Bilgisayar açılır. DMA cihazı on/off düğmesinden açılır.
Isıtıcı ünitesi çıkarılarak numune bölmesi açılır.
Yapılacak olan analize göre (stress strain, bending..) uygun aparatlar seçilerek
cihazın numune bölmesine monte edilir.
Uygun boyutta kesilmiş olan numune cihaza yerleştirilerek kapak kapatılır.
Bilgisayarın masaüstünden “DMA control software” ikonuna basılarak cihaz programı açılır.
Açılan menüden “Std. Air Oven” ikonu
seçilir.
Menüden “experiment wizard” ikonu tuşlanır.
Experiment conditions” penceresinden istenilen
deney parametreleri işaretlenir.
“Next” ikonu ile bir sonraki aşamaya geçilir.
İlgili bölümlere frekans, başlangıç sıcaklığı ve bitiş sıcaklık
değerleri yazılır.
“Next” ikonu ile bir sonraki aşamaya geçilir
«Deformation Mode» menüsünden analiz türü seçilir.
Numune boyutları kısmı doldurulur.
“Next” ikonu ile bir sonraki aşamaya geçilir.
Dosyaya isim verilir ve kaydedilir.
Gelen ekranda “Go” tuşuna basılarak deney
başlatılır.
Deney bittikten sonra fırının soğuması beklenir ve numune haznesi açılır. Numune
çıkarılarak cihaz ve bilgisayar kapatılır.
Download

TL-029-Dma Cihazı Kullanım Talimatı