2013-2014 ÖĞRETİM YILI SONU İTİBARİYLE MEZUN DURUMUNDA YA DA MEZUN OLAN ADAYLARIN PEDAGOJİK
FORMSYON EĞİTİMİ KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle mezuniyet aşamasında olanlar ve mezunlar için başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programı için Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemize verilen öğrenci kontenjan sayısı 500’dür. Ön kayıt için müracaat eden
Üniversitemiz öğrencisi sayısı 780, Üniversitemiz dışından müracaat eden öğrenci sayısı ise 456 olup, toplam 1236’dır. Tüm alanlara toplam
başvuru sayısı kontenjan sayısından fazla olduğu için alan bazında başvuru sayısı ile orantılı olarak kontenjanlar belirlenmiştir. Belirlenen
kontenjanlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
DİĞER ÜNİVERSİTE MEZUNLARI
DİĞER ÜNİVERSİTELER
Başvuru
Belirlenen Kontenjan
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
5
1
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
5
1
BİYOLOJİ
5
1
COĞRAFYA
11
3
FELSEFE
15
4
FİZİK
4
1
HEMŞİRELİK-EBELİK
7
2
İKTİSAT
1İLAHİYAT
66
18
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
2
1
İŞLETME
2
1
KAMU YÖNETİMİ
2
1
KİMYA
5
2
MATEMATİK
80
22
MÜZİK
12
3
REKREASYON
1SOSYOLOJİ
14
4
43
12
TARİH
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
175
48
ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
1TOPLAM
456
125
Diğer üniversitelerden mezun ya da mezun
durumunda olan adayların sıralama kriterleri,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26/06/2014
tarihli ve 75850160-104.01.07-4235 sayılı yazısında
belirtilen açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
1. Mezun adaylar (2014 ve öncesi) akademik not
ortalamasına göre sıralanır.
a. Not ortalamasında eşitlik olması durumunda
mezuniyet yılı eski olana öncelik verilir.
b. Burada da eşitlik olması halinde üniversiteye giriş
puanına bakılır.
2. Kontenjan dolmadığı takdirde alttan dersi olan
mezuniyet aşamasındaki adayların not ortalamasına
bakılarak sıralamaya alınır. Not ortalamasında eşitlik
olması durumunda alt dönemden daha az dersi olan
adaya öncelik verilir. Eşitlik bozulmazsa üniversite
giriş puanına bakılır.
KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, 7-9 Temmuz 2014 tarihleri arasında eğitim fakültesi dekanlık binasında mesai saatleri içinde
yapılacaktır.
Kayıt için gerekli belgeler
a.Ders Kayıt Formu (Kayıt bürosu ya da internetten alınmalıdır),
b.Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da diploma, mezun olmayan adaylardan mezuniyet belgesi yerine öğrenci belgesi
c.Onaylı Lisans Not Transkripti
d.Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı getirilmesi durumunda onay kurumumuzca yapılacaktır)
e.2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
f.Öğrenim ücretinin ilk taksitinin (1027 TL) yatırıldığına dair banka dekontu (Halk Bankası Kırıkkale Şubesi IBAN: TR46 0001 2009 6740
0006 0000 15 nolu hesaba Adı-Soyadı ve TC Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
YEDEK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE AİT AÇIKLAMALAR
Kesin kayıtlarda dolmayan kontenjanlar için yukarıda belirtilen sıralama kriterleri kullanılarak yeniden yedek çağrı listeleri
oluşturulacaktır. Yedek çağrı listeleri 10 Temmuz 2014 tarihinde eğitim fakültesinin web sayfasında duyurulacaktır.
Aşağıda verilen bilgiler adaylar tarafından kontrol edilmeli, eksiklik ve
yanlışlık varsa 04.07.2014 Cuma günü saat 17.30'a kadar Eğitim Fakültesi
Dekanlığına bildirilmelidir.
Adayların sıralama kriterleri kayıt hakkı kazananlar için uygulanmıştır,
yedek adaylar için sıralama kriterleri dikkate alınmamıştır.
Yedek adayların akademik not ortalaması dışındaki sıralama kriterleri yedek
çağrı listesinde uygulanacaktır.
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
Adı Soyadı
HAYRİYE DÜZENLİ
GİZEM BEYCAN
GÖKHAN BALICA
MUSTAFA ALFATLI
İRFAN ASKI
Bölüm
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
Not Ort.
3,35
3,17
2,90
2,50
2,48
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
Mez. Yılı
2014
2014
2014
2014
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
Adı Soyadı
ESAT AYYILDIZ
FATMA BİNGÖL
ESRA GÜL YETİŞKEN
AYŞE GÖÇER
ŞEYDA AKGÜN
Bölüm
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
Not Ortalaması
3,15
2,81
2,78
2,53
2,36
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
4. SINIF
Mez. Yılı
2014
2014
2014
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
1
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
Adı Soyadı
MURAT TEKİN
MEHMET İSMAİL DEMİR
ZELİHA EROL
İSMAİL DENİZ
GÖZDE VURAL
Bölüm
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
Not Ortalaması
2,56
2,51
2,36
2,19
2,63
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
4. SINIF
Mez. Yılı
2014
2014
2013
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
3
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Adı Soyadı
GÖKHAN ERDUGAN
MESUT SARIYILDIZ
MURAT TURSUN
RAHİME KÖK
ETHEM AKBAŞ
MEHMET ŞİMŞEK
BÜŞRA AYLİN ELMACIOĞLU
FATİH AKDEMİR
KAMURAN GÖKTAŞ
FERHAT ÇETİNKAYA
KEREM ÇİÇEK
Bölüm
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
Not Ortalaması
3,21
3,06
2,99
2,95
2,85
2,78
2,62
2,58
2,45
2,34
2,49
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
4. SINIF
Mez. Yılı
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Adı Soyadı
NİLÜFER YILMAZ
REMZİ BURAK DÖNMEZ
DİDEM ÖZDEMİR
ASLIHAN ŞEN
AYŞENUR BALIKÇILAR
CANSU İLBEYLİ
ELİF YAZICI
MERVE KILIÇ
EDA GÜNDOĞDU
NURAN KAVAK
BURCU YALÇIN
GAMZE CANPOLAT
NAZİFE SARI
CÜNEYT KIVRAK
ESENGÜL ÖNAL
Bölüm
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
FELSEFE
Not Ortalaması
2,83
2,80
2,73
2,73
2,62
2,54
2,53
2,51
2,51
2,44
2,24
2,24
2,23
2,15
2,01
Mezuniyet Durumu
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
Mez. Yılı
2013
2014
2013
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2004
2012
2009
2013
2013
2011
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
Adı Soyadı
ŞÜKRAN ALVER
UMUT ERAY AKDOĞAN
EMRE ZÜMBÜL
SELCAN ÜNAL
Bölüm
FİZİK
FİZİK
FİZİK
FİZİK
Not Ortalaması
2,71
2,54
2,47
2,34
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
Mez. Yılı
2014
2014
2010
2010
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
Adı Soyadı
SEVİLAY KIVRAK
SONGÜL KESKİN
ALİYE USTAOĞLU
AHMET KÜPELİ
NURAN İNCEKOCA
PINAR İÇERİ
NESİBE ATAÇ
Bölüm
HEMŞİRELİK
EBELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
Not Ortalaması
3,13
2,84
2,79
2,44
2,41
2,36
2,33
Mezuniyet Durumu
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
Mez. Yılı
2011
2005
2012
2013
2011
2007
2007
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Adı Soyadı
TUĞBA ÇETİN
KASIM ÇAZIM
NURİYE KESGEN
ÖMER ERKOÇ
RÜSTEM DEMİR
HİLAL DUMAN
UMDENUR YAZICI
ESMA YETİŞKEN
YEŞİM KARABENLİ
EROL YILMAZ
RAMAZAN KOÇOĞLU
SUAT YORULMAZ
SEVGİ BAŞARAN
ŞEYMA TANIŞ
KENAN AKSEKİLİ
İHSAN BARUT
ÖZLEM DÖNMEZ
DİLARA BAĞLARLI
KEVSER SARITAŞ
MERVA ÖZTAŞ
TUĞBA GÖBEKLİ
HATİCE KÜBRA ŞİMŞEK
FEYZA ÇALIŞKAN
İLKNUR GÜRGİL
SEMİHA ÇÖREKÇİ
SİBEL YAĞLI DUMAN
YELİZ İŞBİR
NAZLI ÇORUH
ÜZEİR CEFEROV
YASEMİN AKALIN
NURETTİN KARATAŞOĞLU
SÜMEYYE YAYLI
İNCİNUR ÖZPINAR
MUHAMET AKİF BEKMEZ
Bölüm
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
İLAHİYAT
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
İLAHİYAT
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
DÜNYA DİNLERİ
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
İLAHİYAT
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
İLAHİYAT
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
DÜNYA DİNLERİ
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
Not Ort.
3,73
3,64
3,46
3,35
3,29
3,29
3,25
3,23
3,20
3,19
3,09
3,06
3,06
3,06
3,05
3,04
3,02
2,98
2,95
2,94
2,93
2,88
2,86
2,86
2,85
2,83
2,75
2,75
2,72
2,72
2,71
2,71
2,71
2,70
Mezuniyet Durumu
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
Mez. Yılı
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2012
2006
2011
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Say.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Adı Soyadı
AYŞE BALAT
NAHİDE KIRBAŞ
METİN MARAŞ
RECEP TUKAT
ŞEYMA SAĞIR
ÜLKÜ OVACI
MUHAMMET KAYA
ÖZGÜR GÖKTAŞ
ZEHRA KURTALAN
BEDRİYE ŞEYDA GÜNEY
BÜŞRA CEYLAN
HACI ÜNLÜ
EMEL ÇAY
FAMA RUKİYE DURAN
ZEHRA BETÜL ÖZEROĞLU
ELİF ÇAM
ESRA EKİCİ
YUNUS YALÇIN
SIDDIKA ELİF GÜNDÜZ
AYŞE ARSLAN
ZEYNEL GÜL
YASEMİN YİĞİT
MUSTAFA DALKIRAN
BİLAL DAYAN
SÜMEYRA ARTIRAN
KADİR AYDIN
SUAT PAŞA
MUSTAFA ARSLAN
MUHAMMED RESUL AKGÜL
GÖKHAN KUĞ
MERYEM GÜNGÖR
MERYEM GÜNGÖR
Bölüm
DÜNYA DİNLERİ
İLAHİYAT
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
DÜNYA DİNLERİ
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
DÜNYA DİNLERİ
İLAHİYAT
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
İLAHİYAT
YAYGIN DİN ÖĞR. VE UYG.
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
İLAHİYAT
İLAHİYAT
İLAHİYAT
DÜNYA DİNLERİ
DÜNYA DİNLERİ
Not Ort.
2,69
2,69
2,63
2,63
2,62
2,61
2,59
2,58
2,55
2,51
2,49
2,34
2,27
2,23
3,09
3,01
2,86
2,80
2,76
2,71
2,69
2,68
2,63
2,61
2,51
2,50
2,50
2,46
2,46
2,45
2,35
2,32
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
4.SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4.SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
Mez. Yılı
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Alttan Ders Say.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
1
2
3
1
3
1
1
2
1
1
2
8
3
4
4
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
Adı Soyadı
1
ZEKİYE DEMİR
2
HATİCE KARATAŞ
Bölüm
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Not Ortalaması
Mezuniyet Durumu
3,08
MEZUN DURUMUNDA
2,89
MEZUN DURUMUNDA
Mez. Yılı
2014
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
Adı Soyadı
1
MAHİ EKİCİ
2
ERDEM ALTUNTAŞ
Bölüm
İŞLETME
İŞLETME
Not Ortalaması
2,78
2,66
Mezuniyet Durumu
MEZUN
MEZUN
Mez. Yılı
2010
2010
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
Adı Soyadı
1
OKTAY KOYUNCU
2
NEBAHAT ALP
Bölüm
KAMU YÖNETİMİ
KAMU YÖNETİMİ
Not Ortalaması
2,73
2,44
Mezuniyet Durumu
MEZUN
MEZUN
Mez. Yılı
2012
2013
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
Adı Soyadı
FATİH ARSEN
TOLGAHAN APAYDIN
SÜMEYYE KÖYBAŞI
İSLAM ALP
RABİA AYTAÇ
Bölüm
KİMYA
KİMYA
KİMYA
KİMYA
KİMYA
Not Ortalaması
2,85
2,69
2,56
2,46
2,24
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
4. SINIF
Mez. Yılı
2014
2013
2014
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
2
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Adı Soyadı
KÜBRA ADANÇ
ESRA ERBAŞ
LEYLA BULUT
SAİME REYYAN ÇETİNKAYA
ARZU SULTAN EROL
DİLARA SAADET ERGİN
HABİBE GÖKSU
HİLAL ŞEN
FATMA ERZURUM
TUĞBA YILMAZ
EZGİ KILIÇ
ELİF BOLAT
AYŞENUR ÖZCAN
ŞERİFE AYDOĞAN
ESME GÖRDÜ
FATMA MERCANOĞLU
ÖZLEM AKYEL
MAKBULE TÜRKEN
ÖZLEM ÇALIŞKAN
MEDİNE ERKOL
EKREM KARAKAYA
GÖZE GÜNGÖR
TUĞÇE AYVACIKLIOĞLU
GAMZE TOPATAŞ
TUĞBA BAŞ
DUYGU YILDIRIM
BEYZA AKPINAR
ÇAĞRI KÖKSAL
ADİLE CİSEM YAMAN
İSMET DURSUN
ESRA KONKAN
YAĞMUR ARABACI
EREN DOĞANAY
GÖZDE BAL
Bölüm
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
Not Ortalaması
3,53
3,30
3,23
3,22
3,20
3,20
3,16
3,13
3,12
3,09
3,07
3,05
3,02
3,02
3,02
2,99
2,89
2,86
2,85
2,82
2,80
2,78
2,78
2,77
2,77
2,75
2,73
2,71
2,70
2,64
2,63
2,63
2,63
2,61
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
Mez. Yılı
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2013
2013
2013
2014
2014
2013
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Adı Soyadı
MUSTAFA KARAGÖZLÜ
ÖZLEM AYAR
EDA DEMİRCİ
NUSRET ACIBAL
TAŞKIN DÖNER
SAFİYE TEPECİK
ESMA GÖKTAŞ
EMİNE SAĞLAM
ANIL UTLU
GÜLER CEBECİ
ÖZLEM ÇETİN
ÖZGE ATAGÜN
MEHMET CANKURTARAN
MEHMET ALİ BOZKURT
BELGEN ÖZGÜR
İSMAİL HAYIRLI
ZEYNEP RUMEYSA YAVUZ
GÜLBEN KARABULUT
AHMET YILDIRIM
MERVE KIZILPINAR
OKAN YILDIRIM
NAZLI TURP
ALİ İHSAN YALÇIN
ALPER ÇAĞRI DERELİ
NURULLAH FİDAN
İBRAHİM KAYA
FERHAT SEYİRT
MECİT AÇICI
ESRA PINAR KARATAŞ
TUĞBA KAYA
EDA ELİF BAŞAR
NESİBE PARLAK
HAKAN AYDOĞDU
HABİP DEMİR
Bölüm
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
Not Ortalaması
2,61
2,59
2,58
2,58
2,57
2,55
2,54
2,53
2,50
2,50
2,49
2,48
2,47
2,45
2,44
2,42
2,41
2,39
2,39
2,36
2,35
2,35
2,33
2,32
2,30
2,29
2,28
2,25
2,22
2,21
2,21
2,20
2,19
2,18
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
Mez. Yılı
2014
2014
2013
2013
2014
2014
2013
2013
2013
2014
2013
2013
2014
2013
2013
2013
2014
2010
2014
2014
2014
2013
2008
2010
2009
2014
2014
2003
2009
2012
2014
2006
2005
2008
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Adı Soyadı
KÜBRA CAN
SEÇKİN TAŞ
CANSU BİLİK
CANAN ÖZTÜRK
ÇİĞDEM ÖZDEMİR
ALİ GÜNAY
ENGİN KARAKUŞ
HACI MEHMET ALITKAN
EMİNE CİBA
RUKİYE BAŞTUĞ
NAVRUZ KONUŞ
ELİF ÜNALAN
Bölüm
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
Not Ortalaması
2,14
2,12
2,12
2,11
2,09
2,09
2,08
2,05
2,04
2,79
2,46
2,44
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
Mez. Yılı
2014
2010
2013
2009
2007
2008
2003
2004
2010
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
VAR
VAR
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Adı Soyadı
BURCU SİNER
EREN HÜR YAVUZ
MERVE ÖYKÜ İNANLI
GÖKHAN CEYHAN
MUSTAFA KÜRŞAT SEVİMLİ
ESMA FİLİZ
ENGİN MENTEŞ
ALİYE ŞEYMA GÖKBULUT
PINAR ÇANKAYA
BURAK ÇİNAR
NACİYE NUR AKINTAŞ
GÖRKEM CEYLAN
Bölüm
MÜZİK
MÜZİK
MÜZİK
SES EĞİTİMİ THM
TÜRK HALK OYUNLARI
MÜZİK
MÜZİK
TÜRK HALK OYUNLARI
MÜZİK
TÜRK S. M. TEM. BİL.
MÜZİK
TÜRK HALK OYUNLARI
Not Ort.
3,72
3,47
3,39
3,33
3,33
3,24
3,14
3,05
3,04
2,52
3,30
2,90
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
4. SINIF
4. SINIF
Mez. Yılı
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2011
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
VAR
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Adı Soyadı
FATMA TEKNECİ
GÜLSÜM ÇETİN
MURAT YILDIZ
PINAR BALKAŞ ŞAVLI
NAZMİYE AKÇELİK
OSMAN KARAKOÇ
GÜLBAHAR BÖLÜKBAŞ
MAİDE SENA KARABAŞ
DENİZ KESKİN AKSAKAL
MELİK ÖZER
SUMRU POLAT
TUĞBA BULUT
SERAP GÜLTEKİN
HAYRİYE DEMİRTAŞ
Bölüm
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
SOSYOLOJİ
Not Ortalaması
3,39
3,04
2,94
2,83
2,80
2,77
2,69
2,67
2,57
2,56
2,35
2,26
2,60
2,16
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
4. SINIF
4. SINIF
Mez. Yılı
2014
2014
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2003
2011
2011
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
VAR
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Adı Soyadı
TANSU ÇAKMAK
AKIN AKSEL BUDAK
ESRA BOZKUL
RUHULLAH RECAİ ŞEKER
İSMAİL DURU
PINAR GENÇOĞLU
NİHAL AKGÜN
SAFİYE ERDAL
GÖKHAN UÇA
AREFE KARADENİZ
MEHMET SABANCI
CEREN KARATAŞ
OSMAN ONCAR
MURADİYE KARACA
HASAN SARI
ALİ KARA
ABDULLAH ÇAŞKURLU
MAHMUT SAYILGAN
GÖKHAN KARAKAYA
ESRA YILDIZ
HÜSEYİN ÇAKIR
HAKAN KOÇAK
MİKAİL IŞIKER
TUĞBA ERYAŞAR
DURSUN BİLGİN KARADAĞ
CAFER AKPOLAT
BURAK ÜNSUR
CANA KURT
BİRSEN ÇAĞLAR
RAMAZAN AVCI
TOLGA CİHANGİR
DERYA YILMAZ
ERTUĞRUL ŞAHİN
FATİME ERDİOĞLU ESMEZ
Bölüm
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
Not Ortalaması
3,64
3,52
3,17
3,17
3,15
3,11
3,08
3,04
3,04
3,04
2,99
2,98
2,87
2,85
2,83
2,79
2,79
2,77
2,76
2,71
2,71
2,68
2,65
2,65
2,64
2,63
2,56
2,45
2,44
2,42
2,38
2,37
2,33
2,33
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
Mez. Yılı
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2003
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2008
2004
2009
2002
2014
2004
2004
2003
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Adı Soyadı
OSMAN OKAN ÖZCAN
DENİZ ENGİN ÖZDEMİR
SERTAN ALVER
İSMAİL ÜLGER
RUKİYE ÖZGE DURAK
NURSEN ÇİÇEK
ŞULE DİKECİ
TÜLAY ÖZTÜRK
BAŞAK SOLAK
Bölüm
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
TARİH
Not Ortalaması
2,33
2,32
2,07
2,72
2,63
2,56
2,39
2,30
2,26
Mezuniyet Durumu
MEZUN
MEZUN
MEZUN
4. SINIF
4.SINIF
4. SINIF
4.SINIF
4. SINIF
4. SINIF
Mez. Yılı
2006
2009
2012
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
2
1
1
1
1
1
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Adı Soyadı
ZEYNEP ADIYAHŞİ
PINAR AYDOĞAN
GÜLSER BIYIK
GİZEM BÜŞRA SAYLAN
SEHER ATEŞ
ÖZGENUR ALTUNTAŞ
MERVE TURGUT
BEKİR DOKSÖZ
İBRAHİM DİLMEN
FEYZA KURNAZ
MAKBULE ÇOLAK
SENEM NUR YELEK
MERVE BOYLU
SELMA KÜBRA ŞAHİN
ALİ YILDIZ
ASLI TÜRK
MELİKE YILMAZ
DİLEK ÖZER
HACER KAYA
ÖZLEM GÖNEN
PINAR KIRATLI
KEZİBAN BULDUK
MİNE SARI
ESRA MUMLUOĞLU
ARZU ESEN
SERHAT ALP GENÇ
FATMA CAN
AYSEL ŞAHİN
NESLİHAN ALTAN
MERAL DURUKAL
TÜLAY ALICI
ESİN AŞILIOĞLU
MUTLUAY DOĞAN
NURAY POLAT
Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Not Ort.
3,71
3,56
3,52
3,47
3,46
3,42
3,39
3,37
3,37
3,36
3,36
3,34
3,32
3,32
3,31
3,30
3,28
3,28
3,27
3,26
3,25
3,24
3,22
3,20
3,20
3,15
3,13
3,13
3,12
3,10
3,10
3,09
3,07
3,07
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
Mez. Yılı
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Adı Soyadı
KUMRU AKDOĞAN
MERYEM KUŞTUR
SELFİNAZ GÖZDE EKİNCİ
VİLDAN ÖZDEMİR
LALE TUNÇBİLEK
SEDAT AKKAYA
GÜLCAN POLAT
AYŞEGÜL ULUĞ
UĞUR TETİK
İKBAL ESEN
ESRA MORAN
YENER AYDIN
ALİ BÜYÜKSEYMEN
MELEK ASLAN
SİBEL YILDIZ
ESRA YÜCELOĞLU
PELİN BİNNAZ BOZKURT
SEVGÜL YILDIRIM
EREN DEMİR
FERDA AYBALA ÖZBAY
FATİH DEDİLOĞLU
RALE BATUR
ESRA CAN
SELEN ÖZDEMİR
SAYNUR BAŞARAN
SELMA GÖZDE YAŞAR
FATMA YILDIZ
RAMAZAN ALTUN
RUKİYE BALTACI
HATİCE ORAL
DİLAN TAŞKIRAN
GAMZE CEVİZOĞLU
GAMZE ŞENGÜL
KEVSER KAYA
Bölüm
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Not Ort.
3,07
3,07
3,06
3,06
3,05
3,03
3,02
3,02
3,01
3,00
2,98
2,98
2,97
2,97
2,96
2,95
2,94
2,93
2,92
2,91
2,91
2,91
2,90
2,89
2,88
2,86
2,86
2,86
2,84
2,84
2,84
2,83
2,83
2,82
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
Mez. Yılı
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2006
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Adı Soyadı
ZAFER KANDEMİR
MERVE BENLİ
ŞEYMA GÖK
İSMET KİRİK
BÜŞRA NORK
SEVİNÇ İREM TETİK
EMRE ERDEMİR
FERHAT KARA
SEDA AYDOĞAN
BANU ÖZKAÇAR
SEZEN BİLGİN
İBRAHİM YAGLICA
MEHTAP DEMİREL
BÜŞRA USTA
EMEL GÖÇER
ENGİN BOSTANCI
SİBEL DEMİRKOPARAN
GÜLCAN BOZKIR
NAGİHAN ERDAL
HAKAN GÜL
NAZLI İNALKAÇ
İLAYDA TEKİRDAĞLI
MUSTAFA ÖZDEMİR
SELDA UYAR
SEDA KARACAN
AYŞE AYDIN
GÜLNUR KAYA
YAKUP EMRE KAYA
İZZET BAYAZIT
AYHAN KOÇAK
KEMAL KULAK
FATMA TOKDEMİR
FATMA NUR KARA
TUBA AKYEL
Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
Not Ort.
2,82
2,81
2,81
2,80
2,79
2,78
2,78
2,78
2,76
2,74
2,74
2,74
2,73
2,72
2,71
2,70
2,70
2,68
2,68
2,67
2,67
2,66
2,66
2,65
2,64
2,64
2,63
2,63
2,61
2,61
2,59
2,59
2,59
2,58
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
Mez. Yılı
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2013
2014
2014
2014
2005
2013
2013
2013
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Adı Soyadı
SÜMEYYE KARA
HİLAL ÖZKAN
ŞADİYE ÇATAL
NURİYE DEMİR
AYŞE POLAT
HATUN ARSLAN
NAZLI CAN
AYŞE KARADUMAN
FIRAT DURMUŞ
BİRSEN TAŞKIN
GÜLAY YILMAZ
PINAR SEMİZ
CANA RAVLI
FATMA FİDAN
MEHMET DOĞAN KAVLAK
NECMETTİN ŞAHİN
EMRAH ANBARKAYA
HÜLYA MANGAL
AHMET KILIÇ
KERİM GÜNDOĞDU
ZEYNEP AYDIN
ZEHRA YILMAZ
PINAR DEMİRCAN
NURDAN DOĞAN
İSMAİL BOZTEPE
SAADET BASKIN
BURCU ÇAKAR
ADEM KESKİN
MESUT SEVİM
AHMET YÜCE
HÜLYA ZENGİN
SIDDIKA BULUT
NEVZAT BAKIRCI
ESRA FİLİZ
Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Not Ort.
2,57
2,55
2,54
2,52
2,51
2,51
2,49
2,49
2,48
2,48
2,46
2,46
2,46
2,46
2,43
2,43
2,41
2,40
2,40
2,38
2,38
2,36
2,32
2,31
2,30
2,26
2,24
2,23
2,23
2,23
2,22
2,21
2,16
2,16
Mezuniyet Durumu
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
Mez. Yılı
2014
2014
2006
2013
2014
2012
2013
2014
2013
2013
2006
2009
2013
2013
2009
2002
2011
2014
2014
2002
2010
2014
2010
2014
2006
2013
2014
2010
2014
2013
2014
2010
2005
2014
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Adı Soyadı
FATİH KIRTAŞ
YASEMİN YILDIZ
ALİ TURAN BİLGİÇ
FİLİZ KOÇYİĞİT
ÖZLEM ÖZDEN
GAMZE ACAROĞLU
KÜBRA KACAR
BURAK NURETTİN DEMİRİZ
EMEL BÖGE
HAKAN KORKMAZ
SEVGİ ÖNEL
ADEM SERHAT ÖZKAN
EMİNE GÜNDÜZ
EBRU DEMİR
ÖMER KILIÇ
BÜŞRA KONAKTAŞ
MEHMET YÜKSEL
MERVEGÜL VESKE
MERYEM GÜRSOY
SEHER KATIRANCI
MÜRÜVVET KIZILKAYA
TUĞBA KANKANAT
NAZLI GÖKDEMİR
TURGUT TOSUN
GÜLAY BAŞAK
EMİNE KORKMAZ
NAZLI YASEMİN GÖKDEMİR
ÖMER GÜN
ŞENSU KACAR
LEVGA ER
AYŞEGÜL KILIÇ
DİLEK AKTAŞ
SULTAN YAMAN
İREM KILIÇ
Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDB.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Not Ort.
2,15
2,14
2,14
2,12
2,12
2,10
2,08
2,03
2,01
3,46
3,17
3,10
3,07
2,97
2,85
2,85
2,74
2,66
2,54
2,52
2,51
2,50
2,48
2,41
2,39
2,39
2,37
2,36
2,33
2,29
2,28
2,26
2,26
2,24
Mezuniyet Durumu
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
MEZUN
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN DURUMUNDA
MEZUN
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4.SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4.SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4.SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
Mez. Yılı
2011
2014
2014
2007
2009
2014
2011
Alttan Dersi Var mı?
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
YOK
YOK
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Alttan Ders Sayısı
0
0
0
0
0
6
0
0
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
4
2
1
5
1
1
1
1
2
1
2014 PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇ VE KONTROL LİSTESİ
Sıra No
171
172
173
174
175
Adı Soyadı
GAMZE HABAT ÇAYLAK
GÖNÜL BAŞAR
SONGÜL ÖZDEMİR
SELDA DURUAKAN
YUSUF BÜLBÜL
Bölüm
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Not Ort.
2,20
2,15
2,06
2,05
2,04
Mezuniyet Durumu
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
4. SINIF
Mez. Yılı
Alttan Dersi Var mı?
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Alttan Ders Sayısı
1
1
2
1
3
Download

2013-2014 öğretim yılı sonu itibariyle mezun