MAHMUT HUR
MAHMUT IġIKDAĞ
MAHMUT ĠDĠ
MAHMUT ĠFġAT
MAHMUT ĠKSAMUK
mahmut ilgin
MAHMUT ĠMRAK
MAHMUT ĠNALPOLAT
MAHMUT ĠPEK
MAHMUT ĠRAĞ
MAHMUT ĠZOL
MAHMUT KAÇAN
MAHMUT KALANDER
MAHMUT KAMIK
MAHMUT KAMĠL
MAHMUT KAPLAN
Mahmut KARA
MAHMUT KARACA
MAHMUT KARACA
MAHMUT
MAHMUT KARAÇAY
MAHMUT KARAGEÇĠLĠ
MAHMUT KARAKAN
MAHMUT KARAKUġ
MAHMUT KARAKUġ
MAHMUT KARAġAHĠN
MAHMUT KARATAġ
MAHMUT KARATAġ
MAHMUT KARATAġ
MAHMUT
MAHMUT KARAYEL
MAHMUT KARAYILAN
MAHMUT KAYA
MAHMUT KAYA
MAHMUT KAYA
Mahmut Kaya
MAHMUT KAYA
mahmut kaya
MAHMUT KAYA
MAHMUT KAYA
MAHMUT KAYA
MAHMUT KAYA
MAHMUT KAYA
MAHMUT KAYALIDAĞ
MAHMUT KAYAġ
MAHMUT KAYMAZ
MAHMUT KENDĠRCĠ
MAHMUT KESĠCĠ
MAHMUT KEYGĠ
MAHMUT KILGI
İlçesi
Bozova
Siverek
Akçakale
Eyyübiye
Eyyübiye
Harran
Akçakale
Harran
Suruç
Siverek
Suruç
Bozova
Haliliye
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Hilvan
Akçakale
Harran
Siverek
Hilvan
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Suruç
V.Ģehir
Hilvan
Siverek
Hilvan
Haliliye
Siverek
Suruç
Bozova
Siverek
Siverek
Haliliye
Harran
K.köprü
Siverek
Hilvan
Harran
Siverek
Harran
Siverek
K.köprü
K.köprü
Birecik
Birecik
V.Ģehir
K.köprü
Bozova
K.köprü
Bozova
Eyyübiye
K.köprü
Hilvan
C.pınar
Suruç
Suruç
Siverek
Siverek
Hilvan
Birecik
Siverek
Siverek
Siverek
Köy
ZĠVANLI
GÜLĠCE
BÜYÜKTAġ
YANIKÇÖĞÜR
GÖLDERE
KIRMITLI
AKSEHRĠNÇ
KÜPLÜCE
ÖRGÜTLÜ
KEÇĠKIRAN
KIRMĠT
AKMAĞARA
ESENYAYLA
ÇATLI
ERKONAĞI
ĠKĠAĞIZ
YUVACALI
KEPEZLĠ
ESKĠ HARRAN
SÖYLEMEZ
GÜLUġAĞI
KARAHĠSAR
ÇAĞDAġ
SIMAKI
SARIÖREN
K.ZĠYARET
YABAN
YAKINYURT
SÖYLEMEZ
USTAHASAN
KONAÇ
K.ZĠYARET
Dutluca
YÜCELEN
KARABAHÇE
KARAALĠ
GÖZCÜ
BAHÇELĠ
ġEKERLĠ
ULUYAZI
ULUAĞAÇ
HASIRLI
küçükyıldız
ALTINLI
SARIM
YUKARIKOġM
ALTINOVA
GÜZELYURT
EKĠNDÖVER
ERGÜN
BUDAKLI
Payamlı
75.YIL
NADĠRE
AKÇAHĠSAR
BUĞUR
MURATLI
AġAĞIKARINC
YAYLATEPE
SAVUCAK
KEÇĠKIRAN
ARINIK
GEÇĠTTEPE
SOYDAN
ÇAĞA
EĞRĠÇAY
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Arıcılık
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
171
50
108
137
134
132
175
225
225
171
10,106
50
85
255
196
408
161
308
57
112
70
271
113
136
95
65
195
559
377
1180
690
748
63
85
825
163
119
184
204
100
78
291
95
106
270
90
168
39
65
119
35
109
25
199
326
120
124
192
14
81
415
820
90
73
100
470
583
TDYB
Numarası
2013/5-192
2014/4-184
2013/4-90
2012/4-76
2013/4-93
2014/4-163
2014/4-163
2013/4-141
2012/3-113
2014/4-174
2012/4-76
2014/4-181
2013/4-92
2014/4-174
2013/5-208
2014/4-185
2013/4-98
2013/4-90
2013/4-88
2014/4-167
2013/4-89
2014/4-167
2014/4-167
2013/4-102
2012/4-64
2013/5-267
2014/4-168
2014/4-160
2013/4-104
2014/4-174
2014/4-166
2013/5-208
2013/5-266
2010/4-31
2012/4-64
2013/4-104
2013/4-88
2013/4-155
2012/4-82
2013/4-96
2013/4-89
2013/4-129
2013/4-100
2013/4-101
2014/4-208
2014/4-181
2013/4-93
2014/4-197
2014/4-169
2013/4-108
2013/4-89
2013/5-193
2013/3-129
2014/4-178
2013/4-99
2014/4-188
2013/4-90
2013/4-132
2012/4-76
2014/4-181
2012/4-64
2013/4-100
2013/4-100
2014/4-169
2013/4-100
2013/4-100
2013/4-104
Statüsü
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2008/365
2013/3125
2014/4794
2014/5157
2010/694
2009/873
2013/1050
2013/3107
2013/3113
2013/1091
2013/3345
2013/3072
2008/356
2014/4613
2013/456
2013/3133
2014/5146
2014/4522
2013/3001
2013/2202
2013/1345
2014/5030
2013/3039
2013/3044
2014/4960
2013/3014
2013/2971
2013/2997
2013/3019
2014/4613
2013/758
2013/456
2013/2990
2009/455
2014/4960
2009/816
2013/3036
2013/743
2014/4531
2009/458
2009/463
2013/750
2013/1681
2009/1377
2013/760
2009/272
2009/872
2014/3926
2014/5071
2013/3081
2009/1055
2008/364
2013/3011
2013/3015
2011/182
2014/4540
2014/4522
2014/4809
2014/5048
2013/925
2009/450
2014/4529
2009/1391
2014/5071
2014/4529
2013/431
2009/816
9175
9176
9177
9178
9179
9180
9181
9182
9183
9184
9185
9186
9187
9188
9189
9190
9191
9192
9193
9194
9195
9196
9197
9198
9199
9200
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
TC Kimlik
No
64261271784
31349368704
24995579358
33209323724
41174047682
57973479708
24635592792
46843863440
17792827036
51655693550
62323341802
58006491902
65593238438
70285087300
69193124252
14204937796
35012258972
17861825468
33263311798
37850164262
10227089290
53686635912
45187909272
65521241950
47470843096
31400372640
50389748970
52294682356
64981254302
47176847688
47140848512
12492002202
21881696090
26636538076
37172173034
65200252406
25310582220
49465771520
24029617742
25130592928
32951327158
49099781568
42194012834
26987525442
39095117072
47188843586
13313967496
45853886760
14225943066
63931286110
67942154918
50851730380
46933848128
13049990690
19952143598
52114674134
54736594104
29459432378
29825434074
55312582348
71308042184
52567676228
29570442508
23810634524
54643606846
42254008746
41063051820
Adı Soyadı
MAHMUT KILIÇ
Mahmut KILIÇ
MAHMUT KILIÇ
MAHMUT KILINÇ
MAHMUT KIRAÇ
MAHMUT KIRAT
MAHMUT KIRMIZIGÜL
MAHMUT
MAHMUT KIRTAY
MAHMUT KIZIL
MAHMUT KIZILELMA
MAHMUT KIZILKAN
MAHMUT KĠNYAS
MAHMUT KĠRAZ
MAHMUT KOÇ
MAHMUT KORKMAZ
MAHMUT KOġAR
MAHMUT KOYICI
MAHMUT KUBACIK
MAHMUT KURMAK
MAHMUT KURT
MAHMUT KURUMLU
MAHMUT KÜÇÜKAÇAR
MAHMUT
MAHMUT KÜLYE
mahmut kürek
MAHMUT KÜTLE
MAHMUT MANĞAL
MAHMUT MELĠK
MAHMUT MEMĠTANLI
MAHMUT MERAL
MAHMUT MERMERTAġ
MAHMUT MĠLLĠ
MAHMUT MĠNĠGÖL
MAHMUT MĠRKELAM
Mahmut MĠROĞLU
MAHMUT MĠSKAR
MAHMUT MÜJDE
MAHMUT NEDĠM
MAHMUT NEDĠM AY
MAHMUT NEDĠM
MAHMUT NEDĠM
MAHMUT NEDĠM
MAHMUT NEDĠM
MAHMUT NEDĠM KAYA
MAHMUT NEDĠM
MAHMUT NEDĠM
MAHMUT NEDĠM
MAHMUT NEDĠM ÖBEK
MAHMUT NESĠP
MAHMUT NESĠP ĠLHAN
Mahmut OBA
MAHMUT OKTAY
MAHMUT OLGUN
MAHMUT OLMAZ
MAHMUT ONAKBAġ
MAHMUT OSKAN
MAHMUT OYMAK
MAHMUT ÖĞÜT
MAHMUT ÖKTEN
MAHMUT ÖNCEL
MAHMUT ÖNKOL
Mahmut ÖZASLAN
Mahmut ÖZBEY
MAHMUT ÖZDEMĠR
MAHMUT ÖZKAYA
MAHMUT ÖZKURT
İlçesi
Bozova
Bozova
Birecik
Siverek
Harran
Halfeti
Bozova
Hilvan
Haliliye
Halfeti
K.köprü
Seçiniz..
Siverek
C.pınar
V.Ģehir
Akçakale
Siverek
Bozova
Eyyübiye
Siverek
V.Ģehir
Siverek
Halfeti
Siverek
Siverek
K.köprü
Birecik
Seçiniz..
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Birecik
Siverek
Siverek
Haliliye
Akçakale
Eyyübiye
Siverek
Haliliye
K.köprü
Siverek
K.köprü
Harran
Akçakale
Halfeti
Hilvan
Siverek
K.köprü
Siverek
Birecik
Siverek
C.pınar
Akçakale
Eyyübiye
Bozova
Suruç
Siverek
Akçakale
Suruç
Suruç
Suruç
Suruç
Hilvan
Eyyübiye
Köy
BAĞLICA
ALTINLI
ÖZVEREN
BÜYÜKKAZAN
ÇĠÇEK
GÜRKUYU
ĠNCĠRLĠ
BÖLÜKBAġI
YK.KOYMAT
kalkan
KIZILBURÇ
ÇĠNHĠSAR
ÇATLI
MERKEZ
YOLBĠLEN
DONANDI
ARMAĞANLI
TATARHÖYÜK
KUBACIK
ġEKERLĠ BATI
AYAKLI
ALTINAHIR
Altınova
BÜYÜK
BAYIRÖZÜ
aĢağıiçkara
ILGAR
SALUR
gelincik
KÜLÜNÇE
ÜÇKONAK
KALKAN
BÜYÜKKAZAN
GÜLĠCE
ÇOĞAN
KARAKEÇĠ
BÖĞÜRTLEN
ÖZLÜ
ONORTAK
ĠRĠCE
TAġAĞIL
SAVAġ
DEMĠRCĠK
YOĞUNCA
ERGÜN
GÖGEÇ
AġAĞIDEREN
ARĞIL
DOĞRULLAR
ARINIK
ĠLHAN
ALAYURT
AKPINAR
ĠLERĠ
MERKEZ
MERMER
ġIHMAKSUT.M
ZĠVANLI
KIRMĠT
BÖĞÜRTLEN
BOYBEYĠ
UYSALLI
Kırmıt
Kırmıt
KÜÇÜKOVA
KIRBAġI
akdilek
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Arıcılık
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
B.BaĢ
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
B.BaĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
44
74
223
508
124
134
31
100
156
163
95
315
489
422
125
142
73
72
274
750
50
200
14
763
100
89
500
391
106
189
65
180
1275
271
2126
171
618
156
205
510
106
421
12
851
200
158
186
59
669
479
84
419
332
131
665
242
130
155
36,572
618
265
70
67
26
81
541
109
TDYB
Numarası
2013/4-93
2010/4-31
2014/4-197
2013/4-96
2013/4-129
2014/4-188
2013/4-89
2014/4-184
2013/4-83
2014/4-188
2013/4-93
2014/4-168
2014/4-166
2013/4-132
2013/4-98
2013/4-88
2014/4-208
2014/4-160
2012/4-82
2013/4-101
2014/4-184
2012/4-64
2014/4-197
2014/4-166
2013/4-96
2013/3-129
2014/4-169
2014/4-174
2013/4-101
2014/4-208
2013/4-101
2014/1-364
2013/4-96
2013/4-100
2013/4-129
2014/4-178
2013/4-104
2013/3-129
2013/4-98
2013/5-211
2014/4-168
2013/4-98
2013/4-93
2013/4-96
2014/5-335
2014/4-163
2013/4-90
2013/4-83
2013/4-155
2013/4-104
2013/4-89
2010/4-31
2014/4-169
2013/4-102
2013/4-132
2013/4-90
2014/1-364
2013/5-281
2012/4-76
2013/4-104
2013/4-89
2012/3-113
2012/4-76
2012/4-76
2014/4-181
2013/4-100
2013/4-101
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2010/693
2013/610
2013/3188
2014/4526
2013/3115
2013/1653
2013/745
2013/3125
2012/883
2009/1400
2013/3094
2009/821
2013/758
2014/4504
2014/5001
2009/56
2013/3024
2009/874
2014/4531
2013/749
2013/3125
2009/1402
2014/3979
2013/758
2009/458
2013/1535
2013/3038
2013/2984
2009/46
2013/3126
2013/749
2009/1471
2014/4526
2013/1681
2014/4497
2014/4542
2014/3828
2013/3116
2008/374
2013/755
2014/4976
2013/3043
2009/872
2012/9
2013/3048
2009/873
2014/4522
2014/4517
2013/649
2014/3828
2009/1055
2013/2726
2013/2114
2014/4520
2014/3827
2014/4991
2009/1471
2013/733
2013/3345
2014/3828
2009/463
2013/3017
2014/5048
2014/4518
2013/3072
2013/877
2009/67
9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308
TC Kimlik
No
27170505760
50446748806
10824055612
10998049820
10596063280
27740491868
19640775650
34484264870
37691160980
66220206790
71290054110
32618332570
70951054810
32354341386
70990053508
29885422448
32429338846
41993014438
50383734306
36281216694
58132487862
51676697704
43483971290
53017649342
25952562758
60091416760
16622876008
36668189962
14432949332
11370033390
37166173262
54085623104
30335419222
59638442652
45823900540
18008819982
66559206706
26273544126
42374013330
51574693426
29321434806
36278202976
44539927834
16910855982
43327968226
51916697778
16865857444
54052617808
12309008182
47320842088
65812218272
28421478376
46864855196
46792857514
25781560734
47650828998
48007817016
46045882478
43990947870
10620063132
23915623270
66325219756
53869634510
43153987460
11100055104
14378950850
44545945426
Adı Soyadı
MAHMUT ÖZOĞUL
MAHMUT ÖZTÜRK
MAHMUT ÖZYAVUZ
MAHMUT ÖZYAVUZ
MAHMUT ÖZYAVUZ
Mahmut ÖZYAVUZ
MAHMUT PALMANAK
Mahmut PAYAM
MAHMUT PAYDAġ
MAHMUT PEHLĠVAN
MAHMUT PĠLĠS
Mahmut Polat
Mahmut Polat
Mahmut Polat
Mahmut Polat
MAHMUT POLAT
MAHMUT POLAT
Mahmut POLAT
Mahmut POLAT
MAHMUT POLAT
MAHMUT POLAT
MAHMUT SAĞIROĞLU
MAHMUT SAĠT ÇĠFTÇĠ
MAHMUT SAMGAR
MAHMUT SAMĠ ÖNCEL
Mahmut Sapan
MAHMUT SARANE
MAHMUT SAVAġ
MAHMUT SAYIM
MAHMUT SEÇME
MAHMUT SEHA
MAHMUT SEYARCI
MAHMUT SEYYĠD
MAHMUT SICAK
MAHMUT SINACI
MAHMUT SÖZBĠR
MAHMUT SUNA
Mahmut Süren
MAHMUT SÜREYYA
MAHMUT SÜRÜCÜ
MAHMUT ġAHAN
MAHMUT ġAHĠN
MAHMUT ġAHĠN
MAHMUT ġAHĠN
MAHMUT ġAHĠN
MAHMUT ġAHĠN
MAHMUT ġAHĠN
MAHMUT ġAKĠR
MAHMUT ġANSAL
MAHMUT ġEKER
MAHMUT ġENÇĠÇEK
MAHMUT ġENGĠL
MAHMUT ġILDIR
MAHMUT ġILDIR
MAHMUT ġITIL
MAHMUT ġĠBAK
MAHMUT ġĠKAK
MAHMUT ġĠLEN
Mahmut ġimĢek
MAHMUT ġĠNGÜN
MAHMUT ġĠRĠN
MAHMUT ġĠġĠK
MAHMUT TALĠK
MAHMUT TALU
MAHMUT TAMSES
MAHMUT TAMUR
MAHMUT TART
İlçesi
Akçakale
V.Ģehir
Harran
Harran
Harran
Harran
V.Ģehir
Bozova
Hilvan
Bozova
C.pınar
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
K.köprü
Harran
Bozova
Bozova
Haliliye
Siverek
K.köprü
Eyyübiye
Harran
Akçakale
Haliliye
C.pınar
Birecik
V.Ģehir
Birecik
Birecik
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
Suruç
K.köprü
Siverek
Eyyübiye
Siverek
Halfeti
Birecik
Birecik
Birecik
K.köprü
Birecik
Suruç
K.köprü
Hilvan
Akçakale
K.köprü
Seçiniz..
Siverek
Hilvan
Hilvan
Haliliye
Hilvan
Hilvan
Hilvan
K.köprü
Hilvan
Eyyübiye
V.Ģehir
V.Ģehir
Seçiniz..
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
Köy
BÜYÜKNANEL
GÜZLEK
MERKEZ
SUGELDĠ
HARRAN
SOYLU
YEġĠLALIÇ
ÜRÜNLÜ
ÖZBAġ
TÜRKMENÖRE
MURATLI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
ÇANAKÇI
OTLUKALAN
BÜKDERE
DUTLUCA
Büyükhan
ÜÇKUYU
ERKONAĞI
ÖRCÜNLÜ
ZEYNEP
TANINMIġ
BOYBEYĠ
KAYNAKLI
MERKEZ
AKARÇAY
SÖZERĠ
BOZDERE
ÇOĞAN
TAġAĞIL
BAKIMLI
NERGĠZLĠ
ÇENGELLĠ
ERGÜN
AZIKLI
KARAALĠ
KARAKEÇĠ
MACUNLU
GÜZELYURT
AKARÇAY
TÜTEN
HAMURKESEN
TÜTEN
KÜÇÜKOVA
TÜRKMEN
BÜYÜKÖRDEK
MĠL
MAġUK
KURTULUġ
KARACADAĞ
GELENEK
OVACIK
TEPEKÖY
OVACIK
OVACIK
OVACIK
Tatburcu
GEÇĠTAĞZI
ALTINTEPELĠ
ELGÜN
MALTA
CĠNHĠSAR
ÇAYLARBAġI
AYAKLI
ELGÜN
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
39
483
360
445
111
70
209
20
484
48
61
228
407
309
164
23
181
40
78
466
217
172
176
130
441
116
1020
74
87
127
669
116
815
149
344
157
58
65
209
110
110
51
279
37
29
22
154
40
590
40
78
173
16
91
1293
88
40
91
21
101
322
80
50
282
141
50
103
TDYB
Numarası
2014/4-181
2013/4-98
2013/4-141
2013/4-129
2013/4-141
2014/4-163
2013/4-108
2010/4-31
2013/4-89
2013/4-93
2013/4-132
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-92
2014/4-178
2013/4-88
2010/4-31
2012/4-76
2012/4-64
2014/4-167
2013/5-193
2013/4-108
2013/4-155
2012/4-82
2013/4-92
2013/5-211
2014/4-201
2013/4-98
2013/4-89
2013/4-129
2014/4-168
2014/4-208
2013/4-88
2012/3-113
2013/4-89
2014/4-168
2013/4-92
2014/4-178
2014/4-169
2014/4-169
2013/4-129
2014/4-169
2014/4-185
2013/4-89
2013/4-89
2013/4-101
2013/4-98
2013/4-89
2013/3-129
2014/4-201
2013/4-132
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-168
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/3-129
2013/4-89
2013/4-93
2013/4-98
2014/4-184
2013/4-100
2013/5-208
2014/4-184
2014/4-168
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/272
2013/3035
2013/3041
2013/750
2013/3099
2014/4506
2013/3081
2013/610
2013/3127
2013/3094
2014/4537
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2014/4916
2013/3015
2013/3001
2013/736
2014/4518
2014/5065
2013/3039
2008/364
2013/739
2013/743
2013/753
2008/356
2013/755
2013/3200
2013/3035
2009/1403
2014/4497
2014/4976
2013/760
2013/283
2014/4532
2013/1345
2013/2456
2013/3067
2014/3870
2014/4834
2013/870
2014/4497
2014/4834
2009/446
2009/1403
2009/1403
2013/749
2008/374
2009/463
2013/1535
2012/13
2014/4494
2013/3309
2013/3309
2014/4965
2013/3309
2013/3309
2013/3309
2013/3011
2009/463
2013/3132
2013/3035
2014/4582
2013/431
2013/456
2014/4668
2013/2971
9309
9310
9311
9312
9313
9314
9315
9316
9317
9318
9319
9320
9321
9322
9323
9324
9325
9326
9327
9328
9329
9330
9331
9332
9333
9334
9335
9336
9337
9338
9339
9340
9341
9342
9343
9344
9345
9346
9347
9348
9349
9350
9351
9352
9353
9354
9355
9356
9357
9358
9359
9360
9361
9362
9363
9364
9365
9366
9367
9368
9369
9370
9371
9372
9373
9374
9375
TC Kimlik
No
44518946382
51334702948
41021045120
43024982440
41165039054
25784566160
40583061388
31166378252
49564776570
15956898236
10155089706
67804151024
70378073432
45706887746
57046518860
53131641352
14072945114
58849455604
19340780664
11644442972
25451582226
59641429268
38690136242
34733262954
52507675052
38738134186
13970964784
54169624300
56695535228
37448168214
37328172294
32699326482
53905011756
19658761294
55672569768
69310120372
61090389062
32075347124
51184712852
63820293496
47665836544
17828833550
17843833030
12686988480
30566411286
52048685862
54673597152
49033776728
38732129768
57586499766
58807459040
66538201012
60994383978
66313219898
49996753798
13649970986
26293932040
24953598544
40709062480
49678772550
45679889792
48004813660
22691669618
35912223322
44686931012
62152340878
Adı Soyadı
MAHMUT TART
Mahmut TAġ
MAHMUT TAġ
MAHMUT TAġ
Mahmut TAġ
MAHMUT TAġ
Mahmut TAġ
MAHMUT TAġDĠREK
Mahmut TAġKIN
MAHMUT TEKĠN
MAHMUT TEKĠN
MAHMUT TEMEL
MAHMUT TEPE
MAHMUT TOK
MAHMUT TOLU
MAHMUT TOPAL
MAHMUT TOPRAK
MAHMUT TORGUT
MAHMUT TORUNTAY
MAHMUT TOSUN
MAHMUT TUNA
Mahmut TURGUT
MAHMUT TURĞUT
MAHMUT TURMAK
MAHMUT TUTÇĠ
MAHMUT TÜYSÜZ
MAHMUT UÇAK
Mahmut UÇAR
MAHMUT UÇAR
MAHMUT ULU
MAHMUT ULU
MAHMUT ULUĞ
MAHMUT UMAN
MAHMUT URTEKĠN
MAHMUT URTEKĠN
MAHMUT UYĞUN
MAHMUT ÜNLÜ
MAHMUT ÜZEL
MAHMUT YAKAN
MAHMUT YAKAN
MAHMUT YAKIġIK
MAHMUT YAKUT
MAHMUT YAKUT
MAHMUT YALÇI
MAHMUT YANGIN
MAHMUT YAVUZ
MAHMUT YAZAR
Mahmut YEġĠLDAĞ
Mahmut YEġĠLTEPE
MAHMUT YETER
Mahmut Yetim
Mahmut Yetim
MAHMUT YETKĠN
MAHMUT YETKĠN
Mahmut YETKĠN
MAHMUT YILDIRIM
MAHMUT YILDIRIM
MAHMUT YILDIRIM
Mahmut YILDIZ
MAHMUT YILDIZ
MAHMUT YILDIZ
MAHMUT YILDIZ
MAHMUT YILDIZ
MAHMUT
MAHMUT YILMAZ
Mahmut Yılmaz
MAHMUT YILMAZ
İlçesi
Seçiniz..
Bozova
Birecik
Harran
Harran
Siverek
Bozova
Hilvan
Suruç
V.Ģehir
Suruç
Akçakale
Haliliye
Akçakale
Eyyübiye
Birecik
Bozova
Hilvan
Siverek
K.köprü
Haliliye
Hilvan
Siverek
K.köprü
Hilvan
Siverek
V.Ģehir
V.Ģehir
Siverek
Harran
Harran
Harran
C.pınar
Harran
Siverek
V.Ģehir
Siverek
C.pınar
Haliliye
K.köprü
Siverek
Suruç
Suruç
Akçakale
V.Ģehir
K.köprü
K.köprü
Harran
Eyyübiye
Haliliye
K.köprü
K.köprü
Eyyübiye
Hilvan
V.Ģehir
K.köprü
Siverek
C.pınar
V.Ģehir
Haliliye
Suruç
Birecik
Bozova
V.Ģehir
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Köy
ELGÜN
KĠLLĠK
TÜTEN
ÇĠÇEK
AĢağıkesmekaya
GÜRAKAR
ÜRÜNLÜ
GEÇĠTAĞZI
Bellik
AYAKLI
KÜÇÜKZĠYAR
PEKMEZLĠ
KONUKLU
SALĠHLER
ALTINTEPELĠ
ĠNNAPLI
ÜRÜNLÜ
KUSKUNLU
CĠNHĠSAR
DÜĞER
ULUHAN
KUSKUNLU
BOZKUYU
YUKARIAĞVĠR
MANTARLI
BEKÇERĠ
AYAKLI
Demirci
MERKEZ
ĠMAMBAKIR
ĠMAMBAKIR
SUGELDĠ
AġAĞIKARAB
YENĠDOĞAN
YÜCELEN
YOLBĠLEN
CĠNHĠSAR
ADANA
TÜRKMEN
TÜRKMEN
BAYIRÖZÜ
AKÖREN
AKÖREN
DONANDI
AkçataĢ
YEMĠġLĠ
BÜYÜKÖRDEK
Küplüce
KONAÇ
KALECĠK
Kızılburç
Ayanlar
ÇAMURLU
BAHÇECĠK
Tekneli
ÖRCÜNLÜ
SÖYLEMEZ
MURATLI
Yıldız
LÜLECĠ
HARMANALA
UĞURCUK
BÜYÜKHAN
YUKARIDĠLĠM
OLGUNLAR
selman
EKENEK
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
K.baĢ
Arıcılık
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
405
32
102
64
65
104
148
185
50
193
50,807
114
111
140
947
89
97
276
120
415
309
447
286
47
195
105
755
301
465
69
50
220
528
73
198
134
433
134
48
117
400
196
106
70
628
124
218
308
520
167
21
204
346
99
366
40
95
242
1549
148
59,62
68
16
407
181
119
72
TDYB
Numarası
2014/4-168
2010/4-31
2013/4-89
2013/4-129
2010/4-31
2012/4-64
2010/4-31
2013/4-88
2012/4-76
2014/4-208
2014/5-334
2013/4-90
2013/4-108
2013/4-88
2013/4-93
2014/4-197
2013/4-88
2013/4-155
2014/4-168
2013/4-89
2014/4-166
2010/4-31
2014/4-167
2013/4-98
2013/4-155
2013/4-100
2013/4-93
2013/5-203
2012/4-64
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-108
2013/4-132
2013/4-141
2012/4-64
2013/4-98
2013/4-104
2013/4-132
2014/4-185
2014/4-185
2013/4-104
2014/4-181
2014/4-181
2013/4-88
2014/4-201
2014/4-160
2014/4-188
2010/4-31
2010/4-31
2014/4-185
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-98
2013/4-129
2013/5-203
2013/4-93
2013/4-83
2013/4-132
2013/5-203
2013/5-281
2012/4-76
2014/4-169
2014/4-181
2014/4-188
2013/3-129
2013/3-129
2014/4-201
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/2971
2013/610
2009/1403
2013/3115
2009/676
2014/3432
2013/3108
2009/56
2014/4518
2014/4512
2013/3110
2009/1054
2009/1056
2009/56
2013/3132
2013/360
2013/3141
2013/649
2009/821
2014/4543
2013/1094
2013/2726
2013/3039
2008/374
2013/973
2013/431
2013/3132
2010/1435
2009/450
2013/1919
2013/1919
2009/1372
2014/4504
2013/3099
2009/450
2014/5001
2013/1667
2014/3827
2009/446
2014/4524
2013/1667
2013/925
2013/925
2009/56
2010/1430
2014/4495
2013/2979
2008/360
2008/360
2014/4524
2013/3011
2013/1535
2013/3379
2014/4497
2010/1435
2009/872
2012/883
2014/4872
2010/1435
2013/733
2013/3022
2014/5071
2013/3072
2013/3040
2014/5080
2013/2978
2013/3200
9376
9377
9378
9379
9380
9381
9382
9383
9384
9385
9386
9387
9388
9389
9390
9391
9392
9393
9394
9395
9396
9397
9398
9399
9400
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409
9410
9411
9412
9413
9414
9415
9416
9417
9418
9419
9420
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427
9428
9429
9430
9431
9432
9433
9434
9435
9436
9437
9438
9439
9440
9441
9442
TC Kimlik
No
27071510160
62170340294
49309767634
69901081396
23810632230
21479704510
67762171546
42068025748
42043407194
50050747110
31691357364
54664597444
68059161714
31696422654
20240750190
30287415280
64597267130
17087850084
16154880474
70054077112
14720921668
48700792108
29612425292
49807756130
61342371692
68509133544
40826055426
53485628450
11232056178
49804756294
70885053668
69922080668
31949350420
36956183528
35336237530
35477243230
41030057954
10992058712
14891928978
29057456806
44917928576
67162187086
49495775628
27683502294
23870629164
25070575708
30854385848
18308817848
26978525734
17819826776
24530599568
64540269006
50836730800
43111988768
42440011130
34904247698
50770727218
54004624724
16124892520
16613866018
53017653134
36719195898
24998597328
10884057564
33083316546
66877186032
10251083134
Adı Soyadı
MAHMUT YILMAZ
MAHMUT YILMAZ
MAHMUT
Mahmut YILMIġ
MAHMUT YOLDAġ
MAHMUT YÜKSEL
MAHSUM BAYDAR
MAHSUM GÜNGÖR
MAHSUN DEMĠR
MAHSUN KARAKURT
MAHSUN KILIÇ
MAĠDE YAZAR
MAKBULE GÖRMÜġ
MAKBULE KOÇAL
MAKBULE OYMAN
MAKBULE ÖZER
MAKBÜLE MELĠK
MAKSUT BADILLI
MAKSUT TELLALBAġI
MAMO ATAġ
MAMO KIZILKAYA
MARUF AKġAHĠN
MARUF KAYA
MATAR ALAġ
MATAR BEKTAġ
MATRA HATĠPOĞLU
MAYUF AL
MAYUF AYDIN
Mayuf KURT
MEBRUK ALAġ
MEBRÜK TĠMUR
Mebrük YILMIġ
MECĠT ESEN
MECĠT SAĞIR
MEÇSEL KÜRKAN
MEDENĠ ĠZOL
MEDET AĞIRTAġ
MEDET AL
MEDET KEYGĠ
MEDET KÖKÜN
MEDINE CANPOLAT
MEDĠNE AKIL
MEDĠNE AKTAN
MEDĠNE ATULUN
MEDĠNE BUCAK
Medine ÇITIRIK
MEDĠNE DOĞAN
MEDĠNE GÜMÜġ
MEDĠNE HASBAY
MEDĠNE KARAGEÇĠLĠ
MEDĠNE KAYMAZ
MEDĠNE MELĠK
MEDĠNE OBA
MEDĠNE SUBAY
MEDĠNE SUYUN
MEDĠNE ġEKER
MEDĠNE YAKAN
MEFKURE TĠMUR
MEHDĠ YÜZÜCÜ
MEHEMET EMĠN GUBAT
Mehme MOL
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET
MEHMET ÇELĠK
İlçesi
Birecik
Birecik
Akçakale
Akçakale
Siverek
Merkez
V.Ģehir
Suruç
C.pınar
Halfeti
Bozova
K.köprü
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Eyyübiye
K.köprü
Harran
Birecik
Birecik
Halfeti
Birecik
Harran
Harran
Hilvan
Harran
Akçakale
V.Ģehir
Harran
Harran
Akçakale
Halfeti
Halfeti
Halfeti
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Haliliye
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Akçakale
Eyyübiye
Haliliye
Siverek
K.köprü
Hilvan
Eyyübiye
Siverek
Siverek
Siverek
Akçakale
Haliliye
Siverek
V.Ģehir
Haliliye
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Halfeti
Siverek
Köy
ÖZVEREN
EKENEK
AĢagıcinpolat
ĠNCEDERE
SOYDAN
KEÇĠKIRAN
TAġYAKA
ÇENGELLĠ
MURATLI
SELDEK
ALTINLI
BÜYÜK
ELBEĞENDĠ
SABANCI
AYRANCI
ÇANAKÇI
GELĠNCĠK
HAMURKESEN
ġÜKÜRALĠ
ASLANLI
BENTBAHÇESĠ
SELDEK
Y.HABĠP
ÇEPKENLĠ
ÇEPKENLĠ
UZUNCUK
TÜRKOĞLU
PEKMEZLĠ
Ayaklı
ÇEPKENLĠ
BOZYAZI
ĠNCEDERE
ORTAYOL
MACUNLU
MACUNLU
KAVALIK
GÖZELEK
ġEKERLĠ
ÇAĞA
BOYDERE
KARAKEÇĠ
AġAĞIALINCA
ġEKERLĠ
BAYIRÖZÜ
KALEMLĠ
GÜNDAġ
KAB
Haktanır
YOĞUNCA
BAHÇELĠ
ARINIK
AÇMALI
ALAYURT
ÇĠFTÇĠBAġI
ÇĠNHĠSAR
BÜYÜKTOKAÇ
BÜYÜKSALKI
AVURTEPE
YOLBĠLEN
SEFALI
AĢağıkesmekaya
TUZLUCA
TUZLUCA
GÜMÜġÖREN
OVABEYLĠ
ÇAKALLI
ÇAĞDAġ
İşletme
Tipi
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Arıcılık
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
375
46
160
219
303
61
202
174
252
67
89
270
159
100
129
100
119
24
133
174
192
43
86
225
86
10
90
81
288
214
202
504
279
85
12
1013
100
255
612
50
150
1327
85
366
299
265
62
320
136
363
156
116
321
398
735
88
37
130
300
279
83
281
65
119
110
49
418
TDYB
Numarası
2014/4-169
2014/4-169
2013/4-101
2014/4-163
2013/4-104
2012/4-82
2014/4-166
2012/3-113
2013/4-132
2013/4-83
2013/4-155
2013/4-83
2014/4-167
2013/4-96
2013/4-96
2013/4-96
2012/4-82
2014/4-185
2013/4-108
2014/4-169
2014/4-169
2013/4-83
2014/4-197
2013/4-141
2013/4-141
2014/4-184
2013/4-141
2013/4-90
2013/5-203
2013/4-141
2013/4-88
2014/4-163
2013/4-83
2014/4-188
2014/4-201
2013/4-155
2014/4-184
2014/4-174
2013/4-100
2014/4-160
2013/4-100
2014/4-178
2014/4-168
2012/4-64
2014/4-174
2014/4-163
2014/4-185
2014/4-188
2013/4-96
2013/4-89
2013/4-100
2013/4-89
2014/4-160
2014/4-178
2014/4-178
2013/4-90
2014/4-185
2012/4-64
2013/4-155
2013/4-93
2010/4-31
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-108
2013/4-108
2014/4-201
2012/4-64
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/3038
2014/5071
2009/1377
2014/5100
2008/810
2014/5227
2009/476
2014/4532
2014/4809
2013/3145
2013/972
2012/883
2013/3102
2009/458
2013/757
2009/458
2014/4531
2009/446
2009/1372
2013/3038
2013/84
2013/3145
2013/360
2013/3041
2013/762
2014/4706
2013/1919
2009/1054
2010/1435
2013/762
2013/3001
2014/5100
2014/4517
2013/1653
2013/3200
2013/743
2013/942
2013/2984
2013/431
2013/3090
2013/1681
2014/3826
2013/2456
2009/450
2013/2984
2013/2994
2008/363
2013/3040
2013/757
2013/1345
2013/1681
2009/463
2014/4544
2013/2995
2013/2995
2014/4991
2009/1399
2014/4960
2013/1565
2009/30
2009/676
2013/763
2013/739
2013/739
2013/1190
2013/1850
2014/3432
9443
9444
9445
9446
9447
9448
9449
9450
9451
9452
9453
9454
9455
9456
9457
9458
9459
9460
9461
9462
9463
9464
9465
9466
9467
9468
9469
9470
9471
9472
9473
9474
9475
9476
9477
9478
9479
9480
9481
9482
9483
9484
9485
9486
9487
9488
9489
9490
9491
9492
9493
9494
9495
9496
9497
9498
9499
9500
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
TC Kimlik
No
17381836074
56662528550
44800924876
39617097912
62782333240
71182046728
12926999276
61126379746
71848017680
67183173174
16193084338
31127375054
53641632314
34538269998
42461000120
50608738546
51037724278
50326747936
51031724496
57352508814
70423063982
70402064610
30821391704
47083848822
24602395326
17162858288
28565473886
25565567720
70534068968
61537369336
67531179100
43405979168
40973059872
20120748880
18092822530
61036385608
70867054232
41432047690
10035091188
29933422666
25643573476
43534969542
12174024652
52525660450
39023110694
36830188670
37409169380
36092212274
64927251242
18194808784
64963250094
24992595184
48046823870
49762766670
24911597862
24638606960
63919283506
51925682918
64012280430
56194538034
19826764980
57649497708
11675066710
12983978580
53710624974
38807117836
38822117316
Adı Soyadı
MEHMET KOÇ
Mehmet ABA
MEHMET ABA
MEHMET ABAK
MEHMET ABDULKADĠR
MEHMET ACAR
MEHMET ACAR
Mehmet ACIMA
MEHMET AÇAR
MEHMET AÇAR
MEHMET AÇAR
MEHMET AÇAR
MEHMET AÇAR
MEHMET AÇAR
MEHMET AÇAR
MEHMET AÇIK
MEHMET AÇIK
MEHMET AÇIK
MEHMET AÇIK
Mehmet Adanır
MEHMET ADIGÜZEL
MEHMET ADIGÜZEL
MEHMET ADĠL SARAÇ
MEHMET ADNAN
MEHMET ADNAN BOZ
Mehmet ADRĠN
MEHMET AĞABÜGÜN
MEHMET AĞAÇ
MEHMET AĞAÇ
MEHMET AĞAÇ
MEHMET AĞIN
MEHMET AĞIRAĞAÇ
MEHMET AĞIRTAġ
MEHMET AĠġEOĞLU
MEHMET AKA
MEHMET AKAR
MEHMET AKAR
MEHMET AKARSLAN
MEHMET AKASLAN
MEHMET AKAY
MEHMET AKAY
MEHMET AKAY
MEHMET AKAY
MEHMET AKBABA
Mehmet Akbaba
MEHMET AKBAKIR
MEHMET AKBAR
MEHMET AKBAġ
MEHMET AKBAġ
MEHMET AKBAġ
MEHMET AKBAġ
MEHMET AKBULUT
MEHMET AKBULUT
MEHMET AKBULUT
Mehmet AKBULUT
MEHMET AKBULUT
MEHMET AKCAN
MEHMET AKCAN
MEHMET AKCAN
Mehmet AKÇAKAYA
MEHMET AKÇĠÇEK
Mehmet Akdağ
MEHMET AKDAĞ
Mehmet AKDAĞ
MEHMET AKDAMAR
MEHMET AKDEMĠR
MEHMET AKDEMĠR
İlçesi
Halfeti
Siverek
V.Ģehir
K.köprü
Siverek
Harran
V.Ģehir
Hilvan
Birecik
Birecik
Birecik
Halfeti
Eyyübiye
Eyyübiye
Halfeti
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Haliliye
Akçakale
Akçakale
Eyyübiye
Harran
C.pınar
V.Ģehir
Siverek
Haliliye
Eyyübiye
C.pınar
V.Ģehir
Siverek
Siverek
K.köprü
Siverek
Seçiniz..
Harran
Haliliye
Harran
Haliliye
Suruç
Eyyübiye
V.Ģehir
Akçakale
Akçakale
Harran
Harran
Halfeti
Halfeti
Halfeti
Halfeti
Suruç
Siverek
Siverek
Suruç
Suruç
Bozova
Bozova
Bozova
Akçakale
Siverek
K.köprü
K.köprü
Akçakale
Halfeti
Akçakale
Akçakale
Köy
ÖZMÜġ
ALAYURT
KIRLIK
YAYLACIK
ALAGÜN
ÇĠÇEK
AYAKLI
MANTARLI
DIġLIK
ILGAR
ILGAR
ÖZMÜġ
KARAHĠSAR
KARAHĠSAR
SIRATAġLAR
ÜLKÜLÜ
ÜLKÜLÜ
ÜLKÜLÜ
ÜLKÜLÜ
BALLICA
ERECEK
ERECEK
OZANLAR
GÜRGELEN
MURATLI
Kervansaray
TURNA
KEREMLĠ
KENGERLĠ
MURATLI
TEKNELĠ
GÖZELEK
GÖZELEK
BÜYÜKÖRDEK
ĠLERĠ
YUKARIAĞVĠR
BOZYAZI
ÇĠFTEKEMER
AĢağıkamıĢ
BULDUK
KIRMĠT
zeynep
GÖMÜLLÜ
AġAĞIÇĠNPOL
yusufbey
DOĞUKESMEK
AġAĞIKESME
FISTIKÖZÜ
saylakkaya
BALABAN
SAYLAKKAYA
KIRMĠT
BAYIRÖZÜ
BAYIRÖZÜ
KIRMĠT
KIRMĠT
TOZLUCA
BÜYÜKHAN
TOZLUCA
ZENGĠNOVA
BÜYÜKOBA
Küçükalanlı
MAġUK
KEPEZLĠ
DURAK
YUSUFBEY
YUSUFBEY
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
K.baĢ
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
21
265
714
81
463
65
50
118
325
134
155
129
880
313
48
283
218
408
247
107
234
223
233
59
79
427
87
593
120
508
406
53
274
28
201
30
192
176
676
138
11
262
50
148
52
88
172
53
28
84
43
102,596
100
348
51
23,868
30
75
109
73
83
28
102
66
31
100
115
TDYB
Numarası
2013/4-101
2010/4-31
2014/4-208
2014/4-160
2014/4-178
2013/4-129
2014/4-184
2010/4-31
2013/4-89
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-201
2013/4-93
2013/4-93
2014/4-201
2014/4-167
2014/4-167
2014/4-167
2014/4-167
2013/4-92
2013/4-90
2013/4-90
2014/4-185
2013/4-129
2013/4-132
2013/5-203
2013/4-102
2012/4-82
2013/3-129
2013/4-132
2013/5-203
2014/4-168
2013/4-104
2014/4-160
2013/4-104
2014/4-185
2013/4-141
2013/4-93
2013/5-211
2014/4-160
2012/4-76
2013/4-101
2014/4-184
2013/4-98
2014/4-163
2013/4-141
2013/4-88
2014/4-188
2013/4-101
2014/4-188
2014/4-201
2012/4-76
2013/4-96
2013/4-100
2012/4-76
2012/4-76
2013/4-93
2012/4-76
2014/4-181
2014/4-163
2013/4-102
2013/3-129
2007/1-66
2014/4-163
2013/4-83
2013/5-211
2013/5-211
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
Sertifika
Numarası
2013/749
2013/3108
2014/4512
2014/4510
2014/3870
2013/3115
2014/4668
2013/2726
2013/1345
2014/4834
2014/4834
2013/1857
2013/3132
2013/3132
2013/2035
2013/3039
2013/3039
2013/3039
2013/3039
2013/1875
2014/4522
2013/3118
2013/3133
2014/4497
2014/4872
2010/1435
2013/3044
2014/5227
2014/5080
2013/3084
2010/1435
2013/2456
2013/1667
2014/4510
2009/816
2009/446
2013/3041
2010/694
2013/755
2009/874
2014/5048
2013/3052
2013/942
2013/3043
2009/873
2010/189
2013/3036
2014/3930
2009/46
2013/2968
2011/13
2013/3022
2009/458
2013/431
2014/4518
2013/3345
2009/41
2014/4518
2013/2972
2013/1050
2013/3044
2013/3011
2013/2969
2014/4506
2014/4511
2013/755
2013/755
9510
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
9529
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9538
9539
9540
9541
9542
9543
9544
9545
9546
9547
9548
9549
9550
9551
9552
9553
9554
9555
9556
9557
9558
9559
9560
9561
9562
9563
9564
9565
9566
9567
9568
9569
9570
9571
9572
9573
9574
9575
9576
TC Kimlik
No
38669122412
24668603656
12534007844
31889357206
69445096306
14465943444
42641004450
13028986164
11685027718
22658670466
15644894854
47737836656
40489458978
47743836428
64834264984
28325481014
35966217582
35969217428
22187674164
50611733590
12431999570
50593734196
59587441676
52705663554
64273285502
64498278020
17672836516
49201775454
15782899582
41084046928
63910286162
61531368014
22646657356
44362932586
16106875510
54601600350
33458304246
69319106780
49702759632
49501766312
51598700780
60595391334
50308748500
29501435616
50749724828
65482231540
58765466524
58387479124
43666960820
48136823308
25373574286
57367513322
11688022604
18869796330
20606738800
25391574220
10152081536
20540730618
69982079572
36608195244
18404812716
55243584534
16532862924
26819525176
32522332338
54073622942
40139090466
Adı Soyadı
MEHMET AKDEMĠR
MEHMET AKFIRAT
MEHMET AKGEYĠK
MEHMET AKGÖBEK
mehmet akgörgen
MEHMET AKHANIM
MEHMET AKIL
Mehmet Akın
MEHMET AKĠF
MEHMET AKKAYA
Mehmet AKKUġ
Mehmet AKKUġ
MEHMET AKKUġ
MEHMET AKKUġ
MEHMET AKKUTLU
MEHMET AKKUTLU
MEHMET AKMEġE
MEHMET AKMEġE
MEHMET AKSOY
MEHMET AKSOY
MEHMET AKSOY
Mehmet AKSOY
MEHMET AKSOY
MEHMET AKSOY
MEHMET AKSU
MEHMET AKSU
MEHMET AKSÜT
MEHMET AKġAHĠN
MEHMET AKġĠT
MEHMET AKġĠT
MEHMET AKTAġ
MEHMET AKTAġ
MEHMET AKTAġ
MEHMET AKTAY
MEHMET AKYEL
MEHMET AL
MEHMET ALAGÖZ
MEHMET ALAN
MEHMET ALAġ
MEHMET ALAġ
MEHMET ALĞIN
MEHMET ALĞU
MEHMET ALĠ AÇIK
MEHMET ALĠ
mehmet ali akay
MEHMET ALĠ AKCAN
MEHMET ALĠ AKIL
MEHMET ALĠ AKIL
Mehmet Ali AKKURT
MEHMET ALĠ AKKUġ
Mehmet Ali Aksoy
MEHMET ALĠ ALTUNLU
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ ARGĠN
MEHMET ALĠ ARIKAN
MEHMET ALĠ ASLAN
MEHMET ALĠ AġA
MEHMET ALĠ ATAÇ
MEHMET ALĠ ATAġ
MEHMET ALĠ ATSIZ
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ AYATA
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ BALAK
MEHMET ALĠ BATAN
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ BAZ
İlçesi
Akçakale
Siverek
Siverek
K.köprü
Akçakale
Siverek
Siverek
Haliliye
Hilvan
Siverek
Harran
Suruç
C.pınar
Suruç
Siverek
Siverek
Harran
Harran
Bozova
Eyyübiye
Bozova
Eyyübiye
Suruç
Eyyübiye
Suruç
Suruç
Siverek
Halfeti
Siverek
Harran
Harran
Eyyübiye
Birecik
Haliliye
Birecik
Harran
K.köprü
Hilvan
Harran
Harran
Haliliye
Akçakale
Siverek
Haliliye
Harran
Bozova
Harran
Siverek
Harran
Suruç
Haliliye
Siverek
Birecik
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Haliliye
Halfeti
Birecik
Halfeti
Siverek
Siverek
Bozova
K.köprü
Harran
Siverek
Suruç
Köy
YUSUFBEY
SIMAKI
ĠLERĠ
GÖBEKLĠ
pekmezli
ĠLERĠ
KARAKEÇĠ/TU
DALBAġI
DOĞRULLAR
KÜPTEPE
AkkuĢ
Aybastı
CEYLAN
AYBASTI
ÜSTÜNTAġ
ÜSTÜNTAġ
ULUAĞAÇ
ULUAĞAÇ
ARIKÖK
VERGĠLĠ
KANLIAVġAR
BEġAT
KARINCALI
ALTINTEPELĠ
KÖSELER
ÇANAKÇI
ĠLERĠ
SELDEK
ĠLERĠ
TANTANA
MERKEZ
ALTIN
ALTINOVA
BÜYÜKTOKAÇ
GÜZELYURT
CEYLANGÖZÜ
AKZĠYARET
SÖĞÜTLÜ
ÇEPKENLĠ
SUGELDĠ
OVABEYLĠ
AKSEHRĠNÇ
ÜLKÜLÜ
KONUKLU
soylu
YASLICA
YARDIMLI
BAKIRCA
Tahılalan
AYBASTI
YARIMSU
ÇAVUġLU
DĠVRĠĞĠ
AġAĞIALINCA
KAMIġLI
kurucuk
KISAS
gülaçan
ASLANLI
sütveren
KAVALIK
TAġAĞIL
KINDIRALĠ
SAVAġ
KÜPLÜCE
BAġBÜK
BĠLGE
İşletme
Tipi
K.baĢ
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
B.BaĢ Süt
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
156
152
468
134
83
105
892
163
265
718
231
61
240
27
139
189
116
66
35
164
235
113
71
120
67
58
126
49
916
69
300
239
86
69
84
86
15
183
167
91
107
106
416
175
141
52
320
593
130
30
158
149
175
848
552
122
69
90
92
43
398
153
134
295
372
207
58
TDYB
Numarası
2013/5-211
2013/4-100
2013/4-104
2013/4-93
2014/4-163
2013/4-104
2014/4-178
2013/4-92
2014/4-174
2013/4-104
2010/4-31
2014/4-181
2013/4-132
2014/4-181
2013/4-102
2013/4-100
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-89
2014/4-160
2013/5-192
2014/4-160
2014/4-181
2013/4-93
2013/5-267
2014/5-335
2013/4-104
2013/4-83
2012/4-64
2013/4-155
2013/4-141
2014/4-185
2014/4-197
2013/4-90
2014/4-201
2013/4-129
2014/4-188
2014/4-160
2013/4-141
2013/4-129
2013/3-129
2013/4-108
2014/4-167
2007/1-66
2013/4-141
2014/4-178
2013/4-108
2014/4-178
2010/4-31
2012/3-113
2013/4-92
2013/4-100
2014/4-197
2014/4-167
2014/4-167
2013/4-101
2014/4-185
2013/4-101
2014/4-169
2013/4-101
2014/4-166
2014/4-168
2013/4-93
2012/4-82
2013/4-141
2013/4-104
2012/3-113
Statüsü
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Sertifika
Numarası
2013/755
2009/1391
2009/465
2009/872
2013/2994
2009/465
2014/3826
2013/1875
2013/2225
2009/465
2008/360
2013/3131
2014/3827
2013/3114
2013/3044
2008/615
2013/3099
2013/3099
2013/745
2013/3090
2008/365
2013/3090
2013/3131
2013/3132
2013/3014
2013/3048
2009/465
2013/3145
2009/1402
2014/4534
2013/3041
2014/4524
2013/3188
2014/4991
2013/2035
2013/3055
2014/4540
2014/4544
2010/189
2013/750
2013/3027
2013/3081
2013/3039
2013/3139
2013/3041
2013/3015
2009/1372
2010/720
2009/676
2014/4546
2008/356
2013/431
2013/2445
2014/4902
2014/5030
2013/3052
2008/363
2013/742
2013/3109
2014/4514
2009/476
2014/4976
2013/3094
2013/3068
2013/3004
2009/1051
2013/3066
9577
9578
9579
9580
9581
9582
9583
9584
9585
9586
9587
9588
9589
9590
9591
9592
9593
9594
9595
9596
9597
9598
9599
9600
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618
9619
9620
9621
9622
9623
9624
9625
9626
9627
9628
9629
9630
9631
9632
9633
9634
9635
9636
9637
9638
9639
9640
9641
9642
9643
TC Kimlik
No
35903229272
50887719274
52162676746
45031924772
44650937446
50377751050
45142910466
18560799500
63415053726
56386532840
31769353670
10629065830
15434694602
67105180570
28862450498
64855264178
26189547372
60820400954
39218118788
69796102190
23555640774
35489232512
13991950940
52396678950
10883445812
14846930926
23177646444
38003161350
67387169300
69202107030
61606372168
67957154408
65005258528
67285177216
34931249566
60196419208
58219484708
42674003376
22751655520
11085042786
44989912848
40915444810
29303449194
31316376954
16268877858
14597933696
49021782496
16157887104
56575539780
14744936402
40574064886
35237241872
58405478764
48955793684
52591664086
64729262750
57550500658
51049723764
36812198918
16379870472
23150643712
40607072062
27083517058
41531030906
14444945162
10806056286
67648169940
Adı Soyadı
MEHMET ALĠ BĠÇKAN
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ ÇAKAN
MEHMET ALĠ ÇAPAN
Mehmet Ali Çeçan
MEHMET ALĠ ÇELEBĠ
MEHMET ALĠ ÇELĠK
MEHMET ALĠ ÇERĠ
Mehmet Ali ÇĠÇEK
MEHMET ALĠ ÇĠÇEK
MEHMET ALĠ ÇUBUK
MEHMET ALĠ DEMĠR
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ DEMĠREL
MEHMET ALĠ DENĠZ
MEHMET ALĠ DOBLAN
MEHMET ALĠ DURMAN
MEHMET ALĠ EKĠNCĠ
MEHMET ALĠ ERDAL
MEHMET ALĠ EREN
MEHMET ALĠ GÖNGEN
MEHMET ALĠ GÖNÜLLÜ
MEHMET ALĠ GÜLALAN
MEHMET ALĠ GÜLLÜ
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ GÜNEġ
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ ĠLHAN
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ KAÇAR
Mehmet Ali KANAT
MEHMET ALĠ KARACA
Mehmet Ali KARAKEÇĠ
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ KARAKUġ
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ KAYA
MEHMET ALĠ KAYA
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ KILIÇ
MEHMET ALĠ KILIÇ
MEHMET ALĠ KILIÇ
MEHMET ALĠ KIRKIL
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ KOÇ
MEHMET ALĠ KOLAY
MEHMET ALĠ KORELĠ
MEHMET ALĠ KURT
MEHMET ALĠ KURT
MEHMET ALĠ MANĞAL
MEHMET ALĠ MARUK
MEHMET ALĠ MELĠK
MEHMET ALĠ NAHYA
MEHMET ALĠ OBA
MEHMET ALĠ OLĞAÇ
MEHMET ALĠ ORUÇ
MEHMET ALĠ ÖCALAN
MEHMET ALĠ ÖNGE
MEHMET ALĠ ÖZBAY
MEHMET ALĠ ÖZDEMĠR
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ ÖZYAVUZ
MEHMET ALĠ PELTEK
İlçesi
Haliliye
Halfeti
Halfeti
Siverek
Siverek
V.Ģehir
Halfeti
Siverek
C.pınar
Birecik
Birecik
K.köprü
V.Ģehir
Hilvan
Birecik
Seçiniz..
K.köprü
Suruç
Siverek
Suruç
Siverek
Halfeti
Hilvan
Siverek
C.pınar
Siverek
Harran
Suruç
Halfeti
Bozova
Siverek
K.köprü
Siverek
Eyyübiye
Bozova
Siverek
Siverek
Siverek
Bozova
Birecik
Birecik
C.pınar
Siverek
K.köprü
Haliliye
Eyyübiye
Harran
Hilvan
Hilvan
Suruç
Hilvan
Harran
Siverek
Siverek
Hilvan
Eyyübiye
Harran
Siverek
Haliliye
Harran
Halfeti
Siverek
Haliliye
Halfeti
Siverek
Harran
Siverek
Köy
ÜÇKUYU
SELDEK
SELDEK
KARAKEÇĠ
BÜYÜKKAZAN
DEMĠRCĠ
ARĞIL
KARAKEÇĠ
MURATLI
DUYDUK
MEYANCA
TAġLICA
DEDE
SÖĞÜTLÜ
UĞURCUK
ġEKERLĠ
KÜÇÜKALANL
KÜÇÜK OVA
TAġLI
YÖNLÜ
SOYDAN
SÜTVEREN
KAVALIK
ÇAĞDAġ
MURATLI
KEÇĠKIRAN
AKLAR
HÖYÜKYANI
YEġĠLÖZEN
AKMAĞARA
KARAKOYUN
ĠLHAN
YELEKEN
OLUKYANI
Ġkiz
YÜCELEN
KARAKEÇĠ
KARAKEÇĠ
KARACA
DĠVRĠĞĠ
TÜTEN
MURATLI
ERKONAĞI
MĠLLĠSARAY
SARIġIH
ÇALIġKANLAR
ASLANKUYUS
KUSKUNLU
ERKONAĞI
BÜYÜKZĠYAR
YUVACALI
ÇAĞBAġI
ERKONAĞI
ORTANCA
BARĞAÇ
AÇMALI
ÜNLÜ
ALAYURT
AYAZCA
KARATAġ
ÖMERLĠ
DARICALI
ÇEKÇEK
FISTIKÖZÜ
OYUKTAġ
SUGELDĠ
TAġLI
İşletme
Tipi
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
125
58
136
61
327
22
73
275
137
136
46
539
86
140
192
239
34
163
239
59
396
77
184
406
330
111
385
57
49
151
226
553
1126
68
499
371
136
58
52
150
104
219
595
225
46
138
171
291
100
43
146
473
138
510
114
150
247
364
639
59
140
268
75
35
132
400
110
TDYB
Numarası
2013/4-89
2013/4-83
2013/4-83
2014/4-178
2014/4-178
2007/1-66
2014/4-201
2014/4-167
2013/4-132
2014/4-197
2014/4-169
2010/4-31
2014/4-166
2014/4-160
2014/4-201
2013/4-104
2013/4-108
2012/3-113
2013/4-104
2013/4-89
2013/4-100
2014/4-201
2014/4-178
2013/4-100
2013/4-132
2013/4-100
2013/4-98
2012/3-113
2013/4-83
2013/4-93
2014/4-168
2013/4-108
2013/4-104
2013/4-89
2013/5-310
2014/4-167
2014/4-178
2014/4-160
2014/4-178
2014/4-169
2013/4-89
2014/4-166
2012/4-64
2013/4-98
2013/4-89
2013/4-93
2013/4-141
2014/4-178
2014/4-184
2012/3-113
2014/5-327
2013/4-108
2012/4-64
2014/4-174
2013/4-89
2013/4-89
2013/4-88
2014/4-160
2014/4-160
2013/4-155
2013/4-83
2013/4-100
2013/3-129
2014/4-188
2014/4-178
2013/4-129
2013/4-96
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/463
2013/3145
2013/3145
2014/3826
2014/3826
2013/2969
2013/1857
2014/5030
2013/3084
2014/3926
2014/5071
2013/2726
2009/476
2014/4544
2013/1869
2014/3828
2013/2981
2013/3113
2014/3823
2013/1345
2009/1391
2013/1857
2010/723
2013/3069
2014/4809
2014/4529
2013/3379
2013/3066
2014/4511
2013/2988
2013/2185
2009/1056
2013/3019
2009/1055
2013/1899
2013/3039
2014/3870
2014/4495
2010/723
2013/3109
2009/1403
2009/1059
2013/2964
2008/374
2009/1055
2013/3132
2010/189
2010/723
2013/3125
2014/4546
2013/2999
2009/1372
2014/3432
2013/2984
2009/463
2009/463
2013/3075
2009/874
2014/4544
2013/743
2013/3013
2009/1391
2013/741
2014/3930
2014/4658
2013/750
2009/1062
9644
9645
9646
9647
9648
9649
9650
9651
9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658
9659
9660
9661
9662
9663
9664
9665
9666
9667
9668
9669
9670
9671
9672
9673
9674
9675
9676
9677
9678
9679
9680
9681
9682
9683
9684
9685
9686
9687
9688
9689
9690
9691
9692
9693
9694
9695
9696
9697
9698
9699
9700
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9707
9708
9709
9710
TC Kimlik
No
37652162046
70687063636
25169589364
54265619064
24542597132
51730695950
34345663880
11904015540
44686926858
27362513290
51973693362
43360980452
42431011422
64351267352
48820787824
55636571424
48718802042
60718401940
18980782564
46609863608
46822856562
44602930570
61192377646
23912628520
49633771314
49810765426
45031918214
55138587800
43150986602
55681569476
24725600680
16244877100
65827221250
62698330838
21191723646
40061079928
66022227658
50002758614
15248917164
58867457000
59056450734
56416539436
49924756174
60139423828
63343303948
66265216532
12414003072
61588367756
16796860766
45370908006
32927322842
33056318560
49288771028
28916450320
31754358062
17564825772
51520703384
43429972954
57946497012
61957363280
48118814454
10461071662
63544310332
13031986236
23111649906
12434999348
15299996572
Adı Soyadı
MEHMET ALĠ PERTAY
Mehmet Ali Polat
MEHMET ALĠ POLAT
MEHMET ALĠ SAÇLI
MEHMET ALĠ SAĞIR
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ SEÇME
MEHMET ALĠ SELMAN
MEHMET ALĠ SONKURT
MEHMET ALĠ SÖKMEN
MEHMET ALĠ SUNKAR
Mehmet Ali SUYUN
MEHMET ALĠ ġAHĠN
MEHMET ALĠ ġAHĠN
MEHMET ALĠ ġEFKATLI
MEHMET ALĠ ġEFKATLI
MEHMET ALĠ ġENATEġ
MEHMET ALĠ ġENEL
MEHMET ALĠ ġILDIR
MEHMET ALĠ ġILDIR
MEHMET ALĠ ġOR
MEHMET ALĠ TABAK
MEHMET ALĠ TAġÇI
MEHMET ALĠ TATO
MEHMET ALĠ TAYAN
MEHMET ALĠ TEPE
MEHMET ALĠ TUDUN
MEHMET ALĠ TURAN
MEHMET ALĠ URTEKĠN
MEHMET ALĠ USLU
Mehmet Ali UĢaklı
MEHMET ALĠ UZUN
MEHMET ALĠ VAKAR
Mehmet Ali YALAV
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ YAġAR
MEHMET ALĠ
MEHMET ALĠ YENMEZ
MEHMET ALĠ YETĠM
MEHMET ALĠ YETĠM
MEHMET ALĠ YILDIRIM
MEHMET ALĠ YILDIRIM
MEHMET ALĠ YILDIZ
MEHMET ALĠ YILMAZ
MEHMET ALĠ
Mehmet ALKAN
MEHMET ALKAN
MEHMET ALKAN
mehmet alkan
MEHMET ALKAN
MEHMET ALKAN
MEHMET ALMAZ
Mehmet ALMAZ
MEHMET ALNIMUR
Mehmet Alp
MEHMET ALPAK
MEHMET ALPAK
MEHMET ALPFĠDAN
MEHMET ALPFĠDAN
MEHMET ALTANDAĞ
MEHMET ALTAY
MEHMET ALTIN
MEHMET ALTUN
MEHMET ALTUN
MEHMET ALTUN
mehmet altundağ
İlçesi
Hilvan
Haliliye
Suruç
Suruç
Halfeti
K.köprü
C.pınar
Birecik
Harran
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Birecik
Halfeti
Siverek
Siverek
Siverek
Halfeti
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Siverek
Siverek
Siverek
K.köprü
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
K.köprü
Halfeti
K.köprü
Siverek
Halfeti
Suruç
Siverek
Siverek
Bozova
K.köprü
Haliliye
K.köprü
Suruç
Halfeti
Siverek
Akçakale
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Bozova
Bozova
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Suruç
Suruç
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
Eyyübiye
K.köprü
Bozova
Harran
Köy
FAĠK
ÇANAKÇI
ALIGÖR
AġAĞIKARINC
BAġBOSTAN
ÖRCÜNLÜ
MURATLI
BOZDERE
YAYVANDOR
GÖĞREÇĠN
AYRANCI
ÇĠFTÇĠBAġI
KARAKEÇĠ
GÖKTEPE
ARĞIL
TAġAĞIL
TAġAĞIL
BOZLAK
BALABAN
OVACIK
OVACIK
OVACIK
AYDINLI
HASIRLI
YÜCELEN
YÜCELEN
DEMĠRCĠK
ġEKERLĠ
BAKIRCA
MERKEZ
ÇANAKÇI
Yusufkuyu
SAVAġAN
TÜRKMEN
ALAGÜN
FISTIKÖZÜ
KÖSEVELĠ
GÖĞREÇĠN
ġEKERLĠ
TAġAN
AYANLAR
HINGILAVĠ
ÖRCÜNLÜ
HARMANALA
KARAOTLAK
TAġAĞIL
BÜYÜKTAġ
ULUCANLAR
GELĠNCĠK
ambartepe
bakıĢlar
bakıĢlar
KABACIK
IRMAKBOYU
BULDUM
Seksenören
UĞURLU
SELMAN
YAZI
ULUDUZ
AġAĞIKARAC
ULUCANLAR
TOPÇULAR
UĞURLU
KÜÇÜKALANL
DUTLUK
eskiharran
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Arıcılık
T.Sulu Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
126
454
60
53
15
59
342
36
147
135
1014
177
349
193
27
109
107
154
69
110
89
47
15
97
149
87
103
128
100
220
508
39
151
266
200
80
184
798
376
50
76
268
77
107
43
53
86
76
64
217
269
92
93
56
81
687
192
55
110
22
640
171
115
110
16
249
125
TDYB
Numarası
2013/4-88
2013/4-92
2012/3-113
2012/3-113
2014/4-188
2014/4-178
2013/4-132
2014/4-201
2013/4-155
2013/4-96
2013/4-102
2012/4-64
2014/4-178
2013/4-129
2013/4-83
2014/4-168
2014/4-168
2014/4-166
2014/4-188
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2014/4-160
2014/4-168
2013/4-104
2012/4-64
2013/4-93
2013/4-104
2013/4-96
2012/4-64
2014/4-168
2013/3-129
2013/4-83
2013/5-211
2014/4-178
2014/4-188
2014/4-201
2013/4-155
2013/4-104
2013/5-281
2013/3-129
2014/4-188
2013/4-98
2013/4-89
2014/4-201
2014/4-168
2014/4-163
2012/4-82
2013/4-108
2013/4-99
2013/4-101
2013/4-101
2013/4-93
2010/4-31
2013/4-108
2013/3-129
2012/4-82
2014/4-185
2012/4-76
2014/4-181
2013/4-89
2013/3-129
2013/4-83
2012/4-82
2014/4-178
2013/4-155
2013/4-99
Statüsü
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/56
2014/4916
2013/3066
2014/4546
2014/5127
2013/3015
2014/4872
2012/13
2014/4534
2013/757
2014/3824
2013/2964
2014/4542
2013/750
2014/4517
2014/4976
2014/4976
2009/476
2013/2968
2013/3309
2013/3115
2013/3309
2014/4510
2013/2185
2014/3823
2014/4960
2013/2988
2009/1051
2009/458
2009/450
2013/2684
2013/3011
2013/3145
2013/755
2014/3870
2013/1653
2013/1857
2013/649
2014/3828
2013/733
2013/1535
2013/3040
2008/374
2013/3106
2013/1850
2014/4976
2013/2994
2013/3068
2013/739
2011/182
2014/4514
2014/4514
2009/41
2013/610
2009/1372
2013/2978
2013/385
2008/363
2014/5157
2013/3131
2013/3127
2013/3116
2013/3061
2013/385
2013/3015
2013/973
2011/182
9711
9712
9713
9714
9715
9716
9717
9718
9719
9720
9721
9722
9723
9724
9725
9726
9727
9728
9729
9730
9731
9732
9733
9734
9735
9736
9737
9738
9739
9740
9741
9742
9743
9744
9745
9746
9747
9748
9749
9750
9751
9752
9753
9754
9755
9756
9757
9758
9759
9760
9761
9762
9763
9764
9765
9766
9767
9768
9769
9770
9771
9772
9773
9774
9775
9776
9777
TC Kimlik
No
12867001106
10581072228
15701902454
13820965138
65539235446
60094427350
29132449464
29453438772
68266144838
55993562172
11145054124
54955594152
40298069334
11652037320
21326701440
21302702232
13643957570
11796032526
14765924952
32798337068
20345735740
51952684718
27053514568
61381374722
70831054480
44023960750
43990961876
36368200042
69067117670
52900665216
27080513602
28421464898
39563109950
34715255080
39788085176
68848131188
14567940006
42011013440
45757888518
13616966660
11592044006
51481704550
47812825704
18572795194
59062450988
51709695844
15440905884
25436572778
25496570738
43348967420
36185207798
49729770566
23300638544
44119941564
23276639378
37628159674
28700463178
25583567832
54292610942
54142623412
44386937734
61435363450
71062051866
21641699200
69730087910
58732456022
58561461792
Adı Soyadı
MEHMET ALTUNDAĞ
MEHMET ALTUNTAS
MEHMET
MEHMET
MEHMET ANDERMAN
MEHMET ANLAR
Mehmet Anlı
MEHMET ANLI
MEHMET ANZELĠK
MEHMET APAYDIN
MEHMET ARAK
MEHMET ARALP
MEHMET ARAR
MEHMET ARĞĠġ
MEHMET ARICI
MEHMET ARICI
MEHMET ARIKAN
MEHMET ARĠF AKIL
MEHMET ARĠF OKKALI
MEHMET ARMUT
MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
Mehmet ARSLAN
MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLANTAġ
MEHMET ARTIKBOĞA
MEHMET ARTUN
MEHMET ASKIN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
Mehmet ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
mehmet aslan
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLAN
MEHMET ASLANBAġ
MEHMET ASLANDAĞ
mehmet aslanlı
MEHMET ATAġ
MEHMET ATAġ
MEHMET ATAġ
İlçesi
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Haliliye
V.Ģehir
Eyyübiye
Eyyübiye
Akçakale
Suruç
Siverek
Siverek
Birecik
Siverek
Birecik
Birecik
Birecik
Siverek
Hilvan
V.Ģehir
Bozova
Eyyübiye
Harran
Haliliye
Halfeti
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Haliliye
Suruç
Harran
Birecik
Suruç
Birecik
Akçakale
Siverek
Siverek
Bozova
Bozova
Akçakale
Haliliye
Haliliye
Harran
Bozova
K.köprü
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Birecik
Bozova
Suruç
Halfeti
Halfeti
Halfeti
K.köprü
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Suruç
Hilvan
Akçakale
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Bozova
Bozova
Köy
BÜYÜK
ÇAYLARBAġI
YOĞUNCA
YOĞUNCA
AġAĞIĠÇKARA
IġILDAR
Kab
kab
BÜYÜKTOKAÇ
YAZIKÖY
ĠLERĠ
TAġAĞIL
KURAL
YOĞUNCA
ALTINOVA
ÇĠFTLĠK
KURTULUġ
AġAĞIKARAC
OVACIK
EYÜPNEBĠ
KESMETAġ
DÜZLĠEN
MĠNARE
Bahçeli
SAVAġAN
ÜZERLĠK
SEKSENÖREN
BAĞLARBAġI
ANAZ
YEĞEN
MĠNARE
DĠKTEPE
KESMECĠK
ASLANLI
ÇAKIRLAR
ÜSTÜNTAġ
ĠLERĠ
ÇAKMAKLI
BĠNEKLĠ
DAMLASU
KARAALĠ
BEġAT
CEYLANGÖZÜ
ÜÇDĠREK
KIRKPINAR
YEġĠLTEPE
BAYRAKLI
KURUCUK
KURUCUK
MERKEZ
ĠKĠZ
KARACA
BULAKLI
BULAKLI
BULAKLI
IRMAKBOYU
akçalı
kurucuk
güzeller
KARACA
OVACIK
SEVĠMLĠ
OLGUNLAR
gözeller
ASLANLI
BOZTEPE
BOZTEPE
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
B.BaĢ Süt
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
50
64
272
146
180
130
196
63
81
56
426
141
88
845
180
131
51
599
40
161
34
121
194
57
74
296
156
55
36
73
87
231
128
208
50
186
590
32
37
158
59
198
71
78
59
62
53
104
105
168
136
37
163
39
15
56
157
73
95
32
39
232
78
71
55
54
150
TDYB
Numarası
2014/4-184
2014/4-208
2012/4-64
2013/4-104
2014/4-185
2014/4-167
2013/3-129
2013/4-101
2013/4-90
2012/4-76
2013/4-104
2014/4-168
2014/4-197
2013/4-96
2013/4-129
2014/4-201
2014/4-201
2014/4-178
2013/4-129
2014/4-167
2013/4-129
2013/5-211
2013/4-88
2010/4-31
2013/4-83
2013/4-108
2014/5-334
2014/4-197
2007/1-66
2014/4-181
2013/4-141
2014/4-169
2012/3-113
2014/4-169
2013/4-89
2013/4-100
2013/4-132
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-90
2014/4-166
2010/4-31
2013/4-129
2013/4-155
2013/4-98
2012/4-82
2012/4-82
2012/4-82
2013/4-101
2014/4-197
2014/4-201
2012/4-76
2014/4-201
2014/4-201
2014/4-201
2014/4-188
2013/4-101
2013/4-101
2013/4-99
2012/3-113
2013/4-129
2013/4-88
2013/4-108
2013/4-99
2014/4-169
2014/4-181
2014/4-181
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4582
2013/760
2013/2964
2013/1667
2013/3046
2013/3102
2013/2978
2013/3052
2014/4991
2013/759
2009/816
2014/4976
2013/2445
2014/4526
2014/4497
2011/13
2012/13
2010/720
2013/3309
2013/3102
2014/4497
2013/755
2013/3001
2013/736
2013/3145
2009/1056
2013/3110
2013/360
2013/2969
2013/3114
2013/2965
2013/84
2013/3113
2013/3109
2013/745
2014/4529
2014/3827
2009/41
2009/41
2014/4991
2013/1094
2013/2726
2013/3055
2013/972
2008/374
2014/4531
2013/753
2014/5227
2013/3052
2013/3188
2013/1850
2014/4518
2013/1850
2013/1850
2013/1850
2014/4540
2009/1377
2013/3052
2013/3070
2013/3138
2013/3309
2009/56
2013/763
2013/3070
2013/3109
2013/3131
2013/3114
9778
9779
9780
9781
9782
9783
9784
9785
9786
9787
9788
9789
9790
9791
9792
9793
9794
9795
9796
9797
9798
9799
9800
9801
9802
9803
9804
9805
9806
9807
9808
9809
9810
9811
9812
9813
9814
9815
9816
9817
9818
9819
9820
9821
9822
9823
9824
9825
9826
9827
9828
9829
9830
9831
9832
9833
9834
9835
9836
9837
9838
9839
9840
9841
9842
9843
9844
TC Kimlik
No
58528462886
58315469944
62170341420
61480364440
42694989360
38126159678
13661970216
49252777216
31220375722
13154978828
57388517262
27068512900
23432638832
59914414052
19238775888
19217776516
37406180920
50827725310
38321138942
25127593082
35255250412
68293148922
56887529752
48817798710
48415814454
65869230098
71989028408
63151323060
12471014820
12632387596
15371907520
14603927282
71848016218
16301870624
62368337402
64924261824
17228846334
19121790820
16772866362
16835864236
16814864974
55444571746
15074923438
38672127220
43024977118
53338647874
70102080514
68521135540
24776593788
68368140646
26291539906
50620731600
72202013164
72136015364
52684671762
60406406264
58780460446
43012977564
38111150246
42922987700
61681359504
33524293832
64813256634
53725634364
36689202602
58579463726
57034518216
Adı Soyadı
MEHMET ATAġ
MEHMET ATAġ
MEHMET ATÇI
MEHMET ATÇI
MEHMET ATEġ
MEHMET ATILĞAN
MEHMET ATĠLLA
MEHMET ATLAS
MEHMET ATLI
MEHMET ATLIHAN
MEHMET ATMACA
MEHMET ATMACA
MEHMET ATMAZ
MEHMET ATSAK
MEHMET AVCI
MEHMET AVCI
mehmet avcı
MEHMET AVCIBAġI
MEHMET AY
MEHMET AY
MEHMET AY
MEHMET AYATA
MEHMET AYATA
MEHMET AYATAN
MEHMET AYAZ
MEHMET AYAZ
MEHMET AYDENĠZ
MEHMET AYDENĠZ
MEHMET AYDIN
MEHMET AYDINALP
MEHMET AYDOĞDU
MEHMET AYDOĞDU
MEHMET AYDOĞDU
MEHMET AYDOĞDU
MEHMET AYĞAT
MEHMET AYIP
MEHMET AYKAN
MEHMET AYKIL
MEHMET AYMELEK
MEHMET AYMELEK
MEHMET AYMELEK
MEHMET AYNEBEK
MEHMET AYTAR
MEHMET AYTEKĠN
MEHMET AZMĠ
MEHMET BADEM
MEHMET BADILLI
MEHMET BADILLI
MEHMET BADILLI
Mehmet BADILLI
MEHMET BAĞMANCI
MEHMET BAHYEDĠN
MEHMET BAKAY
MEHMET BAKAY
MEHMET BAKIR ÇELĠK
Mehmet Bakır Çiftçi
Mehmet Bakır Demir
MEHMET BAKIR
MEHMET BAKIR MELĠK
MEHMET BAKĠ
MEHMET BALABAN
Mehmet BALAL
MEHMET BALAY
MEHMET BALDEMĠR
MEHMET BALIK
MEHMET BALIKÇI
MEHMET BALĠ
İlçesi
Bozova
Bozova
Bozova
Bozova
Birecik
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Harran
Hilvan
V.Ģehir
Halfeti
Haliliye
Akçakale
Hilvan
Hilvan
Haliliye
Haliliye
Harran
V.Ģehir
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Haliliye
Siverek
Suruç
Suruç
V.Ģehir
C.pınar
Haliliye
Bozova
Akçakale
Bozova
Harran
Siverek
Eyyübiye
Suruç
Siverek
Siverek
Siverek
Haliliye
Siverek
Haliliye
Akçakale
Siverek
K.köprü
K.köprü
K.köprü
K.köprü
Harran
Eyyübiye
Eyyübiye
Haliliye
Suruç
Haliliye
Haliliye
Akçakale
Akçakale
Eyyübiye
Halfeti
Akçakale
Hilvan
Siverek
Siverek
Harran
Haliliye
Köy
BOZTEPE
BOZTEPE
BAĞLICA
BAĞLICA
TÜTEN
GÖZLER
ĠLERĠ
AMBARTEPE
ÖNCÜLER
HAYRAT
AKKESE
AġAĞIGÖKLÜ
KARATEPE
AKSEHRĠNÇ
KIRBAġI
KIRBAġI
büyük ördek
BÜYÜKSALKI
YENĠCE
BÜYÜKBARDA
GÜRAKAR
AZIKLI
TAġAĞIL
TAġAĞIL
HINGILAVĠ
KAMIġLI
GÖLEÇ
GÖLEÇ
KONAKYERĠ
MURATLI
KISAS
KINDIRALĠ
PEKMEZLĠ
KINDIRALĠ
SELALMAZ
ġEKERLĠ
UGURLU
GÖLEN
BÜYÜKOBA
BÜYÜKOBA
BÜYÜKOBA
HAVġANLI
ALTIAHIR
KARAALĠ
ÇAKIRLAR
KARAKEÇĠ
HAMURKESEN
BAġÖREN
PINARBAġI
AĞIZHAN
KURUYER
AKÇAMESCĠT
YAġARKÖY
ĠNCĠRAĞACI
AġAĞIKARINC
TĠLEYLĠ
HINGILAVĠ
ÇAKIRLAR
Ģehitnusret
KARAALĠ
FISTIKÖZÜ
AKDĠKEN
OVACIK
ALTINPINAR
ĠLERĠ
ĠMAMBAKIR
KÜÇÜKALANL
İşletme
Tipi
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
B.BaĢ Süt
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Arıcılık
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
127
90
11
67
77
1427
606
353
100
269
351
74
373
127
900
118
199
76
50
50
575
521
240
101
209
351
126
140
61
284
64
131
81
190
83
200
96
187,002
217
217
100
199
185
84
140
90
76
11
169
430
116
278
157
156
15
51
139
194
515
376
66
81
57
536
569
120
90
TDYB
Numarası
2014/4-181
2014/4-181
2013/4-89
2013/4-93
2013/4-89
2014/4-167
2013/4-104
2014/4-185
2013/4-88
2014/4-160
2014/4-168
2014/4-188
2012/4-82
2014/4-163
2013/4-90
2013/4-83
2013/4-99
2014/4-185
2013/4-129
2014/4-184
2013/4-104
2014/4-168
2014/4-168
2014/4-168
2013/4-108
2013/4-104
2013/4-89
2012/3-113
2007/1-66
2013/4-132
2012/4-82
2013/4-89
2013/4-90
2014/4-188
2013/4-141
2013/4-104
2014/4-185
2012/4-76
2013/4-96
2013/4-96
2013/4-96
2013/4-83
2013/4-100
2014/4-166
2013/4-89
2012/4-64
2014/4-185
2014/4-185
2014/5-380
2010/4-31
2013/4-141
2013/4-98
2012/4-82
2013/3-129
2012/3-113
2013/4-92
2013/4-92
2013/4-89
2013/4-101
2014/4-185
2014/4-188
2014/4-163
2013/4-129
2013/4-101
2012/4-64
2013/4-141
2013/5-281
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Sertifika
Numarası
2013/2972
2013/3064
2013/745
2010/693
2009/1403
2014/5030
2009/465
2014/4524
2013/3075
2014/4544
2013/2971
2009/1400
2014/5227
2013/1050
2013/3118
2012/883
2013/3070
2009/1399
2013/3055
2013/942
2008/810
2013/2115
2014/4976
2014/4965
2008/600
2013/1667
2013/1345
2014/4532
2013/2969
2014/4809
2014/5227
2013/745
2009/1054
2014/4540
2013/3107
2014/3823
2008/363
2013/3022
2009/458
2013/1595
2009/458
2012/883
2009/1391
2013/1094
2013/1345
2014/4960
2009/446
2009/446
2009/778
2013/3108
2013/762
2008/371
2013/385
2013/3027
2013/3138
2014/4509
2013/3009
2009/463
2013/742
2013/3133
2014/3930
2013/2996
2013/3309
2009/67
2009/450
2013/1919
2013/733
9845
9846
9847
9848
9849
9850
9851
9852
9853
9854
9855
9856
9857
9858
9859
9860
9861
9862
9863
9864
9865
9866
9867
9868
9869
9870
9871
9872
9873
9874
9875
9876
9877
9878
9879
9880
9881
9882
9883
9884
9885
9886
9887
9888
9889
9890
9891
9892
9893
9894
9895
9896
9897
9898
9899
9900
9901
9902
9903
9904
9905
9906
9907
9908
9909
9910
9911
TC Kimlik
No
68410149924
17000859392
23771623988
60286402806
43678974716
25139587796
44776937726
36689205122
26468538114
58021486228
36371213602
29909415302
38501127872
12075011478
39158114406
43372973930
38993119980
19025782228
19190776718
19139778476
50500742092
20888714974
53326648456
55429580862
35201255294
57505508500
35828225724
37580167748
32570328000
23813618248
23600641114
37097183682
36227212612
59584434978
51187712866
24266605090
70603062958
68065147726
26186547122
55861558160
23729633892
24602595306
35732221386
47578826670
40493076182
62470348150
19238771064
18776802346
18764802792
49705763360
27095511112
24797587728
45322914796
38015158720
48721796352
29243440558
56326537850
61468364806
40001086986
13904953846
59221443370
51928697322
42967981534
27416498764
39395112890
21335708874
20213738804
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
MEHMET BALK
V.Ģehir
NERGĠZLĠ
T.Sulu
MEHMET BALġAK
Siverek
BAKMAÇ
T.Kuru
MEHMET BALTA
Haliliye
ALTINTEPE
T.Sulu
MEHMET BALTA
Birecik
BĠLEKLĠ
Bağ.Bahçe
MEHMET BAR
V.Ģehir
YAZ GÜNEġĠ
T.Sulu
MEHMET BARDAKÇI
Siverek
DAMLICA
K.baĢ
MEHMET BARIġ
Suruç
ELGÜN
T.Sulu
MEHMET BASRĠ TURAN Suruç
HÖYÜKYANI Bağ.Bahçe
MEHMET BAġDAĞ
Haliliye
BAKIġLAR
T.Sulu
Mehmet BaĢıbeyaz
Haliliye
DAĞETEĞĠ
T.Kuru
MEHMET BAġTEMUR
Haliliye
ÜÇKUYU
T.Kuru
MEHMET BATMAN
Birecik
AĢağı Habip
Bağ.Bahçe
MEHMET BAYAR
Akçakale KEPEZLĠ
T.Sulu
Mehmet BAYAR
Bozova
ġanlıavĢar
Bağ.Bahçe
MEHMET BAYDILLI
K.köprü BAġÖREN
Bağ.Bahçe
MEHMET BAYDĠLĠ
K.köprü YUKARIAĞVIR T.Kuru
MEHMET BAYDĠLLĠ
K.köprü DĠPHĠSAR
T.Sulu
MEHMET BAYKUġ
Harran
ÖZTAġ
T.Sulu
MEHMET BAYKUġ
Harran
ÖZTAġ
T.Sulu
MEHMET BAYKUġ
Harran
ÖZTAġ
T.Sulu
MEHMET BAYNAZ
Haliliye
YOLYAZI
T.Sulu
MEHMET BAYRAK
Akçakale ARICAN
T.Sulu
MEHMET BAYSAL
Siverek
TAġAĞIL
T.Kuru
MEHMET BAYSAL
Suruç
YAĞIġLI
Bağ.Bahçe
MEHMET BAYTEKĠN
Suruç
YILDIZ
T.Sulu
MEHMET BECENE
Siverek
CANPOLAT
K.baĢ
MEHMET BEN
Haliliye
KANOĞLU
T.Kuru
MEHMET BENGĠ
Eyyübiye YUKARI
K.baĢ
MEHMET BENZER
Bozova
AVLAK
Bağ.Bahçe
MEHMET BERGĠN
Suruç
ZEYREK
T.Kuru
MEHMET BEġALTI
K.köprü SARIM
Bağ.Bahçe
MEHMET BEġALTI
K.köprü GEÇĠT
T.Kuru
MEHMET BEġALTI
K.köprü SARIM
Bağ.Bahçe
MEHMET BEġĠR
Siverek
AġAĞIKARAC T.Sulu
MEHMET BEYAZ
Eyyübiye MAMUCA
Bağ.Bahçe
Mehmet BEYAZGÜL
Bozova
ikiz
Bağ.Bahçe
mehmet beyazit
Harran
SERĠNCE
T.Sulu
Mehmet beyboğa
Harran
Giyimli
T.Sulu
Mehmet Beyunca
Haliliye
ġENOCAK
T.Sulu
Mehmet Biçim
Haliliye
DAĞETEĞĠ
T.Kuru
MEHMET BĠLAL BUCAK Seçiniz.. DARICALI
T.Kuru
MEHMET BĠLBAY
Halfeti
ÖMERLĠ
Bağ.Bahçe
MEHMET BĠLBAY
Birecik
KOCAALĠ
T.Kuru
MEHMET BĠLBAY
Birecik
Kocaali
T.Sulu
MEHMET BĠLBĠK
Siverek
SABANLI
T.Sulu
MEHMET BĠLGĠ
Siverek
IġILDAR
T.Sulu
MEHMET BĠNDAL
Birecik
ÇĠFTLĠK
Bağ.Bahçe
Mehmet BĠNĠCĠ
Suruç
Gölen
Bağ.Bahçe
MEHMET BĠNĠCĠ
Siverek
GÖLEN
Bağ.Bahçe
MEHMET BĠRGÜL
Eyyübiye KIRKMAĞARA T.Kuru
Mehmet Birlik
Bozova
zivanlı
Bağ.Bahçe
MEHMET BĠRLĠK
Bozova
ZĠVANLI
Bağ.Bahçe
MEHMET BOĞA
Siverek
ERKONAĞI
T.Kuru
MEHMET BOĞAN
Siverek
SABANCI
T.Sulu
MEHMET BOSTANCI
Haliliye
ÖZLÜ
B.BaĢ Süt
MEHMET BOYATAN
Halfeti
GÜRKUYU
Bağ.Bahçe
MEHMET BOZAN
Halfeti
Kalkan
Bağ.Bahçe
MEHMET BOZAN ATÇI Bozova
BAĞLICA
Bağ.Bahçe
MEHMET BOZAN
Suruç
SARIM
Bağ.Bahçe
MEHMET BOZAN EREN Hilvan
KAVALIK
T.Sulu
MEHMET BOZAN ĠZOL Hilvan
YAKINYURT
Bağ.Bahçe
MEHMET BOZAN ġAHĠN Suruç
KÜÇÜKOVA
Bağ.Bahçe
MEHMET BOZAN
Bozova
ÇAKMAKLI
Bağ.Bahçe
MEHMET BOZDAL
Birecik
ġEKERKÖY
Bağ.Bahçe
MEHMET BOZKOYUN
Siverek
TAġLI
T.Sulu
Mehmet Bozkurt
Haliliye
ULUHAN
T.Sulu
MEHMET BOZKURT
Birecik
YUVACIK
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
244
257
58
371
50
485
80
52
174
500
466
81
91
101
148
340
100
147
353
97
69
163
332
210
52
127
243
115
64
137,456
261
124
57
483
37
21
121
81
240
347
266
162
680
420
540
191
35
10
10
108
45
90
135
284
42
40
76
71
120,451
218
61
100
49
252
296
55
29
TDYB
Numarası
2014/4-166
2012/4-64
2014/4-166
2014/4-197
2014/4-184
2012/4-64
2014/4-168
2012/4-76
2013/4-88
2013/4-92
2013/4-89
2014/4-197
2013/4-88
2013/5-310
2014/4-185
2013/3-129
2013/4-98
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-155
2013/4-98
2013/4-89
2012/3-113
2011/5-88
2014/4-168
2013/3-129
2013/4-93
2013/5-193
2012/4-76
2014/4-181
2014/4-181
2013/4-129
2014/4-168
2014/4-185
2013/5-310
2013/4-88
2013/4-99
2013/4-92
2013/4-92
2014/4-168
2013/4-83
2014/4-169
2014/4-201
2013/4-104
2014/4-167
2014/4-201
2012/4-76
2012/4-76
2012/4-82
2013/5-281
2013/5-281
2013/4-100
2013/4-102
2007/1-66
2014/4-188
2014/4-188
2013/4-93
2012/4-76
2014/4-178
2013/4-88
2013/4-89
2013/4-89
2014/4-201
2013/4-102
2013/4-92
2014/4-201
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/476
2014/3432
2013/1094
2013/2822
2014/4582
2009/1402
2013/2971
2014/5157
2009/56
2013/1875
2014/4543
2009/472
2009/56
2013/1899
2009/446
2014/5080
2013/3043
2013/750
2013/750
2013/750
2013/743
2013/3043
2013/3127
2013/3017
2010/1422
2014/4965
2013/3116
2009/30
2008/364
2013/3022
2013/3131
2013/3101
2013/3115
2013/2456
2009/1399
2013/1899
2013/3075
2011/182
2013/3016
2008/356
2009/821
2013/3013
2014/5018
2010/1430
2014/3823
2013/3102
2013/1869
2014/4518
2014/4518
2014/4525
2013/733
2013/733
2013/431
2014/3824
2013/2969
2013/1653
2009/1400
2010/693
2013/3345
2010/723
2013/3141
2013/3106
2013/745
2012/13
2014/3824
2014/4509
2013/1869
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
9919
9920
9921
9922
9923
9924
9925
9926
9927
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936
9937
9938
9939
9940
9941
9942
9943
9944
9945
9946
9947
9948
9949
9950
9951
9952
9953
9954
9955
9956
9957
9958
9959
9960
9961
9962
9963
9964
9965
9966
9967
9968
9969
9970
9971
9972
9973
9974
9975
9976
9977
9978
TC Kimlik
No
15131908064
65299235618
66955196748
42832988880
64711254268
12782993494
17513831458
43945947498
32102342276
38159154084
25004579024
36320201940
25022578450
13754971670
50467737650
24593605060
46051882004
23882628728
17765833224
19316781916
46060881722
36923185524
17246233604
43474970974
38519141990
33941284970
13220979902
26420533218
39251112408
54775586726
11946032130
50170753176
67870166168
48841790988
54073616484
42598999960
27791499288
52015681682
39593106264
39890090402
71419034672
71428034380
62701325332
41039048526
15152908944
71362033678
71650024050
51916682064
71368033450
63196319424
34271288140
35390239228
19661758632
46174886330
44758933890
19256775204
18794801772
56542535296
34205287720
67723161036
25010591508
14267943444
18878796048
63574298150
61246372214
63313303350
41957015204
Adı Soyadı
MEHMET BOZKURT
MEHMET BOZKURT
MEHMET BOZKURT
MEHMET BOZKURT
MEHMET BOZKURT
MEHMET BOZKURT
MEHMET BOZKUġ
MEHMET BOZOĞLAN
MEHMET BOZOĞLAN
Mehmet bozoyun
MEHMET BOZTEKE
MEHMET BOZTEKE
MEHMET BOZTEKE
MEHMET BOZTEPE
MEHMET BOZTEPE
MEHMET BUCAK
MEHMET BUCAK
MEHMET BUCAK
MEHMET BUCAK
MEHMET BUCAK
MEHMET BUCAK
MEHMET BUDAK
MEHMET BUDAK
MEHMET BUGENÇ
MEHMET BUĞDACI
Mehmet BULĞAY
MEHMET BULUġ
MEHMET BULUT
MEHMET BULUT
MEHMET BULUT
MEHMET
MEHMET BÜKER
MEHMET BÜLBÜL
MEHMET BÜLENT
MEHMET BÜLENT
Mehmet Büyükaslan
MEHMET BÜYÜKÇAY
MEHMET BÜYÜKERTAġ
MEHMET CAFER
mehmet can
MEHMET CAN
MEHMET CAN
MEHMET CAN
MEHMET CAN
MEHMET CAN
MEHMET CAN
MEHMET CAN
MEHMET CAN
MEHMET CAN
MEHMET CAN ÖZ
MEHMET CAN SATMAZ
MEHMET CAN YILMAZ
MEHMET CANBEK
MEHMET CANLI
MEHMET CANPOLAT
MEHMET CELAL AVCI
MEHMET CELAL BĠNĠCĠ
MEHMET CELAL
MEHMET CEMAL
MEHMET CEMAL EREN
MEHMET CEMAL
Mehmet Cemal Tüysüz
MEHMET CENAP ARGĠN
Mehmet CERYAN
MEHMET CEVHER ATÇI
MEHMET CEVHER
MEHMET CEVHER
İlçesi
Birecik
Birecik
Suruç
Harran
V.Ģehir
Eyyübiye
Halfeti
Birecik
Birecik
Siverek
Birecik
Birecik
Birecik
V.Ģehir
Haliliye
Siverek
Hilvan
Siverek
Siverek
Hilvan
Hilvan
Harran
C.pınar
Haliliye
Siverek
Harran
Eyyübiye
Bozova
Haliliye
Birecik
C.pınar
Siverek
K.köprü
Suruç
Harran
Haliliye
Siverek
Halfeti
Siverek
Harran
Halfeti
Halfeti
Halfeti
Harran
Haliliye
Halfeti
Birecik
Birecik
Birecik
Siverek
Siverek
Siverek
K.köprü
Siverek
Siverek
Hilvan
Suruç
Haliliye
Suruç
Haliliye
Siverek
Haliliye
Siverek
Hilvan
Bozova
Bozova
Bozova
Köy
FATMACIK
DĠVRĠĞĠ
YATIRTEPE
AġAĞIKESME
BÜYÜK
AKPINAR
BALABAN
BağlarbaĢı
BağlarbaĢı
TaĢlı
ÖZVEREN
KURAL
ÖZVEREN
AYAKLI
HAVġANLI
GÖZELEK
BUĞUR
GÖZCEK
GÖZCEK
KUSKUNLU
FAĠK
KAYMAKLI
MURATLI
KANATLI
BOZKUYU
GÖGEÇ
MUTLUKAYA
ĠNCĠRLĠ
YEDĠKUYU
HAYDARAHM
MERKEZ
EDĠZ
YIĞINAK
AġAĞIOYLUM
ULUAĞAÇ
ĠKĠAĞIZ
GÜRAKAR
SELDEK
TAġLI
çiçek
BOZYAZI
BOZYAZI
KARAOTLAK
GÖKTAġ
ÖRCÜNLÜ
DĠKTEPE
DĠKTEPE
DĠKTEPE
DĠKTEPE
ġEKERLĠ
BÜYÜKOBA
AġAĞIKARAC
KÜÇÜKTÜLME
ORTANCA
BÜYÜKKAZAN
ÜÇÜZLER
GÖLEN
HINGILAVĠ
BĠLGE
OSMANBEY
BEYÇERĠ
TEPEDĠBĠ
AġAĞIALINCA
Akçakepir
BAĞLICA
BAĞLICA
ÇAKMAKLI
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.KuruT.Sulu Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
60
127
44
100
50
200
98
143
29
97
294
54
80
326
176
379
217
282
671
37
173
177
160
109
276
66
124
16
153
25
444
117
366
67
398
188
256
74
155
140
63
25
28
196
13
37
245
146
36
134
140
877
60
477
174
638
112,445
441
125
346
613
555
415
170
114
111
36
TDYB
Numarası
2014/4-197
2014/4-169
2013/5-267
2013/4-141
2014/4-184
2013/4-155
2014/4-201
2014/4-197
2014/4-197
2013/4-99
2014/4-169
2014/4-197
2014/4-197
2013/4-93
2014/4-185
2014/4-168
2013/4-90
2014/4-168
2014/4-168
2013/4-90
2013/4-100
2013/4-155
2014/4-208
2013/4-108
2014/4-167
2014/4-163
2012/4-82
2013/4-89
2014/4-168
2013/4-89
2013/4-132
2013/4-102
2013/4-90
2014/4-181
2014/4-163
2013/4-92
2013/4-104
2013/4-83
2014/4-160
2013/4-141
2013/4-83
2013/4-83
2013/4-83
2013/4-90
2013/4-88
2014/4-188
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-169
2014/4-167
2013/5-208
2014/4-168
2014/4-185
2013/4-104
2014/4-178
2013/4-100
2012/4-76
2014/4-178
2014/4-181
2013/4-108
2013/4-100
2013/4-92
2014/4-167
2013/4-99
2013/4-93
2013/4-93
2013/4-93
Statüsü
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2010/745
2013/3109
2013/3014
2010/189
2014/4582
2013/973
2013/1850
2009/472
2009/472
2009/357
2013/2114
2013/2445
2013/3188
2013/3132
2008/363
2009/821
2013/3118
2013/2684
2013/2684
2009/1393
2013/877
2013/743
2013/3042
2013/2981
2013/3039
2010/1890
2013/753
2013/745
2014/4965
2009/1055
2014/4504
2014/3824
2013/3118
2013/925
2014/4506
2008/356
2009/816
2013/3145
2009/874
2013/2965
2013/3013
2013/3013
2013/3145
2009/1054
2013/3136
2014/5127
2014/5018
2013/84
2014/5071
2013/3039
2013/456
2013/2456
2009/1399
2013/3019
2014/3826
2013/877
2013/3022
2010/723
2013/925
2008/600
2009/1391
2013/1875
2013/2202
2009/357
2013/2988
2010/693
2009/41
9979
9980
9981
9982
9983
9984
9985
9986
9987
9988
9989
9990
9991
9992
9993
9994
9995
9996
9997
9998
9999
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
TC Kimlik
No
37661161764
57640509264
35987221254
11349041036
33380307490
14222956090
51835700368
48622796352
29564427122
49480776678
67330168206
12941985964
11526033168
44368946532
10809060150
13997959046
57514513540
17036860348
17045860056
36866201596
42424998068
59965417668
42359000294
17564223066
51613709798
37331176258
35417240220
35282244774
35576234948
54097612004
70465063674
36056215402
36011216932
24605608102
61474371430
61435372742
14060943894
10299074002
36938199042
38995508850
40796051596
30409795030
13574973380
24896590070
24842591892
24710596240
24767594374
24869590946
24905589798
24755594720
71746036936
71821034444
56545535446
32258338420
33236305892
33206306812
33008313438
69586095930
17072856602
17276849868
22724656318
52705671092
41093042430
19247770614
15962880324
32387335734
32093345560
Adı Soyadı
MEHMET CEVHER
MEHMET CEYLAN
Mehmet CEYLAN
MEHMET CEYLAN
Mehmet Ceylan
MEHMET CEYLANDAĞ
MEHMET CEYRAN
MEHMET CIZZAK
MEHMET CĠCE
MEHMET CĠDAN
MEHMET CĠNDĠ AÇAR
MEHMET CUDA
MEHMET CULAZ
MEHMET CULFA
Mehmet CUYA
MEHMET ÇAĞ
MEHMET ÇAĞRI
MEHMET ÇAKAR
MEHMET ÇAKAR
MEHMET ÇAKICĠ
MEHMET ÇAKIR
Mehmet ÇAKIR
MEHMET ÇAKIR
MEHMET ÇAKIR
MEHMET ÇAKIR
MEHMET ÇAKMAK
MEHMET ÇAKMAK
mehmet çakmak
MEHMET ÇAKMAK
MEHMET ÇAKMAK
MEHMET ÇAKMAK
MEHMET ÇAKMAKLI
MEHMET ÇAKMAKLI
MEHMET ÇALIġIR
MEHMET ÇALIġKAN
MEHMET ÇALIġKAN
MEHMET ÇALIġMAZ
MEHMET ÇARTUK
MEHMET ÇATAL
MEHMET ÇEÇAN
MEHMET ÇELEBĠ
MEHMET ÇELEBĠ
MEHMET ÇELIK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
Mehmet ÇELĠK
Mehmet ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
MEHMET ÇELĠK
İlçesi
Hilvan
V.Ģehir
K.köprü
Haliliye
Haliliye
V.Ģehir
Suruç
Hilvan
Birecik
Siverek
Birecik
Hilvan
Hilvan
Siverek
Eyyübiye
Siverek
V.Ģehir
Suruç
Suruç
Siverek
Birecik
Harran
Birecik
C.pınar
V.Ģehir
Eyyübiye
K.köprü
K.köprü
K.köprü
Halfeti
Birecik
Hilvan
Hilvan
Suruç
Harran
Harran
Birecik
Hilvan
V.Ģehir
C.pınar
Akçakale
C.pınar
Siverek
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Bozova
Bozova
Eyyübiye
Bozova
Bozova
Bozova
Bozova
Halfeti
Siverek
Siverek
Bozova
Suruç
Birecik
Birecik
Birecik
Halfeti
Halfeti
Köy
FAĠK
NERGĠZLĠ
KALINBAYAT
YUKARIAĞVĠR
BALLICA
AYAKLI
KARACA
KAMIġ
ġEKERKÖY
BENEK
ILGAR
KAVALIK
KAVALIK
ÇATLI
BÜYÜKDÜZLÜ
ĠLERĠ
YABAN
GÖLEN
GÖLEN
AYRANCI
ASLANLI
KOYUNLUCA
ASLANLI
ADANA
BĠNEKLĠ
SULTANTEPE
APAYDIN
apaydın
APAYDIN
DURAK
GÜZELYURT
ÇAKMAK
ÇAKMAK
KARATAġ
YAKACIK
AKLAR
AKPINAR
KAVALIK
EKĠNDÖVER
ALTINKÖY
PEKMEZLĠ
MURATLI
KEÇĠKIRAN
KEREMLĠ
KARATEPE
KEREMLĠ
KEREMLĠ
KARATEPE
KEREMLĠ
KEREMLĠ
Gerdek
Gerdek
AKBER.DERES
AVLAK
AVLAK
AVLAK
BULANCAK
SAVAġAN
KEÇĠKIRAN
GÜVERCĠN
AYLAN
HACILI
ALTINOVA
GÜZELYURT
gürkuyu
gürkuyu
İşletme
Tipi
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
383
132
950
83
114
76
30
300
48
103
333
63
125
122
148
1128
190
25
51
487
291
214
72
797
50
51
263
174
106
43
225
200
210
163
123
133
36
81
399
428
145
330
223
159
514
115
239
218
129
281
54
81
75
284
217
92
178
30
896
251
399
110,92
52
105
57
65
67
TDYB
Numarası
2014/5-327
2013/4-155
2010/4-31
2014/4-185
2013/4-92
2013/4-93
2012/3-113
2013/4-100
2014/4-197
2014/4-168
2014/4-169
2014/4-160
2014/4-160
2014/4-168
2014/4-163
2013/4-104
2014/4-168
2014/5-335
2012/3-113
2013/4-96
2014/4-169
2014/4-163
2014/4-169
2013/4-132
2014/4-184
2014/4-208
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-93
2014/4-201
2013/4-90
2014/4-160
2014/4-174
2012/3-113
2013/4-88
2013/4-98
2014/4-169
2013/4-88
2013/4-108
2013/4-132
2013/4-90
2014/4-208
2013/4-100
2012/4-82
2012/4-82
2012/4-82
2012/4-82
2012/4-82
2012/4-82
2012/4-82
2010/4-31
2010/4-31
2014/1-364
2013/5-193
2013/5-193
2013/5-193
2013/4-89
2013/4-83
2013/4-100
2013/4-132
2014/4-181
2012/4-76
2014/4-197
2014/4-197
2014/4-197
2013/4-101
2013/4-101
Statüsü
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
Serbest
Serbest
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/2999
2013/649
2013/3108
2009/446
2013/1875
2010/694
2014/4546
2013/877
2010/745
2013/2185
2013/3038
2009/874
2014/4544
2009/821
2010/1890
2009/816
2013/2971
2013/3048
2014/4546
2013/1595
2013/3109
2009/873
2013/3109
2014/3827
2014/4582
2013/3126
2013/3116
2013/1535
2010/694
2013/3200
2009/1393
2014/4544
2013/1091
2013/3113
2013/3036
2014/5146
2013/2114
2013/3075
2013/3081
2010/472
2009/1054
2013/3042
2008/615
2014/5227
2014/5227
2014/5227
2014/5227
2014/4525
2014/4525
2014/4525
2013/736
2013/736
2009/1471
2008/364
2008/364
2008/364
2013/3127
2013/3145
2014/4529
2014/3827
2013/3131
2013/3022
2013/3188
2013/3188
2014/3926
2013/742
2013/742
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
TC Kimlik
No
32894317254
62785332950
59656439658
17009858716
23171655886
27080509506
17861818460
49774771556
31976346762
31829351608
13181973070
18872783396
41432044620
12398999156
29981415986
64555278888
55939553936
40439077600
39812098370
62548330506
17789821238
67063180056
18035813076
17744822768
63007325118
30701407068
47347852022
46378882770
43531977694
56308553274
56374551006
39938088828
43837955396
72211009530
72214009476
43657964004
72262007882
27800501902
35831230678
65698235868
59263445042
37856158722
19172780948
23930622388
40775061370
48097816890
51496703432
59770427180
49552767566
51178713766
19535768880
62218346462
70939055884
67204175484
47173847988
58258483878
60118415714
38555131146
28595461112
36293210680
26414530858
69163115136
10074085476
18452804596
51577695960
28333910582
70165080254
İşletme
Adı Soyadı
İlçesi
Köy
Tipi
MEHMET ÇELĠK
Bozova
bulancak
Bağ.Bahçe
Mehmet Çelik
Siverek
KARAKEÇĠ
K.baĢ
MEHMET ÇELĠK
Suruç
KARAHÖYÜK T.Sulu
MEHMET ÇELĠK
Siverek
SOYDAN
T.Kuru
MEHMET ÇELĠKOĞLU Eyyübiye ALMAġAR
T.Kuru
MEHMET ÇELĠKOĞLU Birecik
ALMAġAR
T.Kuru
MEHMET
Bozova
DELĠLER
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇERĠ
V.Ģehir
YOLLARBAġI T.Sulu
MEHMET ÇERĠ
Birecik
EKENEK
T.Kuru
MEHMET ÇERĠ
Birecik
MEYANCA
T.Kuru
MEHMET ÇETĠN
Birecik
GÜZELYURT Bağ.Bahçe
MEHMET ÇETĠN
Birecik
GÜZELYURT Bağ.Bahçe
MEHMET ÇETĠN
Siverek
KARABAHÇE T.Sulu
MEHMET ÇETĠN
Birecik
GÜZELYURT Bağ.Bahçe
MEHMET ÇETĠN
Halfeti
GÜRKUYU
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇETĠN
V.Ģehir
YEġĠLALIÇ
T.Sulu
MEHMET ÇETĠN
Haliliye
YENĠKÖY
T.Sulu
MEHMET ÇETĠNER
Siverek
GÖZELEK
T.Sulu
MEHMET ÇETĠNER
Siverek
GÖZELEK
Arıcılık
MEHMET ÇETĠNKAYA Halfeti
SAYLAKKAYA Bağ.Bahçe
MEHMET ÇETĠNTAġ
Bozova
ÜÇDĠREK
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇETĠNTAġ
Halfeti
SAVAġAN
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇETĠNTAġ
Bozova
KARAKAġ
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇETĠNTAġ
Bozova
ÜÇDĠREK
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇETĠZ
Siverek
KEÇĠBURNU
T.Sulu
MEHMET ÇIĞA
V.Ģehir
GERMAN
T.Sulu
MEHMET ÇINAR
V.Ģehir
ELGÜN
T.Sulu
MEHMET ÇINAR
Suruç
ZEYREK
T.Kuru
MEHMET ÇINAR
Suruç
ZEYREK
T.Sulu
MEHMET ÇINARCĠ
V.Ģehir
GÖMÜLÜ
T.Sulu
MEHMET ÇINARCĠ
V.Ģehir
GÖMÜLÜ
T.Sulu
MEHMET ÇĠÇEK
Harran
ÇĠÇEK
T.Sulu
MEHMET ÇĠÇEK
Harran
ÇĠÇEK
T.Sulu
MEHMET ÇĠÇEK
Harran
SAĠDE
T.Sulu
MEHMET ÇĠÇEK
Harran
SAĠDE
T.Sulu
MEHMET ÇĠÇEK
K.köprü DEMĠRCĠK
Bağ.Bahçe
Mehmet ÇĠÇEK
Harran
SAĠDE
T.Sulu
MEHMET ÇĠÇEK
Suruç
YILDIZ
T.Sulu
MEHMET ÇĠÇEK
Hilvan
KUSKUNLU
T.KuruMehmet Çifçi
Siverek
ORTANCA
K.baĢ
MEHMET ÇĠFTÇĠ
Haliliye
GÖZELLER
T.Sulu
Mehmet Çiftçi
Eyyübiye olgunlar
T.Sulu
Mehmet Çiftçi
Haliliye
ÇANAKÇI
T.Sulu
Mehmet Çiftçi
Haliliye
TEPEDĠBĠ
T.Sulu
MEHMET ÇĠFTÇĠ
Eyyübiye BAYRAKLI
T.Sulu
Mehmet Çiftçi
Haliliye
ANAZ
T.Sulu
Mehmet Çiftçi
Haliliye
MAĞARACIK T.Kuru
MEHMET ÇĠFTÇĠ
Eyyübiye KARAALĠ
T.Sulu
Mehmet Çiftçi
K.köprü Demircik
Bağ.Bahçe
Mehmet Çiftçi
K.köprü Korukezen
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇĠFTÇĠ
Haliliye
mehmetçik
T.Sulu
MEHMET ÇĠFTÇĠ
Haliliye
SARPDERE
K.baĢ
MEHMET ÇĠFTÇĠ
Harran
GÖKTAġ
T.Sulu
MEHMET ÇĠMENDAĞ
Halfeti
YEġĠLÖZEN
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇĠPLĠ
Eyyübiye ambartepe
T.Sulu
MEHMET ÇĠZĠK
Siverek
KARAKEÇĠ
K.baĢ
Mehmet Çoban
K.köprü Kırkpınar
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇOBAN
Harran
YENĠCE
T.Sulu
MEHMET ÇOBAN
Bozova
ZĠVANLI
Bağ.Bahçe
Mehmet Çoban
Haliliye
Vergili
T.Sulu
Mehmet ÇOBAN
Akçakale BÜYÜKTAġ
T.Sulu
MEHMET ÇOBAN
Akçakale EKĠNYAZI
T.Sulu
MEHMET ÇOBAN
Akçakale BÜYÜKTOKAÇ T.Sulu
MEHMET ÇOBAN
K.köprü YAYLACIK
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇOBAN
Halfeti
arğıl
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇOBANOĞLU Halfeti
ÇEKEM
Bağ.Bahçe
MEHMET ÇORBACI
Eyyübiye OLUKYANI
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
180
772
73
266
242
144
47
92
283
100
44
23
117
100
139
50
184
298
298
60
25
98
66
14
50
280
78
304
91
331
230
83
173
130
87
35
90
66
577
552
63
52
68
174
138
303
135
130
93
154
250
512
337
83
75
233
46
125
63
120
52
186
85
165
55
64
131
TDYB
Numarası
2013/4-101
2014/4-167
2014/4-181
2013/4-104
2012/4-76
2014/4-169
2013/4-155
2013/4-98
2014/4-169
2014/4-197
2014/4-197
2014/4-197
2012/4-64
2014/4-169
2014/4-188
2014/4-184
2014/4-166
2013/4-155
2012/4-64
2013/4-83
2013/4-155
2013/4-83
2013/4-88
2013/4-88
2014/4-184
2013/4-88
2013/4-98
2012/3-113
2012/3-113
2013/4-155
2013/4-155
2013/4-129
2013/4-129
2013/4-141
2013/4-141
2013/4-93
2014/4-163
2013/5-266
2014/4-168
2014/4-167
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-92
2013/4-92
2012/4-82
2013/4-92
2013/4-92
2013/3-129
2013/3-129
2013/3-129
2013/4-101
2013/4-93
2014/4-163
2014/4-201
2013/4-101
2014/4-167
2013/3-129
2013/4-129
2013/5-192
2013/3-129
2014/4-163
2014/4-163
2013/4-90
2013/4-108
2013/4-101
2014/4-188
2012/4-76
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/4514
2014/5030
2013/3072
2008/810
2014/5157
2013/3038
2013/188
2008/371
2014/5018
2013/360
2014/3926
2014/3926
2013/2964
2013/870
2013/1653
2014/4668
2013/1094
2013/743
2009/1402
2013/2980
2013/188
2013/3145
2013/3141
2013/3141
2013/942
2013/283
2013/3035
2013/3138
2013/3057
2013/1565
2013/1565
2013/3115
2013/3115
2013/762
2013/762
2009/872
2013/2994
2013/2990
2013/2684
2014/5030
2013/741
2013/2978
2014/4509
2013/1875
2014/4531
2008/356
2013/3067
2014/5080
2013/3011
2013/3029
2009/1377
2013/3132
2010/1890
2013/1850
2009/67
2014/5030
2013/3029
2013/3055
2008/365
2013/3027
2013/2996
2013/1050
2014/4991
2013/2981
2009/46
2014/3930
2014/5157
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119
10120
10121
10122
10123
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145
10146
10147
10148
10149
10150
10151
10152
10153
10154
10155
10156
10157
10158
10159
10160
10161
10162
10163
10164
10165
10166
10167
10168
10169
10170
10171
10172
10173
10174
10175
10176
10177
10178
10179
TC Kimlik
No
70882053890
59011446796
42203018628
59575434192
47896822736
58693457366
22940646452
68965129006
40379079740
58339481090
11829016806
16964854542
22880651530
58273478026
13187974224
36287210290
58918455870
12899990164
48016819940
39140114766
66931189610
57631499598
21332709478
15929882958
39578100676
16373874414
36869183486
15473904632
14150336834
56320543086
45151911478
28844450836
39383107464
58531469674
36731188120
36764187046
31892357378
16025879750
60343399704
55846559120
40711451654
52324669692
67807153568
67075184660
52216690124
35372249634
18032819798
47395840842
44059951142
61117383448
58480470646
60559409334
11427038804
64087284470
62020363046
45418904892
37370174642
41606033474
59374440646
23390645798
41081056500
24017620068
24074618114
36920181932
19121779108
14051956988
64120288304
Adı Soyadı
MEHMET ÇUR
MEHMET DAĞ
MEHMET DAĞ
MEHMET DAĞ
MEHMET DAĞ
MEHMET DAĞ
MEHMET DAĞBAġI
MEHMET DAMAR
MEHMET DEDEOĞLU
MEHMET DELEN
MEHMET DEMĠR
Mehmet Demir
Mehmet DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
Mehmet Demir
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
Mehmet DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠR
MEHMET DEMĠRDAĞ
MEHMET DEMĠREL
Mehmet Demirel
Mehmet Demirel
MEHMET DEMĠREL
Mehmet DEMĠRER
MEHMET DEMĠRKIR
MEHMET DEMĠRKIRAN
MEHMET DEMĠRKOL
MEHMET DEMĠRKOL
MEHMET DEMĠRKOL
Mehmet Demirol
MEHMET DEMĠRTAġ
MEHMET DEMOOĞLU
mehmet dengiz
mehmet dengiz
MEHMET DENĠZ
MEHMET DENĠZHAN
MEHMET DENĠZLĠ
MEHMET DERECE
İlçesi
Harran
Bozova
Siverek
Eyyübiye
Eyyübiye
Bozova
Akçakale
Suruç
Siverek
Siverek
Akçakale
Haliliye
Bozova
Haliliye
Bozova
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Eyyübiye
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Eyyübiye
Bozova
Haliliye
Harran
Birecik
Eyyübiye
C.pınar
Eyyübiye
Harran
Birecik
K.köprü
Eyyübiye
Birecik
Birecik
Eyyübiye
Bozova
Akçakale
Eyyübiye
C.pınar
Bozova
Bozova
Eyyübiye
V.Ģehir
Suruç
K.köprü
Eyyübiye
Haliliye
Haliliye
Haliliye
Suruç
K.köprü
Eyyübiye
Siverek
Haliliye
K.köprü
K.köprü
Haliliye
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Eyyübiye
Birecik
Harran
Siverek
Siverek
Köy
DAMLASU
BOZTEPE
AġLICA
HAVġANLI
demircik
BOZTEPE
TATLICA
AġAĞI OYLUM
KARABAHÇE
KARAKOYUN
BÜYÜKTOKAÇ
ÇANAKÇI
UZUNBURÇ
GÖZELLER
KARACAÖREN
AÇIKYAZI
HINGILAVĠ
TAġLICA
BAKIRTAġ
lÜLECĠ
ULUCANLAR
SAĞLIK
KEÇĠKIRAN
BULANCAK
ĠNCĠRLĠ
BOZYAZI
KOCAALĠ
KARAHĠSAR
MURATLI
ALTINTEPELĠ
BELLĠTAġ
Y.HABĠP
ERGÜN
karaali
tüten
tüten
VERGĠLĠ
BULANCAK
AKSEHRĠNÇ
VERGĠLĠ
MURATLI
BÜYÜKHAN
AYLAN
KURUCUK
YEġĠLALIÇ
KESMECĠK
AKPINAR
MUTLUKAYA
BÜYÜKMĠRDE
Umurova
TEPEDĠBĠ
ÇANAKÇI
Esemkulu
ULUCANLAR
YÜCELEN
ULUBAĞ
SARIM
PAYAMLI
NALÇIKAN
BÜYÜKKAZAN
SABANLI
taĢlıca
taĢlıca
ġEKERKÖY
YUKARIYARI
AġLICA
KAMIġLI
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
95
50
142
69
175
76
50
350
411
316
150
81
50
79
213
263
86
116
380
110
143
77
126
70
81
450
42
544
184
192
398
30
227
231
49
83
215
193
57
129
117
41
32
164
64
12
148
133
137
189
86
108
99
60
65
222
134
45
320
228
69
126
378
146
143
123
154
TDYB
Numarası
2013/4-141
2014/4-181
2012/4-64
2014/4-185
2013/4-101
2014/4-181
2013/4-90
2012/3-113
2014/4-167
2014/4-167
2013/4-90
2013/4-92
2010/4-31
2013/3-129
2014/4-208
2013/5-211
2013/4-92
2012/4-82
2012/4-82
2013/5-281
2012/4-82
2012/4-82
2012/4-82
2013/5-193
2013/4-108
2013/4-88
2014/4-169
2013/4-93
2013/4-132
2013/4-93
2013/4-141
2014/4-197
2014/5-335
2013/4-101
2013/4-101
2013/4-101
2013/4-101
2013/4-90
2014/4-163
2014/4-185
2013/4-132
2012/4-76
2014/4-181
2013/4-101
2013/4-98
2012/3-113
2013/3-129
2012/4-82
2013/4-108
2013/3-129
2013/4-92
2013/5-267
2010/4-31
2013/4-108
2014/4-167
2014/4-208
2014/4-181
2013/3-129
2013/4-92
2013/4-98
2014/4-166
2013/4-99
2013/4-99
2014/4-201
2013/4-88
2012/4-64
2014/4-167
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/1919
2013/3064
2014/5065
2013/3046
2014/4514
2009/272
2014/4794
2014/4532
2014/4902
2014/4902
2009/1054
2014/4916
2008/597
2013/741
2008/613
2013/755
2013/3009
2013/385
2013/385
2013/733
2013/3068
2013/3068
2014/5227
2008/364
2013/739
2013/3001
2014/5071
2013/3132
2014/4809
2009/30
2013/3099
2013/360
2013/3048
2009/1377
2013/742
2013/742
2013/749
2009/1393
2013/1050
2008/363
2014/4872
2014/4518
2013/3064
2013/3052
2014/5001
2013/3138
2013/1535
2013/753
2013/1190
2013/3027
2013/1875
2013/3014
2013/736
2013/1190
2013/2202
2013/760
2013/3101
2013/1535
2013/3016
2008/371
2009/476
2013/3070
2011/182
2012/13
2013/3036
2014/3432
2013/3039
10180
10181
10182
10183
10184
10185
10186
10187
10188
10189
10190
10191
10192
10193
10194
10195
10196
10197
10198
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
10230
10231
10232
10233
10234
10235
10236
10237
10238
10239
10240
10241
10242
10243
10244
10245
10246
TC Kimlik
No
26348535950
34472262314
22181681076
53689630662
53404640174
25943550610
66391204236
17414830840
11481043158
39836098196
68818126336
69223112860
58537468152
11349042026
59893423182
10461071280
44632931844
36449215262
68536129640
41432030388
42763995308
19175776238
65485231318
26717537974
26780535860
31304370810
25916564514
35792235354
42548001880
38099141274
44404948568
25304581468
41966017756
63937285148
63637295270
70141074048
59677429560
63646293762
22202685298
33728306024
53518628266
37679170000
63325305502
64591266818
63220309094
61195378886
38219152012
31949361006
62803322994
41531041582
27032516040
55906553716
46393262106
20630726118
50347735790
50341735918
50251738900
53899617682
48682797146
18986797746
19001797284
18731806228
70312070336
24242609234
24359605396
10398064584
52609671792
Adı Soyadı
MEHMET DEVECĠ
MEHMET DEVRĠM
MEHMET DIġ
MEHMET DĠKME
MEHMET DĠKME
MEHMET DĠLAVER
MEHMET DĠLBER
MEHMET DĠNLER
MEHMET DĠZLEK
MEHMET DOBLAN
MEHMET DOGAN
MEHMET DOĞAN
mehmet doğan
MEHMET DOĞAN
MEHMET DOĞAN
mehmet doğan
Mehmet Doğan
MEHMET DOĞAN
MEHMET DOĞAN
Mehmet DOĞAN
MEHMET DOĞAN
MEHMET DOĞAN
MEHMET DOĞAN
MEHMET DOĞAN
MEHMET DOĞAN
MEHMET DOĞAN
MEHMET DOĞAN
MEHMET DOĞAN
mehmet dolap
MEHMET DONUK
MEHMET DONUK
MEHMET DOYUMĞAÇ
MEHMET DÖNDER
MEHMET DULUN
MEHMET DUMAN
MEHMET DURAK
Mehmet Durak ĠZGÖRDÜ
MEHMET DURAL
MEHMET DURBĠN
MEHMET DURDU
MEHMET DURDU
MEHMET DURDURGA
MEHMET DURMAN
Mehmet Durmaz
Mehmet DURSUN
MEHMET DURUK
Mehmet DUSAK
MEHMET DUSAK
MEHMET DUYMAZ
MEHMET DÜRĠ
MEHMET DÜRRÜ
Mehmet EDE
MEHMET EKE
MEHMET EKĠNCĠ
MEHMET EKĠNCĠ
MEHMET EKĠNCĠ
Mehmet EKĠNCĠ
Mehmet EKĠNCĠ
Mehmet Ekinci
MEHMET EKĠNCĠ
MEHMET EKĠNCĠ
MEHMET EKĠNCĠDĠR
MEHMET ELÇĠ
MEHMET ELDEN
MEHMET ELDEN
MEHMET ELESLĠ
MEHMET ELĞAÇ
İlçesi
Bozova
Akçakale
Haliliye
Eyyübiye
Eyyübiye
Halfeti
Hilvan
Akçakale
Seçiniz..
Siverek
Haliliye
K.köprü
Haliliye
Eyyübiye
K.köprü
Haliliye
K.köprü
V.Ģehir
Bozova
Akçakale
K.köprü
Halfeti
Bozova
Suruç
Suruç
Bozova
Suruç
Suruç
Eyyübiye
Akçakale
Suruç
Siverek
Harran
Harran
Harran
Birecik
Hilvan
Halfeti
Siverek
V.Ģehir
Birecik
Siverek
Harran
Haliliye
Harran
Haliliye
Siverek
Siverek
Harran
Siverek
Hilvan
Siverek
C.pınar
Bozova
Bozova
Bozova
Bozova
Bozova
Haliliye
V.Ģehir
V.Ģehir
V.Ģehir
Bozova
Hilvan
Hilvan
Akçakale
Siverek
Köy
UMUTLU
DĠBEK
KÜÇÜKSENEM
ORTAHAMEDA
ORTAHAMEDA
ORTAYOL
GÖLCÜK
YUKARIÇĠNPO
DÖNEMEÇ
TAġLI
KIZILBURÇ
KIZILBURÇ
sarıĢıh
GÖZELLER
ÇÖMLEKÇĠ
KISAS
Esemkulu
ĠNCĠRLĠ
ġEYHLER/YAY
AKDĠKEN
YIĞINAK
ÖMERLĠ
ġEYHLER
UYSALLI
YALINCA
YUKARIÇATA
SAYGIN
SAYGIN
keçili
KEPEZLĠ
ÇOMAK
GÜVERCĠN
SAĠDE
SAĠDE
HARRAN
MERKEZ
BUĞUR
DERGĠLĠ
AġAĞIALINCA
ESER
MERKEZ
TAġLI
SAĠDE
ÇANAKÇI
GÖKTAġ
GÜRPINAR
TAġLI
TAġLI
SAĠDE
KARAKEÇĠ
GÖKTEPE
SABANLI
AġAĞIDORUK
75.YIL
KABACIK
KABACIK
KABACIK
YAYLAK
TEPEDĠBĠ
ALAKONAK
ULAKLI
ULAKLI
KEPĠRCE
GELENEK
GELENEK
BÜYÜKTOKAÇ
BAġBÜK
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
173
173
327
188
119
16
100
63
160
101
89
45
33
81
59
104
23
573
309
59
89
32
12
11
54
123
130
122
505
64
30
404
57
106
172
190
157
35
155
63
52
108
148
53
98
420
239
1010
82
443
260
328
227
225
115
44
171
12
128
418
373
303
18
137
124
86
335
TDYB
Numarası
2013/4-89
2013/4-90
2013/4-93
2012/4-76
2011/5-88
2014/4-201
2014/4-184
2013/4-98
2013/4-100
2014/4-174
2013/5-281
2014/4-178
2013/3-129
2013/4-108
2013/3-129
2013/4-88
2013/3-129
2014/4-166
2014/4-178
2014/4-163
2013/4-93
2013/4-83
2013/4-155
2014/4-181
2013/5-266
2014/4-188
2012/3-113
2012/3-113
2013/4-99
2013/4-90
2012/4-76
2013/4-104
2013/4-141
2013/4-155
2013/4-141
2014/4-197
2010/4-31
2014/4-188
2014/4-167
2014/4-166
2014/4-197
2014/4-160
2013/4-141
2013/4-92
2014/4-163
2013/4-101
2010/4-31
2012/4-64
2013/4-141
2014/4-168
2014/4-178
2010/4-31
2013/4-132
2014/4-178
2013/4-93
2013/4-93
2010/4-31
2010/4-31
2013/4-92
2014/4-167
2014/4-167
2014/4-167
2013/4-88
2013/4-89
2013/4-89
2013/4-90
2012/4-64
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
Zir. O.
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2013/745
2013/3118
2013/3132
2013/759
2010/1422
2013/1857
2013/3125
2013/3379
2013/431
2013/2225
2013/733
2013/3015
2013/1535
2013/1190
2013/3116
2013/283
2013/3029
2009/1059
2010/723
2013/2994
2013/2988
2013/3013
2013/188
2013/3072
2013/2990
2014/4540
2013/3113
2013/3113
2013/3070
2014/4794
2014/5048
2009/816
2013/3041
2013/973
2013/3004
2013/3188
2008/360
2014/3930
2013/2202
2009/476
2013/3188
2014/4544
2013/762
2014/4509
2009/873
2009/67
2013/2726
2014/4960
2013/2965
2013/2115
2014/4658
2013/2726
2014/4504
2013/3015
2009/41
2009/41
2013/610
2013/610
2013/1875
2013/2202
2013/2202
2013/2202
2013/3136
2013/3127
2013/3127
2014/4991
2013/2964
10247
10248
10249
10250
10251
10252
10253
10254
10255
10256
10257
10258
10259
10260
10261
10262
10263
10264
10265
10266
10267
10268
10269
10270
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
10278
10279
10280
10281
10282
10283
10284
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10292
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10300
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
10308
10309
10310
10311
10312
10313
TC Kimlik
No
60928381636
63604292462
44641937738
10764053792
66358205498
55045591228
36182222220
69280108004
29900414694
21239704378
44812918658
27017515716
17678829604
14234945518
33992294898
61018396554
15056924002
59833431130
68227145386
23426631412
64000283856
45493909744
20258737374
17888829180
48136812654
22922666690
33368307856
35243246076
35243246076
16454871196
39494109166
70648059302
43126979034
48151807284
54913584942
47437848904
28709456966
46417871536
36458214980
22151686988
30950394362
39626105158
24251617008
24239609308
38834120762
51154708786
66781191368
13931952980
36596197398
55009583634
35912217178
14780922834
10976442766
48277816238
49894749374
37523174956
11961027074
41150053492
10446077740
50443743606
18299807330
59215443508
67324173070
23861632944
60199419144
65704235226
57565493532
Adı Soyadı
MEHMET ELMAOĞLU
MEHMET ELMAOĞLU
MEHMET EMIN
MEHMET EMĠN AÇAR
MEHMET EMĠN AKGÜN
MEHMET EMĠN AKTAN
MEHMET EMĠN ALAK
MEHMET EMĠN ALAN
MEHMET EMĠN ARAT
MEHMET EMĠN ARICI
MEHMET EMĠN ARSLAN
MEHMET EMĠN ARSLAN
MEHMET EMĠN ASOĞLU
MEHMET EMĠN ATAġ
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN AYTAR
MEHMET EMĠN BAĞA
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN BAYSÖZ
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN BĠLGĠÇ
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN BUCAK
MEHMET EMĠN
mehmet emin caymaz
Mehmet Emin Ceylan
MEHMET EMĠN
Mehmet Emin ÇAKMAK
Mehmet Emin ÇalıĢkan
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN ÇĠÇEK
MEHMET EMĠN ÇĠÇEK
MEHMET EMĠN ÇĠFTÇĠ
MEHMET EMĠN ÇĠFTÇĠ
MEHMET EMĠN DEMĠR
Mehmet Emin Demirkol
MEHMET EMĠN DOĞAN
MEHMET EMĠN DURBĠN
Mehmet Emin DUSAK
MEHMET EMĠN DUSAK
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN ELDEN
MEHMET EMĠN
Mehmet Emin ERCAN
MEHMET EMĠN ERDEK
MEHMET EMĠN EREN
MEHMET EMĠN ERSOY
Mehmet Emin FĠLĠZ
Mehmet Emin
MEHMET EMĠN GÖKLÜ
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN GÜNEġ
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN ĠDĠ
MEHMET EMĠN ĠKĠZEK
MEHMET EMĠN ĠRġAT
MEHMET EMĠN ĠZOL
MEHMET EMĠN KABAL
MEHMET EMĠN KAPLAN
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN
İlçesi
Birecik
Birecik
Siverek
Birecik
Hilvan
Siverek
Suruç
Hilvan
Akçakale
Birecik
Birecik
Harran
K.köprü
Haliliye
Suruç
V.Ģehir
Siverek
Siverek
K.köprü
Birecik
Hilvan
Siverek
Birecik
Siverek
Hilvan
V.Ģehir
Haliliye
K.köprü
K.köprü
K.köprü
Siverek
Bozova
Harran
Birecik
Halfeti
V.Ģehir
K.köprü
Haliliye
V.Ģehir
Siverek
Haliliye
Siverek
Siverek
Hilvan
Halfeti
Bozova
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Bozova
Halfeti
C.pınar
Siverek
Birecik
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Siverek
Hilvan
Hilvan
Hilvan
Suruç
Siverek
Siverek
Birecik
Köy
UĞURCUK
Ekenek
KARAKEÇĠ
ILGAR
SÖĞÜTLÜ
ġEKERLĠ
MOLLAHAMZ
SÖĞÜTLÜ
HAKTANIR
Çiftlik
O.KARABAġ
MĠNARE
KIZLAR
KALECĠK
BĠLGE
IġILDAR
SÖYLEMEZ
DÖNEMEÇ
PINARBAġI
ÇĠFTLĠK
KEPĠRHĠSAR
KAMIġLI
YUVACIK
TAġIKARA
ULUYAZI
altınbaĢak
BALLICA
APAYDIN
Apaydın
Hamurkesen
GÖZELEK
ARIKÖK
ÇĠÇEK
AYRAN
KALKAN
Beğrük
PINARBAġI
ÇAMLIDERE
ĠNCĠRLĠ
AġAĞIALINCA
ÇĠÇEKLĠ
TAġLI
BEYÇERĠ
GELENEK
GÜNECE
HACILAR
SÖĞÜTLÜ
KAVALIK
BUĞUR
KUSKUNLU
Dutluca
YUKARI
MURATLI
ORTANCA
MEZRA
KARABAHÇE
AġAĞIKARAC
BÜYÜKKAZAN
SÖYLEMEZ
MERKEZ
GÜLUġAĞI
YAKINYURT
UZUNCUK
ONBĠRNĠSAN
YÜCELEN
KEġ
EĢmeler
İşletme
Tipi
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Arıcılık
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
33
106
115
101
31
263
226
477
181
114
84
393
199
671
176,499
195
55
252
153
76
136
202
31
364
13
531
63
27
24
13
784
366
63
87
46
327
342
354
224
420
165
147
180
136
56
61
130
398
239
274
70
70
80
171
89
136
641
100
112
310
70
140
50
105,861
485
772
130
TDYB
Numarası
2014/4-197
2014/4-201
2013/4-100
2014/4-169
2014/4-160
2014/4-168
2014/5-335
2014/4-160
2013/4-98
2014/4-197
2014/4-197
2013/4-141
2013/5-193
2013/3-129
2014/5-334
2014/4-167
2013/4-100
2013/5-208
2014/4-185
2014/4-201
2014/4-160
2013/4-104
2014/4-197
2014/4-174
2013/4-89
2013/5-203
2013/4-92
2013/4-93
2010/4-31
2013/3-129
2014/4-174
2013/4-155
2013/4-129
2014/4-169
2014/4-188
2014/4-201
2014/4-185
2013/4-92
2014/4-166
2014/4-178
2010/4-31
2014/4-160
2013/4-96
2013/4-89
2013/4-83
2010/4-31
2014/4-160
2014/4-178
2013/4-155
2010/4-31
2010/4-31
2014/4-201
2013/4-132
2014/4-174
2014/4-197
2013/4-132
2013/4-89
2013/4-96
2014/4-167
2012/4-64
2014/4-160
2013/4-88
2014/4-184
2014/5-334
2014/4-167
2014/4-174
2014/4-197
Statüsü
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
Zir. O.
Serbest
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2014/3926
2010/1430
2008/615
2013/3038
2014/4510
2013/2456
2013/3048
2014/4544
2013/3043
2014/3979
2010/745
2013/2965
2008/364
2013/741
2013/3110
2013/2202
2009/1391
2013/456
2014/4524
2013/1869
2014/4544
2009/816
2013/2445
2013/996
2013/3106
2010/1435
2013/1875
2013/3094
2013/736
2013/3029
2013/2225
2013/972
2013/3115
2014/5071
2009/1400
2010/1430
2014/4524
2013/1875
2009/1059
2010/723
2013/2726
2014/4544
2013/1595
2013/3127
2012/310
2013/610
2014/4544
2014/4658
2013/649
2013/2726
2009/455
2013/1857
2014/4809
2013/996
2014/3926
2014/4494
2013/3127
2009/458
2013/2202
2009/450
2013/2997
2013/3141
2013/3125
2013/3110
2013/3039
2013/1091
2014/3979
10314
10315
10316
10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324
10325
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10334
10335
10336
10337
10338
10339
10340
10341
10342
10343
10344
10345
10346
10347
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10356
10357
10358
10359
10360
10361
10362
10363
10364
10365
10366
10367
10368
10369
10370
10371
10372
10373
10374
10375
10376
10377
10378
10379
10380
TC Kimlik
No
23279644164
70264070286
32630332046
40247083558
45313700216
71089045992
64864258250
13310967550
15698893896
57166508604
37106188004
47602838884
67195178396
44614925342
28715471038
59482429878
17615827984
28273866260
71785032968
24890589476
51886682880
43741953488
62983314376
47272843614
19097778648
68929123156
47002850578
61408370492
34070292478
49801765718
58426469734
65455235476
46741872100
46516660598
50998730472
59638429332
35192252302
49669774518
16418882794
42185013970
27332508516
13109984386
52231689196
56512536216
50278752354
26918515276
47326853132
15836889132
68515129906
53689641002
36326208066
58492478456
23072648260
12006015162
15761902876
35444234032
63664290118
38513136886
61870366030
11553045004
38297136010
20414747650
13976951450
21179709242
15149911360
27902485254
14489932448
Adı Soyadı
Mehmet Emin Kaya
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN KILINÇ
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN KURT
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN MELĠK
MEHMET EMĠN NOĞAY
Mehmet Emin OBA
MEHMET EMĠN ORAK
MEHMET EMĠN ÖNDER
MEHMET EMĠN ÖZBAY
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN POLAT
MEHMET EMĠN POLAT
MEHMET EMĠN POLAT
MEHMET EMĠN SAKAR
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN SANCAR
MEHMET EMĠN SARAÇ
MEHMET EMĠN SOLAK
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN SÜRÜCÜ
MEHMET EMĠN ġEKER
MEHMET EMĠN ġENEL
Mehmet Emin ġEġEN
MEHMET EMĠN ġILDIR
MEHMET EMĠN TABAK
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN TAYAN
MEHMET EMĠN TORGUT
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN TUĞAY
MEHMET EMĠN TUNÇ
Mehmet Emin TURAN
Mehmet Emin TURGUT
MEHMET EMĠN TÜYSÜZ
MEHMET EMĠN UMAZ
MEHMET EMĠN ÜÇGÜ
MEHMET EMĠN YABĠR
Mehmet Emin YAġAR
MEHMET EMĠN YAYĞIN
MEHMET EMĠN YETKĠN
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN YILMAZ
Mehmet Emin YUMURTA
MEHMET EMĠN
MEHMET EMĠN YÜKSEL
MEHMET EMĠN ZAN
MEHMET EMĠR AKIL
MEHMET ENĠġTEKĠN
MEHMET ENMEK
MEHMET ER
MEHMET ERCAN
MEHMET ERDAL
MEHMET ERDAL
MEHMET ERDAL MELĠK
MEHMET ERDEM
MEHMET ERDEMLĠ
MEHMET ERDOĞAN
MEHMET ERDOĞAN
MEHMET EREN
MEHMET EREN
MEHMET ERENULUĞ
MEHMET ERFĠDAN
MEHMET ERGUN
İlçesi
Haliliye
Birecik
Eyyübiye
Siverek
C.pınar
Halfeti
Eyyübiye
Akçakale
Hilvan
Bozova
Siverek
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Bozova
Birecik
Halfeti
C.pınar
Siverek
Eyyübiye
Birecik
Akçakale
Bozova
K.köprü
Halfeti
K.köprü
Hilvan
Hilvan
Suruç
Siverek
Hilvan
Hilvan
V.Ģehir
C.pınar
V.Ģehir
Hilvan
Hilvan
V.Ģehir
V.Ģehir
Haliliye
Eyyübiye
Siverek
V.Ģehir
Haliliye
Suruç
Birecik
V.Ģehir
Siverek
Bozova
V.Ģehir
V.Ģehir
Suruç
Bozova
Halfeti
Suruç
Halfeti
Seçiniz..
Eyyübiye
Suruç
V.Ģehir
Birecik
Suruç
Hilvan
Halfeti
Harran
Halfeti
Halfeti
Köy
ÇAMLIDERE
DORUCAK
DEDEOSMAN.
BEYÇERĠ
MURATLI
büyükgöklü
açmalı
AġAĞIDEREN
KUSKUNLU
TAġAN
ALTINPINAR
ENDARLI
YARDIMCI
TÜTEN
BÜYÜKHAN
HAYDARAHM
ÇEKEM
MURATLI
canpolat
YAMAÇALTI
ĠNNAPLI
AKÇALI
BAĞLICA
MAġUK
GÜNECE
KONAÇ
OVACIK
AYDINLI
KARADUT
YÜCELEN
MANTARLI
KOPUZ
Beğrük
DAMLACIK
Tekneli
KUSKUNLU
MANTARLI
GÖGERLĠ
MALTA
ALTINDAMLA
AĢağıkoymat
BAġBÜK
AkçataĢ
YEġĠLYURT
KÖSELER
ÖZVEREN
Tekneli
TAġAĞIL
AKMAĞARA
AYAKLI
DEFTERDAR
KARAHÖYÜK
KONUKSEVER
GÜNECE
Kızılhöyük
SÜTVEREN
AYRAN
sultantepe
ÖLÇEKTEPE
AYAKLI
KURAL
KARA
KAVALIK
BALABAN
AKLAR
GÜRKUYU
ÖZMÜġ
İşletme
Tipi
T.Sulu
Bağ.Bahçe
B.BaĢ
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
K.baĢ
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
K.baĢ
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Alan(Da)/A
det /
Koloni/Ton
139
257
219
100
261
55
102
121
305
53
100
257
89
87
342
201
67
179
100
106
31
64
318
63
40
412
206
13
104,072
87
153
321
607
253
609
163
544
673
50
306
44
97
237
163
138
396
676
198
150
50
901
100
787
74
59
138
299
194
151
50
162
100
235
10
79
52
37
TDYB
Numarası
2013/4-101
2014/4-197
2014/1-364
2013/4-96
2013/4-132
2013/4-101
2013/4-101
2013/4-90
2010/4-31
2013/4-89
2013/4-96
2013/4-96
2012/4-82
2013/4-101
2014/4-181
2014/4-197
2014/4-188
2013/4-132
2013/4-101
2014/4-185
2014/4-197
2013/4-90
2013/4-93
2013/3-129
2013/4-83
2010/4-31
2013/4-129
2014/4-160
2014/5-334
2012/4-64
2014/4-166
2013/4-89
2014/4-201
2013/4-132
2013/5-203
2010/4-31
2013/4-102
2014/4-188
2014/4-184
2014/4-168
2013/4-99
2014/4-166
2014/4-201
2014/4-160
2012/3-113
2014/4-169
2013/5-203
2014/4-168
2013/4-93
2014/4-184
2014/4-178
2012/3-113
2013/4-89
2014/4-201
2011/5-88
2014/4-188
2014/4-201
2013/4-101
2012/3-113
2014/4-184
2013/4-89
2014/4-181
2014/4-178
2014/4-188
2013/4-98
2014/4-188
2014/4-188
Statüsü
ġirket
ġirket
Ür. Ör.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
Serbest
ġirket
ġirket
ġirket
Zir. O.
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
ġirket
Sertifika
Numarası
2009/67
2010/745
2009/1471
2009/458
2013/3084
2009/1377
2013/742
2014/4522
2013/2726
2013/745
2009/458
2014/4526
2014/5227
2009/1377
2013/3101
2013/2445
2009/1400
2014/4872
2009/1377
2013/3133
2013/360
2014/4794
2010/693
2013/1535
2012/310
2008/360
2013/3309
2014/4510
2013/3110
2014/4960
2013/1094
2013/3127
2010/1430
2014/4504
2010/1435
2013/2726
2013/3044
2013/3040
2014/4582
2014/4965
2009/357
2013/1094
2010/1430
2014/4510
2013/3113
2014/5018
2010/1435
2014/4976
2013/3094
2013/942
2014/4658
2013/3113
2013/1345
2013/1857
2010/1422
2013/2968
2012/13
2009/67
2013/3057
2014/4668
2014/4543
2013/2972
2010/723
2013/2968
2014/5146
2013/1653
2013/2968
10381
10382
10383
10384
10385
10386
10387
10388
10389
10390
10391
10392
10393
10394
10395
10396
10397
10398
10399
10400
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10407
10408
10409
10410
10411
10412
10413
10414
10415
10416
10417
10418
10419
10420
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10434
10435
10436
10437
10438
10439
10440
10441
10442
10443
10444
10445
10446
10447
TC Kimlik
No
66157211324
66223209156
43498962634
60103424820
12312015566
12249017602
12534002894
44737927216
21683688552
50137754642
60466399834
59320448184
19847753734
28199472552
28241471144
12090009528
55006578770
56671539226
53947630434
35978213244
35990212898
59200452232
16766867030
33440310996
10224078228
49201785040
67210173412
11772024880
18401812870
49240786954
48493802008
55342573576
52369679816
10404081468
71416038550
20519734494
14357935298
67291182792
62431330934
47074849036
61609371700
59296443664
19955753688
19298782512
26906523788
51967696324
11088045692
67171178198
56368539140
56641528502
20273749802
20840730936
67267177890
61603371928
50212752082
40448064370
72163009862
48628187734
52933661094
65416230816
40145073262
25010591126
16757869234
12947979806
21791701884
61450362940
26639524670
Adı Soyadı
MEHMET ERGÜL
MEHMET ERGÜL
MEHMET ERGÜN
MEHMET ERGÜN
MEHMET ERĠK
MEHMET ERĠK
Mehmet Erkan
MEHMET ERKAN
MEHMET ERKULTEKĠN
MEHMET EROĞLU
MEHMET ERSOY
MEHMET ERTOĞIN
MEHMET ERTÜRK
MEHMET ERYOLDAġ
MEHMET ERYOLDAġ
MEHMET ERYOLDAġ
MEHMET ESEN
MEHMET ESEN
MEHMET ESEN
MEHMET ESĠN
MEHMET ESĠN
MEHMET ESĠRTGEN
MEHMET EYÜP AYAZ
MEHMET EYYÜP
MEHMET FAHRETTĠN
MEHMET FAHRĠ
MEHMET FAĠK ALTUN
MEHMET FATĠH
MEHMET FATĠH
MEHMET FATĠH ÇAKICI
MEHMET FATĠH DENĠZ
mehmet fatih fatiĢtooğlu
MEHMET FATĠH
MEHMET FATĠH
MEHMET FATĠH ÖNCEL
mehmet fazlı görgün
Mehmet Fedli ASLAN
MEHMET FEHMĠ AKIL
MEHMET FEHMĠ TEMEL
MEHMET FERĠT
Mehmet Ferit TÜRKDĠLĠ
MEHMET FETHĠ BĠLSEN
MEHMET FETHĠ
MEHMET FEVZĠ BUCAK
mehmet fevzi kurt
MEHMET FIRAT
MEHMET FĠDAN
MEHMET FĠKRET
MEHMET FUAT DĠġLĠ
Mehmet FURAT
MEHMET GALYAN
MEHMET GALYAN
MEHMET GARĠP
Mehmet Garip TÜRKDĠLĠ
MEHMET GARĠP YOL
MEHMET GAZĠ ARAR
MEHMET GAZĠ
MEHMET GEÇEN
MEHMET GEÇGEL
Mehmet GEÇĠM
MEHMET GELGĠL
MEHMET GENĞEÇ
MEHMET GEZE
MEHMET GĠRGĠN
MEHMET GÖÇER
MEHMET GÖK
MEHMET GÖK
İlçesi
Harran
Harran
Birecik
Suruç
Siverek
Siverek
Haliliye
Siverek
Eyyübiye
Hilvan
Halfeti
Siverek
Halfeti
Birecik
Birecik
Birecik
Birecik
Suruç
Suruç
Birecik
Birecik
Siverek
Siverek
Siverek
Akçakale
Siverek
Bozova
Hilvan
Siverek
Haliliye
Harran
Eyyübiye
Siverek
Bozova
Akçakale
Harran
Bozova
Siverek
Birecik
Siverek
Siverek
Harran
K.köprü
Hilvan
Eyyübiye
Suruç
Halfeti
Hilvan
Siverek
Harran
Seçiniz..
Seçiniz..
Seçiniz..
Siverek
Siverek
Birecik
Halfeti
C.pınar
Siverek
Akçakale
Akçakale
Siverek
Suruç
Harran
Suruç
Akçakale
Birecik
Köy
BĠNEKLĠ
BĠNEKLĠ
KURAL
KÜÇÜK OVA
SÖYLEMEZ
SÖYLEMEZ
Uğurlu
ALTINAHIR
YAMAÇALTI
ÇIĞILLI
KARAOTLAK
GÜLPINAR
GÜLAÇAN
ÖZVEREN
ÖZVEREN
ÖZVEREN
AYRAN
KÜÇÜKOVA
BOSTANCILAR
ALMAġAR
TÜTEN
ERKONAĞI
SÖYLEMEZ
GÜRAKAR
ÇAKIRLAR
AġAĞIALINCA
AYLAN
DOĞRULLAR
KAVALIK
MAMUCA
TOYTEPE
aslan kuyusu
GÜRAKAR
KINDIRALĠ
BOYBEYĠ
alcalı
DUTLUK
KARAKEÇĠ
AlmaĢar
ALAGÜN
KARAKEÇĠ
TAHILALAN
YAYLACIK
KUSKUNLU
taĢlıca
YEĞEN
BOZYAZI
ustahasan
DARICALI
ULUAĞAÇ
BÜYÜKOBA
BÜYÜKOBA
AGVĠRAN
ALAGÜN
AġAĞIALINCA
KURAL
BOZYAZI
YUKARIDURM
ÇAĞDAġ
BÜYÜKTAġ
YUSUFBEY
ENDARLI
AKÖREN
CEYLANGÖZÜ
KIRMĠT
DONANDI
ġEKERKÖY
İşletme
Tipi
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Arıcılık
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Kuru
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
T.Sulu
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
T.Kuru
T.Sulu
Bağ.Bahçe
Bağ.Bahçe
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
K.baĢ
T.Kuru
T.Sulu
T.Sulu
Bağ.Bahçe
T.Sulu
Bağ.Bah&c