XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu
MÜNAZARA
Örnek Başvuru
Başlık: Şizofreni var mıdır yok mudur?
Görev alanlar:
Oturum yöneticisi:
Şizofreni vardır! : Dr. ........
Şizofreni diye bir şey yoktur!: Dr.......
Öğrenim hedefleri: Katılımcılar bu oturum sonunda;
1. Tanısal geçerlik kavramını tanımlayacak,
2. Psikiyatride sınıflama sistemlerinin tanımlayıcı yaklaşıma dayanmasının olumlu ve
olumsuz yönlerini tartışacak,
3. Şizofreni kavramının dementia precox’tan DSM-V’e kadar tanısal gelişimini aktaracak,
4. Şizofreninin tanısal geçerliğini klinik, genetik, nörobiyolojik açıları göz önünde tutarak çok
boyutlu olarak ele alacaktır.
Tanım ve bilgiler: Geçen yüzyılda dementia precox olarak tanımlandığı zamandan bugüne
kadar tek bir antite olarak görülen şizofreninin sınırları ve tanımı sürekli değişmektedir.
Şizofreniyi etyopatolojisi, klinik görünümü ve seyri açısından oldukça heterojen bir grup
bozukluğu tanımlamak için kullanılan bir tanım olarak görenlerin yanında şizofreninin erken
dönemde gerçeği değerlendirmede bir bozukluk ve pozitif belirtilerle başlayan, kronik ve
tekrarlayıcı ataklarla seyreden, hastalığın geç döneminde negatif ve kognitif belirtilerin öne
çıktığı tek bir bozukluk olarakda görenler vardır. Nörogörüntüleme ve genetik alanındaki
gelişmelerle şizofreninin nörobiyolojisine, etyopatolojideki farklılıkların klinikle ve tedavi ile
ilişkilerine göre şizofreni kavramı yeniden ele alınmayı hak etmekte midir? Şizofreni diye bir
durum gerçekten var mıdır? Bu münazarada güncel bilgiler ışığında bu görüşler ayrıntılı
olarak tartışılacaktır.
Yöntem: Bu etkinlikte sunum ve tartışma teknikleri kullanılacaktır.
Kaynaklar:
1. Van Os J. Are psychiatric diagnoses of psychosis scientific and useful? J Ment Health
2010;19(4):305-317.
2. Chuma J, Mahadun P. Predicting the development of schizophrenia in high risk
populations: systematic review of the predictive validity of prodromal criteria. Br J
Psychiatry. 2011;199(5):361-6.
3. NasrallahH,Tandon R, Keshavan M. Beyond the facts in schizophrenia: closing gaps in
diagnosis, pathophysiology and treatment. Epidemiol Psychiatr Sci. 2011;20(4):317-27.
4. Tandon R, Nasrallah HA, Keshevan MS. Schizophrenia, ‘just the facts’ 4. Clinical features
and conceptualization. Schizophrenia Res. 2009;110(1-3);1-23.
5. Soygur H, Erkoç Ş. Şizofreni Kavramına Tarihsel Bir Bakış. TPD-Şizofreni ve Diğer
Psikotik Bozukluklar (Ed. Soygur H, Alptekin K., Atbaşoğlu EC, Herken H.
Düzenleyen ya da destekleyen TPD Birimi: Şizofreni ÇB
Download

XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu MÜNAZARA