Adı Soyadı:
Numarası :
3. Hafta
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI UYGULAMASI
1.) F= 15000 daN’ luk bir çekme zorlanmasına maruz kalan bindirme kapaklı perçin bağlantısı Şekil 1’
de şematik olarak görülmektedir. Bu bağlantının emniyet durumunu kontrol ediniz. Yükleme durumu
statik olan bağlantıda sac malzemesi Fe37
malzemesi Fe34 ( 
Formüller:
k=
em
(Pem = 2800 daN/cm2, σem = 1400 daN/cm2) ve perçin
= 1120 daN/cm2) olarak alınacaktır.
F
F
F /m
  em , P=
 Pem ,  ç =
  em
2
z.s.d
s.(b  z '.d )
 .d
z.
4
ÇÖZÜM:
Adım: İlk adımda perçinlere gelen kesme gerilmesi hesaplanır ve perçinlerin kesme gerilmesine karşı
emniyeti kontrol edilir.
Perçine gelen kesme gerilmesi;
Bir perçin için kesilmeye çalışılan düzlem sayısı (m) = 2
Kesilmeye çalışılan perçin sayısı (z) = 5
Uygulama Süresi: 40 dakika
Başarılar Dilerim…
Yrd. Doç. Dr. Makine Müh. Egemen Avcu
Adı Soyadı:
Numarası :
3. Hafta
k=
F /m
15000 / 2
2
2 =
 .12 = 1909,85 daN/cm
 .d
z.
5.
4
4
Perçinin kesilmemesi için;
 k   em olmalıdır.
Bu durumda  em = 1120 daN/cm2 olduğu için perçin kesilmeye karşı emniyetsizdir.
1. Adım: Bu adımda perçinin sac malzemeye uyguladığı basınç değeri hesaplanır ve sac malzemenin
ezilmeye karşı emniyeti kontrol edilir.
P=
F
=
z.s.d
15000
= 5000 daN/cm2
5.0,6.1
Sac malzemenin ezilmemesi için;
P  Pem olmalıdır.
Bu durumda Pem = 2800 daN/cm2 olduğu için sac malzeme ezilmeye karşı emniyetsizdir.
2. Adım: Bu adımda en fazla perçin bulunan kesit (en zayıf kesit) belirlenir ve bu kesitin çekme
gerilmesine karşı emniyeti kontrol edilir.
Bağlantıda en zayıf kesitler üç adet perçinin yer aldığı kesitlerdir.
z’ = 3 (en zayıf kesitte bulunan perçin sayısı)
Bu kesite etki eden çekme gerilmesi;
F
15000
= ç =
= 1136,36 daN/cm2
ç =
s.(b  z '.d )
0,6.(25  3.1)
Sac malzemesinin çekme gerilmesine karşı emniyetli olması için;
 ç =   em olmalıdır.
Bu durumda σem = 1400 daN/cm2 olduğu için sac malzeme çekmeye karşı emniyetlidir.
SONUÇ: Soruda verilen perçinli bağlantıda kullanılan perçinler kesilmeye, sac malzemeler ise
ezilmeye karşı emniyetsizdir. Bu durumda bu bağlantı emniyetsizdir.
Uygulama Süresi: 40 dakika
Başarılar Dilerim…
Yrd. Doç. Dr. Makine Müh. Egemen Avcu
Download

3. Ders Uygulama Sınavı Çözümü