MESLEĞE KABULLERİ YAPILAN VE 26.09.2014 TARİHİNDE KURA ÇEKECEK
OLAN AVUKATLIK MESLEĞİNDEN GEÇEN 4. DÖNEM ADLİ YARGI HÂKİM VE
SAVCI ADAYLARINA İLİŞKİN LİSTE
S.NO
STAJ YERİ
GÖREV AYRIMI
SİCİLİ
ADI
SOYADI
1
Ankara
Hâkim adayı
41593
Akın
KAVĠ
2
Ankara
C.savcı adayı
47493
Rüstem
TEYRAN
3
Ankara
C.savcı adayı
93850
Ġlker
PEKER
4
Ankara
Hâkim adayı
94507
Fatma
AYDIN ÇELĠK
5
Ankara
C.savcı adayı
100605
Ġrfan
GÜREL
6
Ankara
C.savcı adayı
115020
AyĢe
ÇAKAR
7
Ankara
C.savcı adayı
120391
Hakan
ALTUN
8
Ankara
Hâkim adayı
132533
Özlem
AKYÜREK
9
Ankara
C.savcı adayı
151245
Süleyman
TUNCER
10
Ankara
C.savcı adayı
151368
Filiz
KARS DAĞDEMĠR
11
Ankara
Hâkim adayı
164338
Fatih
CURA
12
Ankara
C.savcı adayı
164378
Hüseyin
ARIKAN
13
Ankara
Hâkim adayı
165795
Yüksel
ÇĠMEN
14
Ankara
Hâkim adayı
165826
Ahmet
DOĞAN
15
Ankara
Hâkim adayı
174406
Faruk
HANÇER
16
Ankara
Hâkim adayı
174407
Serkan
HARMANKAYA
17
Ankara
C.savcı adayı
174408
Nuh Mete
HATĠPOĞLU
18
Ankara
C.savcı adayı
174409
Tuncay
ABALI
19
Ankara
C.savcı adayı
174410
Muhammet
HĠLAL
20
Ankara
C.savcı adayı
174411
Muzaffer
AÇIKGÖZ
21
Ankara
C.savcı adayı
174412
Hülya
ĠÇEL
22
Ankara
C.savcı adayı
174413
Sibel
DEMĠREL
23
Ankara
Hâkim adayı
174414
Nur
ÇEBĠ
24
Ankara
C.savcı adayı
174415
Ali
ĠDE
25
Ankara
C.savcı adayı
174416
Ekrem
DEMĠRER
26
Ankara
Hâkim adayı
174417
Fatma
AK
27
Ankara
C.savcı adayı
174418
ġefika Demet
ĠLBAġ
28
Ankara
Hâkim adayı
174419
Ahmet
DEMĠRTAġ
29
Ankara
C.savcı adayı
174420
Murat
AKASLAN
30
Ankara
Hâkim adayı
174421
BüĢra
ĠLHAN
31
Ankara
Hâkim adayı
174422
Onur Engin
DENĠZ
32
Ankara
C.savcı adayı
174423
Zeynep
AKAYDIN
33
Ankara
Hâkim adayı
174424
Meryem
ĠNAM
34
Ankara
C.savcı adayı
174425
Tarkan
DĠNÇ
35
Ankara
Hâkim adayı
174426
Sultan
AKBAL
36
Ankara
C.savcı adayı
174427
Rasim
ĠNANÇOĞLU
37
Ankara
C.savcı adayı
174428
Hakan
DĠRĠARIN
38
Ankara
C.savcı adayı
174429
Nail
ĠNCE
39
Ankara
Hâkim adayı
174430
Burhan
AKBĠBER
40
Ankara
C.savcı adayı
174431
Mahmut
ĠREK
41
Ankara
Hâkim adayı
174432
Demet
AKDAĞ
42
Ankara
Hâkim adayı
174433
Nedime
ĠSKENDEROĞLU GÜLLÜ
43
Ankara
Hâkim adayı
174434
Rahmi
AKDAĞ
44
Ankara
Hâkim adayı
174435
Özlem
AKDENĠZ
45
Ankara
Hâkim adayı
174436
Yusuf
KAÇAR
46
Ankara
Hâkim adayı
174437
Derya
AKDOĞAN
47
Ankara
Hâkim adayı
174438
Gamze
KAFKAS
48
Ankara
C.savcı adayı
174439
Kamil Buğra
AKGÜL
49
Ankara
C.savcı adayı
174440
Emrah
KALAYCI
50
Ankara
Hâkim adayı
174441
Çiğdem Hatun
KORGAN
51
Ankara
C.savcı adayı
174442
Özkan
AKKAYA
52
Ankara
C.savcı adayı
174443
Salih Güner
KANAT
53
Ankara
C.savcı adayı
174444
Selçuk
AKMAN
54
Ankara
C.savcı adayı
174445
Ali
DOKUMACI
55
Ankara
C.savcı adayı
174446
Zafer
KANDEMĠR
56
Ankara
Hâkim adayı
174447
Perihan
AKSOY
57
Ankara
Hâkim adayı
174448
Semra
DOST
58
Ankara
C.savcı adayı
174449
Celal
KAPLAN
59
Ankara
C.savcı adayı
174450
Ahmet
AKSU
60
Ankara
C.savcı adayı
174451
Engin
KAPSAL
61
Ankara
Hâkim adayı
174452
Buket
DÖKÜLEN ÇEVĠK
62
Ankara
C.savcı adayı
174453
Ömer Faruk
AKSÜNGER
63
Ankara
C.savcı adayı
174454
Mehmet
DÖNMEZ
64
Ankara
C.savcı adayı
174455
Mustafa
KAPTAN
65
Ankara
C.savcı adayı
174457
Bekir
KARA
66
Ankara
Hâkim adayı
174458
ġükriye
DÖNMEZ
67
Ankara
Hâkim adayı
174459
Serap
AKTÜRK ÇALIġKAN
68
Ankara
Hâkim adayı
174460
Selçuk
KARA
69
Ankara
C.savcı adayı
174461
Ömer
DUMAN
70
Ankara
C.savcı adayı
174462
Cihan
ALABAY
71
Ankara
Hâkim adayı
174463
Ebru
KARABAY
72
Ankara
Hâkim adayı
174464
Esma
ALBAYRAK
73
Ankara
Hâkim adayı
174465
Volkan
DUR
74
Ankara
C.savcı adayı
174466
Mehmet
KARABULUT
75
Ankara
Hâkim adayı
174467
Berna
ALTAY YĠĞĠTEL
76
Ankara
Hâkim adayı
174468
Adem
DURDALI
77
Ankara
C.savcı adayı
174469
Murat
KARABULUT
78
Ankara
C.savcı adayı
174472
Oktay
ALTUNIġIK
79
Ankara
Hâkim adayı
174473
Erhan
KARAKAġ
80
Ankara
Hâkim adayı
174474
RaĢit
DURSUN
81
Ankara
Hâkim adayı
174475
Cem
ALTUNSOY
82
Ankara
C.savcı adayı
174476
Nihal
KARAKAYA
83
Ankara
C.savcı adayı
174478
Abdullah
AMANVERMEZ
84
Ankara
Hâkim adayı
174479
Asude
KARAKOÇ KANGAL
85
Ankara
C.savcı adayı
174480
Fatih
ARDIÇ
86
Ankara
C.savcı adayı
174481
Mustafa
EDĠBALĠ
87
Ankara
C.savcı adayı
174482
Doğan
KARAOĞLAN
88
Ankara
C.savcı adayı
174483
Tülay
ARDIÇ
89
Ankara
Hâkim adayı
174484
Erhan
EMRE
90
Ankara
Hâkim adayı
174485
Ümit
ARIK
91
Ankara
Hâkim adayı
174486
Ġsmail
KARATAġ
92
Ankara
Hâkim adayı
174487
Ebru
ENGĠNDENĠZ
93
Ankara
Hâkim adayı
174488
AyĢe
ARSLAN ÖGER
94
Ankara
C.savcı adayı
174489
Mehmet
KARATAġ
95
Ankara
Hâkim adayı
174490
Dilek
ERDOĞAN UÇAN
96
Ankara
C.savcı adayı
174491
Bayram Oğuz
ARSLAN
97
Ankara
C.savcı adayı
174492
Mehmet ġakir
KARATAġ
98
Ankara
C.savcı adayı
174493
Fikri
ARSLAN
99
Ankara
Hâkim adayı
174494
Saide Dilan
ERDOĞAN YAYLA
100
Ankara
C.savcı adayı
174495
Osman
KARATAġ
101
Ankara
C.savcı adayı
174496
Eren
ERGÜN
102
Ankara
C.savcı adayı
174497
Özlem
ARSLAN
103
Ankara
Hâkim adayı
174498
Yasin
ARSLAN
104
Ankara
Hâkim adayı
174499
Yasemin
YUNTAR
105
Ankara
C.savcı adayı
174500
Yılmaz
ARSLAN
106
Ankara
C.savcı adayı
174501
Cemal
KARATEPE
107
Ankara
C.savcı adayı
174502
Deniz
ARSLANOĞLU
108
Ankara
Hâkim adayı
174503
Burcu
ERGÜLER DEMĠRSOY
109
Ankara
C.savcı adayı
174504
Mehmet Anıl
ARSLANOĞLU
110
Ankara
C.savcı adayı
174505
Seyit Ahmet
ERĠKLĠ
111
Ankara
Hâkim adayı
174506
Halit
ASLAN
112
Ankara
C.savcı adayı
174508
Günay
ERKAN
113
Ankara
Hâkim adayı
174509
Hülya
KASALAK
114
Ankara
C.savcı adayı
174510
Umut Emek
AġILIPINAR
115
Ankara
C.savcı adayı
174511
Hakan
ERKCAN
116
Ankara
C.savcı adayı
174513
Dilvin
ATALAY ASLAN
117
Ankara
C.savcı adayı
174514
Celal
ERKMEN
118
Ankara
Hâkim adayı
174515
SavaĢ
ATLI
119
Ankara
C.savcı adayı
174516
Erkan
KAYA
120
Ankara
Hâkim adayı
174517
Hatice
AVCI
121
Ankara
Hâkim adayı
174518
Oğuzhan
KAYA
122
Ankara
Hâkim adayı
174519
Ahmet
AVġAR
123
Ankara
C.savcı adayı
174520
Olgun
KAYA
124
Ankara
C.savcı adayı
174521
Mesut
AVġAR
125
Ankara
Hâkim adayı
174522
Ġlhan
KAYIM
126
Ankara
C.savcı adayı
174523
Cengiz
AY
127
Ankara
C.savcı adayı
174524
Ramazan
KAYMAK
128
Ankara
C.savcı adayı
174525
Melih
AYANOĞLU
129
Ankara
Hâkim adayı
174526
Sibel
KAYMAKCI TEKELĠ
130
Ankara
C.savcı adayı
174527
Ahmet Murat
KAYNARSOY
131
Ankara
Hâkim adayı
174528
Hale Gizem
AYGÜL
132
Ankara
Hâkim adayı
174529
Zeynep Arzu
KAYNARSOY
133
Ankara
C.savcı adayı
174530
Ömer Faruk
AYVAZ
134
Ankara
C.savcı adayı
174531
Bülent
KILIÇ
135
Ankara
Hâkim adayı
174532
Mahmut
AYYARKIN
136
Ankara
Hâkim adayı
174533
Mehmet
KILIÇ
137
Ankara
Hâkim adayı
174534
Hayriye Ayça
BAĞCIVAN YARKIN
138
Ankara
C.savcı adayı
174535
Metin
KILIÇ
139
Ankara
Hâkim adayı
174536
Ali
KIRMIZIGÜL
140
Ankara
Hâkim adayı
174537
Gülay
BAHÇAVAN
141
Ankara
C.savcı adayı
174538
NeĢe
KIYAR
142
Ankara
C.savcı adayı
174539
Kemal
BAKIRCI
143
Ankara
C.savcı adayı
174540
Mahmut
KIZILELMA
144
Ankara
Hâkim adayı
174541
Hülya
KOCABAġ
145
Ankara
Hâkim adayı
174542
Murat
KOCACIK
146
Ankara
Hâkim adayı
174543
Necati
BARK
147
Ankara
C.savcı adayı
174544
Esvet
ERKMEN
148
Ankara
Hâkim adayı
174545
Murat
BARNA
149
Ankara
Hâkim adayı
174546
Melek
KOCAGER ġAHĠN
150
Ankara
C.savcı adayı
174547
Enver
EROĞLU
151
Ankara
C.savcı adayı
174548
Mustafa
BAġARAN
152
Ankara
C.savcı adayı
174549
Mustafa Cemil
KOÇ
153
Ankara
C.savcı adayı
174550
Türkan
BAYRAK KARA
154
Ankara
C.savcı adayı
174551
Durmaz
BAYRAKTAR
155
Ankara
C.savcı adayı
174552
Yılmaz
KOÇ
156
Ankara
C.savcı adayı
174553
Semra
BAYRAKTAR
157
Ankara
Hâkim adayı
174554
Suat
KOÇAK
158
Ankara
C.savcı adayı
174555
Servi
BAYRAKTAR
159
Ankara
C.savcı adayı
174556
Serkan
EROĞLU
160
Ankara
Hâkim adayı
174557
Aslıhan
BEYDĠLLĠ KINIK
161
Ankara
Hâkim adayı
174558
Hakan
KOÇER
162
Ankara
C.savcı adayı
174559
Rana
ERPOLAT KAYA
163
Ankara
C.savcı adayı
174560
Firdes
BĠLEN MELEK
164
Ankara
Hâkim adayı
174561
YaĢar
KOMġAL
165
Ankara
C.savcı adayı
174562
Emel
ERġEN GÜNAYDIN
166
Ankara
Hâkim adayı
174563
Salih Zeki
BĠLGĠN
167
Ankara
C.savcı adayı
174564
Murat
KORGAN
168
Ankara
C.savcı adayı
174565
Hayri Erdinç
ERTÜRK
169
Ankara
Hâkim adayı
174566
Tubahan
BĠLĠCĠ
170
Ankara
C.savcı adayı
174567
Asef
KORKMAZ
171
Ankara
Hâkim adayı
174569
Deniz
ESEN
172
Ankara
C.savcı adayı
174570
ġerife
KORKMAZ
173
Ankara
C.savcı adayı
174571
Ramazan
BĠRĠġĠK
174
Ankara
Hâkim adayı
174572
Enver
EVREN
175
Ankara
C.savcı adayı
174573
Sinan
BĠTER
176
Ankara
Hâkim adayı
174574
Ġdris
FĠDAN
177
Ankara
Hâkim adayı
174576
Rukiye Nur
BOLCAN
178
Ankara
C.savcı adayı
174577
Ġsmail
KÖK
179
Ankara
C.savcı adayı
174578
CoĢkun
GEÇGĠN
180
Ankara
Hâkim adayı
174579
Kamil
BOYRAZ
181
Ankara
C.savcı adayı
174580
Melike
KÖMÜRCÜ
182
Ankara
Hâkim adayı
174581
Sezgin
GENÇ
183
Ankara
C.savcı adayı
174582
Bahiye
BOZDEMĠR
184
Ankara
Hâkim adayı
174583
Soner
KÖSEOĞLU
185
Ankara
C.savcı adayı
174584
Cevdet
BOZFIRAT
186
Ankara
Hâkim adayı
174585
ġenol
GENÇ
187
Ankara
C.savcı adayı
174587
Mehmet Veysi
BUDULGAN
188
Ankara
Hâkim adayı
174588
Kaya
GENEZ
189
Ankara
C.savcı adayı
174589
Abdullah
BURAK
190
Ankara
C.savcı adayı
174590
Özkan
GERGĠN
191
Ankara
C.savcı adayı
174591
Fatma Belçim
KURT
192
Ankara
Hâkim adayı
174592
Nurettin
BURAN
193
Ankara
C.savcı adayı
174593
Muzaffer
GEYĠK
194
Ankara
C.savcı adayı
174594
Abdullah
KÜLBAY
195
Ankara
C.savcı adayı
174595
Ahmet Rauf
BURGUCUOĞLU
196
Ankara
C.savcı adayı
174596
Murat
GÖKAY
197
Ankara
Hâkim adayı
174597
Ġsmail
METĠN
198
Ankara
Hâkim adayı
174598
Sabri
BÜYÜKDEMĠR
199
Ankara
C.savcı adayı
174599
Nevzat
GÖKDAġ
200
Ankara
Hâkim adayı
174600
AyĢegül
BÜYÜKÖZER
201
Ankara
Hâkim adayı
174601
Onay
GÖRGÜN
202
Ankara
Hâkim adayı
174602
Hatice
CAN
203
Ankara
C.savcı adayı
174603
Tuba
MUġTU
204
Ankara
Hâkim adayı
174604
Ġlkay
CANDAR
205
Ankara
Hâkim adayı
174605
Ali Kemal
GÜLAY
206
Ankara
C.savcı adayı
174606
Abdulkadir
MÜJDE
207
Ankara
Hâkim adayı
174607
Aykut
CANER
208
Ankara
Hâkim adayı
174608
Cebrail
GÜLDÜREN
209
Ankara
Hâkim adayı
174609
Mustafa
NAR
210
Ankara
C.savcı adayı
174610
Mustafa SavaĢ
CANLI
211
Ankara
Hâkim adayı
174611
Elif
GÜLLÜ
212
Ankara
Hâkim adayı
174612
CoĢkun
CAYMAZ
213
Ankara
C.savcı adayı
174613
Özkan
NAR
214
Ankara
Hâkim adayı
174614
Zafer
GÜLMÜġ
215
Ankara
C.savcı adayı
174615
Ahmet Muhtar
COġACAK
216
Ankara
Hâkim adayı
174616
Ali
OKKAN
217
Ankara
Hâkim adayı
174617
Ahmet
COġKUN
218
Ankara
C.savcı adayı
174618
Alaattin
GÜNAY
219
Ankara
C.savcı adayı
174619
Neslihan
OKUDUR
220
Ankara
C.savcı adayı
174620
Fatih
ÇAKIR
221
Ankara
C.savcı adayı
174621
Fehmi
GÜNBELDEK
222
Ankara
C.savcı adayı
174622
Hakan
ÇALDIR
223
Ankara
Hâkim adayı
174623
Ayfer
OLĞUN
224
Ankara
C.savcı adayı
174624
Veli
GÜNDÜZ
225
Ankara
C.savcı adayı
174625
Ali
ÇAM
226
Ankara
Hâkim adayı
174626
Cemal
GÜNERĠ
227
Ankara
C.savcı adayı
174627
Burhanettin
OLĞUN
228
Ankara
C.savcı adayı
174628
Mesut
ÇAVDAR
229
Ankara
C.savcı adayı
174629
Aslıhan
GÜNGÖR ÖZBAKIR
230
Ankara
Hâkim adayı
174630
Mehmet Fatih
ÇAVUġ
231
Ankara
C.savcı adayı
174631
Gökhan
ÖLEZ
232
Ankara
C.savcı adayı
174632
Neslihan
GÜNLÜ
233
Ankara
Hâkim adayı
174633
Neslihan
ÇEBĠ
234
Ankara
Hâkim adayı
174634
Hülya
ÖNAL
235
Ankara
C.savcı adayı
174635
YaĢar
ÇEKĠÇ
236
Ankara
Hâkim adayı
174636
Halit
ÖNDER
237
Ankara
C.savcı adayı
174638
Necip
ÖNER
238
Ankara
Hâkim adayı
174639
Canan
ÇELĠK ÇULCU
239
Ankara
Hâkim adayı
174640
Halil
GÜVEN
240
Ankara
C.savcı adayı
174641
Alper
ÇEVĠK
241
Ankara
Hâkim adayı
174642
Özgül
ÖNER
242
Ankara
C.savcı adayı
174643
Ahmet
ÖREN
243
Ankara
C.savcı adayı
174644
Yıldıray
ÇINAR
244
Ankara
C.savcı adayı
174645
Hüseyin
ÖZ
245
Ankara
C.savcı adayı
174646
Ahmet
ÇĠFÇĠOĞLU
246
Ankara
C.savcı adayı
174647
Fatih
ÖZASLAN
247
Ankara
C.savcı adayı
174648
Ġbrahim Orkun
ÖZCAN
248
Ankara
Hâkim adayı
174649
Salim
ÇÖKLÜ
249
Ankara
C.savcı adayı
174650
Mehmet
ÖZDAMAR
250
Ankara
Hâkim adayı
174651
Dursun Ali
ÇÖLOĞLU
251
Ankara
C.savcı adayı
174652
Kadir
ÖZDEMĠR
252
Ankara
Hâkim adayı
174653
Buket
ÇÖMLEKOĞLU
AKSÜNGER
253
Ankara
Hâkim adayı
174654
Mustafa
ÖZDEMĠR
254
Ankara
C.savcı adayı
174655
TaĢkın
ÇÖREKLĠ
255
Ankara
Hâkim adayı
174656
Filiz
DEMĠR
256
Ankara
Hâkim adayı
174657
Özlem
ÖZEN ĠMRE
257
Ankara
C.savcı adayı
174658
KürĢad
DEMĠR
258
Ankara
C.savcı adayı
174660
Mahmut Sami
DEMĠR
259
Ankara
Hâkim adayı
174663
Sibel
DEMĠR
260
Ankara
C.savcı adayı
174664
Ġsa
ÖZER
261
Ankara
C.savcı adayı
174665
Yusuf
DEMĠR
262
Ankara
C.savcı adayı
174666
Nüket
ÖZKAN
263
Ankara
C.savcı adayı
174667
Hafize
DEMĠR HAMURCU
264
Ankara
Hâkim adayı
174668
Alper
DEMĠRALP
265
Ankara
Hâkim adayı
174669
Zafer
ÖZKOYUNCU
266
Ankara
Hâkim adayı
174670
Cemal
DEMĠRDAġ
267
Ankara
Hâkim adayı
174671
Aykut
ÖZKARA
268
Ankara
Hâkim adayı
174672
Fevzi
DEMĠREL
269
Ankara
C.savcı adayı
174673
Orhan
DEMĠREL
270
Ankara
Hâkim adayı
174674
Zafer
TURAN
271
Ankara
C.savcı adayı
174675
Emrah
ÖZSOY
272
Ankara
C.savcı adayı
174676
Yasin
YILDIZ
273
Ankara
C.savcı adayı
174677
Ali
TURGUT
274
Ankara
Hâkim adayı
174678
Birkan
YILDIZHAN
275
Ankara
Hâkim adayı
174679
Ġpek
PAKEL ELGĠN
276
Ankara
Hâkim adayı
174680
Özcan
TUTUġ
277
Ankara
C.savcı adayı
174681
Hakan Baran
YILMAZ
278
Ankara
Hâkim adayı
174682
Gonca
TÜRKEEġ KAYA
279
Ankara
Hâkim adayı
174683
Mehmet
YILMAZ
280
Ankara
C.savcı adayı
174684
Seçkin
PEKġEN
281
Ankara
C.savcı adayı
174685
Mustakim
TÜRKYILMAZ
282
Ankara
Hâkim adayı
174686
Mehmet Okan
YILMAZ
283
Ankara
Hâkim adayı
174687
Saffet
YILMAZ
284
Ankara
C.savcı adayı
174688
Serdal
SARIDAĞ
285
Ankara
C.savcı adayı
174689
Hüseyin
UĞUZ
286
Ankara
C.savcı adayı
174690
Sedat
YILMAZ
287
Ankara
C.savcı adayı
174691
Uğur
USLU
288
Ankara
Hâkim adayı
174692
Zeynep
SARIMEġELĠ ALACA
289
Ankara
C.savcı adayı
174693
Emre
YURTALAN
290
Ankara
Hâkim adayı
174694
Erkan
UYGUN
291
Ankara
C.savcı adayı
174695
Nezif
YÜCEL
292
Ankara
C.savcı adayı
174696
Köksal
SEKMEN
293
Ankara
Hâkim adayı
174697
Mehmet
UYSAL
294
Ankara
Hâkim adayı
174698
Serdar
YÜCEL
295
Ankara
Hâkim adayı
174699
Atılgan
SERT
296
Ankara
C.savcı adayı
174700
Ercan
UZUN
297
Ankara
C.savcı adayı
174701
Ertan
YÜKSEL
298
Ankara
C.savcı adayı
174702
Mehmet Haluk
SEZGĠN
299
Ankara
Hâkim adayı
174703
Salih Serhat
ÜNAL
300
Ankara
C.savcı adayı
174704
Mehmet
YÜKSEL
301
Ankara
Hâkim adayı
174705
Elmas
SIRAKAYA
302
Ankara
Hâkim adayı
174706
Gülsen
ÜNSAL
303
Ankara
Hâkim adayı
174707
Nilüfer
KUMCUOĞLU UYGUN
304
Ankara
C.savcı adayı
174708
Ahmet Onur
SOMUNCU
305
Ankara
Hâkim adayı
174709
Hakan
ÜSTÜNDAĞ
306
Ankara
C.savcı adayı
174710
Ġlker
VURAL
307
Ankara
Hâkim adayı
174711
Mustafa
SOPACI
308
Ankara
Hâkim adayı
174712
Sedat
SOYDEMĠR
309
Ankara
Hâkim adayı
174713
Mehmet Nurullah
YALÇI
310
Ankara
C.savcı adayı
174714
Nazlı Sertap
YALÇIN
311
Ankara
Hâkim adayı
174715
Ġlhan
SOYLU
312
Ankara
Hâkim adayı
174716
Özgür
YALÇIN
313
Ankara
Hâkim adayı
174717
Betül
SÖNMEZ
314
Ankara
Hâkim adayı
174718
Sebati
SÖNMEZ
315
Ankara
C.savcı adayı
174719
Süleyman
YALÇIN
316
Ankara
C.savcı adayı
174720
Sait Nuri
SUBAġI
317
Ankara
C.savcı adayı
174721
Bahri
YALÇINÖZ
318
Ankara
Hâkim adayı
174722
Hatice
HALAÇ SÜZER
319
Ankara
Hâkim adayı
174723
Betül
YALIM
320
Ankara
C.savcı adayı
174724
Serkan
ġAHĠN
321
Ankara
Hâkim adayı
174725
Zafer
YAMAÇ
322
Ankara
Hâkim adayı
174726
Sefa
ġAHĠNOĞLU
323
Ankara
Hâkim adayı
174728
Fatih
YAPRAKCIER
324
Ankara
Hâkim adayı
174729
Merve
ġEN
325
Ankara
C.savcı adayı
174730
Musa
YARDIMEDEN
326
Ankara
Hâkim adayı
174731
Süreyya
ġEN
327
Ankara
C.savcı adayı
174733
Yusuf
YAVUZ
328
Ankara
C.savcı adayı
174734
Mesut
YAZGAN
329
Ankara
C.savcı adayı
174736
Ali
ġENER
330
Ankara
Hâkim adayı
174737
Mehmet
YENĠKAYA
331
Ankara
C.savcı adayı
174738
Devrim
YETĠġKĠN
332
Ankara
C.savcı adayı
174740
Ersoy
YILDIZ
333
Ankara
Hâkim adayı
174741
Fethi
ġENGĠL
334
Ankara
C.savcı adayı
174742
Ertürk
YILDIZ
335
Ankara
C.savcı adayı
174743
Ahmet
ġENOL
336
Ankara
Hâkim adayı
174744
Aslı
TABARU MANGA
337
Ankara
C.savcı adayı
174745
Muhammet
YILDIZ
338
Ankara
Hâkim adayı
174746
Cemal Alper
TAHMĠSCĠOĞLU
339
Ankara
Hâkim adayı
174748
Mehmet
TARAKÇI
340
Ankara
C.savcı adayı
174750
Mehmet Emin
TASLAK
341
Ankara
C.savcı adayı
174751
Turgay Osman
TAġ
342
Ankara
C.savcı adayı
174753
Hasan
TAġDEMĠR
343
Ankara
C.savcı adayı
174755
Uğur
TAġKIRAN
344
Ankara
C.savcı adayı
174756
Ferdi
TATLI
345
Ankara
C.savcı adayı
174758
Abdullah
TEKBAġ
346
Ankara
C.savcı adayı
174759
Salih
TEKĠN
347
Ankara
C.savcı adayı
174760
Mehmet Fatih
TERZĠ
348
Ankara
Hâkim adayı
174761
Yasemin
TERZĠ
349
Ankara
Hâkim adayı
174762
Ġbrahim
TIRIK
350
Ankara
C.savcı adayı
174763
Ülkü
TĠRYAKĠOĞLU
351
Ankara
Hâkim adayı
174764
Ali
TONTUR
352
Ankara
Hâkim adayı
174765
Ümmühan
TOP YÜKSEL
353
Ankara
C.savcı adayı
174766
Orhan Birkan
TOPAL
354
Ankara
C.savcı adayı
174767
Cemalettin
TOPCU
355
Ankara
C.savcı adayı
174769
Cuma
TOPÖZLÜ
356
Ankara
Hâkim adayı
174770
Fuat
TOPRAK
357
Ankara
C.savcı adayı
174771
Zehra
TOPTAġ
358
Ankara
C.savcı adayı
174772
Aydın
TUNCAY
359
Ankara
C.savcı adayı
174773
Ümit
TURAN
Download

Avukatlık mesleğinden geçen 4. dönem Adli Yargı hâkim ve savcı