T.C. DENİZLİ 3. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2014/283 Esas
Davacı MALİYE HAZİNESİ ile davalı KURBAN OĞLU HACI AHMET
OĞLU FEYZİ, KURBAN OĞLU HACI AHMET KIZI HABİBE, KURBAN
OĞLU HACI AHMET KIZI HATİCE, KURBAN OĞLU HASAN OĞLU
MEHMET EFENDİ KARISI BEY KIZI HURİYE, KURBAN OĞLU MEHMET
OĞLU AHMET, KURBAN OĞLU MEHMET KIZI ŞADİYE, KURBAN OĞLU
MEHMET KIZI HACER, KARADAĞLI OĞLU MUSTAFA KIZI EMİR DUDU,
KARADAĞLI OĞLU MUSTAFA KIZI HAYRİYE, HACI İMAM OĞLU, ALİ
ÇAVUŞ OĞLU SABRİ KAYYIMI DENİZLİ DEFTERDARI arasında
mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası
nedeniyle;
KURBAN OĞLU HACI AHMET OĞLU FEYZİ, KURBAN OĞLU HACI
AHMET KIZI HABİBE, KURBAN OĞLU HACI AHMET KIZI HATİCE,
KURBAN OĞLU HASAN OĞLU MEHMET EFENDİ KARISI BEY KIZI
HURİYE, KURBAN OĞLU MEHMET OĞLU AHMET, KURBAN OĞLU
MEHMET KIZI ŞADİYE, KURBAN OĞLU MEHMET KIZI HACER,
KARADAĞLI OĞLU MUSTAFA KIZI EMİR DUDU, KARADAĞLI OĞLU
MUSTAFA KIZI HAYRİYE, HACI İMAM OĞLU, ALİ ÇAVUŞ OĞLU SABRİ
hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde
mahkememizin 2014/283 esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri,
söz konusu kimselerle ilgili bilgi veren olmaz ise veya sağ oldukları
tespit olunamaz veya kesin olarak öldükleri tespit olunamaz ise
gaipliğine karar verilebileceği ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış
sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 60461- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. DENİZLİ 3. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2014/390 Esas
Davacı MALİYE HAZİNESİ ile davalı ÇAKMAKLI İMAM OĞLU MUSTAFA
KIZI HABİBE, ÇAKMAKLI İMAM OĞLU MUSTAFA KIZI AİŞE, ÇAKMAKLI
İMAM OĞLU MUSTAFA KIZI HATİCE, KATIRCI OĞLU ALİ OĞLU MEHMET
ALİ, KATIRCI OĞLU ALİ KARISI EMİNE, KATIRCI OĞLU ALİ KIZI HACER
HANIM, KATIRCI OĞLU İBRAZHİM KIZI ZEHRA, ŞAKİR DEDE OĞLU ALİ
ŞEVKİ BERMENT, KAZIM KIZI ZELİHAİ ZARİFE BERMENT, HASAN OĞLU
ALİ ÇETİN KAYYIMI DENİZLİ DEFTEDARI arasında mahkememizde
görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
ÇAKMAKLI İMAM OĞLU MUSTAFA KIZI HABİBE, ÇAKMAKLI İMAM
OĞLU MUSTAFA KIZI AİŞE, ÇAKMAKLI İMAM OĞLU MUSTAFA KIZI
HATİCE, KATIRCI OĞLU ALİ OĞLU MEHMET ALİ, KATIRCI OĞLU ALİ
KARISI EMİNE, KATIRCI OĞLU ALİ KIZI HACER HANIM, KATIRCI OĞLU
İBRAZHİM KIZI ZEHRA, ŞAKİR DEDE OĞLU ALİ ŞEVKİ BERMENT,
KAZIM KIZI ZELİHAİ ZARİFE BERMENT, HASAN OĞLU ALİ ÇETİN
hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde
mahkememizin 2014/390 esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri, söz
konusu kimselerle ilgili bilgi veren olmaz ise veya sağ oldukları tespit
olunamaz veya kesin olarak öldükleri tespit olunamaz ise gaipliğine
karar verilebileceği ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yayın
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen
tebliğ olunur.
(Bas›n: 60462- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. BURSA ASLİYE 2. TİCARET
MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2012/552
Davacı Orcan Alyüz tarafından, davalılar Tuğçe Mühürcüoğlu, İsmail
Hakkı Mühürcüoğlu, Mühürcüoğlu Otomotiv Ekipman Ve Yedek Parça
Lokanta Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan, Davacı
Ortağı Şirket Ortaklığından Çıkarılması davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce, davalılardan İsmail Hakkı Mühürcüoğlu'nun dava
dilekçesinde belirtilen "Ulitsa Ramenki Dom 9 Korpus 2,K:256
Moskova/RUSYA" adresine HMK'nın 122. md. gereği tebligat çıkarılmış
olup, adresinde bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Davalı
İsmail Hakkı Mühürcüoğlu'nun adres araştırmasından da bir netice
alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü: 26/12/2014 günü saat 09:10‘a bırakılmış olup, HMK'nın
147. maddesi uyarınca belirlenen duruşma gününde mahkememiz
duruşma salonunda hazır olmanız, belirlenen gün ve saatte geçerli bir
özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya
yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz
hususları duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 61016- www.bik.gov.tr)
22/09/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

60461-60462